VÝROČNÍ ZPRÁVA Komunikujeme, spolupracujeme a snažíme se zlepšit život kolem nás.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunikujeme, spolupracujeme a snažíme se zlepšit život kolem nás."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Komunikujeme, spolupracujeme a snažíme se zlepšit život kolem nás. Dlouhodobě se věnujeme aktuálním evropským tématům. Realizujeme vlastní projekty s mezinárodním přesahem. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 1

2 OBSAH KOMUNIKUJEME O. P. S. V KOSTCE...4 REALIZOVANÉ PROJEKTY...5 IOR / INTERNET NEJDŘÍV OCHRANA, PAK RADOST...5 PRO US ALL...7 CRS...8 BEAT BULLYING - Cybermentors STORE EYTO - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL CLOUD ENTCOM KOMUNITNÍ EKOLOGIE BCB - BEAT CYBERBULLYING UEFY OPPA PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ STÁŽE VE FIRMÁCH STÁŽE ERASMUS ERASMUS PLUS STÁŽE PRO MLADÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM ZÁKLADY PODNIKÁNÍ PROFESNÍ DIAGNOSTIKA Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 2

3 OSOBNÍ PORADENSTVÍ KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ROZVAHA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY ORGANIZACE PODĚKOVÁNÍ KONTAKT Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 3

4 KOMUNIKUJEME O. P. S. V KOSTCE Datum vzniku: jako občanské sdružení Cíle Komunikujeme o. p. s.: Enviromentální - přispění k ochraně životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví Vzdělávací - akce pro děti a veřejnost, učení, aktivní trávení volného času, účast dětí a mládeže ve veřejném životě Sociální, zdravotní a humanitární Sport Kulturní - podpora v oblasti zlepšení kulturního prostředí Projektová a odborná činnost Pracovní a sociální činnost Dobrovolnická činnost Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 4

5 REALIZOVANÉ PROJEKTY IOR / INTERNET NEJDŘÍV OCHRANA, PAK RADOST (JUST/ /DAP/AJ/3255) Projekt usiluje o prevenci kyberšikany mezi dětmi ve věku let pomocí online profilů na sociálních sítích. Pomocí videí, audio či jinak zajímavého obsahu se snažíme o osvětu a sdílení pozitivních příkladů a návodů. Působíme na děti a mladé uživatele sociálních sítí právě, když jsou online a mohou být svědky, oběťmi či nevědomými původci kyberšikany. Hlavními cíli IOR je: Zprostředkovat preventivní postupy, zvýšit rozšíření správného chování a zavedených, osvědčených postupů v Evropě, týkajících se správného využívání sociálních sítí mladými lidmi ve věku 10 až 17 let. Projekt usiluje o strukturování aktivit zaměřených na tuto specifickou, zranitelnou skupinu, která často využívá stejné komunikační kanály, které mohou být zneužity také pro šíření aktů násilí. Koordinovaná kampaň, zahrnující všech 27 členských států EU, bude zahrnovat: Výsledky, shromážděné na národní úrovni v každé z partnerských zemí, budou shromážděny v národní zprávě, stejně tak jako v souhrnném evropském dokumentu Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 5

6 pojednávajícím o: přístupu, zvycích, z projektu vyplývajících témat, způsobech užívání sociálních sítí mj. z hlediska prevence rizik. Práce na projektu bude založena na shromáždění již existujících materiálů souvisejících s daným tématem, na sledování činitelů působících na poli sociálních sítí, a především na přímém dialogu mezi společenskými činiteli a mladými lidmi, získávání informací o vzorcích chování. Obecným problémem aktivit zaměřených na malé zájmové skupiny nebo specifické věkové skupiny je často neatraktivnost těchto aktivit pro členy cílové skupiny. Tvorba krátkého videa a strukturování aktivit pro cílovou skupinu za účasti mladých lidí zajistila větší atraktivitu a přístupnost produktů a výstupů projektu pro členy cílové skupiny. Co se stalo v projektu v roce 2014? Přednáška - "Festival Fantazie Linie Maelström Bezpečnost na internetu nejen pro mladé (Security on the internet not only for youth)" Festival visitors Projekt byl prezentován jako způsob, jak se mohou mladí lidé chránit online a možnosti řešení prevence proti kyberšikaně "Jak mohou mladí pomáhat a chránit (se) online aneb projekty ITC bezpečnosti (How the youngsters may help andprotect (themselves) online project of ITC security for young people) " Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 6

7 PRO US ALL (EAC ) Tohoto projektu se účastní 14 partnerů z deseti členských států Evropské unie. Jeho všeobecným cílem je budovat a sdílet zkušenosti a zkoušet nové a inovativní přístupy jak prezentovat sporty v místních komunitách, posílení nepřehlédnutelnosti role sportu pro společenský prospěch a místní rozvoj, se zvláštním důrazem na mladé lidi a handicapované. Konkrétní cíle jsou: prezentování sportu pro všechny obyvatele a podporovat účast na sportovních a fyzických aktivitách zvyšování povědomí o roli a hodnotách sportu podporování spolupráce a budování partnerství mezi místními orgány vytváření mezinárodní sítě na sdílení zkušeností a budování inovativních přístupů k propagaci a podpoře sportu na místní úrovni Projekt PRO-US-ALL (Promoting urban sports for all) se dělí do čtyř Pracovních balíků a specifických úkolů, jako: rozvíjení inovativních modelů na podporu sportů v městských částech zvyšování povědomí o projektu PRO-US-ALL a podpora sportů v městských částech sdílení zkušeností a výměna dobrých zkušeností vedení projektu a jeho koordinace, komunikační plán projektu Projektoví partneři budou organizovat workshopy a semináře na místní úrovni, a tím budou vytvářet síť místních zainteresovaných subjektů. Očekávaným výsledkem je vytvoření evropské sítě měst, institucí a organizací aktivních ve sportovním odvětví, a všichni dohromady využijí veřejné, sociální a společenské funkce sportu jako nástroje ku prospěchu a jako hnacího mechanismu k místnímu ekonomickému růstu. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 7

8 CRS - (JUST/2011/DAP/AG/3022) Projekt je zaměřen na děti jako oběti a původce násilí, s důrazem na děti, které utekly z domova, dětského domova, pěstounské péče či jiné formy péče o dítě, nebo o děti, které jsou z různých důvodů bez domova a žijí na ulici. Projekt je navázán na obecné zásady Evropské unie a na Úmluvu o právech dítěte (OSN, 1989). Cílem projektu je průzkum situace dětí, které se napříč Evropskou unií ocitají v náročných životních situacích, žijí na ulici či v nedůstojných a z hlediska hygieny a zdraví v širokém slova smyslu nedostatečných podmínkách. Zaměření projektu Projekt je zaměřen na děti jako oběti a původce násilí, s důrazem na děti, které utekly z domova, dětského domova, pěstounské péče či jiné formy péče o dítě, nebo o děti, které jsou z různých důvodů bez domova a žijí na ulici. Projekt je navázán na obecné zásady Evropské unie a na Úmluvu o právech dítěte (OSN, 1989). Cíle projektu Průzkum životních zkušeností, osudů jednotlivců, přesidlování a dalších potřeb sexuálně týraných a zneužívaných (včetně obětí jiných forem násilí) dětí bez domova; a výzkum osvědčených postupů, a strategií uplatňovaných organizacemi za cílem podpory potřeb dětí žijících na ulici. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 8

9 Zprostředkování inovativního školicího workshopu, který poskytne odborníkům a organizacím aktuální vědomosti, dovednosti, umožní jim porozumět informacím a umožní jim přístup k informacím. Vzdělávací programy cílené na komunity a děti; cílem je zvýšit povědomí o problematice. V roce 2014 probíhaly workshopy pro dospělé - celkem sedm akcí (jeden pilotní WS, potom 6 workshopů už "naostro"), na každém WS bylo cca 20 účastníků. Dále probíhaly workshopy pro děti - celkem sedm akcí (jeden pilotní WS, potom 6 workshopů už "naostro"), na každém WS bylo cca 20 účastníků. Pak proběhly dva akademické semináře na Masarykově univerzitě v Brně. 2 veřejné debaty/kulaté stoly 2 semináře pro odborníky 2 setkání pro mladistvé závěrečná konference V projektu vznikla velká závěrečná studie shrnující poznatky z dotazníkového šetření, které proběhlo ve všech partnerských zemích. Je to rozsáhlá a podrobná studie, má přes 600 stran (anglicky), my jsme z toho pro české čtenáře připravili výtah toho nejzásadnějšího a nejzajímavějšího (asi 30 stran) Vytvořili jsme "educational resource pack", tj. balíček materiálů, podle kterých jsme školili na workshopech pro děti, a který mohou využít i další organizace nebo prostě kdokoliv, kdo si to stáhne na webu projektu na tomhle webu jsou veškeré informace o projektu, v době realizace tam byl i updatovaný kalendář s daty konání jednotlivých akcí (workshopy, všechny ty různé semináře apod.), jsou tam veškeré výstupy proejtku ve všech jazycích, v jakých byly zpracovány. Také jsme vydávali téměř každý měsíc i tiskové zprávy. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 9

10 BEAT BULLYING - Cybermentors (JUST/ /DAP/AG/3335) Pronásledování, šikana a kyberšikana jsou vážné problémy, kterým čelí mladí lidé po celé Evropě. Prostřednictvím prověřeného mentoring modelu, vypracovaného organizací Beatbullying, jsou mladí lidé ve věku 11 až 25 let vycvičeni jako specialisté v peermentoringu (tj. pomoc od vrstevníků), nazývaném CyberMentors (kyberporadci). Program mentorům umožňuje vytvořit jak offlinovou strukturu pomoci formou komunikace a spolupráce se svými spolužáky a známými, a zároveň také tvorbu online sítě komunikace a vzájemné podpory, která je založena na principu sociální sítě. Hlavní strukturu poskytované podpory tvoří akreditovaní poradci a odborníci. Program CyberMentors je prvním svého druhu, který pracuje jak online, tak offline, a zajišťuje tak pomoc mladým lidem za využití moderních technologií, se kterými mladí lidé denně čím dále intenzivněji pracují. CyberMentors je jedinou platformou na principu sociální sítě, která je schválená jako model online terapeutické intervence organizací Centre for Excellence and Outcomes in Children and YoungPeople sservices (C4EO), jedinou Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 10

11 platformou certifikovanou jako naprosto bezpečná organizací ChildExploitation and Online Protection Centre (CEOP) a britskou InformationCommissioners Office (ICO). Cílem předkládaného projektu je rozšířit model CyberMentors, a zpřístupnit ho tak v dalších zemích v Evropě. další akce, co jsme pořádali, byly různé prezentace a přednášky/workshopy ve školách (ZŠ, SŠ) a na akcích pro děti, kde jsme si hráli různé edukační hry zaměřené na prevenci šikany a rozvoj psychosociálních dovedností Tým našich odborných lektorek vyškolil v uplynulém roce 207 mentorů z celkem devíti škol v České republice. Proti šikaně tak nyní umí bojovat děti ze Severních Čech (Gymnázium Česká Lípa), Středočeského kraje (ZŠ Františka Josefa Řezáče v Litni, Gymnázium Karla Čapka Dobříš, Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice, 1 ZŠ Dobříš, ZŠ Wagnerova Beroun), z Prahy (Dolní Počernice) a Moravskoslezského kraje Čeladná). V rámci projektu byl provozován web za podpory dvou vynikajících psychologů a tří moderátorů, kteří si povídali s dětmi na chatu, fungovala zde poradna, blogy, soukromé zprávy. Projekt BB byl dvakrát v televizi, v Praze proběhla velká tisková konference, kam dorazily desítky novinářů, čímž se projekt více medializoval a dostal do podvědomí veřejnosti. Tím pádem se mohlo pomoci více dětem, kteřé se touto cestou o projektu dozvěděly. Projekt skončil v listopadu 2014 dle původního plánu. Organizace Komunikujeme splnila veškeré své povinnosti a úkoly v termínu a v souladu s pravidly projektu. Bohužel BB ke konci nezvládla plnit pohledávky vůči partnerům, což lehce ovlivnilo konečnou fázi a pozastavilo slibně se vyvíjející webové stránky. Přesto ale byl projekt BB úspěšný. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 11

12 STORE (CZ/13/LLP- LdV/PS/P/134088) Narativní medicína (NBM) se snaží působit jako doplňkový přístup k medicíně založené na důkazech (Evidence Based Medicine - EBM), jež sleduje příběhy nemocí, jako způsob, jak pochopit lidi a léčit je ve správném a celostním kontextu. Cílem tohoto projektu je nabídnout lékařům intelektuální rámec, v němž mohou pracovat, spolu s nástroji k jeho provedení v každodenní praxi. Rámec je NBM a jeho nástroje budou fungovat jako integrované lékařské záznamy. Účelem projektu je tedy obohacovat práci lékařů i ošetřujícího personálu upozorňováním na rozmanitosti kultur a víry, s nimiž přicházejí do styku, a současně na zkušenosti pacientů se systémy zdravotní péče, a to zejména v případech chronických onemocnění, a obzvláště u vzácných onemocnění. Důležitým výstupem tohoto projektu bude výměna nových myšlenek a přístupů z různých kulturních perspektiv, přenos nových metodik a rozvoj vzdělávacích manuálů. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 12

13 Příběh lékařských zpráv / Story Telling on Record Projekt zahrnuje osm partnerů z Itálie, Bulharska, Turecka, České republiky, Řecka, Španělska a Portugalska. Koordinující instituce: Rome, Itálie Partnerské instituce: Rome, Itálie; Sofia, Bulharsko; Ankara, Turecko; Nea Ionia, Řecko; Madrid, Španělsko; Lisboa, Portugalsko EYTO ( ) ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 13

14 Cílem projektu je vytvořit kampaň podporující pozitivní změny v chování týkající se životního stylu a snížení míry obezity. Obezita způsobuje problémy v oblasti zdraví, vzdělávání a rozšiřování životních obzorů a možností mladých lidí. Výzkum poukazuje na nedostatek kampaní v oblasti zdravého životního stylu zaměřujících se na danou cílovou skupinu, a tak za spolupráce skupiny lidí v rámci celé Evropy bude vytvořena kampaň s cílem podpory zdravého životního stylu mezi vrstevníky. Do tvorby kampaně se aktivně zapojí mladí lidé a budou ji kreativně rozvíjet. CLOUD ( LLP GR- KA3-KA3NW) Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 14

15 School on the Cloud - mezinárodní projekt, kde je zapojeno 18 evropských zemí rozdělených do čtyř pracovních skupin. Tento projekt se zabývá možností využití všech moderních technologií v oblasti výuky a zajištění osobnějšího a individuálnějšího přístupu ve vzdělávání jako takovém. Pracovní skupiny jsou: PS1 - i - manager - řeší, zda mohou vzdělávací organizace využít veškerého potenciálu a možností, které síť Cloud nabízí a jaké překážky již jsou nebo mohou nastat při realizaci využití sítě Cloud v oblasti vzdělávání. PS 2 - i - teacher - nebo-li inovativní učitel - prozkoumává jaká je role učitele v oblasti vzdělávání dnes a jaká v budoucnosti a hraje-li v budoucnu praktické cvičení a vhodné učební prostředí pro studenty větší roli? PS 3 - i - learner - Do této skupiny patříme my, kde s ostatními zástupci evropských zemí Diskutujeme o tom, zda-li je možné, aby se s pomocí Cloudu stal individuální přístup v oblasti vzdělávání realitou, co vlastně přesně znamená ten tzvn. individuální přístup v oblasti vzdělávání a co je přesně myšleno pojmy individuální učení, nezávislé učení, samostatně organizované učení? PS 4 - i - futures - Tato skupina se pokouší vyhodnotit celkový budoucí vývoj, s ohledem na vztah v oblasti vzdělávání a Cloud technologií Projekt začal , končí ENTCOM ( IT02-KA ) KOMUNITNÍ EKOLOGIE Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 15

16 Komunikujeme o.p.s. rozjíždí projekt zaměřený na rozvoj tzv. komunitní ekologie" V roce 2014 spostilo Komunikujeme o.p.s. další unikátní projekt zaměřený na rozvoj společnosti, komunit a podporu zaměstnanosti hlavně ve venkovských oblastech. Projekt potrvá dva roky, kdy na něm budou spolupracovat organizace z Itálie, Spojeného království, Portugalska, Lotyšska, Rakouska a Turecka. Cílem projektu, jehož plný název je Entrepreneurship and Community Cooperatives je rozvoj a utřídění podnikatelských kompetencí nezaměstnaných žijících ve venkovských oblastech, a to zejména na úrovni komunitní spolupráce. Účastníci projektu přitom budou podporováni v tom, aby své nově nabyté podnikatelské dovednosti využili při komunitním plánování a rozvoji aktivit ekologického zemědělství a spolupráce. V principu jde o to, že se lidé naučí, jak zefektivnit svou práci díky tomu, že budou spolupracovat s ostatními. Chceme lidem ukázat, že dělat si jen tzv. 'na vlastním písečku' nemusí být vždy tou nejvhodnější a nejvýhodnější cestou," říká k projektu manažerka Zuzana Brotánková. Vlastním obsahem projektu EntCom je tvorba vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj komunitní spolupráce a podnikání, a následně jeho pilotní ověření v praxi. Cílem je tvorba uceleného vzdělávacího programu včetně metodické příručky a zasazení programu do rámce ECVET - Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Byl zahájen nový slibný projekt, jehož cílem je podpora podnikání a komunitní spolupráce na venkově a v odloučených oblastech. V roce 2014 proběhly přípravné práce na zahájení, navázání partnerství, organizace práce do budoucna atd. BCB ( TR01-KA ) BEAT CYBERBULLYING Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 16

17 Od ledna 2015 je Komunikujeme o.p.s. partnerem v mezinárodním projektu zaměřeném na kyberšikanu, který začal již na podzim roku Beat Cyberbullying je mezinárodní projektu spojující 9 organizací z 8 zemí (Turecko, Portugalsko, Itálie, Kypr, Spojené království, Norsko, Španělsko a Česká republika). Cílem projektu je vytvořit příručku pro teenagery a průvodce pro rodiče a učitele, které jim pomohou zorientovat se v problematice kyberšikany a poskytnou účinné nástroje, jak jí předcházet a jak se jí bránit. Dále bude vytvořena aplikace pro chytré telefony, tablety a počítače. Prostřednictvím této aplikace a interaktivních her si budou moct jejich uživatelé z řad dětí a mladých lidí ve věku od 11 do 18 let osvojovat způsoby, jak se na internetu pohybovat tak, aby se nevystavovali zbytečným hrozbám. "Tento projekt je výjimečný v tom, že ačkoliv se snaží mladé lidi vychovávat k bezpečnějšímu chování, dělá to způsobem, který pro ně není nepříjemný a cizí. Dnešním teenagerům nemá smysl vysvětlovat, že nemají sedět u počítače nebo že nemají používat sociální sítě. My chceme, aby je používali tak, aby se zbytečně nevystavovali hrozbám. Dalším z velkých přínosů je tvorba průvodce pro rodiče. Doufáme, že se nám ho podaří vytvořit tak, aby rodičům poskytla vhled do toho, jak sociální sítě fungují, co na nich jejich děti láká a jak je používají. Doufáme, že výsledkem projektu bude i lepší porozumění mezi dospělými a teenagery," vysvětluje manažerka projektu Zuzana Brotánková. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 17

18 Projekt potrvá dva roky, během nich budou vytvořeny zmíněné produkty, budou také realizovány semináře a prezentace pro rodiče a učitele. Naše organizace se na projektu bude podílet tvorbou aplikace (ICT nástroj), testování programu pro uživatele ČR, workshopy a evaluací. Dále budeme vytvářet příručku pro děti a pro rodiče, které budou v angličtině. Pro české zájemce bude udělán výtah z publikací. UEFY UNITED EUROPE FOR YOUTH ( TR01 KA ) Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 18

19 Projekt UEFY je nápadem našich partnerů z Turecka a je zaměřen na pomoc dětem a mladistvím ze sociálně slabších poměrů. Hlavní problém, na který se projekt zaměřuje, je nezaměstnanost, která pramení z poměrů, ze kterých omladina pochází. Problémová situace je zde koncipována převážně z perspektivy Turecka, ale myslím, že každá země má menší či větší obtíže se zaměstnáváním absolventů, kteří nemají praxi a zkušenosti s pracovní činností. Dalšími zapojenými partnery jsou Polsko, Malta, Estonsko, Litva, Turecko, Bulharsko, Velká Británie a Itálie (která bohužel moc nespolupracuje). A co spadá do programu, čeho by chtěl tento projekt docílit? Cílem je vytvořit partnerství a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, místní samosprávou, organizace výchovného poradenství, úřadů probační služby a organizacemi pro mládež v partnerských zemích. To všechno by napomáhalo podporovat vzdělávání mladých lidí a komplexně zlepšit sociální situaci celé společnosti. Také tento bod se řešil na meetingu, který jsme uspořádali v únoru 2015 u nás v Praze a kam se sjeli zástupci všech partnerských zemí (mimo Itálie). Náplní projektu je snaha o řešení zvýšení příležitostí pro mladistvé a to vytvářením specifických programů, podpora sociálních, kulturních a volnočasových aktivit. Konkrétně se jedná o kurzy kreslení, hudby, kariérní poradenství, řemesla. OPPA (CZ.17.2/2.1.00/37086) Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 19

20 NÁVRAT RODIČŮ NA PRACOVNÍ TRH Z RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ Nový projekt, jehož smyslem je podpořit cílovou skupinu rodičů, kteří se dostali do znevýhodněné pozice na trhu práce vlivem nedostatečné pracovní zkušenosti. Naším záměrem bylo podpořit rodiče, kteří mají zájem o návrat na pracovní trh v částečném pracovním úvazku a zároveň nemají dostatek zkušeností s prací ve flexibilním pracovním úvazku a práci home office. Cílovou skupinu jsme nejdříve v této oblasti proškolili, ale hlavní objem je obsažen v reálné práci a mentoringu od zkušených zaměstnanců společnosti. Cílem projektu bylo proškolit 24 členů cílové skupiny a následně zaměstnat 12 uchazečů ve společnosti Komunikujeme o.p.s. na podpořených pozicích, kde budou po dobu sedmi měsíců vykonávat reálnou práci. Součástí této práce bude i rozšíření výukových materiálů pro elearningový kurz, který bude po skončení projektu volně k použití a bude sloužit i jako materiál pro jiné zájemce o zaměstnávání v režimu home office. Současně bude vytvořena elektronická brožura shrnující zkušenosti s vedením tohoto projektu, prací s cílovou skupinou a prací v režimu home office. Do projektu se mohli přihlásit všichni rodiče na a po rodičovské dovolené, kteří byli nezaměstnaní a bydleli v Praze. Stručný obsah kurzu: Obsluha a instalace hardwaru pro homeoffice Obsluha a práce s cloudovými nástroji Základy práce s MS Office Organizace práce (využití software a sociálních sítí pro potřeby home office) Komunikace s kolegy (specifikace internetového prostředí) Skupinové vyhodnocování cvičných úloh Osobnostní diagnostika s psychologem Individuální konzultace s psychologem PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 20

21 Naše obecně prospěšná společnost poskytuje poradenskou činnost v oblasti projektového poradenství, s procesy udělování grantů jsme seznámeni z obou stran. Díky vlastním pracovníkům, kteří se specializují na hodnocení projektů, dokážeme předvídat požadavky hodnotitelů. Máme také bohaté zkušenosti s přípravou a administrací projektů. V rámci poradenství se Komunikujeme zaměřuje na přípravu, realizaci, administraci, ukončení i udržitelnosti projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Našim cílem je prostřednictvím tohoto poradenství přispět k získání dotace, úspěšnému průběhu a ukončení Vašeho projektu. Nabízíme svým klientům kompletní projektové poradenství. Zařídíme komplexní přípravu projektů, jejich realizaci i administraci. Připravíme projektové žádosti podle Vašich požadavků a aktuálních potřeb. Nabízíme zpracování studie proveditelnosti a ekonomických analýz projektů. Zpracujeme pro Vás udržitelnost projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Postaráme se o rozdělení projektu na jednotlivé etapy a aktivity včetně jejich popisu a harmonogramu. Vytvoříme pro Vás kompletní rozpočet projektu. Nabízíme konzultace v rámci realizace projektu administrativních kroků v průběhu projektu. STÁŽE VE FIRMÁCH Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 21

22 Tento program je spolufinancován z evropských sociálních fondů OP VK a veřejných zdrojů České republiky. V gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jeho příspěvkové organizace Fondu dalšího vzdělávání, celkově uvolněno 800 mil Kč a podpoří minimálně 5000 osob. Projekt si dává za cíl zprostředkovat odborné stáže a tím poskytnout praktické vzdělání stážistům a tím zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. Termíny realizace od června 2012 říjen 2014 Doba trvání stáže 1 až 6 měsíců dle typu stáže. STÁŽE ERASMUS Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 22

23 Erasmus program už není jen vyjet studovat vysokou školu v cizí zemi, ale tento program nabízí i možnost pracovat jako stážista v organizaci a tím získat pracovní zkušenosti, které může stážista dále uplatnit v budoucím zaměstnání nebo při psaní diplomové práce. Je vhodná pro studenty vysokých škol a VOŠ v oborech zakončených magisterským, doktorským nebo bakalářských titulem nebo jakýmkoliv dalším titulem. Doba trvání stáže je minimálně 3 měsíce pro VŠ studenty a 2 měsíce pro studenty VOŠ. Po dohodě je možné pracovní stáž prodloužit. Erasmus stážisty mohou přijímat téměř všechny podnikatelské subjekty a organizace z veřejného nebo soukromého sektoru. Přijímací organizace předem stanoví úkoly, které bude stážista zastávat, úkoly všechny zúčastněné strany (přijímací a vysílající instituce, student) předem schválí, znalosti a kompetence, které stážista během účasti získá. Stáž studentovi přinese mimo pracovních zkušeností, které mohou uplatnit v budoucnu i osvědčení o absolvování stáže. ERASMUS PLUS Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 23

24 Nový evropský vzdělávací program Erasmus+ přichází s novinkou a není určen už pouze studentům. Program tak může pomoci více než 4 miliónům mladých lidí, studentům i dospělým, kteří získají prostřednictvím programu Erasmus+ zkušenosti a dovednosti ve formě studia, školení a dobrovolnické činnosti v zahraničí. Slučuje totiž dosavadní programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mládež v akci" a programy mezinárodní spolupráce (mimo jiné Erasmus Mundus a Tempus). Nový program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Program Erasmus+ mohou využívat organizace, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Takovou organizací jsme i my. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Jaké země jsou do projektu zapojeny? členské státy EU členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie Kromě těchto zemí se mohou podílet i partnerské země sousedící s EU. Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko Rusko STÁŽE PRO MLADÉ 2 Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 24

25 Projekt Stáže pro mladé 2, navazuje na úspěšný projekt Stáže pro mladé. Je spolufinancován z evropských sociálních fondů OP VK a veřejných zdrojů České republiky. V gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jeho příspěvkové organizace Fondu dalšího vzdělávání. Celkem bylo na jeho realizaci uvolněno ,60 Kč, z těchto zdrojů bude podpořeno 2200 žáků a studentů. Realizace projektu: únor 2014 srpen 2015 Délka stáže: maximálně 300 hodin (1 až 4 měsíce) Projekt je zaměřen na zprostředkování stáží pro žáky a studenty posledních ročníků středních, vyšších a vysokých škol. Poskytovatelem stáže se mohou stát firmy a nestátní neziskové organizace působící na území ČR déle než jeden rok. Stáže se mohou zúčastnit žáci posledního ročníku středních škol a studenti posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ. Naše občanské sdružení poskytuje administrativní výpomoc se zapojením do projektu. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 25

26 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Komunikace se zákazníkem je součástí řady rozvoje měkkých dovedností, takzvaných soft skills. V této sérii poradenství si účastníci osvojí umění komunikace a řeči těla, asertivitu a řešení konfliktů a protestů ze strany zákazníka, zvládání stresových situací, práci s problémovými zákazníky a osvojí si umění PRODAT. A je také důležité udržovat si se zákazníkem dobrý vztah, jak ho rozvíjet a udržovat na výborné úrovni. Poradenství je také zaměřeno na zlepšení pracovní spokojenosti a výkonnosti. Hlavní témata poradenství: - technika projede - zvládání stresových situací - asertivita - řeč těla, verbální a nonverbální komunikace - řešení konfliktních situací - řešení problémů - vztahy se zákazníky ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 26

27 Toto poradenství je určeno pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Seznámí se ze základními právními normami, obchodním zákoníkem, živnostenským zákonem a občanským zákoníkem. Součástí je i odborná přednáška o účetnictví, účetnictví v podniku a daňové evidenci. Nedílnou součástí jsou i základy managementu a marketingu, obchodního jednání a psychologie prodeje, tzv. umění PRODAT a jak vést obchodní rozhovory. PROFESNÍ DIAGNOSTIKA Profesní diagnostika je druh poradenství, které se především zabývá tím, k jaké profesi se účastník hodí nejvíce. To je určeno na základě sady testů, které zhodnotí dovednosti, výkon, osobnostní rysy jednotlivce. Určí se také jak nejlépe ho motivovat a také jaké má předpoklady či nedostatky k určité pracovní pozici. K provedení takové diagnostiky se používá soubor testů, vypracovaných psychology. Mezi testovací metody patří: - test pozornosti - test profesních zájmů - test motivace k výkonu - test osobnostní inventář OSOBNÍ PORADENSTVÍ V posledních letech je velmi důležité dbát na svůj zevnějšek, podle kterého nás posuzuje naše okolí. V tomto bloku poradenství se účastníci dozvědí, jak o svůj vzhled pečovat, jak ošetřit svoji pleť a starat se oni, líčení pro každou příležitost, určení barevné typologie a to vše z rukou zkušené kosmetické poradkyně. Součástí je také dermatologie, vizážistika, a poskytnutí rad, jak si tyto návyky udržet. Pomůže také vhodně se připravit na jakoukoli společenskou nebo pracovní příležitost, včetně účesu, líčení či oblékán. Celým poradenstvím provede kvalifikovaná kosmetická poradkyně a je vhodné pro muže i ženy Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 27

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Dostává

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ. vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci

Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ. vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci Realizováno v rámci projektu Akademie

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI... 6 1.1. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND... 6 1.2. STRUKTURÁLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více