Sólo rodiče v ČR - sami na děti, sami na hledání práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sólo rodiče v ČR - sami na děti, sami na hledání práce"

Transkript

1 Sólo rodiče v ČR - sami na děti, sami na hledání práce Zkušenosti ze seminářů v regionech APERIO Společnost č pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Lucie Staňová

2 Semináře pro sólo rodiče v ČR součástí projektu Rodiče samoživitelé/ky a trh práce Cílová skupina: sólo rodiče, kteří plánují návrat na trh práce, nebo hledající zaměstnání, které by lépe vyhovovalo jejich potřebám Cílem: proškolit cílovou skupinu identifikovat aktuální potřeby sólo rodičů v ČR a přispět tak k potřebným změnám Délka trvání: 1denní Počet proškolených osob: max. 10 osob/1 seminář

3 Kdy a kde proběhly/proběhnou: má proběhnout celkem 7 seminářů v každém NUTS 2 regionu, v období září 2013 až červen 2014 zrealizovali l jsme již 5 z nich, proškolili l jsme dosud d50 sólo rodičů (50 sólo matek) Zázemí poskytly: ktl mateřská a rodinná centra a charitní organizace (poskytly prostory a pomáhaly s propagací semináře mezi rodiči) Dále spolupracovaly: charitní organizace a azylové domy nabídka seminářů mezi svými klienty a klientkami

4 Děti účastnic po celou dobu konání semináře bylo zajištěno hlídání dětí zkušenosti a dobré zázemí spolupracujících organizací umožnilo nabídnout dětem zajímavý ýprogram rodiče si tak mohli užít den pro sebe v klidu a soustředění Lektorky zkušené psycholožky a koučky osvědčilo se, když semináře mohly vést lektorky z, y y y daného regionu

5 Náplň seminářů podpora dovedností d a kompetencí pro úspěšné fungování SR na trhu práce a ve společnosti seznámení íúčastníků/ics aktuální ílegislativou l i a jjih jejich zákonnými možnostmi informace o možnostech podpory ze strany organizací a veřejné správy součástí byla i chvilka kosmetické képéče (zvýšení sebevědomí pro pracovní pohovor, relaxace, chvilka pro sebe) zjišťování potřeb sólo rodičů

6 Účastnice seminářů - svobodné matky, rozvedené, rozvádějící se, žijící v odloučení č od partnera - sólo rodiče z vlastního rozhodnutí, partner cizinec, který zůstal v zahraničí, alkoholik, ve výkonu trestu, oběti domácího násilí, klientky azylových domů a charitních organizací - ženy žijící s dětmi bez pomoci partnera, i s dětmi ve střídavé péči - na MD/RD, nezaměstnané, zaměstnané, OSVČ - věk let

7 Co znamená být sólo rodič citace účastnic seminářů Kdo je na děti sám/sama. Táta a máma v jednom. Ten, kdo zvládá sám, většinou bez pomoci okolí.

8 Vzešlé potřeby sólo rodičů v ČR Co s námi sólo matky sdílely/ nebo si uvědomily během seminářů

9 podpora sebevědomí chybí praktické poradenství, příp. koučování při návratu na trh práce v situaci sólo rodiče pomoc při hledání práce (konkrétní tipy) vdaném regionu chybí větší osvěta a informovanost sólo rodičů vjejich roli jak vychovávat děti bez partnera, bez druhého (zde mužského) vzoru nedostatek dostupných, časově flexibilnějších služeb hlídání pro děti (pro případ práce na směny, v případě nemoci dítěte)

10 mít možnost sdílení zkušeností, vzájemné pomoci potřebují pomoci nalézt a ujasnit si cíle do budoucna mít se kam obrátit opakovaně, dlouhodobě v situaci sólo rodiče, vdaném regionu většina účastnic potřeba finančního a dluhového poradenství poradenství voblasti rodinného a pracovního práva upravit zákon o hmotné nouzi nezajišťuje j dostečné výživné ani vymahatelnost na partnerovi či partnerce, kteří rodinu sdětmi opustili

11 Konkrétní příklady specifických potřeb v regionech

12 Písek nedostatek pracovních příležitostí převaha nabídky plných úvazků pracovní místa si držílidé dlouhodobě (malé město)

13 Beroun klientky azyl. domu neseženou školku pro děti, když nemají vmístě trvalé bydliště, jiná zařízení nemají z čeho zaplatit tato situace komplikuje shánění práce vidí problém vsystému, vnedostatku sociálních služeb, kde najít pomoc sociálka nepomůže sbydlením, sprací, ani se školkou, přestože jsou matkypod sociálnímdohledem začarovaný kruh při shánění jiných možností bydlení, když se jim nechce jen pasivně čekat (2 matky si např. sehnaly s dětmi společné bydlení ve 2+1 a pomáhaly si, ale přišly tím o sociální dávky) vazylovém domě nedostatečné zázemí, nemají ani společenskou místnost, návštěvy smějí vodit pouze na zahradu (co dělat vnepřízni počasí?) č í)

14 Ostrava zpřístupnit internet, vostravě (podobně vhavířově a Třinci) chybí veřejný internet důležitý při hledání práce a při pohovorech se všude na znalosti internetu ptají (např. Domov pro matky sdětmi vostravě ) internet je pomalý a zároveň placený, do místnosti nesmí děti sociální pracovnice pomáhají vyřizovat žádosti o dávky pouze negramotným klientkám matky by raději bydlely v sociálních bytech, ale ty nejsou (azylové domy nedostatečné hygienické podmínky, malé místnosti)

15 V čem náš seminář sólo matkám pomohl citace ze zpětné vazby po citace ze zpětné vazby po seminářích

16 podpora sebevědomí sólo rodičovství může být pro zaměstnavatele přínosem, uvědomit si, jak důležitá je sebepéče při hledání práce ukázal další možnosti a dal praktické rady, jak hledat práci a kam se obrátit nabídl první impuls, jak se dostat t z izolace, vyjít mezi lidi pomohl seznámit se s dalšími sólo matkami - začaly vymýšlet možnosti vzájemné pomoci (např. vzájemné hlídání - Olomouc, založení skupiny pro společné trávení volného času sólo rodičů turistická v Ostravě) sdílení osobních zkušeností jiných sólo rodičů příjemný a užitečný den pro sebe (bez dětí)

17 Rizika a benefity sólo rodičovství Benefity svoboda v rozhodování uvědomění si sebe sama příležitost postavit se navlastní nohy opuštění idealizace partnerství jk jako jediné jdiéformy vztahu th pracovní nasazení a loajalita zodpovědnost vytrvalost, nezdolnost větší odolnost zátěži Rizika ztráta tát schopnosti tikompromisu nemožnost konzultovat chybí mužský element co to udělá v budoucích vztazích dětí? přílišné pracovní nasazení omezená časová flexibilita stres z nutnosti každodenního vyzvedávání nedostatek financí z jednoho příjmu

18 ZÁVĚR Výstupy ze seminářů

19 Je potřeba pomoci sólo rodičům ze sociální izolace. MC/RC a další organizace pracující s rodiči a jejich dětmi mohou být účinným mostem mostem ze sociální izolace sólo rodičů. Užitečná spolupráce MC, RC a azylových, charitních aj. organizací Semináře poukázaly na důležitost specifické péče směřované na SR Podpora sebevědomí a kompetencí SR je důležitá pro jejich úspěšný návrat do práce

20 Sólo rodiče v ČR potřebují specializované poradenství a služby nastavené jj jejich specifickým potřebám poradenství dlouhodobé a komplexní (v různých oblastech) podporu zejména v těchto oblastech: hlídání dětí vycházející zjejich potřeb, podpora sebevědomí a koučink při návratu do práce, legislativní poradenství, finanční a dluhové poradenství tyto t služby by měly být dostupné v každém regionu

21 Zjistili jsme, že spolupráce stouto skupinou má v ČR smysl to, co se podařilo rozběhnout v RC/MC bohužel nestačí, je jen malým nahlédnutím (či důkazem) toho, že sólo rodiče je potřeba vnímat jako skupinu rodičů se specifickými potřebami situace, ve které se ocitli, ovlivňuje ň jejich ji pozici ina trhu práce i způsob hledání práce Č skupina sólo rodičů není v ČR vsoučasné době dostatečně vnímána jako skupina se specifickými potřebami.

22 ZAJÍMAVÉ CITÁTY KZAMYŠLENÍ Kdo nepracoval, dostane více dávek než ten, kdo místo měl, ale pak odešel na MD. Po skončení RD už se tím nedosáhne na dávky. Pro sólo rodiče je tak nemožné vyjít, pokud před MD pracovali. Zákon je nastaven pouze pro kompletní rodiny, či pro ty, kteří nikdynepracují nepracují. (Zdeňka, 20let, svobodná matka na RD, dcera 2 roky, klientka azylového domu) Jako osamělá matka 4 dětí jsem žádala na PSSZ dávku na postel+peřinu. PSSZ mi dávku odmítlo vydat, tak jsem podala žádost ombudsmanovi. Po roce mi stížnost uznali a poslali mi omluvu. Dávku jsem však přesto nedostala. (Lenka, několikrát rozvedená, končí RD s posledním synem 3 roky, plánuje hledání práce).

23 Chci přinést stabilitu do rodinného života, ale nechci podnikat jako OSVČ, nepovažuji za stabilní. Snažím se vždy vymyslet jiná řešení, než jen pasivně čekat např. bydlely jsme s jinou matkou ve 2+1 a pomáhaly jsme si, ale přišly jsme tím o sociální dávky. (Saša, 39 let, děti 8 let a 35roku 3,5 roku, pracuje na administrativní pozici v sociálních službách, přivýdělek na příležitostných brigádách úklid, venčení psů, hlídání dětí). Přemýšlím,,jak lépe legislativně nastavit fungující střídavou péči pro sólo rodiče, abych co nejméně zatížila dítě. (Ivana, 40 let, v rozvodovém řízení, syn 4 roky, partner o dítě nepečuje, zaměstnaná jako koordinátorka konferencí na univerzitě).

24 Je těžké se dostat na víkend mezi běžné rodiny, je dobré se setkat a dát dohromady a podpořit se navzájem. Potřebuji vyjít mezi lidi od domácího PC a z izolace práce z domova (Blanka, 30 let, dcera 5 let, partner cizinec zůstal v cizině, OSVČ, Č překladatelka ř lk a doučování č jazyků) Je těžké předat partnerský vzor, když je člověk jako sólo rodič na děti sám, ale než by se dítě dívalo na špatný vzor, je lepší žít bez něj. (Anna, 54 let, 3 dospělé děti, rozvedená, partner alkoholik, na děti nikdynepřispíval nepřispíval, mnoholetpracovala v sociálních službách, rozjíždí podnikání vkreativním šití)

25 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE způsoby pomoci sólo rodičům v způsoby pomoci sólo rodičům v MC/RC po konání seminářů

26 Olomouc zahájili programy přímo pro sólo rodiče, založili svépomocnou skupinu, navázali spolupráci sprovozovatelkou místního nového webu pro sólo rodiče a propojili p sní své aktivity Písek začali spolupracovat sazylovým domem a nabízet montessori programy pro děti sólo matek tk Beroun začali spolupracovat s azylovýmdomem v Lochovicích a promýšlet možnosti návazných aktivit, jak pomoci dále sólo rodičům Ostrava nabídli sólo rodičům zvýhodněné podmínky při účasti na aktivitách RC výměnou za dobrovolnickou výpomoc při provozování centra, nabídli sólo matkám v sociální nouzi výpomoc spořizováním oblečení pro jejich děti

27 Děkujeme za pozornost! p APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská 66 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 5 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství T M

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014.

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014. JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek 2 Vážení čtenáři, Česká republika se spolu s dalšími státy Evropské unie zavázala v roce 2010 intenzivně zaměřit svou pozornost k problémům spojeným s chudobou a sociálním vyloučením. Shodou okolností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Co rodičům pomáhá? A navíc 2 inovace, které můžete využít i Vy

Co rodičům pomáhá? A navíc 2 inovace, které můžete využít i Vy Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Podpora rodičů v Montessori Olomouc Výstupy z projektu a závěrečného

Více

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Kolektiv autorů projekt CZ0291 Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK Fond malých projektů, OP Přeshraniční spolupráce Rakousko

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom,

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom, Výroční zpráva 2012 Obsah 1. Úvodní slovo............................................ 1 2. Základní informace o sdružení.............................. 2 3. Z historie sdružení........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Červenec 2015 / číslo 1 PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU STRUČNĚ O PROJEKTU Představujeme Vám projekt Práce a děti pod jednou střechou, který RC Sluníčko realizuje od 1.9.2014 do 30.11.2015. Projekt

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla

Více

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou I. Sociální práce s ohroženými rodinami Chybným předpokladem sociálních pracovnic je přesvědčení, že ohrožená rodina, si své problémy

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká.

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. Mezinárodní kulatý stůl 20. října 2014 Evropský dům, Jungmannova 24, Praha, ČR www.aperio.cz www.saminadeti.cz ZÁŠTITA Mezinárodní

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci Ženy sobě Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci In IUSTITIA Jako doma ROZKOŠ bez RIZIKA Praha 2015 1 Tento materiál shrnuje zkušenosti se zavedením komplexního programu pro

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Relaxace, reintegrace, revoluce! Spolupráce s ženami bez domova

Relaxace, reintegrace, revoluce! Spolupráce s ženami bez domova Relaxace, reintegrace, revoluce! Spolupráce s ženami bez domova Jako doma Homelike, o. p. s. Praha 2014 O Jako doma Jako doma je obecně prospěšná společnost, která se zabývá problematikou ženského bezdomovectví

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ

APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ internetová anketa díl A: Základní výsledky výzkumu zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. zpráva byla vydána 30. 3. 2008 výhradně pro objednatele výzkumu

Více