Poldovka opět změnila majitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poldovka opět změnila majitele"

Transkript

1 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ 2. LISTOPADU 2012, CENA 6 KČ ZAHRANIČÍ IndustriAll domlouvá společné postupy odborů v Evropě Str. 3 K věci BEZPRÁVNÍ Z AGENTUR MZDY Jak je to s příplatky za přesčasovou práci Str. I DŮCHODY Kolik let pojištění potřebujeme k odchodu do důchodu str. č. II. Firmy, nahrazující stálé pracovníky agenturními zaměstnanci, nejsou ničím výjimečným. Zaměstnávání přes agentury, zprostředkovatele práce, expedienty a kontraktory se stále více využívá pro nahrazení trvalé, přímé zaměstnanosti. (Problémům diskriminace v práci se věnujeme na straně číslo 3 tohoto čísla.) IndustriALL Global Union vydala zprávu Trojstranná past, ve které se uvádí, že počet agenturních zaměstnanců se v období 1996 až 2009 více než zdvojnásobil. Agenturní práce byla původně myšlena spíše jako pomoc podnikům například pro rychlé překlenutí náporu sezónní práce, kdy počet vlastních pracovníků pro daný okamžik není dostatečný. Zpráva však ukazuje, že zaměstnavatelé v celém světě využívají zákonů, umožňujících nahradit trvalou pracovní sílu agenturními zaměstnanci, s cílem vyhnout se povinnostem vyplývajícím ze zaměstnávání. Při lobování za odstranění právních restrikcí k agenturní práci přehlížejí její negativní důsledky. Tito zaměstnanci obvykle dostávají nižší mzdy, než pracovníci přímo najatí podnikem, jsou vyloučeni z řady benefi - Pohled do provozů, jejichž výrobky znal kdysi celý svět tů, čelí vyšším rizikům v oblasti BOZP. Za normálních okolností nemají možnost vstoupit do odborů nebo kolektivně vyjednávat. Defi nicí, charakterizující agenturní práci, je trojstranný vztah mezi uživatelským podnikem, agenturou a zaměstnancem, izolující zaměstnance od podniku, který ve skutečnosti kontroluje jeho práci, plat i podmínky, takže zaměstnanec nemá slovo v žádné z těchto oblastí a nemá mechanismus vyjednat si nějaké zlepšení. Dlouhotrvající ekonomická krize poskytla některým vládám lárna proslavila na celém světě. Dnes se pro hutní výrobu využívá sotva třetina Značka Poldi byla pojmem. Především výrobou ušlechtilé oceli se kladenská oce- a zaměstnavatelům vhodné prostředí pro snižování bývalého areálu Poldovky. Do letošního září se tak dělo pod taktovkou německé mezd, zhoršování pracovních podmínek a zavádění firmy Scholz, od se stala majetkem nově založené společnosti Poldi s.r.o. různých forem rizikové práce. Evropské odbory se snaží jít cestou společného boje proti těmto praktikám, dopadajícím tíživě na všechny věkové kategorem. Ocelářstvím a zámečnictvím se zabývá návají téměř 400 lidí a z toho se jich v odborech Scholz vytvořil v Poldovce hned několik fivářskou výrobu. Dohromady tyto firmy zaměstrie zaměstnanců. Mezi hlavní zásady patří prosazování smluv na dobu neurčitou, omezení používání o., obsahuje žíhárny, kalírny a dokončovací vý- Poldi Hütte, s. r. o., Heat Treatment Bohemia, s. r. organizuje 100. Před listopadem 1989 tu ale naagentur dočasné práce a další (ev) robu, a konečně Poldi Trade, a. s., zajišťuje ko- (Pokračování na str. 2) Poldovka opět změnila majitele Z bývalé slávy kladenské firmy již mnoho nezbylo Strojírenská hvězda, která stále září Byli jsme na návštěvě v TOS Kuřim Frézka v logu kuřimské Továrny obráběcích strojů připomíná zářící hvězdu a dosavadní téměř 70letá historie firmy tuto skutečnost plně potvrzuje. Její potřebnost a úspěšnost se plně prokázala ve všech uplynulých desetiletích. Zavazující tradice Období prudkého průmyslového rozvoje po vzniku Československé republiky se na Brněnsku realizovalo hlavně v oboru kovoprůmyslu, nava- (Pokračování na str. 2) Montér Richard Kopřiva seřizuje a kontroluje přesnost polohování vřetene u obráběcího centra pro Ukrajinu 1

2 KOVÁK číslo listopadu 2012 Strojírenská hvězda, která stále září (Dokončení ze str. 1) zující na dlouholetou tradici brněnské Zbrojovky. To uvedli počátkem naší besedy místopředseda ZO Zdeněk Krejčí (mistr údržby) a předseda jednoho z DV - vedoucí podnikového školicího střediska Ing. Jiří Michele. Jako jedna z prvních zavedla sériovou výrobu obráběcích strojů a velká poptávka po nich rozhodla vybudovat v roce 1938 poblíž Brna v Kuřimi novou strojírnu. V rámci poválečné obnovy se zde již v roce 1949 vyrobily téměř dva tisíce obráběcích strojů. V poválečných desetiletích se nejen všestranně rozvíjela průmyslová kapacita a technická úroveň firmy, ale ruku v ruce s tím i sídelní město Kuřim. Přibylo zde pro zaměstnance 900 bytových jednotek a pro ně dále kulturní dům, mateřská škola, závodní jesle, podniková ubytovna, internát, zdravotní středisko a rekreační objekty u nedaleké brněnské přehrady. Převratový rok 1989 přinesl firmě TOS Kuřim, tehdy již akciové společnosti, širokou spolupráci s partnerskými evropskými i americkými firmami a mohla tehdy svým zákazníkům nabízet ložové frézky a obráběcí centra FS (Q), frézky a obráběcí centra s posuvným stojanem FF (Q) a další typy nejrůznějších frézek a obráběcích center, přičemž od roku 2005 se firma zaměřila na výrobu větších strojů, a to zejména pro těžké strojírenství, energetiku, zbrojní a letecký průmysl, zemní stavební stroje, důlní techniku, loďařský průmysl a železnici. Prosperita staví na kvalifikaci Vysokou kvalifikaci stávajících pracovníků i zájemců o práci v TOS Kuřim zabezpečuje podnikové školicí středisko vedené Ing. Michelem, které je vybaveno špičkovou světovou technikou a po- Zdeněk Krejčí tenciální zájemci se zde seznamují v kostce s vybavením i provozem podniku. Vysoké kvalifikaci našich pracovníků odpovídají i mzdy, poznamenal místopředseda ZV Zdeněk Krejčí, takže uvádět jejich průměrnou mzdu je velice zavádějící. Pomocný pracovník bez přesčasů pobírá kolem 17 tisíc korun, kdežto naši montéři působící v zahraničí, kteří nehledí na nějaký ten přesčas, dostávají do sáčku až 40 tisíc. Rovněž naši konstruktéři a projektanti jsou odměňováni na úrovni a jsou tak motivováni ke špičkovým aktivitám. Úspěšné vyjednávání Závodní výbor řídí i dílenské výbory dalších dvou firem, dříve patřících k TOS Kuřim. Ve všech třech je dohromady na 600 zaměstnanců, zhruba polovina z tohoto počtu, (převážně dělníci), jsou v odborech. Kolektivní vyjednávání začíná podle místopředsedy ZV Zdeňka Krejčího vždy již na podzim předešlého roku, ale na mzdy dochází převážně až po Novém roce, kdy má firma finančně vyhodnocen předešlý rok Hospodářská krize se nás nijak zvlášť nedotkla, takže jsme mohli každoročně vyjednat jak zvýšení mezd, tak i různých sociálních benefitů a zlepšování pracovních podmínek, např. 7,5hod. pracovní doba, týden dovolené navíc, příspěvek firmy na starobní pojištění, nadpoloviční příspěvek na stravu atd. To vše dohromady přispívá k tvorbě firemní hrdosti i personální stabilitě, uzavírá místopředseda Krejčí naši besedu. Text a foto: (rur) Z jednání Rady sekcí OS KOVO RADA SEKCÍ OS KOVO JEDNALA V HRADCI KRÁLOVÉ. Účastníci jednání podali informace o přípravě a dosavadních výsledcích kolektivního vyjednávání KSVS pro rok 2013 a o komunikaci s příslušnými zaměstnavatelskými svazy. Současně byly podány informace o kolektivním vyjednávání PKS pro rok 2013 a o celkové situaci jednotlivých odvětví. Zvláštní pozornost byla věnována doporučenému nárůstu mezd v roce Členům Rady sekcí byl předán přehled plnění v návrzích KSVS pro rok Byla provedena rekapitulace termínů a míst konání zasedání jednotlivých sekcí v roce 2013 spolu s projednáním rámcových obsahů jejich programů. Rada sekcí projednala a vzala na vědomí informaci o informačních systémech jednotlivých sekcí, V souvislosti se závěry dopadové studie školství v ČR, zpracované v rámci projektu BIDI, sekce UZ a SOŠ OS KOVO doporučila pozvat viceprezidenta SPaD ČR Ing. Pavla Juříčka na zasedání valné hromady sekce UZ a SOŠ 22. ledna Když se mzdám nedaří a zaměstnavatel je na tom dobře (anonce článku) Smyslem článku z kapacitních důvodů uveřejněném na internetu OS KOVO je zvýšit úspěšnost kolektivního vyjednávání vhodnou aplikací tzv. neinvestičního růstu produktivity práce a stupňovitou analýzou průměrné mzdy. V druhé části příspěvku autor popisuje situaci a navrhuje postupy kolektivního vyjednávání u zaměstnavatelů nynějšího globalizovaného světa a po nástupu mladé generace protiodborově zaměřených manažerů. Úplné znění článku najdete na internetových adresách: Poldovka opět změnila majitele (Dokončení ze str. 1) cházelo práci neuvěřitelných zaměstnanců. Současná Poldovka se zaměřuje především na výrobu konstrukčních ocelí, občas i antikora (vysoce legovaných ocelí). A specializuje se na odlévání těžkých, až 28 tunových, ingotů. Nejúspěšnější byly v nejnovějších dějinách Poldovky roky 2006 až Tehdy probíhala rekonstrukce, stavěly se nové provozy, hodně se investovalo do výrobního zařízení. Pak ovšem nastala krize a firma se dostala do ztráty. Vzhledem k tomu, že mateřská firma Scholz je také významným obchodníkem s ocelí, daří se Poldovce vyvážet takřka do celého světa, především však do Německa. Předseda tamní odborové organizace a zároveň 2 Autor: Ing. FRANTIŠEK KOCÁB, specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání, Regionální pracoviště OS KOVO Brno: Odborové rady Poldi, která sdružuje několik základních organizací v poldováckém areálu, Richard Mosr je jediným uvolněným funkcionářem bývalé Poldovky. Odborová rada Poldi zastřešuje 450 členů. Kolektivní smlouva se vyjednává těžko, konstatuje R. Mosr, a to vždy na jeden rok. Obsahuje pátý týden do volené, stravenky, na které přispívá firma z 60 %, příspěvky na důchodové připojištění a při příležitosti odchodu zaměstnance do důchodu. Odbory přispívají svým členům na dovolenou a dětské tábory. Průměrná mzda činí necelých Kč. Jak bude v Poldi dál po změně majitele, se teprve uvidí Text a foto: (mb +red) Demonstrace 17. listopadu Plakáty už jsou mnohde vidět. Oznamují, že v sobotu 17. listopadu se na Václavském náměstí v Praze uskuteční od 13 hodin demonstrace proti politice současné vlády. Hlavní požadavek akce, která se symbolicky bude konat v den výročí počátku tzv. sametové revoluce zní: Stop vládě, demokracie vypadá jinak. Na plakátech je rovněž jasně řečeno, jak by skutečná demokracie měla vypadat: fungující stát, vzdělaná a prosperující společnost a sociální jistoty. OS KOVO společně s dalšími odborovými organizacemi a občanskými sdružení demonstraci v Praze podporuje. Společnou dopravu svaz nezajišťuje, cestu do Prahy ponechává na osobním rozhodnutí každého jedince. S tím, že je jen na něm, zda na demonstraci půjde a vyjádří tak podporu jejím požadavkům a tím i svůj občanský postoj k asociální politice současné vládní koalice. Kovák o demonstraci bude samozřejmě podrobně informovat. (fav)

3 Společně reagovat na problémy Do redakce Kováku jsme dostali podklady pro jednání společného výboru IndustriAll ETU pro kolektivní vyjednávání asociální politiku, které se uskuteční listopadu v Lucemburku. Obsahují řadu zajímavých podnětů. Kolektivní vyjednávání je podle těchto dokumentů základním bodem odborů a proto je nutné bránit autonomii odborového hnutí vůči veškerým externím intervencím do systémů kolektivního vyjednávání. To je zřejmé obzvláště během ekonomické krize. Odbory proto musí rozvíjet strategie jak bojovat proti těmto útokům, přičemž silné národní odbory, silný industriall European Trade Union (industriall Europe) a celoevropské koordinované strategie kolektivního vyjednávání jsou stále nejlepší odpovědí na tyto úkoly. V dokumentu se v této souvislosti doslova uvádí: Naše práce v kolektivním vyjednávání je založena na udržitelné strategii zaměřené na zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců. V takové strategii je aktivní mzdová politika důležitým cílem; proto potřebujeme koordinovat národní politiky kolektivního vyjednávání a rozvíjet, posilovat a podporovat aktivní evropskou agendu kolektivního vyjednávání a sociální politiky s využitím všech nutných nástrojů včetně sociálního dialogu. Aby bylo možné držet se této strategie, je nutné zvýšit míru pokrytí kolektivními smlouvami. Je pro nás také velice důležité bojovat proti sociální konkurenci, mzdovému dumpingu, rizikům BOZP a negativní spirále mezd a pracovních podmínek. Riziková situace se neomezuje pouze na podmínky na pracovišti a pracovní podmínky obecně, ale je také spojena se situacemi, kdy je pracovní místo a jistota zaměstnání v ohrožení. Bez pracovního místa jsme všichni v rizikové situaci a to je jeden z důvodů, proč musíme bojovat za rostoucí a vzkvétající průmyslový sektor v Evropě, schopný poskytnout pracovní místa a férové mzdy. K rizikové práci, která je jedním z nejpalčivějších problémů současnosti se v materiálu IndustriAll ETU konstatuje: V posledních desetiletích došlo k dramatickému a dalekosáhlému nárůstu rizikové práce ve všech zemích a průmyslových sektorech, což vyvolává velké obavy. Ekonomická krize také dala některým vládám a zaměstnavatelům možnost využít této situace pro snížení mezd, zhoršení pracovních podmínek a zavedení rizikové práce. Tento vývoj vyústil v erozi normálních životních a pracovních podmínek pro jednotlivé zaměstnance. Obzvláště postiženi jsou tímto vývojem mladí lidé, ženy a migrující zaměstnanci. Je nutné redukovat sektor s nízkými mzdami v Evropě prostřednictvím kolektivního vyjednávání a/nebo právní regulace například minimálních mezd v souladu s praktikami v jednotlivých zemích. Členské organizace proto musí: KOVÁK číslo listopadu 2012 Podporovat používání smluv na dobu neurčitou. Omezit využívání dočasných smluv a smluv na dobu určitou. Odmítnout extenzivní využívání vynucení smluv na částečný úvazek a podporovat práva zaměstnanců na přechod ze smluv na Problémy s rizikovou prací nejsou jen v Evropě, ale jak ukazuje stěna s plakáty, i v jihoamerické Argentině. částečný úvazek na plný úvazek, pokud si to přejí. Odmítnout využívání pseudo OSVČ a nulové smlouvy. Omezit používání agentur dočasné práce. Podporovat organizování dočasných agenturních zaměstnanců a začlenit je do boje za důstojnou práci a pracovní podmínky. Bojovat proti všem druhům diskriminace na trhu práce. V mnoha situacích lišících se v jednotlivých zemích se nástroj kolektivního vyjednávání používá společně s další snahou o změnu legislativních pravidel v pozitivním směru. Proto je důležité získat rychlý a dobrý přehled o vývoji na úrovni EU, aby bylo možné věnovat speciální pozornost iniciativám zde zaváděným. V této chvíli těmito body jsou: pracovní doba, flexikurity, penze, BOZP na pracovišti a interpretace a implementace směrnice o vysílání. Zajímavé jsou i podněty ke stárnutí společnosti: Demografický vývoj společnosti změní složení pracovní síly na trhu práce. Počet starších lidí, kteří mohou být stále na trhu práce vzroste, přičemž počet mladých lidí bude klesat. Nutnost zajistit z ekonomických důvodů, aby zaměstnanci byli schopni zůstat na trhu práce až do věku odchodu do důchodu nebo déle, pokud si to budou přát, závisí na pracovních podmínkách a ekonomických podnětech zůstat. Pracoviště musí být uzpůsobena tak, aby byla optimální také pro starší pracovníky. (fav) Koncerny lákají matky do práce Mnohé přední německé koncerny si již dávno uvědomily, že mladé matky s malými dětmi představují v době rostoucího nedostatku kvalifikovaných pracovních sil potenciální rezervoár, který lze při vhodných opatřeních zdárně využít. Průkopníkem v tomto směru je strojírenský a elektrotechnický koncern Siemens, jehož program takzvaných protisporákových prémií přinesl pozoruhodné výsledky. Světově proslulý technologický koncern vyplácí ženám měsíčně zvláštní příplatek 100 eur, jestliže umístí své děti do mateřských škol anebo je svěří tzv. denní matce a nastoupí opět do zaměstnání. Opatření platí, dokud dítě nezačne navštěvovat základní školu. Na děti ve věku do 14 měsíců přispívá Siemens dokonce 500 eur měsíčně. Program, protisporákové prémie doplňuje možnost umisťovat malé potomky i do mateřských školek či jeslí provozovaných koncernem vlastními silami nebo v součinnosti s komunálními institucemi. Siemens chce do roku 2015 zvýšit počet těchto míst ze současných 800 na 2000, neboť zájem o ně značně převýšil stávající kapacity. Také automobilka Daimler poskytuje ve svých 11 závodech ve SRN dohromady více než 450 míst pro denní či jen polodenní péči o malé děti. Tak výrobce letadel Airbus již zřídil na 120 míst ve svých jeslích a 190 míst v mateřské školce v Hamburku a stávající kapacity v Brémách rozšiřuje o 20 dalších. Podobným servisem se snaží přimět své bývalé zaměstnankyně k dřívějšímu návratu do práce rovněž známý chemický koncern BASF, který např. v Ludwigshafenu nabízí 70 míst v jeslích pro děti do tří let, jejichž počet již od příštího roku vzroste na 250. Na začátku letošního léta se zde začalo stavět také nové centrum pečovatelských služeb, kde kromě míst pro malé děti vznikne i moderní fi tnes, zdravotnické zařízení a také sociální poradenství. Když chceme získat nejlepší pracovníky, musíme jim nabídnout i mimořádné podmínky, prohlásila členka představenstva koncernu Margret Suckale. K tomu dle jejích slov patří pamatovat i na případy, kdy nepředvídatelná událost přiměje matku svěřit malé dítě okamžitě do péče, pro což BASF má již zřízeno na deset míst. S takovými nouzovými situacemi počítá na všech svých pracovištích také letecká společnost Lufthansa, která v péči o malé děti navíc spolupracuje i s podnikem Familienservice. Lufthansa, stejně jako jiné fi rmy, jako např. Vodafone, sice nepřispívají na externí péči o děti, ale i ony sázejí na vlastní podniková zařízení pro malé potomky svých zaměstnankyň. I tak ale Německo v péči o malé děti stále zaostává za sousedními státy, konstatoval týdeník Witschaftswoche. Za vzor dal Franciii a Belgii, kde jsou podniková zařízení pro tyto děti již dávno samozřejmostí a kde i stát poskytuje více, než jen příspěvek na slečnu k dětem. Není proto divu, že právě ve Francii je podíl matek s plným pracovním úvazkem výrazně vyšší, než v Německu, podotkl WirtschaftsWoche. (jh) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Staněk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: Grafická úprava Jan Malý Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Plná náruč řeckých ostrovů (I) Pomáháme v cestách za poznáním (4) KOVÁK číslo listopadu 2012 Poznat doopravdy Řecko také Helénskou republiku na jihu Balkánského poloostrova - by znamenalo navštívit na tři tisíce řeckých ostrovů a ostrůvků. Tolik jich je v Egejském, Středozemním a Jónském moři. Každý ostrov je čímsi kouzelnější a má svá nej. Nejznámější vykopávky na Krétě - Knóssos, Minojský palác, stáří asi let. Smaragdový ostrov Korfu si oblíbila i rakouská císařovna Sissi, stále zelený Kos nabízí i termální prameny, s Lefkádou sousedí rodina Onassise. Rhodos má nejmírnější klima. Ostrovem slunce je nejen proto, že zde měl své sídlo řecký bůh Hellios, ale i v doslovném významu, neboť je jedním z nejslunnějších míst v Řecku. Ze západní strany jej omývá Středozemní moře a z východní Egejské. Pláž v hlavním městě je jednou z mála na světě, kde člověk může vyzkoušet koupel hned ve dvou mořích. Ostrov zmiňuje i Homér. Nálezy ukazují, že ostrov byl osídlen již v neolitickém období. Od června do září jen zde lze pozorovat množství motýlů, přesněji můr přástevníků kostivalových, které obalují kmeny stromů či velké kameny. Údolí je zalesněno ambroněmi východními, stromy podobnými platanu, a právě vůně jejich pryskyřice podobná vanilce je tím, co motýly láká. Nejvyhledávanější pláž je v zátoce Anthony Quinna. Zde si přijdou na své milovníci šnorchlování a potápění. Ze Samosu, rodiště Pythagora, pijí víno ve Vatikánu jako mešní. Je to ostrov i opuštěných pláží, průzračné tyrkysové vody, domov bohyně plodnosti Héry i geniálního matematika, most mezi Řeckem a Východem. Patří k největším a nejzelenějším ve východní části Egejského moře. Kdo hledá ráj klidu mezi pohostinnými lidmi v krajině jako stvořené pro malíře, romantiky a milovníky dobrého jídla i pití, správně zvolí. Ostrovu vévodí nejvyšší bájná hora Kerkis, známá z Odyssey, vysoká 1434 m, na níž se podle pověsti zjevuje duch Pythagora, místního rodáka, autora věty dob. Jen na Zakynthosu můžete zpozorovat želvy Carety obecné. Kréta - největší a nejjižnější řecký ostrov ve Středozemním moři je považován za kolébku evropské civilizace i samotného boha Día. Pyšní se též soutěskou Samaria i světovou památkou vyspělé mínojské civilizace v Knossu. Ostrov Santorini, vykopávky Thira, vzadu Prorokova hora. Nejznámější pláž na ostrově Zakynthos, kam se po svých nedostanete. Proplouvat těmito jeskyněmi u ostrova Zakynthos to už chce opravdu trochu odvahy. Ostrov Santorini - pláž v Perisse. Ostrov Santorini - výlet kalderou poblíž městečka Fira 4 o čtverci nad přeponou. Dle Pythagora, podle jehož principů později vybudoval stavitel Eupalineios proslulý Eupalionský tunel, dlouhý 1350 m, jeden z technických zázraků antické historie. Dalším slavným rodákem je Ezop, proslulý vypravěč bajek. Je známý i tyran Polykrates, jehož prsten je předlohou pro Tolkienova Pána prstenů. Klima je na Samosu vynikající, jaro začíná velmi brzy a léto je dlouhé a horké. Koupali se zde i Antonius s Cleopatrou. Zvláštní specialitou ostrova Samos a oblíbeným dárkem domů je kromě vína tzv. Pythagorův hrnek, který pracuje na principu spojených ná- Na řeckých ostrovech je časový posun od nás plus jedna hodina. A ještě kdo poznal řeckou kuchyni nezapomene. Olivový olej je podmínkou, navíc okouzluje způsob stravování. Sejdou se celé rodiny a přátelé, včetně dětí, a hodují. Naučit se i u nás doma připravovat řeckou kuchyni není až takový problém. Suroviny jsou dostupné, ale chce se to naučit právě tam. Místní kuchaři vás klidně a s úsměvem pustí i do kuchyně, dají ochutnat a poradí svá tajemství. (lab) Foto archiv autorky

5 Sociální rubrika KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha poradny na přání MOHU JÍT PO MATEŘSKÉ NA ÚŘAD PRÁCE? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Synovi budou 3 roky. Zaměstnavatel mi dá výpověď z organizačních důvodů. Protože jsem během mateřské změnila bydliště a dojíždění bych nezvládala, jsem ráda, že nemusím výpověď dávat sama. Jiné zaměstnání však nemám. Rodičovský příspěvek jsem již vyčerpala. Mohu se zaevidovat u úřadu práce a dostanu případně podporu v nezaměstnanosti? V zaměstnání jsem brala asi 14 tis. čistého. J. K., Chlumec nad Cidlinou Nejprve zvažme, co by pro vás znamenalo, kdybyste zůstala doma se synem do jeho čtyř let a u úřadu práce se nezaevidovávala. Bez ohledu na to, zda máte ještě další dítě by tato doba byla dobou, za kterou by plátce pojistného na zdravotní pojištění byl stát za vás a samozřejmě i za vaše nezaopatřené dítě (děti). Jen by bylo nutno skutečnost, že jste bez příjmů a pečujete o dítě oznámit své zdravotní pojišťovně. Stát je totiž mj. plátcem zdravotního pojistného za osoby pečující o jedno dítě do sedmi let, případně o dvě děti do patnácti let. Důchodové nároky by vám péče o dítě do čtyř let též neměla ohrozit. Podle platného znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění je doba péče o dítě do čtyř let náhradní dobou důchodového pojištění. Dokonce není tato doba ani krácena na 80%, jako je tomu u většiny náhradních dob. Pokud však zvažujete vstup do evidence uchazečů o zaměstnání, jste zřejmě schopna do zaměstnání hned nastoupit (máte vyřešenou péči o dítě). Musíte být schopna vykonávat i součinnost s úřadem práce. Jedná-li se o otázku, zda byste mohla pobírat podporu v nezaměstnanosti, je třeba zvážit několik ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nárok na podporu má uchazeč za splnění podmínky tzv. předchozího zaměstnání. To znamená, že uchazeč získal v rozhodném období, tj. v posledních dvou letech před zařazením do evidence dobu důchodového pojištění podle v délce alespoň 12 měsíců. O poskytnutí podpory v nezaměstnanosti je třeba požádat krajskou pobočku Úřadu práce, u které je uchazeč veden v evidenci. Není-li splněna podmínka předchozím zaměstnáním (právě ve vašem případě), lze tuto podmínku splnit i započtením náhradních dob zaměstnání. Za náhradní dobu zaměstnání se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje kromě jiných v zákoně vyjmenovaných dob i doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let. V běžných případech se výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání přičemž procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného. Na váš případ by se však bohužel vztahovala jiná úprava výpočtu výše podpory. Této úpravy výpočtu podpory se použije v případech, kdy uchazeč * splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, * bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného, nebo * nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ Podpora v nezaměstnanosti se ve výše vyjmenovaných případech uchazeči nestanoví z průměrného výdělku, avšak, v podstatně nižší výši, násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. * za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, * další 2 měsíce ve výši 0,12násobku, * po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku této průměrné mzdy. Podáte-li žádost o podporu v nezaměstnanosti v roce 2012, bude vám náležet v souladu se sdělením MPSV č. 435/2011 Sb. po dobu prvních dvou měsíců ve výši Kč měsíčně, následující 2 měsíce ve výši Kč a poslední měsíc 2609 Kč měsíčně. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 činí Kč. Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou PŘÍPLATKY ZA PŘESČASY Ing. OLGA KRESLOVÁ, ekonomka, Regionální pracoviště OS KOVO Praha Pracuji v provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. V týdnu, kdy jsem měl podle rozvrhu směn naplánováno pracovní volno na pátek a sobotu, byla mi nařízena práce na pátek. Byl to den, na který připadl svátek ( ). Na výplatní pásce jsem našel za tuto směnu hodinovou mzdu a navíc příplatek ve výši 100% průměrného výdělku. Domnívám se však, že tam chybí ještě příplatek za práci přesčas. Jak je to správně? J. K., Praha Mzdu nebo náhradní volno za práci přesčas upravuje zákoník práce v 114. Ze znění tohoto paragrafu vyplývá, že pokud není stanovena mzda již s přihlédnutím k případné práci přesčas ( 114 odst. 3) a zároveň se zaměstnanec nedohodl na čerpání náhradního volna za práci přesčas, přísluší zaměstnanci za dobu práce přesčas dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku. Mzdu, náhradní volno nebo náhradu mzdy za svátek upravuje zákoník práce v 115. Podle tohoto paragrafu za dobu práce ve svátek, pokud se zaměstnanec nedohodl na čerpání náhradního volna, přísluší mu dosažená mzda a příplatek ve výši 100% průměrného výdělku. Příplatky podle zákoníku práce zásadně příslušejí při splnění všech podmínek vedle sebe, tzn. přiznání jednoho příplatku nevylučuje přiznání jiného nárokového příplatku (s výjimkou postupu podle 114 odst. 3, kdy je mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas). Ve vašem případě máte tedy nárok za práci odpracovanou nad rámec rozvrhu směn a v době svátku na následující plnění: * dosaženou mzdu za odpracované hodiny *příplatek 100% průměrného výdělku * příplatek 25% průměrného výdělku Pro informaci uvádím další nárokové příplatky dle zákoníku práce: * za noční práci ve výši 10% průměrného výdělku * za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši 10% minimální mzdy * za práci v sobotu a v neděli ve výši 10% průměrného výdělku Druhy a výše příplatků náležejících podle zákoníku práce je nutné chápat jako nepodkročitelná minima. Pouze u příplatku za noční práci a za práci ve ztíženém pracovním prostředí je možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku, avšak jen v pracovní nebo v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel může vedle těchto nárokových příplatků poskytovat i další (např. za práci v odpoledních směnách, za práci ve výškách, za zastupování apod.), které lze stanovit vnitřním předpisem, sjednat v kolektivní smlouvě nebo s jednotlivými zaměstnanci v pracovních smlouvách. Takto stanovené nebo sjednané dalších příplatky jsou též nárokové a platí rovněž zásada, že se poskytují za splněných podmínek vedle sebe. I

6 Odchod do důchodu KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha servis LETOS POTŘEBUJEME 28 LET POJIŠTĚNÍ JUDr. Zdeněk Hájek, specialista na sociální zabezpečení Mnozí lidé v předdůchodovém věku se po změnách, k nimž v důchodovém pojištění došlo po roce 2010, dotazují, kolik musejí mít vlastně odpracováno, aby jim nárok na důchod při dosažení důchodového věku vůbec vznikl. S tím, že vždy měli za to, že to je 25 roků a najednou se dozvídají něco jiného. Zejména mají obavy, zda tuto podmínku splní, ti, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, protože tato doba se započítává jen částečně. Jaká je tedy nová právní úprava? Je pravda, že mohou mít někteří pojištěnci (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a další občané) dnes problémy s tím získat potřebnou dobu pojištění k dovršení důchodového věku. Může to být z různých závažných důvodů a nárok na důchod jim proto nevznikne. A to, i když důchodový věk se podle nové právní úpravy při jeho postupném zvyšování došplhal až na 67 let u pojištěnců narozených v roce 1977 a u pojištěnců narozených po roce 1977 se dále zvyšuje, a to tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Např. ženě, narozené v roce 1985, se tak bez ohledu na počet vychovaných dětí zvýší důchodový věk o 16 měsíců, tj. o 1 rok a 4 měsíce, neboť ( ) x 2 = 16 měsíců. Důchodový věk tedy dovrší místo v 67 letech až v 68 letech a 4 měsících. Ani při tomto vyšším důchodovém věku to však pro někoho nemusí být dostatečná doba, aby v ní potřebnou dobu pojištění získal. Jaké změny nastaly K jaké změně u potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, na kterou se lidé dotazují, tedy došlo? Zmiňovaných 25 roků již patří sice do nedávné, ale přece jen již do důchodové historie. Po rozsáhlé novelizaci zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zejména zákonem č. 220/2011 Sb., který nabyl účinnosti dnem , se zvyšuje potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod z dosavadních 25 roků až na 35 roků. Po novu má totiž podle odst.1 29 zákona o důchodovém pojištění nárok na starobní důchod při získání nejméně 25 let zaměstnání pouze ten pojištěnec, který dosáhl důchodový věk před rokem Těm, kteří dovršili důchodový věk až v roce 2010 a později, se potřebná doba pojištění postupně podle pravidel stanovených v zákoně zvyšuje až na 30, resp. až na 35 let, doby pojištění získané k dovršení důchodového věku. Co je doba pojištění Dobou pojištění se míní zejména doba zaměstnání (proto často používaný výraz odpracovaná doba ), doba samostatné výdělečné činnosti, doba výdělečné činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti za podmínek stanovených zákonem, a další doby zakládající účast na nemocenském a tedy i na důchodovém pojištění. Do doby pojištění se pro účely vzniku nároku na důchod a jeho výši také hodnotí (započítávají se) náhradní doby pojištění, např. doba osobní péče o dítě do 4 let jeho věku nebo výkon základní vojenské služby za dobu, kdy u nás existovala. Doba pojištění bez náhradních dob se neoficielně označuje jako čistá doba pojištění. Kdy vzniká nárok na důchod II Pokud jde o již zmíněnou další potřebnou dobu pojištění nad 25 roků, má podle uvedené právní úpravy nárok na starobní důchod pojištěnec, který a) dosáhl důchodového věku v roce 2010 a získal dobu pojištění nejméně 26 let, b) který dosáhl důchodového věku v roce 2011 a získal dobu pojištění nejméně 27 let, c) který dosáhl důchodového věku v roce 2012 a získal dobu pojištění nejméně 28 let, d) který dosáhne důchodového věku v roce 2013 a získá dobu pojištění nejméně 29 let, e) který dosáhne důchodového věku v roce 2014 a získá dobu pojištění nejméně 30 let, f) který dosáhne důchodového věku v roce 2015 a získá dobu pojištění nejméně 31 let, g) který dosáhne důchodového věku v roce 2016 a získá dobu pojištění nejméně 32 let, h) který dosáhne důchodového věku v roce 2017 a získá dobu pojištění nejméně 33 let, i) který dosáhne důchodového věku v roce 2018 a získá dobu pojištění nejméně 34 let, j) který dosáhne důchodového věku po roce 2018 a získá dobu pojištění nejméně 35 let. Rozhoduje doba pojištění Zákon však také stanoví, že pojištěnec, který nezíská aspoň 31 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2015, nebo 32 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2016, neb 33 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2017, nebo 34 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2018 nebo 35 let doby pojištění při dosažení důchodového věku po roce 2018, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let čisté doby pojištění, tj. doby pojištění bez zápočtu náhradních dob pojištění. Nárok na starobní důchod vznikne splněním poslední (druhé) podmínky pro vznik nároku na tento důchod. Tou obvykle bývá dovršení důchodového věku, když již Místo slibovaného zvýšení penzí, vlády vedené ODS jen zvyšují věk odchodu na dříve byla splněna podmínka získání potřebné doby pojištění. zasloužený odpočinek Bez získání potřebné doby pojištění na důchod ho nikdo bez ohledu i na svůj značně pokročilý věk, nedostane. Letos činí povinná doba, po kterou musí být pojištěnec pojištěn, aby získal nárok na starobní důchod, 28 let, v roce 2013 to bude o rok víc a po roce 2018 dokonce 35 let. Pokud pojištěnec nezíská tuto potřebnou dobu pojištění k dovršení důchodového věku, musí ji ve svém zájmu dohonit v dalších letech. Při získání výše uvedené a zákonem stanovené potřebné doby pojištění po dovršení důchodového věku mu vznikne jejím získáním nárok na starobní důchod.

7 KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha servis POD POKLIČKOU ZLÍNSKÉHO KRAJE Zlínský kraj v souvislostech Nahlédneme-li do kraje třech národopisných celků Valašska, Slovácka a Hané, do kraje s ojedinělou kulturní a přírodní rozmanitostí, nalezneme zde výjimečnou oblast, která současně nabízí hory, lázně, vinařská údolí, řadu památek a cenných staveb, jakož pozůstatky Velkomoravské říše či příklad baťovské funkcionalistické architektury. V České republice nenajdete nikde v jednom regionu tak rozmanité spektrum krajinné scenerie, folkloru, historických i technických památek, jako právě ve Zlínském kraji. Zlínský kraj je regionem čtyř oblastí: Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště a Zlín. V kraji se nenachází žádné město s více než obyvateli. Počet mladých lidí převyšuje počet důchodců, což kraji poskytuje perspektivu pro rozvoj v následujících letech. Zlínsko bývalo v minulosti plným právem považováno za ekonomicky silnou oblast s výraznou koncentrací velkých průmyslových podniků. Letadla, stroje, obuv, pneumatiky, to byly produkty tradičně spojované s centrem regionu. Průmyslový potenciál kraje je založen právě na existenci dříve klíčových strojírenských výrobních podniků. Také odbory jsou zde přítomny, s působností někde již tradiční a v některých podnicích na okraji a v čase někde daleko před první republikou. Regionální pracoviště OS KOVO Zlín Regionální pracoviště OS KOVO ve Zlíně (RP Zlín) je situováno v centru krajského města. Strategicky výhodná pozice nám usnadňuje práci, která vyžaduje určitou míru mobility a kooperace. Pro zástupce ZO a členy KS OS KOVO Zlínského kraje je naše pracoviště v metrice zlaté střední cesty také dostupné. RP Zlín metodicky, personálně a organizačně pomáhá stávajícím základním organizacím a také novým subjektům, ve kterých se zaměstnanci rozhodli pro regulérní sociální dialog se svým zaměstnavatelem. Právní služby a služby v oblasti BOZP jsou naším členům a organizacím poskytovány prostřednictvím Regionálního pracoviště OS KOVO Brno (RP Brno). Služby v oblasti právní pro nás zajišťují Mgr. Petra Behancová a Mgr. Jiří Grim. V oblasti bezpečnosti práce pak specialista Ing. Karel Kaláb provádí kontroly nad stavem BOZP u jednotlivých firem, ve kterých působí naše odborové organizace. Zde je třeba uvést, že nejen kvalita služeb v rovině profesní je na vysoké úrovni, ale také flexibilita poskytovaných služeb a samotná součinnost s našimi kolegy je prominentní a v čase prověřená. Kolektivní vyjednávání Podzimní období je pro nás časem příprav na kolektivní vyjednávání v několika oblastech. Školení, které organizuje RP Zlín v pravidelných cyklech s personální účastí kolegů z RP Brno je v měsíci září zaměřeno na zákoník práce a sociální dialog. Specialista Ing. Rudolf Horák prověřuje podniky a sestavuje finanční analýzy. Provádíme korekce v návrzích kolektivních smluv a konzultujeme předpoklady pro úspěšný průběh blížících se jednání. Ne vždy však má úspěšný průběh jednání mezi sociálními partnery. Například se v naší působnosti vyskytuje nadnárodní společnost, jejíž majitelé sídlí v německém Bad Soden-Salmünsteru, ve které se odborová organizace ignoruje. Skutečností je, že odvaha a vytrvalost zvolených zástupců odborů vede k razantnějšímu přístupu Odborového svazu KOVO a dalším opatřením. Více než trojciferný počet členů odborové organizace nebude moci vsetínský výrobce plastových polotovarů pro autoprůmysl nadále přehlížet. Na druhé straně jsou ve Zlínském kraji podniky, kde odbory dlouhodobě působí, ale z nejrůznějších důvodů reálný sociální dialog absentoval nebo se jednalo o jeho žlutou pseudoformu. Některé z nich jsou vlastně vizitkou toho, jak se může projevit lhostejnost členů odborové organizace k činnosti svých zástupců. Historická evidence však dokládá a znovu potvrzuje, že odborová sdružení jsou organizacemi kolektivními a demokratickými. Velkou pokoru však třeba mít před těmi odborovými zástupci v krajském sdružení, kteří jdou z kůží na trh a sebevědomě zastupují členy OS KOVO. Těm patří respekt a velké poděkování. Výsledkem jsou kvalitní mzdové a sociální podmínky a tolik dnes diskutované důstojné zacházení se zaměstnanci ze strany managementu. Toho posledního se často nedostává a stává se to zdrojem velkého napětí. Navíc také primárním důvodem, proč zaměstnanci vyžadují legitimní zastupovaní v pracovněprávních záležitostech odborovou organizací. Kulatý stůl Zlínského kraje V měsíci září také proběhlo jednání krajské RHSD se zástupci parlamentních politických stran s účastí hejtmana Zlínského kraje a ředitele krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně na téma Sociální dialog. V hojném zastoupení pozvání přijali především zástupci parlamentní opozice. Výstupem jednání je mimo jiné potvrzení významu krajské tripartity a posílení sociálního dialogu na této úrovni. S výhledem na další období Naše očekávání v dalším období není spojené s perspektivou lepších zítřků, ale spíše v rovině stále těžšího prosazovaní sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců. Optikou legislativy není postavení odborů na takové úrovni, jaké by bylo zapotřebí pro vyvážené jednání se zaměstnavateli. Nadále však budeme využívat všechny možnosti a kompetence, které nám umožňují být silným partnerem a pevně stát na straně členské základny OS KOVO. Milan Blažek ved. Regionálního pracoviště OS KOVO Zlín III

8 KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha zajímavosti a zábava AMAZONKY NASTOUPILY NA TRH PRÁCE! Zatímco ještě v 60. letech minulého století jen 17 procent žen v Brazílii pracovalo mimo svůj domov, což bylo takřka nejméně v celé Latinské Americe, v současnosti již dvě třetiny Brazilek vykonávají běžná zaměstnání. Velkou zásluhu na emancipaci žen v zemi se zhruba 192 milióny obyvatel má bývalý levicový prezident ( ) a kdysi i kovácký odborář Luiz Inácio da Silva, zvaný Lula (67) a jeho následovnice (od ledna 2011) Dilma Rousseff (64), kteří svými smělými reformami otevřeli i sociálně slabším vrstvám a ženám cestu k rovnoprávnosti a seberealizaci. Na zlepšujícím postavení žen se podepsala i jejich výchova, což se projevuje mj. i na snížení kdysi vysoké porodnosti: ještě před 50 lety mívaly Brazilky v průměru šest dětí, dnes je průměr 1,9. V současné době jsou brazilské ženy vzdělanější, než kdykoli předtím, dívky dokonce setrvávají ve školách déle, než chlapci a tři pětiny všech absolventů univerzit jsou příslušnice něžného pohlaví. Vzdělané Brazilky ale dále narážejí na přetrvávající předsudky, což se projevuje i v jejich nižším platovém ohodnocení ve srovnání s platy mužů, konstatovalo nedávno newyorské Centre for Talent Innovation. Bez ohledu na tyto nepříznivé okolnosti se situace i na tomto poli postupně zlepšuje, konstatoval však začátkem července britský časopis The Economist. Navíc nedostatek mužských talentů otevírá příležitosti i pro leckde přehlížené ženy. Právě prezidentka Rousseff začala v rámci tažení proti korupci a neschopnosti, známém jako tzv. domácí úklid, postupně vyměňovat průměrné šéfy za slibné talenty z řad žen. Tak například paní Graca Foster, která počátkem letošního roku převzala řízení významné státn í petrolejářské společnosti Petrobras, vystudovala chemické a nukleární inženýrství, má titul MBA a navíc i třicetiletou praxi v naftařském průmyslu. Větší kariéru žen znesnadňuje samozřejmě ale i řada přirozených překážek. Paní Claudia Costin, která byla v 90. letech jedinou ženou ve vládě, vícekráte upozorňovala, že se mnohé z nich nehlásí ke konkursům, neboť by se v případě přijetí musely stěhovat a zkomplikovat si tak soukromý život. Soustavně expandující hospodářství a životní úroveň, doprovázená současnou nízkou nezaměstnaností, však přináší Brazilkám, toužícím po pracovní seberealizaci, překvapivou překážku v podobě potíží při shánění vyhovující hospodyně do domácnosti, neboť s pomocí manžela nemůže brazilská žena v tamních poměrech počítat a mzdy domácích pomocnic v poslední době rovněž stoupají. Ženy si dnes mohou vydělat jinde více, než jako hospodyně či služky. Někdy však proti ženám zasáhne tvrdý osud. Poté, co byla paní Adriana Graciano nucena odejít od surového manžela a přišla tak o jeho kontraverzní pomoc při hlídání dětí, byla nucena se postarat sama o živobytí. Nyní se v rámci programu, nazvaného Mao na Massa, (ve volném překladu Ruce k dílu ), učí zedničině. Tento program neziskové organizace od roku 2007 pomáhá ženám z chudinských čtvrtí, tzv. favel, získat dovednosti v některých profesích, jako jsou instalatérské, lakýrnické nebo zednické práce. Z 94 žen, jež ukončily odborné kurzy během prvních dvou let, jich již dvě třetiny pracují v průmyslu. Nabytá kvalifikace jim pochopitelně přinesla i podstatně vyšší příjem a tím i lepší životní úroveň. Jejich průměrný měsíční výdělek totiž vzrostl ze 44 realů (21 dolar), který měly před získáním kvalifikace, na 631 real. Jan Hála IV Správné znění tajenky z čísla 33: kolečka, káry a trakaře. Správně luštil a štěstí při losování měl Miroslav Vaňhara z Ostravy (ArcelorMittal). Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 30. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 7. listopadu na doručovací adrese redakce nebo na u:

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Podle plánu OS na rok 2014 je stejně jako v předcházejících letech předkládán rozbor a zhodnocení závazků sjednaných v podnikových

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více