PLÁN ČINNOSTÍ PRO ODDĚLENÍ DUHA DDM BÍLINA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTÍ PRO ODDĚLENÍ DUHA DDM BÍLINA OBDOBÍ 2012 2014"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PLÁN ČINNOSTÍ PRO ODDĚLENÍ DUHA DDM BÍLINA OBDOBÍ Bílina Březen 2012 AUTORKA: Klára Palečková

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci Funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. V Bílině, březen 2012, Palečková Klára

3 Obsah 1. Úvod Popis současného stavu Představení oddělení Duha DDM Bílina Zaměstnanci oddělení Duha Analýza SWOT... 4 Silné stránky... 5 Slabé stránky... 6 Hrozby... 6 Příležitosti Priority činností oddělení Duha Cílové skupiny, klíčoví zákazníci a jejich potřeby Porovnání očekávání zákazníků s prioritami oddělení Poslání oddělení Duha Vize oddělení Duha DDM Bílina Shrnutí kontrola správnosti nastavení Plán činností pro oblast PR Plán činností pro oblast rodinné centrum Klokánek Plán činností pro oblast pravidelná, nepravidelná, táborová činnost Plán činností pro oblast spolupráce se ZŠ a MŠ Plán činností pro oblast finanční plánování Plán činností pro oblast práce s externisty Plán pro zapojení se do projektů Vzdělávací plán oddělení Duha pro období Plán činností pro oblast inovace Nové nápady Závěr, mé pracovní cíle Použité zdroje informací Přílohy Standart externího pracovníka Standart externího pracovníka oddělení Duha Vyhodnocení činností podle Bostonské matice Vyhodnocení pravidelných činností nabízených ve školním roce 2011/2012 podle Bostonské matice

4 21.4. Výukové programy pro základní, mateřské a střední školy v Bílině jaro Plány příprav a realizace k novým nápadům

5 1. Úvod V úvodu své práce nastíním důvody, proč jsem si vybrala ke zpracování téma Plán činností oddělení Duha DDM Bílina pro období , jakými tématy se v práci budu zaobírat a jaký je očekávaný přínos této práce. Toto téma jsem si vybrala hlavně pro jeho 100 % využitelnost v praxi. Vycházela jsem ze současných potřeb oddělení Duha, které se specializuje především na práci s předškolními dětmi v oborech výtvarných, jazykových a sportovních a zajišťuje činnost rodinného centra Klokánek. Vytvořením této práce, tohoto plánu, chci najít všechny vhodné činnosti pro oddělení, chci se zaměřit na nedostatky, které v práci máme, maximálně zdokonalit PR a práci s klienty a zlepšovat stav uvnitř pracovního týmu. Chci získat přehled o financování oddělení a připravit se na zapojení do projektů. V době, kdy jsem práci začínala psát, jsme na oddělení neměli sepsaný plán činností na nadcházející období, proto jsem se rozhodla pro napsání této práce. Očekávám, že to pro nás bude živý dokument a že dodržování stanovených cílů povede ke zlepšení výsledků oddělení Duha. Tento rok poprvé tvoříme na oddělení plán činností na delší období než jeden školní rok. Držíme si palce a přejeme si důslednost a vytrvalost a stabilní společenské prostředí. 2. Popis současného stavu Charakteristika DDM Bílina: Dům dětí a mládeže je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Byl založen v roce DDM Bílina nabízí volnočasové aktivity dětem, mládeži a dalším zájemcům bez ohledu na věk a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mládeže a dospělých. DDM Bílina je rozdělen do čtyř Studií, která zabezpečují uspokojení zájmů v těchto oborech: technika, přírodní vědy, společenské vědy, umělecké obory, sport. Jednou z jeho částí je rodinné centrum Klokánek, které nabízí programy pro rodiny s malými dětmi. Dalšími aktivitami DDM Bílina jsou výukové programy, které navštěvují MŠ a ZŠ z Bíliny a spádových obcí. DDM pořádá rekreačně vzdělávací a prázdninové pobyty pro děti, mládež a 1

6 dospělé, kterých se každoročně účastní skoro 400 klientů. Dále je DDM koordinátorem celorepublikových programů pro ústecký kraj. Pro Bílinu zajišťuje konání velkých městských akcí a je partnerem při pořádání mezinárodních soutěží a setkání pro děti a mládež. V katalogu činností nabízí DDM více jak 90 zájmových útvarů a klubů pro bezmála 1500 klientů. Pro veřejnost pořádá DDM během celého roku minimálně 250 akcí různého charakteru od výtvarných a keramických dílen až po oddechové akce pro celé rodiny. Provoz DDM je zajištěn 13 interními a 46 externími pracovníky. Lektoři DDM Bílina přednášejí na celorepublikových akcích, na kurzech a seminářích, které DDM také pořádá. Členové kroužků DDM se umisťují na předních místech v krajských, republikových i mezinárodních soutěžích, konkrétně v programování, rybolovné technice, v závodech na autodráze a v aerobiku. Se svými výrobky se členové pravidelně účastní výtvarných a keramických výstav. DDM pořádá během roku několik tématických výstav a přehlídek. Se svými projekty pomáhá handicapovaným občanům a aktivně spolupracuje s několika domovy důchodců. DDM Bílina poskytuje kvalitní zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání, relaxaci a trávení volného času pro zájemce všech věkových skupin Představení oddělení Duha DDM Bílina Oddělení Duha je jedním ze čtyř oddělení DDM Bílina. V takto rozdělené podobě pracují oddělení pět let. Duha se ve své činnosti zaměřuje na předškolní děti, na rodiny s malými dětmi a na žáky mladšího školního věku. Tyto skupiny oslovuje prostřednictvím aktivit v rodinném centru Klokánek (dále RC), pravidelnými kroužky a kluby pro děti od tří let do mladšího školního věku, akcemi pro veřejnost, akcemi pro základní a mateřské školy a táborovou činností pro již zmíněné věkové skupiny. 2

7 Na oddělení Duha pracuje stálý kolektiv externích zaměstnanců, který má v letošním roce 30 členů. V tomto školním roce 2011/12 Duha nabízí 33 pravidelných kroužků a klubů, průměrně měsíčně nabízí 4 akce v RC, 3 akce pro veřejnost, 8 akcí pro školy a školky, 2 akce na klíč narozeninové oslavy a o letních prázdninách zajišťuje dva pobytové tábory a dva příměstské tábory pro děti od 4 do 10 let. Obecně se zaměřujeme na pořádání akcí menšího rozsahu. Přijde nám to jako nejvíce pružný způsob činnosti, kterým můžeme rychle reagovat na potřeby klientů. Oddělení je financováno z vlastních zdrojů z příjmů za kroužky, kluby, akce a tábory (z tohoto je hrazen materiál k zajištění činnosti), z rozpočtu DDM (z toho jsou hrazeny provozní náklady a část mzdových nákladů), z kraje (z toho je hrazena převážná část mezd), z města (příspěvek na mzdy pro externí zaměstnance, kteří pracují s dětmi a dospělými). Mizivou část z příjmů oddělení tvoří dary a finance z projektů. Plánování činností oddělení probíhá na pravidelných poradách oddělení. Hodnotíme formou zpětných vazeb po akcích, formou porad a osobních pohovorů Zaměstnanci oddělení Duha Pracovní tým zaměstnanců oddělení Duha má 30 členů, jsou to interní a externí zaměstnanci DDM Bílina. Obecně je pracovní tým oddělení Duha převážně složen z odborníků na výtvarné oblasti, dalšími členy jsou učitelé jazyků, vedoucí technických a sportovních kroužků, táboroví pracovníci, pracovníci RC Klokánek a dobrovolníci z řad rodičů. Průměrný věk v týmu je 29,6 let. 3

8 3. Analýza SWOT Na zahájení práce na plánu činností pro následující období bylo potřeba nejprve udělat analýzu stávajících činností. Příprava: zajišťuje Klára svolat řešitelskou poradu cíl porady provést analýzu SWOT činností oddělení Duha kdo se porady zúčastní: celý pracovní tým oddělení, poradu povede Klára termín porady: pondělí 12. března, 17:00 hodin, předpokládaný konec porady 19:30 hodin program porady: úvod, proč tu dnes jsme připomenutí, co je SWOT jakou metodu budeme používat brainstorming připomenutí pravidel seznámení s problémem zahájení řešení, diskuse olepíkování, vybrání priorit závěr co je potřeba připravit, zajistit: pozvánky na poradu, , SMS zajistí Klára místnost, flipchart, papíry, barevné fixy, lepíky, káva, voda pozvat na poradu ekonomku DDM, pro zodpovězení případných dotazů k ekonomice oddělení v návaznosti na ekonomiku DDM (mohla bych tyto dotazy zodpovědět sama, ale z úst ekonomky to bude znít lépe a dodá to na potřebné vážnosti) V pondělí 12. března se uskutečnila plánovaná řešitelská porada k danému problému. Porady se zúčastnilo 17 členů pracovního týmu. Klára Palečková vedoucí oddělení, Radka Nováková, Dana Šrotová, Martina Boučková, Petra Junková, Lucie Sovová, Martin Novák, Jakub Mosler, Zdena Špinková, Marcela Dvořáková, Jiřina Myslíková, Lada Černá, Monika Cílová, Jiří Konárek, Věra Míchalová, Monika Štrálová, Radek Cíl host porady: Irena Štrálová ekonomka DDM 4

9 Na začátku porady jsme se uvedli do problému a rozehřáli se na brainstormingu k možnému využití této SWOT, k čemu nám bude, při rozcvičce jsme si oživili pravidla brainstormingu a méně hovorní členové se rozhovořili. Po krátkém zahřátí jsem zahájila brainstorming k činnostem oddělení, výsledky zapisovala na flipy. Po skončení brainstormingové části jsme vyhodnotili lepíkovou metodou prioritní oblasti. Z našich zápisů jsme lepíkovou metodou vyhodnotili ze silných stránek, slabých stránek, hrozeb a příležitostí priority pro následující období. Silné stránky Stálý pracovní kolektiv Dobré materiální vybavení Dostačující prostory Dobrá spolupráce se ZŠ Dobrá spolupráce s MŠ Stálí klienti Rodinné centrum Táborová činnost Široká nabídka činností Flexibilita pružné reagování na poptávku Akce v tzv. rodinném prostředí (akce pro menší počet klientů, lze dodržet individuální přístup) Dobrá komunikace uvnitř oddělení Fungování porad 5

10 Slabé stránky Špatné plánování Nepřesně stanovené cíle Neodtahování nových nápadů Nedůslednost Nemáme systém odměňování Nemáme hodnoticí systém Málo hodnotíme činnosti Málo času na výzdobu prostor Nepíšeme projekty Nesháníme další finanční zdroje PR!!!!! nepíšeme články, nefotíme na akcích, nevyužíváme další možnosti PR Málo spolupracujeme s dalšími volnočasovými organizacemi ve městě Dohadování se některých vedoucích mezi sebou o materiál Neuklízíme pořádně po kroužcích a akcích často hledáme věci Hrozby Vznik školních klubů Normativ, žákohodiny Další snižování úvazků Přetěžování zaměstnanců (odrazí se na kvalitě nabízených služeb) Možná změna vedení (konkurzy) Finance nezískání dostatečného množství financí na všechny činnosti Odchod pracovníků za lepší mzdou Vznik konkurenčních organizací 6

11 Špatná lokalita, sociálně vyloučené prostředí Ekonomická krize v oblasti Příležitosti Začít důkladně plánovat ve všech oblastech činností oddělení PR Expanze na vesnice Sestavit priority v činnosti Rozšířit činnost pro žáky druhého stupně ZŠ Finanční plán Udržet rodinné klima na akcích Udržet činnosti ve stávajícím rozsahu Hodnotit, dělat zpětné vazby, pracovat s nimi Vzdělávat se Práce s klienty 4. Priority činností oddělení Duha Výsledkem této analýzy bylo sestavení těchto priorit: Priority pro oddělení Duha pro období PR Rodinné centrum Pravidelná, nepravidelná a táborová činnost Spolupráce se ZŠ a MŠ Finanční plánování Pracovníci, práce s externisty 7

12 Inovace Po stanovení priorit jsme se zaměřili na klíčové zákazníky a jejich potřeby a očekávání. 5. Cílové skupiny, klíčoví zákazníci a jejich potřeby Mezi hlavní cílové skupiny oddělení Duha patří: rodiny s malými dětmi v předškolním věku žáci mladšího školního věku veřejnost Klíčoví zákazníci oddělení Duha jsou: rodiče děti, žáci rodiny s malými dětmi školy mateřské školy zřizovatel kraj sponzoři, dárci Očekávání klíčových zákazníků od oddělení Duha: rodiče o různorodé volnočasové aktivity o kvalitní pedagogové o bezpečné prostředí pro jejich děti o přijatelné ceny o kvalitní materiální a prostorové vybavení o vstřícný a milý přístup zaměstnanců o komunikaci s nimi o včasné informace o činnostech 8

13 děti, žáci o nové trendy, programy o bezpečné prostředí o přátelské prostředí o moderní vybavení, netradiční činnosti o herny, kluby bez řízené činnosti o kvalitní pedagogové kamarádi o možnost seberealizace o uznání, podpora rodiny s malými dětmi o programy zaměřené na sociální dovednosti, rodinné aktivity o kvalitní programy pro malé děti o nové trendy ve výchovných programech o bezpečné prostředí o přijatelné ceny o věrnostní programy o kvalitní pracovníci o přátelské prostředí o možnost podílet se na tvorbě programu školy o pořádání výtvarných výukových programů o kompletní servis při pořádání programů, pořádání výukových programů na školách o kvalitní pedagogové kolegové o milý přístup k dětem o dojíždění s programy do škol a školek v okolních vesnicích zřizovatel o organizace zajišťující v obci volnočasové aktivity o pořádání velkých městských akcí o zavedení nových trendy programů a forem výuky o preventivní programy 9

14 o odborníci na volnočasové aktivity o nabídka zahrnující všechny věkové skupiny o další finanční zdroje, finanční nezávislost sponzoři, dárci kraj o podpora kvalitní činnosti o dostatečné zviditelnění, reklama o zvyšování image firmy sociální odpovědnost firmy o aktivity pro žáky v pravidelné, nepravidelné a táborové činnosti Když jsme vypsali očekávání jednotlivých zákazníků, porovnáním jsme ověřili, zda odpovídají vybraným prioritním činnostem z provedené analýzy. Pro porovnání jsme vytvořili tabulku. 5.1 Porovnání očekávání zákazníků s prioritami oddělení Zákazníci Široká nabídka činností Přijatelné ceny Kvalitní materiál Kvalitní zázemí Komunikaci s nimi Včasné informace o dění Trendy programy Výukové programy Programy v rodinném centru Nové zdroje financí Kvalitní pedagogy odborníky Vstřícný přístup a milé jednání Činnosti pro žáky Priority Pracovníci, tým plánování PR Vícezdrojové financování Finanční plán RC Klokánek Pravidelná, nepravidelná, táborová činnost Inovace Spolupráce v obci Nabídka činností napříč věkovým spektrem Žákovské činnosti 10

15 Zjistili jsme, že naše priority se shodují s očekáváním zákazníků, a že stanovené cíle povedou k naplnění těchto očekávání. Abychom dostáli očekávání jednotlivých zákazníků, je potřeba v daných prioritních oblastech provést možná opatření, která popíšeme v jednotlivých plánech činností. 6. Poslání oddělení Duha Analýzu jsme provedli i u poslání oddělení a následně u vize. Na tvorbě poslání se podílela před dvěma lety jedna třetina stávajících zaměstnanců oddělení Duha. Při jeho tvorbě jsme se zamýšleli nad tím, kým se chceme stát, co nabízíme, kdo u nás pracuje, jaké potřeby klientů budeme uspokojovat a jaký celospolečenský problém pomáháme naší činností řešit. Letos v březnu jsme v rámci analýzy SWOT oddělení provedli i kontrolu poslání. Znovu jsme se zamysleli, jakou organizací jsme, proč tu jsme, co nabízíme, jaké máme zákazníky, jaké jsou naše zdroje. Jakou organizací se chceme stát: o samostatnou o finančně nezávislou o s kvalitními pracovníky, kvalitní nabídkou a kvalitním materiálním zabezpečením o pružně reagující na potřeby zákazníků o otevřenou všem věkovým skupinám Jaké produkty nabízíme: o pravidelné kroužky a kluby o akce pro veřejnost o akce pro školy a školky o akce na klíč o táborovou činnost Jaké máme jedinečné zdroje (lidské, fyzické, finanční, nehmotné): o kvalitní a kvalifikované interní a externí zaměstnance o stálý pracovní tým o doposud stálá podpora zřizovatele o dostatečné prostory, vybavené klubovny 11

16 o kvalitní a široké materiální zabezpečení činností o moderní a bezpečné prostředí Jaké potřeby klientů mají být uspokojeny: o možnost kvalitně strávit volný čas o vzdělávání novými zábavnými formami o setkávání se s lidmi stejných zájmů o rozšíření a zdokonalení svých znalostí a dovedností o zábava, odreagování, seberealizace o zajištění kvalitního volného času pro své děti Jaký celospolečenský problém pomáháme řešit: o rozvíjíme sociální dovednosti (osobní i rodinné) o rozvíjíme klíčové kompetence u dětí i dospělých o preventivními programy pomáháme snižovat vliv sociálně-patologických jevů Při sestavování konečného poslání nám přišlo, že informací, které chceme klientovi říci, je příliš. Že se nám do poslání asi všechno nevejde. Jako první jsme si vybrali, na co se zaměříme. Vyšlo nám, že ve sdělení poslání se nejvíce zaměříme na potřeby klientů. Vytvořili jsme toto poslání a motto pro oddělení Duha. Poslání oddělení Duha DDM Bílina Nabízíme všem kvalitně a bezpečně strávený volný čas. Umožníme Vám odreagování a seberealizaci. Vaše zábava je naše práce a my děláme svou práci rádi. 7. Vize oddělení Duha DDM Bílina Při sestavování vize jsme postupovali stejně jako u poslání. Vycházeli jsme z dosavadní vize, zaměřili se na to, čeho chceme dosáhnout v období V začátku sestavování nové vize jsme se nechali unést možnostmi, jaké naše oblast působení nabízí, a za stanovené období jsme chtěli stihnout všechno. Představa reálných úkolů, které by vedly 12

17 k dosažení této vize, nás rychle vrátila do reality. Po uvážení všech okolností jsme následně sestavili tuto vizi pro zmíněné období: Oddělení Duha DDM Bílina zajišťuje kroužky a kluby pro předškolní děti a děti mladšího školního věku, pořádá akce pro veřejnost, akce pro školy a školky, táborovou činnost, spolupracuje na pořádání velkých akcí DDM a města a zajišťuje činnost rodinného centra Klokánek. Počet klientů oddělení Duha je stabilní, pracuje tu stálý tým externích zaměstnanců, kteří se ve svém oboru dále rozvíjejí a vzdělávají. Financování oddělení je vícezdrojové, oddělení je finančně více nezávislé. Velký důraz je kladen na PR a práci s klienty. Všechny oblasti činností jsou pravidelně hodnoceny podle stanovených plánů. Pro ověření, že naše vize a poslání se také shodují s potřebami zákazníků a cílových skupin, jsme ještě provedli kontrolu správnosti nastavení činností sepsáním logického rámce a tím jsme ověřili správnost nastavení jednotlivých cílů. 8. Shrnutí kontrola správnosti nastavení Abychom mohli pracovat ve stabilní a fungující volnočasové organizaci, je potřeba: zajistit základní potřeby zaměstnanců stálý finanční příjem pro všechny stávající zaměstnance zdroj seberealizace (zábavy) jistotu dobré pracovní prostředí fungující pracovní tým, kde má každý své místo Abychom mohli mít všichni zajištěny své základní potřeby, je potřeba: zajistit dostatek financí na mzdy a na zajištění všech efektivních činností Abychom získali dostatek financí, je potřeba: 13

18 splnit očekávání a požadavky klíčových zákazníků co nejvíce žáků v pravidelné, nepravidelné a táborové činnosti kvalitní volnočasová nabídka pro všechny věkové skupiny kvalitní materiální a prostorové zabezpečení kvalitní a stále se vzdělávající pracovníky RC Klokánek nové aktivity spolupráce v obci informovanost Abychom splnili požadavky klíčových zákazníků, je potřeba: pracovat podle jednotlivých plánů sestavených k daným oblastem v závislosti na potřebách klíčových zákazníků plán pravidelné činnosti plán nepravidelné činnosti plán táborové činnosti PR plán plán inovace plán spolupráce se školami a školkami plán činností pro RC Klokánek plán práce s externisty finanční plán Abychom mohli pracovat podle plánů k jednotlivým oblastem, je potřeba: vytvořit plány specifikovat úkoly stanovit měřitelnost určit zodpovědné osoby určit termíny pro vykonání 14

19 Tímto logickým rámcem jsme si ověřili správnost nastavení cílů pro nadcházející období a nyní zahájíme tvorbu plánů. PR RC Klokánek Pravidelná, nepravidelná a táborová činnost Spolupráce se ZŠ a MŠ Finanční plán Práce s externisty 15

20 9. Plán činností pro oblast PR Cíl: informovat zákazníky o činnostech, zvýšit počet účastníků v činnostech a finanční příjmy. Abychom splnili stanovené cíle pro obě oblasti, je potřeba udělat následující kroky: Cíl Úkol Měřitelnost Termín Zodpovídá informovat zákazníky o činnostech, zvýšit počet účastníků v činnostech a finanční příjmy Vytvořit ovou databázi dosavadních účastníků - Pravidelně 1x měsíčně doplňovaná ová databáze Monika Š. Srpen 2012 Vytvořit informační materiály o pravidelné činnosti a RC Klokánek - Tištěné Info materiály k pravidelné činnosti 300 ks, - tištěné materiály k činnosti RC 200 ks Klára červen 2012, srpen 2012 Info y členům databáze - 1x měsíčně info členům databáze Monika Š. Po celý školní rok Vytvořit stálá informační místa s infostojany s letáky o činnostech DDM v Bílině, vyrobit stojany, rozvést stojany - Infocentrum Bílina, - dětští lékaři poliklinika, středisko Chlum, - praktický lékař Doly Bílina - gynekologie poliklinika - gynekologie středisko za Chlumem - RC Klokánek Klára a tým Výroba stojanů červen 2012, rozvoz stojanů září

21 Vylepovat letáky na výlepová místa v Bílině Vytvářet powerpointové prezentace z činností Vytvořit databázi mediálních partnerů Rozesílat měsíční přehled činností mediálním partnerům Psát a rozesílat články z pravidelné činnosti a z akcí - recepce DDM, - spřátelení prodejci, - 8 ks stojanů, - 1x v týdnu zkontrolovat a doplnit letáky - 2x měsíčně 19 ks letáků Katka, Pavlína 2x měsíčně - Recepce DDM monitor na přehrávání prezentací - 1x měsíčně pouštět souhrnnou prezentaci z dění za uplynulý měsíc - 1x týdně pouštět pozvánky na akce - Pravidelně 2x ročně doplňovaná databáze mediálních partnerů Tvorba prezentací Klára a tým, pouštění - Katka, Jana Pouštět denně, vytvářet 1x měsíčně celkovou prezentaci a 1x týdně pozvánky na akce Klára Srpen mediálním partnerům Klára 1x měsíčně Z každé akce pořádané Duhou jeden článek ve formátu doc. v rozsahu ¼ A4 uložit do databáze článků,1x za tři měsíce článek z činnosti kroužku ve formátu doc,v rozsahu ¼ A4, uložit do Hlavní organizátor akce, vedoucí kroužku Druhý den po ukončení akce, 1x za tři měsíce 17

22 databáze článků z kroužků Fotit na akcích Z každé akce alespoň 10 fotek v digitální Hlavní organizátor Den po skončení podobě, uložit do databáze foto z akcí akce akce Používat web DDM Vkládat z databází článků a fotek informace k aktuálnímu dění podle měsíčního plánu 1x týdně Klára 10. Plán činností pro oblast rodinné centrum Klokánek Cíl: udržet současný počet nabízených aktivit, zkvalitnit prostředí rodinného centra, vylepšit zázemí pro rodiče. Abychom splnili stanovené cíle, je potřeba provést tyto kroky: Cíl Úkol Měřitelnost Termín zodpovědnost Získat zpětnou vazbu Sestavit hodnotící dotazník Písemný dotazník duben 2012 Klára a tým pro rodiče Dát dotazník do oběhu Vytisknout 200 Duben květen 2012 Martina dotazníků, rozdávat na každé aktivitě Porada k vyhodnocení dotazníků Písemný výstup z hodnocení Konec května Klára a tým 18

23 Vyhodnotit současné činnosti RC Sestavit plán činností pro školní rok 2012/2013 Připravit Info materiály o činnostech pro šk.r. 2012/2013 Poděkovat za uplynulý školní rok Zkvalitnit prostředí Vylepšit zázemí pro rodiče Porada, použít bostonskou matici Porada, sestavení plánu kroužků a klubů pro dané období pro RC Napsat podklady do společných propagačních a informačních materiálů DDM Uspořádat velkou akci na ukončení školního roku pro členy RC Vylepšit prostory RC, dovybavit vytvořit čekárnu Písemný výstup z porady Konec května 2012 Klára a tým Písemný přehled Červen 2012 Klára a tým plánovaných kroužků a klubů, 15 kr. a klubů Informační materiál Červen 2012 Klára a tým DDM pro šk. r. 2012/2013 Akce Sluníčkový den Konec června 2012 Klára a tým Nové 4 stolky, potahy a podle finančního plánu Klára a tým polštáře na sezení, úprava stěn herny látkové sokly Potahy na sezení, Podle finančního plánu, Klára a tým informační stojan, hrací požádat o realizaci DDM ze koutek pro děti společných fondů 19

24 11. Plán činností pro oblast pravidelná, nepravidelná, táborová činnost Cíl: zajistit pravidelnou, nepravidelnou a táborovou činnost pro školní rok 2013/2014 ve stejném rozsahu jako ve školním roce 2012/2013. Abychom dosáhli stanoveného cíle je potřeba udělat následující kroky: cíl Úkol měřitelnost Termín zodpovědnost Vyhodnotit současné Porada, vyhodnocení činností Porada, písemný výstup Květen 2012 Klára a tým vedoucích kroužků pravidelné aktivity podle bostonské matice z bostonské matice a klubů Vyhodnotit Porada, vyhodnocení akcí Porada, písemný výstup Červen 2012 Klára a tým Duha nepravidelné aktivity podle bostonské matice z bostonské matice Vyhodnotit táborové Porada, vyhodnocení táborů, Porada, písemný výstup Září 2012 Klára a tým táborových aktivity finanční vyhodnocení táborů z hodnocení táborové pracovníků činnosti Sestavit plán Porada, sestavení plánu Písemný přehled Červen 2012 Klára pravidelné činnosti kroužků a klubů pro dané plánovaných kroužků a pro školní rok období, pro klíčové zákazníky klubů, počet 35 kroužků 2012/2013 a klubů Zajistit pracovníky pro Pohovory s vedoucími kroužků S každým vedoucím Červen 2012 Klára pravidelnou činnost a klubů jeden pohovor, zápis z pohovoru 20

25 Spočítat rozpočty S jednotlivými vedoucími na Ke každému kroužku a Červen 2012 Klára kroužků podle plánů schůzkách sestavit plán klubu písemný plán činností a stanovit činnosti na příští školní rok, činnosti ceny vytvořit finanční plán, spočítat cenu kroužku Vytvořit informační Napsat podklady do Informační materiál Červen 2012 Klára a tým Duha materiály společných propagačních a DDM pro šk. r. 2012/13 informačních materiálů DDM Objednat a nakoupit Podle plánů činností a podle Ke každému kroužku, Konec září 2012 Klára materiál počtu přihlášených členů klubu jedna objednávka sestavit objednávky materiálu materiálu k zajištění pravidelné činnosti Navrhnout sepsání Sepsat podklady pro Vyplněná tabulka dle Červen 2012 Klára smluv hospodářku DDM interních pokynů DDM Zahájit pravidelnou V dohodnutých termínech Zahajovací schůzka u Září 2012 Klára a tým vedoucích kroužků činnost postupně zahájit všechny každého kroužku/klubu a klubů naplněné kroužky a kluby Naplánovat táborovou Porada k táborům pro rok Písemný výstup Září 2012 Klára a tým táborových činnost pro školní rok 2012/2013 z táborové porady pracovníků 2012/

26 Pravidelně Porady týmů v uvedených Písemný výstup z každé Září, listopad, leden, Klára a tým Duha vyhodnocovat termínech, hodnotící porady, písemná zpětná březen, červen pohovory s ved.odd., zpětné vazba po každé akci, vazby po akcích, hodnotící pohovor s každým pracovníkem 12. Plán činností pro oblast spolupráce se ZŠ a MŠ Cíl: udržet stávající spolupráci alespoň ve stejném rozsahu, dále organizovat výtvarné dílny pro ZŠ a MŠ, vykazovat z dílen finanční zisk, tím podporovat další činnosti oddělení. Abychom splnili tyto cíle, je potřeba zajistit: cíl Úkol měřitelnost Termín zodpovídá Udržet spolupráci se ZŠ a MŠ, uskutečnit výtvarné dílny na školách a školkách Vykazovat z dílen finanční zisk Vytvořit nabídkový katalog pro ZŠ, MŠ aktualizovat, doplnit nové dílny Nový nabídkový katalog pro rok 2012/2013 Září 2012 Klára, tým Zkontrolovat rozpočty dílen, spočítat Písemný rozpočet na Září 2012 Klára ceny u nových jednotlivé dílny Vytvořit terminář pro objednání dílen Písemný terminář Září 2012 Klára 22

27 Rozvést nabídku a terminář po školách a školkách Vyzvednout terminář s objednanými dílnami Objednat a koupit potřebný materiál Zajistit dostatečný počet pracovníků na realizaci dílen Sestavit přehledný celkový terminář dílen Rozeslat terminář odpovídajícím pracovníkům V objednaných termínech uskutečnit dílny Do každé školy jeden nabídkový list, 3 nabídky v tištěné podobě Září 2012 Klára V dohodnutém Říjen 2012 Klára termínu zajet na školy Písemný rozpočet Říjen 2012 Klára ke každé akci, podle něj objednávka Písemný seznam Říjen 2012 Klára personálního zabezpečení k jednotlivým akcím podle plánu Písemný terminář Říjen 2012 Klára pracovníkům Říjen 2012 Klára Listopad prosinec Klára a tým

28 Druhé kolo výtvarných dílen na školách a školkách V objednaných termínech uskutečnit Září červen Klára a tým dílny na školkách 2013 Vyhodnotit první kolo dílen na školách Písemné vyúčtování a Leden 2013 Klára z hlediska obsahu, formy a naplnění, připravit vyúčtování akcí hodnocení akcí Seznámit s výsledky pracovní tým pracovníkům s výsledkem hodnocení akcí Leden 2013 Klára Zaktualizovat nabídku pro školy podle Aktuální písemná Únor 2013 Klára a tým hodnocení uplynulých dílen, zařadit nové nabídka pro školy a dílny školky Vytvořit nabídku možných termínů Písemný terminář Únor 2013 Klára Rozvést nabídku a terminář po školách Do každé školy jeden Únor 2013 Klára nabídkový list, 3 nabídky Objednat a koupit potřebný matriál Písemný rozpočet Březen 2013 Klára ke každé akci, podle něj objednávka Zajistit dostatečný počet pracovníků na Písemný seznam Březen 2013 Klára realizaci dílen personálního 24

29 zabezpečení k jednotlivým akcím podle plánu Sestavit přehledný celkový terminář dílen Rozeslat terminář odpovídajícím pracovníkům V objednaných termínech uskutečnit dílny Vyhodnotit druhé kolo dílen na školách, závěrečné hodnocení dílen Seznámit s výsledky pracovní tým Písemný terminář Březen 2013 Klára pracovníkům Březen 2013 Klára Březen červen Klára a tým 2013 Písemné vyúčtování a červen 2013 Klára hodnocení akcí pracovníkům Červen 2013 Klára s výsledkem hodnocení akcí 13. Plán činností pro oblast finančního plánování Cíl: vědět, kolik nás činnosti stojí, kolik budeme potřebovat na materiál na pravidelnou činnost, na odvody do DDM, na propagaci, na akce, tábory a vzdělávání, kolik bude třeba zajistit financí z dalších zdrojů. 25

30 Abychom splnili stanovené cíle, je potřeba provést tyto kroky: cíl Úkol měřitelnost Termín zodpovídá Získat přehled o Porada, vyhodnotit stávající Písemný výstup z Květen 2012 Klára, tým efektivnosti stávajících aktivit činnosti podle bostonské matice porady Spočítat náklady Sestavit plán pravidelné činnosti Písemný plán Květen červen 2012 Klára,tým pravidelné činnosti Spočítat náklady Sestavit plán nepravidelné Písemný plán akcí Květen červen 2012 Klára,tým činnosti Spočítat náklady Sestavit plán prázdninové Písemný plán táborů Květen červen 2012 Klára,tým činnosti Spočítat náklady Sestavit plán činnosti RC Písemný plán činnosti Květen červen 2012 Klára,tým RC Spočítat náklady Sestavit PR plán Písemný PR plán Květen červen 2012 Klára,tým Spočítat náklady Sestavit vzdělávací plán Písemný vzdělávací Plán je sestaven Klára plán Spočítat hospodářský výsledek Spočítat předpokládané příjmy Písemný přehled nákladů oddělení Červen 2012 Klára 26

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PŘÍPRAVA ZMĚNY PRO LETNÍ STANOVÝ TÁBOR Horní Cerkev Nová Buková Rok 2011/ 2012

PŘÍPRAVA ZMĚNY PRO LETNÍ STANOVÝ TÁBOR Horní Cerkev Nová Buková Rok 2011/ 2012 FUNKČNÍ STUDIUM 2. ROČNÍK, VELMI ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PŘÍPRAVA ZMĚNY PRO LETNÍ STANOVÝ TÁBOR Horní Cerkev Nová Buková Rok 2011/ 2012 Autorka: Jaroslava Jeriová Bílina, únor 2011 Prohlašuji,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND Vážení zákazníci, Představujeme Vám nový, ještě horký Katalog JARO - LÉTO 2014. V tomto katalogu naleznete produkty, které jsou Vám již dobře známé a oblíbené, ale také úplné NOVINKY, se kterými Vás chceme

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více