Continuous plasma glucose monitoring using transcutaneous sensors in clinical practice - year

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Continuous plasma glucose monitoring using transcutaneous sensors in clinical practice - year 2012 -"

Transkript

1 Continuous plasma glucose monitoring using transcutaneous sensors in clinical practice - year Rudolf Chlup 2nd Workshop of BVT Technologies High sophisticated biosensors systems and their appolications Strážek 17th -18th October 2012

2 Aim Summary of therapeutic outomes in persons with diabetes type 1 and type 2 Using CSII Using CGMS

3 Agenda History Intensive selfmonitoring today Continuous subcutaneous insulin infusion Therapeutic education

4 Rozvoj technologie a rutiny během 40 let Od stříkaček k dávkovačům Od glykozurie k CGMS Od striktní diety k liberalizované stravě, analogům, pumpám a fyzické zátěži

5 Vývoj HbA1 při selfmonitoringu Schiffrin Diab. Care 1982 DCCT Diab. Care 1987

6 Agenda History Intensive selfmonitoring today Continuous subcutaneous insulin infusion Therapeutic education

7 Osnova pro glykemický profil edukační pomůcka

8 Glukometr Calla

9 HbA1c [%] 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 Vývoj HBA1c při CSII SMPG a CGMS 6,5 5,95 5,8 5,6 6,4 6, n = 32 SMPG C G M SMPG 3 měsíce 6 měsíců

10 Přijetí a odmítnutí senzoru ve skupinně 37 osob Sekundární odmítnutí 5 (n=5; 13,5 %) Primární odmítnutí 17 (n=17; 46 %) Probandi, 15 ketří dokončili (n=15; 40,5 %)

11 Důvody primárního odmítnutí CGM (odmítlo 17 ze 37 osob) n Low education No time Family Blindness edukace čas rodina reasons zrak

12 Nastřelení senzoru

13 Připojení transmiteru Minilink k senzoru

14 Kontinuální monitorování glykemie pumpa Paradigm 722 nebo monitor Guardian

15 Zaslepený monitor ipro2 N = 9 420

16 Kontinuální monitoring v perioperačním období

17 Monitor Guardian (sledování glykemie při operaci)

18 Kazuistika - Nekrektomie palce a I.MTT DK D.Z., Ž, r.1932, DM II na inzulinu Nemocnice v Kroměříži, ,

19 Týden před porodem

20 Den porodu porod

21 Oliver

22 Týden po porodu

23 Agenda History Intensive selfmonitoring today Continuous subcutaneous insulin infusion Therapeutic education

24 Literatura Jennings: RCT Comparing CSII and CIT in T2DM. Diabetes Care,1991 Raskin: CSII vs MDI in T2DM. Diabetes Care, 2003 Herman W: CSII vs. MDI in older adults T2DM. Diabetes Care, 2005 Berthe E: Effectivenes of MDI and CSII in T2DM. Horm. Metab Res, 2007 Weinstein: Insulin pump vs. MDI in obese T2DM. Diabetic Medicine 22

25 Dílčí výsledky byly dosud prezentovány Léčba inzulinovou pumou u osob s diabetem 2. typu. 6. vedecká konferencia prof. Koreca, Topolčianky, 2009 Langfristige Behandlung mit Insulinpumpe bei Typ-2 Diabetikern hat meistens eine Verminderung des Insulinbedarfs und eine verbesserte Stoffwechsellage und Zufriedenheit zur Folge. 44. Jahrestagung der DDG, Leipzig, 2009 Přínos dlouhodobé léčby Inzulinovou pumpou u osob s DM 2. Konference SVOČ, LF UP v Olomouci, 2009 Impact of Continuous Subcutaneous Insulin Infusion on Metabolic Parameters and Well-being in Persons with Type 2 Diabetes. ADA 70th scientific sessions, Orlando Benefits of intensive selfmonitoring and CSII in Persons with type 2 DM. First World Congress of Endobolism, Xiamen, 2011

26 Osnova studie DM2 (n = 52) Zavedení pumpy Poslední kontrola v r BMI DD inz. HbA1c 1-10 let (prům. 4,5 ± 0,3) BMI DD inz. HbA1c

27 Porovnání výsledků léčby CSII u DM1 a DM ,1 36,3 51,7 38, , ,9 31,1 8,1 6,9 před CSII při CSII DM1T (n=41) 7,5 6,8 před CSII při CSII DM2T (n=52) BMI [kg/m2] HbA1c [%] Dávka inz.[m.j./24h]

28 Vliv CSII a SMPG na HbA1c a BMI u prvních 10 ze 60 osob s diabetem 2. typu No Sex Age [y] With DM [y] On CSII [y] HbA1c [%] Insulin [IU/d] BMI [kg/m 2 ] Before CSII With CSII Before CSII With CSII Before CSII With CSII 1 F ,4 11, ,7 26,2 25,5 Neuropathy 2 F ,7 10, ,2 33,9 35,6 Polymorbidity 3 F ,4 6, ,5 41,8 Neuropathy 4 M , ,9 26,9 28,7 Neuropathy 5 M ,2 5, ,1 30,1 Polymorbidity 6 F , ,7 26,6 Diab. Foot 7 M , ,3 29,4 29,2 Neuropathy 8 M ,5 10, ,8 39,4 32,7 Diab. Foot 9 M , ,1 30,3 10 M ,1 11, ,7 40,9 40,3 Retinopathy

29 Korelace mezi denní dávkou inzulinu a HbA1c při CSII u DM2 r = 0,316 n = 51 P <0,05

30 Léčba pomocí IP a CGMS byla u DM1 přínosem spokojenost a subjektivní pocit zvýšení kvality léčebného procesu pokles HbA1c asi o 1 % denní dávce insulinu snížena o 5 j Výsledky jsou ve shodě s pozorováním jiných autorů.

31 Souhrn výsledků léčby CSII u 52 osob s DM 2 1 muž a 1 žena nespokojeni a pumpu vrátili ostatní (n = 50) považovali léčbu za přínos 10 osob zemřelo (m.alzheimer,im,nefropatie) 5 osob potřebuje trvalou pomoc HbA1c: 32 osob, 20 osob BMI: 22 osob, 23 osob, stejný 7 osob Inzulin/d: 39 osob, 11osob

32 K diskuzi Kdo jsou ti, kterým CSII (ne)přináší klinický i laboratorní profit? Současný vzestup BMI a HbA1c a DD svědčí pro nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie - špatná edukace a/nebo malá motivace? Včasná intervence:, CSII nebo inkretiny?

33 Obsah Ohlédnutí do historie Intenzivní selfmonitoring dnes Kontinuální podkožní infuze inzulinu Terapeutická edukace Plány do budoucna

34 ZÁVĚR Kontinuální subkutánní infuze inzulinu (CSII) a kontinuální monitorování glykemie (CGM) a terapeutická edukace (TPE) vytváří předpoklady pro optimální substituci inzulinu u osob s DM1 a pro suplementaci inzulinu u osob s DM2

35 Přehled indikací k zavedení pumpy PŘÁNÍ OSOBY S DIABETEM - při splnění indikací stanovených VZP 1. opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga - Lantus) 2. výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy) 3. prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem 4. prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkaznosti zlepšení kompenzace při léčbě pumpou 5. ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky

36 Děkuji za pozornost

37 Diskuse CGMS může zavádět 1. Pouze diabetolog se zvláštním oprávněním 2. Pouze biochemik 3. Zaškolená osoba pacient nebo zdravotník nebo kdokoliv jiný bez ohledu na profesi 4. Jen ten, kdo má pověření ředitele nemocnice

38 Diskuse Jak dlouho může zůstat senzor CGMS zaveden v podkoží? 1. 1 den 2. 3 dny 3. Dokud funguje a nejsou známky zánětu 4. Jen pokud je pod dohledem lékaře

39 Diskuse Jak se mění koncentrace HbA1c při využívání kontinuálního monitoringu (CGMS)? 1. Zpravidla se nemění 2. Většinou se zvyšuje 3. Obvykle klesá asi o 1% 4. Obvykle klesá o 4% za týden

40 Diskuse CGMS je určen 1. Jen pro diabetiky 1. typu 2. Pro všechny osoby, kde chceme sledovat vývoj glykemie 3. Jen pro oddělení intenzivní péče 4. Jen pro hospitalizvané diabetiky

41 Soubor osob s DM 2. typu ambulance II. interní kliniky FNOL n = 52 (36 M, 16 Ž) Věk při zavedení pumpy let ( ,30) Trvání DM 1-35 let (16,4 +- 1,09) Trvání léčby pumpou 1-10 let (4,5 +- 0,34) Intenzivní selfmonitoring (alespoň 4x za den) Registr IP v Plzni

42 Vývoj HbA1c při CGMS GLUKOMETR LINUS CGMS GLUKOMETR LINUS p=0,004 p=0,014 p=0,001 NS NS NS n = 31 n = 32 n = 31 n = 30 n = 25 n = 20 n = 15

43 Změny HbA1c, dávky inzulinu a BMI při CSII u DM 2 (n = 52) 60-12,8 i.u./d ,7 38,9 31,9 31,1 Před CSII Při CSII ,5 6,8 HbA1c/IFCC [%] Dávka inz. [m.j./24h] BMI [kg/m2]

44 Změny HbA1c, dávky INS/d a BMI při CSII u DM 2 (n = 52) zlepšení jednoho ukazatele 27% zhoršení všech ukazatelů 8% zlepšení všech tří ukazatelů 23% zlepšení dvou ukazatelů 42%

45 Výsledky léčby DM2 při CSII (n = 52) Před CSII Při CSII rozdíl p HbA1c/IFCC [%] Dávka inz. [m.j./24h] 7,5 ± 0,28 6,8 ± 0,28-0,7 0,060 51,7 ± 3,31 38,9 ± 2,15-12,8 0,0004 BMI [kg/m2] 31,9 ± 0,86 31,1 ± 0,55-0,8 0,420

46 Data transfer from Pump to PC using Comlink or Carelink

47 Děkuji za pozornost

48 Kazuistika s liraglutidem: Muž 48 let, DM2 13 let

49 Agenda History Intensive selfmonitoring today Continuous subcutaneous insulin infusion Therapeutic education

Konsensus k léčbě inzulínovými analogy

Konsensus k léčbě inzulínovými analogy Konsensus k léčbě inzulínovými analogy A. Adamíková, M. Anděl, M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová, E. Račická, Z. Rušavý 1. Analoga inzulínu Analoga inzulinu jsou biosynteticky připravené molekuly inzulínu,

Více

Centra péče o diabetiky v České republice

Centra péče o diabetiky v České republice Centra péče o diabetiky v České republice K 1. 5. 2008 je v České republice takových center evidováno celkem 20, a to pro děti i dospělé. Aktuální seznam je uveden v Příloze č. 1, popř. na webových stránkách

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 1.0 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Verze 1.0 METODIKA SZP ČR. k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k Úhradovému katalogu VZP - ZP ve skupinách, které jsou rozdílně upraveny Platnost od

Více

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 ISSN 1801-2809 Program Časopis pro lékaře a zdravotní sestry příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii Ročník 10, suplementum 1 ISSN

Více

Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir

Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir Č E S K É A S LOVENSKÉ V Y DÁNÍ Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir SUPLEMENTUM 2 ROČNÍK 8 2010 Obsah časopis pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře Ročník 8. Suplementum

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Prospektivní observační projekt pro význam diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1

Více

Doporučení k edukaci diabetika

Doporučení k edukaci diabetika Doporučení k edukaci diabetika 1. Definice Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

Dávkování bolusů dle sacharidů a dalších faktorů. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD Olomouc 5/2008

Dávkování bolusů dle sacharidů a dalších faktorů. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD Olomouc 5/2008 Dávkování bolusů dle sacharidů a dalších faktorů J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD Olomouc 5/2008 Treat to target - léčba k cíli Cílové hodnoty jako součást klinických

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n 2 0 1 1 r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Úroveň analytické kvality glukometrů

Úroveň analytické kvality glukometrů Úroveň analytické kvality glukometrů B. Friedecký 1,2, D. Springer 3, J. Kratochvíla 2 Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 74 80. 1 ÚKBD FN Hradec Králové 2 SEKK s.r.o. Pardubice 3 ÚLBLD FVL

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz PROGRAM

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz PROGRAM 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice PROGRAM www.diab.cz www.dialuha2015.cz OBSAH Organizační a programový výbor kongresu 3 Organizační sekretariát kongresu 3 Všeobecné informace 4 Informace

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha,

Více

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 Marco s pumpou od 2011 PŘEJI SI, ABY EXISTOVAL DALŠÍ ZPŮSOB, JAK LÉPE ZVLÁDAT HYPOGLYKÉMIE Hypoglykémie může představovat jednu z největších obav lidí s diabetem 1. typu, a to především během noci, kdy

Více

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Podle WHO převážná část faktorů, které se uplatňují příznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. Lze předpokládat,

Více

Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku

Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku PŮVODNÍ PRÁCE Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku Long Term Monitoring of Nutritional, Clinical Status and Quality of Life in Head and

Více

Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči Diabetes mellitus v primární péči 2. rozšířené vydání Igor Karen Štěpán Svačina a kol. Generální partner Hlavní partner EPIDEMIOLOGIE DIABETU Z. Hamouz 1 1 Epidemiologie diabetu Z. Hamouz Diabetes mellitus

Více

DIABETICKÁ KETOACIDÓZA

DIABETICKÁ KETOACIDÓZA DIABETICKÁ KETOACIDÓZA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Vážení čtenáři, v této brožuře se dočtete o tom, co je diabetická ketoacidóza (dále DKA), jaké jsou její příčiny, co se při ní v těle

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Charakteristika standardu 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Cílem dietní léčby diabetiků je především: Dosažení a udržení optimální kompenzace diabetu

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DIABETICKÉ RETINOPATIE

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DIABETICKÉ RETINOPATIE Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP Česká vitreoretinální společnost. DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DIABETICKÉ RETINOPATIE Za ČOS a VRSP: Kalvodová

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní

Více