Poldovka opět změnila majitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poldovka opět změnila majitele"

Transkript

1 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ 2. LISTOPADU 2012, CENA 6 KČ ZAHRANIČÍ IndustriAll domlouvá společné postupy odborů v Evropě Str. 3 K věci BEZPRÁVNÍ Z AGENTUR MZDY Jak je to s příplatky za přesčasovou práci Str. I DŮCHODY Kolik let pojištění potřebujeme k odchodu do důchodu str. č. II. Firmy, nahrazující stálé pracovníky agenturními zaměstnanci, nejsou ničím výjimečným. Zaměstnávání přes agentury, zprostředkovatele práce, expedienty a kontraktory se stále více využívá pro nahrazení trvalé, přímé zaměstnanosti. (Problémům diskriminace v práci se věnujeme na straně číslo 3 tohoto čísla.) IndustriALL Global Union vydala zprávu Trojstranná past, ve které se uvádí, že počet agenturních zaměstnanců se v období 1996 až 2009 více než zdvojnásobil. Agenturní práce byla původně myšlena spíše jako pomoc podnikům například pro rychlé překlenutí náporu sezónní práce, kdy počet vlastních pracovníků pro daný okamžik není dostatečný. Zpráva však ukazuje, že zaměstnavatelé v celém světě využívají zákonů, umožňujících nahradit trvalou pracovní sílu agenturními zaměstnanci, s cílem vyhnout se povinnostem vyplývajícím ze zaměstnávání. Při lobování za odstranění právních restrikcí k agenturní práci přehlížejí její negativní důsledky. Tito zaměstnanci obvykle dostávají nižší mzdy, než pracovníci přímo najatí podnikem, jsou vyloučeni z řady benefi - Pohled do provozů, jejichž výrobky znal kdysi celý svět tů, čelí vyšším rizikům v oblasti BOZP. Za normálních okolností nemají možnost vstoupit do odborů nebo kolektivně vyjednávat. Defi nicí, charakterizující agenturní práci, je trojstranný vztah mezi uživatelským podnikem, agenturou a zaměstnancem, izolující zaměstnance od podniku, který ve skutečnosti kontroluje jeho práci, plat i podmínky, takže zaměstnanec nemá slovo v žádné z těchto oblastí a nemá mechanismus vyjednat si nějaké zlepšení. Dlouhotrvající ekonomická krize poskytla některým vládám lárna proslavila na celém světě. Dnes se pro hutní výrobu využívá sotva třetina Značka Poldi byla pojmem. Především výrobou ušlechtilé oceli se kladenská oce- a zaměstnavatelům vhodné prostředí pro snižování bývalého areálu Poldovky. Do letošního září se tak dělo pod taktovkou německé mezd, zhoršování pracovních podmínek a zavádění firmy Scholz, od se stala majetkem nově založené společnosti Poldi s.r.o. různých forem rizikové práce. Evropské odbory se snaží jít cestou společného boje proti těmto praktikám, dopadajícím tíživě na všechny věkové kategorem. Ocelářstvím a zámečnictvím se zabývá návají téměř 400 lidí a z toho se jich v odborech Scholz vytvořil v Poldovce hned několik fivářskou výrobu. Dohromady tyto firmy zaměstrie zaměstnanců. Mezi hlavní zásady patří prosazování smluv na dobu neurčitou, omezení používání o., obsahuje žíhárny, kalírny a dokončovací vý- Poldi Hütte, s. r. o., Heat Treatment Bohemia, s. r. organizuje 100. Před listopadem 1989 tu ale naagentur dočasné práce a další (ev) robu, a konečně Poldi Trade, a. s., zajišťuje ko- (Pokračování na str. 2) Poldovka opět změnila majitele Z bývalé slávy kladenské firmy již mnoho nezbylo Strojírenská hvězda, která stále září Byli jsme na návštěvě v TOS Kuřim Frézka v logu kuřimské Továrny obráběcích strojů připomíná zářící hvězdu a dosavadní téměř 70letá historie firmy tuto skutečnost plně potvrzuje. Její potřebnost a úspěšnost se plně prokázala ve všech uplynulých desetiletích. Zavazující tradice Období prudkého průmyslového rozvoje po vzniku Československé republiky se na Brněnsku realizovalo hlavně v oboru kovoprůmyslu, nava- (Pokračování na str. 2) Montér Richard Kopřiva seřizuje a kontroluje přesnost polohování vřetene u obráběcího centra pro Ukrajinu 1

2 KOVÁK číslo listopadu 2012 Strojírenská hvězda, která stále září (Dokončení ze str. 1) zující na dlouholetou tradici brněnské Zbrojovky. To uvedli počátkem naší besedy místopředseda ZO Zdeněk Krejčí (mistr údržby) a předseda jednoho z DV - vedoucí podnikového školicího střediska Ing. Jiří Michele. Jako jedna z prvních zavedla sériovou výrobu obráběcích strojů a velká poptávka po nich rozhodla vybudovat v roce 1938 poblíž Brna v Kuřimi novou strojírnu. V rámci poválečné obnovy se zde již v roce 1949 vyrobily téměř dva tisíce obráběcích strojů. V poválečných desetiletích se nejen všestranně rozvíjela průmyslová kapacita a technická úroveň firmy, ale ruku v ruce s tím i sídelní město Kuřim. Přibylo zde pro zaměstnance 900 bytových jednotek a pro ně dále kulturní dům, mateřská škola, závodní jesle, podniková ubytovna, internát, zdravotní středisko a rekreační objekty u nedaleké brněnské přehrady. Převratový rok 1989 přinesl firmě TOS Kuřim, tehdy již akciové společnosti, širokou spolupráci s partnerskými evropskými i americkými firmami a mohla tehdy svým zákazníkům nabízet ložové frézky a obráběcí centra FS (Q), frézky a obráběcí centra s posuvným stojanem FF (Q) a další typy nejrůznějších frézek a obráběcích center, přičemž od roku 2005 se firma zaměřila na výrobu větších strojů, a to zejména pro těžké strojírenství, energetiku, zbrojní a letecký průmysl, zemní stavební stroje, důlní techniku, loďařský průmysl a železnici. Prosperita staví na kvalifikaci Vysokou kvalifikaci stávajících pracovníků i zájemců o práci v TOS Kuřim zabezpečuje podnikové školicí středisko vedené Ing. Michelem, které je vybaveno špičkovou světovou technikou a po- Zdeněk Krejčí tenciální zájemci se zde seznamují v kostce s vybavením i provozem podniku. Vysoké kvalifikaci našich pracovníků odpovídají i mzdy, poznamenal místopředseda ZV Zdeněk Krejčí, takže uvádět jejich průměrnou mzdu je velice zavádějící. Pomocný pracovník bez přesčasů pobírá kolem 17 tisíc korun, kdežto naši montéři působící v zahraničí, kteří nehledí na nějaký ten přesčas, dostávají do sáčku až 40 tisíc. Rovněž naši konstruktéři a projektanti jsou odměňováni na úrovni a jsou tak motivováni ke špičkovým aktivitám. Úspěšné vyjednávání Závodní výbor řídí i dílenské výbory dalších dvou firem, dříve patřících k TOS Kuřim. Ve všech třech je dohromady na 600 zaměstnanců, zhruba polovina z tohoto počtu, (převážně dělníci), jsou v odborech. Kolektivní vyjednávání začíná podle místopředsedy ZV Zdeňka Krejčího vždy již na podzim předešlého roku, ale na mzdy dochází převážně až po Novém roce, kdy má firma finančně vyhodnocen předešlý rok Hospodářská krize se nás nijak zvlášť nedotkla, takže jsme mohli každoročně vyjednat jak zvýšení mezd, tak i různých sociálních benefitů a zlepšování pracovních podmínek, např. 7,5hod. pracovní doba, týden dovolené navíc, příspěvek firmy na starobní pojištění, nadpoloviční příspěvek na stravu atd. To vše dohromady přispívá k tvorbě firemní hrdosti i personální stabilitě, uzavírá místopředseda Krejčí naši besedu. Text a foto: (rur) Z jednání Rady sekcí OS KOVO RADA SEKCÍ OS KOVO JEDNALA V HRADCI KRÁLOVÉ. Účastníci jednání podali informace o přípravě a dosavadních výsledcích kolektivního vyjednávání KSVS pro rok 2013 a o komunikaci s příslušnými zaměstnavatelskými svazy. Současně byly podány informace o kolektivním vyjednávání PKS pro rok 2013 a o celkové situaci jednotlivých odvětví. Zvláštní pozornost byla věnována doporučenému nárůstu mezd v roce Členům Rady sekcí byl předán přehled plnění v návrzích KSVS pro rok Byla provedena rekapitulace termínů a míst konání zasedání jednotlivých sekcí v roce 2013 spolu s projednáním rámcových obsahů jejich programů. Rada sekcí projednala a vzala na vědomí informaci o informačních systémech jednotlivých sekcí, V souvislosti se závěry dopadové studie školství v ČR, zpracované v rámci projektu BIDI, sekce UZ a SOŠ OS KOVO doporučila pozvat viceprezidenta SPaD ČR Ing. Pavla Juříčka na zasedání valné hromady sekce UZ a SOŠ 22. ledna Když se mzdám nedaří a zaměstnavatel je na tom dobře (anonce článku) Smyslem článku z kapacitních důvodů uveřejněném na internetu OS KOVO je zvýšit úspěšnost kolektivního vyjednávání vhodnou aplikací tzv. neinvestičního růstu produktivity práce a stupňovitou analýzou průměrné mzdy. V druhé části příspěvku autor popisuje situaci a navrhuje postupy kolektivního vyjednávání u zaměstnavatelů nynějšího globalizovaného světa a po nástupu mladé generace protiodborově zaměřených manažerů. Úplné znění článku najdete na internetových adresách: Poldovka opět změnila majitele (Dokončení ze str. 1) cházelo práci neuvěřitelných zaměstnanců. Současná Poldovka se zaměřuje především na výrobu konstrukčních ocelí, občas i antikora (vysoce legovaných ocelí). A specializuje se na odlévání těžkých, až 28 tunových, ingotů. Nejúspěšnější byly v nejnovějších dějinách Poldovky roky 2006 až Tehdy probíhala rekonstrukce, stavěly se nové provozy, hodně se investovalo do výrobního zařízení. Pak ovšem nastala krize a firma se dostala do ztráty. Vzhledem k tomu, že mateřská firma Scholz je také významným obchodníkem s ocelí, daří se Poldovce vyvážet takřka do celého světa, především však do Německa. Předseda tamní odborové organizace a zároveň 2 Autor: Ing. FRANTIŠEK KOCÁB, specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání, Regionální pracoviště OS KOVO Brno: Odborové rady Poldi, která sdružuje několik základních organizací v poldováckém areálu, Richard Mosr je jediným uvolněným funkcionářem bývalé Poldovky. Odborová rada Poldi zastřešuje 450 členů. Kolektivní smlouva se vyjednává těžko, konstatuje R. Mosr, a to vždy na jeden rok. Obsahuje pátý týden do volené, stravenky, na které přispívá firma z 60 %, příspěvky na důchodové připojištění a při příležitosti odchodu zaměstnance do důchodu. Odbory přispívají svým členům na dovolenou a dětské tábory. Průměrná mzda činí necelých Kč. Jak bude v Poldi dál po změně majitele, se teprve uvidí Text a foto: (mb +red) Demonstrace 17. listopadu Plakáty už jsou mnohde vidět. Oznamují, že v sobotu 17. listopadu se na Václavském náměstí v Praze uskuteční od 13 hodin demonstrace proti politice současné vlády. Hlavní požadavek akce, která se symbolicky bude konat v den výročí počátku tzv. sametové revoluce zní: Stop vládě, demokracie vypadá jinak. Na plakátech je rovněž jasně řečeno, jak by skutečná demokracie měla vypadat: fungující stát, vzdělaná a prosperující společnost a sociální jistoty. OS KOVO společně s dalšími odborovými organizacemi a občanskými sdružení demonstraci v Praze podporuje. Společnou dopravu svaz nezajišťuje, cestu do Prahy ponechává na osobním rozhodnutí každého jedince. S tím, že je jen na něm, zda na demonstraci půjde a vyjádří tak podporu jejím požadavkům a tím i svůj občanský postoj k asociální politice současné vládní koalice. Kovák o demonstraci bude samozřejmě podrobně informovat. (fav)

3 Společně reagovat na problémy Do redakce Kováku jsme dostali podklady pro jednání společného výboru IndustriAll ETU pro kolektivní vyjednávání asociální politiku, které se uskuteční listopadu v Lucemburku. Obsahují řadu zajímavých podnětů. Kolektivní vyjednávání je podle těchto dokumentů základním bodem odborů a proto je nutné bránit autonomii odborového hnutí vůči veškerým externím intervencím do systémů kolektivního vyjednávání. To je zřejmé obzvláště během ekonomické krize. Odbory proto musí rozvíjet strategie jak bojovat proti těmto útokům, přičemž silné národní odbory, silný industriall European Trade Union (industriall Europe) a celoevropské koordinované strategie kolektivního vyjednávání jsou stále nejlepší odpovědí na tyto úkoly. V dokumentu se v této souvislosti doslova uvádí: Naše práce v kolektivním vyjednávání je založena na udržitelné strategii zaměřené na zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců. V takové strategii je aktivní mzdová politika důležitým cílem; proto potřebujeme koordinovat národní politiky kolektivního vyjednávání a rozvíjet, posilovat a podporovat aktivní evropskou agendu kolektivního vyjednávání a sociální politiky s využitím všech nutných nástrojů včetně sociálního dialogu. Aby bylo možné držet se této strategie, je nutné zvýšit míru pokrytí kolektivními smlouvami. Je pro nás také velice důležité bojovat proti sociální konkurenci, mzdovému dumpingu, rizikům BOZP a negativní spirále mezd a pracovních podmínek. Riziková situace se neomezuje pouze na podmínky na pracovišti a pracovní podmínky obecně, ale je také spojena se situacemi, kdy je pracovní místo a jistota zaměstnání v ohrožení. Bez pracovního místa jsme všichni v rizikové situaci a to je jeden z důvodů, proč musíme bojovat za rostoucí a vzkvétající průmyslový sektor v Evropě, schopný poskytnout pracovní místa a férové mzdy. K rizikové práci, která je jedním z nejpalčivějších problémů současnosti se v materiálu IndustriAll ETU konstatuje: V posledních desetiletích došlo k dramatickému a dalekosáhlému nárůstu rizikové práce ve všech zemích a průmyslových sektorech, což vyvolává velké obavy. Ekonomická krize také dala některým vládám a zaměstnavatelům možnost využít této situace pro snížení mezd, zhoršení pracovních podmínek a zavedení rizikové práce. Tento vývoj vyústil v erozi normálních životních a pracovních podmínek pro jednotlivé zaměstnance. Obzvláště postiženi jsou tímto vývojem mladí lidé, ženy a migrující zaměstnanci. Je nutné redukovat sektor s nízkými mzdami v Evropě prostřednictvím kolektivního vyjednávání a/nebo právní regulace například minimálních mezd v souladu s praktikami v jednotlivých zemích. Členské organizace proto musí: KOVÁK číslo listopadu 2012 Podporovat používání smluv na dobu neurčitou. Omezit využívání dočasných smluv a smluv na dobu určitou. Odmítnout extenzivní využívání vynucení smluv na částečný úvazek a podporovat práva zaměstnanců na přechod ze smluv na Problémy s rizikovou prací nejsou jen v Evropě, ale jak ukazuje stěna s plakáty, i v jihoamerické Argentině. částečný úvazek na plný úvazek, pokud si to přejí. Odmítnout využívání pseudo OSVČ a nulové smlouvy. Omezit používání agentur dočasné práce. Podporovat organizování dočasných agenturních zaměstnanců a začlenit je do boje za důstojnou práci a pracovní podmínky. Bojovat proti všem druhům diskriminace na trhu práce. V mnoha situacích lišících se v jednotlivých zemích se nástroj kolektivního vyjednávání používá společně s další snahou o změnu legislativních pravidel v pozitivním směru. Proto je důležité získat rychlý a dobrý přehled o vývoji na úrovni EU, aby bylo možné věnovat speciální pozornost iniciativám zde zaváděným. V této chvíli těmito body jsou: pracovní doba, flexikurity, penze, BOZP na pracovišti a interpretace a implementace směrnice o vysílání. Zajímavé jsou i podněty ke stárnutí společnosti: Demografický vývoj společnosti změní složení pracovní síly na trhu práce. Počet starších lidí, kteří mohou být stále na trhu práce vzroste, přičemž počet mladých lidí bude klesat. Nutnost zajistit z ekonomických důvodů, aby zaměstnanci byli schopni zůstat na trhu práce až do věku odchodu do důchodu nebo déle, pokud si to budou přát, závisí na pracovních podmínkách a ekonomických podnětech zůstat. Pracoviště musí být uzpůsobena tak, aby byla optimální také pro starší pracovníky. (fav) Koncerny lákají matky do práce Mnohé přední německé koncerny si již dávno uvědomily, že mladé matky s malými dětmi představují v době rostoucího nedostatku kvalifikovaných pracovních sil potenciální rezervoár, který lze při vhodných opatřeních zdárně využít. Průkopníkem v tomto směru je strojírenský a elektrotechnický koncern Siemens, jehož program takzvaných protisporákových prémií přinesl pozoruhodné výsledky. Světově proslulý technologický koncern vyplácí ženám měsíčně zvláštní příplatek 100 eur, jestliže umístí své děti do mateřských škol anebo je svěří tzv. denní matce a nastoupí opět do zaměstnání. Opatření platí, dokud dítě nezačne navštěvovat základní školu. Na děti ve věku do 14 měsíců přispívá Siemens dokonce 500 eur měsíčně. Program, protisporákové prémie doplňuje možnost umisťovat malé potomky i do mateřských školek či jeslí provozovaných koncernem vlastními silami nebo v součinnosti s komunálními institucemi. Siemens chce do roku 2015 zvýšit počet těchto míst ze současných 800 na 2000, neboť zájem o ně značně převýšil stávající kapacity. Také automobilka Daimler poskytuje ve svých 11 závodech ve SRN dohromady více než 450 míst pro denní či jen polodenní péči o malé děti. Tak výrobce letadel Airbus již zřídil na 120 míst ve svých jeslích a 190 míst v mateřské školce v Hamburku a stávající kapacity v Brémách rozšiřuje o 20 dalších. Podobným servisem se snaží přimět své bývalé zaměstnankyně k dřívějšímu návratu do práce rovněž známý chemický koncern BASF, který např. v Ludwigshafenu nabízí 70 míst v jeslích pro děti do tří let, jejichž počet již od příštího roku vzroste na 250. Na začátku letošního léta se zde začalo stavět také nové centrum pečovatelských služeb, kde kromě míst pro malé děti vznikne i moderní fi tnes, zdravotnické zařízení a také sociální poradenství. Když chceme získat nejlepší pracovníky, musíme jim nabídnout i mimořádné podmínky, prohlásila členka představenstva koncernu Margret Suckale. K tomu dle jejích slov patří pamatovat i na případy, kdy nepředvídatelná událost přiměje matku svěřit malé dítě okamžitě do péče, pro což BASF má již zřízeno na deset míst. S takovými nouzovými situacemi počítá na všech svých pracovištích také letecká společnost Lufthansa, která v péči o malé děti navíc spolupracuje i s podnikem Familienservice. Lufthansa, stejně jako jiné fi rmy, jako např. Vodafone, sice nepřispívají na externí péči o děti, ale i ony sázejí na vlastní podniková zařízení pro malé potomky svých zaměstnankyň. I tak ale Německo v péči o malé děti stále zaostává za sousedními státy, konstatoval týdeník Witschaftswoche. Za vzor dal Franciii a Belgii, kde jsou podniková zařízení pro tyto děti již dávno samozřejmostí a kde i stát poskytuje více, než jen příspěvek na slečnu k dětem. Není proto divu, že právě ve Francii je podíl matek s plným pracovním úvazkem výrazně vyšší, než v Německu, podotkl WirtschaftsWoche. (jh) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Staněk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: Grafická úprava Jan Malý Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Plná náruč řeckých ostrovů (I) Pomáháme v cestách za poznáním (4) KOVÁK číslo listopadu 2012 Poznat doopravdy Řecko také Helénskou republiku na jihu Balkánského poloostrova - by znamenalo navštívit na tři tisíce řeckých ostrovů a ostrůvků. Tolik jich je v Egejském, Středozemním a Jónském moři. Každý ostrov je čímsi kouzelnější a má svá nej. Nejznámější vykopávky na Krétě - Knóssos, Minojský palác, stáří asi let. Smaragdový ostrov Korfu si oblíbila i rakouská císařovna Sissi, stále zelený Kos nabízí i termální prameny, s Lefkádou sousedí rodina Onassise. Rhodos má nejmírnější klima. Ostrovem slunce je nejen proto, že zde měl své sídlo řecký bůh Hellios, ale i v doslovném významu, neboť je jedním z nejslunnějších míst v Řecku. Ze západní strany jej omývá Středozemní moře a z východní Egejské. Pláž v hlavním městě je jednou z mála na světě, kde člověk může vyzkoušet koupel hned ve dvou mořích. Ostrov zmiňuje i Homér. Nálezy ukazují, že ostrov byl osídlen již v neolitickém období. Od června do září jen zde lze pozorovat množství motýlů, přesněji můr přástevníků kostivalových, které obalují kmeny stromů či velké kameny. Údolí je zalesněno ambroněmi východními, stromy podobnými platanu, a právě vůně jejich pryskyřice podobná vanilce je tím, co motýly láká. Nejvyhledávanější pláž je v zátoce Anthony Quinna. Zde si přijdou na své milovníci šnorchlování a potápění. Ze Samosu, rodiště Pythagora, pijí víno ve Vatikánu jako mešní. Je to ostrov i opuštěných pláží, průzračné tyrkysové vody, domov bohyně plodnosti Héry i geniálního matematika, most mezi Řeckem a Východem. Patří k největším a nejzelenějším ve východní části Egejského moře. Kdo hledá ráj klidu mezi pohostinnými lidmi v krajině jako stvořené pro malíře, romantiky a milovníky dobrého jídla i pití, správně zvolí. Ostrovu vévodí nejvyšší bájná hora Kerkis, známá z Odyssey, vysoká 1434 m, na níž se podle pověsti zjevuje duch Pythagora, místního rodáka, autora věty dob. Jen na Zakynthosu můžete zpozorovat želvy Carety obecné. Kréta - největší a nejjižnější řecký ostrov ve Středozemním moři je považován za kolébku evropské civilizace i samotného boha Día. Pyšní se též soutěskou Samaria i světovou památkou vyspělé mínojské civilizace v Knossu. Ostrov Santorini, vykopávky Thira, vzadu Prorokova hora. Nejznámější pláž na ostrově Zakynthos, kam se po svých nedostanete. Proplouvat těmito jeskyněmi u ostrova Zakynthos to už chce opravdu trochu odvahy. Ostrov Santorini - pláž v Perisse. Ostrov Santorini - výlet kalderou poblíž městečka Fira 4 o čtverci nad přeponou. Dle Pythagora, podle jehož principů později vybudoval stavitel Eupalineios proslulý Eupalionský tunel, dlouhý 1350 m, jeden z technických zázraků antické historie. Dalším slavným rodákem je Ezop, proslulý vypravěč bajek. Je známý i tyran Polykrates, jehož prsten je předlohou pro Tolkienova Pána prstenů. Klima je na Samosu vynikající, jaro začíná velmi brzy a léto je dlouhé a horké. Koupali se zde i Antonius s Cleopatrou. Zvláštní specialitou ostrova Samos a oblíbeným dárkem domů je kromě vína tzv. Pythagorův hrnek, který pracuje na principu spojených ná- Na řeckých ostrovech je časový posun od nás plus jedna hodina. A ještě kdo poznal řeckou kuchyni nezapomene. Olivový olej je podmínkou, navíc okouzluje způsob stravování. Sejdou se celé rodiny a přátelé, včetně dětí, a hodují. Naučit se i u nás doma připravovat řeckou kuchyni není až takový problém. Suroviny jsou dostupné, ale chce se to naučit právě tam. Místní kuchaři vás klidně a s úsměvem pustí i do kuchyně, dají ochutnat a poradí svá tajemství. (lab) Foto archiv autorky

5 Sociální rubrika KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha poradny na přání MOHU JÍT PO MATEŘSKÉ NA ÚŘAD PRÁCE? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Synovi budou 3 roky. Zaměstnavatel mi dá výpověď z organizačních důvodů. Protože jsem během mateřské změnila bydliště a dojíždění bych nezvládala, jsem ráda, že nemusím výpověď dávat sama. Jiné zaměstnání však nemám. Rodičovský příspěvek jsem již vyčerpala. Mohu se zaevidovat u úřadu práce a dostanu případně podporu v nezaměstnanosti? V zaměstnání jsem brala asi 14 tis. čistého. J. K., Chlumec nad Cidlinou Nejprve zvažme, co by pro vás znamenalo, kdybyste zůstala doma se synem do jeho čtyř let a u úřadu práce se nezaevidovávala. Bez ohledu na to, zda máte ještě další dítě by tato doba byla dobou, za kterou by plátce pojistného na zdravotní pojištění byl stát za vás a samozřejmě i za vaše nezaopatřené dítě (děti). Jen by bylo nutno skutečnost, že jste bez příjmů a pečujete o dítě oznámit své zdravotní pojišťovně. Stát je totiž mj. plátcem zdravotního pojistného za osoby pečující o jedno dítě do sedmi let, případně o dvě děti do patnácti let. Důchodové nároky by vám péče o dítě do čtyř let též neměla ohrozit. Podle platného znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění je doba péče o dítě do čtyř let náhradní dobou důchodového pojištění. Dokonce není tato doba ani krácena na 80%, jako je tomu u většiny náhradních dob. Pokud však zvažujete vstup do evidence uchazečů o zaměstnání, jste zřejmě schopna do zaměstnání hned nastoupit (máte vyřešenou péči o dítě). Musíte být schopna vykonávat i součinnost s úřadem práce. Jedná-li se o otázku, zda byste mohla pobírat podporu v nezaměstnanosti, je třeba zvážit několik ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nárok na podporu má uchazeč za splnění podmínky tzv. předchozího zaměstnání. To znamená, že uchazeč získal v rozhodném období, tj. v posledních dvou letech před zařazením do evidence dobu důchodového pojištění podle v délce alespoň 12 měsíců. O poskytnutí podpory v nezaměstnanosti je třeba požádat krajskou pobočku Úřadu práce, u které je uchazeč veden v evidenci. Není-li splněna podmínka předchozím zaměstnáním (právě ve vašem případě), lze tuto podmínku splnit i započtením náhradních dob zaměstnání. Za náhradní dobu zaměstnání se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje kromě jiných v zákoně vyjmenovaných dob i doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let. V běžných případech se výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání přičemž procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného. Na váš případ by se však bohužel vztahovala jiná úprava výpočtu výše podpory. Této úpravy výpočtu podpory se použije v případech, kdy uchazeč * splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, * bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného, nebo * nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ Podpora v nezaměstnanosti se ve výše vyjmenovaných případech uchazeči nestanoví z průměrného výdělku, avšak, v podstatně nižší výši, násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. * za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, * další 2 měsíce ve výši 0,12násobku, * po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku této průměrné mzdy. Podáte-li žádost o podporu v nezaměstnanosti v roce 2012, bude vám náležet v souladu se sdělením MPSV č. 435/2011 Sb. po dobu prvních dvou měsíců ve výši Kč měsíčně, následující 2 měsíce ve výši Kč a poslední měsíc 2609 Kč měsíčně. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 činí Kč. Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou PŘÍPLATKY ZA PŘESČASY Ing. OLGA KRESLOVÁ, ekonomka, Regionální pracoviště OS KOVO Praha Pracuji v provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. V týdnu, kdy jsem měl podle rozvrhu směn naplánováno pracovní volno na pátek a sobotu, byla mi nařízena práce na pátek. Byl to den, na který připadl svátek ( ). Na výplatní pásce jsem našel za tuto směnu hodinovou mzdu a navíc příplatek ve výši 100% průměrného výdělku. Domnívám se však, že tam chybí ještě příplatek za práci přesčas. Jak je to správně? J. K., Praha Mzdu nebo náhradní volno za práci přesčas upravuje zákoník práce v 114. Ze znění tohoto paragrafu vyplývá, že pokud není stanovena mzda již s přihlédnutím k případné práci přesčas ( 114 odst. 3) a zároveň se zaměstnanec nedohodl na čerpání náhradního volna za práci přesčas, přísluší zaměstnanci za dobu práce přesčas dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku. Mzdu, náhradní volno nebo náhradu mzdy za svátek upravuje zákoník práce v 115. Podle tohoto paragrafu za dobu práce ve svátek, pokud se zaměstnanec nedohodl na čerpání náhradního volna, přísluší mu dosažená mzda a příplatek ve výši 100% průměrného výdělku. Příplatky podle zákoníku práce zásadně příslušejí při splnění všech podmínek vedle sebe, tzn. přiznání jednoho příplatku nevylučuje přiznání jiného nárokového příplatku (s výjimkou postupu podle 114 odst. 3, kdy je mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas). Ve vašem případě máte tedy nárok za práci odpracovanou nad rámec rozvrhu směn a v době svátku na následující plnění: * dosaženou mzdu za odpracované hodiny *příplatek 100% průměrného výdělku * příplatek 25% průměrného výdělku Pro informaci uvádím další nárokové příplatky dle zákoníku práce: * za noční práci ve výši 10% průměrného výdělku * za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši 10% minimální mzdy * za práci v sobotu a v neděli ve výši 10% průměrného výdělku Druhy a výše příplatků náležejících podle zákoníku práce je nutné chápat jako nepodkročitelná minima. Pouze u příplatku za noční práci a za práci ve ztíženém pracovním prostředí je možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku, avšak jen v pracovní nebo v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel může vedle těchto nárokových příplatků poskytovat i další (např. za práci v odpoledních směnách, za práci ve výškách, za zastupování apod.), které lze stanovit vnitřním předpisem, sjednat v kolektivní smlouvě nebo s jednotlivými zaměstnanci v pracovních smlouvách. Takto stanovené nebo sjednané dalších příplatky jsou též nárokové a platí rovněž zásada, že se poskytují za splněných podmínek vedle sebe. I

6 Odchod do důchodu KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha servis LETOS POTŘEBUJEME 28 LET POJIŠTĚNÍ JUDr. Zdeněk Hájek, specialista na sociální zabezpečení Mnozí lidé v předdůchodovém věku se po změnách, k nimž v důchodovém pojištění došlo po roce 2010, dotazují, kolik musejí mít vlastně odpracováno, aby jim nárok na důchod při dosažení důchodového věku vůbec vznikl. S tím, že vždy měli za to, že to je 25 roků a najednou se dozvídají něco jiného. Zejména mají obavy, zda tuto podmínku splní, ti, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, protože tato doba se započítává jen částečně. Jaká je tedy nová právní úprava? Je pravda, že mohou mít někteří pojištěnci (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a další občané) dnes problémy s tím získat potřebnou dobu pojištění k dovršení důchodového věku. Může to být z různých závažných důvodů a nárok na důchod jim proto nevznikne. A to, i když důchodový věk se podle nové právní úpravy při jeho postupném zvyšování došplhal až na 67 let u pojištěnců narozených v roce 1977 a u pojištěnců narozených po roce 1977 se dále zvyšuje, a to tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Např. ženě, narozené v roce 1985, se tak bez ohledu na počet vychovaných dětí zvýší důchodový věk o 16 měsíců, tj. o 1 rok a 4 měsíce, neboť ( ) x 2 = 16 měsíců. Důchodový věk tedy dovrší místo v 67 letech až v 68 letech a 4 měsících. Ani při tomto vyšším důchodovém věku to však pro někoho nemusí být dostatečná doba, aby v ní potřebnou dobu pojištění získal. Jaké změny nastaly K jaké změně u potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, na kterou se lidé dotazují, tedy došlo? Zmiňovaných 25 roků již patří sice do nedávné, ale přece jen již do důchodové historie. Po rozsáhlé novelizaci zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zejména zákonem č. 220/2011 Sb., který nabyl účinnosti dnem , se zvyšuje potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod z dosavadních 25 roků až na 35 roků. Po novu má totiž podle odst.1 29 zákona o důchodovém pojištění nárok na starobní důchod při získání nejméně 25 let zaměstnání pouze ten pojištěnec, který dosáhl důchodový věk před rokem Těm, kteří dovršili důchodový věk až v roce 2010 a později, se potřebná doba pojištění postupně podle pravidel stanovených v zákoně zvyšuje až na 30, resp. až na 35 let, doby pojištění získané k dovršení důchodového věku. Co je doba pojištění Dobou pojištění se míní zejména doba zaměstnání (proto často používaný výraz odpracovaná doba ), doba samostatné výdělečné činnosti, doba výdělečné činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti za podmínek stanovených zákonem, a další doby zakládající účast na nemocenském a tedy i na důchodovém pojištění. Do doby pojištění se pro účely vzniku nároku na důchod a jeho výši také hodnotí (započítávají se) náhradní doby pojištění, např. doba osobní péče o dítě do 4 let jeho věku nebo výkon základní vojenské služby za dobu, kdy u nás existovala. Doba pojištění bez náhradních dob se neoficielně označuje jako čistá doba pojištění. Kdy vzniká nárok na důchod II Pokud jde o již zmíněnou další potřebnou dobu pojištění nad 25 roků, má podle uvedené právní úpravy nárok na starobní důchod pojištěnec, který a) dosáhl důchodového věku v roce 2010 a získal dobu pojištění nejméně 26 let, b) který dosáhl důchodového věku v roce 2011 a získal dobu pojištění nejméně 27 let, c) který dosáhl důchodového věku v roce 2012 a získal dobu pojištění nejméně 28 let, d) který dosáhne důchodového věku v roce 2013 a získá dobu pojištění nejméně 29 let, e) který dosáhne důchodového věku v roce 2014 a získá dobu pojištění nejméně 30 let, f) který dosáhne důchodového věku v roce 2015 a získá dobu pojištění nejméně 31 let, g) který dosáhne důchodového věku v roce 2016 a získá dobu pojištění nejméně 32 let, h) který dosáhne důchodového věku v roce 2017 a získá dobu pojištění nejméně 33 let, i) který dosáhne důchodového věku v roce 2018 a získá dobu pojištění nejméně 34 let, j) který dosáhne důchodového věku po roce 2018 a získá dobu pojištění nejméně 35 let. Rozhoduje doba pojištění Zákon však také stanoví, že pojištěnec, který nezíská aspoň 31 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2015, nebo 32 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2016, neb 33 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2017, nebo 34 let doby pojištění při dosažení důchodového věku v roce 2018 nebo 35 let doby pojištění při dosažení důchodového věku po roce 2018, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let čisté doby pojištění, tj. doby pojištění bez zápočtu náhradních dob pojištění. Nárok na starobní důchod vznikne splněním poslední (druhé) podmínky pro vznik nároku na tento důchod. Tou obvykle bývá dovršení důchodového věku, když již Místo slibovaného zvýšení penzí, vlády vedené ODS jen zvyšují věk odchodu na dříve byla splněna podmínka získání potřebné doby pojištění. zasloužený odpočinek Bez získání potřebné doby pojištění na důchod ho nikdo bez ohledu i na svůj značně pokročilý věk, nedostane. Letos činí povinná doba, po kterou musí být pojištěnec pojištěn, aby získal nárok na starobní důchod, 28 let, v roce 2013 to bude o rok víc a po roce 2018 dokonce 35 let. Pokud pojištěnec nezíská tuto potřebnou dobu pojištění k dovršení důchodového věku, musí ji ve svém zájmu dohonit v dalších letech. Při získání výše uvedené a zákonem stanovené potřebné doby pojištění po dovršení důchodového věku mu vznikne jejím získáním nárok na starobní důchod.

7 KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha servis POD POKLIČKOU ZLÍNSKÉHO KRAJE Zlínský kraj v souvislostech Nahlédneme-li do kraje třech národopisných celků Valašska, Slovácka a Hané, do kraje s ojedinělou kulturní a přírodní rozmanitostí, nalezneme zde výjimečnou oblast, která současně nabízí hory, lázně, vinařská údolí, řadu památek a cenných staveb, jakož pozůstatky Velkomoravské říše či příklad baťovské funkcionalistické architektury. V České republice nenajdete nikde v jednom regionu tak rozmanité spektrum krajinné scenerie, folkloru, historických i technických památek, jako právě ve Zlínském kraji. Zlínský kraj je regionem čtyř oblastí: Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště a Zlín. V kraji se nenachází žádné město s více než obyvateli. Počet mladých lidí převyšuje počet důchodců, což kraji poskytuje perspektivu pro rozvoj v následujících letech. Zlínsko bývalo v minulosti plným právem považováno za ekonomicky silnou oblast s výraznou koncentrací velkých průmyslových podniků. Letadla, stroje, obuv, pneumatiky, to byly produkty tradičně spojované s centrem regionu. Průmyslový potenciál kraje je založen právě na existenci dříve klíčových strojírenských výrobních podniků. Také odbory jsou zde přítomny, s působností někde již tradiční a v některých podnicích na okraji a v čase někde daleko před první republikou. Regionální pracoviště OS KOVO Zlín Regionální pracoviště OS KOVO ve Zlíně (RP Zlín) je situováno v centru krajského města. Strategicky výhodná pozice nám usnadňuje práci, která vyžaduje určitou míru mobility a kooperace. Pro zástupce ZO a členy KS OS KOVO Zlínského kraje je naše pracoviště v metrice zlaté střední cesty také dostupné. RP Zlín metodicky, personálně a organizačně pomáhá stávajícím základním organizacím a také novým subjektům, ve kterých se zaměstnanci rozhodli pro regulérní sociální dialog se svým zaměstnavatelem. Právní služby a služby v oblasti BOZP jsou naším členům a organizacím poskytovány prostřednictvím Regionálního pracoviště OS KOVO Brno (RP Brno). Služby v oblasti právní pro nás zajišťují Mgr. Petra Behancová a Mgr. Jiří Grim. V oblasti bezpečnosti práce pak specialista Ing. Karel Kaláb provádí kontroly nad stavem BOZP u jednotlivých firem, ve kterých působí naše odborové organizace. Zde je třeba uvést, že nejen kvalita služeb v rovině profesní je na vysoké úrovni, ale také flexibilita poskytovaných služeb a samotná součinnost s našimi kolegy je prominentní a v čase prověřená. Kolektivní vyjednávání Podzimní období je pro nás časem příprav na kolektivní vyjednávání v několika oblastech. Školení, které organizuje RP Zlín v pravidelných cyklech s personální účastí kolegů z RP Brno je v měsíci září zaměřeno na zákoník práce a sociální dialog. Specialista Ing. Rudolf Horák prověřuje podniky a sestavuje finanční analýzy. Provádíme korekce v návrzích kolektivních smluv a konzultujeme předpoklady pro úspěšný průběh blížících se jednání. Ne vždy však má úspěšný průběh jednání mezi sociálními partnery. Například se v naší působnosti vyskytuje nadnárodní společnost, jejíž majitelé sídlí v německém Bad Soden-Salmünsteru, ve které se odborová organizace ignoruje. Skutečností je, že odvaha a vytrvalost zvolených zástupců odborů vede k razantnějšímu přístupu Odborového svazu KOVO a dalším opatřením. Více než trojciferný počet členů odborové organizace nebude moci vsetínský výrobce plastových polotovarů pro autoprůmysl nadále přehlížet. Na druhé straně jsou ve Zlínském kraji podniky, kde odbory dlouhodobě působí, ale z nejrůznějších důvodů reálný sociální dialog absentoval nebo se jednalo o jeho žlutou pseudoformu. Některé z nich jsou vlastně vizitkou toho, jak se může projevit lhostejnost členů odborové organizace k činnosti svých zástupců. Historická evidence však dokládá a znovu potvrzuje, že odborová sdružení jsou organizacemi kolektivními a demokratickými. Velkou pokoru však třeba mít před těmi odborovými zástupci v krajském sdružení, kteří jdou z kůží na trh a sebevědomě zastupují členy OS KOVO. Těm patří respekt a velké poděkování. Výsledkem jsou kvalitní mzdové a sociální podmínky a tolik dnes diskutované důstojné zacházení se zaměstnanci ze strany managementu. Toho posledního se často nedostává a stává se to zdrojem velkého napětí. Navíc také primárním důvodem, proč zaměstnanci vyžadují legitimní zastupovaní v pracovněprávních záležitostech odborovou organizací. Kulatý stůl Zlínského kraje V měsíci září také proběhlo jednání krajské RHSD se zástupci parlamentních politických stran s účastí hejtmana Zlínského kraje a ředitele krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně na téma Sociální dialog. V hojném zastoupení pozvání přijali především zástupci parlamentní opozice. Výstupem jednání je mimo jiné potvrzení významu krajské tripartity a posílení sociálního dialogu na této úrovni. S výhledem na další období Naše očekávání v dalším období není spojené s perspektivou lepších zítřků, ale spíše v rovině stále těžšího prosazovaní sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců. Optikou legislativy není postavení odborů na takové úrovni, jaké by bylo zapotřebí pro vyvážené jednání se zaměstnavateli. Nadále však budeme využívat všechny možnosti a kompetence, které nám umožňují být silným partnerem a pevně stát na straně členské základny OS KOVO. Milan Blažek ved. Regionálního pracoviště OS KOVO Zlín III

8 KOVÁK číslo listopadu 2012/příloha zajímavosti a zábava AMAZONKY NASTOUPILY NA TRH PRÁCE! Zatímco ještě v 60. letech minulého století jen 17 procent žen v Brazílii pracovalo mimo svůj domov, což bylo takřka nejméně v celé Latinské Americe, v současnosti již dvě třetiny Brazilek vykonávají běžná zaměstnání. Velkou zásluhu na emancipaci žen v zemi se zhruba 192 milióny obyvatel má bývalý levicový prezident ( ) a kdysi i kovácký odborář Luiz Inácio da Silva, zvaný Lula (67) a jeho následovnice (od ledna 2011) Dilma Rousseff (64), kteří svými smělými reformami otevřeli i sociálně slabším vrstvám a ženám cestu k rovnoprávnosti a seberealizaci. Na zlepšujícím postavení žen se podepsala i jejich výchova, což se projevuje mj. i na snížení kdysi vysoké porodnosti: ještě před 50 lety mívaly Brazilky v průměru šest dětí, dnes je průměr 1,9. V současné době jsou brazilské ženy vzdělanější, než kdykoli předtím, dívky dokonce setrvávají ve školách déle, než chlapci a tři pětiny všech absolventů univerzit jsou příslušnice něžného pohlaví. Vzdělané Brazilky ale dále narážejí na přetrvávající předsudky, což se projevuje i v jejich nižším platovém ohodnocení ve srovnání s platy mužů, konstatovalo nedávno newyorské Centre for Talent Innovation. Bez ohledu na tyto nepříznivé okolnosti se situace i na tomto poli postupně zlepšuje, konstatoval však začátkem července britský časopis The Economist. Navíc nedostatek mužských talentů otevírá příležitosti i pro leckde přehlížené ženy. Právě prezidentka Rousseff začala v rámci tažení proti korupci a neschopnosti, známém jako tzv. domácí úklid, postupně vyměňovat průměrné šéfy za slibné talenty z řad žen. Tak například paní Graca Foster, která počátkem letošního roku převzala řízení významné státn í petrolejářské společnosti Petrobras, vystudovala chemické a nukleární inženýrství, má titul MBA a navíc i třicetiletou praxi v naftařském průmyslu. Větší kariéru žen znesnadňuje samozřejmě ale i řada přirozených překážek. Paní Claudia Costin, která byla v 90. letech jedinou ženou ve vládě, vícekráte upozorňovala, že se mnohé z nich nehlásí ke konkursům, neboť by se v případě přijetí musely stěhovat a zkomplikovat si tak soukromý život. Soustavně expandující hospodářství a životní úroveň, doprovázená současnou nízkou nezaměstnaností, však přináší Brazilkám, toužícím po pracovní seberealizaci, překvapivou překážku v podobě potíží při shánění vyhovující hospodyně do domácnosti, neboť s pomocí manžela nemůže brazilská žena v tamních poměrech počítat a mzdy domácích pomocnic v poslední době rovněž stoupají. Ženy si dnes mohou vydělat jinde více, než jako hospodyně či služky. Někdy však proti ženám zasáhne tvrdý osud. Poté, co byla paní Adriana Graciano nucena odejít od surového manžela a přišla tak o jeho kontraverzní pomoc při hlídání dětí, byla nucena se postarat sama o živobytí. Nyní se v rámci programu, nazvaného Mao na Massa, (ve volném překladu Ruce k dílu ), učí zedničině. Tento program neziskové organizace od roku 2007 pomáhá ženám z chudinských čtvrtí, tzv. favel, získat dovednosti v některých profesích, jako jsou instalatérské, lakýrnické nebo zednické práce. Z 94 žen, jež ukončily odborné kurzy během prvních dvou let, jich již dvě třetiny pracují v průmyslu. Nabytá kvalifikace jim pochopitelně přinesla i podstatně vyšší příjem a tím i lepší životní úroveň. Jejich průměrný měsíční výdělek totiž vzrostl ze 44 realů (21 dolar), který měly před získáním kvalifikace, na 631 real. Jan Hála IV Správné znění tajenky z čísla 33: kolečka, káry a trakaře. Správně luštil a štěstí při losování měl Miroslav Vaňhara z Ostravy (ArcelorMittal). Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 30. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 7. listopadu na doručovací adrese redakce nebo na u:

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ZÁŘÍ 2012, DATUM VYDÁNÍ: 14. ZÁŘÍ 2012, CENA: 6 KČ

29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ZÁŘÍ 2012, DATUM VYDÁNÍ: 14. ZÁŘÍ 2012, CENA: 6 KČ 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ZÁŘÍ 2012, DATUM VYDÁNÍ: 14. ZÁŘÍ 2012, CENA: 6 KČ NEZAMĚSTNANOST Kdy vznikne znovu nárok na podporu str. II K věci Dopis v pravý čas Předseda ČMKOS

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ,

DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ, TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 7. DUBNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 14. DUBNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Otrokáfiství v zemích EU - str. 2 V straïné stávky kovákû v SRN - str. 3 PŘÍLOHA - STR.

Více

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? 26 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. srpna 2008, Datum vydání: 22. srpna 2008, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace ze zahraničí str. 3 Fotoreportáž str. 4 PŘÍLOHA

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou.

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou. 10 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 9. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 17. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (II.) - str. 2 Co nového na Královéhradecku - str. 3 PŘÍLOHA -

Více

Odbory v Minervě mají velké slovo

Odbory v Minervě mají velké slovo Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 28 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 28. srpna 2008, Datum vydání: 5. září 2008, cena: 6 Kč Obsah dohody odborů se Siemensem str. 2 Novinky ze zahraničí

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

Novinky z oblasti daní z příjmů fyzických osob. Závěrečná konference o Rozvoji kvalitních poštovních služeb. čtěte na str. 10. čtěte na str.

Novinky z oblasti daní z příjmů fyzických osob. Závěrečná konference o Rozvoji kvalitních poštovních služeb. čtěte na str. 10. čtěte na str. ROČNÍK 21 / CENA 11 Kč / 13. 3. 2014 / č. 1 P T N ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB Novinky z oblasti daní z příjmů fyzických osob čtěte na str. 10

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy Nezaměstnanost a statní politika zaměstnanosti Bakalářská práce Předkládá: Jaroslav Palšovič Vedoucí práce: Ing. Bohumila Čabanová

Více

KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU

KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU 32 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ŘÍJNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 14. ŘÍJNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť OS KOVO: Co nového

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více

OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ

OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 4. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 12. BŘEZNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz EMF ke strategii EU 2020 str. 2 Zprávy ze zahraničí str.

Více

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády 28. 5. - str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní

Více

NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ!

NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ! 15 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 23. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Odborové memorandum českým zaměstnancům str. 2 Zadáno pro

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY :

REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY : 7 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 18. ÚNORA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 26. ÚNORA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak dál v automobilovém průmyslu (II.) str. 2 Zprávy ze

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ ZPRACOVAL SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA MODERNIZACI INSTITUCÍ, ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ROZVOJ KVALITY SLUŽEB SOCIÁLNÍCH

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

Pane řediteli, váš odbor se zabývá trhem práce a rovnými příležitostmi.

Pane řediteli, váš odbor se zabývá trhem práce a rovnými příležitostmi. www.7i.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã. 9 10/ 5/20082012 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více