VÝROČNÍ ZPRÁVA Komunikujeme, spolupracujeme a snažíme se zlepšit život kolem nás.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunikujeme, spolupracujeme a snažíme se zlepšit život kolem nás."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Komunikujeme, spolupracujeme a snažíme se zlepšit život kolem nás. Dlouhodobě se věnujeme aktuálním evropským tématům. Realizujeme vlastní projekty s mezinárodním přesahem. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 1

2 OBSAH KOMUNIKUJEME O. P. S. V KOSTCE...4 REALIZOVANÉ PROJEKTY...5 IOR / INTERNET NEJDŘÍV OCHRANA, PAK RADOST...5 PRO US ALL...7 CRS...8 BEAT BULLYING - Cybermentors STORE EYTO - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL CLOUD ENTCOM KOMUNITNÍ EKOLOGIE BCB - BEAT CYBERBULLYING UEFY OPPA PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ STÁŽE VE FIRMÁCH STÁŽE ERASMUS ERASMUS PLUS STÁŽE PRO MLADÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM ZÁKLADY PODNIKÁNÍ PROFESNÍ DIAGNOSTIKA Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 2

3 OSOBNÍ PORADENSTVÍ KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ROZVAHA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY ORGANIZACE PODĚKOVÁNÍ KONTAKT Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 3

4 KOMUNIKUJEME O. P. S. V KOSTCE Datum vzniku: jako občanské sdružení Cíle Komunikujeme o. p. s.: Enviromentální - přispění k ochraně životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví Vzdělávací - akce pro děti a veřejnost, učení, aktivní trávení volného času, účast dětí a mládeže ve veřejném životě Sociální, zdravotní a humanitární Sport Kulturní - podpora v oblasti zlepšení kulturního prostředí Projektová a odborná činnost Pracovní a sociální činnost Dobrovolnická činnost Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 4

5 REALIZOVANÉ PROJEKTY IOR / INTERNET NEJDŘÍV OCHRANA, PAK RADOST (JUST/ /DAP/AJ/3255) Projekt usiluje o prevenci kyberšikany mezi dětmi ve věku let pomocí online profilů na sociálních sítích. Pomocí videí, audio či jinak zajímavého obsahu se snažíme o osvětu a sdílení pozitivních příkladů a návodů. Působíme na děti a mladé uživatele sociálních sítí právě, když jsou online a mohou být svědky, oběťmi či nevědomými původci kyberšikany. Hlavními cíli IOR je: Zprostředkovat preventivní postupy, zvýšit rozšíření správného chování a zavedených, osvědčených postupů v Evropě, týkajících se správného využívání sociálních sítí mladými lidmi ve věku 10 až 17 let. Projekt usiluje o strukturování aktivit zaměřených na tuto specifickou, zranitelnou skupinu, která často využívá stejné komunikační kanály, které mohou být zneužity také pro šíření aktů násilí. Koordinovaná kampaň, zahrnující všech 27 členských států EU, bude zahrnovat: Výsledky, shromážděné na národní úrovni v každé z partnerských zemí, budou shromážděny v národní zprávě, stejně tak jako v souhrnném evropském dokumentu Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 5

6 pojednávajícím o: přístupu, zvycích, z projektu vyplývajících témat, způsobech užívání sociálních sítí mj. z hlediska prevence rizik. Práce na projektu bude založena na shromáždění již existujících materiálů souvisejících s daným tématem, na sledování činitelů působících na poli sociálních sítí, a především na přímém dialogu mezi společenskými činiteli a mladými lidmi, získávání informací o vzorcích chování. Obecným problémem aktivit zaměřených na malé zájmové skupiny nebo specifické věkové skupiny je často neatraktivnost těchto aktivit pro členy cílové skupiny. Tvorba krátkého videa a strukturování aktivit pro cílovou skupinu za účasti mladých lidí zajistila větší atraktivitu a přístupnost produktů a výstupů projektu pro členy cílové skupiny. Co se stalo v projektu v roce 2014? Přednáška - "Festival Fantazie Linie Maelström Bezpečnost na internetu nejen pro mladé (Security on the internet not only for youth)" Festival visitors Projekt byl prezentován jako způsob, jak se mohou mladí lidé chránit online a možnosti řešení prevence proti kyberšikaně "Jak mohou mladí pomáhat a chránit (se) online aneb projekty ITC bezpečnosti (How the youngsters may help andprotect (themselves) online project of ITC security for young people) " Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 6

7 PRO US ALL (EAC ) Tohoto projektu se účastní 14 partnerů z deseti členských států Evropské unie. Jeho všeobecným cílem je budovat a sdílet zkušenosti a zkoušet nové a inovativní přístupy jak prezentovat sporty v místních komunitách, posílení nepřehlédnutelnosti role sportu pro společenský prospěch a místní rozvoj, se zvláštním důrazem na mladé lidi a handicapované. Konkrétní cíle jsou: prezentování sportu pro všechny obyvatele a podporovat účast na sportovních a fyzických aktivitách zvyšování povědomí o roli a hodnotách sportu podporování spolupráce a budování partnerství mezi místními orgány vytváření mezinárodní sítě na sdílení zkušeností a budování inovativních přístupů k propagaci a podpoře sportu na místní úrovni Projekt PRO-US-ALL (Promoting urban sports for all) se dělí do čtyř Pracovních balíků a specifických úkolů, jako: rozvíjení inovativních modelů na podporu sportů v městských částech zvyšování povědomí o projektu PRO-US-ALL a podpora sportů v městských částech sdílení zkušeností a výměna dobrých zkušeností vedení projektu a jeho koordinace, komunikační plán projektu Projektoví partneři budou organizovat workshopy a semináře na místní úrovni, a tím budou vytvářet síť místních zainteresovaných subjektů. Očekávaným výsledkem je vytvoření evropské sítě měst, institucí a organizací aktivních ve sportovním odvětví, a všichni dohromady využijí veřejné, sociální a společenské funkce sportu jako nástroje ku prospěchu a jako hnacího mechanismu k místnímu ekonomickému růstu. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 7

8 CRS - (JUST/2011/DAP/AG/3022) Projekt je zaměřen na děti jako oběti a původce násilí, s důrazem na děti, které utekly z domova, dětského domova, pěstounské péče či jiné formy péče o dítě, nebo o děti, které jsou z různých důvodů bez domova a žijí na ulici. Projekt je navázán na obecné zásady Evropské unie a na Úmluvu o právech dítěte (OSN, 1989). Cílem projektu je průzkum situace dětí, které se napříč Evropskou unií ocitají v náročných životních situacích, žijí na ulici či v nedůstojných a z hlediska hygieny a zdraví v širokém slova smyslu nedostatečných podmínkách. Zaměření projektu Projekt je zaměřen na děti jako oběti a původce násilí, s důrazem na děti, které utekly z domova, dětského domova, pěstounské péče či jiné formy péče o dítě, nebo o děti, které jsou z různých důvodů bez domova a žijí na ulici. Projekt je navázán na obecné zásady Evropské unie a na Úmluvu o právech dítěte (OSN, 1989). Cíle projektu Průzkum životních zkušeností, osudů jednotlivců, přesidlování a dalších potřeb sexuálně týraných a zneužívaných (včetně obětí jiných forem násilí) dětí bez domova; a výzkum osvědčených postupů, a strategií uplatňovaných organizacemi za cílem podpory potřeb dětí žijících na ulici. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 8

9 Zprostředkování inovativního školicího workshopu, který poskytne odborníkům a organizacím aktuální vědomosti, dovednosti, umožní jim porozumět informacím a umožní jim přístup k informacím. Vzdělávací programy cílené na komunity a děti; cílem je zvýšit povědomí o problematice. V roce 2014 probíhaly workshopy pro dospělé - celkem sedm akcí (jeden pilotní WS, potom 6 workshopů už "naostro"), na každém WS bylo cca 20 účastníků. Dále probíhaly workshopy pro děti - celkem sedm akcí (jeden pilotní WS, potom 6 workshopů už "naostro"), na každém WS bylo cca 20 účastníků. Pak proběhly dva akademické semináře na Masarykově univerzitě v Brně. 2 veřejné debaty/kulaté stoly 2 semináře pro odborníky 2 setkání pro mladistvé závěrečná konference V projektu vznikla velká závěrečná studie shrnující poznatky z dotazníkového šetření, které proběhlo ve všech partnerských zemích. Je to rozsáhlá a podrobná studie, má přes 600 stran (anglicky), my jsme z toho pro české čtenáře připravili výtah toho nejzásadnějšího a nejzajímavějšího (asi 30 stran) Vytvořili jsme "educational resource pack", tj. balíček materiálů, podle kterých jsme školili na workshopech pro děti, a který mohou využít i další organizace nebo prostě kdokoliv, kdo si to stáhne na webu projektu na tomhle webu jsou veškeré informace o projektu, v době realizace tam byl i updatovaný kalendář s daty konání jednotlivých akcí (workshopy, všechny ty různé semináře apod.), jsou tam veškeré výstupy proejtku ve všech jazycích, v jakých byly zpracovány. Také jsme vydávali téměř každý měsíc i tiskové zprávy. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 9

10 BEAT BULLYING - Cybermentors (JUST/ /DAP/AG/3335) Pronásledování, šikana a kyberšikana jsou vážné problémy, kterým čelí mladí lidé po celé Evropě. Prostřednictvím prověřeného mentoring modelu, vypracovaného organizací Beatbullying, jsou mladí lidé ve věku 11 až 25 let vycvičeni jako specialisté v peermentoringu (tj. pomoc od vrstevníků), nazývaném CyberMentors (kyberporadci). Program mentorům umožňuje vytvořit jak offlinovou strukturu pomoci formou komunikace a spolupráce se svými spolužáky a známými, a zároveň také tvorbu online sítě komunikace a vzájemné podpory, která je založena na principu sociální sítě. Hlavní strukturu poskytované podpory tvoří akreditovaní poradci a odborníci. Program CyberMentors je prvním svého druhu, který pracuje jak online, tak offline, a zajišťuje tak pomoc mladým lidem za využití moderních technologií, se kterými mladí lidé denně čím dále intenzivněji pracují. CyberMentors je jedinou platformou na principu sociální sítě, která je schválená jako model online terapeutické intervence organizací Centre for Excellence and Outcomes in Children and YoungPeople sservices (C4EO), jedinou Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 10

11 platformou certifikovanou jako naprosto bezpečná organizací ChildExploitation and Online Protection Centre (CEOP) a britskou InformationCommissioners Office (ICO). Cílem předkládaného projektu je rozšířit model CyberMentors, a zpřístupnit ho tak v dalších zemích v Evropě. další akce, co jsme pořádali, byly různé prezentace a přednášky/workshopy ve školách (ZŠ, SŠ) a na akcích pro děti, kde jsme si hráli různé edukační hry zaměřené na prevenci šikany a rozvoj psychosociálních dovedností Tým našich odborných lektorek vyškolil v uplynulém roce 207 mentorů z celkem devíti škol v České republice. Proti šikaně tak nyní umí bojovat děti ze Severních Čech (Gymnázium Česká Lípa), Středočeského kraje (ZŠ Františka Josefa Řezáče v Litni, Gymnázium Karla Čapka Dobříš, Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice, 1 ZŠ Dobříš, ZŠ Wagnerova Beroun), z Prahy (Dolní Počernice) a Moravskoslezského kraje Čeladná). V rámci projektu byl provozován web za podpory dvou vynikajících psychologů a tří moderátorů, kteří si povídali s dětmi na chatu, fungovala zde poradna, blogy, soukromé zprávy. Projekt BB byl dvakrát v televizi, v Praze proběhla velká tisková konference, kam dorazily desítky novinářů, čímž se projekt více medializoval a dostal do podvědomí veřejnosti. Tím pádem se mohlo pomoci více dětem, kteřé se touto cestou o projektu dozvěděly. Projekt skončil v listopadu 2014 dle původního plánu. Organizace Komunikujeme splnila veškeré své povinnosti a úkoly v termínu a v souladu s pravidly projektu. Bohužel BB ke konci nezvládla plnit pohledávky vůči partnerům, což lehce ovlivnilo konečnou fázi a pozastavilo slibně se vyvíjející webové stránky. Přesto ale byl projekt BB úspěšný. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 11

12 STORE (CZ/13/LLP- LdV/PS/P/134088) Narativní medicína (NBM) se snaží působit jako doplňkový přístup k medicíně založené na důkazech (Evidence Based Medicine - EBM), jež sleduje příběhy nemocí, jako způsob, jak pochopit lidi a léčit je ve správném a celostním kontextu. Cílem tohoto projektu je nabídnout lékařům intelektuální rámec, v němž mohou pracovat, spolu s nástroji k jeho provedení v každodenní praxi. Rámec je NBM a jeho nástroje budou fungovat jako integrované lékařské záznamy. Účelem projektu je tedy obohacovat práci lékařů i ošetřujícího personálu upozorňováním na rozmanitosti kultur a víry, s nimiž přicházejí do styku, a současně na zkušenosti pacientů se systémy zdravotní péče, a to zejména v případech chronických onemocnění, a obzvláště u vzácných onemocnění. Důležitým výstupem tohoto projektu bude výměna nových myšlenek a přístupů z různých kulturních perspektiv, přenos nových metodik a rozvoj vzdělávacích manuálů. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 12

13 Příběh lékařských zpráv / Story Telling on Record Projekt zahrnuje osm partnerů z Itálie, Bulharska, Turecka, České republiky, Řecka, Španělska a Portugalska. Koordinující instituce: Rome, Itálie Partnerské instituce: Rome, Itálie; Sofia, Bulharsko; Ankara, Turecko; Nea Ionia, Řecko; Madrid, Španělsko; Lisboa, Portugalsko EYTO ( ) ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 13

14 Cílem projektu je vytvořit kampaň podporující pozitivní změny v chování týkající se životního stylu a snížení míry obezity. Obezita způsobuje problémy v oblasti zdraví, vzdělávání a rozšiřování životních obzorů a možností mladých lidí. Výzkum poukazuje na nedostatek kampaní v oblasti zdravého životního stylu zaměřujících se na danou cílovou skupinu, a tak za spolupráce skupiny lidí v rámci celé Evropy bude vytvořena kampaň s cílem podpory zdravého životního stylu mezi vrstevníky. Do tvorby kampaně se aktivně zapojí mladí lidé a budou ji kreativně rozvíjet. CLOUD ( LLP GR- KA3-KA3NW) Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 14

15 School on the Cloud - mezinárodní projekt, kde je zapojeno 18 evropských zemí rozdělených do čtyř pracovních skupin. Tento projekt se zabývá možností využití všech moderních technologií v oblasti výuky a zajištění osobnějšího a individuálnějšího přístupu ve vzdělávání jako takovém. Pracovní skupiny jsou: PS1 - i - manager - řeší, zda mohou vzdělávací organizace využít veškerého potenciálu a možností, které síť Cloud nabízí a jaké překážky již jsou nebo mohou nastat při realizaci využití sítě Cloud v oblasti vzdělávání. PS 2 - i - teacher - nebo-li inovativní učitel - prozkoumává jaká je role učitele v oblasti vzdělávání dnes a jaká v budoucnosti a hraje-li v budoucnu praktické cvičení a vhodné učební prostředí pro studenty větší roli? PS 3 - i - learner - Do této skupiny patříme my, kde s ostatními zástupci evropských zemí Diskutujeme o tom, zda-li je možné, aby se s pomocí Cloudu stal individuální přístup v oblasti vzdělávání realitou, co vlastně přesně znamená ten tzvn. individuální přístup v oblasti vzdělávání a co je přesně myšleno pojmy individuální učení, nezávislé učení, samostatně organizované učení? PS 4 - i - futures - Tato skupina se pokouší vyhodnotit celkový budoucí vývoj, s ohledem na vztah v oblasti vzdělávání a Cloud technologií Projekt začal , končí ENTCOM ( IT02-KA ) KOMUNITNÍ EKOLOGIE Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 15

16 Komunikujeme o.p.s. rozjíždí projekt zaměřený na rozvoj tzv. komunitní ekologie" V roce 2014 spostilo Komunikujeme o.p.s. další unikátní projekt zaměřený na rozvoj společnosti, komunit a podporu zaměstnanosti hlavně ve venkovských oblastech. Projekt potrvá dva roky, kdy na něm budou spolupracovat organizace z Itálie, Spojeného království, Portugalska, Lotyšska, Rakouska a Turecka. Cílem projektu, jehož plný název je Entrepreneurship and Community Cooperatives je rozvoj a utřídění podnikatelských kompetencí nezaměstnaných žijících ve venkovských oblastech, a to zejména na úrovni komunitní spolupráce. Účastníci projektu přitom budou podporováni v tom, aby své nově nabyté podnikatelské dovednosti využili při komunitním plánování a rozvoji aktivit ekologického zemědělství a spolupráce. V principu jde o to, že se lidé naučí, jak zefektivnit svou práci díky tomu, že budou spolupracovat s ostatními. Chceme lidem ukázat, že dělat si jen tzv. 'na vlastním písečku' nemusí být vždy tou nejvhodnější a nejvýhodnější cestou," říká k projektu manažerka Zuzana Brotánková. Vlastním obsahem projektu EntCom je tvorba vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj komunitní spolupráce a podnikání, a následně jeho pilotní ověření v praxi. Cílem je tvorba uceleného vzdělávacího programu včetně metodické příručky a zasazení programu do rámce ECVET - Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Byl zahájen nový slibný projekt, jehož cílem je podpora podnikání a komunitní spolupráce na venkově a v odloučených oblastech. V roce 2014 proběhly přípravné práce na zahájení, navázání partnerství, organizace práce do budoucna atd. BCB ( TR01-KA ) BEAT CYBERBULLYING Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 16

17 Od ledna 2015 je Komunikujeme o.p.s. partnerem v mezinárodním projektu zaměřeném na kyberšikanu, který začal již na podzim roku Beat Cyberbullying je mezinárodní projektu spojující 9 organizací z 8 zemí (Turecko, Portugalsko, Itálie, Kypr, Spojené království, Norsko, Španělsko a Česká republika). Cílem projektu je vytvořit příručku pro teenagery a průvodce pro rodiče a učitele, které jim pomohou zorientovat se v problematice kyberšikany a poskytnou účinné nástroje, jak jí předcházet a jak se jí bránit. Dále bude vytvořena aplikace pro chytré telefony, tablety a počítače. Prostřednictvím této aplikace a interaktivních her si budou moct jejich uživatelé z řad dětí a mladých lidí ve věku od 11 do 18 let osvojovat způsoby, jak se na internetu pohybovat tak, aby se nevystavovali zbytečným hrozbám. "Tento projekt je výjimečný v tom, že ačkoliv se snaží mladé lidi vychovávat k bezpečnějšímu chování, dělá to způsobem, který pro ně není nepříjemný a cizí. Dnešním teenagerům nemá smysl vysvětlovat, že nemají sedět u počítače nebo že nemají používat sociální sítě. My chceme, aby je používali tak, aby se zbytečně nevystavovali hrozbám. Dalším z velkých přínosů je tvorba průvodce pro rodiče. Doufáme, že se nám ho podaří vytvořit tak, aby rodičům poskytla vhled do toho, jak sociální sítě fungují, co na nich jejich děti láká a jak je používají. Doufáme, že výsledkem projektu bude i lepší porozumění mezi dospělými a teenagery," vysvětluje manažerka projektu Zuzana Brotánková. Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 17

18 Projekt potrvá dva roky, během nich budou vytvořeny zmíněné produkty, budou také realizovány semináře a prezentace pro rodiče a učitele. Naše organizace se na projektu bude podílet tvorbou aplikace (ICT nástroj), testování programu pro uživatele ČR, workshopy a evaluací. Dále budeme vytvářet příručku pro děti a pro rodiče, které budou v angličtině. Pro české zájemce bude udělán výtah z publikací. UEFY UNITED EUROPE FOR YOUTH ( TR01 KA ) Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 18

19 Projekt UEFY je nápadem našich partnerů z Turecka a je zaměřen na pomoc dětem a mladistvím ze sociálně slabších poměrů. Hlavní problém, na který se projekt zaměřuje, je nezaměstnanost, která pramení z poměrů, ze kterých omladina pochází. Problémová situace je zde koncipována převážně z perspektivy Turecka, ale myslím, že každá země má menší či větší obtíže se zaměstnáváním absolventů, kteří nemají praxi a zkušenosti s pracovní činností. Dalšími zapojenými partnery jsou Polsko, Malta, Estonsko, Litva, Turecko, Bulharsko, Velká Británie a Itálie (která bohužel moc nespolupracuje). A co spadá do programu, čeho by chtěl tento projekt docílit? Cílem je vytvořit partnerství a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, místní samosprávou, organizace výchovného poradenství, úřadů probační služby a organizacemi pro mládež v partnerských zemích. To všechno by napomáhalo podporovat vzdělávání mladých lidí a komplexně zlepšit sociální situaci celé společnosti. Také tento bod se řešil na meetingu, který jsme uspořádali v únoru 2015 u nás v Praze a kam se sjeli zástupci všech partnerských zemí (mimo Itálie). Náplní projektu je snaha o řešení zvýšení příležitostí pro mladistvé a to vytvářením specifických programů, podpora sociálních, kulturních a volnočasových aktivit. Konkrétně se jedná o kurzy kreslení, hudby, kariérní poradenství, řemesla. OPPA (CZ.17.2/2.1.00/37086) Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 19

20 NÁVRAT RODIČŮ NA PRACOVNÍ TRH Z RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ Nový projekt, jehož smyslem je podpořit cílovou skupinu rodičů, kteří se dostali do znevýhodněné pozice na trhu práce vlivem nedostatečné pracovní zkušenosti. Naším záměrem bylo podpořit rodiče, kteří mají zájem o návrat na pracovní trh v částečném pracovním úvazku a zároveň nemají dostatek zkušeností s prací ve flexibilním pracovním úvazku a práci home office. Cílovou skupinu jsme nejdříve v této oblasti proškolili, ale hlavní objem je obsažen v reálné práci a mentoringu od zkušených zaměstnanců společnosti. Cílem projektu bylo proškolit 24 členů cílové skupiny a následně zaměstnat 12 uchazečů ve společnosti Komunikujeme o.p.s. na podpořených pozicích, kde budou po dobu sedmi měsíců vykonávat reálnou práci. Součástí této práce bude i rozšíření výukových materiálů pro elearningový kurz, který bude po skončení projektu volně k použití a bude sloužit i jako materiál pro jiné zájemce o zaměstnávání v režimu home office. Současně bude vytvořena elektronická brožura shrnující zkušenosti s vedením tohoto projektu, prací s cílovou skupinou a prací v režimu home office. Do projektu se mohli přihlásit všichni rodiče na a po rodičovské dovolené, kteří byli nezaměstnaní a bydleli v Praze. Stručný obsah kurzu: Obsluha a instalace hardwaru pro homeoffice Obsluha a práce s cloudovými nástroji Základy práce s MS Office Organizace práce (využití software a sociálních sítí pro potřeby home office) Komunikace s kolegy (specifikace internetového prostředí) Skupinové vyhodnocování cvičných úloh Osobnostní diagnostika s psychologem Individuální konzultace s psychologem PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 20

21 Naše obecně prospěšná společnost poskytuje poradenskou činnost v oblasti projektového poradenství, s procesy udělování grantů jsme seznámeni z obou stran. Díky vlastním pracovníkům, kteří se specializují na hodnocení projektů, dokážeme předvídat požadavky hodnotitelů. Máme také bohaté zkušenosti s přípravou a administrací projektů. V rámci poradenství se Komunikujeme zaměřuje na přípravu, realizaci, administraci, ukončení i udržitelnosti projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Našim cílem je prostřednictvím tohoto poradenství přispět k získání dotace, úspěšnému průběhu a ukončení Vašeho projektu. Nabízíme svým klientům kompletní projektové poradenství. Zařídíme komplexní přípravu projektů, jejich realizaci i administraci. Připravíme projektové žádosti podle Vašich požadavků a aktuálních potřeb. Nabízíme zpracování studie proveditelnosti a ekonomických analýz projektů. Zpracujeme pro Vás udržitelnost projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Postaráme se o rozdělení projektu na jednotlivé etapy a aktivity včetně jejich popisu a harmonogramu. Vytvoříme pro Vás kompletní rozpočet projektu. Nabízíme konzultace v rámci realizace projektu administrativních kroků v průběhu projektu. STÁŽE VE FIRMÁCH Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 21

22 Tento program je spolufinancován z evropských sociálních fondů OP VK a veřejných zdrojů České republiky. V gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jeho příspěvkové organizace Fondu dalšího vzdělávání, celkově uvolněno 800 mil Kč a podpoří minimálně 5000 osob. Projekt si dává za cíl zprostředkovat odborné stáže a tím poskytnout praktické vzdělání stážistům a tím zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. Termíny realizace od června 2012 říjen 2014 Doba trvání stáže 1 až 6 měsíců dle typu stáže. STÁŽE ERASMUS Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 22

23 Erasmus program už není jen vyjet studovat vysokou školu v cizí zemi, ale tento program nabízí i možnost pracovat jako stážista v organizaci a tím získat pracovní zkušenosti, které může stážista dále uplatnit v budoucím zaměstnání nebo při psaní diplomové práce. Je vhodná pro studenty vysokých škol a VOŠ v oborech zakončených magisterským, doktorským nebo bakalářských titulem nebo jakýmkoliv dalším titulem. Doba trvání stáže je minimálně 3 měsíce pro VŠ studenty a 2 měsíce pro studenty VOŠ. Po dohodě je možné pracovní stáž prodloužit. Erasmus stážisty mohou přijímat téměř všechny podnikatelské subjekty a organizace z veřejného nebo soukromého sektoru. Přijímací organizace předem stanoví úkoly, které bude stážista zastávat, úkoly všechny zúčastněné strany (přijímací a vysílající instituce, student) předem schválí, znalosti a kompetence, které stážista během účasti získá. Stáž studentovi přinese mimo pracovních zkušeností, které mohou uplatnit v budoucnu i osvědčení o absolvování stáže. ERASMUS PLUS Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 23

24 Nový evropský vzdělávací program Erasmus+ přichází s novinkou a není určen už pouze studentům. Program tak může pomoci více než 4 miliónům mladých lidí, studentům i dospělým, kteří získají prostřednictvím programu Erasmus+ zkušenosti a dovednosti ve formě studia, školení a dobrovolnické činnosti v zahraničí. Slučuje totiž dosavadní programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mládež v akci" a programy mezinárodní spolupráce (mimo jiné Erasmus Mundus a Tempus). Nový program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Program Erasmus+ mohou využívat organizace, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Takovou organizací jsme i my. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Jaké země jsou do projektu zapojeny? členské státy EU členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie Kromě těchto zemí se mohou podílet i partnerské země sousedící s EU. Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko Rusko STÁŽE PRO MLADÉ 2 Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 24

25 Projekt Stáže pro mladé 2, navazuje na úspěšný projekt Stáže pro mladé. Je spolufinancován z evropských sociálních fondů OP VK a veřejných zdrojů České republiky. V gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jeho příspěvkové organizace Fondu dalšího vzdělávání. Celkem bylo na jeho realizaci uvolněno ,60 Kč, z těchto zdrojů bude podpořeno 2200 žáků a studentů. Realizace projektu: únor 2014 srpen 2015 Délka stáže: maximálně 300 hodin (1 až 4 měsíce) Projekt je zaměřen na zprostředkování stáží pro žáky a studenty posledních ročníků středních, vyšších a vysokých škol. Poskytovatelem stáže se mohou stát firmy a nestátní neziskové organizace působící na území ČR déle než jeden rok. Stáže se mohou zúčastnit žáci posledního ročníku středních škol a studenti posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ. Naše občanské sdružení poskytuje administrativní výpomoc se zapojením do projektu. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 25

26 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Komunikace se zákazníkem je součástí řady rozvoje měkkých dovedností, takzvaných soft skills. V této sérii poradenství si účastníci osvojí umění komunikace a řeči těla, asertivitu a řešení konfliktů a protestů ze strany zákazníka, zvládání stresových situací, práci s problémovými zákazníky a osvojí si umění PRODAT. A je také důležité udržovat si se zákazníkem dobrý vztah, jak ho rozvíjet a udržovat na výborné úrovni. Poradenství je také zaměřeno na zlepšení pracovní spokojenosti a výkonnosti. Hlavní témata poradenství: - technika projede - zvládání stresových situací - asertivita - řeč těla, verbální a nonverbální komunikace - řešení konfliktních situací - řešení problémů - vztahy se zákazníky ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 26

27 Toto poradenství je určeno pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Seznámí se ze základními právními normami, obchodním zákoníkem, živnostenským zákonem a občanským zákoníkem. Součástí je i odborná přednáška o účetnictví, účetnictví v podniku a daňové evidenci. Nedílnou součástí jsou i základy managementu a marketingu, obchodního jednání a psychologie prodeje, tzv. umění PRODAT a jak vést obchodní rozhovory. PROFESNÍ DIAGNOSTIKA Profesní diagnostika je druh poradenství, které se především zabývá tím, k jaké profesi se účastník hodí nejvíce. To je určeno na základě sady testů, které zhodnotí dovednosti, výkon, osobnostní rysy jednotlivce. Určí se také jak nejlépe ho motivovat a také jaké má předpoklady či nedostatky k určité pracovní pozici. K provedení takové diagnostiky se používá soubor testů, vypracovaných psychology. Mezi testovací metody patří: - test pozornosti - test profesních zájmů - test motivace k výkonu - test osobnostní inventář OSOBNÍ PORADENSTVÍ V posledních letech je velmi důležité dbát na svůj zevnějšek, podle kterého nás posuzuje naše okolí. V tomto bloku poradenství se účastníci dozvědí, jak o svůj vzhled pečovat, jak ošetřit svoji pleť a starat se oni, líčení pro každou příležitost, určení barevné typologie a to vše z rukou zkušené kosmetické poradkyně. Součástí je také dermatologie, vizážistika, a poskytnutí rad, jak si tyto návyky udržet. Pomůže také vhodně se připravit na jakoukoli společenskou nebo pracovní příležitost, včetně účesu, líčení či oblékán. Celým poradenstvím provede kvalifikovaná kosmetická poradkyně a je vhodné pro muže i ženy Komunikujeme o.p.s., Šumberova 338/12, Praha 6 Stránka 27

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Klíčová Akce 2 (1.2)

Klíčová Akce 2 (1.2) Dům zahraniční spolupráce Erasmus+: Mládež Erasmus + Mládež 4,1 mil. eur (2014) Klíčová Akce 1 (1.1, 2.1, 3.1, 4.3) Klíčová Akce 2 (1.2) Klíčová Akce 3 (1.3, 5.1) 2,8 mil. eur (výměny, EDS) 480 000 eur

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014 Dne: 10. 3. 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD - VOLONTÉ CZECH... 2 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VOLONTÉ CZECH / HISTORIE... 2 NAŠE CÍLE / POSLÁNÍ... 2 FINANCOVÁNÍ A KONTROLA

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více