Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e tuk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e tuk"

Transkript

1 Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e tuk Po Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Investi ní odbor MMB Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, Brno, : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám stí 3/5, Brno, I : Atelier Habina, s.r.o., nám. Republiky 3, Blansko, I : Doc. Ing. Zden k Sojka, CSc. a Stanislav Ned la, Vod rady 136; Sladová 16, Vod rady; Brno P.P.Architects, s.r.o., Blatného 1a, Brno, : TESCO Stores R a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 1, I : Tipro projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, Brno, : AZ PROPERITY, spol. s r.o., Purky ova 35e, Brno, I : Ing. Jan Veselý, D dická 3, Brno, : Opatství Staré Brno ádu Sv. Augustina, Mendlovo nám stí 157/1, Brno, I : Morávka centrum, a.s., Heršpická 813/5, Brno, : DAVE GROUP, s.r.o., Hybešova 272/30, Brno, : ZŠ Otev ená - výstavba nové základní školy - odlu ova tuk + vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod odlu ova tuk, 2x ORL, 3x reten ní nádrž - Dostavba a rekonstrukce areálu FAST VUT + vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod odlu ova tuk - Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, II. etapa + vypoušt ní ed išt ných odpadních vod strana 1 Žeb tín; p. 899/3 Veve í; p. 841 Veve í; p. 340 odlu ova tuk uvnit objektu prodejny Veve í, Bayerova; p odlu ova tuk p ed objektem pizzerie na východní stran supermarketu OD, Dornych 4 - Rekonstrukce 1.NP OD TESCO AZ TOWER - p eložka splaškové kanalizace v ulici Pražákova (SO 105), reten ní nádrž, ORL (SO 404), odlu ova tuk (SO 01), OV (PS 05) odlu ova tuk - Revitalizace Augustiánského opatství Brno - II.etapa, ubytování hotelového typu a park Výstavba polyfunk ního domu na ul. Hybešova - odlu ova tuk a reten ní nádrž Trnitá, Dornych Štý ice; p. 1684/72, 1684/73, 1684/54, 118/1, 115/76 Staré Brno, Mendlovo nám stí; p. 8 Staré Brno, Hybešova; p. 1292/1 sp.zn /2009-j /09- Št, sp.zn.23184/2010-j.77320/10- Volf/Dv, sp.zn /2010-j /10- Volf/Dr, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dr, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dr-PROV. ÁD, sp.zn /2009- j /09- Volf/Dr-KOL.SOUHLAS sp.zn /2008-j /08- Volf, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-KOL.SOUHLA sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv,Dr, sp.zn /2009-j.23892/10- Volf/Dv, sp.zn /2008-j /08-

2 Po ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 11, Jihlava, I : Rentalkon a.s., V Chotejn 11/1297, Praha, : Ing. arch. Petr Kope ný, K ížová 55/5, Brno, : Lidl R v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, : David Chládek, Severovýchod 32, Záb eh na Morav DERA FOOD TECHNOLOGY - CZ s.r.o., Ma íkova 36, Brno, I : INTERPLAN-CZ, s.r.o., Purky ova 79a, Brno, : Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Architekti Hr ša Pel ák,atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, Brno, I : Impera Styl a.s., Hlinky 114, Brno, : Ing. arch. Josef Kobzík, Žeb tínská 9, Brno, : SOLO PIZZA, s.r.o., Sukova 2, Brno, : ŽITNÝ s.r.o., Sta kova 39, Brno, I : Janá kova akademie múzických um ní v Brn (JAMU), Beethovenova 650/2, Brno, : odlu ova tuk p ed objektem hotelu, ul. Hlinky odlu ova tuk - LIDL Brno - Slatina, Vestavba eznictví ORL, odlu ova tuk a reten ní nádrž v areálu žadatele 2x odlu ova tuk, 2x reten ní nádrž v objektu fotbalového stadionu Za Lužánkami odlu ova tuk v 1.PP sídla firmy IMPERA styl, a.s. odlu ova tuk ve výklenku místnosti 031 v 1.PP objektu Sukova 2 odlu ova tuk v novostavb objektu JAMU, ve 2.PP Staré Brno, Hlinky 70/136; p. 525 Slatina; p. 2282/4 kovice, Ma íkova Ponava Pisárky, Hlinky 114; p. 369 sto Brno, Sukova; p. 104 sto Brno, Orlí Volf/Dr, sp.zn /2010-j /10- Volf/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2010-j /10- Volf/Dr-KOL.SOUHLA sp.zn /2009-j /09- Volf, sp.zn /2009-j /09- Sz, sp.zn /2009-j /09- Sz-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2009-j /09- Sz sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr,Dv, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dv, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv, sp.zn.39432/2010-j.83297/10- Volf/Dr-PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.39432/2010-j.83291/10- Volf/Dr sp.zn /2008-j /08- Volf/Dv, strana 2

3 Po 16. MAGNUM Int., a.s., Jakubská 1, Brno, : odlu ova tuk v objektu eská 5 + vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod 17. Manželé Berouskovi, Veselá 16, Brno odlu ova tuk - Hotel Avion sto Brno Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Hexaplan International s.r.o., Šámalova 72, Brno, I : Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Ing. Pavel Marcinka, Palackého t 84, Brno, : Inter IKEA Centre, s.r.o., Skandinávská 15a, Praha 5, I : Domia Art spol.s.r.o., Barvi ova 4, Brno, : PSYCHIATRICKÁ LÉ EBNA, Húskova 2, Brno, : IDOP Olomouc a.s., ep ínská 82, Olomouc, : Mendelova zem lská a lesnická univerzita v Brn (MZLU), Zem lská 1, Brno, : Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, Brno, : prodloužení vodovodního adu a jednotné kanalizace pro ve ejnou pot ebu, odlu ova tuk, ORL, reten ní nádrž - VUT - P íprava rozvojového území p i ul. Kolejní strana 3 sto Brno, eská; p. 613/1 Královo Pole; p. 4792/2, 4791, 4790/1, 4789/1, 4786/1, 4786/2, 4785, 4784/1, 4784/2, 4783/1, 4782/1, 4781/1, 4780/1, 4779/1, 4779/15, 4779/16, 4779/2, 4767/60, 4767/3, 4801/6, 4801/7, 4801/8, 4801/3, 4793/1, 4792/1, 4790/1, 4801/4, 4801/9, 4801/10, odlu ova tuk v objektu menzy Purky ova 93 Královo Pole, Purky ova; p. 4708/1 odlu ova tuk - restaurace + vypoušt ní ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuk 2 ks odlu ova tuk pro areál Shopping Park Brno - dodate né stavební povolení Psychiatrická lé ebna, Stravovací provoz - odlu ova tuk, reten ní nádrž 70 vrt pro tepelná erpadla a odlu ova tuk - MZLU - Biotechnologické pavilony M a X Královo Pole, Palackého t 84 dolní Heršpice ernovice erná Pole; p. 10/1, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13, 14, 15/1, 15/2, 19/2, 19/6, 21/1 24. HUNKI, s.r.o., Kunešova 17, Brno, deš ová kanalizace a odlu ova tuk - Chrlice sp.zn /2009-j.2936/10- Volf/Dv, sp.zn.70612/2009-j.86089/09- Ott, sp.zn /2009-j /09- Záv/Dr, sp.zn /2010-j /10- Záv/Dr-PRODL.LH TY, sp.zn /2009-j /09- No/Dr, sp.zn /2009-j /09- No/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2009-j /09- No/Dr-KOL.SOUHLAS sp.zn /2008-j /08- Záv/Dv, sp.zn /2009-j.50446/09- e/dv, sp.zn /2008-j.86881/09- e/dr-provozní ÁD, sp.zn /2008-j.86873/09- e/dr.-kol.souhlas sp.zn /2008-j /08- Sz, sp.zn /2008-j.17451/09- Sz-reten ní nádrž, sp.zn /2010-j /10- Chy-PRODL.LH TY-OT, sp.zn /2010-j /10- Chy-PRODL.LH TY-RN, sp.zn /2009-j /09- Ott,

4 Po : Ing. Jan Harašta, CSc., Rolencova 73, Brno, : Moravská stavební -Invest, a.s., Kolišt 13, Brno, I : EKZ Tschechien 2 Immobiliengesellschaft s.r.o., Národní 21, Praha ECE Projektmanagement Praha s.r.o., Národní 21, Praha ECE Projektmanagement Praha s.r.o., Národní 21, Praha K 4 a.s., Bašty 2, Brno IMMORENT Brno Heršpická s.r.o., Národní 973/41, Praha 1, I : Architekti Hr ša Pel ák,atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, Brno, I : Technická a zahradní správa m sta Brna / od roku 1988 rozd leno na Správa ve ejného majetku m sta Brna a Zele m sta Brna/, Údolní 5, Brno Vysoká škola zem lská, rektorát /Mendlova zem lská a lesnická universita/, Zem lská 1, Brno Novostavba restaura ní provozovny s rodinným penzionem p i ul.u Viaduktu obytný soubor Panorama nad p ehradou - splašková a deš ová kanalizace, vodovodní ady, odlu ova tuk Galerie Va kovka - odlu ova tuk Galerie Va kovka - odlu ova tuk epojení deš ové kanalizace, odlu ova tuk - "Office Park Heršpická - 2.etapa, administrativní budovy C,D,E,F" Areál TaZSmB - odlu ova tuku a lapol Jídlena - kanalizace a odlu ova tuku Bystrc; p. 339/7, 6211/5, 6211/8, 6211/10, 7278/3, 7278/8, 7278/14, 7278/15, 7278/28, 7278/29, 7279/3, 7279/4, 7279/5, 1931/29, 1931/30, 7279/2, 7279/6, 7279/7, 7279/8, 7279/9, 7278/25, 7278/26, 1931/39, 1931/40, 6211/7, 7278/12, 7278/16, 7280/5, 7 Trnitá,Plotní, galerie Va kovka Trnitá,Plotní, galerie Va kovka Štý ice, Heršpická Vojtova Zem lská 31. Fischer s.r.o., Praha 1 Odlu ova tuku a v.o. v. Masarykova sp.zn /2008-j /08- e, sp.zn /2009-j /09- e/dr-provoz. ÁD, sp.zn /2009-j /09- e/dr-kol.souhlas sp.zn /2009-j /09- Záv/Dv, /03-No, /05-No, /03-No, /05-No, sp.zn.1993/06-j.5281/06- No/Dv, sp.zn.2432/07-j.6648/07- Záv/Dv-prodl. ZKP SO1260, Zk.provoz: sp.zn.450/07-j.1387/07- Záv/Dv,Dr-p epoj.deškan, sp.zn /2009-j /09- Volf/Dv (OT) /86-Va, /95-K, /96-Hrs, /98-P, /99-P, strana 4

5 Po Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Dr.Med.Dent. Helena Zeiger - Janda / Michal Kvapil, studio arch/ IMAG, Brno N + K Invest s.r.o. souvisí s IMAG, Rosice u Brna 35. Top -projekt s.r.o., Rajhrad Mac Lucullus s.r.o. / Eugeh Uhar ek /, ístavní 25, Brno JUDr. iklová Eva Nikola Czech s.r.o., Karlín, Hodonín Rekonstrukce jižního k ídla - odlu ova tuk Kanaliza ní p ípojka, odlu ova tuku Trnitá, Špitálka 37 Rekonstrukce objektu -Hybešova - odlu ova tuku s kanaliza ní p ípojkou Oprava objektu - odlu ova tuku a kanaliza ní ípojka Odlu ova tuku - ulice Heršpická Odlu ova tuku a nová kanaliza ní p ípojka DN 20 Dominikánské nám stí - Nová radnice St ed, Hybešova Brno - st ed, Údolní Štý ice, hotel Morávka Staré Brno, Hybešova 38 Kras - Haka Brno a.s., B lidla 6, Brno Odlu ova tuku v areálu Staré Brno,B lidla 39. Profiler s.r.o., Jilemnického 41, Brno Odlu ova tuku Veve í, Grohova 40. Slezák Lubomír, Brno ad m stské ásti Brno - Bohunice / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Brno Technologický Park Brno a.s., Technická 15, Brno, I : Flextronics Czech a.s. Brno, Brno Platnost do: Provozovna a výrobna lah dek - odlu ova tuku Královo pole, Floriánova Areál ZŠ - odlu ova tuku Bohunice, Arménská 21 Kanaliza ní p ípojka a odlu ova tuku Odlu ova tuku v etn kanaliza ní p ípojky Královo Pole, Kolejní (St elnice) Královo Pole, Purky ova 430/99-P, /00-P, /00-Kun, /99-P, /99-P, /99-P, /99-P, /02-No, /99-P, nerealizováno, /99-Sl, /02-Nov, /99-P, /00-P, /99-P, /00-Kuž, /00-Kun, /00-P, /00-P, /00-P, /00-P, strana 5

6 Po 44. Honeywell s.r.o., Tu anska 96/1236, Brno Odlu ova tuku v etn kanaliza ní p ípojky Královo Pole, Purky ova Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, Brno Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : STAROBRNO, a.s. (Jihomoravské pivovary k.p / Pivovary a sodovkárny, Starobrno / - stará evidence I1-478, I vodní oprávn ní, H vodní oprávn ní), Hlinky 12, Brno, : Jihomoravské plynárny k.p. / Jihomoravská plynárenská a.s./, Plynárenská 1, Brno, : Odlu ova tuku Kanaliza ní p ípojka, odlu ova tuku Odlu ova tuku s napojením do ve ejné kanalizace Dvoupodlažní objekt - odlu ova tuku Královo pole, Kounicova Královo pole, ZŠ Slovanské nám stí Mendlovo nám stí Plynárenská 49. Ing.Paseková Eva, Brno Stravovací provoz - odlu ova tuku Josefská OD cz Brno s.r.o., Hybešova 42, Brno Odlu ova tuk St ed, Pánská Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Intercom a.s. SSR, následuje Intercom a.s., Starobrn nská 8, Brno ad m stské ásti Brno - st ed / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Dominikánská 2, Brno, I : Rekonstrukce divadla Reduty - odlu ova tuku Kapucínské nám stí, Zelný trh Velký Špalí ek - p ípojka kanalizace a odlu ova tuku Rekrea sportovní areál - p ípojka kanalizace a odlu ova tuku Me ova Kraví hora 3770/00-P, /00-P, /00-P, sp.zn /2008-j /08- Volf-ODSTRAN NÍ, /01-P /00-P, /00-P, /00-P, /02-No, /00-P, nerealizováno, /01-P, /02-No, /01-P, /02-No, /01-P, /05-No, /01-P, /01-P, /01-P, /04-No, strana 6

7 Po Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Desta D ín, odšt pný závod 13 (Mate a.s. Brno), Havránkova 11, Brno ZŠ - odlu ova tuku Kanaliza ní p ípojka a odlu ova tuku Odlu ova tuku strana 7 Košinova Bystrc, ZOO Dolní Heršpice 57 Weka -real s.r.o., Brno Odlu ova tuku na vnit ní kanalizaci Jakubské nám stí Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Jednotná kanalizace - dodate né povolení a užívání odlu ova tuku Odlu ova tuku typ AS FAKU Odlu ova tuku - dodate né povolení a souhlas s užíváním Tu kova Veve í 95, objekt A kovice, Terezy Novákové 61. Hamag Cz trade s.r.o., Brno Švejk restaurant u Formana - odlu ova tuku St ed, eská Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno, : Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Vysoká škola zem lská, rektorát /Mendlova zem lská a lesnická universita/, Zem lská 1, Brno Odlu ova tuku - kuchyn restaurace erná pole, Lidická 12 Odlu ova tuku, kanaliza ní p ípojka Odlu ova tuku, kanaliza ní p ípojka Odlu ova tuku - menza J.A.Komenského Kounicova Šumavská Husovice, Kohoutova 2731/01-P, /02-No, /01-Kun, /02-Kun, /01- e, Zk.provoz: 7028/02- e, /01-P, /01-P, /02-No, /01-Šab, /03-No, /01-P, /02-No, sp.zn.427/07-j.1306/07-no/dr /02-No, NEREALIZOVÁNO /01-Kun, /01-Kun, /02-Volf, /02-Volf,

8 Po 66. Krajská vojenská ubytovací a stavební správa/ od roku 1992 Vojenská ubytovací a stavební správa /, T ída Kapitána Jaroše 25, Brno Odlu ova tuku a neutraliza ní jímka strana 8 Slatina 67. Cola - transport s.r.o., Javorová 31, Brno Kanaliza ní p ípojka, odlu ova tuk Holásky, Javorová 68. Magistrát m sta Brna / OI od roku 2003/ OD cz Brno s.r.o., Hybešova 42, Brno Top projekt s.r.o., Údolní 16, Brno, : U Židovské brány - družstvo, Masarykova 37, Brno 71. IMPS a.s., Kolišt 1912/13, Brno 72. Speciální mate ská a základní škola pro žáky s vadami i, Vesla ská 234, Brno Investinženýring a.s., Brno, K západi Ing. Miloslav Mrázek, Rebešovická 69a, Brno 74. Mittag s.r.o., Chaloupkova 3, Brno Ing. Dušan ervenka, Školní 512, K enovice 75. Richard Hošek, eská 6, Brno 76. Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Jihomoravské energetické závody n.p. / od roku 1994 Jihomoravská energetika /, Lidická 36, Brno Objekt jesli na ulici Fugnerova - odlu ova tuk AS -FAKU 1 ER Odlu ova tuku Odlu ova tuku AS FAKU Odlu ova tuku z objektu Kolišt - restaurace Zákoutí Odlu ova tuku AS FAKU 2R Bowlingová herna s restaurací - odlu ova tuku Techneau GM 2E Bytový d m - odlu ova tuku Odlu ova tuku AS FAKU umíst ný v objektu eská 6 Odlu ova tuku AS -FAKU 10E v objektu kolejí Pod Palackého vrchem Odlu ova tuku OTP-2 pro objekt jídelny Cejl 42/44 erná pole, Fugnerova Brno -st ed, Nám stí Svobody St ed, Masarykova erná pole, Kolišt Jundrov, Vesla ská Komín, Podvesná Královo pole,mojmírovo nám stí Brno - m sto, eská 6 Královo pole, Kolejní Zábrdovice, Cejl 42/ /01- e, /02- e, /02- e, /03-Volf, /04-Volf, /03-No, /05-No, /03-No, /04-No, /03-No, /04-No, /03-Št, /05-Št, /03-Št, /04-Št, /04-No, /04-No, /05-No /04-No, /04-No, /04-No, /04-Volf,

9 Po 78. Stared s.r.o., Pompova 4, Brno ad m stské ásti Brno - st ed / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Dominikánská 2, Brno, I : AP -atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, Brno, : Amádeus Real a.s., Dlouhá t ída 13, Praha Ing. Martin Forgá, Údolní 87, Brno, : Odlu ova tuku AS FAKU 1 FR p i rekonstrukce restaurace v areálu FC Sparta v Brn -Komárov Komárov, Mariánské nám stí 3 Jídelna v Základní škole - odlu ova tuk Stránice, Nám stí míru 3 Obchodní centrum Amádeus - odlu ova tuk v areálu 81. Archatt s.r.o., Víde ská 127, Brno Odlu ova tuku v objektu Zábrdovice,Cejl Dermacol a.s., Praha ra Kmínková, Dusíkova 7, Brno Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Brn nské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno, I : Helga Havelková, maso,uzeniny, jídlena spol.s.r.o., Lelekovice 241, Lelekovice Ing. Vít zslav Baierle, Gorkého 5, Brno Prodistav Brno spol.s.r.o., Oblá 18, Brno Gabriela Kedová, Kotlá ská 39, Brno Hlinky 34 s.r.o. (Ekostavby Brno a.s.), U Svitavy 2, Brno, I : Atelier DoS s.r.o., Stránského 39, Brno Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Areál firmy Alpaduct - odlu ova tuku Odlu ova tuk AS FAKU7EO/PB umíst ného u domu Lidická 14 Odlu ova tuk pro provozovnu prodejny masa, uzenin a jídelny Brno -m sto, Nám stí Svobody Lesná,Dusíkova erná pole,lidická 14 sto Brno, Nádražní Odlu ova tuk v objektu Sokolská 10 Veve í, Sokolská 10 Polyfunk ní d m v ulici Hlinky - odlu ova tuk AS FAKU 2 ER Rekonstrukce a dostavba areálu na ulici Božet chova - odlu ova tuk, areálová kanalizace v etn napojení na ve ejnou kanaliza ní stoku a napojení na ve ejný vodovod Staré Brno, Hlinky Královo pole, Božet chova 2389/04-Volf, /04-Volf, /04-No, /05-No, /04-No, /05-No /04-No, /04-Volf, /04-Volf, /04-No, sp.zn.1887/06-j.4965/06-no/dv /04-No, /04-No, /03-No, a/05-No /04-No, sp.zn.1554/07-j.4257/07-záv/dr /04-No, sp.zn.694/06-j.2022/06-no strana 9

10 Po Livb na Pernicová a JUDr. Michal Vo íšek, Nám stí SNP 23, Mechová 1, Brno Ing. arch. Petr Todorov, Brat í apk 9, Brno Gaute centrum a.s., Lidická 73, Brno Kyzlink s.r.o., Drobného 45a, Brno Daikin Device Czech republic s.r.o., Pob ežní 620/3, Praha K 4 a.s., Bašta 2, Brno Ohmori technos Czech s.r.o., Olivová 4/2096, Praha, I : American Restaurants s.r.o. zastoupené Ing. Františkem Fiedlerem, Etiopská 686/3, Praha, : EGP INVEST spol.s.r.o., Antonína Dvo áka 1707, Uherský Brod, I : Pivovar erná Hora a.s., erná Hora 3/5, erná Hora, I : HiProjekt s.r.o., Slovanské nám stí 9, Brno Brno Estates s.r.o., Masarykova 28, Brno, : Arch. Design s.r.o., Stránského 39, Brno, : Oprava a stavební úpravy domu -restaurace - odlu ova tuk AS FAKU -1ER ""Návrh stylu budovy"" Gaute centrum Lidická 26 -odlu ova tuk AS FAKU 4 EO/PB Výrobní areál Daikin Device Brno -odlu ova tuk AS FAKU 7 EO/PB, 3 ks odlu ova ropných látek AS TOP 20,30,40/RC/EO/PB a istírna odpadních vod Výstavba nového závodu Ohmori Technos Czech new Factory -Brno, BZP ernovická terasa- SO 06.1 deš tová kanalizace v areálu a odlu ova tuk erná pole, Je ábkova 6 erná pole, Lidická 26 ernovice ernovice, Slatina Restaurace KFC JASA Brno - odlu ova tuk sto Brno, Masarykova 37 Odlu ova tuk AS-FAKU 1EO/PB v objektu Orlí 16 Brno, Busines Park - vícefunk ní administrativní centrum, splašková areálová kanalizace, deš ová areálová kanalizace a nápojné kanalizace na stoku ulice Jihlavská, odlu ova tuk, reten ní nádrž, a erpací stanice sto Brno, Orlí 16 Štý ice, Víde ská 6902/04-Volf, /04-Volf, /05- e, /05-Volf, /05-Volf, sp.zn /2008-j.26862/09- Sz- OV,2.FÁZE, sp.zn /2008-j.40886/09- Sz-OPRAVNÉ, sp.zn /2010-j /10- Ott-PROD.ZKUŠ.PROV, Zk.provoz: sp.zn.2039/06-j.5432/06- Volf/Dv-prodl.ZKP OV, /05-Volf sp.zn.2539/06-j.6648a,b/06- Volf/Dr- OV ,838/05-Te, /05-Te, /05-Volf, /05-Volf, /05-No, sp.zn.1053/06-j.3128/06-no/dv /04-No, /05-No - splašková kanalizace /05-No - deš ová kanalizace a odlu ova tuk, sp.zn.909/07-j.2615b/07-záv/dr- strana 10

11 Po Do Thi Sinh, Pechova 16, Brno, I : Unistav a.s., P íkop 6, Brno, I : PLUS DISCOUNT, spol. s r.o., Po ernická 257, Praha, I : Arch. Design s.r.o., Stránského 39, Brno, : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého t 1/3, Brno, I : ad m stské ásti Brno - Žabov esky / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Brno Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno, : Daido Metal Co, Ltd, Jakubská 647/2, Praha, : Takenaka Europe GmbH, o.z., Národní 138/10, Praha, I : Jurní ek Radek, Brno, P emyslovo nám stí 16 KOMFORT - Lu iny, a.s, Nové sady 30, Brno, : Progio a.s., Antonína Procházky 2, Brno, : Magistrát m sta Brna / OI od roku 2003/ 103. Bufet - Vesmír, s.r.o., eská 32, Lelekovice, : Odlu ova tuk pro objekt Lidická 81 Veve í, Lidická 81 Prodejna potravin Plus Discount -odlu ova tuk, odlu ova ropných látek Odlu ova tuk v objektu 23 Základní škola - rekonstrukce kuchyn odlu ova tuk Výrobní areál DAIDO METAL Brno,Slatina - odlu ova ropných látek, odlu ova tuk Rekonstruovaný objekt, odlu ova tuk AS - FAKU 2EO/PB Hotel Avanti -odlu ova tuk Domov d chodc - odlu ova ropných látek, odlu ova tuk Odlu ova tuk v objektu Kobližná 8/65 Slatina, Hviezdoslavova, Tilhonova Královo pole, Palackého Žabov esky, Horova ernovice, Slatina Královo pole, Mojmírovo nám stí Ponava, St ední Tu any, ul. Holasecká Brno, Kobližná SO 720 deškanal, /05-No, sp.zn.1638/06-j.4816/06-no/dv /05- e, sp.zn.724/06-j.2148/06- e /05-No, sp.zn.1388/06-j.4095/06-no/dr /05-Št, /05-Št, /05- e, sp.zn. 224/06-j. 710/06-Volf /05-No, sp.zn.51/07-j.91/07-no/dv /05-No, /05-No, /05- e, sp.zn.56998/2008-j.79138/08- e/dv-prodl.lh TY, sp.zn /2008-j.20279/09- e/dv /05-No, /05-No strana 11

12 Po Qinn Invest s.r.o., Mánesova 4757, Chomutov, : Fuertes Development s.r.o., Tleska ova 1660 (Kytnerova 9a), Ku im (Brno), I : Magistrát m sta Brna / OTS do roku 2003, OVV do roku 2003, OŽP do roku 2003/, Dominikánské nám stí 1, Brno, I : Brn nské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno, I : Dopravní podnik m sta Brna, a.s., Hlinky 151, Brno, I : Inter IKEA Centre, s.r.o., Skandinávská 15a, Praha 5, I : LEVEL, a.s., Muselíkova 208/5, Praha, : Kaufland eská republika, v.o.s., Pod Viš ovkou 4, Praha Projek ní a inženýrská kancelá, Ing. Rostislav Maloch, Bohuslava Martin 28, Brno Masaryk v onkologický ústav Žlutý kopec, Žlutý kopec 7, Brno, I : SKANSKA DS a.s., Bohunická 133/50, Brno, : CAD Projekt plus, s.r.o., Riegrova 2, Prost jov STEL Hockey spol. s r.o., Plotní 15, Brno, : CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park DI 1571, Humpolec, I : Centrum obchodu a služeb - odlu ova tuku a odlu ova ropných látek Odlu ova tuk - rekonstrukce kulturního domu Kinokavárna Židenice Brno, nám. SNP 33 Odlu ova tuk - rekrea ní st edisko Rakovec Bystrc, Rakovec AVION SHOPPING PARK, ROZŠÍ ENÍ - odlu ova tuku, zaolejovaná kanalizace, splašková kanalizace Obchodní centrum Ponava - areálová kanalizace, odlu ova tuku rekonstrukce stravovacího za ízení Masarykova onkologického ústavu - odlu ova tuk Výdejna jídel Skanska - odlu ova tuk Hokejová hala mládeže - areálová deš ová kanalizace s reten ní nádrží a odlu ova tuk CTPark Brno, Brn nská pr myslová zóna ernovická terasa B odlu ova ropných látek a odlu ova tuk Dolní Heršpice, Skandinávská Královo Pole, Ponava Staré Brno, Žlutý kopec 7 Horní Heršpice, Bohunická Královo pole, Sportovní Tu any, ernovická terasa 4877/05- e, sp.zn.1203/06-j.3498/06- e/dv /05-Volf, /05-Volf, /05-Št, /05- e, /05-No, sp.zn.1332/06-j.3949/06-no/dr /05-No,Volf, sp.zn.2119/06-j.5654/06- No,Volf/Dr /05- e, sp.zn.1538/06-j.4525/06- e/dr /05-No, sp.zn.312/07-j.953/07-no/dv /05- e,volf, sp.zn.320/06-j.1037/06-volf strana 12

13 Po 113. Ivo Dusík, Sabinova 4, Brno odlu ova tuk - stavební úpravy 1.NP a 1.PP sto Brno, Bašty ICB a.s., Malhostovice 230, Tišnov, : HARALD S REKONSTRUKCE, Rybkova 1, Brno, : ICB a.s., Malhostovice 230, Tišnov, : Tipro projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, Brno, : PADOWETZ s.r.o., Lumírova 27, Praha, : K4, a.s., Mlýnská 362/13, Brno, I : Leis, a.s., Kaštanová 392/8, Brno, : Eliška Kobylková, Elplova 23, Brno, : Ing. Jabran Mohammed, CSc., Brno, I :Oblá 43 American Restaurants s.r.o. zastoupené Ing. Františkem Fiedlerem, Etiopská 686/3, Praha, : EGP INVEST spol.s.r.o., Antonína Dvo áka 1707, Uherský Brod, I : Magnum Living, s.r.o., Jakubská 1, Brno, : oprava rekonstrukce objektu na penzion a stravovací za ízení - odlu ova tuk Rekonstrukce administrativního objektu D2 - odlu ova tuk sto Brno, Jakubská 9 Staré Brno, Václavská 6 Rekonstrukce objektu - odlu ova tuk sto Brno, Bašty 2 Komer ní objekt K1 - odlu ova tuk Brn nské Ivanovice odlu ova tuk sto Brno, Joštova 3 KFC RODEO DRIVE - odlu ova tuk v objektu restaurace odlu ova tuk - restaurace v novostavb bytového domu Anenské terasy sto Brno, Rašínova 2 Staré Brno, Kope ná sp.zn.427/06-j.1384/06- No, sp.zn.1229/06-j.3573/06-no/dr sp.zn.396/06-j.1252/06- No, sp.zn.440/06-j.1403/06- No, sp.zn.696/06-j.2024/06- No, sp.zn.98282/2008-j /08- Volf/Dr, sp.zn.848/06-j.2493/06- e, sp.zn.925/06-j.2730/06- No/Dr, sp.zn.1875/06-j.4943/06-no/dv sp.zn.1455/06-j.4248/06- Volf/Dr, sp.zn.1997/06-j.5288/06-volf/dr sp.zn.1389/06-j.4096/06- No/Dr, sp.zn.69069/2008-j.81953/08- Volf/Dr strana 13

14 Po Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Hexaplan International s.r.o., Šámalova 72, Brno, I : COMSA International, a.s., Šilingrovo nám. 265/2, Brno, I : Ing. Václav Polášek, Drahy 757, Vracov Su Phan Van, Bratislavská 228/43, Brno, : NA OÁZE s.r.o., Masarykova 118, Mod ice, : ARPOS spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, : St ední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno, : ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 6, Brno, : Masarykova univerzita v Brn, Žerotínovo nám stí 9, Brno, I : Ing. Hana Svobodová (Projek ní a architektonická kancelá spol. s r.o., Gorkého 11, Brno), Vedlejší 6, Brno, I : ONDA s.r.o., Vyšehrad 36/205, Troubsko, : Ing. Petr Kilián, Oblá 63, Brno, I : odlu ova ropných látek pro parkovišt a odlu ova tuk pro objekt VUT Královo Pole, Technická 2 Hotel M stský dv r - odlu ova tuk sto Brno, Šilingrovo nám stí 2 odlu ova tuk v objektu japonského bufetu SU SHI Výstavba víceú elových dom AOC Líše - odlu ova tuk odlu ova tuk - kuchyn st ední školy polytechnické odlu ova tuk v objektu Fakulty informatiky - ístavba výdeje jídel odlu ova tuk - bytový d m v rámci umíst ní restaurace a penzionu v prostorách 1.PP a 1.NP sto Brno, Nádražní 4 Líše, Jírova, Klajdovská Štý ice, Jílová 36g Ponava, Botanická 68a Staré Brno, K ížkovského 33 sp.zn.893/06-j.2612/06- No/Dr, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr-PRODL.LH TY, sp.zn /2010-j /10- Záv/Dr sp.zn.1419/06-j.4155/06- No/Dr, sp.zn.43083/2009-j.53672/09- Volf/Dr sp.zn.1614/06-j.4756/06- Volf/Dr, sp.zn.2048/06-j.5487/06-volf/dr sp.zn.1635/06-j.4806/06- Volf/Dr, sp.zn.1624/06-j.4788/06- Volf/Dr, sp.zn.1175/07-j.3280/07-volf/dr sp.zn.1888/06-j.4966/06- No/Dr, sp.zn.1553/07-j.4256/07-ott/dr - Prov. ád, sp.zn.1553/07-j.4256/07-ott/dr sp.zn.2002/06-j.5318/06- No/Dr, sp.zn.16071/2008-j.36096/08- Volf/Dv strana 14

15 Po Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I : Hexaplan International s.r.o., Šámalova 72, Brno, I : TULIP restaurant, s.r.o., t kpt. Jaroše 1929/10, Brno, I : Ing.arch. Vladimír Kozumplík, Brandlova 4, Brno, I : Bosch Rexroth, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, Brno, I : PIKAZ BRNO, spol. s r.o., Vrchlického sad 5, Brno, I : Technologický Park Brno a.s., Technická 15, Brno, I : Top projekt s.r.o., Údolní 16, Brno, : ad m stské ásti Brno-jih/ do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Mariánské nám. 13, Brno, I : EDEN PROPERITY s.r.o., Purky ova 35e, Brno, : Ing. Jan Veselý, D dická 3, Brno, : CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park DI 1571, Humpolec, I : Architekti Hr ša Pel ák,atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, Brno, I : odlu ova tuk pro bufet a jídelnu v objektu VUT, Fakulta chemická - dodate né povolení + užívání Medlánky, Purky ova 118 odlu ova tuk pro restauraci erná Pole. tkpt. Jaroše 10 odlu ova tuk, odlu ova ropných látek, areál.deš ová kanalizace - novostavba závodu Bosch odlu ova tuk pro restauraci KANAS v areálu Technologického parku MŠ Klášterského - odlu ova tuk z kuchyn odlu ova ropných látek a odlu ova tuk v objektu bytového a obchodního komplexu EDEN, II. etapa Office Park Heršpická, 4. etapa-budovy A,B - odlu ova tuk a odlu ova ropných látek ernovice, Tu anka Královo Pole Komárov, Klášterského Královo Pole, roh ulice Purky ova a Královopolská; p. 3656/1, 3656/3 Štý ice, Heršpická sp.zn.2036/06-j.5418/06- No/Dr, sp.zn.2036/06-j.5418/06- No/Dr, sp.zn.1987/06-j.5275/06- No/Dr, sp.zn.27697/2009-j.48706/09- Volf/Dr+PROV. ÁD sp.zn.2430/06-j.6414/06- e/dv, sp.zn.2478/07-j.6780/07- e/dv sp.zn.2171/06-j.5781/06- No/Dr, sp.zn.345/07-j.1055/07-no/dv sp.zn.2337/06-j.6163/06- e/dv, sp.zn.2337/06-j.6163/06- e/dv sp.zn.2637/06-j.7000/06- No/Dr, sp.zn /2009-j /09- Záv/Dr sp.zn.391/07-j.1218/07- Volf,Ott/Dr,Dv, strana 15

16 Po Brno Estates s.r.o., Masarykova 28, Brno, : Arch. Desing s.r.o., Stránského 39, Brno, : NITTO DENKO CORPORATION, TAKENAKA EUROPE GmbH o.z., Národní 10, Praha REAL-ING-DEVELOPMENT s.r.o., Terezy Novákové 172/147, Brno, I : AVRIOINVEST, a.s., Stránského 28, Brno, : CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park DI 1571, Humpolec, I : Magistrát m sta Brna / OI od roku 2003/ 140. TRACER s.r.o., Úvoz 466/8, Brno, : Brno Business Park - objekt C - odlu ova lehkých kapalin, vsakovací studna, reten ní nádrž, odlu ova tuk NCZ PROJEKT BRNO, fáze 1 - odlu ova tuk, odlu ova ropných látek a reten ní nádrž se vsakováním Prodejna potravin PLUS - odlu ova tuk, odlu ova ropných látek, retence a vsakování CTPark Brno B odlu ova tuk, odlu ova ropných látek Rekonstrukce a nástavba d tského rehabilita ního stacioná e - odlu ova tuk odlu ova tuk a tuková kanalizace - restaurace s vyva ující kuchyní Štý ice ernovice Bystrc Tu any Starý Lískovec, Kyjevská 5 sto Brno, B hounská 9 sp.zn.423/07-j.1294/07- Záv/Dr, sp.zn.2540/07-j.6982/07-záv/drzm na rozh., sp.zn.909/07-j.2615a/07-záv/drkolauda ní souhla sp.zn.2687/06,780/07- j.7124/06,2311/07- e,volf/d, sp.zn.18221/2008-j.49949/08- Volf/Dv-PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.18221/2008-j.40949/08- Volf/Dv-KOL.SOUHLAS sp.zn.939/07-j.2682/07- Volf/Dr, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dv-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dv-KOL.SOUHLA sp.zn.833/07-j.2477/07- e/dv, sp.zn.1356/07-j.3699/07- e/dr- ZASTAVENÍ, sp.zn.747/07-j.2199/07- Volf/Dv, sp.zn /2008-j /08- Volf-PROV. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf-KOL.SOUHLAS sp.zn.1343/07-j.3646/07- Záv/Dr, sp.zn.49589/2008-j.70833/08- Volf-PROV. ÁD, sp.zn.49589/2008-j.70819/08- Volf/Dv-KOLA.SOUHLAS strana 16

17 Po STAROBRNO, a.s. (Jihomoravské pivovary k.p / Pivovary a sodovkárny, Starobrno / - stará evidence I1-478, I vodní oprávn ní, H vodní oprávn ní), Hlinky 12, Brno, : PEND, a.s., Vojanova 1, Brno, I : JOHN SILVER TAVERNA, spol. s r.o., Gajdošova 7, Brno, I : akad.arch. Miroslav Vochta, VOCHTA ATELIER, s.r.o., Pellicova 9, Brno, I : TESCO Stores R a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 1, I : K4, a.s., Mlýnská 362/13, Brno, I : JUDr. Pavel Falta, Lelekovice 454, Lelekovice, : AIG/LINCOLN NEW PROJECT s.r.o., Žatecká 55/14, Praha 1, I : A Plus Brno a.s., eská 12, Brno, I : UCHYTIL, s.r.o., K Terminálu 7, Brno, : Ing. Lenka K upalová, M.Kude íkové 3, Brno mini odlu ova tuk - Hospoda-Bar-GUESTO sto Brno, Minoritská 12,14,16 Novostavba penzionu John Silver Taverna - odlu ova tuk, odlu ova ropných látek, prodloužení splaškové kanalizace, vsakovací objekty Odlu ova tuk - rekonstrukce 1. NP OD Tesco odlu ova tuk - Rekonstrukce záme ku v Medlánkách, 1. etapa, ást restaurace Odlu ova tuk a ropných látek - Brno Campus Square odlu ova ropných látek a odlu ova tuku - výstavba pr myslových hal + vypoušt ní ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuku Lesná Trnitá, Dornych Medlánky, Hudcova Bohunice, Starý Lískovec Horní Heršpice sp.zn.1685/07-j.4562/07- Záv/Dv, sp.zn.1461/07-j.4034/07- Volf/Dv, sp.zn.2138/07-j.5854/07- Volf/Dv, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-PROVOZ. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Volf/Dr-KOL.SOUHLA sp.zn.2311/07-j.6350/07- Záv/Dr, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr-PROV. ÁD, sp.zn /2008-j /08- Záv/Dr-KOL.SOUHLAS sp.zn.1923/07-j.5216/07- Št/Dr, sp.zn /2008-j /08- e/dr-provoz. ÁD, sp.zn /2008-j /08- e/dr-kol.souhlas sp.zn.2349/07-j.6445/07- e/dv, sp.zn.28772/2008-j.39155/08- Volf/Dr-PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.28772/2008-j.39155/08- Volf/Dr-KOLA.SOUHLAS strana 17

18 Po eskomoravská spole nost chovatel a.s., Praha, U Topíren 2/860 Morávka centrum, a.s., Heršpická 813/5, Brno, : CD Centrum a.s., Heršpická 813/5, Brno, : Carrefour R Praha / viz Stavoczech s.r.o./ UAD studio spol.s.r.o., (Kounicova 67), Mošnova 3, Brno, I : ad m stské ásti Brno - st ed / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Dominikánská 2, Brno, I : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám stí 3/5, Brno, I : Ing. arch. Martin Habina, Cihlá ská 17, Blansko Vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuku Brn nské Ivanovice, Popelákova 2 odlu ova e tuk v objektu PALACE CD Brno-m sto, Kolišt Obchodní centrum Carrefour Brno - ervený mlýn - povolení a užívání odleh ovací stoky do reten ní nádrže a odlu ova e tuk vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod z odlu ova e tuk do ve ejné kanalizace - objekt ZŠ Administrativní a skladovací centrum - 2 ks odlu ova e tuk Ponava, ervený mlýn Brno, Nám. Míru 3 Zábrdovice, Cejl /03- e, /04- e, /04-No, /04-No, /04-No /05-No, sp.zn.1723/07-j.4650/07- Volf/Dv, sp.zn.70297/2008-j.91246/08- Volf/Dr-PROV. ÁD, sp.zn.70297/2008-j.91240/08- Volf/Dr-KOL.SOUHLAS strana 18

19 Po 152. Inter IKEA Centre, s.r.o., Skandinávská 15a, Praha 5, : Protec CS s.r.o., any u Brna Raiffeisen-Leasing Real Estate s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, I : Honeywell s.r.o., Tu anska 96/1236, Brno Stavoczech s.r.o. - Carrefour R, Praha 6 ad m stské ásti Brno - Bohunice / do roku 1992 Obvodní národní výbor /, Brno Petr Vavruša, Zadní 6a, Brno Ing. Vít zslava Machovcová, Kounicova 1, Brno, I : Arch. Design s.r.o., Praha MC Donalds R s.r.o Engineering / Ing. Petr Pokorný /, Hlinky 114, Brno, I : Pratis s.r.o., Š oura ova 19, Brno 161. Projek ní spole nost obchodních center, v.o.s., Plze Ing. Jaroslav Junek-Merhautova 62,Igor Polášek -Antala Staška 12, brno Shopping park IKEA IV.etapa -splašková kanalizace + lapák tuku Media Hall - kanalizace, ORL, lapák tuku Kanalizace a lapák tuku Carrefour IV. Etapa - obchodní galerie - kanalizace a lapák tuku Rekonstrukce objektu - d m s pe ovatelskou službou - lapák tuku Integrovaný d m - lapák tuku Vypoušt ní p ed išt ných odpadních vod a lapák tuku Vypoušt ní odpadních vod a lapák tuku Obchodní centrum - kanalizace, lapák tuku Obchodní centrum - kanalizace, lapák tuku Dolní Heršpice Štý ice, Bidláky Slatina Dolní Heršpice Bohunice, Arménská 2 a 4 Bohunice, ka ži ky St ed. Masarykova, MC Donalds Masarykova 32, U T í Kohout Bohunice Bohunice 5974/01- e, /03- e ze dne , j. 4093/04- e ze dn, /01-Kun, /04-No, /01-Te, /00-Te, /01-Te, /99-Kun, /01-Kun, /03-Št, sp.zn.1117/06-j.3305/06-št/dv /02-No, /03-No, /02-No, /03-No, /01-Kun, /02-Št, /01-Kun, /02-Št, strana 19

20 Po 162. Projek ní spole nost obchodních center, v.o.s., Plze Znojmoprojekt s.r.o., Dvo ákova 21, Znojmo 163. Ing. Jaroslav Junek-Merhautova 62,Igor Polášek -Antala Staška 12, brno Pratis s.r.o., Š oura ova 19, Brno 164. Pastra, s.r.o., Zábrdovická 25/2, Brno, I : TRIGNIS spol. s r.o., Kamenná 45, Brno, I : St ední odborná škola zahradnická a SOU, Masarykova 198, Rajhrad, I : PaedDr. Marek K ažík - editel školy Ing. Filip Šindelá, Belcrediho 2010/5a, Brno, I : Ing.arch. Helena Víšková, Budovatelská 4808, Zlín, : Masarykova univerzita v Brn, Žerotínovo nám stí 9, Brno, : A Plus Brno a.s., eská 12, Brno, : TRUST INVEST CAPITAL, s.r.o., Cimburkova 9, Brno, : Obchodní centrum - lapák tuku Obchodní centrum - kanalizace, lapák tuku lapák tuk - Restaurace a Bowlingová herna Bohunice Bohunice Zábrdovice, Zábrdovická lapák tuku - školní kuchyn Bohunice, Lány 34 Pavla ový d m - 1) lapák tuk AS FAKU 2EO/PB, 2) lapák tuk AS FAKU 4EO/PB Univerzitní kampus - AVVA - 1.etapa modrá - lapák tuk lapák tuk - Nástavba a stavební úpravy v objektu Cimburkova 9 Zábrdovice, Cejl Bohunice Ponava, Cimburkova /01-Kun, /03-Št, /01-Kun, /02-Št, sp.zn.2642/07-j.7261/07- Sz/Dv, sp.zn.1334/07-j.3624a/07- e,ott/dv, /07-j.4327/07-Ott/Dv - Prov. ád, sp.zn.1591/07-j.4327/07-ott/dv- KOLAUDA N.SOUHLAS sp.zn.676/07-j.2023/07- Volf,Ott/Dr, sp.zn.58073/2008-j.76820/08-volf/dv- PROVOZNÍ ÁD, sp.zn.58073/2008-j.76820/08-volf/dv- KOLA.SOUHLAS sp.zn.716/07-j.2134/07- Št,Ott/Dr, sp.zn.1238/07-j.3393/07- e,ott/dvkol.souhlas sp.zn.298/07-j.911/07- Záv/Dr, sp.zn.1619/07-j.4428b/07-záv/dr - Prov. ád, sp.zn.1619/07-j.4428a/07-záv/dr- KOLAUDASOUHLAS strana 20

Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e ropných látek

Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e ropných látek Seznam p ed isticích za ízení odb ratel odlu ova e ropných látek Po 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vysoké u ení technické v Brn (VUT), Antonínská 548/1, Brno, I :00216305 Arch. Design, s.r.o., Sochorova

Více

Seznam p ed isticích za ízení odb ratel istírny odpadních vod

Seznam p ed isticích za ízení odb ratel istírny odpadních vod Seznam p ed isticích za ízení odb ratel istírny odpadních vod Po.. Název odb ratele c opat ení Ulice Vodoprávní rozhodnutí 1. Vojt ch Dymá ek, Palackého t ída 258/73, Chemická istírna odpadních vod REBEKA

Více

Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase

Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase 1. strana z 5 Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase Městská část Místa Čas Brno střed Anenská, Antonínská, Arne

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Škola tazatel st 1 st 2

Škola tazatel st 1 st 2 Gymnázium Fr.Palackého Husova 146/2 Valašské Meziříčí Bartošková, Jana odevzdano odevzdano odevzdano odevzdano odevzdáno Slezské gymnázium, Opava, přísp.org. Krnovská 69 Opava Binarová, Veronika odevzdano

Více

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1)

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1) obec část obce domácnosti Brno Bohunice Ukrajinská 565 Brno Bohunice Ukrajinská 691 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 475 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 436 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 548 Brno Bohunice

Více

Přehled vítězných staveb soutěže Stavba JmK 2013

Přehled vítězných staveb soutěže Stavba JmK 2013 1. kategorie stavby občanské vybavenosti AZ TOWER POLYFUNKČNÍ BUDOVA AZ TOWER, a.s. AZ TOWER, a.s. sdružení PROPERITY s.r.o. a PSJ, a.s. PSJ, a.s. Burian Křivinka, s.r.o. 900 mil. Kč LHŮTY VÝSTAVBY: 4/2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/8744/13/OSVO/Gi Č.J.: MK/9719/13/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Gibalová TEL.: 541422320 E-MAIL: gibalova@radnice.kurim.cz

Více

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o zřízení

Více

Zpřístupňování informací dle 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ovzduší

Zpřístupňování informací dle 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ovzduší Zpřístupňování informací dle 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ovzduší Žadatel území Předmět žádosti datum podání žádosti datum vyřízení žádosti IS Projekt, s.r.o. Na Výsluní 2255 688

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 38/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-03-24 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.: Neznámá platnost ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal editel odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence Ministerstvo životního prost edí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozd lovník

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R5/130 konané dne 15. prosince 2009

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R5/130 konané dne 15. prosince 2009 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/130 konané dne 15. prosince 2009 Program: 1. Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z5/030 RM5/9362

Více

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ dle rozdělovníku Váš dopis ze dne čislo jednaci vyřizuje I telefon 05.12.2014 MMJ/OZP/9998/2014-3 Ing. Samešová/706 11.02.2015 24669/2015/MMJ oprávněná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 39420/2014 Sp. zn.: S-JMK 138977/2013 OÚPSŘ Vyřizuje:

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

19 obsaditelných ploch

19 obsaditelných ploch 2 ZÁBRADLÍ MENDLOVO NÁM. 19 obsaditelných ploch 2-5, 22-31, 34, 101, 102, 104, 105 neobsaditelné (1, 32, 33, 93-100) VÝSTAVIŠTÌ ÚVOZ 92 93 22 MENDLOVO NÁM. VELETRŽNÍ 32 33 105 12 1 KØÍŽOVÁ 3 ZÁBRADLÍ PEKAØSKÁ

Více

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 9, č.bytu 27 v platném znění u nájemce Helena Dobrovolná,

Více

Paušální karta. BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo Počet osob Celkem byty - na 1 obyvatele bytu m 3 /rok m 3 /rok

Paušální karta. BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo Počet osob Celkem byty - na 1 obyvatele bytu m 3 /rok m 3 /rok divize Znojmo, Kotkova, 670 25 Znojmo Podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody Číslo odběru: Odběratel: Adresa odběrného místa: Množství odebrané vody v případě, že není

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vzdělávací centrum, které se konalo ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Pražská 276, Úvaly Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U 5. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. března 2010 od 9:00

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. Představení společnosti. Stavební a Obchodní společnost. PAYBACK a. s. Datum 28. 03. 2011

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. Představení společnosti. Stavební a Obchodní společnost. PAYBACK a. s. Datum 28. 03. 2011 Stavební a Obchodní společnost PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PAYBACK a. s. Datum 28. 03. 2011 NOVÝ ZLÍCHOV 3172 / 6 PRAHA 5, PSČ 150 00 IČ: 29033039 DIČ: CZ29033039 Společnost je zapsána v OR vedeném u MS v

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

ROK 1998 ROK 1999 ROK 2000

ROK 1998 ROK 1999 ROK 2000 ROK 1998 RD-Řečkovice,p.č.:3889/1.2.3.-příp.ZTI Náj.dům Nováčkova 53, Brno Rekonstrukce ND-Penzion, ZTI,rozvod plynu Propojení vodovodu - Brno, Chrlice RD Pražská p.č.:530-přípojky ZTI Polyfunkční objekt

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

ad m stské ásti m sta Brna, Brno-sever Odbor stavební a investi ní

ad m stské ásti m sta Brna, Brno-sever Odbor stavební a investi ní ad m stské ásti m sta Brna, Brno-sever Odbor stavební a investi ní 601 47 B R N O, Bratislavská 70 Spisová zna ka: STU/04/0900175/000/009 Oprávn ná ú ední osoba: Ing. Jitka Pokorová, tel.: 545 542 244,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 01/2014 Do: 12/2015. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 01/2014 Do: 12/2015. *) Odhad hodnoty 241884 a nová stavba Přestavba DPS Domamil Hodnota: 4.0 mil. Kč * Sociální Domamil Třebíč Od: 01/2014 Do: 12/2015 uvažováno o přestavbě staré nevyužívané budovy na dům s pečovatelskou službou pro seniory

Více

S d ě l e n í seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou. 3. 6. 2015 - středa ------------------------------------------ MUZAX00973W7

S d ě l e n í seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou. 3. 6. 2015 - středa ------------------------------------------ MUZAX00973W7 Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí Životní prostředí Nám. Svobody čp.1, 438 24 Žatec ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947 V. Adresář fotbalových oddílů Název oddílu Tatran -Bohunice 602001 Němec Lubomír Pod nemocnicí 2 625 00 M: 602 784 530 Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 M: 606 100 947 fotbalbohunice@seznam.cz Neužilova

Více

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014)

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014) Leoš Bednář Míchov u Boskovic Krbová kamna 6.1.2014 8.1.2014 220/2014 Př Jana Přichystalová Světlá u Šebetova Plynový kotel, krbová vložka 8.1.2014 10.1.2014 377/2014 Př Ing. Roman Konstanz Žerůtky Kachlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV Číslo jednací: 18972/2013/OŽP-St-3 Oprávněná úřední osoba: Blanka Strnadová 491 504 339, strnadova@broumov-mesto.cz

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4534-40/15 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4534-40/15 6 sp. zn. 096-EX 95/14 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4534-40/15 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Kraj: Olomoucký Okres: Olomouc Obec: Uničov Katastrální území: Uničov Část obce: Uničov Číslo popisné:

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh Jednotných hodnotících kritérií a dalších

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: FA-BAK0101/2011 Akademický rok: 2011/2012 Ústav: Ústav navrhování VI. Student(ka):

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě.

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Navinování chmele Agrospol Velká Bystřice oznamuje všem zájemcům,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Plán 3. kontrolní etapy

Plán 3. kontrolní etapy Plán 3. kontrolní etapy BŘEZEN 2015 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 2.3. Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - centrum denních služeb 10.15 h Statutární město - ÚMČ Žabovřesky - odbor

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání Červený Kostelec Usnesení z 11. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 18.5.2016 R-2016/11/1-11. Červený Kostelec 18.5.2016 Kanalizační přípojky - "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 106797/2014 SpZn. S-JMK 106797/2014/OŽP/Hol Brno 20.10.2014 R O Z H O D N U T Í o dočasném odnětí pozemků

Více

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/919/15 Číslo jednací: ŽP/4616/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 23.6.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. července 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. července 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. července 2015 Jednání RMB zahájila 1. náměstkyně primátora města Brna Klára, která vedla schůzi. Hlasování

Více

Co se do Předvolebníků nevešlo.

Co se do Předvolebníků nevešlo. Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací. 1999

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 122. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.10.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení z 64. zasedání Rady města Břeclavi ze dne 20. dubna 2005 - výpis Rada města schválila:

Usnesení z 64. zasedání Rady města Břeclavi ze dne 20. dubna 2005 - výpis Rada města schválila: Usnesení z 64. zasedání Rady města Břeclavi ze dne 20. dubna 2005 - výpis Rada města schválila: zápisy z 61., 62. a 63. zasedání Rady města Břeclav záměr pronájmu částí pozemků PK 553 ve výměře 50 m 2

Více

"ZS Lelekovice - Přístavba třídy"

ZS Lelekovice - Přístavba třídy v Zápis z otevírání obálek na akci "ZS Lelekovice - Přístavba třídy" Členové komise: Ing. Barták Ivo, Lecián Zbyněk, Mgr. Hana Mikaušová, Ing.Peroutka Karel, Ing. Všetečka Jan Přítomni zástupci uchazečů:

Více

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ 1 Dům služeb a společenské centrum Prostějov Studie 1985, Ing.arch. M.Konvička 2 Rekonstrukce statku Gabrielov, Čechy pod Kosířem, Studie 1987, Ing.arch.J.Škopán 3 Školící a

Více

DISTRIBUČNÍ MÍSTA. Název organizace Město Adresa

DISTRIBUČNÍ MÍSTA. Název organizace Město Adresa DISTRIBUČNÍ MÍSTA Název organizace Město Adresa Andrášová Hana Děčín Tržní 1069/32 Barvič a Novotný, spol. s r.o. (Česká) Brno Česká 13 Barvič a Novotný, spol. s r.o. (Masarykova) Brno Masarykova 409/26

Více

Číslo spisu Navrhovatel Název Typ 1098/09/OVÚP/126/St Společenství vlastníků jednotek domu Kry Regenerace bytového domu Krymská 11 US 1.7.

Číslo spisu Navrhovatel Název Typ 1098/09/OVÚP/126/St Společenství vlastníků jednotek domu Kry Regenerace bytového domu Krymská 11 US 1.7. Číslo spisu Navrhovatel Název Typ 1098/09/OVÚP/126/St Společenství vlastníků jednotek domu Kry Regenerace bytového domu Krymská 11 US 1.7.7 120/08/OVÚP/18/Zo Společenství vlastníků jednotek domu Kry Výměna

Více

PROGRAM 54. RMČ BS. P.Liškutin. 22) Gallašova 2 žádost o snížené nájemné po dobu oprav, P.Liškutin

PROGRAM 54. RMČ BS. P.Liškutin. 22) Gallašova 2 žádost o snížené nájemné po dobu oprav, P.Liškutin PROGRAM 54. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 53. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 54. RMČ BS d) Schválení programu 54. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Navýšení o

Více

R O Z B O R. Základní údaje o událostech: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R O Z B O R. Základní údaje o událostech: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R O Z B O R požárů a technických zásahů územního odboru P ř e r o v za rok 2 0 0 7 Základní údaje o událostech: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Počet požárů - Celkem 242 Přímá škoda v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁPY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁPY č. 02/2002 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zápy Zastupitelstvo obce Zápy, na základě ustanovení 10 písmeno a) a 84 odst. 2, písmeno i) zákona č. 128/2000

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 2. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 2. ETAPA Milady Horákové 66/103 160 00 Praha 6 - Hradčany tel.: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 2. ETAPA místo stavby: Ortenovo nám. 1505/37,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

Povodňová komise městské části Brno - Černovice

Povodňová komise městské části Brno - Černovice Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise městské části Brno - Černovice Stanoviště: Bolzanova 1/, Černovice 618 00 Telefon: 548129811 E-mail: info@cernovice.brno.cz Poznámka: Digitální

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍK TANEČNÍ ŠKOLY DYNAMIC

PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍK TANEČNÍ ŠKOLY DYNAMIC PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍK TANEČNÍ ŠKOLY DYNAMIC Dobrý den, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který se týká spokojenosti se službami TŠ Dynamic a zkušenostmi s dalšími brněnskými tanečními školami. Poslouží jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

PREZENTACE POZEMKŮ LOGISTICKÉHO AREÁLU OSTROV U STŘÍBRA

PREZENTACE POZEMKŮ LOGISTICKÉHO AREÁLU OSTROV U STŘÍBRA PREZENTACE POZEMKŮ LOGISTICKÉHO AREÁLU ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ Logistický areál je umístěn severně od obce Ostrov u Stříbra v sousedství sjezdu dálnice D5 Stříbro a jižní silnice II/203 Nýřany Kladruby.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 13. září 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 13. září 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 13. září 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční otázky 2. Městská sportovní Turnov s. r. o. - finanční otázky,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0774-210/2014 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/2 rodinného domu včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec Kostelec nad Černými

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Informace z usnesení 75. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.3.2013

Informace z usnesení 75. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.3.2013 Informace z usnesení 75. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.3.2013 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.19 v 5.podlaží domu na ulici Labská, č.o. 29

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání, RSK OK

Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání, RSK OK Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání, RSK OK č. Člen pracovní skupiny Nominace za členskou instituci RSK OK, kdo zaslal nominaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Předseda pracovní skupiny Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Seznam pracovišť pro odborné praxe

Seznam pracovišť pro odborné praxe Seznam pracovišť pro odborné praxe NEMOCNICE Bílovecká nemocnice, a s. Bohumínská městská nemocnice, a. s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Chrudimská

Více

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 20111 - stav k datu 31. 8. 2011 REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec 600004520 Hlavní

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Bystrc nám. 28. dubna 60. 635 00 Brno tel. 546 125 111 fax: 546 125 220 e-mail: ost@bystrc.brno.

Úřad městské části města Brna, Brno - Bystrc nám. 28. dubna 60. 635 00 Brno tel. 546 125 111 fax: 546 125 220 e-mail: ost@bystrc.brno. Číslo jednací: Spisová značka: Úřad městské části města Brna, Brno - Bystrc nám. 28. dubna 60. 635 00 Brno tel. 546 125 111 fax: 546 125 220 e-mail: ost@bystrc.brno.cz SU/08-21058 OST/OBC/1854-08/Kri Odbor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0792-228/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemku Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Libušín, k.ú. Libušín Adresa nemovité

Více

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Stav k 15. říjnu 2015 Benešov: Beroun: Blansko: Boskovice: Brno: Nemocnice Benešov, ORL oddělení, Máchova 400, 256 30 Benešov, MUDr. Králiková

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

tel: Jméno objednatele odhadu: Dražbyprost, s. r. o. tel: 773 775 704 Rekapitulace: Stanovená cena stávající:

tel: Jméno objednatele odhadu: Dražbyprost, s. r. o. tel: 773 775 704 Rekapitulace: Stanovená cena stávající: Expertní názor na výši ceny obvyklé č. EN 001/1410/2016 Nemovitost: Pozemek parc. č. St. 170 zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba: Horní Staré Buky, č. p. 168, bydlení), LV č. 432, k. ú. Horní

Více

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1 Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 (stavebnictví a doprava) Ing. František Haburaj, Ph.D. Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu,

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Přítomni: dle prezenční listiny Přizváni: Firma Hold - Albert 13.15 hod. Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Program jednání : Schválení programu Ohlášené návštěvy Kontrola úkolů Interpelace

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 2. 4. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 2. 4. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 053/13/Ko U S N E S E N Í 53. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 2. 4. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1978/53 2002/53 Rozdělovník - členové

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. odbor životního prostředí odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. odbor životního prostředí odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod odbor životního prostředí odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn (Čj.): 8244/2013/ŽP/Na/Pl/OPT V Náchodě dne: 6. srpna

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Informace ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 19. července 2007. 1. Zahájení opravy povrchu chodníku V Aleji, v ul. Jižní a MK U Struhy

Informace ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 19. července 2007. 1. Zahájení opravy povrchu chodníku V Aleji, v ul. Jižní a MK U Struhy Informace ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 19. července 2007 1. Zahájení opravy povrchu chodníku V Aleji, v ul. Jižní a MK U Struhy U s n e s e n í č. 272/07: v y s l o v i l a s o u h l a s I.

Více

499787015 stavebni@mestortyne.cz http://www.rtyne.cz. 499801111 podatelna@tru.hk.ds.mfcr.cz

499787015 stavebni@mestortyne.cz http://www.rtyne.cz. 499801111 podatelna@tru.hk.ds.mfcr.cz Samospráva rok 2007 Obecní úřad Malé Svatoňovice Nádražní 105 54234 Malé Svatoňovice IČ: 00278114 Úřední hodiny: Po,St:8-17.00 Telefon: 499 886 341 Fax: 499 886 441 E-mail: obec@malesvatonovice.cz Web:

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Dobrovolského 5, 695 01 Hodonín

Dobrovolského 5, 695 01 Hodonín 1. Identifikaní údaje Název akce:: Objednatel: Místo stavby: Katastrální území: Zpracovatel PD: urbanistické ešení dopravní ešení kanalizace, voda, plyn vedení NN, VO, sd l. vedení Stupe PD: Hodonín, Radniní

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Povodňová komise obce Poličná

Povodňová komise obce Poličná Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Poličná Stanoviště: 144/, Poličná 75701 Telefon: 724205382 Poznámka: www.edpp.cz/dpp/policna Jméno: Vladimír Místecký Funkce v komisi: předseda

Více