Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY VRBNO, příspěvková organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262, IČ Tel.: , Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno (Vnitřní pravidla Domova pro seniory Vrbno)

2 Vážení klienti, vítáme vás v Domově pro seniory Vrbno a dovolujeme si vám předložit Pravidla soužití, ve kterých naleznete řadu užitečných informací, pravidel a povinností souvisejících s vaším pobytem u nás. Doufáme, že dodržování těchto Pravidel soužití pro vás nebude těžké a že vám naopak usnadní orientaci a pomůže při adaptaci v novém prostředí. Rádi přijmeme vaše případné podněty či připomínky k jejich obsahu či celkovému způsobu poskytování sociální služby. Příjemný pobyt vám přeje Mgr. Pavla Žaludová ředitelka Domova pro seniory Vrbno, p. o. 2

3 Obsah 1. Ubytování 2. Klíčový pracovník 3. Stravování 4. Aktivizační a zájmová činnost 5. Osobní hygiena 6. Prádlo 7. Úklid 8. Úschova cenných a jiných věcí 9. Zdravotní a ošetřovatelská péče 10. Pobyt mimo Domov 11. Návštěvy 12. Doba klidu 13. Poštovní zásilky 14. Škody 15. Podněty a stížnosti 16. Používání vlastních elektrospotřebičů 17. Výplata důchodu a úhrada za sjednané služby 18. Kolektivní soužití, vzájemné vztahy 19. Opatření při porušování pravidel pobytu a možnosti vypovězení smlouvy 20. Rozsah platnosti 3

4 1. Ubytování Po příchodu do Domova jste ubytován v pokoji, který jsme vám nabídli při uzavírání smlouvy. V pokoji je vám kromě lůžka k dispozici skříň, noční stolek, židle, podle potřeby jídelní stolek, toaletní křeslo. Ke společnému užívání s ostatními spolubydlícími slouží jídelní stůl, případně zástěna. Pokoj si můžete vyzdobit podle vlastního vkusu, popř. vybavit i svými věcmi. Lze si ho také uzamknout. Máte nárok na svůj klíč od pokoje a uzamykatelnou skříňku, skříň či noční stolek. Součástí bydlení jsou také společné prostory. V přízemí budovy se nachází televizní místnost, dílna, jídelna, zahrada. V I. poschodí kuchyňka, klubovna, televizní koutek. Společné WC a koupelna je k dispozici na každém oddělení a lze si je při používání kdykoliv zevnitř uzamknout. K přepravě mezi jednotlivými podlažími slouží osobní výtah, případně pojízdná schodišťová sedačka. Budova se uzamyká z důvodu bezpečnosti: v letním období ve 20:00 hod. v zimním období v 19:00 hod. V době uzamčení budovy vám na požádání odemkne budovu kterýkoliv pracovník přímé péče, zvenku můžete použít zvonek. Kouříte-li, je pro vás vyhrazena kuřárna v přízemí budovy a venkovní prostory v areálu zahrady. Nelze kouřit v pokoji, na chodbách, WC a v jiných prostorách Domova. Telefonický kontakt je možný pomocí přenosného telefonu. Úhrada za hovor se platí sloužícímu personálu na základě výpisu volání. 4

5 Zjistíte-li v průběhu pobytu, že vám pokoj nevyhovuje, je možné podat si žádost o přestěhování na jiný pokoj. Pracovníci Domova se budou snažit vyhovět vaší žádosti, bude-li volné místo v opačném případě budete muset nějakou dobu posečkat, až pro vás vhodný pokoj nalezneme. Budete-li mít zájem o ubytování v jednolůžkovém pokoji, podejte si, prosím, písemnou žádost a odevzdejte ji v kanceláři sociálních pracovníků. Pokud budete potřebovat při sepsáním či předání žádosti pomoc, můžete požádat svého klíčového pracovníka nebo kteréhokoli zaměstnance přímé péče. Vzhledem k tomu, že Domov má k dispozici pouze 3 jednolůžkové pokoje, budeme postupovat v souladu s následujícími pravidly: - rozhoduje datum podání žádosti (přednost má žadatel, který podal žádost dříve) a současně - pokoj je pro daného uživatele vhodný (např.): a) žadatel má zhoršenou schopnost v oblasti fyziologické potřeby (pokoj je vhodný, pokud je umístěn blízko WC), b) žadatel má zhoršenou schopnost v oblasti tělesné hygieny (pokoj je vhodný, pokud je umístěn blízko koupelny), c) žadatel má zhoršenou schopnost v oblasti mobility (pokoj je vhodný, pokud je umístěn v bezbariérové části Domova) d) žadatel má specifické zdravotní problémy, které brání soužití na vícelůžkovém pokoji. Sociální pracovníci, kteří mají evidenci těchto žádostí na starosti, průběžně informují na poradách vedení o všech změnách (podání nových žádostí, zrušení stávajících žádostí). V případě uvolnění jednolůžkového pokoje pak vedoucí pracovníci ve spolupráci s pracovníky přímé péče rozhodnou v souladu s uvedenými pravidly, kterému žadateli bude vyhověno. V případě nutných provozních důvodů můžeme i my požádat vás, abyste se přestěhoval(a) na jiný pokoj. Těmito provozními důvody jsou: - neshody mezi spolubydlícími; - změna zdravotního stavu; - malování, opravy a úpravy pokoje - organizační změna pro optimální využití ubytovací kapacity O stěhování rozhodují vedoucí pracovníci ve spolupráci s pracovníky přímé péče a může se uskutečnit s vaším souhlasem. 5

6 Během Vašeho pobytu v Domově vám doporučujeme (pokud nejste upoutáni na lůžko) nosit přes den pohodlné domácí oblečení a bezpečnou obuv, není vhodné pyžamo ani župan. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. vytvářet klidné sociální prostředí, které přináší uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života, klademe důraz na zdvořilé chování zaměstnanců k obyvatelům, obyvatel Domova k sobě navzájem, ale i zaměstnancům a návštěvníkům Domova. Ke kultuře bydlení patří rovněž udržování pořádku a šetrné zacházení s vybavením Domova i osobním majetkem našich obyvatel. Za nežádoucí proto považujeme následující chování: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova (např. hlukem, zápachem, špínou, nepořádkem, bezdůvodným svícením v noci, přílišným větráním tak, že je druhému zima, zasahováním do prostoru druhých), - kouření na pokoji, chodbách, WC a společných prostorách Domova (povoleno pouze ve vyhrazených prostorách kuřárna, venkovní prostory v areálu zahrady), - nedbalostní nebo úmyslné ničení vybavení Domova (např. ničení uzamykatelných stolků skladováním plesnivých potravin, ničení skříní skladováním těžkých předmětů, extrémně znečištěného nebo mokrého oblečení či obuvi, úmyslné rozbíjení vybavení Domova), - používání osobních věcí spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova bez jeho svolení (např. pouštění rádia nebo televize, používání cizího nádobí, hygienických či toaletních potřeb, obuvi nebo oblečení), hrubé porušování Pravidel soužití - slovní nebo fyzické napadení spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova (např. křik, nadávky, urážky, strkání, bouchání, nepřístojné chování z důvodu nadměrného užívání alkoholických nápojů), - zcizení osobních věcí nebo financí spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova (krádež cizích věcí nebo financí ze stolku, skříně, pokoje, společných prostor). Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, v případě prokázání viny budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze 6

7 smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného, ale opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. u hrubého porušování pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 2. Klíčový pracovník Po příchodu do Domova vám bude přidělen klíčový pracovník. Je to sestřička pečovatelka, která se bude zajímat o vaše potřeby, požadavky a přání a bude vám nápomocna při jejich dosažení či plnění. Společně budete plánovat poskytování služby, hodnotit a přehodnocovat její průběh. Nebudete-li se svým klíčovým pracovníkem spokojeni nebo si budete přát jiného, můžete podat vedoucímu přímé péče (manažerovi kvality) návrh na jeho výměnu. 3. Stravování V Domově je podávána celodenní strava, včetně stravy dietní. Je na vašem rozhodnutí, co a kdy budete jíst a pít. V pracovní dny je možné vybrat si ze tří druhů obědů. 7

8 Budete-li nespokojeni se stravou, obraťte se na manažera kvality sociální péče nebo na kteréhokoliv pracovníka přímé péče. Vaše nespokojenost se bude řešit na poradách a s vedoucí kuchyně. Strava se vydává v tomto čase: Snídaně (+ svačina): Oběd: Svačina odpolední: Večeře: Večeře II. (dia): od 08:00 hod. od 12:00 hod. od 14:30 hod. od 17:00 hod. od 20:00 hod. Přehled o vydávání stravy je vyvěšen na nástěnkách na jednotlivých odděleních. Rychle se kazící potraviny (uzeniny, saláty, apod.) si můžete uložit v lednici v kuchyňce nebo v denní místnosti. Potraviny označí personál jménem a příjmením uživatele, datem uložení do lednice a sleduje dobu použitelnosti výrobku. V návštěvních a v televizních koutcích a v kuchyňce v 1. poschodí je vám k dispozici rychlovarná konvice, kterou můžete kdykoliv používat za dodržení bezpečnostních opatření. V kuchyňce v 1. patře je rovněž k dispozici mikrovlnná trouba, pracovníci v sociálních službách Vám na požádání dopomohou s ohřevem stravy. 4. Aktivizační a zájmová činnost Pro využití vašeho volného času máme připravenu řadu zájmových aktivit a aktivizačních programů. Záleží jen na vás, co si z nabídky vyberete. Týdenní program aktivit je také vyvěšen na nástěnkách na jednotlivých poschodích. Informaci o volnočasových aktivitách vám předá i každý pracovník přímé péče. Budete-li si přát některých aktivit zúčastnit či se zúčastňovat pravidelně (i mimo Domov), pracovníci jsou ochotni vám poskytnout kdykoliv potřebnou pomoc nebo podporu. 5. Osobní hygiena Osobní hygienu můžete provádět v koupelně nebo ve svém pokoji. Podle individuální potřeby vám poskytnou při provádění hygieny pomoc nebo podporu pracovníci přímé péče. Obyvatelé Domova se dle svých potřeb koupou či sprchují sami nebo s pomocí personálu. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu je žádoucí, aby osobní hygienu prováděli minimálně jedenkrát za týden. Dbejte, prosím, o osobní čistotu, i čistotu prádla, zpříjemníte tím pobyt v Domově sobě i ostatním. 8

9 Kadeřnické, holičské a pedikérské služby se nacházejí ve městě Vrbně. S jejich zprostředkováním vám rovněž pomohou pracovníci přímé péče či sociální pracovníci. Tyto služby mohou být podle individuálních potřeb poskytnuty také v Domově. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. umožnit prožití důstojného života, podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů služby, klademe důraz na zachování důstojnosti každého obyvatele našeho zařízení a čistotu prostředí. Jelikož dodržování osobní hygieny, očisty těla a čistoty prádla jsou nezbytnými předpoklady pro zachování lidské důstojnosti, dbáme na to, aby naši obyvatelé dodržovali základní hygienická pravidla. Za nežádoucí proto považujeme následující chování: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že z důvodu nedodržování základních hygienických návyků budete svým zápachem či nečistotou znepříjemňovat pobyt ostatním (mezi zdravé návyky patří umývání, sprchování, koupání, ústní hygiena, umývání vlasů, stříhání nehtů, holení), - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že budete chodit ve znečištěném, zapáchajícím nebo mokrém oděvu či obuvi. Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno konkrétní porušení pravidel. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 9

10 6. Prádlo Praní osobního prádla, žehlení a opravy se provádí v prádelenském provozu Domova. Pracovníci přímé péče vám podle vaší potřeby pomohou s převlékáním, výměnou osobního prádla a předáváním nečistého prádla k praní. Povlečení ložní prádlo je měněno podle potřeby, nejméně však 1x za 2 týdny. Oblíbené je vlastní ložní prádlo. Praní veškerého ložního prádla zajišťuje prádelenský provoz. Obyvatelé Domova si dle svých schopností odnášejí špinavé prádlo do prádelny sami či za pomoci personálu. Po příchodu do Domova vám bude vaše prádlo označeno jmenovkou na skrytém místě. 7. Úklid Pracovnice úklidu provádějí denně běžný úklid pokojů, chodeb, WC a dalších prostor. Pečovatelky provedou s vaším souhlasem pořádek také ve vašem pokoji, pomohou také s úklidem skříně i nočního stolku. Doporučujeme pravidelné větrání pokojů. Podle svých schopností se můžete zapojit do úklidu (např. větrání, zalévání květin, vynášení odpadků a podobně) a především pečovat o své drobné osobní předměty (sošky, hrníčky, vázičky...). Je zakázáno vyhazovat jakékoliv odpadky z oken, případně je pohazovat v přilehlé zahradě. Při vytírání podlah na vlhko, je nutné dbát při chůzi opatrnosti. Velký úklid probíhá každý měsíc a zhruba jednou za čtvrtletí se myjí okna. Domov pro seniory Vrbno je zapojen do třídění odpadu. Buďte ohleduplní k ostatním obyvatelům Domova i personálu a udržujte svůj pokoj i společné prostory v pořádku a čistotě. 10

11 V případě, kdy obyvatel Domova nedodržuje základní hygienické zvyklosti a ohrožuje tím zdraví své i ostatních (např. skladuje shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňuje okolí zápachem ze skříně nebo osobních věcí apod.), je povinen umožnit zaměstnancům zařízení provést za přítomnosti dalšího pověřeného zaměstnance potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.). Opatření na pokoji se uskuteční za přítomnosti obyvatele. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. umožnit prožití důstojného života uživatelů služby, vytvářet klidné sociální prostředí, přinášet uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života, klademe důraz na čistotu prostředí v našem zařízení. Jelikož kultura a čistota prostředí jsou základními předpoklady pro prožívání důstojného života, dbáme na to, aby naši obyvatelé dodržovali základní hygienické zvyklosti. Za nežádoucí proto považujeme následující situace: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že z důvodu nedodržování základních hygienických zvyklostí budete zápachem či nečistotou znepříjemňovat pobyt ostatním (např. skladováním shnilých nebo plesnivých potravin, znečištěných osobních věcí, oděvů či obuvi), - obtěžování spolubydlícího nebo jiného obyvatele Domova tím, že nebudete dodržovat pořádek na pokoji, ve společných prostorách, zahradním areálu nebo v bezprostředním okolí domova (např. vyhazování odpadků z oken, znečišťováním podlah, sociálních zařízení a vybavení Domova, pohazování cigaretových nedopalků na zem, hromaděním věcí na pokoji). Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o 11

12 poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno konkrétní porušení pravidel. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 8. Úschova cenných a jiných věcí Budete-li mít potřebu zajistit své doklady, vkladní knížky, popř. jiné cennosti před ztrátou nebo odcizením, lze je dát v Domově do úschovy. Budou uloženy sociálním pracovníkem do trezoru, odkud si je můžete kdykoliv vyzvednout. Peníze je možné uložit na vlastní účet v některém peněžním ústavu či na vkladní knížku. 9. Zdravotní a ošetřovatelská péče Svého lékaře si můžete ve spolupráci s dokumentační sestrou sami zvolit. Podle individuálních potřeb zajišťujeme zdravotní lékařskou péči u privátních lékařů z Vrbna pod Pradědem. Ošetřovatelskou a zdravotní péči poskytují v Domově zdravotní sestry na základě ordinace lékaře. Způsob užívání léků záleží na tom, jak se rozhodnete zda léky bude mít u sebe a budete je užívat sami nebo přenecháte tuto záležitost zdravotním sestrám. Je ve vašem zájmu dodržovat dietní a léčebný režim. Pokud se rozhodnete jej nedodržovat, budete poučeni dokumentační sestrou, popř. jinou zdravotní sestrou o zdravotních následcích, které vám tímto nedodržováním mohou vzniknout. Pokud nebudete s ošetřovatelskou a zdravotní péčí spokojeni, můžete si podat stížnost. 10. Pobyt mimo Domov Máte kdykoliv možnost opustit Domov a pobývat mimo něj. Budeme rádi, když nám tuto skutečnost oznámíte předem, před odchodem vám předáme potřebné léky a kartu zdravotní pojišťovny, v případě úschovy občanského průkazu vám bude vydán. Za řádně odhlášenou uhrazenou stravu vám budou vráceny peníze. 12

13 Je-li Domovu po dobu vaší nepřítomnosti vyplácen příspěvek na péči, bude vám vrácena odpovídající část příspěvku (pokud se budete léčit v nemocnici celý měsíc od prvního do posledního dne, příspěvek na péči vám ze zákona nenáleží). 11. Návštěvy Své návštěvy můžete během dne přijímat kdykoliv. Jen při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie) mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány. Pobývat se svou návštěvou můžete ve svém pokoji, v přízemí v televizní místnosti, v I. patře pak v klubovně, v návštěvním či televizním koutku. S návštěvou můžete posedět i na lavičkách v zahradním areálu. Je potřebné dbát na to, aby návštěvy nepřiměřeně nerušily vaše spolubydlící. Prosíme návštěvy, aby se zapisovaly do knihy návštěv u hlavního vchodu. 12. Doba klidu Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 06:00 hodin. V této době je nutné, aby nedocházelo k rušení ostatních spolubydlících. Televizi můžete sledovat na pokoji i v době nočního klidu, ovšem pokud tím nebudete rušit spolubydlící (můžete použít např. sluchátka). Rovněž můžete využít televizi ve společenských místnostech Domova. Výjimka může nastat v případě podávání léků nebo při provádění úkonu ošetřovatelské nebo lékařské péče. Vzhledem k tomu, že posláním našeho Domova je mj. umožnit prožití důstojného života uživatelů služby, vytvářet klidné sociální prostředí, přinášet uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života, klademe důraz na nutnost dodržování nočního klidu. Za nežádoucí proto považujeme následující situace: méně závažné porušování Pravidel soužití - obtěžování spolubydlícího tím, že nebudete dodržovat noční klid na pokoji (např. bezdůvodným rozsvěcením velkého světla v nočních hodinách, hlukem ze zapnutého televizoru či rádia, hlasitým mluvením, buzením spolubydlícího, boucháním dveřmi, návštěvami na cizích pokojích). 13

14 Sankce: V případě, že se dopustíte uvedeného jednání, bude naše zařízení postupovat následovně: u méně závažného porušení pravidel s vámi bude proveden pohovor. Zaměříme se na zkoumání příčin vašeho jednání, budete písemně upozorněn na porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno. Spolu s vámi a vaším klíčovým pracovníkem budeme společně hledat cesty, jak v budoucnu předcházet či řešit podobné situace tak, abyste svým jednáním neporušoval Pravidla soužití v Dps Vrbno. u méně závažného opakovaného porušení pravidel budete písemně upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení a na povinnost dodržování Pravidel soužití v Dps Vrbno konkrétní porušení pravidel. Jestliže budete 2x písemně budete upozorněn na hrubé porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby v našem zařízení, může vám být tato smlouva ukončena. 13. Poštovní zásilky Poštovní zásilky jsou pro uživatele doručovány každý pracovní den. Obyčejné zásilky jsou předávány adresátům prostřednictvím poštovních schránek, umístěných u vchodu do Domova. Imobilním uživatelům služby je předávána pošta na pokoji. V případě, že uživatel služby není schopen podpisu, je mu zásilka předána v souladu s pravidly České pošty. Balíky a doporučená psaní jsou předávány přímo na pokojích uživatelů, popřípadě si uživatelé sami tyto poštovní zásilky na poště vyzvedávají. Denní tisk vám může být doručován do schránky Domova. Zasílat své zásilky můžete na poště sami osobně nebo prostřednictvím zprostředkovatele, kterým je pověřený pracovník. 14

15 14. Škody Způsobíte-li v průběhu pobytu Domovu nebo jinému uživateli nějakou hmotnou škodu, budete muset tuto škodu uhradit. 15. Podněty a stížnosti Jestliže se v průběhu služby setkáte s nevhodným jednáním některého pracovníka Domova či obyvatele, nebo jste nespokojen se způsobem poskytování služby, můžete podat podnět či stížnost kterémukoliv pracovníkovi, manažeru kvality sociální péče, dokumentační sestře, sociálním pracovníkům, případně ředitelce Domova, a to jak ústně, tak písemně (např. vhozením do schránky důvěry). Vaše stížnost bude patřičně vyřízena v souladu s pravidly pro vyřizováním stížností. Tato pravidla jsou vám k dispozici na každém poschodí, jsou zde přiloženy i formuláře pro podávání stížností. 16. Používání vlastních elektrospotřebičů V Domově lze používat vlastní elektrospotřebiče. Před příchodem do Domova je nutné nechat provést jejich revizi. Pokud nemáte možnost zajistit si revizi elektrospotřebičů, necháme ji provést na vaše náklady. Domov také zajišťuje pravidelné revize, které jste povinni hradit ze svých finančních prostředků. Při používání vlastní televize či rádia je také nutné uhradit televizní a rozhlasový poplatek. 17. Výplata důchodu a úhrada sjednaných služeb Přijímat důchod lze na váš účet nebo hromadným seznamem na účet Domova, popř. je možné si důchod nechat zasílat poštovní poukázkou. Výplata důchodu je každého 15. dne v měsíci. Připadne-li tento den na sobotu, je výplatním dnem předcházející výplatní den (pátek). Pokud připadne na tento den neděle nebo svátek, vyplácí se až následující pracovní den (pondělí). 15

16 Při vašem pobytu mimo Domov vám můžeme na základě vašeho přání zaslat důchod snížený o úhradu za služby a o poštovní poplatek do místa, kde se právě nacházíte. 1) Úhrada za služby se provádí při zařazení na hromadný výplatní seznam převodem na účet Domova. 2) Pokud platíte úhradu v hotovosti, je potřebí ji zaplatit v pokladně Domova nejpozději do 25. dne v kalendářním měsíci. 3) Pokud provádíte úhradu příkazem ze svého účtu, nutno rovněž uhradit do 25. dne v měsíci. Se zůstatkem důchodu můžete naložit podle Vašeho přání takto: a) zůstatek si nechat vyplatit přímo do vašich rukou (osobní převzetí). Převzetí výplaty potvrdíte svým podpisem ve výplatním seznamu. Jestliže nejste schopen podpisu stvrzující převzetí zůstatku důchodu, podepíší se za vás svědci, zvláštní příjemci (sociální pracovnice) a pověření zaměstnanci; b) zůstatek si nechat uložit na vaši vkladní knížku nebo osobní účet u peněžního ústavu; c) písemně požádat sociálního pracovníka, aby zůstatek vašeho důchodu předával vašemu klíčovému pracovníkovi, který s ním bude hospodařit dle vašich přání a potřeb. Nakládání se zůstatkem důchodu uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům se řídí pokyny opatrovníka nebo Okresního soudu. Nakládání se zůstatkem důchodu uživatelů, kteří mají ustanoveného zvláštního příjemce dávky, se řídí pokyny Městského úřadu. 18. Kolektivní soužití, vzájemné vztahy Základní podmínkou bezproblémového soužití je slušné a zdvořilé chování obyvatel Domova k sobě navzájem i k zaměstnancům zařízení. 16

17 19. Opatření při porušování Pravidel soužití s možnosti vypovězení smlouvy Hrubé či agresivní jednání, slovní napadání osob, vydírání, zneužívání, urážení, narušování soužití s ostatními, nepřístojné chování z důvodu nadměrného užívání alkoholických nápojů apod. je hrubým porušením Pravidel soužití a důvodem k udělení NAPOMENUTÍ MANAŽERA KVALITY. Za hrubé porušování Pravidel soužití je rovněž považováno: a) zaviněné nezaplacení úhrady za služby a pobyt, kdy úhrada nebyla zaplacena ani do 15. dne v následujícím měsíci po písemném upozornění; b) jestliže uživatel jedná a vystupuje vůči zaměstnancům poskytovatele nebo jiným uživatelům způsobem, kterým jsou hrubě porušována jejich lidská a občanská práva a oprávněné zájmy, jejich důstojnost apod.; c) vědomé fyzické napadení personálu Domova nebo jiných uživatelů; d) spáchání úmyslného trestného činu nebo činu vykazující znaky trestného činu souvisejícího s pobytem v Domově; e) jestliže Uživatel i po napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Vnitřních pravidel Dps, zejména: článku 1. Ubytování článku 5. Osobní hygiena článku 7. Úklid článku 12. Doba klidu; f) zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud nebyla úhrada za ubytování a stravu uhrazena v plné výši. Opakované nebo soustavného porušování Pravidel soužití a nedocílení nápravy po dvou písemných napomenutích může vést až k výpovědi smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany Domova. 20. Rozsah platnosti 1. Tato Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno jsou platná od a současně se jimi nahrazují Vnitřní pravidla DPS Vrbno ze dne Pravidla soužití pozbývají pro uživatele účinnosti dnem ukončení platnosti smlouvy. DOLOŽKA: Uživatel/ka (zákonný zástupce) byl/a s těmito Pravidly soužití seznámen/a srozumitelnou formou a svým podpisem stvrzuje, že porozuměl/a jejich obsahu: 17

18 datum a podpis uživatele Schválila Mgr. Pavla Žaludová ředitelka Domova pro seniory Vrbno, p. o... datum a podpis zákon. zástupce 18

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Domácí řád Počet stran: 12 Účinnost od 1.9.2013 Zpracoval Schválil

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více