Tažná kapovací a pokosová pila KGS 20/205 / KGS N. Tažná kapovací a pokosová pila KGS 210/205 KGS N. L.V.G.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tažná kapovací a pokosová pila KGS 20/205 / KGS 20-205N. Tažná kapovací a pokosová pila KGS 210/205 KGS 210-205N. L.V.G."

Transkript

1 Tažná kapovací a pokosová pila KGS 20/205 / KGS N L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / Fax: +49 (0)85 71 / CZ Návod k obsluze Tažná kapovací a pokosová pila KGS 210/205 KGS N Číslo výrobku KGS210/205 Číslo výrobku KGS N

2 CZ VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ZÁZNAM ZÁZNAM táhlo ovládání spouštěcí páky stavěcí šroub 4 2

3 CZ VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 6 7 přepravní madlo 9 5 podle ustanovení směrnic ES - elektromagnetická snesitelnost 89/336/EWG - směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG - strojní směrnice 98/37/EG prohlašuje firma: L.V.G Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D Kirchdorf/Inn Telefon: 0049 / (0)8571 / Fax: 0049 / (0)8571 / madlo spínače že produkt: Druh přístroje: Typ přístroje: Tažná kapovací a pokosová pila KGS 210/205 a KGS N rýhovaná 12 zajišťovací matice dorazový čep hloubky řezu 10 odpovídá hlavním požadavkům na ochranu dle výše jmenovaných směrnic ES. Shoda spočívá v následujících normách: 11 EN /A2:2002, EN /A1:2001 EN :2000, EN /A1:2001, EN :2002 Laser Klasse 2: EN :1994 Kirchdorf, Manfred Weißenhorner, jednatel páka hloubkovézajišťovací matice ho dorazu šroub pro nastavení hloubky pilového Auslösehebel spouštěcí páka zajišťovací páka Stav: březen 2007 Změny vyhrazeny. stavěcí čep ukazatel úhlu Gehrungswinkelzajišťovací Feststellknopf anzeige zkosení tlačítko 26 3 úhlová stupnice a ukazatel 15

4 CZ VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS řez 45 vlevo vpravo odblokovací tlačítko 23 spouštěcí spínač 22 spouštěcí páka na ochranu pilového kotouče šikmý řez rovný řez 25 stavěcí šroub pojistný šroub ustalovací šroub centrovací deska ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS uzávěr vřetena vnější příruba pilového kotouče pilový kotouč vnitřní příruba pilového kotouče 4 pouzdro pilového Záruka Zákonná záruční lhůta činí 2 roky po datu nákupu. V případě eventuálních závad na produktu se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis. Za tímto účelem vám doporučujeme, abyste si pečlivě uschovali doklad o zaplacení. Záruka se realizuje takovým způsobem, že se podle našeho rozhodnutí závadné díly buď bezplatně opraví nebo se nahradí za nové díly. Vyměněné díly přecházejí do našeho vlastnictví. Opravou nebo výměnou jednotlivých dílů se doba záruky buď prodlouží nebo se pro přístroj zavede nová záruční lhůta. Pro vestavěné náhradní díly neplatí žádná vlastní záruční lhůta. Záruku nepřebíráme za škody a závady na přístroji nebo na jeho dílech, které se vyskytnou na základě přílišného namáhání, neodborného zacházení a údržby. To platí také při nedodržení návodu k provozu a při montáži náhradních dílů a příslušenství, které nejsou v našem programu uvedeny. Jestliže na přístroji provedou zásah nebo změny osoby, které jsme k tomu nezmocnili, zanikne nárok na záruku. Zákaznický servis Vaše technické dotazy vám zodpoví a informace o našich produktech a objednávkách náhradních dílů vám podá náš servisní tým: pondělí až čtvrtek od 8 16:30 hodin, pátek od 8-14:00 hodin Adresa: LUMAG CZ s.r.o., Kanovnická 18, CZ České Budějovice Telefon: 0042 / , 796 Fax: 0042 / Asi 90 % všech reklamací se týká chyb při manipulaci. Tyto závady se dají odstranit, jestliže se spojíte s naší servisní horkou linkou. Prosíme vás proto, abyste této linky využili dříve, než vrátíte přístroj prodejci. Na této lince vám neprodleně a rychle pomohou. Důležité upozornění: Prosím, nezasílejte svůj přístroj na naši adresu, aniž byste byli vyzváni naším servisním týmem. Nebezpečí ztráty a náklady za nevyžádané zásilky se přičítají na vrub odesílatele. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí nevyžádané zásilky nebo odeslat příslušné zboží zpět odesílateli na jeho náklady. zajišťovací knoflík 25

5 TECHNICKÉ ÚDAJE OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE Model: KGS 210/205 a KGS N Provozní napětí: 230 V ~ 50 Hz Výkon motoru Watt: 1600 Watt Provozní proud: 7,0 A Třída ochrany: II Jmenovitý počet otáček l: 4800 min -1 TK pilový kotouč: 210 x 30 x 2,6 mm, 24 zubů Max. výkon řezu 0 / x 65 mm 45 / x 65 mm 0 / x 35 mm Dosah +/ x 35 mm Řezy na pokos: 0-45 Třída laseru 2: Hmotnost: Rozměry (d x š x v): Emise zvuku Hladina akustického tlaku LpA: Hladina akustického výkonu LWA: Vlnová délka 650 nm Výstupní výkon max.: <1mW 16 / 18 kg 610 x 530 x 410 mm 86,3 db(a) 99,3 db(a) Podvozek(Model KGS 210/205) Rozměry (d x š x v): 500 x 500 x 600 mm Nosnost: 100 kg Hmotnost: 5 / 5,5 kg OBSAH Vyobrazení ovládacích prvků 2-4 Obsah 5 Použití k danému účelu 6 Bezpečnostní pokyny 6-10 Všeobecné bezpečnostní pokyny 6 Speciální bezpečnostní pokyny 8 Zbývající rizika 10 Použité symboly 11 Ovládací prvky a příslušenství 11 Montáž a instalace Výběr místa instalace 12 Správné připojení k síti 12 Montáž podvozku (KGS 210/205) 13 Montáž záchytného sáčku na třísky 13 Montáž podpěry obrobku 14 Obsluha hlavy stroje 14 Montáž zajišťovací rukojeti a zařízení na upnutí obrobků 14 Transport 14 Uvedení do provozu 15 Seřízení tažné kapovací a pokosové pily Nastavení hloubky řezu 15 Nastavení úhlu řezu 16 Vedení řezu laserem 18 Obsluha Pokyny pro každodenní provoz 19 Spuštění / zastavení / manipulace s pilou 19 Řez s tažnou funkcí 20 Údržba a péče Výměna pilového kotouče 21 Čištění stroje 22 Odstranění závad 23 Technické údaje 23 Pokyny k ochraně životního prostředí 24 Záruka / zákaznický servis 25 CE Prohlášení o shodě 26 ¹Model je dodatečně vybaven podvozkem. 24 5

6 POUŽITÍ K DANÉMU ÚČELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ODSTRANĚNÍ PORUCH POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POUŽITÍ K DANÉMU ÚČELU Dvouruční kapovací a pokosová pila LUMAG je mobilní přístroj. Je vhodný ke zkracování dřeva, potahovaných desek a umělých hmot, podle velikosti stroje. Jiné použití je nepřípustné. Jestliže se pila použije na něco jiného, než je určena nebo dojde ke změnám na přístroji nebo se použijí díly, které výrobce neprověřil a neschválil, může dojít k nepředvídatelným škodám! Stroj není vhodný k řezání palivového dřeva! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR! Při použití elektrického nářadí a obráběcích strojů je třeba dodržovat následující zásadní bezpečnostní opatření, abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, zraněním a požárem. Přečtěte si všechny tyto pokyny dříve, než začnete přístroj používat. Bezpečnostní pokyny dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Udržujte na svém pracovišti pořádek - Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům. 2. Sledujte vnější vlivy - Nevystavujte elektrické nářadí dešti. - Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí. - Postarejte se o dobré osvětlení na pracovišti. - Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. 3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem - Zabraňte fyzickému dotyku s uzemněnými díly (např. potrubí, radiátory, elektrické sporáky, chladicí jednotky). 4. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti - Dejte pozor, aby se ostatní osoby, zejména děti, nedotkly elektrického nářadí nebo kabelu. Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště. 6 ODSTRANĚNÍ PORUCH Před každým odstraněním poruchy: - Vypněte přístroj. - Vytáhněte síťovou zástrčku. Zkontrolujte zdroj proudu a Stroj je bez elektrického proudu. Motor neběží: vedení. Uhlíky jsou spotřebovány. Odborník je vymění za nové. Motor nebrzdí: Spínač je defektní. Odborní jej vymění za nový. Motor se vypíná během práce: Příčina přetížení: Stopy popálení na obrobku: Motor se vypíná kvůli přetížení. Přívodní vedení je příliš dlouhé nebo má příliš malý průměr (< 2,5 mm 2 ). Pilový kotouč nemá potřebné ostří. Zuby pilového kotouče nevykazují správný rozvod. Příliš malé ostří a rozvod. 23 Vyčkejte, dokud motor nevychladne (5-10 minut), potom znovu nastartujte. Odborník položí nové vedení (řádně dimenzujte také prodlužovací kabel, 2,5 mm 2 ). Nechejte odborníkem naostřit. Nechejte odborníkem rozvést. Nechejte pilový kotouč naostřit a rozvést. Jestliže tato opatření závadu neodstraní nebo se vyskytnou závady, které zde nejsou uvedeny, nechejte tažnou kapovací a pokosovou pilu zkontrolovat odborníkem. POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Staré elektropřístroje jsou druhotnou surovinou, nepatří proto do domovního odpadu! Chtěli bychom vás tímto poprosit, abyste nás podpořili svým aktivním přístupem při šetření přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí. Odevzdejte tento přístroj pokud je to možné do recyklačních skladů k tomu určených.

7 ÚDRŽBA A PÉČE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nyní můžete pilový kotouč odebrat. Před montáží nového pilového kotouče vyčistěte uchycení kotouče hadříkem nebo štětečkem. Pozor: Při nasazování nového pilového kotouče postupujte v obráceném pořadí. Zuby pilového kotouče musejí ukazovat proti směru řezu; to zn. že směr otáčení pilového kotouče musí souhlasit se směrem šipky na pilovém kotouči a na krytu přístroje. Nasaďte vnější přírubu na pilový kotouč a utáhněte pojistný kolík. Znovu umístěte centrovací desku a opět nasaďte ustalovací šroub. Opakujte bod 3 a utáhněte pojistný šroub centrovací desky. Hlava šroubu je spojena s deskou. Zkontrolujte funkčnost ochranného zařízení. Rukou zkontrolujte cirkulaci pilového kotouče ve svislé, ale i v zešikmené poloze (45 ). Pilový kotouč se musí v drážce otočného stolu volně otáčet. Čištění stroje Před všemi pracemi na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku. K čištění umělohmotných částí používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla nebo špičaté předměty. Z povrchu stolu pily odstraňte nečistotu pomocí vhodného spreje určeného k údržbě a ošetřování. Jestliže se motor nezabrzdi do 10 vteřin, je třeba, aby výhradně výrobce opotřebované díly brzdy motoru vyměnil. Větrací otvory a pohyblivé části pravidelně zbavujte napadaného prachu. Použít můžete jemný kartáč nebo štětec. Všechny pohyblivé kovové díly pravidelně ošetřujte olejem Ukládejte nepoužívané elektrické nářadí na bezpečném místě - Nepoužívané elektrické nářadí byste měli ukládat na suchém, vysoko položeném nebo uzavřeném místě, mimo dosah dětí. 6. Nepřetěžujte elektrické nářadí - Budete pracovat lépe a bezpečněji v udaném rozsahu výkonu. 7. Používejte správné elektrické nářadí - Nepoužívejte stroje o malém výkonu na těžké práce. - Nepoužívejte elektrické nářadí pro účel, pro který není určeno. - Nepoužívejte například ruční okružní pilu k řezání větví nebo polen. 8. Noste vhodné oblečení - Nenoste volný oděv nebo ozdoby, mohly by být zachyceny pohyblivými částmi. - Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. - Máte-li dlouhé vlasy, noste vlasovou síťku. 9. Používejte ochranné prostředky - Noste ochranné brýle a ochranu sluchu. - Během práce, při které se vytváří prach, noste dýchací masku. 10. Připojení zařízení na odsávání prachu - Jestliže máte k dispozici připojení na odsávání prachu a zachycovací zařízení, přesvědčte se, že jsou tyto přístroje připojeny a správným způsobem používány. 11. Nepoužívejte kabel pro účel, pro který není určen. - Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. - Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. 12. Zajistěte zpracovávaný kus - Používejte upínací zařízení nebo svěrák, abyste zpracovávaný kus upevnili. Takto je upevněn bezpečněji než ve vaší ruce. 13. Držení těla při práci musí být přirozené - Dbejte na správný postoj a v každém okamžiku udržujte rovnováhu. 14. Starejte se pečlivě o nářadí - Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu nářadí. - Kontrolujte pravidelně přípojku elektrického nářadí, a pokud je poškozena, nechte ji opravit odborníkem. - Kontrolujte pravidelně prodlužovací vedení a vyměňte je, pokud je poškozené. - Udržujte madla suchá, čistá a zbavte je oleje a mastnoty. 15. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky - Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před údržbou a při výměně nářadí jako je například pilový kotouč, vrták, fréza. 16. Nenechávejte klíče zasunuty v nářadí - Před zapnutím zkontrolujte, zda byly klíče a seřizovací nářadí odstraněny. 7

8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ÚDRŽBA A PÉČE 17. Zabraňte neúmyslnému spuštění - Ujistěte se, že je spínač při zasunování zástrčky do zásuvky vypnut. 18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní prostory - Venku používejte pouze pro tento účel schválené a odpovídajícím způsobem označené prodlužovací kabely. 19. Buďte pozorní - Sledujte, co děláte. K práci přistupujte s rozmyslem. Nepoužívejte elektrické nářadí, jestliže se nesoustředíte. 20. Překontrolujte elektrické nářadí - Před dalším použitím elektrického nářadí se musejí zkontrolovat ochranná zařízení nebo lehce poškozené části stroje, zda je jejich funkce bezporuchová a nářadí bude bezchybně sloužit danému účelu. - Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bezporuchově a nejsou zablokovány, nebo zda nejsou některé části stroje poškozeny. Všechny části se musejí správně namontovat a musí se splnit všechny podmínky, aby se zaručil nezávadný provoz elektrického nářadí. - Poškozená ochranná zařízení a části stroje musí náležitě opravit nebo vyměnit uznávaný odborný servis, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak. - Poškozené spínače se musí vyměnit v servisu pro zákazníky. - Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého se nedá spínač zapnout a vypnout. 21. POZOR! - Používání jiných nástavců a dalšího příslušenství pro vás může být nebezpečné. 22. Nechejte přístroj opravit odborníkem na elektrické přístroje - Tento stroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět pouze odborník na elektrické přístroje nebo náš servisní tým, přičemž se používají pouze originální náhradní díly; v opačném případě může dojít u uživatele k úrazu. Speciální bezpečnostní pokyny pro kapovací a pokosové pily s tažnou funkcí Před použitím postavte přístroj na stabilní a rovnou pracovní plochu. Před zahájením práce zkontrolujte přístroj a síťový kabel, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda pohyblivé části přístroje fungují nezávadně a nejsou zablokovány a zda nejsou žádné části poškozeny. Napětí sítě musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje. Kabel veďte vždy směrem dozadu pryč od nářadí. Přístroj spouštějte zásadně před kontaktem s materiálem. Pokládejte zpracovávaný kus na plochu stroje vždy tak, aby se zabránilo posunutí dřeva. 8 ÚDRŽBA A PÉČE Před všemi údržbářskými pracemi a čištěním: - Vypněte stroj. - Počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. - Vytáhněte síťovou zástrčku. Jako náhradní díly, zejména u bezpečnostních zařízení a řezacích nářadí, používejte pouze originální díly. Díly, které výrobce nezkontroloval a neschválil, mohou vést k nepředvídatelným škodám. Po všech údržbářských a čisticích pracích: Uveďte opět všechna bezpečnostní zařízení do provozu a zkontrolujte je. Zajistěte, aby se na stroji nebo ve stroji neponechalo žádné nářadí nebo něco podobného. Výměna pilového kotouče (obrázek 26, 27+28, strana 3) Nebezpečí pořezání! - Nebezpečí pořezání o pilový kotouč. - Při výměně pilového kotouče noste ochranné rukavice. Vytáhněte pojistný kolik hlavy stroje. Otočte hlavu stroje nahoru. Ovládejte spouštěcí páku spodního ochranného krytu pilového kotouče a uveďte tak tento spodní kryt do pozice, že budete mít přístup k pojistnému šroubu a centrovací desce. (obrázek 26) Uvolněte pojistný šroub centrovací desky, max. o jednu otočku. Šroub neodstraňujte. Ustalovací šroub zcela vytočte. (obrázek 26) Nechte centrovací desku sklopit dolů, vytáhněte ochranný kryt pilového kotouče stranou. Pilový kotouč a pojistný kolík jsou nyní volně přístupné. (obrázek 27) Držte uzávěr vřetena stisknutý směrem dolů. (obrázek 28) Otáčejte pilovým kotoučem, aby uzávěr vřetena zaskočil. Pojistný kolík pilového kotouče uvolněte po směru hodinových ručiček a zcela jej vytočte. Odstraňte pojistný kolík, přírubu a pouzdro pilového kotouče. 21

9 OBSLUHA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 5. Dlouhý obrobek podepřete, abyste zabránili spadnutí konců. 6. Dejte ruce pryč z blízkosti pilového kotouče. 7. Stiskněte odblokovací knoflík (7). 8. Stiskněte spínač / vypínač (8) a nechte pilový kotouč rozběhnout na plný počet otáček. 9. Stiskněte spodní spouštěcí páku ochranného krytu pilového kotouče. 10. Táhněte hlavu stroje pomalu dolů k obrobku a udělejte řez. 11. Vypněte stroj a vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Hlavu stroje nadzdvihněte. 12. Spodní ochranný kryt pilového kotouče se automaticky uzavře. Řezy s tažnou funkcí určené pro široké obrobky (obrázek 24+25, strana 4) Nebezpečí úrazu! Během řezání nepřitahujte hlavu stroje a rotující pilový kotouč k sobě. Pilový kotouč by mohl po obrobku vylézt nahoru a odrazit tak hlavu stroje a rotující pilový kotouč. Nikdy dolů nespouštějte otáčející se pilový kotouč, dokud jste nezatáhli hlavu stroje směrem dopředu. 1. Uvolněte stavěcí šroub tyčového vedení a posuňte hlavu stroje dopředu (1). 2. Upevněte obrobek upínacím zařízením, abyste zabránili posunutí při procesu řezání. 3. Držte pevně madlo pily a táhněte pojezd dopředu až do středu pilového kotouče nad přední hranou obrobku (2). 4. Spusťte stroj. 5. Tlačte madlo pily pomalu směrem dolů. Jakmile pila dosáhne plného počtu otáček, řežte skrz přední hranu obrobku. 6. S madlem pily pohybujte pomalu k dorazové liště a dokončete řez (3). 7. Stroj vypněte a vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Poté zdvihněte řezací hlavu. 20 Řežte pouze takové dřevo, které můžete držet bezpečně rukou. U dlouhých kusů vždy používejte kvůli lepšímu držení prodlužovací podpěry a nasaďte upínací čelist nebo jiná upínací zařízení. Při řezání kulatých kusů je třeba používat vhodné držáky. Ujistěte se, že se pilový kotouč v žádné pozici nedotýká otočného stolu. Zjistíte to otáčením pilového kotouče rukou v pozici 45 a 90. Zástrčka musí být vytažena ze sítě. Pokud je to nutné, znovu seřiďte pilovou hlavu. Zkontrolujte maximální výšku řezu. Pohyblivý ochranný kryt nesmí být v otevřeném stavu zajištěn. Sledujte směr otáčení motoru a pilového kotouče. Ihned vyměňte závadné pilové kotouče. Deformované nebo prasklé pilové kotouče se nesmějí používat. Používejte pouze takové pilové kotouče, které doporučuje výrobce. Dbejte na výběr pilového kotouče vhodného pro dřevo, které chcete řezat. Pilové kotouče z vysoce legované rychlořezné oceli (HSS ocel) se nesmějí používat. Ruce, prsty a paže mějte v dostatečné vzdálenosti od rotujícího pilového kotouče. Řezná dráha musí být nahoře i dole zbavena veškerých překážek. Řežte vždy pouze jeden kus a dávejte pozor, aby se v něm nenacházela cizí tělesa. Nepoužívejte pilu bez ochranných zařízení. Okamžitě vyměňte opotřebovaný držák stolu. Pracujte vždy z boku pilového kotouče. Dbejte na to, aby se odřezky daly odstranit z boku pilového kotouče a aby nedošlo k zachycení. Pozor! Dbejte mimořádné opatrnosti při práci s obrobkem ve svislé poloze i u dvojitého pokosového řezu.. K odstranění poruch nebo zaklíněných kusů stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Teprve poté odstraňte zaklíněný kus dřeva. Pokud se stroj zastavuje, již na něm nepracujte. Chraňte pilový kotouč před nárazy. Nevystavujte jej bočnímu tlaku. Pozor! Pilový kotouč se při práci zahřeje. Nedotýkejte se jej, dokud nevychladne. Noste, pokud je to nutné, vhodný ochranný oděv. - Ochrana sluchu ke zmírnění rizika nedoslýchavosti. Pozor! Hluk může být zdraví škodlivý. Pokud se překročí přípustná hladina hluku o 85 db (A), musí se nosit klapky na uši. - Ochrana dýchacích orgánů ke zmírnění rizika, že vdechnete nebezpečný prach. - Ochrana zraku ke zmírnění rizika, že se poškodí zrak. - Rukavice při manipulaci s drsnými kusy. 9

10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSLUHA Osoby mladší 18 let smějí tento přístroj obsluhovat pouze v rámci přípravy k povolání pod dohledem školitele. Osoby mladší 16 let nesmějí s přístrojem v žádném případě manipulovat.. Závady na stroji, včetně všech krytů a ochranných zařízení, je třeba, jakmile jsou objeveny, ihned ohlásit osobě odpovědné za bezpečnost práce. Nenechávejte stroj běžet bez dozoru. OBSLUHA Pokyny pro každodenní provoz. K pevnému upnutí obrobku vždy používejte upínací čelist. (obrázek 8, strana 3). 2. Obrobek vždy polohujte na dorazovou lištu. Zkroucený nebo ohnutý obrobek, který se nedá na stole popř. na dorazové liště držet rovně, může v pilovém kotouči uvíznout. Zbývající rizika I pří správném použití se mohou vyskytnout ještě následující zbývající rizika: - Nebezpečí zranění na prstech a rukách rotujícím nářadím. - Zranění odmrštěným kusem při neodborném držení nebo vedení. - Zranění kvůli zlomení a vymrštění pilového kotouče nebo tvrdých kovových zubů. - Zranění při dotyku částí pod napětím u otevřených nebo defektních elektrických součástí. - Poškození zvuku při déle trvající práci bez ochrany sluchu. - Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná maska na ochranu dechu. - Poškození zraku, pokud se nenosí žádné ochranné brýle. Zbývající rizika se mohou zmírnit, pokud budete respektovat Použití k danému účelu a Bezpečnostní pokyny a zejména návod k obsluze. Můžete se těžce zranit. Opracovávaný obrobek musí být dostatečně velký, abyste ho mohli držet bezpečně oběma rukama. Opracovávejte pouze vhodné kusy dřeva. Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pily. Mějte ruce vždy mimo zónu Nedotýkejte se rukama, která zahrnuje celý stůl. Spuštění pily (obrázek 23, strana 4). Stiskněte odblokovací knoflík (7). 2. Stiskněte spínač / vypínač (8). 3. Nechte motor rozběhnout na plný počet otáček. 4. Potom odblokujte ochranný kryt pilového kotouče ovládáním spodní spouštěcí páky krytu. 5. Spusťte hlavu stroje k obrobku. 6. Uvolněte spouštěcí páku krytu pilového kotouče. Zastavení pily. Vypněte spínač / vypínač (8) a nechte pilový kotouč zcela zastavit. 2. Teprve nyní zvedněte pilový kotouč z obrobku. 3. Nikdy pilový kotouč nezastavujte tlakem z boku. Manipulace 1. Nastavte požadovaný úhel pokosu. 2. Zvolte požadovaný úhel nakoso. 3. Dbejte na to, aby byl obrobek vhodný pro velikost pily. 4. Obrobek na pile pevně sevřete

11 SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY POUŽITÉ SYMBOLY OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Uvolněte zajišťovací tlačítko pro nastavení úhlů (3). Tlačte spouštěcí páku směrem dolů. (obrázek 2) Sklánějte hlavu stroje doleva, dokud se na úhlové stupnici (1) nezobrazí požadovaný úhel. Úhlová stupnice (1) je kalibrována v jednotlivých stupních. Pro většinu prací tato stupnice dostačuje, doporučujeme však řez pod úhlem zkontrolovat měřicím přístrojem. Jestliže je úhel nastaven, utáhněte zajišťovací tlačítko (3). Pro zdvojené řezy nastavte vždy nejdříve úhel nakoso a potom pokosový úhel. POUŽITÉ SYMBOLY Pozor Čtěte návod Noste ochranu sluchu Noste masku proti prachu Nedotýkejte se rukama Noste ochranu zraku Vedení řezu laserem POZOR! Laserové záření Nedívejte se do paprsku. Pro precizní vedení řezu je tato kapovací a pokosová pila vybavena laserem - laser třída 2. Seřízení směru řezu laserem bylo již provedeno v závodě. Doporučujeme však, abyste provedli zkušební řez kvůli eventuálním změnám, které mohly být způsobeny transportem. 2 kusy AAA baterií R03-1,5 V jsou obsaženy v rozsahu dodávky. 18 OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obrázek, strana 2) 1. Úhlová stupnice 14. Ukazatel úhlů 2. Indikace úhlů 15. Stupnice pro otočný stůl 3. Zajišťovací držák k nastavení úhlů 16. Stavěcí šroub pro podpěru obrobku 4. Záchytný sáček na třísky 17. Svorníkový otvor k upevnění na pracovní stůl 5. Odsávací hrdlo 18. Podpěra obrobku 6. Horní ochrana pilového kotouče 19. Dorazová lišta 7. Odblokovací knoflík 20. Tyčové vedení 8. Spínač / vypínač 9. Dolní ochranný kryt pilového kotouče 10. Stavěcí šroub pro podpěru obrobku 11. Podpěra obrobku 11 Příslušenství: Podpěra obrobku (11/18) Záchytný sáček na třísky (4) 12. Pilová drážka Model KGS 210/205: 13. Zajišťovací tlačítko Podvozek

12 MONTÁŽ A INSTALACE SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY MONTÁŽ A INSTALACE Vybalte stroj a před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některých dílů během transportu. Jestliže by se nějaké poškození vyskytlo, musí se reklamovat ihned při expedici. Překontrolujte, zda je vaše dodávka zboží kompletní. Všechny díly si rozložte na rovné podložce. Informujte ihned prodejce o tom, které části chybí. Zvolte místo instalace Stroj se musí postavit stabilně a musí se zajistit proti posunutí. Postarejte se o dobré osvětlení dostatečné velký prostor, aby se dal stroj bezpečně obsluhovat. Úpravy na stroji nebo použití dílů, které nejsou výrobcem zkontrolovány a schváleny, mohou vést během provozu k nepředvídatelným škodám! Stroj smontujte přesně podle tohoto návodu. Používejte pouze díly, které jsou obsaženy v rozsahu dodávky. Na částech stroje neprovádějte žádné změny. Správné připojení k síti Připojení stroje k síti před dokončením montážních a seřizovacích kroků může vést k těžkým úrazům, úderu elektrickým proudem a k poškození stroje. Nepřipojujte stroj do zdroje proudu, dokud neprovedete všechny montážní a seřizovací kroky. Motor je dimenzován na napájecí napětí a frekvenci, které jsou stanoveny v technických údajích. Provozujte stroj pouze na zdroji proudu, který splňuje následující požadavky: zajištění spínačem FI s chybným proudem 30 ma; zásuvky se musejí dle předpisů nainstalovat, uzemnit a zkontrolovat; při použití externího odsávacího zařízení se musí i toto zařízení dostatečným způsobem uzemnit. Ochranný spínač proti chybnému proudu, který během velmi krátkého intervalu přeruší napájení proudem při nízkém jmenovitém chybném proudu Odstraňte zařízení na upnutí obrobků. Posuňte hlavu stroje směrem dopředu a utáhněte zajišťovací šroub tyčového vedení. (obrázek 10, strana 3) Držte pravý úhel ve směru na pilový kotouč a dorazovou lištu. (obrázek 16, strana 4). Pokud je nutné jemné seřízení, postupujte následujícím způsobem: Nastavení pilového kotouče v úhlu 90. Vyhledejte na stroji koncový doraz a zajišťovací matici. (obrázek 17, A, strana 4) 2. Uvolněte zajišťovací matici a nastavte šroub koncového dorazu tak, abyste získali přesný úhel dorazu Utáhněte zajišťovací matici a nastavte, pokud je to nutné, ukazatel úhlů na 0. Nastavení pilového kotouče v úhlu 45. Vyhledejte na stroji koncový doraz a zajišťovací matici. (obrázek 17, B, strana 4) 2. Uvolněte zajišťovací matici a nastavte šroub koncového dorazu tak, abyste získali přesný úhel dorazu Utáhněte zajišťovací matici. Nastavení hlavy stroje na šikmý řez (obrázek 18, 19+20, strana 4) Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět šikmé řezy 45 doleva nebo 48 doprava popř. rovné řezy Vytáhněte zajišťovací kolík z hlavy stroje. (obrázek 1) Nechte hlavu stroje pomalu najet do horní pozice. Uvolněte zajišťovací tlačítko (13). Tlačte spouštěcí páku směrem dolů. (obrázek 2) Otáčejte hlavou stroje doleva nebo doprava, dokud se na stupnici pro otočný stůl (15) nezobrazí požadovaný úhel. Úhlová stupnice pro otočný stůl (15) je kalibrována v jednotlivých stupních. Pro většinu prací tato stupnice dostačuje, doporučujeme však řez pod úhlem zkontrolovat měřicím přístrojem. Jestliže je úhel nastaven, utáhněte zajišťovací tlačítko (13). Nastavení hlavy stroje na dělání úkosů (obrázek 21+22, strana 4) Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět řezy nakoso 45 doleva.. Vytáhněte zajišťovací kolík z hlavy stroje. (obrázek 1) 2. Nechte hlavu stroje pomalu najet do horní pozice. 17

13 SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY MONTÁŽ A INSTALACE Jestliže pilový kotouč tuto pozici nezaujme, postupujte následujícím způsobem: (obrázek 12, strana 3). Uvolněte zajišťovací matici a otáčejte stavěcím šroubem určeným pro pilový kotouč, dokud se pilový kotouč neobjeví 5 mm pod horní drážkou. 2. Aby se pilový kotouč zvednul, otáčejte stavěcím šroubem směrem dovnitř. 3. Aby se pilový kotouč spustil dolů, otáčejte stavěcím šroubem směrem ven. 4. Přitáhněte zajišťovací matici, až je pilový kotouč nastaven na nejnižší hloubku řezu. Existuje ještě druhý hloubkový doraz, který se také používá na částečné průřezy. Postupujte následujícím způsobem: (obrázek 12, strana 3). Vytáhněte páku hloubkového dorazu. 2. Uvolněte rýhovanou zajišťovací matici. 3. Seřiďte dorazový čep hloubky řezu až dosáhnete požadovaného nastavení hloubky. To zn. spouštějte hlavu stroje až se dorazový čep dotkne páky hloubkového dorazu. 4. Aby se pilový kotouč zvedl, šroubujte dorazový čep směrem dovnitř. 5. Aby se pilový kotouč spustil dolů, šroubujte dorazový čep směrem ven. 6. Pevně utáhněte rýhovanou zajišťovací matici. 7. Páku hloubkového dorazu dejte opět do její původní pozice. Nastavení pilového kotouče v úhlu 90 k dorazové liště. Spouštějte hlavu stroje směrem dolů a zafixujte zajišťovací držák k nastavení úhlů (3) a zajišťovací tlačítko (13) na 90. (obrázek 13+15, strana 3) 2. Odstraňte zařízení na upnutí obrobků. 3. Posuňte hlavu stroje směrem dopředu a utáhněte zajišťovací šroub tyčového vedení. (obrázek 10, strana 3) 4. Držte pravý úhel ve směru na pilový kotouč a dorazovou lištu. (obrázek 14, strana 3). Pokud je nutné jemné seřízení, postupujte následujícím způsobem:. Uvolněte stavěcí čep na dorazové liště (19); dva na každé straně. 2. Seřiďte dorazovou lištu do pravého úhlu. 3. Utáhněte 4 stavěcí čepy. Nastavení pilového kotouče v úhlu 90 nebo 45 k pracovní ploše. Spouštějte hlavu stroje směrem dolů a zafixujte zajišťovací držák k nastavení úhlů (3) a zajišťovací tlačítko (13) na 90. (obrázek 13+15, strana 3) 16 Položte síťový kabel takovým způsobem, aby se při práci nemohl poškodit. Chraňte síťový kabel před horkem, agresivními tekutinami a ostrými hranami. Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem. Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel. Montáž Stroj je částečně dodáván v jednotlivých součástkách, které se musejí ještě složit dohromady, jako například podvozek u modelu KGS 210/205, který je obsažen v dodávce. Montáž podvozku (Model KGS 210/205) Sešroubujte jednotlivé díly podvozku pevně dohromady. Namontujte pilu na podvozek (Model KGS 210/205) Postavte tažnou kapovací a pokosovou pilu na podvozek a pilu na něm pevně přišroubujte pomocí šroubů, podložek a matic ve 4 svorníkových otvorech (17) (obrázek 7, strana 3). Montáž pily na pracovní stůl (Model KGS N) Najděte čtyři otvory (17) (obrázek 7, strana 3) a označte je na pracovním stole. Do stolu vyvrtejte díry 10 mm vrtákem. Pevně přišroubujte tažnou kapovací a pokosovou pilu šrouby, podložkami a maticemi do pracovního stolu. Pozor, toto upevnění není součástí dodávky stroje. Montáž záchytného sáčku na třísky (obrázek 4, strana 2) Tažná kapovací a pokosová pila je vybavena odsávacím hrdlem a záchytným sáčkem na třísky. Nasuňte sáček (4) na odsávací hrdlo (5). Sáček se dá vyprazdňovat pomocí zipu na spodní straně. Použijte zařízení na odsávání třísek, potom namontujte podle potřeby adaptér na odsávací hrdlo (5). Odsávací zařízení odborně připojte. Montáž podpěry obrobku (obrázek 3, strana 2) Pila se dodává se dvěma podpěrami k podepření dlouhých a širokých obrobků. Umístěte podpěru podle potřeby na obou stranách pily. Zasuňte podpěru (11/18) do připravených otvorů na noze desky. Zajistěte podpěry tak, že utáhnete stavěcí šroub (10/16). 13

14 Obsluha hlavy stroje (obrázek 1+2, strana 2) Tlačte hlavu stroje lehce směrem dolů. Vytáhněte zajišťovací knoflík. (obrázek 1) Pila se odblokuje ze spodní pozice. MONTÁŽ A INSTALACE Aby se hlava stroje zaaretovala ve spodní pozici, postupujte následujícím způsobem: Tlačte a držte spouštěcí páku ochrany pilového kotouče. (obrázek 2) Tlačte hlavu stroje směrem dolů a posuňte zajišťovací kolík zpět do aretace. Montáž zajišťovací rukojeti (obrázek 5+6, strana 3) Zaaretujte zajišťovací rukojeť do většího z obou otvorů pod spouštěcí pákou. Utahujte otáčením zajišťovací rukojeti ve směru hodinových ručiček. Montáž zařízení na upnutí obrobku (obrázek 8, strana 3) Umístěte zařízení na upnutí obrobku na jedné ze dvou stran pily. Nastavte upínací zařízení podle velikosti obrobku. Obrobek pevně sevřete. Zkontrolujte, zda je pojistný šroub upínacího zařízení pevně utažen. Jak nosit tažnou kapovací a pokosovou pilu (obrázek 9, strana 3) Při transportu zajistěte, aby pohyblivé díly pevně dosedaly. Zaaretujte hlavu stroje ve spodní pozici. Zajišťovací rukojeť a zajišťovací držák k nastavení úhlů a šroub tyčového vedení pevně utáhněte. Pilu noste výhradně za transportní madlo a na straně podstavce. UVEDENÍ DO PROVOZU UVEDENÍ DO PROVOZU SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY Upozornění: Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny (viz Bezpečnostní pokyny ). Před uvedením do provozu se musejí všechny kryty a bezpečnostní zařízení řádně namontovat. Před každým použitím zkontrolujte pilový kotouč. Musí být řádně upevněn a bezchybně se otáčet. Zjistěte, zda souhlasí směr otáčení pilového kotouče se směrem šipky na pilovém kotouči. Odstraňte všechny součástky a obrobky, které se nacházejí na stole s pilou. Dávejte pozor, aby se v právě opracovávaném materiálu nenacházela cizí tělesa. SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY Nepřipojujte stroj ke zdroji proudu, dokud neprovedete všechny seřizovací kroky. Upozornění: Tento stroj byl před expedicí seřízen v závodě. Aby se však zajistil přesný a nezávadný provoz pily, je třeba provést i další nastavení. Po ukončení nastavení zkontrolujte, že byly odstraněny klíče a seřizovací nářadí a že byly všechny upevňovací díly pevně přitaženy. Nastavení hloubky řezu (obrázek 10+11, strana 3) Nastavte max. hloubku řezu, abyste se ujistili, že se pilový kotouč nedotkne podlahové desky Snižte hlavu stroje směrem dolů a zafixujte zajišťovací držák pro nastavení úhlů (3) v pozici 0. Vytahujte zajišťovací držák (13) a zajišťovací šroub tyčového vedení utáhněte. (obrázek 10, strana 3) Otáčejte rukou pilovým kotoučem, abyste se ujistili, že se volně otáčí. Pilový kotouč by se měl nacházet 5 mm pod horní drážkou pily (12). (obrázek 11, strana 3) 14 15

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254 KGS 216 KGS 254 Napětí V 230 (1 50 Hz) 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 7 8,7 Zabezpečen A 10 (setrvačný) 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,5 1,8 Způsob ochrany IP 20 20 Třída ochrany II II Počet otáček

Více

Návod k použití. KS 216 Lasercut

Návod k použití. KS 216 Lasercut Návod k použití KS 216 Lasercut 14. Technické data Napětí V 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 6 Zabezpečen A 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,35 Způsob ochrany IP 20 Třída ochrany II Počet otáček otáčivého

Více

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze 0203599cz 010 08.2011 Řezačka spár BFS 935 BFS 1345 Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800 duo vision 00, duo vision 0, duo vision 800 Originální návod k montáži a provozu - V09-0008-0-OCE-Rev.B Všeobecné údaje........................... Symboly Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určeným

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

0226619cz 004 08.2011. Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A. Návod k obsluze

0226619cz 004 08.2011. Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A. Návod k obsluze 0226619cz 004 08.2011 Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

0226268cz 004 02.2011. Vibrační deska. DPU 6555He. Návod k obsluze

0226268cz 004 02.2011. Vibrační deska. DPU 6555He. Návod k obsluze 0226268cz 004 02.2011 Vibrační deska DPU 6555He Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Překlad německého

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte

Více

Návod k obsluze Křížový/lineární laser BCLL BASIC, návod k použití

Návod k obsluze Křížový/lineární laser BCLL BASIC, návod k použití Návod k obsluze Křížový/lineární laser BCLL BASIC, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 183845 Jazyky / Languages: cs BERNER_80311.pdf 2013-11-07 Křížový/lineární laser BCLL BASIC č. výr. 183845 Návod

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088 588777-36 CZ Přeloženo z původního návodu DW088 8 11 5 4 7 9 6 3 2 1 10 A 2 12 10 B 8 13 14 C1 3 8 9 14 C2 15 C3 4 16 C4 D 5 E 24 17 18 30 28 25 20 F 19 22 21 23 6 29 26 27 31 G H 7 32 33 I1 34 33 I2 8

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB KŘOVINOŘEZ VARI 432HB NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA A NÁHRADNÍ DÍLY (PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ) PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD JEŠTĚ DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT SE STROJEM UPOZORNĚNÍ: NEZAPOMEŇTE SI PŘEČÍST

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609 E-mail: ntc@ntc.cz www.ntc.cz NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ ŘEZAČE SPÁR PŮVODNÍ

Více

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a

Více

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Ohřívací modul Dynabox 350/ 500 Č.zboží111492.002/028/031/057/060 111521.009/ 022 Č. str. Rev. 01---0708 365226213 Papír z buničiny

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více