Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Transkript

1 Inovace předmětů biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd směrem k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Ústav lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty UP Olomouc Diabetes mellitus, ketoacidoza, modelová situace diagnostiky a léčby Doc. MUDr. J. Bartek, CSc.

3 Jedna z prvních pacientek, u níž byla v roce 1992 úspěšně zahájena léčba prvním izolovaným inzulínem Banting, Best, Toronto Patobiochemie sacharidů Doc. MUDr. J. Bartek, CSc. Patobiochemie sacharidů 2006

4 Program přednášky Metabolismus glukozy-obecná charakteristika Glukóza současné metody stanovení glukózy Hypogkykemie Hyperglykemie Diabetes mellitus, typy diabetu DM 1 typu DM 2 typu Laboratorní soubory pro diagnostiku, monitorování kompenzace a pro vyhledávání a monitorování komplikací DM

5 Obecná charakteristika metabolismu glukózy Sacharidy:40-45% příjmu energie,vláknina Parenterální výživa: 5g S : 1,5g T : 1g A Spotřeba glukózy/hod: 38 mmol = 6,8 g Produkce v játrech/hod: 39 mmol = 7,0 g Referenční hodnoty fsp-glukóza: 3,3-5,6 mmol/l hypoglykemie< 2,5 mmol/l 5,6<hyperglykemie

6 Regulace metabolismu sacharidů a lipidů insulinem ( ) a glukagonem ( ) glukóza laktát glykogen glukóza-6-p 3 2 GRAP, DHAP PEP 4 pyruvát 1 3 NADPH ribosa-5-p 7 glycerol glycerol-3-p mastné kyseliny acyl-coa tuková tkáň TAG acyl-coa malonyl-coa 6 9 acetyl-coa HMG-CoA citrát cholesterol oxalacetát pyruvát acyl-coa 5 acetyl-coa HGM-CoA acetoacetát ketolátky citrátový cyklus NADH FADH 2 ADP ATP

7 Regulace metabolismu sacharidů a lipidů insulinem ( ) a glukagonem ( ) glykogen glukóza-6-p 3 2 GRAP, DHAP PEP 4 pyruvát 1 3 NADPH ribosa-5-p 7 glycerol glycerol-3-p mastné kyseliny acyl-coa tuková tkáň TAG acyl-coa malonyl-coa 6 9 acetyl-coa HMG-CoA citrát oxalacetát pyruvát acyl-coa 5 acetyl-coa HGM-CoA citrátový cyklus NADH FADH 2 ADP ATP

8 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Dospělí : hodnoty platné ve FN Olomouc Referenční rozmezí v krvi : 3 6 mmol/l odběry s inhibitorem glykolýzy Laboratorní manuál 2004, vydalo OKB FN Olomouc 3,3 5,6 mmol/l odběry s NaF Přehled laboratorních vyšetření Peprla,Kuklínek, 1995, Lachema

9 Kapilární odběr glykemie

10 6Odběrový systém krve S Monovette Kapilární odběr Odběr z prstu, u dětí z ušního lalůčku,patičky Dezinfekce místa vpichu (event. dezinfekční mýdlo) Vpich lanzetou Setřít první kapku krve Odběr do Microvette Nikdy násilím netlačíme na zakončení prstu, v takovém případě je krev většinou hemolytická Vzhledem k možné kontaminaci je nutné používat rukavice!

11 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Novorozenci nedonošení Referenční rozmezí v krvi : 3,0 5,7 mmol/l odběry s inhibitorem glykolýzy Gozzo MI. Reference intervals for 18 clinical chemistry analytes in fetal plasma samples between 18 and 40 weeks of pregnancy. Clin. Chem. 1998, 44, 683-5

12 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Novorozenci referenční rozmezí v krvi : > 6 h 2,2-3,3 mmol/l > 5 d 2,8-4,4 mmol/l odběry s protiglykolytickým prostředkem Witt I, Trendelenburg C. Gemeinsame Studie zur Erstellung von Richtwerten fur klinisch-chemische Kenngrossen im Kindesalter. J Clin chem clin Biochem 1982, 20,

13 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Novorozenci referenční rozmezí v krvi : 1-2 r 1,8-6,2 mmol/l 3-4 r 2,9-5,4 mmol/l 5-6 r 3,8-5,5 mmol/l Keller H. Klinisch-chemische Labordiagnostik fur die Praxis. Stuttgart, New York, Thieme 2nd edition, 1991

14 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Dospělí referenční rozmezí v krvi, séru, plazmě: 4,2-6,1 mmol/l Reflotron ( Roche Diagnostics ) Roche Diagnostics, Pack inserts, 2004

15 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Moč referenční rozmezí: 0 mmol/l resp. : < 1,1 mmol/l první ranní moč < 0,8 mmol/l během dne Roche Diagnostic, Pack inserts, 2004

16 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Mozkomíšní mok referenční rozmezí : < 16 r 1,8-4,6 mmol/l Roche Diagnostics, Pack inserts, 2004 dospělí 2,2-4,2 mmol/l ( CSF-glukóza = cca 60% P-glukózy ) Rick W. Klinische Chemie und Mikroskopie. Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 6th edition, 1990

17 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Referenční rozmezí: Plodová voda Žluč Lymfa Pleurální tekutina Synoviální tekutina Pot 2,5-4,2 mmol/l < 0,3-0,4 mmol/l 2,7-11,1 mmol/l totožná s plazmou totožná s plazmou 4,2-16,0 mmol/l Heil W., Koberstein R., Zawta B. Reference ranges for adults and Children, Roche Diagnostics GmbH, Nov.2004

18 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Intersticiální tekutina - ISF Friedrich A.M.,Pediatrics, 2001: long-time mikrodialýza: 13 dětí-novorozenci, doba sledování 4-16 dní, subkutánní mikrodialyzační katetr, vzorky manuálně transferovány do analyzátoru VITROS 250,Ortho-Clinical Diagnostics, Germany B-glukóza = 0,18 + 0,81 glukóza v dialyzátu reflexe pravé ICF hladiny glukozy není dosaženo, proto vyrovnání pomocí relativního recovery močoviny Friedrich A.M., Glucose Monitoring With long-term Subcutaneous Microdialysis in Neonates, Pediatrics 108,5, 2001,

19 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Schmidt FJ.Diabetes care, 1993: Během glukozového clampu nalezeno v ultrafiltrátu z podkoží: ISF = 46 ± 9% P-glukózy Měření senzorem kalibrovaným in vitro: subkutánní ISF = 44 ± 8% P-glukózy Schmidt FJ. Glucose concentration in subcutaneous extracellular space. Diabetes Care, 16,5, 1993,

20 Koncentrace glukózy v tělních tekutinách Intersticiální tekutina ISF Tiessen RG, Life Sci.2002 subkutánní ultra-slow mikrodialýza s nanolitrovým glukozovým senzorem v tukové tkáni: ISF = 55% fb-glukózy v pojivové tkáni : ISF = fb-glukóza (r=0.962) Tiessen RG. Glucose gradient differences in subcutaneous tissue of healthy volunters assessed with altraslow microdialysis and a nanolitre glucose senzor. Life Sci.2002,70 (21),

21 Měřené hladiny ISF glukózy systémem CGMS (Bartek a spol., VII.sjezd čs. společnosti klinické biochemie, 2005, Olomouc)

22 Ohlédnutí do minulosti monitorování glykemie pomocí odběrů krve + inzulinoterapie peny, pumpami

23 Ohlédnutí do minulosti V r získalo diabetologické pracoviště IKEM první zkušenosti s přístroji Autosyringe Travenol AS 8 MP. V r MiniMed 504 S 1983 MiniMed MiniMed MiniMed 504 s Historie inzulínové pumpy: První pumpy vznikaly v 70. letech, vážily kolem 400 g. Koncem 70. let zkonstruoval ve Fyziologickém ústavu ČSAV první českou inzulínovou pumpu ing. Pavel Hirš. dále pak IP 506, 507, 507E, 507C, 508

24 Procházka současností-selfmonitorink, CGSM + moderní pumpa

25 Vlastnosti moderní inzulinové pumpy: nutné ovládnutí znalostí a údajů o metabolismu glukózy EASY BOLUS, WIZARD BOLUS, AUDIO BOLUS, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, DUAL / SQUARE BOLUS, BG REMINDRER BAZÁL 48 PROFILŮ x 3 (stand., A, B), POUZE PO 0,05J U100 DOČASNÝ BAZÁL V J/hod. nebo % (0-200%, 0 24 HOD.) AUTOMATICKÉ PLNĚNÍ PŘEDPLNITELNÝCH ZÁSOBNÍKŮ VIBRACE, PODSVÍCENÍ DISPLEJE, PŘIPOMÍNKY (6x), ROZSÁHLÁ PAMĚŤ, KOMUNIKACE S PC, PALM, GLUKOMETR, VARIABILITA POUŽITÍ (OFF ON)

26 Bolus wizard MiniMed 512/712 předkládá výpočet potřeby inzulinu při plánovaném požití x gramů glukózy (ukázka současného reálného algoritmu) měrné jednotky (gramy karbohydrátů nebo výměnné jednotky) poměr karbohydrátů nebo výměnných jednotek k 1U mmol/l nebo mg/dl citlivost na inzulín 0,5 13,9 mmol/l (snížení gl. při 1U 30min.) cílové glykémie (4,4 8,9 mmol/l) bolus wizard může být použit i při aplikaci korekčního bolusu např. z důvodu hyperglykémie Všechny údaje potřebné k použití bolus kalkulátoru edituje zástupce firmy po dohodě s ošetřujícím lékařem. Bolus kalkulátor je omezen nastavenými ochrannými limity pro bolus.

27 Hodnota tzv. aktivního inzulínu, v grafu farmakokinetika současných inzulinů Jednou z nejdůležitějších informací pro bolus kalkulátor je hodnota tzv. aktivního inzulínu. zohledňuje POUZE aplikované bolusy a při výpočtu vychází z nastaveného typu používaného inzulínu (fast nebo regular) - není závislý na aktuální bazální dávce 700 Insulin Pharmacodynamic Data 600 Fast Acting Regular Time (hrs)

28 struktura: insulin: 51 aminokyselin, 2 polypeptidové řetězce spojené disulfidovými můstky Insulin, glukagon - peptidové hormony syntéza: b-buňky pankreatických ostrůvků inaktivní prekurzor (preproinsulin, lineární řetězec RER) štěpení (proinsulin - odštěpení signální sekvence, tvorba S-Svazeb ER, odštěpení C-peptidu Golgi systém) aktivní hormon skladování v cytosolových granulech sekrece:exocytóza (po stimulaci) degradace insulinu: cirkulující insulin - játra, ledviny - insulinasa (biol. poločas ~ 6 min.) tkáně - po internalizaci s receptorem - lysosomy (biol. poločas ~ 7-12 hod)

29 CGMS Continuous Glucose Monitoring System Hardware 1. Senzor 2. Kabel 3. Monitor 4. Komunikační stanice (5. Počítač) Software

30 CGSM systém používaný v současnosti: senzor + monitor, pak převod do počítače

31 CGMS - senzor Glukosoxidázová mikroelektroda

32 Zavádění senzoru do podkoží břicha pomocí Sen-serteru manuální zavedení

33 CGMS - kabel a monitor Hodnoty P-glukózy lze zobrazit pouze přes PC.

34 CGMS - komunikační stanice s vloženým monitorem

35 Senzor a monitor při měření

36

37 Signifikantní zlepšení kompenzace pomocí CGMS

38 Pohled do budoucnosti

39 Kontinuální měření glykemie pomocí glukozooxidázového senzoru s telemetrickým vysíláním naměřené glykémie KONTINUÁLNÍ MONITORING KONCENTRACE GLUKÓZY Dosah senzoru cca 2m

40 Strategie uzavřených okruhů 1. externí uzavřený okruh externí senzor & externí pumpa 2. Zcela implantovaný uzavřený okruh IV senzor & IP pumpa 3. Hybridní uzavřený okruh IV senzor & externí pumpa

41 r první reálný UMĚLÝ PANKREAS zcela implantovaný HYBRID

42 CGMS - popis zařízení Transmitter Monitor Sensor kontinuální monitor koncentrace glukózy zabraňuje exkurzím do hypo- i do hyperglykémie senzor vyžaduje pouze dvě zadané hodnoty z osobního glukometru trvanlivost senzoru je cca. 7 dnů monitor aktualizuje zobrazenou hodnotu glykémie každých 5 minut volitelný alarm pro hypo- i pro hyperglykémii data mohou být transportována do PC k dalšímu vyhodnocení pacient není limitován kabelem

43 Hypoglykemie < 2,5 mmol/l < 2,0 < 2,5 < 3,5 mmol/l fsp- glukóza ( i rychlý pokles ) novorozenci < 1,7 mmol/l nedonošení novorozenci < 1,1 mmol/l Centrální příznaky hypoglykemie: nedostatečné energetické zásobení CNS - pocit hladu, bolest hlavy (migrény), usínání, mentální zmatenost,ztráta orientace, halucinace, křeče, koma Periferní příznaky hypoglykemie:aktivace adrenergního sy (katecholaminy): palpitace, úzkost, chvění, pocení

44 Hypoglykemie při lačnění Nesidiom-Ca,adenom β-buněk Langerhans. ostrůvků),hyperplasie,tu extrapankreatický Endokrinopatie: panhypopituitarismus,nebo jednotlivý deficit kontrainsulinových hormonů:deficit růstového hormonu, adrenokortikotropinu, hypoadrenalismus,hypothyreoidismus,defekt glukagonu Jaterní cirhosa: stp.hepatitis, (steatoza jater), ( městnání v játrech při srdeční nedostatečnosti) Glykogenozy (typ I,VII,IX) s defektem enzymů glukoneogese Nedostatek prekursorů glukózy(alanin): těhotenská hypoglykemie, ketózová hypoglykemie kojenců, uremie, těžká malnutrice

45 Hypoglykemie při lačnění hypoglykemie u novorozenců a kojenců Neonatální hypoglykemie < 1,7 < 1,1 mmol/l bez klinických projevů a většinou přechodná : nedonošení, sy dechové tísně, DM u matky, těhotenská toxémie, podchlazení, polycytémia Kojenecká hypoglykemie: - dědičné metabolické poruchy: galaktosemie,glykogenozy,intolerace fruktózy - ketózová hypoglykemie : hladovění, horečnaté stavy - jiné stavy: přecitlivělost na leucin, nesidiom, Reyův sy, idiopatická hypoglykemie ( Mc Quarrieho sy)

46 Hypoglykemie postprandiální alimentární (gastroektomie,gastrojejunostomie) v časné fázi diabetes mellitus funkční idiopatická hypoglykemie leucinem indukovaná hypoglykemie fruktosou indukovaná hypoglykemie deficit fruktosa-1-fosfát aldolázy nebo fruktosa-1,6-bifosfát aldolásy

47 Hypoglykemie navozená léky insulin perorální antidiabetika salyciláty, propranolon alkohol ( ethanol inhibuje glukoneogenesu)

48 Reaktivní hypoglykemie klinický syndrom (postprandiální): P-glukóza < 2,5 2,77 mmol/l slabost, třes, studený pot, nauzea, pocit hladu, epigastrický dyskomfort během dlouhého ogtt (5 6 hodin) již pokles během 3. hod ogtt označován jako reaktivní hypoglykemie laboratorní

49 nonhypoglykemie Příznaky hypoglykemie: slabost, třes, studený pot, nauzea, pocit hladu, epigastrický dyskomfort, resp. i svalové spasmy, otupělost, bolesti bez nálezu laboratorní hypoglykemie < 3,5 mmol/l

50 Dělení hypoglykemie dle příčiny A. Snížený přísun jaterní glukoneogenese dědičné poruchy metabolismu intoxikace alkoholem otravy malabsorpce Hladovění B. Zvýšená utilizace tělesná aktivita hyperinzulinismus nádor β buněk nedostatek antagonistů insulinu ( např. M. Addison) léčba sulfonylureou,insulinem viz příklad

51 Patobiochemie sacharidů Epidemiologie diabetes mellitus v ČR evidováno v r cca diabetiků 7,6% DM 1. typu, 91,2% DM 2. typu, 2,2% jiné (sekundární, gestační ) dieta : 39%, PAD: 41,8%, inzulin: 15,6% kombinovaná terapie : 3,6% orgánové komplikace v 80% ( DM 2.typu) : nefropatie 7,2%, retinopatie 11,1% diabetická noha 6,4%

52 Diabetes mellitus 1 typu - etiologie polygenní autoimunní virová inzulitis destrukce 60 70% β-buněk : manifestace dědičnost: sourozenec cca 12%, otec 6%, matka 2%, (nepoznaný DM 10%) diabetes mellitus typu LADA ( pomalu progredující autoimunní diabetes mellitus) antigad65 (protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové), anti insulin protilátky, protilátky proti ostrůvkům anti IA-2 (islet cell antigen-2 antibody), anti tyrosin fosfatasa-like protein, mají jen diagnostický význam nejvhodnější predikce: 3 markery - diagnostická senzitivita 40 80% th.: ihned převedení na inzulin - diagnostická specifita 99 % benefit: záchrana života

53 Diabetes mellitus 1 typu - genetika asociace s genetickými markery chromozom 6: HLA DR3-DQ2,DQ8 (DQB1*0302*A1*0301) chromozom 11: gen pro inzulin,regulační sekvence upstream od 1.axonu-tandemové opakování: 1.třída alel repetic výrazná predispozice k DM, III.třída alel a víc repetic dominantně protektivní charakter gen pro CTLA-4 (cytotoxický T-lymfocytový antigen) cave: čtení genetické mapy člověka není (prozatím) součástí testů lék.chemie

54 Diabetes mellitus 1 typu: diagnostická kritéria hodnoty P-glukózy v mmol/l diabetes mellitus 1. Náhodná glykemie > 11,1 2. glykemie nalačno > 7,0 3. glykemie ve 120 min během ogtt 11,1 hraniční poruchy (prediabetes) 1. IFG zvýšená glukóza nalačno glykemie nalačno ( 5,6-7,0 ] 2. IGT porušená glukózová tolerance během ogtt (impaird glucose tolerance) glykemie ve 120 min během ogtt [8,0-11) dlewho [7,8-11] dle ADA (3. norma 5,6 )

55 Klasifikace diabetu dle ADA Diabetes mellitus 1. typu autoimunní idiopatický Diabetes mellitus 2.typu Jiné specifické typy DM (destrukce β-buněk) (inzulinová rezistence) genetické defekty β-buněk (typ MODY) genetické defekty působení inzulinu onemocnění pankreatu (pankreatitis, nádory, cystická fibroza) endokrinopatie ( akromegalie, m.cushing, feochromocytom, hypertyreóza aj.) léky, infekce jiné genetické sy Gestační DM

56 Biochemická vyšetření u DM pro diagnostické účely glykemie, ogtt, C-peptid, spec.protilátky (antigad,antiinzulin,..) sledování kompenzace DM glykemie (profily), hemoglobin A1C, glykovaný protein, mikroalbuminurie, lipidové markery, AGE produkty,renální fn.testy hodnocení komplikací DM a léčby DM glykemie (profily), hemoglobin A1C, glykovaný protein, mikroalbuminurie, lipidové markery, AGE produkty, (insulin?-ne)

57 Kazuistika 1 Žena, 21 roků s diabetem typu 1 Pacientka přijata v obluzeném stavu s tachypnoe. V dechu je cítit ovocný zápach. V anamnéze akutní infekce dýchacích cest. Laboratorní nález: P-glukóza: 22mmol/l, S-urea: 11,8mmol/l,BE: -15mmol/l, (B-HCO3 - : 7,5mmol/l), S-Na:136 mmol/l, S-K: 5,9 ( event. S-K: 2,3mmol/l) Diabetické ketoacidotické koma Nízké BE potvrzuje metabolickou acidozu z hromadění ketokyselin, z důvodu nedostatku glukozy v buňce (nedostatečná fn inzulinu) se stupňuje glukoneogeneza z aminokyselin a beta-oxidací z lipidů bez možností metabolizace ketonových kyselin v citrátovém cyklu Zvýšená S-urea dehydratací po osmotické diuréze (glykosurie) a odbourání aminokyselin.hyperkalemie v metabolické acidoze z výstupu ECT-K z buněk. Hypokalemie při protrahované osmotické diuréze při glykosurii.

58 Kazuistika 2 Pacient s nadváhou, hypertenzí, DM2 49 let dlouhá anamnéza obezity bez snahy o dietu a redukci váhy(v pase 130 cm), zvýšený krevní tlak 140/100, fp-glukoza: 11mmol/l, S-urea: 24 mmol/l, kreatininová clearance: 0,9 ml/s, mikroalbuminurie: U-albumin: 70 mg/l, S-TG: 4 mmol/l, S-HDL-cholesterol: 0,7 mmol/l Přítomný glukagon usnadňuje glykolýzu a glukoneogenezu z bílkovin. Mikroalbuminurie je markerem probíhající mikroangiopatie. Obezita, hypertenze, snížená senzitivita na inzulin(tj.vyšší glykemie nalačno), zvýšené S- TG,S- HDL = metabolický syndrom

59 Kazuistika 3 Zdravotní sestra, 24 let Dlouhodobě opakované stavy hypoglykemie. Hledán nesidiom, pro susp. sono nález na oblouku duodena provedena operace s odstraněním útvaru, histologie negativní. Laboratoř: P-glukoza: 0,8-1,0 mmol/l S-C-peptid: 0,01 pmol/l až 0 Diferenciální diagnostika:?

60 Kazuistika 3 Zdravotní sestra, 24 let Dlouhodobě opakované stavy hypoglykemie. Hledán nesidiom, pro susp. sono nález na oblouku duodena provedena operace s odstraněním útvaru, histologie negativní. Laboratoř: P-glukoza: 0,8-1,0 mmol/l S-C-peptid: 0,01 pmol/l až 0 Diferenciální diagnostika: pro nepřítomnost insulinomu(nesidiom) s aktivní produkcí vlastního inzulinu svědčí nízká hladina C-peptidu. V šuplíku pacientky nalezeny natažené inzulínky, sestra si hypoglykemie sama navozovala aplikací inzulínu. Syndrom sebepoškozování.

61 Děkuji za pozornost

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Obsah: Diabetes mellitus

Obsah: Diabetes mellitus Obsah: Úvod... 2 Definice... 2 Fyziologie... 2 Glukóza... 2 Inzulín... 3 Účinek inzulínu... 3 Fenomén inzulínové resistence/inzulínové senzitivity... 4 Patofyziologie metabolické poruchy při DM... 5 Stanovení

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči Diabetes mellitus v primární péči 2. rozšířené vydání Igor Karen Štěpán Svačina a kol. Generální partner Hlavní partner EPIDEMIOLOGIE DIABETU Z. Hamouz 1 1 Epidemiologie diabetu Z. Hamouz Diabetes mellitus

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Toto doporučení vydávají společně: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP Autoři: Bedřich

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha,

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM

PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM Česká lékárnická komora DOPORUČENÝ POSTUP PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM Datum: 19. 1. 2011 / Verze: 1.1 Autor: Oponent: PharmDr. Kateřina Tuhá, Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové prof. MUDr. Terezie

Více

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Náměstí 5. května 2, 258 88 Čelákovice Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala:

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Prospektivní observační projekt pro význam diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n 2 0 1 1 r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více