Nemocniční zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční zpravodaj"

Transkript

1 Nemocniční zpravodaj 2015, ročník VI, číslo 2 V NITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ UMOŽŇUJE CHÁPAT A LÉČIT ČLOVĚKA CELOSTNĚ Rozhovor s primářem interního oddělení karvinské nemocnice, MUDr. Mariánem Pirchalou Interna neboli vnitřní lékařství se zabývá diagnostikou a nechirurgickou léčbou chorob vnitřních orgánů. Péči v tomto oboru poskytují lékaři - internisté s atestacemi z různých podoborů vnitřního lékařství nebo interny jako celku. Jedná se o jeden z nejširších oborů, který zahrnuje nejen jak užší specializace, tak i základ k mezioborové spolupráci jako onkologii, alergologii atd. Do tohoto oboru můžeme zařadit i řešení diferenciálně - diagnostických problémů, které zahrnují souběh či kombinaci různých chorob. Interní oddělení v NsP Karviná-Ráj má dlouholetou historii kvalitní péče o pacienty. Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu akutních i chronických interních onemocnění. Od roku 2010 je jeho primářem MUDr. Marián Pirchala. Pod jeho vedením se podařilo zachovat komplexní charakter péče o interního pacienta. Nelze opomenout, že toto pracoviště má řadu akreditací ve specializačním vzdělávání lékařů našeho regionu, má důležité postavení v sítí poskytovaných zdravotních služeb celé oblasti. Proč Vás zaujala právě Interní medicína? Právě proto, že má široký záběr na celého pacienta. Nesoustředí se jen na oči, nos, nebo močové cesty, ale podstata interních nemocí je provázána s mnoha životními funkcemi a celým organizmem. Nikdy jsem nebyl typ, kterého lákají operační obory. Lékař internista byl můj cíl vlastně od začátku studia medicíny. Ono naše srdce (jako kardiologovi je mi nejbližší) je úžasný orgán, léčba infarktu nebo arytmií je krásná věc. Všude v kreslených vtipech je lékař s ORL zrcátkem na hlavě, ale pro mě byl vždy cíl ten lékař s fonendoskopem na krku. A i v interně se můžu realizovat, když chci trochu léčení ve smyslu invazivnějších zákroků. Nejen chirurg řeže a píchá do pacienta.. Můžete nám přiblížit Vaše oddělení? Naše oddělení je typické oddělení spádové nemocnice okresního typu. Poskytujeme péči na šestilůžkové stanici JIP, šestilůžkové intermediární jednotce a 63 standardních lůžkách. Pod internu spadá i část sdíleného lůžkového fondu původně plicního oddělení. Navíc máme na interně velké hemodialyzační středisko, mnoho odborných ambulancí pro poskytování péče v celém spektru podoborů velké interny kardiologická, endokrinologická, nefrologická, gastroenterologická, diabetologická, revmatologická a plicní. Zabýváte se diagnostikou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Jaké jsou jejich nejčastější příčiny? V dnešní době stále jsou nejčastější nemoci oběhové a metabolické. Ateroskleróza, cukrovka, hypertense, vysoká hladina tuků, kouření, obezita, alkoholismus to jsou ty hlavní rizikové faktory, které spouštějí pak celou kaskádu patologických dějů a postihují různé orgány našeho těla a postupně je poškozují. V menší míře jsou některá dědičná onemocnění, méně se vyskytují i infekční nemoci, zejména ty závažné, které byli časté v minulosti, jako například tuberkulóza nebo revmatická horečka. Ale zase přibývá nových infekcí, stačí připomenout různé chřipky, které se vyskytují a často způsobují i závažná onemocnění. A jistý podíl nemocí si vytváří naše tělo i samo tzv. autoimunitní onemocnění mají příčinu v tom, že naše tělo si samo tvoří látky, které napadají vlastní tkáně a orgány a ničí je. Máte nějaké doporučení, jak takovým chorobám předcházet? Určitě je základem prevence těch rizikových faktorů, které se ovlivnit dají. Kouření, alkohol, životospráva, racionální dieta, pohybový režim to je základ. Pokud už se nějaké nemoci dostaví, je nutné je léčit a sledovat. Protože správnou léčbou lze oddálit některé pozdní komplikace nemocí, často vedoucí k trvalým následkům a invaliditě. Navíc, v dnešní době již s rozvojem genetiky je možné i zjištění některých genetických podkladů a predispozic pacienta k nemocem, i rodinně vázaným, a preventivními vyšetřovacími programy předcházet třeba maligním onemocněním. Často se používá slovo modernizace, myslíte, že i ve vašem oboru se vývoj medicíny posunul kupředu? Určitě! V celé medicíně jde pokrok a modernizace mílovými kroky. Zmíněná genetická diagnostika a dnes už i léčba posouvá léčbu mnoha nemocí tam, kde nikdy nebyla. Přístroje diagnostické, léčebné jsou menší, přesnější, endoskopy přehlednější, je spousta nových léků na mnoho nemocí. Už dávno není jen nitroglycerín na léčbu infarktu a jen inzulín na léčbu cukrovky. Hemodialýza je dnes běžný standard, koronarografie před 20 lety pokusná metoda,

2 dnes standard léčby. A tak by jsme mohli jmenovat dál a dál. Na postu primáře oddělení působíte už nějakou dobu, neustále přicházejí změny a je nutné se přizpůsobit dnešní době. Plánujete přesto budoucnost oddělení? A vaše vize? Vize jsou, bez toho bychom pracovat nemohli. Základem je udržet a rozšířit personální obsazení. Snažíme se zlepšovat kvalitu péče o pacienty, přizpůsobovat měnícím se nárokům. Myslím, že úspěšně budujeme vstřícnost a ochotu personálu vůči pacientům, pacienti jsou spokojeni s léčbou i s přístupem. Určitě je vizí poskytovat péči odborně správnou, na úrovni, bezpečnou. Samozřejmě, že jsou plány na rozšiřování zvětšení počtu ambulancí, což souvisí s prostorovými možnostmi i personálním složením. Dnes se hodně péče přesouvá do ambulantní části, lidé se dožívají vyššího věku, s mnoha komplikujícími se nemocemi, vyžadují více péče a přibývá pacientů. Proto na to musíme reagovat. Zbývá Vám čas na odpočinek, Vaše koníčky, zájmy a záliby? Je pravda, že v nemocnici všichni trávíme hodiny a dny nad rámec běžného pracovního dne. Z povahy práce vyplývají noci, víkendy a svátky v práci, mimo domov. A o to více musí člověk relaxovat a čerpat nové síly. Takže pokud po všech těch nočních směnách neusnu v sedm7 hodin u televize, tak zbývá čas i na divadlo, knížky, cestování a trochu vína na snížení toho špatného cholesterolu A MBULANCE REHABILITACE, P OLIKLINIKA K ARVINÁ M IZEROV Pod vedením současného primáře MUDr. Bartečka funguje pracoviště rehabilitace ambulance v přízemí budovy polikliniky v Karviné Mizerově. Je zde zajištěn dobrý bezbariérový přístup. Pracoviště poskytuje kompletní péči pro veřejnost z širokého okolí. Standardní péče je plně hrazena v rámci zdravotních pojišťoven. Vstupní vyšetření lékařem v ordinaci se provádí denně v dopoledních hodinách, a předchází mu vyšetření u praktického nebo odborného lékaře, který vystaví klientovi doporučení k rehabilitační léčbě. Lékař, fyzioterapeuté a ergoterapeuté na tomto pracovišti provádí výkony diagnostické, preventivní a terapeutické. Současný zdravotnický tým odborných pracovníků je složen z lékaře, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních sester, ošetřovatelky a sanitářky. Spektrum služeb zahrnuje vodoléčbu, světloléčbu, teploléčbu, elektroléčbu, masáže, ergoterapii a léčbou tělesnou výchovu - individuální nebo skupinovou. Léčebné techniky a metodiky používané v naší ambulanci: K rozhodnutí o tom, jaká metodika bude zvolena, je nutné provést cílené a specifické vyšetření celého pohybového aparátu, s ohledem na pracovní zatížení pacienta, jeho limitaci zdravotní, sociální, pohybovou, zvážit klientovy schopnosti spolupracovat a spolupodílet se na autoterapii, která je hlavním cílem celé léčby. Kabátova metodika PNF Patří mezi nejkomplexnější facilitační metody. Pohyby, které technika využívá, byly převzaty z přirozených pohybů denních činností zdravého člověka. Jsou to pohyby prostorové, při kterých pracují velké svalové skupiny v několika rovinách. Základní vzorce jsou prováděny s nataženými loketními a kolenními klouby. Metodika se dobře uplatňuje u obnovování hybnosti dospělých po cévní mozkové příhodě, u Roztroušené sklerózy, po úrazech a poraněních vazů a svalů,u svalové atrofie, kloubních kontrakturách, degenerativních onemocněních. Diagnostika a terapie funkčních poruch dle MUDr. Lewitta (manuální medicína) Terapie dle metody paní Ludmily Mojžíšové Tato diagnostiko léčebná metoda, jejíž podstatou je reflexní ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, kostrče a svalů, které ovlivňuji jejich vzájemnou polohu. Cestou vegetativního nervového systému dochází k ovlivnění regulace ženských pohlavních orgánů. Odstraněním svalových spasmů, mobilizaci žeber a pravidelným aktivním cvičením klientky dochází k pozitivnímu efektu při léčbě funkční ženské sterility, ovlivnění bolestivé menstruace, při nedokonalém vývoji dělohy, řešení bolestivých svalů pohybového aparátu, u skolióz nebo vadném držení těla. Terapie Spiraldynamik Koncept se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu - jeho trojrozměrnou hybností. Spiraldynamik 2

3 pomáhá předcházet akutnímu poškození a chronickému přetěžování pohybového aparátu. Využití nachází ve fyzioterapii v ortopedii, neurologii, u funkčních poruch a rovněž v prevenci a podpoře zdraví. Metoda ACT I. Palaščákové pokračuje v některých základních myšlenkách metody Roswithy Brunkow a dále ji rozvíjí už od roku Brunkow objevila cvičení, aktivaci na základě vzpěrných cvičení o zápěstí a paty v různých polohách. Metodisticky však za svého života nestihla dojít od techniky k systému uplatňovaných svalových vzorů. Palaščáková Špringrová pro řízení motoriky pohybu využívá princip učení, tréninku a opakovaného provádění pohybových vzorců na základě opory o akrální části končetin (kořen dlaně na horní končetině a pata na dolní). Díky vzpěru dochází k napřímení osového orgánu (páteř a hlava), aktivnímu držení těla proti gravitaci. Cvičení vyžaduje aktivní účast na pohybu a jeho přesné provedení. Proto je doporučováno tam, kde nechybí aktivní pohyb, ale chybí naopak přesnost a síla. ACT je doporučováno při bolestech páteře, pro posílení svalů trupu a končetin, při preventivních cvičeních, v rámci před sportovní přípravy, pro zlepšení kondice a pohybové dovednosti. Skupinové cvičení SM Systém pro veřejnost Osvědčený systém cviků sestavený Dr. Smíškem, kdy s pomocí speciálních pomůcek (gumové lano, pružná podložka, hole...) dochází během cvičení k aktivaci spirálních svalových řetězců, které bývají obvykle oslabené, v útlumu, např. šikmé břišní svalstvo, a zároveň k útlumu vertikálních svalových řetězců, ty naopak bývají ve velkém napětí, např. svaly podél páteře. Cvičením dochází k protažení páteře směrem vzhůru, k oddálení obratlů a odlehčení tlaku na meziobratlové ploténky a klouby, což umožňuje jejich lepší výživu, regeneraci a léčbu. Cvičení SM systém je vhodné pro jakékoliv vertebrogenní potíže (bolesti zad, pooperační stavy, vyhřezlé ploténky, skoliózy), artrózy velkých kloubů apod. Bazální stimulace Bazální stimulace nabízí člověku jasné, cílené a známě informace (stimuly) o sobě samém nebo o jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje lidí s postižených nebo těžce nemocných. Je určena těm, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: lidé v bezvědomí, po poranění mozku, lidé s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, s hemiplegickým postižením, lidé v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, lidé se zdravotním postižením nebo nedonošené děti. Rehabilitační taping, kineziologický taping Metoda Kinesio tejpování byla vyvinuta na začátku sedmdesátých let japonským chiropraktikem Dr. Kenzo Kasem. Je známá také jako Kinezio-Tape, Medi-Tape nebo Aku-Tape, podle způsobu využití. Tejp je vyroben na bázi bavlny s elastickými vlastnostmi, podobnými jako má lidská kůže, proto na kůži velice dobře a šetrně přilne. Díky své elasticitě umožňuje ošetřeným svalům aktivně pracovat (neomezuje v pohybu jako klasická bandáž) a chrání je v celém jejich průběhu. Kinesio tejp dokáže fixovat, ale na druhou stranu také aktivovat právě ty svaly, které jsou ošetřeny. Tejpováním Kinesio tejpem doplňujeme léčebné techniky, jako jsou: masáže, manuální terapie ale i léčebný tělocvik. Díky Kinesio tejpu je možno pozitivně ovlivnit funkci svalů, lymfatického systému a kloubů. Díky vlnovitému uspořádání lepidla na samotném tejpu dochází k tlakové redukci tkání, tím se zvětšuje prostor mezi kůží a svaly a dochází k regulaci krevního a lymfatického oběhu. Přes stimulaci proprioreceptorů se zlepšuje funkce kloubů a reguluje se svalové napětí. Redukce bolesti je tak důsledkem tlakového ovlivnění postižených tkání. Dornova metoda Je to jemná manuální terapie, při které dochází k návratu obratlů a dalších kloubů do správné polohy. Děje se tak za aktivní účasti nejen terapeuta, ale také ošetřovaného. Ten provádí volný pohyb nohou či rukou podle instrukcí terapeuta, který zároveň působí přímo v místě vykloubení. Tlakem palce na obratle páteře se současně bezpečně uvolňují blokády v tkáních a toku energie. Díky této terapii dochází k uvolnění nejen fyzických, ale i psychických blokád, které jsou nejčastější příčinou vzniku disharmonie v proudění energie, která se projeví v nedostatečném zásobení živinami, chybnými informacemi a váznoucí detoxikací v orgánech, tkáních a konečně v samotných buňkách. Dornova metoda je tedy terapií celostní, protože respektuje člověka ve všech úrovních, a proto se také ve všech úrovních projeví její účinek. Dornova metoda je na rozdíl od metod, používaných chiropraktiky metodou šetrnou. 3

4 Kraniosakrální technika Kraniosakrální terapie je nová, velmi jemná, neinvazní a přitom velmi hluboká forma alternativního způsobu odstraňování různých fyzických, ale i psychických blokád. Jemné dotykové působení na určité body nohou, pánve, páteře a hlavy podporuje přirozenou schopnost těla k vylepšení podporuje přirozenou schopnost těla k vylepšení funkce mozku a míchy, to znamená harmonizaci energie v páteřním kanálu, čímž dochází k rozptýlení negativních důsledků stresu, vylepšení celkového zdravotního stavu a zvýšení imunity. Osvědčuje se především jako podpora při léčbě bolestí hlavy, zad a páteře, dysfunkce končetin, migrénách, závratích, hučení v uších, poruchách rovnováhy, fyzických i psychických traumatech, depresích, chronické únavě, nespavosti, Parkinsonově a Alzheimerově chorobě, ale též při hyperaktivitě dětí, dyslexii apod. Tato netradiční metoda se svými překvapivými výsledky již získala své příznivce mezi odbornou lékařskou veřejností a ve vybraných centrech zdraví, rehabilitačních zařízeních nebo lázních. Manuální lymfodrenáže Je speciální jemná technika pozitivně ovlivňující náš lymfatický systém, má vynikající detoxikační, regenerační, kosmetický i relaxační účinek. Pomocí odborně uvolněných lymfatických uzlin a speciálně vedených hmatů se urychlí tok lymfy v lymfatickém systému, čímž se dosáhne odplavení škodlivin z těla ven. Jedná se o velmi příjemnou, ozdravnou a relaxační techniku bez použití oleje. Míčková facilitace u respiračních onemocnění Míčková facilitace neboli míčkování je technika uznávaná ve zdravotnictví, patří k měkkým technikám. Významnou indikací jsou dechové obtíže astma, chronické bronchitidy, špatný stereotyp dýchání atd. Sestava je určena pro obličej chronické záněty dutin, nosohltanu, uší zevní i vnitřní zvukovod, bolesti a únava očí, obrna lícního nervu, doléčení zánětlivých stavů trojklanného nervu apod. Krásným vedlejším účinkem je vypnutí kůže a podkoží obličeje, což lze využít i pro kosmetické účely. Simona Swiatkowská Dis., vedoucí fyzioterapeut H EMATOLOGICKO - TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ V K ARVINÉ Transfuzní stanice v Karviné zahájila činnost vyšetřováním krevních skupin u těhotných žen. Historicky první odběr dárce krve se uskutečnil 14. srpna a do konce roku 1963 byly provedeny 1362 odběry. Již v roce 1966 jsme se stali první transfuzní stanicí v republice, která odebírala krev výhradně od bezpříspěvkových dárců. Jejich počet stále rostl a v roce 1967 přesáhl hranici V současné době HTO funguje jako etablované oddělení sestávající ze čtyř vzájemně kooperujících úseků transfuzního oddělení, hematologických laboratoří, alergologickoimunologické laboratoře a hematologické ambulance. Transfuzní oddělení pracuje jako odběrové a výrobní krevní centrum pro nemocnice našeho regionu. V registru máme evidováno přibližně 5000 aktivních dárců krve. V loňském roce bylo provedeno přes 11 tisíc odběrů krve, plazmy a krevních destiček. Dárcovství na naší transfuzní stanici je plánované a multikomponentní, tzn. že dárci jsou zařazováni do různých typů odběrů tak, aby spektrum vyráběných transfuzních přípravků optimálně naplňovalo potřeby klinických pracovišť a zároveň aby i samotné dárcovství bylo ze zdravotního hlediska pro dárce co nejvýhodnější. V laboratořích HTO se provádí vyšetření pacientů i dárců. U dárců krve se jedná především o vyšetření povinně testovaných virologických markerů. U pacientů mohou ošetřující lékaři požadovat poměrně rozsáhlé spektrum vyšetření z oblasti hematologie, koagulace, imunohematologie, imunologie a virologie. Pro naše klienty provádíme vyšetření krevního obrazu, vyšetření poruch krevního srážení, podrobnou diagnostiku trombofilií (sklonu k nadměrné tvorbě trombů). V rámci imunohematologie se zabýváme prenatálním screeningem (vyšetření krevní skupinya nepravidelných protilátek u nastávajících maminek), na krevní bance chystáme pro pacienty vhodné transfuzní přípravky (potvrzujeme kompatibilitu mezi vzorkem pacienta a transfuzním přípravkem). Alergologicko-imunologická laboratoř se může pochlubit širokým spektrem vyšetření z oblasti autoimunitních chorob, která pomáhají lékaři např. při stanovení diagnózy celiakie nebo revmatoidní artritidy. V neposlední řadě je nutné zmínit i virologickou laboratoř, ve které se provádí vyšetření virologických markerů (virové hepatitidy typu B a C, HIV a syfilis) rovněž u pacientů. Veškeré spektrum metod poskytovaných laboratořemi HTO mohou využívat jak lékaři pro své pacienty, tak i ostatní zájemci o tato vyšetření (samoplátci). Všechny analyzátory používány v laboratořích HTO jsou pod odborným dohledem, podléhají přísné kontrole kvality. 4

5 Jsme zapojeni do Systému externí kontroly kvality (SEKK) ve všech vyšetřovacích metodách, které SEKK v naší oblasti nabízí, správnost některých našich speciálních koagulačních vyšetření navíc ověřujeme i v zahraniční (holandský systém kontroly kvality ECAT). O kvalitě práce v laboratořích i na transfuzním úseku svědčí získané certifikáty kvality - již 10 let je HTO certifikováno dle mezinárodní normy ISO 9001 a v roce 2012 obdržely laboratoře HTO další akreditaci Českého institutu pro akreditace dle normy ISO Hematologická ambulance našeho oddělení poskytuje pro NsP Karviná-Ráj konziliární služby v celém spektru hematologie, hematoonkologie a transfuzní problematiky. V dispenzární péči je přes 2000 pacientů. Oddělení nemá vlastní lůžka, pacienti jsou léčeni převážně ambulantně, v případě potřeby je léčba vedena ve spolupracujícím Oddělení klinické hematologie NsP Havířov, které má status Centra z rozšířenou hematoonkologickou péčí. Na léčbu pacientů v ambulanci klinické hematologie navazují další léčebné programy (léčebné hemaferézy). Tyto moderní separační techniky provádíme také pro hematoonkologické pacienty z NsP Havířov. Kolektiv oddělení S PECIALIZOVANÉ INTERNÍ AMBULANCE V H AVÍŘOVĚ V interních ambulancích provádíme u pacientů interní vyšetření před operacemi, vyšetření před lázeňskou léčbou a hlavně vyšetření zaměřená na diagnostiku a léčbu mapř. ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečních arytmií, méně závažných srdečních vad, poruch metabolismu tuků, stavů po plicní embolizaci apod. a pravidelně sledujeme zdravotní stav pacientů s výše uvedenými chorobami. Provádíme popisy a zhodnocení EKG křivek. Spolupracujeme s lékaři jiných interních oborů a v rámci předoperačních vyšetření také s anesteziology. V lipidové poradně se věnujeme diagnostice a léčbě poruch metabolismu tuků. Setkáváme se zde jak s geneticky podmíněnými poruchami, tak i poruchami sekundárními, které vznikají v důsledku jiného základního onemocnění (hypothyreóza, diabetes mellitus, onemocnění ledvin, alkoholismus a jiné). Tato onemocnění vedou ke zvýšení cholesterolu, triglyceridů nebo obou skupin lipidů a současně tak podstatně zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění. V ambulanci provádíme diagnostiku a léčbu těchto poruch a provádíme i poradenskou činnost, při které vysvětlujeme pacientům, jak změnit stravovací zvyklosti a životní styl tak, aby co nejvíce snížili riziko kardiovaskulárních onemocnění. V kardiologické ambulanci se věnujeme pacientům s kardiovaskulárními onemocněními. Pravidelně a dlouhodobě sledujeme zdravotní stav pacientů, kteří mají kardiostimulátory. V endokrinologické ambulanci se věnujeme diagnostice a léčbě onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Nejčastěji sledujeme nemocné s onemocněním štítné žlázy, podvěsku mozkového, nadledvin a příštitných tělísek. Vzácnější jsou choroby vaječníků a varlat, kdy provádíme doplňková vyšetření u žen s poruchou plodnosti a u mužů s poruchami erekce a spermiogramu. Léčíme také komplikace nebo choroby související se základní nemocí (poruchy metabolismu tuků a osteoporózu). U některých pacientů s těžkou hypertenzí pátráme po vzácných, hormonálně aktivních nádorech. V diabetologické ambulanci zajišťujeme diagnostiku a léčbu všech typů diabetu - diabetu 1.a 2. typu, specifických typů diabetu, gestačního diabetu, metabolického syndromu, prediabetických stavů a obezity. Zajišťujeme komplexní informovanost pacienta, sestavujeme individuální dietní plány a redukční programy, poskytujeme poradenství o obsluze glukometrů, inzulínových aplikátorů a pump. Dále zajišťujeme komplexní léčebnou péči o pacienty s diabetem včetně časné diagnostiky a terapie specifických diabetických komplikací. Na pracovišti gastroenterologické ambulance a centrální endoskopie poskytujeme péči nemocným s chorobami zažívacího traktu. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu nemocí zažívacího traktu a jaterních chorob. Pracoviště je zapojeno do celostátního programu pro včasné vyhledávání kolorektálního karcinomu a zajišťuje endoskopické vyšetření zažívacího traktu pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Poskytujeme nepřetržitou endoskopickou službu pro akutní stavy, zejména krvácení do zažívacího traktu. Ročně se u nás provede přibližně 2000 gastroskopií a 1800 koloskopií. Náplní práce revmatologické ambulance je diagnostika a léčba pacientů s revmatickými chorobami. Mezi nejčastější se řadí zánětlivá revmatická onemocnění revmatoidní artritida, systémové onemocnění pojivové tkáně, Bechtěrovova choroba, psoritická artropatie, a další, dále degenerativní onemocnění kloubů typu osteoartrózy a v neposlední řadě metabolická onemocnění pohybového aparátu, z nichž převážnou většinu tvoří pacienti s osteoporózou. V lednu r NsP Havířov k tomuto účelu zakoupila celotělový kostní denzitometr. Na naše specializované interní ambulance navazují pracoviště funkční diagnostiky, kostní denzitometrie, pracoviště EKG, interního ultrazvuku a echokardiografie. 5

6 D IABETES M ELLITUS NEBOLI C UKROVKA V roce 2013 se v České republice s diabetem léčilo téměř 862 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o 20 tisíc diabetiků oproti dlouhodobému trendu. Diabetes 1. typu (závislý na inzulinu) byl zjištěn u necelých 7 % diabetiků, v roce 2013 to představovalo osob, z toho ve věku 0 14 let a 891 ve věku let. V rámci statistických zjišťování se v ČR sleduje také výskyt sekundárního diabetu, se kterým bylo v roce 2013 léčeno osob, poruchu glukózové tolerance mělo ve stejném roce osob. Z vážných chronických komplikací jsou v ČR statisticky sledovány počty případů nefropatie, retinopatie a počty komplikací označovaných jako diabetická noha. V roce 2013 bylo evidováno případů jmenovaných komplikací diabetu (241 tis. v roce 2012). Podíl chronických komplikací diabetu k celkovému počtu léčených diabetiků byl přibližně stejný jako v roce předchozím, a to 29 %. Na přelomu 80. a 90. let 20. století se zavedla současná označení typů diabetu - diabetes mellitus 1. typu, 2. typu a gestační diabetes. Diabetes 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě rychle probíhajícím zánikem beta buněk pankreatu vedoucím k absolutnímu nedostatku inzulinu. Pro poruchu je typická hyperglykémie a sklon ke ketoacidóze v důsledku nedostatku inzulinu. Rozvinuté příznaky diabetu zahrnují žízeň, polyurii, polydipsii a s nimi spojenou vystupňovanou únavu. Léčba se provádí humánními inzuliny nebo inzulinovými analogy, k jejichž podávání se využívají aplikátory inzulinu. Při neuspokojivé kompenzaci diabetu, kterou hodnotíme individuálně, je třeba vyzkoušet konvenční léčbu různými druhy inzulinu včetně inzulinových analog. Při selhání konvenční léčby inzulinem u trvale neuspokojivě kompenzovaného diabetika je možné vyzkoušet efekt léčby inzulinovou pumpou. Odhaduje se, že na vzniku diabetu 1. typu se z 50 % podílí genetická podstata a z 50 % negenetické vlivy. Diabetes 2. typu představuje velmi heterogenní skupinu pacientů. Jsou zde zastoupeni jak jedinci, kteří mají především rezistenci k inzulinu, tak jedinci s převahou inzulinové deficience, ale také jejich kombinace. O vzniku nemoci ale ještě více než u diabetu 1. typu rozhodují negenetické vlivy, především životní styl. V současné době postupují lékaři u pacientů obvykle individuálně s cílem eliminovat zejména riziko hypoglykémie. Gestační diabetes je definován jako porucha glukózové tolerance různého stupně, která je poprvé diagnostikována během gravidity. Neléčený přináší řadu krátkodobých a dlouhodobých rizik pro matku i plod, pro potomky i dlouhodobá rizika obezity, metabolického syndromu, diabetu 2. typu a riziko intelektuálního poškození. Vedle dvou hlavních typů diabetu se zhruba u 2% pacientů vyskytuje tzv. MODY diabetes, který patří spolu s novorozeneckým diabetem do skupiny,,ostatní typy diabetu - diabetes způsobený genetickým defektem beta buněk. Cukrovka je daň za špatný životní styl spočívající hlavně v nezdravé stravě, zvýšeném příjmu energie potravou a obezitě. Při sestavování nízkoenergetického jídelníčku je třeba plánovat jídlo předem. Pro snížení energetické hodnoty pokrmu je vhodné omezit co nejvíce tučná masa, masné výrobky, smažené pokrmy. Sýry bychom měli vybírat do 30 % tuku v sušině. Přednost dávejme kvalitním rostlinným tukům, ale i tak jimi při přípravě jídla šetřeme. Zelenina by měla být součástí každého chodu. Opticky by mohla zhruba polovinu talíře tvořit zelenina a čtvrtinu rezervujeme na potraviny bohaté na bílkoviny a čtvrtinu na sacharidy. Nesmíme také zapomenout na pitný režim. Vhodné jsou neslazené ovocné čaje, nesycená nebo jemně sycená voda. Pohybová aktivita je nesmírně důležitá při prevenci při prevenci a léčbě onemocnění moderní doby, jakými jsou cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak apod. Pravidelný pohyb má příznivý vliv na tělesnou hmotnost, biochemické parametry, funkci kardiovaskulárního systému i psychickou pohodu. Zvýšení fyzické aktivity je možno realizovat v rámci běžných denních aktivit (chození místo ježdění autem, nepoužívání výtahů atd.). Nemocniční zpravodaj Diabetici by neměli kouřit. Nikotin obsažený v cigaretách zvyšuje aktivitu časopis personální unie sympatického nervového systému a tím tepovou frekvenci i krevní tlak, ponsp Havířov, p.o. škozuje cévy, přispívá ke vzniku diabetu, podporuje ukládání tukových látek NsP Karviná, p.o. do stěn cév. Již 1 cigareta omezí průtok krve v dolních končetinách na 1 hodivydavatel: NsP Havířov, p.o. nu. Kontakt: Mgr. Silvie Skotnicová Získávat zdravé návyky neznamená podrobit se dlouhé řadě zákazů. ní k novému životnímu stylu mohou diabetici plně vychutnávat a těšit se Marie Ponczová nejen z lepšího zdraví, ale vůbec z celkové změny. Mgr. Karin Kravčíková, vrchní sestra Interního oddělení 8 Určeno pro vnitřní potřebu NsP Havířov, p.o. a NsP Karviná, p.o.

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Sportovní medicína očima ortopeda a traumatologa

Sportovní medicína očima ortopeda a traumatologa č íslo 13 / říjen 2013 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Sportovní medicína očima ortopeda a traumatologa Pojem sportovní medicína je v České republice zatím poměrně neznámý, ačkoliv ve světě je tento

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem Č ÍSLO 10 / PROSINEC 2009 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Na našich pacientech nám záleží Vážení čtenáři, přinášíme vám v tomto čase již 10. číslo tohoto Zpravodaje. I v předvánočním

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

Dětská chirurgie nově i v Nemocnici Hořovice

Dětská chirurgie nově i v Nemocnici Hořovice www.nemocnice-hořovice.cz Dětská chirurgie nově i v Nemocnici Hořovice Z Nemocnice Hořovice slaví jubilejních 1000 dětí a 1000 porodů T ačátkem září se znovu otevřely brány škol. Spolu s nimi se nabízí

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, špatná životospráva a nemoci s ní spojené jsou častým problémem většiny populace. Proto jsme se rozhodli věnovat hlavní téma zimního čísla Vademeca zdraví právě životosprávě a

Více

Luxury Spa Book CZECH VERSION

Luxury Spa Book CZECH VERSION Luxury Spa Book CZECH VERSION LÉKAŘSKÝ TÝM Vedoucí lékař Alexandr Lukovnikov, M.D. Helena Urbancová, M.D. Prof. Rafael Gurevič, M.D., D. Sc. Natalia Lapina, M.D. Tomáš Martykán, M.D. Miloš Starý, M.D.

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín Milí čtenáři, připravili jsem pro Vás již páté číslo MediSpo magazínu. Vzhledem k tomu, že opakování je matka moudrosti,

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory Czech version 2015 / 2016 Medical SPa centre Directory obsah Vítáme Vás Historie lázeňství Karlovarské minerální prameny Karlovarská pitná kúra Úvod do lázeňské léčby Komplexní lázeňská léčba Lázeňská

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Průvodce. EB Centrem

Průvodce. EB Centrem Průvodce EB Centrem Více na www.fnbrno.cz v sekci JAK K NÁM Mapka areálu FN Brno Dětská nemocnice Zastávka tramvaje č. 3, 5, 11 Mapka areálu FN Brno Bohunice Obsah Úvod...1 Co je EB Centrum?...2 Co je

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

OBSAH. MUDr. Miroslav Mach předseda představenstva PRIVAMED a. s.

OBSAH. MUDr. Miroslav Mach předseda představenstva PRIVAMED a. s. 2 OBSAH Vážení čtenáři, možná si prohlížíte první vydání Privamed magazínu v čekárně jedné z našich nemocnic, zatímco čekáte na vyšetření, možná si jím jen krátíte čas jako doprovod. Pak vítejte na půdě

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Iveta Cihlářová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Iveta Cihlářová Studijní

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Nebory směr Frýdek-Místek směr Frýdek-Místek směr Český Těšín směr Český Těšín Konská Kanada směr Jablunkov směr Jablunkov Borek Zdravotní úkony prováděné v naší nemocnici jsou hrazeny zdravotními pojištovnami.

Více

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV ROLE SESTRY V PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ ROLE

Více