NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV č. 19 červenec, srpen, září 2010

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - turnaj v petanque v zahradě u altánu - hudební vystoupení vycházka na zámek Letovice, s občerstvením SRPEN - muzeum Boskovice, výstava v jídelně DpS - zpívání s panem Krásou, za příznivého počasí venku v altánu - sportovní dopoledne u altánu ZÁŘÍ - výlet do Ústupu - turnaj v šipkách - rozloučení s létem, ţivá hudba, opékání párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI paní Boţena KRUTIŠOVÁ, pan Pavel MICHENKA, pan Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, pan Svatopluk ŠÁCHA SRPNU paní Miluška HASOŇOVÁ, pan Josef VONDÁL, paní Marie SCHULTZOVÁ, paní Františka KOVÁŘOVÁ, paní Vlasta GLOSEROVÁ ZÁŘÍ paní Blaţena PRUDKÁ, paní Marie GRUNDOVÁ, paní Adela POSPÍCHALOVÁ, paní Vlasta MRÁZKOVÁ, paní Marie BOČKOVÁ. Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. 3

4 VÝZNAMNÉ ŢIVOTNÍ JUBILEUM Na počátku měsíce července jsme oslavili krásné 100. narozeniny našeho uživatele, pana PAVLA MICHENKY. K tomuto významnému životnímu jubileu mu přišli blahopřát všichni zaměstnanci CSSML v čele s panem ředitelem, pana Michenku navštívil i pan starosta Mgr. Radek Procházka a gratulovat přišli i další hosté. K oslavě narozenin jsme se sešli v altánu na zahradě, panu Michenkovi jsme zahráli oblíbené písničky od Karla Gotta a zazpívat mu přišli i zpěváci z řad uživatelů. Panu Michenkovi přejeme do dalších let ještě mnoho vitality, optimismu a dobré nálady, kterou umí ostatním rozdávat, a mnoho příjemných chvil s milující rodinou i v našem domově. 4

5 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI Co všechno se v uplynulých měsících v našem domově událo? DUBEN VÝROBA VAZEB Z ŢIVÝCH KVĚTIN Předvelikonoční páteční dopoledne jsme strávili v klubovně při výrobě vazeb z živých květin. Výzdobu, která byla vytvořena z nejrůznějších druhů květin, od růží až po větvičky stromů, jsme poté použili na velikonoční výzdobu jídelny i prostor jednotlivých pater ÚČAST NA SLAVNOSTNÍM VYHODNOCENÍ XI. ROČNÍKU SOUTĚŢE ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ Zástupci naší organizace, ve složení pan Krása, paní Slezáková, paní Tomanová a paní Fabičovicová, se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Šikovné ruce našich seniorů. 5

6 Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo hned několik výrobků, na jejichž vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Soutěžilo se v 5 kategoriích - pečovatelská služba, kluby důchodců, senioři jednotlivci, hobby a domovy pro seniory. Do letošního XI. ročníku bylo přihlášeno výrobků a porota tak měla nelehký a nezáviděníhodný úkol vybrat z takového počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uživatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení nazvaná Slunce, která vznikla jako společná práce. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uživatelé květinu, dárkový koš, kosmetický balíček a pamětní list MUZIKÁL ŠÍPKOVÁ RŮŢENKA Soubor Jakubáček, který funguje při Mateřském centru v Boskovicích, přijal naše pozvání a letošní rok k nám přijel s divadelním představením pod názvem Šípková Růženka. Tento muzikálek jsme měli možnost v našem zařízení shlédnout jako premiéru a i když se paní Martina Oujezská předem omlouvala za případné nedostatky, nebylo to třeba. Představení se velice povedlo a děti za něj od obecenstva sklidily velký potlesk a poděkování PŘEDNÁŠKA ING. JAROSLAVA PARMY Pan Jaroslav Parma do našeho domova tentokrát zavítal s přednáškou připravenou na téma Památky Říma a Vatikánu. Pan Parma měl možnost osobně se zúčastnit společně se starostou 6

7 Boskovic panem Jaroslavem Dohnálkem, jeho chotí a dalšími hosty oslavy devadesátých narozenin pana kardinála Špidlíka ve Vatikánu. Tuto významnou událost zdokumentoval a své posluchače seznámil s průběhem celé oslavy a současně představil i dokument o památkách Říma, které navštívil VERNISÁŢ K VÝSTAVĚ OBRAZŮ PETRA BERNARDA V pondělí ve 14,30 hodin proběhlo v jídelně zahájení výstavy obrazů malíře a básníka Petra Bernarda. Celou vernisáž uváděla paní Nečasová, která současně připravila s žáky ze Základní umělecké školy Letovice kulturní program. Vernisáže se zúčastnil sám autor obrazů se svojí manželkou, který celou vernisáž zorganizoval a zařídil. Na jeho výstavu poté navázali v dalších týdnech jeho kolegové, takže jsme mohli v průběhu celého měsíce dubna v jídelně shlédnout krásné obrazy čtyř různých malířů PÁLENÍ ČARODĚJNIC Konec měsíce dubna byl již tradičně věnován odpoledni s pálením čarodějnic. V 15 hodin ožila zahrada domova, uživatelé se sešli kolem altánu společně se svými rodinnými příslušníky. Všichni uživatelé i zaměstnanci, v čele s čarodějnicemi, si užili příjemné odpoledne, 7

8 zahrála živá hudba a některé potěšila výhra z tomboly. Jako obvykle nechyběly opečené klobásy, pivo, káva či minerálka. KVĚTEN VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ KOMENSKÉHO, LETOVICE Děti z mateřské školy si pro uživatele našeho domova připravily písničky a tanečky s hudebním doprovodem paní učitelky. Svým vystoupením nás přišly děti potěšit zejména k nadcházejícímu Dni matek. Všichni diváci svým potleskem ocenili píli a nadšení malých účinkujících. 8

9 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZUŠ LETOVICE A MŠ BRNĚNEC Děti ze základní umělecké školy Letovice pod vedením pana Milana Hakla a děti z mateřské školy Brněnec pod vedením paní Ludmily Lujkové nás přišly svým vystoupením potěšit ke Dni matek. Zahráli skladby lidové i populární, zazpívali a do našeho domova přinesli radost a veselí. Všechny ženy byly na závěr představení obdarovány voňavými papírovými květinkami. Paní Marie Šťástková, naše uživatelka, se s námi podělila o vzpomínku na svoji maminku, a proto ji připojujeme k ohlédnutí za akcemi, které se v našem domově udály při příležitosti Dne matek v měsíci květnu. Napomenutí české mámy dceři, když ji pouští do světa: Nikdy nikomu nic neber, ať se za Tebe nemusím stydět, jedna koruna nepoctivá deset poctivých vyžene. Před nikým se neponižuj, ale také se nad nikým nepovyšuj! Staršího pozdrav, mladšímu na pozdrav odpověz, slušnost je pozdravit, povinnost odpovědět. Když od někoho něco chceš, popros! Když ti někdo něco podá, nebo daruje, poděkuj! Vzpomínka dcery na maminku. 9

10 V měsíci květnu jsme měli naplánovaný výlet do Ústupu na farmu k paní Okáčové, kde jsme byli již minulý rok. Bohužel jsme museli výlet zrušit a odložit, protože počasí nám v naplánovaný den i dny předchozí vůbec nepřálo. Proto jsme výlet naplánovali na měsíc září a věříme, že nám tentokrát počasí bude přát víc a budeme moci přijet za koňmi, lamami a psem Báďou, kterého již důvěrně známe z jeho návštěv u nás v domově. ČERVEN VÝLET NA KOŘENEC Tento den se počasí pro náš výlet skutečně vydařilo. V Kořenci nás očekával a celým dopolednem provázel pan Fabiánek - správce kořeneckého muzea, doprovázel jej pan Korčák, člen souboru Kořeňák. 10

11 Pan Fabiánek nás přivítal na dvoře kořeneckého muzea, zde nám na malém podiu zazpívaly a zatančily nejmladší děti souboru Kořeňáček pod vedením paní Strnadové - ředitelky MŠ Kořenec. Slyšet malé děti zpívat v nářečí bylo velmi milé. Po té dvorem zazněly zvučné hlasy našich průvodců. Pan Korčák doprovázel písně hrou na kytaru. Pan Fabiánek nám vtipně popsal horácký kroj, který měl na sobě. A samozřejmě nás seznámil s historií Kořence. Povyprávěli jsme také o známých rodácích a o blížícím se setkání rodáků k výročí 520 let Kořence. Ve dvoře jsme si prohlédli staré zemědělské stroje a několik obrazů rodáka F. Řehořka. Po té se část výletníků vydala na prohlídku muzea a část do kopečka k větrnému mlýnu. Při cestě nahoru jsme si prohlédli krásné fotbalové hřiště a výletiště, kde probíhají jednou za dva roky Kořenecké slavnosti písní a tanců. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na golfovém hřišti a poté se krásným pohledem na Drahanskou vrchovinu z nadmořské výšky 650 m s Kořencem rozloučili VÝSTAVA VÝROBKŮ Z VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NAŠICH UŢIVATELŮ Ve dvou týdnech probíhala v přízemí domova pro seniory výstava výrobků našich uživatelů. Všem návštěvníkům i uživatelům se výrobky velmi líbily, o čemž svědčí mimo jiné i to, že již brzy po zahájení výstavy byla většina výrobků zamluvena a po skončení všichni rádi pro vybrané výrobky přišli a odevzdali dobrovolný příspěvek. Za získané finanční prostředky bude nakoupen materiál a prostředky pro další volnočasové aktivity našich uživatelů v domově. 11

12 a probíhaly v našem zařízení DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci měli v těchto dnech možnost seznámit se s naším zařízením v rámci dvou dnů otevřených dveří. Za doprovodu sociálních pracovnic mohli projít celé zařízení a se souhlasem také nahlédnout do pokojů některých uživatelů. Uvádíme některé z mnoha reakcí návštěvníků na dny otevřených dveří a výstavu výrobků uţivatelů z volnočasových aktivit. 12

13 OSLAVY 10. VÝROČÍ VZNIKU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU A 5. VÝROČÍ VZNIKU DOMOVA PRO SENIORY Při příležitosti 10. výročí otevření domu s pečovatelskou službou a 5. výročí otevření domova pro seniory jsme uspořádali oslavy, kterým předcházely dlouhé týdny příprav. Ve volnočasových aktivitách vznikaly výrobky, které byly určené pro prodejní výstavu, na vlastní náklady a vlastními silami jsme připravili informační materiál, jehož cílem bylo krátce zmapovat historii a současnost CSSML. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si zařízení v rámci dvou dnů otevřených dveří a prostřednictvím výstavy fotografií se s historií a současností CSSML seznámit. Slavnostní akce byla uspořádána nejen pro uživatele CSSML, ale také pro jejich rodinné příslušníky, pozváni byli samozřejmě i představitelé Města Letovice a další významní hosté. 13

14 Zahájení oslav se ujal sám ředitel CSSML, pan Ing. Ivo Kubín, který osobně vítal pozvané hosty, rodinné příslušníky našich uživatelů, ale také uživatele samotné. Pro tuto slavnostní příležitost si pan ředitel připravil krátký proslov, v němž poděkoval všem za dosavadní práci, představitelům města za podporu a vytvořené podmínky a popřál hodně sil do dalšího snažení. Na pana ředitele krátkým proslovem navázal také pan starosta a samotná zábava pak mohla začít. Potěšit naše seniory, a vlastně všechny zúčastněné, svým tanečním vystoupením přišly malé mažoretky z taneční skupiny Vo Co Gou. K poslechu zahrála naše oblíbená kapela Veselá dvojka, se kterou si všichni s radostí zazpívali. Program doplnilo losování tomboly, které jako hlavní cena vévodil pivní dort, vlastnoručně vyrobený vedoucím sociální péče. Pro všechny přítomné bylo nachystáno i bohaté občerstvení. Radost a spokojenost na tvářích našich uživatelů byla na konci dne všem zaměstnancům odměnou za vynaložené úsilí a čas trávený přípravami. 14

15 PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ČERVENEC Svatý Prokop hřiba nakop. Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa. Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti. Červenec žne žita, višně k tomu vítá SRPEN Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. ZÁŘÍ Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Po svatém Matouši čepici na uši. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Toto téma jsme čerpali: 15

16 INFORMACE Z DOMOVA Mnozí z Vás již zaznamenali změny ve složení zaměstnanců CSSML, které v uplynulých měsících proběhly. Proto následující řádky patří právě jim. Již v průběhu měsíce května jste se mohli začít setkávat s našimi dvěma novými spolupracovníky v přímé obslužné péči. Pan Jaromír Jonszta a pan Ladislav Fojt nejprve v našem zařízení vykonávali odbornou praxi a od 1. června byli přijati do pracovního poměru jako pracovníci sociální péče. Můžete se na ně obracet se svými přáními a prosbami stejně jako na ostatní sestřičky. Pokud budou ve službě, budou se snažit být vám ve všem nápomocni. V měsíci červnu došlo ještě k jedné změně ve složení personálu CSSML. Stávající sociální pracovnice paní Mgr. Jana Palová odešla pracovat do jiného zaměstnání a místo ní nastoupila slečna Marcela Vaňousová, DiS. I na ni se můžete obracet, pokud budete s něčím potřebovat pomoci, vyřídit, zařídit apod. Některé věci se ještě učí, ale bude se snažit vyjít vám ve všem vstříc a poskytnout potřebnou podporu a pomoc. 16

17 NAŠE ZDRAVÍ Jako další zdravotní téma jsme si pro Vás připravili článek o cukrovce. Jedná se sice o nemoc, která není na první pohled poznat, o to více ale dokáže zkomplikovat život. DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) Diabetes mellitus (úplavice cukrová - cukrovka) je celoživotní onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo nedostatečného využití hormonu inzulínu. Je-li v organismu nedostatek inzulínu, nebo není-li dostatečně využíván, dochází ke zvýšenému hromadění glukózy v krvi. Naopak, není-li přijato 17

18 dostatečné množství potravy nebo je-li vyvíjena intenzivní tělesná aktivita nevykrytá potravou, dochází ke snížení hladiny glukózy. Pokud není diabetes léčen nebo nejsou dodržovány doporučené zásady léčby, může dojít ke vzniku a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací. Příčina vzniku diabetu není známa, ale je známo několik možných spouštěcích faktorů jako např. genetické vlohy a působení vnějšího prostředí (stres, virózy, obezita, atd.) či konstituční tělesné faktory (rasa, pohlaví, věk, apod.). Rozlišujeme především 2 základní typy diabetu: 1. Diabetes mellitus typu 1 Tímto typem diabetu trpí asi desetina všech diabetiků. Projevuje se zhruba do 40 let věku, nejčastěji v období puberty. Nástup cukrovky je náhlý. Příznakem jsou především váhový úbytek, velká žízeň, zvýšený hlad, časté močení. U tohoto typu diabetu dochází k úplnému zničení buněk slinivky břišní, které produkují inzulín - v organizmu inzulín chybí. Léčba proto vždy vyžaduje celoživotní dodávání inzulínu. 2. Diabetes mellitus typu 2 Tímto typem diabetu trpí naprostá většina diabetiků (asi 85%). Vyvíjí a projevuje se v průběhu středního až vyššího věku - tělo nedokáže inzulín využívat. Častější výskyt je u lidí obézních a lidí se sníženou tělesnou aktivitou. Příznakem tohoto typu diabetu jsou zvýšená produkce moči, zvýšená žízeň, zvýšená chuť k jídlu, rozmazané vidění, špatné hojení ran, opakované močové infekce, změny nálad. Léčba tohoto typu diabetu je různá - vždy však obnáší úpravu životního stylu (ukončení kouření, zařazení více pohybových aktivit, ), snížení tělesné hmotnosti, vždy je zahájena úpravou výživy. Pokud úprava stravování nestačí, lékař navíc zahájí léčbu tabletkami nebo dodáváním inzulínu. Vždy je nutné současně předcházet komplikacím, 18

19 popř. je včas odhalit a léčit (měřit krevní tlak, vážit se, kontrolovat hladinu tuků v krvi, ) Náhlé komplikace diabetu 1. Hypoglykémie - nízká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hypoglykémie jsou: bolesti hlavy, pocení, třes, mravenčení (snížená citlivost končetin), pocit na zvracení až zvracení, zvýšená tepová frekvence, pocit úzkosti, podrážděnost, zmatenost, slabost, závratě, ztráta vědomí. Je nutná okamžitá pomoc: vezměte si nebo postiženému podejte rychle a lehce vstřebatelný cukr. 2. Hyperglykémie - vysoká hladina krevního cukru. Hlavními příznaky hyperglykémie jsou: žízeň, nevolnost až zvracení, bolesti břicha, časté močení, dehydratace, nejasné vidění, hluboké rychlé dýchání, acetonový zápach z úst, nízký krevní tlak, podrážděnost, únava, spavost až letargie. Pozdní komplikace diabetu Mnohem snazší a výhodnější je komplikacím předcházet a pokusit se je co nejvíce odvrátit. Vy sami můžete riziko vzniku komplikací významně ovlivnit. Při špatné kompenzaci diabetu a nedodržování preventivních zásad dochází k poškození těch nejmenších cév ve tkáních a v důsledku toho potom k poškození cévního zásobení sítnice oka a poškození ledvin a jejich postupné selhávání. Dochází také k poškozování cévního systému a v důsledku toho k vysokému krevnímu tlaku, infarktu, mozkové mrtvici atd. Také dochází k poškození nervových zakončení v končetinách, úbytku až ztrátě citlivosti. Závažnou komplikací je tzv. diabetická noha - označuje poruchy tkáně nohy provázené poruchou nervů. I drobná poranění pak vedou ke vzniku vředů a infekcí. Syndrom diabetické nohy postihne zhruba 5% diabetiků. K prevenci syndromu diabetické nohy patří kvalitní péče o nohy a kvalitní zdravotní obuv. 19

20 Prevence komplikací diabetu - usilujte o co nejlepší kompenzaci diabetu, - spolupracujte se zdravotníky a řiďte se jejich radami a pokyny, - změňte životní styl (přestaňte kouřit, vyhýbejte se alkoholu, začněte s pohybovými aktivitami, vyhýbejte se stresu, ), - upravte si jídelníček a důsledně jej dodržujte, - pečujte o svůj zrak, chrup a dutinu ústní a nezapomínejte na své nohy. Strava je nedílnou součástí léčby diabetiků a hraje v ní velmi důležitou roli. Nadbytečné množství potravy vede k nárůstu hmotnosti a u diabetiků navíc ke zvyšování cukru v krvi. Proto platí - jezte pravidelně menší porce a nedojídejte zbytky. Vyhýbat byste se měli sladkostem, tučným masům, uzeninám, tučným rybám, tučným mléčným výrobkům a alkoholu. Zdravotní téma s názvem Cukrovka pro Vás připravila paní Mgr. Jana Palová. Při jeho tvorbě vycházela ze své předchozí praxe zdravotní sestry a také z internetového zdroje: 20

21 PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Připravili jsme pro Vás malý kvíz pro zábavu a potěšení, možná malé zamyšlení, věříme, že všechny odpovědi budete znát, zkontrolovat si je můžete na poslední straně našeho časopisu. Otázka 1.: Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? a) ţíţala b) páv c) UFO Otázka 2.: V jednom roţku trošku, v druhém roţku trošku, v třetím roţku trošku, v prostředku nejvíc. a) buchta b) mrak c) peřina Otázka 3.: Jsem jenom kůţe bez masa, sedím na kůţi s masem a nesu kůţi a maso. Co jsem? a) vepřový řízek b) jezdecké sedlo c) koţené křeslo Otázka 4.: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? a) 9 b) 6 c) 12 Otázka 5.: Za kadeřavou hlavičku z nory vytáhnu lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. a) řepa b) mrkev c) meruňka 21

22 Otázka 6.: Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví, v brnění co nezrezaví. a) koryto b) ruka c) ryba Otázka 7.: Všechno ţere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci. Hryţe kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele. Města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí. a) čas b) oheň c) buldozer Otázka 8.: Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní? a) hlava b) vajíčko c) myšlenka Otázka 9.: Jede kočí, má sto očí, do kaţdého něco strčí. a) listonoš b) struhadlo c) vidle Otázka 10.: Černá hlavička, bílá noţička. Hlavička kdyţ zčervená, konec noţky znamená. a) ostuda b) kamna c) zápalka 22

23 Motto pro naše čtenáře: KAŢDÝ ČLOVĚK MŮŢE BÝT ÚŢASNÝ, PROTOŢE KAŢDÝ MŮŢE NĚČÍM SLOUŢIT. KE SLUŢBĚ ČLOVĚK NEPOTŘEBUJE UNIVERZITNÍ TITUL, NEMUSÍ ANI ZVLÁDAT SHODU PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. JEDINÉ CO POTŘEBUJE, JE LASKAVÉ SRDCE. Martin Luther King Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla časopisu, a za příspěvky současné i budoucí. 23

24 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI K OTÁZKÁM PRO CHYTRÉ HLAVIČKY Otázka 1.: b) páv kvíz ze stran 21 a 22 Otázka 2.: c) peřina Otázka 3.: b) jezdecké sedlo Otázka 4.: c) 12 Otázka 5.: b) mrkev Otázka 6.: c) ryba Otázka 7.: a) čas Otázka 8.: b) vajíčko Otázka 9.: b) struhadlo Otázka 10.: c) zápalka 24

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější I n f or m ace pro c h ova t e l e Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Hledáme lepší rovnováhu

Hledáme lepší rovnováhu Hledáme lepší rovnováhu Váš průvodce diabetem: jak propojit a uvést do souvislostí hladinu cukru v krvi, inzulín a životní styl Informace obsažené v tomto materiálu jsou určeny výhradně k distribuci MIMO

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Obec Žižice Historie první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Historie Zemědělství na Žižicko historicky patří Původní

Více

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová DIABETES MELLITUS dětská cukrovka Zuzana Hradilová Co je diabetes mellitus Porucha, při které stoupá glykémie. Glykémie - termín používaný pro vyjádření množství glukózy v krvi. Glukóza - je označována

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic 4/2011 MDŽ v Hynčicích Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ. Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo velmi

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Léčba inzulínem při nemoci (0 zvracení, 0 průjem) Podej nejprve zvyklou

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2012 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby Platby stravného 16.10.

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL :

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL : Město Vsetín Dům kultury Vsetín s.r.o. Soubor valašských písní a tanců VSACAN Valašské folklorní sdružení Folklorní sdružení České republiky P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO BÁLU, POřÁDANÉHO

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ V souladu se vzdělávací koncepcí je vyučováno v 5. ročníku podle učebních osnov Základní škola, které

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLÁKA

SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLÁKA SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLÁKA CO JE SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Cukrovka Ošetřovatelská péče

Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka 1. typu inzulín n se přestal p vytvářet dochází k jeho absolutnímu nedostatku léčba podávání inzulínu nu Cukrovka 2. typu porucha uvolňov ování inzulínu nu dochází

Více