Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e tuk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e tuk"

Transkript

1 Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e tuk Po Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Investi ní odbor MMB Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, Brno, : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám stí 3/5, Brno, I : Atelier Habina, s.r.o., nám. Republiky 3, Blansko, I : Doc. Ing. Zden k Sojka, CSc. a Stanislav Ned la, Vod rady 136; Sladová 16, Vod rady; Brno P.P.Architects, s.r.o., Blatného 1a, Brno, : TESCO Stores R a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 1, I : Tipro projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, Brno, : AZ PROPERITY, spol. s r.o., Purky ova 35e, Brno, I : Ing. Jan Veselý, D dická 3, Brno, : Opatství Staré Brno ádu Sv. Augustina, Mendlovo nám stí 157/1, Brno, I : Morávka centrum, a.s., Heršpická 813/5, Brno, : DAVE GROUP, s.r.o., Hybešova 272/30, Brno, : ZŠ Otev ená - výstavba nové základní školy - odlu ova tuk + vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod odlu ova tuk, 2x ORL, 3x reten ní nádrž - Dostavba a rekonstrukce areálu FAST VUT + vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod odlu ova tuk - Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, II. etapa + vypoušt ní ed išt ných odpadních vod strana 1 Žeb tín; p. 899/3 Veve í; p. 841 Veve í; p. 340 odlu ova tuk uvnit objektu prodejny Veve í, Bayerova; p odlu ova tuk p ed objektem pizzerie na východní stran supermarketu OD, Dornych 4 - Rekonstrukce 1.NP OD TESCO AZ TOWER - p eložka splaškové kanalizace v ulici Pražákova (SO 105), reten ní nádrž, ORL (SO 404), odlu ova tuk (SO 01), OV (PS 05) odlu ova tuk - Revitalizace Augustiánského opatství Brno - II.etapa, ubytování hotelového typu a park Výstavba polyfunk ního domu na ul. Hybešova - odlu ova tuk a reten ní nádrž Trnitá, Dornych Štý ice; p. 1684/72, 1684/73, 1684/54, 118/1, 115/76 Staré Brno, Mendlovo nám stí; p. 8 Staré Brno, Hybešova; p. 1292/1 sp.zn /2009-j /09- Št, sp.zn.23184/2010-j.77320/10- Volf/Dv, sp.zn /2010-j /10- Volf/Dr, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dr, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dr-PROV. ÁD, sp.zn /2009- j /09- Volf/Dr-KOL.SOUHLAS sp.zn /2008-j /08- Volf, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-KOL.SOUHLA sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv,Dr, sp.zn /2009-j.23892/10- Volf/Dv, sp.zn /2008-j /08-

2 Po ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 11, Jihlava, I : Rentalkon a.s., V Chotejn 11/1297, Praha, : Ing. arch. Petr Kope ný, K ížová 55/5, Brno, : Lidl R v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, : David Chládek, Severovýchod 32, Záb eh na Morav DERA FOOD TECHNOLOGY - CZ s.r.o., Ma íkova 36, Brno, I : INTERPLAN-CZ, s.r.o., Purky ova 79a, Brno, : Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Architekti Hr ša Pel ák,atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, Brno, I : Impera Styl a.s., Hlinky 114, Brno, : Ing. arch. Josef Kobzík, Žeb tínská 9, Brno, : SOLO PIZZA, s.r.o., Sukova 2, Brno, : ŽITNÝ s.r.o., Sta kova 39, Brno, I : Janá kova akademie múzických um ní v Brn (JAMU), Beethovenova 650/2, Brno, : odlu ova tuk p ed objektem hotelu, ul. Hlinky odlu ova tuk - LIDL Brno - Slatina, Vestavba eznictví ORL, odlu ova tuk a reten ní nádrž v areálu žadatele 2x odlu ova tuk, 2x reten ní nádrž v objektu fotbalového stadionu Za Lužánkami odlu ova tuk v 1.PP sídla firmy IMPERA styl, a.s. odlu ova tuk ve výklenku místnosti 031 v 1.PP objektu Sukova 2 odlu ova tuk v novostavb objektu JAMU, ve 2.PP Staré Brno, Hlinky 70/136; p. 525 Slatina; p. 2282/4 kovice, Ma íkova Ponava Pisárky, Hlinky 114; p. 369 sto Brno, Sukova; p. 104 sto Brno, Orlí Volf/Dr, sp.zn /2010-j /10- Volf/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2010-j /10- Volf/Dr-KOL.SOUHLA sp.zn /2009-j /09- Volf, sp.zn /2009-j /09- Sz, sp.zn /2009-j /09- Sz-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2009-j /09- Sz sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr,Dv, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dv, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv, sp.zn.39432/2010-j.83297/10- Volf/Dr-PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.39432/2010-j.83291/10- Volf/Dr sp.zn /2008-j /08- Volf/Dv, strana 2

3 Po 16. MAGNUM Int., a.s., Jakubská 1, Brno, : odlu ova tuk v objektu eská 5 + vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod 17. Manželé Berouskovi, Veselá 16, Brno odlu ova tuk - Hotel Avion sto Brno Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Hexaplan International s.r.o., Šámalova 72, Brno, I : Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Ing. Pavel Marcinka, Palackého t 84, Brno, : Inter IKEA Centre, s.r.o., Skandinávská 15a, Praha 5, I : Domia Art spol.s.r.o., Barvi ova 4, Brno, : PSYCHIATRICKÁ LÉ EBNA, Húskova 2, Brno, : IDOP Olomouc a.s., ep ínská 82, Olomouc, : Mendelova zem lská a lesnická univerzita v Brn (MZLU), Zem lská 1, Brno, : Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, Brno, : prodloužení vodovodního adu a jednotné kanalizace pro ve ejnou pot ebu, odlu ova tuk, ORL, reten ní nádrž - VUT - P íprava rozvojového území p i ul. Kolejní strana 3 sto Brno, eská; p. 613/1 Královo Pole; p. 4792/2, 4791, 4790/1, 4789/1, 4786/1, 4786/2, 4785, 4784/1, 4784/2, 4783/1, 4782/1, 4781/1, 4780/1, 4779/1, 4779/15, 4779/16, 4779/2, 4767/60, 4767/3, 4801/6, 4801/7, 4801/8, 4801/3, 4793/1, 4792/1, 4790/1, 4801/4, 4801/9, 4801/10, odlu ova tuk v objektu menzy Purky ova 93 Královo Pole, Purky ova; p. 4708/1 odlu ova tuk - restaurace + vypoušt ní ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuk 2 ks odlu ova tuk pro areál Shopping Park Brno - dodate né stavební povolení Psychiatrická lé ebna, Stravovací provoz - odlu ova tuk, reten ní nádrž 70 vrt pro tepelná erpadla a odlu ova tuk - MZLU - Biotechnologické pavilony M a X Královo Pole, Palackého t 84 dolní Heršpice ernovice erná Pole; p. 10/1, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13, 14, 15/1, 15/2, 19/2, 19/6, 21/1 24. HUNKI, s.r.o., Kunešova 17, Brno, deš ová kanalizace a odlu ova tuk - Chrlice sp.zn /2009-j.2936/10- Volf/Dv, sp.zn.70612/2009-j.86089/09- Ott, sp.zn /2009-j /09- Záv/Dr, sp.zn /2010-j /10- Záv/Dr-PRODL.LH TY, sp.zn /2009-j /09- No/Dr, sp.zn /2009-j /09- No/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2009-j /09- No/Dr-KOL.SOUHLAS sp.zn /2008-j /08- Záv/Dv, sp.zn /2009-j.50446/09- e/dv, sp.zn /2008-j.86881/09- e/dr-provozní ÁD, sp.zn /2008-j.86873/09- e/dr.-kol.souhlas sp.zn /2008-j /08- Sz, sp.zn /2008-j.17451/09- Sz-reten ní nádrž, sp.zn /2010-j /10- Chy-PRODL.LH TY-OT, sp.zn /2010-j /10- Chy-PRODL.LH TY-RN, sp.zn /2009-j /09- Ott,

4 Po : Ing. Jan Harašta, CSc., Rolencova 73, Brno, : Moravská stavební -Invest, a.s., Kolišt 13, Brno, I : EKZ Tschechien 2 Immobiliengesellschaft s.r.o., Národní 21, Praha ECE Projektmanagement Praha s.r.o., Národní 21, Praha ECE Projektmanagement Praha s.r.o., Národní 21, Praha K 4 a.s., Bašty 2, Brno IMMORENT Brno Heršpická s.r.o., Národní 973/41, Praha 1, I : Architekti Hr ša Pel ák,atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, Brno, I : Technická a zahradní správa m sta Brna / od roku 1988 rozd leno na Správa ve ejného majetku m sta Brna a Zele m sta Brna/, Údolní 5, Brno Vysoká škola zem lská, rektorát /Mendlova zem lská a lesnická universita/, Zem lská 1, Brno Novostavba restaura ní provozovny s rodinným penzionem p i ul.u Viaduktu obytný soubor Panorama nad p ehradou - splašková a deš ová kanalizace, vodovodní ady, odlu ova tuk Galerie Va kovka - odlu ova tuk Galerie Va kovka - odlu ova tuk epojení deš ové kanalizace, odlu ova tuk - "Office Park Heršpická - 2.etapa, administrativní budovy C,D,E,F" Areál TaZSmB - odlu ova tuku a lapol Jídlena - kanalizace a odlu ova tuku Bystrc; p. 339/7, 6211/5, 6211/8, 6211/10, 7278/3, 7278/8, 7278/14, 7278/15, 7278/28, 7278/29, 7279/3, 7279/4, 7279/5, 1931/29, 1931/30, 7279/2, 7279/6, 7279/7, 7279/8, 7279/9, 7278/25, 7278/26, 1931/39, 1931/40, 6211/7, 7278/12, 7278/16, 7280/5, 7 Trnitá,Plotní, galerie Va kovka Trnitá,Plotní, galerie Va kovka Štý ice, Heršpická Vojtova Zem lská 31. Fischer s.r.o., Praha 1 Odlu ova tuku a v.o. v. Masarykova sp.zn /2008-j /08- e, sp.zn /2009-j /09- e/dr-provoz. ÁD, sp.zn /2009-j /09- e/dr-kol.souhlas sp.zn /2009-j /09- Záv/Dv, /03-No, /05-No, /03-No, /05-No, sp.zn.1993/06-j.5281/06- No/Dv, sp.zn.2432/07-j.6648/07- Záv/Dv-prodl. ZKP SO1260, Zk.provoz: sp.zn.450/07-j.1387/07- Záv/Dv,Dr-p epoj.deškan, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv (OT) /86-Va, /95-K, /96-Hrs, /98-P, /99-P, strana 4

5 Po Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Dr.Med.Dent. Helena Zeiger - Janda / Michal Kvapil, studio arch/ IMAG, Brno N + K Invest s.r.o. souvisí s IMAG, Rosice u Brna 35. Top -projekt s.r.o., Rajhrad Mac Lucullus s.r.o. / Eugeh Uhar ek /, ístavní 25, Brno JUDr. iklová Eva Nikola Czech s.r.o., Karlín, Hodonín Rekonstrukce jižního k ídla - odlu ova tuk Kanaliza ní p ípojka, odlu ova tuku Trnitá, Špitálka 37 Rekonstrukce objektu -Hybešova - odlu ova tuku s kanaliza ní p ípojkou Oprava objektu - odlu ova tuku a kanaliza ní ípojka Odlu ova tuku - ulice Heršpická Odlu ova tuku a nová kanaliza ní p ípojka DN 20 Dominikánské nám stí - Nová radnice St ed, Hybešova Brno - st ed, Údolní Štý ice, hotel Morávka Staré Brno, Hybešova 38 Kras - Haka Brno a.s., B lidla 6, Brno Odlu ova tuku v areálu Staré Brno,B lidla 39. Profiler s.r.o., Jilemnického 41, Brno Odlu ova tuku Veve í, Grohova 40. Slezák Lubomír, Brno ad m stské ásti Brno - Bohunice / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Brno Technologický Park Brno a.s., Technická 15, Brno, I : Flextronics Czech a.s. Brno, Brno Platnost do: Provozovna a výrobna lah dek - odlu ova tuku Královo pole, Floriánova Areál ZŠ - odlu ova tuku Bohunice, Arménská 21 Kanaliza ní p ípojka a odlu ova tuku Odlu ova tuku v etn kanaliza ní p ípojky Královo Pole, Kolejní (St elnice) Královo Pole, Purky ova 430/99-P, /00-P, /00-Kun, /99-P, /99-P, /99-P, /99-P, /02-No, /99-P, nerealizováno, /99-Sl, /02-Nov, /99-P, /00-P, /99-P, /00-Kuž, /00-Kun, /00-P, /00-P, /00-P, /00-P, strana 5

6 Po 44. Honeywell s.r.o., Tu anska 96/1236, Brno Odlu ova tuku v etn kanaliza ní p ípojky Královo Pole, Purky ova Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, Brno Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : STAROBRNO, a.s. (Jihomoravské pivovary k.p / Pivovary a sodovkárny, Starobrno / - stará evidence I1-478, I vodní oprávn ní, H vodní oprávn ní), Hlinky 12, Brno, : Jihomoravské plynárny k.p. / Jihomoravská plynárenská a.s./, Plynárenská 1, Brno, : Odlu ova tuku Kanaliza ní p ípojka, odlu ova tuku Odlu ova tuku s napojením do ve ejné kanalizace Dvoupodlažní objekt - odlu ova tuku Královo pole, Kounicova Královo pole, ZŠ Slovanské nám stí Mendlovo nám stí Plynárenská 49. Ing.Paseková Eva, Brno Stravovací provoz - odlu ova tuku Josefská OD cz Brno s.r.o., Hybešova 42, Brno Odlu ova tuk St ed, Pánská Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Intercom a.s. SSR, následuje Intercom a.s., Starobrn nská 8, Brno ad m stské ásti Brno - st ed / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Dominikánská 2, Brno, I : Rekonstrukce divadla Reduty - odlu ova tuku Kapucínské nám stí, Zelný trh Velký Špalí ek - p ípojka kanalizace a odlu ova tuku Rekrea sportovní areál - p ípojka kanalizace a odlu ova tuku Me ova Kraví hora 3770/00-P, /00-P, /00-P, sp.zn /2008-j /08- Volf-ODSTRAN NÍ, /01-P /00-P, /00-P, /00-P, /02-No, /00-P, nerealizováno, /01-P, /02-No, /01-P, /02-No, /01-P, /05-No, /01-P, /01-P, /01-P, /04-No, strana 6

7 Po Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Desta D ín, odšt pný závod 13 (Mate a.s. Brno), Havránkova 11, Brno ZŠ - odlu ova tuku Kanaliza ní p ípojka a odlu ova tuku Odlu ova tuku strana 7 Košinova Bystrc, ZOO Dolní Heršpice 57 Weka -real s.r.o., Brno Odlu ova tuku na vnit ní kanalizaci Jakubské nám stí Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Jednotná kanalizace - dodate né povolení a užívání odlu ova tuku Odlu ova tuku typ AS FAKU Odlu ova tuku - dodate né povolení a souhlas s užíváním Tu kova Veve í 95, objekt A kovice, Terezy Novákové 61. Hamag Cz trade s.r.o., Brno Švejk restaurant u Formana - odlu ova tuku St ed, eská Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno, : Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Vysoká škola zem lská, rektorát /Mendlova zem lská a lesnická universita/, Zem lská 1, Brno Odlu ova tuku - kuchyn restaurace erná pole, Lidická 12 Odlu ova tuku, kanaliza ní p ípojka Odlu ova tuku, kanaliza ní p ípojka Odlu ova tuku - menza J.A.Komenského Kounicova Šumavská Husovice, Kohoutova 2731/01-P, /02-No, /01-Kun, /02-Kun, /01- e, Zk.provoz: 7028/02- e, /01-P, /01-P, /02-No, /01-Šab, /03-No, /01-P, /02-No, sp.zn.427/07-j.1306/07-no/dr /02-No, NEREALIZOVÁNO /01-Kun, /01-Kun, /02-Volf, /02-Volf,

8 Po 66. Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Odlu ova tuku a neutraliza ní jímka strana 8 Slatina 67. Cola - transport s.r.o., Javorová 31, Brno Kanaliza ní p ípojka, odlu ova tuk Holásky, Javorová 68. Magistrát m sta Brna / OI od roku 2003/ OD cz Brno s.r.o., Hybešova 42, Brno Top projekt s.r.o., Údolní 16, Brno, : U Židovské brány - družstvo, Masarykova 37, Brno 71. IMPS a.s., Kolišt 1912/13, Brno 72. Speciální mate ská a základní škola pro žáky s vadami i, Vesla ská 234, Brno Investinženýring a.s., Brno, K západi Ing. Miloslav Mrázek, Rebešovická 69a, Brno 74. Mittag s.r.o., Chaloupkova 3, Brno Ing. Dušan ervenka, Školní 512, K enovice 75. Richard Hošek, eská 6, Brno 76. Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Jihomoravské energetické závody n.p. / od roku 1994 Jihomoravská energetika /, Lidická 36, Brno Objekt jesli na ulici Fugnerova - odlu ova tuk AS -FAKU 1 ER Odlu ova tuku Odlu ova tuku AS FAKU Odlu ova tuku z objektu Kolišt - restaurace Zákoutí Odlu ova tuku AS FAKU 2R Bowlingová herna s restaurací - odlu ova tuku Techneau GM 2E Bytový d m - odlu ova tuku Odlu ova tuku AS FAKU umíst ný v objektu eská 6 Odlu ova tuku AS -FAKU 10E v objektu kolejí Pod Palackého vrchem Odlu ova tuku OTP-2 pro objekt jídelny Cejl 42/44 erná pole, Fugnerova Brno -st ed, Nám stí Svobody St ed, Masarykova erná pole, Kolišt Jundrov, Vesla ská Komín, Podvesná Královo pole,mojmírovo nám stí Brno - m sto, eská 6 Královo pole, Kolejní Zábrdovice, Cejl 42/ /01- e, /02- e, /02- e, /03-Volf, /04-Volf, /03-No, /05-No, /03-No, /04-No, /03-No, /04-No, /03-Št, /05-Št, /03-Št, /04-Št, /04-No, /04-No, /05-No /04-No, /04-No, /04-No, /04-Volf,

9 Po 78. Stared s.r.o., Pompova 4, Brno ad m stské ásti Brno - st ed / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Dominikánská 2, Brno, I : AP -atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, Brno, : Amádeus Real a.s., Dlouhá t ída 13, Praha Ing. Martin Forgá, Údolní 87, Brno, : Odlu ova tuku AS FAKU 1 FR p i rekonstrukce restaurace v areálu FC Sparta v Brn -Komárov Komárov, Mariánské nám stí 3 Jídelna v Základní škole - odlu ova tuk Stránice, Nám stí míru 3 Obchodní centrum Amádeus - odlu ova tuk v areálu 81. Archatt s.r.o., Víde ská 127, Brno Odlu ova tuku v objektu Zábrdovice,Cejl Dermacol a.s., Praha ra Kmínková, Dusíkova 7, Brno Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Brn nské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno, I : Helga Havelková, maso,uzeniny, jídlena spol.s.r.o., Lelekovice 241, Lelekovice Ing. Vít zslav Baierle, Gorkého 5, Brno Prodistav Brno spol.s.r.o., Oblá 18, Brno Gabriela Kedová, Kotlá ská 39, Brno Hlinky 34 s.r.o. (Ekostavby Brno a.s.), U Svitavy 2, Brno, I : Atelier DoS s.r.o., Stránského 39, Brno Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Areál firmy Alpaduct - odlu ova tuku Odlu ova tuk AS FAKU7EO/PB umíst ného u domu Lidická 14 Odlu ova tuk pro provozovnu prodejny masa, uzenin a jídelny Brno -m sto, Nám stí Svobody Lesná,Dusíkova erná pole,lidická 14 sto Brno, Nádražní Odlu ova tuk v objektu Sokolská 10 Veve í, Sokolská 10 Polyfunk ní d m v ulici Hlinky - odlu ova tuk AS FAKU 2 ER Rekonstrukce a dostavba areálu na ulici Božet chova - odlu ova tuk, areálová kanalizace v etn napojení na ve ejnou kanaliza ní stoku a napojení na ve ejný vodovod Staré Brno, Hlinky Královo pole, Božet chova 2389/04-Volf, /04-Volf, /04-No, /05-No, /04-No, /05-No /04-No, /04-Volf, /04-Volf, /04-No, sp.zn.1887/06-j.4965/06-no/dv /04-No, /04-No, /03-No, a/05-No /04-No, sp.zn.1554/07-j.4257/07-záv/dr /04-No, sp.zn.694/06-j.2022/06-no strana 9

10 Po Livb na Pernicová a JUDr. Michal Vo íšek, Nám stí SNP 23, Mechová 1, Brno Ing. arch. Petr Todorov, Brat í apk 9, Brno Gaute centrum a.s., Lidická 73, Brno Kyzlink s.r.o., Drobného 45a, Brno Daikin Device Czech republic s.r.o., Pob ežní 620/3, Praha K 4 a.s., Bašta 2, Brno Ohmori technos Czech s.r.o., Olivová 4/2096, Praha, I : American Restaurants s.r.o. zastoupené Ing. Františkem Fiedlerem, Etiopská 686/3, Praha, : EGP INVEST spol.s.r.o., Antonína Dvo áka 1707, Uherský Brod, I : Pivovar erná Hora a.s., erná Hora 3/5, erná Hora, I : HiProjekt s.r.o., Slovanské nám stí 9, Brno Brno Estates s.r.o., Masarykova 28, Brno, : Arch. Design s.r.o., Stránského 39, Brno, : Oprava a stavební úpravy domu -restaurace - odlu ova tuk AS FAKU -1ER ""Návrh stylu budovy"" Gaute centrum Lidická 26 -odlu ova tuk AS FAKU 4 EO/PB Výrobní areál Daikin Device Brno -odlu ova tuk AS FAKU 7 EO/PB, 3 ks odlu ova ropných látek AS TOP 20,30,40/RC/EO/PB a istírna odpadních vod Výstavba nového závodu Ohmori Technos Czech new Factory -Brno, BZP ernovická terasa- SO 06.1 deš tová kanalizace v areálu a odlu ova tuk erná pole, Je ábkova 6 erná pole, Lidická 26 ernovice ernovice, Slatina Restaurace KFC JASA Brno - odlu ova tuk sto Brno, Masarykova 37 Odlu ova tuk AS-FAKU 1EO/PB v objektu Orlí 16 Brno, Busines Park - vícefunk ní administrativní centrum, splašková areálová kanalizace, deš ová areálová kanalizace a nápojné kanalizace na stoku ulice Jihlavská, odlu ova tuk, reten ní nádrž, a erpací stanice sto Brno, Orlí 16 Štý ice, Víde ská 6902/04-Volf, /04-Volf, /05- e, /05-Volf, /05-Volf, sp.zn /2008-j.26862/09- Sz- OV,2.FÁZE, sp.zn /2008-j.40886/09- Sz-OPRAVNÉ, sp.zn /2010-j /10- Ott-PROD.ZKUŠ.PROV, Zk.provoz: sp.zn.2039/06-j.5432/06- Volf/Dv-prodl.ZKP OV, /05-Volf sp.zn.2539/06-j.6648a,b/06- Volf/Dr- OV ,838/05-Te, /05-Te, /05-Volf, /05-Volf, /05-No, sp.zn.1053/06-j.3128/06-no/dv /04-No, /05-No - splašková kanalizace /05-No - deš ová kanalizace a odlu ova tuk, sp.zn.909/07-j.2615b/07-záv/dr- strana 10

11 Po Do Thi Sinh, Pechova 16, Brno, I : Unistav a.s., P íkop 6, Brno, I : PLUS DISCOUNT, spol. s r.o., Po ernická 257, Praha, I : Arch. Design s.r.o., Stránského 39, Brno, : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého t 1/3, Brno, I : ad m stské ásti Brno - Žabov esky / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Brno Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno, : Daido Metal Co, Ltd, Jakubská 647/2, Praha, : Takenaka Europe GmbH, o.z., Národní 138/10, Praha, I : Jurní ek Radek, Brno, P emyslovo nám stí 16 KOMFORT - Lu iny, a.s, Nové sady 30, Brno, : Progio a.s., Antonína Procházky 2, Brno, : Magistrát m sta Brna / OI od roku 2003/ 103. Bufet - Vesmír, s.r.o., eská 32, Lelekovice, : Odlu ova tuk pro objekt Lidická 81 Veve í, Lidická 81 Prodejna potravin Plus Discount -odlu ova tuk, odlu ova ropných látek Odlu ova tuk v objektu 23 Základní škola - rekonstrukce kuchyn odlu ova tuk Výrobní areál DAIDO METAL Brno,Slatina - odlu ova ropných látek, odlu ova tuk Rekonstruovaný objekt, odlu ova tuk AS - FAKU 2EO/PB Hotel Avanti -odlu ova tuk Domov d chodc - odlu ova ropných látek, odlu ova tuk Odlu ova tuk v objektu Kobližná 8/65 Slatina, Hviezdoslavova, Tilhonova Královo pole, Palackého Žabov esky, Horova ernovice, Slatina Královo pole, Mojmírovo nám stí Ponava, St ední Tu any, ul. Holasecká Brno, Kobližná SO 720 deškanal, /05-No, sp.zn.1638/06-j.4816/06-no/dv /05- e, sp.zn.724/06-j.2148/06- e /05-No, sp.zn.1388/06-j.4095/06-no/dr /05-Št, /05-Št, /05- e, sp.zn. 224/06-j. 710/06-Volf /05-No, sp.zn.51/07-j.91/07-no/dv /05-No, /05-No, /05- e, sp.zn.56998/2008-j.79138/08- e/dv-prodl.lh TY, sp.zn /2008-j.20279/09- e/dv /05-No, /05-No strana 11

12 Po Qinn Invest s.r.o., Mánesova 4757, Chomutov, : Fuertes Development s.r.o., Tleska ova 1660 (Kytnerova 9a), Ku im (Brno), I : Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Brn nské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno, I : Dopravní podnik m sta Brna, a.s., Hlinky 151, Brno, I : Inter IKEA Centre, s.r.o., Skandinávská 15a, Praha 5, I : LEVEL, a.s., Muselíkova 208/5, Praha, : Kaufland eská republika, v.o.s., Pod Viš ovkou 4, Praha Projek ní a inženýrská kancelá, Ing. Rostislav Maloch, Bohuslava Martin 28, Brno Masaryk v onkologický ústav Žlutý kopec, Žlutý kopec 7, Brno, I : SKANSKA DS a.s., Bohunická 133/50, Brno, : CAD Projekt plus, s.r.o., Riegrova 2, Prost jov STEL Hockey spol. s r.o., Plotní 15, Brno, : CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park DI 1571, Humpolec, I : Centrum obchodu a služeb - odlu ova tuku a odlu ova ropných látek Odlu ova tuk - rekonstrukce kulturního domu Kinokavárna Židenice Brno, nám. SNP 33 Odlu ova tuk - rekrea ní st edisko Rakovec Bystrc, Rakovec AVION SHOPPING PARK, ROZŠÍ ENÍ - odlu ova tuku, zaolejovaná kanalizace, splašková kanalizace Obchodní centrum Ponava - areálová kanalizace, odlu ova tuku rekonstrukce stravovacího za ízení Masarykova onkologického ústavu - odlu ova tuk Výdejna jídel Skanska - odlu ova tuk Hokejová hala mládeže - areálová deš ová kanalizace s reten ní nádrží a odlu ova tuk CTPark Brno, Brn nská pr myslová zóna ernovická terasa B odlu ova ropných látek a odlu ova tuk Dolní Heršpice, Skandinávská Královo Pole, Ponava Staré Brno, Žlutý kopec 7 Horní Heršpice, Bohunická Královo pole, Sportovní Tu any, ernovická terasa 4877/05- e, sp.zn.1203/06-j.3498/06- e/dv /05-Volf, /05-Volf, /05-Št, /05- e, /05-No, sp.zn.1332/06-j.3949/06-no/dr /05-No,Volf, sp.zn.2119/06-j.5654/06- No,Volf/Dr /05- e, sp.zn.1538/06-j.4525/06- e/dr /05-No, sp.zn.312/07-j.953/07-no/dv /05- e,volf, sp.zn.320/06-j.1037/06-volf strana 12

13 Po 113. Ivo Dusík, Sabinova 4, Brno odlu ova tuk - stavební úpravy 1.NP a 1.PP sto Brno, Bašty ICB a.s., Malhostovice 230, Tišnov, : HARALD S REKONSTRUKCE, Rybkova 1, Brno, : ICB a.s., Malhostovice 230, Tišnov, : Tipro projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, Brno, : PADOWETZ s.r.o., Lumírova 27, Praha, : K4, a.s., Mlýnská 362/13, Brno, I : Leis, a.s., Kaštanová 392/8, Brno, : Eliška Kobylková, Elplova 23, Brno, : Ing. Jabran Mohammed, CSc., Brno, I :Oblá 43 American Restaurants s.r.o. zastoupené Ing. Františkem Fiedlerem, Etiopská 686/3, Praha, : EGP INVEST spol.s.r.o., Antonína Dvo áka 1707, Uherský Brod, I : Magnum Living, s.r.o., Jakubská 1, Brno, : oprava rekonstrukce objektu na penzion a stravovací za ízení - odlu ova tuk Rekonstrukce administrativního objektu D2 - odlu ova tuk sto Brno, Jakubská 9 Staré Brno, Václavská 6 Rekonstrukce objektu - odlu ova tuk sto Brno, Bašty 2 Komer ní objekt K1 - odlu ova tuk Brn nské Ivanovice odlu ova tuk sto Brno, Joštova 3 KFC RODEO DRIVE - odlu ova tuk v objektu restaurace odlu ova tuk - restaurace v novostavb bytového domu Anenské terasy sto Brno, Rašínova 2 Staré Brno, Kope ná sp.zn.427/06-j.1384/06- No, sp.zn.1229/06-j.3573/06-no/dr sp.zn.396/06-j.1252/06- No, sp.zn.440/06-j.1403/06- No, sp.zn.696/06-j.2024/06- No, sp.zn.98282/2008-j /08- Volf/Dr, sp.zn.848/06-j.2493/06- e, sp.zn.925/06-j.2730/06- No/Dr, sp.zn.1875/06-j.4943/06-no/dv sp.zn.1455/06-j.4248/06- Volf/Dr, sp.zn.1997/06-j.5288/06-volf/dr sp.zn.1389/06-j.4096/06- No/Dr, sp.zn.69069/2008-j.81953/08- Volf/Dr strana 13

14 Po Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Hexaplan International s.r.o., Šámalova 72, Brno, I : COMSA International, a.s., Šilingrovo nám. 265/2, Brno, I : Ing. Václav Polášek, Drahy 757, Vracov Su Phan Van, Bratislavská 228/43, Brno, : NA OÁZE s.r.o., Masarykova 118, Mod ice, : ARPOS spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, : St ední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno, : ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 6, Brno, : Masarykova univerzita v Brn, Žerotínovo nám stí 9, Brno, I : Ing. Hana Svobodová (Projek ní a architektonická kancelá spol. s r.o., Gorkého 11, Brno), Vedlejší 6, Brno, I : ONDA s.r.o., Vyšehrad 36/205, Troubsko, : Ing. Petr Kilián, Oblá 63, Brno, I : odlu ova ropných látek pro parkovišt a odlu ova tuk pro objekt VUT Královo Pole, Technická 2 Hotel M stský dv r - odlu ova tuk sto Brno, Šilingrovo nám stí 2 odlu ova tuk v objektu japonského bufetu SU SHI Výstavba víceú elových dom AOC Líše - odlu ova tuk odlu ova tuk - kuchyn st ední školy polytechnické odlu ova tuk v objektu Fakulty informatiky - ístavba výdeje jídel odlu ova tuk - bytový d m v rámci umíst ní restaurace a penzionu v prostorách 1.PP a 1.NP sto Brno, Nádražní 4 Líše, Jírova, Klajdovská Štý ice, Jílová 36g Ponava, Botanická 68a Staré Brno, K ížkovského 33 sp.zn.893/06-j.2612/06- No/Dr, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr-PRODL.LH TY, sp.zn /2010-j /10- Záv/Dr sp.zn.1419/06-j.4155/06- No/Dr, sp.zn.43083/2009-j.53672/09- Volf/Dr sp.zn.1614/06-j.4756/06- Volf/Dr, sp.zn.2048/06-j.5487/06-volf/dr sp.zn.1635/06-j.4806/06- Volf/Dr, sp.zn.1624/06-j.4788/06- Volf/Dr, sp.zn.1175/07-j.3280/07-volf/dr sp.zn.1888/06-j.4966/06- No/Dr, sp.zn.1553/07-j.4256/07-ott/dr - Prov. ád, sp.zn.1553/07-j.4256/07-ott/dr sp.zn.2002/06-j.5318/06- No/Dr, sp.zn.16071/2008-j.36096/08- Volf/Dv strana 14

15 Po Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Hexaplan International s.r.o., Šámalova 72, Brno, I : TULIP restaurant, s.r.o., t kpt. Jaroše 1929/10, Brno, I : Ing.arch. Vladimír Kozumplík, Brandlova 4, Brno, I : Bosch Rexroth, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, Brno, I : PIKAZ BRNO, spol. s r.o., Vrchlického sad 5, Brno, I : Technologický Park Brno a.s., Technická 15, Brno, I : Top projekt s.r.o., Údolní 16, Brno, : ad m stské ásti Brno-jih/ do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Mariánské nám. 13, Brno, I : EDEN PROPERITY s.r.o., Purky ova 35e, Brno, : Ing. Jan Veselý, D dická 3, Brno, : CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park DI 1571, Humpolec, I : Architekti Hr ša Pel ák,atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, Brno, I : odlu ova tuk pro bufet a jídelnu v objektu VUT, Fakulta chemická - dodate né povolení + užívání Medlánky, Purky ova 118 odlu ova tuk pro restauraci erná Pole. tkpt. Jaroše 10 odlu ova tuk, odlu ova ropných látek, areál.deš ová kanalizace - novostavba závodu Bosch odlu ova tuk pro restauraci KANAS v areálu Technologického parku MŠ Klášterského - odlu ova tuk z kuchyn odlu ova ropných látek a odlu ova tuk v objektu bytového a obchodního komplexu EDEN, II. etapa Office Park Heršpická, 4. etapa-budovy A,B - odlu ova tuk a odlu ova ropných látek ernovice, Tu anka Královo Pole Komárov, Klášterského Královo Pole, roh ulice Purky ova a Královopolská; p. 3656/1, 3656/3 Štý ice, Heršpická sp.zn.2036/06-j.5418/06- No/Dr, sp.zn.2036/06-j.5418/06- No/Dr, sp.zn.1987/06-j.5275/06- No/Dr, sp.zn.27697/2009-j.48706/09- Volf/Dr+PROV. ÁD sp.zn.2430/06-j.6414/06- e/dv, sp.zn.2478/07-j.6780/07- e/dv sp.zn.2171/06-j.5781/06- No/Dr, sp.zn.345/07-j.1055/07-no/dv sp.zn.2337/06-j.6163/06- e/dv, sp.zn.2337/06-j.6163/06- e/dv sp.zn.2637/06-j.7000/06- No/Dr, sp.zn /2009-j /09- Záv/Dr sp.zn.391/07-j.1218/07- Volf,Ott/Dr,Dv, strana 15

16 Po Brno Estates s.r.o., Masarykova 28, Brno, : Arch. Desing s.r.o., Stránského 39, Brno, : NITTO DENKO CORPORATION, TAKENAKA EUROPE GmbH o.z., Národní 10, Praha REAL-ING-DEVELOPMENT s.r.o., Terezy Novákové 172/147, Brno, I : AVRIOINVEST, a.s., Stránského 28, Brno, : CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park DI 1571, Humpolec, I : Magistrát m sta Brna / OI od roku 2003/ 140. TRACER s.r.o., Úvoz 466/8, Brno, : Brno Business Park - objekt C - odlu ova lehkých kapalin, vsakovací studna, reten ní nádrž, odlu ova tuk NCZ PROJEKT BRNO, fáze 1 - odlu ova tuk, odlu ova ropných látek a reten ní nádrž se vsakováním Prodejna potravin PLUS - odlu ova tuk, odlu ova ropných látek, retence a vsakování CTPark Brno B odlu ova tuk, odlu ova ropných látek Rekonstrukce a nástavba d tského rehabilita ního stacioná e - odlu ova tuk odlu ova tuk a tuková kanalizace - restaurace s vyva ující kuchyní Štý ice ernovice Bystrc Tu any Starý Lískovec, Kyjevská 5 sto Brno, B hounská 9 sp.zn.423/07-j.1294/07- Záv/Dr, sp.zn.2540/07-j.6982/07-záv/drzm na rozh., sp.zn.909/07-j.2615a/07-záv/drkolauda ní souhla sp.zn.2687/06,780/07- j.7124/06,2311/07- e,volf/d, sp.zn.18221/2008-j.49949/08- Volf/Dv-PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.18221/2008-j.40949/08- Volf/Dv-KOL.SOUHLAS sp.zn.939/07-j.2682/07- Volf/Dr, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dv-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dv-KOL.SOUHLA sp.zn.833/07-j.2477/07- e/dv, sp.zn.1356/07-j.3699/07- e/dr- ZASTAVENÍ, sp.zn.747/07-j.2199/07- Volf/Dv, sp.zn /2008-j /08- Volf-PROV. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf-KOL.SOUHLAS sp.zn.1343/07-j.3646/07- Záv/Dr, sp.zn.49589/2008-j.70833/08- Volf-PROV. ÁD, sp.zn.49589/2008-j.70819/08- Volf/Dv-KOLA.SOUHLAS strana 16

17 Po STAROBRNO, a.s. (Jihomoravské pivovary k.p / Pivovary a sodovkárny, Starobrno / - stará evidence I1-478, I vodní oprávn ní, H vodní oprávn ní), Hlinky 12, Brno, : PEND, a.s., Vojanova 1, Brno, I : JOHN SILVER TAVERNA, spol. s r.o., Gajdošova 7, Brno, I : akad.arch. Miroslav Vochta, VOCHTA ATELIER, s.r.o., Pellicova 9, Brno, I : TESCO Stores R a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 1, I : K4, a.s., Mlýnská 362/13, Brno, I : JUDr. Pavel Falta, Lelekovice 454, Lelekovice, : AIG/LINCOLN NEW PROJECT s.r.o., Žatecká 55/14, Praha 1, I : A Plus Brno a.s., eská 12, Brno, I : UCHYTIL, s.r.o., K Terminálu 7, Brno, : Ing. Lenka K upalová, M.Kude íkové 3, Brno mini odlu ova tuk - Hospoda-Bar-GUESTO sto Brno, Minoritská 12,14,16 Novostavba penzionu John Silver Taverna - odlu ova tuk, odlu ova ropných látek, prodloužení splaškové kanalizace, vsakovací objekty Odlu ova tuk - rekonstrukce 1. NP OD Tesco odlu ova tuk - Rekonstrukce záme ku v Medlánkách, 1. etapa, ást restaurace Odlu ova tuk a ropných látek - Brno Campus Square odlu ova ropných látek a odlu ova tuku - výstavba pr myslových hal + vypoušt ní ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuku Lesná Trnitá, Dornych Medlánky, Hudcova Bohunice, Starý Lískovec Horní Heršpice sp.zn.1685/07-j.4562/07- Záv/Dv, sp.zn.1461/07-j.4034/07- Volf/Dv, sp.zn.2138/07-j.5854/07- Volf/Dv, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-KOL.SOUHLA sp.zn.2311/07-j.6350/07- Záv/Dr, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr-PROV. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr-KOL.SOUHLAS sp.zn.1923/07-j.5216/07- Št/Dr, sp.zn /2008-j /08- e/dr-provoz. ÁD, sp.zn /2008-j /08- e/dr-kol.souhlas sp.zn.2349/07-j.6445/07- e/dv, sp.zn.28772/2008-j.39155/08- Volf/Dr-PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.28772/2008-j.39155/08- Volf/Dr-KOLA.SOUHLAS strana 17

18 Po eskomoravská spole nost chovatel a.s., Praha, U Topíren 2/860 Morávka centrum, a.s., Heršpická 813/5, Brno, : CD Centrum a.s., Heršpická 813/5, Brno, : Carrefour R Praha / viz Stavoczech s.r.o./ UAD studio spol.s.r.o., (Kounicova 67), Mošnova 3, Brno, I : ad m stské ásti Brno - st ed / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Dominikánská 2, Brno, I : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám stí 3/5, Brno, I : Ing. arch. Martin Habina, Cihlá ská 17, Blansko Vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuku Brn nské Ivanovice, Popelákova 2 odlu ova e tuk v objektu PALACE CD Brno-m sto, Kolišt Obchodní centrum Carrefour Brno - ervený mlýn - povolení a užívání odleh ovací stoky do reten ní nádrže a odlu ova e tuk vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuk do ve ejné kanalizace - objekt ZŠ Administrativní a skladovací centrum - 2 ks odlu ova e tuk Ponava, ervený mlýn Brno, Nám. Míru 3 Zábrdovice, Cejl /03- e, /04- e, /04-No, /04-No, /04-No /05-No, sp.zn.1723/07-j.4650/07- Volf/Dv, sp.zn.70297/2008-j.91246/08- Volf/Dr-PROV. ÁD, sp.zn.70297/2008-j.91240/08- Volf/Dr-KOL.SOUHLAS strana 18

19 Po 152. Inter IKEA Centre, s.r.o., Skandinávská 15a, Praha 5, : Protec CS s.r.o., any u Brna Raiffeisen-Leasing Real Estate s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, I : Honeywell s.r.o., Tu anska 96/1236, Brno Stavoczech s.r.o. - Carrefour R, Praha 6 ad m stské ásti Brno - Bohunice / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Brno Petr Vavruša, Zadní 6a, Brno Ing. Vít zslava Machovcová, Kounicova 1, Brno, I : Arch. Design s.r.o., Praha MC Donalds R s.r.o Engineering / Ing. Petr Pokorný /, Hlinky 114, Brno, I : Pratis s.r.o., Š oura ova 19, Brno 161. Projek ní spole nost obchodních center, v.o.s., Plze Ing. Jaroslav Junek-Merhautova 62,Igor Polášek -Antala Staška 12, brno Shopping park IKEA IV.etapa -splašková kanalizace + lapák tuku Media Hall - kanalizace, ORL, lapák tuku Kanalizace a lapák tuku Carrefour IV. Etapa - obchodní galerie - kanalizace a lapák tuku Rekonstrukce objektu - d m s pe ovatelskou službou - lapák tuku Integrovaný d m - lapák tuku Vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod a lapák tuku Vypoušt ní odpadních vod a lapák tuku Obchodní centrum - kanalizace, lapák tuku Obchodní centrum - kanalizace, lapák tuku Dolní Heršpice Štý ice, Bidláky Slatina Dolní Heršpice Bohunice, Arménská 2 a 4 Bohunice, ka ži ky St ed. Masarykova, MC Donalds Masarykova 32, U T í Kohout Bohunice Bohunice 5974/01- e, /03- e ze dne , j. 4093/04- e ze dn, /01-Kun, /04-No, /01-Te, /00-Te, /01-Te, /99-Kun, /01-Kun, /03-Št, sp.zn.1117/06-j.3305/06-št/dv /02-No, /03-No, /02-No, /03-No, /01-Kun, /02-Št, /01-Kun, /02-Št, strana 19

20 Po 162. Projek ní spole nost obchodních center, v.o.s., Plze Znojmoprojekt s.r.o., Dvo ákova 21, Znojmo 163. Ing. Jaroslav Junek-Merhautova 62,Igor Polášek -Antala Staška 12, brno Pratis s.r.o., Š oura ova 19, Brno 164. Pastra, s.r.o., Zábrdovická 25/2, Brno, I : TRIGNIS spol. s r.o., Kamenná 45, Brno, I : St ední odborná škola zahradnická a SOU, Masarykova 198, Rajhrad, I : PaedDr. Marek K ažík - editel školy Ing. Filip Šindelá, Belcrediho 2010/5a, Brno, I : Ing.arch. Helena Víšková, Budovatelská 4808, Zlín, : Masarykova univerzita v Brn, Žerotínovo nám stí 9, Brno, : A Plus Brno a.s., eská 12, Brno, : TRUST INVEST CAPITAL, s.r.o., Cimburkova 9, Brno, : Obchodní centrum - lapák tuku Obchodní centrum - kanalizace, lapák tuku lapák tuk - Restaurace a Bowlingová herna Bohunice Bohunice Zábrdovice, Zábrdovická lapák tuku - školní kuchyn Bohunice, Lány 34 Pavla ový d m - 1) lapák tuk AS FAKU 2EO/PB, 2) lapák tuk AS FAKU 4EO/PB Univerzitní kampus - AVVA - 1.etapa modrá - lapák tuk lapák tuk - Nástavba a stavební úpravy v objektu Cimburkova 9 Zábrdovice, Cejl Bohunice Ponava, Cimburkova /01-Kun, /03-Št, /01-Kun, /02-Št, sp.zn.2642/07-j.7261/07- Sz/Dv, sp.zn.1334/07-j.3624a/07- e,ott/dv, /07-j.4327/07-Ott/Dv - Prov. ád, sp.zn.1591/07-j.4327/07-ott/dv- KOLAUDA N.SOUHLAS sp.zn.676/07-j.2023/07- Volf,Ott/Dr, sp.zn.58073/2008-j.76820/08-volf/dv- PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.58073/2008-j.76820/08-volf/dv- KOLA.SOUHLAS sp.zn.716/07-j.2134/07- Št,Ott/Dr, sp.zn.1238/07-j.3393/07- e,ott/dvkol.souhlas sp.zn.298/07-j.911/07- Záv/Dr, sp.zn.1619/07-j.4428b/07-záv/dr - Prov. ád, sp.zn.1619/07-j.4428a/07-záv/dr- KOLAUDASOUHLAS strana 20

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

PROSTAB. Pedstavení firmy: Reference spolenosti: Rok 1996: Rok 1997:

PROSTAB. Pedstavení firmy: Reference spolenosti: Rok 1996: Rok 1997: Pedstavení firmy: Spolenost vznikla v listopadu roku 2006. Spolenost založil hlavní projektant ocelových a devných konstrukcí firmy HURYTA s.r.o. (díve STAVOSPOL s.r.o.), ve které strávil 10 velmi plodných

Více

FLATS FOR RENT! EXKLUZIVNĚ! Specialista na pronájmy bytů = www.bravis.cz. www.bravis.cz. HERŠPICE Slavkov u Brna ON-LINE NA WWW.GRANDPRINC.CZWW.

FLATS FOR RENT! EXKLUZIVNĚ! Specialista na pronájmy bytů = www.bravis.cz. www.bravis.cz. HERŠPICE Slavkov u Brna ON-LINE NA WWW.GRANDPRINC.CZWW. WWW.HLEDEJ-REALITY.CZ GRAND REALITY číslo 07 ročník 6. - vychází 8. června 2010 BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZDARMA ON-LINE NA WWW.GRANDPRINC.CZWW.G HERŠPICE Slavkov u Brna VE VÝSTAVBĚ K NASTĚHOVÁNÍ 08/2010

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o.

Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o. Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o. Firma Igistav s.r.o. byla založena 19.7.2011 a je nástupnickou organizací firmy Rusín a spol., spol. s r.o., která v současné době neprovádí stavební činnost.

Více

In memoriam Jaroslav Bilina

In memoriam Jaroslav Bilina 27.5.1942 byl proveden atentát na zastupujícího íšského protektora v echách a na Morav Reinharda Heydricha. Je vyhlášeno civilní stanné právo a na ízeno: kdo osoby, které m ly ú ast na spáchání atentátu

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr.

Více

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ Vážení p átelé, turistika není podle mého názoru jen koní ek i záliba, vidím ji

Více

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu Betlém v kostele sv. Martina sklidil u dětí úspěch str. 8 Rozpočet Města Blansko na str. 3 5 Zápis dětí do ZŠ str. 1 2 Svoz vánočních stromků str. 2 Stáž nebo praxe ve fi rmách str. 8 Zpravodaj města Blanska

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

GRAND BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ / WWW.GRANDREALITY.CZ / ZDARMA. více na straně 15 Č. 12, ROČNÍK 7, VYCHÁZÍ 20. ZÁŘÍ 2011

GRAND BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ / WWW.GRANDREALITY.CZ / ZDARMA. více na straně 15 Č. 12, ROČNÍK 7, VYCHÁZÍ 20. ZÁŘÍ 2011 Č. 12, ROČNÍK 7, VYCHÁZÍ 20. ZÁŘÍ 2011 GRAND BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ / WWW.GRANDREALITY.CZ / ZDARMA www.ir-reality.cz mobil: +420 603 290 695 Kuřim, Na Loučkách DB/OV 2+1 prostorný, slunný byt s dobrou

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007 Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058. 20 - ZIMA 2007 VYDÁVÁ A ROZŠI UJE OBECNÍ Ú AD DUBNÉ NEPRODEJNÉ Redakce: Obecní ú ad Dubné, tel. + fax: 387 992 034, e-mail: obec.dubne@volny.cz

Více

Vymezení spádových obvodů základních škol

Vymezení spádových obvodů základních škol Strana 1 (celkem 14) Vymezení spádových obvodů základních škol 1. MČ Brno-střed ZŠ Brno, Antonínská 3 Antonínská, Botanická po ul. Burešovu (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešovu (od začátku

Více

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz číslo 2 2011 Poctivý obchod s nemovitostmi S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? 2 930 potenciálních kupců 20 let zkušeností kompletní servis bezpečí a právní jistota síť poboček po celé ČR PRODÁNO Kancelářské

Více

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Obsah Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007...1 1. Základní charakteristika spole nosti...4 1.1 Spole níci:...4 1.2 el založení :...5 1.3 innost...5 2. Orgány spole

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny

Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/08 Toto íslo vyšlo 17. dubna Vážení

Více