NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - turnaj v petanque v zahradě u altánu - hudební vystoupení vycházka na zámek Letovice, s občerstvením SRPEN - muzeum Boskovice, výstava v jídelně DpS - zpívání s panem Krásou, za příznivého počasí venku v altánu - sportovní dopoledne u altánu ZÁŘÍ - výlet do Ústupu - turnaj v šipkách - rozloučení s létem, ţivá hudba, opékání párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI paní Boţena KRUTIŠOVÁ, pan Pavel MICHENKA, pan Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, pan Svatopluk ŠÁCHA SRPNU paní Miluška HASOŇOVÁ, pan Josef VONDÁL, paní Marie SCHULTZOVÁ, paní Františka KOVÁŘOVÁ, paní Vlasta GLOSEROVÁ ZÁŘÍ paní Blaţena PRUDKÁ, paní Marie GRUNDOVÁ, paní Adela POSPÍCHALOVÁ, paní Vlasta MRÁZKOVÁ, paní Marie BOČKOVÁ. Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. 3

4 VÝZNAMNÉ ŢIVOTNÍ JUBILEUM Na počátku měsíce července jsme oslavili krásné 100. narozeniny našeho uživatele, pana PAVLA MICHENKY. K tomuto významnému životnímu jubileu mu přišli blahopřát všichni zaměstnanci CSSML v čele s panem ředitelem, pana Michenku navštívil i pan starosta Mgr. Radek Procházka a gratulovat přišli i další hosté. K oslavě narozenin jsme se sešli v altánu na zahradě, panu Michenkovi jsme zahráli oblíbené písničky od Karla Gotta a zazpívat mu přišli i zpěváci z řad uživatelů. Panu Michenkovi přejeme do dalších let ještě mnoho vitality, optimismu a dobré nálady, kterou umí ostatním rozdávat, a mnoho příjemných chvil s milující rodinou i v našem domově. 4

5 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI Co všechno se v uplynulých měsících v našem domově událo? DUBEN VÝROBA VAZEB Z ŢIVÝCH KVĚTIN Předvelikonoční páteční dopoledne jsme strávili v klubovně při výrobě vazeb z živých květin. Výzdobu, která byla vytvořena z nejrůznějších druhů květin, od růží až po větvičky stromů, jsme poté použili na velikonoční výzdobu jídelny i prostor jednotlivých pater ÚČAST NA SLAVNOSTNÍM VYHODNOCENÍ XI. ROČNÍKU SOUTĚŢE ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ Zástupci naší organizace, ve složení pan Krása, paní Slezáková, paní Tomanová a paní Fabičovicová, se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Šikovné ruce našich seniorů. 5

6 Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo hned několik výrobků, na jejichž vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Soutěžilo se v 5 kategoriích - pečovatelská služba, kluby důchodců, senioři jednotlivci, hobby a domovy pro seniory. Do letošního XI. ročníku bylo přihlášeno výrobků a porota tak měla nelehký a nezáviděníhodný úkol vybrat z takového počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uživatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení nazvaná Slunce, která vznikla jako společná práce. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uživatelé květinu, dárkový koš, kosmetický balíček a pamětní list MUZIKÁL ŠÍPKOVÁ RŮŢENKA Soubor Jakubáček, který funguje při Mateřském centru v Boskovicích, přijal naše pozvání a letošní rok k nám přijel s divadelním představením pod názvem Šípková Růženka. Tento muzikálek jsme měli možnost v našem zařízení shlédnout jako premiéru a i když se paní Martina Oujezská předem omlouvala za případné nedostatky, nebylo to třeba. Představení se velice povedlo a děti za něj od obecenstva sklidily velký potlesk a poděkování PŘEDNÁŠKA ING. JAROSLAVA PARMY Pan Jaroslav Parma do našeho domova tentokrát zavítal s přednáškou připravenou na téma Památky Říma a Vatikánu. Pan Parma měl možnost osobně se zúčastnit společně se starostou 6

7 Boskovic panem Jaroslavem Dohnálkem, jeho chotí a dalšími hosty oslavy devadesátých narozenin pana kardinála Špidlíka ve Vatikánu. Tuto významnou událost zdokumentoval a své posluchače seznámil s průběhem celé oslavy a současně představil i dokument o památkách Říma, které navštívil VERNISÁŢ K VÝSTAVĚ OBRAZŮ PETRA BERNARDA V pondělí ve 14,30 hodin proběhlo v jídelně zahájení výstavy obrazů malíře a básníka Petra Bernarda. Celou vernisáž uváděla paní Nečasová, která současně připravila s žáky ze Základní umělecké školy Letovice kulturní program. Vernisáže se zúčastnil sám autor obrazů se svojí manželkou, který celou vernisáž zorganizoval a zařídil. Na jeho výstavu poté navázali v dalších týdnech jeho kolegové, takže jsme mohli v průběhu celého měsíce dubna v jídelně shlédnout krásné obrazy čtyř různých malířů PÁLENÍ ČARODĚJNIC Konec měsíce dubna byl již tradičně věnován odpoledni s pálením čarodějnic. V 15 hodin ožila zahrada domova, uživatelé se sešli kolem altánu společně se svými rodinnými příslušníky. Všichni uživatelé i zaměstnanci, v čele s čarodějnicemi, si užili příjemné odpoledne, 7

8 zahrála živá hudba a některé potěšila výhra z tomboly. Jako obvykle nechyběly opečené klobásy, pivo, káva či minerálka. KVĚTEN VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ KOMENSKÉHO, LETOVICE Děti z mateřské školy si pro uživatele našeho domova připravily písničky a tanečky s hudebním doprovodem paní učitelky. Svým vystoupením nás přišly děti potěšit zejména k nadcházejícímu Dni matek. Všichni diváci svým potleskem ocenili píli a nadšení malých účinkujících. 8

9 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZUŠ LETOVICE A MŠ BRNĚNEC Děti ze základní umělecké školy Letovice pod vedením pana Milana Hakla a děti z mateřské školy Brněnec pod vedením paní Ludmily Lujkové nás přišly svým vystoupením potěšit ke Dni matek. Zahráli skladby lidové i populární, zazpívali a do našeho domova přinesli radost a veselí. Všechny ženy byly na závěr představení obdarovány voňavými papírovými květinkami. Paní Marie Šťástková, naše uživatelka, se s námi podělila o vzpomínku na svoji maminku, a proto ji připojujeme k ohlédnutí za akcemi, které se v našem domově udály při příležitosti Dne matek v měsíci květnu. Napomenutí české mámy dceři, když ji pouští do světa: Nikdy nikomu nic neber, ať se za Tebe nemusím stydět, jedna koruna nepoctivá deset poctivých vyžene. Před nikým se neponižuj, ale také se nad nikým nepovyšuj! Staršího pozdrav, mladšímu na pozdrav odpověz, slušnost je pozdravit, povinnost odpovědět. Když od někoho něco chceš, popros! Když ti někdo něco podá, nebo daruje, poděkuj! Vzpomínka dcery na maminku. 9

10 V měsíci květnu jsme měli naplánovaný výlet do Ústupu na farmu k paní Okáčové, kde jsme byli již minulý rok. Bohužel jsme museli výlet zrušit a odložit, protože počasí nám v naplánovaný den i dny předchozí vůbec nepřálo. Proto jsme výlet naplánovali na měsíc září a věříme, že nám tentokrát počasí bude přát víc a budeme moci přijet za koňmi, lamami a psem Báďou, kterého již důvěrně známe z jeho návštěv u nás v domově. ČERVEN VÝLET NA KOŘENEC Tento den se počasí pro náš výlet skutečně vydařilo. V Kořenci nás očekával a celým dopolednem provázel pan Fabiánek - správce kořeneckého muzea, doprovázel jej pan Korčák, člen souboru Kořeňák. 10

11 Pan Fabiánek nás přivítal na dvoře kořeneckého muzea, zde nám na malém podiu zazpívaly a zatančily nejmladší děti souboru Kořeňáček pod vedením paní Strnadové - ředitelky MŠ Kořenec. Slyšet malé děti zpívat v nářečí bylo velmi milé. Po té dvorem zazněly zvučné hlasy našich průvodců. Pan Korčák doprovázel písně hrou na kytaru. Pan Fabiánek nám vtipně popsal horácký kroj, který měl na sobě. A samozřejmě nás seznámil s historií Kořence. Povyprávěli jsme také o známých rodácích a o blížícím se setkání rodáků k výročí 520 let Kořence. Ve dvoře jsme si prohlédli staré zemědělské stroje a několik obrazů rodáka F. Řehořka. Po té se část výletníků vydala na prohlídku muzea a část do kopečka k větrnému mlýnu. Při cestě nahoru jsme si prohlédli krásné fotbalové hřiště a výletiště, kde probíhají jednou za dva roky Kořenecké slavnosti písní a tanců. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na golfovém hřišti a poté se krásným pohledem na Drahanskou vrchovinu z nadmořské výšky 650 m s Kořencem rozloučili VÝSTAVA VÝROBKŮ Z VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NAŠICH UŢIVATELŮ Ve dvou týdnech probíhala v přízemí domova pro seniory výstava výrobků našich uživatelů. Všem návštěvníkům i uživatelům se výrobky velmi líbily, o čemž svědčí mimo jiné i to, že již brzy po zahájení výstavy byla většina výrobků zamluvena a po skončení všichni rádi pro vybrané výrobky přišli a odevzdali dobrovolný příspěvek. Za získané finanční prostředky bude nakoupen materiál a prostředky pro další volnočasové aktivity našich uživatelů v domově. 11

12 a probíhaly v našem zařízení DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci měli v těchto dnech možnost seznámit se s naším zařízením v rámci dvou dnů otevřených dveří. Za doprovodu sociálních pracovnic mohli projít celé zařízení a se souhlasem také nahlédnout do pokojů některých uživatelů. Uvádíme některé z mnoha reakcí návštěvníků na dny otevřených dveří a výstavu výrobků uţivatelů z volnočasových aktivit. 12

13 OSLAVY 10. VÝROČÍ VZNIKU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU A 5. VÝROČÍ VZNIKU DOMOVA PRO SENIORY Při příležitosti 10. výročí otevření domu s pečovatelskou službou a 5. výročí otevření domova pro seniory jsme uspořádali oslavy, kterým předcházely dlouhé týdny příprav. Ve volnočasových aktivitách vznikaly výrobky, které byly určené pro prodejní výstavu, na vlastní náklady a vlastními silami jsme připravili informační materiál, jehož cílem bylo krátce zmapovat historii a současnost CSSML. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si zařízení v rámci dvou dnů otevřených dveří a prostřednictvím výstavy fotografií se s historií a současností CSSML seznámit. Slavnostní akce byla uspořádána nejen pro uživatele CSSML, ale také pro jejich rodinné příslušníky, pozváni byli samozřejmě i představitelé Města Letovice a další významní hosté. 13

14 Zahájení oslav se ujal sám ředitel CSSML, pan Ing. Ivo Kubín, který osobně vítal pozvané hosty, rodinné příslušníky našich uživatelů, ale také uživatele samotné. Pro tuto slavnostní příležitost si pan ředitel připravil krátký proslov, v němž poděkoval všem za dosavadní práci, představitelům města za podporu a vytvořené podmínky a popřál hodně sil do dalšího snažení. Na pana ředitele krátkým proslovem navázal také pan starosta a samotná zábava pak mohla začít. Potěšit naše seniory, a vlastně všechny zúčastněné, svým tanečním vystoupením přišly malé mažoretky z taneční skupiny Vo Co Gou. K poslechu zahrála naše oblíbená kapela Veselá dvojka, se kterou si všichni s radostí zazpívali. Program doplnilo losování tomboly, které jako hlavní cena vévodil pivní dort, vlastnoručně vyrobený vedoucím sociální péče. Pro všechny přítomné bylo nachystáno i bohaté občerstvení. Radost a spokojenost na tvářích našich uživatelů byla na konci dne všem zaměstnancům odměnou za vynaložené úsilí a čas trávený přípravami. 14

15 PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ČERVENEC Svatý Prokop hřiba nakop. Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa. Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti. Červenec žne žita, višně k tomu vítá SRPEN Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. ZÁŘÍ Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Po svatém Matouši čepici na uši. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Toto téma jsme čerpali: 15

16 INFORMACE Z DOMOVA Mnozí z Vás již zaznamenali změny ve složení zaměstnanců CSSML, které v uplynulých měsících proběhly. Proto následující řádky patří právě jim. Již v průběhu měsíce května jste se mohli začít setkávat s našimi dvěma novými spolupracovníky v přímé obslužné péči. Pan Jaromír Jonszta a pan Ladislav Fojt nejprve v našem zařízení vykonávali odbornou praxi a od 1. června byli přijati do pracovního poměru jako pracovníci sociální péče. Můžete se na ně obracet se svými přáními a prosbami stejně jako na ostatní sestřičky. Pokud budou ve službě, budou se snažit být vám ve všem nápomocni. V měsíci červnu došlo ještě k jedné změně ve složení personálu CSSML. Stávající sociální pracovnice paní Mgr. Jana Palová odešla pracovat do jiného zaměstnání a místo ní nastoupila slečna Marcela Vaňousová, DiS. I na ni se můžete obracet, pokud budete s něčím potřebovat pomoci, vyřídit, zařídit apod. Některé věci se ještě učí, ale bude se snažit vyjít vám ve všem vstříc a poskytnout potřebnou podporu a pomoc. 16

17 NAŠE ZDRAVÍ Jako další zdravotní téma jsme si pro Vás připravili článek o cukrovce. Jedná se sice o nemoc, která není na první pohled poznat, o to více ale dokáže zkomplikovat život. DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) Diabetes mellitus (úplavice cukrová - cukrovka) je celoživotní onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo nedostatečného využití hormonu inzulínu. Je-li v organismu nedostatek inzulínu, nebo není-li dostatečně využíván, dochází ke zvýšenému hromadění glukózy v krvi. Naopak, není-li přijato 17

18 dostatečné množství potravy nebo je-li vyvíjena intenzivní tělesná aktivita nevykrytá potravou, dochází ke snížení hladiny glukózy. Pokud není diabetes léčen nebo nejsou dodržovány doporučené zásady léčby, může dojít ke vzniku a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací. Příčina vzniku diabetu není známa, ale je známo několik možných spouštěcích faktorů jako např. genetické vlohy a působení vnějšího prostředí (stres, virózy, obezita, atd.) či konstituční tělesné faktory (rasa, pohlaví, věk, apod.). Rozlišujeme především 2 základní typy diabetu: 1. Diabetes mellitus typu 1 Tímto typem diabetu trpí asi desetina všech diabetiků. Projevuje se zhruba do 40 let věku, nejčastěji v období puberty. Nástup cukrovky je náhlý. Příznakem jsou především váhový úbytek, velká žízeň, zvýšený hlad, časté močení. U tohoto typu diabetu dochází k úplnému zničení buněk slinivky břišní, které produkují inzulín - v organizmu inzulín chybí. Léčba proto vždy vyžaduje celoživotní dodávání inzulínu. 2. Diabetes mellitus typu 2 Tímto typem diabetu trpí naprostá většina diabetiků (asi 85%). Vyvíjí a projevuje se v průběhu středního až vyššího věku - tělo nedokáže inzulín využívat. Častější výskyt je u lidí obézních a lidí se sníženou tělesnou aktivitou. Příznakem tohoto typu diabetu jsou zvýšená produkce moči, zvýšená žízeň, zvýšená chuť k jídlu, rozmazané vidění, špatné hojení ran, opakované močové infekce, změny nálad. Léčba tohoto typu diabetu je různá - vždy však obnáší úpravu životního stylu (ukončení kouření, zařazení více pohybových aktivit, ), snížení tělesné hmotnosti, vždy je zahájena úpravou výživy. Pokud úprava stravování nestačí, lékař navíc zahájí léčbu tabletkami nebo dodáváním inzulínu. Vždy je nutné současně předcházet komplikacím, 18

19 popř. je včas odhalit a léčit (měřit krevní tlak, vážit se, kontrolovat hladinu tuků v krvi, ) Náhlé komplikace diabetu 1. Hypoglykémie - nízká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hypoglykémie jsou: bolesti hlavy, pocení, třes, mravenčení (snížená citlivost končetin), pocit na zvracení až zvracení, zvýšená tepová frekvence, pocit úzkosti, podrážděnost, zmatenost, slabost, závratě, ztráta vědomí. Je nutná okamžitá pomoc: vezměte si nebo postiženému podejte rychle a lehce vstřebatelný cukr. 2. Hyperglykémie - vysoká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hyperglykémie jsou: žízeň, nevolnost až zvracení, bolesti břicha, časté močení, dehydratace, nejasné vidění, hluboké rychlé dýchání, acetonový zápach z úst, nízký krevní tlak, podrážděnost, únava, spavost až letargie. Pozdní komplikace diabetu Mnohem snazší a výhodnější je komplikacím předcházet a pokusit se je co nejvíce odvrátit. Vy sami můžete riziko vzniku komplikací významně ovlivnit. Při špatné kompenzaci diabetu a nedodržování preventivních zásad dochází k poškození těch nejmenších cév ve tkáních a v důsledku toho potom k poškození cévního zásobení sítnice oka a poškození ledvin a jejich postupné selhávání. Dochází také k poškozování cévního systému a v důsledku toho k vysokému krevnímu tlaku, infarktu, mozkové mrtvici atd. Také dochází k poškození nervových zakončení v končetinách, úbytku až ztrátě citlivosti. Závažnou komplikací je tzv. diabetická noha - označuje poruchy tkáně nohy provázené poruchou nervů. I drobná poranění pak vedou ke vzniku vředů a infekcí. Syndrom diabetické nohy postihne zhruba 5% diabetiků. K prevenci syndromu diabetické nohy patří kvalitní péče o nohy a kvalitní zdravotní obuv. 19

20 Prevence komplikací diabetu - usilujte o co nejlepší kompenzaci diabetu, - spolupracujte se zdravotníky a řiďte se jejich radami a pokyny, - změňte životní styl (přestaňte kouřit, vyhýbejte se alkoholu, začněte s pohybovými aktivitami, vyhýbejte se stresu, ), - upravte si jídelníček a důsledně jej dodržujte, - pečujte o svůj zrak, chrup a dutinu ústní a nezapomínejte na své nohy. Strava je nedílnou součástí léčby diabetiků a hraje v ní velmi důležitou roli. Nadbytečné množství potravy vede k nárůstu hmotnosti a u diabetiků navíc ke zvyšování cukru v krvi. Proto platí - jezte pravidelně menší porce a nedojídejte zbytky. Vyhýbat byste se měli sladkostem, tučným masům, uzeninám, tučným rybám, tučným mléčným výrobkům a alkoholu. Zdravotní téma s názvem Cukrovka pro Vás připravila paní Mgr. Jana Palová. Při jeho tvorbě vycházela ze své předchozí praxe zdravotní sestry a také z internetového zdroje: 20

21 PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Připravili jsme pro Vás malý kvíz pro zábavu a potěšení, možná malé zamyšlení, věříme, že všechny odpovědi budete znát, zkontrolovat si je můžete na poslední straně našeho časopisu. Otázka 1.: Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? a) ţíţala b) páv c) UFO Otázka 2.: V jednom roţku trošku, v druhém roţku trošku, v třetím roţku trošku, v prostředku nejvíc. a) buchta b) mrak c) peřina Otázka 3.: Jsem jenom kůţe bez masa, sedím na kůţi s masem a nesu kůţi a maso. Co jsem? a) vepřový řízek b) jezdecké sedlo c) koţené křeslo Otázka 4.: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? a) 9 b) 6 c) 12 Otázka 5.: Za kadeřavou hlavičku z nory vytáhnu lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. a) řepa b) mrkev c) meruňka 21

22 Otázka 6.: Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví, v brnění co nezrezaví. a) koryto b) ruka c) ryba Otázka 7.: Všechno ţere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci. Hryţe kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele. Města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí. a) čas b) oheň c) buldozer Otázka 8.: Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní? a) hlava b) vajíčko c) myšlenka Otázka 9.: Jede kočí, má sto očí, do kaţdého něco strčí. a) listonoš b) struhadlo c) vidle Otázka 10.: Černá hlavička, bílá noţička. Hlavička kdyţ zčervená, konec noţky znamená. a) ostuda b) kamna c) zápalka 22

23 Motto pro naše čtenáře: KAŢDÝ ČLOVĚK MŮŢE BÝT ÚŢASNÝ, PROTOŢE KAŢDÝ MŮŢE NĚČÍM SLOUŢIT. KE SLUŢBĚ ČLOVĚK NEPOTŘEBUJE UNIVERZITNÍ TITUL, NEMUSÍ ANI ZVLÁDAT SHODU PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. JEDINÉ CO POTŘEBUJE, JE LASKAVÉ SRDCE. Martin Luther King Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla časopisu, a za příspěvky současné i budoucí. 23

24 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI K OTÁZKÁM PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Otázka 1.: b) páv kvíz ze stran 21 a 22 Otázka 2.: c) peřina Otázka 3.: b) jezdecké sedlo Otázka 4.: c) 12 Otázka 5.: b) mrkev Otázka 6.: c) ryba Otázka 7.: a) čas Otázka 8.: b) vajíčko Otázka 9.: b) struhadlo Otázka 10.: c) zápalka 24

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější I n f or m ace pro c h ova t e l e Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Vážený paciente, země, které jsou členy EU mají společné právní předpisy týkající se pacientů s diabetem, kteří jsou řidiči motorových

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

DOTAZNÍK PRO DIABETIKA I. TYPU

DOTAZNÍK PRO DIABETIKA I. TYPU DOTAZNÍK PRO DIABETIKA I. TYPU Dobrý den, jmenuji se Lenka Vojáčková a jsem studentka 3.ročníku oboru Všeobecná sestra na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno. Chtěla bych Vás touto cestou požádat

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ročně dnes v důsledku diabetu a jeho komplikací umírá v celém světě jeden člověk každých 10 sekund (v pořadí čtvrtá příčina úmrtí vůbec) Vzhledem ke

Ročně dnes v důsledku diabetu a jeho komplikací umírá v celém světě jeden člověk každých 10 sekund (v pořadí čtvrtá příčina úmrtí vůbec) Vzhledem ke Ročně dnes v důsledku diabetu a jeho komplikací umírá v celém světě jeden člověk každých 10 sekund (v pořadí čtvrtá příčina úmrtí vůbec) Vzhledem ke stoupající incidenci by již v roce 2025 pokud se nepříznivý

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Obec Žižice Historie první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Historie Zemědělství na Žižicko historicky patří Původní

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Hledáme lepší rovnováhu

Hledáme lepší rovnováhu Hledáme lepší rovnováhu Váš průvodce diabetem: jak propojit a uvést do souvislostí hladinu cukru v krvi, inzulín a životní styl Informace obsažené v tomto materiálu jsou určeny výhradně k distribuci MIMO

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic 4/2011 MDŽ v Hynčicích Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ. Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo velmi

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY 2 O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU Světový den diabetu se každoročně slaví 14. 11. v den výročí narození objevitele inzulinu kanadského lékaře Fredericka Bantinga. IFMSA CZ při organizaci Světového dne diabetu

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová DIABETES MELLITUS dětská cukrovka Zuzana Hradilová Co je diabetes mellitus Porucha, při které stoupá glykémie. Glykémie - termín používaný pro vyjádření množství glukózy v krvi. Glukóza - je označována

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Léčba inzulínem při nemoci (0 zvracení, 0 průjem) Podej nejprve zvyklou

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více