Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu"

Transkript

1

2 Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu Podle přednášek prof. MUDr. Milana Kvapila, DrSc. (II. interní klinika LF UK, FN Motol), a prof. MUDr. Zdeňka Amblera, DrSc. (Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň), přednesených na sympoziu nazvaném Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu, které proběhlo v rámci 48. diabetologických dnů v Luhačovicích, zpracovala MUDr. Zuzana Zafarová.

3 Diabetická polyneuropatie z pohledu diabetologa Prof. MUDr. Milan Kvapil, DrSC. Diabetické komplikace vznikají pomalu a plíživě. Je pro ně charakteristické, že na sebe pacienta neupozorní až do závažného stadia svého rozvoje. Přitom v počátečních stadiích jsou obvykle dobře zvládnutelné, zatímco bez intervence vedou k závažným stavům. DIABETICKÁ NEUROPATIE je nejčastější mikrovaskulární komplikací diabetu. Podíl postižených diabetiků se udává mezi 25 a 90 %. Příčinou tohoto širokého rozptylu je skutečnost, že jak senzitivně-motorická, tak autonomní neuropatie mohou probíhat dlouho asymptomaticky. Patogeneze je multifaktoriální, uplatňují se vaskulární i metabolické vlivy, ale i rizikové faktory, jako hypertenze, obezita a kouření. Rozvoj diabetické neuropatie nepříznivě ovlivňuje délka trvání diabetu, nedostatečná kompenzace diabetu a kolísání glykemie. Periferní senzitivní diabetická polyneuropatie Periferní senzitivní diabetická polyneuropatie se klinicky projevuje poruchami čití, které zahrnují parestezie, dysestezie, hypestezie a anestezie. Klinická manifestace těchto příznaků je ovlivněna individuální vnímavostí pacienta. S určitými projevy diabetické neuropatie se v průběhu léčby setkáme téměř u každého diabetika. Subjektivní příznaky přitom výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. SENZITIVNĚ-MOTORICKÁ POLYNEUROPATIE je charakterizována pálivými, řezavými a palčivými bolestmi nohou a distálních partií bérců, pocitem neklidu v nohou, mravenčením prstů. Bolesti se objevují většinou v klidu a při zátěži se zmírní. Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti včetně ztráty vnímání pocitu bolesti a svalová slabost, popř. se zhoršenou kloubní pohyblivostí (motorická neuropatie). to vyšetření ale nepřispěl k objasnění obtíží pacienta. Pacient byl odeslán na neurologické vyšetření, které potvrdilo diagnózu senzitivního polyneuropatického syndromu. Opakované neurologické vyšetření provedené z důvodu neustupujících příznaků vedlo ke stejnému závěru a teprve při třetím vyšetření na neurologii, při němž bylo provedena i EMG, bylo kromě lehké formy senzitivně motorické neuropatie vysloveno podezření na demyelinizaci na dolních končetinách a úžinový syndrom na horních končetinách. Výsledky testů na sympatickou a parasympatickou inervaci byly negativní. Další neurologické vyšetření tento nález potvrdilo spolu s podezřením na projevy míšní léze. Pacient byl hospitalizován na neurologické klinice. Byla provedena lumbální punkce, CT a MR. Nález v mozkomíšním moku odpovídal chronickému zánětu, zobrazovací vyšetření ukázala stenózu páteřního kanálu v rozsahu C3 C6 (při osteochondróze, spondylóze a spondyloartróze), ovšem bez komprese míchy. Stav byl uzavřen jako myelopolyradikulitida, velmi suspektně parainfekční etiologie, plus diabetická polyneuropatie. Zdá se, že pacient prodělal na konci roku 2005 infekci, která se v akutním stadiu klinicky projevila pouze přechodným zhoršením kompenzace diabetu s následným rozvojem neurologických příznaků. Pacient byl úspěšně léčen konzervativně. O 9 měsíců později ovšem zemřel při autonehodě. Tato kazuistika ukazuje, že i jednoznačně vyhlížející klinická situace vyhodnocená jako periferní neuropatie může mít jinou etiologii. Autonomní diabetická polyneuropatie Klinickými koreláty autonomní diabetické polyneuropatie může být náhlá smrt z kardiologických příčin, nepoznaná hypoglykemie, sudomotorické poruchy, posturální hypotenze, porucha vyprazdňování žaludku, průjem či zácpa, močová retence, inkontinence nebo otoky. Dalšími příznaky autonomní diabetické polyneuropatie, které ovšem zůstávají klinicky němé, jsou poruchy regulace bronchiálního průsvitu, klidová tachykardie, vazomotorická dysfunkce nebo dysfunkce pupily. Porucha funkce pupily může být závažná např. při řízení v noci, protože při zpomalené reakci pupily snadno dojde k oslnění řidiče s možnými závažnými následky. Kazuistika 1 U 62letého pacienta došlo v roce 2005 z plného zdraví k rozvoji polyurie a polydipsie. Hodnota glykemie činila 16,2 mmol/l. Byla stanovena diagnóza diabetes mellitus a zahájena léčba dietou a derivátem sulfonylurey (z důvodu nesnášenlivosti metforminu při štíhlé postavě). Po 8 měsících léčby byla glykemie 7,2 mmol/l a glykovaný hemoglobin (HbA 1c ) 4,0 %. Na konci roku 2005 došlo k přechodné dekompenzaci diabetu, ale po zpřísnění léčby se zvýšením dávky gliclazidu bylo dosaženo opět cílových hodnot glykemie. V lednu 2006 se u pacienta náhle objevily parestezie, dysestezie a hypestezie. Stav byl hodnocen jako počínající polyneuropatický syndrom. Další zlepšení kompenzace diabetu však nemělo na neuropatické příznaky žádný znatelný účinek. Pro netypický průběh bylo indikováno podrobné vyšetření: klinické, kompletní laboratorní, onkologický screening a angiologické vyšetření. Žádný z výsledků těch- Klinický obraz AUTONOMNÍ NEUROPATIE je dán postižením jednotlivých systémů. Většinou se jako první manifestuje postižení kardiovaskulárního systému. Dále se příznaky odvíjejí od postižení systému gastrointestinálního, urogenitálního sudomotorického, postižení očí a endokrinních žláz. Kazuistika 2 56letý pacient byl již od 45 let léčen pro diabetes mellitus, který byl diagnostikován během hospitalizace z důvodu sepse a pyelonefritidy. Kromě diabetu měl pacient mediokalcinózu, chronickou intersticiální nefritidu s chronickou renální insuficiencí mírného stupně, hypertenzi, obezitu a depresivní syndrom řešený farmakoterapeuticky. 1

4 Antidiabetickou režimovou i inzulinovou léčbu dodržoval velmi pečlivě, pravidelné diabetologické kontroly po 3 měsících ukazovaly těsnou kompenzaci s HbA 1c průměrně 4 %. Pacient si sám doma kontroloval glykemii. V únoru 2005 si pacient stěžovat na náhle vzniklé návaly pocení. Sám situaci vyhodnotil jako příznak hypoglykemie a zřejmě i za přispění své depresivní poruchy reagoval na situaci během následujících 6 měsíců nedodržováním léčby s důsledkem zhoršení glykemické kompenzace (obr. 1). Po edukaci a úpravě terapie se podařilo postupně znovu cílové hodnoty glykemie vylepšit. Následně ovšem došlo zřejmě vlivem poruchy kompenzace diabetu k rozvoji distální senzitivní neuropatie. Tato kazuistika demonstruje situaci, kdy špatně vyhodnocený příznak autonomní neuropatie (návaly pocení) ovlivnil další rozvoj diabetických komplikací. Ukazuje, že i u velmi dobře kompenzovaného diabetu není možné potenciální rozvoj autonomní neuropatie podceňovat. 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3, HbA 1c (%) Obr. 2. Syndrom diabetické nohy Pocení, suspektní hypoglykemie Obr. 1. Dekompenzace diabetu po špatném vyhodnocení návalů pocení, které byly projevem autonomní neuropatie, jako příznaku hypoglykemie Obr. 3. Charcotova noha Diabetická senzitivní polyneuropatie a syndrom diabetické nohy Nepříjemnou, rizikovou a terapeuticky finančně náročnou komplikací diabetu je syndrom diabetické nohy. Etiologie této komplikace je komplexní, ovšem hlavním rizikovým faktorem jejího rozvoje je periferní senzitivní polyneuropatie. Motorická složka neuropatie vede ke svalové atrofii, deformacím a následnému vysokému plantárnímu tlaku. Senzitivní složka se podílí na vzniku ulcerací necitlivostí na tlak, bolest a teplo, v jejímž důsledku snadno dochází ke zranění. Svůj podíl má i porucha trofiky způsobená arterio-venózními shunty s důsledkem zhoršeného hojení ran. Při kombinaci neurologických abnormalit a různého stupně ischemické choroby dolních končetin snadno dochází k infekci, ulceraci a destrukci hlubokých tkání. Děsivou zkušeností zdravotníků, kteří ošetřují pacienty s diabetickými ulceracemi, je absence bolesti při výkonu, např. i při použití ostrých nástrojů (obr. 2). Specifickým důsledkem syndromu diabetické nohy je Charcotova osteoartropatie. Jedná se o neuroosteoartropatii vznikající po nevelkém traumatu bez podílu infekce, která ovšem vykazuje zřetelné lokální známky zánětu. Tato komplikace vede k deformitám a pacienty invalidizuje (obr. 3). Léčba je velmi svízelná, spíše empirická, a spočívá v klidu a odlehčení končetiny. Diferenciálně diagnosticky je obtížné odlišit komplikace infekční etiologie. V prevenci těchto stavů je velmi důležitá preven- ce a léčba diabetické neuropatie. Nelze zapomínat, že pouze 20 % ulcerací není možné předejít. Závěr Neuropatie je velmi nepříjemným důsledkem diabetu. V průběhu léčby se téměř u každého diabetika objeví příznaky neuropatie. Proto je nutné každý rok u každého diabetika opakovat screeningové vyšetření na přítomnost periferní neuropatie s využitím anamnézy, ladičky a monofilament. Pacienty s diabetickou neuropatií je třeba dispenzarizovat, zařadit do léčby běžná jednoduchá profylaktická opatření včetně používání speciální obuvi. V případě atypického průběhu neuropatie a u klinicky závažných příznaků je indikováno neurologické vyšetření. Důraz je ale kladen vždy na prevenci, protože manifestace příznaků diabetické neuropatie významně zužuje prostor pro léčbu. V takové situaci je nutné zrevidovat antidiabetickou i další terapii a přizpůsobit ji nové situaci. Rozvoj neuropatie je často dlouhodobým a nevyhnutelným důsledkem zhoršení metabolické kompenzace diabetu. Jak vyplývá z uvedených kazuistik: (1) i typické příznaky diabetické polyneuropatie mohou překrývat příznaky organického postižení nervové soustavy, a (2) i při těsné kompenzaci diabetu nelze opomíjet možnost rozvoje diabetické neuropatie. Velmi významným výsledkem účinné prevence a léčby diabetické neuropatie je absence rozvoje diabetické nohy se závažnými ulceracemi. 2

5 Pregabalin v léčbě diabetické neuropatické bolesti Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Diabetes mellitus je v současné době celosvětově nejčastější příčinou polyneuropatie. Publikované údaje o prevalenci diabetické neuropatie se výrazně rozcházejí. V průměru se podle těchto údajů rozvine neuropatie po 15 letech asi u poloviny diabetiků. U % pacientů s klinicky manifestní neuropatií je přítomna bolest (bolestivá diabetická neuropatie), přičemž bolest se může objevit asi u % diabetiků bez jiných projevů neuropatie. Bolestivá diabetická neuropatie je stále obecně nedostatečně diagnostikována a není vhodně léčena. Epidemiologie neuropatické bolesti u diabetiků Výskyt polyneuropatie a neuropatické bolesti stoupá se závažností poruchy metabolismu glukózy (obr. 4). Epidemiologické údaje ukazují, že zatímco u pacientů s normální glukózovou tolerancí je výskyt polyneuropatie asi 7,4 %, při porušené glykemii nalačno to je již 11,3 %, při porušené glukózové toleranci 13,0 % a u diabetu 28,0 %, a podobně stoupá podíl pacientů s neuropatickou bolestí. Prevalence distální polyneuropatie navíc stoupá s věkem. V nedávno provedené britské studii zahrnující diabetiků se bolestivé symptomy vyskytly u 26 % pacientů bez neuropatie a u 60 % pacientů s těžkou neuropatií. 1 % ,2 7,4 Neuropatická bolest Polyneuropatie 4,2 11,3 NGT PGL PGT Diabetes Obr. 4. Prevalence polyneuropatie a neuropatické bolesti podle poruchy kompenzace glykemie (upraveno podle literatury 2) NGT = normální glukózová tolerance, PGL = porušená glykemie nalačno, PGT = porušená glukózová tolerance Primární aferentní axony typ axonu Aα Aβ Aδ C průměr (mm) ,2 1,5 rychlost vedení m/s ,5 2 Obr. 5. Bolestivá diabetická neuropatie je důsledkem postižení tenkých nervových vláken Aδ a C 8,7 13,0 13,3 28,0 Patofyziologie a projevy neuropatické bolesti Bolestivá diabetická neuropatie je důsledkem postižení tenkých vláken Aδ a C (obr. 5). Neuropatická bolest u diabetu může vzniknout periferními nebo centrálními mechanismy. Periferní mechanismy zahrnují změny v distribuci a expresi sodíkových a vápníkových kanálů, narušení exprese neuropeptidů, vytváření nových výběžků sympatických vláken, periferní senzitizaci, alteraci periferního průtoku krve, atrofii a degeneraci axonů, poškození tenkých vláken a nestabilitu glykemie. Mezi centrální mechanismy patří centrální senzitizace, pučení vláken Aβ do laminy 2. zadního rohu míšního a snížení inhibice cestou descendentních vláken. PARESTEZIE abnormální vjemy nebolestivého charakteru (brnění, mrtvění, pálení nebo píchání), mohou být spontánní nebo vyvolané stimulací. DYSESTEZIE obdobné vjemy, které jsou ale pociťovány jako velmi nepříjemné až bolestivé. HYPERALGEZIE zvýšená citlivost a snížený práh k bolestivým stimulům (bolestivý podnět vyvolá bolest vyšší intenzity, než je obvyklé). ALODYNIE bolest je vyvolána podnětem, který normálně bolest nevyvolá. Bolestivá diabetická neuropatie se typicky vyskytuje u déletrvajícího diabetu s přítomností chronické distální symetrické polyneuropatie. Bolest se objevuje obvykle v klidu, často bývá horší v noci a mívá neuropatický charakter (alodynie, hyperalgezie, pálení apod.). Atypické formy s akutním nebo subakutním začátkem, monofázickým i fluktuujícím průběhem nejsou přímo vázány na chronickou hyperglykemii a bývají přítomné při porušené glukózové toleranci nebo mírně zvýšené glykemii nalačno. Mezi akutní bolestivé neuropatie patří: neuropatie indukovaná léčbou, která vzniká v souvislosti se zahájením intenzivní léčby inzulinem ( inzulinová neuropatie ), ale i při perorální farmakoterapii diabetu, hyperglykemický typ neuropatie, který se objevuje u diabetiků se špatně kompenzovaným diabetem, např. u diabetu I. typu nebo po diabetické ketoacidóze, diabetická neuropatická kachexie, proximální diabetická amyotrofie, která je typická jednostrannou nebo výrazně asymetrickou bolestí v bederní krajině s propagací na přední stranu stehna, brzy se rozvíjí svalová slabost a atrofie. Terapie neuropatické bolesti u diabetiků Přístup k léčbě neuropatické bolesti musí být komplexní. Zahrnuje simultánní intervenci cílenou na základní chorobu, popř. její etiologii, na příznaky zahrnující bolest na komplementární léčbu průvod- 3

6 ních chorob. Za základ léčby každé manifestní diabetické neuropatie se považuje kompenzace diabetu a normalizace glykemie. Snížení rozvoje neuropatie při těsné kompenzaci glykemie je prokázáno u diabetu I. typu, zatímco u diabetu II. typu jsou výsledky velmi variabilní, protože i intenzivní snižování glykemie má pouze částečný nebo vůbec žádný vliv na progresi neuropatie. V 5letém sledování diabetiků II. typu neměla intenzivní antidiabetická léčba v porovnání se standardní péčí na rozvoj neuropatie žádný vliv. 3 Ke stejným výsledkům došlo i 13leté sledování se 160 diabetiky II. typu. 4 V současné době nemáme žádné důkazy, že by kompenzace glykemie ovlivnila již vzniklou neuropatickou bolest. Navíc zatím neexistuje žádný postup, který by byl schopen obnovit funkci postižených nervových vláken. Přímé farmakoterapeutické ovlivnění diabetické neuropatické bolesti se doporučuje při výraznější bolesti nebo dysesteziích. V posledních 2 letech byla publikována řada oficiálních doporučení a revizí starších doporučení pro léčbu neuropatické bolesti a bolestivé diabetické periferní neuropatie. Z nich vychází také nejnovější český Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti, který byl zveřejněn v letošním roce v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 5 a je dostupný na: Podle tohoto standardu jsou u bolestivé diabetické neuropatie doporučeny jako léky 1. volby tricyklická antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin), modulátory kalciových kanálů (pregabalin, gabapentin) a inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI duloxetin, venlafaxin). Jako léky 2. a 3. volby standard doporučuje opioidy, tramadol, kyselinu thioktovou a deriváty kyseliny valproové (tab. 1). Cílem podávání těchto přípravků při neuropatické bolesti je významné zmírnění bolesti s přijatelnými nežádoucími účinky a zlepšení kvality života. Tab. 1. Doporučená léčba bolestivé diabetické neuropatie podle českého standardu Bolestivá diabetická neuropatie Léky 1. volby Léky 2. a 3. volby Pregabalin tricyklická antidepresiva modulátory kalciových kanálů inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu opioidy neopioidní analgetika kyselina thioktová deriváty kyseliny valproové amitriptylin nortriptylin pregabalin gabapentin duloxetin venlafaxin morfin oxycodon tramadol Pregabalin vyvinul profesor chemie Richard Bruce Silverman z Northwestern University v USA. V Evropské unii a USA byl schválen v roce 2004, na trhu je k dispozici od roku Pregabalin je účinný ligand napětím řízeného kalciového kanálu. Snižuje influx kalcia do terminálního neuronu, čímž moduluje uvolňování neurotrans- miterů snižuje vyplavení noradrenalinu, glutamátu a substance P do synaptické štěrbiny (obr. 6). Pregabalin navozuje snížené vyplavování těchto neurotransmiterů pouze za abnormálních podmínek (senzitizace, hyperexcitabilita), zatímco za normálních podmínek tento účinek nevykazuje. Vazba na podjednotku α 2 δ je nezbytná pro analgetické, anxiolytické a antikonvulzivní účinky. Pregabalin se váže na podjednotku α 2 δ napětím řízeného vápníkového kanálu Moduluje uvolňování neurotransmiterů, např. noradrenalinu glutamátu podjednotka α 2 δ substance P Napětím řízený Ca 2+ kanál Presynapse Obr. 6. Mechanismus účinku pregabalinu % reagujících na léčbu Přenašeč neurotransmiteru p <0,01 vs. placebo * p <0,0001 vs. placebo 27 % 22 % 47 % 39 % Vazebné místo pro neurotransmiter Postsynapse Pregabalin není metabolizován na kyselinu gamaaminomáselnou (GABA), není aktivní na receptorech GABA A ani GABA B, není agonistou ani antagonistou GABA a neovlivňuje její vychytávání ani degradaci. Pregabalin se také odlišuje od blokátorů kalciových kanálů, které se vážou na protein podjednotky α 1 (pór) kalciových kanálů. Blokátory kalciových kanálů tyto kanály blokují, a snižují tak krevní tlak a srdeční frekvenci. Naopak pregabalin se váže na přídatný protein α 2 δ a kalciové kanály moduluje. Přestože jsou proteiny α 2 δ exprimovány i v srdci a hladké svalovině, nebyla u nich prokázána specifická vazba pregabalinu. Pregabalin tedy nemá vliv na krevní tlak ani srdeční frekvenci. 62 % 55 % * 43 % 37 % 0 Placebo 150 mg 300 mg 600 mg Placebo 150 mg 300 mg 600 mg n % zlepšení 30% zlepšení Obr. 7. Výsledky metaanalýzy 7 studií s pregabalinem v léčbě bolestivé diabetické neuropatie (upraveno podle literatury 6) 4

7 Účinnost pregabalinu Metaanalýza 7 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií s pregabalinem v léčbě bolestivé diabetické neuropatie 6 ukázala, že léčba pregabalinem v dávkách 150, 300 a 600 mg 1 nebo 2 denně významně a na dávce závislým způsobem zmírňuje bolest. Obr. 7 ukazuje podíl respondentů s minimálně 50% nebo minimálně 30% zmírněním diabetické neuropatické bolesti u jednotlivých dávek pregabalinu. Při léčbě pregabalinem je výhodou jeho příznivý farmakokinetický profil (tab. 2), který má klinický význam např. při porovnání s gabapentinem nebo duloxetinem (tab. 3, 4). Tento profil zajišťuje vysokou biologickou dostupnost a umožňuje rychlé dosažení účinné plasmatické koncentrace, potenciálně rychlou úpravu dávky, podávání bez ohledu na příjem jídla, dávkování 2 denně, a vyžaduje úpravu dávky při renální insuficienci. Porovnání pregabalinu s dalšími léky v terapii neuropatické bolesti Klinické porovnání účinnosti pregabalinu a gabapentinu u pacientů s periferní neuropatií 7 zahrnovalo 44 pacientů s gabapentinem (průměrná dávka mg/den) a 88 s pregabalinem (průměrná dávka 202 mg/den). Ve skupině s pregabalinem došlo po 12 týdnech léčby k většímu poklesu intenzity bolesti podle vizuální analogové stupnice (VAS) (p = 0,008). Navíc byl ve skupině s pregabalinem větší Tab. 2. Farmakokinetický profil pregabalinu Parametr Vlastnosti Klinický význam Absorpce Biologická dostupnost Farmakokinetika Plasmatický poločas Ustálený stav T max 1 h 90 %, bez vlivu jídla lineární 6,3 h h rychlé účinné plasmatické koncentrace stálá dostupnost v celém dávkovacím rozsahu, podávání nezávisle na příjmu jídla klinická odpověď stoupá s dávkou dávkování 2 denně (možno i 3 denně) potenciálně rychlá úprava dávky Vazba na bílkoviny není bez ztráty účinné látky navázané na proteiny Metabolismus nepodléhá bez účinku na játra Vylučování 98 % nezměněno ledvinami úprava dávkování při renální insuficienci Tab. 3. Porovnání farmakokinetického profilu pregabalinu a gabapentinu Parametr Gabapentin Pregabalin Biologická dostupnost % 90 % Maximální plasmatická koncentrace 2 3 h 1,3 h Vazba na plasmatické bílkoviny <3 % 0 Vazba na podjednotku α2δ Biologický poločas 5 7 h 6,3 h Farmakokinetika absorpce nelineární lineární Metabolismus 0 0 Vylučování ledvinami (100% v nezměněné podobě) ledvinami (98% v nezměněné podobě) Dávkování 3 denně 2 3 denně Dávka na snížení neuropatické bolesti mg/den mg/den Dosažení účinné dávky 9 dnů 1 den Interakce antacida snižují biologickou dostupnost o % 0 Tab. 4. Porovnání farmakokinetických vlastností pregabalinu a duloxetinu Parametr Pregabalin Duloxetin Metabolismus 0 v játrech dvěma isoenzymy P450 Vazba na plasmatické bílkoviny 0 cca 96 % Interindividuální farmakokinetická variabilita <20 % % Léky, které nelze současně předepisovat 0 neselektivní ireversibilní inhibitory MOA, fluvoxamin, ciprofloxacin, enoxacin Lékové interakce 0 s léky, které inhibují nebo jsou metabolizovány CYP1A2 nebo CYP2D6 Při težké renální insuficienci (clearance kreatininu <30 ml/min) s úpravou dávky bez sérového monitorování kontraindikace Jaterní insuficience není nutná úprava dávky kontraindikace Nežádoucí účinky závratě, somnolence nauzea, bolesti hlavy, somnolence, sucho v ústech, průjem, insomnie 5

8 % Podíl pacientů se zmírněním neuropatické bolesti alespoň o 50 % 70 60,9 % Pregabalin 40,5 % Gabapentin Obr. 8. Porovnání zmírnění neuropatické bolesti po 12 týdnech léčby pregabalinem a gabapentinem (upraveno podle literatury 7) % Zmírnění neuropatické bolesti podle VAS (%) % S odpovědí na předchozí léčbu gabapentinem 24 % Bez odpovědi na předchozí léčbu gabapentinem 4 % Bez pregabalinu Obr. 9. Zmírnění neuropatické bolesti po 12 měsících léčby pregabalinem u pacientů, kteří reagovali a kteří nereagovali na předchozí léčbu gabapentinem (upraveno podle literatury 8) podíl pacientů, u nichž bylo dosaženo alespoň 50% zmírnění bolesti (p = 0,029) (obr. 8). Otevřená studie, 8 v níž byla hodnocena účinnost pregabalinu podávaného po předchozí léčbě gabapentinem u pacientů s neuropatickou bolestí, zahrnovala jak pacienty, kteří na gabapentin reagovali (snížení skóre bolesti nejméně o 30 %), tak pacienty bez odpovědi na léčbu gabapentinem. Po 6 a po 12 měsících léčby pregabalinem bylo v obou skupinách dosaženo snížení skóre bolesti podle vizuální analogové stupnice o 27 %, resp. o 24 % (obr. 9). Výsledky této studie ukázaly, že přechod z léčby gabapentinem na léčbu pregabalinem může vést k dalšímu zmírnění neuropatické bolesti u pacientů, kteří reagovali na předchozí léčbu gabapentinem, k významnému zmírnění bolesti u pacientů, kteří na ni nereagovali, a ke zlepšení kvality života pacientů s periferní neuropatií. Metaanalýza studií s pregabalinem, duloxetinem a gabapentinem v léčbě diabetické periferní neuropatické bolesti zahrnovala 3 studie s duloxetinem, 6 studií s pregabalinem a 2 studie s gabapentinem. 9 U všech léků bylo dosaženo statisticky významně lepších výsledných ukazatelů v porovnání s placebem. Při nepřímém porovnání duloxetinu a pregabalinem nebyl zjištěn rozdíl v průměrném 24hodinovém skóre bolesti, ale významný rozdíl byl ve stupnici celkového klinického dojmu (Clinical Global Impression CGI) a stupnici celkového hodnocení dojmu změny pacientem (Clinical Global Impression of Change) ve prospěch pregabalinu a ve výskytu závratí ve prospěch duloxetinu. Při srovnání duloxetinu s gabapentinem nebyly zjištěny významné rozdíly. Pregabalin a zmírnění poruch spánku Různé funkční poruchy spojené s bolestí bývají provázeny významnými přidruženými nemocemi, jako je úzkost a deprese nebo poruchy spánku. Nedávno publikovaný přehled 9 klinických studií 10 prokázal, že pregabalin významně snižuje skóre spánkové interference spojené s neuropatickou bolestí. Obr. 10 ukazuje snížení skóre spánkové interference v jednotlivých studiích podle dávek pregabalinu a v porovnání s placebem u pacientů s periferní diabetickou neuropatií nebo postherpetickou neuralgií. Kromě toho bylo prokázáno, že u pacientů s neuropatickou bolestí pregabalin také zlepšuje strukturu spánku. V porovnání s alprazolamem a s placebem prodlužuje dobu spánku s poma- Skóre spánkové interference rozdíl proti placebu 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 DPN PHN DPN/PHN Lesser Rosenstock Tolle Richter Arezzo Sabatowski van Seventer Dworkin Freynhagen a 600 b mg/den Týden 1 Konec sledování Zlepšení *p <0,05, p <0,01, p <0,001, a flexibilní dávka, b fixní dávka Obr. 10. Pregabalin snižuje spánkovou interferenci spojenou s neuropatickou bolestí (upraveno podle literatury 10) DPN = diabetická periferní neuropatie; PHN = postherpetická neuralgie 6

9 % * Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV REM % celkové doby spánku * 6 14 * 19 SWS SWS spánek s pomalými vlnami REM spánek s rychlými pohyby očí * p <0,001 proti placebu p <0,05 proti alprazolamu } 0 Pregabalin Placebo Alprazolam Obr. 11. Pregabalin zlepšuje strukturu spánku u pacientů s neuropatickou bolestí (upraveno podle literatury 11) lými vlnami (stadium III a IV) (obr. 11), které jsou nejdůležitější pro regeneraci mozku. 11 Pregabalin u starších pacientů Incidence neuropatické bolesti se zvyšuje s věkem. Proto je významná otázka její léčby u pacientů vyšších věkových kategorií. Výsledky sloučené analýzy údajů z 11 klinických studií s pacienty s neuropatickou bolestí staršími 65 let ukázaly, že účinnost a bezpečnost pregabalinu je srovnatelná s mladšími nemocnými. Účinnost se mezi mladšími a staršími pacienty nelišila a výskyt nežádoucích účinků (závratě, somnolence) nebyl u starších pacientů vyšší. 12 U starších pacientů s neuropatickou bolestí se doporučuje začínat menší dávkou a tu postupně titrovat podle tolerance nemocného. Pregabalin je u starších pacientů vhodný také z důvodu absence interakcí s jinými léky u této skupiny nemocných s častou polymedikací. Minimum lékových interakcí u pregabalinu U pregabalinu nebyly zjištěny žádné farmakokinetické látkové interakce s jinými léky pro léčbu neuropatické bolesti (antiepileptika, carbamazepin, gabapentin, lamotrigin, phenytoin), ani s jinými často podávanými léky (perorální antidiabetika, inzulin, diuretika, perorální antikoncepce). Opakované perorální dávky pregabalinu podané spolu s oxycodonem, lorazepamem anebo etanolem neměly klinicky významný účinek na dýchání. Pregabalin má pravděpodobně aditivní účinek na poruchu kognitivních a hrubých motorických funkcí vyvolaných oxycodonem, může potencovat účinek etanolu a lorazepamu. Bezpečnost pregabalinu Analýza všech kontrolovaných studiích s pregabalinem ukázala následující výskyt nežádoucích účinků: ospalost ve 29,2 %, závratě ve 22,2 %, sucho v ústech v 9,1 %, mlhavé vidění v 6,4, periferní edémy v 6,1 %, hmotnostní přírůstek v 5,6 % a poruchy koncentrace v 5,6 %. 13 Většina těchto účinků se objevuje asi po 2 dnech léčby, ale postupně ustoupí či zcela vymizí přibližně za 2 3 týdny. I nejčastější nežádoucí účinky vedou ovšem jen ve velmi malém procentu případů k vysazení pregabalinu (závratě ve 3,1 %, ospalost ve 2,6 %). Závěr Základní zásady léčby neuropatické bolesti, které platí i pro pacienty s bolestivou diabetickou neuropatií, zahrnují nutnost pacienta vyslechnout a zabývat se jeho obtížemi. Dalším krokem je stanovení správné diagnózy a určení realistického terapeutického cíle. Kromě těsné kompenzace diabetu je u závažné neuropatické bolesti indikována léčba bolesti podle českých standardů pro neuropatickou bolest. Při výběru terapie první volby je třeba posoudit poměr mezi přínosem a rizikem léčby. Zásadní význam má podávání dostatečné dávky zvoleného léku, kterou je možné postupně zvyšovat. Pacienta je vhodné předem upozornit na vedlejší účinky. Důležitá je také oboustranná trpělivost při čekání na účinek léčby. Při jejím neúspěchu je možné volit kombinaci léků. Literatura 1. Abbott CA, Malik RA, van Ross ER, Kulkarni J, et al. Prevalence and characteristics of painful diabetic neuropathy in a large community-based diabetic population in the U.K. Diabetes Care Oct; 34(10): Epub 2011 Aug Ziegler D, Rathmann W, Dickhaus T, et al. KORA Study Group. Prevalence of polyneuropathy in pre-diabetes and diabetes is associated with abdominal obesity and macroangiopathy: the MONICA/KORA Augsburg Surveys S2 and S3. Diabetes Care Mar;31(3): Epub 2007 Nov Dluhy RG, McMahon GT. Intensive glycemic control in the ACCORD and ADVANCE trials. N Engl J Med Jun 12; 358(24): Epub 2008 Jun 6. 7

10 4. Gaede P, Lund-Andersen H, Parving HH, et al. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med Feb 7;358(6): Bednařík J, Ambler Z, Opavský J, et al. Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Cesk Slov Neurol N 2012;75/108: Freeman R, Durso-Decruz E, Emir B. Efficacy, safety, and tolerability of pregabalin treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: findings from seven randomized, controlled trials across a range of doses. Diabetes Care Jul;31(7): Epub 2008 Mar Pérez C, Navarro A, Saldaña MT, et al. Pregabalin and gabapentin in matched patients with peripheral neuropathic pain in routine medical practice in a primary care setting: Findings from a cost-consequences analysis in a nested case-control study. Clin Ther Jul;32(7): Toth C. Substitution of gabapentin therapy with pregabalin therapy in neuropathic pain due to peripheral neuropathy. Pain Med Mar;11(3): Epub 2010 Jan Quilici S, Chancellor J, Löthgren M, et al. Meta-analysis of duloxetine vs. pregabalin and gabapentin in the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain. BMC Neurol Feb 10;9: Roth T, van Seventer R, Murphy TK. The effect of pregabalin on pain-related sleep interference in diabetic peripheral neuropathy or postherpetic neuralgia: a review of nine clinical trials. Curr Med Res Opin. 2010;26: Hindmarch et al. APA, Semel D, Murphy TK, Zlateva G, et al.evaluation of the safety and efficacy of pregabalin in older patients with neuropathic pain: results from a pooled analysis of 11 clinical studies. BMC Fam Pract Nov 5;11: Gajraj NM. Pregabalin: its pharmacology and use in pain management. Anesth Analg 2007;105:

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Doporučení k edukaci diabetika

Doporučení k edukaci diabetika Doporučení k edukaci diabetika 1. Definice Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XATRAL 5-SR tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Alfuzosini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě Úplný seznam pomocných

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Léčba diabetes mellitus

Léčba diabetes mellitus Léčba diabetes mellitus Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 2011 Co se dnes dozvíte perorální antidiabetika principy léčby indikace nežádoucí účinky další možnosti inzulíny typy inzulínů kinetika použití

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum). Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls44373/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

Polyneuropatie klasifikace, diagnostika, terapie

Polyneuropatie klasifikace, diagnostika, terapie Poly klasifikace, diagnostika, terapie Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS University Pardubice Poly jsou jednou ze základních neurologických nemocí a nemocní s mi navštěvují

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Význam a možnosti vyšetřování ketonů P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Co jsou ketony a jak vznikají? Ketony - ketolátky Silné organické kyseliny v krvi Beta-hydroxymáselná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1 mg tablety Repaglinid Arrow 2 mg tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1 mg tablety Repaglinid Arrow 2 mg tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls31830/2011 a příloha k sp. zn. sukls171018/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Souhrn: Výskyt diabetes mellitus zejména 2. typu v současné době stoupá prakticky

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Tizanidini

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Repaglinid Teva 0,5 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více