HUSLENKY. Slovo starosty ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 15 - DUBEN ZDARMA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUSLENKY. Slovo starosty ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 15 - DUBEN 2006. ZDARMA."

Transkript

1 HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 15 - DUBEN ZDARMA. Slovo starosty A MÁME TO ZA SEBOU. Možná předbíhám, ale doufám, že letošní zima nám letos snad už neublíží. Zaplatili jsme ji řádně. Spousta spadlých střech, spousta mozolů od odhazování neustálých přívalů sněhu, pocuchaných nervů jak u řidičů, tak u chodců a majitelů nemovitostí. A k tomu nám ještě vypnuli elektrický proud, takže místo pohody u televize a teplé večeře po krušném dni, jsme se zimou drkotali u mrazniček a ledniček a doufali, že to podchlazení chytnou od nás. Jako odměnu za všechno to strádání se nám zima odměnila hojností vody. A to máme strach, co uvidíme pod každým dalším tajícím metrem sněhu na našich komunikacích. Vypadá to nadějně. Určitě ani letos nebudeme mít starost, jak utratit peníze z obecní pokladny. Ale což, jak kdosi tvrdí: co nás nezabije, to nás posilní. Kdo ví, jak bude příště a letošní zkušenosti pak jako když najdeme. Na druhé straně jsme si zase letos výborně zalyžovali, na vlastní oči viděli, jak vypadá ladovská zima a nafotili spousty nádherných snímků. Na rozdíl od ekonomů, naše děti na uplynulou zimu budou vzpomínat rády. I když jsme letos za zimní údržbu zaplatili zase o něco více jak v loňské zimě (okolo 1,2 milionu korun), ne vše jsme dokázali ihned vyřešit. Příroda byla někdy hodně nad naše síly. Chci touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří jste přiložili ruku k dílu a s nepřízní jste bojovali s velkým Foto: Jakub Halaš úsilím. Ať jako řidiči úklidové techniky (bylo období, kdy se technika nezastavila po několik dnů a nocí) nebo vy všichni, kteří jste odstraňovali sníh z veřejných či vlastních prostranství nebo pomohli upozorněním, dobrou radou. Znám jednu naši babičku, která, ač je jí 95 let, bojovala se sněhem s lopatou v ruce. Jak velký to rozdíl od některých našich spoluobčanů, kteří ač mladí a zdraví dosud neví, co to znamená živit se poctivou prací. Místo aby alespoň nezavazeli a umožnili pracovat jiným, dávali na obdiv svůj hloupě sprostý jazyk a navíc v tu nejnevhodnější dobu. Město Karolinka a obec Velké Karlovice podávají v souvislosti s dlouhodobým výpadkem el. enerie v průběhu letošní zimy žalobu V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE: ROZPOČET OBCE NA ROK SLUŽBY OBCE HUSLENKY S.R.O. INFORMUJÍ - INFORMACE Z MŠ - POZVÁNKA DO KUTÍRNY - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - VELIKONOČNÍ POZDRAV A NAVÍC PŘÍLOHA HUSLENČÁK

2 na dodavatele el. enerie. K těmto žalobám se mohou připojit i občané (podnikatelé) naši obce, ale jen v případě doložených a prokazatelných ztrát v tomto období. Tyto případné a takto precizně zpracované podněty je možno zasílat na MěÚ Karolinka. Děkuji též všem, kteří umožňují svým povolením vstupu na pozemek a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě zdárně pokračovat v budování veřejné kanalizace v obci. V některých případech po vzájemné dohodě s majiteli pozemků provádíme ve spolupráci s projektantem zdůvodnitelné a možné změny. Žel, že v některých případech dohoda zatím není možná. Připomínám, že v roce 2008 budou muset všichni majitelé rodinných domů dokladovat Odboru životního prostředí Vsetín likvidaci svých odpadních vod a v nevyhovujících případech budou tímto odborem též i sankcionováni. Dnešní domovní přípojky na veřejnou kanalizaci jsou dotovány. Po ukončení stavby veřejné kanalizace si své přípojky budou muset majitelé domů, v jejichž blízkosti se tato kanalizace nachází, zaplatit sami. Je smutné, že v některých případech na neodůvoditelnou neochotu některých majitelů nemovitostí takto doplatí ostatní. Bližší informace o probíhající akci Čistá řeka Bečva je možno získat na Obecním úřadě v Huslenkách. Příjemné prožití Velikonočních svátků a všech jarních dnů Vám přejí zastupitelé obce, pracovníci obecního úřadu i já osobně. Josef Pokorný, starosta obce Rozpočet obce Huslenky na rok 2006 Příjmy v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti Daň z př. fyz.osoby ze SVČ Daň z př. FO z kapit. výnosů Daň z př právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti 400 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - vlastní činnosti 2111 Pěst. činn.- příjem z těžby lesa Činnosti knihovnické Bytové hosp. - nájmy z bytů Hřbitovní poplatky Sběr a svoz kom. odpadu Sběr a svoz KO - PET lahve 40 CELKEM 3123 PŘÍJMY Z PRODEJE A PRONÁJMU MAJETKU 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pron. nebyt. prostor Příjmy z úroků 27 CELKEM 200 DOTACE 4112 Neinv. dot. ze SR - činn. obce Neinv. Dotace ze SR - VPP, lesy 16 CELKEM 361 PŘÍJMY CELKEM Třída 8 - Financování 8115 Změna stavu KP - zůst. na účtu Spl. dl. půjček- plyn ZŠ,MŠ Výdaje v tis. Kč 1031 Pěstební činnost - lesy Místní kom. -zimní údržba Místní komunikace -oprava Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné žel. dopravy Vodovod- projekt + nové přípojky Kanalizace -Čistá Bečva Úprava drobných vodních toků Neinv. přísp. na činnost MŠ Oprava balkonu MŠ Neinv. přísp. na činnost ZŠ Příst. družiny, projekt tělocv.zš Neinv. dotace obcím na doj. žáky Místní knihovna Ost. zál. kultury - kronika Místní rozhlas Vydávání obecního čsopisu Neinv. dotace nezisk. or Neinv. dotace círk. a nábož. spol Neinv. dotace obč. sdružením Kult.. -důchodci, vítání občánků Ost. tělových. činn.- TJ SOKOL Ozdravovna Kychová Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Plynofikace - spl. úroků z úvěru Místní hospodářství + VPP Opravy a udržování Služby, pojištění, právní služ Projektová dokumentace Úroky z půjč. - plynof.zš A MŠ Sběr a svoz kom. odpadu Velkoobjemový odpad Veřejná zeleň Ost. soc. péče - obědy důchodci Požární ochrana Zastupitelstvo obce Správa OÚ, všeob. mat.,školení Voda, el.enerie,otop, PHM Pošt., tel., pojištění,porad. služ Pohoštění Sociální fond Ost. neinv. dot..svo, Mikrore 16 PŘÍJMY VÝDAJE HUSLENKY, DUBEN 2006

3 Lesy České Republiky s.p. revír Kychová INFORMUJÍ Zima roku 2005/06 si vyzkoušela svou sílu také v porostech revíru Kychová a to hlavně v porostech ve věku do 40 let - jak v jehličnatých tak v listnatých, kde byly těžkým sněhem v prosinci 2005 způsobeny četné vrškové polomy, zlomy a vývraty a dílo zkázy bylo dokonáno neustále padající novým sněhem a v březnu dosáhla sněhová pokrývka 140 cm sedlého sněhu. Hlavním zájmem a úsilím lesního hospodáře je co nejdříve zpracovat tuto kalamitní hmotu a zamezit tak přemnožení podkorních kalamitních škůdců v našich lesích. Proto nabízíme našim občanům, aby si jako samovýrobci opatřili na otop svých domácností palivové dříví v takto poškozených porostech za těchto podmínek: Před započetím práce se každý zájemce přihlásí na revíru Kychová, kde s ním bude sepsána smlouva o provedení těžby dřeva v samovýrobě, za podmínek stanovených LČR s.p. se sídlem v Hradci Králové. Práce bude zadávána postupně podle pořadí zájemců v nejvíce postižených jehličnatých porostech. Hmota bude řádně vyznačena červenou barvou a jen takto vyznačená hmota smí být samovýrobcem zpracovávána. Zpracovaná hmota bude uložena do měřitelných hromad nebo hrání a teprve po uhrazení sjednané ceny vystavení dokladu o zaplacení smí být samovýrobcem odvezena. Foto: J. Světínský Ceny za dříví jsou stanoveny takto: Jehličnaté a listnaté nehroubí Kč za m3 Jehličnaté hroubí Kč za m3 Listnaté hroubí Kč za m3 Až do úplného zpracování tohoto kalamitního dříví se s okamžitou platností zastavuje příprava palivového dříví v samovýrobě po obnovních těžbách, to znamená na rubiskách. Přeji Vám všem hezký den. Revírník: Martinek Vlastimil v. r. Dotazník Tento dotazník je nezávazný a slouží k tomu, abychom mohli co nejvhodněji umístit budoucí přístupové body, týkající se připojení k internetu. Jméno... Příjmení... Lokalita... Adresa... Chtěl(a) bych být připojen(a) rychlostí: 128 kbps 512 kbps Chcete prodat Váš dům, chalupu, pozemek nebo jinou nemovitost? Jako největší realitní kancelář ve Zlínském kraji Vám nabízíme kompletní servis. Ozvat se můžete našemu makléři, který má obec Huslenky na starosti. Pan Staněk tel. č Děkujeme za pozornost a těšíme se na případnou spolupráci. REALITYRECOM (www.realityrecom.cz) 256 kbps 1024 kbps Další informace na nebo na HUSLENKY, DUBEN

4 Informace obecního s.r.o. - Služeb Obce Huslenky Tak jako v každém čísle obecního časopisu chceme i tentokrát informovat naše občany, jak se nám společně daří v oblasti třídění odpadů, které nabývá stále většího významu - především v souvislosti s rostoucími náklady obce za likvidaci odpadů. Jistě jste již zareistrovali informace o zřízení nové třídírny odpadů, kterou se chystá vybudovat město Vsetín do konce roku S tím také souvisí ukončení činnosti skládky Horní Lideč, Velké Karlovice i Valašské Klobouky ke stejnému datu. Dosavadní zkušenosti napovídají, že každá nová technoloie, která splňuje přísné normy dle zákona o odpadech, není levná, proto se budou pravděpodobně zvyšovat i náklady na likvidaci odpadů. Třídění odpadů je jediná cesta, jak alespoň částečně snížit náklady za likvidaci odpadů, a zároveň zvýšit dotace za vytříděné komodity od společnosti EKO-KOM. Nebezpečné odpady - Huslenky (v tunách) Obaly-NL 1,627 0,94 1,37 0,357 Barva 0,575 1,7 0,59 0,39 Akumulátory 0,976 0,78 0,39 0,7 Elektro-technický 0,06 2,47 4,095 2,17 Zářivky 0 0,003 0,05 0 S chlorofluorovod. 0,996 1,17 0 1,4 Pneumatiky 0,531 3,3 5,01 1,3 Jiné oleje 0 0, Asfaltové směsy 0 0 0,15 0,28 Vyřazená zařízení 0 0 1,61 0 Jiná nepouž. léčiva ,003 a pochopení, které potřebujeme nejen v mimořádných situacích, ale také v každodenním životě. Do další zimy bych si jen přála, aby bylo co nejméně lidí, kteří neberou ohled na své okolí a dokážou znemožnit zimní údržbu tak, jako například řidiči parkující u zastávky autobusu v Černém. Naši pochvalu zaslouží základní škola na Bařinách, kde po úspěšné akci TONDA OBAL NA CESTÁCH využili příkladného nadšení žáků a za spolupráce se Službami Huslenky třídí odpady už ve třídách. Doufám, že i rodiče tuto činnost aktivně podporují a třídí s nimi také doma. Děkujeme všem spoluobčanům za spoluúčast při řešení mimořádných situací a doufám, že budou se službami ve své obci spokojeni. Markéta Koudelová, SOH s.r.o. Dále upozorňujeme na : JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU: sběr se bude konat POUZE VE SVOZOVÝ DEN na určeném místě a to: V SOBOTU 6. KVĚTNA 2006 Jeden z úsměvných dotazů k hromádce balíků na našem sběrném dvoru: Také máte tady odpad z Německa? NIKOLIV! Jedná se o PET láhve za období 10/05-03/06 vytříděné občany, podle barev rozdělené i slisované a nachystané k prodeji. Děkujeme všem za spolupráci. Nakonec ještě malé ohlédnutí za letošní zimou. Máme jistě mnozí v čerstvé paměti sněhové přívaly letošní zimy. Přestože jsme mnohdy čelili nejen nekonečnému přídělu sněhu ale i kritickým připomínkám některých občanů (vyvolaných spíše zdánlivou bezútěšností jejich situace), musím využít této příležitosti k poděkování zaměstnancům Služeb, především panu Jaroslavu Hrňovi, za obětavý přístup k nekonečnému zápasu s letošní sněhovou a ledovou nadílkou. Téměř všichni jsme byli podrobeni zkoušce velké trpělivosti v prostoru sběrného dvora u aráží služeb obce Huslenky OD 7.00 DO HODIN Velkoobjemový odpad: Matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, auče, staré oděvy, boty atd. Nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, pneumatiky atd. 4 HUSLENKY, DUBEN 2006

5 VYSVĚTLIVKY: Č.p. - svážní místa: 75 - u Mazáčů - AT Stanice (Černé) 92 - u Špalků (Černé) 50 - most k Tydlačkům (Bratřejůvka) 57 - u Piskláků (u Bečvy směrem k chatám) Vilka - budova OÚ - točna v Kýchové u Strnadlů (Hluboček) u Mikulenků (Pod pasíčky) u Hoduláků (Bařiny) u Dorňáků - Zbeličné (obecní popelnice) u Kučerů (Uherská) u Černotíků (Uherská) 28 - u Koudelů (Losové) 6 - u Ekartů - obecní popelnice (Škrádné) TU - Točna Uherská Ko KoČ KoJ KoHŘ KT Kontejnery Kontejner Hřbitov Kontejner Černé Kontejner Jednota Kontejner Hřebík (pro komunální odpad) Křižovatka Tisové KoHŘ Í Tisový Hřebík Škrádný n6 Hřbitov KT n KoÍ Suřané U Sívků Darebňa KoJ Í HUSLENKY U Lažů U Kaštanu U Kretů Losový KS n Řečiska UHERSKÁ n28 rsd KS Křižovatka skládka KLT Křižovatka lávka - Tomanůvka Hrachoveček Í KoHRA 341 n Tomanůvka Bařiny n285 Cihelna Žárec n 285 Zděchov Obecnice Zbeličný U Trtíků BRATŘEJŮVKA 50 n 57n KLT n n n Hluboček U kapličky n 211 Hrachovec ntu U Šipinků U kovárny KÝCHOVÁ U Tlašků n75 KoČÍ Zabitá U Sívků U Čechů Vilka (točna) ČERNÉ U Čotků Zámeček Sběrná a třídící místa Sběrný dvůr (SD) n92 n197 Točna Mapa: DH Informace o zpětném odběru elektrozařízení v obci Huslenky Službám obce Huslenky se podařilo po ročním úsilí (při získání všech potřebných dokumentů, požadovaných posudků a stavebních úprav) předložit Krajskému úřadu Zlín ke schválení Provozní řád sběrného dvora. Souhlas s jeho provozem jsme získali od 1.dubna Stručná charakteristika problematiky starého elektrozařízení Elektrické spotřebiče jsou již dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci, starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenově jsou dostupnější. To vše s sebou ale přináší i závažný problém. Co s nimi, když doslouží? Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část z nich končí na skládkách komunálního odpadu nebo dokonce ve volné přírodě a může tak ohrozit okolí a poškodit životní prostředí. Většinu odpadu přitom můžeme dále využívat dá se recyklovat a použít při výrobě dalších produktů, případně jako zdroj alternativní enerie. V roce 2005 vstoupil v platnost nový zákon ukládající výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost postarat se o svoje výrobky po ukončení jejich životnosti. Za zásadní lze považovat povinnost zajistit zpětný odběr, zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení. V neposlední řadě zajistit i financování všech uvedených činností. Na financování sběru, svozu a zpracování elektrozařízení slouží příspěvek na recyklaci, tedy finanční částka, kterou jednotlivý výrobci přispívají do kolektivního systému.výše příspěvku odpovídá aktuální finanční a technoloické náročnosti procesu sběru a recyklace daného elektrozařízení a je viditelně uváděna při prodeji nových výrobků. Spolupráce kolektivních společností přinese obcím zejména snížení nákladů na likvidaci elektrozařízení, za které dříve platily při jejich zneškodnění v rámci svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Kolektivní společnosti ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN - založené za účelem zajišťujícím výrobcům společné plnění jejich povinností stanovených zákonem, spolupracují mimo jiné i s obcemi, které mají sběrný dvůr. Na těchto sběrných dvorech zřizují kolektivní systémy tzv. místo zpětného odběru, kde občané, ale také živnostníci a podnikatelé mohou bezplatně odevzdat elektrozařízení, které chtějí vyřadit a které spadá pod zpětný odběr těchto výrobků. Pro všechny je tento zpětný odběr skupin elektrozařízení zdarma. Seznamy elektrických a elektronických zařízení budou k dispozici na sběrném dvoru, popřípadě Vám ráda poradí obsluha sběrného dvora. V novém systému hrajete vy - spotřebitelé - nejdůležitější roli. Právě na vás záleží, jak bude naloženo s použitými elektrozařízeními. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete pro přírodu a ekoloii udělat, je odevzdat vyřazené elektrozařízení na místě k tomu určeném - sběrném dvoře ve vaší obci. Elektrozařízení, kterého se budete chtít zbavit, MUSÍ OBSA- HOVAT VŠECHNY KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTKY, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekoloické zpracování. Pak také bude jeho zpětný odběr proveden ZDARMA! Děkujeme za váš vstřícný přístup k těmto elektroodpadům, o které je výrobci postaráno a zajištěna jejich likvidace, ale bez vaší pomoci by tyto odpady nikdy nebyly recyklovány. M. Koudelová, SOH s.r.o. HUSLENKY, DUBEN

6 MŠ v Huslenkách - Co se nevešlo do minulého časopisu Dodatečné poděkování V posledním předvánočním týdnu roku 2005 se najednou otevřely dveře mateřské školy a v nich stál pan Pavel Kocurek opravdu jako Ježíšek. Mateřská škola se snaží získat peníze na činnost různými způsoby. V lednu 2006 za pomoci Služeb Obce Huslenky (paní Markéty Koudelové a Jirky Přikryla mladšího) mateřská škola vypracovala PROJEKT na téma Děti a svět výpočetní techniky z Milionového rantu. Tento projekt byl zaslán NADACI Děti - Kultura - Sport. Koncem února přišel do mateřské školy dopis z Nadace s poděkováním za bezesporný přínos našeho projektu a sdělení, že rantová komise se rozhodla náš projekt podpořit. Na slavnostním předání jsme dostali šek na ,- Kč. S údivem paní učitelky vysvětlil, že nám přinesl od Mysliveckého sdružení Katlina Huslenky ve spolupráci s honebním společenstvím v Huslenkách již podruhé dárečky k vánocům - panenky, velké ovládací auto, hudební nástroj, kočárek... To je opravdu naše? ptaly se děti. Ano, můžete si hrát, zněla odpověď pana Kocurka. Místní myslivecké sdružení si totiž naši mateřskou školu vybralo a chtějí nás sponzorovat. Moc nás to potěšilo. Vždyť hraček není nikdy dost. Tak Vám, milí myslivci, moc a moc děkujeme za Vaše dárečky a sponzorství. Přejeme Vám krásné zážitky v přírodě a přesnou mušku. Děti a učitelky mateřské školy Huslenky Te n t o p r o j e k t p o dp oř ila i Obec H u s l e n k y, k t e - rá přispěla rovněž ,- Kč. Z a tyto peníze byla dětem pořízena výpočetní technika. V š e m s p o n z o - rům děkujeme. MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSLENKY, okres VSETÍN Číslo jednací:69/2006 V Huslenkách dne STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Huslenky, okres Vsetín po dohodě se zřizovatelem Obec Huslenky a v souladu s 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007: Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Huslenky Termín: Do Doba pro podání žádosti: denně Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také oriinál rodného listu dítěte a potvrzení reistrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007 budou umístěny na vývěsce v mateřské škole a v časopisu obce Huslenky. Jana Martinková, ředitelka Mateřské školy 6 HUSLENKY, DUBEN 2006

7 Sbor dobrovolných hasičů v Huslenkách První lednovou sobotu se náš sbor dobrovolných hasičů sešel, aby zhodnotil svou činnost v uplynulém roce a sestavil plán činnosti na rok letošní. Starosta sboru pan Libor Šimčík s potěšením konstatoval, že nás v uplynulém roce neopustil ani jeden člen z důvodu úmrtí, jako tomu bylo v roce Zamrzel nás pouze odchod deseti mladých hasičů. Náš sbor nyní čítá 66 členů, z toho 39 mužů, 17 žen a 10 dětí. Z loňského roku bychom chtěli především připomenut oslavy 70. výročí založení sboru, které se konaly 2. července V dopoledních hodinách se v restauraci U Pokorných konala slavnostní schůze, během které převzali ocenění nejvěrnější členové sboru. Pozvání přijali kromě zástupců okolních sborů a OSH Vsetín také přátelé z naší družební slovenské obce Jasenica. Po ukončení schůze a obědě se vydal slavnostní průvod obcí od Váhy směrem k Obecnímu úřadu. (foto Dana Maňáková) Proram dále pokračoval v prostorách starého hřiště u Střelnice, kde jsme připravili nejenom pro členy sboru, ale také ostatní občany Huslenek sportovně- kulturní odpoledne. Ke slédnutí a samozřejmě i vyzkoušení byla mimo jiné laserová střelnice, psovodi policie ČR předvedli ukázku výcviku služebních psů, k vidění byla dále vysokozdvižná plošina z Karolinky a historická ruční stříkačka, zapůjčená z SDH Zděchov. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do areálu Rybníček, kde proram oslav vyvrcholil taneční zábavou. Další akcí sboru byl zářijový zájezd na Slovensko - Oravu a její okolí. I přesto, že k nám počasí příliš nepřálo, byla většina zúčastněných s průběhem zájezdu spokojena. (foto vpravo nahoře J. Světínský) Dne 14. října 2005 jsme se zůčastnili nočního námětového cvičení na Hovězí. Cílem bylo především prověření akceschopnosti techniky a koordinaci s ostatními sbory ve stížených podmínkách. V letošním roce jsme již jako tradičně uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem Hasičský ples který se konal 17. února v sále restaurace Pod Černým. Byli jsme potěšeni hojnou účastí nejenom místních občanů a nechyběli ani zástupci naší již zmiňované družební obce Jasenica. K tanci a poslechu zahrála místní kapela Čerňanka (viz foto dole), zpestřením večera bylo bezesporu také vystoupení skupiny orientálních tanců Benkari. K nepřehlédnutí byla také pestrá a bohatá tombola. V dubnu jsme zahájili sérii briád za účelem opravy vnitřních prostor zbrojnice. Z dalších plánovaných akcí bych rád připomenul již tradiční výšlap na Stracenec v půli května (termín ještě není upřesněn), dále pak 11. června pohárovou soutěž mladých hasičů v prostorách starého hřiště a nakonec zájezd nejenom pro členy sboru začátkem září. Věříme že se najdou noví, především mladí zájemci, kteří posílí naše řady a budou mít chuť i zájem dokázat něco sami sobě ale i druhým. Náš obětavý vedoucí mládeže Jindra Černovský vás ochotně přijme a zasvětí do hasičského sportu. Více informací a fotorafií ze všech akcí pořádaných naším sborem naleznete také na našich zrekonstruovaných webových stránkách na adrese Za SDH Mirka a Jiří Světinští Obec Huslenky vyhlašuje FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ na téma HUSLENKY Podmínkou soutěže je zaslání max. 3 kvalitních fotorafií prokazatelně zachycujících Huslenky nebo život v nich (klasických nebo diitálních) se jménem a adresou na adresu Obecního úřadu v Huslenkách nebo na nejpozději do Pravidla soutěže najdete na OÚ nebo na kde bude možné také hlasovat pro soutěžní fotorafie. Pro oceněné autory připravujeme atraktivní ceny, které budou předány na vernisáži výstavy nejlepších fotorafií v červnu Nabízíme volné rekreační a ubytovací termíny v objektu Celnice v Kychové: červen - celý (kromě ) červenec: srpen: Informace: SOH s.r.o., HUSLENKY, DUBEN

8 VELIKONOCE Svátky jara? To je názor moderního člověka. Ale ve skutečnosti velikonoce byly svátky již starozákonní. Izraelité slavili vysvobození z eyptského zajetí, Velkou noc, kdy přešli přes Rudé moře. Ježíš, který šel do Jeruzaléma slavit velikonoční svátky, zde umírá, dává vlastní život za nás. ZÁZRAČNÁ POMOC SE NEKONALA! Úplný konec! Ježíš umírá naprosto opuštěný Bohem. Zemřel jako člověk, kterého nepřátelé dohnali až tam, kde ho chtěli mít. Dopadlo to nejhůř jak to dopadnout mohlo. Žádná zázračná pomoc se nekonala! Dle názoru určitých lidí se největší Ježíšův zázrak stal dříve než přišlo vzkříšení. A sice, že Ježíš, který říkal Bohu důvěrně Abba - Otče, byl Bohem zcela opuštěn. Ježíš, který se stavěl k lidem naprosto kladně, byl jimi odmítnut, zavržen a odsouzen. Avšak nepřestal milovat! Ani Boha, ani lidi, neodvrátil se od nich. Bereme-li Krista nejen jako Boha, ale také jako pravého člověka, pak musíme uznat, že toto je věc podivuhodná - byl odmítnut, ale nepřestal milovat. Máme zde jasný směr k následování a inspiraci, jak řešit situaci bolesti a zla v našem životě. Čekáme-li na mávnutí kouzelného proutku, pak nemusíme dopadnout dobře. Jestliže se ale rozhodneme následovat Krista, tedy nepřestat milovat Boha a lidi, i když jsme zdánlivě zavrženi, potom jsme na Kristově cestě, na cestě vzkříšení, a to znamená, že se o svoji budoucnost nemusíme obávat. DOBRÁ ZPRÁVA PRO NÁS! Zaslíbení, která Bůh dal, vyplnil, když vzkřísil Ježíše. Ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska. - Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám sjednává přístup k novému životu a otevírá nám nebe. Duchovní slovo nakonec - Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou víry. Velikonoce proto nejsou svátkem jako ty ostatní, je to svátek svátků, slavnost slavností. O NÁS BEZ NÁS? Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile nebo se setkávají hlavy států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě. A slavíme-li Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se to každého - jak pro současnost, tak pro celou věčnost. V Ježíšově smrti zemřel náš hřích, v Ježíšově vzkříšení jsme i my vzkříšeni a křtem jsme byla naroubování na nový kmen Božího života. Slavme tedy společně, že jsme pokřtěni. Že jsme přešli ze smrti do života. Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale jen jako brána do věčnosti. Máme naději, že umřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život v nás nikdy nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný, že to, co slíbil a učinil, má věčnou platnost. Na závěr si dovolím připojit slova Jana Pavla II.: Velikonocům můžeme říci: Vítězství je jisté! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: Nebojte se!. Tato slova potřebujeme na sklonku druhého tisíciletí možná více, než kdy jindy. Všechno dobré a pravou radost ze vzkříšeného Krista všem přeje P. Miroslaw POSLÁNÍ CÍRKVE Když lidé dříve narození mluví o církvi svého mládí, obyčejně vzpomínají: V náboženství nás byla plná třída, ke konfirmaci přistupovalo šedesát dětí, na svátky byl kostel tak plný, že si nebylo kam sednout! S tím se dnešní církev, pravda, nemůže srovnávat. Děti a mládež se dají spočítat na prstech, na bohoslužby chodí také jenom hrstka nejvěrnějších, a ti se v zimě pohodlně směstnají v sále na faře a kostel využívají jen přes léto. Lidé dnes většinou hledají radosti jinde než v kostele a také ve svých starostech nespoléhají jako jejich stařenky na Pána Boha, ale snaží se je řešit sami nebo za pomoci lékařů nebo psycholoů. Má tedy církev v této době ještě nějaké poslání? Někdy se tak ptají i sami věřící, zvláště když srovnávají ty počty před lety a dnes. Mohli bychom jistě vyjmenovat řadu důvodů, proč je dobré, aby tu církev byla: Historické, kulturní, charitativní, pedaoické. To si zřejmě uvědomuje i nábožensky neutrální stát, když finančně podporuje církve, zejména ty, které mají v této zemi své kořeny. Když však přemýšlím o Velikonocích a srovnávám jejich význam v lidovém pojetí a podle evanelia, vynořuje se mi slovo naděje. Připomínání křesťanské naděje je hlavním posláním církve, které nikdy neztratí na aktuálnosti. Lidové pochopení velikonoční naděje má nepochybně svoji sílu. Po dlouhé a kruté zimě přichází opět jaro a s ním se probouzí celá příroda k novému životu. Jaká je to radost vyjít si ve volné chvíli do jarního lesa, slyšet zpěv ptáků, těšit se ze svěží zeleně polí a luk! Křesťanská velikonoční naděje však tuto naději přírodního koloběhu překonává. Je nečekaná, neloická, šokující. Anděl u Ježíšova hrobu říká překvapeným ženám: Hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, byl vzkříšen. Řekněte učedníkům, že se s nimi setká v Galileji! Obyčejně se soudí, že vzkříšení Ježíše znamená přesunutí naděje někam do záhrobí: Bůh nám pomůže po smrti, ale tady si musíme pomoct sami! Jenže Kristus, kterého Bůh vzkřísil ze smrti, přijal život nového typu. Už neumírá ani sám o sobě ani pro společenství, které je na něho napojeno. Založení této naděje není v přírodním koloběhu, ale v Bohu, který miluje svět a jednotlivé lidi překvapivou a nezaslouženou láskou. Tato láska vzkřísila Ježíše jako prvního z lidí a otvírá stejnou možnost všem. Současně je Ježíš Kristus solidárně přítomný lidem v beznadějných životních situacích, aby jim pomáhal. To je vlastní obsah naděje, o níž mluvíme, v řeči Bible evanelium, zpráva o naději v beznaději. A právě v evaneliu vidím ten hlavní důvod, proč tu církev ještě je a proč, dokud svět bude světem, nezanikne. Člověk se nemůže trvale spokojit s nadějemi vyprodukovanými vlastní hlavou a rukama. A jakmile se začne ptát po něčem hlubším, může přijmout naději velikonočního evanelia. Církev má být vždy připravena dát odpověď. Ne lacinou, ne vypočítavou, ale pravdivou, vycházející z pochopení pro konkrétní lidi. V každém případě je přijetí naděje spojeno s osobním rozhodnutím hledajícího, s vírou. Když přijdete o Velikonocích do kostela, možná se vám dostane milosti přijmout k radosti z vítězného jara i radost z největší naděje, kterou církev v evaneliu oznamuje a k níž Božím jménem zve. Jan Hudec, evanelický farář - administrátor sboru v Huslenkách HUSLENKY Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: In. J. Pokorný, M. Koudelová, J. Přikryl ml., J. Světínský, J. Martínková, M. Trlicová a D. Halašová. Vyšlo v dubnu 2006 v nákladu 700 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s. r. o. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo na

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet Návrh rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn. 1 871 000 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 50 000 Kč 1113 Daň z příjmu fyz.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

ROZPOČET NA ROK 2012

ROZPOČET NA ROK 2012 OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2012 (návrh) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru: Dana Grebeňová Ing. Roman Hřebík v zastoupení Ing. František Šturma Druh Rozpočet 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle příjmy, které nepodléhají funkčnímu zařazení položka název položky částka 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb (les) Lesní hospodářství

Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb (les) Lesní hospodářství Návrh rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 647 100 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl.č. 15 200 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 59 100 1121

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K 31.12.2010 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3 362 152,89 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 OBEC NECHVALICE Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y 2016 v Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO závislá činnost 1 500 000 1112 OSVČ. 13 000 1113 dohody srážková daň 194 000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu ROZPOČET 2014 Příloha Č. 1 OBEC HŘIVíNŮV ÚJEZD PŘíJMY 2 014 Parag. Položka Rozpočet Poznámka 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 980000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 28000 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0000 8124 Splátky úvěru + dlouhodobě přijaté

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 RUD 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 24.3.2010 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena zastupitelstvem

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2006 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více