TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červen 2010 Číslo 6 Ročník XX Nákupní středisko Lidl v Trhových Svinech je stále v nedohlednu I přes urgence město stále nemá datum zahájení výstavby Komunální volby výzva stranám a hnutím Po volbách do Parlamentu ČR nás zřejmě v polovině října letošního roku čekají další volby, tentokrát komunální, v nichž budeme volit zastupitelstvo města. Trhovosvinenské listy ke komunálním volbám pravidelně připravují volební přílohu. Proto již dnes v předstihu vyzýváme strany a hnutí, které se voleb účastní, aby se na stránkách našich novin prezentovaly. Do 10. srpna 2010 nám prosím na adresu redakce pošlete Vaše ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím či zhodnocení plnění Vašeho volebního programu. Text by neměl přesáhnout A4 písmem Arial vel. 9 bodů. Redakce do textu nebude nijak zasahovat, nebude jej krátit ani jazykově upravovat. Do 10. září 2010 nám prosím pro volební přílohu (opět bez redakčních úprav) pošlete seznam a představení Vašich kandidátů společně s Vaším volebních programem, s nímž půjdete usilovat o místa v zastupitelstvu města. Děkujeme! S množícími se dotazy na výstavbu nákupního střediska Lidl si dovoluji informovat o mé korespondenci se zástupci firmy. První dopis byl adresován jednateli firmy, avšak jsem neobdržel odpověď. Vážený pane jednateli, dovoluji si Vás požádat o informaci ve věci výstavby obchodního centra Lidl v Trhových Svinech. Město Trhové Sviny uskutečnilo veškeré práce dle dohody v termínu a na základě dotazů veřejnosti se obracím na Vás o poskytnutí informace, jaký je Váš další postup v uskutečnění Vašeho záměru. Na výše uvedený dotaz jsem však do dnešního dne neobdržel odpověď, proto jsem další dopis adresoval zástupci firmy pro Jihočeský region. Vážený pane Kastnere, dovoluji si Vás požádat o písemnou odpověď ve věci výstavby nákupního střediska Lidl - Trhové Sviny. Původní příslib dokončení stavby se zahájením prodeje do konce roku 2009 nebyl dodržen. Z tohoto důvodu očekávám odpověď vašeho dalšího postupu a uvedením reálného termínu realizace stavby. Posunutí terminu vyvolalo řadu připomínek občanů města a okolí, kteří očekávali, že naše město bude mít důstojnou obchodní prodejnu a Váš postup byl pro ně zklamáním. Musím dát občanům konkrétní odpověď a proto očekávám Vaší zprávu. Věřím, že obdržím odpověď. Požádal jednatele společnosti o informaci em, odpověď jsem neobdržel. Těším se na další spolupráci a věřím, že Váš záměr bude doveden do konce pro uspokojení potřeb občanů města a též bude přínosem pro Vaši společnost. Následně jsem obdržel odpověď. Dobrý den pane starosto, reaguji na Váš ze dne a následný telefonický rozhovor. Co se týká Vašeho dotazu ohledně zahájení výstavby prodejny potravin Lidl v Trhových Svinech, Vám bohužel nemohu sdělit žádné konkretní datum. Projekt je momentálně na posouzeni vedením naší firmy. Jakmile se v dané věci dozvím něco nového, dám Vám obratem vědět. Vojtech Kastner, vedouci expanze. Toto je vše, co mohu na Vaše časté otázky ve věci výstavby velkokapacitní prodejny Lidl sdělit. Ing. R. Bušek, starosta PODĚKOVÁNÍ Přeji Vám, abyste si odnesli alespoň jednu myšlenku z této pouti: Jste více duchovní než si sami myslíte. Jsem rád, že Otec biskup vyjádřil těmito slovy moje pocity o lidech z Trhovosvinenska. Důkazem toho bylo i množství přítomných poutníků na oslavách 300. výročí od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách těchto slavností. Slova díků patří starostovi města ing. Radislavu Buškovi a celému zastupitelstvu. Poděkování patří i údržbě města za úpravy okolí kostela a příjezdové cesty. Bez Vaší pomoci, bez pomoci farníků a především kastelánů rodiny Mannů, by naše Svatá Trojice byla jen opuštěným a zapomenutým poutním místem. Věřím, že další spoluprací a společným úsilím bude tento krásný chrám skvostem a chloubou naší farnosti a celých jižních Čech. Nejen upomínkový perníček jsme si z pouti odnesli, ale ještě něco víc. Ať to duchovno zůstává a působí nadále v nás. Mgr. P. Marcin Zelazny 1

2 K ZAMYŠLENÍ Proč zase Troubky aneb Opět velká voda! Vážení spoluobčané, opět jsme svědky řádění vody na některých územích našeho státu, živlu před kterým není úniku, ale je možné se na něj, alespoň trochu, připravit. Samospráva města Trhové Sviny ve spolupráci se státní správou MěÚ Trhové Sviny, začala po roce 2002 připravovat protipovodňová opatření ve městě. Příprava probíhala v těchto rovinách: zkapacitnění Farského potoka a výstavba poldru nad přehradou Brigádník, výstavba poldru na Svinenském potoce. AKTUÁLNĚ Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR? Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Jihočeský kraj Okres: České Budějovice Obec: Trhové Sviny Zkapacitnění Farského potoka všechny potřebné materiály byly zpracovány ve spolupráci rady města a odpovědných pracovníků MěÚ Trhové Sviny a předány na Ministerstvo zemědělství v Praze. Než celý spis prošel schvalovacím řízením, přišla na řadu úsporná opatření státu a zkapacitnění Farského potoka v Trhových Svinech se dostalo zřejmě mezi ty neaktuální. Uvolnění prostředků na ministerstvu opakovaně urguji. Poldr nad přehradou Brigádník tady se dostanu k nadpisu tohoto článku Proč zase Troubky, a to z toho důvodu, že stejně jako v obci Troubky,tak i v našem městě se výstavba poldru nemohla uskutečnit z důvodu nevyřešení majetkoprávního vztahu mezi majitelem pozemku a zemědělskou vodohospodářskou správou, která je prostředníkem investora, a tím je ministerstvo zemědělství. Ještě jedno nebezpečí máme ve městě, a to Svinenský potok. Protipovodňové opatření bylo součástí vybudování přeložky komunikace. V rámci této stavby by mělo dojít k rozšíření mostu, pod kterým se do něj vlévá Farský potok. Kromě toho nechalo město zpracovat projekt na vybudování poldru a na výstavbu ochranných zídek ne levém břehu Svinenského potoku v lokalitě od sběrného dvora po Bezručovu ulici. Podařilo se nám tento projekt zařadit na ministerstvu zemědělství do protipovodňového programu, ale bohužel se nám nepovedlo do dnešního dne vydat územní rozhodnutí, aby mohla stavba pokračovat. I tyto úpravy jsou znemožňovány některými našimi spoluobčany, kteří v této oblasti sice nebydlí, mají zde pouze garáž, ale dokážou ovlivnit jednání za účelem vydání územního rozhodnutí tak, že nakonec výskyt raka říčního je upřednostňován před ochranou obyvatel našeho města a jejich majetky. Říká se, že štěstí přeje připraveným, my jsme připravení, ale ne všechno lze ovlivnit úsporná opatření státu, ale hlavně neochotu některých spoluobčanů a zášť jiných, kterým je vše dobré pro osobní zviditelnění se, i starosti a trápení druhých. S přáním klidného léta s množstvím srážkové vody tak akorát a s ubezpečením, že ani starostovi, ani většině samosprávy nejsou lhostejné starosti druhých. Váš starosta Bušek MěKS Trhové Sviny pořádá Zdroj: KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Přihlášky přijímáme v kanceláři Kulturního domu v T. Svinech do 31. července 2010! Přijímáme pouze páry! Předpokládaný začátek kurzu 3. září 2010 Bližší informace na tel

3 BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Poděkování pracovníkům Údržby města V části Svatá Trojice došlo postupně během několika posledních let k neúnosné situaci ve věci odtoku dešťových vod. Stalo se tak z důvodu špatně fungující původní dešťové kanalizace a také díky nové výstavbě. Vždyť počet rodinných domů se v této osadě za posledních 8 let zdvojnásobil. V dubnu letošního roku u nás proběhla oprava děšťové kanalizace, na které se podíleli jak místní obyvatelé, tak i Městský úřad a především pracovníci Údržby města, kterým patří naše díky. Touto opravou se vyřešil odtok dešťové vody přibližně ze tří čtvrtin Svaté Trojice. Věřím, že spolupráce místních občanů s MěÚ a Údržbou města bude pokračovat a že se do budoucna podaří vyřešit i zbývající problémy v této osadě. V současné době je to především chybějící vodovodní řad s pitnou vodou, splašková kanalizace (na tuto akci se připravuje projekt), odvod dešťové vody ze zbytku osady a oprava přibližně 400 m komunikace. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat další výstavba rodinných domů v této lokalitě, bude tato investice určitě na místě. Tak ještě jednou díky. Za obyvatele Svaté Trojice J. Brabec ml. Odmaturoval tisící absolvent Ve dnech 17. až 20. května 2010 proběhly v Gymnáziu Trhové Sviny ústní maturitní zkoušky, které úspěšně zvládlo všech 23 studentů a studentek, mnozí z nich s vyznamenáním. V pátek 21. května se pak na radnici uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení, které absolventům předal již tradičně starosta města Ing. R. Bušek spolu s třídní učitelkou Mgr. Simonou Piterkovou a ředitelem školy PaedDr. V. Maděrou. Letošní maturitní rok ozvláštnila i jedna potěšující okolnost. Odmaturoval totiž tisící absolvent všeobecného maturitního studia v Trhových Svinech. Podle DROBNÉ INFO Nezaměstnanost versus sociální vyloučení Těmito naléhavými tématy se zabýval přeshraniční workshop, který se konal 27. dubna 2010 v Nových Hradech v prostorách Akademického univerzitního centra (Zámek Nové Hrady). Toto setkání bylo zorganizováno u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení vyhlášenému Evropskou unií pro rok Zúčastnilo se ho 80 posluchačů, z nichž 11 bylo zároveň přednášejících. Mezi přednášejícími byli tři z Rakouska, také mezi posluchači bylo několik hostů z Rakouska. Program setkání byl pestrý a velmi zajímavý, což ocenili jak posluchači, tak přednášející. S velkým zájmem se setkal zejména příspěvek p. Karla Filipa, vedoucího centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Církve československé husitské Nazaret Borovany a také příspěvky starostů obcí na téma veřejná služba, obecně prospěšné práce. Více se o tomto setkání můžete dočíst na adrese: kde v sekci Fotogalerie najdete i celou řadu fotografií z této vydařené akce. Za IPC Sdružení Růže Ing. E. Dupkaničová Tisící absolvent Petr Vochozka spolu s ředitelem školy V. Maděrou. maturitního protokolu se jím stal student Petr Vochozka. Od ředitele školy obdržel pamětní list a hodnotnou knihu s věnováním celého pedagogického sboru. Dnes už více než tisícovka absolventů opustila brány zdejší všeobecné střední školy během uplynulého půlstoletí. V roce 1955 zde totiž vznikla jedenáctiletá střední škola, jejíž první absolventi maturovali v roce Na ní pak navázala střední všeobecně vzdělávací škola a nakonec od roku 1969 gymnázium. To bylo sice v roce 1984 administrativním zásahem zrušeno, ale už v roce 1991 došlo k jeho obnovení. Čtyřleté studium bylo vystřídáno studiem osmiletým. Prvním ředitelem školy byl František Janáček, druhým František Hesoun a dnes stojí v čele školy Vladislav Maděra. Střední škola byla nejprve umístěna v budově bývalé chlapecké a dívčí obecné školy v Husově ulici. Poté studenti prošli budovou bývalého soudu na náměstí a posléze na řadu let zakotvili v nové základní škole ve Školní ulici. Od roku 1993 má gymnázium ve Školní ulici svou vlastní budovu, která byla v roce 2001 rozšířena o druhý pavilon a atletický areál. Přejme druhé tisícovce absolventů ve třetím tisíciletí co nejlepší budoucnost. Text i foto: Mgr. F. Slípka Jedna životní kapitola končí a další začíná. Beruška (a ostatní broučci) Každý, kdo v pátek navštívil v kulturním domě akademii mateřské školy Beruška, dá mi jistě za pravdu, že se dočkal zážitků, které nevyprodukuje žádná Superstar ani vítěz Talentmanie. Zde účinkující hvězdy při svém vystoupení totiž nemyslely na honorář, na věčnou slávu ani fotky v bulváru, ale jen na to, aby potěšily své rodiče, babičky, další příbuzné a známé. Na jejich výkonu byla tak krásně znát upřímná radost z potlesku, nadšení z toho, že vidí své blízké v publiku, občas i roztomilá tréma už tohle samo o sobě vhánělo lidem dojaté slzy do očí. Když k tomu připočteme množství básniček, písniček, tance a pohybu, to vše umocníme opravdu nádhernými kostýmy, vynásobíme skvělými nápady a trpělivostí paní učitelek, výsledkem je nádherné představení, které nám všem prosvětlilo letošní zamračený a upršený květen. Za všechny diváky (a za babičky zvlášť) děkuji všem, kdo se na přípravě této besídky podíleli. H. Viktorinová 3

4 Na skok u sousedů Ve dnech si skupinka žáků ze ZŠ Trhové Sviny vyjela na dvoudenní zájezd k sousedům, a to do Vídně. I když hlavním cílem exkurze bylo doplnění a utužení poznatků z dějepisu, dokážeme vám, že jsme nezapomněli ani na další předměty a cíle vzdělávání: V pondělí dopoledne byla ve Vídni zima jako na Sibiři (zeměpis), ale než jsme si prošli císařské komnaty Hofburgu, počasí se trochu umoudřilo a my jsme neztroskotali během plavby lodí po Dunaji při ní se většina žáků poprvé v praxi seznámila s funkcí plavební komory (fyzika). Stejně si ale odpoledne někteří pro zahřátí vyšlápli do věže (tělocvik) chrámu sv. Štěpána. Následovala pěší túra po historickém centru města, při níž jsme mj. prošli kolem novogotické budovy radnice, poseděli na schodech budovy parlamentu a v růžovém parku Lidových zahrad žáci nahlas přemýšleli nad tím, jak je možné, že ty stovky růží nikoho z místních nenapadne orvat (výchova k občanství). Druhý den jsme žasli nad vnitřní i venkovní krásou Schönbrunnu (výtvarná výchova) a zlatým hřebem programu byla několikahodinová návštěva zábavního parku Prater. Po společné jizdě na obřím kole Wiener Riesenrad každý počítal zbývající eura (matematika) a přemýšlel, kterou z bohaté nabídky atrakcí si vybrat (kompetence k řešení problému). Pak už následovala cesta domů (přestávka) a diskuse o tom, jaké jsou rozdíly mezi českou a rakouskou dálnicí (výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech). Byli jsme docela pilní, nemyslíte? Mgr. H. Halešová a žáci ZŠ Domeček - středisko pro volný čas a integraci - je tu pro vás Nudí se vaše dítě celé odpoledne před televizní obrazovkou? Nemáte ještě pro něj program na prázdniny? Chcete, aby vaše dítě uplatnilo svůj talent, např. k hudbě, divadlu či k výtvarnému vyjadřování? Chtěl(a) byste se jazykově vzdělávat či baví vás vytvářet ozdobné předměty? Máte doma handicapovaného člena rodiny? Zkuste si vybrat z nabídky Domečku! Domeček pro město Domeček svými volnočasovými aktivitami pro děti a mládež napomáhá vytvořit ve městě klidnou a příjemnou atmosféru bez negativních jevů jako je kriminalita mladistvých, drogová závislost, vandalství apod. Domeček pro děti a rodiče Nízkoprahové zařízení Klub Domeček nabízí dětem a mládeži možnost smysluplně využít volný čas, rozvíjet talent a tvořivost, najít si kamarády, překonat zdravotní či sociální handicap. Od pondělí do pátku zde probíhají různé programy, které jsou kromě keramického kroužku ZDARMA. V průběhu takřka celého týdne mohou chodit na DOUČOVÁNÍ Z ČEŠTINY, doučuje se zde i NĚMČINA. Každé pondělí odpoledne se v rámci HRANÍ PRO RADOST děti učí hrát na zobcovou flétnu či piano, zpívají písničky, rozvíjejí rytmus a hudební cítění. V úterý je v keramické dílně KERAMICKÝ KROUŽEK, kde se děti pod vedením keramičky učí pracovat s hlínou. Každý čtvrtek je zde VÝTVARNÁ DÍLNA, děti např. instalovaly jarní strom v prostoru chodby, malovaly zátiší, tiskly z koláže nebo v keramické dílně modelovaly ptáčky apod. V pátek děti mohou navštěvovat DIVADELNÍ HRÁTKY. Dramatický soubor nacvičil pohádku, se kterou vystupoval v mateřském centru Človíček Nebojsa a v Domově seniorů na Chvalkově. Děti sklidily potlesk a dostaly občerstvení, na závěr si všichni zazpívali s kytarou např. Není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. V pátek je tu též KŘESŤANSKÝ KLUB, kde děti zábavnou formou nalézají křesťanské hodnoty a vyprávějí si biblické příběhy. Chlapci a dívky mohou navštěvovat kroužek RYBÁŘSTVÍ po teoretické přípravě a pod odborným vedením chodí chytat ryby k nedalekému rybníku a občas mohou přinést něco ocasatého domů k večeři. Před zámkem Schönbrunn ve Vídni Jubilejní Bukvické medobraní V sobotu 22. května zavítaly do sálu Kulturního domu na Rejtech přes dvě stovky návštěvníků na 10. jubilejní ročník Bukvického medobraní. Včelaři ze Základní organizace Českého svazu včelařů Trhové Sviny pro ně připravili seznámení s minulostí, současností ale i budoucností včelaření na Trhovosvinensku s ukázkou pomůcek, fotografií a v neposlední řadě i zodpovězením různých otázek. Odbornou radu mohli všichni dostat i od učitele včelaření a člena předsednictva okresního výboru včelařů - přítele Durčanského. Všem návštěvníkům děkujeme. Více na našich stránkách Domeček pro mládež Nízkoprahové zařízení Klub Archa nabízí mládeži od 12 let různé možnosti, jak se smysluplně zabavit, mohou hrát deskové hry, šipky, kulečník, fotbálek, mohou využít internet, půjčit si knížku, mohou využít sociální poradenství, pomoc v krizových situacích, protidrogovou poradnu (čtvrtek). V Arše se konají různé vzdělávací, osvětové a tvořivé či zábavné programy pro mládež. Během školního roku tu proběhly PŘEDNÁŠKY na téma kriminalita, šikana, antikoncepce, výběr životního partnera. Poslední přednáška byla na téma Policie ČR, dva příslušníci státní policie mládeži vyprávěli o náplni své práce, předpisech, zákonech či trestech, ukazovali jim policejní výstroj a odpovídali na jejich dotazy. Takže si účastníci mohli vyzkoušet tester na alkohol či drogy, potěžkat policejní zbraň či obušek nebo se přeptat na dopravní předpisy. Přednáška se líbila a posluchače zaujala. Mladí se v Arše mohou účastnit SPO- LEČNÝCH HER, SOUTĚŽÍ A TURNAJŮ. Proběhla tu tematická soutěž na téma Karel IV., mládežníci měli hledat a luštit zprávy, hádat odpovědi, přiřadit obrázky staveb, dobově se ustrojit či vymodelovat korunovační klenoty. Proběhlo tu společné KRESLENÍ portrétů či TVOŘENÍ z korálků. Tým Archy se umístil na pěkném druhém a čtvrtém místě na BASKETBA- LOVÉM TURNAJI nízkoprahových zařízení, který se konal v Prachaticích. Nyní se připravujeme na fotbalový turnaj nízkoprah. zařízení v Českých Budějovicích. Mládež se může účastnit KURZŮ BREAK DANCE, které probíhají v sále kulturního domu. Konal se tu také Happening s Jakubem, zdatný malíř-sprejer nastříkal na zeď Archy nádhernou Archu, jak se kolébá na vlnách v záři zapadajícího slunce. V Arše se mladí mohou účastnit jednou za měsíc PROMÍTÁNÍ, promítal se tu film např. Válka světů nebo př. n. l. Domeček pro handicapované V dopoledních hodinách na Domečku pracují v keramické dílně LIDÉ z regionu ZNEVÝHODNĚNÍ NA TRHU PRÁCE z důvodu věku či zdravotního handicapu. Běží zde současně ERGOTERAPEUTICKÁ DÍLNA, kde se lidé se zdravotním postižením učí práci a dovednostem, a tím se vrací do života. Jezdí sem také uživatelé služeb ARPIDY, pod odborným vedením zkouší pracovat, vytvářet misky, květníky. Šikovná keramička učí modelovat z hlíny také DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL z okolí, nedávno vytvářely např. dárky pro maminky ke Dni matek, reliéf rodiny a další. 4

5 Domeček - středisko pro volný čas a integraci - je tu pro vás Domeček pro dospělé V odpoledních a večerních hodinách se můžete na Domečku věnovat jazykové výuce (angličtina, němčina, španělština). Šikovné ruce účastníků řemeslných kurzů v odpoledních středečních hodinách vyráběly např. jarní věnce či drátovaly kamínky a vázičky. Další proběhnou až v příštím školním roce. Domeček chystá V létě Domeček pořádá devět TÁBORŮ pro děti a mládež - Vodácký, Keramický, Křesťanský, Vodní svět, Putovní tábor, Divadelní, Hudební, Tábor v přírodě, Archa camp a jeden pro postižené. 28. května Domeček pořádá VÝLET Cesta za pokladem pro děti a mládež z Domečku a z Archy, půjdeme směrem ke sv. Trojici, sraz je v 15:00 hod. před Domečkem. 25. června se můžete zúčastnit dětského dne Vítej, léto! na téma - přijela k nám pouť - který se koná tradičně na zahradě husitského kostela u autobusového nádraží. Na každoročním benefičním koncertě pro Domeček se můžete těšit na zpěvačku Petru Černockou, která k nám zavítá 22. října. Přejeme krásné léto a těšíme se na setkání s vámi! Domeček děkuje Děkujeme všem příznivcům Domečku a všem, kteří ho finančně podporují, bez nichž by naše činnost nebyla možná. Jihočeský kraj, Město Trhové Sviny, Sdružení Růže, Obec Čížkrajice, Úřad práce ČB, fa. Intercom Bohemia T.Sviny, VK Valeš Borovany, Tesco ČB., ČČK České Budějovice, Církev bratrská, Církev husitská, Kooperativa a.s. ČB., paní Traxlerová pronájem prostor Archy a všichni ostatní drobní dárci, kterým chceme touto cestou poděkovat. Také oceňujeme a jsme vděční za každou praktickou pomoc, které se nám dostává od obyvatel našeho regionu. Mgr. D. Nováková (pedagogický pracovník) Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: SVINENSKÝ POUTNÍK Šestnáctá část Den brannosti spojený s leteckým dnem pořádaný 9. srpna 1936 trhosvinenským hasičstvem byl druhou mohutnou oslavou v roce Byla to reakce na ohrožení Československa Německem a na svízelnou světovou politickou situaci. Účastnily se branné a národní instituce a další spolky. 8. srpna odpoledne se dostavila čestná rota 1. pluku Mistra Jana Husi z Českých Budějovic, týž den večer už se konaly přednášky s obecnou brannou tématikou a o letecké obraně, které vedli štábní kapitán Nováčkem a Ing. Koutek z budějovického aeroklubu. Potom následovala taneční zábava ve všech místních sálech. Ráno 9. srpna dorazil do města oddíl národní gardy z Českých Budějovic s vlastní hudbou, aby provedl slavnostní budíček. Dopoledne defiloval mohutný průvod z čestnou rotou pluku Mistra Jana Husi v čele, s legionáři, národní gardou, Národními jednotami střeleckými, aeroklubem, Masarykovou leteckou ligou, sokolstvem, orelstvem, selskou jízdou, Červeným křížem, s obcemi baráčnickými, četnými sbory hasičskými a dalšími civilními korporacemi před slavnostní tribunou u radnice. Slavnostní projevy měli velitel 1. pěšího pluku plukovník Vávra, za Svaz československého hasičstva Sauer z Prahy, za HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 5

6 Zemské ústředí hasičstva Miluškovič, Dr. Huspeka za místní hasičskou jednotu a Ladislav Stráský za město a organizaci CPO (Civilní protiletecká obrana). Následně doktor Huspeka připnul pamětní stuhu na prapor pluku Mistra Jana Husi. Letadlo budějovického aeroklubu shodilo na náměstí věnec, který byl položen k památníku padlým. Původně mělo přistát u Trhových Svinů, přistání bylo zkoušeno předem na louce mezi Braňkou a tržištěm v prostoru od Sazymovi vily k Mohuřické silnici. Zkoušku provedl člen aeroklubu, svinenský pilot Jan Steinbauer, zdařile na louce přistál, ale již se mu nepodařilo vzlétnout a letadlo muselo několik dnů zůstat na místě. Později se start podařil. Po krátké přestávce byl proveden cvičný útok dvou letadel. Sirénou byl dán povel k obraně. Účastnily se vojáci s kulomety, hasičské sbory a všechny další složky CPO. Z oslav byl zaslán pozdravný telegram T.G. Masarykovi, prezidentu Benešovi a ministru národní obrany Machníkovi. Pro všechny významné hosty byl připraven hasičským sborem společný oběd v restauraci U Kollarů. Odpoledne opět městem procházel průvod, potom následovala veselice v zahradě U Čáhů, která večer pokračovala v místních lokálech. Byla to velkolepá slavnost za níž patřilo náležité ocenění hlavnímu organizátoru JUDr. Huspekovi. Od 2. srpna probíhala po několik dní jako součást Dne brannosti letecká výstavka v měšťanské škole v Novém městě. Před školu byl instalován větroň Šumava, výstavku uspořádal propagátor aeroklubu prof. Maňák z Českých Budějovic. Významnou celonárodní oslavou bylo 20. výročí bitvy u Zborova, které se slavilo v Trhových Svinech ve dnech 26. a 27. června Pořadatelem byla Nezávislá jednotka československých legionářů s odbočkou v Trhových Svinech, protektorát měla městská rada. Do města se sjela spousta legionářů, účastnily se vojenské delegace z Českých Budějovic. 26. června ve 14 hodin pořádal místní Sokol v sokolovně přednášky pro žactvo spojené s promítáním filmu T.G. Masaryk jako vrchní velitel československé branné moci a Naši vojáci. Večer od 20 hodin v sále místní 6 sokolovny proběhla přednáška o významu Zborova s promítáním Filmové reportáže ze závěrečných cvičení v roce Ráno 27. června zahajoval oslavu v 6 hodin neodmyslitelný budíček, v 9 hodin byl sraz na zahradě restaurace U Čáhů, odkud odešel průvod k pomníku padlých, kde byl položen věnec. Následoval proslov starosty města a proslov zástupce velitele 5. divize podplukovníka B. Kočího. Odpoledne ve 14. hodin následovalo jezdecké vystoupení za účasti 5. a 105. dělostřeleckého pluku z Budějovic, jízdního odboru Sokola I a Selské jízdy na zahradě U Čáhů. Následoval koncert a nakonec se ve 20 hodin konal U Čáhů večírek, kde účinkovala smyčcová hudba. Na podporu turistického ruchu a propagace města byl vytvořen v roce 1936 propagační sbor. Snažil se v tisku uveřejňovat články o Trhovosvinensku i jinak prospívat k zviditelnění města. Šíchova turistická mapa okolí byla doplněna fotografiemi městských památek a okolních historických a přírodních zajímavostí. Město se stalo členem českobudějovického spolku pro povznesení turistického ruchu v kraji. Byl proveden soupis poskytovatelů ubytování pro letní hosty, v měšťanské škole byla zřízena prázdninová turistická noclehárna s kapacitou třiceti lůžek. Už v roce 1929 obdrželo město první žádost o ubytování prázdninové osady pražských školních dětí. Byly to děti zaměstnaných nemajetných rodičů, které tak měly možnost strávit prázdniny na venkově. Turnusy se střídaly asi po třech týdnech, kdy si všichni zúčastnění užívaly výletů do přírody, sportu a koupání. Dozor nad dětmi vykonávali učitelé pražských škol. Pro naprostou spokojenost se do Trhových Svinů pražské školy vracely po několik let, až do začátku války. Jako koupaliště byly využívány okolní rybníky. Jedním z nejnavštěvovanějších byl Velký rybník, u kterého byla ve třicátých letech upravena louka na opalování. Později došlo ke koupi sousedního pozemku a byly postaveny převlékací kabiny. Velice oblíbeny byly i vzdálenější rybníky Prelát a Březský. Koupání tak bylo spojeno s příjemnou vycházkou. J. Čajan 65. výročí osvobození z nacistické nadvlády Vojáci jízdního výcvikového pluku SS někdy na jaře 1945 v Maršovicích na Benešovsku. Kdo vraždil v Trhových Svinech 6. května 1945? 2. část Na začátku druhé části našeho povídání se ještě na chvíli vraťme do 5. května 1945 ve Strážkovicích. Zde došlo ve večerních hodinách při průjezdu oddílu SS k zadržení místního občana Vojtěcha Havránka, který byl dopaden s puškou v ruce. Esesmani ho chtěli odvléci s sebou. Život mu však zachránil vrchní strážmistr Novotný, který německy přesvědčil dva z velitelů hejtmana Fallera a nadporučíka Spitnera, že Havránek byl ozbrojen jím, a to za účelem střežení vojenského vlaku odstaveného v Záluží. 6. května v 5:00 dorazil do obce oddíl dělostřelectva a různých dalších vojenských složek, údajně o síle až dvou divizí. Vojáci stříleli po vyvěšených čs. praporech a rekvírovali koně, dobytek a potraviny. Vrchní strážmistr Novotný marně žádal nápravu u jednoho z německých velitelů, údajně v hodnosti SS-Obergruppenführera. 6. květen 1945 se stal osudovým dnem pro Trhové Sviny. K událostem ve městě odkazujeme na starší článek Františka Slípky Dny, které nesmějí být zapomenuty. Zde jen stručně: kolem páté hodiny ranní 6.května přijíždějí esesmani na motocyklech do Otěvěka a odzbrojují dvě povstalecké hlídky. Kolem 5:30 do Otěvěka dorazí další jednotka SS, po které je vystřeleno. Od tohoto okamžiku se vojáci domnívají, že se dál budou muset probojovat. V 6:30 jízdní oddíl obkličuje Otěvěk a místní musejí odevzdat zbraně a koně. Na Pancířů louce jsou soustředěni zajatci. Další jsou přivlečeni z Čeřejova, kam esesmané dojedou rovněž udělat razii. Vojáci střílí na vše podezřelé a tak také přichází v poli u Otěvěka o život Augustin Martínek. Trhové Sviny přivítají esesmany uzavřenými zátarasy a střelbou. Němci nejprve údajně chtějí Sviny ostřelovat lehkým dělostřelectvem, ale odradí je přítomnost národních hostů. Nakonec do města vniknou postranními ulicemi a po sporadických přestřelkách obkličují město a zadržují každého, kdo je ozbrojen nebo jim připomíná partyzána. Zajatci jsou soustředěni na dvoře radnice. V 7:00 velitel SS vyjednává s bývalým starostou L. Stráským, kterému se podaří odvrátit esesákovy výhrůžky. Němci požadují odevzdání všech zbraní a povozů, kterými pak zorganizují odsun národních hostů do Německého Benešova. Kolem 9:00 jsou ze soudní budovy propuštěni zadržení Němci a kolaboranti. Hodiny čekání si esesáci krátí alkoholem a týráním zajatců. Ve 14:00 je v průjezdu radnice zastřelen František Viktora z Otěvěka. Do Trhových Svinů 6.května zamířila skupina ozbrojených povstalců z Borovan, v jejichž řadách bylo i několik ozbrojených ruských zajatců. Když dorazili na kopec u Třebíčka a viděli ohromné německé ústupové kolony procházející přes Sviny, zaujali zde obranné postavení. V odpoledních hodinách zde na ně od Svinů zaútočili Němci na koních. V přestřelce padl jeden ruský zajatec. Kromě této akce jelo asi 30 esesmanů do Olešnice pro manželku nacisty Kastla, kterého před tím osvobodili v Trhových Svinech. V Olešnici vyděsili obyvatelstvo střelbou do vzduchu a oken. Po páté hodině odpoledne konečně esesáci pokračují v ústupu na Nové Hrady. S sebou ale vlečou několik desítek českých zajatců. Rozděleni jsou do tří skupin, prostřední 20tičlenná má být zlikvidována. Cestou přes Rejta do Žáru je 5 zajatců zastřeleno: Jan Mačí, Stanislav Mačí, Václav Pancíř, Viktor Palangari a Jan Bryndač. Ostatní zajatci jsou cestou postupně propouštěni. Do Žáru dojde posledních 10, které zde chtějí esesmané postřílet, ale od tohoto činu je odradí německý starosta Žáru. Zajatci jsou během noci propuštěni. Oddíl strávil noc z 6. na 7.května v Žáru a okolí. Část vojáků s koňmi pod velením nižšího důstojníka přespalo (podle vyprávění pana Kříhy) na Janovce v Kříhů seníku. Důstojník prý hovořil o událostech ve Svinech, kde podle jeho

7 Bohumil Orholz byl jednou ze soběnovských obětí. slov nějací kluci Němce zastavili a chtěli, aby jim vydali zbraně. Doslova řekl: Kdyby byl mezi nimi aspoň jeden voják, tak jsme to udělali. Ale takhle jsme ty kluky sebrali. Důstojník pravděpodobně hovořil o zajetí povstalců v Otěvěku brzy ráno 6. května. K obětem benešovského oddílu možná můžeme připočíst i pět zavražděných obyvatel ze Soběnova a tří obyvatel německé národnosti z Nových Hradů. Podle svědectví kronik má tyto na svědomí jiná skupina SS. Jejich trasa ústupu je ale značně zarážející. Poprvé se v dokumentech objevují na kaplickém nádraží. Kde se tu vzali a zda zde rovněž došlo k nějaké dramatické události zatím nevíme, o tom snad někdy příště. Pokud by pocházeli rovněž z Benešova, mohli sem být dopraveni vlakem a mohlo se jednat o zásobovací jednotky jízdního oddílu trén a podobně, či jinou část jízdního pluku. V besednické kronice se píše o SS-manech na vozech. Od nádraží jeli na první pohled nesmyslně na opačnou stranu od americké zóny přes Besednici a Trhové Sviny do Nových Hradů. Je pravděpodobné, že se chtěli spojit se skupinou jízdních SS, která vraždila v Nedabyli a Trhových Svinech, za níž byli o den pozadu, Zřejmě patřili do stejné vyšší jednotky. Sledujme nyní cestu této kaplické skupiny. Od kaplického nádraží jela skupina na Besednici, před kterou na ní v malečských lesích poblíž Schöpplova mlýna vystřelila povstalecká hlídka z Besednice a poté se okamžitě stáhla do lesů. Střelba přilákala ozbrojenou skupinu šesti mladíků ze Soběnova. Ze zvědavosti přiběhli na místo rovnou před SSmany. Ti je okamžitě odzbrojili, zajali a odvezli do Besednice. Odtud byli podle soběnovské kroniky odvlečeni přes Trhové Sviny do Nových Hradů. Němci se pravděpodobně obávali, že se jim opět někdo postaví do cesty se zbraní v ruce a zajatce tak chtěli použít jako rukojmí. Jediný neozbrojený člen skupiny Vladimír Kotek byl po ztýrání v noci propuštěn. Pětice Čechů byla zavlečena až na rakouské území k Pyhrabrucku, kde byli všichni popraveni. Miroslav Kotek, Bohumil Orholz, František Wortner ze Soběnova, František Pessinger a Petr Trajer z Besednice-Bídy byli nalezeni a exhumováni až v květnu Pokud ne celá, tak alespoň část kaplické skupiny nejela od Besednice do Nových Hradů přes Sviny, ale přes Slavči a Chvalkov. Během 7. května SS-mané vtrhli do samot Na panském a hledali zbraně. Když žádné nenašli, vpadli do Slavče, kde zajali několik místních obyvatel a odvlekli je do Chvalkova. Slavečským bylo dáno ultimátum pokud do 18:00 nebudou vydány zbraně, budou zajatci popraveni. Údajně byla na Nové Hrady vyslána motospojka s příkazem vykopat 9 hrobů. Krátce před 18. hodinou, když už byli zajatci odváděni na Nové Hrady, uviděli SS-mané před sebou muže táhnoucího vozík se zbraněmi. Zajatci byli propuštěni. Kaplická skupina přečkala noc z 7. na 8. května v prostoru Nových Hradů, kde 8. května pokračovalo její řádění. Představitelé města zde nechali sejmout nacistické vlajky a místo nich vyvěsili bílé prapory. To rozhořčilo vedoucího NSDAP z Kaplice, který v té době bydlel v Nových Hradech. Věc údajně oznámil velení SS jednotky, tou dobou v Trhových Svinech. 8.května esesmané pověsili z oken radnice starostu města Bedřicha Schmotze a velitele hasičů Františka Pretschnera. Zastřelili také ředitele školy Františka Schatzla. Svědectví pamětnice z Nových Hradů (převzato z Novohradského zpravodaje 7 5/2010): Přišli esesáci a ve škole našli ženy Vlasovců, které zde byly ubytovány. Po Hitlerově smrti měly ve škole udělanou tryznu. Plakaly tam u toho a ječely jako sirény. Schatzl, ředitel školy, tam nebyl, asi také stihl utéct domů. Pak jsem venku slyšela řev, německy, tak jsem zvědavá vyšla ven s malou dcerkou na rukách. Esesák mě viděl, tak ke mně přišel. V každé ruce měl revolver a ptá se mě, kdo sundal ten kříž. Řekla jsem, že nevím, že jsem vyšla ven až teď, když slyším ten řev. Nechal mě Pak poslali pro ředitele a dotáhli ho dovnitř. Tam ho museli mučit, protože strašně naříkal. Pak ho vyvedli ven k tomu hákovému kříži a tam ho střelili. Někdo poslal pro jeho ženu, ta ihned přiběhla. Sehnula se k svému muži a on ji řekl: dojdi pro doktora, on mě špatně trefil. Ona mu řekla, ať je zticha a ani se nehne. Tak on dělal jako že je mrtvý a ona utíkala pro doktora. Jenže ty babky Vlasovky, co tam čuměly, najednou křičely na esesáka: pojďte zpátky, jste ho špatně trefil, on ještě žije! Jeden esesák se tedy vrátil a střelil ho do týlu. Když se paní Schatzlová vrátila s doktorem, byl její manžel mrtvý. A pak jim /oddílu SS/ někdo žaloval na starostu, tak šli i pro něj. Nejprve ho odvezli na hřbitov za buquoyskou hrobku. Museli ho strašlivě mučit, protože hrozně křičel. Můj tatínek to slyšel na poli a vrátil se dříve domů, protože se prý při tom nedalo ani pracovat. Po mučení na hřbitově byl starosta přiveden na náměstí a Němci přivedli i Pretschnera. Vyvedli je oba nahoru na radnici a z těch okýnek je chtěli pověsit. Dali jim provaz a chtěli je dostat na kůly, které byly ven z těch oken. Starosta se vzpouzel, ale oni ho přemohli. Když ho věšeli, on se nějak utrhl a spadl dolů na zem před radnici. Pretschner viděl, že když není záchrany, tak se více nebránil a oni ho pověsili. Na zemi dole však ležel starosta Schmotz, nebyl mrtvý - ještě žil. Když však esesáci odcházeli, jeden ho zastřelil. Poté oddíl SS odjel O dalších cestách SS kavaleristů píše Werner Bermann: Konečně jsme v pořádku dorazili z českého kotle přes hranici do Rakouska. Velitel naší švadrony poručík Eckardt nás bezpečně dovedl až sem. Poslední kontakt s nepřítelem jsme měli v Jagenbachu u Zwettlu. Odtud jsme ustupovali na západ s Rusy v patách. Než jsme vstoupili do amerického zajetí, zničili jsme své zbraně, spálili vojenské knížky a odhodili zbytečnou výstroj. Náš velitel k nám měl krátký projev a od té doby jsem ho neviděl. První zajatecký tábor ve kterém jsme se ocitli byl mezi Bad Leonfeldem a Haslachem. Byl to obrovský tábor blízko českých hranic, kde bylo i prchající civilní obyvatelstvo. Na cestě z Českých Budějovic až k rakouské hranici jsme tedy napočítali 20 obětí. Pouze ruský zajatec u Třebíčka padl v boji. Všichni ostatní byli zavražděni. Dvacet zmařených lidských životů krvavá památka přítomnosti SS-Kavallerie Ausbildungs und Ersatzregimentu v našem kraji. Mnoho otázek dosud přetrvává, mnohé domněnky nejsou stoprocentně potvrzeny. Jistě se časem objeví nové zajímavé informace, které přispějí k hlubšímu poznání událostí května 1945 na Trhovosvinensku. O tom snad zase někdy příště. J. Ciglbauer Hrob bratří Mačích na dnes už neexistujícím starém hřbitově v T.Svinech.

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM VÁžENÍ ČTENÁřI, Ze stěžejních událostí předcházejících měsíců připomínáme společné zalití stromu přátelství vedoucími územních

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více