HUSLENKY. Slovo starosty ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 15 - DUBEN ZDARMA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUSLENKY. Slovo starosty ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 15 - DUBEN 2006. ZDARMA."

Transkript

1 HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 15 - DUBEN ZDARMA. Slovo starosty A MÁME TO ZA SEBOU. Možná předbíhám, ale doufám, že letošní zima nám letos snad už neublíží. Zaplatili jsme ji řádně. Spousta spadlých střech, spousta mozolů od odhazování neustálých přívalů sněhu, pocuchaných nervů jak u řidičů, tak u chodců a majitelů nemovitostí. A k tomu nám ještě vypnuli elektrický proud, takže místo pohody u televize a teplé večeře po krušném dni, jsme se zimou drkotali u mrazniček a ledniček a doufali, že to podchlazení chytnou od nás. Jako odměnu za všechno to strádání se nám zima odměnila hojností vody. A to máme strach, co uvidíme pod každým dalším tajícím metrem sněhu na našich komunikacích. Vypadá to nadějně. Určitě ani letos nebudeme mít starost, jak utratit peníze z obecní pokladny. Ale což, jak kdosi tvrdí: co nás nezabije, to nás posilní. Kdo ví, jak bude příště a letošní zkušenosti pak jako když najdeme. Na druhé straně jsme si zase letos výborně zalyžovali, na vlastní oči viděli, jak vypadá ladovská zima a nafotili spousty nádherných snímků. Na rozdíl od ekonomů, naše děti na uplynulou zimu budou vzpomínat rády. I když jsme letos za zimní údržbu zaplatili zase o něco více jak v loňské zimě (okolo 1,2 milionu korun), ne vše jsme dokázali ihned vyřešit. Příroda byla někdy hodně nad naše síly. Chci touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří jste přiložili ruku k dílu a s nepřízní jste bojovali s velkým Foto: Jakub Halaš úsilím. Ať jako řidiči úklidové techniky (bylo období, kdy se technika nezastavila po několik dnů a nocí) nebo vy všichni, kteří jste odstraňovali sníh z veřejných či vlastních prostranství nebo pomohli upozorněním, dobrou radou. Znám jednu naši babičku, která, ač je jí 95 let, bojovala se sněhem s lopatou v ruce. Jak velký to rozdíl od některých našich spoluobčanů, kteří ač mladí a zdraví dosud neví, co to znamená živit se poctivou prací. Místo aby alespoň nezavazeli a umožnili pracovat jiným, dávali na obdiv svůj hloupě sprostý jazyk a navíc v tu nejnevhodnější dobu. Město Karolinka a obec Velké Karlovice podávají v souvislosti s dlouhodobým výpadkem el. enerie v průběhu letošní zimy žalobu V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE: ROZPOČET OBCE NA ROK SLUŽBY OBCE HUSLENKY S.R.O. INFORMUJÍ - INFORMACE Z MŠ - POZVÁNKA DO KUTÍRNY - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - VELIKONOČNÍ POZDRAV A NAVÍC PŘÍLOHA HUSLENČÁK

2 na dodavatele el. enerie. K těmto žalobám se mohou připojit i občané (podnikatelé) naši obce, ale jen v případě doložených a prokazatelných ztrát v tomto období. Tyto případné a takto precizně zpracované podněty je možno zasílat na MěÚ Karolinka. Děkuji též všem, kteří umožňují svým povolením vstupu na pozemek a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě zdárně pokračovat v budování veřejné kanalizace v obci. V některých případech po vzájemné dohodě s majiteli pozemků provádíme ve spolupráci s projektantem zdůvodnitelné a možné změny. Žel, že v některých případech dohoda zatím není možná. Připomínám, že v roce 2008 budou muset všichni majitelé rodinných domů dokladovat Odboru životního prostředí Vsetín likvidaci svých odpadních vod a v nevyhovujících případech budou tímto odborem též i sankcionováni. Dnešní domovní přípojky na veřejnou kanalizaci jsou dotovány. Po ukončení stavby veřejné kanalizace si své přípojky budou muset majitelé domů, v jejichž blízkosti se tato kanalizace nachází, zaplatit sami. Je smutné, že v některých případech na neodůvoditelnou neochotu některých majitelů nemovitostí takto doplatí ostatní. Bližší informace o probíhající akci Čistá řeka Bečva je možno získat na Obecním úřadě v Huslenkách. Příjemné prožití Velikonočních svátků a všech jarních dnů Vám přejí zastupitelé obce, pracovníci obecního úřadu i já osobně. Josef Pokorný, starosta obce Rozpočet obce Huslenky na rok 2006 Příjmy v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti Daň z př. fyz.osoby ze SVČ Daň z př. FO z kapit. výnosů Daň z př právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti 400 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - vlastní činnosti 2111 Pěst. činn.- příjem z těžby lesa Činnosti knihovnické Bytové hosp. - nájmy z bytů Hřbitovní poplatky Sběr a svoz kom. odpadu Sběr a svoz KO - PET lahve 40 CELKEM 3123 PŘÍJMY Z PRODEJE A PRONÁJMU MAJETKU 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pron. nebyt. prostor Příjmy z úroků 27 CELKEM 200 DOTACE 4112 Neinv. dot. ze SR - činn. obce Neinv. Dotace ze SR - VPP, lesy 16 CELKEM 361 PŘÍJMY CELKEM Třída 8 - Financování 8115 Změna stavu KP - zůst. na účtu Spl. dl. půjček- plyn ZŠ,MŠ Výdaje v tis. Kč 1031 Pěstební činnost - lesy Místní kom. -zimní údržba Místní komunikace -oprava Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné žel. dopravy Vodovod- projekt + nové přípojky Kanalizace -Čistá Bečva Úprava drobných vodních toků Neinv. přísp. na činnost MŠ Oprava balkonu MŠ Neinv. přísp. na činnost ZŠ Příst. družiny, projekt tělocv.zš Neinv. dotace obcím na doj. žáky Místní knihovna Ost. zál. kultury - kronika Místní rozhlas Vydávání obecního čsopisu Neinv. dotace nezisk. or Neinv. dotace círk. a nábož. spol Neinv. dotace obč. sdružením Kult.. -důchodci, vítání občánků Ost. tělových. činn.- TJ SOKOL Ozdravovna Kychová Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Plynofikace - spl. úroků z úvěru Místní hospodářství + VPP Opravy a udržování Služby, pojištění, právní služ Projektová dokumentace Úroky z půjč. - plynof.zš A MŠ Sběr a svoz kom. odpadu Velkoobjemový odpad Veřejná zeleň Ost. soc. péče - obědy důchodci Požární ochrana Zastupitelstvo obce Správa OÚ, všeob. mat.,školení Voda, el.enerie,otop, PHM Pošt., tel., pojištění,porad. služ Pohoštění Sociální fond Ost. neinv. dot..svo, Mikrore 16 PŘÍJMY VÝDAJE HUSLENKY, DUBEN 2006

3 Lesy České Republiky s.p. revír Kychová INFORMUJÍ Zima roku 2005/06 si vyzkoušela svou sílu také v porostech revíru Kychová a to hlavně v porostech ve věku do 40 let - jak v jehličnatých tak v listnatých, kde byly těžkým sněhem v prosinci 2005 způsobeny četné vrškové polomy, zlomy a vývraty a dílo zkázy bylo dokonáno neustále padající novým sněhem a v březnu dosáhla sněhová pokrývka 140 cm sedlého sněhu. Hlavním zájmem a úsilím lesního hospodáře je co nejdříve zpracovat tuto kalamitní hmotu a zamezit tak přemnožení podkorních kalamitních škůdců v našich lesích. Proto nabízíme našim občanům, aby si jako samovýrobci opatřili na otop svých domácností palivové dříví v takto poškozených porostech za těchto podmínek: Před započetím práce se každý zájemce přihlásí na revíru Kychová, kde s ním bude sepsána smlouva o provedení těžby dřeva v samovýrobě, za podmínek stanovených LČR s.p. se sídlem v Hradci Králové. Práce bude zadávána postupně podle pořadí zájemců v nejvíce postižených jehličnatých porostech. Hmota bude řádně vyznačena červenou barvou a jen takto vyznačená hmota smí být samovýrobcem zpracovávána. Zpracovaná hmota bude uložena do měřitelných hromad nebo hrání a teprve po uhrazení sjednané ceny vystavení dokladu o zaplacení smí být samovýrobcem odvezena. Foto: J. Světínský Ceny za dříví jsou stanoveny takto: Jehličnaté a listnaté nehroubí Kč za m3 Jehličnaté hroubí Kč za m3 Listnaté hroubí Kč za m3 Až do úplného zpracování tohoto kalamitního dříví se s okamžitou platností zastavuje příprava palivového dříví v samovýrobě po obnovních těžbách, to znamená na rubiskách. Přeji Vám všem hezký den. Revírník: Martinek Vlastimil v. r. Dotazník Tento dotazník je nezávazný a slouží k tomu, abychom mohli co nejvhodněji umístit budoucí přístupové body, týkající se připojení k internetu. Jméno... Příjmení... Lokalita... Adresa... Chtěl(a) bych být připojen(a) rychlostí: 128 kbps 512 kbps Chcete prodat Váš dům, chalupu, pozemek nebo jinou nemovitost? Jako největší realitní kancelář ve Zlínském kraji Vám nabízíme kompletní servis. Ozvat se můžete našemu makléři, který má obec Huslenky na starosti. Pan Staněk tel. č Děkujeme za pozornost a těšíme se na případnou spolupráci. REALITYRECOM (www.realityrecom.cz) 256 kbps 1024 kbps Další informace na nebo na HUSLENKY, DUBEN

4 Informace obecního s.r.o. - Služeb Obce Huslenky Tak jako v každém čísle obecního časopisu chceme i tentokrát informovat naše občany, jak se nám společně daří v oblasti třídění odpadů, které nabývá stále většího významu - především v souvislosti s rostoucími náklady obce za likvidaci odpadů. Jistě jste již zareistrovali informace o zřízení nové třídírny odpadů, kterou se chystá vybudovat město Vsetín do konce roku S tím také souvisí ukončení činnosti skládky Horní Lideč, Velké Karlovice i Valašské Klobouky ke stejnému datu. Dosavadní zkušenosti napovídají, že každá nová technoloie, která splňuje přísné normy dle zákona o odpadech, není levná, proto se budou pravděpodobně zvyšovat i náklady na likvidaci odpadů. Třídění odpadů je jediná cesta, jak alespoň částečně snížit náklady za likvidaci odpadů, a zároveň zvýšit dotace za vytříděné komodity od společnosti EKO-KOM. Nebezpečné odpady - Huslenky (v tunách) Obaly-NL 1,627 0,94 1,37 0,357 Barva 0,575 1,7 0,59 0,39 Akumulátory 0,976 0,78 0,39 0,7 Elektro-technický 0,06 2,47 4,095 2,17 Zářivky 0 0,003 0,05 0 S chlorofluorovod. 0,996 1,17 0 1,4 Pneumatiky 0,531 3,3 5,01 1,3 Jiné oleje 0 0, Asfaltové směsy 0 0 0,15 0,28 Vyřazená zařízení 0 0 1,61 0 Jiná nepouž. léčiva ,003 a pochopení, které potřebujeme nejen v mimořádných situacích, ale také v každodenním životě. Do další zimy bych si jen přála, aby bylo co nejméně lidí, kteří neberou ohled na své okolí a dokážou znemožnit zimní údržbu tak, jako například řidiči parkující u zastávky autobusu v Černém. Naši pochvalu zaslouží základní škola na Bařinách, kde po úspěšné akci TONDA OBAL NA CESTÁCH využili příkladného nadšení žáků a za spolupráce se Službami Huslenky třídí odpady už ve třídách. Doufám, že i rodiče tuto činnost aktivně podporují a třídí s nimi také doma. Děkujeme všem spoluobčanům za spoluúčast při řešení mimořádných situací a doufám, že budou se službami ve své obci spokojeni. Markéta Koudelová, SOH s.r.o. Dále upozorňujeme na : JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU: sběr se bude konat POUZE VE SVOZOVÝ DEN na určeném místě a to: V SOBOTU 6. KVĚTNA 2006 Jeden z úsměvných dotazů k hromádce balíků na našem sběrném dvoru: Také máte tady odpad z Německa? NIKOLIV! Jedná se o PET láhve za období 10/05-03/06 vytříděné občany, podle barev rozdělené i slisované a nachystané k prodeji. Děkujeme všem za spolupráci. Nakonec ještě malé ohlédnutí za letošní zimou. Máme jistě mnozí v čerstvé paměti sněhové přívaly letošní zimy. Přestože jsme mnohdy čelili nejen nekonečnému přídělu sněhu ale i kritickým připomínkám některých občanů (vyvolaných spíše zdánlivou bezútěšností jejich situace), musím využít této příležitosti k poděkování zaměstnancům Služeb, především panu Jaroslavu Hrňovi, za obětavý přístup k nekonečnému zápasu s letošní sněhovou a ledovou nadílkou. Téměř všichni jsme byli podrobeni zkoušce velké trpělivosti v prostoru sběrného dvora u aráží služeb obce Huslenky OD 7.00 DO HODIN Velkoobjemový odpad: Matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, auče, staré oděvy, boty atd. Nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, pneumatiky atd. 4 HUSLENKY, DUBEN 2006

5 VYSVĚTLIVKY: Č.p. - svážní místa: 75 - u Mazáčů - AT Stanice (Černé) 92 - u Špalků (Černé) 50 - most k Tydlačkům (Bratřejůvka) 57 - u Piskláků (u Bečvy směrem k chatám) Vilka - budova OÚ - točna v Kýchové u Strnadlů (Hluboček) u Mikulenků (Pod pasíčky) u Hoduláků (Bařiny) u Dorňáků - Zbeličné (obecní popelnice) u Kučerů (Uherská) u Černotíků (Uherská) 28 - u Koudelů (Losové) 6 - u Ekartů - obecní popelnice (Škrádné) TU - Točna Uherská Ko KoČ KoJ KoHŘ KT Kontejnery Kontejner Hřbitov Kontejner Černé Kontejner Jednota Kontejner Hřebík (pro komunální odpad) Křižovatka Tisové KoHŘ Í Tisový Hřebík Škrádný n6 Hřbitov KT n KoÍ Suřané U Sívků Darebňa KoJ Í HUSLENKY U Lažů U Kaštanu U Kretů Losový KS n Řečiska UHERSKÁ n28 rsd KS Křižovatka skládka KLT Křižovatka lávka - Tomanůvka Hrachoveček Í KoHRA 341 n Tomanůvka Bařiny n285 Cihelna Žárec n 285 Zděchov Obecnice Zbeličný U Trtíků BRATŘEJŮVKA 50 n 57n KLT n n n Hluboček U kapličky n 211 Hrachovec ntu U Šipinků U kovárny KÝCHOVÁ U Tlašků n75 KoČÍ Zabitá U Sívků U Čechů Vilka (točna) ČERNÉ U Čotků Zámeček Sběrná a třídící místa Sběrný dvůr (SD) n92 n197 Točna Mapa: DH Informace o zpětném odběru elektrozařízení v obci Huslenky Službám obce Huslenky se podařilo po ročním úsilí (při získání všech potřebných dokumentů, požadovaných posudků a stavebních úprav) předložit Krajskému úřadu Zlín ke schválení Provozní řád sběrného dvora. Souhlas s jeho provozem jsme získali od 1.dubna Stručná charakteristika problematiky starého elektrozařízení Elektrické spotřebiče jsou již dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci, starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenově jsou dostupnější. To vše s sebou ale přináší i závažný problém. Co s nimi, když doslouží? Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část z nich končí na skládkách komunálního odpadu nebo dokonce ve volné přírodě a může tak ohrozit okolí a poškodit životní prostředí. Většinu odpadu přitom můžeme dále využívat dá se recyklovat a použít při výrobě dalších produktů, případně jako zdroj alternativní enerie. V roce 2005 vstoupil v platnost nový zákon ukládající výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost postarat se o svoje výrobky po ukončení jejich životnosti. Za zásadní lze považovat povinnost zajistit zpětný odběr, zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení. V neposlední řadě zajistit i financování všech uvedených činností. Na financování sběru, svozu a zpracování elektrozařízení slouží příspěvek na recyklaci, tedy finanční částka, kterou jednotlivý výrobci přispívají do kolektivního systému.výše příspěvku odpovídá aktuální finanční a technoloické náročnosti procesu sběru a recyklace daného elektrozařízení a je viditelně uváděna při prodeji nových výrobků. Spolupráce kolektivních společností přinese obcím zejména snížení nákladů na likvidaci elektrozařízení, za které dříve platily při jejich zneškodnění v rámci svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Kolektivní společnosti ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN - založené za účelem zajišťujícím výrobcům společné plnění jejich povinností stanovených zákonem, spolupracují mimo jiné i s obcemi, které mají sběrný dvůr. Na těchto sběrných dvorech zřizují kolektivní systémy tzv. místo zpětného odběru, kde občané, ale také živnostníci a podnikatelé mohou bezplatně odevzdat elektrozařízení, které chtějí vyřadit a které spadá pod zpětný odběr těchto výrobků. Pro všechny je tento zpětný odběr skupin elektrozařízení zdarma. Seznamy elektrických a elektronických zařízení budou k dispozici na sběrném dvoru, popřípadě Vám ráda poradí obsluha sběrného dvora. V novém systému hrajete vy - spotřebitelé - nejdůležitější roli. Právě na vás záleží, jak bude naloženo s použitými elektrozařízeními. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete pro přírodu a ekoloii udělat, je odevzdat vyřazené elektrozařízení na místě k tomu určeném - sběrném dvoře ve vaší obci. Elektrozařízení, kterého se budete chtít zbavit, MUSÍ OBSA- HOVAT VŠECHNY KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTKY, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekoloické zpracování. Pak také bude jeho zpětný odběr proveden ZDARMA! Děkujeme za váš vstřícný přístup k těmto elektroodpadům, o které je výrobci postaráno a zajištěna jejich likvidace, ale bez vaší pomoci by tyto odpady nikdy nebyly recyklovány. M. Koudelová, SOH s.r.o. HUSLENKY, DUBEN

6 MŠ v Huslenkách - Co se nevešlo do minulého časopisu Dodatečné poděkování V posledním předvánočním týdnu roku 2005 se najednou otevřely dveře mateřské školy a v nich stál pan Pavel Kocurek opravdu jako Ježíšek. Mateřská škola se snaží získat peníze na činnost různými způsoby. V lednu 2006 za pomoci Služeb Obce Huslenky (paní Markéty Koudelové a Jirky Přikryla mladšího) mateřská škola vypracovala PROJEKT na téma Děti a svět výpočetní techniky z Milionového rantu. Tento projekt byl zaslán NADACI Děti - Kultura - Sport. Koncem února přišel do mateřské školy dopis z Nadace s poděkováním za bezesporný přínos našeho projektu a sdělení, že rantová komise se rozhodla náš projekt podpořit. Na slavnostním předání jsme dostali šek na ,- Kč. S údivem paní učitelky vysvětlil, že nám přinesl od Mysliveckého sdružení Katlina Huslenky ve spolupráci s honebním společenstvím v Huslenkách již podruhé dárečky k vánocům - panenky, velké ovládací auto, hudební nástroj, kočárek... To je opravdu naše? ptaly se děti. Ano, můžete si hrát, zněla odpověď pana Kocurka. Místní myslivecké sdružení si totiž naši mateřskou školu vybralo a chtějí nás sponzorovat. Moc nás to potěšilo. Vždyť hraček není nikdy dost. Tak Vám, milí myslivci, moc a moc děkujeme za Vaše dárečky a sponzorství. Přejeme Vám krásné zážitky v přírodě a přesnou mušku. Děti a učitelky mateřské školy Huslenky Te n t o p r o j e k t p o dp oř ila i Obec H u s l e n k y, k t e - rá přispěla rovněž ,- Kč. Z a tyto peníze byla dětem pořízena výpočetní technika. V š e m s p o n z o - rům děkujeme. MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSLENKY, okres VSETÍN Číslo jednací:69/2006 V Huslenkách dne STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Huslenky, okres Vsetín po dohodě se zřizovatelem Obec Huslenky a v souladu s 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007: Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Huslenky Termín: Do Doba pro podání žádosti: denně Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také oriinál rodného listu dítěte a potvrzení reistrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007 budou umístěny na vývěsce v mateřské škole a v časopisu obce Huslenky. Jana Martinková, ředitelka Mateřské školy 6 HUSLENKY, DUBEN 2006

7 Sbor dobrovolných hasičů v Huslenkách První lednovou sobotu se náš sbor dobrovolných hasičů sešel, aby zhodnotil svou činnost v uplynulém roce a sestavil plán činnosti na rok letošní. Starosta sboru pan Libor Šimčík s potěšením konstatoval, že nás v uplynulém roce neopustil ani jeden člen z důvodu úmrtí, jako tomu bylo v roce Zamrzel nás pouze odchod deseti mladých hasičů. Náš sbor nyní čítá 66 členů, z toho 39 mužů, 17 žen a 10 dětí. Z loňského roku bychom chtěli především připomenut oslavy 70. výročí založení sboru, které se konaly 2. července V dopoledních hodinách se v restauraci U Pokorných konala slavnostní schůze, během které převzali ocenění nejvěrnější členové sboru. Pozvání přijali kromě zástupců okolních sborů a OSH Vsetín také přátelé z naší družební slovenské obce Jasenica. Po ukončení schůze a obědě se vydal slavnostní průvod obcí od Váhy směrem k Obecnímu úřadu. (foto Dana Maňáková) Proram dále pokračoval v prostorách starého hřiště u Střelnice, kde jsme připravili nejenom pro členy sboru, ale také ostatní občany Huslenek sportovně- kulturní odpoledne. Ke slédnutí a samozřejmě i vyzkoušení byla mimo jiné laserová střelnice, psovodi policie ČR předvedli ukázku výcviku služebních psů, k vidění byla dále vysokozdvižná plošina z Karolinky a historická ruční stříkačka, zapůjčená z SDH Zděchov. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do areálu Rybníček, kde proram oslav vyvrcholil taneční zábavou. Další akcí sboru byl zářijový zájezd na Slovensko - Oravu a její okolí. I přesto, že k nám počasí příliš nepřálo, byla většina zúčastněných s průběhem zájezdu spokojena. (foto vpravo nahoře J. Světínský) Dne 14. října 2005 jsme se zůčastnili nočního námětového cvičení na Hovězí. Cílem bylo především prověření akceschopnosti techniky a koordinaci s ostatními sbory ve stížených podmínkách. V letošním roce jsme již jako tradičně uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem Hasičský ples který se konal 17. února v sále restaurace Pod Černým. Byli jsme potěšeni hojnou účastí nejenom místních občanů a nechyběli ani zástupci naší již zmiňované družební obce Jasenica. K tanci a poslechu zahrála místní kapela Čerňanka (viz foto dole), zpestřením večera bylo bezesporu také vystoupení skupiny orientálních tanců Benkari. K nepřehlédnutí byla také pestrá a bohatá tombola. V dubnu jsme zahájili sérii briád za účelem opravy vnitřních prostor zbrojnice. Z dalších plánovaných akcí bych rád připomenul již tradiční výšlap na Stracenec v půli května (termín ještě není upřesněn), dále pak 11. června pohárovou soutěž mladých hasičů v prostorách starého hřiště a nakonec zájezd nejenom pro členy sboru začátkem září. Věříme že se najdou noví, především mladí zájemci, kteří posílí naše řady a budou mít chuť i zájem dokázat něco sami sobě ale i druhým. Náš obětavý vedoucí mládeže Jindra Černovský vás ochotně přijme a zasvětí do hasičského sportu. Více informací a fotorafií ze všech akcí pořádaných naším sborem naleznete také na našich zrekonstruovaných webových stránkách na adrese Za SDH Mirka a Jiří Světinští Obec Huslenky vyhlašuje FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ na téma HUSLENKY Podmínkou soutěže je zaslání max. 3 kvalitních fotorafií prokazatelně zachycujících Huslenky nebo život v nich (klasických nebo diitálních) se jménem a adresou na adresu Obecního úřadu v Huslenkách nebo na nejpozději do Pravidla soutěže najdete na OÚ nebo na kde bude možné také hlasovat pro soutěžní fotorafie. Pro oceněné autory připravujeme atraktivní ceny, které budou předány na vernisáži výstavy nejlepších fotorafií v červnu Nabízíme volné rekreační a ubytovací termíny v objektu Celnice v Kychové: červen - celý (kromě ) červenec: srpen: Informace: SOH s.r.o., HUSLENKY, DUBEN

8 VELIKONOCE Svátky jara? To je názor moderního člověka. Ale ve skutečnosti velikonoce byly svátky již starozákonní. Izraelité slavili vysvobození z eyptského zajetí, Velkou noc, kdy přešli přes Rudé moře. Ježíš, který šel do Jeruzaléma slavit velikonoční svátky, zde umírá, dává vlastní život za nás. ZÁZRAČNÁ POMOC SE NEKONALA! Úplný konec! Ježíš umírá naprosto opuštěný Bohem. Zemřel jako člověk, kterého nepřátelé dohnali až tam, kde ho chtěli mít. Dopadlo to nejhůř jak to dopadnout mohlo. Žádná zázračná pomoc se nekonala! Dle názoru určitých lidí se největší Ježíšův zázrak stal dříve než přišlo vzkříšení. A sice, že Ježíš, který říkal Bohu důvěrně Abba - Otče, byl Bohem zcela opuštěn. Ježíš, který se stavěl k lidem naprosto kladně, byl jimi odmítnut, zavržen a odsouzen. Avšak nepřestal milovat! Ani Boha, ani lidi, neodvrátil se od nich. Bereme-li Krista nejen jako Boha, ale také jako pravého člověka, pak musíme uznat, že toto je věc podivuhodná - byl odmítnut, ale nepřestal milovat. Máme zde jasný směr k následování a inspiraci, jak řešit situaci bolesti a zla v našem životě. Čekáme-li na mávnutí kouzelného proutku, pak nemusíme dopadnout dobře. Jestliže se ale rozhodneme následovat Krista, tedy nepřestat milovat Boha a lidi, i když jsme zdánlivě zavrženi, potom jsme na Kristově cestě, na cestě vzkříšení, a to znamená, že se o svoji budoucnost nemusíme obávat. DOBRÁ ZPRÁVA PRO NÁS! Zaslíbení, která Bůh dal, vyplnil, když vzkřísil Ježíše. Ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska. - Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám sjednává přístup k novému životu a otevírá nám nebe. Duchovní slovo nakonec - Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou víry. Velikonoce proto nejsou svátkem jako ty ostatní, je to svátek svátků, slavnost slavností. O NÁS BEZ NÁS? Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile nebo se setkávají hlavy států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě. A slavíme-li Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se to každého - jak pro současnost, tak pro celou věčnost. V Ježíšově smrti zemřel náš hřích, v Ježíšově vzkříšení jsme i my vzkříšeni a křtem jsme byla naroubování na nový kmen Božího života. Slavme tedy společně, že jsme pokřtěni. Že jsme přešli ze smrti do života. Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale jen jako brána do věčnosti. Máme naději, že umřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život v nás nikdy nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný, že to, co slíbil a učinil, má věčnou platnost. Na závěr si dovolím připojit slova Jana Pavla II.: Velikonocům můžeme říci: Vítězství je jisté! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: Nebojte se!. Tato slova potřebujeme na sklonku druhého tisíciletí možná více, než kdy jindy. Všechno dobré a pravou radost ze vzkříšeného Krista všem přeje P. Miroslaw POSLÁNÍ CÍRKVE Když lidé dříve narození mluví o církvi svého mládí, obyčejně vzpomínají: V náboženství nás byla plná třída, ke konfirmaci přistupovalo šedesát dětí, na svátky byl kostel tak plný, že si nebylo kam sednout! S tím se dnešní církev, pravda, nemůže srovnávat. Děti a mládež se dají spočítat na prstech, na bohoslužby chodí také jenom hrstka nejvěrnějších, a ti se v zimě pohodlně směstnají v sále na faře a kostel využívají jen přes léto. Lidé dnes většinou hledají radosti jinde než v kostele a také ve svých starostech nespoléhají jako jejich stařenky na Pána Boha, ale snaží se je řešit sami nebo za pomoci lékařů nebo psycholoů. Má tedy církev v této době ještě nějaké poslání? Někdy se tak ptají i sami věřící, zvláště když srovnávají ty počty před lety a dnes. Mohli bychom jistě vyjmenovat řadu důvodů, proč je dobré, aby tu církev byla: Historické, kulturní, charitativní, pedaoické. To si zřejmě uvědomuje i nábožensky neutrální stát, když finančně podporuje církve, zejména ty, které mají v této zemi své kořeny. Když však přemýšlím o Velikonocích a srovnávám jejich význam v lidovém pojetí a podle evanelia, vynořuje se mi slovo naděje. Připomínání křesťanské naděje je hlavním posláním církve, které nikdy neztratí na aktuálnosti. Lidové pochopení velikonoční naděje má nepochybně svoji sílu. Po dlouhé a kruté zimě přichází opět jaro a s ním se probouzí celá příroda k novému životu. Jaká je to radost vyjít si ve volné chvíli do jarního lesa, slyšet zpěv ptáků, těšit se ze svěží zeleně polí a luk! Křesťanská velikonoční naděje však tuto naději přírodního koloběhu překonává. Je nečekaná, neloická, šokující. Anděl u Ježíšova hrobu říká překvapeným ženám: Hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, byl vzkříšen. Řekněte učedníkům, že se s nimi setká v Galileji! Obyčejně se soudí, že vzkříšení Ježíše znamená přesunutí naděje někam do záhrobí: Bůh nám pomůže po smrti, ale tady si musíme pomoct sami! Jenže Kristus, kterého Bůh vzkřísil ze smrti, přijal život nového typu. Už neumírá ani sám o sobě ani pro společenství, které je na něho napojeno. Založení této naděje není v přírodním koloběhu, ale v Bohu, který miluje svět a jednotlivé lidi překvapivou a nezaslouženou láskou. Tato láska vzkřísila Ježíše jako prvního z lidí a otvírá stejnou možnost všem. Současně je Ježíš Kristus solidárně přítomný lidem v beznadějných životních situacích, aby jim pomáhal. To je vlastní obsah naděje, o níž mluvíme, v řeči Bible evanelium, zpráva o naději v beznaději. A právě v evaneliu vidím ten hlavní důvod, proč tu církev ještě je a proč, dokud svět bude světem, nezanikne. Člověk se nemůže trvale spokojit s nadějemi vyprodukovanými vlastní hlavou a rukama. A jakmile se začne ptát po něčem hlubším, může přijmout naději velikonočního evanelia. Církev má být vždy připravena dát odpověď. Ne lacinou, ne vypočítavou, ale pravdivou, vycházející z pochopení pro konkrétní lidi. V každém případě je přijetí naděje spojeno s osobním rozhodnutím hledajícího, s vírou. Když přijdete o Velikonocích do kostela, možná se vám dostane milosti přijmout k radosti z vítězného jara i radost z největší naděje, kterou církev v evaneliu oznamuje a k níž Božím jménem zve. Jan Hudec, evanelický farář - administrátor sboru v Huslenkách HUSLENKY Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: In. J. Pokorný, M. Koudelová, J. Přikryl ml., J. Světínský, J. Martínková, M. Trlicová a D. Halašová. Vyšlo v dubnu 2006 v nákladu 700 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s. r. o. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo na

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

Huslenky. Slovo starosty. Vážení spoluobčané!

Huslenky. Slovo starosty. Vážení spoluobčané! Huslenky Zpravodaj obce Huslenky Číslo 30 - srpen 2013. Zdarma. Slovo starosty Vážení spoluobčané! Letos tak nějak netradičně se do vašich domácností dostává huslenský Zpravodaj právě na konci prázdnin,

Více

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 V květnu oslavíme 70. let od ukončení 2. světové války. Pomník padlým mochovským občanům na Husově náměstí v Mochově v této válce. Foto P. Hanušová ÚVODNÍ

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6.

Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, nechci nikoho stresovat, ale Vánoce jsou tu za pár dní. Většina z nás, a hlavně něžné pohlaví, má nejkrásnější

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 2. číslo Vydává Obec Bohdíkov 16. dubna 2007 zdarma BOHDÍKOV Vážení spoluobčané, před více jak čtyřmi roky se naše obec zapojila do systému sběru a svozu tříděného odpadu

Více

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 www.dvurkralove.cz Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto

Více

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi Život 3/2010 3/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi 1. Úvod cena panu Antonínu Marečkovi...1 2. Slovo redakce...3 3. Koncert

Více

ÚNOR 2010. Sněhová kalamita ve Slatiňanech. Vítání občánků. Něco pro naše čtenáře. adresa internetových stránek: www. slatinany.

ÚNOR 2010. Sněhová kalamita ve Slatiňanech. Vítání občánků. Něco pro naše čtenáře. adresa internetových stránek: www. slatinany. ÚNOR 2010 adresa internetových stránek: www. slatinany. cz Sněhová kalamita ve Slatiňanech SCÉNICKÉ ČTENÍ NA 70. LASKAVÉM VEČERU Při LV už toho diváci viděli a slyšeli hodně, ale scénické čtení bude mít

Více

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem 4 duben 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 14. 4. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více