PROJEKT MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT MECHANIK ELEKTROTECHNIK"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROJEKT IMPLEMENTACE MECHATRONIKY DO VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ VZDĚLÁVACÍ MODUL PRO VÝUKU MECHATRONIKY PRO STUDIJNÍ OBOR L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK SE ZAMĚŘENÍM NA MECHATRONIKU A AUTOMATIZACI

2 Obsah Obsah...2 Charakteristika oboru vzdělání ve vztahu k mechatronice (Šuhaj) Uplatnění mechatroniky v jednotlivých profesích Spolupráce se sociálními partnery...4 Zdůvodnění obsahu výukového modulu mechatroniky (Fiksa, Gemrot)...6 Co je mechatronika? (Ločárková, Růža)...8 Obsah vzdělávacího programu Mechatronika (Ing. Plíšek, Ing. Vondráková)...15 Bloky učiva a výsledky vzdělávání (Ing. Buchta, Mokrý)...23

3 Charakteristika oboru vzdělání ve vztahu k mechatronice (Šuhaj) 1. Uplatnění mechatroniky v jednotlivých profesích Mechatroniky jako jednoho z nových současných trendů lze velice dobře využít i v jednotlivých profesích, které naše střední škola technická má ve své nabídce. To platí zejména v maturitních - čtyřletých oborech, ale velice dobře se uplatní i v tříletých učebních oborech. Obor mechanik elektrotechnik - zaměření na mechatroniku a automatizaci. V tomto oboru je využití mechatroniky velice rozsáhlé, neboť možnosti využití pneumatické popř. hydraulické regulace obvodů s připojením na PLC automaty s možností jejich naprogramování do jednotlivých nejen školních úloh, ale i pro rozsáhlé využití v praktické činnosti. Obor mechanik strojů a zařízení U tohoto oboru je hlavní využití mechatroniky převážně v seřizování a instalaci pneumatických a hydraulických komponentů do obslužných linek, naprogramování a chod podávacích automatů u jednotlivých CNC strojů a jejich synchronizace s ostatními obráběcími centry. Obor mechanik seřizovač pro strojní obrábění Zde je možné uplatnění mechatroniky v seřízení CNC strojů ve výrobním procesu převážně u pneumatického a hydraulického upínání nástrojů a obrobků, u seřizování robotů pro podávání a vyjímání polotovarů a hotových výrobků s jejich následnou automatickou kontrolou. Obor technik modelářských zařízení Zde lze velice dobře navázat na základy programování, které žáci v průběhu studia probírají. Mechatronika ať v podobě pneumatiky a nebo hydrauliky je vhodným doplněním znalostí, které žáci mohou ve svém dalším odborném růstu velice dobře využít. Obor elektrikář V tomto oboru lze využít znalostí žáků jak z problematiky slaboproudé tak i silnoproudé elektrotechniky. Lze zde rozšiřujícím učivem hlavně v programování PLC automatů rozšířit učivo v programování pneumatických a hydraulických komponentů ve výrobních linkách a procesech. Obor nástrojař I u tohoto oboru je vzhledem ke stále rostoucí automatizaci a modernizaci této velice žádané profese dosáhnout začleněním jednotlivých prvků mechatroniky a to hlavně pneumatiky vhodným programům pro upínání nástrojů na jednotlivé stroje. Zařazováním hydraulických prvků do výroby složitých nástrojařských výrobků a komponentů.

4 Obor obráběč kovů CZ.1.07/1.1.01/ V vzhledem k tomu, že i v tomto oboru žáci probírají základy programování z důvodu jejich možného zařazení na CNC stroje je zde možné uplatnění mechatroniky v seřízení CNC strojů ve výrobním procesu převážně u pneumatického a hydraulického upínání nástrojů a obrobků, u seřizování robotů pro podávání a vyjímání polotovarů a hotových výrobků s jejich následnou automatickou kontrolou. Obor zámečník I tento obor má k problematice mechatroniky velice blízko, jelikož základy znalosti jednotlivých pneumatických a hydraulických prvků jsou pro odborníky tohoto zaměření nezbytné. Znalost začleňování komponentů do sestav, vyhledávání a opravy jednotlivých prvků, znalost funkce jsou nezbytným předpokladem budoucího odborníka v tomto oboru. Obor modelář V této profesi výroba modelů převážně na CNC strojích vyžaduje odborníky, kteří znají problematiku mechatroniky a to ať pneumatiky, tak i hydrauliky. Znalost naprogramování obslužných robotů, upínání nástrojů je z pohledu mechatroniky a jejího využití velice žádanou. Obor autolakýrník Má ve své podstatě základy pneumatiky jako základ. Seřizování stříkacích pistolí, vstupního a výstupního tlaku je pro začínajícího autolakýrníka základní prioritou. V současné době, ve větších firmách, však jsou stále častěji ruční práce nahrazovány jedno i víceúčelovými roboty a proto základní výuka mechatroniky je vhodným doplňkem učiva tohoto oboru. Obor kovář Tato profese má pro využití mechatroniky také své opodstatnění, jelikož převážná část kovacích lisů je v současné době hydraulických a znalost seřízení kovací síly, ustavení kovadel a nastavení dalších parametrů kování vyžaduje nemalé znalosti z regulace hydraulických obvodů, jejich funkce a zapojení Obor slévač Tento obor má velkou možnost využití mechatroniky zejména v pneumatice a to při výrobě forem na vytřásadlech, kde se využívá převážně pneumatiky. Nastavení zdvihu při vytřásání pěchování je ve své podstatě základem pro správnou výrobu formy pro budoucí odlitek. 2. Spolupráce se sociálními partnery Střední škola technická Žďár nad Sázavou zajišťuje přípravu žáků v učebních a studijních oborech metalurgického, strojírenského a elektrotechnického zaměření. Vzdělávací nabídku obsahově i odborným zaměřením průběžně přizpůsobuje potřebám trhu práce. Výsledkem je zájem zaměstnavatelů o absolventy všech učebních a studijních oborů.

5 Škola již několik roků spolupracuje s významnými podnikatelskými svazy, jako je např. Svaz průmyslu, Svaz strojírenské technologie, Svaz sléváren a jeho sekce Svaz modeláren. Svaz modeláren udělil naší škole statut přidruženého člena s pověřením zprostředkovat vzájemné kontakty a spolupráci mezi svazem a školami v Plzni, Ostravě a Uničově, které na základě pověření zaměstnavatelských svazů zajišťují výuku oborů slévač, modelář a technik modelářských zařízení. Střední škola technická rozvíjí spolupráci s nejvýznamnějšími firmami v regionu, jako jsou např. ŽĎAS, a.s.: v této v našem regionu největší firmě je zastoupení mechatroniky velice rozšířené. Například lze jmenovat CNC obráběcí centra špičkové úrovně vybavená robotikou. Stroje, které firma vyrábí jsou také ve většině případů osazovány špičkovými pneumatickými ahydraulickými komponenty světových výrobců. DEL, a.s.: tato firma se zabývá převážně realizací a osazováním strojů celých elektro vybavení. I ona má ve svém programu výrobu robotnických center s využitím pneumatiky a hydrauliky v mechatronice. HETTICH, ČR k.s.: zastoupení mechatroniky je ve firmě velice obsáhlé. Lze jmenovat automaty na kompletování polotovarů ve finální výrobky, použití mechatroniky v třískovém a beztřískovém obrábění kovů, odlévání plastů a barevných kovů na automatech a poloautomatech MEDIN, a.s.: i v tomto podniku je mechatronika zastoupena u číslicově řízených strojů ať mechanizovanými roboty, nebo robotickými centry TOKOZ, a.s.: tato firma má ve svém výrobním programu mnoho procesů přímo souvisejících s mechatronikou. Je možno jmenovat CNC obráběcí centra, lisy u kterých je využívána pneumatika a hydraulika, montážní linky na sestavování finálních výrobků z jednotlivých komponentů vyráběných v podniku SANBORN, a.s., WERA WERK, s.r.o. Ustavila Oborovou radu při Střední škole technické Žďár nad Sázavou, která sdružuje nejvýznamnější firmy z regionu spolupracující se školou. Škola rovněž spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou a Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou. Dvakrát ročně škola organizuje pro zástupce firem schůzky, na kterých firmám poskytuje informace o organizaci výuky, projednává vzdělávací nabídku v návaznosti na potřeby firem, souvislou odbornou praxi žáků ve firmách a vzájemnou spolupráci při vzdělávání. Cílem výše uvedených aktivit školy je zapracovat poznatky získané od sociálních partnerů do výchovně vzdělávací práce, stanovit její obsah a tím přiblížit výuku praktickým potřebám. Vývoj na trhu práce ukazuje, že Střední škola technická je schopna pružně reagovat na vzniklé potřeby a dokáže výchovně vzdělávací práci organizovat tak, aby absolventi získali vědomosti a dovednosti potřebné k úspěšnému výkonu zvolené profese. Významnou aktivitou v této oblasti je možnost organizace odborné praxe žáků 3.ročníků učebních oborů ve firmách. Zkušenosti ukazují, že praxe je velkým přínosem nejen pro žáky, ale také pro školu. Došlo k významnému prohloubení spolupráce i k rozšíření poznatků o vývoji

6 profesí v jednotlivých firmách. Posílila se zpětná vazba při posuzování úrovně vědomostí a dovedností absolventů, které jsou firmami hodnoceny velmi dobře. Poznatky ze spolupráce jsou zapracovány do ŠVP ve formě odborných kompetencí a v předpokládaných výsledcích vzdělávání. Jejich obsah respektuje požadavek zaměstnavatelů na univerzálnější přípravu absolventů a na posílení odborného vzdělávání v oblasti programování a automatizace. Zdůvodnění obsahu výukového modulu mechatroniky (Fiksa, Gemrot) Co je mechatronika? Mechatronika je prolínající kombinací několika inženýrských oborů. Nejčastěji bývá mechatronika umístěna mezi strojírenství, elektroniku a výpočetní techniku, které dohromady umožnují vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Výraz mechatronics poprvé použil Tetsuro Mori, inženýr japonské firmy Yaskawa, v roce Jedná se o spojení slov Mechanical systems a Electronics Ve svém překladu znamená strojnictví a elektroniku. Studium mechatroniky typicky zahrnuje zejména matematiku, strojírenství, teorii obvodů, elektroniku, pohony, telekomunikace, teorii řízení a prostředky řízení, zpracování signálu, robotiku a další specializace. Mechatronika Obsah vzdělávání: Základy elektroniky, činnosti elektronických obvodů, ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků. Výroba, montáž, provoz, obsluha, seřizování, oživování, diagnostikování, opravy elektronických prvků a zařízení z oblastí elektroniky v rozsahu dle zaměření oboru. Uplatnění: Maturitní obory se širokou uplatnitelností ve všech typech státního i soukromého sektoru při výrobě, montáži, opravách a servisní činnosti v rozsahu dle zaměření oboru. V oblasti slaboproudé elektroniky, výpočetní techniky, programovatelných automatů, počítači řízených strojů, center a linek. V rámci projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou bude realizována výuka mechatroniky podle odborného zaměření ve čtyřletých maturitních oborech:

7 mechanik seřizovač se zaměřením pro mechatroniku mechanik elektrotechnik se zaměřením na elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač pro strojní obrábění technik modelových zařízení Absolventi výše uvedených maturitních oborů se uplatní při programování PLC řídících systémů, při provozu, diagnostice a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy. Budou ovládat činnost základních pneumatických a hydraulických prvků a budou schopni číst schémata pneumatických a hydraulických obvodů, prakticky je zapojovat a obvody užívat v praxi. ve tříletých učebních oborech: strojní mechanik nástrojař modelář slévač obráběč kovů kovář autolakýrník Absolventi výše uvedených tříletých oborů budou seznámeni s problematikou využití mechatroniky na takové úrovni, aby byli schopni samostatně řešit základní obsluhu pneumatických a hydraulických systémů a aby byli schopni řešit jednoduché úkony údržby a diagnostiky mechatronických zařízení. Pneumatika V současnosti moderní průmyslové provozy si prakticky nelze představit bez využívání stlačeného vzduchu a pneumatická zařízení se úspěšně využívají v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Studium pneumatiky zahrnuje následující moduly výuky. Vlastnosti vzduchu Ventily

8 Pohony Vakuum Hospodárné využití stlačeného vzduchu Pneumatické obvody Řízení pneumatických prvků Údržba pneumatických prvků Hydraulika Hydraulika je používána především v těžkém strojírenství, u lisů, na jeřábech a na mobilních stavebních strojích. Další důležitou oblastí použití hydrauliky jsou obráběcí stroje a výrobní linky, používající hydraulické upínání a hydraulické mechanismy pro manipulaci s výrobky při transportu. Studium pneumatiky zahrnuje následující moduly výuky. Vlastnosti kapalin Hydraulické rozvaděče Hydraulické pohony Hospodárné využití hydraulických systémů Hydraulické obvody Řízení hydraulických prvků Údržba hydraulických prvků Následující odstavce Vám přináší základní informace o odborném obsahu mechatroniky v oboru Mechanik elektrotechnik, který se dále dělí na dva studijní obory Mechatronika a Elektrotechnická zařízení. Co je mechatronika? (Ločárková, Růža) Mechatronika je prolínající kombinace několika inženýrských oborů. Nejčastěji bývá mechatronika umístěna mezi strojírenství, elektroniku a výpočetní techniku, které dohromady umožňují vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Jiná definice uvádí kombinaci strojírenství, elektrotechniky, elektroniky a informační technologie.

9 Výraz mechatronics poprvé použil Tetsuro Mori - inženýr japonské firmy Yaskawa - v roce Jedná se o spojení slov Mechanical systems a Electronics Ve svém překladu znamená strojnictví a elektroniku. Spolu s vývojem prvních řídicích počítačů a posléze mikroprocesorů začaly vznikat už v 70-tých a 80-tých letech v našich podnicích jednotlivé výrobní stroje, automaty i celé automatické linky, které v hojné míře využívaly k ovládání mechanismů i k řízení technologického procesu tehdy dostupné prostředky výpočetní techniky. Tyto přirozené tendence byly spojovány s pojmy mechanizace, automatizace a racionalizace. Nové informační technologie umožnily snížit na minimum četnost zásahů obsluhy do ovládání strojů a zařízení a přinesly podstatně dokonalejší kontrolu technologického procesu. Dá se říci, že už i tyto automatické výrobní linky nesly většinu znaků mechatronických systémů v současném chápání tohoto pojmu. Významným znakem mechatronických systémů je i vysoký stupeň jejich inteligence spočívající v programovatelnosti, adaptabilitě, optimálním řízení, diagnostice, samoopravitelnosti apod. Vysoká spolehlivost mechatronických výrobků bývá samozřejmostí. Využití informační technologie v jemné mechanice, v mikrotechnice (objevil se pojem mikromechatronika) pro účely medicíny, optiky, zpracování dat ad. Použití inteligentních materiálů (smart materiály). V současnosti je neodmyslitelnou součástí jakéhokoliv průmyslového odvětví ovládací technika. Proto rozvoj výrobních sil je nyní charakterizovaný snahou o dokonalou automatizaci výrobních procesů. Žádný technický směr se bez ovládání, řízení a regulace nemůže rozvíjet a úspěšně prosperovat. Proto je snaha osvobozovat člověka od namáhavé a monotónní práce, neboť v automatizaci jsou zatím značné rezervy ke zvyšování produktivity a efektivity činnosti v jednotlivých odvětvích. Automatizační technika prošla v poslední době bouřlivým vývojem, jak z pohledu součástkové základny a prostředků, tak z pohledu poznání, aplikované teorie a metodiky aplikací. Radikálně se změnily i technické prostředky pro vývoj a tvorbu aplikací. Osobní počítače a systémy pro automatické navrhování a projektování jsou dnes zcela běžné ve většině oborů. Dnes není automatizace něčím unikátním, co je výsadou drahého komfortu rozsáhlých výrobních linek a náročných technologických procesů. Kvalitní a inteligentní řízení je dostupné i pro obyčejné stroje, pomocné mechanismy a technologická zařízení ve všech oborech. S inteligentní automatizační technikou se běžně setkáváme v nevýrobní automatizaci, zejména v malé energetice a v technice budov, kde přináší značné úspory. Obtížně bychom hledali obor, kde není automatizační technika využívána. Jednou ze stěžejních odborností nového odvětví mechatronika je výuka řízení a ovládání procesů pomocí pneumatických, hydraulických a elektrických komponentů. Elektropneumatické a elektrohydraulické obvody Tyto obvody se vyznačují tím, že stlačený vzduch nebo tekutina je v nich použita pouze pro přenos energie, tedy k vykonání požadované práce. Řízení jednotlivých úkonů, tedy přenos signálu, je zde realizován elektricky. Řízení pomocí elektrických zařízení lze rozčlenit na řízení

10 pomocí různých kontaktů a relé a řízení pomocí programovatelných automatů, případně dálkové řízení po průmyslové sběrnici. Pneumatické a hydraulické mechanismy jsou nedílnou součástí mnoha výrobních, montážních a balících strojů a linek, což lze demonstrovat na výukovém trenažéru. Jedná se o montážní linku, kde řada přímočarých a kyvných pohonů, úchopných hlavic nebo vakuových mechanismů, přisouvá jednotlivé díly do dosahu robota, který následně sestavuje montážní celek. Principy elektrického řízení - Ovládání a regulace Základním a hlavním rozdílem mezi ovládáním a regulací systému je, že ovládání je řízení systému bez zpětné kontroly měřením, kdežto regulace je pochod, při kterém je regulovaná veličina průběžně srovnávána s jinou veličinou, podle které je upravována na požadovanou hodnotu. Ovládání je proces, při kterém jedna nebo více veličin jako vstupní veličiny působí podle zvláštních zákonitostí systému na jiné veličiny veličiny výstupní. Charakteristické pro ovládání je přenos působení přes jednotlivé přenosové členy v otevřeném obvodu, tj. bez zpětné vazby. Ovládání je řízení bez zpětné kontroly měřením, sloužící k ovlivňování velkých energií malými. Systém se zobrazuje obdélníkem blokem. Vstupující veličiny se označují písmenem u, vystupující veličiny, které zasahují do ovládaného toku energie nebo hmoty se značí y. Regulace je udržování hodnoty regulované veličiny podle daných podmínek zjištěných měřením. Automatická nebo-li samočinná regulace je automatické udržování hodnot regulované veličiny podle daných podmínek zjištěných měřením. (Je to pochod, který probíhá v uzavřeném regulačním obvodu bez zásahu člověka). Ruční regulace probíhá v zařízení, kde spojovacím článkem mezi měřicím členem a regulačním orgánem je člověk. Kritéria pro výběr pracovního média: - síla - spolehlivost - dráha - regulovatelnost - rychlost - druh pohybu (lineární, rotační atd. ) - stavební rozměry - ovladatelnost - rychlost - akumulace - citlivost - spotřeba energie Příklady prvků používané v elektropneumatických a elektrohydraulických systémech Komponenty pro spínání Elektromechanická relé

11 Polovodičová relé Nízkonapěťová spínací zařízení Monitorovací produkty Koncové spínače Tlačítka CZ.1.07/1.1.01/ Komponenty pro řízení systému Regulátory teploty Napájecí zdroje Časovače Čítače Programovatelná relé Digitální panelové zobrazovače Senzory Fotoelektrické senzory Indukční senzory Rotační enkodery Měřicí čidla Kamerové senzory a systémy Senzory s optickými vlákny Identifikační systémy Pohony a řízení pohybu Jednotky pro řízení pohybu Servosystémy Frekvenční měniče Bezpečnostní komponenty

12 Nouzové zastavení Bezpečnostní koncové spínače Bezpečnostní dveřní spínače Bezpečnostní senzory Bezpečnostní řídicí jednotky a reléové jednotky Programovatelné bezpečnostní systémy Bezpečnostní relé Programovatelné automaty Programovatelné automaty jsou programovatelné řídicí systémy umožňující řízení průmyslových a technologických systémů a procesů, u starších typů a u menších systémů specializované na úlohy převážně logického typu. Jsou známé pod označením PLC (Programmable Logic Controller). Menší typy bývají řešeny jako kompaktní celky, větší se zásadně konstruují jako modulární. V automatizační technice se programovatelné automaty používají zhruba od r Původně byly určeny pro řízení strojů, jako náhrada za pevnou reléovou logiku. Postupně se jejich možnosti rozšiřovaly a dnes se s nimi můžeme setkat v nejrůznějších oborech, kde mnohdy vytlačují dříve používané přístroje. Jsou to nejenom tradiční strojírenské výrobní technologie včetně manipulační a dopravní techniky, ale i energetika (regulace v elektrárnách, v kotelnách v klimatizačních jednotkách i chladících zařízeních). Uplatnění mají programovatelné automaty rovněž i v chemických výrobách, farmacii, v zemědělských výrobnách atd. Od relé k PLC Myšlenka přechodu od pevné reléové logiky k programové realizaci v PLC, je v dnešní době čím dál více aktuální. Při realizaci pevnou logikou jsou logické funkce realizovány pevným zapojením logických prvků. V reléové technice to jsou kontakty tlačítek, relé a stykačů, koncových spínačů a dvoupolohových spínačů s kontaktním výstupem pro různé veličiny (např. polohy, teploty, hladiny, tlaku). Ovládány jsou cívky relé a stykačů, elektromagnetické spojky, elektropneumatické a elektrohydraulické převodníky pro ovládání akčních členů a pohonů, spínače elektrických motorů, topných těles, svítidel a jiných elektrických spotřebičů. Při realizaci programovatelným automatem jsou všechny prvky, které mají vstupní charakter připojeny na vstupní svorky PLC. Z výstupních svorek jsou ovládány všechny prvky akčního charakteru, ale i signálky, případně další pomocné proměnné, např. pro aktivaci řádků tlačítek nebo pater přepínačů při multiplexovaném vyhodnocení (šetří se tak počty vstupů). Vztahy mezi vstupními a výstupními svorkami a časové závislosti jsou realizovány uživatelským PLC programem.

13 Relé, stykače a tlačítka jsou v některých případech nenahraditelné a nemá smysl se bránit jejich použití i v případech, kdy je k řízení použit PLC. Z bezpečnostních důvodů, se ale takovéto systémy realizují s bezpečnostními záložními okruhy, např. obvod CENTRAL STOP. Nemá smysl bránit se příležitostnému vytváření logických funkcí prostým propojením kontaktů, obzvláště, pokud tím ušetříme počty vstupů a výstupů PLC a snížíme tak jeho cenu. Rozsáhlejší funkce, se ale kontaktní a reléovou technologií již nerealizují a svěřují se důsledně programu PLC. Proč právě PLC Hlavní předností PLC je možnost rychlé realizace systému. Technické vybavení nemusí uživatel vyvíjet. Stačí navrhnout a včas objednat vhodnou sestavu modulů programovatelného automatu (konfiguraci) pro danou aplikaci, vytvořit projekt, napsat a odladit uživatelský program a vše uvést do chodu. Důvodem vzniku PLC byla malá odolnost počítačů v průmyslovém prostředí. Programovatelné automaty jsou odolnější v mnoha oblastech. Vyšší odolnost vůči vibracím - například u počítače by nevydržel pevný disk a také jeho celková konstrukce je stavebnicová a při vibracích se "rozpadá". U automatu disk není a jeho mechanická konstrukce je pevnější. Vyšší odolnost vůči prachu a vlhkosti - do počítače je prach vháněn ventilátorem a zde se usazuje (kvůli rovnoměrnému proudění vzduchu v počítači). V kombinaci s vysokou vlhkostí může způsobit zkrat. U automatů ventilátor není, protože mají podstatně nižší spotřebu a není je tedy nutno chladit. Konstrukce automatu je dělána tak, aby se nedal snadno vyzkratovat. Vyšší odolnost při výkyvech napájení - elektrická síť továrny může kolísat (například při rozběhu nebo zastavení stroje, který odebírá větší množství proudu). Zdrojové jednotky jsou dělány tak, aby vydržely (některé) proudové špičky, záložní baterie je schopna nahradit výpadky proudu. Vyšší odolnost vůči elektromagnetickým polím - u automatu není tolik součástek, které by se dali zmagnetovat a většina výrobců se snaží tyto prvky odstínit. Všechny nevýhody počítačů se dají vylepšit (odpružení disku, vzduchotěsné oddělení od okolního prostředí s vlastním chlazením atd., ale narůstá nám zde cena, která je jedním z hlavních faktorů. I PLC mají své nevýhody. Jednou z hlavních je nižší rychlost (oproti počítačům). Současné automaty například nedokáží pracovat s obrazem. U takovýchto výrob (například osazování desek plošných spojů) musíme postupovat opačně, to znamená přizpůsobovat výrobu počítačům (průmyslovým). U této výroby nemáme problém s vibracemi, ale snažíme se o čisté prostředí bez prachu, počítače mají vlastní elektrický okruh, který je zálohován atd. Kromě vysoké odolnosti hardwarové, mají automaty i vyšší odolnost softwarovou. Software je "ušit na míru" danému automatu a je tak stabilnější než běžné OS u počítačů. Od PLC vyžadujeme vysokou spolehlivost. PLC zajišťují často i funkce ochran, někdy jsou PA navzájem zálohovány. Charakteristické vlastnosti PLC

14 Dříve PA jen pro logické řízení, tj. zpracování dvou stavových veličin. Dnešní PA rozšířeny o regulační funkce zpracovávají i signály analogové, eventuálně i číslicové. Jádrem PA je mikropočítač, tj. mikroprocesor + paměť + vstup/výstupní obvody + další. Mikroprocesor vykonává veškeré logické a aritmetické operace. Uživatel nemusí znát mikroprocesor ani použitý OS. Chod PA je řízen systémovým SW (který je dodán od výrobce) tak, aby uživatelský SW byl co nejjednodušší. Program je psán ve speciálním jazyku, problémově orientovaném, přizpůsobeným pro daný automat (standardizace teprve začíná). Nezbytným příslušenstvím PA je programovací přístroj. Slouží k editaci (vytváření) programů, k monitorování a ke kontrole chodu PA, k dokumentaci a k manipulaci s programy. Univerzálnost automatu je dosažena volitelným počtem a sortimentem vstupně/výstupních jednotek. Pro náročné a speciální algoritmy jsou specializované jednotky ( inteligentní periferie ), například ovládání krokových motorků, vícenásobné regulátory a další. Pro tento obor byl na naší škole vyčleněn prostor pro realizaci specializované linky s prvky pneumatiky a hydrauliky, která slouží pro výuku praktického vyučování a odborného výcviku v dané odbornosti. Tato linka může být dále využívána pro výuku rekvalifikantů z úřadů práce a pro školení pracovníků, pracujících v mechatronických provozech. Absolvent studia získá v rámci odborného zaměření znalosti v problematice řešení mechatronických systémů. Těžiště odborných znalostí a dovedností se nachází průřezově v oblastech elektroniky, měření elektrických a neelektrických veličin, strojírenství, základních IT technologií, programování a komplexní automatizace. V úzké vazbě na praktické ověřování v OV zvládne absolvent studia kompetence z problematiky: metod teorie řízení, jako je řízení nelineárních a diskrétních systémů, včetně vizualizaceprocesů principů automatizace řízení a regulace řídících systémů senzoriky, programování a robotizace servis a programování CNC strojů, digitálních pohonů a číslicové techniky diagnostiky poruch technických zařízení, strojů a přístrojů výroba a návrh desek plošných spojů výroba elektronických a elektrotechnických modulů práce operátora mechatronických provozů a systémů aplikace CAD a PLC technologií využití moderních materiálů a technologií návrhu a údržby obvodů řízení dynamiky a statiky plynů a kapalin aplikací pneumatických a hydraulických pohonů, čidel a převodníků

15 měření elektrických a neelektrických veličin CZ.1.07/1.1.01/ V rámci průřezových témat absolvent zvládne posoudit kvalitu a množství vykonané práce, orientuje se v základech ekonomiky, principech činnosti firmy a státu, základech managementu, má přehled o Světě práce a dokáže své poznatky uplatňovat v praxi. Studijní obor Mechanik elektrotechnik Mechatronik se vyznačuje velkou šíří vědomostního základu, který je ve vyšších ročnících vhodně rozvíjen odbornou specializací. Cílem je vychovat absolventa, který pružně reaguje na požadavky trhu práce, ovládá dokonale svou profesi, dále se vzdělává a prohlubuje své praktické a teoretické znalosti získané za dobu studia. Obsah vzdělávacího programu Mechatronika charakteristika a profil absolventa (Ing. Plíšek, Ing. Vondráková) Program Mechatronika lze vymezit jako interdisciplinární inženýrský obor spojující poznatky z mechaniky, elektroniky, informatiky a dalších oborů. Zabývá se vývojem a návrhy mechatronických výrobků, vyšetřuje jejich vlastnosti a chování. Pod pojmem mechatronický výrobek rozumíme takový výrobek, jehož funkci vedle mechanických prvků zajišťují i prvky elektronické. Mechatronické výrobky nelze ztotožnit s výrobky elektromechanickými, i když obsahují elektronické prvky. Mechatronickým výrobkem se stává až tehdy, vykazuje-li určitý stupeň inteligence. Základní stupeň inteligentního chování zajišťuje mechatronickým výrobkům jejich programovatelnost (např. pohyb ramene robota) a samoregurovatelnost (např. automatický pilot). Inteligentní chování výrobku znamená, že k vyššímu stupni inteligentního chování lze přiřadit tyto vlastnosti: diagnostika vlastních chyb, jejich vyhodnoceni a následné opravení sama sebe. Dále umí tato zařízení učit se na základě získaných zkušeností, poskytovat rady uživatelům, organizovat vlastní spolupráci s jinými inteligentními stroji apod. Program Mechatronika je určen pro žáky ve strojírenských a elektrotechnických oborech i oborech příbuzných. Absolvováním programu si žáci rozšíří svoje znalosti a dovednosti v oboru, zvýší svoji flexibilitu a zároveň zvýší svoji uplatnitelnost na trhu práce. Program je určen pro žáky studijních oborů ukončených maturitní zkouškou a také pro žáky učebních oborů, jejichž vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. Program bude zpracován v modulovém uspořádání, kdy výuka bude uzpůsobena skladbou modulů potřebám jednotlivých studijních a učebních oborů.

16 Absolvent žádaného a perspektivního studijního oboru Mechanik elektronik mechatronik bude vzděláván tak, aby v praxi využíval veškeré znalosti a dovednosti získané v uvedeném studijním programu. Zařazení do oborů: Studijní obory: mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač technik modelových zařízení Učební obory: strojní mechanik elektrikář nástrojař obráběč kovů modelář, slévač, kovář, autolakýrník Výuku mechatroniky bude zařazena v předmětech Studijní obory: Mechatronika mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač technik modelových zařízení Automatizace

17 mechanik elektrotechnik mechatronik CZ.1.07/1.1.01/ mechanik elektrotechnik elektrická zařízení Technická dokumentace mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač Elektrotechnika mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení Odborný výcvik mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač technik modelových zařízení Učební obory: Technologie strojní mechanik elektrikář nástrojař obráběč kovů modelář, slévač, kovář, autolakýrník

18 Strojnictví strojní mechanik nástrojař obráběč kovů CZ.1.07/1.1.01/ Automatizace elektrikář Návrh modulů pro studijní program Mechatronika: Tekutinové mechanismy - Úvod do problematiky pneumatických a hydraulických mechanismů Pneumatika - seznámení se zařízením na přípravu a úpravu stlačeného vzduchu, s prvky pneumatických obvodů Elektropneumatika - zapojovat a provozovat elektropneumatické systémy Hydraulika - seznámení se zařízením na přípravu a úpravu stlačené kapaliny, s prvky hydraulických obvodů Elektrohydraulika - porozumět elektrohydraulickým obvodům Servotechnika - porozumět principům, činnosti a konstrukcí elektrohydraulických převodníků a servopohonů umět je zapojovat a používat. a principům regulace polohy, rychlosti, síly Proporcionální technika - porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou elektrohydraulikou, Řízení pneumatických a hydraulických obvodů PLC automatem - Porozumět struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy Měřící technika - seznámit se s principem měření neelektrických veličin Robotika seznámení s členěním manipulačních zařízení, kinematickou strukturou robotů, jejich konstrukcí a způsoby řízení Zařazení dalších témat po vzájemné dohodě Absolventi celého programu Mechatronika získají v rámci odborného zaměření znalosti v problematice řešení mechatronických systémů. Těžiště odborných znalostí a dovedností se nachází průřezově v oblastech elektroniky, měření elektrických a neelektrických veličin, strojírenství, základních informačních a komunikačních technologií, programování a komplexní automatizace.

19 Přehled klíčových kompetencí CZ.1.07/1.1.01/ získávat a podávat potřebné informace, vyjadřovat se výstižně a logicky řešit problémy osobní i odborné být schopen obhájit vlastní řešení chápat jazyk jako prostředek komunikace, dokázat jej vhodně využívat v nejrůznějších komunikativních situacích uvědomovat si význam osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, uplatňovat společenskou a řečovou etiketu disponovat dovednostmi potřebnými pro sebereflexi, utvořit si adekvátní sebevědomí vytvořit si pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu být připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti uvědomovat si svou národní identitu, svá lidská práva a respektovat práva ostatních být schopen využívat matematických postupů při řešení reálných situací být schopen využívat osobní počítač s aplikačním programovým vybavením při řešení odborných problémů mít kladný vztah k vlastní profesi orientovat se na trhu práce mít představu o aspektech soukromého podnikání Přehled odborných kompetencí uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické dokumentace využívat při řešení úloh z mechatroniky normy a další zdroje informací zpracovávat návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze standardních prvků vytvořit technickou dokumentaci k navrženým mechanizmům vytvořit technickou dokumentaci pomocí výpočetní techniky číst a vytvářet výkresy sestavení a schémata aj. produkty grafické technické komunikace používané ve strojírenství a elektrotechnice znát základní elektrotechnické veličiny a uplatňovat je při řešení praktických problémů

20 řešit obvody stejnosměrného a střídavého proudu a uplatňovat je v mechatronice vytvářet popisy jednotlivých technologických operací při využití mechatroniky vytvářet programy pro vykonávání jednodušších pracovních operací na číslicově řízených strojích navrhovat způsoby a podmínky kontroly jakosti používat měřidla, měřicí přístroje a diagnostické přístroje aplikovat vhodně běžné způsoby kontroly a měření základních technických veličin a elektrických parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení využívat výsledků měření pro kontrolu, diagnostiku a zprovozňování elektrotechnických strojů a zařízení provádět základní práce při nastavování a diagnostice automatických systémů využívat aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby využívat aplikační programy pro podporu péče o technický stav strojů znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence realizovat nařízení vyplývající z prevence bezpečnosti práce a ochrany zdraví používat osobní ochranné pracovní prostředky podle platných právních norem a předpisů znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady zpracovávat v souladu se servisní a provozní dokumentací strojů a zařízení plány jejich ošetřování a údržby navrhovat s použitím servisní dokumentace strojů a zařízení způsoby zjišťování jejich technického stavu či závad rozhodovat o způsobu opravy závad běžných konstrukčních uzlů a agregátů strojů a zařízení

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech

Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech Úprava ŠVP Elektrikář v rámci projektu Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech Předmět Automatizace 3 hodiny týdně celkem 99 hodin 1. Automatizace, základní pojmy Dotace učebního bloku: 1

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D.

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Podmínky pro úspěšné absolvování ZÁPOČET Vypracování a ústní obhajoba dvou semestrálních prací Účast na cvičeních a získání

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Konstrukce a v letectví:... 3 Zaměření Průmyslový design a konstrukce vozidel:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ

TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Hlávka TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ Vytvořeno v rámci Operačního

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MECHATRONIKA. Střední škola technická je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MECHATRONIKA. Střední škola technická je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MECHATRONIKA Střední škola technická je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 PROJEKT OP VK IMPLEMENTACE MECHATRONIKY DO VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ NA

Více

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy.

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy. Slovo ředitele Střední škola elektrotechnická patří mezi přední elektrotechnické školy v České republice nejen díky své dlouholeté tradici, ale i díky perspektivám, které nabízí současným i budoucím žákům.

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

DOKUMENTY ZPRACOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU MECHATRONIKA

DOKUMENTY ZPRACOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU MECHATRONIKA DOKUMENTY ZPRACOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU MECHATRONIKA Stav zpracování ke dni 30.09.2011 Název dokumentu Stav E-learning Poč. stran Poznámka Vzdělávací program pro výuku mechatroniky Vzdělávací program technik

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.sse-najizdarne.cz OSTRAVA 2015 Analýza byla vytvořena za finančního

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY počet stran: 1/7 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Školní rok: 2012-2013 1. Obor studia: mechanik seřizovač Strojírenství ústní zkouška Odborný výcvik 1.1 Zkouška z z předmětů technologie. Zodpovídá: Milan

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k uspořádání řídícím systémům i řízení manipulátorů a robotů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Kombinační automaty (logické obvody)

Kombinační automaty (logické obvody) Kombinační automaty (logické obvody) o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_01_Prehled_schematickych_znacek.pptx o Téma: Přehled schématických značek o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_02_Prehled_schematickych_znacek_test.pptx

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1.1 VÝVOJ MECHATRONIKY Ve vývoji mechatroniky lze vysledovat tři období: 1. etapa polovina 70. let, Japonsko, založení nového oboru shrnuje poznatky z mechaniky,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž PŘÍPRAVA PRAVA ODBORNÍKŮ PRO SLÉVÁRENSKOU VÝROBU V současn asné době roste na trhu práce potřeba kvalifikovaných pracovníků v metalurgických profesích. MěníM se požadavky na obsah odborných vědomostí a

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

2. Mechatronický výrobek 17

2. Mechatronický výrobek 17 Předmluva 1 Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více