1. Na stránkách ČNB se podívejte na organizační schéma ČNB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Na stránkách ČNB se podívejte na organizační schéma ČNB"

Transkript

1 Příklady k tématu č. 1: BANKOVNICTVÍ 1. Na stránkách ČNB se podívejte na organizační schéma ČNB 2. Měnová politika centrálních bank je ve většině zemí prováděna v rámci některého měnově politického režimu. ČNB provádí svou měnovou politiku v režimu cílování inflace. Vysvětlete tuto politiku 3. Co je to bankovní licence? Jak ji banka získá? 4. Popište dohled nad finančním trhem jako funkci centrální banky, nad kterými institucemi vykonává Česká národní banka dohled? A od jakého data je zaveden tento systém? 5. Chystáte se na soukromou cestu do Švýcarska. Kolik korun musíte mít, abyste si mohli v bance /směnárně vyměnit koruny na švýcarské franky? Vyhledejte aktuální informace podle kurzovního lístku. Jaký druh kurzu bude použitý? 6. Zaplatili jste platební kartou 200 EUR. Jakým kurzem budou tato eura přepočítána a kolik peněz se vám strhne z účtu? 7. Paní Kulíšková si chce koupit novou kuchyňskou linku, ale nemá v hotovosti potřebnou částku. Linka bude stát a paní Kulíšková si chce půjčit. a) O jaký úvěr bude žádat? b) Jaké zajištění může banka žádat? c) Jaké podklady bude muset zřejmě předložit? d) Co bude banka posuzovat při rozhodování o poskytnutí úvěru?

2 e) Jaké jiné možnosti má paní Kulíšková pro pořízení kuchyně? f) Jak byste se v podobné situaci zachovali vy? 8. Chcete si založit studentské konto. Zjistěte podmínky pro založení a vedení účtu u alespoň čtyř bank, porovnejte a vyberte tu banku, která podle vás má nejlepší podmínky. (Domácí práce) Kritérium banka 1 banka 2 banka 3 banka 4 název název název název 9. Znáte anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek? Diskutujte na základě vlastních zkušeností

3 Příklady k tématu č. 2: CENY A TRH 10. Sestrojte graf nabídky a poptávky po pánských košilích a určete a) rovnovážnou cenu za 1 kus b) rovnovážné množství c) na grafu znázorněte nedostatek a přebytek, vysvětlete dopady těchto případů nerovnováhy Cena Poptávané množství (ks) Nabízené množství (ks) Vysvětlete, proč se poptávané množství zvyšuje při klesající ceně (dva důvody: důchodový efekt a substituční efekt) 12. Proč se nabízené množství snižuje při klesající ceně? (dva důvody popište) 13. Které faktory ovlivňují nabídku a které poptávku? Vyjmenujte Změny nabídky: Změny poptávky: 14. Vysvětlete pojmy substitut a komplement. Uveďte příklady

4 15. Popište a vysvětlete, jak se bude chovat cukrárna, jediná ve městě, která má určitou otevírací dobu a určitý sortiment, pokud se na náměstí otevře jiná cukrárna. Diskutujte o dopadech. Uveďte příklady, které znáte z praxe. 16. Nejčastěji používané metody stanovování ceny jsou: a) Cena orientovaná na náklady b) Cena orientovaná na poptávku c) Cena orientovaná na konkurenci d) Cena orientovaná na zákazníka U každé metody uveďte stručnou charakteristiku 17. Jaké cenové triky znáte a můžete uvést? 18. Ve vašem supermarketu pozorujte a zapište použité cenové triky (domácí práce)

5 Příklady k tématu č. 3: DAŇOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 1. Přerozdělování či redistribuce znamená v makroekonomii souhrn státních opatření a mechanismů, které ovlivňují rozdělení příjmů a majetku, případně jejich disponibilitu u různých skupin obyvatelstva. Zákonodárství současných států užívá různé formy přerozdělování, a to obvykle tak zvané progresivní přerozdělování (od bohatých k chudým), které rozdíly vyrovnává, i když jsou i případy opačného, degresivního přerozdělování. Na druhé straně se o jeho prospěšnosti a míře stále diskutuje, jak z ekonomického, tak z morálního hlediska. Rozdílné názory na podobu a míru přerozdělování jsou také jedním z hlavních momentů, které dělí politickou levici a pravici. (http://cs.wikipedia.org/wiki/p%c5%99erozd%c4%9blov%c3%a1n%c3%ad) Na základě tohoto sdělení uveďte, jaký je váš názor na míru a směr redistribuce? Práce v hodině skupinová diskuze 2. Popište, jak probíhá registrace k daním (a k placení zdravotního a sociálního pojištění) uveďte praktické příklady (povinnost registrace, přihláška k placení daní, DIČ vysvětlete tento pojem, jak DIČ vypadá). Na internetu najděte formulář Přihláška k registraci a podívejte se, jakou má podobu 3. Vysvětlete rozdíl mezi plátcem a poplatníkem daně. Uveďte příklady kdy je poplatník a plátce tatáž osoba 4. Daňové přiznání formulář, elektronické daňové přiznání, kde se může v současné době podnikatel registrovat k daním? Stáhněte si z internetu formulář na přiznání daně z příjmu fyzických osob a zkuste vyplnit 5. Jaký je rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním? 6. Co je to Den daňové svobody? Najděte podrobnosti na internetu 7. Znázorněte daňový systém v ČR

6 8. Vyhledejte v zákoně, do kterých pěti skupin se rozdělují příjmy fyzických osob 9. Příklad na výpočet daně z příjmu OSVČ: Pan Veselý je podnikatel, který provozuje zahradnictví. V minulém roce měl příjmy , Kč a výdaje , Kč. Ve výdajích bylo zahrnuto i penále za pozdní odvod daní ve výši 5 000, Kč. Pan Veselý uplatní jako odčitatelnou položku ztrátu z minulých let ve výši , Kč. Vypočtěte jeho daňovou povinnost, pokud víte, že může uplatnit slevu na poplatníka a zvýhodnění na jedno dítě. Výše aktuálního zvýhodnění a sazbu daně najděte sami. Jaký je termín pro přiznání a placení daně? (Práce v hodině) 10. Zjistěte a vysvětlete novinky, které se týkají výpočtu daní z příjmů fyzických osob. 11. Jak se vypočítá daň z příjmu při výpočtu mzdy? Co je to tzv. superhrubá mzda? 12. Příklad na výpočet daně z příjmu právnické osoby: Firma Proservis, s.r.o. měla v minulém roce tyto náklady a výnosy: tržby z prodeje služeb , Kč, náklady , Kč, z toho náklady na reprezentaci , Kč a dar útulku pro psy , Kč. Ztráta z minulých let, kterou chce uplatnit, činila , Kč. Zaměstnává dva pracovníky se ZPS (změněnou pracovní schopností). Jak se do daně promítne dar a jak zaměstnávání osob se ZPS? 13. Najděte na internetu, k jakým změnám došlo u majetkových daní 14. Vyhledejte aktuální sazby spotřebních daní na benzín, pivo, alkohol a cigarety 15. Přineste pro ilustraci daňový doklad a na jeho příkladu vyjmenujte náležitosti daňových dokladů

7 Příklady k tématu č. 4: FINANČNÍ TRH 1. Uveďte příklady různých forem peněz 2. Jak se od sebe odlišují a čím se vyznačují směnka vlastní a směnka cizí? Které jsou náležitosti směnky a kde byste nalezli tyto náležitosti? náležitosti směnky vlastní náležitosti směnky cizí Vysvětlete pojem eskont a reeskont směnky 4. Domácí práce: z internetu zjistěte způsoby používání šeků v ČR a v jiných zemích 5. Tzv. bezpečnostní pyramida vyjadřuje teoretický vztah mezi rizikovostí a výnosností investice do cenných papírů. Jak tato pyramida vypadá a co obsahuje?

8 6. Popište akcii a podílový list, jejich odlišnosti a podobné znaky výstavce akcie podílový list obligace právo majitele podoba 7. Jakým způsobem lze získat akcie? Vyjmenujte a popište různé způsoby. 8. Jaký je váš postoj k investování do cenných papírů? Diskuze v hodině 9. Na stránkách Pražské burzy CP najděte informace o burze, jejích členech, burzovních obchodech a další zajímavosti. Je možné, abyste i vy obchodovali na burze? Referát na toto téma

9 Příklady k tématu č. 5: HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI 19. Charakterizujte domácnost podle jejího složení, fáze životního cyklu a jiných faktorů, ovlivňujících její chování (svobodní, rodina, starší kupující). Uveďte, čím se od sebe liší a jak se chovají na trhu 20. Rozlišujte výdaje na nutné a zbytné, u každého uveďte, jak ho lze ovlivnit Nutné: Zbytné: 21. Příklad: Martin má měsíční příjem , Kč, společně s přítelkyní si pronajímají byt za , Kč, energie a poplatky činí 3 000, Kč za celý byt. Za potraviny společně utratí 7 000, Kč, za oblečení a domácí potřeby 4 000, Kč a za restaurace, zábavu a sport 6 000, Kč. a) Jaké je Martinovo hospodaření? b) Víte, že přítelkyně vydělává , Kč měsíčně. Jak lze hodnotit Martinovo hospodaření? c) Co se stane, pokud Martinův příjem klesne na ,? d) Co se stane, pokud se přítelkyně neočekávaně odstěhuje? 22. Příklad: Matěj byl v březnu nemocný mu oproti běžné výplatě , Kč přišlo na účet jen , Kč. Jeho měsíční výdaje jsou tyto: nájem a služby 7 500, Kč, záloha na elektřinu 500, Kč, záloha na plyn 500, Kč, potraviny 2 500, Kč, telefon 800, Kč, splátka kontokorentu 700, Kč, splátka spotřebitelského úvěru 700, Kč, provozní výdaje (doprava, zábava) 1 300, Kč. Předpokládejte, že všechny platby kromě výdajů za potraviny a provozních výdajů jsou splatné k 15. dni v měsíci. a) Jaký je stav Matějova měsíčního rozpočtu? b) Jak navrhujete řešit jeho situaci? c) Rozlište platby nutné a ostatní a odůvodněte.

10 23. Vysvětlete, pro je nutné tvořit rezervu, jak se vytvoří, jaká je její optimální výše a kde by měla být uložena 24. Domácí práce: sledujte podle svých záznamů své hospodaření za alespoň 14 dnů. Porovnejte výdaje a příjmy a zhodnoťte. Ke sledování svých příjmů a výdajů můžete použít některou z tabulek, které najdete na internetu, např. Aplikaci pro tablety a mobilní telefony s Androidem 25. Co byste měli brát v úvahu při rozhodování o založení účtu běžného, spořícího a při změně banky diskuze v hodině 26. Najděte na internetu stránky, které se zabývají finanční gramotností, je jich více. 27. Na stránce si zkuste udělat výstupní test, jehož vyhodnocení si můžete nechat poslat na svůj mail. Zde si můžete sami otestovat, jak dobře jste zvládli problematiku finanční gramotnosti

11 Příklady k tématu č. 6: MAKROEKONOMICKÉ ASPEKTY EKONOMIKY 1. Co ukazuje tzv. magický čtyřúhelník a k čemu se používá? Vyjmenujte ukazatele, které popisuje, popř. najděte na internetu jeho možnou podobu. HDP: 2. V čem se liší hrubý domácí a hrubý národní produkt? HNP: 3. Definujte, co patří do jednotlivých částí HDP podle výdajové metody výpočtu 4. Proč je HDP možné považovat za jeden z ukazatelů životní úrovně? 5. Popište a nakreslete průběh hospodářského cyklu 6. Vysvětlete, proč je nekontrolovaná inflace škodlivá a co inflace v ekonomice způsobuje? Jak se mohou lidé proti takové inflaci bránit? 7. Diskuze: co znamená a proč je škodlivá i deflace? Jak se deflace projevuje? Znáte nějaké příklady deflace v naší republice? 8. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. Vysvětlete tento pojem. Kde lze najít podrobnosti o měření inflace v ČR? 9. Najděte údaje o vývoji HDP a inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních deset let, okomentujte domácí práce 10. Rozlište pojmy zaměstnaný, nezaměstnaný, ekonomicky neaktivní

12 11. Zjistěte aktuální míru nezaměstnanosti (napište, ke kterému datu se tento údaj vztahuje, popř. doplňte vlivy, které na nezaměstnanost působily) 12. Které osoby jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností a proč? Diskuze 13. Které instituce zjišťují míru nezaměstnanosti a jakým způsobem? a) b) 14. Proč není možné, aby v normálně fungující tržní ekonomice byla nezaměstnanost nulová? 15. Co znamená aktivní a pasivní politika zaměstnanosti? Kde bychom mohli najít její příklady? Aktivní: Pasivní: 16. Jaký je vztah mezi obchodní a platební bilancí? 17. Platební bilance je vždy účetně vyrovnaná, jak toho lze dosáhnout?

13 Příklady k tématu č. 7: PENÍZE A PLATEBNÍ STYK 1. Vysvětlete pojem všeobecný ekvivalent, najděte příklady všeobecného ekvivalentu v historii, napište některé zajímavosti 2. Vysvětlete, kde se berou hotovostní a bezhotovostní peníze, najděte na internetu domácí práce 3. Na stránkách ČNB si vyhledejte a nastudujte ochranné prvky českých bankovek. Vypište si tyto prvky. V hodině na příkladu vysvětlete (zadaná práce) 4. Pohled do historie: jaká platidla se používala na území České republiky? období platidlo panovník 5. Jak si můžete založit účet u banky? Jak budete postupovat a co k tomu budete potřebovat? 6. Diskuze: jak (ne)výhodné jsou kreditní karty? Kdy je vhodné je využít a na co si dávat pozor 7. Příklady elektronického bankovnictví výhody

14 8. Jaký je rozdíl mezi běžným účtem fyzické osoby a právnické osoby? FO PO 9. Praktický příklad na vyplňování příkazu k úhradě na listinný formulář

15 bankovní spojení datum splatnosti číslo účtu plátce kód banky měna symboly plateb číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce BANCE POBOČCE PŘÍ K AZ K Ú H R AD Ě místo a datum vystavení podpis příkazce

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky KAPITOLA 1 MARKETING 1. Vysvětlete pojem marketing včetně jeho různého pojetí. 2. Jaké znáte vrstvy totálního výrobku? 3. Stanovte postup ceny nového výrobku a vyjmenujte jednotlivé její metody. 4. Co

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím

Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím Vypracovala:

Více

STAVEBNICTVÍ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 36 47 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

STAVEBNICTVÍ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 36 47 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STAVEBNICTVÍ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 36 47 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE

STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE STUDIJNÍ OPOR RA MODULU BUSINESS FINA NCE Ivana Karkošková Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Studijní opora moduluu Business finance Ing. Ivana Karkošková,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více