G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R"

Transkript

1

2 2 Úvodník Pravidelní čtenáři, ale i vy, kterým se dostalo další vydání časopisu PrímaLEXu do rukou poprvé a možná náhodou, ráda bych Vás srdečně přivítala a tento ctěný plátek představila ještě před tím, než se začtete do následujících stránek. Časopis PrímaLEX prošel během roku 2008 velkými změnami a další dílčí má stále ještě před sebou. Mezi ty nejpatrnější určitě patří kompletní obnova celé redakce, ať už na místě šéfredaktorského křesla, ze kterého píšu já tato slova, stejně tak na reprezentačních pozicích každé z právnických fakult. Společnými silami jsme do tisku poslali vydání, ve kterém by měl najít snad každý z Vás alespoň řádek, který by ho zaujal. Můžete zkontrolovat, jak úspěšně se vede studentům ukončovat studium na té které fakultě, přečíst si o tom, co všechno podnikli a zažili studenti práv v Brně, Olomouci, Plzni a Praze, podívat se na Evropu mladýma očima nebo se zapojit do dalšího ročníku studentských prací a zabojovat o vítězství. Přeju úspěšné hledání a hlavně nalezení Vašich oblíbených řádků v tomto čísle a kromě toho pevnou vůli a silné nervy v boji s publikacemi možná už méně populárními. Redakce časopisu PrímaLEX Šéfredaktor: Jana Špaňhelová Direktor pro Brno: František Pokorný Direktor pro Olomouc: Kateřina Šrytrová Direktor pro Plzeň: Markéta Vaňasová Direktor pro Prahu: Michaela Křížková Za celou redakci PrímaLEXu Jana Špaňhelová, šéfredaktorka G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R Partneři ELSA ČR Časopis PrímaLEX vychází na akademické půdě Právnické fakulty UK v Praze, Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vydává jej Evropské sdružení studentů práva, ELSA Česká republika, nám. Curieových 7, Praha 1, kancelář č. 32, IČ: , DIČ: CZ005537, web: tel.: , registrace Ministerstva kultury ČR č ISSN X Sazba a tisk EURO-PRINT Přerov spol. s r.o., náklad výtisků.

3 Rozhovor Pohled očima common law aneb nejen o Cambridge s Denise Ashmore LL.M. 3 Denise Ashmore LL.M. je ředitelkou Legal Projects in Central and Eastern Europe, Institute of continuing education, University of Cambridge, koordinátorkou a vyučující programu Cambridge diploma a organizátorkou Central and East European Moot competition. Zabývá se zvláště trestním a rodinným právem a právem EU, především volným pohybem osob. Paní Ashmore, vy vyučujete a koordinujete Cambridge Diploma, program výuky anglického práva a práva EU, který pořádá Institute of continuing education Universtity of Cambridge, který funguje nyní v šesti zemích střední a východní Evropy. Co vás vedlo k založení tohoto programu? Program Cambridge diploma se vyvinul z původního programu, který probíhal na Warshavské universitě v Polsku. Tento kurz vznikl pod záštitou universit Cambridge a Oxford, s finanční podporou britské vlády, celé řady mezinárodních právních firem z Londýna a Soros charitable foundation. Tento program se stal velmi populární a když se ukázalo, že mnoho studentů z jiných polských universit se snažilo přestoupit do Warsawy jen proto, aby mohli dělat náš kurz, zvážili jsme možnost rozšíření tohoto programu do dalších center. Toto vedlo v roce 1996 k založení současného programu Cambridge law diploma a protože jsme současně zakládali též Central and Eastern European moot court competition, která nyní slaví patnácté výročí, univerzity z regionu, které vysílaly týmy do této soutěže, taktéž vyjádřily zájem o tento kurz. Mezi nimi byla i pražská Karlova univerzita, a tak se Česká republika stala druhou zemí, kde byl tento program nabízen. Říkala jste, že původní program byl podporován britskou vládou. Proč měla britská vláda zájem na založení tohoto programu? Polsko v té době nebylo členem EU, ale bylo zemí, která procházela ekonomickou a politickou přeměnou a byla potenciálním budoucím členem EU. Náš program měl za cíl pomoci v tomto procesu, zvláště v oblastech vzdělávání a právu, aby tak umožnil těmto zemím být efektivnější ekonomicky, právně a politicky a umožnit tak rychlejší integraci s jejich západními sousedy. British government Know How fund za podpory britských mezinárodních právních firem měli zvláště zájem na utvoření tréninkové platformy, která by pomohla studentům kontinentálního právního systému pochopit způsob myšlení právníků vycházejících z common law, tedy usnadnit studentům přizpůsobení se na práci v mezinárodních právních firmách Stručně řečeno záměrem Cambridge diploma bylo v první řadě napomáhat procesu přípravy mladých právníků, kteří budou následně schopni dále rozvíjet své dovednosti, které jim budou nápomocny v jejich budoucí akademické kariéře, jako profesionálním právníkům, na ministerstvech či v diplomatickém světě. Proč si myslíte, že je přínosné pro lidi z kontinentálního právního systému studovat common law? Prvně jsme součástí globální ekonomiky a mnoho mezinárodních právních firem jsou z Ameriky či Anglie a tudíž volí anglické právo či jiné ze systému common law jako základ pro mezinárodní smlouvy, takže ať jste v EU či ne, jako právník budete mít pravděpodobně co do činění s jistými prvky common law. Zadruhé protože je to právo, které se vyvinulo z praxe a ze skutečných situací. Myslím, že jeden velký rozdíl, který jsem zaznamenala při výuce common law, je, že chceme po studentech, aby mysleli prakticky, aby analyzovali právo a kritizovali ho. Zdůrazňujeme, že je důležité dívat se na právo v kontextu reálného života, sledovat jaká řešení budou účinná a můžou být vymahatelná v daných situacích. Myslím, že toto je velmi užitečná dovednost, kterou se snažíme v průběhu kurzu rozvíjet, naučit lidi myslet jako právníky z common law a promýšlet praktická a realistická řešení právních problémů. A samozřejmě zatřetí EU je postavená na jak common law, tak kontinentálním právu a tudíž nejlepší evropský právník bude schopen chápat a aplikovat oboje. Je možné říci, který právní systém považujete za lepší? Nemyslím si, že je možné vzít právní systém z jeho skutečného kontextu, tj. nelze vzít část jednoho systému a jednoduše ji přenést do jiného Je třeba podívat se odděleně na podstatu jednotlivých systémů Vždycky na mě dělalo dojem, jakou paměť si vypěstují studenti z kontinentálního právního systému, užitečnou dovednost, která je méně patrná u právníků z common law. Navíc systém středoškolské výuky ve většině zemí, které jsem v kontinentální Evropě navštívila, vyžaduje, aby se studenti i nadále zabývali větším množstvím předmětů podelší dobu, čímž si utvoří širší rozsah všeobecných znalostí. V Anglii tíhneme k tomu, abychom podporovali lidi ve specializaci téměř od 12 let, což je možná příliš brzy. Zpět k common law. Systém common law klade menší důraz na detailní paměť. Co spíš právník z common law potřebuje, je chápat obecná pravidla a principy a pak vědět kde najít detailní právní úpravu, když se zabývá specifickým případem. To je hlavní rozdíl, který já spatřuji mezi těmito dvěma systémy. Tento rozdíl samozřejmě vychází z obsažené filozofie common law a kontinentálního systému. Z toho, že se common law vyvinulo z precedentů, kde soudci museli rozhodnout spor tak, aby nejen zapadal do obecného systému práva, ale zároveň zajistil, že dané řešení bude nápomocné pro strany sporu, zatímco v kontinentálním systému začnete s kodifikovaným právem, které pak aplikujete na praktickou situaci, díváte se tedy na vytvářející se principy z všeobecnější, širší perspektivy. Vidíte nějaké slabiny v těchto systémech? Docela často, když začínáme vyučovat anglický právní systém, mívám diskuse se studenty o tom, jestli common law garantuje jedincům dostatek právní jistoty. Díky tomu, že nemáme formální dokument, který by byl psanou ústavou, je třeba abychom hledali tato základní pravidla v různých pramenech a tudíž otázka, kterou studenti často kladou, je, jak se dozvím, co jsou má práva a povinnosti? Myslím, že zde není jednoznačná odpověď, protože otázka by mohla lépe znít, v jaké pozici občané/obyčejní lidé hledají odpověď na takové otázky. Možná že v systémech, jako je anglický právní systém, se nedíváme do jednoho psaného dokumentu, ale poněkud více na publikované případy, abychom chápali, jak právo pracuje. Nejdůležitější případy jsou publikovány v novinách a jsou probírány v médiích a tudíž toto vede k tomu, že se mnoho těchto informací dostává do všeobecného povědomí Také jsme koneckonců měli štěstí, že jsme žili v zemi a v režimu, kde jsme po většinu času nebyli pod cizím útlakem, ačkoli jsme samozřejmě zažili období válek a násilí. Výsledkem nicméně bylo, že změny v naší společnosti proběhly postupně jako rekce na měnící se sociální podmínky a z toho také vyplývá naše označení jako země významně ovlivněná tradicí. V takovém systému nepotřebují tolik občané hledat jistotu v psaných dokumentech, které stanovují základní právní principy. Když zde existuje nejistota, občané si jí budou vědomi, protože taková otázka bude probírána v knihách, magazínech, novinách a jiných mediálních formách Ano, určitě to zanechává určitá nebezpečí, protože daný zdroj nemusí být spolehlivý nebo nemusí být nepodjatý či vyvážený. Znamená to však, že v systémech, které mají psané ústavy či kodifikované právo, občané vlastní více práv, či jsou schopni si svá práva lépe vyložit nebo je pochopit? Liší se skutečně zdroje, kde právo hledáme? Ti co jsou zběhlí v právu a rozumí aplikaci těchto pravidel, tj. právníci, je budou chápat v obou systémech, ale obyčejný člověk zřejmě ne. Myslíte si, že díky globalizaci a evropeizaci common law a kontinentální právní systém budou jednou sloučeny do jednoho systému? Do jednoho ne. Věřím, že zůstanou odděleny, ale myslím, že oba systémy se budou od sebe učit a tím se pozitiva promítnou do obou systémů. Podívejme se jednoduše na evropské

4 4 Rozhovor právo, jehož principy se vyvinuly z obou systémů, které to potvrzuje; zakládající členské státy vytvořily systém na základě konceptu římského práva a od právníků z common law se přidal soubor britské/irské praktičnosti. Jednoduché potvrzení tohoto může být shledáno v principu nadřazenosti práva EU, principu, který byl původně interpretován jednotlivými státy různě (v návaznosti na jejich vnitřní předpisy a ústavy). Toto nicméně vedlo k nekonzistentnosti v aplikaci evropského práva, takže Evropský soudní dvůr nakonec judikoval, že evropské právo je nadřazené, ačkoli tento princip není stále formálně písemně zahrnut do žádné ze zakládajících smluv. Učíte studenty z různých zemí ze střední a východní Evropy. Všimla jste si nějakých rozdílů mezi českými studenty a ostatními v jejich dovednostech, přístupu k výuce, vymýšlení řešení zadaných úkolů? Prvně musím říci, že můj pohled je limitován tím, že se jedná o určitou skupinu studentů, kteří se rozhodli pro tento kurz, tudíž má znalost není tak široká, abych mohla zcela odpovědět tuto otázku. Navíc tito studenti, které my učíme, musí mít plynulou angličtinu a tudíž nemusí být pravdivým reprezentativním vzorkem všech českých studentů práv. Můj dojem je nicméně takový, že studenti v Praze jsou zvídaví, na hodinách kladou spousty otázek a jsou lační po vědomostech a většinou jsou dobře připraveni a zajímají se o to, co studují. Taktéž jejich psané i ústní výkony jsou na stálé, dobré úrovni. V roce 2007, pokud se podíváme na průměr známek, které studenti z jednotlivých center dostali, studenti z Prahy dosáhli nejvyššího průměru za tento rok. Napadá Vás, odkud plynou tyto rozdíly? Zajímavá otázka. Jedna možná příčina může být spatřena v systému státních zkoušek, které existují v mnoha zemích, kde náš kurz probíhá. Tento systém může vytvářet více tlaku na studenta jako jednotlivce, jak ve vztahu k tomu, že je mezi jednotlivci, kteří prošli přijímacím řízením, tak v období, kdy absolvují studium. Obecně je to může dělat soutěživějšími dříve a podporuje je to v tom, aby byli soutěživými i v období studia. V Praze je jasné, že studenti můžou mít kontakty se studenty z mnoha jiných zemí, což je zvláště zřejmé z počtu studentů, kteří se mohou účastnit výměnných programů jako je Erasmus či Socrates. Znovu tedy jednotliví studenti potřebují tato místa vybojovat a stejné je to v případě nabídek stáží v právních kancelářích či na ministerstvech. Nakonec tudíž záleží na jednotlivém studentovi, na jeho či její motivaci a ambicích, jejich dovednostech a znalostech. V každém systému se najdou excelentní studenti, ale také studenti, kteří se o daný předmět zajímají méně a kteří za dobu jejich studia nabudou méně vědomostí. Ale jak už jsem zmínila, můj všeobecný dojem, který na mně zanechali naši čeští studenti je pozitivní, ukazující vysokou úroveň motivace a zvláště dobrou znalost anglického jazyka. Jste v kontaktu se systémem výuky práva jak zde, tak v UK, je možné říci, který připravuje studenty lépe na jejich budoucí povolání? Myslím, že jedna odpověď je, že každý systém připravuje studenty na kariéru v jejich zemi a tudíž je zaměřen na získávání požadovaných dovedností. Ale pokud bychom se bavili o obchodních dovednostech, common law systém má jistou počáteční výhodu v tom, že od studentů požaduje praktická a realistická řešení od počátku jejich studií. V kontinentálním systému je důraz kladen na teorii a filosofii, na které právní systém stojí. Samozřejmě v obou systémech kvalifikovaný právník bude potřebovat pracovat v reálném světě a tudíž v kontinentálním systému musí hrát roli praktická cvičení, která právní vzdělání doplňují. Vím, že mnoho fakult v kontinentálních systémech pořádá praktické workshopy, či programy, kde mají studenti šanci radit v právních klinikách a tudíž v situacích z reálného života a toto se krásně doplňuje s důrazem na teorii.tudíž můj názor je, že rovnováha někde uprostřed mezi oběma systémy, by byla tím nejlepším pro oba. Pokud se bavíme o programech právního poradenství, co si myslíte o právních klinikách, jaká je Vaše zkušenost s nimi? Velmi pozitivní. Je zřejmé, že jsou zde obsaženy dvě složky. Jednou je praxe, která se takto studentům dostane což je skvělé, protože zkušenosti z praxe jsou velmi přínosné, ale je velmi důležité zajistit, aby byly kliniky vedeny vhodnými odborníky. Právní kliniky tedy nejlépe fungují pokud mají velmi dobrý podpůrný mechanismus tvořený praktikujícími právníky a profesory. Takže ano opravdu doporučuji, aby se lidé účastnili takových iniciativ, rozhodně podporuji různé typy doplňkových vzdělávacích aktivit jako je procvičování advokátních schopností na poli moot courtů, debatních klubů a též dovedností prezentovat se, které zde účastníci mohou získat.všechny jsou důležitou částí, kterou mladý právník dostává v průběhu vzdělávání. Vrátím se zpět k Univerzitě Cambridge. Jak je možné pro občana EU zapsat se na právnickou fakultu této univerzity? Pokud se budeme bavit o magisterském studiu, o studiu na Cambridge se uchází mnoho žadatelů z celého světa a proto si může vybrat z těch nejlepších. Za normálních okolností tudíž student musí nejprve dostat titul na domácí univerzitě a být tam mezi 1% nejlepších studentů, aby měl reálnou šanci, že mu bude nabídnuto místo. Podání žádosti je samo o sobě jednoduchý proces, který je úplně stejný jako pro anglické studenty. Vyplníte žádost, připojíte vaše reference a musíte se vejít do nastavených kvalifikačních kritérií. Díky žádostem z celého světa, se univerzita snaží zajistit, že přijímaní studenti budou reprezentovat spektrum zemí z celého světa. Zmínila jste kritéria. Jaká jsou? Doprovodná kritéria jsou spíše osobní, dojem, jaký udělají vaše reference, vaše schopnost uvažovat, co chcete dělat, vaše nadání na studium práv, vaše motivace studovat, plány do budoucna, proč jste si vybrali právě tuto univerzitu atd. Tudíž je to velmi o vás jako osobnosti. Kandidáti na vstup do vysokoškolského studia jsou zváni na ústní pohovor, zatímco ti, kteří se uchází již o program magisterský, jsou vybráni na základě písemných přihlášek. Víte kolik studentů je přijímáno? Obávám se, že neznám přesná čísla, ale myslím, že to bude okolo 130 studentů v programu LLM každý rok. Jak finančně nákladný je rok studia? Celková doporučená částka se pohybuje okolo za rok a zahrnuje ubytování, životní náklady a poplatky za studium. Jak složité je získat stipendium? Anglický systém stipendií je poněkud individuální a hodně záleží na nabízeném programu a univerzitě. Tedy student by měl začít s tím, že si zjistí, jaké fondy jsou dosažitelné na univerzitě, kam se hlásí. Na Oxfordu či Cambridgi například, stipendia můžou být udělena jak centrální univerzitou, tak jednotlivými fakultami. Takže je nezbytné, abyste si toto sami zjistili. Ale velmi všeobecně systém stipendií je poněkud limitovaný a mnoho anglických studentů je odkázáno na systém studentských půjček, které po započetí jejich profesní kariéry splácejí. Je možné říci jak se dvě nejprestižnější univerzity v Anglii Cambridge a Oxford liší ve způsobu výuky práva? Myslím, že výchozím bodem je, že vysokoškolští učitelé a členové těchto univerzit jsou často spojeni s oběma. Akademický personál se často střídá, tudíž rozdíl můžeme spíš najít v metodách výuky. Například při vstupu do vysokoškolského studia je na Cambridgi poměr mezi počtem studentů a vyučujících jeden na tři až pět studentů, zatímco na Oxfordu je to jeden vyučující na jednoho studenta, ale přednášky a ostatní formy výuky a výzkumu budou podobné. A na závěr dvě otázky z jiného soudku. Co si myslíte o tomto slovním spojení- žena, manželka, matka, špičková právnička? Myslíte, že to jde dohromady? To hodně záleží na podpoře, kterou má každý k dispozici a která toto umožní a samozřejmě záleží na patřičných schopnostech, stejně tak jako na schopnosti účelně zorganizovat svůj život. Určitě mě napadá spousta lidí, kteří zosobňují tuto frázi, především má kolegyně z Cambridge, Prof. Catherine Barnard, která je odbornicí na pracovní právo a právo EU, patří ve své profesi ke špičce a je stejně tak schopná věnovat se své mladé rodině. Myslíte si, že současná společnost vytvořila pro toto podmínky? Myslím, že v nedávné době můžeme vysledovat pozitivní vývoj. Zvláště Evropská unie, zde hrála roli tím, že umožnila mateřské stejně jako otcovské rodičovské dovolené a zajistila širší finanční podporu a ochranu pracovního práva pro pracující matku. Takže ano, toto téma je více uznáváno ve společnosti. Přijde mi důležité, abychom se nebavili zda-li muž nebo žena, ale aby diskuse byla o jednotlivci, jehož dovednosti ho dělají špičkou v jeho profesi. Proč se radši nezabývat tímto než otázkou pohlaví? Děkuji za rozhovor. Michaela Křížková

5 Rozhovor Advokátní kancelář Procházka, Randl, Kubr Na otázky odpovídají partneři advokátní kanceláře Procházka, Randl, Kubr JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D a JUDr. Jan Kohout. 5 Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli studovat právo? VB: Nebylo to tak, že bych odjakživa snil o tom, že se stanu právníkem, spíše mě nenapadlo nic chytřejšího. Přijímací zkoušky jsem dělal na VŠE a PFUK, zatímco na VŠE jsem se systematicky připravoval, s přijetím na práva jsem opravdu nepočítal. Přijali mě na obě školy a rozhodl se pro práva, nejspíše proto, že přijetí bylo pro mě skutečně nečekaným překvapením. JK: Problémy se zády a šlachami. S ohledem na rodinné zázemí jsem se od mládí věnoval hudbě, konkrétně hře na housle. Po absolvování konzervatoře jsem se dále hře na housle aktivně nevěnoval a byl jsem několik let učitelem hudby. V té době jsem byl jednou velmi blízkou osobou inspirován k tomu, abych si podal přihlášku na různé vysoké školy z oborů nepříbuzných hudbě. Protože se na konzervatoři nevyučovaly některé jinde běžné předměty jako matematika, fyzika a podobně, byl můj následný výběr dalšího zaměření tímto zásadně ovlivněn. V roce 1992 jsem byl přijat na FFUK obor rusistika a na PFUK. Rozhodl jsem se pro práva a možnosti studia na FFUK jsem bohužel souběžně nevyužil. Proč jste se rozhodli pro dráhu advokáta? Proč jste nešli dělat notáře, soudce, státní zástupce? VB: Už v době studií jsem působil v německé advokátní kanceláři, práce mě bavila a o jiných právnických profesích jsem ani příliš neuvažoval. JK: Představa praktikování práva v rámci advokacie mi byla nejbližší. Jaká byla Vaše cesta na pozici partnera PRK? VB: Moje cesta nebyla příliš dlouhá, ale ani strmá, postupoval jsem spíš po drobných krůčcích. V roce 1996 jsem nastoupil do PRK ještě jako student, po ukončení PFUK jsem se stal koncipientem. V roce 1998 jsem PRK opustil kvůli studiím v Curychu, naše cesty se však nerozešly zcela, trávil jsem v PRK prázdniny a částečně jsem pro PRK pracoval i v průběhu studií. Po složení advokátních zkoušek jsem zůstal u PRK jako advokát a po 2 letech jsem se stal partnerem. JK: Myslím, že nejzásadnějším rozhodnutím z mé strany byl zřejmě výběr PRK jako kanceláře, ve které využiji možnosti být koncipientem. Protože jsem práci v PRK považoval pro sebe za zajímavou a přínosnou, rád jsem využil následně možnosti pracovat v PRK jako advokát a v roce 2004 jsem se stal partnerem. Z prvních setkání s Pavlem Randlem a Radanem Kubrem, kteří se mnou dělali přijímací pohovor si vybavuji několik dnes pro mě veselých momentů. Měl jsem na sobě, myslím, své oblíbené tvídové bordové sako a šedé kalhoty, což zřejmě inspirovalo Radana k tomu, že mě hned na závěr setkání, při kterém jsme se dohodli na spolupráci, upozornil, že vhodným oblečením koncipienta je tmavý jednobarevný oblek. Následně jsem byl Pavlem vyzván, abych sepsal na počítači v přítomnosti jeho asistentky určitý krátký dokument. K tomu jsem ho inspiroval zřejmě tím, že jsem při pohovoru uváděl, že psát všema deseti zatím neumím, ale do doby nástupu (14 dnů volna) to doženu. Díky určité průpravě obdobného pohybu při povinném klavíru na konzervatoři se to docela v té krátké době myslím povedlo. Kolik lidí měla vaše kancelář původně a kolik má nyní? VB: Úplně na začátku, tj. v roce1993, tvořil PRK Marek Procházka a jeho asistentka, ještě v témže roce se připojila advokátka Nataša Randlová. Když jsem v roce 1996 nastupoval, měla kancelář 4 advokáty a já jsem byl třetím koncipientem. Nyní tvoří PRK tým 70 právníků a kolem 50 ostatního personálu, daňová kancelář čítá v současnosti kolem 40 a dále rychle expanduje. JK: Když jsem se stal v roce 1997 v PRK koncipientem, působili v kanceláři tři partneři, jeden advokát a já byl pátým koncipientem. Václava bych doplnil, že čísla, která uvádí, se týkají pouze České republiky. PRK má dále kanceláře v Bratislavě a Budapešti. Kromě oblastí obchodního práva, práva duševního vlastnictví, telekomunikací, daňového poradenství atd. se vaše kancelář specializuje na pracovní právo, proč je na něj kladen takový důraz? JK: PRK je dnes kanceláří, která pokrývá, snad s výjimkou trestního a rodinného práva, všechny oblasti práva. V určité době PRK předpokládalo, s ohledem na trend v jiných státech EU, významné zvýšení důrazu na oblast pracovního práva u většiny typů našich stávajících i potencionálních klientů. Tento předpoklad se potvrdil zejména po vstupu ČR do EU. Díky svému talentu a odborným znalostem se Nataše Randlové podařilo vytvořit a rozvíjet v České republice ojedinělý tým právníků zaměřených na pracovní právo a související oblasti. VB: Ano, PRK není a ani nechce být vnímána jako pracovněprávní kancelář, nýbrž je to kancelář poskytující komplexní právní služby v zásadě ve všech oblastech souvisejících s podnikáním. To však nijak nesnižuje úspěch, kterého se podařilo dosáhnout našemu pracovněprávnímu týmu. Vaše kancelář spoluorganizovala veřejnou sbírku na obnovu Phi Phi a též podporuje nadaci Terezy Maxové, co Vás k tomu vedlo? Jaký máte vztah k dobročinnosti? VB: Příspěvky na charitu považujeme za nedílnou součást naší existence. Vedle thajské sbírky a nadace Terezy Maxové podporujeme dlouhodobě též právnickou fakultu (např. příspěvek na obnovu knihovny po povodních, podpora plesu), Randovu nadaci (soutěž o vynikající diplomovou práci) a další subjekty. JK: Obecně bych tuto otázku i odpověď rozšířil i o podporu v oblastech dalších dnes nekomerčních aktivit jako jsou například oblasti týkající se rozvoje mládeže, vážné hudby či výtvarného umění. Na otázky odpovídá HR managerka Dina Lašová Training program PRK Vaše kancelář pořádá Training program můžete nám o něm říci něco bližšího? Pro koho je tento program určen? Training program je určen pro čerstvé absolventy právnických fakult, kteří na sobě stále chtějí pracovat, případně pro právníky, které osud po škole odvál do podnikové sféry a rádi by zkusili vykonávat právo v advokacii. Proč jste se ho rozhodli založit? Důvodů bylo několik. Tím hlavním bylo usnadnit čerstvým absolventům adaptaci na poměrně náročné povolání, aby mohli právní služby poskytovat efektivně a nezdržovat se banalitami, které by měli teoreticky znát, ale v praxi je zaskočí. Další, neméně důležitým faktem, je že firma naší velikosti už má poměrně náročné interní procesy a mnoho zaměstnanců. Cílem tréningového pro- gramu, je nejen nové koncipienty učit, ale také jim dát prostor na pohodlnou adaptaci na naše pracovní prostředí a to tím, že je první tři měsíce držíme dál od klientské práce, ovšem ne úplně doslova. Po úvodním programu si účasníky rozeberou partneři do svých teamů. Při zařazování do teamů se snažíme saturovat nejen naše personální potřeby, ale i preference jednotlivých účastníků ohledně jejich budoucího zaměření. Dalším důvodem otevření trainingového programu je fakt, že koncipient, který absolvuje náš program, je po přiřazení do teamu schopen ihned naskočit do rozjetého vlaku, jelikož se už umí vyvarovat základních chyb. Co se účastníci naučí? Účastníci zpočátku pracují na svém know-how tím, že se setkávají s širokou škálou právních problémů, které pomáhají řešit. Koordinátorky pro ně vždy najdou příjemnou klientskou práci, která s sebou nenese žádné smrtelné termíny. Dále získají poměrně komplexní průpravu na provádění due diligence a projdou speciálním intenzivním jazykovým kurzem angličtiny. Celkově si během své praxe osvojí zcela nejzákladnější věci, které by je později neměly zdržovat od složitějších právních otázek. Jak probíhá výběrové řízení na tento program? V prvním kole výběrového řízení absolvuje kandidát test z právních znalostí, což je více méně malá klauzurní práce a z cizího jazyka (angličtina, němčina). V druhém kole absolvují kandidáti pohovor a příležitost vyjádřit se k testu. Michaela Křížková

6 6 Slovo děkana DĚKANKA HRUŠÁKOVÁ O DĚNÍ NA PF UP Jaké akce plánuje fakulta v nejbližší době? Společenské - v březnu právnický ples. Vědecké - Olomoucké právnické dny, byl ustanoven organizační výbor a měníme trochu koncepci konference. Diskutovaným tématem je akreditace doktorského programu na naší fakultě; proč je toto téma spojeno s řadou problémů a na kdy je jejich vyřešení plánováno? Žádost o akreditaci byla podána, řízení bylo přerušeno, protože AK chtěla doplnit pár formálních náležitostí. V jedné části bylo akreditační řízení zastaveno, pokud jde o obor dějiny a teorie práva. Podle našeho názoru šlo o nepochopení koncep- ce, naše chyba spočívá v tom, že jsme si mysleli, že věc je jasná a málo jsme ji vysvětlili. Budeme žádost o akreditaci tohoto oboru podávat za čas znovu s lepším vysvětlením. Zasedání AK je , doufáme, že v té části, kde bylo řízení přerušeno kvůli doplnění, již budeme úspěšní. Uvažuje fakulta o zavedení prospěchového stipendia? V případě že ne, jaký důvod tomu brání? O prospěchovém stipendiu zatím příliš neuvažujeme. Problémem jsou peníze, zejména zatím velmi nepravidelná tvorba stipendijního fondu. Plánuje se oprava budovy fakulty, popřípadě úprava a propojení pozemků s areálem nově postavené budovy přírodovědecké fakulty? O opravě a případné výstavbě fakulty byla podána informace na setkání akademické obce, včetně plánů dobudování fakulty. Musíme doufat, že nám to vyjde. Jaký je Váš největší dosavadní úspěch ve funkci děkanky PF UP? Můj největší úspěch ve funkci děkanky? Domnívám, že se podařilo nastolit ovzduší vzájemné spolupráce a zklidnit vztahy na fakultě, jsou navázány velmi dobré vztahy jak s Ministerstvem spravedlnosti, Nejvyšším soudem, Nejvyšším státním zastupitelstvím, Nejvyšším správním soudem a Veřejným ochráncem práv jakož i s ostatním právnickými fakultami. Podařilo se dotáhnout do konce akreditaci nového bakalářského studijního programu Vyšší justiční úředník a ještě tento program (akreditace v červnu) začít od října vyučovat. Začali jsme připravovat reformu právnického studia. Nechci to všechno hodnotit jenom jako mé úspěchy, protože na všem se ve značné míře podíleli všichni proděkani. Děláme, co můžeme! Na otázky Kateřiny Šrytrové odpověděla děkanka PF UP Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. PRIORITY PRAŽSKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTY Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád využívám příležitosti, dané mi redakcí časopisu PrímaLEX, abych se s vámi podělil o několik myšlenek o prioritách naší fakulty v letošním akademickém roce. Měly by být spojeny zejména s diskusí o přípravě upraveného magisterského studijního programu právo a právní věda po roce Vycházíme nadále z osvědčeného modelu univerzálního profilu absolventa nestrukturovaného pětiletého magisterského studia. V tom máme podporu rovněž vedení Univerzity Karlovy. Boloňský proces naplňujeme zejména zavedením kreditního systému, prostřednictvím rozsáhlé mobility studentů a učitelů a užším sepětím s právní praxí. Chceme vytvořit i fakultativní možnosti dílčí specializace v podobě modulů specializačních předmětů, a to včetně navazující obhajoby diplomové práce a popřípadě i státní zkoušky. Chceme posilovat interaktivní formy studia, k nimž, i při vysokém počtu studentů, postupně vytváříme předpoklady. Právní dovednosti však nelze oddělovat od právních znalostí: tvoří dvě stránky téže mince. Po rozsáhlé diskusi v Srní na Šumavě v červnu t.r. byly vypracovány základní teze upraveného programu a budou postupně diskutovány ve vědecké radě, akademickém senátu a v letním semestru na pedagogické konferenci studentů a učitelů fakulty. V letošním roce věnujeme zvýšenou pozornost přechodu části studentů loňského tře- tího ročníku do kreditního systému. Chtěl bych připomenout, že je to prvořadě důsledek mimořádné obtížnosti tohoto ročníku dle předchozího studijního plánu. V každém případě je přechod studentů z nekreditního do kreditního systému ojedinělou událostí, při níž je třeba postupovat citlivě, ale nikoliv nenáročně. Velké úsilí bylo věnováno restrukturalizaci doktorského studijního programu ze stávajících šesti na třináct oborů navržených k akreditaci na období let 2009 až Ty v zásadě odpovídají habilitačním a jmenovacím oborům. V doktorském studiu je zapsáno již na čtyři sta studentů a představuje na naší fakultě rovnocenný studijní program s programem magisterským. Dílčí změny připravujeme v přijímacím řízení, kde využijeme mírně modifikované národní srovnávací zkoušky agentury SCIO. V nejbližších měsících bude dokončena rozsáhlá kolektivní monografie Nové jevy v právu na počátku 21. století, syntetizující poznatky získané v rámci výzkumného záměru fakulty a prezentované na vědecké konferenci v dubnu t.r. V mezích finančních možností zlepšujeme prostředí na fakultě, mimo jiné byla renovována posluchárna č. 300 (amfiteátr), v měsících červnu až září 2009 nás čeká malování atria fakulty, uvažujeme o adaptaci posluchárny č V novém akademickém roce vám přeji vše dobré. Srdečně vám zároveň blahopřeji k svátku studentů listopadu. Gaudeamus igitur! Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan PF UK v Praze Autorem fotografie Prof. JUDr. Milany HRUŠÁKOVÉ, CSc. je Ing. Petr Zatloukal

7 Vyjádření K příspěvku ERASMUS má neprůhledná pravidla 7 PrímaLEX, květen 2008 Nejprve snad několik obecnějších poznámek. Program Evropské unie Lifelong Learning Programe ERASMUS na léta umožňuje mobility studentské i učitelské v rámci evropských univerzit při poskytování stipendií z prostředků České vlády a z části fondů EU. Jde o významný projekt, který nabízí nadaným studentům především pregraduálního studia, strávit akademický rok na evropských univerzitách a v případě právníků získat hlubší zkušenosti zejména v oblasti práva evropského, obchodního, občanského apod. Zdokonalení jazykových znalostí a mezinárodních zkušeností je samozřejmostí. Zatímco na právnické fakultě UK jsme před 10-ti lety začínali s vysláním cca 20-ti studentů, v akademickém roce 2008/2009 vysíláme 150 studentů. Zatímco v minulých letech vládl poměrně velký zájem o německy a francouzsky vyučující univerzity, v současné době je to převažující zájem o anglicky vyučující univerzity, zejména o Velkou Británii. Přitom není zcela jednoduché získat libovolný počet míst na zcela konkrétních univerzitách. Vše je založeno na smlouvách, dohodách, kde významnou podmínkou jsou reciprocity, tedy i naše fakulta musí organizovat přijímání studentů ze zahraničí v rámci akreditovaného programu v anglickém jazyce The Czech Legal System in European Context, jehož se v posledním akademickém roce zúčastnilo více jak 80 studentů za zahraničí. Studium v zahraničí má své velké přednosti, ale i své velké nároky. Vyžaduje se dokonalá znalost odborného jazyka, zvládání aktivních forem výuky (prezenční studium), respektování příslušných studijních předpisů dané univerzity, slušné vystupování apod. V posledních letech, až na výjimky naši studenti vzorně reprezentovali naší fakultu, o čemž svědčí pochvalná uznání samotných našich zahraničních kolegů. Tolik obecnější informace. Pro vysílání platí rámcová pravidla Evropské kanceláře RUK, včetně financování, která nemohou být vtěsnána do formy a požadavků zkoušky. Proto se každoročně připravují výběrová řízení všech kandidátů. Výběrové řízení (konkurz) má svou část písemnou a ústní. Již z písemných podkladů uchazeče se zjistí dosavadní studijní výsledky, jazykové zkoušky, zahraniční zkušenosti, motivace apod. Je přirozené, že někteří kandidáti odevzdají přihlášky v posledním datu vyhlášeného termínu a vyhrají, že životopis nepodepíší, či některé části ošidí. Při pohovoru, vedeném v jazyce příslušné oblasti se nejčastěji kladou otázky typu motivace ke studiu v zahraničí, kde jste získával jazykové vzdělání, jakou máte představu o diplomové práci, zda máte představu o budoucím zaměstnání, jak hodnotíte volitelný předmět v cizím jazyce, který jste na PF absolvoval apod. V případě, že uchazeč prohlásí, že píše diplomovou práci např. na téma Ochrana spotřebitele je možné, že se člen komise zeptá, které Směrnice EU tyto otázky upravují. Jestli padne otázka, která je již v písemných podkladech uvedena, není to důkaz, že nikdo podklady nečetl, ale záměrem je ověřit, jak uchazeč dovede vysvětlovat a argumentovat v cizím jazyce. Členové komise jsou profesionálové, kteří nepotřebují vždy dlouhotrvající projevy, aby je zhodnotili. Pravdou je, že při hodnocení výkonů při výběrovém řízení, obdobně jako při každé zkoušce, neexistují objektivní kvantitativní kriteria jako při vážení vyprodukovaných brambor (posuzujeme studenty od druhého ročníku magisterského až po třetí ročník doktorského studia). Mnoho studentů je přesvědčeno, že ve svých výkonech jsou nedoceněni, mnoho učitelů se naopak domnívá, že studentům se něco přidává apod. Obecně proto existují instituty jako opravné zkoušky, komisionální zkoušky. V případě ERAS- MA pak tyto nahrazují přihlášky v následujícím roce, možnost studia v rámci univerzitních dohod, v rámci různých grantů apod. Nejlepší rada, praxí ověřená, je: intenzivní studium jazyka a získání certifikátu např. typu TOEFEL, návštěva výběrového předmětu v příslušné jazykové oblasti, resp. v předmětech Czech Legal System, účast na akcích pořádaných pro zahraniční studenty apod. V tom je pak možno vidět i úspěch některých členů spolků ELSA či Common Law Society při vysílání do zahraničí. Navíc konkurzní pohovory, kromě závěrečné porady komise, jsou veřejné, takže každý může vidět, jak se to peče. V každém případě zahraniční úsek v příštím akademickém roce rozšíří informace o výběrovém řízení. Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc., proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK fakultní koordinátor LLP ERASMUS *Autorem fotografie Prof. JUDr. Milany HRUŠÁKOVÉ, CSc. na titulní straně květnového vydání PrímaLEXu je Ing. Petr Zatloukal.

8 8 Statistika STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY: Akademický rok 2007/2008: Podzimní termín státních závěrečných zkoušek (září 2007): Počet konajících SZZk: 104. Ze 16 studentů, kteří v tomto termínu konalo státní zkoušky v prvním řádném termínu, neuspěl ze všech předmětů žádný student (8 studentů neuspělo v jednom předmětu; 5 neuspělo ze dvou předmětů a 3 ze třech předmětů). 1 student neuspěl ve 2. opravném termínu SZZk (ukončení studia). Celkem se konaly státní zkoušky z 211 předmětů; počet úspěšně vykonaných předmětů bylo 161. Počet absolventů: 71 Zimmní termín státních závěrečných zkoušek (leden, únor 2008): Počet konajících SZZk: 70. Ze 7 studentů, kteří v tomto termínu konalo státní zkoušky v prvním řádném termínu, neuspěl ze všech předmětů žádný student (3 studenti neuspěli v jednom předmětu; 2 neuspělo ze dvou předmětů a 2 ze tří předmětů). 3 studentky neuspěly ve 2. opravném termínu státních zkoušek. Celkem se konaly státní zkoušky z 90 předmětů; počet úspěšně vykonaných předmětů bylo 61. Počet absolventů: 25 Státní závěrečné zkoušky: obor Právo Právnická fakulta Univerzity Palackého PRÁVO Počet přihlášených studentů Počet nedostavených Počet konaných předmětů Počet konajících SZZk v 1. termínu //uspělo Neuspělo - občanské právo Neuspělo - obchodní právo Neuspělo - správní právo Neuspělo - trestní právo 1 předmět Neuspělo v počtu předmětů 2 předměty 3 předměty 4 předměty Celkem // Neuspělo ve 3. termínu SZZk Uspělo počet předmětů Státní zkoušku vykonalo Akademický rok 2008/2009: Státní závěrečné zkoušky: obor Právo PRÁVO Počet přihlášených studentů Počet konaných předmětů Počet ne-dostave-ných Početko- najících- SZZk v 1. termínu// uspělo Neuspěloobčanské právo Neuspělo - obchodní právo Neuspělo - správní právo Neuspělo - trestní právo 1 předmět Neuspělo v počtu předmětů - 1. termín SZZ: 2 předměty 3 předměty 4 předměty Celkem Neuspělo ve 3. termínu SZZk Uspělo počet předmětů Státní zkoušk vykonalo

9 Statistika 9 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Přehled letních státních zkoušek za rok 2008 Celkový přehled celkem se zúčastnilo 703 studentů Výsledek Studentů Výsledek Pokus Studentů SZ České a českosl. právní dějiny; Římské právo a základy novodobého práva soukromého; Teorie práva; Ústavní právo a státověda HS0011 celkem se zúčastnilo 123 studentů Výsledek Studentů Výsledek Pokus Studentů SZ Ústavní právo a státověda HS0002 celkem se zúčastnilo 74 studentů Výsledek Studentů Výsledek Pokus Studentů SZ Občanské právo hmotné a procesní; Obchodní právo; Správní právo; Trestní právo HS0003 celkem se zúčastnilo 14 studentů Výsledek Studentů Výsledek Pokus Studentů SZ A Státní právo; Trestní právo HS003A celkem se zúčastnilo 306 studentů Výsledek Studentů Výsledek Pokus Studentů SZ B Občanské právo hmotné a procesní; Obchodní právo HS003B celkem se zúčastnilo 249 studentů Výsledek Studentů Výsledek Pokus Studentů

10 10 CO ŘEŠÍ AKADEMICKÝ SENÁT PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO? Akademický senát podpořil myšlenku zavedení Scio testů pro naši fakultu. Je tedy pravděpodobné, že současné maturanty, kteří se rozhodnou vykonat přijímací zkoušku na Právnickou fakultu UP, již Scio testy zastihnou. Současným tématem je také novelizace Volebního a jednacího řádu ASPFUP. Vyskytl se mimo jiné návrh, aby při volbách do ASPFUP volila akademická obec (studenti i vyučující) jako celek, tedy odlišně od současného stavu, kdy studenti volí své studentské zástupce a vyučující, nezávazně na studentech, volí senátory z řad akademických pracovníků. Dále se diskutuje o otázce omezení mandátu senátorovi, který by se rozhodl aspirovat ve volbě na kandidáta na děkana, čímž by se vyloučily možné spekulace spojené s nerovným postavením kandidátů. Další, nejen pro studenty, zajímavou skutečností, je chystané dobudování Právnické fakulty, které se projednávalo s výsledným souhlasem senátorů nad návrhy rekonstrukce a výstavby nové budovy, která by komplex právnické fakulty spojila v jeden stavební celek. Teď už zbývá jen doufat, že se najde dostatek finančních prostředků pro realizaci tohoto potřebného projektu. Máte-li jakékoliv připomínky, návrhy, podněty, dotazy či problémy, které je akademický senát schopen řešit, rádi vás uvidíme na dalším zasedání (ale i kdykoliv jindy). Názor Senátní sloupek Josef Kaštil Senátní sloupek Právnické fakulty UK Komu by se zdálo, že pravomoci akademických senátů jsou malé, je na velkém omylu. Už jsme dokonce dospěli tak daleko, že rozhodujeme, co je sudá a co lichá. Za vším tentokrát nestojí žena, ale počítač. Ten nejvyšší univerzitní stroj si totiž jakkoliv se to zdá nemožné usmyslel, že udělá zmatek v tak zdánlivě jasné věci, jako je počítání sudých a lichých týdnů. Zavedl si vlastní pravidla, přičemž si své týdny pyšně nazval logickými, jako by ty kalendářní logiku postrádaly, a pak už jen stačilo, aby první tedy lichý týden výuky připadl na sudý týden kalendářní, a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Celou situaci musel na poslední chvíli zachránit až akademický senát, který smělé plány na zmatení času v Praze zhatil dřív, než jsme si všichni přestali navzájem rozumět. Možná byla tahle epizoda odplatou za to, že se nám letos povedlo přijímací řízení, na což jsme tak pyšní. Že by nakonec přece jen existovala vyšší spravedlnost? Každopádně se pražská Právnická fakulta vyhoupla z nejnižších příček ve férovosti přijímání až na samý vrchol. V tomto roce totiž nebylo vyhověno ani jedné žádosti o přezkum, což je vskutku průlomový výsledek. Doufám tedy, že jsou jednou pro vždy pryč časy, kdy se mluvilo o pražských právech v souvislosti s neprůhlednými a nezvládnutými přijímacími zkouškami. Plánem vedení fakulty je mimo jiné i tímto krokem přimět uchazeče, aby se k nám hlásili. Každý rok se ruku s tím v ruce pomalu a nenápadně zvyšuje i počet přijímaných studentů do prvního ročníku (letos je jich něco málo pod 700). S tím se ale pojí jeden háček čím více je totiž studentů, tím více je i absolventů a nabídka na trhu práce není neomezená. Myslím si, že nejsem jediný, kdo se bojí inflace příslušníků naší profese. Je nás zkrátka moc a bude nás ještě víc. Bohužel tenhle pocit nesdílí ti, kteří by na tom mohli něco změnit. Na námitku přesycenosti naší společnosti právníky se mi pravidelně stran vedení fakulty dostává odpovědi, že se o tom mluvilo už před pěti lety a zatím žádnou skutečnou inflaci nikdo nepozoruje. Volných míst je prý např. ve státní správě stále dostatek. Skutečným důvodem je ale podle mého názoru to, co dnes hýbe světem. Dokud se nezmění systém financování veřejných vysokých škol, nemohou právnické fakulty přebytku právníků nijak zabránit. K takovému kroku v současné době politická vůle bohužel chybí. Zvýšení počtu vysokoškoláků (nehledě na obor) je navíc kýženým cílem současné vlády. Na jejich strukturu se nehledí hlavní je počet. Jak se zdá, tak tady už nepomůže ani akademický senát, ani manipulace s týdny. Snad jen že by nám zas chtěl zamíchat karty nějaký stroj. Pavel Pražák Každý to už někdy slyšel, známý z ročníku vám zaníceně vypráví o tom, co se děje u nich v PRÁCI, přičemž nervózně pomrkává na hodinky a na závěr odběhne v rychlosti s tím, že mají přece v PRÁCI jednání. Na slovo práce a jiná důležitě znějící slova klade náležitý důraz - to aby vynikla a posluchač jimi mohl být patřičně ohromen. S takovým člověkem můžete strávit celou dobu oběda nikoliv rozhovorem, ale posloucháním toho, jak jejich úžasná kancelář právě mění logo, které bude o trochu víc červenější, než je teď, že právě PRACUJE na kauze, o které nemůže nic říct, protože je vázán mlčenlivostí, přesto o ní mluví alespoň deset minut a do toho ještě používá podivný newspeak. Mohu vám zaručit, že rozhovor s ním se zaručeně stočí k tomu, kde bude firemní vánoční večírek, jak skvělé to bylo na teambuildingu a že mu vlastně vůbec nevadí, že je každý den v PRÁCI dvanáct hodin, protože ho to hrozně baví, moc mu to dává a pro nic jiného nemá cenu žít. Možná trochu přeháním, ale vždycky se musím smát, když zahlédnu ve škole někoho, kdo si odskočil na seminář, v dokonalém pracovním úboru, protože takové je firemní kultura. Ten, kdo kopíruje a běhá po soudech taky reprezentuje podnik, ne? Rozumím tomu, že i praxe je dobrou školou a dobře se doplňují a že peníze neleží na ulici. Je ale nutné podlehnout pocitu vlastní důležitosti jenom kvůli tomu, že chodím do PRÁCE Na Příkopy? Opravdu nejsme schopni odolat vymývání mozků prováděného v rámci firemní strategie, jejíž součástí není jenom povinné tykání a povinně přátelská atmosféra, ale i touha po tom, aby zaměstnanci veškerý svůj čas trávili v kanceláři nebo aspoň se svými kolegy. Je snad je záměrem těchto strategií, aby spolu zaměstnanci i chodili a žili nebo nezbyl prostor na žádný soukromý život mimo firemní struktury? Neobětujeme naše individuality příliš lacino? Vždyť venku je tak hezky. Čestmír Plch

11 Cesta z města - Student Trainee Exchange Programme Program zahraničních stáží STEP Student Trainee Exchange Programme, zkráceně STEP, umožňuje studentům práv a mladým právníkům (věková hranice pro přihlášení se do programu je 36 let) zúčastnit se pracovní stáže v jedné z 36-ti členských zemí ELSA, občasně i v dalších zemích světa. Stáže probíhají během celého roku, nejvíce v době letních prázdnin a trvají v rozmezí 2 až 78 týdnů. Pracovat můžete jak v advokátních kancelářích, bankách, soukromých společnostech, tak například i na právnických fakultách nebo ve státních institucích. Každý rok se takovýchto stáží uskuteční kolem dvou set. STEP tak přispívá k vzdělávání mladých právníku, umožňuje získat cenné pracovní zkušenosti, stejně tak i možnost poznat kulturu a právní řád cizí země a zlepšení jazykových znalostí. V loňském školním roce se do programu zapojila pražská advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. a po dobu letních měsíců u nich měla možnost pracovat stážistka Zsofia Bitai, členka ELSA Budapešť. Našemu STEP partnerovi bychom tímto rádi poděkovali za umožnění stáže v jejich kanceláři a za velmi dobré podmínky, které pro Zsofii vytvořili. Na zážitky Zsofi z absolvované stáže v Praze se můžete těšit v příštím čísle našeho časopisu. Pokud máte zájem dozvědět se více informací o programu stáží, navštivte naše stránky kde vždy naleznete i STEP Newsletter s aktuálním přehledem stáží, nebo se vydejte do kanceláře ELSA, případně nás kontaktujte na ové adrese Některé zážitky, které získali naši studenti v zahraničí, si můžete přečíst v tomto čísle. S príchodom letných prázdnin som si ako každý rok položil otázku, ako čo najpríjemnejšie vyplniť tri dlhé mesiace. Predstava tráviť čas pokusmi o získanie symbolicky platenej práce v niektorej z pražských advokátskych kancelárií a v úspešnejšom prípade následne každodenne plniť zodpovedné úlohy pri obsluhe kopírky alebo kávovaru, na ktoré som ako študent druhého ročníka mal potrebnú kvalifikáciu, ma veľmi nenapĺňala radosťou a optimizmom. Cítil som túžbu ísť do zahraničia, lákali ma nové výzvy a začal som skúmať možnosti, ktoré mi Právnická fakulta Univerzity Karlovej poskytovala. Pri jednom z našich rozhovorov mi Katka Bukovská, toho času pražská koordinátorka pre STEP, predstavila projekt, ktorý si získal moju pozornosť. Program študentských stáží, STEP, či Student s Trainee Exchange Programme neodlučne patrí ku aktivitám spolku ELSA od samého začiatku jej činnosti. STEP napomáha ku vzdelaniu mladých právnikov, umožňuje študentom získať cenné pracovné skúsenosti i možnosť poznať kultúru a právny poriadok inej krajiny. V neposlednom rade poskytuje uchádzačovi možnosť zlepšiť si svoje jazykové znalosti. Leto so STEPom Nezaváhal som. Z aktuálnej ponuky voľných zahraničných miest postačovalo vybrať tri podľa osobných preferencií. Všetky následné administratívne úkony (teda vyplnenie tzv. step application) mi nezabrali viac ako 15 minút vrátane prestávky na kávu. Už len zadané údaje prehlásiť za pravdivé a odoslať. Približne po dvoch týždňoch ma mailom kontaktovala slečna z ELSA Graz (Birgit Ebenführer), ktorej som bez váhania potvrdil záujem pracovať vo verejnej správe hlavného mesta republiky Steiermark. Birgit mi taktiež pomohla zaistiť solídne ubytovanie a sprostredkovala kontakt s ostatnými praktikantmi. Po krátkej porade s Christophom Leo Durrom, ktorý sa zúčastnil STEP-u predchádzajúci rok, už nič nestálo v ceste, aby sa Graz stal na mesiac mojim domovom. Prvý týždeň v zamestnaní by sa dal označiť za informačný. Po privítaní v historickej budove radnice, ktorá je čerstvo zrekonštruovaná a zaradená na zoznam UNESCO, ma vedúca personálneho oddelenia pridelila na referát spadajúci pod Dr. Engla. Tento sympatický pán v stredných rokoch ma postupne predstavil svojim podriadeným a priblížil Zsofia Bitai, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences, STEP stážista v České republice 11 mi systém práce na jeho oddelení. Po splnení spoločenských povinností som obdržal príslušné právne predpisy. Hlavnou náplňou môjho pracovného dňa bola príprava správnych rozhodnutí, ktoré mi umožnili nazrieť do platnej rakúskej právnej úpravy. Učil som sa správne aplikovať a interpretovať normu, vyhľadávať potrebnú rakúsku judikatúru a taktiež som ocenil možnosť porovnať českú právnu úpravu s úpravou rakúskou. Za pozitívum určite pokladám, že všetka legislatíva i judikatúra bola v aktualizovanej podobe bezplatne prístupná na jednom prehľadnom servery spravovanom ministerstvom informatiky. To mi nesmierne uľahčovalo prácu i prístup ku právnym informáciám. Okrem typickej práce v kancelárii pán Engl pre praktikantov organizoval vždy raz do týždňa,,výlet do terénu, kde sme mohli sledovať výsledok našej práce a dopad nami pripravovaných rozhodnutí. Asi nemusím zdôrazňovať, že to dodávalo inak nie veľmi zložitým úlohám nový rozmer. Po skončení práce som sa vždy rád vracal na ubytovňu, kde som spoznal množstvo zaujímavých ľudí z Rakúska, Nemecka, Grécka i z iných krajín. Večer sa väčšinou vyrážalo do niektorého z početných barov a klubov v centre mesta alebo v študentskej štvrti. Samotné mesto však poskytuje i množstvo kultúrnych atrakcií, či už máš chuť na futuristicky ladený Kunsthaus, galérie moderného umenia, hrad Schlossberg, zámok Eggenberg, alebo plánuješ prechádzku v niektorom z miestnych parkov, Graz má určite čo ponúknuť. Celkovo svoj pobyt hodnotím veľmi pozitívne a musím priznať, že dopadol nad moje očakávania. Dostal som možnosť spoznať novým právny poriadok a vidieť fungovanie práva a štátnej správy v praxi. Taktiež som spoznal množstvo zaujímavých mladých ľudí, s ktorými som si túto stáž naozaj užil. A nezabúdam ani na pokroky v mojej nemčine, ktoré ma tiež potešili. Čo k tomu môžem viac dodať? Budúci rok sa budem určite snažiť znova zapojiť do tohto programu a navštíviť niektoré z európskych univerzitných miest a to isté môžem jedine odporučiť aj ostatným. Možno to budeš aj práve ty, kto dostane túto príležitosť! Milan Sivý

12 12 Cesta z města - Student Trainee Exchange Programme Na STEP do Bratislavy Musím říct, že jsem zprvu nevěděl, co mohu od STEPu na Slovensku čekat. Narozdíl od ostatních účastníků STEP Erasmus Summer 2008 jsem v Bratislavě nemusel řešit jazykové těžkosti ani případné kulturní rozdíly. A tak jsem se mohl soustředit čistě jen na to, co mi STEP přináší zážitky s partou skvělých stážistů z Rakouska, Maďarska a Rumunska (a dokonce i SlovenskaJ); práci, při které se nedá nudit, pokud ji děláte společně s bezvadnými studenty pracujícími v mé AK; a v neposlední řadě také party a kulturní program tvořený a strávený s místními elsáky. Těsně po příjezdu měli někteří stepaři při vzpomínkách na Tarantinův Hostel obavu z našeho ubytování, který (během semestru schovávajíc se pod krycím názvem Kolej Družba a během prázdnin pod ironickým Red Star Hostel ) hýřil mnoha překvapeními (ať už to byl bufet, kde čerstvě začali přijímat euro a kolegům z Rakouska trvalo delší dobu, než pochopili, že se skutečně jedná o účet zusammen, nikoliv jen na osobu; nebo můj a Sebastianův pokoj, co i přes intenzivní větrání hýřil neustále směsicí vůní sirovodíku, vařícího asfaltu a santalového dřeva). Když pominu skvělý kulturní program, za který touto cestou děkuji místním elsákům - hlavně Danovi a Izce, o zábavu bylo postaráno i v práci - kde jsem měl možnost díky tomu, že místní poznali, že rozumím trochu slovensky, pracovat na stejných věcech jako slovenští studenti (na rozdíl od ostatních stepařů, jejichž záběr byl omezen agendou s cizím nejlépe jejich domovským prvkem). STEP mi umožnil poznat zajímavé lidi z různých koutů Evropy, prozkoumat hezké město (s děsně širokou řekou uprostřed každý most trvá přejít aspoň pět minut) a seznámit se se studentským životem u našich sousedů. Na konec ještě jedna praktická rada: pokud jste Čech, jednak se nesnažte mluvit slovensky (a to ani v předprodeji dlouhodobých časových jízdenek Dopravného podniku Bratislava, kde je lepší zapomenout na studentskou jízdenku a neohánět se ustanoveními o zákazu diskriminace občanů EU ve vnitrostátní přepravě), jednak se nesmějte Slovákovi, který se seriozně snaží vyslovit slovo řeřicha. Martin Kraft Sebastian (Rakousko), Lujza (Rumunsko), Dano (ELSA SK), Izka (ELSA SK), Kathrin (Rakousko), autor Při večeru národních kuchyní nebylo zraněno žádné zvíře (Sebastian Rak., Kilian Maď., Kathrin Rak., Wolfpaul Rak.). Dano Kello: nepřekonatelný organizátor.

13 Info Kurz právnických dovedností 13 Předmět Kurz právnických dovedností byl do výukových osnov magisterského studijního programu Právo a právní věda zaveden v rámci projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o dvousemestrální kurz pro studenty 2. ročníku PF UP, jehož cílem je především rozvoj praktických právních dovedností a komplexní příprava na praktickou aplikaci práva. Interaktivní formou tak mají studenti možnost pochopit principy aplikace a interpretace právních předpisů, rozvíjet prezentační a komunikační dovednosti, stejně jako mohou proniknout do tajů judikatury a vyhledávání právních dokumentů. V neposlední řadě se pak na půdě PF UP uskuteční konference na téma Význam právnické profese v současném světě, která studentům nabídne možnost seznámit se s jednotlivými právnickými povoláními a tím, co profese právníka ve skutečnosti obnáší. Schopnosti a znalosti získané v Kurzu právnických dovedností pak mají studenti možnost uplatnit od pátého semestru v právních klinikách, jejichž cílem je praktické zaměření studentů, jejich samostatná činnost a praxe, která zahrnuje řešení případů, kontakt s klientem, práci v nevládní organizaci, analýzy pro účely legislativy a soudního řešení, rešerše právních dokumentů a literatury atd. Povinností studentů Kurzu právnických dovedností je pak plnit úkoly korespondující s probíranou látkou, jejich následná prezentace apod. Jednotlivé úkoly, stejně jako aktivita studentů v seminářích jsou bodově hodnoceny. Celkově tak student může získat 80 bodů, minimum nutné k absolvování kurzu je 65 bodů. Kontinuita mezi teoretickým právním vzděláváním a další profesní praktickou přípravou je nutností. Právě ona příprava studenta k efektivnímu výkonu právní praxe by se měla stát prioritním cílem každé právnické fakulty. Výjimečná snaha Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o zkvalitnění právního vzdělávání zvýšením jeho orientace na praxi je tak bezesporu velkým plusem. Na dotaz: Myslíte si, že KPD je zajímavý předmět a znalosti v něm získané budou přínosem vaší právnické praxi? 141 studentů druhého ročníku PF UP odpovědělo následovně: 44,68 % (63) Ano, myslím si že určitě! 21,28 % (30) Spíše ano... 4,96 % (7) Spíše ne... 29,08 % (41) Myslím si, že určitě ne. Garant předmětu Kurz právnických dovedností JUDr. Maxim Tomoszek odpovídal na otázky PrímaLEXu: Odkud se vzala prvotní myšlenka na zavedení výuky KPD na PF UP? Úplně poprvé jsme se s myšlenkou výuky právnických dovedností setkali na konferenci Preparing for Practice: A Conference on Legal Skills in Central and Eastern Europe pořádané Association of Legal Writing Directors a CEELI Institute v Praze v květnu Na ní profesor James Moliterno rozdával le- táčky s informací o kurzu právnických dovedností, který vyučuje na William & Mary Law School v USA. Na olomoucké fakultě však byl Kurz právnických dovedností zaveden až v zimním semestru 2007 v rámci realizace projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP financovaného ESF a státním rozpočtem ČR. Jádrem projektu bylo rozvíjení klinických předmětů, nicméně dosavadní zkušenosti ukazovaly, že studentům často chybí dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí úkolů, které na ně kliniky kladou. S vědomím, že v zahraničí jsou kurzy právnických dovedností relativně běžnou součástí studia na právnických fakultách, jsme se rozhodli takovýto předmět zavést i do studijního programu PF UP. Z řady variant, které se nabízely, jsme nakonec zvolili možnost dvousemestrálního obecného dovednostního kurzu, který v úvodu studia poskytne všem studentům základ celé řady dovedností, které jsou užitečné nejen v praxi a v praktických předmětech, ale už rovnou při studiu. Jak dlouho trvalo získání grantu a co všechno realizaci projektu provázelo? Projekt Rozvoj praktických forem výuky na PF UP vznikal v poměrně krátkém časovém úseku, ale o to intenzivnější byla práce na něm. Podán byl někdy v únoru roku 2006 a už 23. června jsme začali s realizací! V prvním roce běhu projektu jsme se zaměřili na realizaci klinické části projektu, pro zavedení Kurzu právnických dovedností jsme přeci jen potřebovali trochu času k získání informací, zahraničních zkušeností, připravení syllabu a výukových materiálů a také na sestavení týmu vyučujících. KPD je totiž vyučován ve 20 seminárních skupinách, které jsou rozděleny mezi celkem 11 vyučujících. Završením prvního běhu KPD bylo sestavení učebnice k tomuto předmětu, na které se kromě interních vyučujících podíleli také externisté, kteří např. v KPD přednášeli. Učebnice existuje v knižní i multimediální podobě. Setkal jste se s kladným ohlasem studentů na KPD? Významným prvkem KPD je i velký důraz na obousměrnou zpětnou vazbu, proto jsme na konci kurzu zpracovali poměrně podrobný dotazník, kde studenti měli příležitost KPD jako celek i jeho jednotlivé prvky hodnotit. Velice mile nás překvapilo, že reakce studentů byly ve výrazné většině pozitivní, přestože se jednalo o první běh předmětu, který byl v řadě věcí experimentální, hektický, náročný na komunikaci, a kdy se také hledalo optimální nastavení náročnosti předmětu a jeho hodnocení. Zaznamenali jsme samozřejmě také řadu ohlasů směřujících ke změnám v předmětu, na které jsme se pokusili v tomto roce reagovat (např. úprava návaznosti témat a jejich časové dotace). Studenti hodnotili KPD např. takto: KPD je můj nejoblíbenější předmět. Oceňuji chuť učitele do práce se studenty, kvalitní přípravu i vstřícnost. Na KPD se mi líbí forma výuky, která nutí studenty uvažovat. Semináře byly zábavné a praktické. KPD je velmi užitečný předmět, rozhodně by měl dál pokračovat a dál se vyvíjet. Nabízí se možnost kritizovat náročnost úkolů, ale jedná se prakticky o jediné povinné úkoly v 2. ročníku, proto byla náročnost zcela adekvátní. Co je podle Vás největším přínosem, který může KPD studentům nabídnout? Nevím, zda je v případě tohoto předmětu důležitější jeho obsah nebo forma. Pro řadu studentů je to bohužel vůbec první zkušenost s praktickými formami výuky. Tato skutečnost nás v minulém roce dost překvapila, proto jsme letos na úvod zařadili úvodní přednášku a seminář věnované tomu, jak se učit, jaký je význam praktických forem výuky a zjištění studijních stylů studentů. Tedy jednou z hlavních devíz KPD je metodika praktický nácvik, který zapojí všechny studenty a každému z nich dá možnost si vyzkoušet všechno na vlastní kůži. Protože forma bez obsahu je jenom pozlátkem, stejný důraz klademe i na obsah kurzu. V této oblasti bylo cílem nabídnout studentům to, co se v jiných předmětech nenaučí, nebo to, o čem se v ostatních předmětech předpokládá, že již budou umět. Po úvodním tématu tak následuje blok věnovaný profesní etice, poté přicházejí prezentační a komunikační dovednosti a v závěru zimního semestru pak vyhledávání právních informací. V letním semestru na to naváže právní psaní, analýza případu, komunikace s klientem, vyjednávání a mediace. Třetím podstatným pilířem pak je zapojení znalostí, které již studenti při studiu PF nabyli (tedy např. občanského nebo ústavního práva, které jsou vyučovány paralelně s KPD), do výuky KPD tak, aby dovednosti a znalosti byly propojeny tak, jako se to děje v praxi. Určitou novinkou může být pro studenty také intenzita práce v tomto předmětu, která ale odpovídá množství věcí, které se mohou naučit. V KPD se nevyučují pouze profesně zaměřené dovednosti, ale i tzv. klíčové kompetence (komunikační dovednosti, skupinová práce, řešení problému apod.). Jedním z cílů kurzu je také umožnit studentům již na počátku studia zorientovat se v množství různých právních profesí. V rámci kurzu proto pořádáme ve spolupráci s ELSA Olomouc Konferenci právních profesí a jedním z úkolů, které studenti plní, je interview s praktikujícím právníkem. Celkově však jako největší přínos předmětu hodnotím skutečnost, že konečně bylo tradiční vzdělávání orientované na reprodukci vědomostí obohaceno praktickým, dovednostním prvkem, který studentům po roce studia připomene, že studují právnickou fakultu. Mají ostatní právnické fakulty zájem o výuku KPD po vzoru PF UP? Nevím o tom, že by se na některé z ostatních českých právnických fakult podobný předmět vyučoval nebo připravoval, což však může vyplývat z mé nedostatečné informovanosti. Snad na všech fakultách jsou vyučovány předměty, které obsahují řadu praktických prvků či jsou dokonce přímo na některé právnické dovednosti zaměřeny. Pokud vím, nejedná se ale o povinné kurzy a nejsou to předměty tak komplexní jako KPD. Zavádění praktických forem výuky je však podle mne nevyhnutelným trendem, který musí být zohledněn i v ČR, a myslím, že vedení všech fakult si to uvědomuje a že můžeme očekávat v této oblasti změny k lepšímu. Konkrétní informace však nemám, takže se nechám (doufám, že příjemně) překvapit. Kateřina Šrytrová

14 14 Info Ukázka úkolu úloha o právnické profesi: Právník, lawyer, Jurist, юрист, mistr pádné argumentace, briskních úvah a jasné mysli, pln morálních hodnot a citu pro spravedlnost, čestně bojující za pravdu, která vítězí takový je předobraz právníka v mé mysli. Skutečnost, se kterou se však často setkáváme, je odlišná. Dávné ideály dobra a spravedlnosti se mění v šedý prach u nohou mocných zvířat, která neváhají pro svůj prospěch obětovat cokoliv. Boj za spravedlnost se pak stává potrhanou vlajkou svěšenou na půl žerdi, bezmocně se plácající v bezedné propasti byrokratických struktur. Každý právník, opouštějící mateřskou náruč alma mater by měl onu vlajku pozdvihnout a nechat ji zářit v barvách dobra a míru. Ať je právníkovi pomocníkem v jeho úsilí svědomitost, trpělivost a píle, slušnost, rozhodnost, poctivost a umění rétoriky! Ta je slovy moudrého Platóna univerzálním uměním k získání něčí mysli pomocí argumentů ; a právě dobré slovo pozvedá zmiňovanou vlajku do patřičných výšin. Právník slovo uvádí v čin, je jeho vykonavatelem, nikoliv hercem. Cesta slova ke spravedlnosti je však často strmá. Logické a zákonné postupy musí často ustoupit byrokratické mašinérii v nekorektním boji nerovných zbraní. Odhodlanost právníka postavit se problému čelem a následné vítězství racionálního názoru je pak společností vnímající dopady rozhodnutí náležitě kladně oceněno. Ono vítězství je však vykoupeno bezmeznou dřinou právníka, která často není po právu odměněna. Zůstává tak jen hřejivý pocit dobře odvedené práce. Přesto je ale práce právníka krásná. Není v moci člověka poručit větru či dešti. Může ovládat jen věci, které sám stvořil. Právník je tak pánem zákonů. Důležitou součástí prezentace každé vysoké školy je její znak. Akademický senát UPOL diskutoval o novém znaku již od roku 1992 a to hlavně proto, že současný znak ztratil svou původní podobu a tudíž i význam. Na dnešní podobu gotického štítu byla totiž dříve ze shora ještě nasazena hlava Pallas Athény v přilbici s odkrytým hledím (návrh vypracoval akademická malíř A. Beran), která symbolizovala snahu rytířsky hledat pravdu a stát si za ní. Z Beranova emblému mělo tak vyplynout, že Univerzita Palackého je školou čestnosti, vybranosti, opravdového usilování o pravdu, státního povědomí a bezvýhradné oddanosti státu. Žádná ze snah o změnu však zatím nebyla úspěšná, stejně jako ta poslední i přesto, že tentokrát mělo vedení univerzity v rukou konkrétní vítězný návrh. Jak je to možné? V roce 2007 byla vypsána ve spolupráci s Designem Centrem ČR soutěž, jejímž cílem bylo vybrat nové logo pro UPOL. Ze čtyřiaosmdesáti návrhů postoupily do druhého kola tři práce, na kterých se porota složená z pěti zástupců UP a pěti zástupců oboru designu jednomyslně shodla. Ani jeden z vítězných návrhů však nepracoval se stávajícím znakem. Ve druhé kole se porota jednomyslně shodla na vítězství návrhu MgA. V. Marešové. Logo tvoří pravidelný šestihran, který vznikl vzájemným prolnutím barevných částí symbolizujících jednotlivé fakulty univerzity. Barevné prolnutí je symbolem otevřenosti, spolupráce a přirozeného toku vědeckých poznatků a informací. Šestihran evokuje diamant, stejně tak je architektonickým půdorysem, benzenovým jádrem, matematickým rozvrhem i dokonalou strukturou, která je dokonale organizovaná. Jenže tento návrh vyvolal bouřlivé reakce u studentů i vyučujících na univerzitě. Hlavním problémem je podle odpůrců nejasnost znaku, který se bez odborného výkladu jeví jako pohled do dětského, obrazce ukazujícího, krasohledu. Dalším důvodem k odmítání tohoto loga je fakt, že nevychází z tradic druhé nejstarší univerzity na území ČR a je snadno zaměnitelné s firemními logy. Pod petici, sepsanou vyučujícími z katedry bohemistiky FF UPOL, se podepsalo více než 1300 lidí. Rektor univerzity se nakonec rozhodl svolat shromáždění akademické obce, kde se o novém logo diskutovalo. Ukázalo se, že vítězný návrh zatím podporuje pouze Lékařské fakulta, proti návrhu se naopak jednoznačně postavili Akademické senáty Fakulty tělesné kultury, Pedagogické fakulty a Právnické fakulty. Nakonec se tedy Akademický senát na svém setkání 8. října 2008 rozhodl, že přijme první variantu návrhu, tj. o zakotvení stávajícího znaku Univerzity Palackého v Olomouci. Senát zároveň navrhl rektorovi univerzity, aby vydal směrnici, která po- UPOL NEBUDE MÍT NOVÉ LOGO změní používání znaku a razidla UP. Byla by to totiž cesta k zavedení jednotného stylu UP. Znak patří k jednomu z významných atributů každé univerzity, proto rozhodování o tom, zda zcela změnit vizuální podobu prezentace univerzity, nebylo snadné. Definitivní rozhodnutí o možné změně znaku bylo svěřeno Akademickému senátu UP jako orgánu, reprezentujícímu názor akademické obce celé univerzity. Ten při svém rozhodování nejspíše také reflektoval názory jednotlivých fakultních akademických senátů, komentoval rozhodnutí akademického orgánu prorektor pro záležitosti vnějších vztahů Michal Malacka. Zdroj: Štěpánka Rygálová Současný formát logo UPOL Původní logo Vítězné logo

15 Česká rada dětí a mládeže Právní servis aneb Co mohou v rámci České rady dětí a mládeže dělat členové pro členy Od dubna letošního roku funguje pro členská sdružení České rady dětí a mládeže speciální nabídka právního poradenství, kterou přes Kancelář ČRDM zajišťují mladí studenti práva z členského sdružení ELSA ČR. Bezplatná služba sice nenahrazuje poskytování profesionálních služeb podle zákona o advokacii, ale přesto se během jejího trvání již vyskytlo pár zádrhelů a problémů v životě sdružení, které pomáhaly týmy studentů vyřešit. Při hledání odpovědí je podporoval centrálně Direktor pro Právní servis z ELSA, kterým je v současné době Michal Voldán, ale k dispozici v případě pochyb mohly mít také pedagogy ze svých čtyř domovských fakult. Ohlas od tazatelů byl velice pozitivní a oceňován byl důraz na praktické řešení konkrétní situace. O jaké případy se pro lepší představu jednalo? Např. padla otázka, jak je to se závazností smlouvy o nájmu louky po úmrtí osoby nájemce, když se dědicové staví ke sdružení vlažně, pak se řešil návrh na změnu nejasných částí stanov lokálního občanského sdružení. V předposledním případě se hledaly zákonné argumenty proti zápisu z kontroly hygieny, požadující od kontrolovaného taková opatření na úpravu klubovny, která byla stavebně a finančně velice náročná. Pokud bude počet dotazů narůstat, je Česká rada dětí a mládeže připravena pro členská sdružení zajistit elektronický způsob pokládání dotazníků přes webový formulář. ELSA ČR deklarovala spolupráci po celý akademický rok 2008/2009 a v projektu vidí další potenciál. Naplňuje se tak mj. jedna z myšlenek národní rady dětí a mládeže, která může sloužit také k tomu, že členové sdílejí navzájem své zkušenosti, schopnosti a nápady. Kontaktní osoba pro Právní servis v Kanceláři ČRDM: Mgr. Michaela Přílepková, Kontaktní osoba pro Právní servis v Představenstvu ČRDM: Ondřej Šejtka (místopředseda), Na uvedených kontaktech mohou členové ČRDM získat informaci, jakým způsobem právní servis používat a jaká pravidla jsou s tím spojena. (Desatero Právního servisu) 15 Ministerstvo školství s ČRDM spustily webové stránky Evropa mladýma očima Počátkem října spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), jíž je ELSA členem, novou webovou stránku Ta je hlavním informačním kanálem ke kampani na podporu českého předsednictví Radě Evropské unie v oblasti mládeže, která se shodně s názvem webové stránky jmenuje Evropa mladýma očima. Stránka je určena jak mladým lidem, tak i pracovníkům s dětmi a mládeží. Cílem kampaně Evropa mladýma očima je především přinášet informace o Evropské unii a možnostech, které nově nastupující generaci skýtá. Konkrétně se zaměřuje na období příprav, realizace a následného vyhodnocování českého předsednictví EU. Na kampani vyhlášené MŠMT se podílí přes 20 neziskových organizací, jejichž počet v dalších měsících ještě vzroste. Na stránkách je možné nalézt kromě jiného i řadu aktuálních informací o kampani a kalendárium akcí, jež se k ní vztahují. Zájemci se tak mohou díky webu kupříkladu přihlásit do kreativní soutěže pro mladé Move Your City!, která účastníkům ukládá umělecky ztvárnit jejich představy o evropském městě budoucnosti, nebo se zapojit do panelové diskuse na téma Jak mohou mladí lidé přispět k mezikulturnímu dialogu. ČRDM je střešní organizací zaštiťující nyní aktuálně 93 sdružení pracujících s dětmi a mládeží. Jde o demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích. ČRDM plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami a není jim žádným způsobem nadřízena. Posláním ČRDM je podporovat v duchu Úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. ELSA byla přijata do ČRDM v dubnu Zdroj: Tisková zpráva ČRDM O České radě dětí a mládeže Základní charakteristika ČRDM Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 93 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících téměř individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně 6 krajských rad mládeže. Česká rada dětí a mládeže je dnes jediná a vskutku reprezentativní platforma, jež sdružuje a podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí a mládeže. Slovo rada, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce organizace, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak možnost, diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem. Poslání ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Autor: ČRDM Michaela Přílepková Autorka je ředitelkou Kanceláře ČRDM

16 16 Z pohledu organizátora Na fakultě ještě ani pořádně nezačalo vyučování a již se konala první schůzka AA týmu. Těšila jsem se na změnu po končících prázdninách. Rozebírali jsme z převážné části Cikháj. Ne, nemluvím o zajisté malebné vesničce nedaleko Žďáru nad Sázavou, ale o akci s názvem Funny Weekend na Cikháji, který sice moc neprozrazuje, ale vězte, že se stává příjemnou tradicí. Jedná se o projekt určený převážně studentům prvního ročníku, aby se seznámili a navázali přátelství a pouta, na nichž budou moci stavět v průběhu nadcházejícího roku a potažmo i během celého studia. Když jsem se dozvěděla, že se mám účastnit zmíněného víkendu jako členka týmu organizátorů, přeorganizovala jsem si plány, zabalila si věci a vyrazila. Noví prváci mi byli od prvních okamžiků sympatičtí, i když jsem zároveň ihned viděla, že s některými se nudit opravdu nebudeme. V průběhu těch tří dnů jsme si zahráli různé hry, od seznamovacích, přes ty, které rozvíjí fantazii až po hry bojové. Jako nejlepší seznamovačku hodnotím hru, kdy účastníci sedí v kroužku a každý opakuje jméno a vlastnost začínající stejným písmenkem jako jméno předchozích sedících lidiček, jak šly po řadě a končí tím svým. Jako nejlepší hru celkově beru večerní bojovku, která sice zabrala dost času na přípravu, ale rozhodně stála za to, jak pro účastníky, tak pro organizátory a myslím, že jsme se všichni dost nasmáli, když jsme si zpětně povídali, jak trojice procházely trasou, vedoucí od penzionu a končící zase u něj, po jednotlivých stanovištích. Zajímavý byl i společenský program, kde si studenti užili maškarní večírek s tematikou hippies či Reportáže Cikháj ze dvou pohledů kasíno a následné půjčky u banku, kde se museli upsat pro nějakou činnost nebo dárek a jejich úpis potom putoval do dražby, kde si ho někdo jiný koupil. Dále se seznámili i s různými projekty jako je Street law, které fungují na naší fakultě. Celkově jsme se všichni vraceli domů značně unavení, ale myslím, že všichni dobře naladění a plní neopakovatelných zážitků a vzpomínek. Jana Melinka Kralovianska Z pohledu účastníka Když jsem přišla poprvé do nové školy, nikoho jsem tam neznala a v prvních chvílích to byl trošku problém. Pozorovala jsem, jak se spolužáci mezi sebou baví, plánují večerní akce a já se zamyslela nad tím, jestli není na čase se také začlenit, najít si kamarády a někam patřit. Starší spolužáci toto všechno skloubili do jediné víkendové akce. Jmenovala se Funny víkend na Cikháji a já se rozhodla, že pojedu. Vlastně jsme se seznamovali už cestou vlakem, i když první ze seznamu seznamovacích her jsme hráli až v pátek večer a toto seznamování pokračovalo dlouho do noci. Vedoucí připravili výborný program a vše skvěle organizovali. Nenudili jsme se ani chvilku. Společenské hry ve společenské místnosti se střídaly s adrenalinovými výšlapy, ze kterých jsme se vraceli utahaní jako koťata a končili v posteli šlofíkem, abychom načerpali síly na noční bojovku. Měla jsem místy pocit, jako bych se vrátila zpět v čase na skautský tábor. Tato akce umožňuje poznat spolužáky ze zcela jiné stránky, než jak je znáte ze školy. Vracela jsem se plná nových dojmů a kontaktů na lidi, s kterými jsme si řekli, že určitě někam vyrazíme. Myslím, že to nebyla špatná investice. Člověk by měl trávit víc času v přírodě na čerstvém vzduchu a využít každou příležitost, která se k tomu naskytne, je li to jen trochu možné. Kdybych měla možnost jet znovu, udělala bych to. Všem prvákům tuto akci vřele doporučuji. Příjemně si odpočinete, seznámíte se a pobavíte, a hlavně budete mít na co po letech vzpomínat. Kdo nejel, o hodně přišel. Kateřina Vozarová STUDENTI PF UP NA EXKURZI U ÚSTAVNÍHO A NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU V BRNĚ Dne 23. října 2008 měli studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jedinečnou příležitost navštívit Ústavní soud a Nejvyšší správní soud v Brně. Průvodcem po Ústavním soudu jim byl poradce pro zahraniční vztahy JUDr. Vlastimil Göttinger, který studenty provedl po bohatě zdobeném sněmovním sále a přilehlých saloncích. Poté měli studenti možnost diskuse s ústavním soudcem JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, který je také seznámil s principy fungování Ústavního soudu i historií soudní budovy a ochotně zodpověděl všechny dotazy. V budově Nejvyššího správního soudu se studentů ujal JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M.. Studenty provedl po nově zrekonstruované budově soudu, ukázal kanceláře soudců, knihovnu a v neposlední řadě i původní zdivo staré budovy soudu. Studentům také objasnil podstatu správního soudnictví, organizaci Nejvyššího správního soudu a jeho vztahy s Ústavním soudem. Celou exkurzi se podařilo uskutečnit za podpory proděkana pro modernizaci studia JUDr. Filipa Melzera, Ph.D. a především pak díky akademickému senátorovi Josefu Kaštilovi, kterému tak patří velký dík! Jana Podalová KAFE SE SMETÁNKOU S DĚKANEM PFUK GERLOCHEM Již potřetí jsme uspořádali neformální setkání při kafi se smetánkou (a sušenkami a ovocem) s vyučujícím z naší fakulty se studenty. V minulosti naše pozvání přijali profesor Skřejpek s docentem Bělovským z katedry právních dějin; úplně prvními hosty byli doktorové Antoš (katedra ústavního práva) a Wintr (katedra teorie práva). V pondělí 3. listopadu se naším vzácným hostem stal děkan PFUK, pan profesor Aleš Gerloch. Svou úvodní řečí pan děkan nastolil téma, o kterém jsme pak následující půl druhé hodiny hovořili- a totiž fakulta. Studenty čtvrtého ročníku zajímal přechod do kreditního systému, studenty prvních a druhých ročníků pak názor na nové státnice. Podnětný byl i dotaz ohledně propojení teoretického studia s praktickou výukou v advokátních kancelářích či na soudech. A v uvolněné atmosféře nechybělo ani obligatorní téma našich studentských diskuzí, pater noster. Myslím, že jsme všichni odcházeli s pocitem příjemně stráveného večera a je-li tomu opravdu tak, navrhuji pro další setkání při kafi, zvětšit prostory kanceláře ELSA. Ale na stavební povolení jsme se pana děkana zapomněli zeptat... Zuzana Švihelová

17 9. aktualizované vydání Petr Pelech Vladimír Pelc Petr Hůrka Zdeněk Schmied, Zuzana Šubertová, Ladislav Trylč komentář k občanskému zákoníku Petr Bezouška 1. vydání 6. aktualizované vydání JUDr. Jaroslav Kobík Novinky nakladatelství ANAG úplný sortiment publikací najdete na edice daně Daně z příjmů s komentářem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s komentářem zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s komentářem vyhlášky a nařízení vlády pokyny, sdělení a stanoviska MF ČR judikatura podle právního stavu k edice práce mzdy pojištění Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem právní stav k edice daně Správa daní a poplatků s komentářem komplexní pohled na problémy správy daní 2008 Daně z příjmů s komentářem Petr Pelech, Vladimír Pelc Obsáhlá publikace vyčerpávajícím způsobem seznamuje čtenáře se zákony o daních z příjmů a o rezervách ve zněních účinných pro rok Od zdaňovacího období roku 2008 dochází, zejména v zákoně o daních z příjmů, k podstatným změnám. Kniha, která vychází v podstatně aktualizovaném vydání, je pomůckou pro daňové a ekonomické poradce, účetní a podnikatele. Obsahuje podrobný komentář k jednotlivým ustanovením obou zákonů, dále vyhlášky, judikáty Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a soudů krajských, pokyny a písemná stanoviska MF ČR. Kniha zahrnuje zkušenosti z daňové praxe autorů i finančních úřadů, umožňuje čtenáři plnohodnotnou orientaci v zákonech a je základem pro zvládnutí daňového systému. Červen 2008, vázaná, 904 stran cena 649 Kč Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem 2723 Kolektiv autorů Publikace se primárně zabývá průnikem občanského zákoníku do pracovněprávních vztahů. Nosným obsahem publikace je odkaz na ta ustanovení občanského zákoníku, která je nutné aplikovat i v pracovněprávních vztazích, spojená s jejich výkladem v interakci s dotčenými pracovněprávními normami zákoníku práce. Výklady v publikaci jsou doplněny příklady z praxe, jakož i odkazy na některou judikaturu soudů. Publikace ke vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku je svým zaměřením i obsahem jedinečná. Její největší přednost je spatřována v určitém zastřešujícím pohledu na zákoník práce i na občanský zákoník. Takový zorný úhel pohledu bude jistě nejcennější především pro personalisty, u nichž užívání občanského zákoníku nepatří mezi běžnou denní agendu. Září 2008, vázaná se stužkou, 944 stran cena 789 Kč Správa daní a poplatků s komentářem Jaroslav Kobík Publikace přináší úplné znění zákona o správě daní a poplatků s podrobným komentářem k jeho jednotlivým ustanovením, a to včetně ustanovení novelizovaných v roce Autor ve svém komentáři vychází jak ze svých zkušeností vedoucího pracovníka správce daně, tak i z mnohaleté zkušenosti daňového poradce specializujícího se na problematiku procesních sporů mezi daňovými subjekty a správci daně. Komentář autor doplňuje judikaturou i svými poznámkami, v nichž upozorňuje na nejasnosti při výkladu jednotlivých ustanovení a na rizika z nich vyplývající, na nejčastější chyby daňových subjektů a na to, jak se jich vyvarovat. Do textu jsou zapracovány nejpoužívanější vzory podání správcům daně a text je doplněn i o nejnovější judikaturu Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu v oblasti správy daní. Autor na zásadní právní názory těchto soudů reaguje v komentáři k jednotlivým zákonným ustanovením. Kniha také obsahuje výklad novelizovaných ustanovení zákona, včetně výkladu nového sankčního systému. Duben 2008, vázaná, 864 stran cena 599 Kč UVEDENÉ PUBLIKACE SI MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE: ANAG, spol. s r. o., Kollárovo nám. 7, Olo mouc, tel.: , fax: Můžete si je také zakoupit v našich firemních pro dej nách: ANAG, Ná rod ní dům, nám. Míru 9, Pra ha nebo KNIHY ANAG, Denisova 2, Olo mou c a ve vy bra ných knih ku pec tvích po celé ČR. h ra n ic e v p r Á v u Elsa Česká republika představuje putovní konferenci Hranice v právu aneb DĚTI V PARAGRAFECH Zajímáte se o problematiku našich dětí? Nejsou Vám lhostejné jejich práva a povinnosti či Vám není jen něco jasné? Ať už tak či tak. Neváhejte ani vteřinu a přijďte si rozšířit své vědomosti. K dispozici budou nejen přední odborníci na rodinné právo, ale také i další profese, které mají co mluvit do současné problematiky dětí (psychologové, sociologové, zástupci úřadů, zástupci neziskových organizací, atd.). Sex a děti, Brno, 17. března 2009 Bít či nebít děti, Olomouc, 18. března 2009 Dětská kriminalita, Plzeň, 7. dubna 2009 Milníky v dětském světě, Praha, 8. dubna 2009

18 18 STREET LAW V BRNĚ A je to tady! Velký battle mezi zastánci old school style - Učitelé crew a přívrženci new style - Lektoři crew. Porota je drsná, složená z výkvětu školních lavic a ti ocení jen ty nejnovější triky. Učitelé to rozjíždí ve velkém, převádí své osnovy, seznamy literatury a výstup končí vytasením ukazovátka. Lektoři odpovídají těžkou vychytávkou ice breakingem a pokračují zapojením poroty do svého výstupu. Učitelé nasazují nejtěžší zbraně mezi nimi červenou propisku, poznámky a v závěru si vyslouží respekt poroty za slavnou desetiminutovou písemku na dvě stránky. Ale to už je Lektor in the house a předvádí škálování, debatu a dokonce práci ve skupinkách, tak to tu dlouho nebylo, zvlášť ta interakce mezi porotou a lektory, na to se bude dlouho vzpomínat. A je tu závěr, verdikt poroty je jednoznačný, do škol chtějí new style a Lektory co nejčastěji! Nyní mě nechte představit Vám vítěznou crew Lektoři: Lektoři jsou parta nadšenců z Právnické fakulty MU, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas studentům středních a základních škol a přiblížit jim právo zábavnou formou. Tento projekt je zaměřen především na žáky středních škol, některé lekce jsou vhodné i pro žáky druhého stupně základních škol. Myšlenkou je ozvláštnit hodiny základů společenských věd nebo občanské výchovy, zaujmout žáky a hlavně jim nabídnout pohled na právo z jejich perspektivy, aby si uvědomili, že se jich také týká, jaká jsou jejich práva, ale i povinnosti, co vše kolem nich vychází z právního řádu. Klasická lekce začíná tím, že se spojíme s vyučujícími na vybrané škole a domluvíme se s nimi na tématu lekce, o kterou by měli zájem. Lekce si nepřipravujeme sami, nemáme pedagogické vzdělání, vycházíme z učebnice Právo pro každého neziskové organizace Partners Czech, kde jsou připraveny Reportáže lekce pro jednotlivé oblasti práva, materiály jsou rozděleny na listy pro vyučující a listy pro žáky. Před prvním krokem do praxe, tedy do třídy každý lektor také absolvuje školení, kde se dozví jak na to, základní informace jak postupovat, na co si dát pozor, vyzkouší si ukázkovou lekci či dvě z pozice studenta a od zkušenějších lektorů se dozví jaká je lektorská praxe. Následuje vytvoření dvojic lektorů, kteří si vybranou lekci spolu připraví, vždy je potřeba, aby si ověřili aktuálnost informací. Potom již vyrážíme do školy. Do třídy nás obvykle uvede učitel, který nás žákům představí, často je varuje, co bude následovat, pokud se nebudou chovat slušně, zatím, ale žádné tresty nikdy nebyly nutné. Nejdůležitějším úkolem v úvodu lekce je prolomení ledů, vzbuzení přátelské atmosféry. Já se nechávám oslovovat křestním jménem a na úvod položím obecnou otázku, která se týká tématu, a nechám žáky odpovídat. Také je požádám, aby si vytvořili cedulky se jmény či přezdívkami, kterými chtějí, abych je oslovovala. Běžně se tedy stane, že se Berušky ptám, kolik by chtěla mít dětí a proč, což není představa o obvyklém vyučování. Poté začínáme s lekcí vedenou podle přípravy z učebnice, v úvodu vyprávíme studentům příběh, který navodí situaci, a poté je necháme se k ní vyjadřovat. Následuje práce s textem zákona, aby se seznámili se zákonnými pojmy, která většinou probíhá ve skupinkách, které potom prezentují své výsledky. Samozřejmě jim nestrčíme ÚZetka, aby listovali a hledali jako my na seminářích, v listech pro žáky jsou vybrána ustanovení, která se váží k tématu, jsou v případě nutnosti zkrácena, srozumitelněji zformulována. Každá lekce probíhá trošku jinak a často dojde i na improvizaci, protože studenti jsou nepředvídatelní a někdy mají originální nápady, například svoji prezentaci pojmou jako divadelní vystoupení. Důležité je, že jim dáváme maximální prostor k otázkám, ale i k vyjádření názorů a vzájemným reakcím, jen je třeba je usměrňovat, aby nemluvilo deset lidí najednou, čímž je učíme i vnímat názory ostatních. Během lekce se studenti oproti obvyklým hodinám dost pohybují, když tvoří skupinky, chodí prezentovat, vytváří zástup, podle svých názorů od jednoho extrému po druhý. Musím říct, že z každé lekce mám velice dobrý pocit, studenti dávají svou aktivitou a zvídavostí najevo, že se jim tento vstup do každodenní výuky líbí, často se ptají, jestli opět přijdeme. Pro mě je to také přínosem, protože si zopakuju právní úpravu, vyhledám si aktuální informace a většinu detailů si pamatuju mnohem déle díky zážitkům z hodiny. Na obranu učitelů bych na závěr uvedla, že někteří z nich si učebnici Právo pro každého, která patří k projektu Street law, právo pro každý den, pořídili a využívají ji i v běžných hodinách, takže Učitelé pomalu přecházejí k new style a nejspíš je to trošku i naše zásluha. Kristýna Faltýnková ELSA Legal Workshop V úterý 21. října 2008 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil další ze série úspěšných projektů sekce Seminars & Conferences ELSA Legal Workshop. Tentokrát ve spolupráci s jedním z partnerů ELSA Brno - advokátní kanceláří Glatzová & Co. na téma Zachraň svého klienta aneb řešení obchodních sporů v praxi s kapacitou 25 účastníků. Stejný projekt proběhne 13. listopadu na Pravnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. ELSA Legal Workshop je projekt, kterým se ELSA snaží přispívat k zlepšení a zatraktivnění právního vzdělávání a prostřednictvím kterého studentům přibližuje právní praxi. Jedná se o jednodenní workshop vedený zástupci advokátní kanceláře na dané téma, zaměřený především na využívání znalostí při řešení příkladů ze praxe, kdy mají studenti možnost vyzkoušet si, jak právo skutečně pracuje a že realita je mnohdy jiná, než se dovídají na přednáškách a seminářích. V neposlední řadě je to také šance zlepšit svoje argumentační a komunikační schopnosti a naučit se prezentovat výsledky své práce a své názory na danou problematiku klientovi. ELSA Legal Workshop s AK Glatzová & Co. s názvem Zachraň svého klienta aneb řešení obchodních sporů v praxi v 9 hodin zahájil úvodním příspěvkem na téma alternativního právního vzdělávání profesor Telec z brněnské katedry občanského práva. Po krátké pauze a prezentaci kanceláře Glatzová & Co. začal hlavní program celého dne. Teoretické úvody a přednášky střídaly praktické příklady, které účastníci řešili pod dohledem zkušených právníků. Studenti měli možnost seznámit se na praktických příkladech s možnými postupy při řešení obchodních sporů. Během celého semináře dostali studenti za úkol vypracovat strategii, jak nejlépe předcházet případným sporům a jak zanalyzovat a najít nejlepší možné řešení již vzniklého sporu. Neméně zajímavou částí workshopu byl i blok věnovaný přípravě na soudní spor a soudnímu sporu jako takovému, včetně možností alternativních metod narovnání sporu, jakými je například rozhodčí řízení apod. Po přestávce na oběd byli účastníci workshopu rozdělěni do pracovních skupin a dostali za úkol zpracovat komplexní analýzu obchodního sporu mezi dvěmi společnostmi a připravit postup pro řešení včetně zhodnocení alternativ. Výsledek své práce pak prezentovali jako účastníci výběrové řízení na právní pomoc představenstvu jedné z těchto společností jako svým potencionálním klientům, kdy si mohli vyzkoušet, jakým způsobem prodat výsledky své práce. Po krátkém shrnutí a představení, jak byl zmiňovaný spor ve skutečnosti vyřešen, se zástupci AK Glatzová & Co. s účastníky workshopu rozloučili a kolem 16. hodiny byl celý seminář ukončen. Pokud mohu soudit, celý den byl prospěšný pro obě strany. Studenti dostali příležitost vyzkoušet si řešit skutečné spory, aplikovat svoje znalosti nabyté při studiu a advokátní kancelář měla možnost vytipovat si nadané a talentované studenty, kteří by v budoucnu mohli začít svoji kariéru právě u AK Glatzová & Co. Nakonec jen krátkou poznámku z pohledu organizátora. Rád bych vyjádřil spokojenost nad tím, jakým způsobem a v jaké atmosféře celý workshop probíhal. Věřím, že si každý účastník z celého dne něco odnesl a účast zde pro něj byla přínosem. Lukáš Pruška

19 At Allen & Overy, we believe that how you work is just as important as what you achieve. Naturally we are looking for first-class legal expertise and sharp, incisive thinking but we are also looking for people who see things differently. Ours is an organisation that thrives on the eclectic mix of personalities, backgrounds and opinions our people bring with them. It makes for an exciting and stimulating place to work and an innovative, original and highly effective offering for our clients. Our world-leading legal solutions are developed and supported by over 5,500 people in 22 countries. Could you be one of them? We re looking for team players not sheep. If you are interested in learning more about what we could offer you in Prague or for further information about our recent deals and awards please visit Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings.

20 20 Reportáže Simulovaný soudní spor v Olomouci Rozhodci jsou připravení na svých místech, soutěžící nervózně postávájí a udělují si poslední taktické pokyny, diváci napjatě sledují hlavní aktéry dnešní události a poslední přícházející diváci si pomalu sedají na svá místa. Napětí, očekávání a zvědavost, tak lze charakterizovat atmosféru před zahájením první akce svého druhu po dlouhé době, která se odehrála pod taktovkou olomoucké ELSA za finanční podpory ALLEN & OVERY v prostorách rotundy, místnosti určené pro simulované soudní spory na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Proces se konal na konci dubna letošního roku před začátkem zkouškového období a na to, že jaro bylo v plném proudu a venku krásně hřálo sluníčko, se soutěže zúčastnilo úctyhodných 6 velmi nadaných a ambiciózních dvojic, které se postaraly o kvalitní a vyrovnané vystoupení. Vyhrát však mohla jen jedna Ve dnech 8. až 12. září tohoto roku jsem měl tu čest zúčastnit se jako jeden ze 3 delegátů Evropské asociace studentů práva (ELSA) zasedání Komise OSN pro obchodní mezinárodní právo (UNCITRAL), která v tomto termínu zasedala ve Vídni a která se snaží odstranit právní překážky mezinárodního obchodu. Spolu s kolegy z ELSA Itálie a Maďarska, tedy s lidmi, které jsem doposud neznal a se kterými jsem měl reprezentovat naší mezinárodní studentskou organizaci, jsme se zúčastnili 14. zasedání První pracovní skupiny, která měla za úkol novelizovat Vzorový zákon UNCITRAL o veřejných zakázkách zboží, staveb a služeb (Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services) z roku Podnětem pro revizi bylo mimo jiné to, že Vzorový zákon vztahující se na veřejné zakázky je neaktuální oproti úpravě Evropské unie, ale i např. USA a úplně tak nevyhovuje dnešním potřebám. Součástí Vzorového zákonu je i Guide to enactment, tedy jakási příručka (komentář) vysvětlující, proč dané opatření bylo přijato. I kolem přesného znění Guide to enactment bylo možné pozorovat zdlouhavou debatu delegátů. Cílem Model law je maximalizovat volnou soutěž, která bude spravedlivá ke smluvním stranám a která by měla poskytnout jen jakousi kostru, tedy vzory, podle kterých se bude případný spor řídit, pokud se smluvní strany nedohodly na něčem jiném. V Komisi zasedají zástupci šedesáti států, kteří jsou voleni Valným shromážděním na 6 let (každé 3 roky se obměňuje polovina z nich) a dále je přítomna řada delegátů z pozorovatelských organizací (tak např. American Bar Association, OECD, European Commission, World Trade Organization, dvojice. Porota se po dlouhé diskuzi za zavřenými dveřmi shodla na vítězné dvojici Bohuslava Krpcová a Lucie Hanušová. Ceny pro vítěze předala děkanka právnické fakulty Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Hodnotící porota soutěže se skládala z 5 členů, zasedala v ní JUDr. Renáta Šínová Ph.D., Mgr. Klára Bartoníčková, zástupkyně katedry občanského práva, JUDr. Maxim Tomoszek, katedra ústavního práva a garant projektu Kurs právnických dovedností, a JUDr. Kristýna Outlá, plzeňská advokátka, která na den zanechala své práce a přijela za námi až do Olomouce. Naši justici reprezentoval Mgr. Jiří Němec, soudce Okresního soudu v Olomouci. Příklad nám poskytla Mgr. Ingrid Kovářová Kochová a konečnou verzi příkladu připravila JUDr. Renata Šínová. Ph.D.. Všem členům poroty bych chtěl touto cestou poděkovat za účast a pomoc při organizaci soutěže. O přitažlivosti soutěže vypovídálo i divácké obsazení v sále, kde se po celou dobu tlačilo na 50 diváků, což je jeden z mnoha důvodů, proč budeme i nadále pokračovat v organizaci moot courtu. Jedná se o zajímavý způsob výuky, kdy si studenti mohou vyzkoušet různé procesní role a zúročit večery strávené nad tlustými knihami. Zúročit nejen ve smyslu vlastního potěšení, kdy si někteří splní sen vystupovat během jednání v roli nemilosrdného a nekompromisního advokáta, ale i materiálně, protože cenou pro vítěze byla poukázka od nakladatelsví a vydavatelství ANAG. Delegátem v OSN OPEC, World Bank a mnoho dalších, mezi nimiž nechyběla ani ELSA). Během týdne, ve kterém se zasedání konalo, jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku a zjistit, jak se vaří mezinárodní právní předpisy. Bylo nesmírně zajímavé sledovat diskuzi mezi delegáty z USA, Číny, Francie, Mexika, Kanady a mnoha dalšími ze zemí, jejichž právní systémy, zákony a zvyklosti jsou odlišné. Po rozpravě s několika z nich jsem zjistil, že delegáty ze zemí s angloamerickým právním systémem tvoří převážně odborníci z praxe a ze zemí s kontinentálním právním systémem jsou zde převážně zaměstnanci patřičných ministerstev (za Českou republiku zde byl přítomen zaměstnanec Ministerstva průmyslu Protože mootcourt je určen hlavně pro studenty a slovo student pochází ze slova studovat, studovat znamená učit se a člověk se nejlépe učí ze svých chyb, přivolil JUDr. Maxim Tomoszek a dal si práci s analýzou audiovizuálního záznamu předvedených výkonů soutěžících nejen po stránce právní, ale i po stránce neverbální. Výstup právníka musí působit sebevědomě, sebejistě... nebo vyhrávají spory leklé ryby?! Co dodat závěrem? Moot splnil svůj účel, vítěze jsme vybrali, užili si báječné odpoledne. A i když zazněla kritická slova, bez nichž se ovšem žádný projekt neobejde, vzali jsme si poučení a těšíme se na další ročník. Ivo Konejl a obchodu ČR). Dalším zdrojem diskuzí byly i určité překladové nejasnosti, protože termíny používané v jednom státě nemusí vždy znamenat přesně totéž jako ve státě jiném. Z počátku jsem považoval za nemožné, aby došlo mezi tolika delegáty ke konsensu, ale to se nakonec víceméně podařilo a přijaté návrhy budou po kompletním dokončení revize předloženy Valnému shromáždění OSN ke schválení. Následující 15. zasedání této pracovní skupiny se uskuteční příští rok v New Yorku. Milan Fric

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Profese advokáta v českém justičním systému

Profese advokáta v českém justičním systému zimní semestr 2011/2012 Význam soukromého práva v současném stavu Rozhovor s Ombudsmanem Profese advokáta v českém justičním systému PARTNEŘI 3 ÚVOD Slovo redaktora Přátelé, čtenáři, právníci, studentíci,

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí:

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: , Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: univerzita v Opavě ikatelská fakulta v Karviné uplatnitelnost na trhu práce Matematický ústav v Opavě moderní vybavení učeben odborné akademické zázemí

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jakýmsi nepsaným pravidlem úvodního slova většiny časopisů bývá snaha redakce upozornit na konkrétní události

Více

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě :-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna,

Více

OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2015 Kam kráčíš univerzito, ve výzkumu a vývoji? Příprava strategie do roku 2020 Strana 04 Den s... Mojmírem Helískem prorektorem

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

Rozhovor s Michalem Bobkem

Rozhovor s Michalem Bobkem Květen 2007 10 Kč / zdarma pro akademickou obec PF UK Časopis na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Rozhovor s Michalem Bobkem Co se zkouší na PF UK Bezdrátová Praha Letní škola práva Činnost Akademického

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

OBSAH ÚVODNÍK AKTUALITA VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU ČLÁNKY DISKUSE NÁZOR Z ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Z KÁRNÉ PRAXE (Jan Syka) strana 1

OBSAH ÚVODNÍK AKTUALITA VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU ČLÁNKY DISKUSE NÁZOR Z ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Z KÁRNÉ PRAXE (Jan Syka) strana 1 BULLETIN ADVOKACIE 20038 OBSAH ÚVODNÍK Stanislav Balík: Meziúčet 4 AKTUALITA Vladimír Papež: Studijní a legislativní činnost v novém kabátě 7 VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU Česká advokacie před vstupem ČR do

Více

economix na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým

economix na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě:-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna,

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015 Nový obor Pozemní stavitelství Průmyslový výzkum na VŠTE Úvodní slovo rektora Nový obor Pozemní stavby strana

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 Editorial Vážení čtenáři, v posledních dnech mě zaujalo několik zpráv a informací, které jsou - alespoň pro mě - zajímavé natolik, že se s vámi o ně chci podělit.

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Studentské hodnocení kvality studia Vzdělávací proces. Fotogalerie z 3. plavby absolventů 17. května 2011

Studentské hodnocení kvality studia Vzdělávací proces. Fotogalerie z 3. plavby absolventů 17. května 2011 Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2011 Studentské hodnocení kvality studia Vzdělávací proces Strana 06 Fotogalerie z 3. plavby absolventů 17. května 2011

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

economix Ekofórum s Ing. Ivanem Miklošem /12 PŘIJÍMAČKY KOLEJE ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM VŠE Ondřej Havelka, koncert / str.

economix Ekofórum s Ing. Ivanem Miklošem /12 PŘIJÍMAČKY KOLEJE ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM VŠE Ondřej Havelka, koncert / str. economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2007 ČÍSLO 5 ZDARMA Ekofórum s Ing. Ivanem Miklošem /12 Petr Nečas, Ekofórum 21. 11. 2007 / str. 14 Martin Bursík, přednáška na VŠE / str. 15 Ondřej Havelka,

Více