ZPRAVODAJ. obce Brloh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. obce Brloh"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Brloh

2 2 Vážení spoluobčané, v následujících řádcích se Vám budu snažit přiblížit dění na úřadě, abyste měli ucelenější informace o naší práci. Mnoho informací o plánech na letošní rok jsem napsal již v minulém Zpravodaji, víceméně vše běží v nastavených kolejích. Pár změn se však skutečně najde. Začaly přípravné práce na zateplení a výměně oken školy (školní provoz to prakticky neovlivní), začaly práce na opravě vodojemu pro Rychtářov a vodovodu tamtéž, máme rozpočty prakticky ke všem opravám komunikací. Rozběhli jsme úpravu místního značení v Brloze a v osadách (Rojšín, Rychtářov) a rozjednali i odkup klíčových pozemků pro výstavbu pro bydlení v Brloze. Zastupitelstvo zrušilo záměr opravy cesty k Pohodníkům, kterou shledalo v poměrně dobrém stavu na to, aby se opravovala a stejně neobstála varianta opravy a rozšíření chodníku ke škole (od křižovatky u hřiště). I když mne toto naše rozhodnutí příliš netěší, respektuji jej. Naopak zastupitelé podpořili opravu místních komunikací na Rohách, která původně v plánu nebyla a též opravu chodníku okolo hřiště. Celkem tedy na komunikace v letošním roce půjde cca 2,2 milionu korun. I když stále nemáme Rozhodnutí ministerstva životního prostředí o přidělení dotace, již dnes víme, že se nám podařilo získat grant na pořízení mobilní kompostárny a svozové techniky na hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem. To bude mít vliv i na Vás, občany naší obce, protože se tím otevřou nové možnosti likvidace, pro někoho obtížně se zbavitelného, odpadu. Ale o tom více příště. Z oblasti odpadového hospodářství možná dojde ještě k jedné změně, která Vás zřejmě potěší, ovšem bude plně záviset na rozhodnutí zastupitelů a já nechci více předbíhat a seznámím Vás s naším rozhodnutím též příště. Protože jsme do letošního obecního rozpočtu zakomponovali veškeré známé výdaje (krom kompostárny), mohli jste si všimnout zásadního schodku hospodaření ve výši cca 10 mil. korun. Ten je kryt zůstatkem na běžném účtu, který jsme za uplynulé tři roky navýšili a ke konci roku 2013 činil více než 12 milionů korun. Budeme se snažit hospodařit s těmito prostředky tak, abychom například nemuseli využít překlenovacího úvěru při financování oné velké akce zateplení školy. Zbylé naplánované akce zůstávají prakticky beze změn. Rušení malých pošt Myslím, že následující informace potěší všechny, kterým není lhostejný osud malých pošt, potažmo malých obcí. Dle slov 1. náměstka ministra vnitra Mgr. Jana Sixty, která zazněla na společném jednání se zástupci Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv a dalšími se zastavuje privatizace České pošty s.p. a tím i rušení poboček na menších obcích. Je to dobrá zpráva, která dává trochu více času najít řešení na situaci, která není dobrá. Dle slov nového generálního poštovního ředitele by bylo dobré, aby se pošta stala moderní organizací, a dojde zřejmě i k navýšení služeb ve formě např. bankomatu na pobočce. Uvidíme, jestli pan ředitel najde dost sil, aby změnil zaběhlé systémy největšího tuzemského zaměstnavatele. Odpady a zase odpady Jednou nás ten odpad všechny zavalí řekl jednou kdysi můj známý v diskusi nad produkcí a tříděním odpadu. Nemyslím si, že to bude tak hrozné, ale produkce odpadu v ORP Český Krumlov nemá trend, který by mít měla tedy neklesá. Na skládky se loni uložilo více odpadu než v roce V rámci meziobecní spolupráce se snažíme najít způsob snižovat objem ukládaného odpadu. Jde to pomalu, ale je to na dobré cestě. Uvádím zde jednu zprávu Svazu měst a obcí, který kope za naše zájmy na vyšších místech nejen v oblasti odpadů. Jak jste asi zaznamenali z médií, v současné době je projednávána novela zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 172). Tato původně tzv. elektronovela zákona o odpadech obsahující transpozici směrnice EU byla po 1. čtení v rámci projednávání ve výborech doplněna o pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Okleštěk, stanovující obcím povinnost třídit kovy a veškerý biologický odpad, zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a úpravu (zvýšení) skládkovacího poplatku. Svaz se domnívá, že v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by se postavení měst a obcí výrazně zhoršilo a především by se odpadového hospodářství pro ně stalo ještě neodůvodněně ekonomicky nákladnější. V první fázi se tedy SMOČR některé pasáže pokusil prodiskutovat s Ministerstvem životního prostředí, které se oficiálně přihlásilo k autorství tohoto pozměňovacího návrhu, aby byl upraven dle reálných možností měst a obcí. I přes veškerá vysvětlení, že tento návrh pana poslance Okleštěka znamená v některých svých částech výrazně negativní koncepční změny pro města a obce, neakceptovalo MŽP požadavky SMO ČR na úpravy. Následně proběhla komunikace s několika poslanci napříč politickým spektrem, při které SMO ČR vysvětloval negativní dopady přijetí pozměňovacího návrhu. Dle závěrů z včerejšího 2. čtení uvedené novely zákona o odpadech je zřejmé, že obavy SMO ČR nebyly dostatečně pochopeny, neboť poslanci nejen že schválili do 3. čtení pozměňovací návrh pana poslance Okleštěka, ale nadto pan poslanec Böhnisch načetl další pozměňovací návrh z pera Hnutí Duha. V tomto pozměňovacím návrhu jsou stanoveny kvóty množství směsného komunálního odpadu na občana v dané obci a při jejichž nedodržení se prodraží nakládání s odpady v dané obci o stovky korun vyšším skládkovacím poplatkem na každé tuně odpadu, ačkoliv jiné, běžně dostupné a rozvinuté alternativy nakládání s komunálním odpadem (např. energetické využití odpadů), než je skládkování, v ČR zatím neexistují. Co říci více, snad jen, že musíme více kontaktovat naše poslance a vysvětlovat jim, že život na obcích má jiná pravidla než život ve městech a že ceny v místě obvyklé (mzdy i výdaje domácností) se tudíž značně liší. Musíme však začít i sami u sebe a pokusit se snížit produkci odpadu alespoň kvalitním tříděním. Dnes jsem se zúčastnil jednání valné hromady regionálního svazku obcí Vltava, kterého jsme členem a tam jsme se dozvěděli, že aktuálně jsme schopni prodat k dalšímu zpracování cca 90% papíru a skla a asi 21% plastů. Zbytek jde na uložení na skládku. Je to i tím, že do žlutých kontejnerů dáváme špinavé obaly od potravin (např. kelímky od jogurtů atp.) nebo směsný odpad nebo plast, který prodat nelze. O druzích plastů,

3 které mají přijít do žlutých kontejnerů, jsem psal v jednom z minulých vydání. Ještě poznámku k provozu sběrny velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu, byť ji uvádím prakticky v každém vydání Zpravodaje. Do kontejneru může každý občan, mající vyřešeny všechny své závazky s Obcí Brloh, uložit zdarma odpad. Do velkoobjemového kontejneru odpad velkoobjemový, který se svým charakterem nevejde do popelnice a není nebezpečným odpadem. Pokud se odpad vejde do popelnice a přesto ho chce občan uložit do velkoobjemového kontejneru, musí zaplatit 5 Kč za 1 kilogram ukládaného odpadu, což jsou náklady na standardní uložení odpadu vč. dopravy. Obsluha tuto možnost občanům nabídne. Nelze zdarma uložit stavební suť nebo odpad stavebního charakteru (vyměněná okna, atd.). Obsluha vás bude motivovat, abyste např. dřevěné věci (skříně apod.) neskládkovali a pokud možno jinak zlikvidovali (spálili, rozdrtili atp.). Ne všichni však tuto možnost máte a pak tedy lze samozřejmě takový odpad ve sběrně zanechat. Elektroodpad lze též uložit bezplatně, a to pokud možno v kompletním stavu (zejména chladničky). To neni z důvodu, že bychom si chtěli založit bazar, ale aby neunikaly chladící náplně těchto spotřebičů. Děkuji. Slunce, seno, sečení Jako každý rok i letos kupodivu roste tráva, a to v množství větším než malém. Jako každý rok s tím kromě použití přípravku randap (záměrně neuvádím obchodní název), přípravku kosa či srp, nebo přípravku motorová sekačka či živá sekačka (ovce, koza, skot), nic neuděláme. Ještě mě napadá přípravek beton třídy 10 a asfaltobeton ACO11 tloušťky 5 cm, ale to je řešení nastalé situace fatální, mnohdy nevratné. Zkrátka tráva roste a krotit se musí. Já bych chtěl požádat všechny ty, kteří dostali doma důvěru a vlastní oprávnění na používání sekaček, cirkulárek a jiných hlučných strojů, aby jejich používání omezili na všední dny a neděli nechali na klidný odpočinek sobě i sousedům v širokém okolí. Budete mít můj dík a jsem přesvědčen, že nejen můj. Chápu, že zaměstnání a že dojíždění a že čas jindy není, ale když to jen trošku půjde děkuji. Hurá na prázdniny! Půl roku 2014 máme za námi, léto už začalo a za pár dní začnou dětem prázdniny a některým z Vás dovolené. Já Vám přeji, abyste si řádně odpočinuli a načerpali sil, základním, středním, vyšším i vysokým školákům i těm starším přeji dlouhé a hodnotné prázdniny a všem hodně zdraví a šťastný návrat z rekreací. A deváťákům a malým předškolákům přeji, aby pro ně vstup do další důležité životní etapy byl co nejhladší a nejpříjemnější. Martin Toman, starosta obce Jak jsme volili u nás? Volby do Evropského parlamentu Voliči v seznamu 841 Platné hlasy 120 Volební účast v % 14,27 Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid ,33 6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 2 1,66 7 Koalice TOP 09 a STAN 19 15,83 9 LEV 21-Národní socialisté 3 2,50 10 Komunistická str.čech a Moravy 13 10,83 14 Česká str.sociálně demokrat. 11 9,16 16 ANO ,16 19 Česká strana regionů 1 0,83 20 Občanská demokratická strana 20 16,66 22 Úsvit přímé demokr.t.okamury 2 1,66 23 Strana zelených 4 3,33 24 Strana svobodných občanů 2 1,66 27 Volte Pr.Blok 2 1,66 31 Republika 2 1,66 32 Česká pirátská strana 6 5,00 Z jednání zastupitelstva obce Zastupitelstvo se od minulého vydání Zpravodaje sešlo dvakrát na veřejném zasedání a to 14. dubna a 2. června. Zasedání 14. dubna nebylo zahájeno, jak bývá zvykem, rozpočtovou změnou, ale určením zodpovědné osoby za projednání změny územního plánu. Zatímco dříve automaticky za provedení změny bylo zodpovědné vedení obce, potažmo starosta, automaticky v rámci výkonu své funkce, podle novely územního zákona teď musí zodpovědnou osobu určit zastupitelstvo. Světe, div se, zodpovědnou osobou byl určen starosta. Inu, kam bychom se dostali bez neustále se upřesňujících zákonů. V dalším bodě byly schváleny příspěvky místním sdružením, fotbalistům, SDH a včelařům. Třetím bodem byl nákup pozemku. Jeho koupí přejde do majetku obce větší část prostor za Dolánkem a je to další krok k tomu, aby se zde mohly vybudovat stavební parcely. Čtvrtým bodem byla obvyklá změna rozpočtu. Koupí pozemku a zařazením dalších akcí se tak rozpočet dostává do mínusu o více jak dva miliony korun. Schodek bude vyrovnán přebytky z hospodaření minulých let. Dalším bodem byl převod zlepšeného hospodářského výsledku školy do fondů školy. V následující části jednání se projednávaly žádosti o prodej obecních pozemků. V jednom případě nebyl prodej schválen, druhá žádost bude ještě jednou prověřena a bude o ní rozhodnuto na příštím zasedání. V různém se pak projednávaly možnosti dalších akcí. Oprava komunikace na Rohách, rekonstrukce střechy a odstranění plastiky před obchodem z důvodu rozšíření parkování. O plastice byla delší nejednoznačná diskuse. Nakonec těsně zvítězil názor na její odstranění. V zápise se dočteme, že nemá prakticky žádné využití a že se jedná pouze o dobovou plastiku. Prakticky žádné využití... krásný argument, když mluvíme o plastice. Dále zastupitelstvo schválilo výjimku z počtu žáků ve škole. Je potěšující, že bylo nutno i navýšit povolený počet dětí v mateřské školce. Znamená to, že časem bude i dost dětí v základní škole. Na závěr pak bylo zastupitelstvo informováno o jednání 3

4 s památkovým ústavem o možnosti opravy kapličky v Rojšíně. Zasedání 2. června se konalo na obecním úřadě v kanceláři starosty. Nejprve se projednávaly žádosti o prodeje pozemků, jedna žádost nebyla schválena, jedna bude realizována. U třetí je třeba vyjasnit dosud panující nejasnosti, a proto byla odložena. Zastupitelstvo také schválilo přijetí dotace od SFŽP na zateplení školy. Hlavním a nejdelším bodem zasedání zastupitelstva byla změna rozpočtu. Důvodů bylo několik. Jedním z nich byla rekonstrukce chodníku ke škole. Po dlouhé diskusi o možnostech rozšíření tohoto chodníku se dospělo k závěru, že později bude k tomu vhodnější situace a jako náhradou bude rekonstruován chodník kolem hřiště. Dále se diskutovalo zařazení dalších akcí do letošního rozpočtu. Tím se ovšem letošní schodek navyšuje na více jak tři miliony. Námitka, že by se do takového schodku nemělo jít, byla odmítnuta, protože v pokladně je přebytků z minulých rozpočtů dost. No a třetím bodem diskuse nad rozpočtem byl fakt, že v rozpočtu není uvedeno zateplení školy a právě schválená dotace na realizaci této akce. Přes námitku, že tyto položky nelze zařadit do rozpočtu, protože se očekávají vícepráce, byl nakonec návrh na zařazení schválen. Definitivní rozpočet pro tuto chvíli je tedy na částce kolem třiceti dvou milionů korun a schodek činí kolem osmi milionů. Proběhly volby do evropského parlamentu. Nejen v naší republice, ale i v celé Evropě byly poznamenány velmi malou účastí. Velkého sluchu dosáhli ti, kteří společnou Evropu nechtějí. A často, pokud jste se důkladně podívali na jejich argumenty, byste zjistili, že dotyční nemají ponětí o tom, o čem evropský parlament rozhoduje, či jak v předmětné kauze rozhodl. Proč si dotyční chtějí posvítit na věci, které evropská komise zamítla právě z důvodu jejich problematického smyslu? Proč si raději nechtějí posvítit na naše zákonodárce a úředníky, kteří nezávazné doporučení přetvoří do zákonů a předpisů a ještě je zpřísní? Dokáží vzít v úvahu ekonomicky vyčíslitelné efekty společného fungování? Uvědomují si, že pokud se nedokážeme dohodnout a budeme pořád bojovat jen o ten svůj malý píseček, převálcují nás ekonomiky z jiných kontinentů? Ano, je třeba hlídat, aby nevznikaly nesmyslné předpisy a úřednické komplikace. Koneckonců historie nám ukazuje, že přebujení administrativního aparátu, který nakonec funguje sám pro sebe, nikoli pro efektivní řízení státu byl téměř vždy jedním z příznaků zhroucení dané civilizace. Na druhé straně rozvoj byl vždy podmíněn rozsáhlou spoluprací. Na závěr přeji všem pěkné prožití léta a dovolené bez komplikací. Libor Lev, místostarosta Pochvala Jistě jste si všimli kvetoucího záhonu okolo hřiště. Největší zásluhu na něm má paní Jana Postlová. To ona přišla loni s nápadem a také se pustila do jeho realizace. Vyrobila letáčky (aby přišli ti, co mají nějaké trvalky, anebo alespoň chuť pomoct) a roznesla je do schránek. Sešlo se nás asi osm a kytiček spousta. Posázeli jsme skoro celý kus a dobré duše dosadily dodatečně zbytek. Zjara při prvním pletí jsem nadávala jako špaček. Ne na plevel a kamení, ale na neřády, co si na záhonu venčili psy, odhazovaly nedopalky cigaret i rozbili skleněnou lahev. Obecní pracovníci pak srovnali a zaseli prostranství za plotem na hřišti a celý prostor zkrásněl. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nezištně přiloží ruku k dílu, aby byla naše obec čím dál hezčí a lépe se tu žilo. Vždyť je radost podívat se na kvetoucí prostranství nejen u hřiště, ale třeba na to léta pečlivě udržované u Běrtů, nebo u hřbitova s obnoveným křížkem, což je zásluha paní Mikešové a Trůblové. Na snímku jsem při pletí zachytila tři děvčata z družiny - Vanesku, Janičku, Terezku, a dokonce jim sám od sebe pomáhal šesťák Filip Švarců. Všichni mi řekli, že to dělají rádi a baví je to. Nejlepší je asi osobní příklad dospělých, družinářka Jana mi ze záběru utekla. Ještě jednou díky i všem nejmenovaným dobrým lidem, kteří vidí dál, než k hranicím svého plotu. A ty ostatní prosím: Alespoň neničte! 4

5 FARNÍ OSADA BRLOH (3. část) od místního učitele Jana Eliase z roku 1894 Posloupnosť duchovních správců v Brloze. Pokud matriky farní, které r začínají, nám vykazují, možno určiti posloupnosť duchovních správců v Brloze dosti přesně a nepřetržitě. Ze starších dob ale toliko připomíná se v letech 1393 a 1394 farář v Engelwerthu pod čímž vyrozumívá se fara zdejší. Název tento upomíná německý název vesnice Brlohu v obecné mluvě: Wertlin. Rok 1402 připomíná se Mikuláš, biskup Salubrienský, bývalý farář v Brloze, kdy potvrzen pro faru Boršovskou, nyní klášteru Vyš. Brodskému náležející. Od r do 1650 byl zde farářem Alexander Václav Bartolomides Blovský z Blovic, jak vidíme z listin, jež podepisuje třesoucí se rukou v letech dotýčných, kdy bral z Kuglveitu 5 kop grošů. Nejspíše sem ale přišel dotýčný duchovní správce již r. 1641, protože téhož roku fara zdejší posledně osazována byla. Zároveň ale musel administrovati faru Křemežskou, snad z nedostatku katolických kněží, snad i pro malý počet katolíku věřících v Křemži, kde dříve husitství, nyní protestantismus hojně přívrženců nacházel. Roku 1660 uvádí se již v nových matrikách Jakub Ferdinand Zralík, jenž také obě fary spravoval až do své smrti r Osiřelé farnosti po 13 měsíců řídil františkán P. Hynek Antonín Müller, který r předal správu duchovní novému faráři Františku Neuhofferovi z Nového Dvoru, který ještě až do své smrti r řídil faru Brložskou i Křemežskou, kterážto druhá hned po smrti jeho osazena byla samostatným správcem duchovním. Na místo faráře Brložského dosazen ihned v květnu 1687 Lukáš Foytl, jemuž pod správu dána fara Čakovská, která doposud ku Lhenicům patřila. Po tříletém řízení osady zdejší povolán jest na věčnosť dne 22. června 1690 ve stáří 39 let. Nástupcem jeho stal se Jan Hynek Rohoušek, který zde pobyl až do r Za něho úplně znovu zřízen byl kostel zdejší a dne 11. září 1704 od kardinála Leopolda z Kolloničů slavnostně vysvěcen. Po něm vedl duchovní správu Filip Marianus Rabl, rodák Brložský až do své smrti dne 11. května Farář tento opravil a zříditi dal sochu sv. Jana Nepomuckého na písku stojící a položil jedno sto zlatých, aby za úroky z peněz těch učitel, tou dobou spolu i kostelník, u sochy té v každou sobotu se modlil a zpíval- pobožnosť tu koná kostelník v době letní každého svátku. Mimoto koupil od Jasného patrona ku faře pole Rejty řečené za 300 zl., aby za něho mše svaté ročně čteny byly. Dle vůle jeho náleželo pole to patronovi, ale farář Brložský jej vždy užívati měl proti pouhému placení zeměpanských daní a vojenských přirážek. V letech byl farářem Brložským i Čakovským Adam Soltzner, za něhož přestavěn farní dvůr ku nařízení kněžny Marie Arnošty z Eggenberku r Nástupcem jeho stal se r Josef Schnelzer, který zde jenom 4 roky pobyl, načež se r stal farářem v blízkém Pištíně, kde život svůj dokonal. Z historie naší obce Na osiřelý stolec dosazen Jáchym Šťastný, který po dvouletém pobytu na osadě zdejší r přesazen jest do Bílé Hůrky u Vltavského Týnu, kdež pak co čestný děkan život svůj dokončil. V letech byl zdejším farářem Bartoloměj Hlava, jenž ještě faru Čakovsku na starosti měl. V dobách těchto opraven a posvěcen hlavní oltář dne 3. dubna 1734 od světícího biskupa Pražského Rudolfa šlechtice ze Šporků. Po jedenáctileté práci na osadě zdejší, odebral se r na faru do Mirotic na Písecku, odkudž pak do Chýnova na Táborsku se dostal, kdež co děkan život svůj koncem r dokonal. V letech pak 1744 až 1754 osadu zdejší řídil Jiří Haydler, jenž po smrti předchůdce svého stal se děkanem Chýnovským, kdež život svůj dokonal. Za tohoto faráře neopatrností služky, vyhořela r nově postavená fara. Vyhořely totiž stáje, v nichž několik kusů dobytka uhořelo, krytba, veškerá píce, až na sýpku, která ochráněna byla. Škody měl farář sám přes 700 zlatých. S farou zároveň vyhořela stavení Hajný č. 24 a Máče dříve Pejcha č. 25. V letech 1754 až 1759 nástupcem jeho byl Matěj Svoboda, který všemožně staral se o zvelebení svatyně zdejší. Všechny tři oltáře jsou obnoveny, nový stříbrný kalich zakoupen, alba a dalmatiky pořízeny. Po pětiletém zde působení přesazen jest do Bílé Hůrky, kdež život svůj dokončil. Od r až 1778 působil zde co farář Brložský František Moučka, jenž dříve po 17 let kaplanem v Protivíně, na to 13½ roku v Netolicích, načež zdejším farářem se stal. Hned na počátku působnosti na osadě zdejší dostalo se jemu té cti, že mohl vyhlásiti osadníkům zdejším odpustky 7 let udělené pro oltář sv. Barbory bullou papeže Klementa XIII. Roku 1762 dal postaviti varhany, které dříve u okna stávaly, postaviti do středu choru. V letech 1766 a 1767 kostel farní úplně vybílen jest, kameny tesanými vydlážděn a věž znovu pokryta. Roku 1770 dne 29. července vysitován kanonicky od světícího biskupa Pražského Jana Ondřeje Kaysera, přičemž mnoho věřících sv. biřmování dosáhlo. V době té darovány Jasným patronem věžní hodiny z Červeného Dvoru a upraveny od Šimona Pekaře, krejčího z Brloha. V letech 1778 až 1788 osadu farní Brložskou a ještě po tři léta, jako jeho předchůdci faru Čakovskou řídil farář Antonín Kerner. Roku 1781 totiž zřízena a osazena fara v Čakově patentem císaře Josefa II. V náhradu zkrácené štoly bral zdejší farář 50 zl. z Čakova. Roku 1785 zřízeno nové biskupství v Č. Budějovicích a zdejší fara mu přidělena byla. Na válečné útraty povstalé slezskými a tureckými válkami musel zdejší farář platiti 7,3% přirážky, což ve třech lhůtách zaplatiti měl. Na zdejší faru vypadlo 56 zl. 10 kr., z čehož dvě dávky zaplaceny byly. Třetí část ale pro obtížnost a chudobu zdejší fary r nástupci odpuštěna byla. Duchovní tento správce byl v posledních letech věku svého nemocen, takže nucen byl držeti si osobního kaplana Františka Krňovského, jak vidíme z kněžského directoria z r Tento duchovní správce a farář zemřel po dlouhé nemoci konečně dne 25. září Nástupcem jeho stal se Jan Bartoloměj Staně, rodák Strakonický, který řídil osadu zdejší od 6. listopadu 1788 do 22. dubna 1798, kterýžto den povolán byl na věčnosť. Farář tento býval dříve kaplanem ve Vacově u Vimperka, 5

6 6 potom v Bavorově, načež stal se sídelním kaplanem v Heřmani u Protivína, odkudž povolán jest do Brloha. Za něho dekretem císaře Leopolda II. ze dne 26. prosince 1789 ustanoveno bylo, aby náhrada za odpadlou filiálku Čakovskou ročních 59 zl. 35 kr. napříště vyplácela se z nově zařízeného náboženského fondu proti čtvrtletním kvitancím. Po smrti jeho administroval faru zdejší kaplan František Krňovský, bývalý osobní kaplan faráře Kernera. Když ale administartor tento přesazen do Veselí, ustanoven zástupcem jeho kaplan Kašpar Drška, Lišovský rodák. Dnem 12. června 1798 potvrzen byl za faráře zdejšího Karel Raab, rodák písecký, který zde až do r působil. Pán tento býval kaplanem v Kašperských Horách, Nezamyslicích u Horažďovic, Kušvartě, Ševětíně a konečně v Netolicích, celkem po devatenáct let. Za něho přelit jest veliký zvon zdejší u zvonaře Josefa Pernera z Č. Budějovic; váží 618 liber a náklad za práci tu obnášel 206 zl. 58 kr. Koupeno jest také nové ciborium a nový kalich, protože dva kalichy a ciborium byly kostelu právě ukradeny. Pro chabé zdraví uchýlil se farář tento na odpočinek do Broumova na pruských hranicích, kdež z pense ročních 300 zl., jež mu dva nástupcové Brložští vypláceti museli, živ byl, až jej dne 23. dubna 1819 neúprosná smrť zachvátila. Za administratora in realibus et spiritualibus dosazen byl r Karel Bor. Pelzeter, Čech z Č. Budějovic. Faru zdejší řídil po 10 let do r Za něho udály se důkladné opravy jak na kostele, tak i ve faře, což vše r dokončeno bylo. Za něho konečně bylo zřízeno kaplanské místo při faře zdejší. Když ale tento administrator r farářem v Doudlebech se stal, jmenován administrátorem in spiritualibus et realibus dnem 1. července 1813 Jan Nep. Spievák, rodák z Lomnice, bývalý lokalista v Heřmani u Protivína. Po úmrtí faráře Raaba v Broumově dne 23. dubna 1819 jmenován jest farářem skutečným. Když ale r pán tento přesazen jest za faráře do Blíska, kdež co biskupský vikář život svůj dokonal, jmenován byl nástupcem jeho František Šindelář, rodák ze Sedlíkovic u Strakonic. Býval kaplanem v Křešťovicích u Písku, zámeckým kaplanem v Heřmani, načež dne 22. října 1826 na zdejší faru presentován a dne 13. května 1827 slavnostně instalován. Za něho dály se rozličné opravy. Působil na osadě zdejší až do své smrti, která jej 27. února 1840 zastihla. Na uprázdněný stolec dosedl dne 17. prosince 1840 Vojtěch Jakeš, rodák z blízkého mlýna u Cvrčků, který řídil osadu zdejší až do své smrti dne 16. října Býval dříve kaplanem v Počátkách, načež počátkem r dostal se za kaplana do Prachatic, kdež později katechetou a ředitelem škol byl. Za tohoto faráře událo se mnoho oprav jak na farní budově a chrámu Páně, tak i v hospodářství. Mimo jiné přelit byl u zvonaře Pernera v Č. Budějovicích veliký zvon, vážící po přelití 629 liber a nápisem: ECCe nvnc nola sonat-a Dore MVs (1860). Tento duchovní, zkušený to pedagog, všemožně staral se i o školu, a k jeho popudu vystavěna jest nová školní budova, která pak dne 2. srpna 1857 slavnostně jest posvěcena. Za něho postavena byla kaple v Roušíně a sv. Ondřeje pod Kuglveitem. Leží pohřben u vchodu do sakristie. Nástupcem jeho stal se Jan Bezpalec, rodák z Volešníku ve farnosti Zahájské a působil zde od 8. února 1864 až do smrti své 19. října Farář tento pečoval nejen o vykrášlení chrámu Páně, ale i zvelebení hospodářství. Když ale nelítostná smrť pána toho zachvátila, jmenován zdejším farářem Václav Papoušek, rodák z Markvatic u Velešína, bývalý zdejší kaplan a později farář v Křešťovicích u Písku. I tento farář pečoval o zvelebení hospodářství při faře zdejší, které tím rozličných změn se dočkalo. Jako farář působil na zdejší osadě od počátku r až do své smrti dne 16. října Nástupcem jeho stal se Václav Váša, rodák z Pistiny u Jindřichova Hradce, který místo zdejší dnem 20. března 1888 nastoupil a v hodnosti té zůstal do smrti své dne 25. prosince Týž býval kaplanem v Terčí Hoře u Nových Hradů, Volarech, Protivíně a Netolicích, konečně sídelním kaplanem při poutnickém chrámu Páně ve Mláce u Třeboně. V době jeho působnosti staly se četné opravy v chrámu Páně zdejším i při farní budově. Zařízen byl také nade vsí nový osadní hřbitov ve výměře ½ jitra. Nástupcem jeho stal se Jakub Kocábek, rodák ze Lhotky, bývalý kaplan Lhenický, později farář na Horách Ratibořských u Tábora. Horlivý tento duchovní všemožně se stará nejen o zvelebení svatyně zdejší, ale i pečuje o blaho duší sobě svěřených. Roku 1893 odbývána byla zde sv. Missie v obou jazycích a právě po roce odbývala se opětně. Pán Bůh Nejvyšší račiž ho dlouhá léta zdejší osadě zachovati a jemu věku milostivě prodloužiti. Čtvrtá várka citátů z roku 1845 z Památní knihy obce Roušínské : Kdo na otce, matku sáhne, toho peklo k sobě stáhne. Neštěstí jest v domě přec každá ukradená věc. Necháváš li ležet svoji hřivnu ladem: zázrakem se stane, neumřeš li hladem. Vlastního se bojí člověk stínu má li na svědomí těžkou vinu. Co je do tvé hlavy, máš li špatné mravy. Jestli od zloděje kupuješ ve zlodějský spolek vstupuješ. Věci nalezené, ale nevrácené - jsou co ukradené. Slovo spěšné bývá směšné, bývá často nebezpečné. Neměj kostel za svou postel! Skrývá lest svou hluboko, kdo jest přítel naoko. Kteří na cti utrhají, jazyky prý hadí mají, a kteří je poslouchají, také v zlou se pověst dají. Marta Tomanová

7 Jak se žije v Rojšíně bývalému zastupiteli Dnes jsem si k rozhovoru pozvala pana Jana Hrubeše z Rojšína, který se po mnoho let aktivně podílel na chodu obce Brloh i Rojšín. Zastupitelem sice už není, ale stále se stará (podotýkám nezištně) o rojšínský sběrný dvůr. Letos oslaví životní jubileum 70 let. Má dvě děti a tři vnoučata. Kde jste se narodil? V Českých Budějovicích. Vidíte, a já si celou dobu myslela, že pocházíte z Chlumu u Křemže. Bydleli jsme v Budějovicích v Pětidomí, děda vlastnil malou fabričku. Bylo to docela blízko nádraží, a když za války začaly na město padat bomby, odešli naši s námi na venkov. Druhý děda byl chlumský mlynář, proto jsme šli tam. No a po roce 1948 fabričku znárodnili, a už nebylo kam se vrátit, proto jsme zůstali v Chlumě. Pocházíte z velké rodiny? Ani ne. Matka byla sama a otec měl dva bratry. Já mám dvě sestry a bratra, ten už bohužel nežije. Kam jste chodil do školy? Do Křemže. A potom? Pak jsem se ve Strakonicích vyučil galvanizérem. Po vojně jsem nastoupil do KOH-I-NORu v Budějovicích. Líbila se vám vaše práce? Líbila, dělal jsem ji 42 let. Napřed jako dělník, pak jsem si udělal večerní chemickotechnologickou průmyslovku a pracoval jako mistr a potom až do důchodu jako vedoucí galvanovny. A stále ve stejném podniku. Práce to byla zajímavá, obzvlášť po revoluci, když se otevřely možnosti nákupu nových technologií. Jak jste se dostal do Rojšína? Z Rojšína je moje manželka. Seznámili jsme se, když jsem jezdil do práce a ona do školy do Budějovic. No a po čase, před sedmačtyřiceti lety, přesně 18. listopadu 1967 byla svatba. Kdy jste se zapojil do dění v obci? Celkem hned, tenkrát měl Rojšín ještě dostatek obyvatel, proto měl i svůj národní výbor. Pak se okolní vesnice sloučily pod střediskovou obec Brloh a tady jsem pracoval ve finanční komisi. Po revoluci mi byla nabízena i funkce starosty, ale musím říct, že jsem dal přednost stálému zaměstnání. Přijal jsem post místostarosty, celkově asi po tři volební období a jedno období jsem byl zastupitel. Jak byste porovnal život v obci před a po revoluci. Změny jsou k lepšímu, ale - co si budem nalhávat - i k horšímu. Například dřív se udělala spousta práce brigádně. Každý se snažil, aby měl před barákem vysečeno, poklizeno až na náves, ale dnes jsou jedinci, kteří klidně budou chodit třeba v kopřivách. Vidí jen to své a o to za vraty ať se stará obec! Byl jste členem nějakého spolku? Ano. Byl jsem u hasičů (s těmi už je to v Rojšíně horší, nejsou lidi), pak u myslivců a včelařů. Tam jsem aktivní dodnes. Jaké máte zájmy a koníčky? Jak jsem říkal včelaření, myslivost, rád čtu (hlavně humorné věci a různé zajímavosti) a pak hospodaření kolem domu. Umíte vařit? Umím. A co rád jíte? Nejsem vybíravý, jím všechno. Sportujete? Dřív jsem hrával míčové hry, hlavně volejbal. Teď v rámci bypassu, už nic. Máte nějaké hospodářství, zahrádku? Akorát králíky, slepice a včely. O zahrádku a kytky se stará moje žena, to je její velká záliba, tam já funguji pouze jako pomocník. Zpíval jste v kostelním sboru, zazpíváte si třeba i doma? Doma si občas s manželkou zazpíváme, ale sbor již neexistuje. Teď už zpívám, jenom když mi to jde. Jak se vám v Rojšíně žije, co se vám líbí, co ne? V Rojšíně se mi žije dobře. Vadí mi akorát, že trvá dlouho, než se na těch osadách něco udělá. Chceme mít taky pěknou náves. Třeba zídka kolem kaple, vyřízení opravy se táhne už několik let. Chtělo by to zase mít nějakého Rojšíňáka v zastupitelstvu, aby se snažil naše požadavky protlačit. Staráte se v Rojšíně o kapli? Já nemám klíče. Když je třeba, posečeme trávu, o úklid vnitřku (hlavně před poutí) se postarají především ženy. Pokud vím, děti zakotvily blízko, chodí si k vám vnoučata pro rady či životní zkušenosti? Děti máme blízko. Jitka je v Rojšíně a Vojta v Chlumě, ale vnoučata si pro rady už nechodí. Všem už je přes dvacet, tak jsou chytří dost. Máte nějaké přání na závěr? Hlavně zdraví! Děkuji za rozhovor. Byl jste opravdu hodně stručný. Přeji Vám krásný podzim života. Hodně elánu, životního optimismu, veselé i zajímavé čtení a hlavně přeji pevné zdraví Vám i celé rodině. MT 7

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují:

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují: Obsah 3. čísla: Rozhovor s panem učitelem Ťupou Redakční rada se představuje Sportovní den Dny otevřených dveří Vánoční a pololetní bruslení Zápis do 1. tříd Umělecké okénko Okresní kolo matematické olympiády

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více