diabetes mellitus 2.typu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "diabetes mellitus 2.typu"

Transkript

1 Obstrukční spánková apnoe a diabetes mellitus 2.typu Klinická data podporující provádění screeningu kardiovaskulární riziko inzulínová rezistence HbA1c hyperglykémie noční glykemická variabilita diabetes mellitus 2.typu postprandiální glykémie ResMed.com

2 Editorial John Wilding profesor lékařství a vedoucí výzkumného centra diabetu a endokrinologie, Univerzitní nemocnice Aintree, Liverpool, Velká Británie Naresh Punjabi profesor medicíny a epidemiologie, Johns Hopkins University, Baltimore, USA Současné výzkumy ukázaly, že množství poruch spánku patří mezi léčitelné rizikové faktory rozvoje metabolického syndromu a kardiovaskulárních onemocnění. To je jistě i případ obstrukční spánkové apnoe (OSA), jež je obzvláště častá u pacientů s diabetem 2. typu. Epidemiologické a patofyziologické souvislosti mezi diabetem mellitus 2. typu a OSA jsou stále více uznávanou skutečností a zasluhují další podrobný výzkum. Množství studií zabývajících se vztahem diabetu a spánkové apnoe publikovaných za posledních několik let svědčí o rostoucím zájmu lékařské veřejnosti o tuto konkrétní vědeckou oblast. Lékaři a ostatní zdravotníci pečující o lidi s diabetem hrají klíčovou roli v identifikaci pacientů, kteří mohou OSA trpět, a to zejména nyní, kdy existují jednoduché a vhodné screeningové nástroje. Spolupráce mezi výzkumnými centry pro diabetes a spánek by měla být posílena, stejně jako spolupráce center kardiologie a výzkumu spánku. Obstrukční spánková apnoe (OSA) a diabetes mellitus 2. typu jsou dvě chronické nemoci, které jsou velmi rozšířené u stárnoucí populace. Oba stavy jsou zčásti, kvůli modifikovatelným rizikovým faktorům, spojené s poruchou životosprávy (např. s obezitou). Navzdory významným podobnostem a interakcím v rizikových faktorech obou těchto onemocnění, byla zvýšená prevalence OSA u pacientů s diabetes mellitus 2. typu prokázána teprve nedávno. Diagnostika OSA je však nedostatečná a zdá se, že ze spektra všech pacietů je na OSA pomýšleno spíše u obézních jedinců či pacientů, kteří trpí výraznými klinickými obtížemí asociovanými s OSA. Je proto nanejvýš důležité, aby OSA byla diagnostikována u všech pacientských podskupin, zejména v případě diabetu mellitus 2. typu. K tomu je potřeba víceoborový přístup. Optimalizace péče o pacienty s diabetem mellitus 2. typu identifikací a včasným zásahem do OSA, může diagnostikou a léčbou OSA vést ke zlepšení stavu pacienta ve smyslu zvýšení kvality jeho života a případně i ke snížení pravděpodobnosti vzniku kardiovaskulárního rizika. 1

3 Proč bychom měli věnovat zvýšenou pozornost výskytu obstrukční spánkové apnoe u osob s diabetem? OSA je běžnou poruchou u populace s diabetem mellitus 2. typu. Několik studií prokázalo přítomnost OSA u diabetiků v rozsahu 17 (9) až 36% (10, 11). Nedávná studie (12) vyhodnotila převažující přítomnost OSA u pacientů s diabetem pomocí polysomnografie. Výskyt těžké OSA byl v 22,6% případů, střední u 53,1% případů. 86,6% těchto pacientů však nebylo diagnostikováno (12). OSA je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Nezávislé studie (1,2,3) prokázaly, že neléčená OSA je nezávislý rizikový faktor kardiovaskulární morbidity. OSA je rizikovým faktorem vzniku hypertenze nezávislým na všech ostatních rizikových faktorech s efektem reakce na léčbu (4). 80% pacientů s resistentní hypertenzí trpí OSA. Použití léčby pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách (CPAP) výrazně snižuje riziko výskytu kardiovaskulárních příhod: ve studii bylo u 1651 (3) pacientů zjištěno, že desetileté riziko rozvoje kardiovaskulární morbidity a mortality je 2,87 krát vyšší než u zdravých subjektů; léčba CPAP snižuje kardiovaskulární riziko na úroveň zdravých subjektů. OSA je rizikovým faktorem dopravních nehod kvůli souvisejícím problémům s udržením pozornosti; léčba CPAP snižuje toto riziko šestinásobně a snižuje jej na úroveň zdravých subjektů (7,8). U diabetických pacientů léčených inzulinem se toto riziko tedy přidává k riziku hypoglykémie. Co je to obstrukční spánková apnoe? Obstrukční spánková apnoe je charakteristická opakovanými epizodami obstrukce horních cest dýchacích během spánku. Vyznačuje se poklesem 30 až 50% (hypopnoe) či úplným zastavením (apnoe) přísunu vzduchu navzdory respiračnímu úsilí. Výsledný deficit alveolární ventilace způsobuje desaturaci kyslíku, což může vést k postupnému zvýšení PaCO2. Tyto události často vedou k mikroprobuzením. Přítomnost OSA vyjádřená indexem AHI u populace pacientů s diabetes mellitus 2. typu (n = 306) 33,5% 35% 30,5% 30% 25% 22,6% 20% 13,4% 15% 10% 5% 0% < >30 AHI Žádná OSA Mírná OSA Střední OSA Vážná OSA Z Foster a kol. Diabetes Care 2009; 32: Klíčové body Jeden ze dvou pacientů s diabetem trpí těžkou či střední OSA indikovanou k léčbě CPAP dle doporučení platných v ČR. Většina z nich nebyla nikdy diagnostikována OSA je významným rizikový mfaktorem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění u běžné populace a velmi pravděpodobně také u pacientů s diabetes mellitus. Léčba OSA snižuje toto riziko. (1) Young T et al Epidemiology of obstructive sleep apnea, a population health perspective, Am J Crit Care Med 2002; (2) Marshall N Setal Sleep Apnea as an lndependant Risk Factor for All-Cause Mortality The Busselton Health Study Sleep 2008; 31(8): (3) Marin JM et al, Lancet 2005; 365: (4) La vie Petal. Obstructive sleep apnoea syndrome as a risk factor for hypertension: population study. BMJ 2000; 320(7233): (5) Chobania11 AV et al. NHL an Blood Institute National Joint Committee on Prevention. Detection. Evaluation and Treatment of High Blood Pressure the JNC report. JAMA 2003; 289: (6) Terran Santos Jet al. N Engl J Med 1999; 340:881-3 (7) Mazza S et al. Eur Resp J 2006; 28(5): (8) George CF et al. Thorax 2001; 56(7): (9) West et al. Prevalence of obstructive sleep apnoea in men with type 2 diabetes. Thorax 2006; 61: (10) Einhorm et al. Prevalence of sl eep apnea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus. Endocrine Practice 2007; 13(3): (11) Elmasry et al. Sleep disordered breathing and glucose metabolism in hypertensive men: a population-based study, J Intern Med 2001; 249: (12) Foster G et al. Obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32:

4 OSA má negativní účinek na metabolismus glukózy OSA narušuje architekturu spánku: dochází k redukci hlubokého spánku a snížení množství REM spánku Spánek REM (snění) Lehký spánek Probuzení 1 2 Hluboký spánek : 06 1 : 56 3 : 22 4 : 47 6 : 12 Spánková apnoe Normální spánek Deficit kvantity a kvality spánku je spojován se zvýšeným BMI u dětí i dospělých (13), jakož i s dlouhodobým nárůstem tělesné hmotnosti (14). Nedávná studie navíc prokázala, že celková deprivace hlubokého spánku tři po sobě jdoucí dny způsobuje u mladých a zdravých subjektů snížení inzulínové rezistence o 25%, čímž se dostávají na úroveň osob s predispozicemi k diabetu (15). Bylo provedeno několik studií ověřujících dopad OSA na inzulínovou rezistenci, a to včetně studie publikované Punjabim a kol. (16) Tato rozsáhlá studie zaměřená na běznou populaci prokázala, že OSA je nezávislý faktor* rozvoje inzulínové resistence a glukózové intolerance. Studie rovněž prokázala, že míra inzulínové rezistence je asociována se závažnosti OSA a poklesem saturace hemoglobinu běhěm spánku. Rovněž chrápání jako předstupeň apnoe, bylo v průběhu 10 let trvající studie (17,18) vyhodnoceno jako rizikový faktor vzniku diabetes mellitus 2. typu. * OSA je rizikový faktor porušené glukózové tolerance nezávisle na věku, pohlaví, etnickém původu, BMI, obvodu pasu, kuřáctví, délce trvání spánku a místě provádění studie. Klíčové body Celková deprivace hlubokého spánku po 3 dny vede u zdravých mladých jedinců ke snížení citlivosti vůči inzulínu o 25%. Chrápání je považováno za rizikový faktor rozvoje diabetu 2. typu. 3 (13) Cappuccio et al. Sleep 2008; 31(5): (14) Patel et al. Am J Epidemiol 2006; 164: (15) Tasali et al. Slow-wave sleep and the risk of type 2 diabetes in humans, Proc Natl Acad Sci USA Jan 22; 105(3): (16) Punjabi et al. Sleep-disordered breathing, glucose intolerance, and insulin-resistance: the sleep heart health study, Am J Epidemiol 2004; 160: (17) Elmasry et al. The role of habitual snoring and obesity in the development of diabetes: a 10-year follow-up study in a male population, J Intern Med 2000; 289:13-20 (18) AI-Delaimy et al. Snoring as a risk factor for type 2 diabetes mellitus: a prospective study, Am J Epidemiol 2002; 155:

5 Patofyziologické souvislosti mezi OSA a poruchami metabolizmu sacharidů jsou již jasnější Spánková apnoe Spánková fragmentace Intermitentní hypoxie Aktivace sympatiku Zvýšení glukokortikoidů Oxidační stres Aktivace zánětlivých drah Změny profilu adipokinů Inzulínová rezistence / Pankreatická dysfunkce β buněk Glukózová intolerance / Diabetes 2. typu Z IDF consensus statement: U diabetu 2. typu je OSA spojována s glykemickou variabilitou (19), která může narušit u pacientů glukózovu homeostázu. Navíc existuje ještě řada dalších a velmi zásadních skutečností v souvislosti s pacienty s diabetem: 1. Během spánkové apnoe a hypopnoe je u obézních diabetických pacientů čas strávený ve stavu hypoxie delší než u obézních pacientů bez diabetu s podobným BMI (20). 2. OSA podporuje akumulaci viscerální tukové tkáně prostřednictvím adipocytokinů (IL-6 a TNF-a). Tato akumulace pak zpětně podporuje poruchy dýchání ve spánku, čímž vzniká začarovaný kruh (21). Klíčové body OSA prohlubuje inzulinovou rezistenci, což narušuje glukózovu homeostázu u pacienta. Čas strávený v hypoxii během jednotlivých apnoických epizod je u pacientů s diabetem delší než u nediabetiků, což vede k prohlubení inzulínové rezistence (19) Pallayova M et al. Beneficial effects of severe sleep apnea on nocturnal glucose control in persons with type 2 diabetes mellitus, Diabetes Research and clinical Practice 2008; 81:e8-e11 (20) Lecube et. al Diabetes is an independent risk factor for severe nocturnal hypoxemia in obese patients. A Case-control Study, PLoS ONE 2009; 4:e4692 (21) Vgontzas et al. Sleep Apnea is a manifestation of the metabolic syndrome, Sleep Med Rev 2005; 9:

6 Léčba OSA pomocí CPAP má účinek na metabolické parametry Léčba OSA pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách (CPAP) je účinná. Snižuje rizika a napravuje nežádoucí účinky OSA: Léčba CPAP snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární příhody trojnásobně (3) - na úroveň rizika osob bez OSA (3). Spavost: léčba CPAP významně snižuje spavost (22). Ztráta vitality a energie: léčba CPAP významně snižuje denní spavost a zvyšuje (23) kvalitu života (test udržení bdělosti, test SF-36 pro měření energie a vitality). Riziko autonehody: léčba CPAP šestinásobně (6) snižuje toto riziko na úroveň rizika osob bez OSA (7, 8). Kromě výše uvedeného dopadu na spánek a kardiovaskulární kritéria se zdá, že trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP) rovněž zlepšuje metabolické parametry u diabetických pacientů: 1. Zlepšení glykemické variability měřené kontinuálním monitoringem glykémie (CGM) při léčbě CPAP (19). 2. Rychlé a trvalé (24, 25, 26) zlepšení inzulinové rezistence. Toto zlepšení je však výraznější u méně obézních pacientů. 3. Zlepšení postprandiální glykémie po snídani (27). 4. Zlepšení HbA1c (27, 28). Efekt je více patrný u pacientů s horší kompenzací diabetu (HbA1c > 7% dle DCCT (> 5.3% dle IFCC) (27). Klíčové body na závěr: OSA je u pacientů s diabetem velmi časté onemocnění: jeden ze dvou diabetických pacientů trpí střední čí závažnou formou OSA vyžadující léčbu. OSA je rizikový kardiovaskulární faktor u běžné populace i pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Kombinace OSA a diabetes velmi pravděpodobně aditivně zvyšuje kardiovaskulární riziko. Léčba CPAP vede prokazatelně k redukci kardiovaskulárního rizika a zlepšuje kontrolu diabetu, zejména u hůře kompenzovaných pacientů a tím vede ke zlepšení kvality života (menší spavost, méně únavy, nárůst fyzické aktivity). HbA1c(%) dle DCCT 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 p=0.06-0,4% p=0.02-0,6% n=25 HbA1c>7% Před léčbou CPAP Po 3 měsících léčby CPAP Z Babu a kol. Arch Inter Med, 2005; Uncontrolled study in 25 subjects 5 (3) Marin JM et al. Lancet 2005; 365: (6) Terran Santos J et al. N Engl J Med 1999; 340:881-3 (7) Mazza Setal. Eur Resp J 2006: 28( (8) George CF et al. Thorax (7): (19) Pallayuva M et al. Beneficial effects of severe sleep apnea on nocturnal glucose control in persons with type 2 diabetes mellitus, Diabetes Research and clinical Practice 2008; 81:e8-e11 (21) Vgontzas et al. Sleep Apnea is a manifestation of the metabolic syndrome. Sleep Med Rev 2005; 9: (22) Patel S et al. Continuous Positive Airway Pressure Therapy for Treating Sleepiness in a Diverse Population With Obstructrve sleep apnea, Arch lntern Med 2003; 163: (23) Jenkinson C et al. Comparison of therapeutic and subtherapeutic nasal continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea: a randomised prospective parallel trial. Lancet 1999; 353: (24) Harsch et al. Continous positive airway pressure treatment rapidly improves insulin sensitivity in patients with obstructive sleep apnea symptome, Am J Respir Crit Care Med, 2004; 169(2): (25) Harsh et al. The effect of continuous positive airway pressure treatement on insuline sensitivity in patients with obstructive sleep apnoea syndrome and type 2 diabetes. Respiration 2004; 71: (26) Schahin et al. Long-term improvement of insulin sensitivity during CPAP therapy in the obstructive sleep apnoea Syndrome, Med Sci Monit. 2008; 14(3) CR (27) Babu et al. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea. Arch Inter Med, 2005; 165: (28) Hassaballa et al. The effect of continuous positive airway pressure on glucose control in diabetic patients with severe obstructive sleep apnea, Sleep Breath, 2005; 9:

7 Screening OSA u populace s diabetem mellitus 2. typu V červnu roku 2008 vydala Mezinárodní federace pro diabetes (IDF) na toto téma (29) konsensuální stanovisko. Účelem tohoto dokumentu bylo napomoci zdravotnickým pracovníkům při prevenci a screeningu OSA u diabetes mellitus 2. typu. IDF vydala doporučení pro systematický screening metabolických a kardiovaskulárních rizikových faktorů (obvod pasu, krevní tlak, lipidy a glukóza na lačno) ve specializovaných spánkových odděleních. IDF doporučuje všem zdravotnickým pracovníkům v oblasti diabetu implementovat scree- IDF doporučuje screening přítomosti OSA prostřednictvím těchto dvou kroků: 1. Dotazník vyhodnocující pravděpodobnost výskytu spánkové apnoe (Berlínský dotazník, Epworthská škála spavosti) 2. Noční screening SaO2 pomocí přenosného monitorovacího zařízení u pacientů s pozitivně vyhodnoceným dotazníkem. IDF doporučuje, aby osoby s podezřením na OSA byly vyšetřeny spánkovým specialistou či ve spánkové laboratoři k definitivní diagnostice a léčbě OSA. ningové postupy pro OSA u pacientů s diabetem mellitus 2. typu na základě rozpoznání symptomů OSA (chrápání, denní spavost, partnerem hlášená apnoe a vysoký krevní tlak bez reakce na léčbu). (29) diabet IDF - VJ - PDF final.pdf 6

8 Jak provádět screening OSA u pacientů s diabetem 2. typu? ResMed, přední světová společnost v oblasti spánkové a respirační medicíny, nabízí diabetologům a zdravotnickým profesionálům vhodné nástroje ke screeningu pacientů: Dotazník pro screening OSA, který vyplní lékař, zdravotnický specialista či pacient. Svou obecnou platností v běžné populaci (30) představuje Berlínský dotazník první přímočarý vyhodnocující screeningový nástroj, jenž umožňuje rychlé rozpoznání pacientů s podezřením na OSA. ResMed nabízí také nástroj pro screening OSA, který je citlivý především u diabetické populace: ApneaLink TM je založen na kontinuální monitoraci saturace hemoglobinu kyslíkem a dýchání v průběhu spánku v souladu s doporučením IDF. Vyšetření pomocí ApneaLink má 91% senzitivitu a 95% specificitu při střední a závažné OSA (31) u populace s diabetem mellitus 2. typu, což umožňuje efektivní screening a doporučení pacientů s vážným podezřením na OSA ke spánkovým specialistům k dokončení diagnostiky a léčbě OSA. Specialista navrhne noční měření pomocí polygrafu a polysomnografu, které diagnózu potvrdí či vyvrátí. Snadno použitelný a senzitivní; ApneaLink je ideální screeningový nástroj pro pacienty s diabetem 2. typu. Pro více informací o syndromu spánkové apnoe, jeho dopadu na pacienty s diabetes mellitus a doporučených postupech pro diagnostiku a léčbu navštivte (30) Nezter et al. Using the Berlin Questionnaire to identify patients at risk for the sleep apnea syndrome. Ann Intern Med 1999; 131: (31) Erman et al. Validation of the Apnealink for the screening of sleep apnea :A novel and single-channel recording device. J Clinic Sleep Med 2007; 3(4): ResMed ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr Martinsried Germany DISTRIBUTED BY ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA. See for other ResMed locations worldwide ResMed Ltd. Specifications may change without notice /

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE. Příručka pro praxi:

RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE MUDr. Jaroslav Betka Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ Defi nice, základní pojmy Ronchopatie

Více

Dávkování bolusů dle sacharidů a dalších faktorů. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD Olomouc 5/2008

Dávkování bolusů dle sacharidů a dalších faktorů. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD Olomouc 5/2008 Dávkování bolusů dle sacharidů a dalších faktorů J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD Olomouc 5/2008 Treat to target - léčba k cíli Cílové hodnoty jako součást klinických

Více

Spánková apnoe. stručný průvodce

Spánková apnoe. stručný průvodce Spánková apnoe stručný průvodce 1 Co je to spánková apnoe? Přehled: Příčinou spánkových poruch jsou fyziologické a/nebo psychologické faktory. Většina spánkových poruch vede k redukci množství spánku a

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Key words: sleep apnea syndrome, snoring, microsleep, hypersomnia, therapy with continuous positive airway pressure

Key words: sleep apnea syndrome, snoring, microsleep, hypersomnia, therapy with continuous positive airway pressure Syndrom obstrukční spánkové apnoe. MUDr. Milada Hobzová Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci Souhrn: Syndrom obstrukční spánkové apnoe je onemocnění související se spánkem, ale následky

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Poruchy spánku I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Definice spánku Periodicky se opakující stav klidu s minimální pohybovou aktivitou v typické poloze, s omezenou reaktivitou na zevní podněty

Více

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY MORÁŇ

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY MORÁŇ SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE a KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY VÝZNAM SPÁNKU restaurace funkceschopnosti mozku paměť (REM spánek) anabolické a somatické reparativní procesy (menší energetická potřeba) správná činnost

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Doporučení k edukaci diabetika

Doporučení k edukaci diabetika Doporučení k edukaci diabetika 1. Definice Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

Indikační kritéria pro domácí neinvazivní ventilační podporu (NIV)

Indikační kritéria pro domácí neinvazivní ventilační podporu (NIV) Indikační kritéria pro domácí neinvazivní ventilační podporu (NIV) M. Honnerová, D. Kemlink, J. Lněnička, K. Šonka, J. Vyskočilová 1 Obecná část 1.1 Základy patofyziologie Respirační systém lze z funkčního

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Continuous plasma glucose monitoring using transcutaneous sensors in clinical practice - year 2012 -

Continuous plasma glucose monitoring using transcutaneous sensors in clinical practice - year 2012 - Continuous plasma glucose monitoring using transcutaneous sensors in clinical practice - year 2012 - Rudolf Chlup 2nd Workshop of BVT Technologies High sophisticated biosensors systems and their appolications

Více

Jak léčit spánkovou apnoi? Zástavy dechu ve spánku - diagnostika a možnosti léčby. MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Jak léčit spánkovou apnoi? Zástavy dechu ve spánku - diagnostika a možnosti léčby. MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Jak léčit spánkovou apnoi? Zástavy dechu ve spánku - diagnostika a možnosti léčby MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Obsah: Úvod... 3 Spánková medicína - historie a současnost... 3 Jaké jsou poruchy spánku?...

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

Kontroverzní témata. kontrola glykémie u diabetiků

Kontroverzní témata. kontrola glykémie u diabetiků Kontroverzní témata kontrola glykémie u diabetiků RK2014 Kontroverzní témata kontrola glykémie u diabetiků z kontroly glykémie zřejmě neprofitují Sechterberger M et al. Critical Care 2013, 17:R52 RK2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 6. 5. 2015 Bezpečnost digitální transformace zdravotnictví

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Diabetes mellitus (DM) představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění se společným fenotypem, tím je hyperglykémie. Rozlišujeme několik

Více

DEPRESE A DIABETES. Tamara Hrachovinová. Katedra psychologie FF UK, Praha Centrum diabetologie IKEM, Praha

DEPRESE A DIABETES. Tamara Hrachovinová. Katedra psychologie FF UK, Praha Centrum diabetologie IKEM, Praha DEPRESE A DIABETES Tamara Hrachovinová Katedra psychologie FF UK, Praha Centrum diabetologie IKEM, Praha Kurz IPVZ 6.2.2007 Léčení diabetici (ÚZIS,rok 2005) 739 000 osob s DM, tj. o 3,8% (více 2004) nově

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 17. 2. 2015 ehealth Day IKEM, Praha Agenda Krátce o Národním telemedicínském

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÍ S DIABETEM 1. TYPU

NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÍ S DIABETEM 1. TYPU Emily a Jane s pumpou od 2012 a 2011 NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÍ S DIABETEM 1. TYPU Diagnóza diabetes 1. typu může působit jako šok a vést k mnoha otázkám, jako např.: Proč se to stalo právě mně? Jak se mi změní

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

SOMNOcheck micro CARDIO. Jednoduché posouzení kardiovaskulárního rizika během spánku. Ve spánkové medicíně - v interní medicíně v preventivní medicíně

SOMNOcheck micro CARDIO. Jednoduché posouzení kardiovaskulárního rizika během spánku. Ve spánkové medicíně - v interní medicíně v preventivní medicíně SOMNOcheck micro CARDIO Jednoduché posouzení kardiovaskulárního rizika během spánku Ve spánkové medicíně - v interní medicíně v preventivní medicíně SOMNOcheck micro CAR Ve spánkové diagnostice nabízíme

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ ČSVSSM

XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ ČSVSSM XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ ČSVSSM 18.10.2012 ČTVRTEK Program sjezdu Celý den společné sekce lékařů a NELZP 13:00 13:30 Slavnostní zahájení Spánková apnoe a závažná cévní

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Vliv jógy na kompenzaci diabetiků 2. typu. (Protokol studie)

Vliv jógy na kompenzaci diabetiků 2. typu. (Protokol studie) Vliv jógy na kompenzaci diabetiků 2. typu (Protokol studie) ÚVOD Jóga je systém tělesných a dechovým cvičení, které vedou k harmonizaci těla, mysli a vědomí. Výsledkem je zlepšení kvality zdraví a života

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Pohybová aktivita v prevenci. MUDr. Magda Bajzová, Ph.D.

Pohybová aktivita v prevenci. MUDr. Magda Bajzová, Ph.D. Pohybová aktivita v prevenci civilizačních ch onemocnění MUDr. Magda Bajzová, Ph.D. Civilizační onemocnění hromadný výskyt preventabilita Pohybová aktivita vs. inaktivita PA nedílná součást režimových

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky Tiskové materiály k tiskové konferenci Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky 4. května 2010 v 10:00 hod La Veranda Elišky Krásnohorské 2/10, Praha 1 Obsah Tichý zabiják Rekapitulace na úvod

Více

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Souhrn: Výskyt diabetes mellitus zejména 2. typu v současné době stoupá prakticky

Více

Chrápání a obstrukční syndrom spánkové apnoe

Chrápání a obstrukční syndrom spánkové apnoe prim. MUDr. Jaroslav Kraus ORL oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. as. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK, FN v Motole, Praha Chrápání

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství NESTANDARDNÍ HODNOTY TLAKU KRVE U DĚTÍ JAKO RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ Non-standard values of the blood pressure in children as a risk of origination of cardiovascular disease Dita Nováková,

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

AKROMEGALIE ZLODĚJ ZDRAVÉHO SPÁNKU

AKROMEGALIE ZLODĚJ ZDRAVÉHO SPÁNKU AKROMEGALIE ZLODĚJ ZDRAVÉHO SPÁNKU Tiskové materiály 8. června 2012 OBSAH 14. červen Český den akromegalie... 3 Akromegalie porucha růstového hormonu... 3 Diagnostika onemocnění akromegalie... 4 Léčba

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU

Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU Většina rodičů dětí diagnostikovaných s diabetem 1. typu se zajímá o otázky typu: Proč se to stalo zrovna mému dítěti?

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více

VENTILAČNÍ PORUCHY VE MORÁŇ

VENTILAČNÍ PORUCHY VE MORÁŇ VENTILAČNÍ PORUCHY VE SPÁNKU VENTILAČNÍ PORUCHY VE SPÁNKU ronchopatie obstrukční syndrom spánkové apnoe - OSAS centrální syndrom spánkové apnoe - CSAS syndrom zvýšeného odporu v HCD - UARS poruchy spánku

Více