Vliv jógy na kompenzaci diabetiků 2. typu. (Protokol studie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv jógy na kompenzaci diabetiků 2. typu. (Protokol studie)"

Transkript

1 Vliv jógy na kompenzaci diabetiků 2. typu (Protokol studie) ÚVOD Jóga je systém tělesných a dechovým cvičení, které vedou k harmonizaci těla, mysli a vědomí. Výsledkem je zlepšení kvality zdraví a života člověka. Základem jógových cvičení (ásan) jsou relaxační cviky, které navodí stav celkového uvolnění. Následují cviky tonizační. Po nich následuje opět relaxace, která je velmi intenzivní a hluboká. Výsledkem je snížení zvýšeného tonu sympatiku. Dechové zádrže v průběhu cvičení tonizují parasympatikus. Napětí povolí. Zlepší se cévní zásobení cílených orgánů, odplaví se usazené zplodiny a tím se orgány regenerují a podpoří se jejich činnost. Ásany zaměřené na oblast trávícího traktu a cíleně na slinivku břišní podpoří zlepšení trávení a příznivě působí na podporu kompenzace diabetu (1,2). Četné studie (3-6 ) dokládají statisticky významné snížení hladiny glykemie, postprandiál-diální glykemie, glykovaného hemoglobinu, cholesterolu i triglyceridů a BMI. Pozitivní efekt cvičení jógy na oxidační stres dokládají studie autorů Hegde a kol., a (7, 8) Aljasir a kol (9) informují o snížení medikace, pozitivním ovlivnění vzniku diabetických komplikací, snížení BMI a lipidového profilu. Statisticky významné zlepšení již existujících komplikací diabetu dokládá studie Pandey a kol. (10). Sahay (11) dokládá zlepšení citlivosti na inzulin a pokles inzulinové rezistence vlivem cvičení jógy. Studie Gordon a kol. (12) prokázala, že cvičení jógy je jednoduchou a hospodárnou terapeutickou metodou, která může být považována za prospěšnou pro adjuvantní diabetes mellitus 2. typu. Příznivým účinkem dechu na kvalitu života diabetiků dokládá studie Jyotsna a kol (14). U nás tyto studie dělány nebyly. Narůstající incidence diabetu 2. typu v celém světě i u nás vede k předčasné morbiditě a mortalitě. 75% pacientů s DM2 umírá v důsledku kardiovaskulárních komplikací, na druhé straně 80% osob s ischemickou chorobou srdeční má diabetes. Léčba komplikací jednoho diabetika 2. typu v ČR stojí téměř 26 tisíc Kč. Cílem naší studie je doložit přínos jógy v prevenci a léčbě diabetu 2. typu v středoevropských podmínkách. CÍLE Objektivizovat vliv zařazení jógy k běžnému léčebnému režimu nemocného s diabetem 2. typu na kompenzaci cukrovky a další rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění v prospektivní otevřené 6 měsíců trvající studii s dalším prodlouženým 6 měsíčním sledováním (celkem 12 měsíců trvání). Možnost pokračovat další rok ve follow up studii.

2 SOUBOR Zařazeno bude cca 500 nemocných s diabetem 2. typu (ženy i muži), kteří mohou být léčeni PAD, inkretiny i inzulinem, bez omezení věkem či mírou kompenzace při vstupním vyšetření. 1. Zařazovací kriteria Diabetes mellitus 2. Typu (dle kritérií ADA 2012, ČDS 2012), léčený PAD nebo PAD + inzulinem 2. Vyřazovací kriteria CHOPN, astma bronchiale - těžká perzistující forma (tj. IV. stupeň), obtížně léčitelné astma, pacienti, jejichž astma není na léčbě pod kontrolou. Gravidita, kojení, aktivní nádorová onemocnění a stavy po léčbě nádorového onemocnění, autoimunní nemoci, duševní onemocnění, hypertenze sekundární, diabetes mellitus I typu a závažné interní choroby, kde nelze předpokládat možnost spolupráce (diabetes s komplikacemi, stavy po srdečním infarktu do 6 měsíců, ischemická choroba srdeční NYHA III, hypertenze III, závažné endokrinopatie, renální insuficience), závažné zdravotní potíže, které neumožňují provádět pravidelná, systematická tělesná a dechová cvičení. Pacienti s funkčními potížemi páteře a kloubů primárními a sekundárními, kteří nejsou ve funkčně kompenzovaném stavu. Pacienti po operacích páteře (diskogenní a poúrazové etiologie) a pacienti po výměně kloubů do 6 měsíců po operaci. DESIGN Prospektivní otevřená 6 měsíců trvající intervenční studie s s dalším prodlouženým 6 měsíčním sledováním (celkem 12 měsíců trvání). Možnost pokračovat Studie byla schválena Etickou komisí.dne pod jednacím číslem (Příloha 1 ). Podmínkou je podepsání Informovaného souhlasu nemocného s účastí ve studii (Příloha 2). INTERVENCE Účastníci budou cvičit podle jednotného systému Systém Jóga v denním životě (Příloha 3), podle knihy Jóga v denním životě a diabetes (1) ve spolupracujících centrech. Cvičení bude ve všech centrech v ČR i SR identické. Cvičení v kurzu probíhá jednou týdně, ale podmínkou úspěšnosti je pravidelné každodenní cvičení doma minut. Účastník povede o svém cvičení záznam v Kalendáři cvičení (aby bylo zřejmé, jak často a jak dlouho cvičil.) Účastníci budou edukováni a seznámeni s doporučeními pro racionální výživu, ale na změnu stravovacích návyků nebude kladen důraz

3 VYŠETŘENÍ Při vstupu do studie a následně za 6 a 12 měsíců budou provedena následující vyšetření: hmotnost + BMI obvod pasu krevní tlak HbA1c + glykemický profil (9 bodový glukometr) kreatinin + egf (MDRD). kyselina močová. Jaterní testy (AST, ALT, GMT) Sérové lipidy (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy Albuminurie (kreatinin/albumin v moči) KONTAKTY Projekt bude realizován v centrech jógy v 34 městech v ČR a ve 14 městech v SR (Příloha 4 ). Koordinátor projektu: MUDr. Vít Čajka Nový Malín 43, Nový Malín mail: tel: (ordinace)

4 CITACE: 1. Mahéšvaránanda P.S. Jóga v denním životě, Ibera Verlag / EUP, Vienna Mahéšvaránanda P.S- Jóga v denním životě a diabetes, Ibera Verlag / EUP, Vinna Alexander G, Innes KE, Bourguignon C, et al. Pattems of yoga practice and physical activity following a yoga intervention for adults with or without rist for typ 2 diabetes. J Phys Act Health Jan;9(1): PumMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Innes KE, Vincent HK. The influence on Yoga-Based Programs on Risk Profiles in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review. Evid Based Complement Alternat Med December; 4(4): Anderson JG, Pylor AG. The metabolit syndrome and mind-body therapies: A Systematic Review. J Nutr Metab. 2011;2011: Epub 2011 May 18. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Skoro-Kondza L, Tai SS, Gadelrab R, et al. Community based yoga classes for type 2 diabetes: An Exploratory Randomised Controlled Trial. BMC Health Serv Res Feb 19;9:33. PubMed PMID: ;PubMed Central PMCID: PMC Hegde SV, Adhikari P, Kotian S, et al. Response to Cemment on:hegde et al. Effect of 3-Month Yoga on Oxidative Stress in Type 2 Diabetes With or Without Complications: A Controlled Clinical Trial. Diabetes Care 2011;34: Diabetes Care Jun;35(6):e43. PubMed PMIP: Sperandei S, Comment on: Hegde at al. Effect of 3-Month Yoga on Oxidtative Stress in Type 2 Diabetes With or Without Complications: A Controlled Clinical Trial. Diabetes Care 2011;34: Diabetes Care Jun;35(6):e42. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Aljasir B, Bryson M, Al-Shehri B. Yoga Practice for the Management of Type II Diabetes Mellitus in Adults: A systematic review. Evid Based Complement Alternat Med Dec:7(4): Epub 2008 May 7. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Pandey A, Tripathi P, Pandey R, et al. Alternative therapies useful in the management of diabetes: A Systematic Review. J Pharm Bioallied Sci Oct:3(4): PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Sahay BK, Role of yoga in diabetes. J ASIC. Physicians India Feb:55: Gordon LA, Morrison EY, McGrowder DA, et.al. Effect of exercise therapy on lipid profile and oxidative stress indicators in patients with type 2 diabetes. BMC Complementary and Alternative Medicine 2008,8:21 doi: / Jyotsna KE, Joshi A, Ambekar S, et al. Comprehensive yogic breathing program improves quality of life in patients with diabetes. Indian J Endocrinol Metab May; 16(3): PubMed PMID: ;PubMed Central PMCID: PMC

5 PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Etická komise. Příloha č. 2 VÝZKUMNÝ PROJEKT JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ PRO DIABETES I n f o r m o v a n ý s o u h l a s p a c i e n t a Vážená paní/pane, Dovolujeme si Vás oslovit s návrhem účasti v projektu Jóga v denním životě pro diabetes. Před tím, než se rozhodnete o účasti v této studii, bychom Vám rádi poskytli více informací. Co je projekt Jóga v denním životě pro diabetes a jaký je jeho cíl? Cílem výzkumného projektu JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ pro DIABETES je zhodnotit vliv pravidelného cvičení jógy podle systému Jóga v denním životě na průběh a léčbu onemocnění diabetes mellitus 2. typu. Jaký užitek mi přinese účast ve studii? Struktura projektu Vám poskytne příležitost a motivaci k pravidelnému cvičení a ke změně životosprávy. Účastí ve studii podpoříte vědecký výzkum v oblasti zdraví. Výsledky studie mohou pomoci budoucím pacientům se stejným onemocněním jaké máte Vy. Jaká je struktura studie? Studie bude sledovat vývoj a průběh nemoci diabetes mellitus 2. typu u cvičenců jógy. Pacienti budou nadále dispenzarizování u svých odborných lékařů a chodit k nim na pravidelné dispenzární prohlídky. Studie bude trvat rok. Je možné pokračovat v tzn. follow up studii i v dalším roce. Studie má kladný souhlas etické komise fakultní nemocnice v Olomouci. Kurzy jógy povedou zkušení cvičitelé, držitelé cvičitelského oprávnění 3. třídy a mezinárodního certifikátu cvičitele jógy podle Systému Jóga v denním životě. Co se ode mě očekává po vstupu do projektu? Po vstupu do projektu se od všech pacientů očekává, že: Přihlásí se do kurzů jógy v místě bydliště, zaplatí si kurzovné, seznámí se s Informovaným souhlasem, vyplní Přihlášku do kurzu, budou pravidelně navštěvovat tyto kurzy jednou týdně a cvičení naučená v těchto kurzech budou cvičit i doma, pokud možno denně minut. Budou i nadále docházet na pravidelné lékařské kontrolní prohlídky, vstupní a další 1x za 6 měsíců, kopie nálezů budou poskytovat za účelem vyhodnocení projektu cestou odborného lékaře, cvičitele jógy (v obálce) nebo posílat přímo koordinátorovy projektu. Povedou záznam svého denního cvičení do Kalendáře cvičení. Tento záznam rovněž doručí koordinátorovi projektu výše uvedenými cestami.

6 Jaké jsou podmínky přijetí do projektu? Do projektu mohou být přijati pacienti, kteří splňují tyto podmínky: Mají diabetes mellitus 2. typu a jejich zdravotní stav odpovídá podmínkám pro zařazení do projektu, tzn., jsou schopni pravidelně cvičit jógu. Během posledních 12-ti měsíců necvičili jógu a pravidelně necvičili žádná cvičení doporučená lékařem. Jsou starší 18-i let. Dostanu za účast ve studii zaplaceno? Za účast v této studii Vám nepřipadá žádná odměna. Musím se studie zúčastnit? Je pouze na Vás, zda se studie zúčastníte či nikoliv. Jak se zajistí důvěrnost výsledků vyšetření? Při zařazení do studie budou Vaše osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít pouze Váš ošetřující lékař a koordinátor projektu, jeho asistent/ka a rovněž oprávněné orgány, např. zástupci nezávislých etických komisí nebo jiných kompetentních úřadů, za účelem ověření průběhu klinického hodnocení, a to tak, aniž by došlo k porušení důvěrnosti informací. Při vlastním provádění studie mohou být osobní údaje poskytnuty jiným než výše uvedeným subjektům pouze bez identifikačních údajů, to je anonymní data pod číselným kódem. Rovněž pro výzkumné a vědecké účely mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty pouze bez identifikačních údajů nebo s Vaším výslovným souhlasem. Údaje a výsledky této studie mohou být publikovány. V žádné publikaci ani zprávě nebude figurovat Vaše jméno ani jiné osobní údaje. Mohu svou účast na projektu ukončit? Svou účast na projektu můžete ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Pokud budete chtít ukončit svou účast na projektu, oznamte to prosím svému lékaři, nebo koordinátorovi projektu. Uveďte, prosím, důvod ukončení své účasti. Tato informace je důležitá pro vyhodnocení výsledků projektu a budeme Vám vděčni, pokud ji poskytnete. Koho mám kontaktovat, pokud potřebuji více informací? Více informací o projektu lze získat na: S případnými otázkami Vám může pomoci Váš ošetřující lékař. Můžete se také kdykoliv obrátit na koordinátora projektu, MUDr. Víta Čajku. Tel: adresa: MUDr.Vít Čajka, Nový Malín 43, NOVÝ MALÍN, ČR Já, (jméno a příjmení pacienta) jsem si přečetl/a všechny uvedené informace a porozuměl/a jsem jim. Měl/a jsem možnost diskutovat o nich a ptát se na ně. Všechny mé dotazy mi byly uspokojivě zodpovězeny. Dobrovolně souhlasím se svou účastí v studii Jóga v denním životě pro zdraví. Je mi více než 18 let. Prohlašuji, že jsem během posledních 12ti měsíců pravidelně necvičil/a jógu. Je mi známo, že účast na projektu mohu kdykoliv ukončit, a to z jakéhokoliv důvodu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mého dalšího léčení. Souhlasím se svou účastí. Místo:.. Datum:.. Podpis:.

7 Příloha č. 3 Systém Jóga v denním životě Autor: Paramhans svámí Mahéšvaránanda Vznikl v 70-tých letech ve spolupráci lékařů, psychologů a fyzioterapeutů, jako odezva na potřebu vytvořit ucelený systém jógových cvičení. Je vybudovaný na principech původní klasické jógy a je přizpůsobený potřebám západní civilizace. Obsahuje: - tělesná cvičení (ásany), - dechová cvičení (pránajáma), - očistné techniky (krije), - meditace (dhjana). Cvičí se v celém světě, mimo Antarktidu. Příloha č. 4 Centra jógy v ČR: 1. Praha, 2. Brno, 3. Prachatice, 4. Frýdek Místek, 5. Kutná Hora, 6. České Budějovice, 7. Nový Jičín, 8. Český Krumlov, 9. Olomouc, 10. Uherské Hradiště, 11. Blansko, 12. Kroměříž, 13. Louny, 14. Rumburk, 15. Nové Město na Moravě, 16. Žďár nad Sázavou, 17. Chrudim, 18. Třinec, 19. Šumperk, 20. Bílovec, 21. Třeboň, 22. Český Těšín, 23. Krnov, 24. Zlín, 25. Liberec, 26. Opava, 27. Ostrava, 28. Plzeň, 29. Tábor, 30. Šternberk, 31. Čáslav, 32. Zbraslavice, 33. Ústí nad Labem, 34. Karlovy Vary, 35. Kopřivnice.

8 Centra jógy v SR: 1. Bratislava: mail: 2. Martin: 3. Poprad: 4. Prievidza: 5. Košice: 6. Žilina: 7. B.Bystrica: 8. Martin: 9. Levoča: 10. Spišská Nová Ves: 11. Nové Město nad Váhem 12. Trnava 13. Dolný Kubín 14. Liptovský Mikuláš

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace I. interní klinika kardiologická PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA CVIČENÍ

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Prospektivní observační projekt pro význam diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. 1, MUDr. Lucie Motlová 2 1. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. 1, MUDr. Lucie Motlová 2 1. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2 PROGRAM PRO DOBRÉ ZDRAVÍ PRVNÍ ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY V ČR MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. 1, MUDr. Lucie Motlová 2 1 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2 3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha, Praha

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Centra péče o diabetiky v České republice

Centra péče o diabetiky v České republice Centra péče o diabetiky v České republice K 1. 5. 2008 je v České republice takových center evidováno celkem 20, a to pro děti i dospělé. Aktuální seznam je uveden v Příloze č. 1, popř. na webových stránkách

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky Tiskové materiály k tiskové konferenci Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky 4. května 2010 v 10:00 hod La Veranda Elišky Krásnohorské 2/10, Praha 1 Obsah Tichý zabiják Rekapitulace na úvod

Více

Preventivní kardiologie

Preventivní kardiologie Preventivní kardiologie v kostce a kol. Obsah Úvod (H. Rosolová)... 11 1 Historie preventivní kardiologie ve světě a u nás (H. Rosolová)... 13 1.1 Epidemie ischemické choroby srdeční a vznik kardiovaskulární

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

Standardní pracovní (operační) postupy Etické komise Centrum neurologické péče s.r.o., (SOP)

Standardní pracovní (operační) postupy Etické komise Centrum neurologické péče s.r.o., (SOP) Standardní pracovní (operační) postupy Etické komise Centrum neurologické péče s.r.o., (SOP) Seznam standardních pracovních postupů (SOP): SOP Název Platnost od Poslední revize 1 Tvorba a formát standardních

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Podle WHO převážná část faktorů, které se uplatňují příznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. Lze předpokládat,

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

Standardní pracovní (operační) postupy Etické komise Fakultní nemocnice Hradec Králové, (SOP)

Standardní pracovní (operační) postupy Etické komise Fakultní nemocnice Hradec Králové, (SOP) Standardní pracovní (operační) postupy Etické komise Fakultní nemocnice Hradec Králové, (SOP) Seznam standardních pracovních postupů (SOP): SOP Platnost od Poslední revize 1 Tvorba a formát standardních

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Vztah diference glykémie nalačno a postprandiální glykémie k výsledku terapie analogy GLP 1 resp. inzulínem bazálním, bolusovým nebo jejich kombinací - PROROK II. Diabetická asociace

Více

www.anthropology.cz Česká antropologie 64/1, Olomouc, 2014 Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress

www.anthropology.cz Česká antropologie 64/1, Olomouc, 2014 Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress www.anthropology.cz Časopis České společnosti antropologické Česká antropologie je nezávislým celostátním časopisem s dlouhou tradicí. Vychází

Více

Obsah. Content. Presentations of sponsors and partners...52. Courses, Symposia, Congresses...56

Obsah. Content. Presentations of sponsors and partners...52. Courses, Symposia, Congresses...56 Obsah Med Sport Boh Slov 2012; 21(1):1 Program...2 Seznam příspěvků...5 Vyzvané přednášky...8 Přednášky...9 Postery....46 Firemní sdělení...52 Autorský rejstřík...54 Školení, semináře, kongresy...56 Content

Více

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 8/2010 t i p t o h o t o č í s l a Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Pozvánka na výroční

Více

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Motto: Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Zwieg

Motto: Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Zwieg 4/2006 Motto: Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Zwieg Občasník České myelomové skupiny Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.: MK ČR E13893 Vydává: Česká myelomová

Více

Doporučení k edukaci diabetika

Doporučení k edukaci diabetika Doporučení k edukaci diabetika 1. Definice Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou

Více

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie M. Fried 1, 2, V. Yumuk 3, J. M. Oppert 4, N. Scopinaro 5, A. Torres 6, R. Weiner 7, Y. Yashkov 8, G. Frühbeck 9 a v zastoupení

Více