B U L L E T I N FSO POLONEZ. Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi. Klubu přátel polských automobilů. Léto 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B U L L E T I N FSO POLONEZ. Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi. Klubu přátel polských automobilů. Léto 2005"

Transkript

1 B U L L E T I N Klubu přátel polských automobilů Léto 2005 Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi FSO POLONEZ

2 EDITORIAL Vážení čtenáři, poslušně hlásím, že jsme opět zde! I v roce 2005 tak máte možnost přečíst si novinky ze života Klubu přátel polských automobilů a z oboru polského motorismu vůbec. A to opět na 28 stranách! Redakce Bulletinu se tak snaží udržet trend nastoupený předchozím číslem. Zároveň ale chce přijít i s něčím úplně novým. Každá novinka je ovšem potenciálním kamenem úrazu a nejinak tomu může být i s číslem, které právě držíte v ruce. Ačkoliv po stránce formální je to stále ten starý Bulletin, po stránce obsahové došlo k jedné významné změně. Zcela otevřeně jsme se totiž rozhodli více zpřístupnit náš magazín také čtenářům, kteří nejen, že nejsou členy KPPA, ale kteří ani nejsou valně interesováni v záležitostech polských automobilů. Rádi bychom tedy obsahovou skladbu našeho listu doplnili také o témata společenská, kulturní a jiná, která s polskými vozy souvisejí jen vzdáleně či náhodně. A občas možná nebojme se toho slova vůbec. Tento trend ostatně odpovídá celkovému vývoji v samotném Klubu, který jednoznačně směřuje ke snaze propagovat věc polského automobilismu také jinými aktivitami, a to i tak nějak mimoděk. Důležitou částí obsahu tohoto vydání Bulletinu je proto otázka česko-německých vztahů a její historické zhodnocení. Na toto pole vstoupil náš Klub především v průběhu výjezdního zasedání představenstva, které se konalo na přelomu července a srpna v Českém Krumlově. Součástí akce totiž bylo také demonstrativní vystoupení proti zkreslování minulosti česko-německých vztahů, jehož se v poslední době dopouštějí některé sudeto-německé spolky, a to mimo jiné též v souvislosti s instalací busty prezidenta Dr. Edvarda Beneše právě v Českém Krumlově. O průběhu pobytu vedení Klubu v tomto jihočeském městě na stranách Bulletinu obšírně referuje sám předseda JUDr. Krejčík. Jedním z dozvuků tohoto vystoupení se pak stala zahraniční mise do německé metropole, kde mohli emisaři Klubu nejen pokračovat v propagaci našeho spolku v cizině, ale též především demonstrovat, že postoje KPPA vycházejí z touhy po historické pravdě, a nikoliv z jakéhosi zatuchlého antiněmectví. Při této příležitosti pak měli zástupci KPPA možnost shlédnout nový německý film Der Untergang, pojednávající o posledních dnech Třetí říše. Do České republiky dorazí tento film až v první polovině letošního roku, a proto jsme se rozhodli přinést čtenářům jeho podrobnou recenzi, zvláště s ohledem na celoevropské pozdvižení, které vyvolal. Zároveň se domníváme, že se jedná o vůbec první klasickou recenzi tohoto díla, která byla zveřejněna v některém z českých periodik. Na straně druhé je však stále naší prioritou téma polského motorismu, takže skalní fanoušci ani tentokrát rozhodně nepřijdou zkrátka. Neboť jsme se konečně v rámci rubriky Super dostali k vlajkové lodi automobilového průmyslu našich severních sousedů. Na celých sedmi stranách se tak budete moci seznámit s nejrůznějšími aspekty fenoménu zvaného Polonez, a to včetně obvyklého jízdního testu. Vaši pozornosti nepochybně neunikne ani velmi podnětné pojednání o historii účasti polských vozů ve světových automobilových soutěžích. Doufáme proto, že Vás staronová podoba Bulletinu zaujme. Co nelepší čtenářský zážitek a rovněž mnoho úspěchů v roce 2005 jménem redakce přeje JUDr. Jiří Kroupa, šéfredaktor Bulletin Klubu přátel polských automobilů Datum vydání: 15. března 2005 je nezávislý občasník vydávaný Klubem jako jeho tiskový orgán. Bulletin plní především úkoly KPPA, jak jsou vyjádřeny ve stanovách. Redakce: JUDr. Jiří Kroupa (šéfredaktor), JUDr. Michal Krejčík (zástupce šéfredaktora), Ing. Jan Vodička, JUDr. Ing. Zdeněk Hraba (www stránky) Názory autorů příspěvků nemusí nutně vyjadřovat stanovisko listu. Za obsahovou stránku příspěvku odpovídá autor. Neoznačené příspěvky byly zpracovány redakčně. S veškerými podáními se obracejte na ovou adresu redakce Všechna práva vyhrazena. Tato publikace je chráněna podle autorskoprávních předpisů v platném znění. Tiskne: kde se dá Tato piblikace neprožla redakchní a yazykovou úprávou. Obálka: (jav) 2

3 SPECIAL Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi V červenci loňského roku se představenstvo KPPA usneslo, že uspořádá výjezdní zasedání za účelem zhodnocení dosavadní činnosti Klubu, stanovení programových cílů pro další období a přijetí nového člena (resp. členky). Za místo konání byl vybrán Český Krumlov a to hned z několika důvodů. Za prvé, většina členů představenstva toto nádherné město dosud nenavštívila či od jejich návštěvy uplynulo drahně času. Za druhé, vysoká koncentrace turistů tvoří z této perly jižních Čech přímo ideální kulisu pro ještě větší popularizaci Klubu a jeho myšlenek. V neposlední řadě se pak vedení Klubu rozhodlo svou přítomností manifestačně podpořit majitele hotelu Růže, který v červnu 2004 odhalil bustu prezidenta Dr. Edvarda Beneše právě na hotelovém nádvoří. Výjezdní zasedání mělo být zahájeno dne 31. července slavnostní projížďkou Českým Krumlovem za účasti široké veřejnosti. Plánováním průjezdu městem pověřil předseda Dr. Krejčík tajemníka Dr. Kroupu. Ten se svého úkolu ujal s příslovečným zápalem. Aby ukázal, že Klub si může dovolit jistou míru pompéznosti, odvážně vytyčil trasu přímo krumlovským historickým jádrem zapsaným na seznamu UNESCO. Jako podklad mu posloužila mapa centra vytištěná z oficiálních internetových stránek města. Všichni účastníci se následně shodli na tom, že tajemník zvolil trasu vskutku rafinovaně s cílem přilákat co největší množství lidí. Jedinou vadou na kráse bylo kvantum dopravních značek s nápisem PĚŠÍ ZÓNA, které vůz Škoda Favorit 135 L s osádkou ve složení: manželé Krejčíkovi, Dr. Kroupa a Ing. Vodička po cestě míjel. Předseda Dr. Krejčík se sice s každým porušeným zákazem stával nervóznějším, nicméně Dr. Kroupa se přísně držel mapky a ze zadního sedadla neohroženě vedl výpravu labyrintem renesančních uliček. Nutno ovšem přiznat, že hlavní účel byl splněn a příjezd KPPA vzbudil ve městě opravdové pozdvižení. Vůz řízený samotným předsedou si jen stěží razil cestu skrz davy obdivovatelů. Velikou radost z vzácné návštěvy měli i místní obchodníci. Rázem jim totiž podstatně stouply tržby poté, co Favorit rozehnal stohlavé stádo japonských turistů do okolních krámků. Na úzké uličce už pro ně zkrátka místo nezbylo. 3

4 Plánek historického jádra Českého Krumlova. Podle znalců místních poměrů by velkoryse pojatá trasa Latrán-Lazebnický most-radniční ulice-nám.svornosti-most Dr. Edvarda Beneše- Rybářská ulice mohla být Městskou policií ohodnocena až na 5.000,- Kč. Předseda Dr. Krejčík se však nechal slyšet, že Klub nešetří penězi, jedná-li se o propagaci a osvětu. Lze proto jen litovat, že tajemník opomněl do cesty zakomponovat i malebné Zámecké schody vedoucí až na první hradní nádvoří. Vpravo trasa průjezdu z ptačí perspektivy. Po zdolání nejstísněnějších partií cesty předseda šlápl na plyn, minul služebnu Městské policie na náměstí Svornosti a pokračoval směrem k penzionu, kde mělo představenstvo zajištěno ubytování. Jen hrstka nejvěrnějších fanoušků ještě v poklusu udržovala krok s automobilem, snad v naději, že získají podpis od největších českých superstar z okruhu příznivců polských vozů. Když je běh před přední kapotou unavil, zahnuli do nejbližší postranní uličky a výprava měla konečně volnou jízdní dráhu do Rybářské ulice v blízkosti Vltavy. Zde je situován penzion U Hada, jinak renesanční jednopatrový dům, jehož prvním známým majitelem byl od roku 1520 jakýsi hluchý Oswald. Mezi další řadou vlastníků se objevuje i zámečník Hans Luschner, řečený chromý Janek. Bohužel je nutno konstatovat, že nezvyklý počet handicapovaných majitelů a pohnutá historie se odrazily i na domě samotném, zvláště pak na jeho interiéru. Předsedův vůz přejel přes Vltavu po starobylém dřevěném Lazebnickém mostě. Na snímku je však zachycen neznámý napodobitel odvážného činu, zbloudilý německý turista. 4

5 Společné foto s prezidentovou bustou. Na snímku vlevo Mgr. Krejčíková, vpravo pak MUDr. Hrabová, nové sympatické tváře členské základny. Vpravo pak deska s výňatkem z Benešova projevu z prosince 1945, v němž předpověděl vlnu nároků sudetských Němců. Při prorockých slovech o začátku očišťovací kampaně dnes leckoho zamrazí. O to více je třeba ocenit čin odvážného hoteliéra, který se dnes nebojí říci, že Henlein byl dobytek a nikoli bojovník za svobodu a stejnou sběř tvořili jeho příznivci, kteří mínili české obyvatelstvo věšet na lampy, až přijde Hitler. Ale to jen tak pro připomenutí. Poslední významnou návštěvou v tomto ubytovací zařízení byla patrně povodeň v srpnu 2002, čemuž nasvědčoval bědný stav koupelny. Ani recepčním vychvalovaný pokoj se nesetkal s jednoznačně kladnou odezvou. Mgr. Krejčíková, členka KPPA, která se výjezdního zasedání rovněž účastnila, se o průchozí (!), spartánsky zařízené a 5

6 Předseda Dr. Krejčík demonstrativně pojídá květiny. nepříliš uklizené místnosti vyjádřila jako o cimře. Na druhou stranu ale zase recepční velmi uznale hovořil o jízdě představenstva, kterou mu popsali Ing. Vodička s Dr. Kroupou. Vyslovil se dokonce v tom smyslu, že něco podobného si naposledy dovolil starý kníže Schwarzenberg, když si roku 1903 zakoupil první automobil v Krumlově. Pochvalná slova pana provozního hosty potěšila, nicméně později se ukázalo, že tu a tam se ve stopách Klubu městem vydávají i jiná motorová vozidla. Nezapomenutelný zážitek ovšem zůstane v jejich myslích ještě dlouho. Po ubytování a opulentním obědě v restauraci U Galerie se čtyřčlenná výprava vydala inkognito na procházku k hradu a cestou zavítala i k hotelu Růže. Oficiální návštěva se však měla uskutečnit až ve večerních hodinách po příjezdu Dr. Hraby s chotí. I přes třicetistupňové vedro a dvanáctistupňové pivo rychle stoupající do hlavy společnost poměrně svižně vystoupala k hradu, který je zároveň i zámkem. Zde si prohlédla unikátní barokní divadlo i zámecké zahrady a navrátila se zpět k Vltavě za účelem uvítání dalších účastníků. Ani večerní příjezd lídra opozice Dr. Hraby do Krumlova se přirozeně neobešel bez rozruchu, ale chumel zvědavců obklopující jeho vůz byl již znatelně menší, zvláště s ohledem na skutečnost, že se svou octavií porušil nesrovnatelně méně dopravních předpisů. Členové představenstva Dr. Krejčík s chotí, Dr. Kroupa, Ing. Vodička a Dr. Ing. Hraba rovněž v doprovodu manželky se pak společně poklonili památce druhého československého prezidenta Dr. Beneše na nádvoří hotelu Růže. Poté usedli v předzahrádce v blízkosti jeho busty, aby konzumací nápojů demonstrovali svůj souhlas s umístěním sochy a protestovali proti nemístným projevům hornorakouského hejtmana, který patrně zapomněl, že Rakousko- Uhersko se rozpadlo již před šestaosmdesáti lety. Ocenili i překlad tabulky s prezidentovým projevem z roku 1945 do němčiny a angličtiny. Jednání v restauraci U dwau Maryí proběhlo důstojně, jediným incidentem byl konflikt tajemníka Dr. Kroupy (resp. jeho hlavy) s dřevěným schodištěm. Snímek vpravo proto nese název Tajemník vrací úder. 6

7 Panu hejtmanovi pak Dr. Krejčík prostřednictvím našeho listu vzkázal: Upřímně řečeno, se ani moc nedivím jeho ostré reakci proti připomínání prorockých slov Dr. Beneše. Inu, potrefená husa se vždy ozve. Rád bych na tomto místě připomenul, že pokus o mírumilovné soužití českého a německého národa ztroskotal díky neúnavné práci osvětových organizací jako GESTAPO, SS, SdP či NSDAP. Jejich nejvěrnějšími spolupracovníky a sympatizanty byli právě ti, kteří dnes nejvíc lkají nad nespravedlivým vyhnáním. Na své počínání během let si ale už jaksi nevzpomínají. Celou současnou kampaň sudetoněmeckých a rakouských médií pokládám za nechutnou. Považuji za nanejvýš příznačné, že nejznámější rakouská automobilka nesla název Steyr-Puch. Bohužel klubové finanční zdroje neumožnily delší posezení v luxusním podniku a tak po hromadném fotografování hosté vyřídili prostřednictvím personálu pozdrav panu šéfovi a s hotelem Růže se rozloučili. Nakonec představenstvo zasedlo v útulném prostředí krčmy U dwau Maryí. Přátelská atmosféra plná porozumění zavládla hned od počátku. Dr. Hraba a Dr. Krejčík pak projevili vnitřní jednotu Klubu, když se oba svorně připojili k právě probíhající kampani ochránců rostlin za zákaz pojídání ovoce, zeleniny i bylin. Ta navazuje na akci ochránců zvířat Nedělejte si z žaludku hřbitov! Akce pod názvem Nedělejte si z žaludku kompost! nyní tedy získala významný impuls. Ročně každému z nás skončí v žaludku desítky kilogramů nevinné zeleniny. Nikdo si přitom neklade otázku, zda je mrkev vařena humánně a při skladování zbytečně netrpí. Vidíme to jako závažný problém, na nějž je třeba upozornit, řekl našemu listu Dr. Hraba a aby názorně předvedl, jak krutě se lidé mohou chovat ke květinám, provokativně snědl před přítomnými novináři květ měsíčku lékařského, který mu byl naservírován jako obloha. Podobně pak učinil i Dr. Krejčík. I jinak se rokování představenstva neslo v družné náladě, kterou podpořila tmavá dvanáctka Regent, výtečná staročeská kuchyně a hlavně lahodná medovina. Není divu, že za těchto okolností pro přijetí manželky lídra opozice MUDr. Hrabové za členku Klubu hlasoval i samotný předseda. MUDr. Michaela Hrabová, roz. Wohlgemuthová, se tak po Mgr. Jaroslavě Krejčíkové, roz. Hroudové, stala druhou členkou Klubu, a to s členským pořadovým číslem 007. Místopředseda Ing. Vodička na dotaz redaktora Bulletinu popřel, že by nové člence představenstvo spolu s exkluzivním číslem přiznalo i právo zabíjet. Po skončení zasedání se všichni účastníci odebrali do již několikrát zmiňovaného penzionu U Hada. Zde opět vedení Klubu prokázalo nerozbornou jednotu, když ke spánku ulehlo společně v šestilůžkové místnosti, majitelem nadneseně označované jako apartmá. Ze skrovného vybavení pokoje stojí za zmínku lednička CALEX, kterou pro její charakteristický zvukový projev Dr. Hraba okamžitě překřtil na Darth Vadera. Ráno zástupci legálního vedení i opozice svorně ocenili výhody ubytování, které předseda zajistil. V pokoji bylo totiž možné účastnit se nočního života bez nutnosti vycházet ven. Zpěv nočních tažných ptáků migrujících ze zavíraných lokálů do svých hnízd i brumendo motorů projíždějících aut vskutku nešlo přeslechnout. Zlatým hřebem noclehu se ovšem stala až ranní mše v blízkém kostele ohlašovaná v sedm hodin asi 350 údery zvonů všech velikostí. Ale naštěstí má vše svůj konec, takže i noc v penzion U Hada se záhy nachýlila k závěru. I přes některé mrzutosti ovšem všichni účastníci výjezdního zasedání hýřili vtipem. Představenstvo vyslalo do světa jasný signál: Klub zdárně pokračuje ve svém díle! Prapor polských vozů nadále hrdě vlaje v uragánu západní konkurence! A překrucování dějin nebude trpěno! (mik) A na závěr ještě tradiční návrat osleplých Bulharů do vlasti. 7

8 NAD DOPISY ČTENÁŘŮ Pan Trnečka podruhé V Bulletinu Zima 2003 byl v této rubrice otištěn dopis pana Františka Trnečky, ke kterému byla přiložena fotografie vraku automobilu Warszawa v pokročilém stádiu rozkladu, který pisatel vyfotografoval v okolí východočeského Dvora Králové. Snímek to byl nepochybně zajímavý, avšak ve vlastním dopise pan Trnečka nejen počastoval nezodpovědného majitele tohoto polského vozu řadou radikálních invektiv, ale především více méně otevřeně vyzýval k ozbrojenému vystoupení proti němu. Redakce Bulletinu tehdy byla nucena předat dopis pana Trnečky orgánům činným v trestním řízení, neboť zde existovalo podezření na hned několik trestných činů. Zároveň jsme však dopis otiskli a panu Trnečkovi popřáli mnoho štěstí při vysvětlování svých výroků na příslušných místech. K našemu velkému překvapení nás však pan Trnečka před nedávnem znovu kontaktoval. Kupodivu se tak ale nestalo motákem z Pankráce, nýbrž dopisem ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. Z něj jsme vyrozuměli, že dotyčnému se podařilo Policii ČR úspěšně uniknout a v prosinci roku 2003 překročit česko - slovenskou hranici pěšky přes Jablunkovský průsmyk. Na jeho dobrodružný útěk reagovala policie vydáním mezinárodního zatykače, v důsledku čehož se pan Trnečka musí dnes skrývat v lesích poblíž Těrchové u přátelského bači. Hlavním důvodem, proč se nám pan Trnečka ozval, je však samozřejmě jeho trvající interes v záležitostech polských automobilů. Nebyl by to snad ani tento neúnavný, i když poněkud svérázný bojovník za lepší příští polského motorismu, aby ve svém stíhání nepravostí vůči polským vozům nepokračoval i za naší východní hranicí. Proto nám zaslal ke zveřejnění novou fotografii, kterou tentokrát pořídil v létě loňského roku ve Štefanové. Je na ní zachycen Polski Fiat 125p, a to opět v dosti nezáviděníhodné pozici odstaveného a zjevně nepojízdného stroje. Ačkoliv jeho stav se zdá být lepší než v případě předchozí Warszawy, mnoho nadějí na záchranu tohoto polského vozu si dělat nelze. Pan Trnečka proto alespoň podrobil ve svém dopise zdrcující kritice také majitele tohoto vozu, přičemž se ale bohužel opět dopustil několika návrhů, které se v nejlepším případě pohybují na hranici zákona. Našemu dnes již pravidelnému přispěvateli opět přejeme vše nejlepší při jeho dobrodružných eskapádách a jeho píli a nasazení odměňujeme dárkovým balením všech čísel našeho Bulletinu, kterou s žádostí o předání zasíláme Policii Slovenskej Republiky spolu s oznámením o místě současného pobytu pana Trnečky. 8

9 NATURAL SAMOCHODY POLSKIE NA RAJDACH ŚWIATOWYCH Většina z nás má Polské Fiaty a Polonezy spojeny spíše s představou poklidného víkendového výletu s rodinkou než s kvílením gum a řevem motorů vytočených na doraz. Vozy polské provenience ale sklízely hlavně sedmdesátých a osmdesátých letech řadu vavřínů v sérii světových rallye. Touto speciální fotoreportáží jsme chtěli vzdát hold neohroženým polským harcovníkům z asfaltových okruhů i šotoliny. Takže, držte si klobouky, vyrážíme! Pravá 5... rovinka horizont... pozor - štěrk! Ostrá levá 3! Vlevo: Tento snímek dokazuje, jaké psí kusy (v originále kuszy huszarskie ) prováděli se stopětadvacítkami v jejich zlaté éře polští závodníci. Polski Fiat 125p se závodů účastnil jednak coby sériový výrobek s běžným 1,5 litrovým motorem, v omezeném množství se však vyráběly i závodní verze Monte Carlo a Akropolis s motory o obsahu 1600 a 1800 ccm. Na konci 60. let začalo jeho vítězné tažení polskými, ale i světovými soutěžemi. Fiat své kvality prokázal například i v extrémně náročné africké Safari rallye či na severoamerické rallye Press on Regardless. Vůz ze závodu FSO navíc v roce 1972 překonal rychlostní rekord na dálkových trasách a km, na nichž profesionální řidiči dosáhli průměrné rychlosti 138 km/h. A na autě se měnil pouze olej, pneu a benzín! Dole: Polski Fiat 125p při slavnostní dekoraci vítězů ročníku 1972 Rallye Monte Carlo. Jezdec Robert Mucha tenkrát zvítězil v kategorii A ccm. V tomtéž roce se stejný závodník umístil na Holandské rallye v absolutní kvalifikaci na 3. příčce a tým Polských Fiatů vyhrál rovněž Olympijskou rallye do Mnichova. Tribuna byla roku 1972 postavena přímo na prostranství před knížecím palácem v Monaku. Kníže Rainier se asi velice podivoval triumfu neznámé značky odkudsi z rudého východu. Údajně chtěl dokonce Fiat zakoupit, ale v místní Banque de Monaco prý nesehnal dostatečný obnos ve złotých Bez nadsázky lze ovšem říci, že v první polovině 70. let polské vozy soupeřily se západními konkurenty jako rovný s rovným. A často jim s převahou ukazovaly záda. 9

10 Nahoře: Zlé jazyky tvrdí, že závodníci prý odmítali v Polském Fiatu 126p (Maluch) nosit helmy, neboť bez nich jezdil odlehčený vůz rychleji. Snímek tuto falešnou smyšlenku vyvrací. Nicméně i oficiální materiály Polského automotoklubu přiznávají, že Maluch byl vozítkem pro méně zámožné jezdce a jeho účast na motoristických soutěžích měla především prokázat, že i tato nákupní taška je schopná vydržet drsné podmínky. Maluchy soutěže vskutku pravidelně dokončovaly a úspěšně se vyrovnaly i s kamenitým a prašným peklem na obávané řecké Acropolis rallye, jíž se dlouhá léta účastnily. S železnou pravidelností se však umísťovaly na chvostu výsledkových listin, neboť s motorem 650 ccm mohly soupeřit nanejvýš s Trabanty a Wartburgy. Svislý sloupec vpravo: Chronologický přehled polských vozů na sportovních soutěžích. Shora dolů. 1) Těžkotonážní limuzíny Warszawa M-20 se na první pohled na závody nehodí, ale i laik musí ocenit ohromující pohled na ocelového mastodonta projíždějícího smykem zatáčku na rajdu Wisla roku ) Zimní idylka a vůz Syrena 101 na Rallye Monte Carlo v roce ) Jezdec Stanislaw Wierzba vystupuje ze Syreny na Rallye Monte Carlo ) a 5) Nejzdatnější závodník - Polski Fiat 125p v letech své největší slávy. 6) Terénní prototyp s náhonem 4x4 sice nikdy nezávodil, ale jeho tvary by se v dnešním segmentu SUV (Volvo Crosscountry, Audi Allroad atp.) rozhodně neztratily. 7) Maluch se na sportovním poli bil srdnatě, přestože mu pod kapotou tlouklo srdíčko opravdu slabé. 8) Naopak Polonez dosáhl ze všech polských aut nejvyššího výkonu motoru (speciální verze až 260 koníviz níže), rodinný vůz s velkým rozvorem měl ovšem velké potíže s přetáčivostí. 9) Poláci dnes mezi své vozy počítají i Daewoo Lanos montovaný v Źerani, v KPPA se ovšem o jeho polskosti vedou spory. Vlevo: Od roku 1973 se v PLR montoval z italských dílů i model 132p, v té době patrně technicky nejvyspělejší velkosériově vyráběna limuzína v zemích RVHP. Po několika letech a pouhých pár tisících kusech však výroba v Polsku skončila. PF 132p se stihl blýsknout na řadě sportovních podniků, ale masově nikdy nasazen nebyl. Škoda; tento atraktivní dravec mohl zlatou éru prodloužit. 10

11 Vlevo: Jakmile si nový model FSO Polonez odbyl v roce 1978 svou premiéru, začaly práce na jeho speciálních sportovních verzích. Původní motor o obsahu 1500 ccm nahradil agregát Fiat 132 C 2000 se dvěma karburátory Weber. Výsledkem byl nadupaný model Polonez 2000 s výkonem 125 kw (175 koní). I přes další technická vylepšení neměl však Polonez tak výrazné sportovní geny jako jeho předchůdce PF 125p. Dosáhl sice množství úspěchů na východoevropských tratích a jezdci i nadále na stupních vítězů zdvíhali cenné trofeje nad hlavy, ale fantastické světové výkony ze 70. let se už Polákům zopakovat nepodařilo. Polonez, prostorný a pohodlný automobil s velkým zavazadlovým prostorem, byl prostě na závodění příliš dlouhý a těžký. Náskok západních vozů se stával v druhé polovině 80. let citelným. Na snímku výřez z oficiálního plakátu továrního rallye týmu. Vpravo: Prototyp nazývaný Polonez Stratos byl pokusem vyšlechtit ze sériového liftbacku závodního plnokrevníka. Motor Fiat DINO (260 až 280 koní, 2,5 litru) našel své místo uprostřed auta hned za předními sedačkami (!), podvozek byl značně snížen a vzadu rozšířen, na zadních dveří se objevily boční lapače vzduchu. Prostor pod přední kapotou celý vyplnil 200kg chladič (!) z náklaďáku STAR. Konstrukce byla inspirována tehdy superúspěšnou Lancií Stratos, odtud tedy i název. Některé díly byly převzaty z Lancie beze změn. Pětistupňová převodovka pocházela dokonce od Ferarri. Za povšimnutí stojí i extrémně široké zadní pneumatiky, které měly zlepšit poněkud neklidné chování speciálu v zatáčkách. Maximální rychlost udávají technické prameny nad 230 km/h, zrychlení z 0 na 100 pak za fantastických 6 sekund. Lze jen litovat, že Stratos nakonec neprošel homologací a nikdy tak nedostal příležitost natřít to soupeřům v ostrém souboji. Na závěr si v krátkosti připomeňme další vývoj automobilů FSO ve sportu. Na počátku 90. let se začínají od Polonezů odklánět i polští jezdci, do módy přicházejí auta s podstatně kratším rozvorem náprav, která nemají potíže v zákrutách. Polonez však nastupuje na starty dodnes, vždyť výroba skončila teprve v roce Při pohledu na úctyhodnou sbírku trofejí, která se nadále rozrůstá, je tedy nutno smeknout z hlavy hučku. (mik, foto z internetových stránek fandů FSO) 11

12 NAD DOPISY ČTENÁŘŮ Polský automobil v mlýnici dějin Autorem druhého zajímavého dopisu, který přistál na našem redakčním stole, se stal pan Václav Röchling, dlouholetý člen České společnosti bunkrologické a odborník na historii předválečného československého pohraničního opevnění. Ze svého bohatého archivu nám pan Röchling zaslal fotografii, kterou pořídil v areálu známé pevnosti Dobrošov poblíže Náchoda a která zachycuje karikaturu polského vozu, vyvedenou na zdi jedné z místností pěchotního srubu N-S-73 Jeřáb. Dělostřelecká tvrz Dobrošov představovala jeden z klíčových článků celého pohraničního opevnění a do podpisu Mnichovské dohody, která znamenala zastavení prací, její stavba významně pokročila. Dnes je celý areál, tvořený vlastní pevností (jednotlivé části propojené podzemními chodbami a sály) a přilehlými samostatnými objekty, přístupný veřejnosti jako jedna z nejvyhledávanější ch památek na předválečné opevnění. Pěchotní srub N-S-73 Jeřáb byl integrální součástí pevnosti včetně podzemního propojení a vybetonován byl na přelomu června a července Na rozdíl od dalších částí pevnosti je tento objekt v současnosti přístupný pouze výjimečně (o státních svátcích). V době Mnichova tvořilo jeho posádku 25 mužů, jeden z nich svobodník Eduard Zicháček pak na stěnách Jeřábu provedl několik kreseb, vyjadřujících náladu posádky a celkovou atmosféru doby po podpisu Mnichovské dohody. 12

13 Jedna z těchto kreseb si bere na mušku jednání Polska, které v čele s tehdejším vojenskoautoritativním režimem využilo ohrožení Československa ze strany Německa a pokusilo se získat celé sporné území Těšínska (do té doby stejně jako dnes rozděleného mezi oba státy). Vzhledem k celkové situaci Československa pak byla tato snaha úspěšná, ačkoliv již tehdy bylo zjevné, že se jedná o akci vrcholně krátkozrakou, která postavila Polsko nejen v očích Čechů, ale i většiny světa do pozice jednoho ze supů, slétajících se na mršinu (Churchill). A to v situaci, kdy bylo více než zjevné, že právě Polsko se stane příští německou obětí. K samotné malůvce pak pan Röchling poznamenává, že ačkoliv zachycuje neurčité pásové vozidlo, soudě podle celkového vzezření i historických reálií inspiroval se autor zřejmě některým z obrněných automobilů, které tehdy polská armáda používala, neboť byly levnější než tanky. STŘÍPKY Maluch humorensis Že jsou malá auta vděčným terčem nejrůznějších vtipů, je každému jasné přinejmenším od chvíle, kdy za volant Austinu Mini usedl Rowan Atkinson a kdy v NDR představili prvního Trabanta. Podobnému údělu se proto nemohlo vyhnout ani nejmenší z vozidel polské provenience, legendární Fiat 126p alias Maluch. Dokladem může být i snímek, který se v průběhu loňského roku objevil na humoristickém internetovém serveru a který poté v podobě tzv. žertovného u oběhl řadou státních institucí i soukromých firem. Datum a místo pořízení snímku nejsou redakci Bulletinu známy. Přeprava Malucha pomocí dvoukoláku jistě pobaví každého příznivce polských vozů, zejména s ohledem na vynikající reklamu, kterou dotyčnému typu poskytuje, neboť na rozdíl od ostatních motoristů ušetří vlastník Malucha v případě poruchy za nemravně drahou odtahovou službu 13

14 NATURAL KPPA znovu na cestách Mediální pozdvižení, které vyvolalo výjezdní zasedání představenstva KPPA v Českém Krumlově, a zejména pak podpora, kterou vedení Klubu vyjádřilo snahám nedopustit falšování novodobé historie česko-německých vztahů, nezůstalo bez odezvy. Obratem totiž na pražský sekretariát Klubu doputovalo pozvání k návštěvě německé metropole od spolku Verein für automobilisches freundschaft (VAF), jež usiluje o mezinárodní smíření na poli automobilismu a v těchto svých snahách je podporován též spolkovou vládou, která, jak známo, zaujímá k majetkovým nárokům Sudetských Němců vůči ČR a Polsku odmítavý postoj. Vedení KPPA tuto iniciativu uvítalo, neboť Klubu se tak naskytla ideální příležitost demonstrovat, že jeho krumlovské expozé nebylo vedeno z pozic šovinistických, nýbrž jen a pouze snahou jasně se postavit překrucování minulosti a její nemístné morální relativizaci. Reprezentací našeho spolku v Berlíně byl pověřen již zavedený tandem tvořený místopředsedou Ing. Janem Vodičkou a tajemníkem JUDr. Jiřím Kroupou a samotná návštěva byla naplánována na sobotu a neděli 25. a 26. září Dopravu pro oba zástupce Klubu zajistila po telefonické objednávce společnost Probo Trans a. s., a to v rámci její autobusové linky Praha Berlín Hamburk a zpět. S ohledem na cílovou stanici by se mohlo zdát, že osazenstvo autobusu budou stejně jako před sto lety tvořit většinou námořníci vracející se z dovolené, leč opak byl pravdou. Namísto ošlehaných mořských vlků zaujal svá místa zájezd hlučně se hemžících německých teenagerů. Mírnou shovívavost obou delegátů KPPA posléze vystřídal silný neklid, když vyšlo najevo, že seznam pasažérů neobsahuje telefonicky objednávající účastníky. Zástupcům Klubu se nicméně podařilo přesvědčit řidiče, že skutečně měli v seznamu být, a obsadili poslední dvě volná místa Dnešní Berlín představuje mimořádně pestré velkoměsto, jehož vzhled utváří dílem historické památky, dílem mohutná moderní výstavba spjatá s poměrně novým postavením německé metropole A především pak dobře známá dvojakost léta rozdělené východní a západní části města. Navzdory zjevné snaze o unifikaci si oba Berlíny zachovávají jistou identitu. Zatímco v západní části lze nalézt spíše obchodní tepny a řadu starších obytných čtvrtí, na východě jsou zkoncentrovány klíčové památky, které však byly po válce doplněny sídlišti typicky socialistického střihu. I tato část dnes ovšem vypadá dosti západně, k čemuž přispívá jak nová výstavba, tak rekonstrukce starších budov, či alespoň jejich výzdoba neony. Jasnou dominantou Berlína je televizní věž stojící na Alexandrově náměstí, která nabízí vynikající výhled na centrum města a i sama o sobě nedělá svým tvůrcům ostudu. Delegace KPPA dorazila do Berlína bez jakýchkoliv problémů, s ohledem na relativně malou vzdálenost od Prahy však poněkud brzy. A sice po druhé hodině ranní. Oba členové Klubu se proto rozhodli nečekat na setkání se zástupci hostitelské organizace, které mělo proběhnout až kolem sedmé, a vydali se na samostatnou procházku nočním městem. Při tom zvolili osvědčený chodecký styl Dojdeme jenom k příští stanici metra No tak dojdeme ještě k té další a ještě k další. Výsledkem bylo, že okolo půl šesté stála delegace před Brandenburskou bránou, v nohách měla asi osm kilometrů napříč městem a ještě se ani nerozednilo. Místopředseda Vodička k tomu uvedl: Všechny Dva symboly Berlína: Brandenburská brána a televizní věž na Alexander Platzu.; 14

15 památky jsme měli prakticky pro sebe. Cestou jsme potkali jen pár pobudů, jednoho úředníka, u něhož nebylo jasné, zda jde teprve z práce nebo naopak už do práce, a jednu vyděšeně pobíhající lišku z městského parku. Od Brandenburské brány výprava zamířila směrem na nedaleké Postupimské náměstí, které je středem moderní berlínské výstavby. Zde padlo rozhodnutí využít služeb městské hromadné dopravy. Po delší anabázi s jízdenkovým automatem, který od Ing. Vodičky akceptoval přetrženou a slepenou eurobankovku až na pátý pokus, zamířila delegace metrem na setkání se zástupci VAF. Poté již mohla začít oficiální část náročného programu, který hostitelský spolek pojal jako prezentaci snad všech stavebních, uměleckých, technických i přírodních pamětihodností německé metropole. Na dopoledne byla naplánována prohlídka tradičních historických památek města, které tak alespoň měli oba členové Klubu možnost spatřit i za denního světla. Postupně tedy shlédli Brandenburskou bránu, Reichstag (pouze zvenku, neboť mohutná fronta, tvořená příslušníky jiných delegací, např. První pojizersko-podkrkonošské egyptologické společnosti, Spolku přátel žehu, Spolku nepřátel žehu atd., spolehlivě odrazovala), Humboltovu univerzitu, Palác Kultury, historické stavby na tzv. Muzejním ostrově, Alexander Platz s radnici a Neptunovou kašnou i kostel císaře Viléma (ponechaný v polozbořeném stavu jako válečné memento). Vrcholem obrazným i doslovným pak byl výjezd na televizní věž, odkud si výprava učinila obrázek o těch částech města, které z časových důvodů nemohla navštívit. V odpoledních hodinách byla zajištěna prohlídka proslulého archeologického Pergamon-Musea, kde byla výprava ohromena především mohutností některých exponátů. Angličanům se často vytýká, že ze svých kolonií odváželi různé historické předměty. Ovšem kam se hrabou na Němce, ti odváželi rovnou celé domy, poznamenal k tomu tajemník Kroupa. Poté následovala návštěva vyhlášené berlínské zoologické zahrady, která se může chlubit nejen zajímavým architektonickým řešením, ale především řadou unikátních druhů v čele s populární pandou velkou. V podvečerních hodinách ovšem tento vzácný exemplář nejevil přílišnou snahu předvádět se před publikem a vytrvale se snažil uniknout cizím pohledům. Jeden z hostitelů se sice pokusil zorganizovat zásah zřízenců s elektrickými holemi, kteří by zvíře donutili ve výběhu zachovávat předváděcí trasu vytyčenou oběžníkem ředitelství zahrady, takový postup však zástupci Klubu coby humanisté rázně odmítli. Po slavnostní večeři s představiteli VAF a dalšími pozvanými hosty z německé motoristické scény zbýval závěrečný bod sobotního programu: účast na projekci nového německého válečného velkofilmu Der Untergang (Zánik), který podrobně pojednává o posledních dnech existence Třetí říše a především Adolfa Hitlera. Tento kontroverzní snímek svým uchopením látky vyvolal ohnivé polemiky po celé Evropě a mimo jiné se honosí údajně nejdokonalejší filmovou kopií jedné z nejtemnějších postav světových dějin. Místem projekce bylo multikino ZOO Palast poblíž zoologické zahrady a zástupci KPPA byli s jeho službami velmi spokojeni. Pouze délka úvodních reklam mohla být kratší, neboť na nich oba činovníci Nejznámější Berlínské památky (odshora): Reichstag, Dóm, makabrózní Palác Kultury, Neptunova kašna, Radnice. 15

16 Klubu vyčerpali prvotní energii a po zbytek filmu bojovali se sérií mikrospánků. Předchozí probdělá noc, ranní pochod městem, celodenní únava a mimořádně pohodlná křesla prostě namíchala v tomto směru doslova smrtící koktejl. Přesto však promítaný film oba diváky zaujal a Bulletin proto může přinést jeho zevrubnou recenzi (viz str ). Na překážku pak nebyla ani skutečnost, že film byl v původním znění, přičemž ani Ing. Vodička, ani JUDr. Kroupa němčinou nevládnou. Na následné výpady opozice tajemník Klubu reagoval razantním vysvětlením: V postavách jsme se bezpečně orientovali. Ten s knírkem byl Hitler, ten tlustej Göring a ten pajdavej Goebbels. Tak vo co de?! Přibližně okolo půlnoci se delegáti konečně dopotáceli na místo ubytování v malebné čtrvti Kreuzberg, jejíž ráz dotváří zejména podzemní dráha, jedoucí zde poněkud protismyslně nad zemí po secesních ocelových konstrukcích. Neděle pak byla ve znamení návštěvy pouze dvou lokalit, o to však zajímavějších. Především nebylo možné pominout expozici berlínského Technického muzea, která se rovněž nachází v Kreuzbergu. Rozlehlý areál bývalého železničního depa, doplněný řadou novostaveb ukrývá sbírku dosti impozantní, v současnosti se však nacházející v jakémsi přechodném stádiu. Expozice dopravy vodní a železniční lze označit za reprezentativní, přehledné a moderně řešené, totéž pak platí o oddělení letecké techniky, které bude otevřeno na jaře Naproti tomu pro členy KPPA klíčová expozice silniční dopravy na svoji rekonstrukci teprve čeká a prozatím je umístěna v nevelkém skladišti, které je sice návštěvníkům zpřístupněno, jeho stísněné podmínky však zážitek z exponátů dosti negují. Krom toho disponuje muzeum také mohutným depozitářem v bývalé vozovně MHD, který byl členům delegace zcela mimořádně zpřístupněn. V jeho útrobách se nachází nejen kompletní sbírky městské hromadné dopravy, včetně unikátní kolekce berlínských autobusů (převážně patrových), ale také mnoho pozoruhodných automobilů (viz foto). Co se týče odpoledního programu, dostala delegace nabídku zúčastnit se některé z mimořádných akcí, které ten víkend v Berlíně probíhaly. V úvahu v podstatě přicházely jen dvě možnosti: Berlínský Marathon na kolečkových bruslích nebo veletrh kolejové dopravy InnoTrans Volba zástupců KPPA byla proto velmi rychlá, neboť i jenom představa sportovního výkonu, zvláště pak za využití kolečkových bruslí, které vždy považovali za vynález zkázy, se jim jevila jako fyzicky i psychicky mučivá. Navíc KPPA již v minulosti dal důrazně najevo, že kolejovou dopravu nepovažuje za dědičného nepřítele, ale spíše za něco, s čím je třeba mírově koexistovat. Zajímavé kousky z depozitáře Technického muzea: (odshora) sovětská papalášská limuzína Zil, slavný NSU Ro 80 s motorem wankel, aerodynamická verze Adleru Trumpf pro předválečné německé dálnice, lovecký Range Rover postavený na zakázku východoněmeckého vůdce Ericha Honeckera a snad nejextrémnější amerika, dnes již prakticky neznámý Edsel. Napravo pak antický oltář z Pergamonu, který dal jméno nejznámějšímu berlínskému muzeu. 16

17 Kolejový veletrh InnoTrans je největší akcí tohoto druhu v Evropě a Berlín jej hostí každoročně. Centrem expozice je výstavka nejnovějších vozidel, která letos zahrnovala několik desítek strojů představujících naprostou špičku ve svém oboru. Mezi mnoha zajímavými kousky kvitovali členové Klubu především přítomnost dvou výrobků polské firmy PESA Bydgoszcz elektrické jednotky v barvách varšavské příměstské železnice WKD (Warszawska Kolei Dojazdowa) a motorového vozu pro Ukrajinské železnice (UŽ). Před oběma výrobky zástupci KPPA s chutí zapózovali, neboť podle vyjádření Ing. Vodičky úspěch polských vlaků přirozeně otevírá cestu také úspěchu polských automobilů. Návštěva veletrhu pak byla již předposlední bodem programu zbývala jen závěrečná večeře s hostiteli, na níž přátelské projevy i šnaps tekly proudem a která příhodně završila další mimořádně úspěšné zahraniční tažení našeho spolku. (jik). Ing. Vodička pózuje před plakáty filmu Der Untergang před berlínským kinem ZOO Palast (vlevo), zatímco JUDr. Kroupa tak činí před polskou jednotkou v barvách varšavské železnice WKD na veletrhu InnoTrans STŘÍPKY O tom, že Maluch (Polski Fiat 126p) se stal během svého života motoristickým fenoménem a kultovním vozítkem svědčí i tato kresba z dětského obrázkového seriálu Čtyřlístek, kterou při náročném studiu vědeckých materiálů nalezl předseda Klubu Dr. Krejčík. Populární čtveřici při stopování u silnice nepochybně míjí právě polské vozidlo, jak je patrné z porovnání proporcí a základních designových křivek na fotografii a na kresbě. Bohužel tento jistě pozoruhodný počin na poli vědeckém se nestyděl hrubě napadnout předák opozice Dr. Hraba slovy: To zas předseda neměl co dělat Na Nobelovku to není, připustil sám Dr. Krejčík, ale proti útoku lídra opozice se ohradil. kresba: Jaroslav Němeček 1994, text v bublinách: Ljuba Štíplová 1994, z epizody Záhada železné masky 17

18 SUPER POLONEZ Kralevic polský V druhé polovině 70. let se polští inženýři z FSO namlsaní úspěchy modelu Polski Fiat 125p pustili ve spolupráci se specialisty z turínské centrály Fiatu do vývoje nového automobilu, který měl stopětadvacítku v krátké době plně nahradit. Zdálo se, že hvězdy byly právě počatému Polonezu příznivě nakloněny, osud tohoto modelu ovšem nebyl rozhodně jednoduchý. Ale to bychom předbíhali. Vraťme se nyní téměř o třicet let zpět Už od začátku konstruktéři nemínili Polski Fiat 125p zavrhnout úplně, takže nakonec využili jeho podvozek, brzdovou soustavu a další konstrukční prvky. Motor a převodovka doznaly zásadních úprav, z nichž nejhmatatelnější inovací bylo přidání pátého převodového stupně. Naprosto nové a v tehdejším východním bloku přímo revoluční bylo ovšem řešení karoserie. Designéři se tehdy shlédli v nastupujícím trendu pětidvéřových vozů a oblékli Polonez do hávu vskutku moderního. Přestože dlouhý polský hatchback (někdy se lze též setkat s termínem liftback) není prvoplánovým plagiátem, jeho křivky nezapřou inspiraci vozem roku 1976 Chrysler Simca 1307/1308 či první generací Volkswagenu Passat (jak se ovšem stalo zvykem u koncernu VW, současná generace nemá s tou původní pranic společného). Veřejnosti byla novinka poprvé představena 3. května 1978 a ihned způsobila poprask. Vždyť v té době se v rámci východního bloku vyráběla pouze modelová řada Škoda 105/120 (Československo), dvoutaktní Wartburgy a Trabanty v NDR, Dacie v Rumunsku (tedy licenční Renault 12 z 60. let) a v SSSR zastaralé Moskviče, neforemné Volhy, hlučné Zaporožce spolu se sedany Žiguli (tedy licenčními Fiaty 124). A nyní zde stál první socialistický hatchback dovedený až do sériové výroby. O tom, jak koncept předběhl svou dobu, svědčí i fakt, že teprve za dlouhých 7 let přišla Lada Samara (1985) následovaná Škodou Favorit (1987) a Oltcitem (1987). Ladné linie Polonezu byly projektovány podle přísného diktátu zákonů aerodynamiky. Index odporu vzduchu dosáhl úctyhodně nízké hodnoty Cx=0,4 (dnešní auta 0,3). Přes svou inovativnost se ovšem model FSO Polonez (pro připomenutí - Fabryka Samochodów Osobowych) přidržel klasické koncepce motor vpředu pohon zadních kol. Když Polonez začínal v květnu 1978 svou slibnou kariéru, určitě netušil, do jakých zemí se nakonec dostane. Do rodiny šťastných majitelů Polonezů se dnes řadí i obyvatelé tichomořského Vanuatu. Na snímku vlevo slaví domorodí tanečníci příchod nové dodávky polských vozů do místního autosalonu. Mezi pěkné tamní zvyky patří vskutku originální způsob reklamace případných vad zakoupeného vozu. Není-li reklamace uznána, je dealer rituálně zabit a sněden. Sám autor rozdrážděný velkopanskými manýry zahraničních řetězců už měl kolikrát sto chutí toto pravidlo aplikovat i v Čechách. 18

19 Výroba se sice slibně rozbíhala, ovšem v červenci 1980 vybuchla vlna dělnických nepokojů v Gdaňsku, která se rychle přenesla do celého Polska. Následoval vznik odborového hnutí Solidarita, který si komunistické vedení (správně) vyložilo jako potenciální nebezpečí pro další existenci socialismu v zemi, a tak vše vyústilo ve vojenský převrat vedený generálem Wojciechem Jaruzelskim v prosinci Nastala léta všeobecného nedostatku a ekonomických škrtů. Produkce se propadla z kusů ročně v roce 1980 na necelých v roce Polonezy navíc opouštěly závod FSO v úsporné úpravě bez ozdobných bočních lišt, s chudým interiérem, jen v několika barevných odstínech a ve špatné kvalitě dílenského zpracování. Naplno se projevily dětské nemoci a problémy s náběhem nových technologií. Podobně výjimečný stav v PLR odskákal starší bratr - Polski Fiat 125p, jehož chromovanou eleganci zprznila spousta levných plastových doplňků, které se k designu auta naprosto nehodily. Nicméně dobře zavedené linky ze setrvačnosti chrlily desítky tisíc stopětadvacítek, aby alespoň nějak zaplácly díru po plánovaných leč nevyrobených Polonezech. Ty načas zmizely i ze závodních tratí; šetřilo se, kde se dalo. Dělnické nepokoje a Jaruzelského převrat přetrhly i tradiční československo-polské obchodní vztahy na poli automobilového průmyslu. Na objem ani kvalitu dodávek z PLR prostě nebylo tenkrát spolehnutí. Zatímco na samém začátku výroby se k nám Polonezy v omezeném množství dovážely, od 80. let už se do ČSSR dostaly pouze v rámci individuálního dovozu. Pro mnohé Čechy je tedy, na rozdíl od Polského Fiatu, Polonez velmi exotickou značkou. Přesto pronikl až na české stříbrné plátno. Asi tři kousky lze zahlédnout ve třetím díle Básníků, když si jde Štěpán Šafránek do autobazaru vybírat nějaký vhodný vůz pro svou lékařskou praxi v Bezdíkově. Škoda, že Polonezy stojící v pozadí pod přístřeškem minul bez povšimnutí. Náš Klub ovšem s povděkem kvituje, že si nakonec zvolil alespoň malého fiátka. Teprve v roce 1986 opustilo brány FSO více vozů než v roce Kvalita se zlepšila, významně vzrostl také export. Polonez prodělal mírný face-lift (méně chromu, nová přední maska se čtyřmi kulatými světlomety, přibylo malé trojúhelníkové okénko za zadními dveřmi) a další designová vylepšení podstoupil ještě v roce Produkce Fiatu 125p však po celá 80. léta převyšovala výrobu Polonezu, který stále trpělivě čekal, až bude konečně moci převzít pomyslné žezlo krále polských automobilů. Jenže polský kralevic usedl na trůn teprve v revolučním roce Tehdy poprvé předehnal co do množství svého stárnoucího předchůdce. Ovšem po jedenácti letech! Pyrrhovo vítězství, chce se říci. Vždyť Polonez už nebyl také žádný mladík. Poslední PF 125p s pořadovým číslem slavnostně pokropili šampaňským až 26. července Od roku 1990 hledal závod FSO strategického partnera, který by mu pomohl výrobu zmodernizovat. Polská automobilka koketovala s kdekým a od každého potencionálního nápadníka něco káplo jako zásnubní dar. V mezidobí let se tak pod kapotou FSO Polonez vedle benzínové stálice FSO 1500 ccm objevil například Ford 2000 ccm (verze 2.0 SLE, výkon 105 koní), Rover 1400 (103 koní), Citroën 1,9 Diesel (68 koní) a dále Fiat 2.0 nebo VW 2.0D. V roce 1991 je na trh uvedena modelová řada Polonez CARO (na horních snímcích) s výrazně omlazenou přídí, účinnějšími brzdami, kvalitnějším interiérem, praktickými doplňky a hlavně se západním šmrncem, takže Lada Samara či tehdejší Favority vypadaly ve srovnání se svým polským soudruhem jako chudí příbuzní. V roce 1996 se Poláci konečně rozhoupali k podpisu koncernové dohody s korejským Daewoo. Obchodní firma se mění na FSO-Daewoo a vedle Polonezů a Maluchů (PF 126p) se modelová paleta 19

20 časem rozšiřuje o Daewoo Lanos a Matiz montované v Polsku. Namísto karburátorů se do motorů dostává jednobodové a poté i vícebodové vstřikování. Přes všeobecně očekávaný útlum produkce Polonezů znamenají 90. léta naopak jejich neuvěřitelný rozmach. Koncern zaplavuje trh množstvím úprav a verzí, které dodnes omračují hlavně prostorností. V roce 1997 spatřil světlo světa první sedan Polonez Atu Plus, dvou až pětimístný (!) pick-up Truck anebo obrovitý pětimístný náklaďáček Cargo. V roce 1999 se k nim přidal model Kombi, který definitivně ukázal, kde byly pravé kvality Polonezů. Variabilita, prostornost a pohodlí se bohužel v dnešní patologické módě Smartů a podobných vehiklů staly výsadou vozů o dvě třídy výš. Zleva doprava: Polonez 1) Kombi Plus, 2) sedan Atu Plus a ukázka užitkových nástaveb 3) Truck, 4) Truck DC pohřební verze a 5) Polonez Roy - famózní pohřební long vehicle pro pět sedících a jednu ležící osobu, který byl svého času v ČR k vidění na veletrhu pohřebnictví Venia v Brně. Přes tato nesporná vylepšení se odbyt Polonezů omezoval stále více jen na polský trh. Export se od roku 1994 počítal na pouhé tisíce kusů a povětšinou se týkal užitkových verzí (Truck nebo Cargo). Jmenované verze můžeme tu a tam spatřit i na českých silnicích coby pracovní vozy stavebních firem (vyjma úpravy pohřební samozřejmě!). Rovněž v rodné Rzeczpospolitě popularita Polonezu valem upadala. Stihl ještě překročit bájnou hranici milionu kusů, aby nakonec výrobní linky utichly v létě 2002 nadobro. Polonez byl posledním původním polským modelem a ze světa tak zmizela další svébytná automobilová značka. Doufejme, že ne navždy. Polonez ale nebude rozhodně jen tak zapomenut. Své stopy totiž zanechal skoro po celém světě. Za 24 let svého dlouhého života se rozjel do přibližně 40 zemí světa a proháněl se po silnicích v Británii (verze s pravostranným řízením), Skandinávii, Španělsku, Itálii, Rakousku, ale i ve vzdálenějším Egyptě (o čemž svědčí i článek o výpravě Ing. Vodičky a Dr. Kroupy v minulém Bulletinu), Maroku, Libanonu, Súdánu, Kataru a stejně tak v Uruguaji, Hondurasu, Nové Kaledonii či Vanuatu! Do posledně uvedené tichomořské republiky bylo podle údajů FSO jen v letech 1998 až 2000 vyvezeno celých 18 kusů! Na první pohled to není mnoho. Uvážíme-li však, že na několika řídce obydlených ostrovech se nachází pouze 256 km zpevněných silnic, dojdeme ke zjištění, že Republika Vanuatu je pravým rájem polských vozů, kde na každých 14 km asfaltu připadá jeden Polonez. A to prosím vycházíme jen z údajů za poslední 3 roky exportu! Takového nasycení trhu zřejmě nedosáhlo FSO nikde jinde mimo samotné Polsko. Takže až budete mít cestu kolem, mějte oči na stopkách. Určitě Polonez spatříte! Ale levnější výpravou za Polonezy bude asi zájezd na trhy do Kłodzka a Těšína za 200,- Kč. (mik) 20

a další zajímavosti ze světa historických vozidel

a další zajímavosti ze světa historických vozidel Reportáže Historie Auto roku a další zajímavosti ze světa historických vozidel Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel Každý z nás máme nějakou oblíbenou značku, nějaký typ vozů. Někdo

Více

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009. www.kiamotors.cz. Kia koncept N o 3

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009. www.kiamotors.cz. Kia koncept N o 3 MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009 www.kiamotors.cz Kia koncept N o 3 KIA ÚVODNÍK Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou předprázdninové číslo našeho čtvrtletníku. Přichází v období, kdy značka

Více

a další zajímavosti ze světa historických vozidel

a další zajímavosti ze světa historických vozidel Reportáže Automobilové vícečata a další zajímavosti ze světa historických vozidel Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel Měli jste někdy nějaký velký sen? Teď nemyslím snění o sousedce

Více

ŠkodaMagazín. Nová ŠkodaOctavia Combi. Škoda Auto. Tábor. je domovem cyklokrosu. vybavuje Policii ČR. Magazín pro zákazníky a příznivce značky Škoda

ŠkodaMagazín. Nová ŠkodaOctavia Combi. Škoda Auto. Tábor. je domovem cyklokrosu. vybavuje Policii ČR. Magazín pro zákazníky a příznivce značky Škoda Magazín pro zákazníky a příznivce značky Škoda Zima 2008/09 ŠkodaMagazín Nová ŠkodaOctavia Combi Škoda Auto vybavuje Policii ČR Tábor je domovem cyklokrosu Rychlé vyřízení škody na vozidle Jsou okamžiky,

Více

DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ EXKURZE PO AUTOMOBILKÁCH

DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ EXKURZE PO AUTOMOBILKÁCH Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ EXKURZE PO AUTOMOBILKÁCH zpracoval: Mgr. Jitka Nevečeřalová Mgr. Marcela Kašpárková Anotace Tento výukový materiál (učební texty)

Více

FULLSIZE A L L A M E R I C A N C A R S TWO FACES 4ZÁŘÍ 2005 OLDSMOBILE 88 SUPER 1962. www.americancars.cz KLUBOVÝ MAGAZÍN

FULLSIZE A L L A M E R I C A N C A R S TWO FACES 4ZÁŘÍ 2005 OLDSMOBILE 88 SUPER 1962. www.americancars.cz KLUBOVÝ MAGAZÍN FULLSIZE 4ZÁŘÍ 2005 www.americancars.cz A L L A M E R I C A N C A R S KLUBOVÝ MAGAZÍN Jizbice - první jarní sraz roku 2005 Vychází u příležitosti lv. American Day Luštěnice OLDSMOBILE 88 SUPER 1962 TWO

Více

Magazín. ŠKODA Citigo První minivůz s okřídleným šípem ve znaku. Miláno, město módy Miláno není jen fotbal, ale také historie či opera

Magazín. ŠKODA Citigo První minivůz s okřídleným šípem ve znaku. Miláno, město módy Miláno není jen fotbal, ale také historie či opera Magazín Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA zima 2011/2012 Tereza Maxová ŠKODA je pro mě milá vzpomínka na domov ŠKODA Citigo První minivůz s okřídleným šípem ve znaku Miláno, město módy Miláno

Více

a další zajímavosti ze světa historických vozidel

a další zajímavosti ze světa historických vozidel Ze světa Patrona Reportáže a další zajímavosti ze světa historických vozidel Naši milí přátelé a čtenáři, změna je život, praví se a jsou i případy, kdy tomu tak skutečně bývá. Já, ač si to nemyslím,

Více

80 let dálkovy ch jízd Sˇkody Popular sveˇtem První Zdeneˇk Vacek populární odo sˇkodovka sˇk populár Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.

80 let dálkovy ch jízd Sˇkody Popular sveˇtem První Zdeneˇk Vacek populární odo sˇkodovka sˇk populár Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. Zdeněk Vacek První populární škodovka 80 let dálkových jízd Škody Popular světem SŠˇebelova Kalkata Procházkova hvězdice Elstnerova Amerika Čapkova Anglie 80 let dálkových jízd Škody Popular světem Zdeněk

Více

Předstihový archeologický výzkum na Náměstí v Kašperských Horách

Předstihový archeologický výzkum na Náměstí v Kašperských Horách Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 6 3/2009 Předstihový archeologický výzkum na Náměstí v Kašperských Horách POZOR DNES ANKETA UVNITŘ LISTU více na str. 4 Dne 29. dubna 2009 započala první

Více

Volkswagen Scirocco. Seznamte se Hyundai - nový autosalon firmy Amond. nástupce kultu. TouaregClub místo pro off-roadové nadšence

Volkswagen Scirocco. Seznamte se Hyundai - nový autosalon firmy Amond. nástupce kultu. TouaregClub místo pro off-roadové nadšence amond minulost přítomnost Budoucnost podzim zima 2008 Volkswagen Scirocco nástupce kultu TouaregClub místo pro off-roadové nadšence Seznamte se Hyundai - nový autosalon firmy Amond Úvěr nebo leasing Akontace

Více

KIAvision NOVÁ KIA RIO 2_2011 OBDIV ZARUČEN MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH. www.kia.cz

KIAvision NOVÁ KIA RIO 2_2011 OBDIV ZARUČEN MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH. www.kia.cz KIAvision 2_2011 MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH NOVÁ KIA RIO OBDIV ZARUČEN www.kia.cz ÚVODNÍK Vážení a milí čtenáři, OBSAH 02_2011 4 KALEIDOSKOP Novinky z domova i ze světa 6 NOVÁ KIA RIO Obdiv

Více

Volvo magazín podzim/zima 2013. revolvoluce

Volvo magazín podzim/zima 2013. revolvoluce Volvo magazín podzim/zima 2013 revolvoluce vize blízké budoucnosti Citigold Dialog, který jste nevedli, je ztracenou příležitostí. Konverzace se může stočit různými směry, které vedou k různým řešením

Více

CITROËN MAGAZÍN. ročník IX, jaro 2009, bezplatný výtisk

CITROËN MAGAZÍN. ročník IX, jaro 2009, bezplatný výtisk CITROËN MAGAZÍN ročník IX, jaro 2009, bezplatný výtisk M A G A Z Í N ročník X., jaro 2010 bezplatný výtisk BUDOUCNOST NA DOSAH >> Survolt a DS High Rider CITROËN A ŘÍŠE STŘEDU >> Citroën v Číně S MALÝM

Více

A U T O MAGAZÍN ČÍSLO

A U T O MAGAZÍN ČÍSLO A U T O ČÍSLO MAGAZÍN 01 11 AUDI A6 AVANT: REPREZENTATIVNÍ VŮZ S POHLEDNOU KAROSERIÍ, NADČASOVÝM DESIGNEM A VYSOKÝM KOMFORTEM AUTO HELLER: UŽ DVACET LET S VÁMI OCENĚNÍ ZA NEJVYŠŠÍ KVALITU SERVISU SLOVO

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015 KOUPALIŠTĚ U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY str. 4 CO ČEKÁ NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ str. 5 VÁŽNÁ HUDBA NEMÁ BÝT SHOW str. 28 2 HLASATEL

Více

A U T O. Volkswagen Passat CC - jen tak si ho nespletete CaR ClUB - směr nového ŽiVota Škoda superb CoMBi PředstaVení MAGAZÍN ČÍSLO

A U T O. Volkswagen Passat CC - jen tak si ho nespletete CaR ClUB - směr nového ŽiVota Škoda superb CoMBi PředstaVení MAGAZÍN ČÍSLO A U T O ČÍSLO MAGAZÍN 02 09 Volkswagen Passat CC - jen tak si ho nespletete CaR ClUB - směr nového ŽiVota Škoda superb CoMBi PředstaVení Operativní leasing máte hotový za 30 minut... Nyní i se servisem!

Více

Vážení klienti a obchodní přátelé,

Vážení klienti a obchodní přátelé, Vážení klienti a obchodní přátelé, končí rok 2004 a opět si říkáme, kde jsou ty dny, týdny a měsíce tohoto roku. Pro některé z nás to budou pěkné vzpomínky a ti druzí budou rádi, že se blíží další rok

Více

a další zajímavosti ze světa historických vozidel

a další zajímavosti ze světa historických vozidel Reportáže Lidé a auta a další zajímavosti ze světa historických vozidel Ahoj veteránisti Psali jste nám, že byste rádi více fotek z reportáží, které jsme navštívili. Žádný problém, rádi Vám vyhovíme. Takže

Více

Dynamika, prostor a univerzálnost

Dynamika, prostor a univerzálnost č. 2, ročník 13, vychází 4. února 2014 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma TEST BMW i3 V hlavní roli elektřina! více na straně 8 představujeme Svěží sportovní design a jedinečný požitek

Více

Expedice Mukačevo 2011

Expedice Mukačevo 2011 Podkarpatská Rus Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 3 2011: Světový kongres Rusínů v Maďarsku Naděje pro další žadatele o odškodnění Vandrovka do Jasiny Rusínská Sixtinská kaple zachráněna Vzpomínka

Více

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+ 14. ročník 5/2007 editoriala Vážené čtenářky a čtenáři! Leckde se můžeme dočíst, že kdesi nebyla otevřena pokladna a čekárna, že dráhy zrušily nějaký vlak, který pisatel považuje za důležitý. I železničáře

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

Testovali jsme nový Fiat

Testovali jsme nový Fiat podzim/zima 2010 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN SPOLEČNOSTI FIAT PROFESSIONAL Testovali jsme nový Fiat Fiat Ducato Natural Power Adrenalinové dny s Fiat Group Mezi vašimi sny a jejich naplněním stojíme my. Na všechny

Více

magazín Nový Opel Meriva přeborník ve flexibilitě Ladislav Štaidl zlatý zákazník Mercedesu jezdí v BMW Nové BMW řady 5 nic lepšího neexistuje

magazín Nový Opel Meriva přeborník ve flexibilitě Ladislav Štaidl zlatý zákazník Mercedesu jezdí v BMW Nové BMW řady 5 nic lepšího neexistuje Jaro Léto 2010 magazín Nový Opel Meriva přeborník ve flexibilitě Ladislav Štaidl zlatý zákazník Mercedesu jezdí v BMW Nové BMW řady 5 nic lepšího neexistuje Dokonalá souhra v jedinečném designu P R A H

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech www.kia.cz KIAvision 2_2012 Magazín společnosti kia motors czech Nepřekonatelný prostor nová Kia cee`d SW Kia Carens vlastní cestou Vše o novém Sorentu Kia Mapping revoluční hra se světlem Historie značky

Více

mercedes-benz třídy s není místo pro kompromisy

mercedes-benz třídy s není místo pro kompromisy HOFFMANN & ŽI ŽÁK 01 13 mercedes-benz třídy s není místo pro kompromisy Hi-tecH Novinky na léto SERVIS Hoffmann a ŽiŽák Novinka FLEXIservis mění zavedené zvyklosti mercedes-benz třídy cla: designový skvost

Více

Přímé spojení vlakem z Boskovic do Brna je stále aktuální

Přímé spojení vlakem z Boskovic do Brna je stále aktuální ČERSTVÉ ZPRÁVY na izrcadlo.eu ročník 8 číslo 13 úterý 24. června 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Nový návštěvní řád U přehrady Křetínky

Více