B U L L E T I N FSO POLONEZ. Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi. Klubu přátel polských automobilů. Léto 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B U L L E T I N FSO POLONEZ. Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi. Klubu přátel polských automobilů. Léto 2005"

Transkript

1 B U L L E T I N Klubu přátel polských automobilů Léto 2005 Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi FSO POLONEZ

2 EDITORIAL Vážení čtenáři, poslušně hlásím, že jsme opět zde! I v roce 2005 tak máte možnost přečíst si novinky ze života Klubu přátel polských automobilů a z oboru polského motorismu vůbec. A to opět na 28 stranách! Redakce Bulletinu se tak snaží udržet trend nastoupený předchozím číslem. Zároveň ale chce přijít i s něčím úplně novým. Každá novinka je ovšem potenciálním kamenem úrazu a nejinak tomu může být i s číslem, které právě držíte v ruce. Ačkoliv po stránce formální je to stále ten starý Bulletin, po stránce obsahové došlo k jedné významné změně. Zcela otevřeně jsme se totiž rozhodli více zpřístupnit náš magazín také čtenářům, kteří nejen, že nejsou členy KPPA, ale kteří ani nejsou valně interesováni v záležitostech polských automobilů. Rádi bychom tedy obsahovou skladbu našeho listu doplnili také o témata společenská, kulturní a jiná, která s polskými vozy souvisejí jen vzdáleně či náhodně. A občas možná nebojme se toho slova vůbec. Tento trend ostatně odpovídá celkovému vývoji v samotném Klubu, který jednoznačně směřuje ke snaze propagovat věc polského automobilismu také jinými aktivitami, a to i tak nějak mimoděk. Důležitou částí obsahu tohoto vydání Bulletinu je proto otázka česko-německých vztahů a její historické zhodnocení. Na toto pole vstoupil náš Klub především v průběhu výjezdního zasedání představenstva, které se konalo na přelomu července a srpna v Českém Krumlově. Součástí akce totiž bylo také demonstrativní vystoupení proti zkreslování minulosti česko-německých vztahů, jehož se v poslední době dopouštějí některé sudeto-německé spolky, a to mimo jiné též v souvislosti s instalací busty prezidenta Dr. Edvarda Beneše právě v Českém Krumlově. O průběhu pobytu vedení Klubu v tomto jihočeském městě na stranách Bulletinu obšírně referuje sám předseda JUDr. Krejčík. Jedním z dozvuků tohoto vystoupení se pak stala zahraniční mise do německé metropole, kde mohli emisaři Klubu nejen pokračovat v propagaci našeho spolku v cizině, ale též především demonstrovat, že postoje KPPA vycházejí z touhy po historické pravdě, a nikoliv z jakéhosi zatuchlého antiněmectví. Při této příležitosti pak měli zástupci KPPA možnost shlédnout nový německý film Der Untergang, pojednávající o posledních dnech Třetí říše. Do České republiky dorazí tento film až v první polovině letošního roku, a proto jsme se rozhodli přinést čtenářům jeho podrobnou recenzi, zvláště s ohledem na celoevropské pozdvižení, které vyvolal. Zároveň se domníváme, že se jedná o vůbec první klasickou recenzi tohoto díla, která byla zveřejněna v některém z českých periodik. Na straně druhé je však stále naší prioritou téma polského motorismu, takže skalní fanoušci ani tentokrát rozhodně nepřijdou zkrátka. Neboť jsme se konečně v rámci rubriky Super dostali k vlajkové lodi automobilového průmyslu našich severních sousedů. Na celých sedmi stranách se tak budete moci seznámit s nejrůznějšími aspekty fenoménu zvaného Polonez, a to včetně obvyklého jízdního testu. Vaši pozornosti nepochybně neunikne ani velmi podnětné pojednání o historii účasti polských vozů ve světových automobilových soutěžích. Doufáme proto, že Vás staronová podoba Bulletinu zaujme. Co nelepší čtenářský zážitek a rovněž mnoho úspěchů v roce 2005 jménem redakce přeje JUDr. Jiří Kroupa, šéfredaktor Bulletin Klubu přátel polských automobilů Datum vydání: 15. března 2005 je nezávislý občasník vydávaný Klubem jako jeho tiskový orgán. Bulletin plní především úkoly KPPA, jak jsou vyjádřeny ve stanovách. Redakce: JUDr. Jiří Kroupa (šéfredaktor), JUDr. Michal Krejčík (zástupce šéfredaktora), Ing. Jan Vodička, JUDr. Ing. Zdeněk Hraba (www stránky) Názory autorů příspěvků nemusí nutně vyjadřovat stanovisko listu. Za obsahovou stránku příspěvku odpovídá autor. Neoznačené příspěvky byly zpracovány redakčně. S veškerými podáními se obracejte na ovou adresu redakce Všechna práva vyhrazena. Tato publikace je chráněna podle autorskoprávních předpisů v platném znění. Tiskne: kde se dá Tato piblikace neprožla redakchní a yazykovou úprávou. Obálka: (jav) 2

3 SPECIAL Pozdrav hornorakouskému hejtmanovi V červenci loňského roku se představenstvo KPPA usneslo, že uspořádá výjezdní zasedání za účelem zhodnocení dosavadní činnosti Klubu, stanovení programových cílů pro další období a přijetí nového člena (resp. členky). Za místo konání byl vybrán Český Krumlov a to hned z několika důvodů. Za prvé, většina členů představenstva toto nádherné město dosud nenavštívila či od jejich návštěvy uplynulo drahně času. Za druhé, vysoká koncentrace turistů tvoří z této perly jižních Čech přímo ideální kulisu pro ještě větší popularizaci Klubu a jeho myšlenek. V neposlední řadě se pak vedení Klubu rozhodlo svou přítomností manifestačně podpořit majitele hotelu Růže, který v červnu 2004 odhalil bustu prezidenta Dr. Edvarda Beneše právě na hotelovém nádvoří. Výjezdní zasedání mělo být zahájeno dne 31. července slavnostní projížďkou Českým Krumlovem za účasti široké veřejnosti. Plánováním průjezdu městem pověřil předseda Dr. Krejčík tajemníka Dr. Kroupu. Ten se svého úkolu ujal s příslovečným zápalem. Aby ukázal, že Klub si může dovolit jistou míru pompéznosti, odvážně vytyčil trasu přímo krumlovským historickým jádrem zapsaným na seznamu UNESCO. Jako podklad mu posloužila mapa centra vytištěná z oficiálních internetových stránek města. Všichni účastníci se následně shodli na tom, že tajemník zvolil trasu vskutku rafinovaně s cílem přilákat co největší množství lidí. Jedinou vadou na kráse bylo kvantum dopravních značek s nápisem PĚŠÍ ZÓNA, které vůz Škoda Favorit 135 L s osádkou ve složení: manželé Krejčíkovi, Dr. Kroupa a Ing. Vodička po cestě míjel. Předseda Dr. Krejčík se sice s každým porušeným zákazem stával nervóznějším, nicméně Dr. Kroupa se přísně držel mapky a ze zadního sedadla neohroženě vedl výpravu labyrintem renesančních uliček. Nutno ovšem přiznat, že hlavní účel byl splněn a příjezd KPPA vzbudil ve městě opravdové pozdvižení. Vůz řízený samotným předsedou si jen stěží razil cestu skrz davy obdivovatelů. Velikou radost z vzácné návštěvy měli i místní obchodníci. Rázem jim totiž podstatně stouply tržby poté, co Favorit rozehnal stohlavé stádo japonských turistů do okolních krámků. Na úzké uličce už pro ně zkrátka místo nezbylo. 3

4 Plánek historického jádra Českého Krumlova. Podle znalců místních poměrů by velkoryse pojatá trasa Latrán-Lazebnický most-radniční ulice-nám.svornosti-most Dr. Edvarda Beneše- Rybářská ulice mohla být Městskou policií ohodnocena až na 5.000,- Kč. Předseda Dr. Krejčík se však nechal slyšet, že Klub nešetří penězi, jedná-li se o propagaci a osvětu. Lze proto jen litovat, že tajemník opomněl do cesty zakomponovat i malebné Zámecké schody vedoucí až na první hradní nádvoří. Vpravo trasa průjezdu z ptačí perspektivy. Po zdolání nejstísněnějších partií cesty předseda šlápl na plyn, minul služebnu Městské policie na náměstí Svornosti a pokračoval směrem k penzionu, kde mělo představenstvo zajištěno ubytování. Jen hrstka nejvěrnějších fanoušků ještě v poklusu udržovala krok s automobilem, snad v naději, že získají podpis od největších českých superstar z okruhu příznivců polských vozů. Když je běh před přední kapotou unavil, zahnuli do nejbližší postranní uličky a výprava měla konečně volnou jízdní dráhu do Rybářské ulice v blízkosti Vltavy. Zde je situován penzion U Hada, jinak renesanční jednopatrový dům, jehož prvním známým majitelem byl od roku 1520 jakýsi hluchý Oswald. Mezi další řadou vlastníků se objevuje i zámečník Hans Luschner, řečený chromý Janek. Bohužel je nutno konstatovat, že nezvyklý počet handicapovaných majitelů a pohnutá historie se odrazily i na domě samotném, zvláště pak na jeho interiéru. Předsedův vůz přejel přes Vltavu po starobylém dřevěném Lazebnickém mostě. Na snímku je však zachycen neznámý napodobitel odvážného činu, zbloudilý německý turista. 4

5 Společné foto s prezidentovou bustou. Na snímku vlevo Mgr. Krejčíková, vpravo pak MUDr. Hrabová, nové sympatické tváře členské základny. Vpravo pak deska s výňatkem z Benešova projevu z prosince 1945, v němž předpověděl vlnu nároků sudetských Němců. Při prorockých slovech o začátku očišťovací kampaně dnes leckoho zamrazí. O to více je třeba ocenit čin odvážného hoteliéra, který se dnes nebojí říci, že Henlein byl dobytek a nikoli bojovník za svobodu a stejnou sběř tvořili jeho příznivci, kteří mínili české obyvatelstvo věšet na lampy, až přijde Hitler. Ale to jen tak pro připomenutí. Poslední významnou návštěvou v tomto ubytovací zařízení byla patrně povodeň v srpnu 2002, čemuž nasvědčoval bědný stav koupelny. Ani recepčním vychvalovaný pokoj se nesetkal s jednoznačně kladnou odezvou. Mgr. Krejčíková, členka KPPA, která se výjezdního zasedání rovněž účastnila, se o průchozí (!), spartánsky zařízené a 5

6 Předseda Dr. Krejčík demonstrativně pojídá květiny. nepříliš uklizené místnosti vyjádřila jako o cimře. Na druhou stranu ale zase recepční velmi uznale hovořil o jízdě představenstva, kterou mu popsali Ing. Vodička s Dr. Kroupou. Vyslovil se dokonce v tom smyslu, že něco podobného si naposledy dovolil starý kníže Schwarzenberg, když si roku 1903 zakoupil první automobil v Krumlově. Pochvalná slova pana provozního hosty potěšila, nicméně později se ukázalo, že tu a tam se ve stopách Klubu městem vydávají i jiná motorová vozidla. Nezapomenutelný zážitek ovšem zůstane v jejich myslích ještě dlouho. Po ubytování a opulentním obědě v restauraci U Galerie se čtyřčlenná výprava vydala inkognito na procházku k hradu a cestou zavítala i k hotelu Růže. Oficiální návštěva se však měla uskutečnit až ve večerních hodinách po příjezdu Dr. Hraby s chotí. I přes třicetistupňové vedro a dvanáctistupňové pivo rychle stoupající do hlavy společnost poměrně svižně vystoupala k hradu, který je zároveň i zámkem. Zde si prohlédla unikátní barokní divadlo i zámecké zahrady a navrátila se zpět k Vltavě za účelem uvítání dalších účastníků. Ani večerní příjezd lídra opozice Dr. Hraby do Krumlova se přirozeně neobešel bez rozruchu, ale chumel zvědavců obklopující jeho vůz byl již znatelně menší, zvláště s ohledem na skutečnost, že se svou octavií porušil nesrovnatelně méně dopravních předpisů. Členové představenstva Dr. Krejčík s chotí, Dr. Kroupa, Ing. Vodička a Dr. Ing. Hraba rovněž v doprovodu manželky se pak společně poklonili památce druhého československého prezidenta Dr. Beneše na nádvoří hotelu Růže. Poté usedli v předzahrádce v blízkosti jeho busty, aby konzumací nápojů demonstrovali svůj souhlas s umístěním sochy a protestovali proti nemístným projevům hornorakouského hejtmana, který patrně zapomněl, že Rakousko- Uhersko se rozpadlo již před šestaosmdesáti lety. Ocenili i překlad tabulky s prezidentovým projevem z roku 1945 do němčiny a angličtiny. Jednání v restauraci U dwau Maryí proběhlo důstojně, jediným incidentem byl konflikt tajemníka Dr. Kroupy (resp. jeho hlavy) s dřevěným schodištěm. Snímek vpravo proto nese název Tajemník vrací úder. 6

7 Panu hejtmanovi pak Dr. Krejčík prostřednictvím našeho listu vzkázal: Upřímně řečeno, se ani moc nedivím jeho ostré reakci proti připomínání prorockých slov Dr. Beneše. Inu, potrefená husa se vždy ozve. Rád bych na tomto místě připomenul, že pokus o mírumilovné soužití českého a německého národa ztroskotal díky neúnavné práci osvětových organizací jako GESTAPO, SS, SdP či NSDAP. Jejich nejvěrnějšími spolupracovníky a sympatizanty byli právě ti, kteří dnes nejvíc lkají nad nespravedlivým vyhnáním. Na své počínání během let si ale už jaksi nevzpomínají. Celou současnou kampaň sudetoněmeckých a rakouských médií pokládám za nechutnou. Považuji za nanejvýš příznačné, že nejznámější rakouská automobilka nesla název Steyr-Puch. Bohužel klubové finanční zdroje neumožnily delší posezení v luxusním podniku a tak po hromadném fotografování hosté vyřídili prostřednictvím personálu pozdrav panu šéfovi a s hotelem Růže se rozloučili. Nakonec představenstvo zasedlo v útulném prostředí krčmy U dwau Maryí. Přátelská atmosféra plná porozumění zavládla hned od počátku. Dr. Hraba a Dr. Krejčík pak projevili vnitřní jednotu Klubu, když se oba svorně připojili k právě probíhající kampani ochránců rostlin za zákaz pojídání ovoce, zeleniny i bylin. Ta navazuje na akci ochránců zvířat Nedělejte si z žaludku hřbitov! Akce pod názvem Nedělejte si z žaludku kompost! nyní tedy získala významný impuls. Ročně každému z nás skončí v žaludku desítky kilogramů nevinné zeleniny. Nikdo si přitom neklade otázku, zda je mrkev vařena humánně a při skladování zbytečně netrpí. Vidíme to jako závažný problém, na nějž je třeba upozornit, řekl našemu listu Dr. Hraba a aby názorně předvedl, jak krutě se lidé mohou chovat ke květinám, provokativně snědl před přítomnými novináři květ měsíčku lékařského, který mu byl naservírován jako obloha. Podobně pak učinil i Dr. Krejčík. I jinak se rokování představenstva neslo v družné náladě, kterou podpořila tmavá dvanáctka Regent, výtečná staročeská kuchyně a hlavně lahodná medovina. Není divu, že za těchto okolností pro přijetí manželky lídra opozice MUDr. Hrabové za členku Klubu hlasoval i samotný předseda. MUDr. Michaela Hrabová, roz. Wohlgemuthová, se tak po Mgr. Jaroslavě Krejčíkové, roz. Hroudové, stala druhou členkou Klubu, a to s členským pořadovým číslem 007. Místopředseda Ing. Vodička na dotaz redaktora Bulletinu popřel, že by nové člence představenstvo spolu s exkluzivním číslem přiznalo i právo zabíjet. Po skončení zasedání se všichni účastníci odebrali do již několikrát zmiňovaného penzionu U Hada. Zde opět vedení Klubu prokázalo nerozbornou jednotu, když ke spánku ulehlo společně v šestilůžkové místnosti, majitelem nadneseně označované jako apartmá. Ze skrovného vybavení pokoje stojí za zmínku lednička CALEX, kterou pro její charakteristický zvukový projev Dr. Hraba okamžitě překřtil na Darth Vadera. Ráno zástupci legálního vedení i opozice svorně ocenili výhody ubytování, které předseda zajistil. V pokoji bylo totiž možné účastnit se nočního života bez nutnosti vycházet ven. Zpěv nočních tažných ptáků migrujících ze zavíraných lokálů do svých hnízd i brumendo motorů projíždějících aut vskutku nešlo přeslechnout. Zlatým hřebem noclehu se ovšem stala až ranní mše v blízkém kostele ohlašovaná v sedm hodin asi 350 údery zvonů všech velikostí. Ale naštěstí má vše svůj konec, takže i noc v penzion U Hada se záhy nachýlila k závěru. I přes některé mrzutosti ovšem všichni účastníci výjezdního zasedání hýřili vtipem. Představenstvo vyslalo do světa jasný signál: Klub zdárně pokračuje ve svém díle! Prapor polských vozů nadále hrdě vlaje v uragánu západní konkurence! A překrucování dějin nebude trpěno! (mik) A na závěr ještě tradiční návrat osleplých Bulharů do vlasti. 7

8 NAD DOPISY ČTENÁŘŮ Pan Trnečka podruhé V Bulletinu Zima 2003 byl v této rubrice otištěn dopis pana Františka Trnečky, ke kterému byla přiložena fotografie vraku automobilu Warszawa v pokročilém stádiu rozkladu, který pisatel vyfotografoval v okolí východočeského Dvora Králové. Snímek to byl nepochybně zajímavý, avšak ve vlastním dopise pan Trnečka nejen počastoval nezodpovědného majitele tohoto polského vozu řadou radikálních invektiv, ale především více méně otevřeně vyzýval k ozbrojenému vystoupení proti němu. Redakce Bulletinu tehdy byla nucena předat dopis pana Trnečky orgánům činným v trestním řízení, neboť zde existovalo podezření na hned několik trestných činů. Zároveň jsme však dopis otiskli a panu Trnečkovi popřáli mnoho štěstí při vysvětlování svých výroků na příslušných místech. K našemu velkému překvapení nás však pan Trnečka před nedávnem znovu kontaktoval. Kupodivu se tak ale nestalo motákem z Pankráce, nýbrž dopisem ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. Z něj jsme vyrozuměli, že dotyčnému se podařilo Policii ČR úspěšně uniknout a v prosinci roku 2003 překročit česko - slovenskou hranici pěšky přes Jablunkovský průsmyk. Na jeho dobrodružný útěk reagovala policie vydáním mezinárodního zatykače, v důsledku čehož se pan Trnečka musí dnes skrývat v lesích poblíž Těrchové u přátelského bači. Hlavním důvodem, proč se nám pan Trnečka ozval, je však samozřejmě jeho trvající interes v záležitostech polských automobilů. Nebyl by to snad ani tento neúnavný, i když poněkud svérázný bojovník za lepší příští polského motorismu, aby ve svém stíhání nepravostí vůči polským vozům nepokračoval i za naší východní hranicí. Proto nám zaslal ke zveřejnění novou fotografii, kterou tentokrát pořídil v létě loňského roku ve Štefanové. Je na ní zachycen Polski Fiat 125p, a to opět v dosti nezáviděníhodné pozici odstaveného a zjevně nepojízdného stroje. Ačkoliv jeho stav se zdá být lepší než v případě předchozí Warszawy, mnoho nadějí na záchranu tohoto polského vozu si dělat nelze. Pan Trnečka proto alespoň podrobil ve svém dopise zdrcující kritice také majitele tohoto vozu, přičemž se ale bohužel opět dopustil několika návrhů, které se v nejlepším případě pohybují na hranici zákona. Našemu dnes již pravidelnému přispěvateli opět přejeme vše nejlepší při jeho dobrodružných eskapádách a jeho píli a nasazení odměňujeme dárkovým balením všech čísel našeho Bulletinu, kterou s žádostí o předání zasíláme Policii Slovenskej Republiky spolu s oznámením o místě současného pobytu pana Trnečky. 8

9 NATURAL SAMOCHODY POLSKIE NA RAJDACH ŚWIATOWYCH Většina z nás má Polské Fiaty a Polonezy spojeny spíše s představou poklidného víkendového výletu s rodinkou než s kvílením gum a řevem motorů vytočených na doraz. Vozy polské provenience ale sklízely hlavně sedmdesátých a osmdesátých letech řadu vavřínů v sérii světových rallye. Touto speciální fotoreportáží jsme chtěli vzdát hold neohroženým polským harcovníkům z asfaltových okruhů i šotoliny. Takže, držte si klobouky, vyrážíme! Pravá 5... rovinka horizont... pozor - štěrk! Ostrá levá 3! Vlevo: Tento snímek dokazuje, jaké psí kusy (v originále kuszy huszarskie ) prováděli se stopětadvacítkami v jejich zlaté éře polští závodníci. Polski Fiat 125p se závodů účastnil jednak coby sériový výrobek s běžným 1,5 litrovým motorem, v omezeném množství se však vyráběly i závodní verze Monte Carlo a Akropolis s motory o obsahu 1600 a 1800 ccm. Na konci 60. let začalo jeho vítězné tažení polskými, ale i světovými soutěžemi. Fiat své kvality prokázal například i v extrémně náročné africké Safari rallye či na severoamerické rallye Press on Regardless. Vůz ze závodu FSO navíc v roce 1972 překonal rychlostní rekord na dálkových trasách a km, na nichž profesionální řidiči dosáhli průměrné rychlosti 138 km/h. A na autě se měnil pouze olej, pneu a benzín! Dole: Polski Fiat 125p při slavnostní dekoraci vítězů ročníku 1972 Rallye Monte Carlo. Jezdec Robert Mucha tenkrát zvítězil v kategorii A ccm. V tomtéž roce se stejný závodník umístil na Holandské rallye v absolutní kvalifikaci na 3. příčce a tým Polských Fiatů vyhrál rovněž Olympijskou rallye do Mnichova. Tribuna byla roku 1972 postavena přímo na prostranství před knížecím palácem v Monaku. Kníže Rainier se asi velice podivoval triumfu neznámé značky odkudsi z rudého východu. Údajně chtěl dokonce Fiat zakoupit, ale v místní Banque de Monaco prý nesehnal dostatečný obnos ve złotých Bez nadsázky lze ovšem říci, že v první polovině 70. let polské vozy soupeřily se západními konkurenty jako rovný s rovným. A často jim s převahou ukazovaly záda. 9

10 Nahoře: Zlé jazyky tvrdí, že závodníci prý odmítali v Polském Fiatu 126p (Maluch) nosit helmy, neboť bez nich jezdil odlehčený vůz rychleji. Snímek tuto falešnou smyšlenku vyvrací. Nicméně i oficiální materiály Polského automotoklubu přiznávají, že Maluch byl vozítkem pro méně zámožné jezdce a jeho účast na motoristických soutěžích měla především prokázat, že i tato nákupní taška je schopná vydržet drsné podmínky. Maluchy soutěže vskutku pravidelně dokončovaly a úspěšně se vyrovnaly i s kamenitým a prašným peklem na obávané řecké Acropolis rallye, jíž se dlouhá léta účastnily. S železnou pravidelností se však umísťovaly na chvostu výsledkových listin, neboť s motorem 650 ccm mohly soupeřit nanejvýš s Trabanty a Wartburgy. Svislý sloupec vpravo: Chronologický přehled polských vozů na sportovních soutěžích. Shora dolů. 1) Těžkotonážní limuzíny Warszawa M-20 se na první pohled na závody nehodí, ale i laik musí ocenit ohromující pohled na ocelového mastodonta projíždějícího smykem zatáčku na rajdu Wisla roku ) Zimní idylka a vůz Syrena 101 na Rallye Monte Carlo v roce ) Jezdec Stanislaw Wierzba vystupuje ze Syreny na Rallye Monte Carlo ) a 5) Nejzdatnější závodník - Polski Fiat 125p v letech své největší slávy. 6) Terénní prototyp s náhonem 4x4 sice nikdy nezávodil, ale jeho tvary by se v dnešním segmentu SUV (Volvo Crosscountry, Audi Allroad atp.) rozhodně neztratily. 7) Maluch se na sportovním poli bil srdnatě, přestože mu pod kapotou tlouklo srdíčko opravdu slabé. 8) Naopak Polonez dosáhl ze všech polských aut nejvyššího výkonu motoru (speciální verze až 260 koníviz níže), rodinný vůz s velkým rozvorem měl ovšem velké potíže s přetáčivostí. 9) Poláci dnes mezi své vozy počítají i Daewoo Lanos montovaný v Źerani, v KPPA se ovšem o jeho polskosti vedou spory. Vlevo: Od roku 1973 se v PLR montoval z italských dílů i model 132p, v té době patrně technicky nejvyspělejší velkosériově vyráběna limuzína v zemích RVHP. Po několika letech a pouhých pár tisících kusech však výroba v Polsku skončila. PF 132p se stihl blýsknout na řadě sportovních podniků, ale masově nikdy nasazen nebyl. Škoda; tento atraktivní dravec mohl zlatou éru prodloužit. 10

11 Vlevo: Jakmile si nový model FSO Polonez odbyl v roce 1978 svou premiéru, začaly práce na jeho speciálních sportovních verzích. Původní motor o obsahu 1500 ccm nahradil agregát Fiat 132 C 2000 se dvěma karburátory Weber. Výsledkem byl nadupaný model Polonez 2000 s výkonem 125 kw (175 koní). I přes další technická vylepšení neměl však Polonez tak výrazné sportovní geny jako jeho předchůdce PF 125p. Dosáhl sice množství úspěchů na východoevropských tratích a jezdci i nadále na stupních vítězů zdvíhali cenné trofeje nad hlavy, ale fantastické světové výkony ze 70. let se už Polákům zopakovat nepodařilo. Polonez, prostorný a pohodlný automobil s velkým zavazadlovým prostorem, byl prostě na závodění příliš dlouhý a těžký. Náskok západních vozů se stával v druhé polovině 80. let citelným. Na snímku výřez z oficiálního plakátu továrního rallye týmu. Vpravo: Prototyp nazývaný Polonez Stratos byl pokusem vyšlechtit ze sériového liftbacku závodního plnokrevníka. Motor Fiat DINO (260 až 280 koní, 2,5 litru) našel své místo uprostřed auta hned za předními sedačkami (!), podvozek byl značně snížen a vzadu rozšířen, na zadních dveří se objevily boční lapače vzduchu. Prostor pod přední kapotou celý vyplnil 200kg chladič (!) z náklaďáku STAR. Konstrukce byla inspirována tehdy superúspěšnou Lancií Stratos, odtud tedy i název. Některé díly byly převzaty z Lancie beze změn. Pětistupňová převodovka pocházela dokonce od Ferarri. Za povšimnutí stojí i extrémně široké zadní pneumatiky, které měly zlepšit poněkud neklidné chování speciálu v zatáčkách. Maximální rychlost udávají technické prameny nad 230 km/h, zrychlení z 0 na 100 pak za fantastických 6 sekund. Lze jen litovat, že Stratos nakonec neprošel homologací a nikdy tak nedostal příležitost natřít to soupeřům v ostrém souboji. Na závěr si v krátkosti připomeňme další vývoj automobilů FSO ve sportu. Na počátku 90. let se začínají od Polonezů odklánět i polští jezdci, do módy přicházejí auta s podstatně kratším rozvorem náprav, která nemají potíže v zákrutách. Polonez však nastupuje na starty dodnes, vždyť výroba skončila teprve v roce Při pohledu na úctyhodnou sbírku trofejí, která se nadále rozrůstá, je tedy nutno smeknout z hlavy hučku. (mik, foto z internetových stránek fandů FSO) 11

12 NAD DOPISY ČTENÁŘŮ Polský automobil v mlýnici dějin Autorem druhého zajímavého dopisu, který přistál na našem redakčním stole, se stal pan Václav Röchling, dlouholetý člen České společnosti bunkrologické a odborník na historii předválečného československého pohraničního opevnění. Ze svého bohatého archivu nám pan Röchling zaslal fotografii, kterou pořídil v areálu známé pevnosti Dobrošov poblíže Náchoda a která zachycuje karikaturu polského vozu, vyvedenou na zdi jedné z místností pěchotního srubu N-S-73 Jeřáb. Dělostřelecká tvrz Dobrošov představovala jeden z klíčových článků celého pohraničního opevnění a do podpisu Mnichovské dohody, která znamenala zastavení prací, její stavba významně pokročila. Dnes je celý areál, tvořený vlastní pevností (jednotlivé části propojené podzemními chodbami a sály) a přilehlými samostatnými objekty, přístupný veřejnosti jako jedna z nejvyhledávanější ch památek na předválečné opevnění. Pěchotní srub N-S-73 Jeřáb byl integrální součástí pevnosti včetně podzemního propojení a vybetonován byl na přelomu června a července Na rozdíl od dalších částí pevnosti je tento objekt v současnosti přístupný pouze výjimečně (o státních svátcích). V době Mnichova tvořilo jeho posádku 25 mužů, jeden z nich svobodník Eduard Zicháček pak na stěnách Jeřábu provedl několik kreseb, vyjadřujících náladu posádky a celkovou atmosféru doby po podpisu Mnichovské dohody. 12

13 Jedna z těchto kreseb si bere na mušku jednání Polska, které v čele s tehdejším vojenskoautoritativním režimem využilo ohrožení Československa ze strany Německa a pokusilo se získat celé sporné území Těšínska (do té doby stejně jako dnes rozděleného mezi oba státy). Vzhledem k celkové situaci Československa pak byla tato snaha úspěšná, ačkoliv již tehdy bylo zjevné, že se jedná o akci vrcholně krátkozrakou, která postavila Polsko nejen v očích Čechů, ale i většiny světa do pozice jednoho ze supů, slétajících se na mršinu (Churchill). A to v situaci, kdy bylo více než zjevné, že právě Polsko se stane příští německou obětí. K samotné malůvce pak pan Röchling poznamenává, že ačkoliv zachycuje neurčité pásové vozidlo, soudě podle celkového vzezření i historických reálií inspiroval se autor zřejmě některým z obrněných automobilů, které tehdy polská armáda používala, neboť byly levnější než tanky. STŘÍPKY Maluch humorensis Že jsou malá auta vděčným terčem nejrůznějších vtipů, je každému jasné přinejmenším od chvíle, kdy za volant Austinu Mini usedl Rowan Atkinson a kdy v NDR představili prvního Trabanta. Podobnému údělu se proto nemohlo vyhnout ani nejmenší z vozidel polské provenience, legendární Fiat 126p alias Maluch. Dokladem může být i snímek, který se v průběhu loňského roku objevil na humoristickém internetovém serveru a který poté v podobě tzv. žertovného u oběhl řadou státních institucí i soukromých firem. Datum a místo pořízení snímku nejsou redakci Bulletinu známy. Přeprava Malucha pomocí dvoukoláku jistě pobaví každého příznivce polských vozů, zejména s ohledem na vynikající reklamu, kterou dotyčnému typu poskytuje, neboť na rozdíl od ostatních motoristů ušetří vlastník Malucha v případě poruchy za nemravně drahou odtahovou službu 13

14 NATURAL KPPA znovu na cestách Mediální pozdvižení, které vyvolalo výjezdní zasedání představenstva KPPA v Českém Krumlově, a zejména pak podpora, kterou vedení Klubu vyjádřilo snahám nedopustit falšování novodobé historie česko-německých vztahů, nezůstalo bez odezvy. Obratem totiž na pražský sekretariát Klubu doputovalo pozvání k návštěvě německé metropole od spolku Verein für automobilisches freundschaft (VAF), jež usiluje o mezinárodní smíření na poli automobilismu a v těchto svých snahách je podporován též spolkovou vládou, která, jak známo, zaujímá k majetkovým nárokům Sudetských Němců vůči ČR a Polsku odmítavý postoj. Vedení KPPA tuto iniciativu uvítalo, neboť Klubu se tak naskytla ideální příležitost demonstrovat, že jeho krumlovské expozé nebylo vedeno z pozic šovinistických, nýbrž jen a pouze snahou jasně se postavit překrucování minulosti a její nemístné morální relativizaci. Reprezentací našeho spolku v Berlíně byl pověřen již zavedený tandem tvořený místopředsedou Ing. Janem Vodičkou a tajemníkem JUDr. Jiřím Kroupou a samotná návštěva byla naplánována na sobotu a neděli 25. a 26. září Dopravu pro oba zástupce Klubu zajistila po telefonické objednávce společnost Probo Trans a. s., a to v rámci její autobusové linky Praha Berlín Hamburk a zpět. S ohledem na cílovou stanici by se mohlo zdát, že osazenstvo autobusu budou stejně jako před sto lety tvořit většinou námořníci vracející se z dovolené, leč opak byl pravdou. Namísto ošlehaných mořských vlků zaujal svá místa zájezd hlučně se hemžících německých teenagerů. Mírnou shovívavost obou delegátů KPPA posléze vystřídal silný neklid, když vyšlo najevo, že seznam pasažérů neobsahuje telefonicky objednávající účastníky. Zástupcům Klubu se nicméně podařilo přesvědčit řidiče, že skutečně měli v seznamu být, a obsadili poslední dvě volná místa Dnešní Berlín představuje mimořádně pestré velkoměsto, jehož vzhled utváří dílem historické památky, dílem mohutná moderní výstavba spjatá s poměrně novým postavením německé metropole A především pak dobře známá dvojakost léta rozdělené východní a západní části města. Navzdory zjevné snaze o unifikaci si oba Berlíny zachovávají jistou identitu. Zatímco v západní části lze nalézt spíše obchodní tepny a řadu starších obytných čtvrtí, na východě jsou zkoncentrovány klíčové památky, které však byly po válce doplněny sídlišti typicky socialistického střihu. I tato část dnes ovšem vypadá dosti západně, k čemuž přispívá jak nová výstavba, tak rekonstrukce starších budov, či alespoň jejich výzdoba neony. Jasnou dominantou Berlína je televizní věž stojící na Alexandrově náměstí, která nabízí vynikající výhled na centrum města a i sama o sobě nedělá svým tvůrcům ostudu. Delegace KPPA dorazila do Berlína bez jakýchkoliv problémů, s ohledem na relativně malou vzdálenost od Prahy však poněkud brzy. A sice po druhé hodině ranní. Oba členové Klubu se proto rozhodli nečekat na setkání se zástupci hostitelské organizace, které mělo proběhnout až kolem sedmé, a vydali se na samostatnou procházku nočním městem. Při tom zvolili osvědčený chodecký styl Dojdeme jenom k příští stanici metra No tak dojdeme ještě k té další a ještě k další. Výsledkem bylo, že okolo půl šesté stála delegace před Brandenburskou bránou, v nohách měla asi osm kilometrů napříč městem a ještě se ani nerozednilo. Místopředseda Vodička k tomu uvedl: Všechny Dva symboly Berlína: Brandenburská brána a televizní věž na Alexander Platzu.; 14

15 památky jsme měli prakticky pro sebe. Cestou jsme potkali jen pár pobudů, jednoho úředníka, u něhož nebylo jasné, zda jde teprve z práce nebo naopak už do práce, a jednu vyděšeně pobíhající lišku z městského parku. Od Brandenburské brány výprava zamířila směrem na nedaleké Postupimské náměstí, které je středem moderní berlínské výstavby. Zde padlo rozhodnutí využít služeb městské hromadné dopravy. Po delší anabázi s jízdenkovým automatem, který od Ing. Vodičky akceptoval přetrženou a slepenou eurobankovku až na pátý pokus, zamířila delegace metrem na setkání se zástupci VAF. Poté již mohla začít oficiální část náročného programu, který hostitelský spolek pojal jako prezentaci snad všech stavebních, uměleckých, technických i přírodních pamětihodností německé metropole. Na dopoledne byla naplánována prohlídka tradičních historických památek města, které tak alespoň měli oba členové Klubu možnost spatřit i za denního světla. Postupně tedy shlédli Brandenburskou bránu, Reichstag (pouze zvenku, neboť mohutná fronta, tvořená příslušníky jiných delegací, např. První pojizersko-podkrkonošské egyptologické společnosti, Spolku přátel žehu, Spolku nepřátel žehu atd., spolehlivě odrazovala), Humboltovu univerzitu, Palác Kultury, historické stavby na tzv. Muzejním ostrově, Alexander Platz s radnici a Neptunovou kašnou i kostel císaře Viléma (ponechaný v polozbořeném stavu jako válečné memento). Vrcholem obrazným i doslovným pak byl výjezd na televizní věž, odkud si výprava učinila obrázek o těch částech města, které z časových důvodů nemohla navštívit. V odpoledních hodinách byla zajištěna prohlídka proslulého archeologického Pergamon-Musea, kde byla výprava ohromena především mohutností některých exponátů. Angličanům se často vytýká, že ze svých kolonií odváželi různé historické předměty. Ovšem kam se hrabou na Němce, ti odváželi rovnou celé domy, poznamenal k tomu tajemník Kroupa. Poté následovala návštěva vyhlášené berlínské zoologické zahrady, která se může chlubit nejen zajímavým architektonickým řešením, ale především řadou unikátních druhů v čele s populární pandou velkou. V podvečerních hodinách ovšem tento vzácný exemplář nejevil přílišnou snahu předvádět se před publikem a vytrvale se snažil uniknout cizím pohledům. Jeden z hostitelů se sice pokusil zorganizovat zásah zřízenců s elektrickými holemi, kteří by zvíře donutili ve výběhu zachovávat předváděcí trasu vytyčenou oběžníkem ředitelství zahrady, takový postup však zástupci Klubu coby humanisté rázně odmítli. Po slavnostní večeři s představiteli VAF a dalšími pozvanými hosty z německé motoristické scény zbýval závěrečný bod sobotního programu: účast na projekci nového německého válečného velkofilmu Der Untergang (Zánik), který podrobně pojednává o posledních dnech existence Třetí říše a především Adolfa Hitlera. Tento kontroverzní snímek svým uchopením látky vyvolal ohnivé polemiky po celé Evropě a mimo jiné se honosí údajně nejdokonalejší filmovou kopií jedné z nejtemnějších postav světových dějin. Místem projekce bylo multikino ZOO Palast poblíž zoologické zahrady a zástupci KPPA byli s jeho službami velmi spokojeni. Pouze délka úvodních reklam mohla být kratší, neboť na nich oba činovníci Nejznámější Berlínské památky (odshora): Reichstag, Dóm, makabrózní Palác Kultury, Neptunova kašna, Radnice. 15

16 Klubu vyčerpali prvotní energii a po zbytek filmu bojovali se sérií mikrospánků. Předchozí probdělá noc, ranní pochod městem, celodenní únava a mimořádně pohodlná křesla prostě namíchala v tomto směru doslova smrtící koktejl. Přesto však promítaný film oba diváky zaujal a Bulletin proto může přinést jeho zevrubnou recenzi (viz str ). Na překážku pak nebyla ani skutečnost, že film byl v původním znění, přičemž ani Ing. Vodička, ani JUDr. Kroupa němčinou nevládnou. Na následné výpady opozice tajemník Klubu reagoval razantním vysvětlením: V postavách jsme se bezpečně orientovali. Ten s knírkem byl Hitler, ten tlustej Göring a ten pajdavej Goebbels. Tak vo co de?! Přibližně okolo půlnoci se delegáti konečně dopotáceli na místo ubytování v malebné čtrvti Kreuzberg, jejíž ráz dotváří zejména podzemní dráha, jedoucí zde poněkud protismyslně nad zemí po secesních ocelových konstrukcích. Neděle pak byla ve znamení návštěvy pouze dvou lokalit, o to však zajímavějších. Především nebylo možné pominout expozici berlínského Technického muzea, která se rovněž nachází v Kreuzbergu. Rozlehlý areál bývalého železničního depa, doplněný řadou novostaveb ukrývá sbírku dosti impozantní, v současnosti se však nacházející v jakémsi přechodném stádiu. Expozice dopravy vodní a železniční lze označit za reprezentativní, přehledné a moderně řešené, totéž pak platí o oddělení letecké techniky, které bude otevřeno na jaře Naproti tomu pro členy KPPA klíčová expozice silniční dopravy na svoji rekonstrukci teprve čeká a prozatím je umístěna v nevelkém skladišti, které je sice návštěvníkům zpřístupněno, jeho stísněné podmínky však zážitek z exponátů dosti negují. Krom toho disponuje muzeum také mohutným depozitářem v bývalé vozovně MHD, který byl členům delegace zcela mimořádně zpřístupněn. V jeho útrobách se nachází nejen kompletní sbírky městské hromadné dopravy, včetně unikátní kolekce berlínských autobusů (převážně patrových), ale také mnoho pozoruhodných automobilů (viz foto). Co se týče odpoledního programu, dostala delegace nabídku zúčastnit se některé z mimořádných akcí, které ten víkend v Berlíně probíhaly. V úvahu v podstatě přicházely jen dvě možnosti: Berlínský Marathon na kolečkových bruslích nebo veletrh kolejové dopravy InnoTrans Volba zástupců KPPA byla proto velmi rychlá, neboť i jenom představa sportovního výkonu, zvláště pak za využití kolečkových bruslí, které vždy považovali za vynález zkázy, se jim jevila jako fyzicky i psychicky mučivá. Navíc KPPA již v minulosti dal důrazně najevo, že kolejovou dopravu nepovažuje za dědičného nepřítele, ale spíše za něco, s čím je třeba mírově koexistovat. Zajímavé kousky z depozitáře Technického muzea: (odshora) sovětská papalášská limuzína Zil, slavný NSU Ro 80 s motorem wankel, aerodynamická verze Adleru Trumpf pro předválečné německé dálnice, lovecký Range Rover postavený na zakázku východoněmeckého vůdce Ericha Honeckera a snad nejextrémnější amerika, dnes již prakticky neznámý Edsel. Napravo pak antický oltář z Pergamonu, který dal jméno nejznámějšímu berlínskému muzeu. 16

17 Kolejový veletrh InnoTrans je největší akcí tohoto druhu v Evropě a Berlín jej hostí každoročně. Centrem expozice je výstavka nejnovějších vozidel, která letos zahrnovala několik desítek strojů představujících naprostou špičku ve svém oboru. Mezi mnoha zajímavými kousky kvitovali členové Klubu především přítomnost dvou výrobků polské firmy PESA Bydgoszcz elektrické jednotky v barvách varšavské příměstské železnice WKD (Warszawska Kolei Dojazdowa) a motorového vozu pro Ukrajinské železnice (UŽ). Před oběma výrobky zástupci KPPA s chutí zapózovali, neboť podle vyjádření Ing. Vodičky úspěch polských vlaků přirozeně otevírá cestu také úspěchu polských automobilů. Návštěva veletrhu pak byla již předposlední bodem programu zbývala jen závěrečná večeře s hostiteli, na níž přátelské projevy i šnaps tekly proudem a která příhodně završila další mimořádně úspěšné zahraniční tažení našeho spolku. (jik). Ing. Vodička pózuje před plakáty filmu Der Untergang před berlínským kinem ZOO Palast (vlevo), zatímco JUDr. Kroupa tak činí před polskou jednotkou v barvách varšavské železnice WKD na veletrhu InnoTrans STŘÍPKY O tom, že Maluch (Polski Fiat 126p) se stal během svého života motoristickým fenoménem a kultovním vozítkem svědčí i tato kresba z dětského obrázkového seriálu Čtyřlístek, kterou při náročném studiu vědeckých materiálů nalezl předseda Klubu Dr. Krejčík. Populární čtveřici při stopování u silnice nepochybně míjí právě polské vozidlo, jak je patrné z porovnání proporcí a základních designových křivek na fotografii a na kresbě. Bohužel tento jistě pozoruhodný počin na poli vědeckém se nestyděl hrubě napadnout předák opozice Dr. Hraba slovy: To zas předseda neměl co dělat Na Nobelovku to není, připustil sám Dr. Krejčík, ale proti útoku lídra opozice se ohradil. kresba: Jaroslav Němeček 1994, text v bublinách: Ljuba Štíplová 1994, z epizody Záhada železné masky 17

18 SUPER POLONEZ Kralevic polský V druhé polovině 70. let se polští inženýři z FSO namlsaní úspěchy modelu Polski Fiat 125p pustili ve spolupráci se specialisty z turínské centrály Fiatu do vývoje nového automobilu, který měl stopětadvacítku v krátké době plně nahradit. Zdálo se, že hvězdy byly právě počatému Polonezu příznivě nakloněny, osud tohoto modelu ovšem nebyl rozhodně jednoduchý. Ale to bychom předbíhali. Vraťme se nyní téměř o třicet let zpět Už od začátku konstruktéři nemínili Polski Fiat 125p zavrhnout úplně, takže nakonec využili jeho podvozek, brzdovou soustavu a další konstrukční prvky. Motor a převodovka doznaly zásadních úprav, z nichž nejhmatatelnější inovací bylo přidání pátého převodového stupně. Naprosto nové a v tehdejším východním bloku přímo revoluční bylo ovšem řešení karoserie. Designéři se tehdy shlédli v nastupujícím trendu pětidvéřových vozů a oblékli Polonez do hávu vskutku moderního. Přestože dlouhý polský hatchback (někdy se lze též setkat s termínem liftback) není prvoplánovým plagiátem, jeho křivky nezapřou inspiraci vozem roku 1976 Chrysler Simca 1307/1308 či první generací Volkswagenu Passat (jak se ovšem stalo zvykem u koncernu VW, současná generace nemá s tou původní pranic společného). Veřejnosti byla novinka poprvé představena 3. května 1978 a ihned způsobila poprask. Vždyť v té době se v rámci východního bloku vyráběla pouze modelová řada Škoda 105/120 (Československo), dvoutaktní Wartburgy a Trabanty v NDR, Dacie v Rumunsku (tedy licenční Renault 12 z 60. let) a v SSSR zastaralé Moskviče, neforemné Volhy, hlučné Zaporožce spolu se sedany Žiguli (tedy licenčními Fiaty 124). A nyní zde stál první socialistický hatchback dovedený až do sériové výroby. O tom, jak koncept předběhl svou dobu, svědčí i fakt, že teprve za dlouhých 7 let přišla Lada Samara (1985) následovaná Škodou Favorit (1987) a Oltcitem (1987). Ladné linie Polonezu byly projektovány podle přísného diktátu zákonů aerodynamiky. Index odporu vzduchu dosáhl úctyhodně nízké hodnoty Cx=0,4 (dnešní auta 0,3). Přes svou inovativnost se ovšem model FSO Polonez (pro připomenutí - Fabryka Samochodów Osobowych) přidržel klasické koncepce motor vpředu pohon zadních kol. Když Polonez začínal v květnu 1978 svou slibnou kariéru, určitě netušil, do jakých zemí se nakonec dostane. Do rodiny šťastných majitelů Polonezů se dnes řadí i obyvatelé tichomořského Vanuatu. Na snímku vlevo slaví domorodí tanečníci příchod nové dodávky polských vozů do místního autosalonu. Mezi pěkné tamní zvyky patří vskutku originální způsob reklamace případných vad zakoupeného vozu. Není-li reklamace uznána, je dealer rituálně zabit a sněden. Sám autor rozdrážděný velkopanskými manýry zahraničních řetězců už měl kolikrát sto chutí toto pravidlo aplikovat i v Čechách. 18

19 Výroba se sice slibně rozbíhala, ovšem v červenci 1980 vybuchla vlna dělnických nepokojů v Gdaňsku, která se rychle přenesla do celého Polska. Následoval vznik odborového hnutí Solidarita, který si komunistické vedení (správně) vyložilo jako potenciální nebezpečí pro další existenci socialismu v zemi, a tak vše vyústilo ve vojenský převrat vedený generálem Wojciechem Jaruzelskim v prosinci Nastala léta všeobecného nedostatku a ekonomických škrtů. Produkce se propadla z kusů ročně v roce 1980 na necelých v roce Polonezy navíc opouštěly závod FSO v úsporné úpravě bez ozdobných bočních lišt, s chudým interiérem, jen v několika barevných odstínech a ve špatné kvalitě dílenského zpracování. Naplno se projevily dětské nemoci a problémy s náběhem nových technologií. Podobně výjimečný stav v PLR odskákal starší bratr - Polski Fiat 125p, jehož chromovanou eleganci zprznila spousta levných plastových doplňků, které se k designu auta naprosto nehodily. Nicméně dobře zavedené linky ze setrvačnosti chrlily desítky tisíc stopětadvacítek, aby alespoň nějak zaplácly díru po plánovaných leč nevyrobených Polonezech. Ty načas zmizely i ze závodních tratí; šetřilo se, kde se dalo. Dělnické nepokoje a Jaruzelského převrat přetrhly i tradiční československo-polské obchodní vztahy na poli automobilového průmyslu. Na objem ani kvalitu dodávek z PLR prostě nebylo tenkrát spolehnutí. Zatímco na samém začátku výroby se k nám Polonezy v omezeném množství dovážely, od 80. let už se do ČSSR dostaly pouze v rámci individuálního dovozu. Pro mnohé Čechy je tedy, na rozdíl od Polského Fiatu, Polonez velmi exotickou značkou. Přesto pronikl až na české stříbrné plátno. Asi tři kousky lze zahlédnout ve třetím díle Básníků, když si jde Štěpán Šafránek do autobazaru vybírat nějaký vhodný vůz pro svou lékařskou praxi v Bezdíkově. Škoda, že Polonezy stojící v pozadí pod přístřeškem minul bez povšimnutí. Náš Klub ovšem s povděkem kvituje, že si nakonec zvolil alespoň malého fiátka. Teprve v roce 1986 opustilo brány FSO více vozů než v roce Kvalita se zlepšila, významně vzrostl také export. Polonez prodělal mírný face-lift (méně chromu, nová přední maska se čtyřmi kulatými světlomety, přibylo malé trojúhelníkové okénko za zadními dveřmi) a další designová vylepšení podstoupil ještě v roce Produkce Fiatu 125p však po celá 80. léta převyšovala výrobu Polonezu, který stále trpělivě čekal, až bude konečně moci převzít pomyslné žezlo krále polských automobilů. Jenže polský kralevic usedl na trůn teprve v revolučním roce Tehdy poprvé předehnal co do množství svého stárnoucího předchůdce. Ovšem po jedenácti letech! Pyrrhovo vítězství, chce se říci. Vždyť Polonez už nebyl také žádný mladík. Poslední PF 125p s pořadovým číslem slavnostně pokropili šampaňským až 26. července Od roku 1990 hledal závod FSO strategického partnera, který by mu pomohl výrobu zmodernizovat. Polská automobilka koketovala s kdekým a od každého potencionálního nápadníka něco káplo jako zásnubní dar. V mezidobí let se tak pod kapotou FSO Polonez vedle benzínové stálice FSO 1500 ccm objevil například Ford 2000 ccm (verze 2.0 SLE, výkon 105 koní), Rover 1400 (103 koní), Citroën 1,9 Diesel (68 koní) a dále Fiat 2.0 nebo VW 2.0D. V roce 1991 je na trh uvedena modelová řada Polonez CARO (na horních snímcích) s výrazně omlazenou přídí, účinnějšími brzdami, kvalitnějším interiérem, praktickými doplňky a hlavně se západním šmrncem, takže Lada Samara či tehdejší Favority vypadaly ve srovnání se svým polským soudruhem jako chudí příbuzní. V roce 1996 se Poláci konečně rozhoupali k podpisu koncernové dohody s korejským Daewoo. Obchodní firma se mění na FSO-Daewoo a vedle Polonezů a Maluchů (PF 126p) se modelová paleta 19

20 časem rozšiřuje o Daewoo Lanos a Matiz montované v Polsku. Namísto karburátorů se do motorů dostává jednobodové a poté i vícebodové vstřikování. Přes všeobecně očekávaný útlum produkce Polonezů znamenají 90. léta naopak jejich neuvěřitelný rozmach. Koncern zaplavuje trh množstvím úprav a verzí, které dodnes omračují hlavně prostorností. V roce 1997 spatřil světlo světa první sedan Polonez Atu Plus, dvou až pětimístný (!) pick-up Truck anebo obrovitý pětimístný náklaďáček Cargo. V roce 1999 se k nim přidal model Kombi, který definitivně ukázal, kde byly pravé kvality Polonezů. Variabilita, prostornost a pohodlí se bohužel v dnešní patologické módě Smartů a podobných vehiklů staly výsadou vozů o dvě třídy výš. Zleva doprava: Polonez 1) Kombi Plus, 2) sedan Atu Plus a ukázka užitkových nástaveb 3) Truck, 4) Truck DC pohřební verze a 5) Polonez Roy - famózní pohřební long vehicle pro pět sedících a jednu ležící osobu, který byl svého času v ČR k vidění na veletrhu pohřebnictví Venia v Brně. Přes tato nesporná vylepšení se odbyt Polonezů omezoval stále více jen na polský trh. Export se od roku 1994 počítal na pouhé tisíce kusů a povětšinou se týkal užitkových verzí (Truck nebo Cargo). Jmenované verze můžeme tu a tam spatřit i na českých silnicích coby pracovní vozy stavebních firem (vyjma úpravy pohřební samozřejmě!). Rovněž v rodné Rzeczpospolitě popularita Polonezu valem upadala. Stihl ještě překročit bájnou hranici milionu kusů, aby nakonec výrobní linky utichly v létě 2002 nadobro. Polonez byl posledním původním polským modelem a ze světa tak zmizela další svébytná automobilová značka. Doufejme, že ne navždy. Polonez ale nebude rozhodně jen tak zapomenut. Své stopy totiž zanechal skoro po celém světě. Za 24 let svého dlouhého života se rozjel do přibližně 40 zemí světa a proháněl se po silnicích v Británii (verze s pravostranným řízením), Skandinávii, Španělsku, Itálii, Rakousku, ale i ve vzdálenějším Egyptě (o čemž svědčí i článek o výpravě Ing. Vodičky a Dr. Kroupy v minulém Bulletinu), Maroku, Libanonu, Súdánu, Kataru a stejně tak v Uruguaji, Hondurasu, Nové Kaledonii či Vanuatu! Do posledně uvedené tichomořské republiky bylo podle údajů FSO jen v letech 1998 až 2000 vyvezeno celých 18 kusů! Na první pohled to není mnoho. Uvážíme-li však, že na několika řídce obydlených ostrovech se nachází pouze 256 km zpevněných silnic, dojdeme ke zjištění, že Republika Vanuatu je pravým rájem polských vozů, kde na každých 14 km asfaltu připadá jeden Polonez. A to prosím vycházíme jen z údajů za poslední 3 roky exportu! Takového nasycení trhu zřejmě nedosáhlo FSO nikde jinde mimo samotné Polsko. Takže až budete mít cestu kolem, mějte oči na stopkách. Určitě Polonez spatříte! Ale levnější výpravou za Polonezy bude asi zájezd na trhy do Kłodzka a Těšína za 200,- Kč. (mik) 20

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu Nejkrásnější způsob, jak řídit praktický automobil Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu / Ohromující design překypující emocemi / Inovace jako například přední LED světlomety / Příkladná dynamika

Více

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ 2 PROJEKT MČR 2015 Po několika letech s vozy s předním pohonem bychom rádi opět usedli do čtyřkolky. Volba padla na vůz Škoda Fabia S2000, se kterou jsme v roce 2013 absolvovali

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Design exteriéru:

BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Design exteriéru: BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Světová premiéra konceptu nového modelu X od BMW vstupujícího do kompaktního segmentu. BMW neustále rozšiřuje portfolio svých modelů X, které založily segment

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

Rafael Urian 8.2.2013

Rafael Urian 8.2.2013 Ferrari je italská automobilová značka, která proslula především svými sportovními vozy a účastí v automobilových závodech (v počátcích především v závodech Formule 1). Firmu založil bývalý automobilový

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

více radosti Více emocí, NOVÁ KIA RIO VROZENÁ DYNAMIKA

více radosti Více emocí, NOVÁ KIA RIO VROZENÁ DYNAMIKA NOVÁ KIA RIO Více emocí, více radosti Stačí jeden pohled na atraktivní, sportovní design nového modelu Kia Rio a Vaše fantazie začne horečně vymýšlet důvody, proč usednout za volant a vyrazit na vyjížďku.

Více

ewrc.cz Václav Blahna s Pavlem Schovánkem na trati Rallye Teplice 1984

ewrc.cz Václav Blahna s Pavlem Schovánkem na trati Rallye Teplice 1984 Seznamte se: Toto byl Bastard Autor: Daniel Porazil, 5. 8. 2008 10:11 Abychom správně pochopili prazvláštní název vozu, který mu byl dějinami přisouzen, musíme se v čase posunout o dobrých pětadvacet let

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Pomáhat a chránit (s passaty)

Pomáhat a chránit (s passaty) Pomáhat a chránit (s passaty) Začátkem roku policie s velkou slávou nasadila do provozu 16 nových policejních passatů R36. Všude demonstrovala výbavu vozidel a hlavně jejich zrychlení a maximální rychlost.

Více

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING LEON Aerodynamická sada ENJOYNEERING AERODYNAMIKA, KTERÁ MĚNÍ SÍLU ODPORU NA PODPORU LEON AERODYNAMICKÁ SADA Výkon a elegance na pozadí aerodynamiky Aerodynamická sada SEAT je určena pro skvělý zážitek

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 Praha, 11.listopadu 2013 S příchodem zimního období zveřejňují hlavní evropské a ruské automobilové časopisy testy zimních pneumatik, které srovnávají nejvýznamnější

Více

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace retro Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SUPERMOTO 2012

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SUPERMOTO 2012 Český svaz motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SUPERMOTO 2012 PŘÍLOHA SMT_25_NT NORMY PRO OKRUHY SUPERMOTO VERZE 2012 1 Oficiální dokument Českého svazu motocyklového sportu Divize supermota

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2)

Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2) zdroj model ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2) ifaster.cz Octavia RS 2,0 TDI DSG Test veciautomobilove.cz Yeti Recenze ojetého vozu zdroj model ŠKODA AutoBild Yeti GreenLine Ruhr

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda Jan Tuč ek SUPERB chlouba znač ky Škoda o d r o k u 1 9 3 4 d o s o u č a s n o s t i Jan Tuček SUPERB chlouba značky Škoda grada publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15)

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Nejprostornější a nejschopnější Outback charakterizuje smělejší a výraznější design Převodovka Lineartronic CVT v kombinaci s motorem Boxer

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Dějiny Willys-polopásový jeep T29 a T 29E1 Po vstupu USA do války byla jednou z nejdůležitějších základen Aleutians na Aljašce-od Japonského útoku na

Dějiny Willys-polopásový jeep T29 a T 29E1 Po vstupu USA do války byla jednou z nejdůležitějších základen Aleutians na Aljašce-od Japonského útoku na Dějiny Willys-polopásový jeep T29 a T 29E1 Po vstupu USA do války byla jednou z nejdůležitějších základen Aleutians na Aljašce-od Japonského útoku na Aleutians-takto se Aljaška stala primární vojenskou

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Dál o dvě generace. soustředí výhradně. pick-up D-Max, který se již. > Půl na půl na práci i volný čas < MAXITEST. Isuzu D-Max 2.5 D Double Cab Custom

Dál o dvě generace. soustředí výhradně. pick-up D-Max, který se již. > Půl na půl na práci i volný čas < MAXITEST. Isuzu D-Max 2.5 D Double Cab Custom Dál o dvě generace Japonská automobilka Isuzu se v poslední době soustředí výhradně na užitkové a nákladní automobily či autobusy, a tak nejmenším vozidlem nabídky je terénní pick-up D-Max, který se již

Více

Promítání v roce 2014

Promítání v roce 2014 Promítání v roce 2014 V neděli 22. února 2014 se na modřické radnici sešlo šedesát tři farníků, aby se společně s P. Robertem M. Mayerem vrátili k událostem, které v minulém roce proběhly v naší farnosti.

Více

Samozřejmě můžete pořád posílat na můj e-mail metroluka@seznam.cz fotky o dopravě. Vaše

Samozřejmě můžete pořád posílat na můj e-mail metroluka@seznam.cz fotky o dopravě. Vaše Ročník: 2 Číslo: 2 Obsah: Redakční sloupek Eskalátory v metru 3, 4 Primátorská tramvaj 5 Dobrý den, máte opět Fotostránka 6 v rukou po krátké době zpravodaj našeho klubu. V tomto čísle bude odstavec o

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

TISKOVÁ DOKUMENTACE CITROËN DS3 CABRIO: RADOST V KAŽDÉM OKAMŽIKU. Paříž 31. srpna 2012

TISKOVÁ DOKUMENTACE CITROËN DS3 CABRIO: RADOST V KAŽDÉM OKAMŽIKU. Paříž 31. srpna 2012 TISKOVÁ DOKUMENTACE Paříž 31. srpna 2012 CITROËN DS3 CABRIO: RADOST V KAŽDÉM OKAMŽIKU Citroën několik dní před pařížským autosalonem píše další kapitolu historie řady DS a představuje nový model: DS3 Cabrio.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

!"#$!%#"&'"!(#")*+,-./'$0+$1!"#$%&'()*

!#$!%#&'!(#)*+,-./'$0+$1!#$%&'()* !"#$!%#"&'"!(#")*+,-./'$0+$1!"#$%&'()* zdroj model ŠKODA Mladá fronta DNES Nový Superb 2,0 TDI Test Autorevue.cz Nový Superb 1,4 TSI a 2,0 TDI Test 5plus2 Nový Superb 1,6 TDI Greenline Test Týden Nový

Více

Po 70 letech: tramvaj se vrací do Paříže

Po 70 letech: tramvaj se vrací do Paříže Po 70 letech: tramvaj se vrací do Paříže Christoph Groneck 15. března 1937 byl v Paříži naposled v provozu vlak tramvajové dopravy. I když v 90. letech došlo zavedením nových tratí T1 (1992) a T2 (1997)

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Tokio, 30. listopadu 2011: Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, oznámil světovou premiéru modelu SUBARU BRZ (výstavní model), která

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

VELKÁ SOUTĚŽ KIWI 2010, 11. ročník

VELKÁ SOUTĚŽ KIWI 2010, 11. ročník VELKÁ SOUTĚŽ KIWI 2010, 11. ročník Vážení zákazníci, milí přátelé, držíte v ruce (nebo vidíte na monitoru) otázky nové verze Velké soutěže Kiwi. Rozhodli jsme se vám i letos umožnit soutěžit v soutěži

Více

Práskl známého, že ukradl kolo

Práskl známého, že ukradl kolo Pátek, 31. července 2015 Zdroj: Českobudějovický deník Práskl známého, že ukradl kolo Potkali se u čerstvě ukradeného kola, když pak šlo do tuhého, jeden klidně napráskal druhého, jako by se nechumelilo.

Více

DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN První nízkopodlažní příměstské jednotky EM 475.2 z přelomu 60. a 70. let, lidově nazývané dost nevýstižně pantograf (pantografy mají i samostatné elektrické lokomotivy), měly

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2011 Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team (CUT) si Vám dovoluje

Více

Pavel Janeba: Od vozu Škoda Favorit k Fabii WRC - 2. ewrc.cz

Pavel Janeba: Od vozu Škoda Favorit k Fabii WRC - 2. ewrc.cz Pavel Janeba: Od vozu Škoda Favorit k Fabii WRC - 2 Autor: Martin Agnus Bobek, 17. 10. 2005 00:00 Pavel Janeba: Od vozu Škoda Favorit k Fabii WRC - 1. díl Mistrovství světa v rally jsme od roku 1999 absolvovali

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci.

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. 02 Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 Videomapping na Bílou věž O tradičním novoročním setkání v Hradci Králové nazvaném První den spolu jste jistě už všichni slyšeli. To letošní se však od

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

LACETTI. Get Real. www.chevrolet.cz

LACETTI. Get Real. www.chevrolet.cz VÝHODY PRO MAJITELE VOZU CHEVROLET: Na každý vůz značky Chevrolet je poskytována komplexní záruka. Natolik věříme v kvalitu technologií a výbav našich vozů, že na každý vůz Chevrolet poskytujeme záruku

Více

Terénní exkurze Západní Sahara 2013

Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Drazí kolegové, drahé kolegyně, srdečně vás zveme na Terénní exkurzi Západní Sahara 2013, vedenou netradičním způsobem a zaměřenou na praktickou znalost terénu. Vítáni

Více

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

Na úvod několik pravidel silničního provozu ze stránek http://www.visitbritain.com

Na úvod několik pravidel silničního provozu ze stránek http://www.visitbritain.com Základní rozdíly v silničním provozu mezi Anglií a Českou republikou Na úvod tohoto článku bych rád zapátral trochu v historii silniční dopravy. Ještě v dobách kdy lidé neměli ponětí o dopravním prostředku

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko)

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Jak mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři svůj Vasův běh. Tento devadesát kilometrů dlouhý závod ve Švédsku

Více

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 118 DR OD FIRMY PIKO 11.11.2013

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 118 DR OD FIRMY PIKO 11.11.2013 Novinka podzimu 2013, kterou je lokomotiva BR 118 DR od firmy Piko, je už na světě a na prodejních pultech (nebo pod nimi). V mém případě je to další model, jehož nákup ovlivnily nostalgické vzpomínky

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Yeti 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,6)

Yeti 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,6) zdroj model ŠKODA autopruvodce.cz Octavia Combi 1,6 LPG Test Yeti 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,6) autoforum.cz Rapid 1,6 TDI Test autopruvodce.cz Superb Combi 2,0 TDI Test zdroj model

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Driving Performance. Mercedes-AMG.

Driving Performance. Mercedes-AMG. Driving Performance. Mercedes-AMG. Driving Performance. Mercedes-AMG. 2 Obsah Obsah 3 Každé AMG má výkon v krvi. Obsah. Jsou rychlá jako blesk, mají skvělé jízdní vlastnosti a nenapodobitelný zvuk. Přesto

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících Sobota 19. září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v areálech DPP Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát koná ve třech areálech - v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

NEOBVYKLÉ POKUSY A SIMULAČNÍ PROGRAM PRO ANALÝZU NEHODOVÉHO DĚJE

NEOBVYKLÉ POKUSY A SIMULAČNÍ PROGRAM PRO ANALÝZU NEHODOVÉHO DĚJE NEOBVYKLÉ POKUSY A SIMULAČNÍ PROGRAM PRO ANALÝZU NEHODOVÉHO DĚJE Aleš Vémola 1, Tomáš Rochla 2 Abstrakt V roce 1974 provedli redaktoři Světa motorů na tehdejší dobu ojedinělý a zajímavý pokus, dvoučlenná

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Dacia Celebration. Limitovaná série

Dacia Celebration. Limitovaná série Dacia Celebration Limitovaná série Dacia slaví úspěch a uvádí limitovanou sérii Celebration U značky Dacia je vše možné: koupit si vůz 4X4, elegantní sedan, 5místné stylové vozidlo, jednoprostorový vůz

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy.

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Výlet do Prahy Michal Žůrek ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice Kategorie A 2 Vý

Více

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér 16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér I. Vozidla a posádka Závodu se účastní osobní terénní vozidla do 3

Více

IPA výlet do Muzea PČR Praha

IPA výlet do Muzea PČR Praha IPA výlet do Muzea PČR Praha Dne 27.4.2013 se uskutečnil výlet do Prahy, jehož hlavním cílem byla návštěva Muzea Policie ČR. Výlet absolvovalo 17 účastníků, z toho 7 dětí. Z několika důvodů jsme zvolili

Více

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty Číslo 3 březen 2008 w w w. mestocernosice. cz ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty z radnice

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

BEZPEČNOSTNÍ TELEFON SAFETY MOBILE +420 777 505 402

BEZPEČNOSTNÍ TELEFON SAFETY MOBILE +420 777 505 402 BEZPEČNOSTNÍ TELEFON SAFETY MOBILE +420 777 505 402 Soudce Jiří Přibyl při vynesení rozsudku po tragédii při automobilové rally v Lopeníku mimo jiné uvedl, že takové závody jsou ze své podstaty nebezpečné.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Kymco Grand Dink 125i - nová "štika" u Kymca

Kymco Grand Dink 125i - nová štika u Kymca http://www.skutrportal.cz/498-kymco-grand-dink-125i-nova-stika-u-kymca.html Kymco Grand Dink 125i - nová "štika" u Kymca Dostal jsem možnost otestovat jako první v ČR novinku od Kymca s názvem Grand Ding

Více