PLÁN ČINNOSTÍ PRO ODDĚLENÍ DUHA DDM BÍLINA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTÍ PRO ODDĚLENÍ DUHA DDM BÍLINA OBDOBÍ 2012 2014"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PLÁN ČINNOSTÍ PRO ODDĚLENÍ DUHA DDM BÍLINA OBDOBÍ Bílina Březen 2012 AUTORKA: Klára Palečková

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci Funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. V Bílině, březen 2012, Palečková Klára

3 Obsah 1. Úvod Popis současného stavu Představení oddělení Duha DDM Bílina Zaměstnanci oddělení Duha Analýza SWOT... 4 Silné stránky... 5 Slabé stránky... 6 Hrozby... 6 Příležitosti Priority činností oddělení Duha Cílové skupiny, klíčoví zákazníci a jejich potřeby Porovnání očekávání zákazníků s prioritami oddělení Poslání oddělení Duha Vize oddělení Duha DDM Bílina Shrnutí kontrola správnosti nastavení Plán činností pro oblast PR Plán činností pro oblast rodinné centrum Klokánek Plán činností pro oblast pravidelná, nepravidelná, táborová činnost Plán činností pro oblast spolupráce se ZŠ a MŠ Plán činností pro oblast finanční plánování Plán činností pro oblast práce s externisty Plán pro zapojení se do projektů Vzdělávací plán oddělení Duha pro období Plán činností pro oblast inovace Nové nápady Závěr, mé pracovní cíle Použité zdroje informací Přílohy Standart externího pracovníka Standart externího pracovníka oddělení Duha Vyhodnocení činností podle Bostonské matice Vyhodnocení pravidelných činností nabízených ve školním roce 2011/2012 podle Bostonské matice

4 21.4. Výukové programy pro základní, mateřské a střední školy v Bílině jaro Plány příprav a realizace k novým nápadům

5 1. Úvod V úvodu své práce nastíním důvody, proč jsem si vybrala ke zpracování téma Plán činností oddělení Duha DDM Bílina pro období , jakými tématy se v práci budu zaobírat a jaký je očekávaný přínos této práce. Toto téma jsem si vybrala hlavně pro jeho 100 % využitelnost v praxi. Vycházela jsem ze současných potřeb oddělení Duha, které se specializuje především na práci s předškolními dětmi v oborech výtvarných, jazykových a sportovních a zajišťuje činnost rodinného centra Klokánek. Vytvořením této práce, tohoto plánu, chci najít všechny vhodné činnosti pro oddělení, chci se zaměřit na nedostatky, které v práci máme, maximálně zdokonalit PR a práci s klienty a zlepšovat stav uvnitř pracovního týmu. Chci získat přehled o financování oddělení a připravit se na zapojení do projektů. V době, kdy jsem práci začínala psát, jsme na oddělení neměli sepsaný plán činností na nadcházející období, proto jsem se rozhodla pro napsání této práce. Očekávám, že to pro nás bude živý dokument a že dodržování stanovených cílů povede ke zlepšení výsledků oddělení Duha. Tento rok poprvé tvoříme na oddělení plán činností na delší období než jeden školní rok. Držíme si palce a přejeme si důslednost a vytrvalost a stabilní společenské prostředí. 2. Popis současného stavu Charakteristika DDM Bílina: Dům dětí a mládeže je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Byl založen v roce DDM Bílina nabízí volnočasové aktivity dětem, mládeži a dalším zájemcům bez ohledu na věk a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mládeže a dospělých. DDM Bílina je rozdělen do čtyř Studií, která zabezpečují uspokojení zájmů v těchto oborech: technika, přírodní vědy, společenské vědy, umělecké obory, sport. Jednou z jeho částí je rodinné centrum Klokánek, které nabízí programy pro rodiny s malými dětmi. Dalšími aktivitami DDM Bílina jsou výukové programy, které navštěvují MŠ a ZŠ z Bíliny a spádových obcí. DDM pořádá rekreačně vzdělávací a prázdninové pobyty pro děti, mládež a 1

6 dospělé, kterých se každoročně účastní skoro 400 klientů. Dále je DDM koordinátorem celorepublikových programů pro ústecký kraj. Pro Bílinu zajišťuje konání velkých městských akcí a je partnerem při pořádání mezinárodních soutěží a setkání pro děti a mládež. V katalogu činností nabízí DDM více jak 90 zájmových útvarů a klubů pro bezmála 1500 klientů. Pro veřejnost pořádá DDM během celého roku minimálně 250 akcí různého charakteru od výtvarných a keramických dílen až po oddechové akce pro celé rodiny. Provoz DDM je zajištěn 13 interními a 46 externími pracovníky. Lektoři DDM Bílina přednášejí na celorepublikových akcích, na kurzech a seminářích, které DDM také pořádá. Členové kroužků DDM se umisťují na předních místech v krajských, republikových i mezinárodních soutěžích, konkrétně v programování, rybolovné technice, v závodech na autodráze a v aerobiku. Se svými výrobky se členové pravidelně účastní výtvarných a keramických výstav. DDM pořádá během roku několik tématických výstav a přehlídek. Se svými projekty pomáhá handicapovaným občanům a aktivně spolupracuje s několika domovy důchodců. DDM Bílina poskytuje kvalitní zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání, relaxaci a trávení volného času pro zájemce všech věkových skupin Představení oddělení Duha DDM Bílina Oddělení Duha je jedním ze čtyř oddělení DDM Bílina. V takto rozdělené podobě pracují oddělení pět let. Duha se ve své činnosti zaměřuje na předškolní děti, na rodiny s malými dětmi a na žáky mladšího školního věku. Tyto skupiny oslovuje prostřednictvím aktivit v rodinném centru Klokánek (dále RC), pravidelnými kroužky a kluby pro děti od tří let do mladšího školního věku, akcemi pro veřejnost, akcemi pro základní a mateřské školy a táborovou činností pro již zmíněné věkové skupiny. 2

7 Na oddělení Duha pracuje stálý kolektiv externích zaměstnanců, který má v letošním roce 30 členů. V tomto školním roce 2011/12 Duha nabízí 33 pravidelných kroužků a klubů, průměrně měsíčně nabízí 4 akce v RC, 3 akce pro veřejnost, 8 akcí pro školy a školky, 2 akce na klíč narozeninové oslavy a o letních prázdninách zajišťuje dva pobytové tábory a dva příměstské tábory pro děti od 4 do 10 let. Obecně se zaměřujeme na pořádání akcí menšího rozsahu. Přijde nám to jako nejvíce pružný způsob činnosti, kterým můžeme rychle reagovat na potřeby klientů. Oddělení je financováno z vlastních zdrojů z příjmů za kroužky, kluby, akce a tábory (z tohoto je hrazen materiál k zajištění činnosti), z rozpočtu DDM (z toho jsou hrazeny provozní náklady a část mzdových nákladů), z kraje (z toho je hrazena převážná část mezd), z města (příspěvek na mzdy pro externí zaměstnance, kteří pracují s dětmi a dospělými). Mizivou část z příjmů oddělení tvoří dary a finance z projektů. Plánování činností oddělení probíhá na pravidelných poradách oddělení. Hodnotíme formou zpětných vazeb po akcích, formou porad a osobních pohovorů Zaměstnanci oddělení Duha Pracovní tým zaměstnanců oddělení Duha má 30 členů, jsou to interní a externí zaměstnanci DDM Bílina. Obecně je pracovní tým oddělení Duha převážně složen z odborníků na výtvarné oblasti, dalšími členy jsou učitelé jazyků, vedoucí technických a sportovních kroužků, táboroví pracovníci, pracovníci RC Klokánek a dobrovolníci z řad rodičů. Průměrný věk v týmu je 29,6 let. 3

8 3. Analýza SWOT Na zahájení práce na plánu činností pro následující období bylo potřeba nejprve udělat analýzu stávajících činností. Příprava: zajišťuje Klára svolat řešitelskou poradu cíl porady provést analýzu SWOT činností oddělení Duha kdo se porady zúčastní: celý pracovní tým oddělení, poradu povede Klára termín porady: pondělí 12. března, 17:00 hodin, předpokládaný konec porady 19:30 hodin program porady: úvod, proč tu dnes jsme připomenutí, co je SWOT jakou metodu budeme používat brainstorming připomenutí pravidel seznámení s problémem zahájení řešení, diskuse olepíkování, vybrání priorit závěr co je potřeba připravit, zajistit: pozvánky na poradu, , SMS zajistí Klára místnost, flipchart, papíry, barevné fixy, lepíky, káva, voda pozvat na poradu ekonomku DDM, pro zodpovězení případných dotazů k ekonomice oddělení v návaznosti na ekonomiku DDM (mohla bych tyto dotazy zodpovědět sama, ale z úst ekonomky to bude znít lépe a dodá to na potřebné vážnosti) V pondělí 12. března se uskutečnila plánovaná řešitelská porada k danému problému. Porady se zúčastnilo 17 členů pracovního týmu. Klára Palečková vedoucí oddělení, Radka Nováková, Dana Šrotová, Martina Boučková, Petra Junková, Lucie Sovová, Martin Novák, Jakub Mosler, Zdena Špinková, Marcela Dvořáková, Jiřina Myslíková, Lada Černá, Monika Cílová, Jiří Konárek, Věra Míchalová, Monika Štrálová, Radek Cíl host porady: Irena Štrálová ekonomka DDM 4

9 Na začátku porady jsme se uvedli do problému a rozehřáli se na brainstormingu k možnému využití této SWOT, k čemu nám bude, při rozcvičce jsme si oživili pravidla brainstormingu a méně hovorní členové se rozhovořili. Po krátkém zahřátí jsem zahájila brainstorming k činnostem oddělení, výsledky zapisovala na flipy. Po skončení brainstormingové části jsme vyhodnotili lepíkovou metodou prioritní oblasti. Z našich zápisů jsme lepíkovou metodou vyhodnotili ze silných stránek, slabých stránek, hrozeb a příležitostí priority pro následující období. Silné stránky Stálý pracovní kolektiv Dobré materiální vybavení Dostačující prostory Dobrá spolupráce se ZŠ Dobrá spolupráce s MŠ Stálí klienti Rodinné centrum Táborová činnost Široká nabídka činností Flexibilita pružné reagování na poptávku Akce v tzv. rodinném prostředí (akce pro menší počet klientů, lze dodržet individuální přístup) Dobrá komunikace uvnitř oddělení Fungování porad 5

10 Slabé stránky Špatné plánování Nepřesně stanovené cíle Neodtahování nových nápadů Nedůslednost Nemáme systém odměňování Nemáme hodnoticí systém Málo hodnotíme činnosti Málo času na výzdobu prostor Nepíšeme projekty Nesháníme další finanční zdroje PR!!!!! nepíšeme články, nefotíme na akcích, nevyužíváme další možnosti PR Málo spolupracujeme s dalšími volnočasovými organizacemi ve městě Dohadování se některých vedoucích mezi sebou o materiál Neuklízíme pořádně po kroužcích a akcích často hledáme věci Hrozby Vznik školních klubů Normativ, žákohodiny Další snižování úvazků Přetěžování zaměstnanců (odrazí se na kvalitě nabízených služeb) Možná změna vedení (konkurzy) Finance nezískání dostatečného množství financí na všechny činnosti Odchod pracovníků za lepší mzdou Vznik konkurenčních organizací 6

11 Špatná lokalita, sociálně vyloučené prostředí Ekonomická krize v oblasti Příležitosti Začít důkladně plánovat ve všech oblastech činností oddělení PR Expanze na vesnice Sestavit priority v činnosti Rozšířit činnost pro žáky druhého stupně ZŠ Finanční plán Udržet rodinné klima na akcích Udržet činnosti ve stávajícím rozsahu Hodnotit, dělat zpětné vazby, pracovat s nimi Vzdělávat se Práce s klienty 4. Priority činností oddělení Duha Výsledkem této analýzy bylo sestavení těchto priorit: Priority pro oddělení Duha pro období PR Rodinné centrum Pravidelná, nepravidelná a táborová činnost Spolupráce se ZŠ a MŠ Finanční plánování Pracovníci, práce s externisty 7

12 Inovace Po stanovení priorit jsme se zaměřili na klíčové zákazníky a jejich potřeby a očekávání. 5. Cílové skupiny, klíčoví zákazníci a jejich potřeby Mezi hlavní cílové skupiny oddělení Duha patří: rodiny s malými dětmi v předškolním věku žáci mladšího školního věku veřejnost Klíčoví zákazníci oddělení Duha jsou: rodiče děti, žáci rodiny s malými dětmi školy mateřské školy zřizovatel kraj sponzoři, dárci Očekávání klíčových zákazníků od oddělení Duha: rodiče o různorodé volnočasové aktivity o kvalitní pedagogové o bezpečné prostředí pro jejich děti o přijatelné ceny o kvalitní materiální a prostorové vybavení o vstřícný a milý přístup zaměstnanců o komunikaci s nimi o včasné informace o činnostech 8

13 děti, žáci o nové trendy, programy o bezpečné prostředí o přátelské prostředí o moderní vybavení, netradiční činnosti o herny, kluby bez řízené činnosti o kvalitní pedagogové kamarádi o možnost seberealizace o uznání, podpora rodiny s malými dětmi o programy zaměřené na sociální dovednosti, rodinné aktivity o kvalitní programy pro malé děti o nové trendy ve výchovných programech o bezpečné prostředí o přijatelné ceny o věrnostní programy o kvalitní pracovníci o přátelské prostředí o možnost podílet se na tvorbě programu školy o pořádání výtvarných výukových programů o kompletní servis při pořádání programů, pořádání výukových programů na školách o kvalitní pedagogové kolegové o milý přístup k dětem o dojíždění s programy do škol a školek v okolních vesnicích zřizovatel o organizace zajišťující v obci volnočasové aktivity o pořádání velkých městských akcí o zavedení nových trendy programů a forem výuky o preventivní programy 9

14 o odborníci na volnočasové aktivity o nabídka zahrnující všechny věkové skupiny o další finanční zdroje, finanční nezávislost sponzoři, dárci kraj o podpora kvalitní činnosti o dostatečné zviditelnění, reklama o zvyšování image firmy sociální odpovědnost firmy o aktivity pro žáky v pravidelné, nepravidelné a táborové činnosti Když jsme vypsali očekávání jednotlivých zákazníků, porovnáním jsme ověřili, zda odpovídají vybraným prioritním činnostem z provedené analýzy. Pro porovnání jsme vytvořili tabulku. 5.1 Porovnání očekávání zákazníků s prioritami oddělení Zákazníci Široká nabídka činností Přijatelné ceny Kvalitní materiál Kvalitní zázemí Komunikaci s nimi Včasné informace o dění Trendy programy Výukové programy Programy v rodinném centru Nové zdroje financí Kvalitní pedagogy odborníky Vstřícný přístup a milé jednání Činnosti pro žáky Priority Pracovníci, tým plánování PR Vícezdrojové financování Finanční plán RC Klokánek Pravidelná, nepravidelná, táborová činnost Inovace Spolupráce v obci Nabídka činností napříč věkovým spektrem Žákovské činnosti 10

15 Zjistili jsme, že naše priority se shodují s očekáváním zákazníků, a že stanovené cíle povedou k naplnění těchto očekávání. Abychom dostáli očekávání jednotlivých zákazníků, je potřeba v daných prioritních oblastech provést možná opatření, která popíšeme v jednotlivých plánech činností. 6. Poslání oddělení Duha Analýzu jsme provedli i u poslání oddělení a následně u vize. Na tvorbě poslání se podílela před dvěma lety jedna třetina stávajících zaměstnanců oddělení Duha. Při jeho tvorbě jsme se zamýšleli nad tím, kým se chceme stát, co nabízíme, kdo u nás pracuje, jaké potřeby klientů budeme uspokojovat a jaký celospolečenský problém pomáháme naší činností řešit. Letos v březnu jsme v rámci analýzy SWOT oddělení provedli i kontrolu poslání. Znovu jsme se zamysleli, jakou organizací jsme, proč tu jsme, co nabízíme, jaké máme zákazníky, jaké jsou naše zdroje. Jakou organizací se chceme stát: o samostatnou o finančně nezávislou o s kvalitními pracovníky, kvalitní nabídkou a kvalitním materiálním zabezpečením o pružně reagující na potřeby zákazníků o otevřenou všem věkovým skupinám Jaké produkty nabízíme: o pravidelné kroužky a kluby o akce pro veřejnost o akce pro školy a školky o akce na klíč o táborovou činnost Jaké máme jedinečné zdroje (lidské, fyzické, finanční, nehmotné): o kvalitní a kvalifikované interní a externí zaměstnance o stálý pracovní tým o doposud stálá podpora zřizovatele o dostatečné prostory, vybavené klubovny 11

16 o kvalitní a široké materiální zabezpečení činností o moderní a bezpečné prostředí Jaké potřeby klientů mají být uspokojeny: o možnost kvalitně strávit volný čas o vzdělávání novými zábavnými formami o setkávání se s lidmi stejných zájmů o rozšíření a zdokonalení svých znalostí a dovedností o zábava, odreagování, seberealizace o zajištění kvalitního volného času pro své děti Jaký celospolečenský problém pomáháme řešit: o rozvíjíme sociální dovednosti (osobní i rodinné) o rozvíjíme klíčové kompetence u dětí i dospělých o preventivními programy pomáháme snižovat vliv sociálně-patologických jevů Při sestavování konečného poslání nám přišlo, že informací, které chceme klientovi říci, je příliš. Že se nám do poslání asi všechno nevejde. Jako první jsme si vybrali, na co se zaměříme. Vyšlo nám, že ve sdělení poslání se nejvíce zaměříme na potřeby klientů. Vytvořili jsme toto poslání a motto pro oddělení Duha. Poslání oddělení Duha DDM Bílina Nabízíme všem kvalitně a bezpečně strávený volný čas. Umožníme Vám odreagování a seberealizaci. Vaše zábava je naše práce a my děláme svou práci rádi. 7. Vize oddělení Duha DDM Bílina Při sestavování vize jsme postupovali stejně jako u poslání. Vycházeli jsme z dosavadní vize, zaměřili se na to, čeho chceme dosáhnout v období V začátku sestavování nové vize jsme se nechali unést možnostmi, jaké naše oblast působení nabízí, a za stanovené období jsme chtěli stihnout všechno. Představa reálných úkolů, které by vedly 12

17 k dosažení této vize, nás rychle vrátila do reality. Po uvážení všech okolností jsme následně sestavili tuto vizi pro zmíněné období: Oddělení Duha DDM Bílina zajišťuje kroužky a kluby pro předškolní děti a děti mladšího školního věku, pořádá akce pro veřejnost, akce pro školy a školky, táborovou činnost, spolupracuje na pořádání velkých akcí DDM a města a zajišťuje činnost rodinného centra Klokánek. Počet klientů oddělení Duha je stabilní, pracuje tu stálý tým externích zaměstnanců, kteří se ve svém oboru dále rozvíjejí a vzdělávají. Financování oddělení je vícezdrojové, oddělení je finančně více nezávislé. Velký důraz je kladen na PR a práci s klienty. Všechny oblasti činností jsou pravidelně hodnoceny podle stanovených plánů. Pro ověření, že naše vize a poslání se také shodují s potřebami zákazníků a cílových skupin, jsme ještě provedli kontrolu správnosti nastavení činností sepsáním logického rámce a tím jsme ověřili správnost nastavení jednotlivých cílů. 8. Shrnutí kontrola správnosti nastavení Abychom mohli pracovat ve stabilní a fungující volnočasové organizaci, je potřeba: zajistit základní potřeby zaměstnanců stálý finanční příjem pro všechny stávající zaměstnance zdroj seberealizace (zábavy) jistotu dobré pracovní prostředí fungující pracovní tým, kde má každý své místo Abychom mohli mít všichni zajištěny své základní potřeby, je potřeba: zajistit dostatek financí na mzdy a na zajištění všech efektivních činností Abychom získali dostatek financí, je potřeba: 13

18 splnit očekávání a požadavky klíčových zákazníků co nejvíce žáků v pravidelné, nepravidelné a táborové činnosti kvalitní volnočasová nabídka pro všechny věkové skupiny kvalitní materiální a prostorové zabezpečení kvalitní a stále se vzdělávající pracovníky RC Klokánek nové aktivity spolupráce v obci informovanost Abychom splnili požadavky klíčových zákazníků, je potřeba: pracovat podle jednotlivých plánů sestavených k daným oblastem v závislosti na potřebách klíčových zákazníků plán pravidelné činnosti plán nepravidelné činnosti plán táborové činnosti PR plán plán inovace plán spolupráce se školami a školkami plán činností pro RC Klokánek plán práce s externisty finanční plán Abychom mohli pracovat podle plánů k jednotlivým oblastem, je potřeba: vytvořit plány specifikovat úkoly stanovit měřitelnost určit zodpovědné osoby určit termíny pro vykonání 14

19 Tímto logickým rámcem jsme si ověřili správnost nastavení cílů pro nadcházející období a nyní zahájíme tvorbu plánů. PR RC Klokánek Pravidelná, nepravidelná a táborová činnost Spolupráce se ZŠ a MŠ Finanční plán Práce s externisty 15

20 9. Plán činností pro oblast PR Cíl: informovat zákazníky o činnostech, zvýšit počet účastníků v činnostech a finanční příjmy. Abychom splnili stanovené cíle pro obě oblasti, je potřeba udělat následující kroky: Cíl Úkol Měřitelnost Termín Zodpovídá informovat zákazníky o činnostech, zvýšit počet účastníků v činnostech a finanční příjmy Vytvořit ovou databázi dosavadních účastníků - Pravidelně 1x měsíčně doplňovaná ová databáze Monika Š. Srpen 2012 Vytvořit informační materiály o pravidelné činnosti a RC Klokánek - Tištěné Info materiály k pravidelné činnosti 300 ks, - tištěné materiály k činnosti RC 200 ks Klára červen 2012, srpen 2012 Info y členům databáze - 1x měsíčně info členům databáze Monika Š. Po celý školní rok Vytvořit stálá informační místa s infostojany s letáky o činnostech DDM v Bílině, vyrobit stojany, rozvést stojany - Infocentrum Bílina, - dětští lékaři poliklinika, středisko Chlum, - praktický lékař Doly Bílina - gynekologie poliklinika - gynekologie středisko za Chlumem - RC Klokánek Klára a tým Výroba stojanů červen 2012, rozvoz stojanů září

21 Vylepovat letáky na výlepová místa v Bílině Vytvářet powerpointové prezentace z činností Vytvořit databázi mediálních partnerů Rozesílat měsíční přehled činností mediálním partnerům Psát a rozesílat články z pravidelné činnosti a z akcí - recepce DDM, - spřátelení prodejci, - 8 ks stojanů, - 1x v týdnu zkontrolovat a doplnit letáky - 2x měsíčně 19 ks letáků Katka, Pavlína 2x měsíčně - Recepce DDM monitor na přehrávání prezentací - 1x měsíčně pouštět souhrnnou prezentaci z dění za uplynulý měsíc - 1x týdně pouštět pozvánky na akce - Pravidelně 2x ročně doplňovaná databáze mediálních partnerů Tvorba prezentací Klára a tým, pouštění - Katka, Jana Pouštět denně, vytvářet 1x měsíčně celkovou prezentaci a 1x týdně pozvánky na akce Klára Srpen mediálním partnerům Klára 1x měsíčně Z každé akce pořádané Duhou jeden článek ve formátu doc. v rozsahu ¼ A4 uložit do databáze článků,1x za tři měsíce článek z činnosti kroužku ve formátu doc,v rozsahu ¼ A4, uložit do Hlavní organizátor akce, vedoucí kroužku Druhý den po ukončení akce, 1x za tři měsíce 17

22 databáze článků z kroužků Fotit na akcích Z každé akce alespoň 10 fotek v digitální Hlavní organizátor Den po skončení podobě, uložit do databáze foto z akcí akce akce Používat web DDM Vkládat z databází článků a fotek informace k aktuálnímu dění podle měsíčního plánu 1x týdně Klára 10. Plán činností pro oblast rodinné centrum Klokánek Cíl: udržet současný počet nabízených aktivit, zkvalitnit prostředí rodinného centra, vylepšit zázemí pro rodiče. Abychom splnili stanovené cíle, je potřeba provést tyto kroky: Cíl Úkol Měřitelnost Termín zodpovědnost Získat zpětnou vazbu Sestavit hodnotící dotazník Písemný dotazník duben 2012 Klára a tým pro rodiče Dát dotazník do oběhu Vytisknout 200 Duben květen 2012 Martina dotazníků, rozdávat na každé aktivitě Porada k vyhodnocení dotazníků Písemný výstup z hodnocení Konec května Klára a tým 18

23 Vyhodnotit současné činnosti RC Sestavit plán činností pro školní rok 2012/2013 Připravit Info materiály o činnostech pro šk.r. 2012/2013 Poděkovat za uplynulý školní rok Zkvalitnit prostředí Vylepšit zázemí pro rodiče Porada, použít bostonskou matici Porada, sestavení plánu kroužků a klubů pro dané období pro RC Napsat podklady do společných propagačních a informačních materiálů DDM Uspořádat velkou akci na ukončení školního roku pro členy RC Vylepšit prostory RC, dovybavit vytvořit čekárnu Písemný výstup z porady Konec května 2012 Klára a tým Písemný přehled Červen 2012 Klára a tým plánovaných kroužků a klubů, 15 kr. a klubů Informační materiál Červen 2012 Klára a tým DDM pro šk. r. 2012/2013 Akce Sluníčkový den Konec června 2012 Klára a tým Nové 4 stolky, potahy a podle finančního plánu Klára a tým polštáře na sezení, úprava stěn herny látkové sokly Potahy na sezení, Podle finančního plánu, Klára a tým informační stojan, hrací požádat o realizaci DDM ze koutek pro děti společných fondů 19

24 11. Plán činností pro oblast pravidelná, nepravidelná, táborová činnost Cíl: zajistit pravidelnou, nepravidelnou a táborovou činnost pro školní rok 2013/2014 ve stejném rozsahu jako ve školním roce 2012/2013. Abychom dosáhli stanoveného cíle je potřeba udělat následující kroky: cíl Úkol měřitelnost Termín zodpovědnost Vyhodnotit současné Porada, vyhodnocení činností Porada, písemný výstup Květen 2012 Klára a tým vedoucích kroužků pravidelné aktivity podle bostonské matice z bostonské matice a klubů Vyhodnotit Porada, vyhodnocení akcí Porada, písemný výstup Červen 2012 Klára a tým Duha nepravidelné aktivity podle bostonské matice z bostonské matice Vyhodnotit táborové Porada, vyhodnocení táborů, Porada, písemný výstup Září 2012 Klára a tým táborových aktivity finanční vyhodnocení táborů z hodnocení táborové pracovníků činnosti Sestavit plán Porada, sestavení plánu Písemný přehled Červen 2012 Klára pravidelné činnosti kroužků a klubů pro dané plánovaných kroužků a pro školní rok období, pro klíčové zákazníky klubů, počet 35 kroužků 2012/2013 a klubů Zajistit pracovníky pro Pohovory s vedoucími kroužků S každým vedoucím Červen 2012 Klára pravidelnou činnost a klubů jeden pohovor, zápis z pohovoru 20

25 Spočítat rozpočty S jednotlivými vedoucími na Ke každému kroužku a Červen 2012 Klára kroužků podle plánů schůzkách sestavit plán klubu písemný plán činností a stanovit činnosti na příští školní rok, činnosti ceny vytvořit finanční plán, spočítat cenu kroužku Vytvořit informační Napsat podklady do Informační materiál Červen 2012 Klára a tým Duha materiály společných propagačních a DDM pro šk. r. 2012/13 informačních materiálů DDM Objednat a nakoupit Podle plánů činností a podle Ke každému kroužku, Konec září 2012 Klára materiál počtu přihlášených členů klubu jedna objednávka sestavit objednávky materiálu materiálu k zajištění pravidelné činnosti Navrhnout sepsání Sepsat podklady pro Vyplněná tabulka dle Červen 2012 Klára smluv hospodářku DDM interních pokynů DDM Zahájit pravidelnou V dohodnutých termínech Zahajovací schůzka u Září 2012 Klára a tým vedoucích kroužků činnost postupně zahájit všechny každého kroužku/klubu a klubů naplněné kroužky a kluby Naplánovat táborovou Porada k táborům pro rok Písemný výstup Září 2012 Klára a tým táborových činnost pro školní rok 2012/2013 z táborové porady pracovníků 2012/

26 Pravidelně Porady týmů v uvedených Písemný výstup z každé Září, listopad, leden, Klára a tým Duha vyhodnocovat termínech, hodnotící porady, písemná zpětná březen, červen pohovory s ved.odd., zpětné vazba po každé akci, vazby po akcích, hodnotící pohovor s každým pracovníkem 12. Plán činností pro oblast spolupráce se ZŠ a MŠ Cíl: udržet stávající spolupráci alespoň ve stejném rozsahu, dále organizovat výtvarné dílny pro ZŠ a MŠ, vykazovat z dílen finanční zisk, tím podporovat další činnosti oddělení. Abychom splnili tyto cíle, je potřeba zajistit: cíl Úkol měřitelnost Termín zodpovídá Udržet spolupráci se ZŠ a MŠ, uskutečnit výtvarné dílny na školách a školkách Vykazovat z dílen finanční zisk Vytvořit nabídkový katalog pro ZŠ, MŠ aktualizovat, doplnit nové dílny Nový nabídkový katalog pro rok 2012/2013 Září 2012 Klára, tým Zkontrolovat rozpočty dílen, spočítat Písemný rozpočet na Září 2012 Klára ceny u nových jednotlivé dílny Vytvořit terminář pro objednání dílen Písemný terminář Září 2012 Klára 22

27 Rozvést nabídku a terminář po školách a školkách Vyzvednout terminář s objednanými dílnami Objednat a koupit potřebný materiál Zajistit dostatečný počet pracovníků na realizaci dílen Sestavit přehledný celkový terminář dílen Rozeslat terminář odpovídajícím pracovníkům V objednaných termínech uskutečnit dílny Do každé školy jeden nabídkový list, 3 nabídky v tištěné podobě Září 2012 Klára V dohodnutém Říjen 2012 Klára termínu zajet na školy Písemný rozpočet Říjen 2012 Klára ke každé akci, podle něj objednávka Písemný seznam Říjen 2012 Klára personálního zabezpečení k jednotlivým akcím podle plánu Písemný terminář Říjen 2012 Klára pracovníkům Říjen 2012 Klára Listopad prosinec Klára a tým

28 Druhé kolo výtvarných dílen na školách a školkách V objednaných termínech uskutečnit Září červen Klára a tým dílny na školkách 2013 Vyhodnotit první kolo dílen na školách Písemné vyúčtování a Leden 2013 Klára z hlediska obsahu, formy a naplnění, připravit vyúčtování akcí hodnocení akcí Seznámit s výsledky pracovní tým pracovníkům s výsledkem hodnocení akcí Leden 2013 Klára Zaktualizovat nabídku pro školy podle Aktuální písemná Únor 2013 Klára a tým hodnocení uplynulých dílen, zařadit nové nabídka pro školy a dílny školky Vytvořit nabídku možných termínů Písemný terminář Únor 2013 Klára Rozvést nabídku a terminář po školách Do každé školy jeden Únor 2013 Klára nabídkový list, 3 nabídky Objednat a koupit potřebný matriál Písemný rozpočet Březen 2013 Klára ke každé akci, podle něj objednávka Zajistit dostatečný počet pracovníků na Písemný seznam Březen 2013 Klára realizaci dílen personálního 24

29 zabezpečení k jednotlivým akcím podle plánu Sestavit přehledný celkový terminář dílen Rozeslat terminář odpovídajícím pracovníkům V objednaných termínech uskutečnit dílny Vyhodnotit druhé kolo dílen na školách, závěrečné hodnocení dílen Seznámit s výsledky pracovní tým Písemný terminář Březen 2013 Klára pracovníkům Březen 2013 Klára Březen červen Klára a tým 2013 Písemné vyúčtování a červen 2013 Klára hodnocení akcí pracovníkům Červen 2013 Klára s výsledkem hodnocení akcí 13. Plán činností pro oblast finančního plánování Cíl: vědět, kolik nás činnosti stojí, kolik budeme potřebovat na materiál na pravidelnou činnost, na odvody do DDM, na propagaci, na akce, tábory a vzdělávání, kolik bude třeba zajistit financí z dalších zdrojů. 25

30 Abychom splnili stanovené cíle, je potřeba provést tyto kroky: cíl Úkol měřitelnost Termín zodpovídá Získat přehled o Porada, vyhodnotit stávající Písemný výstup z Květen 2012 Klára, tým efektivnosti stávajících aktivit činnosti podle bostonské matice porady Spočítat náklady Sestavit plán pravidelné činnosti Písemný plán Květen červen 2012 Klára,tým pravidelné činnosti Spočítat náklady Sestavit plán nepravidelné Písemný plán akcí Květen červen 2012 Klára,tým činnosti Spočítat náklady Sestavit plán prázdninové Písemný plán táborů Květen červen 2012 Klára,tým činnosti Spočítat náklady Sestavit plán činnosti RC Písemný plán činnosti Květen červen 2012 Klára,tým RC Spočítat náklady Sestavit PR plán Písemný PR plán Květen červen 2012 Klára,tým Spočítat náklady Sestavit vzdělávací plán Písemný vzdělávací Plán je sestaven Klára plán Spočítat hospodářský výsledek Spočítat předpokládané příjmy Písemný přehled nákladů oddělení Červen 2012 Klára 26

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více