Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem"

Transkript

1 číslo 4 duben liskovec.cz e mail: zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 5 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 6 a 7 Ze života naší čtvrti strana 8 Ze sportu strana 9 Poradna spotřebitele Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592, jihovýchodní Morava 15. listopadu 1670, Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filozoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Tolik krátká citace z Wikipedie. Od roku 1955 je den narození tohoto myslitele v českém kalendáři uváděn jako Den učitelů. Z podnětu Komise školství a prevence kriminality navrhli ředitelé lískoveckých škol při této příležitosti nejlepší učitele na ocenění ve dvou kategoriích. V první kategorii byli na ocenění navrženi učitelé, kteří v uplynulém roce realizovali výrazný pedagogický počin, ve druhé kategorii pak učitelé, kteří dosahovali vynikajících výsledků v pedagogické práci dlouhodobě. Na základě doporučení školské komise rozhodla Rada městské části Brno-Nový Lískovec ocenit v první kategorii Mgr. Soňu Moricovou ze ZŠ Svážná 9 a paní učitelku Lenku Plíhalovou z MŠ Čtvrtě 3, ve druhé kategorii Mgr. Zdenu Ticháčkovou ze ZŠ Kamínky 5 a paní učitelku Olgu Francálkovou z MŠ Pomněnky, Oblá 51. Diplomy, dárky a květiny předaly vybraným učitelkám za přítomnosti ředitelů škol, členů komise a dalších hostů na slavnostním setkání paní starostka Jana Drápalová a místostarostka Ludmila Adlerová. Jménem vedení městské části poděkovaly všem přítomným pedagogům za jejich nelehkou a velmi zodpovědnou práci a popřály úspěchy v dalším působení. K příjemné atmosféře setkání v předvečer Dne učitelů přispěl hudebním doprovodem MgA. Miroslav Hamrla. Ludmila Adlerová Mimořádné ocenění pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-Nový Lískovec ke Dni učitelů v roce 2014 Proto jsme se za vás zeptali oceněných pedagogů: Mgr. JITKA BELŽÍKOVÁ Jak se mění škola, děti, rodiče? Škola, rodiče i děti se mění s vývojem celé naší společnosti. Je to téma na dlouhý článek. Škola se snaží reagovat na změny svými Školními vzdělávacími programy. Rodiče věnují v rodinách více pozornosti materiální stránce. Dnešní uspěchaná doba jim nedovoluje věnovat svým dětem dostatek času. Děti mají dnes obrovské technické možnosti. Nezměnila se však dětská zvídavost, spontánnost a hravost. Jak dlouho učíš? Učím už třicátý rok. Z toho 22 let působím na ZŠ Svážná. Proč jsi právě učitelkou svého oboru? Zní to jako fráze, ale již od pubertálního věku jsem ráda opatrovala menší děti. Tento vztah k dětem přetrval i do dalších let, a proto jsem se rozhodla pro studium učitelství prvního stupně ZŠ. Proč si myslíš, že jsi byla oceněna? Svoji práci jsem se snažila dělat vždy s radostí. Ostatní důvody bych raději nechala na posouzení těch, kteří se mnou pracují vedení školy, spolupracovníky, své žáky a jejich rodiče. Jak vidíš budoucnost školství? Myslím,že školství jednou naprosto ovládne technika. Jen věřím, že děti mezi sebou nepřestanou komunikovat a navazovat osobní přátelství. Jak nejraději relaxuješ? Žít a pracovat potřebuji ve městě, ale k odpočinku odjíždím na venkov, do lesů, vod a strání. Dana Beranová Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Mgr. ZDENA TICHÁČKOVÁ Jan Amos Komenský Jak se mění škola, děti, rodiče Je to především svět, který se zásadně mění a škola to musí neustále zohledňovat. Dobrá škola je ta, která nezaspala dobu, dokáže se měnícím podmínkám přizpůsobit a všechny děti lépe připravit na život v moderní společnosti. Moderní škola by měla usilovat o partnerství s dítětem i s rodiči. Rodiče dnes mají možnost volby školy a tím mohou výrazně ovlivnit další život dítěte. Škola by měla být místem, kde jejich dítě získává nejen poznatky o tom, jak svět kolem nás funguje, ale důležitá je mimo jiné i komunikace s ostatními dětmi a lidmi. Ve škole by mělo být samozřejmostí, že učitel individualizuje způsob a formy výuky. A nejen tímto se liší škola dnešní a budoucí od té tradiční. Jak dlouho učíš? Učit jsem začala v roce 1978, učím tedy 36 let. Na Základní školu Zoubkova v Novém Lískovci jsem nastoupila v roce 1983 a pak jsem přestoupila na Základní školu Kamínky, kde působím dodnes. Proč jsi právě učitelkou svého oboru? Jde především o vztah k dětem. Už jako malá jsem si neustále hrála na školu a na paní učitelku. Když jsem se měla po maturitě rozhodnout co dál, moje volba byla jasná. Pedagogická fakulta být učitelkou na prvním stupni, pracovat s dětmi. Proč si myslíš, že jsi byla oceněna? Mám i po tolika letech práce ve školství svoji práci velice ráda. Ocenění, na které jsem byla navržena si velice vážím. Toto posuzují ale ostatní spolupracovníci. Jak vidíš budoucnost školství? Školství je to vlastně soustava všech vzdělávacích institucí, které zajišťují vzdělávání dětí pro život. A vzdělávání pro život je to nejdůležitější, co může naše školství v budoucnosti pro naše děti udělat. Věřím, že ve světě ovládaném neustále novou technikou děti zůstanou stále dětmi a člověk člověkem. Jak nejraději relaxuješ? Ráda chodím do divadla, čtu, pracuji na zahrádce a snažím se všechen volný čas věnovat svým vnoučatům. Mgr. Milada Adamová

2 LÍSKÁČEK 4/ ze školství POPLETENÁ POHÁDKA aneb prevence na ZŠ Kamínky Žáci 4. tříd ZŠ Kamínky se formou pohádky o Popelce, Doře a Zoře seznámili se škodlivostí kouření. Pracovali ve skupinách a povídali si o tom, že normální je nekouřit. Jako každá pohádka, i tato popletená skončila dobře. Mohlo by se zdát, že protikuřácká výchova v tomto věku je zbytečná a předčasná. Opak je pravdou. Je důležité připravit děti tak, aby byly schopny snáze čelit nejrůznějším nástrahám, se kterými se v životě setkají. Mgr. Anna Široká ZŠ Kamínky Maškarní karneval v ŠD Kamínky Opět po roce se v naší družině konal maškarní karneval. Děti se nám předvedly nejen v klasických maskách, ale také v originálních, jako například vánoční stromeček či kominíček pro štěstí. Během karnevalu se děti dobře bavily, hrály hry, soutěžily a také se naučily nové taneční kroky. Karneval jsme ukončily vyhodnocením nejkrásnějších masek a pro všechny děti byly připraveny sladké odměny. Vychovatelky ŠD Kamínky 5 Superstar na ZŠ Svážná Ve čtvrtek se v kinosále naší školy uskutečnil 5. ročník obvodního kola pěvecké soutěže pro malé zpěváky SUPERSTAR ŠD. Soutěže se zúčastnilo 33 dětí z 8 základních škol Brna-střed. Porota z řad vychovatelek zúčastněných školních družin měla nelehký úkol, vybrat ty nejlepší. Zpěváčci, kteří se umístili na prvních místech, postupují do celoměstského kola SUPERSTAR ŠD. Za naši školu zpívali v 1. kategorii (1. 2. třída) Nikolka Kvasničková (1.A), Daniel Putna (1.A), Ludmila Orlitová (2.A), Oliver Kliment (2.A), a v 2. kategorii (3. 4. třída) Kateřina Rumíšková (4.A), David Bolf (3.A). I když jsme se na prvních třech místech neumístili, aspoň jsme si krásně zazpívali na mikrofon a užili příjemné dopoledne s písničkami. Vychovatelky ZŠ Svážná Kateřina Rumíšková Oliver Kliment Ludmila Orlitová

3 3 LÍSKÁČEK 4/2014 informace z radnice INFORMACE o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta městské části města Brna, Brno-Nový Lískovec podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentů a o změně některých zákonů, oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: dne 23. května 2014 od hodin do hodin dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin Počet volebních okrsků: 9 Místem konání voleb do Evropského parlamentu volební okrsek č je volební místnost BPA Brno, s.r.o., Zoubkova 20 (ul. Čtvrtě, Kluchova, Lesní, Obecní, Oldřišky Keithové, Palouk, Prostřední, Raisova, Raisova, Rybnická, Šťastného, Úpatní, Zavřená, Zoubkova, chaty č. e. 314, 653, 85) volební okrsek č je volební místnost ZŠ Kamínky 5 (ul. Kamínky od č. 6, chata č. e. 649) volební okrsek č je volební místnost ZŠ Kamínky 5 (ul. Kamínky č. 2 a 4, Koniklecová, Travní, chaty č. e. 26, 29, 176, 340, 568, 601) volební okrsek č je volební místnost ZŠ Kamínky 5 (ul. Oblá č a 2 14) volební okrsek č je volební místnost Centrum volného času Lyska Oblá 51c (ul. Oblá od č. 18 do konce sudá) volební okrsek č je volební místnost Centrum volného času Lyska Oblá 51c (ul. Oblá od č lichá) Ing. Jana Drápalová, v. r. starostka volební okrsek č je volební místnost ZŠ Svážná 9 (ul. Oblá od č. 77 do konce lichá, Petra Křivky, Plachty, Slunečná volební okrsek č je volební místnost ZŠ Svážná 9 (ul. Svážná sudá) volební okrsek č je volební místnost ZŠ Svážná 9 (ul. Svážná lichá) TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Bačová, e mail: redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do květnového 17. dubna 2014, do červnového 15. května Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Uzavírka Pisáreckého tunelu a Rybnická Koncem února se v brněnském Deníku objevil článek, že se připravuje oprava Pisáreckého tunelu, která si vyžádá jeho uzavření na celý měsíc. Okamžitě po vyjití článku jsem kontaktovala brněnskou pobočku Ředitelství silnic a dálnic, která celou akci zajišťuje. Požádala jsem o svolání jednání a upozornila jsem, že nebudeme v žádném případě souhlasit s vedením objízdné trasy pro automobily nad 6,5 tuny ulicí Rybnickou. Jednání za účasti zástupců ŘSD, odboru dopravy Jihomoravského kraje, dopravního inspektorátu Brno-město, Brněnských komunikací a společnosti zajišťující dopravní značení objízdných tras Gefab se konalo ve středu 19. března. Za Nový Lískovec jsem se zúčastnila já a Ing. Košťál, předseda komise dopravy RMČ. Bylo zde sděleno, že opravy zabezpečovacích systémů tunelu jsou nezbytné a bude nutné uzavření obou směrů tunelu současně. Zároveň bylo dohodnuto, že trasy pro tranzitní dopravu budou ve směru od Svitav vedeny po velkém městském okruhu po ulici Bauerova na Heršpickou, nákladní doprava od Prahy bude odkloněna již na dálnici na další sjezd. Sjezd Bítešská bude pro automobily nad 6,5 tuny uzavřen. Také proběhne jednání s dopravci veřejné autobusové dopravy o trasování linek. Přes Rybnickou by tak měla jet pouze současná MHD a individuální doprava. Velmi důležité bylo také jednání o načasování oprav. Požádala jsem Ředitelství silnic a dálnic o posunutí termínu oprav na měsíc červenec, kdy jsou celkově intenzity dopravy mnohem nižší. Tento návrh podpořili také zástupci dopravního inspektorátu. Zástupci ŘSD přislíbili, že o termínu oprav se bude ještě jednat. O výsledcích jednání budeme občany okamžitě informovat. Ing. Jana Drápalová Rada městské části 1/2014 dne požádala: Zastupitelstvo města Brna o schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro r na nábytkové vybavení základních a mateřských škol, na vybavení školních kuchyní a jídelen a na menší investice do škol a školských zařízení v Brně-Novém Lískovci seřazený v jednotlivých oblastech dle priorit schválila: odpis nevymahatelných pohledávek za nájemné s příslušenstvím ve výši 994 Kč za nájemcem Mintom s. r. o., Brno, nám. Svobody 15, na kterého byl prohlášen konkurs Smlouvu o poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v městské části Nový Lískovec dohodu o provedení stavebních úprav na objektu Oblá 75a, uzavřenou mezi městskou částí Brno- -Nový Lískovec a nájemcem dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce Oprava elektroinstalace páteřní rozvody Koniklecová 4 v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Zásobování teplem s. r. o., Svitavská 434/10, Blansko dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 156/2013/OVV na pronájem pozemků v PR Kamenný vrch se sdružením Rezekvítek, Kamenná 6, Brno, IČ za účelem realizace opatření ve veřejném zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny dohodu o ukončení nájemní smlouvy

4 LÍSKÁČEK 4/ informace z radnice č. 12/09 /7 / OVV a pronájem pozemku p.č. 860 o výměře 28 m 2 a části pozemku p.č. 861/1 o výměře 300 m 2 k.ú. Nový Lískovec, za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci od , za podmínek vzorové nájemní smlouvy schválené RMČ č. 9/2008 dne smlouvu na pronájem části pozemku p.č o výměře 50 m 2 k.ú. Nový Lískovec, za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci od podání žádosti o zařazení projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa do Integrovaného plánu rozvoje města Brna ( IPRM ) dle studie proveditelnosti dodatek č. 2 smlouvy o dílo na služby Vypracování projektové dokumentace stavebních a sadových úprav centrálního prostranství městské části v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio, Gorkého 59/9, Brno-Veveří plán kulturních akcí na rok 2014 dary občanům za jejich práci v komisích RMČ ve II. pololetí roku 2013 ve výši dle návrhu předsedů komisí plán sportovních akcí komise pro mládež a sport na rok 2014 plán sportovních akcí ZŠ Kamínky na rok 2014 plán sportovních akcí ZŠ Svážná na rok 2014 vzala na vědomí: přechod nájmu bytu Oblá 19, na dobu určitou do a schválila změnu nájemní smlouvy přechod nájmu bytu Kamínky 29, na dobu určitou do a schvaluje změnu nájemní smlouvy schválila záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Čtvrtě 5 zápisy z jednání komise majetkové a bytové č. 13/2013 a 14/2013, dopravy č. 8/2013, kulturní č. 9/2013 a sportovní č. 9/2013 a 10/2013 souhlasila: s převedením sběrného střediska zpět MMB do správy a operativní evidence majetku se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 733/1 v k.ú. Nový Lískovec z důvodu umístění vodovodní přípojky, přípojky kanalizace a plynové přípojky ke stavbě Obytná zástavba Kluchova, 2. etapa dle přehledné mapy s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti podle 180a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění v projektu Město zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách pro Základní školu Brno, Kamínky 5 a Základní školu Brno, Svážná 9 neschválila: pronájem bytů po skončení nájemní smlouvy : byt č. 24, 2+1, Svážná 23 byt č. 10, 4+1, Svážná 21 byt č. 63, 2KK, Koniklecová 5 navrhla: v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, schválených Radou města Brna na její R5/007. schůzi konané dne , poskytnout odměnu za I. pololetí školního roku 2013/2014 všem ředitelům příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Nový Lískovec vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava ležaté kanalizace Oblá 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti SEBAK spol. s r. o., Kudrnova 447/27, Brno (IČ: ) a schválila smlouvu o dílo veřejnou zakázku na stavební práce Oprava ležaté kanalizace Oblá 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností SEBAK spol. s r. o., Kudrnova 447/27, Brno 2/2014 dne schválila: darovací smlouvy na Maškarní ples ZMČ a Poleskavský krojový ples vzala na vědomí: žádost nájemce ze dne ve věci změny nájemce lékárny v objektu Oblá 75a a schválila záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání 3/2014 dne navrhla: v souladu s Kritérii pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných statutárním městem Brnem a městskými částmi u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 ocenit v II. kategorii Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost: Mgr. Zdenu Ticháčkovou ze ZŠ Brno, Kamínky 5 Mgr. Stanislavu Zálešákovou ze ZŠ Brno, Svážná 9 Olgu Francálkovou z MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 schválila: protokol č. MCBNLI/07290/2012 z veřejnosprávní kontroly na MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 za rok 2012 protokol č. MCBNLI/07292/2012/FO/Růž z veřejnosprávní kontroly na MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45 za rok 2012 dle Kriterií pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků základních škol zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec, ke Dni učitelů v roce 2014 ocenit v kategorii I. za MŠ Lenku Plíhalovou z MŠ Čtvrtě v kategorii I. za ZŠ Mgr. Soňu Moricovou ze ZŠ Svážná v kategorii II. za MŠ Olgu Francálkovou z MŠ Oblá v kategorii II. za ZŠ Mgr. Zdenu Ticháčkovou ze ZŠ Kamínky v kategorii II. za ZŠ Mgr. Jitku Belžikovou ze ZŠ Svážná pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování posilovny a společných prostor v objektu Čtvrtě 5, na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 600 Kč/m 2 /rok za plochu posilovny a ve výši 400 Kč/m 2 /rok za plochu společných prostor a smlouvu o nájmu prostor záměr pronájmu pozemku p.č. 969/1 k.ú. Nový Lískovec za účelem vybudování komunikací, souvisejících s výstavbou bytového domu na pozemku p.č. 966 k.ú. Nový Lískovec změnu žádosti o schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro r na nábytkové vybavení základních a mateřských škol, na vybavení školních kuchyní a jídelen, a na menší investice do škol a školských zařízení v Brně- -Novém Lískovci seřazený v jednotlivých oblastech dle priorit u MŠ Čtvrtě převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši Kč vzala na vědomí: ukončení pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě Oblá 19 podanou nájemcem dne Dle uzavřené smlouvy o nájmu NP činí výpovědní doba 3 měsíce, tj. do a souhlasila s tím, že nebytový prostor nebude dále nabízen k pronájmu, ale bude využit k původnímu účelu jako kočárkárna a výlevka zápisy z jednání komise majetkové a bytové č. 1/2014, dopravy č. 1/2014, pro kulturu č. 10/2013 a 1/2014 souhlasila: s Návrhem změn a doplnění pravidel pronájmu bytů v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady předloženým bytovým odborem MMB a nesouhlasila s návrhem zpracovaným městskou částí Brno-střed s podáním žádosti o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby formou příspěvku pro výměnu bytových jader Svážná 23, 25 v Brně- -Novém Lískovci se stavbou Rekonstrukce místních sítí Brno, ul. Kluchova dle předložené projektové dokumentace s podáním žádosti o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby formou příspěvku pro dobudování evakuačních výtahů Koniklecová 4, Svážná 3 v Brně-Novém Lískovci 4/2014 dne schválila: pronájem bytu č. 25, 3+1, Oblá 2, na dobu určitou od do pronájem bytu č. 58, 2KK, Koniklecová 4, na dobu určitou do termíny čištění komunikací v MČ Nový Lískovec dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru lékárny a distribučního skladu léků v objektu Oblá 75a se společností Fabas, s. r. o., za podmínky podpisu smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností Pharmawell, a. s., pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování lékárny a distribučního skladu léků v objektu Oblá 75a, společnosti Pharmawell a. s., Hlinky 122, Brno, na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 2 295,70 Kč/m 2 /rok za plochu lékárny a ve výši 971,50 Kč/m 2 /rok za plochu distribučního skladu léků a smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání měsíční splatnost nájemného včetně záloh na úhrady za služby, vždy do 25. dne v měsíci, za který se nájem platí, počínaje od dubna 2014 nájemci Fitko Kameňák o.s. a dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 93/2012 vzala na vědomí: výpověď smlouvy o nájmu nemovitostí č. SML143/2013/OSBD, ze dne , schválila dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí a schválila záměr pronájmu pálenice, Obecní 27 zápisy z jednání komise pro mládež a sport č. 1/2014, redakční rady Lískáčku č. 1 a 2/2014, komise majetkové a bytové č. 2/2014

5 5 LÍSKÁČEK 4/2014 informace z radnice Zastupitelstvo městské části 6/ vzalo na vědomí: přehled účasti na schůzích RMČ, ZMČ, výborů ZMČ a komisí RMČ ve II. pol. 2013, s opravou u Bc. Schmieda v komisi informatiky na 0% zápisy č. 1/2014 finančního výboru, č. 11/2013 a 1/2014 kontrolního výboru a č. 6/24 výboru pro rozvoj MČ schválilo: vyvěšení tibetské vlajky na budově Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec dne 10. března 2014 navýšení účelového neinvestičního příspěvku na provoz veřejného sportoviště ZŠ Kamínky ve výši 250 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují volné zdroje na 3113 Základní školy pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORG 228 ve výši 250 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 250 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují prostředky na 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a na pol Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ve výši 1 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím o 1 tis. Kč zvýší upravený protokol o poskytnutí půjčky z FRRB na akci zateplení MŠ Oblá 51 vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 30 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2013 na zapojení do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů záměr finanční spoluúčasti z prostředků městské části Brno-Nový Lískovec ve výši 2,2 mil. Kč na regeneraci budovy a areálu MŠ Rybnická 45 předfinancování a spolufinancování akce Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa z prostředků městské části, s celkovými náklady do 10 mil. Kč a spoluúčastí z prostředků městské části do 2 mil. Kč, za podmínky obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v Regionálním operačním programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ pro rok 2014 ve výši 230 Kč/h s účinností od odměny občanům za jejich práci ve výborech ZMČ ve II. pololetí roku 2013 ve výši dle návrhů předsedů výborů souhlasilo: se splacením jistiny úvěru na bytový dům Oblou 14 ve výši Kč, včetně úroků k s návrhem obecně závazné vyhlášky o ochraně zeleně v městě Brně č /2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2010 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012 požádalo: ZMB o svěření pozemku p.č. 2595/1 k.ú. Nový Lískovec a 2918/4 k.ú. Starý Lískovec odvolalo: Bc. Josefa Schmieda z výboru pro rozvoj městské části Bc. Josefa Schmieda z kontrolního výboru městské části stanovilo: ode dne počet členů výborů finančního a kontrolního na 7. Taj. Tradiční pálení čarodějnic na hotelu Myslivna Srdečně Vás zveme od 17 hod. k návštěvě našeho hotelu. Můžete se těšit na: pálení čarodějnice, nejrůznější hry, soutěže, masky, hudební program v režii DJ CHABIHO, speciality z grilu a naší udírny!!! Vstup volný, dobrou náladu a košťata s sebou. PŘIJMĚTE SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA VÝSTAVU PROJEKTU SONDAR. BARVY ZEMĚ Vernisáž výstavy s doprovodným programem proběhne ve středu od 15 hod. v prostorách pracoviště Lyska, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec. Představí se výtvarné práce seniorů za použití barevných pigmentů půdy. Na výstavě spolupracovali: Domov pro seniory Podpěrova, p. o., Domov pro seniory Okružní, p. o., Domov pro seniory Vychodilova, p. o., Domov pro seniory Foltýnova, p. o., Domov pro seniory Koniklecová, p. o. VÝSTAVA POTRVÁ DO Děkujeme za podporu MČ Nový Lískovec. KOMISE PRO KULTURU VE SPOLUPRÁCI S MC SEDMIKRÁSKA & CVČ LYSKA & TOM HOROLEZČATA Vás co nejsrdečněji zve na PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. dubna od 18 hod. v areálu Plachty KV2 Každý v kostýmu čarodějnice obdrží špekáček zdarma. K dobré pohodě a tanci zahraje kapela. Občerstvení zajištěno. POZVÁNKA na akci SBĚR ODPADKŮ NA KAMENNÉM VRCHU Akce sběru odpadků na Kamenném vrchu, jejímž účelem je udržování čistoty našeho lesa, se uskuteční v sobotu od 8.30 hodin. Sraz dobrovolníků je na plácku s posezením (amfiteátr) uprostřed rozestavěného lesoparku nad ulicí Raisova (po mlatové cestě od ulice Kamínky). Zde proběhne rozdělení do skupinek a přidělení částí lesa dle plánku s následným zahájením sběru. Odvoz a likvidace odpadu zajištěn z úrovně MČ Nový Lískovec. S sebou si přineste pracovní rukavice a případně igelitový pytel na odpadky. Akce se koná za každého počasí. Malé občerstvení zajištěno. Srdečně zvou Leoš Mikulášek a Jan Privarčák

6 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Kadeřnictví na Oblé V bytovém domě na Oblé 27 se nachází kadeřnictví, které v pronajatém prostoru provozuje paní Jana Szökeová. Nepříliš velká, ale o to útulnější místnost je vybavena vším, co je potřeba v moderním kadeřnickém provozu. Po mé návštěvě kadeřnictví jsem požádal paní Szökeovou o rozhovor. Kdy se ve Vás zrodila myšlenka stát se kadeřnicí? Moje rozhodnutí se zrodilo na konci základní školní docházky, kdy bylo potřeba si vybrat, v čem budu dále pokračovat. Uvažovala jsem o několika možnostech, byla jsem takový nevyhraněný tip. Navštívila jsem také poradnu pro výběr povolání. Líbila se mi ale provozovna kadeřnictví v blízkosti mého bydliště a jeho provozovatelky, takže nakonec zvítězila možnost vyučit se kadeřnicí. Při Z druhé strany ulice závěrečných pohovorech ve škole mi bylo toto rozhodnutí doporučeno, výběrová komise na učilišti Služeb města Brna na Charbulově ulici mě přijala a bylo jasno. Kde jste po vyučení působila? Za totality bylo pravidlem absolventy přidělovat, já jsem byla přidělena do kadeřnické provozovny Služeb města Brna v Kohoutovicích. Po dobu mateřské dovolené mě navštěvovalo několik zákaznic v soukromí. To už jsem bydlela v sídlišti v Novém Lískovci na Kamenném vrchu a jedna z mých tehdejších zákaznic mě upozornila, že v jejich bytovém domě se uvolnila místnost k pronájmu. Toho jsem využila, požádala o živnostenský list, pronájem získala a působím zde již dvacet let. Vím, že Vaše služby využívají nejen ženy, ale také muži. V jakém poměru? Mužů je samozřejmě méně, obzvláště v dnešních možnostech používat různé zastřihovače, umožňující domácí úpravu vlasů. Odhaduji poměr zákazníků asi 3:1, při čemž mezi zákazníky se vyskytuje i několik dětí. Jaká je Vaše pracovní doba? Obsluhujete jen na objednávky? Pracovní dobu mám stanovenu na pondělí, středu a pátek dopoledne, v úterý a čtvrtek odpoledne. Většina zákazníků využívá možnost objednávek, kdy jsou obslouženi prakticky bez čekání, ale nevylučuji obsloužení bez objednávky, ale je to víceméně náhoda v případech, že se někdo objednaný nedostaví. Nízkoprahový klub Likusák v novém kabátě Do této rubriky píšeme pravidelně články z perspektivy terénních sociálních pracovníků, kteří pracují s dětmi a mládeží venku, na ulici. Součástí naší služby je však také tzv. nízkoprahový klub, který leží v městské části Brno-Líšeň. Nízkoprahový je proto, že sem mohou děti a mladí lidé chodit zdarma, přicházet a odcházet jak se jim líbí, mohou se zapojovat do místních aktivit, ale do ničeho nejsou nuceni. Mají možnost zde trávit svůj volný čas, hrát hry (stolní fotbálek, deskové hry, stolní tenis), věnovat se vlastním aktivitám a projektům, účastnit se besed s odborníky na různá témata, ale především se obracet na pracovníky klubu se svými problémy. Stejně jako při práci venku, vše podléhá principům dobrovolnosti, anonymity a důvěrnosti sdělovaných informací. Vzhledem k tomu, že se v průběhu času mění lidé, kteří klub navštěvují, rozhodli jsme se jim položit otázku, jestli by zde chtěli něco změnit. Snažíme se totiž, aby klub byl místem, na jehož vzhledu, způsobu fungování i nabízených službách se budou podílet samotní klienti. Naše malá anketa potvrdila, že co člověk, to názor. Klienti se však vesměs shodli na tom, že stávající vybavení ani vzhled klubu jim nevyhovuje. Maskáčový strop, graffiti na zdech, nejednotný nábytek či improvizované stolky vytvořené z dřevěných beden tvoří atmosféru doupěte. Zejména mladším klientům již toto prostředí není vlastní. Současná mladá generace uživatelů služby preferuje modernější styl nový nábytek, zdi vymalované vesele, ale ne více než dvěma barvami atd. Na dříve populární graffiti by nechali vyčleněnou nanejvýš jednu stěnu. Dále přišli s nápadem postavit v klubu bar, kde by si mohli zakoupit nealkoholické nápoje nebo drobné občerstvení za nákupní cenu. Další změna se týká možností, ke kterým lze klub využít. S klienty jsme se domluvili, že bude možné si prostory klubu zamluvit jednou týdně i mimo oficiální otvírací hodiny k nějaké konkrétní činnosti. Pokud zde budou chtít například pořádat taneční tréninky, budou mít jistotu, že v zamluvenou hodinu budou mít prostor pro sebe a nebudou nikým rušeni. V současné době je klub otevřený od pondělí do čtvrtka, vždy od 15 do 19 hod. Pochopitelně nás zajímalo, jestli tato otvírací doba klientům stále vyhovuje. K našemu potěšení jsme zjistili, že ano. Klienti nicméně přicházeli s velkou spoustou nápadů, jejichž realizace zkrátka není reálná. Ani my nepochybujeme o tom, že výměna starého lina by vzhledu klubu dozajista pomohla, nicméně takový zásah si nemůžeme dovolit. Kulečník je dozajista dobrá věc, avšak jeho vysoká cena, Zcela jistě existují ve Vašem oboru jako v každém jiném novinky. Jak získáváte o nich informace? Jednak navštěvuji školení, které pořádá každá dodavatelská firma kadeřnických potřeb a bez účasti na nich nerada poskytuje své produkty. Další informace pak lze získat v odborném kadeřnickém časopise. Je jako v každém podobném zaměstnání důležitý osobní přístup k lidem? Samozřejmě, je to hodně a hlavně o psychologii. Váš zjev svědčí o tom, že o sebe pečujete. Jak si jej udržujete? Hlavně jezdím na kole a to i do zaměstnání, rekreačně běhám, plavu a v zimě ráda jezdím na hory. Děkuji za rozhovor a přeji hodně zákazníků. Za čtenáře Lískáčku se ptal Jiří Faber náchylnost ke zničení a prostorová rozložitost byly jasnými argumenty proti jeho pořízení. Kategorického odmítnutí se dočkaly návrhy na zbudování kuřárny či prodeje piva. Jsme rádi, že se mladí lidé aktivně zapojili do rozhodování o místě, kde tráví svůj volný čas. Vždyť právě zájmu o své okolí se snažíme uživatele sociální služby motivovat. Udělali jsme, co bylo v našich silách, abychom dosáhli kompromisu. Doufáme, že očekávání vložená do nového klubu se nám podaří naplnit. Od posledního březnového týdne má tedy klub nový kabát. Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.: remeslnik.cz Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

7 7 LÍSKÁČEK 4/2014 ze života naší čtvrti XVIII. Košt slivovice Kdo z nás by si byl pomyslel, když jsme tehdy seděli před osmnácti lety společně s bratry Šindelkovými, Alešem Křivánkem a Josefem Růžičkou na sokolovně a plánovali akce pořádané ve spolupráci se TJ Nový Lískovec, že se Košt slivovice stane tak silnou tradiční akcí, která svým věhlasem zazní daleko za hranice obce. Tenkrát nám významným způsobem vyšel vstříc tehdejší provozovatel pálenice pan Brandejs, jenž nám poskytl kriteria hodnocení dle Unie destilatérů a zaštítil první ročník cenami. Tehdy jsme začínali s 34 vzorky. Myslím, že největší význam koštu je právě v tom, že nezávislá komise dopředu posoudí všechny vystavené vzorky, které se dále zveřejní v katalogu, jenž provází celou výstavu a stane se tématem k veřejné přátelské diskusi. Letošní program koštu významně obohatilo folklorní vystoupení Slováckého krůžku, a jako již tradičně Podšablový tanec v podání chasy ze Strání. Loňská úroda byla bohatá a snad právě proto se nám sešlo rekordních 157 vzorků. Návštěvnost akce se pohybovala kolem 300 osob a věřím, že kdo se zúčastnil, tak si celou akci náležitě užil. Svou účastí opět podpořila chasa ze Starého Lískovce v čele s panem starostou Krásným. Ceny finalistům, jako již tradičně po mém boku, předával pan Špičák a paní starostka Jana Drápalová. Šampionem výstavy se stala durancie rok 2013 od pana Tomáše Prachaře z Velké nad Veličkou. Zastavme se tedy na chvíli a pozvedněme sklenku pálenky na zdraví všech, co si s ní dali tu práci a našli v sobě odvahu svůj vzorek vystavit veřejné kritice, dále pak všem porotcům komisí a také organizátorům, kteří stále ještě odolávají spěchu dnešní doby. Za organizátory Jan Privarčák, místostarosta Tradiční zabijačka Stalo se dobrým zvykem, že den pořádání koštu slivovice v Novém Lískovci začíná tradiční zabijačkou. Nejinak tomu bylo i letos v březnu. Doopravdy se už na takové akci nezabíjí, přesto pořadatelé, především členové Komise pro kulturu, museli od rána, před začátkem, všechno nachystat a připravit. Na dvoře místní pálenice na Obecní ulici, kde se vše odehrálo, řezník nehonil živé prase se sekyrou, ale chystal prodejní pult s hotovými produkty výborné domácí kvality. Na ukázku, pro přihlížející zájemce, proběhlo zpracování a z kotle vycházela vůně, která lákala další návštěvníky a vyvolávala ty správné chutě. Nejlepší jsou vždycky čerstvé produkty, které se smí ochutnávat. Letošní teplé počasí nám příliš nepřálo. Sice se ochladilo, ale vítr nakonec přinesl i déšť. Díky podpoře nájemce pálenice, pana Koldy, bylo naštěstí připravené zázemí v suchu a teple. Kdo měl zájem, mohl se s celým procesem výroby pálenek seznámit a také se schovat pod střechou. Díky všem, kdo ukázku tradiční zabijačky připravovali od brzkého rána, byli uspokojeni všichni návštěvníci a zájemci o čerstvé a domácí výrobky. A také díky všem návštěvníkům a jejich zájmu. Kdo přišel, ochutnal a nakoupil, měl nejlepší základ pro košt slivovice večer. Těšíme se brzo na setkání na další podobné akci. Za Komisi pro kulturu Josef Schmied, foto Josef Ptáček

8 LÍSKÁČEK 4/ ze sportu Nabitý program boxerů 1. liga Nadějný Vít Brázda s šéftrenérem Savovem Utkání osmého kola moravské kvalifikační skupiny první ligy uspořádal dne 8. března BC Nový Lískovec v sále na Rybnické mezi prvoligovým celkem Dynamo Nový Lískovec Svitavy a severomoravským klubem Porubští boxeři s výsledkem 6:10. Průběh utkání odpovídal postavení soupeřů prvního s posledním v současné tabulce. Přesto trenéři domácích předpokládali nejhůře nerozhodný výsledek, ale zůstalo jenom u předpokladu. Hosté sice neobsadili váhu do 80 kg, ale stejně tak v domácím celku z důvodu onemocnění nenastoupil ve váze do 75 kg Dominik Jiříkovský, od nějž se čekalo vítězství. Blízko k vítězství měl mladý Novolískovák Vít Brázda, ale nakonec prohrál těsně na body se Schilderem. Nedařilo se mladému Martinu Mynářovi ve váze do 60 kg, když při své premiéře mezi dospělými prohrál TKO se zkušeným Dekýšem. Nejbojovnější zápas utkání se odehrál ve váze nad 91 kg, kdy nejtěžší český boxer Lukáš Zapletal, vážící 150 kg, prokázal zlepšující se pohyblivost a porazil na body Szubu a upravil konečný stav utkání na 6:10. Jednotlivé výsledky: ve váze do 56 kg prohrál Tomáš Gazdík TKO s Gáborem, do 60 kg Martin Mynář rovněž TKO s Dekýšem, do 64 kg Vít Brázda prohrál na body se Schilderem, do 69 kg zvítězil Michal Kolář na body nad Prázdným, do 75 kg získal body bez boje Dědič, do 81 kg Jan Hlavsa rovněž bodoval bez boje, do 91 kg byl Karel Fojtíček poražen KO Vaněčkem a ve váze nad 91 kg zvítězil Lukáš Zapletal na body nad Szubou. Dne 22. března se mělo konat očekávané utkání Dynama NLS s KO Brno, které bylo na žádost domácího KO odloženo na 3. května, další odložené utkání s Ostravou B pořádá domácí Dynamo NLS ve Svitavách 14. dubna. V sobotu 29. března v kinokavárně v Černých Polích hostila domácí Kometa Brno Dynamo NLS. Výsledkem byl neuvěřitelný debakl 14:2 hostů, kteří byli nuceni postavit za nominované, ale onemocnělé borce Salikshanova, Jiříkovského a Koláře náhradníky a ti na soupeře z Komety nestačili. Bodovala jen posila Patrik Gábor z Prostějova bez boje nenastoupením soupeře. Blízko k vítězství měl jen zkušený Jan Hlavsa, který prohrál na body s Paulerem v naprosto vyrovnaném utkání, které mohlo skončit také opačným výsledkem. Původně očekávanému nerozhodnému výsledku byla skutečnost až příliš vzdálena. Přesto ve zbývajících dvou zápasech se snad dočkáme příznivějších výsledků. Běh kolem Myslivny poprvé z Kamínek Tradiční a oblíbená sportovní akce s novou základnou aneb vše zůstává při starém. Třeba takto by mohl znít podtitulek tohoto článku. Vysvětlení je jednoduché. Zázemí pro nejstarší a největší sportovní akci v Novém Lískovci, která se uskutečnila 15. března od letošního ročníku zajišťuje Základní škola Kamínky. Z tohoto důvodu se pouze změnily tratě žákovských kategorií. Závod na 5 km a hlavní závod na 10 km se v podstatě běžel na stejném okruhu jako v předchozích letech a zůstává tak nejnáročnější tratí celého Brněnského běžeckého poháru. Během kolem Myslivny je devátým dílem tohoto zimního běžeckého seriálu. Počet startujících ve všech kategoriích letos dosáhl úctyhodného čísla 503. Vzhledem k předchozím pěkným jarním dnům jsme doufali, že počasí v sobotu ještě vydrží. Žákovské kategorie absolvovaly své závody od 9 do hodin. Bylo sice chladno, ale ještě nepršelo. Postupem času však začal foukat ostrý vítr. Na závod žen a na závod mužů se ke studenému větru přidal i déšť. Trať se v některých místech vlivem této změny počasí stávala kluzkou. Početné pole běžkyň a běžců se s těmito ztíženými podmínkami bez větších problému vypořádalo. Několik pádů se naštěstí obešlo bez zranění. Hlavní závod mužů vyhrál s velkým náskokem Robert Míč. V ženách zvítězila Lenka Masná, olympionička a účastnice nedávného halového mistrovství světa v polských Sopotech. Závod juniorů a dorostenců ovládl Jan Osolsobě. Kompletní výsledky najdete na bbp.webzdarma.cz, behej.com a na Pořadatelský tým z AC Moravská Slavia Brno pod vedením předsedy pana Ladislava Zouhara zvládl organizaci celého podniku, jako vždy, na výbornou. Je nám milou povinností poděkovat nejen všem dobrovolníkům z tohoto klubu, ale i vedení naší městské části a zaměstnacům ZŠ Kamínky za pomoc a podporu. Příprava takového podniku stojí opravdu nemalé úsilí. Pořadatelská aktivita AC Moravské Slavie pokračuje dalšími akcemi pro širokou veřejnost. Hlavní atletickou sezonu otvíráme v sobotu 26. dubna na našem domovském stadionu na Vojtově ulici zahajovacími závody žactva na dráze. Hned druhý den v neděli 27. dubna bude sportovní víkend pokračovat již 9. ročníkem Běhu Novým Lískovcem. Zveme všechny spoluobčany Nového Lískovce, nejen děti, ale i dospělé. Svou kategorii si v sobotu nebo v neděli najde téměř každý. Propozice na celý víkend najdete rovněž na Všem přejeme krásné prožití velikonočních svátků. Ing. Jiří Proch, AC Moravská Slavia Brno Oblastní soutěž Osmé kolo oblastní soutěže proběhlo 15. března v Mistříně. Akce, pořádaná v tradičně dobrém prostředí, byla ozdobena velkým počtem startujících startovalo 74 boxerů ve 37 dvojicích včetně čtyř dvojic žen. Jako hosté se zúčastnili boxeři Nitry a Severomoravského kraje. Nejvyšší počet 12 boxerů prezentovali domácí Mistřín a 10 Dynamo Svitavy. BC Nový Lískovec nominoval 5 borců, startovali tři Vít Brázda se omluvil z důvodu školních povinností a Davidu Andrášovi byl lékařem soutěže zakázán start pro zvýšenou teplotu. Se třemi boxery obsadil BC Nový Lískovec 10. místo z 18 oddílů. Bodoval Hayk Arzumanian vítězstvím TKO nad Nižikárem z BC Vojenské muzeum Loučky, mladému Hladkému rozhodčí upřeli vítězství nad Budinou ze Svitav a prohrál na body, začátečník Michal Tkáčik prohrál ve své premiéře TKO se Slováčkem z Hodonína. Příští deváté kolo se koná 12. dubna v Kroměříži. Miroslav Kubánek, Jiří Faber OPEN Uliční Fotbalová Liga 2014 začala 30. března Další ročník jarní části OPEN Uliční Fotbalové Ligy (dále OUFL) v Brně-Novém Lískovci bude organizována následovně. Až se vám dostane do ruky Lískáček, ve kterém bude uveřejněn tento můj článek, bude již za námi workshop konaný v neděli 30. března od 14 do 16 hod. Setkáme se na travnatém hřišti FK Nový Lískovec na ulici Plachty. Začneme srovnáním hrací plochy (krtince a díry), kovovými hráběmi, které si prosím doneste sebou. Vizuálně zkontrolujeme celou travnatou hrací plochu, zda-li z ní, ještě stále někde, nevystupují pro hráče nebezpečné kameny a cihly, které pak vykopeme a uklidíme. Označíme hrací plochu latexovou barvou pomocí lajnovacího vozíku a potom i praporky. Natáhneme do branek sítě a od 16 hod. sehrajeme první zápas jarní části OUFL Další, tentokrát dubnový turnaj OUFL 2014 sehrajeme 27. dubna od hod. Květnový turnaj se uskuteční v neděli 25. května 2014 od hod. V neděli 29. června 2014 zakončíme turnajem přihlášených týmů jarní část OUFL Kapitáni mohou přihlásit své družstvo (1 brankář a pět hráčů v poli, maximální počet náhradníků není omezen) na mailu: případně mobilu: , nebo osobně nejpozději ve 14 hod. v den turnaje. Kvůli prevenci zbytečných úrazů, je každý hráč povinen nastoupit v kopačkách (postačí ty gumové za 350 Kč) a chrániči holeně! Bližší pokyny naleznete na nástěnce, fotbalového oddílu FK Nový Lískovec, umístěné vedle travnatého hřiště pod ulicí Plachty. Fotbalu zdar a v Novém Lískovci zvlášť. Na kamarády a kamarádky fotbalového míče se opět těší Laďa DZURJA.

9 9 LÍSKÁČEK 4/2014 poradna spotřebitele Patero odpovědí na spotřebitelské otázky 15. březen je Mezinárodním dnem spotřebitelských práv. Zboží a služby nakupujeme téměř denně, přesto si často nejsme jisti svými právy a povinnostmi. dtest připravil českým spotřebitelům k svátku patero odpovědí na patero častých spotřebitelských otázek. Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím či poskytovatelem služeb upravuje zejména Občanský zákoník. Neznalost našich práv nás může při řešení spotřebitelských problémů opravdu přijít draho. Znáte odpovědi na následující otázky? Potřebuji nutně pro uplatnění reklamace fakturu či účtenku? Nikoli. Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že jste u prodejce věc zakoupili. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, záručním listem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (pokud jej nikdo jiný neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí. Prodejce mi řekl, že není možná reklamace zboží, protože bylo v době nákupu ve slevě. Má pravdu? Toto tvrzení je neoprávněné. I zlevněné zboží můžete reklamovat po dobu 24 měsíců. Výjimku tvoří sleva, která byla poskytnuta pro vadu výrobku pro takovou vadu pak zboží reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem platí. Koupil jsem si notebook na IČ, přesto mám stejná práva jako spotřebitel. Mám pravdu? Pokud uvedete ve smlouvě identifikační číslo, můžete tím dávat druhé straně smlouvy najevo, Šmejdi se snaží obcházet zákon Od 15. ledna 2014, kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, jsou provozovatelé předváděcích akcí povinni oznamovat ČOI místo, datum a další podrobnosti konání předváděcí akce, jakož i identifikaci výrobků a služeb, které budou na takové akci prezentovány. Mají též povinnost uvádět tyto skutečnosti na pozvánkách, které jsou zasílány spotřebitelům. Naše organizace se však neustále setkává s tím, že jsou tyto zákonné povinnosti obcházeny. Gerta Mazalová, předsedkyně SOS Asociace k tomu uvádí: Novela zákona představuje jistou komplikaci ve využívání nekalých obchodních praktik. Slušní prodejci nemají problém tyto zákonné podmínky dodržovat, ti neslušní, pro něž se vžilo označení šmejdi, se však snaží zákon všelijak obcházet. Naše organizace se tak setkala například s tím, že spotřebitelé dostávají osobní pozvání na nejrůznější hody a slavnosti, které mají vypadat jako soukromé akce. Tyto pozvánky zákonné náležitosti neobsahují. Uvedené soukromé akce však nejsou že do právního vztahu vstupujete jako podnikatel. Z toho plynou určité rozdíly ve vašich právech. Například nemáte pro uplatnění reklamace lhůtu 24 měsíců a není stanovena lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. Tvrdíte-li, že jste nevystupoval jako podnikatel, musíte to v případě sporu prokázat. Od každé smlouvy mohu odstoupit. Je tomu tak? Odstoupit od smlouvy je možné pouze v případech, kdy to umožňuje zákon nebo se na tom dohodnete s prodávajícím. Odstoupit od kupní smlouvy můžete například, pokud prodejce třikrát uzná vaši reklamaci ohledně stejné závady zboží. Nebo pokud není možné věc opravit či vyměnit. Odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů máte právo také v případě nákupu přes internet či po telefonu, tj. u smluv uzavíraných formou komunikace na dálku (s určitými výjimkami, například pokud je zboží upraveno na přání zákazníka). Provozovatel e-shopu tvrdí, že nemohu odstoupit od smlouvy do 14 dnů, když jsem si zboží vyzvedl osobně. Je to pravda? Není. Pokud smlouva byla uzavřena přes internet, na právu na odstoupení nic nemění způsob převzetí zboží. Spotřebitelská poradna dtestu vyřídila od začátku roku téměř sedm a půl tisíce dotazů. Spotřebitelé chtějí nejčastěji řešit problémy s reklamací, jakostí či nedodáním zboží a týkající se nekalých obchodních praktik. Zajímá je také odstupování od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání. Nejvíce řešíme stížnosti týkající se spotřebního zboží, finančních služeb, mobilních operátorů či služeb spojených s bydlením, uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dtestu. Zdroj dtest ničím jiným, než předváděcí akcí. Prodejce tak porušuje zákon. Jiným příkladem snahy o obcházení zákona je situace, kdy pořadatel oznámí ČOI konání předváděcí akce na několika místech současně, z nichž na většině míst se akce ve skutečnosti nekoná. Skutečné místo konání akce je tak zastřeno a pořadatel se vyhýbá státní kontrole. Dle našeho názoru by takové jednání mělo být sankcionováno jako porušení zákona. Gerta Mazalová k tomu dodává: Uvítali bychom zpřísnění sankcí za takové obcházení zákona. Navíc považujeme za chybu, že nebyl přijat náš návrh, aby byli spotřebitelé i ČOI informováni také o ceně nabízených výrobků. Spotřebitel by si tak mohl lépe rozmyslet, zda mu vůbec stojí za to, na takovou akci chodit. ČOI by si zase mohla lépe rozvrhnout své priority při provádění kontrol. Tyto návrhy chceme v nejbližší době opět předložit zákonodárcům ke zvážení. Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS - Asociace, tel.: Varování před podezřelými dopisy dtest varuje veřejnost, že v těchto dnech zaplavuje schránky v České republice další vlna nevyžádaných dopisů, které po adresátech žádají uhrazení peněžité částky. Dopis je rozesílaný pod hlavičkou Mezinárodního centra přepravy M. C. P. Text dopisu sděluje, že Mezinárodní přepravné středisko zaregistrovalo zapečetěný balík, který bude doručen na adresu spotřebitele. Vyzývá adresáta, aby vyplnil kontaktní údaje na formuláři v odpovědní obálce a potvrdil účast uhrazením částky 500 Kč jako poplatku za dopravu a doručení. Spotřebitel nabude dojmu, že má peníze vložit do obálky a odeslat spolu s údaji na společnost Pošta servis, s. r. o. Až o pár řádek níže se dočte, že tento poplatek uhradí ve chvíli poštovního doručení zapečetěného balíku. Spotřebitel si navíc ještě může připlatit za přednostní servis. Nelze se zbavit dojmu, že dopis je úmyslně psán matoucím způsobem a někteří spotřebitelé částku odešlou v odpovědní obálce. Společnost slibuje jen doručení zapečetěného balíku. Co v něm bude, je otázkou. Důrazně varujeme, aby spotřebitelé byli v těchto případech velice opatrní a na podobné dopisy neodpovídali. Jednatelem a společníkem společnosti Pošta servis, s. r. o., je fyzická osoba žijící v Lucembursku. Vedle této společnosti vlastní ještě další dvě ASTROLOGICKÉ PŘEDPOVĚDI, s. r. o. a DREAM BODY, s. r. o. Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

10 LÍSKÁČEK 4/ aktuálně V lednu výrazně vzrostl počet případů vloupání do domů a bytů Majitelé zlodějům často usnadňují práci. Jihomoravští policisté od začátku ledna zaznamenali výrazný nárůst případů vloupání do bytů a rodinných domů. Od začátku ledna už evidujeme 133 případů krádeží vloupáním, což je o 35 více než za stejné období loňského roku. Nejvíc případů se odehrálo v Brně a to 64 (nárůst o 21 oproti lednu 2013) a na Brně venkově (26, nárůst + 5). Kriminalisté v součinnosti s uniformovanými policisty intenzivně pracují na objasnění těchto případů a dopadení pachatelů. K zabezpečení svého majetku by však měli přispět i sami obyvatelé bytů, bytových a rodinných domů. Zabezpečení je vždy individuální podle toho, jestli se byt nachází v přízemí či pod střechou, jak vysoko jsou okna, v jaké lokalitě se nemovitost nachází a podobně. Přesto platí několik základních doporučení, která mohou případným zlodějům zkomplikovat práci a odradit je od pokusu o vloupání do vašeho bytu nebo domu. Často se zloději dostávají dovnitř přes vstupní dveře. Ty bychom měli zvolit bezpečnostní, vyztužené a s kvalitním zámkem. Překonání takových dveří je obtížné a časově náročné a už tento fakt může odradit případné zloděje. Zabezpečit je nutné i okna a balkonové dveře mechanicky například mřížemi, nerozbitnou fólií na skla nebo elektronickým alarmem. V blízkosti domu nenechávejte žádné nářadí, které by mohli potenciální pachatelé využít ke vstupu dovnitř sekerky, žebříky, trubky apod. Prostranství před objektem by mělo být dobře osvětlené, vhodné je použít spínače světel, které se aktivují při pohybu. Samozřejmostí je důkladné zamykání všech dveří a zavření oken před odchodem z bytu, a to i pokud víte, že odcházíte jen na krátkou dobu. Opatření k ochraně majetku je třeba přijmout zejména před odjezdem na dovolenou. Policisté doporučují, abyste si cenné předměty, šperky a finanční hotovost uschovali např. do trezoru v bance. O svém odjezdu a nepřítomnosti v bytě se příliš nezmiňujte širokému okolí (pozor na šíření této informace po sociálních sítích!) a pokud máte možnost, požádejte spolehlivého souseda nebo příbuzného, aby na váš byt dohlédl vybraná schránka, rozsvícená světla a pohyb v bytě navodí dojem, že byt není opuštěný. Pro tento účel je možné použít také časové spínače. Pokud zjistíte, že i přes všechna opatření k násilnému vniknutí do bytu či domu došlo, rozhodně nevstupujte dovnitř pachatel nebo skupina pachatelů by ještě mohli být uvnitř a mohli vás ohrozit. S ničím nemanipulujte a rozhodně neuklízejte, abyste nezničili stopy, které jsou pro policii velmi důležitým vodítkem při pátrání po pachateli. Ihned zavolejte na linku 158 a počkejte na příjezd policistů. Stejně tak nebuďte lhostejní a obraťte se na bezplatnou linku 158 v případě, že uvidíte kolem rodinných domků nebo bytů vašich sousedů podezřelé osoby. mjr. Mgr. Petra Vedrová Krajské ředitelství policie Jmk Preventivně informační oddělení Cyklistická sezóna se blíží Pěšky nebo na kole hlavně bezpečně Jaro se blíží a s ním i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjížďku do okolí. Mnozí však netuší, že při jízdě na kole se stávají účastníkem silničního provozu, proto by se měli chovat jako řidiči a dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Nesmíme zapomenut také na povinnou výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat. Přezkoumáme stav pneumatik, funkčnost brzd a řetěze. Důležitou roli v bezpečnosti hraje hlavně ochranná přilba, kterou je nutné mít nasazenou a řádně připevněnou (zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazu mozku). Povinnost helmu použít mají děti do 18 let, ale doporučujeme ji nosit i osobám starším. U cyklistů se zde jedná totiž o nejčastější příčinu zranění, či úmrtí. Jak chodci, tak i cyklisté zapomínají na správné oblečení obohacené o reflexní prvky (reflexní prvky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Cyklistům připomínáme pravidlo není důležité vidět, ale být viděn. Cyklisté porušují pravidla nejvíce v oblastech nerespektování dopravních značek a ignorováni světelné signalizace, jezdí za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení a mají nevyhovující stav kola. Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy světelné označení připevněné na kole, kdy vpředu je zbarveno bílým světlem a zadním světlem červené barvy, nebo i přerušovaným světlem červené barvy. Se začátkem cyklistické sezóny se zde vyskytuje i množství krádeží kol. Majitelé by měli dát zřetel na zabezpečení a ochranu svého kola pomocí kvalitních zámků a vzít se sebou veškeré cenné doplňky. POZOR: mějte na vědomí, že alkohol či omamné látky nepožíváme před jízdou, ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek, ohrožuje sebe i ostatní. V takovém případě je na něj pohlíženo, jako na řidiče motorového vozidla. (NE) BEZPEČNOST chodci či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici. CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE - NESLYŠÍTE - NEREAGUJETE NA: dění ve svém okolí zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (klakson vozidel cyklistů motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců...) výstražné signály (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají ) vozidla kolem sebe náhle vzniklá nebezpečí: Vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných míst. nprap. Petra Hrazdírová Krajské ředitelství policie JmK Preventivně informační oddělení BEZPEČNĚ ŠLÁPNOUT DO PEDÁLŮ Mírná zima mnoho vyznavačů cyklistiky zlákala šlápnout do pedálů dřív, než bývá obvyklé. Bohužel ne každý dospělý, který se chystá na vyjížďku s dětmi školního či ještě útlejšího věku má úplně jasno v tom, jaká zákonná ustanovení je třeba respektovat. Chcete mít přesné informace a nechcete trávit nespočet hodin hledáním na internetu nebo obíháním prodejen? Pro všechny, kteří míří s dětmi na silnice či cyklostezky a rozhodně při rozhodování co přesně koupit či zapůjčit nemíní nic podcenit, připravila městská policie ve svém Poradenském centru aktuální téma Bezpečně s dětmi na kole. Od března až do konce května si tak na Křenové 4 můžete zblízka prohlédnout dětskou cyklosedačku, tažnou tyč či vozík za kolo a strážníci vám bezplatně poradí, co vše musí tyto doplňky splňovat, aby byly způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Proč používat přívěsný vozík za jízdní kolo a jak staré dítě v něm může jezdit? Musí mít přilbu? Může přívěsný vozík nahradit kočárek? Jaké jsou výhody a nevýhody předních a zadních cyklosedaček? Na tyto a další dotazy najdete odpověď v Poradenském centru MP Brno, kde jsou také k volnému odběru připraveny tematické letáky a brožury. Příchozí mají možnost ověřit si svoje vědomosti vyplněním krátkého testu. V případě správnosti si odnesou malý dárek v podobě praktické samonavíjecí reflexní pásky. A pokud svůj bezchybně vyplněný lístek navíc necháte zařadit do jednorázového slosování (proběhne 30. května), můžete se právě vy stát výhercem atraktivní ceny zapůjčení dětského vozíku nebo tažné tyče na víkend zdarma. Poradenské centrum MP Brno na adrese Křenová 4 je otevřeno denně od 7.30 do 15 hodin, ve středu až do 18 hodin. P. Šoba, MP Brno Vše pro Vašeho čtyřkolového miláčka AUTOSERVIS PNEUSERVIS Za Vodojemem 42 Brno-Bosonohy Tel Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, e mail: tel.: Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky a pracovní desky na míru Vrba

11 11 LÍSKÁČEK 4/2014 pomáhají nám Nemocným s poruchami příjmu potravy pomůže Centrum Anabell Jak si poradit s mentální anorexií či bulimií, ale také jak správně zhubnout nebo vyřešit manželské problémy. S tímto vším už dvanáctým rokem pomáhá Centrum Anabell. To v Brně sídlí na ulici Milady Horákové 50, kousek od tramvajové zastávky Dětská nemocnice. Pomocnou ruku zde najdou především lidé, pro něž se stalo jídlo noční můrou potýkají se totiž s poruchami příjmu potravy, což je nejčastěji anorexie a bulimie. V brněnském centru je pro ně k dispozici Poradna Anabell, která je určena nejenom nemocným (od 12 let), ale také jejich rodičům, partnerům a blízkým osobám. Jak uvedla vedoucí Centra Anabell Brno Nikola Žídková, odborní poradci jsou k dispozici od 8 do 16 hodin. Konkrétní čas je ale potřeba objednat osobně anebo telefonicky na čísle Ti, kteří nemají zájem o osobní konzultace s odborníkem, mohou využít Internetové poradenství prostřednictvím u popisuje Žídková. Kromě poradny brněnské centrum nabízí i Linku Anabell. Ta se primárně zaměřuje na problematiku poruch příjmu potravy, avšak nabízí telefonickou krizovou pomoc všem osobám v náročné životní situaci. Linka Anabell je v provozu na telefonním čísle každý všední den od 8 do 16 hodin, upřesňuje vedoucí centra. Nutriční poradna a terapeutické konzultace pro širokou veřejnost. V Kontaktním centru Anabell Brno najdou pomoc i lidé, kteří řeší správné stravovací návyky, a nebo se ocitli v situaci, ve které si neví rady. Jsme otevřeni široké veřejnosti. V nutriční poradně nabízíme redukční programy pro řešení nadváhy a obezity a dále nutriční poradenství pro těhotné ženy a maminky po porodu, pro děti a dospívající a také sportovce. Mezi naše služby rovněž patří dětská a rodinná terapie a terapeutické konzultace, Bezplatné kurzy pro širokou veřejnost AGAPO I v roce 2014 pokračuje nezisková organizace AGAPO s organizací dalších kol bezplatných kurzů pro širokou veřejnost Job Klub a Právo pro celý život. Job Klub je motivačně-vzdělávací kurz, který AGAPO nabízí a organizuje již od roku Za tu dobu prošlo kurzem necelých 200 účastníků. Právo pro celý život je nový kurz základního právního povědomí, který AGAPO přidalo do své nabídky na podzim roku Od úvodních dvou pilotních kurzů v roce 2013 a jednoho kurzu v roce 2014 jej navštívilo necelých 30 účastníků. Stejný počet účastníků je přihlášených na dubnový termín kurzu a kurz se pro velký zájem bude přesouvat do prostor Úřadu ombudsmana v Brně. Na rok 2014 jsou v plánu celkem 4 termíny motivačně-vzdělávacího kurzu JOB Klub. Jedná se o kurz, který je určen všem, kteří chtějí získat nové informace a dovednosti při hledání a získávání zaměstnání. Kurz je zaměřen na praktické informace, jako např. kde hledat zaměstnání, jak se ucházet o zaměstnání, jak se připravit na pracovní pohovor a praktický nácvik dovedností, mezi kterými je i sepsání motivačního dopisu a životopisu. Součástí Job Klubu je i nácvik pracovního pohovoru, ze kterého obdrží účastníci zpětnou vazbu. JOB Klub nabízí AGAPO i studentům posledních ročníků středních škol. Na podzim roku 2013 byl spuštěn další bezplatný kurz pro širokou veřejnost a to Právo pro celý život. Kurz vzbudil nejenom u klientů organizace AGAPO, Mámo! Táto! Máte starosti? jež jsou otevřeny široké veřejnosti, dodává vedoucí centra Žídková. Sdružení Anabell poskytuje také vzdělání, a to prostřednictvím vzdělávací agentury InfoPoint. Pro odborníky i širokou veřejnost pořádáme nejrůznější odborné semináře, dále programy primární prevence pro školy, přednášky pro studenty, odborné konzultace, koučování či mystery shopping. Více se o našich aktivitách lze dočíst na sdělila vedoucí vzdělávací agentury Lucie Mucalová. Více informací na: www. anabell.cz Dagmar Kulaviaková, PR pracovnice Občanského sdružení Anabell Snad každý rodič se dostal do situace, kdy by přivítal pomoc nebo radu v těžké situaci. Ne každý dokáže obtíže zvládnout vlastními silami. Říct si o pomoc není znakem rodičovského selhání, ale naopak snahy svou situaci řešit. Rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v složité životní situaci, už jedenáct let pomáhá občanské sdružení TRIADA Poradenské centrum, o. s. (http://www.triada-centrum.cz). V poradenském centru pracují sociální pracovníci, kteří rodinám mohou nabídnout podporu, poradenství i praktickou pomoc. Vycházejí z předpokladu, že dítě má právo vyrůstat ve vlastní rodině. Rodiče jsou pro dítě nenahraditelnými osobami a vztahy dítěte s nimi stojí na prvním místě. To platí i v případě, jestliže dítě nežije se svými rodiči (např. po rozchodu rodičů, v pěstounské péči nebo v ústavním zařízení). Rodiče se mohou přijít do centra poradit ve věcech ohledně vztahů v rodině, uzavírání a rozvodu manželství, péče o děti, výchovy, školství a vzdělávání, péče o dítě po rozchodu rodičů, stanovení výživného nebo přípravy na narození dítěte, sociálních dávek, bydlení, finančního hospodaření. Sdružení nabízí rodičům s nezletilými dětmi také doprovázení a podporu při vyřizování osobních záležitostí (na úřady, do škol, k soudům, do dětských domovů apod.) nebo intenzivní pomoc v jejich domácím prostředí či podporu při asistovaných setkáních dítěte s rodičem, se kterým aktuálně nežije. V rámci nabízených služeb organizujeme také pravidelná středeční odpoledne pro rodiče s dětmi zaměřená na rozvoj dětí předškolního a mladšího školního věku. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. TRIADA Poradenské centrum, o.s., sídlí v centru Brna na ulici Orlí 20. Je dobré se předem objednat osobně nebo telefonicky na číslech: , nebo prostřednictvím u: Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji prostřednictvím Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Tým pracovníků TRIADY Poradenského centra, o.s. ale i celé široké veřejnosti velký zájem. Na druhý termín kurzu v roce 2014, který je naplánován na duben, je přihlášeno 30 zájemců. Kurz je zaměřen na jednoduchý, názorný a co nejvíce praktický výklad práva z oblastí práva rodinného, sociálního a ekonomické obezřetnosti a gramotnosti. Kurz Právo pro celý život reaguje na současnou poptávku mezi lidmi dozvědět se více o svých právech z oblastí, které za život řeší každý z nás, proto je o kurz takový zájem, uvedl Michal Matyska, garant kurzu Právo pro celý život v neziskové organizaci AGAPO, o.p.s. AGAPO, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která pomáhá najít lidem se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním zaměstnání na otevřením trhu práce. Mezi služby AGAPA patří program Podporovaného zaměstnávání, Tranzitní program aneb "ze školy do práce" pro studenty posledních ročníků speciálních škol, služba Základního sociálního poradenství a Nácvik sociálních dovedností. Pro širokou veřejnost AGAPO organizuje motivačně- -vzdělávací kurz JOB Klub, nebo kurz základního právního povědomí Právo pro celý život. Bezplatné konzultace v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním poskytuje i zaměstnavatelům. Nezisková organizace AGAPO nabízí své služby již od roku 2004 a v roce 2014 tak slaví 10 let od svého založení. AGAPO, o.p.s.

12 POZVÁNÍ k přijímacím zkouškám Základní umělecká škola Františka Jílka Vás srdečně zve k talentovým zkouškám, které se konají ve dvou termínech, dubna a května od 15 do 18 hodin. Přijímací zkoušky proběhnou v budovách ZUŠ na Vídeňské 52 (obor hudební, výtvarný a literárně-dramatický) a Vídeňská 85 (obor taneční). Výuka probíhá i na detašovaných pracovištích v městských částech Brno-Bohunice, Nový Lískovec a Žebětín. Cílem naší školy je přivést děti a mladé lidi k bohatému světu umění a rozšířit jejich schopnosti vnímání. Hudební obor školy vyniká širokou nabídkou výuky nástrojů a nabízí uplatnění ve školních souborech, komorních seskupeních a orchestrech. V rámci Tanečního oboru se děti seznámí se základy klasického, moderního i lidového tance, všichni žáci se každoročně představují na velkém koncertě v Janáčkově divadle. Žáci Výtvarného oboru jsou vyučováni nejen výtvarným technikám, ale i dějinám výtvarné kultury. Výsledky žáků jsou prezentovány na pravidelně pořádaných výstavách. Výuka Literárně-dramatického oboru probíhá v učebně vybavené nejmodernější divadelní technikou. Dramatická tvorba je účinným nástrojem emocionálního rozvoje osobnosti žáků, schopnosti vlastního sebepoznání, sebekontroly a kázně v kolektivní práci. Další informace získáte na Lyžák v Herlíkovicích 2014 Letošní zima dlouho naznačovala, že snad ani nikam nepojedeme. Ještě týden před odjezdem bylo na svazích v Krkonoších 5 10 cm sněhu a stále ho ubývalo. Naše modlení bylo ovšem vyslyšeno a v sobotu ráno 25. ledna jsme se sešli pod školou v počtu čtyř instruktorů a 32 dětí z II. stupně jedoucích na lyže nebo na snowboard. Cesta probíhala hladce a po krátké přestávce v Hradci jsme dorazili do Herlíkovic natěšení na sníh, který někteří z nás tuto zimu ještě neviděli. Odpolední procházka ukázala, že sněhu mimo svahy opravdu moc není. Ale aspoň mrzlo a sněhová děla začala chrlit umělý sníh. Druhý den jsme nastoupili na svah a hned začali jezdit. Po dopoledním prohazování žáků v družstvech jsme si týmy interně pojmenovali KP1 (krajský přebor 1), KP2 (krajský přebor 2), OP (okresní přebor) a snowboarďáci. První dva dny LÍSKÁČEK 4/ různé Hudební koktejl muzikálových melodií a šansonů, nejen pro maminky Již po sedmé pořádá občanské sdružení Ženy50 koncert ke Dni matek. Na tom letošním zazní melodie ze slavných muzikálů a šansony v podání předních sólistů Hudební scény Městského divadla Brno, Jany Musilové a Roberta Jíchy, za klavírního doprovodu Doc. Mgr. Šárky Králové. Takže je určitě na co se těšit. V průběhu večera budou vyhlášeni vítězové 6. ročníku fotografické soutěže Úhel pohledu, jejímž cílem je přiblížit svět žen 50+ a vidět ho i jejich očima. Soutěž pořádá organizace Ženy50, ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město a pod záštitou starosty městské části Brno-střed, Mgr. Libora Šťástky. Koncert se uskuteční v neděli 11. května 2014 v 19 hodin, v sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Vstup zdarma. Srdečně zve sdružení Ženy50. utekly rychle a na třetí (kritický) den byl naplánován výlet. Vyjeli jsme lanovkou na Žalý (1 019 m) a vyšlápli si i na rozhlednu, odkud byl díky nádhernému počasí skvělý rozhled po krajině. Byla vidět Sněžka i Ještěd. Naše cesta pak vedla přímo dolů do Vrchlabí. V tamějším Krkonošském muzeu probíhala výstava historie kočárků a výlet jsme zakončili na náměstí. Další tři dny jsme pilovali jízdu v pluhu, smýkaný oblouk, carving na lyžích a frontside a backside na prkně. Po večerech nás obohacovaly přednášky o historii lyžování, fancarvingu, první pomoci nebo pravidlech chování na horách a probíhalo bodování pokojů. Poslední volné chvíle vyplnila snídaně, oběd a večeře volného času bylo velmi málo, pořád jsme měli nějaký program. Určitě stojí za zmínku vysvědčení na svahu, které připadlo na čtvrtek 30. ledna, stejně jak pro ostatní děti ve školách. Přijela i Česká televize a natáčela nás, jak jsme na svahu postavili katedru a žáci si postupně na lyžích i na prkně sjížděli pro vysvědčení, které dostávali od svých učitelů Přichází Majáles. Oslavme to! Mílovými kroky se blíží doba, kdy brněnští studenti vztyčí tradiční symbol jara májku. Symbol, který studenty spojuje a předurčuje měsíc plný zábavy. Ten vyvrcholí akcí Majáles open-air na brněnském výstavišti, který bude letos poprvé bezhotovostní. Druhou dubnovou středu vyroste v centru města tradiční májka. Několikametrová předzvěst jara, studentských slavností a symbol spolupráce napříč brněnskými univerzitami zaujme své místo opět na náměstí Svobody. Studenti ji postaví vlastníma rukama tradiční metodou podpírání křížovými dřevěnými bidly. Celý následující měsíc se ponese v duchu studentstva a odpovídat tomu bude i program širšího majálesového programu. Na výběr je z několika akcí proběhne v Lužánkách mezigenerační debatní odpoledne, na Mendlově náměstí zazáří sprejeři a tanečníci na akci nazvané Majáles graffiti & dance battle. V úterý je pro filmové nadšence připravený pojízdný kinematograf bratří Čadíků v areálu kolejí Pod Palackého vrchem. Studentské oslavy vyvrcholí ve středu skácením májky a průvod se vydá z náměstí Svobody na místo konání festivalu brněnské výstaviště. Zde vystoupí například Tomáš Klus, Chinaski, anglická kapela The Feud či Mandrage. Majáles nabídne hned pět venkovních a čtyři kryté scény v pavilonech. Prostor nabízí unikátní zážitek, jak v podobě visual stages, tak v oddechových zónách či studentských univerzitních městečkách. Po skončení akce bude posílena městská doprava od výstaviště. přímo na sněhu. Proběhl také rozhovor a z našich žáků a pana učitele Vyhňáka se rázem staly mediální hvězdy. Další den odpoledne jsme udělali závěrečný karneval, který opět probíhal na svahu. Sešlo se plno nápaditých a zajímavých masek a do této akce se zapojila i brněnská pedagogická fakulta, takže na svahu jezdilo přes 50 malých i velkých lidí v maskách a ostatní lyžaři jen zírali. Večer proběhlo vyhlášení nejlepší masky a nejpořádnějšího pokoje. Všichni z kurzu odjížděli s nějakou cenou nebo aspoň sladkostí, ale hlavně s novými dovednostmi a zážitky. V sobotu večer, po více než týdnu, se žáci potkali s rodiči a myslím, že některým se vůbec nechtělo domů. Petr Zeman

13 13 LÍSKÁČEK 4/2014 tipy pro volný čas LETNÍ PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MATEŘ SKÉM CENTRU SEDMIKRÁSKA BRNO, o. s (7 do 16 hod.) PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY pro děti 3 6 let (s ohledem na poklidný průběh tábora MAXIMÁL NĚ PRO 15 DĚTÍ). V rámci příměstského tábora na děti čeká výroba ručního papíru, hraní, dovádění, sportování, malování a tvoření z hlíny, papíru, přírodního materiálu a objevování různých vlastních dovedností. Také se děti mohou těšit na výlety (vzhledem k věku dětí) v blízkém okolí. Cena: Kč zahrnuje: 5x TEPLÝ OBĚD (Prima jídelna), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, 5 výletů v blízkém okolí (7 do 16 hod.) ČÍM MŮŽU BÝT? pro děti 5 9 let (s ohledem na poklidný průběh tábora MAXIMÁLNĚ PRO 15 DĚTÍ). Co děti čeká? Dozvědí se například co dělá přednosta stanice, jak rychle se obléká hasič, jak vymyslet zajímavý účes, jak se cvičí policejní pes, jestli umíte stát jako baletka, jak se vyrábí zákusky... a spoustu dalších zajímavých věcí :-). V rámci tábora budou děti cestovat a pojedou i na výlet vlakem! Cena: Kč zahrnuje: 5x oběd (zajištění v rámci výletů), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, každý den výlet. Vedoucí výše uvedených táborů: Helena Pavelková - učitelka MŠ (vystudovala SPgŠ), maminka dvou dětí, absolventka bakalářského studia speciální pedagogiky. Zabývá se vztahy mezi rodiči a dětmi a vzájemnými vztahy mezi dětmi. 20 let pedagogické praxe, dlouhodobě spolupracující s MC Sedmikráska. Ráda s dětmi hraje různé hry, tvoří, maluje, vyrábí z hlíny, sportuje, zpívá, povídá Dita Maisnerová zdravotní masérka, absolventka lektorského kurzu masáží dětí a kojenců Jany Hašplové, lektorka kurzů cvičení podle MUDr. Smíška (spirální stabilizace, gymnastika páteře) pro všechny věkové kategorie. Má ráda pohyb a zajímá ji, jak tělo funguje, jaké má zákonitosti ( hod.) POHÁDKOVÉ PRÁZDNI NY S ANGLIČTINOU pro děti 3 7 let (s ohledem na poklidný průběh tábora MAXIMÁLNĚ PRO 15 DĚTÍ). Společně se vydáme do světa plného pohádek, her a písniček v anglickém jazyce. Děti se v angličtině setkají s hladovou housenkou, budou hledat štěňátko Spota nebo roztočí kola autobusu a navštíví deset malých indiánů. Navíc podnikneme jeden celodenní výlet za dobrodružstvím. Cena: Kč zahrnuje: 4x TEPLÝ OBĚD (Prima jídelna), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, jeden celodenní výlet. Vedoucí tábora: Mgr. Vladimíra Frimlová absolventka akreditovaného vzdělávacího programu: Inspirace hravou tělesnou výchovou I. III., Metodika pohybových her s kojenci a batolaty, Metodika cvičení rodičů s dětmi. Absolventka magisterského oboru: anglický jazyk (s rozšiřujícím studiem AJ pro střední školy). Absolventka lektorského kurzu masáží dětí a kojenců Jany Hašplové, zakladatelky Školy vědomého rodičovství a autorky knihy Masáže dětí a kojenců. + odborná asistentka (8 16 hod.) DOBA LEDOVÁ pro děti 4 8 let (s ohledem na poklidný průběh tábora MAXIMÁLNĚ PRO 15 DĚTÍ). Budeme společně s dětmi putovat se zvířátky - mamutem, tygrem, lenochodem a veverkou do teplých krajů. Během cesty budeme plnit různé úkoly, potkáme se s dinosaury, budeme bojovat se zlým tygrem, budeme pečovat o dinosauří vejce a mnoho dalšího. Cena: Kč - zahrnuje: 4x TEPLÝ OBĚD (Prima jídelna), čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, materiál, pomůcky, výlety do blízkého okolí (dle počasí) a jeden celodenní výlet. Vedoucí tábora: Darina Štědronská, Dis. - maminka jednoho dítka, akreditovaná lektorka cvičení rodičů a dětí s 6letou praxí, vede kurzy cvičení v MC Sedmikráska, v Orlovně na Mendlově náměstí, vedoucí dětských táborů, kulturních a sportovních akcí, vystudovaná zdravotní sestra, absolventka kurzů: Inspirace hravou tělesnou výchovou, Baby masáže a Aromaterapie pro matku a dítě, absolventka akreditovaného kurzu Péče o dítě do 7 let, kurzu Respektovat a být respektován a kurzu Muzikoterapie, Arteterapie a Biblioterapie. + odborná asistentka Konkurz Brněnského Dětského Divadla Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne v Divadle Bolka Polívky, Jakubské náměstí č. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let. BDD doposud uvedlo, převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, tyto inscenace: Baron Trenck, Lesní láska, Sachsiáda, Dvojí skutečnost, Chudák Choma a víčkový Vij, Rozhádaná abeceda. BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovně-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou se mohou již zúčastnit letního soustředění BDD 2014, které se koná v termínu od 2. do v Hodoníně u Kunštátu. BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o líhni hereckých talentů. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování. Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na ové adrese: V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: Informace o práci BDD najdete také na Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna.!!!PŘIHLÁŠKY A PLATBY K VÝŠE UVEDENÝM TÁBORŮM PŘI JÍMÁME DO NEZAVÁHEJTE KAPACITA VŠECH TÁBORŮ JE OMEZENA MAXIMÁLNÍM POČTEM 15 DĚTÍ!!! Přihlášky a ostatní informace o všech akcích v MC Sedmikráska: Oblá 51, Brno nebo na: tel.: Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno, o. s. naleznete na Kontaktní a informační centrum pro rodiny (vč. bezplatné služby Family Point: zaopatření dítěte) v provozní době hod., více na Prostory Mateřského centra Sedmikráska dále po domluvě nabízíme k rodinným oslavám a Vašim aktivitám, jako jsou např. semináře, přednášky apod.!!! Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN: Pro děti a rodiče s dětmi Tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Každé úterý a čtvrtek od hod., cena: 50 Kč/dítě (1 lekce). Není potřeba se hlásit předem. S sebou si vezměte přezůvky, svačinu, pracovní oblečení. Pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od 2 let bez doprovodu rodičů, s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým i herním programem vedeným vždy dvěma pedagogy. Podrobnější informace: Lýdie Procházková - tel.: Dílny pro dospělé: PO ŠPERKY Z PRYSKYŘICE hod., cena: 250 Kč / osoba, v ceně dílny je materiál pro výrobu dvou sad šperků (náušnice +přívěšek nebo prstýnek, po domluvě s lektorkou lze přikoupit další kusy). Místo šperku si lze ozdobit zrcátko nebo magnet. Hotové šperky musí 32 hod. tvrdnout, proto budou k vyzvednutí od středy Registrace do dílen nejpozději 3 dny předem: tel.: Pro veřejnost: ST VERNISÁŽ VÝSTAVY projektu SONDAR s doprovodným programem od 15 hod., představí se výtvarné práce seniorů za použití barevných pigmentů. ČT DEN ZEMĚ hod. (na hřišti Delfínek) - Enviromentální program pro děti, školní družiny a rodiče s dětmi. Čeká na vás několik zajímavých stanovišť s úkoly věnovanými svátku Země. Vstup zdarma. Za špatného počasí se akce koná v budově Lysky. OSLAVTE DEN ZEMĚ NA HRADĚ VEVEŘÍ Přijďte s Lipkou a dalšími brněnskými organizacemi oslavit Den Země, svátek zasvěcený planetě Zemi a jarní přírodě. Akce, která se koná 26. dubna od 10 do 17 hodin na nádvoří malebného hradu Veveří, bude v letošním roce věnována tématu potravin a výrobků pocházejících z našeho regionu. Zajímáte-li se o kvalitu potravin a příběh produktů, které kupujete, jistě oceníte informační stánky a především přítomnost farmářů a zemědělců, od kterých bude možné nakoupit jejich výrobky. Malé návštěvníky bude čekat celá řada zábavných a poznávacích her či tvořivých dílen a dospělí si užijí praktické workshopy, přednášky a dokumentární filmy. Připraven bude také kulturní program, v rámci kterého se představí divadlo pro děti Komedianti na káře, taneční vystoupení, divadlo ÚDIF s fyzikálními experimenty a také velký koncert kapely Žamboši, který začne v hodin. Návštěvu oslavy Dne Země můžete spojit také s příjemnou procházkou okolo Brněnské přehrady nebo s výletní plavbou parníkem.

14 LÍSKÁČEK 4/ tipy pro volný čas KOMISE PRO MLÁDEŽ A SPORT VE SPOLUPRÁCI S FK NOVÝ LÍSKOVEC POŘÁDÁ TURNAJ V PÉTANQUE v sobotu 17. května na hřišti pod ulicí Svážná. Začátek v 9 hod. registrace účastníků od 8.30 hod. Pro děti i dospělé, zkušené hráče i začátečníky. Turnaj bude za každého počasí. Zajištěné občerstvení a ceny pro vítěze. Další informace a mapa je na: Závody na BMX dráze v Novém Lískovci Rádi bychom vás pozvali na zajímavou sportovní událost. Ve dnech 3. a 4. května 2014 proběhnou v areálu BMX dráhy v Novém Lískovci bikrosové závody, a to v sobotu Velká Cena Nového Lískovce a v neděli Moravská liga. Závodů se zúčastní jezdci BMX všech věkových kategorií z celé České republiky a Slovenska. Kromě licenčních jezdců si mohou v samostatných kategoriích příchozích jezdců zazávodit také zájemci z řad veřejnosti, k čemuž budou potřebovat pouze své cyklistické vybavení (kolo, helmu, rukavice). Zveme všechny, kteří by si chtěli zkusit změřit síly na skutečných závodech nebo se třeba pouze přijít podívat a zafandit na sportovní akci s účastí kolem 100 jezdců, aby první květnový víkend dorazili na dráhu a jezdce podpořili. Registrace závodníků bude probíhat v areálu BMX dne od hodin do hodin start závodu cca ve 13 hodin a dne od 8.15 hodin do 9.15 hodin start závodu cca v hodin. Přesné informace budou v předstihu zveřejněny na Možnost občerstvení pro jezdce a jejich doprovod bude v areálu BMX dráhy. Na všechny, kdo zavítají do areálu BMX se těší pořádající klub BMX & 4 X TEAM. Nábor do softballového kroužku SK Sever Brno pořádá nábor dětí do softballového oddílu ve věku od 5 do 10 let. Kdy: Každou středu od 17 do 18 hod. Kde: Softballové hřiště na Kamenném vrchu A po tréninku dětí si můžou zatrénovat i rodiče od 18 do hod. Léto se blíží. Přihlaste již nyní Vaše děti na Léto s Kometou! Pro letní prázdniny 2014 jsme připravili 7. týdnů příměstských táborů s plaváním v Kohoutovicích. A nově také 3. termíny Za Lužánkami. Naše zázemí je vždy na sportovním hřišti u ZŠ Chalabalova (Kohoutovice), nebo hřišti FC Nordic (krásné hřiště s umělou trávou Za Lužánkami). Děti mají k dispozici hřiště, sociální zařízení, stan 12 6 metrů s posezením, dále vyhrazené místo v Aquaparku Kohoutovice, nebo na bazénu Za Lužánkami. Na bazénech probíhají 1 2 denně tréninky plavání. Připravovaný program zahrnuje spoustu dalších aktivit např. dětská olympiáda, celotáborová tematická hra, aquadance, závody na člunech, karneval, kreativní odpoledne s malováním na obličej, hravé dopoledne s hasiči, záchranáři a výlet. A bude toho daleko více. Přesný program bude upřesněn vždy týden před začátkem tábora na internetových stránkách. Pro děti jsme připravili také několik zajímavých novinek. Předem na táborech bude zajištěna plná penze. Co to v praxi znamená? Děti dostanou po ranním plavání svačinku, po dopoledním programu oběd v restauraci Ki-Ki a po odpoledním plavání zase svačinku. Svačinky budou vždy odpovídat zdravé vyvážené stravě. Snažíme se tím vést děti ke zdravému životnímu stylu. Nejen sportem, ale také jídlem. Dále bude upraven tematicky program každého týdne. Aby děti, které navštíví více táborů, zažily každý týden něco nového. Doufáme, že tím přispějeme k ještě větší spokojenosti našich svěřenců. Více informací naleznete na nebo na tel Oblastní výbor KČT Jihomoravské oblasti a TOM 0432 Horolezčata pořádají za podpory statutárního města Brna akci pro milovníky hor a vyznavače přírody XXXVIII. SETKÁNÍ VHT NA BABÁCH PROGRAM: Cvičné lezení na skalkách zvaných BABY včetně instruktáže pro začátečníky, túry po zajímavém okolí a místních přírodních zvláštnostech, beseda s účastníky zahraničních vysokohorských túr, posezení u táboráku, promítání diapozitivů v přírodním prostředí, mini TZM. Možnost absolvování výcvikového minima VHT. MÍSTO KONÁNÍ: Táboří se pod vlastními stany na břehu řeky Jihlavy u Lhánic přímo pod skalami. DOPRAVA NA MÍSTO SRAZU: Individuálně autobusem č Rosice Mohelno (linka 423 IDS JMK), výstupní zastávka Lhánice. Z Brna je nutno jet vlakem a přestoupit na autobus ve stanici Tetčice. Od autobusu pěšky přes obec po vlastním značení do údolí řeky Jihlavy na místo srazu. Na neděli bude pro cestu ze Lhánic do Brna zajištěn zvláštní autobus, pokud se předem přihlásí dostatečný počet zájemců (informujte se u vedoucího akce). Vhodné místo na parkování pro automobilisty: Lhánice. BLIŽŠÍ INFORMACE: Vedoucí akce: Miloš Stejskal, tel , TOM HOROLEZČATA ve spolupráci s Komisí pro kulturu Brno-Nový Lískovec srdečně zve na 6. ročník SOUTĚŽE VE VOLNÉM LEZENÍ NA LÍSKOVECKÉM BALVANU v areálu Plachty KV2 v neděli ve 14 hod Soutěžní kategorie dle ročníku narození Nejmladší žactvo do r Mladší žactvo r. 2003, 2002 Starší žactvo r. 2001, 2000, 1999 Kategorie Profi žactvo Přihlášky do soutěže do hod. na místě. Malé občerstvení zajištěno. TOM Horolezčata zve zájemce o lezení a pobyt v přírodě každou středu od 16 do 18 hod. k lezeckému balvanu. Záštitu převzal Ing. Privarčák místostarosta MČ. Akce je finančně podporována MČ Brno-Nový Lískovec.

15 15 LÍSKÁČEK 4/2014 různé RÝŽOVÝ NÁKYP S OVOCEM Suroviny: 18 dkg rýže, 12 dkg mletého cukru, 8 dl mléka, 8 dkg másla,3 vejce, 1 měkký tvaroh, vanilkový cukr, 60 dkg jakéhokoliv ovoce, tuk. Postup: Rýži propláchneme vodou, zalijeme mlékem, osolíme a uvaříme. Polovinu cukru, máslo, žloutky, vanilkový cukr a tvaroh rozmícháme a smícháme s rýžovou kaší. Nakonec vmícháme sníh z bílků, do něhož jsme zašlehali zbytek mletého cukru. Polovinu hmoty dáme do pekáčku, poklademe ovocem a nahoru dáme zbytek hmoty. Nákyp pečeme ve středně vyhřáté troubě a hotové můžeme polít sirupem nebo šťávou z kompotu. BABSKÉ RADY Ocet na sporák. Pokud máte na sporáku skvrny, které už nejdou vydrhnout ani tekutým pískem, zkuste na ně nalít ocet. Ten nechte působit několik hodin. Kyselina octová změkčí zuhelnatělé části a ty pak už setřete pouhou houbičkou. Aby olej nezhnědl. Při smažení pokrmů olej na pánvi rychle ztrácí svou průzračnou barvu a tmavne působením vysokých teplot potravin. Proto ihned, jakmile zapnete ohřev, dejte do pánve pár dřevěných párátek. Olej zůstane krásně čirý po celou dobu smažení. Nádobí opět zazáří. Připečené a zašlé nerezové nádobí se bude opět lesknout jako nové, když ho přečistíte sodou bicarbonou. Stačí trochu nasypat na vlhký hadřík a připáleniny otírat. Za chvilku bude vyleštěné. Tkaničky se třepí. Pokud máte tento problém, smotejte konce tkaniček k sobě a potřete je lakem na nehty. Budou se pak navlékat jako nové. Zdroj: Toprecepty.cz POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: M. C. Beaton: Agatha Raisinová a výletníci z Dembley C. Bomann: Motýlí ostrov R. Cílek: Služebníci zla J. Expert: Vrahova žena C. D. Payne: Brenda Veliká Novinky pro děti: B. Davies: Méďa a kamarádi: Na hřišti D. Krolupperová: Bubáček F. J. Lorente: Zvířátka Z. Pospíšilová: Hravá škola vaření P. Šrut: Šišatý švec a myšut Žebříček pro dospělé: J. Nesbo: Sněhulák E. L. James: Padesát odstínů temnoty J. D. Robb: Neomylný ctitel K. Pancol: Žluté oči krokodýlů P. Taylor: Doktore, ne tak zhurta! Žebříček pro děti: Devatero vílích pohádek Garfield bradami vzhůru Ch. Priestley: Příběhy strýce Montaquea Šmoulové na plovárně Zoubková víla TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Vyměním obecní byt 4+1 na ulici Svážná za menší v Novém Lískovci. Tel Koupím byt s balkonem v Novém Lískovici. Bez RK prosím. Tel.: Nabízím dlouhodobý pronájem volné garáže na ul. P. Křivky. volny.cz nebo Koupím byt v blízkosti bohunické nemocnice, skrz dobré dostupnosti do mé práce. Tel.: Hledám ke koupi byt 1+kk 2+kk s dobrou dostupností na MHD v Bohunicích a Starém Lískovci. Tel.: Koupím pro rodinu byt 4+1 v Novém Lískovci. Jsem koncový zájemce. Tel.: Pronajmu 2+kk v NL s výhledem do parku. CP 60 m 2, terasa 21 m 2. Tel.: Prodám nebo pronajmu garážové stání na ulici Plachty v Novém Lískovci. Tel.: Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a případné opakování:

16 LÍSKÁČEK 4/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Nejsem zásadně proti tomu, když se má něco nového zbudovat, obzvlášť když nová věc bude sloužit ve prospěch nás všech. Proto jsem si loni na jaře se zájmem přečetl úvodní článek v Lískáčku o záměru vytvoření nového náměstí v prostranství mezi starým a novým Albertem a na říjnovém jednání zastupitelstva jsem velmi pozorně sledoval presentaci uvedeného záměru. Nápad vytvořit náměstí, které protíná páteřní komunikace Petra Křivky, není nejzdařilejší. Že by mělo dojít ke zvelebení prostranství před novým Albertem nebo i na druhé straně komunikace, s tím lze jen souhlasit. S čím však nelze souhlasit je nápad zrušit stávající parkoviště u nového Alberta, které z valné většiny slouží jako parkoviště pro naše postižené občany, zámkovou dlažbu vytrhat a tento prostor zatravnit. Má zde tak vzniknout takzvaná klidová zóna. Že bychom v naší městské části měli nadbytek parkovacích míst? Když pominu, kolik asi stálo vybudování uvedeného parkoviště, tak značné prostředky na likvidaci tohoto parkoviště by se daly využít daleko smysluplněji, například na zprovoznění kritizované kašny stojící před Albertem, která už řadu let neslouží svému účelu a slouží spíš jako odpadní koš. A to bychom ještě nějakou tu korunu ušetřili. Jak to však všechno dopadne, se dozvíme možná již v tomto roce, protože podle výše zmíněného článku v Lískáčku by se první etapa, která má zahrnovat prostor před prodejnou nového Alberta, měla realizovat již v letošním roce. Vzhledem k tomu, že se letos na podzim konají místní komunální volby, je i možné, že se tak stane. Nezbývá nám, než si počkat, Chci být však optimista a doufám, že zdravý rozum zvítězí a že s našimi společnými prostředky se bude nakládat s péčí řádného hospodáře. JUDr. Petr Všetečka Další nevhodná výstavba v Novém Lískovci Pod zastávkou MHD Oblá se nachází kousek zeleně a maličká skála, tak zvané centrum B. Je to místo obklopené panelovými domy a nevhodné pro jakoukoliv výstavbu, ať provozovny nebo např. restaurace, jež by omezovala okolní obyvatele a znepříjemňovala jim život. Proto si zde přejí zachování skalnatého kopce a zeleně tak jak je, aby jim sloužila k rekreaci, jako jedno z mála míst mezi paneláky, které není vydlážděné nebo vybetonované. Místo zároveň slouží jako útočiště drobných volně žijících zvířat, které sem zabloudí a které jsou v přírodě užitečné a chráněné. Přesto je v územním plánu tato plocha označena jako rozvojová a tedy plánovaná pro další výstavbu. Kvalita bydlení by zde výrazně poklesla. Dále nad ulicí Petra Křivky, za ulicí Koniklecovou, je tak zvaný Kamenný Vrch, KV2. Celé území je uržované a využívané zahrádkáři. Jedno z mála míst zeleně okolo panelových domů. Navíc je ve svahu, nevhodném pro výstavbu kvůli nedořešené kanalizaci a jedná se o sesuvné území. Oblast přímo sousedí s chráněným územím s výskytem konikleců i další chráněné flory a fauny a je využívána k rekreaci už z doby první republiky. Stavební a výkopové práce by narušili biotop a celou strukturu chráněného území s možným dopadem jeho zániku. Značně zhorší kvalitu bydlení a sníží jeho hodnotu s přímým ekonomickým dopadem. Vlivem narušení podloží může ohrozit i okolní domy. Proti této nevhodné výstavbě, rušení zahrádek a ohrožování přírody, jsem jako občan Josef Schmied, podal připomínku k územnímu plánu. Také jsem se proti tomu postavil jako zastupitel, spolu s celou naší místní organizací strany sociálně demokratické. Překvapuje mě a nevím jak mám rozumět tomu, že paní Ing. Jana Drápalová, jako první místopředsedkyně strany zelených, nechrání přírodu, ale naopak podporuje její likvidaci, asfaltování lesních cest a bagrování ve svahu přímo hraničící s přírodní chráněnou oblastí. Já naopak podporuji zlepšování úrovně života v naší městské části a řešení problémů, které naše obyvatele trápí, tak aby se nám všem zde žilo lépe. Bc. Josef Schmied, ČSSD Má Nový Lískovec nízkonákladové byty pro mladé dvojice a rodiny? Společnost se rozděluje na pár majetných a velkou skupinu nemajetných. Oslovila mne mladá dvojice ze sídliště: Laďo, nevíš o možnosti levného, nájemného bydlení pro mladý pár? Nechceme spolu už jenom chodit. Chceme se vzít a mít děti. Žít šťastně obyčejný, lidský život. Potřebujeme už konečně opustit Mámin-hotel a bydlet spolu! Přirozenou touhu po osamostatnění, se však mnoha mladým párům nedaří proměnit ve šťastnou realitu. Sami říkají: Na to, co vedení Brna-Nového Lískovce nechává stavět developery, ani při nejlepší vůli nenašetříme! Vedení radnice (TOPL, ČSSD, ODS a TOP 09) udělalo velikou chybu = nevyužilo (v r za ,- Kč) zakoupenou budovu Kamínky č. 3 (Starého ALBERTA), k regeneraci a přestavbě na startovací byty (pro mladé dvojice) a sociální byty (pro ekonomicky slabší občany)! Tato investice byla naprosto namístě, vzhledem k tomu, že nájmy z obecních bytů generují každoročně desetimilionové finanční částky. Tržby z prodeje služeb (nájemného) se každý rok zvyšovaly! V roce 2009 byly ,- Kč, v roce ,-Kč, v roce ,-Kč a v roce 2012 to bylo ,-Kč!!! Ke dni , bylo ve Fondu regenerace a rozvoje bydlení (dále FRRB) ,- Kč a ve Fondu rezerv a rozvoje (dále FRR) bylo dalších ,-Kč. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů v rozpočtu Nového Lískovce v roce 2014 je převod Kč z vlastních fondů (FRRB a FRR) hospodářské činnosti! Rozpočet však plánuje na investiční výdaje v bytovém hospodářství jenom ,-Kč, což je pouze 14,5 %-tní návratnost finančních prostředků do bytového hospodářství! Také si kladete logické otázky: Proč Alberta nezregenerovali a nájemné byty v něm nepostavili? Proč jej alespoň neprodali, ale nechali jej developerovi zbořit, aby si na nejlepším stavebním místě v centru postavil dům se 60-ti byty? Kde na takovýto byt vezmete až ,-Kč? Poradí vám paní starostka? Ing. Vladimír Dzurja, Ph.D. STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah

17 17 LÍSKÁČEK 4/2014 ze života naší čtvrti Vítání jara Koniklece V letošním roce vykvetla koniklecová louka o mnoho dříve, než jiné roky a množství návštěvníků bylo opět veliké. A žádný z nich si nezapomněl poklady naší městské části také vyfotit. Tyto fotografie pořídili žáci ZŠ Svážná Šárka a David Jaitnerovi. Letošní rekordní účast turistů pochodu Vítání jara (56) začínající jaro odměnilo nádherně teplým počasím. Sluníčko hřálo tak, že se někteří účastníci odvážili i akrobatických kousků po vratkých kládách přes Bílý potok, podél kterého jsme přes povinnou zastávku v hospůdce na Šmelcovně pokračovali dál, až do Veverské Bítýšky. Svou vytrvalost a obratnost tento rok prokázala i desítka dětí, která se s nadšením a bosýma nohama brodila ledově osvěžující vodou. Už tradičně vítání jara vyvrcholilo za všeobecně dobré nálady na Hálově mlýně. Zde byly paní starostkou a panem místostarostou rozdány turistické diplomy, za úctyhodnou dvacítku jarních kilometrů. Věříme, že jsme jaro dostatečně přivítali a srdečně zveme na další akce pořádané komisí pro kulturu. Fotografie z akce naleznete též na facebookových stránkách Kultura Nový Lískovec. Za komisi pro kulturu Jan Privarčák, místostarosta, foto: Leoš Mikulášek Lyžaři ze Svážné Letošní zima skončila, aniž si řada z nás všimla, že vůbec někdy začala. Sněhu a zimních radovánek jsme si letos příliš neužili. A proto jsme se s dětmi vydali za umělým sněhem na jednodenní lyžařské zájezdy do SKI areálu Olešnice. Žáci třetích až pátých tříd ZŠ Svážná zde zdokonalovali své lyžařské dovednosti. Pro některé děti to byla přímo lyžařská premiéra. Poslední zájezd se uskutečnil začátkem března. A tak nás učitele ze Svážné potěšilo, že se i v tomto teplém jarním období našlo dostatek malých odvážných lyžařů. Slunce svítilo, svah byl zasněžen, upraven, málo zaplněn. Bylo to příjemné rozloučení se zimou a lyžováním. Mgr. Jitka Belžíková Vědci z prvních tříd V pondělí 10. března se žáci 1.A a 1.B ZŠ Kamínky zúčastnili výukového programu Věda v prostoru v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity Brno. Program byl velmi zajímavý, přiměřený věku dětí. Nejdříve se žáci seznámili s vědeckou laboratoří a poté následovala řada pokusů, které prováděli sami zkoumání složení vzduchu, skládání a rozkládání barev. Na závěr jim studenti přírodovědecké fakulty ukázali, jak se dá snadno vytvořit mlha. Všichni odcházeli domů nadšeni a už se moc těší na další program, který se uskuteční v květnu. Mgr. Jana Chytilová a Mgr. Bohdana Minářová

18 LÍSKÁČEK 4/ inzerce VRAŤTE PROGRAM V TV AŽ O HODIN ZPĚT 48 POUZE U NÁS TELEVIZNÍ TARIFY BUDOUCNOSTI U VÁS DOMA JIŽ OD Sestavte si svou televizi na míru svobodný výběr televizních kanálů plaťte jen za to, co chcete sledovat funkce chytré televize (zastavení programu, možnost vrátit zpět až o 48 hodin, přehrání pořadu od začátku) TENISOVÝ A BADMINTONOVÝ TÁBOR Výuka s profesionálními trenéry. Cena 2.900,- Kč VŠESPORTOVNÍ TÁBOR Výuka gymnastiky, tenisu, badmintonu a míčových her. Cena 2.290,- Kč TANEČNÍ TÁBOR Různé styly moderních tanců, gymnastická průprava. Cena 1.900,- Kč V ceně program od 8,00 do 17,00 hod včetně stravy a pitného režimu. Krásné prostředí, profesionální a odborný dozor. Více na na tel nebo na mailu Přihlášky posílejte do Krásné sportovní centrum s kavárnou se nachází 5minut od Campus Square, ulice Chironova 8 (dostupnost trolejbus 26 a 37, linka 50 zastávka Kamenný vrch) Objednávejte na telefonu nebo na NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

1. Základní údaje. 2. Popis služby. Dodavatel. Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen "dodavatel")

1. Základní údaje. 2. Popis služby. Dodavatel. Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen dodavatel) 1. Základní údaje Dodavatel Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen "dodavatel") Provozovna Opavská 46, 312 00 Plzeň Provozní doba: na telefonické objednání:

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY Reklamační řád RP Climbing s.r.o. Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více