Radniční list. Starostův sloupek. Schodkový rozpočet je strategickým rozhodnutím. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Schodkový rozpočet je strategickým rozhodnutím. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) www.prachatice."

Transkript

1 VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) Starostův sloupek Ing. Jan Bauer, starosta města Nad rozpočtem si během předjenání v rozšířené radě lámou hlavy radní Miroslav Bojanovský a místostarosta Jan Beran. Foto Václav Malina Z OBSAHU: Územní plán kraje se musí vyrovnat i s problematickými záměry (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Vedoucí finančního odboru Martin Malý bytostně nesnáší schodkové rozpočty (str. 3) Prezentaci města na veletrzích obohatí kromě pálenky i svíce s vyznamenáním (str. 4) Radnice otevřela dveře malým i velkým zájemcům (str. 5) Propagační materiály vydané v roce 2003 se ohlížejí do historie, ale mapují také cyklotrasy a možnosti ubytování (str. 6) Baráčníkům zazpívaly nevidomé sestry (str. 7) Podmínky privatizace bytového fondu stanovuje vyhláška (příloha) Schodkový rozpočet je strategickým rozhodnutím Zastupitelé schválili 15. prosince 2003 rozpočet města na následující rok. Podle něj město v roce 2004 počítá s příjmy ve výši korun a s výdaji ve výši Kč, tedy se schodkem Kč. Ovšem po započítání takzvaného financování, tedy splátek půjček ve výši korun, je tento schodek celkem přibližně sedm milionů korun. Naplánované investice jsou ve výši zhruba 33 milionů, upřesnil vedoucí finančního odboru radnice ing. Martin Malý. Do poslední chvíle se zdálo, že se město Prachatice po několika letech pochlubí vyrovnaným, nebo dokonce lehce přebytkovým rozpočtem. Nestalo se tak s několika důvodů. Těmi hlavními jsou například přesunutí některých již prováděných investičních akcí naplánovaných původně pro rok 2003 do roku příštího. Doslova na poslední chvíli tak byly přesunuty především oprava povodní zničeného mostu v Mlýnské ulici nebo rekonstrukce Dlouhé ulice, které se stávají prioritou investičních akcí v roce Někdo by mohl namítat, že se některé jiné akce měly zrušit, aby rozpočet mohl být vyrovnaný. Za normálních okolností by se tak možná stalo, ovšem po přihlédnutí k faktu, že příští rok budou stavební práce zatíženy vyšší daní s přidané hodnoty, čímž by se prodražily o 17%, zastupitelé strategicky rozhodli přijmout pro příští rok rozpočet lehce schodkový a dofinancovat schodek z uspořených finančních prostředků, upozornil ing. Malý s dovětkem, že v následujících letech by měly být samozřejmostí vyrovnané rozpočty města. Při závěrečném projednávání rozpočtu se potvrdila prognóza radního Miroslava Bojanovského. Domnívám se, že zastupitelé rozpočet bez problémů schválí, protože byl předjednán v několika kolech. Jsem rád, že se dokončí ulice Dlouhá a přilehlé ulice, které jsou rozpracované. Vše se musí realizovat postupně, ale je naší povinností dávat víc peněz do školství, uvedl před vstupem do Radničního sálu bývalý starosta města. Radní Václav Rosa souhlasil s názorem, že kromě školství by bylo potřeba více financí na kulturu a sport. Rozpočet je solidní, schodek není nijak veliký, konstatoval a vyjmenoval důležité investice na opravu mostu v Mlýnské ulici a na úpravu dalších cest na hřbitově. V rozpočtu se pochopitelně nedostává peněz na všechno. Škrty nebyly zásadní, prohlásil stroze zastupitel Jan Kocourek. Jeho kolega Vojtěch Toman měl radost z poměrně velkých investic do komunikací. Menší radost mám z hodnoty rozpočtu na vnitřní správě, tedy v částkách určených na chod městského úřadu. Nebudu to pitvat, myslím si, že některé položky budeme muset při koncipování příštího rozpočtu přehodnotit, vyjádřil svůj názor. Ani projednávání stěžejního materiálu příliš obyvatel Prachatic nepřilákalo. Je to asi nejvíc, co jsem kdy na jednání zastupitelů viděla. Nemůžeme přece zvát každého osobně, glosovala účast přibližně desítky zástupců veřejnosti místostarostka Hanka Rabenhauptová s tím, že radnice informuje v předstihu o plánovaných zasedáních zastupitelstva, ale chybí zájem. Jsem zaměstnanec výrobního družstva Otava. Jdu se podívat na jednání, protože zastupitelé mají dneska schvalovat převod pozemků pro náš podnik, řekl před vraty do sálu Vladimír Janoušek, který dodal, že jeho účast na zasedání zastupitelstva je výjimkou. Potvrdil tak, že lidé většinou chodí na jednání, až když se jich bezprostředně dotýkají diskutované záležitosti. Václav Malina

2 K dokončeným investičním akcím se závěrem roku 2004 přidaly Oprava povrchu místní komunikace a mostu zahrádkářská kolonie Leptáč II. etapa a Oprava povrchu místní komunikace a mostu Ostrov Městská Lhotka II. etapa. Další akce, např. rekonstrukce Dlouhé ulice, se završí až v roce následujícím. Při povodních v srpnu 2002 došlo ke stržení mostu a poškození živičných komunikací v zahrádkářské kolonii Leptáč. První etapa opravy mostu a části koryta Živného potoka byla zahájena hned v říjnu bylo provedeno odstranění původní mostovky a poškozených pilířů mostu a nově byla provedena část konstrukce nového mostu. Ve výběrovém řízení na zhotovitele další etapy rekonstrukce mostu a komunikací zvítězila firma Strabag a. s. Vlastní realizace byla zahájena v září 2003 až po přidělení finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. Obě etapy stály přibližně 3,4 milionů korun. Dotace na obě etapy pokryla přibližně 2,5 milionu korun. Po povodních došlo v blízkosti Bělečského potoka (Ostrov Městská Lhotka) k podemletí komunikace a kompletnímu odplavení stávajícího krytu a poškození mostu. Velká voda poškodila kromě propustků i kabely nízkého napětí a VO. Realizací akce došlo ke kompletní opravě poškozených komunikací, přeložení sítí a zpevnění svahů vodotečí drátokamennými stavebními konstrukcemi. Rovněž byl opraven most přes Bělečský potok (obnova dřevěné mostovky, obnova zábradlí a stávajících pilířů). leden 2004 Radniční list Dva mosty jsou opravené, v Dlouhé ulici se bude pracovat do května Krajský úřad Jihočeského kraje zahájil zpracování územního plánu kraje. Jeho oficiální název zní Územní plán velkého územního celku Jihočeský kraj. Jedná se po Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje o další významný koncepční dokument kraje strategického a rozvojového charakteru. Územní plán kraje bude řešit území celého Jihočeského kraje s výjimkou Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jeho základním mottem je vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj kraje při zachování a kultivování jedinečného přírodního a kulturního dědictví. Znamená to, že vedle urbanistického řešení a řešení dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu bude kladen důraz i na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny, kulturních památek či památkově chráněných území. Městský úřad Prachatice shromáždil předběžné požadavky na zařazení objektů vyžadujících stavební obnovu do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok Do tzv. anketního dotazníku, který je nedílným podkladem pro uvolnění příslušného finančního obnosu z Ministerstva kultury ČR, bylo zařazeno 43 objektů. Mezi vybranými nemovitostmi je např. zahrnuta oprava Nové radnice (fasáda), střechy dětské knihovny, městského opevnění a řady dalších měšťanských domů, které jsou v soukromém vlastnictví. Přestože Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Radek Pernekr. Stavební práce prováděla na základě výběrového řízení firma BI STAV Čestmír Buriánek.Realizace akce byla rozdělena na dvě etapy, přičemž I. etapa byla zahájena 1. listopadu 2002 a dokončena v prosinci. Druhá etapa začala v září 2003 po přidělení dotací z programu podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. Celkové náklady na stavbu činily: 1. etapa Kč z nich dotace 1, 9 milionu Kč 2. etapa Kč z nich dotace 2,5 milionu Kč Příznivé počasí i velká vstřícnost občanů umožnily, aby přesně podle harmonogramu pokračovaly práce v Dlouhé ulici. Řemeslníci zde nejprve vyřešili kanalizační uzel, položili kanalizační a vodovodní řád včetně přípojek, a to i plynových. Po odkrytí dlažby budou pokračovat práce na pokládce kanalizace a vody. Ve třetí fázi, to znamená v roce 2004, bude položen primerní kabel mezi trafostanicemi Husova a Solní ulice. Bude provedeno veřejné osvětlení a kompletně nová komunikace z kamenné dlažby včetně souvisejících chodníků ze stejného materiálu. Město Prachatice realizuje tuto složitou investiční akci prostřednictví dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 14,6 milionu korun. Celkové náklady představují téměř 20 milionů korun. Město Prachatice z vlastních prostředků uhradí tedy přibližně 5,4 milionu, upřesnil vedoucí odboru investic MěÚ Jaromír Markytán. Generální dodavatel dokončí práce na rekonstrukci v Dlouhé ulici do 31. května (vam, tis) Ministr životního prostředí napsal starostovi Ministr životního prostředí Libor Ambrozek vyjádřil v dopise adresovaném starostovi Janu Bauerovi své uznání a poděkování celému městu Prachatice za účast v evropské soutěži Entente Florale 2003 a tím i za skvělou reprezentaci České republiky v této soutěži. Péče o veřejná prostranství a zeleň našich měst byla po dlouhou dobu zanedbávána. Přestože naše města patří mezi nejkrásnější, co se týká historických památek, v oblasti údržby zeleně a veřejných prostranství si v mnohém mohou brát příklad z měst západní Evropy a mají co dohánět. Vysoce si cením úsilí všech, kteří se aktivně podíleli na přípravě Prachatic na účast v této významné soutěži. Věřím, že i díky Vám se úroveň péče o zeleň a veřejná prostranství našich měst bude i nadále zvyšovat tak, aby naše města byla půvabná, živá Územní plán kraje se musí vyrovnat i s problematickými záměry a příjemná místa pro život, v nichž příroda není nevítaným vetřelcem. Ministerstvo životního prostředí je připraveno toto úsilí podporovat nejen svými stávajícími programy, ale především vyslovuje touto cestou morální podporu výše zmíněným snahám, napsal ministr Ambrozek. Pojem životní prostředí zdaleka nezahrnuje pouze ochranu vzácných rostlin a živočichů nebo údržbu chráněných území. Zahrnuje volnou přírodu, hustě zastavěné části měst, veškeré živé a neživé součásti krajiny včetně jednotlivých složek, jako je ovzduší, voda, půda i odpady, které člověk produkuje. Jde o prostor, v němž žijeme, který ovlivňujeme a přetváříme a který působí na nás. A nejlépe je, pokud každý začne sám od sebe. Ať prostředí v našem městě je co nejkrásnější. Hanka Rabenhauptová Veškeré požadavky na řešení územního plánu jsou shrnuty do tzv. zadání územního plánu, které bylo možno připomínkovat v prosinci Mezi nejvýznamnější okruhy problémů, kterými se územní plán bude zabývat, budou bezesporu patřit např. lokality pro úložiště radioaktivního odpadu, dostavba dalších dvou bloků JETE, výstavba dálnice D3 a IV. železničního koridoru, prodloužení rychlostní komunikace R4 v úseku od Bubenče na Novou Hospodu u Písku, využití vojenských letišť v Táboře, Bechyni, Českých Budějovicích, rekultivace odkališť Mydlovary, lyžařské areály Chlum a Smrčina apod. Námětů je celá řada a nelze je na tomto místě všechny vyjmenovat. Pro případné zájemce doporučujeme navštívit webové stránky krajského úřadu jihocesky.cz (oddíl územní plánování) nebo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice, kde je možné nahlédnout do příslušných podkladů. (vl) Kulturní akce najdou na internetu také návštěvníci jihočeských serverů Webové stránky města našly své místo na internetu. Během roku 2003 je navštívilo více něž 17 tisíc návštěvníků a server je dobře hodnocen i mezi odborníky. Přesto hledáme cesty, jak návštěvnost zvýšit, dát o sobě více vědět. Jednou z cest je spolupráce s dalšími servery. Proto se v horní části našich stránek objevila nová distribuční lišta, která je společná pro všechny webové stránky zapojené do projektu nazvaného Informační systém jihočeského kraje. Pomocí této lišty se jednoduše dostanete jak na server (s obecnými informacemi o našem kraji) tak na významné servery v jižních Čechách. Vzájemná spolupráce se bude v příštím roce prohlubovat a měla by přinést své ovoce především v propojení informací o kulturních i sportovních akcích, možnostech ubytování, stravování atd. To znamená, že například akce zadaná do databáze našeho serveru se bude objevovat nejen na, ale bude možné ji vyhledat i z ostatních serverů. Na základě usnesení rady města navazujeme spolupráci i s dalšími informačními servery. V oblasti turistického ruchu s informačním serverem který shromažďuje informace z celé oblasti Šumavy a v oblasti úřední s portálem veřejné zprávy (vh) Program regenerace v roce 2004: o penězích z ministerstva bude jasno v únoru jsou požadované náklady v roce 2004 odhadovány na celkem zhruba 47 milionů korun, není reálné získat celou požadovanou částku. Ta se bude pohybovat ve výši 2 4 milióny korun. Její výši se dozvíme přibližně v únoru Ihned poté proběhne výběr vlastníků nemovitostí, kterým bude navržen příslušný příspěvek. Majitelé těchto nemovitostí budou vyzváni, aby doplnili své žádosti o nutné doklady potřebné pro konečné přidělení příspěvků. (js) strana druhá

3 Město zakončilo Evropský rok osob se zdravotním postižením Město Prachatice se během celého roku 2003 snažilo pokrývat požadavky zdravotně postižených rekonstruovalo bezbariérové sociální zařízení, zřídilo e mailovou adresu zpřístupnilo Starou radnici, kde nechalo vytvořit nájezdy pro vozíčkáře, odstranilo řadu bariér při rekonstrukcích chodníků, zbudovalo tři bezbariérové byty v domě Štodvín. Závěrečnou akcí Evropského roku osob se zdravotním postižením byla akce Život nejen s postižením, kterou město organizovalo se zdravotně postiženými. V prostorách radnice proběhla např. výstava kompenzačních protetických a ortopedických pomůcek, poradna pro sluchově postižené, ukázka práce chráněné dílny či přednáška o integraci zdravotně postižených. Závěr patřil setkání postižených a lidí, kteří s postiženými pracují, s vedením města. Grafický list a pozornost od Města Prachatice obdrželi Jaroslava Lelková za dlouhodobou práci pro zdravotně postižené, Mgr. Hana Weissová za rozvoj integrace v oblasti školství a ing. Václav Pauch za rozvoj pracovního uplatnění zdravotně postižených. Hanka Rabenhauptová Odbor státní sociální podpory vyplatil dávky za více než 161 milionů korun Odbor státní sociální podpory (SSP) Městského úřadu v Prachaticích zajišťuje výplatu dávek státní sociální podpory nejen žadatelům spádové oblasti města Prachatice, ale po zrušení okresních úřadů vykonává tuto činnost státní správy i pro obyvatele spádové oblasti města Vimperk. Od do byla odborem SSP klientům vyplacena na dávkách státní sociální podpory částka Kč. PŘEDSTAVUJEME: Vedoucí finančního odboru bytostně nesnáší schodkové rozpočty Ing. Martin Malý vedoucí finančního odboru Městského úřadu Prachatice Děti si na výstavě pomůcek pro postižené vyzkoušely jízdu na vozíčcích pro invalidy. Foto Václav Malina Náklady na provoz státní sociální podpory zbytečně zvyšují nepořádní žadatelé o tyto dávky. Pokud včas nedoloží potřebné doklady k žádosti nebo nenahlásí případné změny v rozhodných skutečnostech pro přiznání dávky či její výši, musí být písemně vyzváni k doplnění žádosti (popř. je jim rozesláno rozhodnutí). Tím narůstá částka za poštovné, které za rok 2003 přesáhlo úhrnnou částku Kč. Mgr. Josef Jungvirt Datum narození: 25. ledna 1969 v Prachaticích Rodinný stav: svobodný Vzdělání: Základní škola Vodňanská ulice Prachatice, Střední průmyslová škola strojní Strakonice, Fakulta strojní Západočeské univerzity Plzeň (dokončena 1994) ekonomický obor průmyslové inženýrství a management Dosavadní kariéra: Již v dobách vysokoškolského studia si přivydělával v oblasti obchodní činnosti. V roce 1996 založil burzovní makléřskou společnost Geko Invest s. r. o. V roce 2002 ji prodal, poté rok učil ekonomické předměty na Soukromé obchodní akademii v Prachaticích. V létě 2003 uspěl ve výběrovém řízení na post vedoucího finančního odboru Městského úřadu Prachatice, který zastává od 1. září Koníčky: chalupaření, sport lyžování, rekreační běh (denní porce i 10 km), obchodování s cennými papíry Jak jste se díval na úředníky jako podnikatel? Přiznávám, že poněkud skrz prsty. Vyřídit veškeré náležitosti, aby mohla začít fungovat makléřská společnost, to bylo neuvěřitelné martyrium, zejména na ministerstvu financí. Trvalo mi půl roku, než jsem všechno zvládnul, a to mi pomáhal právník. Kolegům z branže to zabralo i dva roky! Pokud jde například o zkušenosti s finančním úřadem, ty jsou spíše lepší než horší. Asi to bylo i tím, že jsem se snažil svědomitě zpracovávat účetnictví a později jsem včas předával podklady účetní firmě. Předpokládám, že si nyní jako úředník dokážete obhájit svoji práci. Nejde jen o moji práci, ale o práci celého finančního odboru. S plnou odpovědností prohlašuji, že se žádný z jeho pracovníků nefláká, jak se někteří rádoby kritici domnívají. Všichni jsou vytíženi více než na sto procent. O zodpovědnosti za práci, kterou vykonávají, jistě nemusím dlouze hovořit. V minulém čísle Radničního listu jste popisoval standardní přístup dlužníkům, kteří nereagují na zaslaný platební výměr. Můžete upřesnit lhůty jednotlivých kroků? Platební výměr nabývá právní moci po 30 dnech (pokud není podáno odvolání). Pokud na něj poplatník nereaguje kladně, tj. nezaplatí, následuje výzva k zaplacení v náhradní lhůtě, která je minimálně osmidenní. I zde je možnost 15ti denní lhůty pro odvolání. Třetím krokem je zjištění čísla účtu (čísel účtů) u bank nebo zaměstnavatele (je na uvážení správce poplatku, kterou banku vyzve), odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia, stavební spoření. Následuje zjištění majetku dlužníků (na základě výzvy Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu Praha) a pak vydání exekučního příkazu (účet nebo mzda), který se zasílá jak daňovému dlužníku, tak plátci. Při zachování předchozího postupu lze podat pouze námitky 52 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Po nabytí právní moci po 15 dnech se zasílá oznámení o nabytí právní moci a plátce teprve poté strhne danou částku. Pokud je částka na našem účtu, zasílá se rozhodnutí o zrušení exekuce daňovému dlužníkovi i plátci. Kteří dlužníci vás nejvíc trápí? Všichni. Ale co se četnosti týče, jsou to dlužníci za dopravní přestupky. Nejsou výjimkou dluhy v řádech desetitisíců korun. Tuto agendu jsme přebrali od okresního úřadu. Pokud se někteří dlužníci domnívají, že jejich prohřešky třeba z roku 2001 jsou promlčené, velmi se mýlí. Zanesení této agendy do počítačové sítě trvalo nějaký čas. Jednalo se o stovky případů a splést se například v zadání výše uložené pokuty by bylo velmi nepříjemné. Reakce na první výzvy, které jsme rozeslali, lze shrnout slovy nic moc. Většinou přijdou ti, kteří skutečně na svůj rest zapomněli. Další skupinu dlužníků tvoří neplatiči nájemného, a to jak z bytových, tak z nebytových prostor. Poměrně málo jich je v oblasti plateb za odpad nebo takzvaných pejskařů. Naším cílem je vymáhat dluhy průběžně, což je pochopitelně efektivnější. Patříte k zarytým odpůrcům schodkových rozpočtů. Jak vnímáte schodek v rozpočtu města na rok 2004? V českých zemích se slůvka schodek a rozpočet stala v posledních letech téměř nerozlučnou dvojicí, jenže dlouhodobě se na dluh žít nedá. Plánované žití na dluh, jako je tomu v případě České Republiky, je alarmující. V případě rozpočtu měst je to z dlouhodobého hlediska stejný nešvar. Schodek je odůvodnitelný, když nastanou mimořádné události povodně nebo nutnost opravy některých komunikací, sítí či rozvodů ale i k těmto dluhům by se mělo přistupovat s maximální odpovědností, nikoliv si na ně zvykat. Město Prachatice je na tom podle mne ekonomicky velmi dobře. Přesto, že se v minulosti v Prachaticích masivně investovalo, má město na svém účtu ušetřené volné prostředky ve výši zhruba 30 miliónu korun, což je jev skoro vzácný. V České republice není mnoho měst, která se mohou pochlubit takovou bilancí. Byť schodky jakýchkoliv rozpočtů opravdu rád nemám, v případě sestavování rozpočtu jsem musel přihlédnout k některým faktorům, například k již zmíněným uspořeným penězům, ze kterých bude tento lehký schodek kryt, dále k nutnosti oprav některých poničených komunikací, k dvaadvacetiprocentní DPH, kterou budou od roku 2004 zatíženy stavební práce, které je nutno neodkladně řešit. Pokud by se opravy oddalovaly, museli bychom následně vynaložit minimálně o 17 % více finančních prostředků než nyní. Proto si myslím, že rozpočet města je s přihlédnutím k uvedeným důvodům sestaven odpovědně, což dali najevo především zastupitelé, kteří jej jednomyslně schválili. Vyptával se Václav Malina strana třetí leden 2004

4 Most přes Fefrovský potok firma dokončí za rok Předmětem stavby je nový most přes Fefrovský potok v místě původního propustku, který byl v srpnu 2002 zničen při povodni. Délka přemostění nového mostu je 10 metrů. Jedná se o jednopolový most o rozpětí 10,80 m. Nosnou konstrukci tvoří prostě uložená monolitická železobetonová deska, která bude uložena na elastomerová ložiska. Založení mostu je na mikropilotách, které budou opřeny o skalní podklad. Celková délka mostu je 22,30 m, délka nosné konstrukce 11,60 m. Šířka mostu je 9,50 m a šířka mezi obrubami je 7,50 m. Na mostě je jednostranný chodník o šířce 1,5 m. Součástí stavby je též výšková a šířková úprava silnice III/14132 napojení silnice, v kategorii S 7,5 (bez rozšíření). Délka úpravy, včetně mostu, je 45,62 m. Investorem stavby je Jihočeský kraj, zastoupený prachatickým závodem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Projektantem stavby je Pontex spol. s. r. o. z Prahy 4. Zhotovitelem stavby je stavební firma Ing. Miloš Kačenka Building České Budějovice. Po dobu výstavby nového mostu bude provoz z Prachatic směrem na Lázně Svaté Markéty veden po objížďce po místní komunikaci z Krumlovské ulice kolem průmyslové zóny, která byla v rámci stavby z tohoto důvodu opravena. Stavba nového mostu by měla být dokončena v termínu do 30. listopadu Bc. Ivana Jeřábková Prezentaci města na veletrzích obohatí kromě pálenky i svíce s vyznamenáním Město Prachatice nabízí zájemcům o byt v Prachaticích možnost získání jednoho uvolněného bytu 1+1/I. kategorie, č. 26, ve III. nadzemní podlaží (podkroví), domu čp. 1136, v ulici Vokova, v Prachaticích (III. etapa výstavby bytů v areálu bývalých horních kasáren). Jedná se o byt o celkové ploše 41,31 m 2 (započitatelná plocha je 37,55 m 2 ). Budoucí nájemce je povinen uhradit zálohu na kupní cenu ve výši Kč, po 20ti letech od doby uvedení domu do provozu (r. 2001) má nájemce předkupní právo na byt s tím, že uhradí pouze náklady spojené s převodem bytu do jeho vlastnictví. Po předplacení kupní ceny má budoucí nájemce možnost se do bytu ihned nastěhovat. Za byt se měsíčně hradí věcně usměrňované nájemné ve výši 2,2 násobku základního nájemného (tj. 15,79 Kč 2,2). Zájemce o byt má dále možnost požádat o garáž č. 28 v tomto domě, která je přidělována za stejných podmínek jako byt s tím, že předplatí zálohu na kupní cenu ve výši Kč. Případní zájemci mohou podávat své žádosti na podatelnu Městského úřadu v Prachaticích, Velké náměstí čp. 3, v termínu nejpozději do 13. ledna Žádost musí být označena názvem Odbor KSD byt kasárna. Město Prachatice se bude v roce 2004 prezentovat na několika veletrzích. Hned v lednu se představí na veletrhu Regiontour a Go v Brně. Zde se bude prezentovat ve spolupráci s Jihočeským krajem. V únoru bude město Prachatice zastoupeno na veletrhu Holiday World v Praze, kde se bude prezentovat společně s Jihočesku centrálou cestovního ruchu. V březnu se město představí na veletrhu Tří zemí v bavorském městě Passau (opět ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu). Na podzim město Prachatice bude zastoupeno na již tradičním veletrhu MADI v Praze (opět ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu). Během roku se město prezentuje i na dalších veletrzích sice ne ve vlastním zastoupení, ale v zastoupení našich partnerských měst, kterým vždy poskytujme celou řadu propagačním materiálů pro tyto veletrhy v jejích zemích. Nejúžeji spolupracujeme s německými partnery z Grainetu a Waldkirchenu a dále s partnery z rakouského Mauthausenu. Pro rok 2004 se město Prachatice bude prezentovat řadou nových propagačních materiálů, které vydal odbor kultury, školství a cestovního ruchu. Ponovu bude město Prachatice představeno s atributem Historické město roku 2002, který jsme obdrželi v dubnu roku K této příležitosti jsme nechali vyrobit svíce s novým vyznamenáním. Ty společně s pálenkou budou premiérově součástí veletrhů cestovního ruchu. Doufejme, že nám dobrá reklama na veletrzích přinese či přiveze do města více návštěvníků, kteří se k nám budou rádi vracet. (ruš) Uvolněný byt v bývalých kasárnách čeká na nového zájemce V žádosti je nutno uvést tyto informace: Údaje o žadateli jméno a příjmení, rodné číslo, stav, trvalý pobyt, zaměstnání Údaje o současných bytových podmínkách žadatele Údaje o osobách, které se do nového bytu nastěhují (jméno, příjmení, datum narození, současné bydliště) Odůvodnění podání žádosti Nemovitý majetek žadatele (uvést kolaudované i rozestavěné stavby určené k bydlení, byty vč. družstevních, příp. spoluvlastnické podíly k uvedeným nemovitostem) Platební schopnost Došlé žádosti projedná bytová komise města, která zpracuje pro radu města podklady pro uzavření nájemní smlouvy. Při zpracování návrhu bude komise postupovat v souladu s Pravidly pro přenechání bytů v domech v majetku Města Prachatice do nájmu. Bližší informace lze získat u pracovnic odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice, paní Jany Pořádkové (tel ) a slečny Petry Votavové (tel ). (ksd) Obnova kaple sv. Filipa Neri pokračuje úspěšně V roce 2003 pokračovala obnova kaple sv. Filipa Neri (Patriarcha) a oprava kapliček křížové cesty, která vede přímo k této mešní kapli nacházející se pod vrcholem Libína. Celkové náklady na akci byly vyčísleny na 250 tisíc korun. Z toho část nákladů (70 tisíc) byla pokryta z příspěvku, který městu Prachatice poskytla Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí a část nákladů byla hrazena Nadačním fondem města Prachatice, který byl zřízen za účelem rozvoje kultury a péče o památky. Rekonstrukci kapličky č.1 a dokončení opravy kaple č.14 prováděla firma Recon Insta spol. s r. o. Zcela rozbořená kaplička č.1 byla obnovena podle již dříve opravených kapliček křížové cesty. Obě kapličky byly omítnuty vápenocementovou maltou a jejich niky byly opatřeny vápenocementovou omítkou. Závěrečné práce spočívaly v hydrofobizaci kapliček tzn.v jejich ochraně proti vlhkosti. Opravy se zároveň dočkala i vlastní kaple sv. Filipa Neri. Konkrétně byly provedeny nové betonové podlahy včetně odvětrávání. Další práce spočívaly ve vlastní opravě venkovního schodiště a zakrytí šachty prameniště. Nezávisle na této stavební obnově probíhaly i práce na vlastní výzdobě kapliček, jejichž niky budou na jaře roku 2004 opatřeny obrazy namalovanými na plechových deskách. Tyto olejomalby Křížové cesty jsou dnes již prakticky hotovy. Zbývá pouze vlastní konzervace speciálním lakem a jejich následná instalace. Vše bude zajisté včas hotovo a připraveno na květnou neděli 2004, kdy chceme tuto kapli slavnostně otevřít. Připomínáme, že výtěžek z Plesu města Prachatic město tradičně věnuje na obnovu této památky. Mgr. Jiří Srch, foto Jan Křiváček Dnes už kolemjdoucí ani nenapadne, že první kaplička křížové cesty byla zničená tak, že bylo obtížné identifikovat místo, kde stávala. leden 2004 Evropská unie chce novou soustavu chráněných území Odbor životního prostředí Městského úřadu Prachatice uspořádal přednášku Natura Přednášející Alois Pavlíčko,pracovník Ministerstva životního prostředí ČR, přítomné seznámil s legislativním rámcem, současným stavem v České republice, metodikou mapování a zajímavostmi souvisejícími s tématem Natura Vysvětlil, jak se Natura 2000 dotkne přímo Prachaticka. V diskusi zodpověděl dotazy týkajících se plánovaného lyžařského areálu ve výcvikovém prostoru Boletice a jeho vlivu na přírodu a krajinu regionu. Natura 2000 úzce souvisí se vstupem ČR do Evropské unie, jejímž požadavkem je vytvoření nové soustavy chráněných území evropského významu (pod názvem Natura 2000). Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště. Mgr. Martin Kubička strana čtvrtá

5 Den otevřených dveří na radnici v Prachaticích Den otevřených dveří na radnici v Prachaticích byl další, a dnes již mohu říci, dobře zvolenou formou otevřené komunikace s občany, kterým byla zpřístupněna místa (pracovna starosty, který byl přítomen i místostarostů, Radničního sálu), kam se jindy běžně nedostanou, ale poté i dalších kanceláří, podatelny, Cílem akce bylo nabídnout občanům města nadstandardní informace. V dopoledním bloku se na radnici vystřídalo přes 15 tříd škol a jednotlivci, celkem asi 480 lidí. Kolektivy, které měly zájem, vyslechly povídání o městě z pohledu, který si vybraly (složení radnice, odbory, zařízení města, ale i historie, životní prostředí, symboly). V zasedací místnosti jim byla ukázána originální kronika města, prapor a znak města, byly promítány fotografie z města, akcí konaných ve městě Prachatice. Povídalo se o přenosu informací přes internetové stránky, tisk, televizi, ale padaly i návrhy na zasílání SMS zpráv. V závěru účastníci setkání psali klady a zápory města. Velice kladně byl hodnocen vzhled náměstí, radnice, vánoční strom, knihovna, výstavba bytů, hřiště, kultura ve městě, naopak V sálu hotelu Park proběhne 23. ledna 2004 VI. ročník Plesu města Prachatice. Vstupenky na ples se budou prodávat na odboru kultury, školství a cestovního ruchu u paní Dolejškové příp. u paní Štemberkové od 5. ledna 2004 od 7 hodin. Choreografie plesu je pojatá v jiných dimenzích, než jsme byli doposud zvyklí. Již samotné předtančení je pojato v trochu jiném duchu, než bývá obvyklé. Během večera bude k tanci a poslechu hrát kapela TOP BAND, která debutovala během XIII. ročníku Slavností Zlaté stezky. Dekorace sálu a stolů bude v režii pracovníků odboru kultury, školství a cestovního ruchu. Ples bude zahájen krátkým video představením města pod Libínem. V rámci krátkého sestřihu uvidíme a jistě rozpoznáme tvář města i s jeho největšími úspěchy. Následně své slovo pronese starosta města. Mladé gymnastky závodily o pohár Písku Již druhým rokem existuje na ZŠ Národní kroužek sportovní gymnastiky. Nenavštěvují ho pouze děvčata z této školy, ale i z dalších dvou prachatických škol. Šest dívek (Markéta Šimková, Denisa Vyšatová, Lucie Pánková, Františka Švehlová, Jenifer Tomková a Františka Blažková, která obsadila krásné čtvrté místo) se zúčastnilo závodů O pohár města Písku, kde celkem závodilo 130 gymnastek z celého kraje. Již nyní se děvčata velice těší na další závody, které se uskuteční koncem školního roku ve Vimperku. Mgr. Eva Srchová, trenérka negativně zejména špatné chování lidí sprejeři, Rómové, alkoholici, špatné mezilidské vztahy apod. Odpoledne bylo určeno široké veřejnosti. Až do 16ti hodin přicházeli lidé, kteří měli největší zájem vidět reprezentativní místnosti. Někdo ze seniorů si zavzpomínal a požádal o vstup do kanceláří, kde dříve pracoval. Hodně se povídalo, diskutovalo. Všichni měli také možnost prohlédnout si výstavu prací dětí na téma Život nejen s postižením v atriu Zimní zahrady. Návštěvnost nebyla taková jako dopoledne, ale několik desítek občanů na Den otevřených dveří přišlo. V podvečer následovala třetí část dne, kdy možnost navštívit prostory vedení města, ale i své kolegy na jiných pracovištích, dostali všichni zaměstnanci městského úřadu. Po zrušení bývalého okresního úřadu přešlo několik desítek zaměstnanců na Městský úřad Prachatice. Sloučením vznikl úřad, který dnes pracuje pro občany na Velkém náměstí a dvou specializovaných pracovištích (státní sociální podpory a registru vozidel). Hanka Rabenhauptová, místostarostka města Prachatice. Ples města: půlnoční světelné překvapení a pak exotika Hospic: Začaly stavební práce Čas pokročil a Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích začíná mít reálnější podobu. Stavební práce započaté v r potrvají do r Dodavatelem stavby je firma Metrostav, divize Č. Budějovice. Financování je zajištěno vícezdrojově: 70% nákladů pokryje státní dotace, 30% se podílí investor (Sdružení sv. J. N. Neumanna prostřednictvím samospráv Město Prachatice schválilo jeden milion korun), dále jsou finance získávány od jednotlivých dárců, velkých společností, ale i z nadací (koncert skupiny Maraveja, Adventní koncert, prodej vánočních radostí při trzích atd.) Hospic má své webové stránky ovou adresu a kontaktní místnost: Sdružení sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 142, Prachatice. Konto: /0600 GE Capital Bank, pobočka Prachatice. Kontaktní osoba: MUDr. Petr Koptík, telefon: (RH+) V průběhu celého večera nás budou provázet a zároveň navštíví známé tváře z hudební i moderátorské sféry. Které to budou, zatím neprozradíme, ale budeme rádi, pokud se s námi přijdete potěšit a pobavit na ples. I ceny, které jsou připraveny do bohaté tomboly, najdou určitě zalíbení v rukou výherců. Samotné půlnoční překvapení je přichystáno v trochu ohnivém žáru světlic. Následně bude vylosována hlavní tombola. Po převzetí největších darů máme připravené ještě jedno exotické překvapení. Během plesu připomeneme výročí 100 let prachatického muzea, na které se jeho vedení v roce 2004 pečlivě připravuje. Samozřejmě nezapomeneme pozvat všechny hosty na významná výročí a slavnosti, které v roce 2004 společně oslavíme. Mgr. R. Štemberková Kapli sv. Antonína chrání speciální hmota Kapli sv. Antonína v Solní ulici (poblíž bývalé Horní brány) založil v roce 1730 Jan Bilanský. Uvnitř je umístěna socha Antonína Paduánského, kterou zde nechala umístit kněžna M. Arnoštka z Eggenberku. Kaple je zajímavá nejen svojí vnitřní malovanou výzdobou, ale také krásnou kovanou a barevně pojednanou mříží (obé restaurováno v r. 1994). Antonín z Padovy (Paduánský) žil v letech Byl františkánským knězem a posléze se stal církevním učitelem, který si svým životem zasloužil svatořečení. Jeho svátek připadá na 13. června. Lidé k němu často vzhlíželi a hledali u něho ochranu. Je považován za: ochránce milujících, manželství, žen a dětí pomocníka při šťastném porodu, proti horečce, moru, nemocem dobytka a pomocníka v každé nouzi patrona Padovy, Lisabonu, pekařů, horníků přímluvce chudých, cestujících Věřící se na něho obracejí s prosbou o: záštitu proti ztroskotání lodí, záštitu proti válečným útrapám pomoc při hledání a znovunalezení ztracených věcí V létě 2003 byla kaplička opatřena hydroizolací proti vzlínající spodní vodě, která způsobovala poškozování omítky. Jedná se o speciální technologii firmy Remers. V patě zdi byla vyvrtána řada otvorů ve vzdálenosti zhruba 12,5 cm od sebe. Poté byla do otvorů vpravena speciální hmota, která nasákla do zdiva a vytvořila chemickou cestou izolaci proti vzlínající vodě. (vh) Výbory a komise Města Prachatice Seznam předsedů a garantů výborů zastupitelstva a komisí rady města. název předseda / garant za MěÚ Kontrolní výbor: Ing. Miroslav Bojanovský / Ing.Karel Pašek Finanční výbor: Ing. Bohumil Ondřich / Ing. Martin Malý Komise životního prostředí: Mgr. H. Klimešová / MVDr. M. Peřinková Školská komise: Mgr. Jaroslav Černý / Mgr. R. Štemberková Komise dopravy: Zdeněk Kollar / Zdeněk Rubeš Výchovná komise: MUDr. Jan Kocourek / Oldřich Lhoták Sociální komise: MUDr. Helena Sternová / Ivana Voráčková Bytová komise: Václav Rosa / Jana Pořádková Komise názvoslovná: Mgr. Pavel Fencl / Bc. Zdeněk Filip a ediční: a Mgr. Růžena Štemberková Komise úz. plánování: Stanislav Rosa / Ing. Vladimír Hrabák Komise povodňová: Ing. Jan Bauer / Zdeněk Rubeš Osadní výbory: Libínské Sedlo Jan Machala / Bc. Ivana Jeřábková Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka: René Moun st. / Bc. Ivana Jeřábková Kahov, Oseky, Podolí, Stádla: Vojtěch Stuchel / Bc. Ivana Jeřábková strana pátá leden 2004

6 Propagační materiály vydané v roce 2003 se ohlížejí do historie, ale mapují také cyklotrasy a možnosti ubytování Město Prachatice odbor kultury, školství a cestovního ruchu ve spolupráci s Kulturními a informačními službami a nově vzniklou ediční sekcí názvoslovné a ediční komise pracoval a připravoval během roku 2003 nové propagační matriály určené nejen občanům a návštěvníkům města a našeho regionu, ale i pro veletržní účely. Všechny níže vyjmenované matriály jsou k dispozici v Informačním centru města Prachatice. Díky podpoře z projektu Phare EU a podpoře Jihočeského kraje v rámci různých grantů jsme mohli vydat celou škálu nových materiálů. Posuďte sami. Lázeňství podél Zlaté stezky a prospekt Zaniklé osady podél Zlaté stezky byly již ve značné míře rozpracovanosti z roku Jedná se o dvě publikace, které propagují legendární obchodní stezku a zároveň hledají nová témata, která nás přes hranici spojují a do jisté míry i spojovaly. Zároveň osvětlují historii významných míst našeho regionu. Obě publikace jsou v česko německé mutaci. Město Prachatice přistoupilo na nabídku města Poličky k podpoře vydání propagačního materiálu s názvem Městské hradby. V rámci tohoto propagačního materiálu je prezentováno devět měst České republiky s nejzachovalejším hradebním systémem v Čechách, mezi něž Prachatice beze sporu patří. Tento materiál máme zatím v české verzi. Do měsíce bychom měli obdržet i jeho německou a anglickou mutaci. Pro děti k jejich významnému svátku, Dnu dětí, byla vydána hrací karta s názvem Děti ve městě. Tento produkt můžeme doporučit všem zájemcům od 6 do 18 let. Pro předškolní děti je nutný doprovod rodičů. Vyhodnocení úspěšnosti všech účastníků probíhá v infocentru. Děti za jeho absolvování získávají odměnu. Vydáno v česko německé mutaci. Již nyní máme k dispozici pozvánku na XIV. ročník slavností Zlaté stezky. Vydáno česky, německy a anglicky. Pro propagaci Kulturního centra O. H. Hajeka město vydalo nový leták, který byl zpracováván ve spolupráci s ateliérem O. H. Hajeka. V něm jsou představena díla umělce včetně jeho životopisu. Tento leták bude doplněn sérií pohlednic, výběru z jeho díla. Vydáno v česko německé mutaci. V uplynulém roce byla vydána nová mapa center měst Prachatice, Vimperk a Vlachovo Březí ve spolupráci s firmou GARP, která oslovila mnohé podnikatele. Ti se prezentují v rámci plánu měst s logy svých firem. V české, německé a anglické mutaci. Mapa cyklotras regionu Prachatice chyběla v nabídce infocentra, a proto jsme se s jejími pracovníky rozhodli vydat je znovu v korigované a aktualizované verzi. Dalším reedičním materiálem je publikace Poznejte Prachatice a Šumavu. V rámci tohoto podkladu můžete získat zajímavé tipy na výlet, kontakty na jízdárny, autocampy, infocentra a jiné. Tato publikace je zatím pouze v české verzi. V roce 2004 plánujeme vydat německou a anglickou verzi. Poslední reediční publikací je tzv. jednolistovka. Jedná se o A4 formát letáku, který představuje ve stručnosti významné památky města a okolí. Je vydán v česko německé a anglické verzi. Dalším vydaným materiálem je katalog ubytování regionu Prachatice, Netolice, Volary a Vimperk. V rámci tohoto podkladu je možné získat ucelený přehled provozovatelů ubytování v kategoriích hotely, pensiony, hostely a privaty včetně jejich kontaktů. Materiál je v česko-německé a anglické mutaci. Posledním připravovaným materiálem je průvodce městem Prachatice, který vznikne na základě již vydaných publikací Prachatická zastavení I a Prachatická zastavení II. Mgr. Růžena Štemberková I lékaři musí vést evidenci nebezpečných odpadů Odborná firma přistřihla zeleň, vysadila keře i stromy Po skončení běžné údržby vegetace (sečení, kosení, řez živných plotů atd.) se i v období listopadu a začátku prosince intenzivně pracovalo v zeleni města. Odborná firma Zahradní a krajinářská tvorba biotechnika Bc. Pöschlová, se kterou má město Prachatice smlouvu na údržbu zeleně, provedla odborné zdravotní, udržovací nebo speciální řezy na pečlivě vytypovaných stromech (sídliště Na Sadech, v ulicích Zvolenská, Vodňanská, Odbor životního prostředí MěÚ Prachatice upozorňuje podnikatele, ale i soukromé lékaře, že dnem skončila platnost souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady vydanými podle zákona č. 125/1998 Sb., o odpadech. Pokud dále nakládají s odpady označenými v katalogu odpadů číslo 381/2001 Sb. jako nebezpečné (např. zářivky, znečištěné textilie od ropných látek, monitory, televize, nádoby od barev, oleje, infekční odpady apod.), je nutné uvést nakládání s těmito odpady do souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to co nejdříve. Producenti (původci) odpadů dále mají dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména povinnost vést průběžnou a roční evidenci všech produkovaných odpadů na předepsaných tiskopisech podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud produkce nebezpečných odpadů přesáhne 50 kg ročně, jsou povinni zasílat evidenci odpadů k sumarizaci na MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, a to vždy do 15. února následujícího roku. Další povinnosti jsou uvedeny v příslušných předpisech. Případné dotazy a nejasnosti je možno konzultovat na MěÚ Prachatice, odbor ŽP, Velké náměstí čp. 1, zadní trakt, č. dveří 203 ing. Starý, případně telefonicky na čísle (jos) Družstevní, Hradební, Italská). Dále byla provedena výsadba rychlerostoucích keřů a stromů na svažitých a jen zatravněných plochách (ul. Sokolovská, Budovatelská), kde budou plnit protierozní a ekologickou funkci, dále pak výsadba vzrostlých jasanů (okolí ul. Národní a Budovatelská), které pomohou rychle zazelenit sídliště i ve vyšším patře. Další práce na řezu, střihu stromů a keřů pokračuje i dále v zimních a jarních měsících. leden 2004 Podnikatelé měli v prosinci napilno Zástupci nakladatelství Městské knihy Žehušice představili v hotelu Koruna novou knihu Historie a současnost podnikání na Prachaticku a Vimpersku. Autorsky se na ní podíleli Pavel Fencl z Prachatic a Roman Kozák z Volar. Vyhlášení a předání Ceny Sdružení českých spotřebitelů (SČS) nazvané Spokojený zákazník 2003 se v Českých Budějovicích zúčastnili také zástupci firem z Prachatic. Ocenění na Krajském úřadu Jihočeského kraje převzali Zdeněk Vymětal VYKOV a společnost Reno Šumava. U prvně jmenovaného subjektu hodnotitelé ocenili komplexní nabídku a sortiment, úpravy polotovarů a výrobků dle individuálního přání zákazníků. Firma Reno zabodovala kvalitními službami v dohodnutých termínech a dalšími doplňkovými činnostmi (autodoprava, pískování, výroba zámkové dlažby). Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh má srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a nadstandardně poskytuje služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu. Při udělení ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má mezi spotřebiteli a u místní podnikatelské samosprávy, vysvětlil Ing. Libor Novák ze Sdružení českých spotřebitelů. Text a foto Václav Malina Na snímcích: Duše knih o podnikání v českých regionech Josefa Zukalová představuje spoluautora nové publikace Pavla Fencla. Knihu si hned po křtu s chutí prolistoval i Mistr kuchař Karel Jiroušek. strana šestá

7 Jubilea v lednu 75 let a více Meindlová Marie Rennetová Marie Mušková Růžena Holakovský Karel Kouba Jan Sebera František Peršínová Božidarka Kadlecová Marie Hlaváčková Věra Pátková Věra Novák Miroš Brčáková Jiřina Kosmatová Kateřina Králová Marie Lindová Marie Draxler Josef Švík František Beneš Karel Šufčáková Julie Penišová Zdena Slezák Josef Klimentová Marie Mothejl Jan Sebera Jan Müllerová Albína Jilečková Lidmila Strnadová Marie Kolářová Anežka Mikšíková Zdena Stejkozová Marie Koutná Marie Seberová Marie Lenz Josef Kabelík Josef Chuman Bohumil Popová Marie Holakovská Pavla Ludačka Josef Šulcová Marie Mauricová Valentina Janoušek Jaroslav Biharyová Marie Hodinová Marie Kůrková Božena Sahulová Anna Arnold Karel Kopf Jan Novák Rudolf Děti narozené v Nemocnici PT od do * Věříšová Kristýna Kukačka Daniel Nová Natálie Koller Petr Ludačková Vendula Bělecká Karolína Sliška Martin Janoušek Martin * Děti, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Heslo naplňují činy Městská organizace svazu důchodců ČR vstupuje do devátého roku svého působení v našem městě. Bohatou a pravidelnou činností a aktivitami Střediska sociální pomoci a služeb si získala pozitivní odezvu nejen u seniorů ve městě, ale i v nejbližším okolí. Dokazuje to např. zvýšení počtu členů, je nás již 350. Přivítáme i další seniory. Výbor je odhodlán i v dalším období uvádět do života a naplňovat konkrétními činy naše heslo Aby člověk nikdy nebyl sám. Chceme tak přispívat nejen k zapojování seniorů do společenského a kulturního dění, ale také k utváření mezilidských vztahů na základě lásky, vzájemné úcty, pomoci a porozumění. Děkuji členům výboru, vedoucím úseků a správní radě Střediska sociální pomoci a služeb za poctivou a obětavou práci v roce Všem seniorům přeji do roku 2004 co nejvíce optimismu, klidu, pohody a hlavně pevné zdraví. Mgr. J. Dolejš, předseda MěO SDČR Poděkování pracovníkům Městské knihovny Prachatice za pěkný dárek spočívající v donášce literatury těm, kterým to už dobře nechodí. Je to veliká pomoc. D. Kadlecová, Národní 1004, Prachatice Baráčníkům zazpívaly nevidomé sestry Prachatičtí baráčníci hodnotili na svém zasedání v restauraci Hubertus rok Jako na všech ostatních akcích baráčníků byla zachována tradice vítání chlebem a solí. Uskutečnily se také volby, protože uplynulo dvouleté období. Rychtářkou Obce Baráčníků byla zvolena Jaroslava Lelková. Celé jednání vedla rychtářka 10. župy tetička Zdeňka Plátenková. Zasedání navštívil starosta města ing. Jan Bauer, sousední obce baráčnické Blatná, Písek, Pištín, Vodňany a Zliv. Pozvání přijali i zástupci organizací, se kterými baráčníci spolupracují MO Svazu důchodců ČR, Klub vojenských důchodců, MO Svazu tělesně postižených, MO diabetiků. Program obohatily zpěvem nevidomé Jarmila a Marie Šímovy. V hodnotící zprávě zazněla slova dobré spolupráce s městem Prachatice, kdy v uplynulém roce OB Vitoraz Prachatice uspořádala pro občany večer k výročí republiky s ukázkou tradic, vyzdobila vánoční strom pro radnici. Místo, kde se baráčníci z Prachatic a okolí scházejí každý čtvrtek v 15 hodin, je v Žižkově ulici, likusový dům. Telefonní kontakt pro případné zájemce: Jaroslava Lelková, rychtářka Sdružení Dřípatka pomáhá zachránit les v Karpatech Rádi bychom vás informovali o kampani Pomozte zachránit bělokarpatský les, do které jsme se spolu s dalšími institucemi zapojili. V květnu 2003 zahájil Český svaz ochránců přírody Kosenka sbírku na výkup a záchranu stodesetiletého přirozeného jedlo bukového lesa v Bílých Karpatech. Sbírka je součástí dlouhodobé celonárodní kampaně Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. Sdružení Dřípatka se rozhodlo tento projekt podpořit jak finančně, tak svými aktivitami. První kroky jsme již učinili. Koncem listopadu jsme poslali na konto sbírky sponzorský dar pět tisíc korun, které jsme získali jako odměnu za úpravu městské zeleně. Začátkem prosince jsme uskutečnili další pracovní akci v areálu Skalky a část utržených peněz jsme použili na propagaci kampaně. Ve spolupráci se ZŠ Vodňanská Prachatice jsme připravili projekt s názvem Zachraň les. V jeho rámci uvádíme několik kulturních akcí. Vše začalo v areálu školy Vodňanská. Na trzích, jež každý rok před vánoční akademií škola pořádá, jsme instalovali stánek, kde se zájemci dozvěděli více o zachraňovaném lese. Žáci také iniciovali sbírku pod názvem Kup si strom, zachráníme les, která probíhá i v současnosti. Každý, kdo si koupí lístek v hodnotě šestnácti korun, zachrání jeden čtvereční metr lesa. V lednu uspořádají školáci prodejní výstavu vlastnoručně vyrobených předmětů a zisk přidají ke své sbírce. Celý projekt završí koncert pořádaný v Čajovně U Hrušky. Ponese jméno Ozvěny lesa a vystoupí opět žáci ZŠ Vodňanská a jejich hosté. V programu návštěvníci uvidí a uslyší: Procházku lesem (představení žáků 6. A), kapelu ZŠ Vodňanská, flétnové kvarteto ZUŠ (T. Benešová, L. Doležalová, L. Kokešová, R. Megová), jazzové duo (K. Nagyová, J. Weiss), dechové trio (K. Nagyová, J. Hovorka, J. Janutka). Chcete li i vy podpořit naši činnost, můžete to udělat formou sponzorského daru (finanční částky nad 1000 Kč lze odepsat z daní) směrovaného přímo na účet organizace Kosenky (bližší info: a stát se tak symbolickými vlastníky vykoupené části lesa, nebo se přijďte podívat na některou z našich kulturních akcí. O tom, co se nám podařilo a co plánujeme dále, vás budeme informovat na nástěnce Sdružení Dřípatka (zadní stěna budovy prachatické pošty). Pokud se chcete na něco zeptat nebo nabídnout pomoc, napište nám na e mailovou adresu nebo Jako předmět uveďte logo Zachraň les. Informace o kampani Pomozte zachránit bělokarpatský les naleznete na adrese Všem, kteří se ke kampani připojili nebo tak hodlají učinit, děkujeme. Za Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody, Blanka Šamatová Senioři si ověřili svoji paměť S přibývajícími léty slábne naše paměť, někomu rychleji, jinému pomaleji, někdo si uchová dobrou paměť do vysokého věku. Lidé si často dobře pamatují události před mnoha lety, oproti těm nedávným. Stav své paměti a možnosti jejího rozvoje si ověřili senioři z Prachatic, Strunkovic, Chrobol, Petrovic, Lštění. Vyšší odborná škola sociální a Středisko sociální pomoci a služeb při MěO Svazu důchodců ČR v Prachaticích uspořádaly psychosociální trénink paměti. Jednalo se o dvouměsíční kurz, přičemž výuka probíhala každé úterní odpoledne. Odborně ji zajišťoval lektorský tým vedený PhDr. Vladislavou Šídlovou za asistence dálkových studentek zmíněné školy paní Evy Kuttenbergové a paní Andrey Tajanovské. Na kurzu se sešlo přes třicet účastníků. Někteří jistě přicházeli s pochybnostmi o své paměti. Ale už první lekce vedená zábavnou formou ukázala, že s tou naší pamětí to není tak zlé. Postupně se posluchači učili jak paměť ovládat, jak ji chápat. Seznámili se s možností využívat mnemotechnických pomůcek pro utužení paměti. Poznali základy teorie paměti a její rozdělení na druhy krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Ověřili si umění komunikovat, vyjadřovat se, vyprávět, koncipovat povídku. Poznali, co je to kolektivní vědění a kolektivní paměť. Ověřili si umění pamatovat si dle sluchu, zraku i hmatu. Celý kurz provázela mezi posluchači pohoda, radost, vzájemné sbližování mezi posluchači a lektory. Zejména potěšilo souhrnné sdělení, že paměť přítomných seniorů je překvapivě dobrá a může se srovnat s mnohem mladšími ročníky. Závěr kurzu proběhl ve slavnostním předvánočním duchu. Každému absolventovi byl předán Certifikát pro absolventa. Studentka Střední pedagogické školy v Prachaticích Olga Novotná, vítězka jedné z kategorií celostátní přehlídky uměleckého přednesu studentů SPgŠ, přednesla báseň Jeptiška. Přáním absolventů bylo, aby kurz pokračoval v příštím roce dalším během. Spolupráci Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích se zdejšími seniory a zdravotně postiženými lze bez nadsázky označit za příkladnou. Její studenti již několik let navštěvují (v současné době již několik desítek) naše potřebné spoluobčany a poskytují jim různou pomoc dle jejich individuálních potřeb. Pedagogové školy už několikátý rok přednášejí a vedou besedy na Akademii třetího věku, jejíž další ročník bude zahájen 14. ledna Je to velká pomoc, velmi si jí vážíme. Ing. Čestmír Jiran Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VI., číslo 1. Uzávěrka 15. prosince Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá leden 2004

8 Kulturní a společenský servis na leden 2004 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: Po pá So Tváře Zlaté stezky Prodloužená výstava klubu prachatických fotografů F 2/ (18.00 hod.) Beseda s fotografy Tváří Zlaté stezky Setkání se členy prachatického Fotoklubu F 2:8 nad snímky ze Slavností solné Zlaté stezky. Občerstvení zajištěno. Prodejní galerie stálá expozice Obrazy, grafika a keramika KOSTEL SV. JAKUBA (18.00 hodin) Novoroční koncert Účinkují pěvecký sbor Přátelství a Chrámový sbor. MĚSTSKÉ DIVADLO (14.00 hod.) Strachyfuč Pohádka pro rodiče s dětmi v podání Divadélka KOS České Budějovice. O tom, jak mocný král zabloudí v lese, pomůže mu strašidýlko Mecheche, ale král se mu nedobře odmění. Jak všechno dopadne, rozhodne strašidýlko Mecheche ve spolupráci s obecenstvem. Vstupné: 30, Kč (19.30 hodin) Kočičí hra Divadelní představení v podání agentury Studio dva Praha. Tragikomický příběh Erži Orbánové, která se šarmem sobě vlastním neúnavně bojuje o svou životní lásku. Příběh dvou sester, které jsou si na míle vzdálené adresou i povahou, a přesto jsou si na světě nejbližší. Příběh o potřebě lidské blízkosti, tolerance, porozumění, sebeúcty. Ale také příběh lásky, která rozkvete i na podzim života. Slavná hra maďarského autora I. Örkényho se opět objevuje na českých jevištích, tentokrát v titulní roli s Milenou Dvorskou. Dále hrají: Jana Krausová, Dana Syslová, Oldřich Navrátil, Lenka Vlasáková, Monika Zoubková, Richard Trsťan, Václava Jiráčková. Vstupné: jednotlivé 200, Kč (19.00 hod) Obrázky z jihovýchodní Číny O životě, přírodě a lidech v Číně vypráví za bohatého přispění diaprojektce lektorka a cestovatelka Iva Šimková. Vstupné dobrovolné (19.30 hod.) Pavlína Jíšová & CS Band Koncert českobudějovické folkové stálice, vynikající zpěvačky naší folkové scény, která je navíc výbornou písničkářkou. V současné době představuje publiku nový projekt Pavlína Jíšová & CS Band (tzn. československý band). Pavlína ke spolupráci přizvala hudebního kolegu a kytaristu Pavla Malinu a pověřila ho sestavením doprovodné skupiny. Sestavu skupiny doplnili J. Figura (baskytara), P. Szabados (dobro) a P. Plánka (bicí). S touto sestavou vzniklo nové album V proutěném křesle pokřtěné 4. prosince Texty jsou z pera Pavlíny. S hudbou jí pomohl v několika písních Michal Roricha. Vstupné: 100, Kč. SKLEPY STARÉ RADNICE (19.30 hod.) Hudební sklepy 2004 Jaroslav Hutka Cyklus hudebních čtvrtků pokračuje vystoupením písničkářské legendy. Jako folkový písničkář proslul úpravami lidových písniček a jejich interpretací s kytarou a hromadným zpěvem publika. Za totality pronásledován a nakonec donucen k emigraci, přesto se jeho písně zpívaly a nahrávky kolovaly mezi lidmi. Po roce 1989 se vrátil do Čech a znovu vystupuje. Vstupné: 70, Kč (19.30 hod.) Kytarový recitál Ivana Boreše V programu zazní díla skladatelů: J. S. Bach, A. B. Mangore, F. Sor, N. Korskin, H. V. Lobos. Host večera: flétnistka Kateřina Nagyová. Vstupné dobrovolné. Připravujeme na únor Hudební sklepy Oldřich Janota JIHOČESKÝ VÍKEND S KAŠPAREM: divadelní představení Mrzák Inishmaanský, Je to v čase a nočník Krása a půvab perverzit Himálaje přednáška Ing. J. Nepustila Pohádka pro rodiče s dětmi Rozmarná princezna Informace Městské divadlo, tel Předprodej: út a čt st KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Prohlídky pro zájemce zajišťuje infocentrum. INFOCENTRUM tel , (i fax), e mail: info.cz Po pá: Inforcentrum Prachatice připravilo pro své návštěvníky Novoroční kapří balíček zboží v rámci projektu Jižní Čechy pohádkové. K mání jsou zde větší kalendáře na rok 2004 se symbolem projektu kaprem Jakubem, kapesní kalendáříčky, čerstvá novinka druhý díl knížky Vyprávění kapra Jakuba opět s příhodami z Pošumaví a Šumavy, přívěsky, pohlednice atd. PRACHATICKÉ MUZEUM /muzeum/cz zavřeno MĚO SVAZU DŮCHODCŮ Výroční členská schůze (14.00 hod.) Společenské odpoledne s hudbou a tancem Restaurace Hubertus MUZEUM KRAJKY Do března zavřeno. ČAJOVNA U HRUŠKY Velké nám (19.00 hodin) Břišní tanečnice Vystoupení školy orientálního tance Intessar z Českých Budějovic. Předvedou mimo jiné tanec se šavlí, se závojem, s činelkami i vyzývavý tanec z Alexandrie zvaný Malaya. Nebudou chybět cinkavé penízky, krásné kostýmy a ženský půvab. Vstupné: 60 Kč (18.00 hodin) Afrika Benin, kolébka woo doo Netradiční pohled mladého misionáře P. Novotného na tajuplnou zemi. Vstupné dobrovolné. STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Tel. na badatelnu Po a st MĚSTSKÁ KNIHOVNA tel , , e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Výpůjční doba Oddělení pro dospělé, hudební oddělení, čítárna a studovna: pondělí zavřeno út pá so Oddělení pro děti a mládež, Husova 70: Po zavřeno út pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018: út a čt Akce: Pokračuje výstava fotografií Václava Maliny nazvaná Osobnosti, která je instalována ve vstupní hale knihovny od KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Není li uvedeno jinak, začátky představení od hodin Božský Bruce (USA) Fantastická komedie s Jimem Carreym a Jennifer Aniston. Není lehké se rozhodnout, zda se stát největším pošukem ve vesmíru, nebo se vrátit k obyčejnému lidskému životu Matrix revolution (USA) Třetí pokračování megaúspěšné sci-fi o světě ovládaném počítači a snaze osvobodit lidstvo ze zajetí harddisků a softwarů Švindlíři (USA) Kriminální komedie o čtyřicátníkovi, který se léta živí různými podvody a podfuky, po setkání se svojí dcerou, o které neměl ani tušení, se s partnerem pustí do velkolepého podrazu na bohatého podnikatele Hledá se Nemo (USA) Počítačem animovaná komedie z úžasného podmořského světa. Je plná legrace, citů a nezapomenutelných postaviček. Animovaná zábava pro velké i malé. Česky dabováno. Pro malé od hodin a pro velké od hodin Pravidla vášně (USA) Satirický pohled na neobvyklý sexuální trojúhelník na jedné koleji. Když jde o sex, neexistují žádná pravidla Chladnokrevně (USA, Kan., Něm.) Kriminální thriller o souboji velmistrů podrazů. Rafinovaná hra s důvěřivostí se mění ve smrtící souboj kdo z koho a za kolik Underworld (USA) Moderní akční sci-fi horor, říznutý tvrdší hudbou ve stylu filmů Blade a Vrána. Fanoušci fantasy hororů se mají na co těšít, půjde o pořádnou akci Prci, prci, prcičky svatba Vzrušující vyvrcholení prcičkové ságy, jejíž hrdinové skoncovali s pubertou a vstupují do dospělého života, ale na vtipu jim to neubírá. KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM U Stadionu 397, Prachatice tel.: Po a pá Út, st, čt PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: Po pá So, ne SDRUŽENÍ DŘÍPATKA e mail: tel (18.00 hodin) Japonsko (CEV Dřípatka, Rumpálova 402) Přednáší Jiří Doležal, vědecký pracovník Biologické fakulty Jihočeské university. Vstupné dobrovolné (18.00 hodin) Ozvěny lesa (Čajovna U Hrušky) Benefiční koncert na podporu projektu Zachraň les (bližší informace na str. 7). Vstupné dobrovolné. KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost strana sedmá leden 2004

9 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 10. listopadu 2003 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje variantu č. 1.A a 1.B postupu ve věci ZTV Cvrčkov; ukládá Ing. Janu Bauerovi, starostovi města, vyhlásit v tomto smyslu výběrové řízení. schvaluje předloženou strategii nakládání s nemovitostmi města (materiál k čp Hradební ulice bude dopracován a předložen na příštím jednání) souhlasí s prodejem parcely KN číslo 138/3 o výměře 533 m2, k. ú. Staré Prachatice dle GP číslo /2003 ze dne Za cenu: 50, Kč/m 2. Žádá: Pavel Žemlička, Slámova 462, Prachatice souhlasí s prodejem parcely KN číslo 1482/24 o výměře 47 m2 dle GP číslo /2000, k. ú. Prachatice v zahrádkářské kolonii Leptáč. Za cenu: 50, Kč/m2. Žádají: manželé Jaroslav a Jaroslava Šulcovi, Slámova 505, Prachatice a) schvaluje prodloužení termínu zahájení stavby (II. etapa) na parcele KN číslo 1269/34 o výměře 9388 m 2, k. ú. Prachatice do ; b) schvaluje prodloužení termínu zahájení stavby (III. etapa) na parcele KN číslo 1269/43 o výměře 9526 m2, k. ú. Prachatice do Žádá: M Technika s. r. o., Průmyslová II/917, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely PK číslo 522/6, díl 2 o výměře 22 m 2 a parcely PK číslo 1620/2, díl 1 o výměře 3 m 2 celkem tedy 25 m 2. Za cenu: 150, Kč/m 2. Žádá: JČE a. s., České Budějovice schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržená rozpočtová opatření č. 60, 62, 63, 64, 65 a 66 beze změn; leden 2004 bere na vědomí rozpočtová opatření č. 57, 58, 59, 60 2 a 61 schválená Radou města Prachatice v rámci jejích kompetencí v minulém období. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřízených městem s tím, že v Čl. 3 se formulace v návaznosti na jejich spádové území nahrazuje formulací do naplnění jejich kapacity. bere na vědomí vyhodnocení významných kulturních akcí za rok schvaluje po splnění plánu kontrolní činnosti schválené Zastupitelstvem města Prachatice na rok 2003, provést kontrolu činnosti a hospodaření u společnosti Sportovní zařízení města Prachatice, s. r. o. v roce 2003 a tuto kontrolu začlenit do plánu činnosti Kontrolního výboru na 1. pololetí roku Ing. Princ informoval zastupitele o záměrech JVS s úpravnou vody Husinec. Ta byla v roce 2000 odstavena a JVS nyní usiluje o její znovuzprovoznění. Aby se zachoval původní účel, je nutné investovat do technologie, která v současné době neumožňuje dodržet potřebnou kvalitu vody. Důsledky rozhodnutí, vydaného odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice, o změnách ochranných pásem vodárenské nádrže Husinec vysvětlila MVDr. Marie Peřinková. Přesto, že se dříve platná hranice ochranného pásma I. stupně končící 400 metrů od hráze rozšířila na celou vodní plochu, tzv. přísný režim platí nadále pouze do zmíněných 400 m. Nová omezení budou platit v rozšířeném ochranném pásmu II. stupně. Týkají se především zákazu realizace nových staveb pro rekreaci. Povolena je ovšem jejich rekonstrukce i výstavba rodinných domů. Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice 26. listopadu 2003 Rada po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem nebytových prostor 2 kanceláří v čp. 79, Husova ul. Prachatice pro Jihočeskou hospodářskou komoru, Oblastní kancelář Prachatice. Za cenu 760, Kč/m 2 /rok. souhlasí s pronájmem části parcely KN číslo 901/1, k. ú. Prachatice za účelem zřízení zahrady. Za cenu: 1, Kč/m 2 /rok, nejméně 100, Kč/ rok Žádá: Blanka Burianová, SNP 417, Prachatice souhlasí s převodem nájmu zahrady č. 6, tj. část parcely KN číslo 271/1, k. ú. Staré Prachatice ze současného nájemce Vlasty Opelkové, Jiřího Opelky, Ostrov 23 na nájemce Shura Hakobyana, Ostrov 23 za stávajících podmínek. doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru bezplatného převodu pozemků: stavební parcely KN číslo 485/1 o výměře 621 m 2 stavební parcely PK číslo 485 o výměře 247 m 2 parcely PK číslo 935/8 o výměře 153 m 2, všechny k. ú. Prachatice (celkem 1021 m 2 ) Otavě, výrobnímu družstvu Žádá: Otava v. d., V. Král předseda družstva, Písek doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 842/1, k. ú. Prachatice za účelem zřízení zahrad u stávajících rodinných domů s tím, že na parcele bude vymezeno věcné břemeno práva vedení kanalizace, případně jiné technické infrastruktury. Za cenu: 400, Kč/m 2. Žádá: Miroslav Kotrch, Větrná 874, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje stavební parcely KN číslo 2313/2 o výměře 224 m 2 a parcely KN číslo 830/71 o výměře 271 m 2, obě k. ú. Prachatice. Za cenu: pozemek pod stavbou 150, Kč/m 2, ostatní 100, Kč/m 2. Žádá: Petr Lorenc, Krumlovská 109, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje stavební parcely KN číslo 2313/3 o výměře 267 m 2 a parcely KN číslo 830/72 o výměře 310 m 2, obě k.ú. Prachatice. Za cenu: pozemek pod stavbou 150, Kč/m 2, ostatní 100, Kč/m 2. schvaluje prodloužení termínu úhrady faktury za provedené práce na opravu domu č. p. 19 Stádla, poškozeného při povodni v srpnu 2002 (výměna sklepní zdi objektu) do Žádá: Josef Grillinger, Stádla 19, Prachatice souhlasí se snížením nájemného z pronájmu obchodu v Dlouhé ulici č. p. 108 v Prachaticích od počátku října do doby ukončení rekonstrukce Dlouhé ul. o 50 %. Žádá: Libuše Paulová, Budovatelská 1000, Prachatice souhlasí s pokládkou kabelu na parcele KN číslo 249/3, PK číslo 256 díl 2 a 3 (KN číslo 365/1), k. ú. Kahov připojení nového odběrného místa ze stávající distribuční sítě na akci Posílení NN Podolí Boška za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ PT). Žádá: Zajíček Doležal, Energosítě, Prachatice souhlasí se zřízením stání pro kontejnery vybetonovaný podstavec 2,5 1 m u č. p Menšíkova ulice na parcele KN číslo 830/1, k. ú. Prachatice s podmínkou, že nedojde ke kácení vzrostlé zeleně a s tím, že návrh technického řešení bude předem projednán s odborem KSD. Žádá: Jiří Velhartický, Menšíkova 1155, Prachatice nesouhlasí s umístěním dvouantény pro počítačovou privátní síť (INTRANET) na policejní vysílač Libín a nad hřeben střechy domu ve Vítkově ul. č.p. 1138, Prachatice. Žádá: Miloslav Janda, Vítkova 1138, Prachatice souhlasí s prodejem osobního vozidla Škoda PICK UP 135 L, SPZ PTB Za cenu dle znaleckého posudku. Žádá: Sportovní zařízení města Prachatice s. r. o., Mgr. J. Černý jednatel, doporučuje zastupitelstvu města schválit pojištění majetku Města Prachatice dle přílohy pro r souhlasí s poskytnutí finančního příspěvku do základního jmění na založení Nadace jihočeských cyklostezek ve výši , Kč. Žádá: Jihočeský kraj Krajský úřad, Č. Budějovice schvaluje s účinností od Směrnici Pravidla pro přenechání bytů v domech v majetku Města Prachatice s tím, že bude vyškrtnut bod II/1/c); pověřuje s účinností od odbor komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice rozhodovat ve věcech souvisejících s uzavíráním nájemních smluv k bytům v souladu se schválenou směrnicí Pravidla pro přenechání bytů v domech v majetku Města Prachatice; doporučuje zastupitelstvu zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/97 o hospodaření s byty; ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy: a) předložit návrh na zrušení vyhlášky č. 2/97 do dalšího jednání zastupitelstva města; b) od postupovat ve věcech nájmu bytů dle schválené směrnice. souhlasí s obsazením volného bytu č. 39 v novém bytovém domě Zlatá stezka, č. p. 134 pro paní Ivetu Pickovou, bytem Arnoštov 45. neschvaluje vydávání souhlasů k přechodu nájmu bytů z důvodu změny nájemce bytu v souvislosti s prodejem určených obytných domů. bere na vědomí zprávu o koncepci školství v Prachaticích s tím, že ukládá odboru KŠCR dopracovat další podklady: návrh a kalkulaci rekonstrukce MŠ Česká; návrh pronájmu prvního pavilonu ZŠ Národní; znění inzerátu na pronájem pavilonu III na ZŠ Zlatá stezka; doporučuje zastupitelstvu města pro r zachovat základní školy a projednat navržené úpravy. schvaluje užší seznam žadatelů o byt v Domě s pečovatelsko službou Skalka 1120, Prachatice a o byt zvláštního určení (s pečovatelskou službou) v SNP 559, Prachatice. příloha I

10 leden 2004 Radniční list Podmínky privatizace bytového fondu stanovuje vyhláška Město Prachatice v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2003, která stanoví postup při převodech nemovitého a movitého majetku, zveřejnilo záměr na privatizaci 52 bytových domů v Prachaticích, z nichž 42 bylo již nabídnuto stávajícím nájemcům k odkoupení (souhrnně se jedná o 203 bytových jednotek). Bytové domy jsou prodávány v souladu s výše uvedenou vyhláškou do podílového spoluvlastnictví současným nájemcům. V případě, že ve lhůtě 6 měsíců neprojeví o koupi zájem, může být obytný dům prodán třetí osobě. Pokud se oslovení nájemci dohodnou na koupi bytového domu do podílového spoluvlastnictví v kratší době než šest měsíců, je možno tento dům prodat ve zkrácené lhůtě. Vlasta Kvasničková, finanční odbor MěÚ Platné obecně závazné vyhlášky Města Prachatice Město Prachatice Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o spádových obvodech základních škol zřízených městem Blíží se termín zápisu dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2004/05. Proto tentokrát zveřejňujeme vyhlášku, která upravuje spádové oblasti jednotlivých základních škol na území města. Zápis proběhne (14 17 hod.) a (9 11 hod.) v příslušných školách. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města Prachatice se usneslo dne vydat podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 14 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Základní ustanovení (1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje zařazení žáků do základních škol zřizovaných Městem Prachatice. (2) Do základní školy se přednostně zařazují ty děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu předmětné školy. (3) Tímto ustanovením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu podle vlastního uvážení. Důvodem nepřijetí dítěte do jimi vybrané školy může být nedostačující kapacita školy. Čl. 2 Spádové obvody základních škol (1) Základní škola Prachatice, Národní 1018 ulice: Bavorská, Březanova, Budovatelská, Česká, Esovitá, Husinecká, Italská, Kasárenská, Ke Střelnici, Krátká, Menšíkova, Mírová, Moravská, Nad Kovárnou, nám. Přátelství, Národní, Okrouhlá, Pivovarská, Přímá, Rožmberská, Rudolfova, Slepá, Slovenská, Slunečná, Spojovací, Starokasárenská, Šnečí, Vilémova, Vítkova, Vokova, Za Baštou osady: Kahov, Oseky, Podolí, Stádla, Volovice (2) Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 ulice: Dolní brána, Družstevní, Chelčického, Malé náměstí, Mlýnská, Na Stráni, Na Vyhlídce, Nádražní, Nebahovská, Nemocniční, Pod Hradbami, Pod Skalkou, Primátorská, Rumpálova, Skalka, Slámova, Šeříková, U Hvězdárny, U Stadionu, V Třešňovce, Vodňanská, Volarská, Zahradní, Zvolenská, Žernovická, Žižkova osady: Městská Lhotka, Ostrov, Staré Prachatice (3) Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 ulice: Borová, Černohorská, Děkanská, Dělnická, Dlouhá, Duhová, Horní, Hradební, Husova, Jabloňová, Javorová, Jánská, Kaštanová, Klášterní, Kopretinová, Kostelní náměstí, Krumlovská, Křišťanova, Lázeňská, Lázně, Lesní, Liliová, Lipová, Luční, Na Sadech, Neumannova, Nová, Pod Cvrčkovem, Pod Černou horou, Pod Lázněmi, Polní, Poštovní, Požárníků, Průmyslová I, Průmyslová II,Růžová, Smrková, SNP, Sokolovská, Solní, Soumarská, Ševčíkova, Topolová, U Rybníčku, U Studánky, U Zastávky, Velké náměstí, Větrná, Věžní, Volovická, Za Továrnou, Zlatá stezka osady: Libínské Sedlo, Perlovice Čl. 3 Spádové obvody pro žáky okolních obcí Žáci okolních obcí jsou zařazováni do základních škol zřizovaných městem v návaznosti na jejich spádové území, do naplnění jejich kapacit. Čl. 4 Závěrečná ustanovení (1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem (2) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/1998 ze dne 26. ledna 1998 ve znění vyhlášky č. 4/1999 ze dne 16. prosince Ing. Jan Bauer, starosta města Prachatice Ing. Jan Beran, místostarosta města Prachatice Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze 12. listopadu 2003 Rada po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem parcely KN číslo 877/14 o výměře 266 m 2, k. ú. Prachatice za podmínky, že bude umožněn přístup k sítím. Za nájem: 1, Kč/m 2 /rok. Žádá: Jiřina Bernardová, Pod Cvrčkovem 777, Prachatice souhlasí s výpůjčkou části parcely KN číslo 901/5, k. ú. Prachatice za účelem rozšíření zahrady na dobu 5 let. Žádá: Vladimír Husinecký, Slámova 506, Prachatice souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v č. p. 103 Husova bývalé podatelny MěÚ, prostory sociálního zařízení a uzavřeného dvorku po dobu rekonstrukce Dlouhé ulice, za podmínek stanovených v předávacím protokolu. Žádá: Stavební firma HUKO s. r. o., Chroboly a) souhlasí s pronájmem tělocvičny ZŠ Vodňanská a odborných učeben pro SVIS MŠMT Prachatice, Zl. stezka 255 na dobu od do ; b) souhlasí s pronájmem tělocvičny ZŠ Vodňanská pro paní Gabrielu Březinovou, nám. Přátelství 689, Prachatice (aerobic) a pro paní Lucii Černou, Stožec 20 (Tae bo). Žádá: ZŠ Vodňanská, Mgr. Hana Weissová ředitelka školy, Prachatice a) souhlasí s pronájmem sauny na odloučeném pracovišti MŠ Skalka pro paní Věru Červenkovou, Italská 767, Prachatice; b) souhlasí s pronájmem jedné třídy na odloučeném pracovišti MŠ Česká pro paní Zdeňku Markovou, Budovatelská 1000, Prachatice cvičení kondiční kulturistiky žen a pro paní Marii Hettnerovou, Prachatice cvičení jógy. Žádá: Mateřská škola Prachatice, paní Marie Přibíková ředitelka, Krumlovská 223, PT souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu dvou stran třístranného reklamního zařízení na Malém náměstí. Za nájem: 3500, Kč/rok/1 nájemce s tím, že nájemce nesmí plochu dále pronajímat. Strana otočená k městským hradbám bude ponechána Sportovnímu zařízení města Prachatice, s. r. o. Žádá: Pavla Müllerová, Sport Shop, Prachatice Studio Duha s. r. o., Ing. Zuzana Nepustilová, Prachatice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na akci Život nejen s postižením dne ve výši 5000, Kč. Žádají za zdravotně postižené organizační výbor bere na vědomí předloženou obecně závaznou vyhlášku města Prachatice o místních poplatcích doporučuje zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích schválit s projednanými změnami. bere na vědomí předložený návrh Obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s komunálním a stavebním odpadem včetně provedených změn bez připomínek; doporučuje zastupitelstvu schválit OZV obce o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. bere na vědomí zprávu o provozování PCO. souhlasí s návrhem nájemní smlouvy na pronájem sálu za účelem provozování kina. schvaluje výši nájemného bytu v bytovém domě Zlatá stezka čp. 134 v Prachaticích ve výši 49, Kč/m 2 podlahové plochy za měsíc; výši nájemného z garážového stání v bytovém domě Zlatá stezka čp. 134 v Prachaticích ve výši 450, Kč/1 stání za měsíc. souhlasí s obsazením garážového stání v novém bytovém domě čp. 134, ul. Zlatá stezka pro p. Pavla Hodinu, bytem Lažiště 88, a to za podmínky splacení částky do fondu výstavby formou jednorázového vkladu; s obsazením garážového stání v novém bytovém domě čp. 134, ul. Zlatá stezka pro p. Petra Kovárnu, bytem Na Sadech 834, Prachatice. bere na vědomí pracovní jednání týkající se návrhu technického řešení přeložky silnice II/141 v úseku Prachatice Libínské Sedlo; ukládá odboru stavebně správnímu a regionálního rozvoje uplatnit za Město Prachatice požadavek dále sledovat variantu č. 1 a č. 4 a v maximální možné míře ochránit stávající vodní zdroje. příloha II

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.3 z 3. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 27.1.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více