NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - turnaj v petanque v zahradě u altánu - hudební vystoupení vycházka na zámek Letovice, s občerstvením SRPEN - muzeum Boskovice, výstava v jídelně DpS - zpívání s panem Krásou, za příznivého počasí venku v altánu - sportovní dopoledne u altánu ZÁŘÍ - výlet do Ústupu - turnaj v šipkách - rozloučení s létem, ţivá hudba, opékání párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI paní Boţena KRUTIŠOVÁ, pan Pavel MICHENKA, pan Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, pan Svatopluk ŠÁCHA SRPNU paní Miluška HASOŇOVÁ, pan Josef VONDÁL, paní Marie SCHULTZOVÁ, paní Františka KOVÁŘOVÁ, paní Vlasta GLOSEROVÁ ZÁŘÍ paní Blaţena PRUDKÁ, paní Marie GRUNDOVÁ, paní Adela POSPÍCHALOVÁ, paní Vlasta MRÁZKOVÁ, paní Marie BOČKOVÁ. Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. 3

4 VÝZNAMNÉ ŢIVOTNÍ JUBILEUM Na počátku měsíce července jsme oslavili krásné 100. narozeniny našeho uživatele, pana PAVLA MICHENKY. K tomuto významnému životnímu jubileu mu přišli blahopřát všichni zaměstnanci CSSML v čele s panem ředitelem, pana Michenku navštívil i pan starosta Mgr. Radek Procházka a gratulovat přišli i další hosté. K oslavě narozenin jsme se sešli v altánu na zahradě, panu Michenkovi jsme zahráli oblíbené písničky od Karla Gotta a zazpívat mu přišli i zpěváci z řad uživatelů. Panu Michenkovi přejeme do dalších let ještě mnoho vitality, optimismu a dobré nálady, kterou umí ostatním rozdávat, a mnoho příjemných chvil s milující rodinou i v našem domově. 4

5 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI Co všechno se v uplynulých měsících v našem domově událo? DUBEN VÝROBA VAZEB Z ŢIVÝCH KVĚTIN Předvelikonoční páteční dopoledne jsme strávili v klubovně při výrobě vazeb z živých květin. Výzdobu, která byla vytvořena z nejrůznějších druhů květin, od růží až po větvičky stromů, jsme poté použili na velikonoční výzdobu jídelny i prostor jednotlivých pater ÚČAST NA SLAVNOSTNÍM VYHODNOCENÍ XI. ROČNÍKU SOUTĚŢE ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ Zástupci naší organizace, ve složení pan Krása, paní Slezáková, paní Tomanová a paní Fabičovicová, se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Šikovné ruce našich seniorů. 5

6 Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo hned několik výrobků, na jejichž vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Soutěžilo se v 5 kategoriích - pečovatelská služba, kluby důchodců, senioři jednotlivci, hobby a domovy pro seniory. Do letošního XI. ročníku bylo přihlášeno výrobků a porota tak měla nelehký a nezáviděníhodný úkol vybrat z takového počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uživatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení nazvaná Slunce, která vznikla jako společná práce. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uživatelé květinu, dárkový koš, kosmetický balíček a pamětní list MUZIKÁL ŠÍPKOVÁ RŮŢENKA Soubor Jakubáček, který funguje při Mateřském centru v Boskovicích, přijal naše pozvání a letošní rok k nám přijel s divadelním představením pod názvem Šípková Růženka. Tento muzikálek jsme měli možnost v našem zařízení shlédnout jako premiéru a i když se paní Martina Oujezská předem omlouvala za případné nedostatky, nebylo to třeba. Představení se velice povedlo a děti za něj od obecenstva sklidily velký potlesk a poděkování PŘEDNÁŠKA ING. JAROSLAVA PARMY Pan Jaroslav Parma do našeho domova tentokrát zavítal s přednáškou připravenou na téma Památky Říma a Vatikánu. Pan Parma měl možnost osobně se zúčastnit společně se starostou 6

7 Boskovic panem Jaroslavem Dohnálkem, jeho chotí a dalšími hosty oslavy devadesátých narozenin pana kardinála Špidlíka ve Vatikánu. Tuto významnou událost zdokumentoval a své posluchače seznámil s průběhem celé oslavy a současně představil i dokument o památkách Říma, které navštívil VERNISÁŢ K VÝSTAVĚ OBRAZŮ PETRA BERNARDA V pondělí ve 14,30 hodin proběhlo v jídelně zahájení výstavy obrazů malíře a básníka Petra Bernarda. Celou vernisáž uváděla paní Nečasová, která současně připravila s žáky ze Základní umělecké školy Letovice kulturní program. Vernisáže se zúčastnil sám autor obrazů se svojí manželkou, který celou vernisáž zorganizoval a zařídil. Na jeho výstavu poté navázali v dalších týdnech jeho kolegové, takže jsme mohli v průběhu celého měsíce dubna v jídelně shlédnout krásné obrazy čtyř různých malířů PÁLENÍ ČARODĚJNIC Konec měsíce dubna byl již tradičně věnován odpoledni s pálením čarodějnic. V 15 hodin ožila zahrada domova, uživatelé se sešli kolem altánu společně se svými rodinnými příslušníky. Všichni uživatelé i zaměstnanci, v čele s čarodějnicemi, si užili příjemné odpoledne, 7

8 zahrála živá hudba a některé potěšila výhra z tomboly. Jako obvykle nechyběly opečené klobásy, pivo, káva či minerálka. KVĚTEN VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ KOMENSKÉHO, LETOVICE Děti z mateřské školy si pro uživatele našeho domova připravily písničky a tanečky s hudebním doprovodem paní učitelky. Svým vystoupením nás přišly děti potěšit zejména k nadcházejícímu Dni matek. Všichni diváci svým potleskem ocenili píli a nadšení malých účinkujících. 8

9 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZUŠ LETOVICE A MŠ BRNĚNEC Děti ze základní umělecké školy Letovice pod vedením pana Milana Hakla a děti z mateřské školy Brněnec pod vedením paní Ludmily Lujkové nás přišly svým vystoupením potěšit ke Dni matek. Zahráli skladby lidové i populární, zazpívali a do našeho domova přinesli radost a veselí. Všechny ženy byly na závěr představení obdarovány voňavými papírovými květinkami. Paní Marie Šťástková, naše uživatelka, se s námi podělila o vzpomínku na svoji maminku, a proto ji připojujeme k ohlédnutí za akcemi, které se v našem domově udály při příležitosti Dne matek v měsíci květnu. Napomenutí české mámy dceři, když ji pouští do světa: Nikdy nikomu nic neber, ať se za Tebe nemusím stydět, jedna koruna nepoctivá deset poctivých vyžene. Před nikým se neponižuj, ale také se nad nikým nepovyšuj! Staršího pozdrav, mladšímu na pozdrav odpověz, slušnost je pozdravit, povinnost odpovědět. Když od někoho něco chceš, popros! Když ti někdo něco podá, nebo daruje, poděkuj! Vzpomínka dcery na maminku. 9

10 V měsíci květnu jsme měli naplánovaný výlet do Ústupu na farmu k paní Okáčové, kde jsme byli již minulý rok. Bohužel jsme museli výlet zrušit a odložit, protože počasí nám v naplánovaný den i dny předchozí vůbec nepřálo. Proto jsme výlet naplánovali na měsíc září a věříme, že nám tentokrát počasí bude přát víc a budeme moci přijet za koňmi, lamami a psem Báďou, kterého již důvěrně známe z jeho návštěv u nás v domově. ČERVEN VÝLET NA KOŘENEC Tento den se počasí pro náš výlet skutečně vydařilo. V Kořenci nás očekával a celým dopolednem provázel pan Fabiánek - správce kořeneckého muzea, doprovázel jej pan Korčák, člen souboru Kořeňák. 10

11 Pan Fabiánek nás přivítal na dvoře kořeneckého muzea, zde nám na malém podiu zazpívaly a zatančily nejmladší děti souboru Kořeňáček pod vedením paní Strnadové - ředitelky MŠ Kořenec. Slyšet malé děti zpívat v nářečí bylo velmi milé. Po té dvorem zazněly zvučné hlasy našich průvodců. Pan Korčák doprovázel písně hrou na kytaru. Pan Fabiánek nám vtipně popsal horácký kroj, který měl na sobě. A samozřejmě nás seznámil s historií Kořence. Povyprávěli jsme také o známých rodácích a o blížícím se setkání rodáků k výročí 520 let Kořence. Ve dvoře jsme si prohlédli staré zemědělské stroje a několik obrazů rodáka F. Řehořka. Po té se část výletníků vydala na prohlídku muzea a část do kopečka k větrnému mlýnu. Při cestě nahoru jsme si prohlédli krásné fotbalové hřiště a výletiště, kde probíhají jednou za dva roky Kořenecké slavnosti písní a tanců. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na golfovém hřišti a poté se krásným pohledem na Drahanskou vrchovinu z nadmořské výšky 650 m s Kořencem rozloučili VÝSTAVA VÝROBKŮ Z VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NAŠICH UŢIVATELŮ Ve dvou týdnech probíhala v přízemí domova pro seniory výstava výrobků našich uživatelů. Všem návštěvníkům i uživatelům se výrobky velmi líbily, o čemž svědčí mimo jiné i to, že již brzy po zahájení výstavy byla většina výrobků zamluvena a po skončení všichni rádi pro vybrané výrobky přišli a odevzdali dobrovolný příspěvek. Za získané finanční prostředky bude nakoupen materiál a prostředky pro další volnočasové aktivity našich uživatelů v domově. 11

12 a probíhaly v našem zařízení DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci měli v těchto dnech možnost seznámit se s naším zařízením v rámci dvou dnů otevřených dveří. Za doprovodu sociálních pracovnic mohli projít celé zařízení a se souhlasem také nahlédnout do pokojů některých uživatelů. Uvádíme některé z mnoha reakcí návštěvníků na dny otevřených dveří a výstavu výrobků uţivatelů z volnočasových aktivit. 12

13 OSLAVY 10. VÝROČÍ VZNIKU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU A 5. VÝROČÍ VZNIKU DOMOVA PRO SENIORY Při příležitosti 10. výročí otevření domu s pečovatelskou službou a 5. výročí otevření domova pro seniory jsme uspořádali oslavy, kterým předcházely dlouhé týdny příprav. Ve volnočasových aktivitách vznikaly výrobky, které byly určené pro prodejní výstavu, na vlastní náklady a vlastními silami jsme připravili informační materiál, jehož cílem bylo krátce zmapovat historii a současnost CSSML. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si zařízení v rámci dvou dnů otevřených dveří a prostřednictvím výstavy fotografií se s historií a současností CSSML seznámit. Slavnostní akce byla uspořádána nejen pro uživatele CSSML, ale také pro jejich rodinné příslušníky, pozváni byli samozřejmě i představitelé Města Letovice a další významní hosté. 13

14 Zahájení oslav se ujal sám ředitel CSSML, pan Ing. Ivo Kubín, který osobně vítal pozvané hosty, rodinné příslušníky našich uživatelů, ale také uživatele samotné. Pro tuto slavnostní příležitost si pan ředitel připravil krátký proslov, v němž poděkoval všem za dosavadní práci, představitelům města za podporu a vytvořené podmínky a popřál hodně sil do dalšího snažení. Na pana ředitele krátkým proslovem navázal také pan starosta a samotná zábava pak mohla začít. Potěšit naše seniory, a vlastně všechny zúčastněné, svým tanečním vystoupením přišly malé mažoretky z taneční skupiny Vo Co Gou. K poslechu zahrála naše oblíbená kapela Veselá dvojka, se kterou si všichni s radostí zazpívali. Program doplnilo losování tomboly, které jako hlavní cena vévodil pivní dort, vlastnoručně vyrobený vedoucím sociální péče. Pro všechny přítomné bylo nachystáno i bohaté občerstvení. Radost a spokojenost na tvářích našich uživatelů byla na konci dne všem zaměstnancům odměnou za vynaložené úsilí a čas trávený přípravami. 14

15 PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ČERVENEC Svatý Prokop hřiba nakop. Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa. Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti. Červenec žne žita, višně k tomu vítá SRPEN Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. ZÁŘÍ Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Po svatém Matouši čepici na uši. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Toto téma jsme čerpali: 15

16 INFORMACE Z DOMOVA Mnozí z Vás již zaznamenali změny ve složení zaměstnanců CSSML, které v uplynulých měsících proběhly. Proto následující řádky patří právě jim. Již v průběhu měsíce května jste se mohli začít setkávat s našimi dvěma novými spolupracovníky v přímé obslužné péči. Pan Jaromír Jonszta a pan Ladislav Fojt nejprve v našem zařízení vykonávali odbornou praxi a od 1. června byli přijati do pracovního poměru jako pracovníci sociální péče. Můžete se na ně obracet se svými přáními a prosbami stejně jako na ostatní sestřičky. Pokud budou ve službě, budou se snažit být vám ve všem nápomocni. V měsíci červnu došlo ještě k jedné změně ve složení personálu CSSML. Stávající sociální pracovnice paní Mgr. Jana Palová odešla pracovat do jiného zaměstnání a místo ní nastoupila slečna Marcela Vaňousová, DiS. I na ni se můžete obracet, pokud budete s něčím potřebovat pomoci, vyřídit, zařídit apod. Některé věci se ještě učí, ale bude se snažit vyjít vám ve všem vstříc a poskytnout potřebnou podporu a pomoc. 16

17 NAŠE ZDRAVÍ Jako další zdravotní téma jsme si pro Vás připravili článek o cukrovce. Jedná se sice o nemoc, která není na první pohled poznat, o to více ale dokáže zkomplikovat život. DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) Diabetes mellitus (úplavice cukrová - cukrovka) je celoživotní onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo nedostatečného využití hormonu inzulínu. Je-li v organismu nedostatek inzulínu, nebo není-li dostatečně využíván, dochází ke zvýšenému hromadění glukózy v krvi. Naopak, není-li přijato 17

18 dostatečné množství potravy nebo je-li vyvíjena intenzivní tělesná aktivita nevykrytá potravou, dochází ke snížení hladiny glukózy. Pokud není diabetes léčen nebo nejsou dodržovány doporučené zásady léčby, může dojít ke vzniku a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací. Příčina vzniku diabetu není známa, ale je známo několik možných spouštěcích faktorů jako např. genetické vlohy a působení vnějšího prostředí (stres, virózy, obezita, atd.) či konstituční tělesné faktory (rasa, pohlaví, věk, apod.). Rozlišujeme především 2 základní typy diabetu: 1. Diabetes mellitus typu 1 Tímto typem diabetu trpí asi desetina všech diabetiků. Projevuje se zhruba do 40 let věku, nejčastěji v období puberty. Nástup cukrovky je náhlý. Příznakem jsou především váhový úbytek, velká žízeň, zvýšený hlad, časté močení. U tohoto typu diabetu dochází k úplnému zničení buněk slinivky břišní, které produkují inzulín - v organizmu inzulín chybí. Léčba proto vždy vyžaduje celoživotní dodávání inzulínu. 2. Diabetes mellitus typu 2 Tímto typem diabetu trpí naprostá většina diabetiků (asi 85%). Vyvíjí a projevuje se v průběhu středního až vyššího věku - tělo nedokáže inzulín využívat. Častější výskyt je u lidí obézních a lidí se sníženou tělesnou aktivitou. Příznakem tohoto typu diabetu jsou zvýšená produkce moči, zvýšená žízeň, zvýšená chuť k jídlu, rozmazané vidění, špatné hojení ran, opakované močové infekce, změny nálad. Léčba tohoto typu diabetu je různá - vždy však obnáší úpravu životního stylu (ukončení kouření, zařazení více pohybových aktivit, ), snížení tělesné hmotnosti, vždy je zahájena úpravou výživy. Pokud úprava stravování nestačí, lékař navíc zahájí léčbu tabletkami nebo dodáváním inzulínu. Vždy je nutné současně předcházet komplikacím, 18

19 popř. je včas odhalit a léčit (měřit krevní tlak, vážit se, kontrolovat hladinu tuků v krvi, ) Náhlé komplikace diabetu 1. Hypoglykémie - nízká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hypoglykémie jsou: bolesti hlavy, pocení, třes, mravenčení (snížená citlivost končetin), pocit na zvracení až zvracení, zvýšená tepová frekvence, pocit úzkosti, podrážděnost, zmatenost, slabost, závratě, ztráta vědomí. Je nutná okamžitá pomoc: vezměte si nebo postiženému podejte rychle a lehce vstřebatelný cukr. 2. Hyperglykémie - vysoká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hyperglykémie jsou: žízeň, nevolnost až zvracení, bolesti břicha, časté močení, dehydratace, nejasné vidění, hluboké rychlé dýchání, acetonový zápach z úst, nízký krevní tlak, podrážděnost, únava, spavost až letargie. Pozdní komplikace diabetu Mnohem snazší a výhodnější je komplikacím předcházet a pokusit se je co nejvíce odvrátit. Vy sami můžete riziko vzniku komplikací významně ovlivnit. Při špatné kompenzaci diabetu a nedodržování preventivních zásad dochází k poškození těch nejmenších cév ve tkáních a v důsledku toho potom k poškození cévního zásobení sítnice oka a poškození ledvin a jejich postupné selhávání. Dochází také k poškozování cévního systému a v důsledku toho k vysokému krevnímu tlaku, infarktu, mozkové mrtvici atd. Také dochází k poškození nervových zakončení v končetinách, úbytku až ztrátě citlivosti. Závažnou komplikací je tzv. diabetická noha - označuje poruchy tkáně nohy provázené poruchou nervů. I drobná poranění pak vedou ke vzniku vředů a infekcí. Syndrom diabetické nohy postihne zhruba 5% diabetiků. K prevenci syndromu diabetické nohy patří kvalitní péče o nohy a kvalitní zdravotní obuv. 19

20 Prevence komplikací diabetu - usilujte o co nejlepší kompenzaci diabetu, - spolupracujte se zdravotníky a řiďte se jejich radami a pokyny, - změňte životní styl (přestaňte kouřit, vyhýbejte se alkoholu, začněte s pohybovými aktivitami, vyhýbejte se stresu, ), - upravte si jídelníček a důsledně jej dodržujte, - pečujte o svůj zrak, chrup a dutinu ústní a nezapomínejte na své nohy. Strava je nedílnou součástí léčby diabetiků a hraje v ní velmi důležitou roli. Nadbytečné množství potravy vede k nárůstu hmotnosti a u diabetiků navíc ke zvyšování cukru v krvi. Proto platí - jezte pravidelně menší porce a nedojídejte zbytky. Vyhýbat byste se měli sladkostem, tučným masům, uzeninám, tučným rybám, tučným mléčným výrobkům a alkoholu. Zdravotní téma s názvem Cukrovka pro Vás připravila paní Mgr. Jana Palová. Při jeho tvorbě vycházela ze své předchozí praxe zdravotní sestry a také z internetového zdroje: 20

21 PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Připravili jsme pro Vás malý kvíz pro zábavu a potěšení, možná malé zamyšlení, věříme, že všechny odpovědi budete znát, zkontrolovat si je můžete na poslední straně našeho časopisu. Otázka 1.: Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? a) ţíţala b) páv c) UFO Otázka 2.: V jednom roţku trošku, v druhém roţku trošku, v třetím roţku trošku, v prostředku nejvíc. a) buchta b) mrak c) peřina Otázka 3.: Jsem jenom kůţe bez masa, sedím na kůţi s masem a nesu kůţi a maso. Co jsem? a) vepřový řízek b) jezdecké sedlo c) koţené křeslo Otázka 4.: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? a) 9 b) 6 c) 12 Otázka 5.: Za kadeřavou hlavičku z nory vytáhnu lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. a) řepa b) mrkev c) meruňka 21

22 Otázka 6.: Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví, v brnění co nezrezaví. a) koryto b) ruka c) ryba Otázka 7.: Všechno ţere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci. Hryţe kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele. Města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí. a) čas b) oheň c) buldozer Otázka 8.: Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní? a) hlava b) vajíčko c) myšlenka Otázka 9.: Jede kočí, má sto očí, do kaţdého něco strčí. a) listonoš b) struhadlo c) vidle Otázka 10.: Černá hlavička, bílá noţička. Hlavička kdyţ zčervená, konec noţky znamená. a) ostuda b) kamna c) zápalka 22

23 Motto pro naše čtenáře: KAŢDÝ ČLOVĚK MŮŢE BÝT ÚŢASNÝ, PROTOŢE KAŢDÝ MŮŢE NĚČÍM SLOUŢIT. KE SLUŢBĚ ČLOVĚK NEPOTŘEBUJE UNIVERZITNÍ TITUL, NEMUSÍ ANI ZVLÁDAT SHODU PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. JEDINÉ CO POTŘEBUJE, JE LASKAVÉ SRDCE. Martin Luther King Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla časopisu, a za příspěvky současné i budoucí. 23

24 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI K OTÁZKÁM PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Otázka 1.: b) páv kvíz ze stran 21 a 22 Otázka 2.: c) peřina Otázka 3.: b) jezdecké sedlo Otázka 4.: c) 12 Otázka 5.: b) mrkev Otázka 6.: c) ryba Otázka 7.: a) čas Otázka 8.: b) vajíčko Otázka 9.: b) struhadlo Otázka 10.: c) zápalka 24

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Endokrinní soustava - Diabetes

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc Hygiena a školní zdravotnictví Zdraví a nemoc Jak byste charakterizovali zdraví a nemoc? Zdraví: stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Léčba diabetu 2. typu GLP-1 analogy. Porozumějte své léčbě diabetu

Léčba diabetu 2. typu GLP-1 analogy. Porozumějte své léčbě diabetu Léčba diabetu 2. typu GLP-1 analogy Porozumějte své léčbě diabetu Porozumějte své léčbě diabetu GLP-1 analoga v léčbě diabetu 2. typu Existuje řada léků, které různými mechanismy snižují hladinu cukru

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Naše město Poděbrady

Naše město Poděbrady č. 3/2010 Vážení přátelé, vítáme Vás u třetího letošního čísla našeho časopisu, který je především o Vás a pro Vás. Přejeme Vám, aby nadcházející léto bylo příjemně teplé a prozářené sluncem, které Vám

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

***************************************** Územní organizace Svazu diabetiků Rožnov pod Radhoštěm DIA SERVIS

***************************************** Územní organizace Svazu diabetiků Rožnov pod Radhoštěm DIA SERVIS ***************************************** Územní organizace Svazu diabetiků Rožnov pod Radhoštěm DIA SERVIS číslo: 2 Duben 2012 ******************************************************* V letošním roce slavíme

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

2. ČÍSLO 6. Kč ZÁŘÍ 2014

2. ČÍSLO 6. Kč ZÁŘÍ 2014 Náš Domov 2. ČÍSLO 6. Kč ZÁŘÍ 2014 ÚVOD - EKONOMICKÝ ÚSEK Je mi ctí, že mohu jako první představit stěžejní úsek našeho Domova Ekonomický úsek. Tým spolupracovníků se skládá z 6-ti zaměstnanců (finanční

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín KULTURNÍ KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín 2010 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců různé kulturní a informační

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Medicína Trendy zdraví

Medicína Trendy zdraví Stránka č. 1 z 5 Medicína Trendy zdraví o nás Medicína Kosmetika Domácnost Rodina Přírodní léčba Výživa a gastronomie Sport a wellness Poradna HLEDEJ» Nejčtenější Rotaviry mají na svědomí průjem a zvracení

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více