Životní prostředí Evropana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní prostředí Evropana"

Transkript

1 Životní prostředí Evropana Ekocentrum Karlovy Vary

2 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Podnebí, které se mění, není stálé... 2 Exhalace v České republice... 3 Řešení... 3 Domácnost a exhalace... 3 Rozdělení spotřeby energie v domácnosti:... 4 Vaření = 3,1 %... 4 Které palivo má nejvíce oxidu uhličitého?... 4 Zemní plyn Při spalování zemního plynu připadá na jednu kilowatthodinu uvolněné energie 0, kg CO 2.Metan je jeden ze skleníkových plynů, které unikají během těžby a přepravy... 4 zemního plynu z Ruska... 4 Motorová paliva na litr benzínu připadá 2,29 kg CO Dřevo, dřevěné štěpky, pelety, brikety neutrální bilance z hlediska emisí skleníkových plynů Odpovědnost všech na této planetě... 5 Energií je nutné šetřit... 5 Praktický přehled, jaká učinit opatření v domácnosti... 5 ke globálním změnám podnebí... 5 Pracujeme s přehledem Vytápění Ohřev vody a vaření Nákup elektrospotřebičů a svítidel Doprava Zboží Recyklace odpadu Deštné pralesy Ekologické zemědělství

3 Úvod Každému z nás je přičítán výskyt exhalací více než 12 tun oxidu uhličitého. Domácnost, pokud nebudeme započítávat osobní auta, tvoří jednu tunu na obyvatele za rok. Vědci vypozorovali, že v důsledku globálních změn podnebí, ke kterému dochází znečištěním bude docházet k častějším výkyvům počasí. Ať už jsou to povodně, vichřice, velká sucha a jiné katastrofy. Každý člověk tyto stavy může ovlivnit. Svým chováním a jednáním. Pokusí se k vytápění použít kotel na biomasu a ne kotel plynový. Přepravovat se bude veřejnou dopravou. Pořídí si úspornou chladničku a zajistí si výměnu oken, tak, aby byly dobře izolovány. Novinkou je tzv. zelená elektřina, kterou si každý může objednat a pomůže tím snížit exhalace v domácnosti.. Podnebí, které se mění, není stálé Vědci předpokládali, že pomalu bude docházet ke změnám podnebí. Zemědělci, kteří rozuměli přírodě a dokázali se podle ní řídit, tvrdí, že se změny už začínají projevovat. Průměrná teplota planety se zvýšila o 0,6 C během uplynulého století. Průměrná hladina oceánů stoupla o 0,1 0,2 metru. Neustálým pozorováním se zjistilo, že devadesátá léta byla nejteplejším desetiletím na severní polokouli. V roce 1998 bylo nejtepleji za posledních tisíc let. Sněhové pokrývky na horách klesly asi o desetinu. Dochází k ustupování arktických ledovců. Bylo vypozorováno, že dochází ke globálnímu oteplování a změně podnebí. Velmi zásadní v těchto změnách je velké znečišťování. Vinou spalování uhlí, ropy, zemního plynu dochází ke koncentraci oxidu uhličitého (CO2). Dochází k rostoucímu množství skleníkových plynů. Čeští odborníci předpokládají, že teploty budou stoupat o jeden a tři stupně, poklesnou srážky v letních měsících a klesne hladina toků. Bude docházet k nárůstu horka a sucha v letních měsících, zvýšených rizik povodní vichřic a podobných výkyvů počasí. Očekává se však, že v rozvojových zemích, především v tropických a subtropických oblastech budou tyto změny klimatu nesrovnatelně na horší úrovni než nyní. Pobřežní nížiny, postihne posupující mořská hladina, silné bouře a zasolování půdy. Zemědělská úroda se sníží a dojde k úbytku vody, tak, že jí bude nedostatek. Dojde k nárůstu nemocí jako je cholera a malárie. 2

4 Exhalace v České republice Česká republika patří mezi státy, kteří se podílejí na vysokém znečišťování ovzduší. Ze všech pětadvaceti státy Evropské unie jsme na tom nejhůře, co se týká globálních změn klimatu. Průmyslové státy a tím i Česká republika produkují oxid uhličitý a tzv. skleníkové plyny. Bohužel hranice nic neznamenají, a proto na tento efekt doplácejí nejchudší země. Celkové exhalace skleníkových plynů = 148 milionů tun z toho oxidu uhličitého = 128 milionů tun Exhalace skleníkových plynů ze spalování a těžby fosilních paliv = 130 milionů tun Exhalace oxidu uhličitého ze spalování a těžby fosilních paliv = 123 milionů tun Největší zdroj znečištění je spalování uhlí, ropy a zemního plynu. Ostatní znečištění vzniká z výroby oceli a cementu, těžby nerostů, zemědělství a ze skládek. Řešení Odborníci na celém světě přemýšlí jak zamezit znečištění vlivem oxidu uhličitého. Vznikají nové technologie: - spalování zemního plynu místo hnědého uhlí v tepelných elektrárnách - izolace budov, oken a dveří - veřejná doprava - větrné a malé vodní elektrárny jako čistá energie - efektivnější stroje a spotřebiče - solární kolektory - kotle na biomasu místo kotlů na plyn Všichni, vláda, průmysl i domácnosti by měli začít využívat těchto nových technologií, aby nedocházelo ke zhoršení klimatu. Domácnost a exhalace Lidé si neumí představit život bez energie. Základní životní potřeby, jako jsou vaření, topení, praní, mytí a podobně nelze provozovat bez energie. Pokud dojde k výpadku elektrické energie dochází ke škodám, které se mnohdy nedají ani vyčíslit. V domácnosti je to v menší míře, ale pokud vám nefunguje chladnička několik hodin, můžete potraviny vyhodit. Za další potřebujeme energii i v jiných případech jako je práce na počítači, sledování televize, poslouchání rádia, používání elektrospotřebičů na různé práce. Většina energie je vyráběna z fosilních paliv, které způsobují exhalace skleníkových plynů. Spotřeba energie v domácnosti je asi jedna čtvrtina z používané energie. Další spotřeba činí osobní doprava a nákup zboží. Tyto tři složky spotřeby energie jsou největší spotřebou v lidském životě, ale záleží také na počtu osob, životním stylu a používaných spotřebičích. Větší nároky budou mít mladé, začínající rodiny než důchodce, který žije sám. 3

5 Rozdělení spotřeby energie v domácnosti: Průměrná roční spotřeba na domácnost činí kolem 80 gigajoulů ( kilowatthodin) ročně a zhruba 100 GJ ( kwh) na rodinný dům. Vytápění = 56,0 % Ohřev vody = 24,0 % Chlazení = 5,0 % Vaření = 3,1 % Praní = 2,7 % Osvětlení = 2,6 % Žehlení = 0,8 % Ostatní spotřebiče = 1,2 % Ostatní = 4,6 % Je možné spočítat si, jak přispíváte k znečišťování a tím i ke změnám klimatu. Výpočet: Vynásobte svoji roční spotřebu elektrické energie v kwh číslem 1,12 Vynásobte svoji roční spotřebu zemního plynu v kubických metrech číslem 2,62 ( nebo spotřebu kwh číslem 0,25) Vynásobte svoji roční spotřebu hnědého uhlí v kilogramech číslem 1,92 Vynásobte svoji roční spotřebu benzinu v listrech číslem 2,29 Vynásobte svoji roční spotřebu nafty v litrech číslem 2,6 Vynásobte svoji roční spotřebu LPG (propan-butanu) v litrech číslem 1,64 (nebo spotřebu v kilogramech číslem 3,03) Výsledky sečtěte a dostanete roční exhalace domácnosti v kilogramech oxidu uhličitého. Součet nemůžete srovnávat s průměrným znečištěním 12,45 tuny, které je odborníky udáváno na domácnost a rok, protože zahrnuje znečištění z domácnosti, průmysl, energetiku a další sektory Které palivo má nejvíce oxidu uhličitého? Energie emise oxidu uhličitého na kilowatthodinu, vyráběnou v uhelné elektrárně ČEZ, uvádí podíly uhelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v české energetice ztráty v sítích vlastní spotřebu energetického sektoru, kterou zákazník nedostane, ale musí být vyrobena, aby se zabezpečila dodávka podle regulační bilance Energetického regulačního úřadu. Zemní plyn Při spalování zemního plynu připadá na jednu kilowatthodinu uvolněné energie 0,19 kg CO 2.Metan je jeden ze skleníkových plynů, které unikají během těžby a přepravy zemního plynu z Ruska Motorová paliva na litr benzínu připadá 2,29 kg CO 2 na litr nafty 2,60kg CO 2 na litr LPG 1,64 kg CO 2 4

6 Dřevo, dřevěné štěpky, pelety, brikety neutrální bilance z hlediska emisí skleníkových plynů. Do ovzduší se uvolní stejné množství oxidu uhličitého, které rostliny z atmosféry spotřebovala během svého růstu. Odpovědnost všech na této planetě Všichni na této planetě by si měli uvědomit jak zlepšit globální změny klimatu. Rozhodující je účast politiků a průmyslu, tzn., že by měli podporovat nové technologie, rozvoj veřejné dopravy a další nová opatření. Přesto může každý začít sám u sebe. Neplýtvat energií, používat šetrné tepelné zdroje, úsporné žárovky a podobně. Energií je nutné šetřit Automobilová doprava, která stále narůstá napomáhá k znečišťování škodlivými exhalacemi, jako jsou oxidy dusíku a přízemní ozón. Mnohdy překračují hygienické normy. Ropné skvrny Velkým neštěstím pro přírodu jsou havárie tankerů, ropovodů a těžebních věží. Během roku dochází k takovýmto haváriím mnohokrát a ničí život místních obyvatel a přírodu. Radioaktivní odpady Kam s ním? Žádná obec, žádné město nechce tento radioaktivní odpad mít ve své blízkosti. Tento problém, výstavbu skladiště na radioaktivní odpad se nepodařilo vyřešit u nás ani na celém světě. V České republice vyrobí jaderné elektrárny ročně asi 100 tun vysoce radioaktivního odpadu. Tento odpad musí být naprosto izolován, protože bude trvat let, než se radiace sníží na únosnou hladinu. Musí být zajištěny tak, aby nedošlo k úniku, narušení a byla zajištěna bezpečnost lidí a přírody. Praktický přehled, jaká učinit opatření v domácnosti ke globálním změnám podnebí Pracujeme s přehledem Přehled nám pomůže v tom, jaká učinit opatření v domácnosti, tak, aby nebyla zatěžována příroda. Jde o několik konkrétních opatření, která zajistí snížení příspěvku ke globálním změnám klimatu. Dojde tím, ke snížené spotřebě energie, tepla, benzínu a tím i menším poplatkům za ně. Omezí se tím hlavně znečištění oxidem uhličitým. Přehled je rozdělen do 8 částí 1. Vytápění 2. Ohřev vody a vaření 3. Elektrospotřebiče a svícení 4. Výběr dodavatele elektřiny 5. Doprava 6. Nákupy v obchodě 7. Recyklace odpadků Každý oddíl obsahuje několik konkrétních doporučení, které napomohou ke snížení spotřeby energie. Všechny údaje zahrnují hrubá orientační čísla. Přesnější čísla každý získá ze svých výpočtů za domácnost, kterou by si musel spočítat dle svých účtů. 5

7 1.Vytápění Vytápění zahrnuje největší spotřebu energie. Zároveň můžeme v této oblasti nejvíce ušetřit. Záleží ovšem také, na tom, zda je postaven nový dům nebo se plánuje přestavba stávajícího. Úsporu vytápění ve stávajícím domě je dobré konzultovat s odborníky, by se předešlo dalším pozdějším opravám. Odborník doporučí nejvhodnější úpravy a opatření. Levná a snadná opatření Regulační ventily nebo termostat Důležité mít zajištěné regulování vytápěcího systému, jinak by další opatření ke snižování spotřeby energie nemělo smysl. Vytápět byt a dům, tak, aby bylo možné chodit doma v plavkách nebo větrání přetopeného bytu je zbytečné plýtvání energií. Drahou energii tak vyhodíme. První, co bychom měli udělat, zprovoznit regulační ventily, pokud nejsou funkční nebo vyměnit za nové. Při zvýšení teploty v místnosti, snížíme teplotu topení. Vydýchaný vzduch vyvětráme jednorázovým otevřením dveří nebo oken. Dalším opatřením, které je velmi výhodné je nákup termostatických ventilů, které se nastaví na požadovanou teplotu v místnosti. Tyto ventily potom regulují teplotu sami dle nastavení. Při použití plynových kotlů v rodinných domcích je možné použít pokojový termostat, který zapne kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu. Těmito opatřeními se v domě vytápěné plynem sníží spotřeba plynu o kwh ročně. Každý rok se tak ušetří kg exhalací oxidu uhličitého. Nastavení teploty Teplota v místnosti by měla být taková, abychom se cítili příjemně. Rozdíl v úspoře energie je až 12 %, pokud nepřetápíme v místnostech. Roční předpokládaná spotřeba je zhruba 90GJ. Při této spotřebě můžeme ušetřit při účinnosti kotle 90 % v domě, který je vytápěn zemním plynem 840 kg CO 2, při účinnosti kotle 80% na uhlí kg CO 2,při používání 10 přímotopů, které jsou závislé na elektrické energii, kg CO 2. Provozování kotle Většina rodinných domů vytápí vlastním kotlem. Je nutné zachovávat určitá pravidla pro provoz. Do kotle je vhodné používat jen předepsané palivo, nikoliv vše co by se dalo spálit. Pravidelně 2x do roka je nutná údržba včetně komína. Dodržovat určené parametry pro účinnost kotle. Při dodržování veškerých pravidel můžeme snížit spotřebu uhlí o 500 kg ročně a ušetříme 960 kg CO2. Pokud kotel již neslouží s danými parametry, je dobré tento kotel vyměnit za nový, jelikož jeho životnost je také předem stanovena. Při nákupu nového kotle je dobré nejdříve zauvažovat čím se bude v kotli topit. Nejlepším topivem i vůči exhalacím je dřevo, dřevěné brikety nebo pelety. Dalším důležitým prvkem je možnost regulace kotle. Při koupi hledíme také na výkon kotle. Uhlí vypouští do ovzduší škodlivé prvky, a proto by bylo lepší přejít na dřevo, které je zatím z topiv nejlevnější a také nejzdravější co se týče exhalací. Těsnění oken a dveří Aby nedocházelo ke ztrátám vlivem netěsnících oken a dveří, je nutné je utěsnit nebo vyměnit za nové. Škvírami uniká nejen energie, ale i peníze. Jednou z možností utěsnění je použití silikonových těsnění, vykytovat vydrolený kyt. Druhou možností je vyměnit okna za nová, kterých je dnes na trhu dostatek od nejlevnějších po nejdražší. Touto opravou můžeme snížit spotřebu z kwh na kWh. 6

8 Opatření, které si může zařídit každý sám Nenechávat záclony viset přes radiátory, protože brání proudění teplého vzduchu a vrací je do zdí. Odstranit překážky před radiátory, jako jsou různé ozdobné kryty, poličky apod. Za radiátory se může nalepit reflexní folie, která bude odrážet teplo zpět do místnosti. Na noc je možné stahovat rolety, aby udržely teplo v bytě. Tímto opatřením nelze vyčíslit úspora v domě nebo bytě, ale k úsporám energií jistě dochází. Opatření, které je finančně a časové náročnější Vnější zateplení obvodových stěn Na trhu je dnes k dostání různý izolační materiál na zateplení stěny domu. Při zručnosti si každý toto zateplení může udělat sám. Ovšem profesionální firma je schopna toto opatření udělat profesionálně, za kratší časový úsek. Tloušťka materiálu se dá vybrat z různých rozměrů. Dnes je i velký výběr materiálů, ze kterých se zateplení dá udělat. Při použití 20 centimetrové tloušťce izolace se ušetří za rok zhruba kwh. Zateplení podlahy a stropu Uvnitř domu je možné udělat opatření několika způsoby. Půdu, kterou používáme zateplíme na podlaze, tak, aby se dál po ní mohlo chodit. Nebo je možné vyplnit stropní trámy, prostor mezi střechou a stropem izolačními materiály pro tento účel vhodný. Je možné i zateplení podlah, které má také velký význam při úniku energií. Stavba rodinného domu Postavením nízkoenergetického domu se proslavil americký vědec Amory Povine. Postavil ho v 80. letech ve Skalistých horách (Colorado) v nadmořské výšce m. Neměl žádné vytápění a při minus 30 stupních Celsia se mu využitím slunečního záření, pohybu osob a provozu spotřebičů podařilo tento dům vytopit. Jen při velkých mrazech si přitápěl dřevem v malých kamnech. V atriu domus úspěchem pěstuje tropické rostliny. Amory Lovins touto stavbou propagoval efektivní využívání moderní technologie. Takto postavený dům je velmi drahý, ale dochází k tomu, že se začínají používat moderní technologie sluneční kolektory. Jak snížit spotřebu v novém rodinném domě? Umístění rodinného domku Většina oken by měla být situována na jih. Na jižní straně by nemělo být mnoho stromů, pergol a jiných staveb, které by zamezili vstupu slunce a vytvářeli stín. Dům by měl využívat slunečního záření. Na severní stranu, právě pro ochranu rodinného domku před povětrnostními vlivy je možné postavit určitou stavbu. Zateplení obvodových stěn rodinného domku Se zateplením by mělo automaticky počítat, tak, aby vznikl energetický dům. Tloušťka izolace by měla být cm. 7

9 Okna V prodeji jsou okna plastová, která mají uvnitř plastovou folii, průsvitnou pro světlo, ale odrážející tepelné záření. Jiná jsou vyplněna inertním plynem, argonem. Špaletová okna jsou dřevěná okna velmi kvalitní a zajišťující nepropustnost. Topení K vytápění nízkoenergetického domu stačí malý kotel na dřevo a přitápění slunečními kolektory. Osvědčené je podlahové vytápění. 2. Ohřev vody a vaření Ohřev vody a vaření je další velkou spotřebou energie. I tady lze snadno ušetřit. Použitím slunečních kolektorů k ohřívání vody a tím i teplo. Další úsporou energie je použití sprchy namísto koupání ve vaně. Při koupání ve vaně spotřebujeme 150 litrů teplé vody, ale sprchováním jen 40 litrů. Taktéž používání varné konvice, kdy je důležité ohřívat vždy takové množství vody, které spotřebujeme nebo používaní hrnce bez pokličky. Štítkování přístrojů Každý z elektrických spotřebičů by měl mít svůj štítek ze zákona. Tento štítek obsahuje údaje o měrné spotřebě elektrické energie, zařazení spotřebiče do jedné z několika kategorií podle energetické náročnosti, ekologické informace. Kategorií je sedm a liší se od sebe barevně a písmeny A až G. Štítek udává provozní spotřebu energie daného přístroje a podle ní jej řadí do jedné z kategorií od nejšetrnějších a ž po nejplýtvavější. Štítek zajišťuje výrobce nebo dovozce. Zákon zakazuje dávat na trh kategorie E G. Chladnička Po topení a ohřevu vody je chladnička další s nejvyšší spotřebou elektrické energie. Chladnička by měla být umístěna na chladném místě a pravidelně prováděna údržba. Do chladničky se nedávají teplé pokrmy, vždy se nejdříve musí nechat vychladnout. Termostat v chladničce mějte zapnutý na žádoucí teplotu potřebnou v chladničce. Plánovaná roční spotřeba chladničky je 550 kwh, ale pokud nedodržujeme zásady a ošetřování, spotřeba může být i jednou tak vysoká. Potřebné a zbytečné svícení K úspoře svícení můžeme používat úsporné zářivky i žárovky. Úsporné zářivky ušetří oproti normální zářivce až 80 % elektrické energie. Kompaktní zářivka s příkonem 15W nahradí zářivku s 60W. V obchodech je velké množství na výběr. Spotřebu elektřiny používané na svícení lze snižovat technickými prostředky i správným uživatelským chováním.náhradou jediné žárovky o příkonu 60 W, která svítí průměrně dvě hodiny denně, úspornou zářivkou dosáhneme úspory 33 kwh za rok. Ušetříme 37 kg CO2 ročně. Aby nedocházelo ke zbytečnému svícení, je důležité uspořádání místností, barva místnosti, rozestavění nábytku. Ve venkovních prostorách lze nainstalovat světlo na pohyb. Televize, rádio, počítač Existuje tzv. stand-by režim, kdy ve skutečnosti spotřebiče nejsou úplně vypnuty, ale odebírají i v nečinnosti velké množství elektrické 8

10 energie. Je potřeba tyto spotřebiče vypínat, když je právě nepotřebujeme. Televize, CD přehrávač a video odebírají ve stand-by stavu 25 W. Zbytečně se spotřebuje 200 kwh za rok. Vypínáním těchto spotřebičů ušetříme 224 kg emisí CO 2 ročně. Vaření Průměrná spotřeba energie na vaření se v běžné domácnosti pohybuje kolem 600 kwh. Elektrický nebo plynový sporák? Vaří-li se na plynovém sporáku nebo na elektrickém je spotřeba energie přibližně stejná. Přesto je výhodné zakoupit plynový sporák, který neprodukuje tolik exhalací CO 2. Při používání elektrického sporáku dochází při výrobě elektřiny k obrovským ztrátám a energie z paliva se použije asi 30%. Rozdíl mezi sporáky je v produkci emisí, kdy elektrický sporák, při spotřeba 600 kwh ročně je na čísle 675 kg CO 2, sporák plynový ušetří 522 kg emisí CO 2 ročně. Zásady úsporného vaření Plynový sporák ohřívá hrnec přímo. Při vaření používáme pokličku na přikrytí hrnce. Hrnec by měl mít rovné dno a velikost by měla odpovídat plotýnce, na které budeme vařit. Je zbytečné vařit více vody, než spotřebujeme. Velký význam má používání tlakového hrnce, který ušetří až 50% energie. 3.Nákup elektrospotřebičů a svítidel Každý elektrospotřebič, automatická pračka, chladnička, mraznička, elektrická trouba, elektrický ohřívač vody (průtokový ohřívač vody,bojler), myčka nádobí a také lampa musí být ze zákona oštítkovány. Na štítku je k nalezení údaj o měrné spotřeba elektrické energie, energetická náročnost a její zařazení do kategorie, ekologické informace. Kategorií je sedm a jsou odlišeny barevně a písmeny (A-G). Je zde udána provozní spotřeba energie a dle této spotřeby se řadí do jedné z kategorií, od nejšetrnější po nejplýtvavější. Tyto kategorie jsou rozděleny dle srovnání na trhu. Zákon zakazuje dávat na trh nejhorší spotřebiče kategorie G, červená. Za štítky na elektrospotřebičích zodpovídá výrobce nebo dovozce spotřebičů. Například chladnička o objemu 200 litrů s roční spotřebou 300kWh patří do té šetrné kategorie.pračka kategorie A, energeticky úsporná, spotřebuje na 1 kilogram prádla 0,15 kwh elektrické energie. Spočítáme- li si, že zhruba vypereme 250 kg prádla, uspoříme 42,5 kwh ročně. Výběr dodavatele elektřiny V Evropě už existuje mnoho dodavatelů, kteří nabízejí elektřinu z čistých,obnovitelných zdrojů. Obchod je stejný jako při nákupu jiné elektrické energie. V Čechách nabízí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů jen Západočeská energetika Plzeňského kraje. Tato čistá energie je dražší o 0,10 haléřů na kwh než běžný proud. Průměrně by tak měla být za 10,-Kč na měsíc. Protože došlo k liberalizaci trhu může si každý kupovat elektrickou energii od libovolného dodavatele. 9

11 4. Doprava Doprava se podílí na exhalacích CO 2, 10 procenty. Dopravní prostředky auta, autobusy, vlaky, letadla mají velkou spotřebu energie, ale je možné tuto spotřebu ovlivnit. Automobily Například u automobilu jsou exhalace 1,7 tun CO 2. Emise si lze spočítat tak, že se vynásobí spotřeba benzínu číslem 2,29; u naftových motorů číslem 2,60 a výsledek je forma znečištění, kterou každý způsobuje svým automobilem. Ochránit životní prostředí před znečištěním těmito emisemi lze tím, že přesedláme na jízdu na kole eventuelně začneme chodit pěšky. Automobil kupujeme s nejnižší spotřebou paliva. Jezdíme promyšleněji, bez zrychlování, zpomalování, zastavování, nepoužíváme auto na nákup do nedalekého obchodu. Auto by nemělo být přetěžováno těžkým nákladem. Stále připevněná zahrádka na autě je zbytečná, pokud ji nepotřebujeme. Motor by neměl být zapnutý déle než je nutno, např. při parkování, čekání apod. Kontrolujte správný tlak v pneumatikách. Je nutné chodit na pravidelné prohlídky do servisu. Při denní jízdě 4 km je to 300 kilogramů exhalací. Auto zabere na parkovišti místo pro 14 jízdních kol. Při výrobě automobilu se spotřebuje tolik energie, která je potřeba pro jízdních kol. Ročně zemře na následky dopravních nehod kolem 1 milionu lidí. Zdraví lidí je také ničeno prachem a oxidem dusíku z výfuků aut. Veřejná doprava Využívání veřejné dopravy, autobusové či vlakové je úspornější než používání osobního automobilu či letadla, už z toho důvodu, že tyto dopravní prostředky jezdí pravidelně i třeba bez cestujících. A pokud se nejezdí pravidelně autem např. do práce, používá se výhradně pro jednu rodinu. I když se to na první pohled nezdá, pokud by auto zůstalo v garáži a používali se jen veřejné dopravní prostředky nedocházelo by k takovému znečištění exhalacemi. Autobus spotřebuje na 100 km 32 l nafty. Pokud je zcela zaplněn připadá na každého cestujícího 1,57 kg CO 2. Vlak k ujetí 100km potřebuje 1,72 MWh elektrické energie. Při plném obsazení připadá na jednoho pasažéra 1,85 kg CO 2. Auto při 100 km jízdě spotřebuje 4 litry benzínu. Je-li obsazen pěti cestujícími na každého připadá 1,83 kg CO 2. Letadlo na trase km má spotřebu kg kerosinu, tzn. že na 100 km připadá kg leteckého paliva a na jednoho cestujícího připadá 11,1 kg CO 2. 10

12 5. Zboží K výrobě veškerého zboží, potravin, oblečení, obutí, nábytku, hraček, a jiných dalších výrobků je potřeba elektrické energie, čímž vedle chladničky, auta, vytápění dochází také ke globálním změnám klimatu. Aby nedocházelo k těmto změnám klimatu je nutné naučit se šetřit a přestat kupovat zbytečné výrobky, které se nakonec stejně nepoužívají. Mnoho věcí v domácnosti je odložených a již dlouho se nepoužívaly, a proto by bylo vhodné tyto věci roztřídit a poukázat je někam, kde by byly ještě užitečné. Mnoho věcí se dá opravit nebo použít na součástky. Odložením nebo vyhozením je promarněná energie, která by se musela vložit do nového výrobku. Je důležité kupovat výrobky trvanlivé, tuzemské, z recyklovaného materiálu nebo obnovitelných zdrojů surovin. Dovoz ovoce a zeleniny z jižních zemí převážejí kamiony nebo letadla. Sezónního ovoce a zeleniny není v tak rozšířeném sortimentu, ale nedojde k takovým exhalacím, jako při dovozu z ciziny. Výroba látky je náročná tím, že bavlna se musí někde ve světě vypěstovat, dál se někde musí upříst vlákno z vlákna se utká látka, poté cestuje na barvení, zpracování na použitelnost, výrobek se ušije, jinde dozdobí a ke konečné fázi jen označí značkou. Tento proces je velmi drahý. Nejen, co se týká elektrické energie, znečištění ovzduší, hluku, zničené půdy, ale i životní podmínky dospělých i dětí, kteří za svoji práci obdrží minimální mzdu. Pokud chcete přispět k zachování životního prostředí, nakupujte zboží se značkou Fair Trade, kde je zaručeno, že lidé v rozvojových zemích pracují v důstojných podmínkách, děti mohou chodit do školy, dostávají stálý plat. 6. Recyklace odpadu Obrovské množství energie se spotřebuje při výrobě materiálů z přírodních materiálů. Recyklace znamená vrácení zpět do procesu znovuvyužití, znovuobnovení. Opětné využívání odpadů šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Umožňuje zajištění zásob v případě absolutního nedostatku, snížení nákladů při stoupajících cenách surovin a snížení ekologické zátěže prostředí odpady. Přehled možného využití některých druhů odpadů: V potravinářství Kosti Charakteristika odpadu: Kosti zvířat určených pro výživu obyvatel. Vyskytují se na porážkách a při dalším zpracování masa, v obchodech s masem a v závodech veřejného stravování. Jsou bud surové, nezpracované, nebo zbavené tuku, případně tepelně zpracované. Možnosti využití: V některých zemích se kosti zpracovávají přímo na místech výskytu na skladovatelný kostní šrot. Získaný materiál se používá k výrobě želatiny, kostního klihu a jako krmivo. Recyklační technologie: Kosti mají být zbaveny zbytků masa, tukového vaziva a kousků kůže. Musí být suché a nezpracované chemicky, vytříděné. Mají mít co nejkratší skladovací lhůty. 11

13 Obilí Charakteristika odpadu: Odpady z ošetřování obilí vznikají při uskladňování, překládání a zpracovávání obilí jako práškovité až zrnité součásti. Obsahují zbytky obilí a průvodních látek, jako zbytky slupek, písek, pozůstatky hmyzu, pyl a moučný prach. Možnosti využití: Pokud podíl anorganických součástí nedosahuje 50 % a obilí nebylo asanováno plynem proti napadení škodlivým hmyzem, jsou odpady použitelné jako krmivo. Odpady nezpůsobilé ke zkrmování se mohou použít ke kompostování při výrobě hnojiv nebo ve spalovacích procesech jako přísada k tuhým palivům? popř. po zpevnění vhodným pojivem jako brikety. Ovocné matoliny Charakteristika odpadu: Lisované slupky, jádřince, pecky, řapíky a stopky různého ovoce, případně kůra z pomerančů. Hmota je drobivá, obsah sušiny 25 až 50 %, se sklonem ke kysání a kvašení. Možnosti využití: Používají se především k výrobě pektinu, esencí, oranžád, v pekárenském a cukrárenském průmyslu pro výrobu přípravků zkracujících dobu kynutí a pečení. Některé druhy se dají použít ke zpracování na organická hnojiva a ve výkrmu prasat. Odpad z peckovin a bobulovin může být ve spojení s netříděným hnědým uhlím spalován. Recyklační technologie: Lisování, sušení, mletí, případně spalování. Syrovátka Charakteristika odpadu: Vzniká při zpracováni mléka na sýr a tvaroh jako sladká nebo kyselá syrovátka. Biologicky hodnotné součásti jsou bílkoviny albumin a globulin. Možnosti využití: Syrovátka, popř. její zpracované složky jsou používány ve výrobě pečiva, cukrovinek a nápojů a ve farmaceutickém průmyslu. Po biotechnickém zpracování se v omezeném rozsahu používá k výrobě bílkovinné biomasy - jako krmivo. Rozhodující množství je však zkrmováno v původním stavu. Recyklační technologie: Většinou bez úpravy, případně kvašení. Perspektivní je zpracování (koncentrace) reverzní osmózou nebo membránovou filtrací. 12

14 Vody z porážek Charakteristika odpadu: Silně organicky zatížené odpadní vody s kolísajícím složením. Mohou obsahovat odpadky kůže, střev, žaludků, chrupavky, tuk, krev. Možnosti využití: V postupu používaném v mezinárodním měřítku se zachycené kaly zahušťují a využívají jako krmivo. Recyklační technologie: Odpadní vody s tukem a bílkovinami jsou podrobovány vločkovacímu procesu. Kal může být po zahuštěni zpracován na tukové a bílkovinné přísady do siláže. Zeleninový odpad Charakteristika odpadu: Organické látky s malou trvanlivostí, bohaté na sacharidy. Vyskytují se jako tuhé odpady suché nebo mokré i jako kaly. Jde převážně o odpady hrachu, fazolí, zbytky mrkvové drti, rajčat, okurek, dýní, špenátu, zelí atd. Možnosti využiti: Zeleninový odpad se využívá ke zkrmování v zemědělských podnicích. Mrkvová drť se může přidávat do kyselého zelí, polévkové zeleniny, kečupů a konzerv; odpady jako jádřince z okurek a tykví lze upravovat na sadbu. Ze zeleninových odpadů, které se nedají jinak použít, se vyrábějí organická hnojiva. V průmyslu Asfalt Charakteristika odpadu: Tvrzené a oxidované zbytky asfaltu s obsahem asi 6 % bitumenového podílu ve formě hrudek, vzniklé při lití asfaltu a výstavbě živičných povrchů dopravních a jiných staveb. Možnosti využiti: Ke zhodnocení zbytků a odpadů asfaltu se ve světě používají různé recyklační technologie. Úlomky je možno využívat ve speciálně uzpůsobených strojích k výrobě nové vrstvy. Častější je tepelné zpracování a nové použití s přidáním části nového asfaltu. Drť lze použít místo štěrku i při zpracování za studena. Recyklační technologie: Při zpracování litého asfaltu je zapotřebí drticí zařízení a kotel na ohřev. Stejnoměrné živičné směsi lze dosáhnout přidáním 1 až 10 % nových živic. Pro zpracování asfaltobetonové směsi je třeba větší míchací zařízení. Přitom lze použít až 15 % druhotné suroviny, aniž by se zhoršila kvalita směsi. Dehet Charakteristika odpadu: Černohnědé až černé dehtové zbytky, tekuté až tuhé směsi nasycených a nenasycených aromatických a alifatických uhlovodíků s vysokou výhřevností až J. kg -1. Možnosti využití: Zbytky při výrobě dehtu se v chemickém průmyslu používají pro farmaceutickou a kosmetickou výrobu barev. Kyselé zbytky dehtu z koksáren se neutralizuji, mísí z lehkými dehty a používají jako materiál v dopravních stavbách. Zbytky dehtů, které nelze využít látkově, jsou využívány energeticky. 13

15 Recyklační technologie: Mechanické a chemické postupy při látkovém využití, energetické využití pálením ve směsi s otěrem briket nebo s jinými tuhými druhotnými zdroji energie. Demoliční materiál Charakteristika odpadu: Obsah využitelných látek odpovídá stavebnímu uspořádání a účelu bouraného objektu. Převažující podíl obvykle tvoří cihly, zlomky cihel, omítka až 65 %, použité dřevo až 15 %, úlomky skla až 5 %, Kovový šrot až 15 %. Možnosti využití: Minerální látky z demoličního materiálu, např. cihly, jsou zpracovávány na drť a moučku a používány ve stavebnictví jako přídavná látka. Skleněné střepy se používají při výrobě skelné vlny a pěnového skla. Vhodné zbytky dřeva se uplatňují při betonování a výrobě prefabrikátů. Recyklační technologie: a) stavební materiál: shromaždování, třídění použitelných dílců, b) kovový šrot: roztřídění na železné a neželezné kovy, c) dřevo: roztříděni na zpracovatelné odřezky, úprava nebo spálení, d) minerální látky: roztřídění, využi6 jako stavební materiál, případně drcení a mletí na místě vzniku, e) stavební suť: po oddělení použitelných dřevěných a kovových součástí lze použít pro výstavbu komunikací, jako plnicí materiál apod. Dřevo Charakteristika odpadu: Zbytky dřeva a dřevěných materiálů vznikající v lesním hospodářství, při úpravě a zpracování dřeva v průmyslu, zbytky použitého dřeva. Patří sem zbytky z lesa (kmeny, větve, pařezy), zbytky dřeva z průmyslu (přířezy, zbytky kůry, prkna, odřezky, hobliny, okrojky, třísky od loupání, hobliny a třísky od vrtání a frézováni, piliny a třísky z průmyslu celulózy atd.), opotřebené dřevo (sloupy, prahy, výdřeva z dolů, zbytky ze stavebního průmyslu, obaly, starý nábytek) a zbytky dřevěného materiálu (desky, překližky, použité stavební dřevo). Možnosti využití: V zemích produkujících dřevo je tendence využívat vzrostlé dřevo beze zbytku. Vyvíjejí se postupy úplného zhodnocení jednotlivých částí stromů. Hlavním směrem uplatnění dosud málo používaných zbytků je výroba přířezů na upínací desky a tvarovky, chemický rozklad, spalování nebo výroba dřevěného uhlí. Recyklační technologie: Při zhodnocování zbytků dřeva závisí doporučené pořadí recyklačních technologií na jakosti dřevěného odpadu. Základní členění podle hospodářského významu je uváděno například takto: l. výroba celulózy, 2. výroba desek, 3. výroba dřevité moučky, 4. dřevěné a aktivní uhlí, 5. dřevěné výrobky v uměleckém a hračkářském průmyslu, 6. výroba betonu, 7. kuřácké potřeby, 8. podpalovače, 9. ostatní použití v průmyslu, 10. výroba hnojiv, meliorace, 11. výroba energií, 12. stelivo pro dobytek. 14

16 Kaly z čistíren městských odpadních vod Charakteristika odpadu: Kaly z čistíren městských odpadních vod jsou složeny z organických látek, které lze biologicky rozložit. Obsah vody v kalech závisí na použité technologii čištění. Patogenní mikroorganismy v kalu musí být zneškodněny dezinfekci. Možnosti využití: Komunální kaly se používají převážně v zemědělství jako organická hnojiva, pro přípravu kompostů apod. Recyklační technologie: Předpokládá se, že kaly lze použít jako nezávadné, jsou-li předem podrobeny procesům rozkladu organických látek podle příslušných předpisů (např. kompostování při teplotě 55 C po dobu 5 dnů, vyhnívání v uzavřených komorách při teplotě 60 C po dobu 4 hodin, pasterizace při teplotě 70 C po dobu 20 minut nebo sušeni horkým vzduchem při teplotě 90 C po dobu 1 minuty). Obvyklé je sušení a vysychání kalu na kalových polích či jiných zařízených. Katalyzátory Charakteristika odpadu: Použité nosiče katalyzátorů obsahující platinu, paladium, kobalt, molybden, nikl, keramické hmoty, použité katalyzátory z výroby síry a fosforu aj. Možnosti využití: Katalyzátory s obsahem kovů zpracovává chemický, případně metalurgický průmysl s cílem získat zachycenou prvotní surovinu - kovy. Nosiče z nekovových katalyzátorů lze uplatnit ve stavebním průmyslu, případně v zemědělství. Recyklační technologie: Různé způsoby extrakce podle dalšího použití. Keramické a porcelánové střepy Charakteristika odpadu: Tyto odpady jsou tvořeny úlomky z poškozených části výrobků stavební a hrubé keramiky, zdravotnické keramiky, obkládacího materiálu, elektrokeramiky, dále střepy porcelánových výrobků z hotelů a restaurací. Možností využití: Až dosud se tyto odpady shromaždují a využívají jen v recyklačním koloběhu podniku vyrábějících keramiku a porcelán. Recyklační technologie: Vytříděné keramické a porcelánové odpady se ve válcovacích a čelisťových drtičích jemně melou a přidávají se do formovací masy jako náhražka suroviny. Znečištěné a nevytříděné odpady lze použít v místním stavebnictví. Klihovka Charakteristika odpadu: Patří sem všechny nevyčiněné odpady kůží, kožek a usní. Jsou to především odpady surových kůží z jatek, strojová klihovka a strojová štípenka z výroby kůží; hlavová kůže, zbytky králičích kožek z výroby kožešin, transparent z výroby kůže na bubny, technicky odpad surové kůže z tkalcoven. 15

17 Klihovka vzniká ve tvaru souvislých odřezků surové h5že nebo sestává z hadrovitého podkožního vaziva. Tvoří viskózní hmotu s obsahem živočišných bílkovin (kolagenu) a tuku. Zčásti obsahuje rozkladné a konzervační chemikálie, jako jsou sloučeniny síry a vápníku. Možnost využití: Vedle použití na výrobu želatiny a kožního klihu jde především o výrobu krmiva ve fortně sušených a granulovaných bílkovinových krmiv, případně kompostování a hnojení. Recyklační technologie: Závisí na způsobu využití; obvykle zahrnuje praní, vápnění, louhování a vaření, popř. mechanické zpracování. Pro rozpouštění kolagenu se mohou využívat i roztoky kyselin. Korek Charakteristika odpadu: Korkový odpad představují především použité uzávěry lahví, zejména lahví s alkoholickými nápoji. Možnost využití: Shromážděný odpad je využíván při výrobě těsnění a brzdového obložení. Korund Charakteristika odpadu: Odpady korundu jsou výrobky a polotovary z krystalického oxidu hlinitého. Zahrnují šrot a úlomky z brusných zařízení, korundový prach, materiál z pásových magnetů. ' Možnosti využití: Opotřebované výrobky z korundu se po oddělení pojiv a nečistot používají jako výchozí materiál pro regeneraci brusných částí. Pojiva se oddělují vypalováním. Recyklační technologie: Separace nečistot vypalováním, případně mletí. Kovový odpad ocelový Charakteristika odpadu: Ocelový šrot vznikající při zpracováni ocelových materiálů, např. třísky, amortizační odpad opotřebovaných základních prostředků a jejich součástí, opotřebované spotřební předměty z oceli. Může obsahovat příměsi neželezných kovů a dalších látek. Podle chemického složení se dělí na ocelový odpad legovaný a ocelový odpad nelegovaný. Možnosti využiti: Tradiční zdroj druhotné suroviny v hutnictví železa, široké uplatněni mají vytříděné hodnotné ocelové slitiny. Recyklační technologie: Třídění, stříhání, lámání, lisování, briketování a paketování, kryogenní drcení a podobné technologie vedou k homogenizaci a mechanické úpravě kovového odpadu. 16

18 Elektrochemické články Charakteristika odpadu: Upotřebené primární elektrochemické články, které již nelze znovu nabít, obsahující burel, zinek, chlorid amonný, uhlík, případně lepenku, zalévací hmotu, pocínovaný plech a mosaz. Možnosti využiti: V mezinárodním měřítku dosud nejsou shromaždovány ani zpracovávány. V omezené míře se soustřeďují některé specifické články; vzhledem k ochraně životního prostředí mají přednost články obsahující rtuť a stříbro. Z primárních článků se odděluje zinek a burel a používají se v metalurgickém a chemickém průmyslu. Výzkumné a poloprovozní pokusy probíhají. Kovový odpad s obsahem rtuti Charakteristika odpadu: Opotřebované přístroje a konstrukční součásti se rtutí jako funkční složkou (usměrňovače, elektronky, tlakoměry, teploměry, ventily, tachometry aj.). Možnosti využití: Přístroje a součásti se ručně demontují a rtuť se po odstranění nečistot znovu využívá. Kovový odpad vzácných kovů Charakteristika odpadu: Opotřebované pracovní prostředky a nepoužitelné pracovní předměty s podíly zlata, stříbra, platiny, iridia a rhodia. Elektronické a elektrotechnické konstrukční prvky s částmi pokovovanými vzácnými kovy, amortizační šrot, jako stykače, jističe, pojistky, relé, teploměry, tištěné spoje aj. Rovněž sem patří odpady s obsahem stříbra ze zpracování fotochemických materiálů, např. nevyvolané zbytky a odpady filmů a fotografických papírů, rentgenové a jiné filmy, ustalovače, prací lázně. Možnosti využití: Náhrada nedostatkové prvotní suroviny v celém rozsahu. Recyklační technologie: Třídění, metalurgické, příp. hydrometalurgické zpracování, chemické rozpouštění kovových složek a oddělování jednotlivých kovů. Při získávání stříbra z tekutých fotochemických odpadů je nejrozšířenějším postupem elektrolýza. erostný materiál Charakteristika odpadu: Odpady, které se vyskytují jako kamenná drť a zbytky po prosévání, obsahují zvětralé horniny, hlinité jílovité součásti a drť z rozpustných hornin. Možnosti využití: Odpady jsou zpravidla zpracovávány na štěrk a používány k zasypání jam a výkopů. Recyklační technologie: Odpady se třídí na štěrk a plniva, popř. podkladový materiál, a dopravují se na místo upotřebení. Ohnivzdorný materiál Charakteristika odpadu: Použité, případně zmetkovité nepoužité cihly, tvárnice, desky a jejich úlomky ze šamotu, korundu, silikátů a karbidů, výrobky s oxidem zirkoničitým a další bázický ohnivzdorný materiál, vznikající při vyzdívkách pecí v hutnictví, v průmyslu stavebních hmot, ve sklářství, v keramické a chemické výrobě. 17

19 Možnosti využití: Ohnivzdorný opotřebovaný materiál s vysokým stupněm čistoty se využívá při výrobě ohnivzdorných výrobků. Recyklační technologie: Roztřídění na místě vzniku, zachycení a odstranění nečistot, doprava ke zpracovatelům. Na meziskládkách je třeba chránit před vlhkem. Olejové emulze Charakteristika odpadu: Olejová fáze je dispergována ve vodné fázi a tvoří olejovou emulzi. Speciální emulgátory stabilizují složení emulze, dále mohou být přítomny antioxidanty, inhibitory koroze, prostředky proti pěnění aj. Obvyklé složení: voda 95 %, oleje 4 %, emulgátory a pomocné prostředky 1 %. Možnosti využiti: Cílem nejrozšířenějších postupů je odstranění oleje ze znečištěné emulze a jeho obohacení na energeticky využitelnou druhotnou surovinu. Recyklační technologie: V závislosti na typu emulze a množství odpadu se používají odpovídající postupy s potřebným oddělovacím účinkem. Při chemickém vytěsňování se přidávají elektrolyty (solí nebo kyselin) jako vločkovací prostředky, které snižuji účinnost emulgátorů. Tento postup se používá zejména u těžko oddělitelných emulzí a u směsí emulzí. Olejová složka je po vytěsnění použitelná jen jako energetická druhotná surovina. Fyzikální vytěsňování je založeno na makromolekulárních účincích membrán. Používá se při malých množstvích nebo jako předstupeň k vakuovým kolonám. Bez další úpravy lze druhotnou surovinu využít jen k energetickým účelům. Při tepelném vytěsňování se používá postup odpařování vodní složky. Tento postup je vhodný pro střední a větší množství a vede k získání oleje schopného regenerace. Olej upotřebený Charakteristika odpadu: Upotřebené minerální oleje jsou použité oleje mazací a motorové, které nelze bez regenerace znovu použít. Dělí se na oleje motorové, oleje pro průmyslové účely, oleje pro transformátory, oleje pro turbíny aj. Možnosti využití: V řadě zemí je prováděn sběr a regenerace upotřebených minerálních olejů bud pro opětné použití jako mazací prostředek, nebo pro energetické využití. Recyklační technologie: Separace příměsí a nečistot, rafinace Olověné akumulátorové baterie Charakteristika odpadu: vyřazené akumulátory používané k výrobě elektrického proudu ve stacionárních a mobilních zařízeních. Elektrody vyrobené ze slitin olova a antimonu, elektrolyt - zředěná kyselina sírová, ebonitový nebo plastový obal. Nosné a svodné části elektrod z čistého nebo legovaného olova. 18

20 Možnosti využiti: Akumulátorový odpad je v řadě zemí využíván k získání olova. Částečně se využívá i obal, problematické je zatím využití elektrolytu. Recyklační technologie: Drcení a vymílání odpadu s následujícím oddělením kovu od nečistot pomocí těžkých kapalin a hutnické zpracování. Alternativně též zpracování částečně upraveného akumulátorového odpadu, tj. bez elektrolytu a obalu. Popeloviny Charakteristika odpadu: Odpady vzniklé při spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách, zejména při spalování nízkokalorického hnědého uhlí. Jsou tvořeny škvárou, struskou a popílkem. Škvára je produktem roštových kotlů, struska a popílek vznikají v granulačních kotlech v poměru asi 1 : 6. Popílek je rovněž zachycován v mechanických a elektrostatických odlučovačích. Možnosti využití: Především ve stavebnictví při výrobě maltovin, betonu (umožňuje až 30% snížení spotřeby cementu), umělého kameniva - agloporitu, tvarového kameniva a v cihlářské výrobě, dále při využívá asi 22 % popelovin, z toho popílek představuje 13,5 % (použití v pórobetonu 38 %, v silničním a železničním stavitelství a při posypech 33 %, v hornictví 18 %, v zemědělství 4 %, při výrobě stavebních hmot 7 %). Recyklační technologie: Drcení, mletí, hydraulická nebo pneumatická přeprava na složiště nebo skládku. Pryskyřice Charakteristika odpadu: Odpady ze sloučenin složitě řetězených uhlovodíků různého složení, vznikající jako tuhé nebo pastovité látky, často silně znečištěné, při destilačních, rafinačních, extrakčních, kondenzačních a polymerizačních procesech. Společným znakem je relativně vysoká výhřevnost - přibližně J.kg -1. Možnosti využiti: Výjimečně je možné použití v chemické výrobě, častější je uplatněni v energetice ve směsi s jinými palivy. Viskózní odpady mohou být využity k vazbě uhelného oděru. Recyklační technologie: Používání je zaměřeno na účelné využiti obsahu energie; spaluji se ve válcových rotačních pecích. U meziskládek je účelné oddělené skladováni energeticky využitelných odpadů. Pryž Charakteristika odpadu: Pryžové odpady vznikají při výrobě, zpracovávání nebo používání pryžových surovin, polotovarů a výrobků. Mohou být vulkanizované nebo nevulkanizované. Možnosti využití: Existuje mnoho možností použití pryžových odpadů, rozsah uplatnění je však relativně malý. Převládá uplatnění pryžové moučky jako přísady do výrobků z pryže. Granulát lze využít v krycích vrstvách vozovek, při výrobě pryžových podlahovin, při izolaci potrubí ve výkopech atd. Pro vysokou výhřevnost je lze uplatnit i v energetice. Recyklační technologie: Odpady vhodné jako regenerovaná pryž se mechanicky nebo kryogenně drtí a přidávají se jako náhražka surové pryže. Pyrolytické zpracování na plyn či olej není dosud plně rozvinuto. Energetické využití probíhá ve válcových rotačních pecích. Při dočasném skládkování je účelné třídění a řízené ukládání. 19

21 Rozpouštědla upotřebená Charakteristika odpadu: Z množství používaných rozpouštědel jsou nejrozšířenější chlorované uhlovodíky. Pro svou vynikající schopnost rozpouštět oleje a tuky všeho druhu se používají zejména jako čisticí prostředky pro textilie a při odmašťování kovových součástí. Jsou to bezbarvé, neutrální a nehořlavé tekutiny, které se snadno vypařují. Mohou se mísit se všemi běžnými organickými rozpouštědly, ve vodě jsou nerozpustné. Mohou obsahovat nečistoty, jako oleje, barvy, tuky, kovové třísky a textilní vlákna. Možnosti využiti: Nejrozšířenější využití spočívá v opětném nasazení rozpouštědel získaných destilací. Recyklační technologie: Rozpouštědla se získávají především destilací parní a vakuovou. Získané destiláty lze použít k původnímu účelu. Sklo zlomkové Charakteristika odpadu: Úlomky skleněných obalů a střepy vznikající při zpracování technického a stavebního skla (zlomky tabulového skla neobsahujícího železo, zlomky skleněných obalů z potravinářského a obalového průmyslu bez korunkových korkových uzávěrů, zlomky skla z pivovarů, různé druhy profilovaného skla, skla z optického průmyslu, olovnatého skla, skla z izolačních nádob, zrcadlového skla, skla z obrazovek atd.). Možnosti využití: Ve světovém měřítku se při výrobě skla stále více používají skleněné úlomky. Průmyslový odpad vytříděný podle druhů a zbavený cizích příměsí se dodává přímo sběrnám, případně zpracovateli. Recyklační technologie: Třídění podle druhů a barev, odstranění nečistot, přeprava zpracovateli. Slévárenský písek Charakteristika odpadu: Převažující,. až devadesátiprocentní podíl tvoří křemičitý písek poměrně stejnorodé zrnitosti. Dále bentonit, jíl, grafit, zbytky pryskyřice a uhelný prach, které jsou přidávány jako pojiva nebo tvoří znečištění použitého formovacího písku. Možnosti využití: Použitý písek je většinou využíván přímo ve slévárnách, kde je mechanicky a tepelně regenerován a znovu vstupuje do výrobního procesu. Znehodnocený lze použít V mezinárodním měřítku se dají vymezit různé kvalitativně odlišné postupy přípravy a používání odpadů plastů. Jeden z nich spočívá v přímém zpracování netříděných, zčásti znečištěných odpadů účelově konstruovanými zařízeními s různými postupy čištěni. Dále se mohou plasty zpracovávat ve směsích s neplastickými materiály. Oba postupy jsou při stavbě vozovek, případně i do betonu nebo malty. Recyklační technologie: Drcení, prosévání a magnetické odlučování kovových příměsí umožňuje opětné použití písku. K oddělení podílů pryskyřic a uhelného prachu je tepelně upravován ve zvláštních zařízeních. Termoplasty Charakteristika odpadu: Termoplastové odpady vznikají při výrobě, úpravě nebo používání ve sféře průmyslu i při společenské a individuální potřebě zejména těchto druhů plastů: polyvinylchlorid, polyethylen, polystyren, polypropylen, polyurethan, polyethylentereftalát aj. 20

22 Možnosti využiti: použitelné jen pro kvalitativně přizpůsobené výrobky. Základní uplatnění je přímo v místě vzniku jako recyklační materiál nebo jako druhotná surovina pro výrobu regranulátu, transportních pásů atd. Recyklační technologie: Zmetky, výseky, otřepy a jiné zbytky se po rozbití přidávají do výchozího materiálu. Typická je úprava na regranulát. Rozdrcené odpady se podle potřeby vyperou, roztaví, homogenizuji a ochlazené se granulují. V této formě jsou zpracovatelné jako prvotní surovina. Zpracování směsných plastů je možné jen pro omezený sortiment méně kvalitních výrobků. Vyžaduje specifické recyklační postupy, jako tvarové tavení a zpěňováni. Textil Charakteristika odpadu: Textilní odpady vznikající v podnicích textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, odpad vznikající při výrobě v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách; při výrobě chemických vláken, plstěných a filtračních tkanin, odpad ze šití oděvů a prádla a z dalších míst zpracovávajících textilní materiály, použitý textil, odstřižky textilu a niti, jutové odstřižky apod. Možnosti využiti: Ve většině evropských zemí se z technických i organizačních důvodů zhodnocují textilní odpady jen v omezené míře. Vzhledem ke vzrůstajícímu podílu syntetických tkanin je opětné využití znesnadněno. Textilní odpad je využíván po regeneraci v textilním průmyslu (výroba koberců), pro výrobu střešní lepenky, pro výrobu čisticího textilu. Zkouší se uplatnění chemickofyzikální úpravy oddělující syntetická a přírodní vlákna, využití při výrobě podkladů podlahovin, filtračních materiálů aj. Recyklační technologie: Při zpracování textilního odpadu se provádí třídění shromážděných textilii, trhání na trhacích strojích, které uvolňuje textilní vlákna z.odpadových přízí, tkanin, pletenin apod. Dalším stupněm je garnetování s cílem dalšího rozvolnění vláken, zejména z chemického průmyslu, výroby konfekce aj. Při druzírování dochází ke konečnému rozvolnění odpadu na vlákna. Kromě toho jsou uplatňovány pomocné operace, jako je sekání odpadu, lisováni atd. Useň přírodní Charakteristika odpadu: Odpady obsahují ústřižky, můstky a vlákna ze zpracování vyčiněné a upravené kůže. Obsahují kolagen (živočišnou bílkovinu obsaženou v kostech, chrupavkách a vazivu) v přirozené vlákenné směsi a vyčišťovací chemikálie, dále pak apretační prostředky jako tuk a barvy. Převládají chromované postružiny, chromované štípenky aj. Možnosti využití: Ve světě je rozšířeno zpracování usní na výrobu hydrolyzátů pro kosmetické a prací prostředky, ke zpracováni lepenek a na výrobu hnojiv. Po odstranění chemikálií lze vyrábět i živočišná krmiva. Recyklační technologie: V hydrolyzačních postupech se bílkovina mění na sloučeniny tenzidů, použitelné v kosmetice. Další zpracování spočívá v rozvlákňování ve zvláštních mlecích agregátech a v nalepování vláken na materiál ve formě plsti. 21

23 Useň syntetická Charakteristika odpadu: Odpady syntetické usně jsou ploché, ohebné materiály s povrchem upraveným ražením, případně i barevnými efekty. Jsou tvořeny převážně polyvinylchloridem bud s tkaninovou podložkou, nebo bez ní. Jako odpady vznikající při zpracování mají většinou tvar odstřižku nebo pásku. Možnosti využití: Pro zpracováni odpadů plastů obsahujících plniva nebo cizorodé příměsi byly vyvinuty speciální extrudéry. Předem rozdrcené odpady na nich mohou být homogenizovány a dále zpracovány na granulát nebo surovinu. Recyklační technologie: Při termoplastickém zpracování odpadů syntetické usně z PVC je třeba odřezky, proužky a můstky rozdrtit. Přitom je možno pomocí zvláštních řezaček oddělit rozvlákněné podložky tkaniny. Vyrábí se dále zpracovatelný granulát; z něho lze vyrábět různé předměty z plastů, na něž jsou kladeny menší požadavky (např. potřeby pro zahradnictví). Odpady syntetické usně bez podložky se mohou zpracovat přímo na druhotné suroviny, na výrobu usně nebo podlahových krytin. Vlasy Charakteristika odpadu: Zbytky vlasů ze stříháni v holičských a kadeřnických provozovnách Možnosti využití: Suchý vlasový odpad zbavený nečistot se používá k výrobě farmaceutických a kosmetických přípravků a k výrobě technických plstí V domácnosti Kuchyňské odpady Charakteristika odpadu: Jsou to poživatiny pro lidskou výživu již neupotřebitelné nebo odpady vznikající při přípravě jídel, a to živočišného i rostlinného původu. Jsou tuhé až kašovité. Možnosti využiti: Kuchyňské odpady jsou využívány zejména pro výkrm prasat. Recyklační technologie: Sběr je prováděn v místech většího výskytu (restaurace, závodní jídelny, nemocnice apod.). Ve výkrmnách prasat se pařením z odpadů vyrábí krmná kaše. 1 kg odpadů se výživnou hodnotou rovná asi 0,7 kg krmných bramborů nebo 0,2 kg obilí. Lampy z televizorů Charakteristika odpadu: Použité elektronky z přijímačů černobílé i barevné televize se skládají z dílů s obsahem stroncia, olova, mědi, oceli a skla. 22

24 Možnosti využití: Demontáž a zpracování televizních lamp a jejich součástí je ve stadiu ověřovacího poloprovozu. Pracuje se i na řešení problému opětného využití barevné vrstvy z obrazovek barevných televizorů; Recyklační technologie: Ruční demontáž a třídění dílů, zpracování podle povahy materiálu jako kovový nebo skleněný odpad. emrznoucí směsi Charakteristika odpadu: Tekuté médium s různým obsahem glykolu. Maximální koncentrace je asi 30 %. Při použití nemrznoucích směsí (ochranných prostředků proti zamrznutí chladicího systému) dochází k odbouráni inhibitorů koroze. Nečistoty jako oxidy kovů a zbytky vápna působí zakalení směsi. Možnosti využití: Uplatňují se různé způsoby využívání upotřebených nemrznoucích směsí, např. regenerace speciálními chemikáliemi. Cílem opatření je snížit spotřebu glykolu ve prospěch jeho mnohostranného použití v chemickém průmyslu. Recyklační technologie: Použité směsi se sbírají do nádrží a mísí se s fosforečnanem trisodným. Po uplynutí reakční doby se odčerpá tekutina a sražené nečistoty zůstanou v usazeném kalu. Regenerovaná směs nahradí asi polovinu požadovaného množství nemrznoucí směsi. Papír sběrový Charakteristika odpadu: Sběrový papír zahrnuje jednak výrobní odpad, tj. odřezky papíru, kartónu a lepenky vzniklé při výrobě a zpracování, případně vadné hotové výrobky, a jednak papír znehodnocený použitím ve všech oblastech výroby a spotřeby. Možnosti využití: Výroba papíru je ve většině zemí založena na uplatnění relativně velkého podílu sběrového papíru jako druhotné suroviny. Případné diference mezi výskytem a možností jsou vyrovnávány vývozem nebo dovozem. Všeobecně jsou zvyšovány požadavky na kvalitu starého papíru. V ČR je papír zařazen do tříd P1 až P7 s následujícím označením: P1 - papír bezdřevý bílý, P2 - papír s obsahem dřevoviny bílý, P3 - papír sulfátový, P4 - použité i nepoužité papírové pytle, PS - papír potištěný a popsaný, P6 - vlnitá lepenka, P7 - papír sběrový ostatní. Sběrový papír nesmí obsahovat papír pergamenový, asfaltované a dehtované papíry a lepenky. brusné papíry, papíry s fóliemi, mastné a napouštěné papíry, lakované papíry, pauzovací papíry aj. Celkem se uvádí 7 tříd a 5 podtříd, návrh nové normy obsahuje 9 tříd a 14 podtříd. Pneumatiky ojeté Charakteristika odpadu: Pneumatiky takového stupně opotřebení, že je již nelze regenerovat protektorováním. Možnosti využití: Vyvíjejí se postupy k takovému a energetickému využití pneumatik. Rozdrcené pryžové části se ve formě drti a moučky používají ve stavebnictví jako tepelná 23

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

8 Dovoz a vývoz odpadů

8 Dovoz a vývoz odpadů 8 Dovoz a vývoz odpadů V posledních letech dochází ke zvýšeným dovozům dřevního odpadu většinou nadlimitně kontaminovaného cizorodými látkami, ale deklarovaného jako výrobek biopalivo. Absence českých

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Základní informace o projektu Naše společnost Fainstav, s.r.o., se investorsky

Více

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH ERGIE Třída: Spotřeba energií představuje největší ekologickou zátěž provozu školy. Jak zjistíte, stojí také školu mnoho peněz. Nižší spotřeby energie můžete dosáhnout pomocí třech kroků, jejichž realizace

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu Příloha č. 2. Seznam druhu odpadů, které se budou na skládce Suchý důl III.etapa odstraňovat dle integrovaného povolení IPPC od 1.4.2007. d tohoto data nelze na skládce ukládat biologicky rozložitelný

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

kapitola 68 - tabulková část

kapitola 68 - tabulková část 6800 00 00 00/80 VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 6801 00 00 00/80 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky,

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní: Návrh Vyhláška ze dne 008, kterou se mění vyhláška č. 48/005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/007 Sb. Ministerstvo

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu Seznam povolených odpadů na skládce SONO Laboratorní protokoly jsou vyžadovány u červeně vyznačených odpadů!! Kód odpadu Kat. Název odpadu 01 ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU,TĚŽBY, ÚPRAVY A

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více