íloha Ubytování 1/6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "íloha. 26 - Ubytování 1/6"

Transkript

1 íloha Ubytování Obec Ubytování Kapacita Poznámka Dolní Kounice Dolní Kounice ROSA COELI, s.r.o. Trboušanská 31.p Hotel Princ nám. Míru Vhodné pro firemní pracovní kolektivy v p ízemní ásti budovy. Pro jednotlivé zájemce o dlouhodobé ubytování je k dispozici 1. patro ubytovny. Celoro ní ubytování v jednol žkových až t íl žkových pokojích s WC, sprchou, rádiem a TV na pokoji. Poskytuje parkování p ed hotelem i praní a žehlení prádla. Hotel Besední d m Tesa ovo nám stí 199/1 50 e/ Penzion Cha-Cha Kounická 26, dvoul žkových HOTEL BESEDNÍ D M pokoj 9 pokoj po 3-4 Tesa ovo nám stí 1 žkách PENZION MARTÁLKA St íbský mlýn PENZION PRINC Jana Fibicha Umož uje ubytování v etn stravování školním výlet m a autobusovým zájezd m. Nabízí restauraci se salonky, bar, vinárnu s tane ním parketem. Ubytování formou hotelového typu i formou velmi slušné ubytovny. Všechny pokoje mají své sociální zázemí. Ubytování školním výlet m a autobusovým zájezd m, ve írky, oslavy, plesy. Celoro ní ubytování, restaurace a pizzerie. Celoro ní ubytování pro rekreanty. Salonek 30 míst SNACK BAR Old ich Marek Restaurace, penzion. Komenského nám. 18, 8 Salonek 45 osob - svatby, promoce, oslavy. PENZION ÁMOS Komenského nám p istýlky Komfortní ubytování v. p íslušenství. V penzionu jsou provád ny masáže, rašelina, možnost koupit drobné dárky UBYTOVNA IVACAR SERVICE Krumlovská 30/ Za Mostem 8???? PENZION U URBAN Pod Hájkem 94, Alexovice 15 Apartmá, dvoul žkové pokoje s WC a sprchou. Ubytování v p ti pokojích a apartmánu s vlastním sociálním za ízením, restaurace. íloha Ubytování 1/6

2 Ubytovací služby Zden k Svoboda Rybá ská Vhodné nejen pro sezónní pracovníky, ale i pro rekreanty a návšt vníky m sta a jeho okolí, i BVV. PENZION ZÁMEK HRUBŠICE Zámek Hrubšice UBYTOVNA LETNÍ REKREA NÍ Chatka 50x (4 l žka) ST EDISKO POD TEMPLŠTÝNEM Bývalý areál Královopolské strojírny, Hrubšice 19 om/ Chatka se zásuvkou 12x (4 l žka) Chata "svah" 2x (až 18 l žek) ední chata, "rodinná" (až 9 žek) Hotel MOTORSPORT 42 Na Šípu 189 Hotel U Nedbálk Osvobození Penzion Radmila Dlapková Sokolská Kemp Oáza 1 pokoj (2 l žka) nám stí Viléma Mrštíka 10 Camp Alpa Osvobození Plocha pro stany a karavany: 500 m2 ípojky el. energie 15x 4 chatky - 13 l žek + 3 p istýlky Romantické ubytování v objektu bývalého zámku. Vhodné pro d tské letní pobyty, školní výlety, sportovní soust ed ní a turnaje, branná cvi ení, firemní akce, školení a seminá e, oslavy, jazykové a tane ní kurzy, pobyty rodi s d tmi. Nabízí bezbarierové školící prostory. 2 velké sály s vjezdem pro auto, dva salonky. V blízkosti brn nský automotodrom. Ubytování nejen pro milovníky motorsportu, ale i pro obchodníky a také návšt vníky a vystavovatele BVV. Restaurace s kapacitou pro 120 osob, pivnice, neku ácký salónek a sále pro spole enské hostiny. Spole ná koupelna a WC, barevná televize. Možnost parkování v uzav eném dvo e. Rodinný kemp, bazén, h išt, spole enská místnost a kryté posezení pro r zné kulturní a sportovní akce. Rodinný kemp, bazén a kryté posezení pro r zné kulturní a sportovní akce. Ubytování s vlastním stanem i karavanem, ubytování v chatkách. Výhodná poloha pro návšt vníky Pension Cristal veletrh a Automotodromu Brno. Lze využít pro sportovní soust ed ní - Trávníky m od pensionu se nachází zimní stadion a fotbalové h išt. íloha Ubytování 2/6

3 Hotel Slovan Sportovní Penzion Rosni ka anská Nejen pro jednotlivce, ale i pro rodiny s d tmi i velké skupiny osob. Je sou ástí fotbalového komplexu. Mimo fotbalová soust ed ní je hotel vhodný i pro soust ed ní hokejová, jelikož v t sné blízkosti areálu se nachází zimní stadion s celoro ním provozem. Vyhledáván hosty veletržního m sta Brna, automotodromu, sportovní st elnice, ale i hosty r zných seminá, sportovních klub a rekreant. Domašov any any any Pension NIKA Brn nská Hotelová ubytovna zimní stadion Sportovní Spole enskosportovní centrum Harmonie Cukrovarská Restaurace a pension u N mc 33 Na Nám stí 47 Motel KOBERO any Brn nská Hotel Hasi ský d m Rosická Hotel Admirál 50 U koupališt apartmány, 20 dvoul žkových pokoj s možností istýlky a 1 bezbariérový pokoj Vhodné jako ubytování p i provozování poznávací turistiky i cykloturistiky. Vhodné jak pro jednotlivce, tak pro firmy, jak pro krátkodobé, tak i pro dlouhodobé ubytování. íhv zdi kový hotel, školící prostory pro firmy, svatby, restaurace, wellness, bowling, squash, sauna, billiard. Pro všechny návšt vníky p ijížd jící do Brna, kte í hledají levné a klidné ubytování u Brna. Ideální je pro návšt vníky brn nských veletrh a výstav, které se v Brn pravideln konají, stejn tak jako pro fanoušky ijížd jící na Automotodrom, ale i za Vhodné krásnou pro p írodou spole enská v okolí Brna. setkání, rodinné oslavy, firemní jednání a pro rekrea ní pobyty. Nabízí velký sál pro po ádání spole enských akcí pro cca 80 míst (svatby, rodinné oslavy, promoce a jiné), restaurace. V blízkosti hotelu okruh Grand Prix. Vícedenní rodinné rekrea ní pobyty, víkendové pobyty, pobyty pro seniory. 22 nov zrekonstruovaných a za ízených jedno-t íl žkových pokoj s Wifi, suna, BIO rybník 20 m. Újezd u Rosic Farma Smol v mlýn Újezd u Rosic adno.cz/ Chov zví at, ko ská stezska, vhodné zejména pro rodiny s d tmi, dvojl žko pro dosp lé, dvojl žko pro d ti, vlastní WC a kuchy ský kout, k dispozici venkovní posezení se slune níkem, ohništ. Blízko je vodní nádrž Chvojnice vhodná i pro rybá e. íloha Ubytování 3/6

4 Zbýšov Chud ice Chud ice Penzion Pamír Pad lky Pension POD HORKOU Chud ice Ji í Navrátil - Bonanza kemp Chud ice Ubytování Otev ená Ubytování Sk íšovský Wolkerova Golf Brno Hotel Kaskáda Na Golfu Petr Vi ar - Flop Tyršova Penzion U Mert Tišnovská 224 Ubytovna Adria Blanenská Restaurace a penzion Václav Kade ábek Pavla Perky OMEGA Zábíteší pokoj o ubytovací kapacit 2 až 4 osoby Restaurace a salonek (pro 250 osob), ubytování stylov za ízené a p íjemn lad né v country stylu. Firemní akce, školení, svatby, narozeninové, nebo výro ní oslavy. Ubytování se stravou v pokojích umíst ných v podkroví. V restauraci je místnost pro konání spole enských akcí. Ubytování v campu v karavanech návšt vník, v chatkách (10 míst), a ve vlastních stanech. Za deštivého po así možný pobyt na zast ešené terase. Ubytování v dvou- ty l žkových apartmánech s vlastním p íslušenstvím a kuchy kou. Levné ubytování v kompletn za ízeném ateliéru. Golf, procházky v p írod a celodenní relaxace, Brn nská p ehrada, BVV. ty hv zdi kový hotel, formou bungalov. Wellness, bowling, golfový simulátor. K dispozici je vinný sklep, spole enská místnost s krbem pro 40 lidí, stolní tenis, televize a p ipojení k internetu. Penzion, restaurace, bufet, salonek. Vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování jednotlivc nebo i firem. Vhodný pro podniková školení, kolektivy i rodinou dovolenou. Prost edí rekrea ní oblasti údolí Bílého potoka - výchozí místo nap. pro turistiku a sportovní vyžití. Camping Hana 55 el. p ípojek Kemping rodinného typu, vhodný spíše pro karavaning, s teplými sprchami, kuchy kou vybavenou lednicí, pra kami a suši kou. íloha Ubytování 4/6

5 Rozdrojovice Veverské Knínice Vranov Hotel Veve í Nový Dv r Hotel Atlantis Brána 177 Hosp dka U Osady 117 l žek a 38 istýlek Veverské Knínice Restaurace a penzion Gallus 10 dvoul žkových Vranov 292 pokoj s možností istýlek Ubytování v dvou-p til žkových pokojích. Restaurace, letní posezení na terase i d tský koutek na zahrad, úschova motocykl i kol, vyjíž ka na koních. Nabízí prostorné konferen ní prostory, kongresové sály a školící místnosti. Bazén, tenisové courty, lanové centrum, grill park. Bývalé hospodá ské stavení s velkým dvorem, letní zahrádkou. BVV, Brn nská p ehrada, hrad Veve í. Pokoje mají vlastní sociální zázemí, TV, SAT, domácí telefon a jsou vkusn za ízeny stylovým nábytkem. Vranov Hotel Vranov - Brno Vranov dvoul žkových pokoj Vhodný pro rekreaci, poznávací turistiku, cykloturistiku. Díky dobré dostupnosti nedalekého Brna je vhodný pro ubytování p i služebních cestách i obchodních jednáních v období brn nských výstav a veletrh. Vranov Lelekovice Lomni ka Lomni ka Penzion na Grunt Vranov 77 Hotel restaurant Babí Lom Lelekovice 28 Firemní ubytovna ZOKO 24 ty i dvoul žkové pokoje. Lomni ka Ubytovny Penzion Hamry Lomni ka metr od hotelu komfortn vybavený depandance (další i dvoul žkové pokoje). V každém pokoji je možnost istýlky. Ubytování ve dvoul žkových pokojích s kompletním p íslušenstvím, pro rodiny s více d tmi pokoj ty i více l žkový. Turistické, b žka ské a cyklistické trasy, úschovna kol i motorek. Hosp dka (20 míst) - epovaná piva z výborných menších a mén známých a dostupn jších pivovar. Komfortní ubytování, chutnou domácí i mezinárodní kuchyni v etn vegetariánských jídel, možnost po ádání oslav a setkání všeho druhu. lnická ubytovna. Ubytování v apartmánech nebo pokojích turistického stylu. íloha Ubytování 5/6

6 Doubravník Drahonín Jina ovice Lesní Hluboké Rekrea ní st edisko PRUDKÁ Doubravník 256 Penzion Šafránk v Mlýn Drahonín 33 Pokoje budovy - 42 žek Domky - 74 l žek Chatky - 47 l žek 94 l žek penzion U Krej ích Jina ovice Hotel Annahof Lesní Hluboké l žek v chatkách Celoro ní ubytování a stravování, kemp, firemní akce, školní výlety, Areál rozloha 4 hektary - horní ást ubytovací a dolní ást sportovní (fotablové, víceú elové h išt ), bazén, ohništ + koupání v ece Svratce. Wellness, venkovní bazén, rybolov, fitness, posilovna, sauna, stolní tenis, locvi ny, ruské kuželky, peatanque, školící místnost pro 40 osob, parkování v areálu. Vhodné pro rekrea ní pobyty, d tské oddíly, školy. Ideálním místem jak pro firemní a spole enské akce, tak i relaxa ní pobyty ve dvou i pro rodiny s d tmi. Lip vka Ubytování Šipka Lip vka 322 ytovani/ ty i dvoul žkové komfortn za ízené pokoje s možností istýlky. Vhodná pro výlety a jiné relaxa ní aktivity, nádherná p íroda nabízející výlety jak p ší tak i na kole (sí cyklostezek). Penzion Karolína Zbraslav Komenského l žkové pokoje s vlastním soc. za ízením, vyjiž ky na koních, d tské tábory s ko mi, školicí prostory pro 25 osob, uskaledn ní kol, možnost pobytu ve vlastním stanu. Zdroj: Vlastní šet ení íloha Ubytování 6/6

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR Autobusové zájezdy 2011 11. sezona MOŘE, HORY, LÁZNĚ, TERMÁLY, DOVOLENÁ, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR CESTOVNÍ KANCELÁŘ A-Z TOUR 739 95 Bystřice n. O. č. 265 Tel.:

Více

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji UBYTOV N HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji restaurace, sál s projektorem tenisov kurt, bazén, zámeck park RASPENAVA Fu íkova 500 Tel./fax: 482 319 064 hotelzamecek@volny.cz

Více

To nej od nás! ČESKO - SLOVENSKO - NEJ PRESTIGE TOUR

To nej od nás! ČESKO - SLOVENSKO - NEJ PRESTIGE TOUR 2008 / 2009 ČESKO - SLOVENSKO - NEJ To nej od nás! DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE DOVOLENÁ NA SLOVENSKU FIREMNÍ AKCE, ŠKOLENÍ SEMINÁŘE, WORKSHOPY ŠKOLY V PŘÍRODĚ LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY OZDRAVNÉ POBYTY SPORTOVNÍ

Více

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura www.hustopece-city.cz sport kultura ubytováníá í zajímavosti Hustopeèe ubytování, restaurace, sklípky 1 Město Hustopeče nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům celou řadu vyžití: kulturního, společenského

Více

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz 2 015 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 15. 1 5. s sezona ezo n a Letecky BULHARSKO LONDÝN ŘÍM, PAŘÍŽ Autokarem ITÁLIE RAKOUSKO SLOVINSKO POLSKO ŠVÝCARSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR, SR Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o.

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel: 97 22 43 053, 602 397 359, email:stechova@cdtravel.cz

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel: 97 22 43 053, 602 397 359, email:stechova@cdtravel.cz Penzion Fami Kontakt: Kateřina Štěchová, tel: 97 22 43 053, 602 397 359, email:stechova@cdtravel.cz Staré Splavy Lázeňské městečko Staré Splavy se nachází u Máchova jezera na severu Čech a patří do euroregionu

Více

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Rodinná rekreace Školy a školky v přírodě Dětské tábory Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za projevenou důvěru, tak i Vám, kteří jste

Více

Obec Název Kontakt Stru innost ebín

Obec Název Kontakt Stru innost ebín íloha. 13 - Spolky Obec Název Kontakt Stru innost ebín Drásov Kensei Dojo Brno, o.s., Martinák Ond ej japonské um ní s me em Sdružení mládeže pr stolní hokej a stolní kopanu Martin Ku era, p edseda stolní

Více

C e s t o v n í k a n c e l á ř

C e s t o v n í k a n c e l á ř C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Dovolte nám nejdříve poděkovat naší stálé klientele za projevenou důvěru, stejně jako Vám, kteří jste se rozhodli pro Vaší první dovolenou s cestovní kanceláří

Více

Hotel Bezděz*** Penzion Fami. Rezidence Fami. Novinka! Staré Splavy. Staré Splavy. Staré Splavy

Hotel Bezděz*** Penzion Fami. Rezidence Fami. Novinka! Staré Splavy. Staré Splavy. Staré Splavy Penzion Fami Staré Splavy Hotel Bezděz*** Novinka! Staré Splavy Kontakt: Kateřina Štěchová, tel: 97 22 43 053, mob: 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz Kontakt: Jana Handrejchová, tel: 972 243 055,

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY... 78

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY... 78 ČESKO... 2 BRNO... 2 PRAHA... 3-5 Jižní Čechy - NOVOSEDLY N. NEŽÁRKOU... 6 - ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ... 6 - SEZIMOVO ÚSTÍ... 7 Šumava - STACHY... 7 - ŽELEZNÁ RUDA... 7-8 - KUBOVA HUŤ... 8 Západní Čechy - CHEB...

Více

2010-2011 ČESKO SLOVENSKO NEJ

2010-2011 ČESKO SLOVENSKO NEJ ČESKO SLOVENSKO NEJ 2010-2011 PRESTIGE TOUR s.r.o., Tř.Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín Specialista na pobyty a firemní akce v České a Slovenské republice. www.prestigetour.cz www.cesko-slovenskonej.com J06-2-01

Více

ČESKO SLOVENSKO NEJ 2009-2010

ČESKO SLOVENSKO NEJ 2009-2010 ČESKO SLOVENSKO NEJ 2009-2010 PRESTIGE TOUR s.r.o., Tř.Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín - Specialista na pobyty a firemní akce v České a Slovenské republice. www.prestigetour.cz www.cesko-slovenskonej.com NOVÉ

Více

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle Příští Echo vychází 4.dubna 2008 www.novinyecho.cz REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD Ro ník 15/ íslo 9/21. b ezna 2008 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 22 500 výtisk www.aremic.cz s.r.o. Telekomunika ní, zabezpe ovací a

Více

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Obsah: 1. Popis mikroregionu Milada... 4 1.2 Představení jednotlivých obcí... 5 1.3 Analýza ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu

Více

Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem

Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem Praha Jihlava Brno Ledeč nad Sázavou HB Světlá nad Sázavou Chotěboř Ždírec nad Doubravou Svratka Jimramov xx Stravování: xxxx xxx www. PE PELHŘIMOV Černovice

Více

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi Pobyty na VYSOČINĚ Pobyty pro rodiny s dětmi Vysočina kraj, který hladí duši Máte-li dost uspěchaného života, zajeďte si odpočinout na Vysočinu. Najdete tu panenskou přírodu vybízející k toulkám mírně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO

ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO 2 0 1 2 Vydalo oddělení rekreací ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a. s. Základní informace k prodeji Prodej rekreací bude zahájen od 06.00-15.00 hod. na oddělení rekreací v níţe uvedených

Více

ZÁJEZDY PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

ZÁJEZDY PRO SKUPINY A KOLEKTIVY ZÁJEZDY PRO SKUPINY A KOLEKTIVY CESTOVNÍ KANCELÁŘ Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o.; 739 95 Bystřice n. Olší č. 265 Bezpl. tel. linka: 800 944 933; Mobil: 602 726 283, Fax: 558 551 190 e-mail: ckaztour@centrum.cz;

Více

Pošumaví, Lipno. region D:

Pošumaví, Lipno. region D: region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str. 27 23 Hotel Ostrý v Železné Rudì, str. 28 24 RZ Èerná v Pošumaví, str. 29 25 Horní Planá è. 41, str. 30 26 Horní Planá - buòky, str. 31 27 Rekreaèní objekt

Více

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny 3. vydání travel manual Moravskoslezský kraj pro všechny obsah 3. 5. 7. 43. 57. 59. 61. 65. 67. 69. Úvodní slovo Piktogramy a vysvětlivky I. Ubytovací a restaurační zařízení Popis objektů Souhrnný přehled

Více

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2012 Pro rok 2012 zabezpečil odborový svaz v 9 rekreačních střediscích 72 týdenních turnusů se 760 lůžky. Nabídka svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů

Více

Seznam a řazení kapacit v katalogu

Seznam a řazení kapacit v katalogu Seznam a řazení kapacit v katalogu RELAXAČNÍ BALÍČKY V HOTELECH SOREA Piešťany Hotel Sĺňava 4 Jasná pod Chopkom Hotel SNP 4 Liptovský Ján Hotel Máj 4 Liptovský Ján Hotel Ďumbier 5 Štrbské Pleso Hotel Baník

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Česká republika Slovensko

Česká republika Slovensko Česká republika Slovensko > HORY ŠUMAVA ORLICKÉ HORY VYSOKÉ TATRY LÁZNĚ KRUŠNÉ HORY JESENÍKY NÍZKÉ TATRY WELLNESS JIZERSKÉ HORY BESKYDY MALÁ FATRA PRAHA KRKONOŠE HOSTÝNSKÉ V. ŠTIAVNICKÉ V. ZIma 2010/2011

Více

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah 1 Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2015 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit v České republice. Nabídka je postavena na tradičních a vyzkoušených hotelech a penzionech, lázeňské

Více

Nejlepší hotely Středočeského kraje

Nejlepší hotely Středočeského kraje 00 Nejlepší hotely Středočeského kraje Autoři nápadu zmapování a vydání publikace o nejlepších hotelích Středočeského kraje MUDr. David Rath a PhDr. Václav Budinský při pracovním obědě v čínské restauraci

Více

Nabídka ubytování pro zaměstnance VLS

Nabídka ubytování pro zaměstnance VLS Nabídka ubytování pro zaměstnance VLS divize Horní Planá KARLOV Rekreační zařízení Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Karlov, se nachází v krásné šumavské přírodě v blízkosti městečka Hartmanice. Objekt

Více

Historie Citic 2001-2010

Historie Citic 2001-2010 Historie Citic 2001-2010 2001 Knihovna v letošním roce op t obdržela 10.000,- K na nákup knih, takže 58 tená, z toho 36 d tí má k dispozici již 3.712 svazk knih v etn 9 druh asopis. tená i si p i 424 návšt

Více