NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - turnaj v petanque v zahradě u altánu - hudební vystoupení vycházka na zámek Letovice, s občerstvením SRPEN - muzeum Boskovice, výstava v jídelně DpS - zpívání s panem Krásou, za příznivého počasí venku v altánu - sportovní dopoledne u altánu ZÁŘÍ - výlet do Ústupu - turnaj v šipkách - rozloučení s létem, ţivá hudba, opékání párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI paní Boţena KRUTIŠOVÁ, pan Pavel MICHENKA, pan Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, pan Svatopluk ŠÁCHA SRPNU paní Miluška HASOŇOVÁ, pan Josef VONDÁL, paní Marie SCHULTZOVÁ, paní Františka KOVÁŘOVÁ, paní Vlasta GLOSEROVÁ ZÁŘÍ paní Blaţena PRUDKÁ, paní Marie GRUNDOVÁ, paní Adela POSPÍCHALOVÁ, paní Vlasta MRÁZKOVÁ, paní Marie BOČKOVÁ. Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. 3

4 VÝZNAMNÉ ŢIVOTNÍ JUBILEUM Na počátku měsíce července jsme oslavili krásné 100. narozeniny našeho uživatele, pana PAVLA MICHENKY. K tomuto významnému životnímu jubileu mu přišli blahopřát všichni zaměstnanci CSSML v čele s panem ředitelem, pana Michenku navštívil i pan starosta Mgr. Radek Procházka a gratulovat přišli i další hosté. K oslavě narozenin jsme se sešli v altánu na zahradě, panu Michenkovi jsme zahráli oblíbené písničky od Karla Gotta a zazpívat mu přišli i zpěváci z řad uživatelů. Panu Michenkovi přejeme do dalších let ještě mnoho vitality, optimismu a dobré nálady, kterou umí ostatním rozdávat, a mnoho příjemných chvil s milující rodinou i v našem domově. 4

5 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI Co všechno se v uplynulých měsících v našem domově událo? DUBEN VÝROBA VAZEB Z ŢIVÝCH KVĚTIN Předvelikonoční páteční dopoledne jsme strávili v klubovně při výrobě vazeb z živých květin. Výzdobu, která byla vytvořena z nejrůznějších druhů květin, od růží až po větvičky stromů, jsme poté použili na velikonoční výzdobu jídelny i prostor jednotlivých pater ÚČAST NA SLAVNOSTNÍM VYHODNOCENÍ XI. ROČNÍKU SOUTĚŢE ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ Zástupci naší organizace, ve složení pan Krása, paní Slezáková, paní Tomanová a paní Fabičovicová, se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Šikovné ruce našich seniorů. 5

6 Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo hned několik výrobků, na jejichž vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Soutěžilo se v 5 kategoriích - pečovatelská služba, kluby důchodců, senioři jednotlivci, hobby a domovy pro seniory. Do letošního XI. ročníku bylo přihlášeno výrobků a porota tak měla nelehký a nezáviděníhodný úkol vybrat z takového počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uživatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení nazvaná Slunce, která vznikla jako společná práce. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uživatelé květinu, dárkový koš, kosmetický balíček a pamětní list MUZIKÁL ŠÍPKOVÁ RŮŢENKA Soubor Jakubáček, který funguje při Mateřském centru v Boskovicích, přijal naše pozvání a letošní rok k nám přijel s divadelním představením pod názvem Šípková Růženka. Tento muzikálek jsme měli možnost v našem zařízení shlédnout jako premiéru a i když se paní Martina Oujezská předem omlouvala za případné nedostatky, nebylo to třeba. Představení se velice povedlo a děti za něj od obecenstva sklidily velký potlesk a poděkování PŘEDNÁŠKA ING. JAROSLAVA PARMY Pan Jaroslav Parma do našeho domova tentokrát zavítal s přednáškou připravenou na téma Památky Říma a Vatikánu. Pan Parma měl možnost osobně se zúčastnit společně se starostou 6

7 Boskovic panem Jaroslavem Dohnálkem, jeho chotí a dalšími hosty oslavy devadesátých narozenin pana kardinála Špidlíka ve Vatikánu. Tuto významnou událost zdokumentoval a své posluchače seznámil s průběhem celé oslavy a současně představil i dokument o památkách Říma, které navštívil VERNISÁŢ K VÝSTAVĚ OBRAZŮ PETRA BERNARDA V pondělí ve 14,30 hodin proběhlo v jídelně zahájení výstavy obrazů malíře a básníka Petra Bernarda. Celou vernisáž uváděla paní Nečasová, která současně připravila s žáky ze Základní umělecké školy Letovice kulturní program. Vernisáže se zúčastnil sám autor obrazů se svojí manželkou, který celou vernisáž zorganizoval a zařídil. Na jeho výstavu poté navázali v dalších týdnech jeho kolegové, takže jsme mohli v průběhu celého měsíce dubna v jídelně shlédnout krásné obrazy čtyř různých malířů PÁLENÍ ČARODĚJNIC Konec měsíce dubna byl již tradičně věnován odpoledni s pálením čarodějnic. V 15 hodin ožila zahrada domova, uživatelé se sešli kolem altánu společně se svými rodinnými příslušníky. Všichni uživatelé i zaměstnanci, v čele s čarodějnicemi, si užili příjemné odpoledne, 7

8 zahrála živá hudba a některé potěšila výhra z tomboly. Jako obvykle nechyběly opečené klobásy, pivo, káva či minerálka. KVĚTEN VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ KOMENSKÉHO, LETOVICE Děti z mateřské školy si pro uživatele našeho domova připravily písničky a tanečky s hudebním doprovodem paní učitelky. Svým vystoupením nás přišly děti potěšit zejména k nadcházejícímu Dni matek. Všichni diváci svým potleskem ocenili píli a nadšení malých účinkujících. 8

9 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZUŠ LETOVICE A MŠ BRNĚNEC Děti ze základní umělecké školy Letovice pod vedením pana Milana Hakla a děti z mateřské školy Brněnec pod vedením paní Ludmily Lujkové nás přišly svým vystoupením potěšit ke Dni matek. Zahráli skladby lidové i populární, zazpívali a do našeho domova přinesli radost a veselí. Všechny ženy byly na závěr představení obdarovány voňavými papírovými květinkami. Paní Marie Šťástková, naše uživatelka, se s námi podělila o vzpomínku na svoji maminku, a proto ji připojujeme k ohlédnutí za akcemi, které se v našem domově udály při příležitosti Dne matek v měsíci květnu. Napomenutí české mámy dceři, když ji pouští do světa: Nikdy nikomu nic neber, ať se za Tebe nemusím stydět, jedna koruna nepoctivá deset poctivých vyžene. Před nikým se neponižuj, ale také se nad nikým nepovyšuj! Staršího pozdrav, mladšímu na pozdrav odpověz, slušnost je pozdravit, povinnost odpovědět. Když od někoho něco chceš, popros! Když ti někdo něco podá, nebo daruje, poděkuj! Vzpomínka dcery na maminku. 9

10 V měsíci květnu jsme měli naplánovaný výlet do Ústupu na farmu k paní Okáčové, kde jsme byli již minulý rok. Bohužel jsme museli výlet zrušit a odložit, protože počasí nám v naplánovaný den i dny předchozí vůbec nepřálo. Proto jsme výlet naplánovali na měsíc září a věříme, že nám tentokrát počasí bude přát víc a budeme moci přijet za koňmi, lamami a psem Báďou, kterého již důvěrně známe z jeho návštěv u nás v domově. ČERVEN VÝLET NA KOŘENEC Tento den se počasí pro náš výlet skutečně vydařilo. V Kořenci nás očekával a celým dopolednem provázel pan Fabiánek - správce kořeneckého muzea, doprovázel jej pan Korčák, člen souboru Kořeňák. 10

11 Pan Fabiánek nás přivítal na dvoře kořeneckého muzea, zde nám na malém podiu zazpívaly a zatančily nejmladší děti souboru Kořeňáček pod vedením paní Strnadové - ředitelky MŠ Kořenec. Slyšet malé děti zpívat v nářečí bylo velmi milé. Po té dvorem zazněly zvučné hlasy našich průvodců. Pan Korčák doprovázel písně hrou na kytaru. Pan Fabiánek nám vtipně popsal horácký kroj, který měl na sobě. A samozřejmě nás seznámil s historií Kořence. Povyprávěli jsme také o známých rodácích a o blížícím se setkání rodáků k výročí 520 let Kořence. Ve dvoře jsme si prohlédli staré zemědělské stroje a několik obrazů rodáka F. Řehořka. Po té se část výletníků vydala na prohlídku muzea a část do kopečka k větrnému mlýnu. Při cestě nahoru jsme si prohlédli krásné fotbalové hřiště a výletiště, kde probíhají jednou za dva roky Kořenecké slavnosti písní a tanců. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na golfovém hřišti a poté se krásným pohledem na Drahanskou vrchovinu z nadmořské výšky 650 m s Kořencem rozloučili VÝSTAVA VÝROBKŮ Z VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NAŠICH UŢIVATELŮ Ve dvou týdnech probíhala v přízemí domova pro seniory výstava výrobků našich uživatelů. Všem návštěvníkům i uživatelům se výrobky velmi líbily, o čemž svědčí mimo jiné i to, že již brzy po zahájení výstavy byla většina výrobků zamluvena a po skončení všichni rádi pro vybrané výrobky přišli a odevzdali dobrovolný příspěvek. Za získané finanční prostředky bude nakoupen materiál a prostředky pro další volnočasové aktivity našich uživatelů v domově. 11

12 a probíhaly v našem zařízení DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci měli v těchto dnech možnost seznámit se s naším zařízením v rámci dvou dnů otevřených dveří. Za doprovodu sociálních pracovnic mohli projít celé zařízení a se souhlasem také nahlédnout do pokojů některých uživatelů. Uvádíme některé z mnoha reakcí návštěvníků na dny otevřených dveří a výstavu výrobků uţivatelů z volnočasových aktivit. 12

13 OSLAVY 10. VÝROČÍ VZNIKU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU A 5. VÝROČÍ VZNIKU DOMOVA PRO SENIORY Při příležitosti 10. výročí otevření domu s pečovatelskou službou a 5. výročí otevření domova pro seniory jsme uspořádali oslavy, kterým předcházely dlouhé týdny příprav. Ve volnočasových aktivitách vznikaly výrobky, které byly určené pro prodejní výstavu, na vlastní náklady a vlastními silami jsme připravili informační materiál, jehož cílem bylo krátce zmapovat historii a současnost CSSML. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si zařízení v rámci dvou dnů otevřených dveří a prostřednictvím výstavy fotografií se s historií a současností CSSML seznámit. Slavnostní akce byla uspořádána nejen pro uživatele CSSML, ale také pro jejich rodinné příslušníky, pozváni byli samozřejmě i představitelé Města Letovice a další významní hosté. 13

14 Zahájení oslav se ujal sám ředitel CSSML, pan Ing. Ivo Kubín, který osobně vítal pozvané hosty, rodinné příslušníky našich uživatelů, ale také uživatele samotné. Pro tuto slavnostní příležitost si pan ředitel připravil krátký proslov, v němž poděkoval všem za dosavadní práci, představitelům města za podporu a vytvořené podmínky a popřál hodně sil do dalšího snažení. Na pana ředitele krátkým proslovem navázal také pan starosta a samotná zábava pak mohla začít. Potěšit naše seniory, a vlastně všechny zúčastněné, svým tanečním vystoupením přišly malé mažoretky z taneční skupiny Vo Co Gou. K poslechu zahrála naše oblíbená kapela Veselá dvojka, se kterou si všichni s radostí zazpívali. Program doplnilo losování tomboly, které jako hlavní cena vévodil pivní dort, vlastnoručně vyrobený vedoucím sociální péče. Pro všechny přítomné bylo nachystáno i bohaté občerstvení. Radost a spokojenost na tvářích našich uživatelů byla na konci dne všem zaměstnancům odměnou za vynaložené úsilí a čas trávený přípravami. 14

15 PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ČERVENEC Svatý Prokop hřiba nakop. Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa. Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti. Červenec žne žita, višně k tomu vítá SRPEN Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. ZÁŘÍ Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Po svatém Matouši čepici na uši. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Toto téma jsme čerpali: 15

16 INFORMACE Z DOMOVA Mnozí z Vás již zaznamenali změny ve složení zaměstnanců CSSML, které v uplynulých měsících proběhly. Proto následující řádky patří právě jim. Již v průběhu měsíce května jste se mohli začít setkávat s našimi dvěma novými spolupracovníky v přímé obslužné péči. Pan Jaromír Jonszta a pan Ladislav Fojt nejprve v našem zařízení vykonávali odbornou praxi a od 1. června byli přijati do pracovního poměru jako pracovníci sociální péče. Můžete se na ně obracet se svými přáními a prosbami stejně jako na ostatní sestřičky. Pokud budou ve službě, budou se snažit být vám ve všem nápomocni. V měsíci červnu došlo ještě k jedné změně ve složení personálu CSSML. Stávající sociální pracovnice paní Mgr. Jana Palová odešla pracovat do jiného zaměstnání a místo ní nastoupila slečna Marcela Vaňousová, DiS. I na ni se můžete obracet, pokud budete s něčím potřebovat pomoci, vyřídit, zařídit apod. Některé věci se ještě učí, ale bude se snažit vyjít vám ve všem vstříc a poskytnout potřebnou podporu a pomoc. 16

17 NAŠE ZDRAVÍ Jako další zdravotní téma jsme si pro Vás připravili článek o cukrovce. Jedná se sice o nemoc, která není na první pohled poznat, o to více ale dokáže zkomplikovat život. DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) Diabetes mellitus (úplavice cukrová - cukrovka) je celoživotní onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo nedostatečného využití hormonu inzulínu. Je-li v organismu nedostatek inzulínu, nebo není-li dostatečně využíván, dochází ke zvýšenému hromadění glukózy v krvi. Naopak, není-li přijato 17

18 dostatečné množství potravy nebo je-li vyvíjena intenzivní tělesná aktivita nevykrytá potravou, dochází ke snížení hladiny glukózy. Pokud není diabetes léčen nebo nejsou dodržovány doporučené zásady léčby, může dojít ke vzniku a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací. Příčina vzniku diabetu není známa, ale je známo několik možných spouštěcích faktorů jako např. genetické vlohy a působení vnějšího prostředí (stres, virózy, obezita, atd.) či konstituční tělesné faktory (rasa, pohlaví, věk, apod.). Rozlišujeme především 2 základní typy diabetu: 1. Diabetes mellitus typu 1 Tímto typem diabetu trpí asi desetina všech diabetiků. Projevuje se zhruba do 40 let věku, nejčastěji v období puberty. Nástup cukrovky je náhlý. Příznakem jsou především váhový úbytek, velká žízeň, zvýšený hlad, časté močení. U tohoto typu diabetu dochází k úplnému zničení buněk slinivky břišní, které produkují inzulín - v organizmu inzulín chybí. Léčba proto vždy vyžaduje celoživotní dodávání inzulínu. 2. Diabetes mellitus typu 2 Tímto typem diabetu trpí naprostá většina diabetiků (asi 85%). Vyvíjí a projevuje se v průběhu středního až vyššího věku - tělo nedokáže inzulín využívat. Častější výskyt je u lidí obézních a lidí se sníženou tělesnou aktivitou. Příznakem tohoto typu diabetu jsou zvýšená produkce moči, zvýšená žízeň, zvýšená chuť k jídlu, rozmazané vidění, špatné hojení ran, opakované močové infekce, změny nálad. Léčba tohoto typu diabetu je různá - vždy však obnáší úpravu životního stylu (ukončení kouření, zařazení více pohybových aktivit, ), snížení tělesné hmotnosti, vždy je zahájena úpravou výživy. Pokud úprava stravování nestačí, lékař navíc zahájí léčbu tabletkami nebo dodáváním inzulínu. Vždy je nutné současně předcházet komplikacím, 18

19 popř. je včas odhalit a léčit (měřit krevní tlak, vážit se, kontrolovat hladinu tuků v krvi, ) Náhlé komplikace diabetu 1. Hypoglykémie - nízká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hypoglykémie jsou: bolesti hlavy, pocení, třes, mravenčení (snížená citlivost končetin), pocit na zvracení až zvracení, zvýšená tepová frekvence, pocit úzkosti, podrážděnost, zmatenost, slabost, závratě, ztráta vědomí. Je nutná okamžitá pomoc: vezměte si nebo postiženému podejte rychle a lehce vstřebatelný cukr. 2. Hyperglykémie - vysoká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hyperglykémie jsou: žízeň, nevolnost až zvracení, bolesti břicha, časté močení, dehydratace, nejasné vidění, hluboké rychlé dýchání, acetonový zápach z úst, nízký krevní tlak, podrážděnost, únava, spavost až letargie. Pozdní komplikace diabetu Mnohem snazší a výhodnější je komplikacím předcházet a pokusit se je co nejvíce odvrátit. Vy sami můžete riziko vzniku komplikací významně ovlivnit. Při špatné kompenzaci diabetu a nedodržování preventivních zásad dochází k poškození těch nejmenších cév ve tkáních a v důsledku toho potom k poškození cévního zásobení sítnice oka a poškození ledvin a jejich postupné selhávání. Dochází také k poškozování cévního systému a v důsledku toho k vysokému krevnímu tlaku, infarktu, mozkové mrtvici atd. Také dochází k poškození nervových zakončení v končetinách, úbytku až ztrátě citlivosti. Závažnou komplikací je tzv. diabetická noha - označuje poruchy tkáně nohy provázené poruchou nervů. I drobná poranění pak vedou ke vzniku vředů a infekcí. Syndrom diabetické nohy postihne zhruba 5% diabetiků. K prevenci syndromu diabetické nohy patří kvalitní péče o nohy a kvalitní zdravotní obuv. 19

20 Prevence komplikací diabetu - usilujte o co nejlepší kompenzaci diabetu, - spolupracujte se zdravotníky a řiďte se jejich radami a pokyny, - změňte životní styl (přestaňte kouřit, vyhýbejte se alkoholu, začněte s pohybovými aktivitami, vyhýbejte se stresu, ), - upravte si jídelníček a důsledně jej dodržujte, - pečujte o svůj zrak, chrup a dutinu ústní a nezapomínejte na své nohy. Strava je nedílnou součástí léčby diabetiků a hraje v ní velmi důležitou roli. Nadbytečné množství potravy vede k nárůstu hmotnosti a u diabetiků navíc ke zvyšování cukru v krvi. Proto platí - jezte pravidelně menší porce a nedojídejte zbytky. Vyhýbat byste se měli sladkostem, tučným masům, uzeninám, tučným rybám, tučným mléčným výrobkům a alkoholu. Zdravotní téma s názvem Cukrovka pro Vás připravila paní Mgr. Jana Palová. Při jeho tvorbě vycházela ze své předchozí praxe zdravotní sestry a také z internetového zdroje: 20

21 PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Připravili jsme pro Vás malý kvíz pro zábavu a potěšení, možná malé zamyšlení, věříme, že všechny odpovědi budete znát, zkontrolovat si je můžete na poslední straně našeho časopisu. Otázka 1.: Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? a) ţíţala b) páv c) UFO Otázka 2.: V jednom roţku trošku, v druhém roţku trošku, v třetím roţku trošku, v prostředku nejvíc. a) buchta b) mrak c) peřina Otázka 3.: Jsem jenom kůţe bez masa, sedím na kůţi s masem a nesu kůţi a maso. Co jsem? a) vepřový řízek b) jezdecké sedlo c) koţené křeslo Otázka 4.: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? a) 9 b) 6 c) 12 Otázka 5.: Za kadeřavou hlavičku z nory vytáhnu lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. a) řepa b) mrkev c) meruňka 21

22 Otázka 6.: Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví, v brnění co nezrezaví. a) koryto b) ruka c) ryba Otázka 7.: Všechno ţere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci. Hryţe kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele. Města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí. a) čas b) oheň c) buldozer Otázka 8.: Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní? a) hlava b) vajíčko c) myšlenka Otázka 9.: Jede kočí, má sto očí, do kaţdého něco strčí. a) listonoš b) struhadlo c) vidle Otázka 10.: Černá hlavička, bílá noţička. Hlavička kdyţ zčervená, konec noţky znamená. a) ostuda b) kamna c) zápalka 22

23 Motto pro naše čtenáře: KAŢDÝ ČLOVĚK MŮŢE BÝT ÚŢASNÝ, PROTOŢE KAŢDÝ MŮŢE NĚČÍM SLOUŢIT. KE SLUŢBĚ ČLOVĚK NEPOTŘEBUJE UNIVERZITNÍ TITUL, NEMUSÍ ANI ZVLÁDAT SHODU PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. JEDINÉ CO POTŘEBUJE, JE LASKAVÉ SRDCE. Martin Luther King Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla časopisu, a za příspěvky současné i budoucí. 23

24 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI K OTÁZKÁM PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Otázka 1.: b) páv kvíz ze stran 21 a 22 Otázka 2.: c) peřina Otázka 3.: b) jezdecké sedlo Otázka 4.: c) 12 Otázka 5.: b) mrkev Otázka 6.: c) ryba Otázka 7.: a) čas Otázka 8.: b) vajíčko Otázka 9.: b) struhadlo Otázka 10.: c) zápalka 24

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p.

Více

říjen, listopad, prosinec

říjen, listopad, prosinec NÁŠ DOMOV č. 32 říjen, listopad, prosinec 2013 1 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ ŘÍJEN Mezinárodní den seniorů Týden sociálních služeb s doprovodnými aktivitami Beseda s panem Adamem Wiltchem Stolní společenské

Více

NÁŠ DOMOV Č. 26. duben, květen, červen

NÁŠ DOMOV Č. 26. duben, květen, červen NÁŠ DOMOV Č. 26 duben, květen, červen 2012 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ DUBEN velikonoční pomlázka - Nové sdružení zdravotně postižených výroba velikonočních vazeb z živých květin velikonoční pomlázka s hrkáním

Více

NÁŠ DOMOV č. 14 červenec, srpen, září 2009

NÁŠ DOMOV č. 14 červenec, srpen, září 2009 NÁŠ DOMOV č. 14 červenec, srpen, září 2009 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC přednáška pana Fidlera na téma požární ochrana školení uživatelů - prohlídka zámku Letovice - přednáška paní Havlíčkové z Charity

Více

NÁŠ DOMOV č. 14 červenec, srpen, září 2009

NÁŠ DOMOV č. 14 červenec, srpen, září 2009 NÁŠ DOMOV č. 14 červenec, srpen, září 2009 1 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - přednáška pana Fidlera na téma požární ochrana školení uživatelů - prohlídka zámku Letovice - přednáška paní Havlíčkové z Charity

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

NÁŠ DOMOV č. 15 říjen, listopad, prosinec 2009

NÁŠ DOMOV č. 15 říjen, listopad, prosinec 2009 NÁŠ DOMOV č. 15 říjen, listopad, prosinec 2009 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ ŘÍJEN 1. října DEN SENIORŮ zpívání v jídelně s panem Krásou 2. října 21. října prodejní výstava výrobků uživatelů vyrobených v dílničce

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

NÁŠ DOMOV č. 15 říjen, listopad, prosinec 2009

NÁŠ DOMOV č. 15 říjen, listopad, prosinec 2009 NÁŠ DOMOV č. 15 říjen, listopad, prosinec 2009 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ ŘÍJEN 1. října DEN SENIORŮ zpívání v jídelně s panem Krásou 2. října 21. října prodejní výstava výrobků uživatelů vyrobených v dílničce

Více

Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky

Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky Časopis pro pacienty 9. vydání ZIMA 2014 Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky Počátky a vzestup peritoneální dialýzy Cukrovka: sladká pravda Pacientský průzkum měl nečekanou účast Teplé dny jsou

Více

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce 1 Vážení čtenáři, první čtvrtletí roku 2015 právě vstupuje do své poslední třetiny a s tím Vám přinášíme historicky první jarní číslo časopisu Náš Domov. Co v něm najdete? Zavzpomínáme na uplynulý rok;

Více

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Seniorský Seniorský zpravodaj č. 30 1 zpravodaj Léto 2013 č. 30 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Vážení uživatelé, nejmilejších. přejeme krásné prožití letních dnů, plné pohody

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

OMOVSKÝ ZPRAVODAJ LÉTO 2015. číslo 8. Neprodejné, slouží pro interní potřebu DS a DZR PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE PROSÍM DALŠÍMU ČTENÁŘI

OMOVSKÝ ZPRAVODAJ LÉTO 2015. číslo 8. Neprodejné, slouží pro interní potřebu DS a DZR PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE PROSÍM DALŠÍMU ČTENÁŘI OMOVSKÝ ZPRAVODAJ DS A DZR LÉTO 2015 číslo 8. zábava na dosah Neprodejné, slouží pro interní potřebu DS a DZR PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE PROSÍM DALŠÍMU ČTENÁŘI Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím

Více

PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ

PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ NÁŠ DOMOV č. 30 duben, květen, červen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ DUBEN Beseda o Turecku Vědomostní soutěž Zpívání s panem Krásou Pálení čarodějnic KVĚTEN Hudební vystoupení dětí pod vedením pana Vladimíra

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012

NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012 NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012 Slovo úvodem Společně jsme vykročili do nového roku 2012 a za sebou nechali rok starý, který přinesl nám všem, ale také našim uţivatelům, mnohé radosti, ale i řadu

Více

2015 DUBEN ČERVEN. Zlosyň

2015 DUBEN ČERVEN. Zlosyň 2015 DUBEN ČERVEN Zlosyň 1 SLOVO ŘEDITELKY Milí čtenáři, Uplynuly další tři měsíce a my se opět scházíme nad stránkami našeho pravidelného zpravodaje, abychom vás seznámili, co nového se u nás událo. Tak

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více

Zpravodaj 1 -- 2/2013 obce Prosenice Červen 2013 oslavy 101. let TJ Sokol, slavnostní předání provozní budovy v parku. Slovo starosty Vážení spoluobčané, Náš zpravodaj za Vámi přichází uprostřed dovolených

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

3/2012. Úvodník. Příjemné počtení. Jaroslav Špaček

3/2012. Úvodník. Příjemné počtení. Jaroslav Špaček 3/2012 Úvodník Vážení spoluobčané, léto je zase pryč. Letos jsme si sluníčka opravdu užili. Kdo chtěl, mohl trávit čas u vody, na zahrádce, na výletech Každý si mohl letos vybrat podle chuti, nálady, či

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 31. května 2009 Výroční zpráva za rok 2008

Více