Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY VRBNO, příspěvková organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262, IČ Tel.: , Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno (Vnitřní pravidla Domova pro seniory Vrbno)

2 Vážení klienti, vítáme vás v Domově pro seniory Vrbno a dovolujeme si vám předložit Pravidla soužití, ve kterých naleznete řadu užitečných informací, pravidel a povinností souvisejících s vaším pobytem u nás. Doufáme, že dodržování těchto Pravidel soužití pro vás nebude těžké a že vám naopak usnadní orientaci a pomůže při adaptaci v novém prostředí. Rádi přijmeme vaše případné podněty či připomínky k jejich obsahu či celkovému způsobu poskytování sociální služby. Příjemný pobyt vám přeje Mgr. Pavla Žaludová ředitelka Domova pro seniory Vrbno, p. o. 2

3 Obsah 1. Ubytování 2. Klíčový pracovník 3. Stravování 4. Aktivizační a zájmová činnost 5. Osobní hygiena 6. Prádlo 7. Úklid 8. Úschova cenných a jiných věcí 9. Zdravotní a ošetřovatelská péče 10. Pobyt mimo Domov 11. Návštěvy 12. Doba klidu 13. Poštovní zásilky 14. Škody 15. Podněty a stížnosti 16. Používání vlastních elektrospotřebičů 17. Výplata důchodu a úhrada za sjednané služby 18. Kolektivní soužití, vzájemné vztahy 19. Opatření při porušování pravidel pobytu a možnosti vypovězení smlouvy 20. Rozsah platnosti 3

4 1. Ubytování Po příchodu do Domova jste ubytován v pokoji, který jsme vám nabídli při uzavírání smlouvy. V pokoji je vám kromě lůžka k dispozici skříň, noční stolek, židle, podle potřeby jídelní stolek, toaletní křeslo. Ke společnému užívání s ostatními spolubydlícími slouží jídelní stůl, případně zástěna. Pokoj si můžete vyzdobit podle vlastního vkusu, popř. vybavit i svými věcmi. Lze si ho také uzamknout. Máte nárok na svůj klíč od pokoje a uzamykatelnou skříňku, skříň či noční stolek. Součástí bydlení jsou také společné prostory. V přízemí budovy se nachází televizní místnost, dílna, jídelna, zahrada. V I. poschodí kuchyňka, klubovna, televizní koutek. Společné WC a koupelna je k dispozici na každém oddělení a lze si je při používání kdykoliv zevnitř uzamknout. K přepravě mezi jednotlivými podlažími slouží osobní výtah, případně pojízdná schodišťová sedačka. Budova se uzamyká z důvodu bezpečnosti: v letním období ve 20:00 hod. v zimním období v 19:00 hod. V době uzamčení budovy vám na požádání odemkne budovu kterýkoliv pracovník přímé péče, zvenku můžete použít zvonek. Kouříte-li, je pro vás vyhrazena kuřárna v přízemí budovy a venkovní prostory v areálu zahrady. Nelze kouřit v pokoji, na chodbách, WC a v jiných prostorách Domova. Telefonický kontakt je možný pomocí přenosného telefonu. Úhrada za hovor se platí sloužícímu personálu na základě výpisu volání. 4

5 Zjistíte-li v průběhu pobytu, že vám pokoj nevyhovuje, je možné podat si žádost o přestěhování na jiný pokoj. Pracovníci Domova se budou snažit vyhovět vaší žádosti, bude-li volné místo v opačném případě budete muset nějakou dobu posečkat, až pro vás vhodný pokoj nalezneme. Budete-li mít zájem o ubytování v jednolůžkovém pokoji, podejte si, prosím, písemnou žádost a odevzdejte ji v kanceláři sociálních pracovníků. Pokud budete potřebovat při sepsáním či předání žádosti pomoc, můžete požádat svého klíčového pracovníka nebo kteréhokoli zaměstnance přímé péče. Vzhledem k tomu, že Domov má k dispozici pouze 3 jednolůžkové pokoje, budeme postupovat v souladu s následujícími pravidly: - rozhoduje datum podání žádosti (přednost má žadatel, který podal žádost dříve) a současně - pokoj je pro daného uživatele vhodný (např.): a) žadatel má zhoršenou schopnost v oblasti fyziologické potřeby (pokoj je vhodný, pokud je umístěn blízko WC), b) žadatel má zhoršenou schopnost v oblasti tělesné hygieny (pokoj je vhodný, pokud je umístěn blízko koupelny), c) žadatel má zhoršenou schopnost v oblasti mobility (pokoj je vhodný, pokud je umístěn v bezbariérové části Domova) d) žadatel má specifické zdravotní problémy, které brání soužití na vícelůžkovém pokoji. Sociální pracovníci, kteří mají evidenci těchto žádostí na starosti, průběžně informují na poradách vedení o všech změnách (podání nových žádostí, zrušení stávajících žádostí). V případě uvolnění jednolůžkového pokoje pak vedoucí pracovníci ve spolupráci s pracovníky přímé péče rozhodnou v souladu s uvedenými pravidly, kterému žadateli bude vyhověno. V případě nutných provozních důvodů můžeme i my požádat vás, abyste se přestěhoval(a) na jiný pokoj. Těmito provozními důvody jsou: - neshody mezi spolubydlícími; - změna zdravotního stavu; - malování, opravy a úpravy pokoje - organizační změna pro optimální využití ubytovací kapacity O stěhování rozhodují vedoucí pracovníci ve spolupráci s pracovníky přímé péče a může se uskutečnit s vaším souhlasem. 5

6 Během Vašeho pobytu v Domově vám doporučujeme (pokud nejste upoutáni na lůžko) nosit přes den pohodlné domácí oblečení a bezpečnou obuv, není vhodné pyžamo ani župan. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. vytvářet klidné sociální prostředí, které přináší uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života, klademe důraz na zdvořilé chování zaměstnanců k obyvatelům, obyvatel Domova k sobě navzájem, ale i zaměstnancům a návštěvníkům Domova. Ke kultuře bydlení patří rovněž udržování pořádku a šetrné zacházení s vybavením Domova i osobním majetkem našich obyvatel. Za nežádoucí proto považujeme následující chování: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova (např. hlukem, zápachem, špínou, nepořádkem, bezdůvodným svícením v noci, přílišným větráním tak, že je druhému zima, zasahováním do prostoru druhých), - kouření na pokoji, chodbách, WC a společných prostorách Domova (povoleno pouze ve vyhrazených prostorách kuřárna, venkovní prostory v areálu zahrady), - nedbalostní nebo úmyslné ničení vybavení Domova (např. ničení uzamykatelných stolků skladováním plesnivých potravin, ničení skříní skladováním těžkých předmětů, extrémně znečištěného nebo mokrého oblečení či obuvi, úmyslné rozbíjení vybavení Domova), - používání osobních věcí spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova bez jeho svolení (např. pouštění rádia nebo televize, používání cizího nádobí, hygienických či toaletních potřeb, obuvi nebo oblečení), hrubé porušování Pravidel soužití - slovní nebo fyzické napadení spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova (např. křik, nadávky, urážky, strkání, bouchání, nepřístojné chování z důvodu nadměrného užívání alkoholických nápojů), - zcizení osobních věcí nebo financí spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova (krádež cizích věcí nebo financí ze stolku, skříně, pokoje, společných prostor). Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, v případě prokázání viny budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze 6

7 smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného, ale opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. u hrubého porušování pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 2. Klíčový pracovník Po příchodu do Domova vám bude přidělen klíčový pracovník. Je to sestřička pečovatelka, která se bude zajímat o vaše potřeby, požadavky a přání a bude vám nápomocna při jejich dosažení či plnění. Společně budete plánovat poskytování služby, hodnotit a přehodnocovat její průběh. Nebudete-li se svým klíčovým pracovníkem spokojeni nebo si budete přát jiného, můžete podat vedoucímu přímé péče (manažerovi kvality) návrh na jeho výměnu. 3. Stravování V Domově je podávána celodenní strava, včetně stravy dietní. Je na vašem rozhodnutí, co a kdy budete jíst a pít. V pracovní dny je možné vybrat si ze tří druhů obědů. 7

8 Budete-li nespokojeni se stravou, obraťte se na manažera kvality sociální péče nebo na kteréhokoliv pracovníka přímé péče. Vaše nespokojenost se bude řešit na poradách a s vedoucí kuchyně. Strava se vydává v tomto čase: Snídaně (+ svačina): Oběd: Svačina odpolední: Večeře: Večeře II. (dia): od 08:00 hod. od 12:00 hod. od 14:30 hod. od 17:00 hod. od 20:00 hod. Přehled o vydávání stravy je vyvěšen na nástěnkách na jednotlivých odděleních. Rychle se kazící potraviny (uzeniny, saláty, apod.) si můžete uložit v lednici v kuchyňce nebo v denní místnosti. Potraviny označí personál jménem a příjmením uživatele, datem uložení do lednice a sleduje dobu použitelnosti výrobku. V návštěvních a v televizních koutcích a v kuchyňce v 1. poschodí je vám k dispozici rychlovarná konvice, kterou můžete kdykoliv používat za dodržení bezpečnostních opatření. V kuchyňce v 1. patře je rovněž k dispozici mikrovlnná trouba, pracovníci v sociálních službách Vám na požádání dopomohou s ohřevem stravy. 4. Aktivizační a zájmová činnost Pro využití vašeho volného času máme připravenu řadu zájmových aktivit a aktivizačních programů. Záleží jen na vás, co si z nabídky vyberete. Týdenní program aktivit je také vyvěšen na nástěnkách na jednotlivých poschodích. Informaci o volnočasových aktivitách vám předá i každý pracovník přímé péče. Budete-li si přát některých aktivit zúčastnit či se zúčastňovat pravidelně (i mimo Domov), pracovníci jsou ochotni vám poskytnout kdykoliv potřebnou pomoc nebo podporu. 5. Osobní hygiena Osobní hygienu můžete provádět v koupelně nebo ve svém pokoji. Podle individuální potřeby vám poskytnou při provádění hygieny pomoc nebo podporu pracovníci přímé péče. Obyvatelé Domova se dle svých potřeb koupou či sprchují sami nebo s pomocí personálu. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu je žádoucí, aby osobní hygienu prováděli minimálně jedenkrát za týden. Dbejte, prosím, o osobní čistotu, i čistotu prádla, zpříjemníte tím pobyt v Domově sobě i ostatním. 8

9 Kadeřnické, holičské a pedikérské služby se nacházejí ve městě Vrbně. S jejich zprostředkováním vám rovněž pomohou pracovníci přímé péče či sociální pracovníci. Tyto služby mohou být podle individuálních potřeb poskytnuty také v Domově. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. umožnit prožití důstojného života, podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů služby, klademe důraz na zachování důstojnosti každého obyvatele našeho zařízení a čistotu prostředí. Jelikož dodržování osobní hygieny, očisty těla a čistoty prádla jsou nezbytnými předpoklady pro zachování lidské důstojnosti, dbáme na to, aby naši obyvatelé dodržovali základní hygienická pravidla. Za nežádoucí proto považujeme následující chování: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že z důvodu nedodržování základních hygienických návyků budete svým zápachem či nečistotou znepříjemňovat pobyt ostatním (mezi zdravé návyky patří umývání, sprchování, koupání, ústní hygiena, umývání vlasů, stříhání nehtů, holení), - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že budete chodit ve znečištěném, zapáchajícím nebo mokrém oděvu či obuvi. Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno konkrétní porušení pravidel. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 9

10 6. Prádlo Praní osobního prádla, žehlení a opravy se provádí v prádelenském provozu Domova. Pracovníci přímé péče vám podle vaší potřeby pomohou s převlékáním, výměnou osobního prádla a předáváním nečistého prádla k praní. Povlečení ložní prádlo je měněno podle potřeby, nejméně však 1x za 2 týdny. Oblíbené je vlastní ložní prádlo. Praní veškerého ložního prádla zajišťuje prádelenský provoz. Obyvatelé Domova si dle svých schopností odnášejí špinavé prádlo do prádelny sami či za pomoci personálu. Po příchodu do Domova vám bude vaše prádlo označeno jmenovkou na skrytém místě. 7. Úklid Pracovnice úklidu provádějí denně běžný úklid pokojů, chodeb, WC a dalších prostor. Pečovatelky provedou s vaším souhlasem pořádek také ve vašem pokoji, pomohou také s úklidem skříně i nočního stolku. Doporučujeme pravidelné větrání pokojů. Podle svých schopností se můžete zapojit do úklidu (např. větrání, zalévání květin, vynášení odpadků a podobně) a především pečovat o své drobné osobní předměty (sošky, hrníčky, vázičky...). Je zakázáno vyhazovat jakékoliv odpadky z oken, případně je pohazovat v přilehlé zahradě. Při vytírání podlah na vlhko, je nutné dbát při chůzi opatrnosti. Velký úklid probíhá každý měsíc a zhruba jednou za čtvrtletí se myjí okna. Domov pro seniory Vrbno je zapojen do třídění odpadu. Buďte ohleduplní k ostatním obyvatelům Domova i personálu a udržujte svůj pokoj i společné prostory v pořádku a čistotě. 10

11 V případě, kdy obyvatel Domova nedodržuje základní hygienické zvyklosti a ohrožuje tím zdraví své i ostatních (např. skladuje shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňuje okolí zápachem ze skříně nebo osobních věcí apod.), je povinen umožnit zaměstnancům zařízení provést za přítomnosti dalšího pověřeného zaměstnance potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.). Opatření na pokoji se uskuteční za přítomnosti obyvatele. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. umožnit prožití důstojného života uživatelů služby, vytvářet klidné sociální prostředí, přinášet uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života, klademe důraz na čistotu prostředí v našem zařízení. Jelikož kultura a čistota prostředí jsou základními předpoklady pro prožívání důstojného života, dbáme na to, aby naši obyvatelé dodržovali základní hygienické zvyklosti. Za nežádoucí proto považujeme následující situace: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že z důvodu nedodržování základních hygienických zvyklostí budete zápachem či nečistotou znepříjemňovat pobyt ostatním (např. skladováním shnilých nebo plesnivých potravin, znečištěných osobních věcí, oděvů či obuvi), - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že nebudete dodržovat pořádek na pokoji, ve společných prostorách, zahradním areálu nebo v bezprostředním okolí domova (např. vyhazování odpadků z oken, znečišťováním podlah, sociálních zařízení a vybavení Domova, pohazování cigaretových nedopalků na zem, hromaděním věcí na pokoji). Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o 11

12 poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno konkrétní porušení pravidel. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 8. Úschova cenných a jiných věcí Budete-li mít potřebu zajistit své doklady, vkladní knížky, popř. jiné cennosti před ztrátou nebo odcizením, lze je dát v Domově do úschovy. Budou uloženy sociálním pracovníkem do trezoru, odkud si je můžete kdykoliv vyzvednout. Peníze je možné uložit na vlastní účet v některém peněžním ústavu či na vkladní knížku. 9. Zdravotní a ošetřovatelská péče Svého lékaře si můžete ve spolupráci s dokumentační sestrou sami zvolit. Podle individuálních potřeb zajišťujeme zdravotní lékařskou péči u privátních lékařů z Vrbna pod Pradědem. Ošetřovatelskou a zdravotní péči poskytují v Domově zdravotní sestry na základě ordinace lékaře. Způsob užívání léků záleží na tom, jak se rozhodnete zda léky bude mít u sebe a budete je užívat sami nebo přenecháte tuto záležitost zdravotním sestrám. Je ve vašem zájmu dodržovat dietní a léčebný režim. Pokud se rozhodnete jej nedodržovat, budete poučeni dokumentační sestrou, popř. jinou zdravotní sestrou o zdravotních následcích, které vám tímto nedodržováním mohou vzniknout. Pokud nebudete s ošetřovatelskou a zdravotní péčí spokojeni, můžete si podat stížnost. 10. Pobyt mimo Domov Máte kdykoliv možnost opustit Domov a pobývat mimo něj. Budeme rádi, když nám tuto skutečnost oznámíte předem, před odchodem vám předáme potřebné léky a kartu zdravotní pojišťovny, v případě úschovy občanského průkazu vám bude vydán. Za řádně odhlášenou uhrazenou stravu vám budou vráceny peníze. 12

13 Je-li Domovu po dobu vaší nepřítomnosti vyplácen příspěvek na péči, bude vám vrácena odpovídající část příspěvku (pokud se budete léčit v nemocnici celý měsíc od prvního do posledního dne, příspěvek na péči vám ze zákona nenáleží). 11. Návštěvy Své návštěvy můžete během dne přijímat kdykoliv. Jen při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie) mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány. Pobývat se svou návštěvou můžete ve svém pokoji, v přízemí v televizní místnosti, v I. patře pak v klubovně, v návštěvním či televizním koutku. S návštěvou můžete posedět i na lavičkách v zahradním areálu. Je potřebné dbát na to, aby návštěvy nepřiměřeně nerušily vaše spolubydlící. Prosíme návštěvy, aby se zapisovaly do knihy návštěv u hlavního vchodu. 12. Doba klidu Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 06:00 hodin. V této době je nutné, aby nedocházelo k rušení ostatních spolubydlících. Televizi můžete sledovat na pokoji i v době nočního klidu, ovšem pokud tím nebudete rušit spolubydlící (můžete použít např. sluchátka). Rovněž můžete využít televizi ve společenských místnostech Domova. Výjimka může nastat v případě podávání léků nebo při provádění úkonu ošetřovatelské nebo lékařské péče. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. umožnit prožití důstojného života uživatelů služby, vytvářet klidné sociální prostředí, přinášet uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života, klademe důraz na nutnost dodržování nočního klidu. Za nežádoucí proto považujeme následující situace: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího tím, že nebudete dodržovat noční klid na pokoji (např. bezdůvodným rozsvěcením velkého světla v nočních hodinách, hlukem ze zapnutého televizoru či rádia, hlasitým mluvením, buzením spolubydlícího, boucháním dveřmi, návštěvami na cizích pokojích). 13

14 Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno konkrétní porušení pravidel. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 13. Poštovní zásilky Poštovní zásilky jsou pro uživatele doručovány každý pracovní den. Obyčejné zásilky jsou předávány adresátům prostřednictvím poštovních schránek, umístěných u vchodu do Domova. Imobilním uživatelům služby je předávána pošta na pokoji. V případě, že uživatel služby není schopen podpisu, je mu zásilka předána v souladu s pravidly České pošty. Balíky a doporučená psaní jsou předávány přímo na pokojích uživatelů, popřípadě si uživatelé sami tyto poštovní zásilky na poště vyzvedávají. Denní tisk vám může být doručován do schránky Domova. Zasílat své zásilky můžete na poště sami osobně nebo prostřednictvím zprostředkovatele, kterým je pověřený pracovník. 14

15 14. Škody Způsobíte-li v průběhu pobytu Domovu nebo jinému uživateli nějakou hmotnou škodu, budete muset tuto škodu uhradit. 15. Podněty a stížnosti Jestliže se v průběhu služby setkáte s nevhodným jednáním některého pracovníka Domova či obyvatele, nebo jste nespokojen se způsobem poskytování služby, můžete podat podnět či stížnost kterémukoliv pracovníkovi, manažeru kvality sociální péče, dokumentační sestře, sociálním pracovníkům, případně ředitelce Domova, a to jak ústně, tak písemně (např. vhozením do schránky důvěry). Vaše stížnost bude patřičně vyřízena v souladu s pravidly pro vyřizováním stížností. Tato pravidla jsou vám k dispozici na každém poschodí, jsou zde přiloženy i formuláře pro podávání stížností. 16. Používání vlastních elektrospotřebičů V Domově lze používat vlastní elektrospotřebiče. Před příchodem do Domova je nutné nechat provést jejich revizi. Pokud nemáte možnost zajistit si revizi elektrospotřebičů, necháme ji provést na vaše náklady. Domov také zajišťuje pravidelné revize, které jste povinni hradit ze svých finančních prostředků. Při používání vlastní televize či rádia je také nutné uhradit televizní a rozhlasový poplatek. 17. Výplata důchodu a úhrada sjednaných služeb Přijímat důchod lze na váš účet nebo hromadným seznamem na účet Domova, popř. je možné si důchod nechat zasílat poštovní poukázkou. Výplata důchodu je každého 15. dne v měsíci. Připadne-li tento den na sobotu, je výplatním dnem předcházející výplatní den (pátek). Pokud připadne na tento den neděle nebo svátek, vyplácí se až následující pracovní den (pondělí). 15

16 Při vašem pobytu mimo Domov vám můžeme na základě vašeho přání zaslat důchod snížený o úhradu za služby a o poštovní poplatek do místa, kde se právě nacházíte. 1) Úhrada za služby se provádí při zařazení na hromadný výplatní seznam převodem na účet Domova. 2) Pokud platíte úhradu v hotovosti, je potřebí ji zaplatit v pokladně Domova nejpozději do 25. dne v kalendářním měsíci. 3) Pokud provádíte úhradu příkazem ze svého účtu, nutno rovněž uhradit do 25. dne v měsíci. Se zůstatkem důchodu můžete naložit podle Vašeho přání takto: a) zůstatek si nechat vyplatit přímo do vašich rukou (osobní převzetí). Převzetí výplaty potvrdíte svým podpisem ve výplatním seznamu. Jestliže nejste schopen podpisu stvrzující převzetí zůstatku důchodu, podepíší se za vás svědci, zvláštní příjemci (sociální pracovnice) a pověření zaměstnanci; b) zůstatek si nechat uložit na vaši vkladní knížku nebo osobní účet u peněžního ústavu; c) písemně požádat sociálního pracovníka, aby zůstatek vašeho důchodu předával vašemu klíčovému pracovníkovi, který s ním bude hospodařit dle vašich přání a potřeb. Nakládání se zůstatkem důchodu uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům se řídí pokyny opatrovníka nebo Okresního soudu. Nakládání se zůstatkem důchodu uživatelů, kteří mají ustanoveného zvláštního příjemce dávky, se řídí pokyny Městského úřadu. 18. Kolektivní soužití, vzájemné vztahy Základní podmínkou bezproblémového soužití je slušné a zdvořilé chování obyvatel Domova k sobě navzájem i k zaměstnancům zařízení. 16

17 19. Opatření při porušování Pravidel soužití s možnosti vypovězení smlouvy Hrubé či agresivní jednání, slovní napadání osob, vydírání, zneužívání, urážení, narušování soužití s ostatními, nepřístojné chování z důvodu nadměrného užívání alkoholických nápojů apod. je hrubým porušením Pravidel soužití a důvodem k udělení NAPOMENUTÍ MANAŽERA KVALITY. Za hrubé porušování Pravidel soužití je rovněž považováno: a) zaviněné nezaplacení úhrady za služby a pobyt, kdy úhrada nebyla zaplacena ani do 15. dne v následujícím měsíci po písemném upozornění; b) jestliže uživatel jedná a vystupuje vůči zaměstnancům poskytovatele nebo jiným uživatelům způsobem, kterým jsou hrubě porušována jejich lidská a občanská práva a oprávněné zájmy, jejich důstojnost apod.; c) vědomé fyzické napadení personálu Domova nebo jiných uživatelů; d) spáchání úmyslného trestného činu nebo činu vykazující znaky trestného činu souvisejícího s pobytem v Domově; e) jestliže Uživatel i po napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Vnitřních pravidel Dps, zejména: článku 1. Ubytování článku 5. Osobní hygiena článku 7. Úklid článku 12. Doba klidu; f) zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud nebyla úhrada za ubytování a stravu uhrazena v plné výši. Opakované nebo soustavného porušování Pravidel soužití a nedocílení nápravy po dvou písemných napomenutích může vést až k výpovědi smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany Domova. 20. Rozsah platnosti 1. Tato Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno jsou platná od a současně se jimi nahrazují Vnitřní pravidla DPS Vrbno ze dne Pravidla soužití pozbývají pro uživatele účinnosti dnem ukončení platnosti smlouvy. DOLOŽKA: Uživatel/ka (zákonný zástupce) byl/a s těmito Pravidly soužití seznámen/a srozumitelnou formou a svým podpisem stvrzuje, že porozuměl/a jejich obsahu: 17

18 datum a podpis uživatele Schválila Mgr. Pavla Žaludová ředitelka Domova pro seniory Vrbno, p. o... datum a podpis zákon. zástupce 18

PRŮVODCE POSKYTOVANOU SLUŽBOU. DOMOV PRO SENIORY VRBNO, p. o. Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem Tel.:

PRŮVODCE POSKYTOVANOU SLUŽBOU. DOMOV PRO SENIORY VRBNO, p. o. Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem Tel.: PRŮVODCE POSKYTOVANOU SLUŽBOU DOMOV PRO SENIORY VRBNO, p. o. Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 792 23 Tel.: 554 751 823 Vážení uživatelé, případní žadatelé o službu, dovolujeme si vám předložit našeho Průvodce

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

P R A V I D L A S O U Ž I T Í

P R A V I D L A S O U Ž I T Í Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 Javorník P R A V I D L A S O U Ž I T Í (Domácí řád) 1 Vážení klienti, vítáme vás v Domově pro seniory Javorník a dovolujeme si vám předložit Domácí

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace Domácí řád stručně 1. Naše poslání: ubytování a celodenní poskytování podpory a pomoci při zajištění denních potřeb, včetně základních služeb

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská 301 687 06 Velehrad telefon vrátnice: 572 433 070 e-mail: webové stránky: kopretina@ouss-uh.cz www.ssluh.cz vedoucí

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení Domácí řád DOZP Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád DOZP je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Domácí řád

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar. bydliště: v textu této smlouvy dále jen klient Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Domov se zvláštním režimem budova C

Domov se zvláštním režimem budova C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více