PROJEKT MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT MECHANIK ELEKTROTECHNIK"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROJEKT IMPLEMENTACE MECHATRONIKY DO VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ VZDĚLÁVACÍ MODUL PRO VÝUKU MECHATRONIKY PRO STUDIJNÍ OBOR L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK SE ZAMĚŘENÍM NA MECHATRONIKU A AUTOMATIZACI

2 Obsah Obsah...2 Charakteristika oboru vzdělání ve vztahu k mechatronice (Šuhaj) Uplatnění mechatroniky v jednotlivých profesích Spolupráce se sociálními partnery...4 Zdůvodnění obsahu výukového modulu mechatroniky (Fiksa, Gemrot)...6 Co je mechatronika? (Ločárková, Růža)...8 Obsah vzdělávacího programu Mechatronika (Ing. Plíšek, Ing. Vondráková)...15 Bloky učiva a výsledky vzdělávání (Ing. Buchta, Mokrý)...23

3 Charakteristika oboru vzdělání ve vztahu k mechatronice (Šuhaj) 1. Uplatnění mechatroniky v jednotlivých profesích Mechatroniky jako jednoho z nových současných trendů lze velice dobře využít i v jednotlivých profesích, které naše střední škola technická má ve své nabídce. To platí zejména v maturitních - čtyřletých oborech, ale velice dobře se uplatní i v tříletých učebních oborech. Obor mechanik elektrotechnik - zaměření na mechatroniku a automatizaci. V tomto oboru je využití mechatroniky velice rozsáhlé, neboť možnosti využití pneumatické popř. hydraulické regulace obvodů s připojením na PLC automaty s možností jejich naprogramování do jednotlivých nejen školních úloh, ale i pro rozsáhlé využití v praktické činnosti. Obor mechanik strojů a zařízení U tohoto oboru je hlavní využití mechatroniky převážně v seřizování a instalaci pneumatických a hydraulických komponentů do obslužných linek, naprogramování a chod podávacích automatů u jednotlivých CNC strojů a jejich synchronizace s ostatními obráběcími centry. Obor mechanik seřizovač pro strojní obrábění Zde je možné uplatnění mechatroniky v seřízení CNC strojů ve výrobním procesu převážně u pneumatického a hydraulického upínání nástrojů a obrobků, u seřizování robotů pro podávání a vyjímání polotovarů a hotových výrobků s jejich následnou automatickou kontrolou. Obor technik modelářských zařízení Zde lze velice dobře navázat na základy programování, které žáci v průběhu studia probírají. Mechatronika ať v podobě pneumatiky a nebo hydrauliky je vhodným doplněním znalostí, které žáci mohou ve svém dalším odborném růstu velice dobře využít. Obor elektrikář V tomto oboru lze využít znalostí žáků jak z problematiky slaboproudé tak i silnoproudé elektrotechniky. Lze zde rozšiřujícím učivem hlavně v programování PLC automatů rozšířit učivo v programování pneumatických a hydraulických komponentů ve výrobních linkách a procesech. Obor nástrojař I u tohoto oboru je vzhledem ke stále rostoucí automatizaci a modernizaci této velice žádané profese dosáhnout začleněním jednotlivých prvků mechatroniky a to hlavně pneumatiky vhodným programům pro upínání nástrojů na jednotlivé stroje. Zařazováním hydraulických prvků do výroby složitých nástrojařských výrobků a komponentů.

4 Obor obráběč kovů CZ.1.07/1.1.01/ V vzhledem k tomu, že i v tomto oboru žáci probírají základy programování z důvodu jejich možného zařazení na CNC stroje je zde možné uplatnění mechatroniky v seřízení CNC strojů ve výrobním procesu převážně u pneumatického a hydraulického upínání nástrojů a obrobků, u seřizování robotů pro podávání a vyjímání polotovarů a hotových výrobků s jejich následnou automatickou kontrolou. Obor zámečník I tento obor má k problematice mechatroniky velice blízko, jelikož základy znalosti jednotlivých pneumatických a hydraulických prvků jsou pro odborníky tohoto zaměření nezbytné. Znalost začleňování komponentů do sestav, vyhledávání a opravy jednotlivých prvků, znalost funkce jsou nezbytným předpokladem budoucího odborníka v tomto oboru. Obor modelář V této profesi výroba modelů převážně na CNC strojích vyžaduje odborníky, kteří znají problematiku mechatroniky a to ať pneumatiky, tak i hydrauliky. Znalost naprogramování obslužných robotů, upínání nástrojů je z pohledu mechatroniky a jejího využití velice žádanou. Obor autolakýrník Má ve své podstatě základy pneumatiky jako základ. Seřizování stříkacích pistolí, vstupního a výstupního tlaku je pro začínajícího autolakýrníka základní prioritou. V současné době, ve větších firmách, však jsou stále častěji ruční práce nahrazovány jedno i víceúčelovými roboty a proto základní výuka mechatroniky je vhodným doplňkem učiva tohoto oboru. Obor kovář Tato profese má pro využití mechatroniky také své opodstatnění, jelikož převážná část kovacích lisů je v současné době hydraulických a znalost seřízení kovací síly, ustavení kovadel a nastavení dalších parametrů kování vyžaduje nemalé znalosti z regulace hydraulických obvodů, jejich funkce a zapojení Obor slévač Tento obor má velkou možnost využití mechatroniky zejména v pneumatice a to při výrobě forem na vytřásadlech, kde se využívá převážně pneumatiky. Nastavení zdvihu při vytřásání pěchování je ve své podstatě základem pro správnou výrobu formy pro budoucí odlitek. 2. Spolupráce se sociálními partnery Střední škola technická Žďár nad Sázavou zajišťuje přípravu žáků v učebních a studijních oborech metalurgického, strojírenského a elektrotechnického zaměření. Vzdělávací nabídku obsahově i odborným zaměřením průběžně přizpůsobuje potřebám trhu práce. Výsledkem je zájem zaměstnavatelů o absolventy všech učebních a studijních oborů.

5 Škola již několik roků spolupracuje s významnými podnikatelskými svazy, jako je např. Svaz průmyslu, Svaz strojírenské technologie, Svaz sléváren a jeho sekce Svaz modeláren. Svaz modeláren udělil naší škole statut přidruženého člena s pověřením zprostředkovat vzájemné kontakty a spolupráci mezi svazem a školami v Plzni, Ostravě a Uničově, které na základě pověření zaměstnavatelských svazů zajišťují výuku oborů slévač, modelář a technik modelářských zařízení. Střední škola technická rozvíjí spolupráci s nejvýznamnějšími firmami v regionu, jako jsou např. ŽĎAS, a.s.: v této v našem regionu největší firmě je zastoupení mechatroniky velice rozšířené. Například lze jmenovat CNC obráběcí centra špičkové úrovně vybavená robotikou. Stroje, které firma vyrábí jsou také ve většině případů osazovány špičkovými pneumatickými ahydraulickými komponenty světových výrobců. DEL, a.s.: tato firma se zabývá převážně realizací a osazováním strojů celých elektro vybavení. I ona má ve svém programu výrobu robotnických center s využitím pneumatiky a hydrauliky v mechatronice. HETTICH, ČR k.s.: zastoupení mechatroniky je ve firmě velice obsáhlé. Lze jmenovat automaty na kompletování polotovarů ve finální výrobky, použití mechatroniky v třískovém a beztřískovém obrábění kovů, odlévání plastů a barevných kovů na automatech a poloautomatech MEDIN, a.s.: i v tomto podniku je mechatronika zastoupena u číslicově řízených strojů ať mechanizovanými roboty, nebo robotickými centry TOKOZ, a.s.: tato firma má ve svém výrobním programu mnoho procesů přímo souvisejících s mechatronikou. Je možno jmenovat CNC obráběcí centra, lisy u kterých je využívána pneumatika a hydraulika, montážní linky na sestavování finálních výrobků z jednotlivých komponentů vyráběných v podniku SANBORN, a.s., WERA WERK, s.r.o. Ustavila Oborovou radu při Střední škole technické Žďár nad Sázavou, která sdružuje nejvýznamnější firmy z regionu spolupracující se školou. Škola rovněž spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou a Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou. Dvakrát ročně škola organizuje pro zástupce firem schůzky, na kterých firmám poskytuje informace o organizaci výuky, projednává vzdělávací nabídku v návaznosti na potřeby firem, souvislou odbornou praxi žáků ve firmách a vzájemnou spolupráci při vzdělávání. Cílem výše uvedených aktivit školy je zapracovat poznatky získané od sociálních partnerů do výchovně vzdělávací práce, stanovit její obsah a tím přiblížit výuku praktickým potřebám. Vývoj na trhu práce ukazuje, že Střední škola technická je schopna pružně reagovat na vzniklé potřeby a dokáže výchovně vzdělávací práci organizovat tak, aby absolventi získali vědomosti a dovednosti potřebné k úspěšnému výkonu zvolené profese. Významnou aktivitou v této oblasti je možnost organizace odborné praxe žáků 3.ročníků učebních oborů ve firmách. Zkušenosti ukazují, že praxe je velkým přínosem nejen pro žáky, ale také pro školu. Došlo k významnému prohloubení spolupráce i k rozšíření poznatků o vývoji

6 profesí v jednotlivých firmách. Posílila se zpětná vazba při posuzování úrovně vědomostí a dovedností absolventů, které jsou firmami hodnoceny velmi dobře. Poznatky ze spolupráce jsou zapracovány do ŠVP ve formě odborných kompetencí a v předpokládaných výsledcích vzdělávání. Jejich obsah respektuje požadavek zaměstnavatelů na univerzálnější přípravu absolventů a na posílení odborného vzdělávání v oblasti programování a automatizace. Zdůvodnění obsahu výukového modulu mechatroniky (Fiksa, Gemrot) Co je mechatronika? Mechatronika je prolínající kombinací několika inženýrských oborů. Nejčastěji bývá mechatronika umístěna mezi strojírenství, elektroniku a výpočetní techniku, které dohromady umožnují vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Výraz mechatronics poprvé použil Tetsuro Mori, inženýr japonské firmy Yaskawa, v roce Jedná se o spojení slov Mechanical systems a Electronics Ve svém překladu znamená strojnictví a elektroniku. Studium mechatroniky typicky zahrnuje zejména matematiku, strojírenství, teorii obvodů, elektroniku, pohony, telekomunikace, teorii řízení a prostředky řízení, zpracování signálu, robotiku a další specializace. Mechatronika Obsah vzdělávání: Základy elektroniky, činnosti elektronických obvodů, ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků. Výroba, montáž, provoz, obsluha, seřizování, oživování, diagnostikování, opravy elektronických prvků a zařízení z oblastí elektroniky v rozsahu dle zaměření oboru. Uplatnění: Maturitní obory se širokou uplatnitelností ve všech typech státního i soukromého sektoru při výrobě, montáži, opravách a servisní činnosti v rozsahu dle zaměření oboru. V oblasti slaboproudé elektroniky, výpočetní techniky, programovatelných automatů, počítači řízených strojů, center a linek. V rámci projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou bude realizována výuka mechatroniky podle odborného zaměření ve čtyřletých maturitních oborech:

7 mechanik seřizovač se zaměřením pro mechatroniku mechanik elektrotechnik se zaměřením na elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač pro strojní obrábění technik modelových zařízení Absolventi výše uvedených maturitních oborů se uplatní při programování PLC řídících systémů, při provozu, diagnostice a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy. Budou ovládat činnost základních pneumatických a hydraulických prvků a budou schopni číst schémata pneumatických a hydraulických obvodů, prakticky je zapojovat a obvody užívat v praxi. ve tříletých učebních oborech: strojní mechanik nástrojař modelář slévač obráběč kovů kovář autolakýrník Absolventi výše uvedených tříletých oborů budou seznámeni s problematikou využití mechatroniky na takové úrovni, aby byli schopni samostatně řešit základní obsluhu pneumatických a hydraulických systémů a aby byli schopni řešit jednoduché úkony údržby a diagnostiky mechatronických zařízení. Pneumatika V současnosti moderní průmyslové provozy si prakticky nelze představit bez využívání stlačeného vzduchu a pneumatická zařízení se úspěšně využívají v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Studium pneumatiky zahrnuje následující moduly výuky. Vlastnosti vzduchu Ventily

8 Pohony Vakuum Hospodárné využití stlačeného vzduchu Pneumatické obvody Řízení pneumatických prvků Údržba pneumatických prvků Hydraulika Hydraulika je používána především v těžkém strojírenství, u lisů, na jeřábech a na mobilních stavebních strojích. Další důležitou oblastí použití hydrauliky jsou obráběcí stroje a výrobní linky, používající hydraulické upínání a hydraulické mechanismy pro manipulaci s výrobky při transportu. Studium pneumatiky zahrnuje následující moduly výuky. Vlastnosti kapalin Hydraulické rozvaděče Hydraulické pohony Hospodárné využití hydraulických systémů Hydraulické obvody Řízení hydraulických prvků Údržba hydraulických prvků Následující odstavce Vám přináší základní informace o odborném obsahu mechatroniky v oboru Mechanik elektrotechnik, který se dále dělí na dva studijní obory Mechatronika a Elektrotechnická zařízení. Co je mechatronika? (Ločárková, Růža) Mechatronika je prolínající kombinace několika inženýrských oborů. Nejčastěji bývá mechatronika umístěna mezi strojírenství, elektroniku a výpočetní techniku, které dohromady umožňují vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Jiná definice uvádí kombinaci strojírenství, elektrotechniky, elektroniky a informační technologie.

9 Výraz mechatronics poprvé použil Tetsuro Mori - inženýr japonské firmy Yaskawa - v roce Jedná se o spojení slov Mechanical systems a Electronics Ve svém překladu znamená strojnictví a elektroniku. Spolu s vývojem prvních řídicích počítačů a posléze mikroprocesorů začaly vznikat už v 70-tých a 80-tých letech v našich podnicích jednotlivé výrobní stroje, automaty i celé automatické linky, které v hojné míře využívaly k ovládání mechanismů i k řízení technologického procesu tehdy dostupné prostředky výpočetní techniky. Tyto přirozené tendence byly spojovány s pojmy mechanizace, automatizace a racionalizace. Nové informační technologie umožnily snížit na minimum četnost zásahů obsluhy do ovládání strojů a zařízení a přinesly podstatně dokonalejší kontrolu technologického procesu. Dá se říci, že už i tyto automatické výrobní linky nesly většinu znaků mechatronických systémů v současném chápání tohoto pojmu. Významným znakem mechatronických systémů je i vysoký stupeň jejich inteligence spočívající v programovatelnosti, adaptabilitě, optimálním řízení, diagnostice, samoopravitelnosti apod. Vysoká spolehlivost mechatronických výrobků bývá samozřejmostí. Využití informační technologie v jemné mechanice, v mikrotechnice (objevil se pojem mikromechatronika) pro účely medicíny, optiky, zpracování dat ad. Použití inteligentních materiálů (smart materiály). V současnosti je neodmyslitelnou součástí jakéhokoliv průmyslového odvětví ovládací technika. Proto rozvoj výrobních sil je nyní charakterizovaný snahou o dokonalou automatizaci výrobních procesů. Žádný technický směr se bez ovládání, řízení a regulace nemůže rozvíjet a úspěšně prosperovat. Proto je snaha osvobozovat člověka od namáhavé a monotónní práce, neboť v automatizaci jsou zatím značné rezervy ke zvyšování produktivity a efektivity činnosti v jednotlivých odvětvích. Automatizační technika prošla v poslední době bouřlivým vývojem, jak z pohledu součástkové základny a prostředků, tak z pohledu poznání, aplikované teorie a metodiky aplikací. Radikálně se změnily i technické prostředky pro vývoj a tvorbu aplikací. Osobní počítače a systémy pro automatické navrhování a projektování jsou dnes zcela běžné ve většině oborů. Dnes není automatizace něčím unikátním, co je výsadou drahého komfortu rozsáhlých výrobních linek a náročných technologických procesů. Kvalitní a inteligentní řízení je dostupné i pro obyčejné stroje, pomocné mechanismy a technologická zařízení ve všech oborech. S inteligentní automatizační technikou se běžně setkáváme v nevýrobní automatizaci, zejména v malé energetice a v technice budov, kde přináší značné úspory. Obtížně bychom hledali obor, kde není automatizační technika využívána. Jednou ze stěžejních odborností nového odvětví mechatronika je výuka řízení a ovládání procesů pomocí pneumatických, hydraulických a elektrických komponentů. Elektropneumatické a elektrohydraulické obvody Tyto obvody se vyznačují tím, že stlačený vzduch nebo tekutina je v nich použita pouze pro přenos energie, tedy k vykonání požadované práce. Řízení jednotlivých úkonů, tedy přenos signálu, je zde realizován elektricky. Řízení pomocí elektrických zařízení lze rozčlenit na řízení

10 pomocí různých kontaktů a relé a řízení pomocí programovatelných automatů, případně dálkové řízení po průmyslové sběrnici. Pneumatické a hydraulické mechanismy jsou nedílnou součástí mnoha výrobních, montážních a balících strojů a linek, což lze demonstrovat na výukovém trenažéru. Jedná se o montážní linku, kde řada přímočarých a kyvných pohonů, úchopných hlavic nebo vakuových mechanismů, přisouvá jednotlivé díly do dosahu robota, který následně sestavuje montážní celek. Principy elektrického řízení - Ovládání a regulace Základním a hlavním rozdílem mezi ovládáním a regulací systému je, že ovládání je řízení systému bez zpětné kontroly měřením, kdežto regulace je pochod, při kterém je regulovaná veličina průběžně srovnávána s jinou veličinou, podle které je upravována na požadovanou hodnotu. Ovládání je proces, při kterém jedna nebo více veličin jako vstupní veličiny působí podle zvláštních zákonitostí systému na jiné veličiny veličiny výstupní. Charakteristické pro ovládání je přenos působení přes jednotlivé přenosové členy v otevřeném obvodu, tj. bez zpětné vazby. Ovládání je řízení bez zpětné kontroly měřením, sloužící k ovlivňování velkých energií malými. Systém se zobrazuje obdélníkem blokem. Vstupující veličiny se označují písmenem u, vystupující veličiny, které zasahují do ovládaného toku energie nebo hmoty se značí y. Regulace je udržování hodnoty regulované veličiny podle daných podmínek zjištěných měřením. Automatická nebo-li samočinná regulace je automatické udržování hodnot regulované veličiny podle daných podmínek zjištěných měřením. (Je to pochod, který probíhá v uzavřeném regulačním obvodu bez zásahu člověka). Ruční regulace probíhá v zařízení, kde spojovacím článkem mezi měřicím členem a regulačním orgánem je člověk. Kritéria pro výběr pracovního média: - síla - spolehlivost - dráha - regulovatelnost - rychlost - druh pohybu (lineární, rotační atd. ) - stavební rozměry - ovladatelnost - rychlost - akumulace - citlivost - spotřeba energie Příklady prvků používané v elektropneumatických a elektrohydraulických systémech Komponenty pro spínání Elektromechanická relé

11 Polovodičová relé Nízkonapěťová spínací zařízení Monitorovací produkty Koncové spínače Tlačítka CZ.1.07/1.1.01/ Komponenty pro řízení systému Regulátory teploty Napájecí zdroje Časovače Čítače Programovatelná relé Digitální panelové zobrazovače Senzory Fotoelektrické senzory Indukční senzory Rotační enkodery Měřicí čidla Kamerové senzory a systémy Senzory s optickými vlákny Identifikační systémy Pohony a řízení pohybu Jednotky pro řízení pohybu Servosystémy Frekvenční měniče Bezpečnostní komponenty

12 Nouzové zastavení Bezpečnostní koncové spínače Bezpečnostní dveřní spínače Bezpečnostní senzory Bezpečnostní řídicí jednotky a reléové jednotky Programovatelné bezpečnostní systémy Bezpečnostní relé Programovatelné automaty Programovatelné automaty jsou programovatelné řídicí systémy umožňující řízení průmyslových a technologických systémů a procesů, u starších typů a u menších systémů specializované na úlohy převážně logického typu. Jsou známé pod označením PLC (Programmable Logic Controller). Menší typy bývají řešeny jako kompaktní celky, větší se zásadně konstruují jako modulární. V automatizační technice se programovatelné automaty používají zhruba od r Původně byly určeny pro řízení strojů, jako náhrada za pevnou reléovou logiku. Postupně se jejich možnosti rozšiřovaly a dnes se s nimi můžeme setkat v nejrůznějších oborech, kde mnohdy vytlačují dříve používané přístroje. Jsou to nejenom tradiční strojírenské výrobní technologie včetně manipulační a dopravní techniky, ale i energetika (regulace v elektrárnách, v kotelnách v klimatizačních jednotkách i chladících zařízeních). Uplatnění mají programovatelné automaty rovněž i v chemických výrobách, farmacii, v zemědělských výrobnách atd. Od relé k PLC Myšlenka přechodu od pevné reléové logiky k programové realizaci v PLC, je v dnešní době čím dál více aktuální. Při realizaci pevnou logikou jsou logické funkce realizovány pevným zapojením logických prvků. V reléové technice to jsou kontakty tlačítek, relé a stykačů, koncových spínačů a dvoupolohových spínačů s kontaktním výstupem pro různé veličiny (např. polohy, teploty, hladiny, tlaku). Ovládány jsou cívky relé a stykačů, elektromagnetické spojky, elektropneumatické a elektrohydraulické převodníky pro ovládání akčních členů a pohonů, spínače elektrických motorů, topných těles, svítidel a jiných elektrických spotřebičů. Při realizaci programovatelným automatem jsou všechny prvky, které mají vstupní charakter připojeny na vstupní svorky PLC. Z výstupních svorek jsou ovládány všechny prvky akčního charakteru, ale i signálky, případně další pomocné proměnné, např. pro aktivaci řádků tlačítek nebo pater přepínačů při multiplexovaném vyhodnocení (šetří se tak počty vstupů). Vztahy mezi vstupními a výstupními svorkami a časové závislosti jsou realizovány uživatelským PLC programem.

13 Relé, stykače a tlačítka jsou v některých případech nenahraditelné a nemá smysl se bránit jejich použití i v případech, kdy je k řízení použit PLC. Z bezpečnostních důvodů, se ale takovéto systémy realizují s bezpečnostními záložními okruhy, např. obvod CENTRAL STOP. Nemá smysl bránit se příležitostnému vytváření logických funkcí prostým propojením kontaktů, obzvláště, pokud tím ušetříme počty vstupů a výstupů PLC a snížíme tak jeho cenu. Rozsáhlejší funkce, se ale kontaktní a reléovou technologií již nerealizují a svěřují se důsledně programu PLC. Proč právě PLC Hlavní předností PLC je možnost rychlé realizace systému. Technické vybavení nemusí uživatel vyvíjet. Stačí navrhnout a včas objednat vhodnou sestavu modulů programovatelného automatu (konfiguraci) pro danou aplikaci, vytvořit projekt, napsat a odladit uživatelský program a vše uvést do chodu. Důvodem vzniku PLC byla malá odolnost počítačů v průmyslovém prostředí. Programovatelné automaty jsou odolnější v mnoha oblastech. Vyšší odolnost vůči vibracím - například u počítače by nevydržel pevný disk a také jeho celková konstrukce je stavebnicová a při vibracích se "rozpadá". U automatu disk není a jeho mechanická konstrukce je pevnější. Vyšší odolnost vůči prachu a vlhkosti - do počítače je prach vháněn ventilátorem a zde se usazuje (kvůli rovnoměrnému proudění vzduchu v počítači). V kombinaci s vysokou vlhkostí může způsobit zkrat. U automatů ventilátor není, protože mají podstatně nižší spotřebu a není je tedy nutno chladit. Konstrukce automatu je dělána tak, aby se nedal snadno vyzkratovat. Vyšší odolnost při výkyvech napájení - elektrická síť továrny může kolísat (například při rozběhu nebo zastavení stroje, který odebírá větší množství proudu). Zdrojové jednotky jsou dělány tak, aby vydržely (některé) proudové špičky, záložní baterie je schopna nahradit výpadky proudu. Vyšší odolnost vůči elektromagnetickým polím - u automatu není tolik součástek, které by se dali zmagnetovat a většina výrobců se snaží tyto prvky odstínit. Všechny nevýhody počítačů se dají vylepšit (odpružení disku, vzduchotěsné oddělení od okolního prostředí s vlastním chlazením atd., ale narůstá nám zde cena, která je jedním z hlavních faktorů. I PLC mají své nevýhody. Jednou z hlavních je nižší rychlost (oproti počítačům). Současné automaty například nedokáží pracovat s obrazem. U takovýchto výrob (například osazování desek plošných spojů) musíme postupovat opačně, to znamená přizpůsobovat výrobu počítačům (průmyslovým). U této výroby nemáme problém s vibracemi, ale snažíme se o čisté prostředí bez prachu, počítače mají vlastní elektrický okruh, který je zálohován atd. Kromě vysoké odolnosti hardwarové, mají automaty i vyšší odolnost softwarovou. Software je "ušit na míru" danému automatu a je tak stabilnější než běžné OS u počítačů. Od PLC vyžadujeme vysokou spolehlivost. PLC zajišťují často i funkce ochran, někdy jsou PA navzájem zálohovány. Charakteristické vlastnosti PLC

14 Dříve PA jen pro logické řízení, tj. zpracování dvou stavových veličin. Dnešní PA rozšířeny o regulační funkce zpracovávají i signály analogové, eventuálně i číslicové. Jádrem PA je mikropočítač, tj. mikroprocesor + paměť + vstup/výstupní obvody + další. Mikroprocesor vykonává veškeré logické a aritmetické operace. Uživatel nemusí znát mikroprocesor ani použitý OS. Chod PA je řízen systémovým SW (který je dodán od výrobce) tak, aby uživatelský SW byl co nejjednodušší. Program je psán ve speciálním jazyku, problémově orientovaném, přizpůsobeným pro daný automat (standardizace teprve začíná). Nezbytným příslušenstvím PA je programovací přístroj. Slouží k editaci (vytváření) programů, k monitorování a ke kontrole chodu PA, k dokumentaci a k manipulaci s programy. Univerzálnost automatu je dosažena volitelným počtem a sortimentem vstupně/výstupních jednotek. Pro náročné a speciální algoritmy jsou specializované jednotky ( inteligentní periferie ), například ovládání krokových motorků, vícenásobné regulátory a další. Pro tento obor byl na naší škole vyčleněn prostor pro realizaci specializované linky s prvky pneumatiky a hydrauliky, která slouží pro výuku praktického vyučování a odborného výcviku v dané odbornosti. Tato linka může být dále využívána pro výuku rekvalifikantů z úřadů práce a pro školení pracovníků, pracujících v mechatronických provozech. Absolvent studia získá v rámci odborného zaměření znalosti v problematice řešení mechatronických systémů. Těžiště odborných znalostí a dovedností se nachází průřezově v oblastech elektroniky, měření elektrických a neelektrických veličin, strojírenství, základních IT technologií, programování a komplexní automatizace. V úzké vazbě na praktické ověřování v OV zvládne absolvent studia kompetence z problematiky: metod teorie řízení, jako je řízení nelineárních a diskrétních systémů, včetně vizualizaceprocesů principů automatizace řízení a regulace řídících systémů senzoriky, programování a robotizace servis a programování CNC strojů, digitálních pohonů a číslicové techniky diagnostiky poruch technických zařízení, strojů a přístrojů výroba a návrh desek plošných spojů výroba elektronických a elektrotechnických modulů práce operátora mechatronických provozů a systémů aplikace CAD a PLC technologií využití moderních materiálů a technologií návrhu a údržby obvodů řízení dynamiky a statiky plynů a kapalin aplikací pneumatických a hydraulických pohonů, čidel a převodníků

15 měření elektrických a neelektrických veličin CZ.1.07/1.1.01/ V rámci průřezových témat absolvent zvládne posoudit kvalitu a množství vykonané práce, orientuje se v základech ekonomiky, principech činnosti firmy a státu, základech managementu, má přehled o Světě práce a dokáže své poznatky uplatňovat v praxi. Studijní obor Mechanik elektrotechnik Mechatronik se vyznačuje velkou šíří vědomostního základu, který je ve vyšších ročnících vhodně rozvíjen odbornou specializací. Cílem je vychovat absolventa, který pružně reaguje na požadavky trhu práce, ovládá dokonale svou profesi, dále se vzdělává a prohlubuje své praktické a teoretické znalosti získané za dobu studia. Obsah vzdělávacího programu Mechatronika charakteristika a profil absolventa (Ing. Plíšek, Ing. Vondráková) Program Mechatronika lze vymezit jako interdisciplinární inženýrský obor spojující poznatky z mechaniky, elektroniky, informatiky a dalších oborů. Zabývá se vývojem a návrhy mechatronických výrobků, vyšetřuje jejich vlastnosti a chování. Pod pojmem mechatronický výrobek rozumíme takový výrobek, jehož funkci vedle mechanických prvků zajišťují i prvky elektronické. Mechatronické výrobky nelze ztotožnit s výrobky elektromechanickými, i když obsahují elektronické prvky. Mechatronickým výrobkem se stává až tehdy, vykazuje-li určitý stupeň inteligence. Základní stupeň inteligentního chování zajišťuje mechatronickým výrobkům jejich programovatelnost (např. pohyb ramene robota) a samoregurovatelnost (např. automatický pilot). Inteligentní chování výrobku znamená, že k vyššímu stupni inteligentního chování lze přiřadit tyto vlastnosti: diagnostika vlastních chyb, jejich vyhodnoceni a následné opravení sama sebe. Dále umí tato zařízení učit se na základě získaných zkušeností, poskytovat rady uživatelům, organizovat vlastní spolupráci s jinými inteligentními stroji apod. Program Mechatronika je určen pro žáky ve strojírenských a elektrotechnických oborech i oborech příbuzných. Absolvováním programu si žáci rozšíří svoje znalosti a dovednosti v oboru, zvýší svoji flexibilitu a zároveň zvýší svoji uplatnitelnost na trhu práce. Program je určen pro žáky studijních oborů ukončených maturitní zkouškou a také pro žáky učebních oborů, jejichž vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. Program bude zpracován v modulovém uspořádání, kdy výuka bude uzpůsobena skladbou modulů potřebám jednotlivých studijních a učebních oborů.

16 Absolvent žádaného a perspektivního studijního oboru Mechanik elektronik mechatronik bude vzděláván tak, aby v praxi využíval veškeré znalosti a dovednosti získané v uvedeném studijním programu. Zařazení do oborů: Studijní obory: mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač technik modelových zařízení Učební obory: strojní mechanik elektrikář nástrojař obráběč kovů modelář, slévač, kovář, autolakýrník Výuku mechatroniky bude zařazena v předmětech Studijní obory: Mechatronika mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač technik modelových zařízení Automatizace

17 mechanik elektrotechnik mechatronik CZ.1.07/1.1.01/ mechanik elektrotechnik elektrická zařízení Technická dokumentace mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač Elektrotechnika mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení Odborný výcvik mechanik elektrotechnik mechatronik mechanik elektrotechnik elektrická zařízení mechanik strojů a zařízení mechanik seřizovač technik modelových zařízení Učební obory: Technologie strojní mechanik elektrikář nástrojař obráběč kovů modelář, slévač, kovář, autolakýrník

18 Strojnictví strojní mechanik nástrojař obráběč kovů CZ.1.07/1.1.01/ Automatizace elektrikář Návrh modulů pro studijní program Mechatronika: Tekutinové mechanismy - Úvod do problematiky pneumatických a hydraulických mechanismů Pneumatika - seznámení se zařízením na přípravu a úpravu stlačeného vzduchu, s prvky pneumatických obvodů Elektropneumatika - zapojovat a provozovat elektropneumatické systémy Hydraulika - seznámení se zařízením na přípravu a úpravu stlačené kapaliny, s prvky hydraulických obvodů Elektrohydraulika - porozumět elektrohydraulickým obvodům Servotechnika - porozumět principům, činnosti a konstrukcí elektrohydraulických převodníků a servopohonů umět je zapojovat a používat. a principům regulace polohy, rychlosti, síly Proporcionální technika - porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou elektrohydraulikou, Řízení pneumatických a hydraulických obvodů PLC automatem - Porozumět struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy Měřící technika - seznámit se s principem měření neelektrických veličin Robotika seznámení s členěním manipulačních zařízení, kinematickou strukturou robotů, jejich konstrukcí a způsoby řízení Zařazení dalších témat po vzájemné dohodě Absolventi celého programu Mechatronika získají v rámci odborného zaměření znalosti v problematice řešení mechatronických systémů. Těžiště odborných znalostí a dovedností se nachází průřezově v oblastech elektroniky, měření elektrických a neelektrických veličin, strojírenství, základních informačních a komunikačních technologií, programování a komplexní automatizace.

19 Přehled klíčových kompetencí CZ.1.07/1.1.01/ získávat a podávat potřebné informace, vyjadřovat se výstižně a logicky řešit problémy osobní i odborné být schopen obhájit vlastní řešení chápat jazyk jako prostředek komunikace, dokázat jej vhodně využívat v nejrůznějších komunikativních situacích uvědomovat si význam osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, uplatňovat společenskou a řečovou etiketu disponovat dovednostmi potřebnými pro sebereflexi, utvořit si adekvátní sebevědomí vytvořit si pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu být připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti uvědomovat si svou národní identitu, svá lidská práva a respektovat práva ostatních být schopen využívat matematických postupů při řešení reálných situací být schopen využívat osobní počítač s aplikačním programovým vybavením při řešení odborných problémů mít kladný vztah k vlastní profesi orientovat se na trhu práce mít představu o aspektech soukromého podnikání Přehled odborných kompetencí uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické dokumentace využívat při řešení úloh z mechatroniky normy a další zdroje informací zpracovávat návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze standardních prvků vytvořit technickou dokumentaci k navrženým mechanizmům vytvořit technickou dokumentaci pomocí výpočetní techniky číst a vytvářet výkresy sestavení a schémata aj. produkty grafické technické komunikace používané ve strojírenství a elektrotechnice znát základní elektrotechnické veličiny a uplatňovat je při řešení praktických problémů

20 řešit obvody stejnosměrného a střídavého proudu a uplatňovat je v mechatronice vytvářet popisy jednotlivých technologických operací při využití mechatroniky vytvářet programy pro vykonávání jednodušších pracovních operací na číslicově řízených strojích navrhovat způsoby a podmínky kontroly jakosti používat měřidla, měřicí přístroje a diagnostické přístroje aplikovat vhodně běžné způsoby kontroly a měření základních technických veličin a elektrických parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení využívat výsledků měření pro kontrolu, diagnostiku a zprovozňování elektrotechnických strojů a zařízení provádět základní práce při nastavování a diagnostice automatických systémů využívat aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby využívat aplikační programy pro podporu péče o technický stav strojů znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence realizovat nařízení vyplývající z prevence bezpečnosti práce a ochrany zdraví používat osobní ochranné pracovní prostředky podle platných právních norem a předpisů znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady zpracovávat v souladu se servisní a provozní dokumentací strojů a zařízení plány jejich ošetřování a údržby navrhovat s použitím servisní dokumentace strojů a zařízení způsoby zjišťování jejich technického stavu či závad rozhodovat o způsobu opravy závad běžných konstrukčních uzlů a agregátů strojů a zařízení

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů Robotika Katalog kurzů Programování a údržba robotů Základní rozdělení nabízených kurzů 1. úroveň Operátor L1 S4C+ L1.1 IRC5 L1.2 IRC5 L1.1.1 2. úroveň Mechanická údržba L2.1.1 Seřizovač - základ L2 3.

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž PŘÍPRAVA PRAVA ODBORNÍKŮ PRO SLÉVÁRENSKOU VÝROBU V současn asné době roste na trhu práce potřeba kvalifikovaných pracovníků v metalurgických profesích. MěníM se požadavky na obsah odborných vědomostí a

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více