ZPRAVODAJ. obce Brloh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. obce Brloh"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Brloh

2 2 Vážení spoluobčané, v následujících řádcích se Vám budu snažit přiblížit dění na úřadě, abyste měli ucelenější informace o naší práci. Mnoho informací o plánech na letošní rok jsem napsal již v minulém Zpravodaji, víceméně vše běží v nastavených kolejích. Pár změn se však skutečně najde. Začaly přípravné práce na zateplení a výměně oken školy (školní provoz to prakticky neovlivní), začaly práce na opravě vodojemu pro Rychtářov a vodovodu tamtéž, máme rozpočty prakticky ke všem opravám komunikací. Rozběhli jsme úpravu místního značení v Brloze a v osadách (Rojšín, Rychtářov) a rozjednali i odkup klíčových pozemků pro výstavbu pro bydlení v Brloze. Zastupitelstvo zrušilo záměr opravy cesty k Pohodníkům, kterou shledalo v poměrně dobrém stavu na to, aby se opravovala a stejně neobstála varianta opravy a rozšíření chodníku ke škole (od křižovatky u hřiště). I když mne toto naše rozhodnutí příliš netěší, respektuji jej. Naopak zastupitelé podpořili opravu místních komunikací na Rohách, která původně v plánu nebyla a též opravu chodníku okolo hřiště. Celkem tedy na komunikace v letošním roce půjde cca 2,2 milionu korun. I když stále nemáme Rozhodnutí ministerstva životního prostředí o přidělení dotace, již dnes víme, že se nám podařilo získat grant na pořízení mobilní kompostárny a svozové techniky na hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem. To bude mít vliv i na Vás, občany naší obce, protože se tím otevřou nové možnosti likvidace, pro někoho obtížně se zbavitelného, odpadu. Ale o tom více příště. Z oblasti odpadového hospodářství možná dojde ještě k jedné změně, která Vás zřejmě potěší, ovšem bude plně záviset na rozhodnutí zastupitelů a já nechci více předbíhat a seznámím Vás s naším rozhodnutím též příště. Protože jsme do letošního obecního rozpočtu zakomponovali veškeré známé výdaje (krom kompostárny), mohli jste si všimnout zásadního schodku hospodaření ve výši cca 10 mil. korun. Ten je kryt zůstatkem na běžném účtu, který jsme za uplynulé tři roky navýšili a ke konci roku 2013 činil více než 12 milionů korun. Budeme se snažit hospodařit s těmito prostředky tak, abychom například nemuseli využít překlenovacího úvěru při financování oné velké akce zateplení školy. Zbylé naplánované akce zůstávají prakticky beze změn. Rušení malých pošt Myslím, že následující informace potěší všechny, kterým není lhostejný osud malých pošt, potažmo malých obcí. Dle slov 1. náměstka ministra vnitra Mgr. Jana Sixty, která zazněla na společném jednání se zástupci Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv a dalšími se zastavuje privatizace České pošty s.p. a tím i rušení poboček na menších obcích. Je to dobrá zpráva, která dává trochu více času najít řešení na situaci, která není dobrá. Dle slov nového generálního poštovního ředitele by bylo dobré, aby se pošta stala moderní organizací, a dojde zřejmě i k navýšení služeb ve formě např. bankomatu na pobočce. Uvidíme, jestli pan ředitel najde dost sil, aby změnil zaběhlé systémy největšího tuzemského zaměstnavatele. Odpady a zase odpady Jednou nás ten odpad všechny zavalí řekl jednou kdysi můj známý v diskusi nad produkcí a tříděním odpadu. Nemyslím si, že to bude tak hrozné, ale produkce odpadu v ORP Český Krumlov nemá trend, který by mít měla tedy neklesá. Na skládky se loni uložilo více odpadu než v roce V rámci meziobecní spolupráce se snažíme najít způsob snižovat objem ukládaného odpadu. Jde to pomalu, ale je to na dobré cestě. Uvádím zde jednu zprávu Svazu měst a obcí, který kope za naše zájmy na vyšších místech nejen v oblasti odpadů. Jak jste asi zaznamenali z médií, v současné době je projednávána novela zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 172). Tato původně tzv. elektronovela zákona o odpadech obsahující transpozici směrnice EU byla po 1. čtení v rámci projednávání ve výborech doplněna o pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Okleštěk, stanovující obcím povinnost třídit kovy a veškerý biologický odpad, zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a úpravu (zvýšení) skládkovacího poplatku. Svaz se domnívá, že v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by se postavení měst a obcí výrazně zhoršilo a především by se odpadového hospodářství pro ně stalo ještě neodůvodněně ekonomicky nákladnější. V první fázi se tedy SMOČR některé pasáže pokusil prodiskutovat s Ministerstvem životního prostředí, které se oficiálně přihlásilo k autorství tohoto pozměňovacího návrhu, aby byl upraven dle reálných možností měst a obcí. I přes veškerá vysvětlení, že tento návrh pana poslance Okleštěka znamená v některých svých částech výrazně negativní koncepční změny pro města a obce, neakceptovalo MŽP požadavky SMO ČR na úpravy. Následně proběhla komunikace s několika poslanci napříč politickým spektrem, při které SMO ČR vysvětloval negativní dopady přijetí pozměňovacího návrhu. Dle závěrů z včerejšího 2. čtení uvedené novely zákona o odpadech je zřejmé, že obavy SMO ČR nebyly dostatečně pochopeny, neboť poslanci nejen že schválili do 3. čtení pozměňovací návrh pana poslance Okleštěka, ale nadto pan poslanec Böhnisch načetl další pozměňovací návrh z pera Hnutí Duha. V tomto pozměňovacím návrhu jsou stanoveny kvóty množství směsného komunálního odpadu na občana v dané obci a při jejichž nedodržení se prodraží nakládání s odpady v dané obci o stovky korun vyšším skládkovacím poplatkem na každé tuně odpadu, ačkoliv jiné, běžně dostupné a rozvinuté alternativy nakládání s komunálním odpadem (např. energetické využití odpadů), než je skládkování, v ČR zatím neexistují. Co říci více, snad jen, že musíme více kontaktovat naše poslance a vysvětlovat jim, že život na obcích má jiná pravidla než život ve městech a že ceny v místě obvyklé (mzdy i výdaje domácností) se tudíž značně liší. Musíme však začít i sami u sebe a pokusit se snížit produkci odpadu alespoň kvalitním tříděním. Dnes jsem se zúčastnil jednání valné hromady regionálního svazku obcí Vltava, kterého jsme členem a tam jsme se dozvěděli, že aktuálně jsme schopni prodat k dalšímu zpracování cca 90% papíru a skla a asi 21% plastů. Zbytek jde na uložení na skládku. Je to i tím, že do žlutých kontejnerů dáváme špinavé obaly od potravin (např. kelímky od jogurtů atp.) nebo směsný odpad nebo plast, který prodat nelze. O druzích plastů,

3 které mají přijít do žlutých kontejnerů, jsem psal v jednom z minulých vydání. Ještě poznámku k provozu sběrny velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu, byť ji uvádím prakticky v každém vydání Zpravodaje. Do kontejneru může každý občan, mající vyřešeny všechny své závazky s Obcí Brloh, uložit zdarma odpad. Do velkoobjemového kontejneru odpad velkoobjemový, který se svým charakterem nevejde do popelnice a není nebezpečným odpadem. Pokud se odpad vejde do popelnice a přesto ho chce občan uložit do velkoobjemového kontejneru, musí zaplatit 5 Kč za 1 kilogram ukládaného odpadu, což jsou náklady na standardní uložení odpadu vč. dopravy. Obsluha tuto možnost občanům nabídne. Nelze zdarma uložit stavební suť nebo odpad stavebního charakteru (vyměněná okna, atd.). Obsluha vás bude motivovat, abyste např. dřevěné věci (skříně apod.) neskládkovali a pokud možno jinak zlikvidovali (spálili, rozdrtili atp.). Ne všichni však tuto možnost máte a pak tedy lze samozřejmě takový odpad ve sběrně zanechat. Elektroodpad lze též uložit bezplatně, a to pokud možno v kompletním stavu (zejména chladničky). To neni z důvodu, že bychom si chtěli založit bazar, ale aby neunikaly chladící náplně těchto spotřebičů. Děkuji. Slunce, seno, sečení Jako každý rok i letos kupodivu roste tráva, a to v množství větším než malém. Jako každý rok s tím kromě použití přípravku randap (záměrně neuvádím obchodní název), přípravku kosa či srp, nebo přípravku motorová sekačka či živá sekačka (ovce, koza, skot), nic neuděláme. Ještě mě napadá přípravek beton třídy 10 a asfaltobeton ACO11 tloušťky 5 cm, ale to je řešení nastalé situace fatální, mnohdy nevratné. Zkrátka tráva roste a krotit se musí. Já bych chtěl požádat všechny ty, kteří dostali doma důvěru a vlastní oprávnění na používání sekaček, cirkulárek a jiných hlučných strojů, aby jejich používání omezili na všední dny a neděli nechali na klidný odpočinek sobě i sousedům v širokém okolí. Budete mít můj dík a jsem přesvědčen, že nejen můj. Chápu, že zaměstnání a že dojíždění a že čas jindy není, ale když to jen trošku půjde děkuji. Hurá na prázdniny! Půl roku 2014 máme za námi, léto už začalo a za pár dní začnou dětem prázdniny a některým z Vás dovolené. Já Vám přeji, abyste si řádně odpočinuli a načerpali sil, základním, středním, vyšším i vysokým školákům i těm starším přeji dlouhé a hodnotné prázdniny a všem hodně zdraví a šťastný návrat z rekreací. A deváťákům a malým předškolákům přeji, aby pro ně vstup do další důležité životní etapy byl co nejhladší a nejpříjemnější. Martin Toman, starosta obce Jak jsme volili u nás? Volby do Evropského parlamentu Voliči v seznamu 841 Platné hlasy 120 Volební účast v % 14,27 Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid ,33 6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 2 1,66 7 Koalice TOP 09 a STAN 19 15,83 9 LEV 21-Národní socialisté 3 2,50 10 Komunistická str.čech a Moravy 13 10,83 14 Česká str.sociálně demokrat. 11 9,16 16 ANO ,16 19 Česká strana regionů 1 0,83 20 Občanská demokratická strana 20 16,66 22 Úsvit přímé demokr.t.okamury 2 1,66 23 Strana zelených 4 3,33 24 Strana svobodných občanů 2 1,66 27 Volte Pr.Blok 2 1,66 31 Republika 2 1,66 32 Česká pirátská strana 6 5,00 Z jednání zastupitelstva obce Zastupitelstvo se od minulého vydání Zpravodaje sešlo dvakrát na veřejném zasedání a to 14. dubna a 2. června. Zasedání 14. dubna nebylo zahájeno, jak bývá zvykem, rozpočtovou změnou, ale určením zodpovědné osoby za projednání změny územního plánu. Zatímco dříve automaticky za provedení změny bylo zodpovědné vedení obce, potažmo starosta, automaticky v rámci výkonu své funkce, podle novely územního zákona teď musí zodpovědnou osobu určit zastupitelstvo. Světe, div se, zodpovědnou osobou byl určen starosta. Inu, kam bychom se dostali bez neustále se upřesňujících zákonů. V dalším bodě byly schváleny příspěvky místním sdružením, fotbalistům, SDH a včelařům. Třetím bodem byl nákup pozemku. Jeho koupí přejde do majetku obce větší část prostor za Dolánkem a je to další krok k tomu, aby se zde mohly vybudovat stavební parcely. Čtvrtým bodem byla obvyklá změna rozpočtu. Koupí pozemku a zařazením dalších akcí se tak rozpočet dostává do mínusu o více jak dva miliony korun. Schodek bude vyrovnán přebytky z hospodaření minulých let. Dalším bodem byl převod zlepšeného hospodářského výsledku školy do fondů školy. V následující části jednání se projednávaly žádosti o prodej obecních pozemků. V jednom případě nebyl prodej schválen, druhá žádost bude ještě jednou prověřena a bude o ní rozhodnuto na příštím zasedání. V různém se pak projednávaly možnosti dalších akcí. Oprava komunikace na Rohách, rekonstrukce střechy a odstranění plastiky před obchodem z důvodu rozšíření parkování. O plastice byla delší nejednoznačná diskuse. Nakonec těsně zvítězil názor na její odstranění. V zápise se dočteme, že nemá prakticky žádné využití a že se jedná pouze o dobovou plastiku. Prakticky žádné využití... krásný argument, když mluvíme o plastice. Dále zastupitelstvo schválilo výjimku z počtu žáků ve škole. Je potěšující, že bylo nutno i navýšit povolený počet dětí v mateřské školce. Znamená to, že časem bude i dost dětí v základní škole. Na závěr pak bylo zastupitelstvo informováno o jednání 3

4 s památkovým ústavem o možnosti opravy kapličky v Rojšíně. Zasedání 2. června se konalo na obecním úřadě v kanceláři starosty. Nejprve se projednávaly žádosti o prodeje pozemků, jedna žádost nebyla schválena, jedna bude realizována. U třetí je třeba vyjasnit dosud panující nejasnosti, a proto byla odložena. Zastupitelstvo také schválilo přijetí dotace od SFŽP na zateplení školy. Hlavním a nejdelším bodem zasedání zastupitelstva byla změna rozpočtu. Důvodů bylo několik. Jedním z nich byla rekonstrukce chodníku ke škole. Po dlouhé diskusi o možnostech rozšíření tohoto chodníku se dospělo k závěru, že později bude k tomu vhodnější situace a jako náhradou bude rekonstruován chodník kolem hřiště. Dále se diskutovalo zařazení dalších akcí do letošního rozpočtu. Tím se ovšem letošní schodek navyšuje na více jak tři miliony. Námitka, že by se do takového schodku nemělo jít, byla odmítnuta, protože v pokladně je přebytků z minulých rozpočtů dost. No a třetím bodem diskuse nad rozpočtem byl fakt, že v rozpočtu není uvedeno zateplení školy a právě schválená dotace na realizaci této akce. Přes námitku, že tyto položky nelze zařadit do rozpočtu, protože se očekávají vícepráce, byl nakonec návrh na zařazení schválen. Definitivní rozpočet pro tuto chvíli je tedy na částce kolem třiceti dvou milionů korun a schodek činí kolem osmi milionů. Proběhly volby do evropského parlamentu. Nejen v naší republice, ale i v celé Evropě byly poznamenány velmi malou účastí. Velkého sluchu dosáhli ti, kteří společnou Evropu nechtějí. A často, pokud jste se důkladně podívali na jejich argumenty, byste zjistili, že dotyční nemají ponětí o tom, o čem evropský parlament rozhoduje, či jak v předmětné kauze rozhodl. Proč si dotyční chtějí posvítit na věci, které evropská komise zamítla právě z důvodu jejich problematického smyslu? Proč si raději nechtějí posvítit na naše zákonodárce a úředníky, kteří nezávazné doporučení přetvoří do zákonů a předpisů a ještě je zpřísní? Dokáží vzít v úvahu ekonomicky vyčíslitelné efekty společného fungování? Uvědomují si, že pokud se nedokážeme dohodnout a budeme pořád bojovat jen o ten svůj malý píseček, převálcují nás ekonomiky z jiných kontinentů? Ano, je třeba hlídat, aby nevznikaly nesmyslné předpisy a úřednické komplikace. Koneckonců historie nám ukazuje, že přebujení administrativního aparátu, který nakonec funguje sám pro sebe, nikoli pro efektivní řízení státu byl téměř vždy jedním z příznaků zhroucení dané civilizace. Na druhé straně rozvoj byl vždy podmíněn rozsáhlou spoluprací. Na závěr přeji všem pěkné prožití léta a dovolené bez komplikací. Libor Lev, místostarosta Pochvala Jistě jste si všimli kvetoucího záhonu okolo hřiště. Největší zásluhu na něm má paní Jana Postlová. To ona přišla loni s nápadem a také se pustila do jeho realizace. Vyrobila letáčky (aby přišli ti, co mají nějaké trvalky, anebo alespoň chuť pomoct) a roznesla je do schránek. Sešlo se nás asi osm a kytiček spousta. Posázeli jsme skoro celý kus a dobré duše dosadily dodatečně zbytek. Zjara při prvním pletí jsem nadávala jako špaček. Ne na plevel a kamení, ale na neřády, co si na záhonu venčili psy, odhazovaly nedopalky cigaret i rozbili skleněnou lahev. Obecní pracovníci pak srovnali a zaseli prostranství za plotem na hřišti a celý prostor zkrásněl. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nezištně přiloží ruku k dílu, aby byla naše obec čím dál hezčí a lépe se tu žilo. Vždyť je radost podívat se na kvetoucí prostranství nejen u hřiště, ale třeba na to léta pečlivě udržované u Běrtů, nebo u hřbitova s obnoveným křížkem, což je zásluha paní Mikešové a Trůblové. Na snímku jsem při pletí zachytila tři děvčata z družiny - Vanesku, Janičku, Terezku, a dokonce jim sám od sebe pomáhal šesťák Filip Švarců. Všichni mi řekli, že to dělají rádi a baví je to. Nejlepší je asi osobní příklad dospělých, družinářka Jana mi ze záběru utekla. Ještě jednou díky i všem nejmenovaným dobrým lidem, kteří vidí dál, než k hranicím svého plotu. A ty ostatní prosím: Alespoň neničte! 4

5 FARNÍ OSADA BRLOH (3. část) od místního učitele Jana Eliase z roku 1894 Posloupnosť duchovních správců v Brloze. Pokud matriky farní, které r začínají, nám vykazují, možno určiti posloupnosť duchovních správců v Brloze dosti přesně a nepřetržitě. Ze starších dob ale toliko připomíná se v letech 1393 a 1394 farář v Engelwerthu pod čímž vyrozumívá se fara zdejší. Název tento upomíná německý název vesnice Brlohu v obecné mluvě: Wertlin. Rok 1402 připomíná se Mikuláš, biskup Salubrienský, bývalý farář v Brloze, kdy potvrzen pro faru Boršovskou, nyní klášteru Vyš. Brodskému náležející. Od r do 1650 byl zde farářem Alexander Václav Bartolomides Blovský z Blovic, jak vidíme z listin, jež podepisuje třesoucí se rukou v letech dotýčných, kdy bral z Kuglveitu 5 kop grošů. Nejspíše sem ale přišel dotýčný duchovní správce již r. 1641, protože téhož roku fara zdejší posledně osazována byla. Zároveň ale musel administrovati faru Křemežskou, snad z nedostatku katolických kněží, snad i pro malý počet katolíku věřících v Křemži, kde dříve husitství, nyní protestantismus hojně přívrženců nacházel. Roku 1660 uvádí se již v nových matrikách Jakub Ferdinand Zralík, jenž také obě fary spravoval až do své smrti r Osiřelé farnosti po 13 měsíců řídil františkán P. Hynek Antonín Müller, který r předal správu duchovní novému faráři Františku Neuhofferovi z Nového Dvoru, který ještě až do své smrti r řídil faru Brložskou i Křemežskou, kterážto druhá hned po smrti jeho osazena byla samostatným správcem duchovním. Na místo faráře Brložského dosazen ihned v květnu 1687 Lukáš Foytl, jemuž pod správu dána fara Čakovská, která doposud ku Lhenicům patřila. Po tříletém řízení osady zdejší povolán jest na věčnosť dne 22. června 1690 ve stáří 39 let. Nástupcem jeho stal se Jan Hynek Rohoušek, který zde pobyl až do r Za něho úplně znovu zřízen byl kostel zdejší a dne 11. září 1704 od kardinála Leopolda z Kolloničů slavnostně vysvěcen. Po něm vedl duchovní správu Filip Marianus Rabl, rodák Brložský až do své smrti dne 11. května Farář tento opravil a zříditi dal sochu sv. Jana Nepomuckého na písku stojící a položil jedno sto zlatých, aby za úroky z peněz těch učitel, tou dobou spolu i kostelník, u sochy té v každou sobotu se modlil a zpíval- pobožnosť tu koná kostelník v době letní každého svátku. Mimoto koupil od Jasného patrona ku faře pole Rejty řečené za 300 zl., aby za něho mše svaté ročně čteny byly. Dle vůle jeho náleželo pole to patronovi, ale farář Brložský jej vždy užívati měl proti pouhému placení zeměpanských daní a vojenských přirážek. V letech byl farářem Brložským i Čakovským Adam Soltzner, za něhož přestavěn farní dvůr ku nařízení kněžny Marie Arnošty z Eggenberku r Nástupcem jeho stal se r Josef Schnelzer, který zde jenom 4 roky pobyl, načež se r stal farářem v blízkém Pištíně, kde život svůj dokonal. Z historie naší obce Na osiřelý stolec dosazen Jáchym Šťastný, který po dvouletém pobytu na osadě zdejší r přesazen jest do Bílé Hůrky u Vltavského Týnu, kdež pak co čestný děkan život svůj dokončil. V letech byl zdejším farářem Bartoloměj Hlava, jenž ještě faru Čakovsku na starosti měl. V dobách těchto opraven a posvěcen hlavní oltář dne 3. dubna 1734 od světícího biskupa Pražského Rudolfa šlechtice ze Šporků. Po jedenáctileté práci na osadě zdejší, odebral se r na faru do Mirotic na Písecku, odkudž pak do Chýnova na Táborsku se dostal, kdež co děkan život svůj koncem r dokonal. V letech pak 1744 až 1754 osadu zdejší řídil Jiří Haydler, jenž po smrti předchůdce svého stal se děkanem Chýnovským, kdež život svůj dokonal. Za tohoto faráře neopatrností služky, vyhořela r nově postavená fara. Vyhořely totiž stáje, v nichž několik kusů dobytka uhořelo, krytba, veškerá píce, až na sýpku, která ochráněna byla. Škody měl farář sám přes 700 zlatých. S farou zároveň vyhořela stavení Hajný č. 24 a Máče dříve Pejcha č. 25. V letech 1754 až 1759 nástupcem jeho byl Matěj Svoboda, který všemožně staral se o zvelebení svatyně zdejší. Všechny tři oltáře jsou obnoveny, nový stříbrný kalich zakoupen, alba a dalmatiky pořízeny. Po pětiletém zde působení přesazen jest do Bílé Hůrky, kdež život svůj dokončil. Od r až 1778 působil zde co farář Brložský František Moučka, jenž dříve po 17 let kaplanem v Protivíně, na to 13½ roku v Netolicích, načež zdejším farářem se stal. Hned na počátku působnosti na osadě zdejší dostalo se jemu té cti, že mohl vyhlásiti osadníkům zdejším odpustky 7 let udělené pro oltář sv. Barbory bullou papeže Klementa XIII. Roku 1762 dal postaviti varhany, které dříve u okna stávaly, postaviti do středu choru. V letech 1766 a 1767 kostel farní úplně vybílen jest, kameny tesanými vydlážděn a věž znovu pokryta. Roku 1770 dne 29. července vysitován kanonicky od světícího biskupa Pražského Jana Ondřeje Kaysera, přičemž mnoho věřících sv. biřmování dosáhlo. V době té darovány Jasným patronem věžní hodiny z Červeného Dvoru a upraveny od Šimona Pekaře, krejčího z Brloha. V letech 1778 až 1788 osadu farní Brložskou a ještě po tři léta, jako jeho předchůdci faru Čakovskou řídil farář Antonín Kerner. Roku 1781 totiž zřízena a osazena fara v Čakově patentem císaře Josefa II. V náhradu zkrácené štoly bral zdejší farář 50 zl. z Čakova. Roku 1785 zřízeno nové biskupství v Č. Budějovicích a zdejší fara mu přidělena byla. Na válečné útraty povstalé slezskými a tureckými válkami musel zdejší farář platiti 7,3% přirážky, což ve třech lhůtách zaplatiti měl. Na zdejší faru vypadlo 56 zl. 10 kr., z čehož dvě dávky zaplaceny byly. Třetí část ale pro obtížnost a chudobu zdejší fary r nástupci odpuštěna byla. Duchovní tento správce byl v posledních letech věku svého nemocen, takže nucen byl držeti si osobního kaplana Františka Krňovského, jak vidíme z kněžského directoria z r Tento duchovní správce a farář zemřel po dlouhé nemoci konečně dne 25. září Nástupcem jeho stal se Jan Bartoloměj Staně, rodák Strakonický, který řídil osadu zdejší od 6. listopadu 1788 do 22. dubna 1798, kterýžto den povolán byl na věčnosť. Farář tento býval dříve kaplanem ve Vacově u Vimperka, 5

6 6 potom v Bavorově, načež stal se sídelním kaplanem v Heřmani u Protivína, odkudž povolán jest do Brloha. Za něho dekretem císaře Leopolda II. ze dne 26. prosince 1789 ustanoveno bylo, aby náhrada za odpadlou filiálku Čakovskou ročních 59 zl. 35 kr. napříště vyplácela se z nově zařízeného náboženského fondu proti čtvrtletním kvitancím. Po smrti jeho administroval faru zdejší kaplan František Krňovský, bývalý osobní kaplan faráře Kernera. Když ale administartor tento přesazen do Veselí, ustanoven zástupcem jeho kaplan Kašpar Drška, Lišovský rodák. Dnem 12. června 1798 potvrzen byl za faráře zdejšího Karel Raab, rodák písecký, který zde až do r působil. Pán tento býval kaplanem v Kašperských Horách, Nezamyslicích u Horažďovic, Kušvartě, Ševětíně a konečně v Netolicích, celkem po devatenáct let. Za něho přelit jest veliký zvon zdejší u zvonaře Josefa Pernera z Č. Budějovic; váží 618 liber a náklad za práci tu obnášel 206 zl. 58 kr. Koupeno jest také nové ciborium a nový kalich, protože dva kalichy a ciborium byly kostelu právě ukradeny. Pro chabé zdraví uchýlil se farář tento na odpočinek do Broumova na pruských hranicích, kdež z pense ročních 300 zl., jež mu dva nástupcové Brložští vypláceti museli, živ byl, až jej dne 23. dubna 1819 neúprosná smrť zachvátila. Za administratora in realibus et spiritualibus dosazen byl r Karel Bor. Pelzeter, Čech z Č. Budějovic. Faru zdejší řídil po 10 let do r Za něho udály se důkladné opravy jak na kostele, tak i ve faře, což vše r dokončeno bylo. Za něho konečně bylo zřízeno kaplanské místo při faře zdejší. Když ale tento administrator r farářem v Doudlebech se stal, jmenován administrátorem in spiritualibus et realibus dnem 1. července 1813 Jan Nep. Spievák, rodák z Lomnice, bývalý lokalista v Heřmani u Protivína. Po úmrtí faráře Raaba v Broumově dne 23. dubna 1819 jmenován jest farářem skutečným. Když ale r pán tento přesazen jest za faráře do Blíska, kdež co biskupský vikář život svůj dokonal, jmenován byl nástupcem jeho František Šindelář, rodák ze Sedlíkovic u Strakonic. Býval kaplanem v Křešťovicích u Písku, zámeckým kaplanem v Heřmani, načež dne 22. října 1826 na zdejší faru presentován a dne 13. května 1827 slavnostně instalován. Za něho dály se rozličné opravy. Působil na osadě zdejší až do své smrti, která jej 27. února 1840 zastihla. Na uprázdněný stolec dosedl dne 17. prosince 1840 Vojtěch Jakeš, rodák z blízkého mlýna u Cvrčků, který řídil osadu zdejší až do své smrti dne 16. října Býval dříve kaplanem v Počátkách, načež počátkem r dostal se za kaplana do Prachatic, kdež později katechetou a ředitelem škol byl. Za tohoto faráře událo se mnoho oprav jak na farní budově a chrámu Páně, tak i v hospodářství. Mimo jiné přelit byl u zvonaře Pernera v Č. Budějovicích veliký zvon, vážící po přelití 629 liber a nápisem: ECCe nvnc nola sonat-a Dore MVs (1860). Tento duchovní, zkušený to pedagog, všemožně staral se i o školu, a k jeho popudu vystavěna jest nová školní budova, která pak dne 2. srpna 1857 slavnostně jest posvěcena. Za něho postavena byla kaple v Roušíně a sv. Ondřeje pod Kuglveitem. Leží pohřben u vchodu do sakristie. Nástupcem jeho stal se Jan Bezpalec, rodák z Volešníku ve farnosti Zahájské a působil zde od 8. února 1864 až do smrti své 19. října Farář tento pečoval nejen o vykrášlení chrámu Páně, ale i zvelebení hospodářství. Když ale nelítostná smrť pána toho zachvátila, jmenován zdejším farářem Václav Papoušek, rodák z Markvatic u Velešína, bývalý zdejší kaplan a později farář v Křešťovicích u Písku. I tento farář pečoval o zvelebení hospodářství při faře zdejší, které tím rozličných změn se dočkalo. Jako farář působil na zdejší osadě od počátku r až do své smrti dne 16. října Nástupcem jeho stal se Václav Váša, rodák z Pistiny u Jindřichova Hradce, který místo zdejší dnem 20. března 1888 nastoupil a v hodnosti té zůstal do smrti své dne 25. prosince Týž býval kaplanem v Terčí Hoře u Nových Hradů, Volarech, Protivíně a Netolicích, konečně sídelním kaplanem při poutnickém chrámu Páně ve Mláce u Třeboně. V době jeho působnosti staly se četné opravy v chrámu Páně zdejším i při farní budově. Zařízen byl také nade vsí nový osadní hřbitov ve výměře ½ jitra. Nástupcem jeho stal se Jakub Kocábek, rodák ze Lhotky, bývalý kaplan Lhenický, později farář na Horách Ratibořských u Tábora. Horlivý tento duchovní všemožně se stará nejen o zvelebení svatyně zdejší, ale i pečuje o blaho duší sobě svěřených. Roku 1893 odbývána byla zde sv. Missie v obou jazycích a právě po roce odbývala se opětně. Pán Bůh Nejvyšší račiž ho dlouhá léta zdejší osadě zachovati a jemu věku milostivě prodloužiti. Čtvrtá várka citátů z roku 1845 z Památní knihy obce Roušínské : Kdo na otce, matku sáhne, toho peklo k sobě stáhne. Neštěstí jest v domě přec každá ukradená věc. Necháváš li ležet svoji hřivnu ladem: zázrakem se stane, neumřeš li hladem. Vlastního se bojí člověk stínu má li na svědomí těžkou vinu. Co je do tvé hlavy, máš li špatné mravy. Jestli od zloděje kupuješ ve zlodějský spolek vstupuješ. Věci nalezené, ale nevrácené - jsou co ukradené. Slovo spěšné bývá směšné, bývá často nebezpečné. Neměj kostel za svou postel! Skrývá lest svou hluboko, kdo jest přítel naoko. Kteří na cti utrhají, jazyky prý hadí mají, a kteří je poslouchají, také v zlou se pověst dají. Marta Tomanová

7 Jak se žije v Rojšíně bývalému zastupiteli Dnes jsem si k rozhovoru pozvala pana Jana Hrubeše z Rojšína, který se po mnoho let aktivně podílel na chodu obce Brloh i Rojšín. Zastupitelem sice už není, ale stále se stará (podotýkám nezištně) o rojšínský sběrný dvůr. Letos oslaví životní jubileum 70 let. Má dvě děti a tři vnoučata. Kde jste se narodil? V Českých Budějovicích. Vidíte, a já si celou dobu myslela, že pocházíte z Chlumu u Křemže. Bydleli jsme v Budějovicích v Pětidomí, děda vlastnil malou fabričku. Bylo to docela blízko nádraží, a když za války začaly na město padat bomby, odešli naši s námi na venkov. Druhý děda byl chlumský mlynář, proto jsme šli tam. No a po roce 1948 fabričku znárodnili, a už nebylo kam se vrátit, proto jsme zůstali v Chlumě. Pocházíte z velké rodiny? Ani ne. Matka byla sama a otec měl dva bratry. Já mám dvě sestry a bratra, ten už bohužel nežije. Kam jste chodil do školy? Do Křemže. A potom? Pak jsem se ve Strakonicích vyučil galvanizérem. Po vojně jsem nastoupil do KOH-I-NORu v Budějovicích. Líbila se vám vaše práce? Líbila, dělal jsem ji 42 let. Napřed jako dělník, pak jsem si udělal večerní chemickotechnologickou průmyslovku a pracoval jako mistr a potom až do důchodu jako vedoucí galvanovny. A stále ve stejném podniku. Práce to byla zajímavá, obzvlášť po revoluci, když se otevřely možnosti nákupu nových technologií. Jak jste se dostal do Rojšína? Z Rojšína je moje manželka. Seznámili jsme se, když jsem jezdil do práce a ona do školy do Budějovic. No a po čase, před sedmačtyřiceti lety, přesně 18. listopadu 1967 byla svatba. Kdy jste se zapojil do dění v obci? Celkem hned, tenkrát měl Rojšín ještě dostatek obyvatel, proto měl i svůj národní výbor. Pak se okolní vesnice sloučily pod střediskovou obec Brloh a tady jsem pracoval ve finanční komisi. Po revoluci mi byla nabízena i funkce starosty, ale musím říct, že jsem dal přednost stálému zaměstnání. Přijal jsem post místostarosty, celkově asi po tři volební období a jedno období jsem byl zastupitel. Jak byste porovnal život v obci před a po revoluci. Změny jsou k lepšímu, ale - co si budem nalhávat - i k horšímu. Například dřív se udělala spousta práce brigádně. Každý se snažil, aby měl před barákem vysečeno, poklizeno až na náves, ale dnes jsou jedinci, kteří klidně budou chodit třeba v kopřivách. Vidí jen to své a o to za vraty ať se stará obec! Byl jste členem nějakého spolku? Ano. Byl jsem u hasičů (s těmi už je to v Rojšíně horší, nejsou lidi), pak u myslivců a včelařů. Tam jsem aktivní dodnes. Jaké máte zájmy a koníčky? Jak jsem říkal včelaření, myslivost, rád čtu (hlavně humorné věci a různé zajímavosti) a pak hospodaření kolem domu. Umíte vařit? Umím. A co rád jíte? Nejsem vybíravý, jím všechno. Sportujete? Dřív jsem hrával míčové hry, hlavně volejbal. Teď v rámci bypassu, už nic. Máte nějaké hospodářství, zahrádku? Akorát králíky, slepice a včely. O zahrádku a kytky se stará moje žena, to je její velká záliba, tam já funguji pouze jako pomocník. Zpíval jste v kostelním sboru, zazpíváte si třeba i doma? Doma si občas s manželkou zazpíváme, ale sbor již neexistuje. Teď už zpívám, jenom když mi to jde. Jak se vám v Rojšíně žije, co se vám líbí, co ne? V Rojšíně se mi žije dobře. Vadí mi akorát, že trvá dlouho, než se na těch osadách něco udělá. Chceme mít taky pěknou náves. Třeba zídka kolem kaple, vyřízení opravy se táhne už několik let. Chtělo by to zase mít nějakého Rojšíňáka v zastupitelstvu, aby se snažil naše požadavky protlačit. Staráte se v Rojšíně o kapli? Já nemám klíče. Když je třeba, posečeme trávu, o úklid vnitřku (hlavně před poutí) se postarají především ženy. Pokud vím, děti zakotvily blízko, chodí si k vám vnoučata pro rady či životní zkušenosti? Děti máme blízko. Jitka je v Rojšíně a Vojta v Chlumě, ale vnoučata si pro rady už nechodí. Všem už je přes dvacet, tak jsou chytří dost. Máte nějaké přání na závěr? Hlavně zdraví! Děkuji za rozhovor. Byl jste opravdu hodně stručný. Přeji Vám krásný podzim života. Hodně elánu, životního optimismu, veselé i zajímavé čtení a hlavně přeji pevné zdraví Vám i celé rodině. MT 7

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

Vážení spoluobčané, obyčejně věnuji tyto řádky v posledním vydání Zpravodaje bilancování uplynulého roku a plánům do roku nadcházejícího.

Vážení spoluobčané, obyčejně věnuji tyto řádky v posledním vydání Zpravodaje bilancování uplynulého roku a plánům do roku nadcházejícího. 2 obyčejně věnuji tyto řádky v posledním vydání Zpravodaje bilancování uplynulého roku a plánům do roku nadcházejícího. Ke každému Zpravodaji dostáváte zdarma stolní kalendář, který je společný pro celý

Více

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník).

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník). 2 v dnešním Zpravodaji se krátce vrátím k událostem, které nás v minulých týdnech poměrně výrazně ovlivnily a to jsou přívalové srážky a s tím spojené povodně. V noci z 1. na 2. června zaznamenalo nejen

Více

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech 2 Vážení spoluobčané, máme tu prakticky začátek léta a s ním další vydání nového Zpravodaje. Jistě jste zaregistrovali změnu jeho grafické podoby. Tu iniciovala výměna tiskárny, kde náš čtvrtletník od

Více

Z jednání. zastupitelstva obce

Z jednání. zastupitelstva obce Vážení občané, stává se, že obec se snaží poskytovat občanům služby nebo možnosti, které nejsou v jejích povinnostech, a okolní obce je neposkytují. Podobnou službou, kterou jsme poskytovali, byla možnost

Více

Z jednání zastupitelstva obce

Z jednání zastupitelstva obce 2 Co nás čeká v roce 2013 Vážení spoluobčané, pokud se nestane to, co již několik měsíců řeší řetězové maily a různé jiné materiály, odkazující na kalendář starých Mayů a další předpovědi, normálně se

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Z jednání. zastupitelstva obce

Z jednání. zastupitelstva obce Vážení občané, když jsem si před psaním tohoto článku pročítal úvodníky z minulých zpravodajů, zjistil jsem, že se točí většinou kolem dvou témat. Rozpočty a odpady. A protože je začátek roku, neporuším

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům).

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům). AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015 Památník obětem válek ve Čkyni se rozezněl zpěvem hymny Sedmdesáté výročí občanského odporu proti nacizmu dne 5. května 1945 a osvobození

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Vážení občané, konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku. Letošní

Více

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA Martin Jakš se vrátil z Vancouveru do Železné Rudy Krátce po Martin skončení

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem Páteční odpoledne 21. října

Více

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015 stašsko sko Stachy, Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2012 Ráno 11. května 2012. Poznáte, ze kterého města je tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Městská policie Smiřice Ke dni 1. ledna 2012 byla ve Smiřicích zřízena

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

Jménem městského zastupitelstva Jitka Leflerová. Foto na titulní straně: Základní škola Oty Pavla Buštěhrad, M. Aushaus.

Jménem městského zastupitelstva Jitka Leflerová. Foto na titulní straně: Základní škola Oty Pavla Buštěhrad, M. Aushaus. Městské zastupitelstvo si dovoluje touto cestou informovat celou buštěhradskou veřejnost o úmrtí pana Petra Dütsche, dlouholetého starosty města Buštěhradu. Zemřel v pátek 13. srpna, den po svých 60. narozeninách.

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více