Nemocniční zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční zpravodaj"

Transkript

1 Nemocniční zpravodaj 2015, ročník VI, číslo 2 V NITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ UMOŽŇUJE CHÁPAT A LÉČIT ČLOVĚKA CELOSTNĚ Rozhovor s primářem interního oddělení karvinské nemocnice, MUDr. Mariánem Pirchalou Interna neboli vnitřní lékařství se zabývá diagnostikou a nechirurgickou léčbou chorob vnitřních orgánů. Péči v tomto oboru poskytují lékaři - internisté s atestacemi z různých podoborů vnitřního lékařství nebo interny jako celku. Jedná se o jeden z nejširších oborů, který zahrnuje nejen jak užší specializace, tak i základ k mezioborové spolupráci jako onkologii, alergologii atd. Do tohoto oboru můžeme zařadit i řešení diferenciálně - diagnostických problémů, které zahrnují souběh či kombinaci různých chorob. Interní oddělení v NsP Karviná-Ráj má dlouholetou historii kvalitní péče o pacienty. Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu akutních i chronických interních onemocnění. Od roku 2010 je jeho primářem MUDr. Marián Pirchala. Pod jeho vedením se podařilo zachovat komplexní charakter péče o interního pacienta. Nelze opomenout, že toto pracoviště má řadu akreditací ve specializačním vzdělávání lékařů našeho regionu, má důležité postavení v sítí poskytovaných zdravotních služeb celé oblasti. Proč Vás zaujala právě Interní medicína? Právě proto, že má široký záběr na celého pacienta. Nesoustředí se jen na oči, nos, nebo močové cesty, ale podstata interních nemocí je provázána s mnoha životními funkcemi a celým organizmem. Nikdy jsem nebyl typ, kterého lákají operační obory. Lékař internista byl můj cíl vlastně od začátku studia medicíny. Ono naše srdce (jako kardiologovi je mi nejbližší) je úžasný orgán, léčba infarktu nebo arytmií je krásná věc. Všude v kreslených vtipech je lékař s ORL zrcátkem na hlavě, ale pro mě byl vždy cíl ten lékař s fonendoskopem na krku. A i v interně se můžu realizovat, když chci trochu léčení ve smyslu invazivnějších zákroků. Nejen chirurg řeže a píchá do pacienta.. Můžete nám přiblížit Vaše oddělení? Naše oddělení je typické oddělení spádové nemocnice okresního typu. Poskytujeme péči na šestilůžkové stanici JIP, šestilůžkové intermediární jednotce a 63 standardních lůžkách. Pod internu spadá i část sdíleného lůžkového fondu původně plicního oddělení. Navíc máme na interně velké hemodialyzační středisko, mnoho odborných ambulancí pro poskytování péče v celém spektru podoborů velké interny kardiologická, endokrinologická, nefrologická, gastroenterologická, diabetologická, revmatologická a plicní. Zabýváte se diagnostikou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Jaké jsou jejich nejčastější příčiny? V dnešní době stále jsou nejčastější nemoci oběhové a metabolické. Ateroskleróza, cukrovka, hypertense, vysoká hladina tuků, kouření, obezita, alkoholismus to jsou ty hlavní rizikové faktory, které spouštějí pak celou kaskádu patologických dějů a postihují různé orgány našeho těla a postupně je poškozují. V menší míře jsou některá dědičná onemocnění, méně se vyskytují i infekční nemoci, zejména ty závažné, které byli časté v minulosti, jako například tuberkulóza nebo revmatická horečka. Ale zase přibývá nových infekcí, stačí připomenout různé chřipky, které se vyskytují a často způsobují i závažná onemocnění. A jistý podíl nemocí si vytváří naše tělo i samo tzv. autoimunitní onemocnění mají příčinu v tom, že naše tělo si samo tvoří látky, které napadají vlastní tkáně a orgány a ničí je. Máte nějaké doporučení, jak takovým chorobám předcházet? Určitě je základem prevence těch rizikových faktorů, které se ovlivnit dají. Kouření, alkohol, životospráva, racionální dieta, pohybový režim to je základ. Pokud už se nějaké nemoci dostaví, je nutné je léčit a sledovat. Protože správnou léčbou lze oddálit některé pozdní komplikace nemocí, často vedoucí k trvalým následkům a invaliditě. Navíc, v dnešní době již s rozvojem genetiky je možné i zjištění některých genetických podkladů a predispozic pacienta k nemocem, i rodinně vázaným, a preventivními vyšetřovacími programy předcházet třeba maligním onemocněním. Často se používá slovo modernizace, myslíte, že i ve vašem oboru se vývoj medicíny posunul kupředu? Určitě! V celé medicíně jde pokrok a modernizace mílovými kroky. Zmíněná genetická diagnostika a dnes už i léčba posouvá léčbu mnoha nemocí tam, kde nikdy nebyla. Přístroje diagnostické, léčebné jsou menší, přesnější, endoskopy přehlednější, je spousta nových léků na mnoho nemocí. Už dávno není jen nitroglycerín na léčbu infarktu a jen inzulín na léčbu cukrovky. Hemodialýza je dnes běžný standard, koronarografie před 20 lety pokusná metoda,

2 dnes standard léčby. A tak by jsme mohli jmenovat dál a dál. Na postu primáře oddělení působíte už nějakou dobu, neustále přicházejí změny a je nutné se přizpůsobit dnešní době. Plánujete přesto budoucnost oddělení? A vaše vize? Vize jsou, bez toho bychom pracovat nemohli. Základem je udržet a rozšířit personální obsazení. Snažíme se zlepšovat kvalitu péče o pacienty, přizpůsobovat měnícím se nárokům. Myslím, že úspěšně budujeme vstřícnost a ochotu personálu vůči pacientům, pacienti jsou spokojeni s léčbou i s přístupem. Určitě je vizí poskytovat péči odborně správnou, na úrovni, bezpečnou. Samozřejmě, že jsou plány na rozšiřování zvětšení počtu ambulancí, což souvisí s prostorovými možnostmi i personálním složením. Dnes se hodně péče přesouvá do ambulantní části, lidé se dožívají vyššího věku, s mnoha komplikujícími se nemocemi, vyžadují více péče a přibývá pacientů. Proto na to musíme reagovat. Zbývá Vám čas na odpočinek, Vaše koníčky, zájmy a záliby? Je pravda, že v nemocnici všichni trávíme hodiny a dny nad rámec běžného pracovního dne. Z povahy práce vyplývají noci, víkendy a svátky v práci, mimo domov. A o to více musí člověk relaxovat a čerpat nové síly. Takže pokud po všech těch nočních směnách neusnu v sedm7 hodin u televize, tak zbývá čas i na divadlo, knížky, cestování a trochu vína na snížení toho špatného cholesterolu A MBULANCE REHABILITACE, P OLIKLINIKA K ARVINÁ M IZEROV Pod vedením současného primáře MUDr. Bartečka funguje pracoviště rehabilitace ambulance v přízemí budovy polikliniky v Karviné Mizerově. Je zde zajištěn dobrý bezbariérový přístup. Pracoviště poskytuje kompletní péči pro veřejnost z širokého okolí. Standardní péče je plně hrazena v rámci zdravotních pojišťoven. Vstupní vyšetření lékařem v ordinaci se provádí denně v dopoledních hodinách, a předchází mu vyšetření u praktického nebo odborného lékaře, který vystaví klientovi doporučení k rehabilitační léčbě. Lékař, fyzioterapeuté a ergoterapeuté na tomto pracovišti provádí výkony diagnostické, preventivní a terapeutické. Současný zdravotnický tým odborných pracovníků je složen z lékaře, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních sester, ošetřovatelky a sanitářky. Spektrum služeb zahrnuje vodoléčbu, světloléčbu, teploléčbu, elektroléčbu, masáže, ergoterapii a léčbou tělesnou výchovu - individuální nebo skupinovou. Léčebné techniky a metodiky používané v naší ambulanci: K rozhodnutí o tom, jaká metodika bude zvolena, je nutné provést cílené a specifické vyšetření celého pohybového aparátu, s ohledem na pracovní zatížení pacienta, jeho limitaci zdravotní, sociální, pohybovou, zvážit klientovy schopnosti spolupracovat a spolupodílet se na autoterapii, která je hlavním cílem celé léčby. Kabátova metodika PNF Patří mezi nejkomplexnější facilitační metody. Pohyby, které technika využívá, byly převzaty z přirozených pohybů denních činností zdravého člověka. Jsou to pohyby prostorové, při kterých pracují velké svalové skupiny v několika rovinách. Základní vzorce jsou prováděny s nataženými loketními a kolenními klouby. Metodika se dobře uplatňuje u obnovování hybnosti dospělých po cévní mozkové příhodě, u Roztroušené sklerózy, po úrazech a poraněních vazů a svalů,u svalové atrofie, kloubních kontrakturách, degenerativních onemocněních. Diagnostika a terapie funkčních poruch dle MUDr. Lewitta (manuální medicína) Terapie dle metody paní Ludmily Mojžíšové Tato diagnostiko léčebná metoda, jejíž podstatou je reflexní ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, kostrče a svalů, které ovlivňuji jejich vzájemnou polohu. Cestou vegetativního nervového systému dochází k ovlivnění regulace ženských pohlavních orgánů. Odstraněním svalových spasmů, mobilizaci žeber a pravidelným aktivním cvičením klientky dochází k pozitivnímu efektu při léčbě funkční ženské sterility, ovlivnění bolestivé menstruace, při nedokonalém vývoji dělohy, řešení bolestivých svalů pohybového aparátu, u skolióz nebo vadném držení těla. Terapie Spiraldynamik Koncept se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu - jeho trojrozměrnou hybností. Spiraldynamik 2

3 pomáhá předcházet akutnímu poškození a chronickému přetěžování pohybového aparátu. Využití nachází ve fyzioterapii v ortopedii, neurologii, u funkčních poruch a rovněž v prevenci a podpoře zdraví. Metoda ACT I. Palaščákové pokračuje v některých základních myšlenkách metody Roswithy Brunkow a dále ji rozvíjí už od roku Brunkow objevila cvičení, aktivaci na základě vzpěrných cvičení o zápěstí a paty v různých polohách. Metodisticky však za svého života nestihla dojít od techniky k systému uplatňovaných svalových vzorů. Palaščáková Špringrová pro řízení motoriky pohybu využívá princip učení, tréninku a opakovaného provádění pohybových vzorců na základě opory o akrální části končetin (kořen dlaně na horní končetině a pata na dolní). Díky vzpěru dochází k napřímení osového orgánu (páteř a hlava), aktivnímu držení těla proti gravitaci. Cvičení vyžaduje aktivní účast na pohybu a jeho přesné provedení. Proto je doporučováno tam, kde nechybí aktivní pohyb, ale chybí naopak přesnost a síla. ACT je doporučováno při bolestech páteře, pro posílení svalů trupu a končetin, při preventivních cvičeních, v rámci před sportovní přípravy, pro zlepšení kondice a pohybové dovednosti. Skupinové cvičení SM Systém pro veřejnost Osvědčený systém cviků sestavený Dr. Smíškem, kdy s pomocí speciálních pomůcek (gumové lano, pružná podložka, hole...) dochází během cvičení k aktivaci spirálních svalových řetězců, které bývají obvykle oslabené, v útlumu, např. šikmé břišní svalstvo, a zároveň k útlumu vertikálních svalových řetězců, ty naopak bývají ve velkém napětí, např. svaly podél páteře. Cvičením dochází k protažení páteře směrem vzhůru, k oddálení obratlů a odlehčení tlaku na meziobratlové ploténky a klouby, což umožňuje jejich lepší výživu, regeneraci a léčbu. Cvičení SM systém je vhodné pro jakékoliv vertebrogenní potíže (bolesti zad, pooperační stavy, vyhřezlé ploténky, skoliózy), artrózy velkých kloubů apod. Bazální stimulace Bazální stimulace nabízí člověku jasné, cílené a známě informace (stimuly) o sobě samém nebo o jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje lidí s postižených nebo těžce nemocných. Je určena těm, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: lidé v bezvědomí, po poranění mozku, lidé s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, s hemiplegickým postižením, lidé v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, lidé se zdravotním postižením nebo nedonošené děti. Rehabilitační taping, kineziologický taping Metoda Kinesio tejpování byla vyvinuta na začátku sedmdesátých let japonským chiropraktikem Dr. Kenzo Kasem. Je známá také jako Kinezio-Tape, Medi-Tape nebo Aku-Tape, podle způsobu využití. Tejp je vyroben na bázi bavlny s elastickými vlastnostmi, podobnými jako má lidská kůže, proto na kůži velice dobře a šetrně přilne. Díky své elasticitě umožňuje ošetřeným svalům aktivně pracovat (neomezuje v pohybu jako klasická bandáž) a chrání je v celém jejich průběhu. Kinesio tejp dokáže fixovat, ale na druhou stranu také aktivovat právě ty svaly, které jsou ošetřeny. Tejpováním Kinesio tejpem doplňujeme léčebné techniky, jako jsou: masáže, manuální terapie ale i léčebný tělocvik. Díky Kinesio tejpu je možno pozitivně ovlivnit funkci svalů, lymfatického systému a kloubů. Díky vlnovitému uspořádání lepidla na samotném tejpu dochází k tlakové redukci tkání, tím se zvětšuje prostor mezi kůží a svaly a dochází k regulaci krevního a lymfatického oběhu. Přes stimulaci proprioreceptorů se zlepšuje funkce kloubů a reguluje se svalové napětí. Redukce bolesti je tak důsledkem tlakového ovlivnění postižených tkání. Dornova metoda Je to jemná manuální terapie, při které dochází k návratu obratlů a dalších kloubů do správné polohy. Děje se tak za aktivní účasti nejen terapeuta, ale také ošetřovaného. Ten provádí volný pohyb nohou či rukou podle instrukcí terapeuta, který zároveň působí přímo v místě vykloubení. Tlakem palce na obratle páteře se současně bezpečně uvolňují blokády v tkáních a toku energie. Díky této terapii dochází k uvolnění nejen fyzických, ale i psychických blokád, které jsou nejčastější příčinou vzniku disharmonie v proudění energie, která se projeví v nedostatečném zásobení živinami, chybnými informacemi a váznoucí detoxikací v orgánech, tkáních a konečně v samotných buňkách. Dornova metoda je tedy terapií celostní, protože respektuje člověka ve všech úrovních, a proto se také ve všech úrovních projeví její účinek. Dornova metoda je na rozdíl od metod, používaných chiropraktiky metodou šetrnou. 3

4 Kraniosakrální technika Kraniosakrální terapie je nová, velmi jemná, neinvazní a přitom velmi hluboká forma alternativního způsobu odstraňování různých fyzických, ale i psychických blokád. Jemné dotykové působení na určité body nohou, pánve, páteře a hlavy podporuje přirozenou schopnost těla k vylepšení podporuje přirozenou schopnost těla k vylepšení funkce mozku a míchy, to znamená harmonizaci energie v páteřním kanálu, čímž dochází k rozptýlení negativních důsledků stresu, vylepšení celkového zdravotního stavu a zvýšení imunity. Osvědčuje se především jako podpora při léčbě bolestí hlavy, zad a páteře, dysfunkce končetin, migrénách, závratích, hučení v uších, poruchách rovnováhy, fyzických i psychických traumatech, depresích, chronické únavě, nespavosti, Parkinsonově a Alzheimerově chorobě, ale též při hyperaktivitě dětí, dyslexii apod. Tato netradiční metoda se svými překvapivými výsledky již získala své příznivce mezi odbornou lékařskou veřejností a ve vybraných centrech zdraví, rehabilitačních zařízeních nebo lázních. Manuální lymfodrenáže Je speciální jemná technika pozitivně ovlivňující náš lymfatický systém, má vynikající detoxikační, regenerační, kosmetický i relaxační účinek. Pomocí odborně uvolněných lymfatických uzlin a speciálně vedených hmatů se urychlí tok lymfy v lymfatickém systému, čímž se dosáhne odplavení škodlivin z těla ven. Jedná se o velmi příjemnou, ozdravnou a relaxační techniku bez použití oleje. Míčková facilitace u respiračních onemocnění Míčková facilitace neboli míčkování je technika uznávaná ve zdravotnictví, patří k měkkým technikám. Významnou indikací jsou dechové obtíže astma, chronické bronchitidy, špatný stereotyp dýchání atd. Sestava je určena pro obličej chronické záněty dutin, nosohltanu, uší zevní i vnitřní zvukovod, bolesti a únava očí, obrna lícního nervu, doléčení zánětlivých stavů trojklanného nervu apod. Krásným vedlejším účinkem je vypnutí kůže a podkoží obličeje, což lze využít i pro kosmetické účely. Simona Swiatkowská Dis., vedoucí fyzioterapeut H EMATOLOGICKO - TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ V K ARVINÉ Transfuzní stanice v Karviné zahájila činnost vyšetřováním krevních skupin u těhotných žen. Historicky první odběr dárce krve se uskutečnil 14. srpna a do konce roku 1963 byly provedeny 1362 odběry. Již v roce 1966 jsme se stali první transfuzní stanicí v republice, která odebírala krev výhradně od bezpříspěvkových dárců. Jejich počet stále rostl a v roce 1967 přesáhl hranici V současné době HTO funguje jako etablované oddělení sestávající ze čtyř vzájemně kooperujících úseků transfuzního oddělení, hematologických laboratoří, alergologickoimunologické laboratoře a hematologické ambulance. Transfuzní oddělení pracuje jako odběrové a výrobní krevní centrum pro nemocnice našeho regionu. V registru máme evidováno přibližně 5000 aktivních dárců krve. V loňském roce bylo provedeno přes 11 tisíc odběrů krve, plazmy a krevních destiček. Dárcovství na naší transfuzní stanici je plánované a multikomponentní, tzn. že dárci jsou zařazováni do různých typů odběrů tak, aby spektrum vyráběných transfuzních přípravků optimálně naplňovalo potřeby klinických pracovišť a zároveň aby i samotné dárcovství bylo ze zdravotního hlediska pro dárce co nejvýhodnější. V laboratořích HTO se provádí vyšetření pacientů i dárců. U dárců krve se jedná především o vyšetření povinně testovaných virologických markerů. U pacientů mohou ošetřující lékaři požadovat poměrně rozsáhlé spektrum vyšetření z oblasti hematologie, koagulace, imunohematologie, imunologie a virologie. Pro naše klienty provádíme vyšetření krevního obrazu, vyšetření poruch krevního srážení, podrobnou diagnostiku trombofilií (sklonu k nadměrné tvorbě trombů). V rámci imunohematologie se zabýváme prenatálním screeningem (vyšetření krevní skupinya nepravidelných protilátek u nastávajících maminek), na krevní bance chystáme pro pacienty vhodné transfuzní přípravky (potvrzujeme kompatibilitu mezi vzorkem pacienta a transfuzním přípravkem). Alergologicko-imunologická laboratoř se může pochlubit širokým spektrem vyšetření z oblasti autoimunitních chorob, která pomáhají lékaři např. při stanovení diagnózy celiakie nebo revmatoidní artritidy. V neposlední řadě je nutné zmínit i virologickou laboratoř, ve které se provádí vyšetření virologických markerů (virové hepatitidy typu B a C, HIV a syfilis) rovněž u pacientů. Veškeré spektrum metod poskytovaných laboratořemi HTO mohou využívat jak lékaři pro své pacienty, tak i ostatní zájemci o tato vyšetření (samoplátci). Všechny analyzátory používány v laboratořích HTO jsou pod odborným dohledem, podléhají přísné kontrole kvality. 4

5 Jsme zapojeni do Systému externí kontroly kvality (SEKK) ve všech vyšetřovacích metodách, které SEKK v naší oblasti nabízí, správnost některých našich speciálních koagulačních vyšetření navíc ověřujeme i v zahraniční (holandský systém kontroly kvality ECAT). O kvalitě práce v laboratořích i na transfuzním úseku svědčí získané certifikáty kvality - již 10 let je HTO certifikováno dle mezinárodní normy ISO 9001 a v roce 2012 obdržely laboratoře HTO další akreditaci Českého institutu pro akreditace dle normy ISO Hematologická ambulance našeho oddělení poskytuje pro NsP Karviná-Ráj konziliární služby v celém spektru hematologie, hematoonkologie a transfuzní problematiky. V dispenzární péči je přes 2000 pacientů. Oddělení nemá vlastní lůžka, pacienti jsou léčeni převážně ambulantně, v případě potřeby je léčba vedena ve spolupracujícím Oddělení klinické hematologie NsP Havířov, které má status Centra z rozšířenou hematoonkologickou péčí. Na léčbu pacientů v ambulanci klinické hematologie navazují další léčebné programy (léčebné hemaferézy). Tyto moderní separační techniky provádíme také pro hematoonkologické pacienty z NsP Havířov. Kolektiv oddělení S PECIALIZOVANÉ INTERNÍ AMBULANCE V H AVÍŘOVĚ V interních ambulancích provádíme u pacientů interní vyšetření před operacemi, vyšetření před lázeňskou léčbou a hlavně vyšetření zaměřená na diagnostiku a léčbu mapř. ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečních arytmií, méně závažných srdečních vad, poruch metabolismu tuků, stavů po plicní embolizaci apod. a pravidelně sledujeme zdravotní stav pacientů s výše uvedenými chorobami. Provádíme popisy a zhodnocení EKG křivek. Spolupracujeme s lékaři jiných interních oborů a v rámci předoperačních vyšetření také s anesteziology. V lipidové poradně se věnujeme diagnostice a léčbě poruch metabolismu tuků. Setkáváme se zde jak s geneticky podmíněnými poruchami, tak i poruchami sekundárními, které vznikají v důsledku jiného základního onemocnění (hypothyreóza, diabetes mellitus, onemocnění ledvin, alkoholismus a jiné). Tato onemocnění vedou ke zvýšení cholesterolu, triglyceridů nebo obou skupin lipidů a současně tak podstatně zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění. V ambulanci provádíme diagnostiku a léčbu těchto poruch a provádíme i poradenskou činnost, při které vysvětlujeme pacientům, jak změnit stravovací zvyklosti a životní styl tak, aby co nejvíce snížili riziko kardiovaskulárních onemocnění. V kardiologické ambulanci se věnujeme pacientům s kardiovaskulárními onemocněními. Pravidelně a dlouhodobě sledujeme zdravotní stav pacientů, kteří mají kardiostimulátory. V endokrinologické ambulanci se věnujeme diagnostice a léčbě onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Nejčastěji sledujeme nemocné s onemocněním štítné žlázy, podvěsku mozkového, nadledvin a příštitných tělísek. Vzácnější jsou choroby vaječníků a varlat, kdy provádíme doplňková vyšetření u žen s poruchou plodnosti a u mužů s poruchami erekce a spermiogramu. Léčíme také komplikace nebo choroby související se základní nemocí (poruchy metabolismu tuků a osteoporózu). U některých pacientů s těžkou hypertenzí pátráme po vzácných, hormonálně aktivních nádorech. V diabetologické ambulanci zajišťujeme diagnostiku a léčbu všech typů diabetu - diabetu 1.a 2. typu, specifických typů diabetu, gestačního diabetu, metabolického syndromu, prediabetických stavů a obezity. Zajišťujeme komplexní informovanost pacienta, sestavujeme individuální dietní plány a redukční programy, poskytujeme poradenství o obsluze glukometrů, inzulínových aplikátorů a pump. Dále zajišťujeme komplexní léčebnou péči o pacienty s diabetem včetně časné diagnostiky a terapie specifických diabetických komplikací. Na pracovišti gastroenterologické ambulance a centrální endoskopie poskytujeme péči nemocným s chorobami zažívacího traktu. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu nemocí zažívacího traktu a jaterních chorob. Pracoviště je zapojeno do celostátního programu pro včasné vyhledávání kolorektálního karcinomu a zajišťuje endoskopické vyšetření zažívacího traktu pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Poskytujeme nepřetržitou endoskopickou službu pro akutní stavy, zejména krvácení do zažívacího traktu. Ročně se u nás provede přibližně 2000 gastroskopií a 1800 koloskopií. Náplní práce revmatologické ambulance je diagnostika a léčba pacientů s revmatickými chorobami. Mezi nejčastější se řadí zánětlivá revmatická onemocnění revmatoidní artritida, systémové onemocnění pojivové tkáně, Bechtěrovova choroba, psoritická artropatie, a další, dále degenerativní onemocnění kloubů typu osteoartrózy a v neposlední řadě metabolická onemocnění pohybového aparátu, z nichž převážnou většinu tvoří pacienti s osteoporózou. V lednu r NsP Havířov k tomuto účelu zakoupila celotělový kostní denzitometr. Na naše specializované interní ambulance navazují pracoviště funkční diagnostiky, kostní denzitometrie, pracoviště EKG, interního ultrazvuku a echokardiografie. 5

6 D IABETES M ELLITUS NEBOLI C UKROVKA V roce 2013 se v České republice s diabetem léčilo téměř 862 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o 20 tisíc diabetiků oproti dlouhodobému trendu. Diabetes 1. typu (závislý na inzulinu) byl zjištěn u necelých 7 % diabetiků, v roce 2013 to představovalo osob, z toho ve věku 0 14 let a 891 ve věku let. V rámci statistických zjišťování se v ČR sleduje také výskyt sekundárního diabetu, se kterým bylo v roce 2013 léčeno osob, poruchu glukózové tolerance mělo ve stejném roce osob. Z vážných chronických komplikací jsou v ČR statisticky sledovány počty případů nefropatie, retinopatie a počty komplikací označovaných jako diabetická noha. V roce 2013 bylo evidováno případů jmenovaných komplikací diabetu (241 tis. v roce 2012). Podíl chronických komplikací diabetu k celkovému počtu léčených diabetiků byl přibližně stejný jako v roce předchozím, a to 29 %. Na přelomu 80. a 90. let 20. století se zavedla současná označení typů diabetu - diabetes mellitus 1. typu, 2. typu a gestační diabetes. Diabetes 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě rychle probíhajícím zánikem beta buněk pankreatu vedoucím k absolutnímu nedostatku inzulinu. Pro poruchu je typická hyperglykémie a sklon ke ketoacidóze v důsledku nedostatku inzulinu. Rozvinuté příznaky diabetu zahrnují žízeň, polyurii, polydipsii a s nimi spojenou vystupňovanou únavu. Léčba se provádí humánními inzuliny nebo inzulinovými analogy, k jejichž podávání se využívají aplikátory inzulinu. Při neuspokojivé kompenzaci diabetu, kterou hodnotíme individuálně, je třeba vyzkoušet konvenční léčbu různými druhy inzulinu včetně inzulinových analog. Při selhání konvenční léčby inzulinem u trvale neuspokojivě kompenzovaného diabetika je možné vyzkoušet efekt léčby inzulinovou pumpou. Odhaduje se, že na vzniku diabetu 1. typu se z 50 % podílí genetická podstata a z 50 % negenetické vlivy. Diabetes 2. typu představuje velmi heterogenní skupinu pacientů. Jsou zde zastoupeni jak jedinci, kteří mají především rezistenci k inzulinu, tak jedinci s převahou inzulinové deficience, ale také jejich kombinace. O vzniku nemoci ale ještě více než u diabetu 1. typu rozhodují negenetické vlivy, především životní styl. V současné době postupují lékaři u pacientů obvykle individuálně s cílem eliminovat zejména riziko hypoglykémie. Gestační diabetes je definován jako porucha glukózové tolerance různého stupně, která je poprvé diagnostikována během gravidity. Neléčený přináší řadu krátkodobých a dlouhodobých rizik pro matku i plod, pro potomky i dlouhodobá rizika obezity, metabolického syndromu, diabetu 2. typu a riziko intelektuálního poškození. Vedle dvou hlavních typů diabetu se zhruba u 2% pacientů vyskytuje tzv. MODY diabetes, který patří spolu s novorozeneckým diabetem do skupiny,,ostatní typy diabetu - diabetes způsobený genetickým defektem beta buněk. Cukrovka je daň za špatný životní styl spočívající hlavně v nezdravé stravě, zvýšeném příjmu energie potravou a obezitě. Při sestavování nízkoenergetického jídelníčku je třeba plánovat jídlo předem. Pro snížení energetické hodnoty pokrmu je vhodné omezit co nejvíce tučná masa, masné výrobky, smažené pokrmy. Sýry bychom měli vybírat do 30 % tuku v sušině. Přednost dávejme kvalitním rostlinným tukům, ale i tak jimi při přípravě jídla šetřeme. Zelenina by měla být součástí každého chodu. Opticky by mohla zhruba polovinu talíře tvořit zelenina a čtvrtinu rezervujeme na potraviny bohaté na bílkoviny a čtvrtinu na sacharidy. Nesmíme také zapomenout na pitný režim. Vhodné jsou neslazené ovocné čaje, nesycená nebo jemně sycená voda. Pohybová aktivita je nesmírně důležitá při prevenci při prevenci a léčbě onemocnění moderní doby, jakými jsou cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak apod. Pravidelný pohyb má příznivý vliv na tělesnou hmotnost, biochemické parametry, funkci kardiovaskulárního systému i psychickou pohodu. Zvýšení fyzické aktivity je možno realizovat v rámci běžných denních aktivit (chození místo ježdění autem, nepoužívání výtahů atd.). Nemocniční zpravodaj Diabetici by neměli kouřit. Nikotin obsažený v cigaretách zvyšuje aktivitu časopis personální unie sympatického nervového systému a tím tepovou frekvenci i krevní tlak, ponsp Havířov, p.o. škozuje cévy, přispívá ke vzniku diabetu, podporuje ukládání tukových látek NsP Karviná, p.o. do stěn cév. Již 1 cigareta omezí průtok krve v dolních končetinách na 1 hodivydavatel: NsP Havířov, p.o. nu. Kontakt: Mgr. Silvie Skotnicová Získávat zdravé návyky neznamená podrobit se dlouhé řadě zákazů. ní k novému životnímu stylu mohou diabetici plně vychutnávat a těšit se Marie Ponczová nejen z lepšího zdraví, ale vůbec z celkové změny. Mgr. Karin Kravčíková, vrchní sestra Interního oddělení 8 Určeno pro vnitřní potřebu NsP Havířov, p.o. a NsP Karviná, p.o.

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník červen 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Pilates - pomůže Vám lépe vypadat, lépe se pohybovat. ROZHOVOR aneb PŘEDSTAVUJEME... V tomto čísle

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5. 6. 2014 3 Souhrn Diabetologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3. 11. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 23. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 Activity

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

CEník RHB. ník RHB. CEník RHB. CEník RHB. CEník RHB. Eník RHB. CEník RHB. CEník RHB. RHB CEník RHB

CEník RHB. ník RHB. CEník RHB. CEník RHB. CEník RHB. Eník RHB. CEník RHB. CEník RHB. RHB CEník RHB Eník ík Eník ník ník ník Eník Eník Eník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ NOVINKA: Dornova metoda Breussova masáž SM systém (spirální stabilizace dle MUDr. Smíška) Kineziotaping 950 Kč 900 Kč 600 Kč 450 Kč

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

REHABILITAČNÍ CENTRUM CENÍK

REHABILITAČNÍ CENTRUM CENÍK REHABILITAČNÍ CENTRUM CENÍK Ceník Rehabilitačního centra Santé MASÁŽE KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) Klasická masáž

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Letní masážní. nabídka. pro ženy, muže, dorost a seniory. Klub

Letní masážní. nabídka. pro ženy, muže, dorost a seniory. Klub Letní masážní nabídka pro ženy, muže, dorost a seniory Klub Nabídka platí do konce září 2015 Na všechny služby lze vystavit Dárkové poukazy Možnosti platby v hotovosti Kč přijímáme - stravenkami lze hradit

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Vážení rodiče, Zasíláme Vám informace o zdravotních prohlídkách pro sezónu 2014-2015. V tomto roce je nejvýznamnější změnou otevření pobočky ISL

Více