Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta Martin, Slovensko: Vyd. Osveta OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH"

Transkript

1 D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta OBSAH Předmluva Předmluva k 2. vydání Akademické příručky Předmluva k českému vydání Úvod Hlavní zásady výstavby Ján Findra) Vymezení pojmu text Modelové struktury textu Obsahové modelové struktury Formální modelové struktury Žánrové modelové struktury Odborný text - obsahově-tematickáa jazykově-kompoziční stavba Základní požadavky na autora odborného textu Obsahová výstavba odborného textu Formální výstavba odborného textu Problémy při stavbě odborného textu Seznam bibliografických odkazů Základy rétoriky (Emilia Němcová) Příprava na řečnické vystoupení Řeč těla Gestika Mimika Posturika Proxemika Haptika Olfaktorika Vzhled řečníka Praktické rady Zlozvyky v neverbální komunikaci řečníka Minislovník odborných výrazů užívaných v souvislosti s rétorikou Seznam bibliografických odkazů... 63

2 3 Abstrakt (Dušan Meško] Typy abstraktů Vlastní abstrakt Rozsah abstraktů Odpovědnost za obsah abstraktu Praktické rady Seznam bibliografických odkazů Kazuistika (Dušan Meško) Struktura kazuistiky Praktické rady Seznam bibliografických odkazů Prezentace pomocí posteru (Dušan Meško) Příprava posteru Úvodní nadpis (záhlaví) Textová část Grafické řešení posteru Používání písma Používání barev Obrazová složka posteru Materiál na poster Technické zpracování posteru Vlastní prezentace posteru Praktické rady Seznam bibliografických odkazů Přednáška (Dušan Meško) Příprava přednášky Vlastní přednáška Začátek přednášky Jádro přednášky Závěr přednášky Diskuse k přednášce Praktické rady Seznam bibliografických odkazů Promítaná obrazová prezentace (Dušan Meško) Prezentace s použitím průsvitek Prezentace s použitím diapozitivů Úvodní diapozitiv (nadpis, záhlaví) Textová část Používání písma Používání barev Ilustrace Animovaný obraz, zvuk a videozáznam v aplikaci PowerPoint Technická příprava a zpracování Praktické rady Seznam bibliografických odkazů

3 8 Vědecký a odborný článek (Dušan Meško) Strategie publikování v časopise Výběr časopisu Požadavky na kvalitní vědecké psaní Příprava vlastního článku Praktické rady Filozofie publikování Příčiny zamítnutí článku Některé etické poznámky Redakční zpracování Seznam bibliografických odkazů Elektronické publikování (Dušan Meško, Dušan Katuščák) Seznam bibliografických odkazů Školní, závěrečné a kvalifikační práce, vědecký a odborný článek (Dušan Katuščák, Dušan Meško, Marián Bemadič, Katarína Zinková) Problém původnosti práce Přípravná fáze Formy komunikace v období příprav práce a při jejím odevzdání Práce s informačními zdroji Základní předpoklady pro napsání práce Forma písemné práce Znaky, písmo, jazyk Papír Okraje Normalizovaná strana Rozsah práce Zajištění orientace v textu Rozčlenění školní, závěrečné a kvalifikační práce Vstupní oddíl práce Hlavní oddíl práce Speciální součásti výkladového textu jádra práce Vztahy vlastního textu k dalším textům Ostatní náležitosti hlavního textu Koncový oddíl práce Přílohy Referáty, seminární práce, práce studentské odborné a vědecké činnosti Seminární práce a referáty Práce studentstké odborné a vědecké činnosti Seznam bibliografických odkazů Charakteristika jednotlivých druhů školních, závěrečných, kvalifikačních a jiných písemných prací (Dušan Meško, Dušan Katuščák, Marián Bemadič) Seminární práce Ročníková práce Studentské práce nad rámec základních povinností Bakalářská práce Diplomová magisterská práce

4 11.6 Rigorózní práce Dizertační práce Habilitační práce Vysokoškolská učebnice Monografie Vědecká monografie Odborná monografie Sborníky Technické normy Výzkumné zprávy Patentové dokumenty Vědecké kvalifikační práce Konferenční materiály Autoreferát dizertační práce Formát a rozsah autoreferátu Obsah autoreferátu Digitální dokumenty Vědecké práce na internetu Shrnutí Seznam bibliografických odkazů Citování a seznam bibliografických údajů (Dušan Katuščák) Základní pojmy a iejich vztahy Citát Citace Citování Využití citací pro hodnocení ohlasu prací Jak vytvořit záznam do seznamu bibliografických údajů Hlavní zásady odkazování a citování Bibliografický odkaz získaný přes zprostředkující pramen Odkazy na elektronické informační prameny Elektronické monografie, celý dokument, www stránka, databáze a počítačové programy Části elektronických monografií, databází nebo počítačových programů Odkaz na části (stati) z elektronických monografií, databází nebo počítačových programů (části www stránky apod.) Elektronické časopisy (seriálové publikace) Články a jiné příspěvky Elektronické zprávy a oznámení, diskuzní skupiny, elektronická pošta Bibliografické odkazy na elektronické zdroje metodou citování jméno - datum Neperiodický dokument na internetu Jiné elektronické zdroje Jak citovat v textu školní nebo závěrečné a kvalifikační práce Metoda prvního údaje a data Citování elektronických materiálů v závěrečné, kvalifikační a jiné školní práci Příklady bibliografických odkazů na elektronické dokumenty Seznam bibliografických odkazů

5 13 Hodnocení a obhajoba školní a závěrečné práce (Katarína Žiaková, Dušan Meško) Hodnocení školní práce (seminární, ročníková práce) Hodnocení práce středoškolské odborné činnosti nebo studentské vědecké a odborné činnosti Hodnocení bakalářské a diplomové práce Hodnocení dizertační práce Obhajoba bakalářské a diplomové práce Obhajoba dizertační práce Praktické rady pro obhajobu Seznam bibliografických odkazů Indexové časopisy, citační index, impakt faktor (Dušan Meško) Science Citation Index (Index SCI) Impakt faktor Hodnocení časopisu pro jeho zařazení mezi indexové - karentové Problémy citovanosti Kategorie ohlasů Recenze Zdroje informací o ohlasech - shrnutí Využití ISI pro hodnocení vědecké práce Eurofaktor Seznam bibliografických odkazů Vydávání knižní monografie v zahraničí (Dušan Meško) Seznam bibliografických odkazů Copyright (Dušan Meško, Dušan Katuščák) Elektronické informační zdroje a autorská práva Copyright a školní, závěrečné a kvalifikační práce Seznam bibliografických odkazů Etické otázky související s prezentací práce (Rudolf Pullmann, Dušan Meško) Autorství práce Redundantní publikace Plagiátorství Povinnosti vydavatele Vztahy s médií Redakční činnosti Opatřeni při porušení etických norem Ochrana práva pacientů na soukromí Konflikt zájmů Diskrétnost Etika publikování Seznam bibliografických odkazů Komunikační dovednosti během prezentace (Dušan Meško) Verbální komunikace Neverbální komunikace Časový limit

6 18.4 echnické pomůcky Praktické rady Seznam bibliografických odkazů Vizuální prezentace pomocí grafů (Dušan Meško) Seznam bibliografických odkazů Organizace odborného setkání (Dušan Meško) Příprava a průběh odborného setkání Modely a příklady různých kongresových materiálů Základní česko-anglický kongresový slovník Seznam bibliografických odkazů Curriculum vitae (Dušan Meško) Životopis jako součást žádosti o přijetí do zaměstnání Praktické rady Průvodní, motivační dopis k žádosti o zaměstnání Příklady anglicky psaných motivačních dopisů jako doplňků k životopisu Reference Specifika informací, jež je vhodné uvést v životopisech a průvodních nebo motivačních dopisech v některých zemích Návrh životopisu předložený Evropskou komisií Příklady formátu životopisů Seznam bibliografických odkazů Pracovní pohovor (Dušan Meško) Hledání pracovního místa Příprava na pracovní pohovor Vizuální stránka rozhovoru Vlastný pracovní rozhovor - pohovor Praktické rady Seznam bibliografických odkazů Základy akademické etiky a etikety (Dušan Meško) Všeobecně o pravidlechh společenského chování Na půdě univerzity Akademická práva a svobody Povinnosti a práva studenta na akademické půdě Akademická čest Etiketa na univerzitě Akademické ceremoniály a obřady Komunikace na univerzitě Oblékání na univerzitě Seznam bibliografických odkazů Rady na cestu do zahraničí za prací, studiem, poznáváním, na odborná setkání (Dušan Meško) Doklady, víza, finance, pojistky, dovoz/vývoz Doprava a dopravní prostředky Ubytování Zákony, zvyklosti, náboženství, politika, kultura

7 24.5 Bezpečnost Potraviny, stravováni, nápoje Oblečení na cestách Sportování a volný čas Počítače, internet, telefonování, fotografování, filmování Zdraví a zdravotní rizika Seznam bibliografických odkazů... Akademické tituly a jejich psaní

Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné: Osnova práce Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné: 1. Úvod 2. Cíl práce a metodika 3. Teoretická východiska/ přehled řešené problematiky

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Odborný text na vysoké škole psaní seminárních prací U3V - To nejlepší z UTB

Odborný text na vysoké škole psaní seminárních prací U3V - To nejlepší z UTB Odborný text na vysoké škole psaní seminárních prací U3V - To nejlepší z UTB Základní charakteristika Tvůrčí složka Náležitosti odborných prací Esej úvaha na odborné téma Citační etika Základní charakteristika

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014.

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014. 1 Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu K2/KV2 Diseminace výstupů vědeckých projektů na republikové a mezinárodní úrovni v přírodních a technických vědách byl vytvořen v rámci projektu Poznej tajemství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Závěrečné práce Požadavky na formální úpravu závěrečných prací Katedra informačních technologií í Obsah Úvod... 3 Struktura závěrečných

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci

Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Helena Kolibová Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Anotace Kurzu komunikace vědy

Anotace Kurzu komunikace vědy Anotace Kurzu komunikace vědy Projekt Science Academy kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040, operační program

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) cíl: získat maximum bodů v každém kalendářním roce body se přidělují podle metodiky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RV VaVaI) motivace: bodové

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi

Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Typologie informačních zdrojů tištěné knihy, časopisy

Více