OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje"

Transkript

1 OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová

2 Opakování slohových útvarů II. Vypravování Popis Charakteristika Referát Úvaha Výklad Zpráva Motivační dopis

3 Referát Útvar stylu prostě sdělovacího nebo odborného Nejčastější slohový postup informační Podobá se zprávě, je určený pro veřejný přednes => oslovení + kontaktové prostředky mluvčího s posluchači Témata referátů : knižní novinky, nové filmy, technické novinky v oboru, vyslechnutá přednáška, zhlédnutá výstava

4 Referát o knize návrh osnovy I.Úvod : a/ celková zpráva o nově vydané knize /tzn. autor, název, nakladatelství, rok vydání rozsah, počet stran popř. i cena knihy/ II.Stať : a/ přiřazení knihy k žánru b/ naznačení obsahu c/ společenská problematika a prostředí d/ hlavní postavy, jejich charakteristika e/ zvlášť působivé části III. Závěr : a/ čím je kniha zajímavá, komu ji doporučit

5 ????????????????????????? 1. Čím musí referující svůj projev začít? 2. Jak byste charakterizovali větnou stavbu referátu? 3. Kterými jazykovými prostředky udržuje mluvčí kontakt s posluchači? 4. Čím se liší odborný referát od prostě sdělovacího?

6 ?????????????????????? 1. Čím musí referující svůj projev začít? oslovením 2. Jak byste charakterizovali větnou stavbu referátu? jednodušší VS 3. Kterými jazykovými prostředky udržuje mluvčí kontakt s posluchači? dovolte mi, rád vás seznámím, jistě budete souhlasit. 4. Čím se liší odborný referát od prostě sdělovacího? odbornou terminologií, větší hloubkou zpracování informací

7 Úvaha Zamyšlení nad problémem na základě získaných poznatků vlastních zkušeností Práce s fakty, vztahy mezi nimi a vyvození vlastního hodnocení Subjektivní názora autora Nepoučuji, ale chci přivést k zamyšlení Využití 1.os.j.č.+ řečnické otázky /smysluplné/ Kompozice od zkušeností a prožitků k obecným závěrům

8 ?????????????????????????? 1. Ve kterých funkčních stylech se úvaha vyskytuje? 2. Čím je ovlivněna hloubka úvahy? 3. Jaké společné rysy má úvaha s výkladem? 4. Jaké rozdílné rysy mají úvaha a výklad? 5. Jaká jsou častá témata úvah? 6. Jaké zvláštnosti nalezneme ve větné stavbě? 7. Jak se nazývá druh úvahy psaný pomocí uměleckých prostředků i odborných termínů?

9 ?????????????????????????? 1. Ve kterých funkčních stylech se úvaha vyskytuje?- umělecký, publicistický, odborný 2. Čím je ovlivněna hloubka úvahy? úrovní myšlení, životními zkušenostmi a množstvím poznatků 3. Jaké společné rysy má úvaha s výkladem? práce s fakty, podstata jevů, účinky, účel => hodnocení 4. Jaké rozdílné rysy mají úvaha a výklad? úvaha vyvozuje obecné závěry, ale nepoučuje, subjektivní názory autora 5. Jaká jsou častá témata úvah? aktuální společenské jevy, obecné otázky 6. Jaké zvláštnosti nalezneme ve větné stavbě? Spojování otázek a odpovědí, řečnické otázky; věty žádací, zvolací; obraty podněcující úvahu : Zamyslíme-li se.. položme si otázku 7. Jak se nazývá druh úvahy psaný pomocí uměleckých prostředků i odborných termínů? - esej

10 Výklad / přednáška Postihuje vnitřní souvislosti, vztahy, objasňuje podstatu jevu Cíl odborné poučení, vysvětlení, seznámení s problémem Využití analýzy, syntézy, dedukce, indukce, zobecnění Typy : a/ s definicí na začátku = deduktivní b/ pomocí argumentů vyvození definice = induktivní Význam grafického členění- odstavce, typy písma, tabulky, grafy, doprovodný materiál Složitá větná stavba

11 Druhy : a/ populárně naučný /pro laiky/ b/ prakticky odborný c/ vědecký Přednáška navíc kontakt s posluchači, pro orientaci vymezení struktury přednášky, opakování témat, jednodušší větná stavba,

12 ????????????????????????? 1. Jaké slohové postupy nalezneme ve výkladu? 2. Co je cílem výkladu? 3. Jaké používéme metody při zpracování výkladu, 4. Jaké jazykové prostředky využívá výklad? 5. Ve které části vysvětlujeme využití v praxi či význam jevu? 6. Jaké grafické prostředky používáme?

13 ????????????????????????? 1. Jaké slohové postupy nalezneme ve výkladu? výkladový, popisný, úvahový 2. Co je cílem výkladu? postihnout a vysvětlit vnitřní souvislosti a vztahy, příčiny, následky, podstata 3. Jaké používáme metody při zpracování výkladu? indukci, dedukci, analýzu, syntézu, zobecnění 4. Jaké jazykové prostředky využívá výklad? odborné termíny; častá jsou sousloví 5. Ve které části vysvětlujeme využití v praxi či význam jevu? v závěru 6. Jaké grafické prostředky používáme? členění na oddíly, odstavce, číslování, zvýraznění / typ písma, barva, velikost/, doprovodný materiál / tabulky, grafy, rejstříky /

14 Zpráva Objektivní zhodnocení události, která proběhla KDY? KDO? CO? JAK? KDE? PROČ? Důležitost volby titulku!!!!!!!!!!!!! Zprávu píšeme ve 3. osobě!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 ????????????????????????????? 1. Jaký je cíl novinové zprávy? 2. Která zpráva zpracovává nejdůležitější téma dne? 3. Jak nazýváme zprávu, ve které autor zaujímá vlastní stanovisko? 4. Jaké jazykové prostředky nalezneme v publicistických útvarech? 5. Které typy vět převažují v syntaxi? 6. Které útvary misí publicistický styl s uměleckým? 7. Jmenujte významné české fejetonisty.

16 ????????????????????????????? 1. Jaký je cíl novinové zprávy? informovat, přesvědčit 2. Která zpráva zpracovává nejdůležitější téma dne? úvodník - 3. Jak nazýváme zprávu, ve které autor zaujímá vlastní stanovisko? komentář / pokud kritické stanovisko = glosa/ 4. Jaké jazykové prostředky nalezneme v publicistických útvarech? Přesné, jednoznačné, využití automatizace, aktualizace / neobvyklá spojení/, obměna frazémů, slovní hříčky 5. Které typy vět převažují v syntaxi? -Jednodušší souvětí, věty jednočlenné; věty zvolací, tázací, přací; i věty neúplné 6. Které útvary misí publicistický styl s uměleckým? -Fejeton a reportáž 7. Jmenujte významné české fejetonisty. Neruda, Machar, Čapek, Vaculík, Křesťan

17 Motivační dopis Součástí téměř každého životopisu NÁLEŽITOSTI : Oslovení a úvod Vážení, ráda bych se zúčastnila výběrového řízení na pozici Office Manager, kterou Vaše společnost inzerovala. Motivace Podle zveřejněných požadavků se považuji za vhodnou kandidátku na nabízenou pozici. Přestože jsem čerstvá absolventka VŠE, mám za sebou již celou řadu absolvované praxe, okteré se zmiňuji ve svém životopise. Prostřednictvím Vaší společnosti bych ráda dále rozvíjela své schopnosti.

18 Co mohu nabídnout Mohu nabídnout především velice dobré organizační schopnosti. Mám výbornou znalost anglického a německého jazyka (hovořím plynně). Práce v administrativě mě baví a naplňuje. Považuji se za člověka aktivního, činorodého, kterému se daří dobře vycházet s lidmi. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů Souhlasím se zpracováním svých osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zdvořilostní formulace na závěr S pozdravem Jana Nováková.

19 Děkuji za pozornost Gratuluji, právě jste si zopakovali slohové učivo.

20 Zdroj: Sochrová, M. : Český jazyk a literatura, Fragment 2007

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Soňa Schneiderová DIPLOMOVOU PRÁCI

Soňa Schneiderová DIPLOMOVOU PRÁCI Soňa Schneiderová JAK NE PSAT DIPLOMOVOU PRÁCI Jak nepsat diplomovou práci Soňa Schneiderová Oponent: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. Publikace vychází v rámci projektu Bohemistika: obor pro III. tisíciletí

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více