BALLYMENE! INTER-AGENCY /-/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BALLYMENE! INTER-AGENCY /-/"

Transkript

1 BALLYMENA INTER-AGENCY /-/ Pomoc etnickým a národnostním menšinám napříč organizacemi VÍTEJTE V BALLYMENE! Základní průvodce službami v Ballymeně; informace o jejich dostupnosti 1

2 Obsah Poděkování... 3 Slovo od starosty na úvod... 4 Představujeme Ballymenu a Radu Správního Obvodu Ballymena... 5 Školství a vzdělání (registrace ve škole, seznam škol a jiných vzdělávacích institucí, služby místní knihovny) Zaměstnanost a školení (úřad práce, nástup do práce, číslo národního pojištění, daň, sociální pojištění) Zdravotní a sociální služby (jak se zaregistrovat u lékaře, služby poskytované v nemocnicích, seznam lékařů, zubařů, očních lékařů, zdravotních středisek a lékáren) Bydlení a bytové záležitosti (služby úřadu pro bytové záležitosti, hostely, soukromé ubytování a bytová družstva) Obecní skupiny a dobrovolné organizace Náboženské organizace Nakupování a jiné služby v oblasti volného času (turistické informace, muzeum, rekreační služby, nákupní oblasti, banky a poštovní úřady) Cestování a doprava (autobusy, vlaky, taxi a pronájem automobilů) Osobní a obecní bezpečnost (policejní služby a telefonní čísla pro případ nouze)...73 Právní poradenství (seznam organizací nabízejících poradenství ohledně Vašich práv)...77 Některé užitečné kontakty...79 Mapy...80 Užitečná telefonní čísla

3 Po d ě k ov á n í Obecní fórum Ballymena (Ballymena Community Forum) by chtělo poděkovat Ballymena Community Safety Partnership jakožto hlavnímu sponzorovi tohoto projektu s dalšími finančními prostředky poskytnutými Odborem pro vztahy v obci a programem dobrých vztahů Obvodního výboru Ballymena (Ballymena Borough Council s Good Relations Programme and the Community Relations Unit), OFMDFM a také společnosti O Kane Poultry Ltd. Vážíme si rovněž mnoha hodin práce, které dobrovolně nabízí naše pracovní skupina pro Uvítací balíček (Welcome Pack), která zastupuje Skupinu pro pomoc etnickým a národnostním skupinám v Ballymeně napříč organizacemi (Ballymena Inter-Agency Ethnic Support), Fórum pro vztahy mezi etnickými a národnostními skupinami v Ballymeně (Ballymena Inter-Ethnic Forum) a pracovníky Projektu Etnické menšiny (Ethnic Minorities Project). Pro každého, kdo se stěhuje do nového bydliště, jsou důležité informace. Potřebuje je k tomu, aby se mohl rychle usadit a aby se seznámil se službami, které jsou důležité v každodenním životě. Ti, kteří nás financují, jakož i naši přispěvatelé doufají, že tento uvítací balíček (Welcome Pack) a podrobné informace v něm obsažené, Vám pomohou seznámit se s oblastí Ballymena, se širokou škálou služeb, které zde jsou k dispozici, a dozvíte se, kam se máte obrátit, budete-li tyto služby potřebovat. 3

4 Slovo na úvod od starosty Ballymeny Je pro mě velkým potěšením, že Vás jakožto první občan a starosta Ballymeny mohu přivítat v našem správním obvodě. Rozumím, že se jedná o druhé vydání uvítacího balíčku a první vydání bylo velmi užitečné pro naše národnostní menšiny když nás navštívili, nebo se tu usadili. Nedávno jsem navštívil Harryvillskou oblast a byl jsem ohromen přístupem Harryvillské organizace a jejich přístupem k národnosním menšinám skrze jejich multi-kultůrní večer. Vím kolik práce bylo vynaloženo napříč našim okresem, nakolik místní skupiny pokračují ve vítaní a pomoci lidem z celého světa, aby se integrovali do naší oblasti. Tenhle trend pomůže podpořit lepší společenské a pracovní vztahy, které povedou k lepší ekonomice a zlepšení života celé komunity. Chtěl bych srdečně poblahopřát různým agenturám, které se podílely na výrobě tohoto balíčku a věřím, že to bude pro Vás velice užitečný zdroj. Cllr Maurice Mills Starosta ballymeny 4

5 Ballymena Stručná historie Jméno Ballymena pochází z irské gaelštiny a jeho původní podoba byla An Baile Meadhonach, což znamená střední městská krajina. Z dějin Ballymeny však vyplývá, že až do začátku průmyslové revoluce, která začala v 18. století, nebyla nic více než vesnice nebo malé městečko. V roce 1607 se panství Ballymena dostalo do vlastnictví irského velmože Rory Og MacQuillana. Nakonec panství získal skotský zeman William Adair. Adair rovněž získal právo pořádat v Ballymeně pravidelné sobotní trhy. V té době měla Ballymena přibližně 500 obyvatel. Do roku 1704 se počet obyvatel v Ballymeně zvýšil pouze na 800. Avšak zejména díky průmyslové revoluci, v jejímž důsledku došlo k rozmachu zemědělství a textilního průmyslu, vzrostl počet obyvatel na 8,888 v roce 1881 a do roku 1939 došlo k dalšímu nárůstu až na 13,000 obyvatel. V určitou dobu byla Ballymena jedním z hlavních trhů pro prodej hnědého plátna v Ulsteru. Příchod železnice do Ballymeny v roce 1848 podpořil rozvoj průmyslu a otevřel celou oblast obchodu. Ballymena prosperovala a v roce 1900 jí byl udělen status města. Současný správní obvod Ballymena, který byl vytvořen v roce 1973, má nyní 58,500 obyvatel a nachází se v centrální části Severního Irska. V této oblasti existuje kvalitní dopravní síť. Dnešní Ballymena je regionální správní centrum pro celou řadu organizací v severovýchodní části Severního Irska, včetně Výboru pro zdravotní a sociální služby (Health and Social Services Board); Výboru pro vzdělávání a knihovny (Education and Library Board) a vládních úřadů, jako je například Berní úřad (Inland Revenue) a Úřad pro sociální zabezpečení (Social Security). Stala se rovněž oblíbeným centrem nákupů; nacházejí se zde nákupní centra The Fairhill a The Tower Centre, jakož i celá řada luxusních obchodů i tradičních místních prodejen. Na sever od správní oblasti leží pobřeží Antrim a silnice Obrů (Giant s Causeway); na východě se nachází hora Slemish Mountain a Antrimská údolí (Glens of Antrim); na západě leží řeka River Bann; a na jihu Lough Neagh. Má tudíž výhodnou polohu, jak z hlediska dojíždění do práce, tak i jako turistické středisko. 5

6 RADA SPRÁVNÍHO OBVODU BALLYMENA BALLYMENA BOROUGH COUNCIL Rada správní oblasti Ballymena je jedním z dvaceti šesti místních úřadů na území Severního Irska, které v rámci správní oblasti Ballymena poskytují celou řadu služeb místním daňovým poplatníkům i návštěvníkům. Na následujících stránkách je uveden seznam dostupných služeb. Rada má dvacet čtyři místních radních v šesti odborech. Existuje šest těchto odborů: Odbor výkonného ředitele Odbor pro rozvoj, volný čas, a kulturní služby Odbor pro řízení výstavby v obvodu Odbor pro veřejné zdraví Finance a I.T. služby Odbor pro personální, strategické a provozní služby Poskytované služby Rada provozuje celou řadu služeb v oblasti volného času včetně příslušenství a událostí. Uvádíme zde seznam těchto zařízení: Centrum volného času Seven Tower (028 ) Ballymena Showgrounds ( (028 ) Ekologické centrum Ecos Millennium (028 ) Muzeum Ballymena (028 ) Centrum turistických informací Ballymena (028 ) Arthur Cottage (028 ) Obecní střediska (028 ) Dostupnost našich služeb S použitím výše uvedených kontaktních informací Přihlášením k webové stránce Rady na ballymena.gov.uk Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Rada správní oblasti Ballymena Adresa: Ardeevin 80 Galgorm Road Ballymena BT42 1AB Tel. č.: (028) Fax: (028)

7 RADA SPRÁVNÍHO OBVODU BALLYMENA MATRIKA BALLYMENA BOROUGH COUNCIL Re g i s t r a r s De pa r t m e n t Odbor matriky vyřizuje v Radě všechny záležitosti týkající se oficiální registrace porodů, úmrtí a sňatků v rámci správní oblasti Ballymena. Po s k y t o va n é s l u ž b y Oficiální registrace: Narození Úmrtí Sňatky Dostupnost našich služeb Prostřednictvím telefonického kontaktu na následující adrese: The Registrar s Department, Ballymena Borough Council, Ardeevin, 80 Galgorm Road, Ballymena, BT42 1AB Otevírací hodiny matriky: Pondělí - Pátek Pondělí - Čtvrtek Pátek Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Matrikář Adresa: Ballymena Borough Council, Ardeevin 80 Galgorm Road Ballymena BT42 1AB Tel. č.: (028) Fax: (028)

8 OBECNÍ SDRUŽENÍ PRO BEZPEČNOST BALLYMENA BALLYMENA COMMUNITY SAFETY PARTNERSHIP Obecní sdružení pro bezpečnost Ballymena bylo ustanoveno za účelem podpory bezpečnostních záležitostí obce ve správní oblasti Ballymena. Obecní bezpečnost spočívá v poskytování pomoci místním lidem s cílem nalézat řešení místních problémů, které vyplývají z problémů obecní bezpečnosti. Poskytované služby Konzultace Strategický rozvoj Informace o otázkách obecní bezpečnosti Poskytování podpory těm, kteří si přejí rozvíjet projekty v oblasti obecní bezpečnosti Usnadnění práce napříč jednotlivými organizacemi PR/Marketing pro Obecní sdružení pro bezpečnost Ballymena Dostupnost našich služeb Nejsnadnější způsob jak získat přístup ke službám poskytovaným Sdružením pro obecní bezpečnost Ballymena je prostřednictvím obecního bezpečnostního koordinátora, který sídlí v Oddělení pro ekonomický rozvoj správní oblasti Ballymeny (Ballymena Borough Council s Economic Development Unit). Toho lze dosáhnout buď telefonicky nebo prostřednictvím u (viz níže) a stejným způsobem se sjednávají i jednání. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Karen Moore Adresa: 4 Wellington Court, Ballymena, BT43 6EQ Tel. č.: Fax: Webová stránka: 8

9 OKRESNÍ POLICEJNÍ SDRUŽENÍ BALLYMENA BALLYMENA DISTRICT POLICING PARTNERSHIP Oblastní policejní sdružení Ballymena (Ballymena District Policing Partnership) sa skládá z 10 koncilu aneb politických členu a 9 nezávislých členu vybraných z komunity. DPP m á n a s ta r o s t i n á s l e d u j í c í: Naslouchat věřejnému mínení ohledně práce policie. Rozhodovat by mělo být prioritou policie na základě věřejného mínění. Kontrolovat policejní výkonnost (monitorováním dosažených cílu). Spolupráce veřejnosti s policií v rámci prevence kriminality. Umožnit lidem sa vyjádřit ohledně práce policie. Ka ž d o r o č n ě p o s k y t o va n é s l u ž b y Organizovat konzultační střetnutí s komunitou Identifikovat místní policejní záležitosti pro místní policejní plán Uspořádat čtyři věřejné střetnutí za účelem monitorování práce policie Sponzorovat a podporovat iniciativy v rámci prevence kriminality Uspořádat dvě diskusní fóra Do s t u p n o s t n a š i c h s l u ž e b Účast na jednání DPP. Napište do DPP. Zavolejte do DPP. ujte do DPP. Kontaktujte jedného z členů DPP pro oblast v které žijete. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Tajemník DPP Adresa: Council Offices Ardeevin 80 Galgorm Road Ballymena BT42 1AB Tel. č.: Fax: Webová stránka: 9

10 Odbor životního prostředí ENVIRONMENTAL HEALTH DEPARTMENT Odbor životního prostředí poskytuje širokou škálu služeb, včetně uplatňování legislativy ohledně věřejného zdraví a poskytování bezplatných rad fyzickým a právnickým osobám. Sl u ž b y Poradenství ohledně bezpečnosti potravin Poradenství ohledně zdraví a bezpečnosti Ochrana spotřebitelů(bezpečnost domácností a produktu) Ochrana životního prostředí (stížnosti ohledně hluku a zápachu, kontrola průmyslového zněčištění, ilegální likvidování odpadu) Povolení (pouliční prodej, licencie pro psy) Kontrola odpadu Zpracování odpadu ARC 21 rozvoj managementu kontroly odpadu Kontrola psů (zbloudilost, zanedbanost a útoky) Recyklování Uplatňování městských zákonu (pití na věřejných prostranstvých) Dostupnost našich služeb Naše kancelář je otevřena od pondělí do pátku od 9am do 5pm. Můžete: Navštívit naše městské kanceláře na Adreevin, 80 Galgorm Road, Ballymena, BT42 1AB zavolat za ovat na oddělení životního prostředí navštívit naši webstránku Da l š í u ž i t e č n á č í s l a: Pronajmout si tlumič štěkotu, který utlumí štěkot Vašeho psa: Pro informace ohledně datumu vyprázdnění Vašeho odpadkového koše: Pro informace o recyklování: Pro informace ohledně licence pro Vašeho psa:

11 RADA SPRÁVNÍ OBLASTI BALLYMENA SLUŽBY RADY OD A DO ZET Centrála radnice: Telefonní číslo: Všeobecné otázky (028) Fax: (028) A Arthur Cottage (sezónní) P Peoples Park/Sentry Hill/Pavilion Pracovníci a služby B Bezpečnost potravin Provozní služby Psí licence C Cesty na venkov Čištění ulic R Recyklace Členové/Radní Regulace hluku / Regulace škůdců (zásahy) D Dětská hřiště Rezervace bowlingu (Park) Rezervace hřišť E Ecos Millennium Rezervace tenisových kurtů ekologické Centrum (People s Park) Ekologické informační Středisko (NI) Rozpisy plánů Ekologické zdraví / Ekonomický rozvoj Rozvoj sportu F Festivaly S Sběr odpadů Finance Sběr velkých předmětů z domácnosti Společenské loterie H Hlídání psů Správa výboru Hřbitov Ballymena / Hřiště Stavební řízení Stížnosti I Iniciativa za dosahování Stížnosti na potraviny nejlepších hodnot Středisko volného času sedm věží Svoboda informací K Kulturní služby U Umění a akce L Licence pro pouliční obchod Údržba pozemků Úřad pro dobré vztahy M Matrika : narození, úmrtí a sňatky Úřad pro informace turistům Muzeum, dvor Wellington Úřad předsedy Muzeum středního Antrimu Služby Úřad starosty Úřad výstaviště N Nakládání s odpady Narození, úmrtí a sňatky V Veřejný styk/marketing Nákup hrobů Veřejné toalety Nebepečné stavby Vylepování letáků načerno Nezákonný odvoz odpadu Z Zajištění rovnoprávnosti O Občanské a obřadní služby Zdraví a bezpečnost: Obecní bezpečnost (Prosazování) Obecní služby (Radní služby) Obecní střediska Znečištění způsobené psy Ochrana spotřebitelů Ztracení/nalezení/nebezpeční psi Odstavená vozidla Zvláštní akce Odstraňování Graffiti Žádosti o regulaci škůdců

12 SLUŽBY, KTERÉ RADA SPRÁVNÍHO OBVODU BALLYMENA NEPOSKYTUJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO SEVERNÍ IRSKO Plánování služeb Radnice, 182 Galgorm Road, Ballymena, BT42 1QQ ODBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Agentura pro testování vozidel a řidičů Pennybridge Industrial Estate, Larne Road, Ballymena BT42 3ER Silniční služby Silniční síť Pouliční osvětlení Dopravní signalizace Služby poskytované v zimě (sypání štěrku) Veřejná parkoviště Odznaky pro parkování invalidních osob Čištění kanálů/sekání trávy (estetické)/drobné opravy silnic Nouzové telefonní číslo: Záplavy (Silnice/cesty) Vodovodní služby Dodávka a zpracování vody; Zpracování a likvidace odpadních vod/ Vyprazdňování nádrží se septikem ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zdravotní a sociální služby pro severní oblast Řídící středisko: The Cottage, Greenmount Avenue, Ballymena BT43 6DA BYTOVÝ ODBOR SEVERNÍHO IRSKA Twickenham House, Mount Street, Ballymena, BT43 6BP Nouzové telefonní číslo : Bezdomovectví Nouzové telefonní číslo :Opravy VÝBOR SEVEROVÝCHODNÍ OBLASTI PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KNIHOVNY Radnice, 182 Galgorm Road, Ballymena, BT42 1HN

13 Vz d ě l á v á n í a š ko l s t v í 13

14 PRVNÍ KROKY PRO UMÍSTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO ŠKOLY Děti, které dosáhnou nejpozději 1 července věku 4 let, musí docházku do základní školy zahájit v září toho roku, kdy začíná školní rok. Děti musí chodit do základních škol až do konce školního roku (červen), v němž oslaví své jedenácté narozeniny. Potom by děti měly chodit na střední školu, a to až do konce školního roku, v němž oslaví šestnácté narozeniny. Více informací získáte ve školce, základní škole nebo střední škole. Další informace jsou dostupné na :www.education-support.org.uk Základní a střední školství jsou většinou zdarma. Většina škol trvá na tom, aby děti nosily uniformy. Pokud Vaše dítě bydlí vice než 2 míle (3,2 km) od nejbližší vhodné základní školy, může mít právo na bezplatnou dopravu do školy. Bydlí-li Vaše dítě více než 3 míle (4,8 km) od nejbližší vhodné střední školy, může mít nárok na bezplatnou dopravu do školy (Seznam místních základních a středních škol je uveden na následujících stránkách.) Pokud jste držiteli průkazu o sociální podpoře, můžete rovněž získat nárok na bezplatné školní stravování Vašeho dítěte a může Vám být rovněž poskytnut určitý příspěvek k nákupu uniformy, ovšem za předpokladu, že splníte stanovená kritéria. Děti starší tří let, které přitom ještě nedosáhly věku pro zahájení školní docházky, mohou využívat některého typu předškolního vzdělávání. To bývá poskytováno ve škole, ve školce nebo v některé herní skupině. Více údajů o těchto a dalších záležitostech získáte u Zástupce pro informace výboru pro vzdělávání a knihovny v Severovýchodní oblasti; viz stránka NEELB. Od září 2007 budou školy v Severním Irsku, v rámci nové služby, podporovány v integraci dětí z kterékoli komunity do vzdělávacího systému a učebných osnov Kontaktujte TERMINOLOGIE Řízené školy se nacházejí ve vlastnictvím NEELB, NEELB je rovněž spravuje a zajišťuje pro ně pracovníky. Spravované školy jsou řízeny Výbory guvernérů a bývají nábožensky zaměřeny. Většinou se jedná o katolické školy. Spravované integrované školy fungující na základě grantů usilují o rozvoj integrovaného vzdělávání. Školy se zaměřením na dobrovolnou výuku gramatiky jsou oprávněny vybírat žáky na základě jejich akademických schopností. Zvláštní školy jsou organizovány tak, aby mohly poskytovat vzdělávání žákům se zvláštními vzdělávacími potřebami. Školky poskytují vzdělání dětem ve věku od dvou do pěti let. 14

15 VÝBOR SEVERNÍ OBLASTI PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KNIHOVNY NORTH EASTERN EDUCATION AND LIBRARY BOARD Výbor Severní oblasti pro vzdělávání a knihovnictví je jedním z pěti výborů pro vzdělávání a knihovny založených v roce 1973; výbor má 35 členů jmenovaných ministrem školství. Výbor je místním úřadem pro vzdělávání a knihovny pro samosprávné okresy Antrim, Ballymena, Ballymoney, Carrickfergus, Coleraine, Larne, Magherafelt, Moyle a Newtownabbey. Systém povinné veřejné školní docházky se skládá ze dvou stupňů: Základního školství pro žáky ve věku 5-11 let a středního školství pro žáky ve věku let. Po s k y t o va n é s l u ž b y Docházka do školky/základní školy Docházka do střední školy Poskytování pomoci dětem (0-18 let) se zvláštními vzdělávacími potřebami Služby veřejných knihoven Žádosti o bezplatné poskytování mléka a jídel Výuka hudby Podpora studentů ohledně dalšího a vyššího vzdělávání Ujednání ohledně dopravy dětí z domova do školy Služby školního stravování Dohody o transferu dětí ve věku 11 let Granty na školní uniformy Služby mládeži (kluby pro mladé lidi, činnosti provozované mimo střediska, financování jednotných organizací) Místní služby začlenění a různorodosti (září 2007) Další informace o NEELB a jejich službách lze získat na adrese Přístup k Internetu je k dispozici ve kterékoli místní knihovně. Výbor rovněž poskytuje širokou podporu školám ve své oblasti. Dostupnost našich služeb Prostřednictvím využití výše uvedených kontaktních informací. Na informačním úřadě je k dispozici seznam místních škol. Seznam na následujících stránkách. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Informační pracovník pro výbor pro vzdělávání a knihovnictví Severní oblasti Adresa: Library HQ Demesne Ave., Ballymena BT43 7BG Tel: Fax:

16 16 OBLAST SPADAJÍCÍ POD SPRÁVU RADY BALLYMENA Školky a školy Oblast Ředitel Adresa Telefonní číslo ŠKOLKY Řízené Ballykeel (unit) Mrs S P Sheeran 18 Crebilly Road, Ballymena, BT42 4DN (028) Ballymena Mrs G E Sempey Trostan Avenue, Ballymena, BT43 7BL (028) Broughshane (unit) Mr R J Coulter Houston Park,Broughshane, Ballymena BT42 4LB (028) Buick Memorial (unit) Mr R White 62 Main Street, Cullybackey, Ballymena, BT42 1BW (028) Clough (unit) Mr J C Whyte 20 Drumagrove Road, Clough, Ballymena, BT44 9LF 028) Dunclug Mrs E M Reynolds Doury Road, Ballymena, BT43 6SU (028) Gracehill (unit) Mr T G A Scott 19 Church Road, Gracehill, Ballymena BT42 2NL (028) Harryville (unit) Mrs D L Meikle Casement Street, Spravované Ballymena, BT42 4BY (028) St Mary s (unit) Mrs B Milner 16 Ballymena Road, Portglenone, BT44 8BL (028) Spravované integrované fungující na základě grantů Braidside (unit) Mr R Scott 87 Fry s Road, ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ballymena, BT43 7EN (028) Řízené Ballee Mrs L Armour Lantara, Antrim Road, Ballymena, BT42 3BD (028) Ballykeel Mrs S P Sheeran 22 Crebilly Road, Ballymena, BT42 4DN (028) Ballymena Mr R H Brownlow 101 Ballymoney Road, Ballymena, BT43 5BX (028) Broughshane Mr R J Coulter Houston Park, Broughshane, Ballymena, BT42 4LB (028) Buick Memorial Mr R White 62 Main Street, Cullybackey, Ballymena, BT42 1BW (028) Camphill Mr D M Cubitt 65 Carolhill Park, Toome Road, Ballymena, BT42 2DG (028) Carnaghts Mrs F Moffett 48 Valley Road, Shankbridge, Ballymena, BT42 2LX (028) Carniny Mr C R Ross 61 Old Cullybackey Road, Ballymena, BT43 5JR (028) Clough Mr J C Whyte 20 Drumagrove Road, Clough, Ballymena, BT44 9RY (028) Dunclug Mr C N G Torrens Doury Road, Ballymena, BT43 6SU (028)

17 Fourtowns Mr S J Millar 59 Cullybackey Road, Ahoghil, Ballymena, BT42 1LA (028) Gracehill Mr T G A Scott 19 Church Road, Gracehill, Ballymena, BT42 2NL (028) Harryville Mrs D L Meikle Casement Street, Ballymena, BT42 4BY (028) Hazelbank Mr J V Russell 20 Hazelbank Road, Aughafatten, Broughshane, BT42 4LP (028) Kells & Connor Mr R McClelland 145 Liminary Road, Kells, Ballymena, BT42 3LS (028) Kirkinriola Mrs H Harris 5 Clougher Road, Ballymena, BT43 6TB (028) Longstone Mrs E Kirkpatrick 82 Carnearney Road, Ahoghill, Ballymena, BT42 2PN (028) Moorfields Mrs G E Scott 180 Moorfields Road Ballymena, BT42 3EF (028) Portglenone Mr R L McClintock 10 Cullybackey Road, Portglenone Ballymena, BT44 8AF (028) The Diamond Mrs R E Duffin 107 Dreen Road, Cullybackey Ballymena, BT42 1EE (028) Spravované základní školy Braid Mr B McCaughan 187 Carnlough Road, Broughshane Ballymena, BT43 7JW (028) Glenravel Mr C A Bonner 2 Lignamonagh Road, Martinstown Ballymena, BT43 6QH (028) Millquarter Miss M Murray 139 Crosskeys Road Toomebridge, BT41 3PY (028) St.Brigid s Mr J Brady Broughshane Road, Ballymena, BT43 7DZ (028 ) St Colmcille s Mr B McKenna Cullybackey Road Ballymena BT43 5DW (028) St Joseph s Mrs M McKillop 32 Ballynafie Road, Ahoghill Ballymena, BT42 1LF (028) St Mary s Mrs B Milner 16 Ballymena Road, Portglenone Ballymena, BT44 8BL (028) St Mary s, Cargan Ms A M McDonnell 182 Glenravel Road, Cargan Ballymena, BT43 6RB (028) St Patrick s, Ahoghill Principal 26 Cloney Road, Ahoghill Ballymena, BT42 2RA (028) Spravované integrované na základě grantu Braidside Mr R Scott Fry s Road Ballymena, BT43 7EN (028) STŘEDNÍ ŠKOLY Řízené Ballee Community High Mrs G McCartney Ballee Road West Ballymena, BT42 2HS (028) Cullybackey High Mr R W Boyd 44 Pottinger Street, Cullybackey Ballymena, BT42 1BP (028)

18 Dunclug College Mrs R Wilson Doury Road Ballymena, BT43 6SU (028) Spravované St Patrick s College Mrs C Magee Broughshane Road Ballymena, BT43 7DZ (028) Spravované integrované na základě grantu Slemish College Dr R Jennings Larne Road Ballymena, BT42 3HA (028) GYMNÁZIA Řízené Cambridge House Mrs E Lisk Cambridge Avenue, Galgorm Road Ballymena, BT42 2EL (028) Dobrovolné Ballymena Academy Mr R Hassard 89 Galgorm Road Ballymena, BT42 1AJ (028) /3 St Louis Mr F Cassidy Cullybackey Road Ballymena, BT43 5DW (028) ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY Castle Tower Mr R McFeeters 91 Fry s Road, Ballymena, BT43 7EN (028) MIMOŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Ballee Afterschool Club Mrs Julie Faith Ballee Community Centre, Ballee Ballymena, BT42 3EX (028) Summerfield Play Care Club Ms Michelle Gordon C/o Braidside Integrated Primary School 87 Fry s Road Ballymena BT43 7EN (028) Jollytots Playgroup Waveney AfterSchool Ms Amelia O Neill C/o Waveney Community Club Centre PO 131 Ballymena BT43 6BD (028)

19 SLUŽBY NEELB PRO MLÁDEŽ NEELB YOUTH SERVICE Služby mládeži v rámci Výboru Severovýchodní oblasti pro vzdělávání a knihovnictví oblast Ballymena. Poskytované služby Služby mládeži (kluby pro mládež, činnosti mimo centra, financování mládežnických organizací) Informace jsou k dispozici v celé řadě mládežnických organizací a je rovněž poskytována podpora pro zahájení činnosti mládežnické organizace. Svým rozsahem se dostupná podpora pohybuje od finanční pomoci až po informace, školení a poradenství. Další informace o NEELB a jejích službách můžete získat na adrese Dostupnost našich služeb S použitím výše uvedených kontaktních informací nebo na některé z místních poboček (podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce). Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Oblastní zástupce pro mládež Ballymena / Antrim / Moyle Adresa: Ballymena Area Youth Office 8-10 John Street Ballymena BT43 6DU Tel. č.: Fax:

20 ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA BALLYMENA BALLYMENA CENTRAL LIBRARY Library Service Ústřední knihovna Ballymena je účelově vybudovaná knihovna, která byla otevřena pro veřejnost v lednu Po s k y t o va n é s l u ž b y Prodlužování výpůjček knih 24 hodin denně prostřednictvím online katalogu na adrese Prostřednictvím telefonu nebo osobně během otevíracích hodin S využitím telefonického místa na telefonním čísle (karta čtenáře a číslo pin můžete získat v kterékoliv knihovně) Bezplatný přístup k Internetu pro všechny členy Pronájem videokazet, DVD a CD Možnost půjčování knih Možnost využívání webové kamery Můžete používat textový procesor, fax, scanner a tiskárnu Pronájem jednacích místností (platí se poplatek za pronájem) V místnosti vyhrazené pro občerstvení si můžete dát šálek čaje nebo kávy Možnost studia v tichých prostorech Samostatné oddělení pro rodiče, pečující osoby a děti Další informace o knihovnách, otevíracích hodinách, službách a akcích můžete získat na internetové adrese Přístup k Internetu je možný v kterékoliv místní knihovně. Dostupnost služeb S využitím výše uvedených informací. Seznam místních škol je k dispozici v informační kanceláři. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Pracovník marketinku a reklamy Adresa: Library Hqts, Demesne Avenue, Ballymena. BT43 7BG Tel: Fax: Website: 20

21 SEVERNÍ MÍSTNÍ INSTITUT NORTHERN REGIONAL COLLEGE V srpnu 2007 se Severovýchodní institut pro další a vyšší vzdělávání spojil s Antrimským a Causeway institutem, aby vznikl Severní místní institut. Vlastní školní areály v Antrimu, Ballymeně, Ballymoney, Coleraine, Felden, Larne, Magherafeltu a Newtownabbey. Institut poskytuje vzdělávání a školení všem dospělým osobám ve věku 16 let a více. Kurzy, které nabízíme, se pohybují v rozsahu od výuky, která má čistě charakter koníčka, až po částečně absolvovanou školu. Zlevněné poplatky závisí na individuálních okolnostech v době zápisu. Poskytované služby Vzdělávací kurzy na plný úvazek Částečné vzdělávací kurzy Kurzy čtení, psaní a počítání Angličtina pro osoby hovořící jinými jazyky Profesní kurzy jako instalatér, zedník atd. Kurzy zaměřené na trávení volného času Obecní kurzy nad rámec běžných osnov On-line školící kurzy v našem středisku přímého učení v Café Lamont Dostupnost našich služeb Telefonicky se obraťte na recepci v Ave, Farm Lodge nebo Café Lamont Podívejte se na náš prospekt, abyste viděli, co Vám můžeme nabídnout Náš prospekt je k disozici ve všech našich budovách, on-line na naší níže uvedené webové stránce, nebo v místní knihovně. Jakmile budete vědět, který kurz chcete absolvovat, můžete se přihlásit na recepci nebo poštou. Pracovníci recepce Vám pomohou s vyplněním Vašeho přihlašovacího formuláře. Budete-li potřebovat radu, obraťte se na naše oddělení služeb pro studenty buď telefonicky nebo osobně tím, že zavoláte do našeho školního areálu na Trostan Avenue. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Studentské služby Adresa: NRC, Trostan Avenue, Ballymena Tel. č.: / Fax:

22 PORADNA VZDĚLÁVANÍ PRO DOSPĚLÉ EGSA- Poradna vzdělávaní pro dospělé je místní, nezávislá, nezisková služba, která je určená na spojení dospělých se vzděláním. EGSA má síť místních kanceláří napříč Severním Irskem prostřednictvím kterých poskytuje své služby studentům. Sl u ž b y Poradenství a pomoc dospělým lépe chápat jejich možnosti pro vzdělání a práci Informace ohledně místně dostupných možností studování. Najděte kurs s EGSA v databázi connect2learn na Uživatelé mohou vyhledávat z více než kurzů v Severním Irsku. Materiály Connect2learn se dají získat taky v papírové podobě anebo stáhnout informace z webstránky Tyto referenční brožurky poskytují informace o nejnovějších možnostech ve vzdělávaní, kariérních možnostech a financování vzdělávání. Referenční a podpůrné služby pro dospělé, kteří si chtějí zlepšit angličtinu/matematiku Poradenství ohledně financování studia Stálá podpora během studia Kde jsou dostupné naše služby Individuální nápovědná interview mohou by zorganizovány ve Vaší místní oblasti Střetnutí mohou být zorganizována dle Vašich potřeb Navštivte naši místní kancelář pro rady a pomoc Zavolejte zdarma na naše číslo pro informace o možnostech vzdělávání Navštivte naši webstránku Kontaktní detaily Meno: Anne Marie Mc Nulty Adresa: Northern Regional College, Magherafelt Campus, 22 Moneymore Road, Magherafelt.BT45 6AE Tel: Fax: Webstránka: 22

23 Za m ě s t n á n í a š k o l e n í 23

24 ÚŘAD PRÁCE BALLYMENA BALLYMENA JOBCENTRE JobCentre Centrum práce Ballymena je středisko veřejných pracovních služeb, jehož cílem je pomáhat lidem při hledání práce a zaměstnavatelům při najímání pracovníků. Poskytované služby Inzerce volných míst v oblasti Ballymena, v celém Severním Irsku a na Internetu. Služby v oblasti práce a kariéry pro lidi, kteří potřebují pomoci při rozhodování o vzdělávání, školení a pracovních příležitostech nebo kteří si přejí změnit svoji kariéru. Dostupnost naších služeb Můžete získat informace o celé řadě volných míst v naší oblasti i v celé provincii tím, že zavoláte na centrum práce Ballymena JobCentre a prostřednictvím našich pracovních míst na Internetu na adrese Úřední hodiny Pondělí až Pátek 9:00 17:00 Žá d o s t o z a m ě s t n á n i Informace ohledně vyplňování formuláře se žádostí o práci jsou k dispozici na následující webové stránce: Kliknutí na spojení Klikněte na pomoc s psaním dopisů / vyplňováním formulářům se žádostí o zaměstnání. V této části naleznete: Písemnou žádost o zaměstnání Co byste měli uvést Co říci Jak to říci Konečný produkt Písemná žádost o inzerované volné místo Odepisování na inzeráty, které se zdají být bez šance Přijetí formuláře se žádostí Informace o Vaší případné invaliditě Př í p r ava n a p r a c ov n í p o h o v o r Informace ohledně pracovního pohovoru naleznete na webové adrese: Klikněte na spojení Klikněte na Pomoc při pohovoru. V této části naleznete: Jak se mám připravit na pohovor den předem? Jak se mám připravit na pohovor v den pohovoru? Co bych měl dělat na pohovoru? Co zaměstnavatel hledá? Mohla by mi pomoci zkušební doba? 24

25 Ekvivalentní kvalifikace Pokud byste chtěli zjistit ekvivalenty své kvalifikace, měli byste se obrátit na následující kontakty: o Sekundární úroveň - GCSE a úroveň A Council for the Curriculum Examinations & Assessment (CCEA) 29 Clarendon Road Clarendon Dock Belfast BT1 3BG Telephone: Fax: o Třetí úroveň - HND, kurzy s diplomem atd. UK NARIC ECCTIS LTD Oriel House Oriel Road Cheltenham GL50 1XP Telefon: NARIC si účtuje standardní poplatek ve výš liber za písemné individuální hodnocení Vaší kvalifikace. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Rosemary Quinn, Manazer JobCentre Adresa: Bridge Street, Ballymena BT43 5EL Tel. č.: Fax: Webová stránka: 25

26 26 KDYŽ ZAČNETE PRACOVAT Až n a s to u p í t e d o p r á c e, b u d e t e m u s e t p l at i t: Příspěvky národního pojištění (viz stránka věnovaná bernímu úřadu) a Daň z příjmu (viz stránka věnovaná bernímu úřadu). Dávky týkající se příjmů Získáte rovněž nárok na poskytování pracovních dávek, jako jsou úvěry na daň a přídavky na děti. Máte-li zájem zjistit, zda máte na tyto dávky nárok, obraťte se na Agenturu pro sociální zabezpečení (SSA): Manažer, Úřad sociálního zabezpečení Twickenham House, Mount Street, Ballymena BT43 6BT Telefon: Fax: Sc h é m a r e g i s t r a c e p r a c ov n í k ů/ schéma autorizování pracovníků Občané A8 krajín a to České Republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska jsou povinni přihlásit se k registraci pracovníků a když se Vám podaří najít práci, musíte se zaregistrovat na Ministerstvu vnitra (Home office) a musíte zaplatit registrační poplatek 90, čímž získáte povolení k pobytu. Další informace ohledně získání registrace můžete získat zde: Home Office Worker Registration Team Work Permits Distribution Centre Telephone: ind.homeoffice.gsi.gov.uk Občané krajín A2 a to Bulharska a Rumunska, který si hledají práci jsou omezeni existujícími omezenými schémami jen pro zaplnění volných pracovních míst v oblasti polnohospodářství a spracování potravin. Před zahájením práce musí obdržet kartu povolení spadající pod Schému autorizování pracovníku spravovanú Ministerstvem vnitra. Kontaktní údaje jsou uvedené výše. Některý pracovníci z A2 mají výnimku z těchto požadavek. Pr a c ov n í p o v o l e n í p r o o b č a n y z e m í, které nejsou členy EU/EEA Obyvatelé zemí, které nejsou členy EU/EEA, potřebují pracovní povolení. Systém pracovních povolení umožňuje zaměstnavatelům ze Severního Irska / Velké Británie najímat nebo převádět klíčové pracovníky ze zemí mimo EU/EEA pro práci v této zemi, ovšem pouze za předpokladu že budou chránit zájmy domácí pracovní síly. Obvykle musí zaměstnavatel prokázat, že na dané pracovní místo nemůže obstarat žádného pracovníka ze zemí EU/EEA. Zaměstnavatel, který chce v Severním Irsku zaměstnat zaměstnance, který pochází z některé země mimo Evropskou Unii / EEA, musí o toto zažádat. Pracovní povolení nepotřebují manželé/manželky, partneři a vyživované děti do věku 18 let držitelů pracovního povolení, za předpokladu, že nemají ve svých pasech poznámku, na jejímž základě mají zakázáno u nás pracovat. Informace o pracovních povoleních lze získat na následující adrese: Work Permits (UK) Home Office Moorfoot, Sheffield S1 4PQ Telefonní číslo (kontakt s klienty):

27 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O SVÉM ZAMĚSTNÁNÍ Pracovní smlouva vznikne tehdy, když se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na podmínkách pracovního poměru. Tato dohoda nemusí být písemná, ale pokud neexistuje žádná písemná smlouva, bývá těžké prokázat, že došlo k porušení smlouvy. O Vašem pracovním poměru byste měli vědět, že: máte nárok na minimální mzdu zaručenou státem, která činí: - pro pracovníky ve věku od 16 do 17 let 3.40 za hodinu - pro pracovníky ve věku od 18 do 21 let 4.60 za hodinu - pro pracovníky ve věku 22 let a více 5.52 za hodinu Váš zaměstnavatel je povinen předat Vám nejpozději do dvou měsíců od začátku pracovního poměru písemné prohlášení o hlavních náležitostech pracovního poměru; máte nárok na písemné potvrzení o výši Vaší výplaty: nejste povinni pracovat v průměru více než 48 hodin týdně s výjimkou případů, kdy se s Vaším zaměstnavatelem písemně dohodnete na práci nad tento limit. Má t e-l i p o c i t, ž e d o c h á z í k p o r u š o v á n í p o d m í n e k Vaší pracovní smlouvy, můžete: osobně promluvit s Vaším zaměstnavatelem; se obrátit na Národní linku pomoci pro minimální mzdu (National Minimum Wage Helpline) na telefonním čísle v případě, že dostáváte nižší mzdu, než je zákonem zaručená minimální mzda; se obrátit na Úřad pro pracovní vztahy (Labour Relations Agency) na telefonním čísle ohledně záležitostí týkajících se písemných náležitostí pracovního poměru, neoprávněné výpovědi atd.; se obrátit na Centrum pro dodržování zákonů (Law Centre - NI) na telefonním čísle ( ), kde můžete požádat o radu ohledně práv v rámci pracovního poměru a imigračních otázek; se obrátit na Komisi pro rovnoprávný přístup (Equality Commission) na telefonním čísle ohledně otázek týkajících se rasových záležitostí, náboženského vyznání, politických názorů, pohlaví, rodinného stavu nebo invalidity. se obrátit na Berní úřad (Inland Revenue) na telefonním čísle ohledně srážek daně z příjmů a národního pojištění; se obrátit na místní Úřad pro poradenství občanům (Citizens Advice Bureau) (28 Mount Street, Ballymena) na telefonním čísle ; vyhledat právní pomoc v některé právní kanceláři. Podrobné pokyny týkající se těchto otázek můžete nalézt v celé řadě letáků, které vydává Úřad práce Ballymena a také na následující adrese: Labour Relations Agency 2-8 Gordon Street Belfast BT1 2LG Telefon: Fax: Webová adresa: 27

28 BERNÍ ÚŘAD. ČÍSLO NÁRODNÍHO POJIŠTĚNÍ NATIONAL INSURANCE (NI) NUMBER PROCESSING CENTRE Lidé zaměstnaní ve Velké Británii musí platit příspěvky Národního pojištění. Vaši žádost o Národní pojištění vyřídí Úřad sociálního zabezpečení. Po s k y t o va n é s l u ž b y Žádosti o poskytnutí čísla národního pojištění. Dostupnost našich služeb Telefonicky na Středisku zpracování čísel národního pojištění. Prostřednictvím bezplatné telefonní linky na místním Úřadě sociálního zabezpečení (Social Security Office) (Twickenham House, Ballymena). Nejdříve byste se měli obrátit na svého zaměstnavatele a zjistit, jestli má uzavřenou smlouvu, která Vám umožní získat číslo Národního pojištění. Středisko pro zpracování čísel národního pojištění (National Insurance Number Processing Centre) si od Vás vyžádá základní údaje a pošle dopis s uvedením data pohovoru a data nutná pro kontrolu Vaší totožnosti. Můžete požádat o to, aby se pohovor ohledně čísla Národního pojištění konal na Úřadě sociálního zabezpečení (Social Security Agency) v Ballymeně. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Recepce Adresa: Enhanced NINO Section Jobs and Benefits Office 2 Crescent Road Lisnagelvin Londonderry BT47 2NQ Tel č: Fax:

29 BERNÍ ÚŘAD JEJÍ VELIČENSTVA HM REVENUE & CUSTOMS Berní úřad Jejího Veličenstva je zodpovědný za sběr daně jako i vyplácení tax kreditu a přídavku na děti a za ochranu hranic Velké Británie. Taktéž má na starosti ochranu minimální mzdy. Berní úřad dbá o to, aby se daň z příjmu a národní pojištění řádným způsobem srážely z mezd. Po s k y t o va n é s l u ž b y Berní úřad Jejího Veličenstva je odpovědný za: Daň z příjmu. Když začnete pracovat, měl by Váš zaměstnanvatel vyplnit formulář P46. Vyplněný formulář byste měli odevzdat svému zaměstnavateli, který jej odešle na berní úřad. Berní úřad potom oznámí Vám i Vašemu zaměstnavateli Váš nový daňový kód. Váš zaměstnavatel provede veškerá opatření potřebná pro placení daně z příjmu. Národní pojištění Úvěry na daň. Národní minimální mzda Přídavky na děti Studentské půjčky Podpora v podnikání Daňové nedoplatky Poštovné Dostupnost našich služeb Berní úřad Jejího Veličenstva - kontaktní údaje Daň z příjmu Registrace Národního pojištění Úvěry na daň Přídavky na děti Státem garantovaná minimální mzda Sebehodnocení Informační centrum berního úřadu Pondělí až pátek Navštívte naši webstránku na Kontaktní údaje místní kanceláře Adresa: HMRC Ballymena Úřední hodiny: Pondělí až čtvrtek Kilpatrick House Pátek High Street Ballymena BT43 6DR Tel č: Webová stránka: 29

30 ÚŘAD SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ BALLYMENA THE SOCIAL SECURITY AGENCY - BALLYMENA SOCIAL SECURITY OFFICE Úřad pro sociální zabezpečení je výkonný úřad oddělení pro sociální rozvoj a naší hlavní činností je hodnotit a platit dávky sociálního zabezpečení a poskytovat poradenství a informace ohledně soustavy sociálního zabezpečení. Po s k y t o va n é s l u ž b y Poskytujeme informace a poradenské služby veřejnosti ohledně celého rozsahu dávek a dalších služeb; využíváme k tomu celou řadu letáků. Pomůžeme Vám s vyplněním formulářů a vzneseme za Vás nárok, budete-li potřebovat. Vyřídíme Váš nárok a zaplatíme Vaší dávku. Dostupnost našich služeb Telefonicky na Úřadě sociálního zabezpečení nebo telefonicky na úřadě v Twickenham House, Ballymena. Úřední hodiny Pondělí až Pátek 9.00 až Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Manažer Adresa: Twickenham House Mount Street Ballymena BT43 6BT Tel č:

31 Zd r av o t n í a sociální služby 31

32 PRVNÍ KROKY K POUŽIVÁNÍ SLUŽEB ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Nehody a mimořádné události V případě závažné nehody nebo mimořádné události můžete získat pomoc na lince nouzových služeb. V takovém případě vytočte číslo 999 a požádejte o ambulanci. Budete-li potřebovat překladatele, sdělte to opreátorovi. Budete-li mít nehodu, ale přitom se budete schopni dostat do nemocnice sami, dojděte na nejbližší pohotovost, která se nachází na adrese Antrim Area Hospital, 45 Bush Road, Antrim. Telefon: Získání zdravotní karty K tomu, abyste se mohli zaregistrovat u praktického lékaře nebo zubaře, potřebujete zdravotní kartu. Za zdravotní kartu nemusíte nic platit. Pro vystavení zdravotní karty musíte vyplnit formulář HS22X. Formulář HS22X získáte na kterémkoliv zdravotním středisku nebo na Centrálním úřadě služeb (Central Services Agency - CSA). Telefon: (028) Vyplňte jej a potom se zaregistrujte u příslušného lékaře (viz níže). Pokud potřebujete pomoc s vyplněním formuláře nebo pokud potřebujete překladatele, obraťte se na některou ze skupin pro etnické menšiny, které jsou uvedeny v této příručce. Re g i s t r a c e u l é k a ř e Vedle lékařů v nemocnicích u nás působí praktičtí lékaři, kteří jsou známí pod zkratkou GP K tomu, abyste mohli využívat jeho služeb, se nejdříve musíte u GP zaregistrovat Musíte si najít praktického lékaře, který Vás vezme jako pacienta. Služby praktického lékaře jsou pro všechny osoby s povolením k pobytu bezplatné. Pokud chcete, můžete si vybrat praktickou lékařku. Seznam praktických lékařů je uveden v této příručce nebo jej můžete získat na některé z následujících adres: Central Services Agency (CSA) telefon Citizens Advice Bureau (CAB) telefon Northern Health and Social Services Councils (NHSSC) telefon Na CSA Vám mohou poradit ohledně toho, který praktický lékař je nejblíže k místu Vašeho bydliště. V žádném případě se u praktického lékaře nezapomeňte zaregistrovat, protože právě praktický lékař Vám často zprostředkuje první kontakt se zařízeními zdravotních a sociálních služeb.pokud Vás zvolený praktický lékař příjme, podepíše Váš formulář HS22X a Vy obdržíte potřebnou zdravotní péči. 32 Pokud Vás dotyčný praktický lékař odmítne příjmout za pacienta, je povinen Vám nejpozději do čtrnácti dní poskytnout písemné zdůvodnění svého rozhodnutí. Praktický lékař Vás nesmí odmítnout příjmout za pacienta z rasových důvodů, z důvodů pohlaví, sociálního postavení, rodinného stavu, věku, náboženského vyznání, politických názorů, sexuální orientace, vzhledu, invalidity, zdravotního stavu ani na základě toho, zda vyživujete nějaké další osoby. Pokud máte s registrací u praktického lékaře problémy, měli byste se obrátit na CSA a bude Vám přidělen praktický lékař ve Vaší oblasti.

33 Re g i s t r a c e u z u b a ř e K tomu, abyste se mohli zaregistrovat u zubaře, musíte mít severoirskou zdravotní kartu. Při výběru zubařů se můžete orientovat podle seznamu zubařů, který je uveden v této příručce. Měli byste si ověřit, zda Vás zubař, na kterého se obracíte, ošetří v rámci veřejné zdravotní služby (NHS). Nebudete pak muset za některé dentistické služby platit. Farmaceutické služby (lékárník) Váš praktický lékař je tím, kdo rozhoduje o tom, jaký lék potřebujete. Dá Vám formulář (který se nazývá předpis), na základě kterého získáte povolení k nákupu léku v lékárně. S výjimkou velmi jednoduchých léků (jako jsou například léky proti bolesti), které si můžete zakoupit v supermarketech a dalších obchodech, Vám bez tohoto předpisu nemůže lékárník léky dát. Všechny léky vydávané na předpis stojí stejně (asi 6.85). Tuto částku však nejste povinni platit, splňujete-li některou z níže uvedených podmínek: Je Vám méně než 16 let Je Vám méně než 19 let a jste řádný student denního studia. Vy nebo Váš partner/vaše partnerka pobíráte určité dávky Jste těhotná nebo jste v uplynulých 12 měsících měla porod. Jste-li osoba s nízkými příjmy, tak rovněž nemusíte platit; nárok na bezplatné recepty však v tomto případě není automatický - musíte vyplnit formulář HC1 ve Vaší pobočce sociálního zabezpečení. Služby očního lékaře Pokud si potřebujete otestovat oči, obraťte se na registrovaného očního lékaře. Seznam očních lékařů je uveden v této příručce nebo jej můžete získat od CSA, CAB a NHSSC. Máte-li nárok na bezplatné recepty, můžete rovněž obdržet pomoc při placení testu zraku nebo brýlí. Výše uvedené informace pocházejí z letáku První kroky, který sestavily Multi-Cultural Resource Centre a South and East Belfast Health and Social Services Trust. Severní Rada pro zdravotní a sociální služby (nhssc) NHSSC zastupuje veřejnost a prezentuje její pohledy a názory. Rada je nezávislá na těch, kteří řídí a poskytují zdravotní a sociální péči. Rada může poskytovat poradenství a pomoc v oblasti místních zdravotních a sociálních služeb. Kontaktní údaje: Telefon: (028) Fax: (028) nebo internetová adresa 33

34 34 SEVERNÍ FOND ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE NORTHERN HEALTH AND SOCIAL CARE TRUST Severní fond zdravotní a sociální péče poskytuje naléhavé a nemocniční služby na osmi místech a širokou škálu sociálnich služeb v domovech pacientů. Služby poskytuje v Antrimě, Ballymene, Ballymoney, Carrickfergus, Coleraine, Cookestown, Larne, Magherafelt, Moyle a Newtownabbey. Poskytované služby Služby v oblasti duševního zdraví Služby v oblasti duševního zdraví jsou poskytovány v obecních a nemocničních zařízeních. Služby pro osoby s tělesným postižením, sníženou schopností vzdělávání a osoby, které mají problémy se zrakem a sluchem Pro osoby se zrakovými problémy, které jsou tělesně postižené, nejsou schopné se vzdělávat, mají problémy se sluchem a poraněním mozku. Péče o děti Tyto služby jsou určené pro podporu rodin a výchovu a péči o děti v souladu s požadavky. Seznam registrovaných baby-sitterů a herních skupin je k dispozici na Audley Terrace Offices, Ballymoney Road, Ballymena, BT43 5BS. Telefon (028) nebo fax (028) Zdravotní služby pro děti Tyto služby, včetně zdravotních návštěv a školní péče, se zaměřují na podporu a udržování zdraví a sociálního blahobytu všech dětí. Služby v oblasti plánovaného rodičovství Toto oddělení může poskytovat poradenství a informace o antikoncepci, a může rovněž nabízet bezplatnou antikoncepci a testy v těhotenství. Tyto služby jsou bezplatné a přísně důvěrné. Kontaktní data: Slemish Community Services Centre, Braid Valley Hospital Site, Cushendall Road, Ballymena, BT43 6HL. Telefonní číslo: (028) Služby v oblasti péče a ochrany zdraví Služby v oblasti péče a ochrany zdraví poskytují poradenství a informace o všech dostupných službách, včetně zdravotního hodnocení a zdravotního poradenství. Kontaktní data: Maghera Servisni spolecenske centrum (Maghera Community Services Centre), 3 Church Street, Maghera Telefon (028)

35 Linka pomoci poskytující informace o sexuálním zdraví Pro všeobecné informace o sexuálním zdraví, jakož i informace týkající se HIV/AIDS se obraťte na linku pomoci na telefonním čísle Služby pro starší lidi Sortiment služeb, které jsou určeny starším lidem, a to jak v jejich vlastním domě tak i v denních zařízeních a domovech důchodců. Obecní pečovatelské služby Okresní pečovatelské služby poskytují domácí pečovatelské služby lidem všech věkových kategorií, kteří jsou fyzicky nemocní a/nebo invalidní a těm, kteří jsou smrtelně nemocní. Služby jsou poskytovány v době od 8.30 do s večerním prodloužením od do Tyto služby jsou dostupné každý den v roce. Přímo k okresním pečovatelským službám Vás může objednat Váš praktický lékař. Služby poskytované v ordinacích Pečovatelské sestry pracují v zdravotních léčebnách nebo v ordinacích praktického lékaře a poskytují pečovatelské služby pacientům praktických lékařů. Tyto služby jsou poskytovány během ordinačních hodin. Obecní služby v oblasti péče o zuby Rutinní služby v oblasti péče o chrup poskytují služby lidem, kteří si nemohou dovolit rodinného zubního lékaře. Není-li uvedeno jinak, jsou výše uvedené služby poskytovány v době od 9.00 do 17.00, od pondělí do pátku, s výjimkou veřejných svátků. Mimo hodiny nouzové linky Sociální pracovníky můžete kontaktovat i mimo normální pracovní dobu (tj. Od do 21.00) na telefonním čísle (028) Pro uživatele služeb, kteří nehovoří anglicky, jsou zde k dispozici jazykové překladatelské služby Pracovníci pro domácí péči řídí v případě potřeby osobní překladatelské služby po telefonu. Pokud si myslíte, že potřebujete naše služby, měli byste se obrátit na výše uvedená čísla nebo na svého rodinného lékaře. Pokud byste měli zájem o další informace o některé z výše uvedených služeb, můžete se rovněž obrátit na následující adresy: Adresa: Equality Unit Homefirst Community Trust The Cottage 5 Greenmount Avenue Ballymena BT43 6DA Telefon: (028) Minicom: (028) (pro lidi, kteří jsou nedoslýchaví nebo mají problemy se sluchem) Fax: (028) Webová stránka: 35

36 36 SEVERNÍ FOND ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Poskytované služby Služby pro případ nehod a nepředvídaných událostí oblast, která poskytuje ošetření v nouzových případech Služby poskytované pacientům v nemocnicích Provádění operací nebo poskytování léčby; pacienti zůstávají v nemocnici přes noc nebo případně více nocí. Denní služby Provádění menších zákroků, kdy jsou pacienti ten samý den propuštěni domů Externí služby pacientům Konzultační kliniky pro pohovory s lékařem. V následujícím rozsahu klinických specializací: Anestetika Podávání léků nebo plynu před operací za účelem zajištění bezbolestnosti Služby v oblasti rakoviny Konzultace a léčba rakoviny Kardiologie Konzultace a léčba srdečních chorob Péče o starší občany Poskytování péče starým lidem Dermatologie Léčba kožních chorob Služby v mateřství Péče poskytovaná těhotným a kojícím matkám Revmatologie Léčba otoků a bolestí kloubů, svalů a šlach Ušní, nosní, krční Léčba bolesti uší, nosu a krku Všeobecná medicína Léčba chorob prostřednictvím podávání léků (s výjimkou chirurgických zákroků) Všeobecná chirurgie Léčba zranění nebo nemocí prostřednictvím chirurgických zákroků Gynekologie Léčba zaměřená pouze na ženy Nefrologie Léčba chorob ledvin Dětský lékař (Pediatrie) Poskytování léčby dětem Antrim Area Hospital * Mid Ulster Hospital* 45 Bush Road 59 Hospital Road Antrim BT41 2RL Magherafelt BT45 5EX Tel: Tel: Fax: Fax : Minicom: Minicom: Braid Valley Hospital ** Moyle Hospital** Cushendall Road Gloucester Avenue Ballymena BT43 6HH Larne BT40 1RP Tel: Tel: Fax: Fax: Minicom: Minicom: Whiteabbey Hospital* Doagh Road Newtownabbey BT37 9RH Tel: Fax: (Gen Admin) Minicom: (DPU)

37 SEVERNÍ FOND ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Causeway Hospital* Dalriada Hospital** 4 Newbridge Road 1 Coleraine Road Coleraine BT52 1HS Ballycastle BT54 6EY Tel: Tel: Fax: Fax: Minicom: Minicom: Robinson Hospital** Newal Road Ballymoney BT53 6HH Tel: Fax: Minicom: * 24hr Pouze oddělení A&E s výjimkou: 9 23 ** Oddělení A&E na tomto místě Pokud se domníváte, že potřebujete naše služby, kontaktujte výše uvedená čísla nebo Vašeho lékaře. Pokud by jste požadovali vice informací ohledně našich služeb, prosím kontaktujte: Adresa: Equality Unit Northern HSC Trust 8e Coleraine Road Ballymoney BT53 6BP Tel: (028) Minicom: (028) (pro neslyšících) Fax: (028) Website: 37

38 ZUBAŘI JMÉNO ZUBAŘE ADRESA MĚSTO PSČ TELEFONNÍ Č. ALLSOPP, B 20 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB ARMSTRONG, G S 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB BARR, Dr L 58 High Street Ballymena BT43 6DT BELL, J J S Main Street Portglenone BT44 8AA CROOKS, P V Castle Street Ballymena BT43 7BT DAVIDSON, M 6 Henry Street Ballymena BT42 3AH DOHERTY, F 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB DONAGHY, C Broughshane Street Ballymena BT43 6ED FLANAGAN, D P 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB GARDINER, J C 6 Henry Street Ballymena BT42 3AH GARDINER, Mrs A P 6 Henry Street Ballymena BT42 3AH GRAHAM, F Braid Valley Hospital Site Ballymena BT43 6HL HAMILL, M 6-8 Henry Street Ballymena BT42 3AH HUNTER, Mrs C Castle Street Ballymena BT43 6EB JOHNSTON, Miss A D Broughshane Street Ballymena BT43 6ED JOHNSTON, N Maine Dental Practice 14b Old Mill Park Cullybackey BT42 1GP JOHNSTON, T Braid Valley Hospital Site Ballymena BT43 6HL JONES, Mrs L K 20 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB KERNOHAN, R N 25 Linenhall Street Ballymena BT43 5AJ MANSON, S D 58 High Street Ballymena BT43 6DT MARTIN, D M J Broughshane Street Ballymena BT43 6ED McALONEY, Dr N 93 Bridge Street Ballymena BT43 5EN McBRIDE, R G 14a Old Mill Park Cullybackey BT42 1GP McCANN, H 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB McCANN, Miss M 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB McKELVEY, K 58 High Street Ballymena BT43 6DT NOBLE, S Spruce House Dental Dept Ballymena BT43 6HL O CONNER, Miss L 58 High Street Ballymena BT43 6DT O RAWE, Miss, D A 58 Main Street Portglenone BT44 8HR O RIELLY, M Broughshane Street Ballymena BT43 6ED QUIGLEY, D C Broughshane Street Ballymena BT43 6ED REID, D 58 High Street Ballymena BT43 6DT REID, Mrs M 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB SHIELDS, C 58 High Street Ballymena BT43 6DT SIMPSON, Miss A 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB SIMPSON, Mrs F P W 20 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB STEWART, Miss M K 6 Henry Street Ballymena BT42 3AH THOM, D M 17/19 Main Street Portglenone BT44 8AA TWEEDIE, B N 38 Broughshane Street Ballymena BT43 6EB

39 SEZNAM PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V BALLYMENĚ JMÉNO ADRESA TELEFONNÍ Č. FAX Drs. WR Dick/ PT Kick/ Ballymena Health Centre Harper/CM Dick/ CR Dick Cushendall Road Ballymena BT43 6HQ (028) (028) Drs. J Wilson/ M. Tobolska Rockfield Medical Centre Doury Road Ballymena BT 43 6JD (028) (028) Drs.JK McKelvey/ RD McKelvey/ Cullybackey Medical Practice Allen/ JB Hunter/ Seymour ToberPark Cullybackey BT42 1NW (028) (028) Dr.TD Magowan The Surgery, 77 Galgorm Road Ballymena BT42 1AA (028) (028) Drs. Rea/ Purce Ballymena Health Centre, Cushendall Road,Ballymena BT43 6HQ (028) (028) Drs. SG Russell/ Simms The Gables, 45 Waveney Road Ballymena BT43 5BA (028) (028) Drs. McFarland/ Dundee Ballymena Health Centre, Cushendall Road Ballymena BT43 6HQ (028) (028) Drs. O Hara/ Wright Ballymena Health Centre, Cushendall Road Ballymena BT43 6HQ (028) (028) Drs. MR Redmond/ Baird/ Broughshane Medical Centre L Bunting/ Ferguson 76 Main Street Ballymena BT42 4JP (028) (028) Drs. McQuillan/ M G Armstrong Ballymena Health Centre Cushendall Road Ballymena BT43 6HQ (028) (028) Drs J D Simpson/ P A E Brown Smithfield Medical Centre Galgorm Road Ballymena BT43 5HB (028) (028) Dr. S Bill/ Dr. R Bill Kells & Connor Medical Centre 31 Church Street Kells BT42 3JU (028) (028) Branch Surgery The Surgery, Salisbury House Dr. S Bill/ Dr. R Bill Queen Street Ballymena BT42 2BD (028) No Fax Drs. DJ Johnston/ Maine Medical Practice McCaughern/McAteer Old Mill Park, Main Street Cullybackey BT42 1GP (028) (028) Drs. Huey/ Khanna Ballymena Health Centre Cushendall Road Ballymena BT43 6HQ (028) (028) Dr. Kenny Ahoghill Health Centre, Portglenone Road Ahoghill BT42 1LE (028) (028) Dr. Gilchrist Ahoghill Health Centre, Portglenone Road Ahoghill BT42 1LE (028) (028) Drs. Beckett/ Vercoe-Rogers/ Donald Old Bank Surgery 97 Mill Street Ballymena BT43 5AF (028) No Fax 39

40 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA V BALLYMENĚ JMÉNO ADRESA TELEFONNÍ Č. Ahoghill Health Centre 21 Portglenone Road Ahoghill BT42 1LE Ballymena Health Centre Cushendall Road Ballymena BT43 6HQ Ballymena, The Surgery Salisbury House, Galgorm Road Ballymena BT42 2BD Cloughmills Medical Practice 2 Main Street, Cloughmills BT44 9LG Cullybackey Health Centre Tober Park Cullybackey BT42 1NN Gables 45 Waveney Road Ballymena BT43 5BA Kells & Connor Medical Practice 31 Church Road Kells BT42 1JU Maine Medical Practice Old Mill Park Cullybackey BT42 1BN Portglenone Health Centre Townhill Road Portglenone BT44 8AD Rockfield Medical Centre Doury Road Ballymena BT43 6JD Salisbury House Queen Street Ballymena BT42 2BD Smithfield Medical Centre Galgorm Road Ballymena BT43 5HB OČNÍ LÉKAŘI OBLAST BALLYMENA Jméno, adresa a telefonní číslo Ordinační hodiny Boots Opticians, Unit 34, The Tower Centre, Ballymena Pondělí Sobota Phone: Delší otevírací doba ve čtvrtek do JP Fitzsimons, 8 William Street, Ballymena Pondělí Sobota Phone: Delší otevírací doba ve čtvrtek do BH McKeague, 43 Wellington Street, Ballymena Pondělí Pátek Phone: Kratší otevírací doba ve středu v McQuitty and Davis, 65 Wellington Street, Ballymena Pondělí Pátek Phone: Delší otevírací doba ve čtvrtek do MA Young, 50 Mill Street, Ballymena Pondělí pátek Phone: Kratší otevírací doba ve středu a v sobotu - ve Specsavers, Unit 5, Fairhill Centre, Ballymena Pondělí Sobota Phone: Delší otevírací doba ve čtvrtek a v pátek až do Waveney Eye Care, 1-3 Church Street, Ballymena Pondělí Sobota Phone: Středa zavreno 40

41 LÉKÁRNY V BALLYMENĚ JMÉNO ADRESA OTEVÍRACÍ DOBA E A Baird (N ards) Ltd 2/6 Queen Street Ballymena Po-So E A Bairds (N ards)ltd 80 Main Street Po So Cullybackey St Bairds Chemists Cushendall Road Po Pá Ballymena So Boots the Chemists Units 50 Tower Centre Po, St a So Ballymena Čt a Pá A & F A Dundee Ltd 21 Main Street Po Pá Ahoghill So W J Kennedy 8 Dunclug Neighbourhood Út So Centre, Ballymena Pondělí je zavírací den Lloyds Pharmacy 31 Broughshane St Po So Ballymena G E McCaughey 1 Fernisky Road Po So Kells M H Matthews Ltd 47 Main Street Po pá Broughshane So Sainsburys Pharmacy Larne Link Road Po, Út, St Pá Ballymena So Ne S R & S G Simpson 9 Fenaghy Road Po pá Galgorm So J A Woodside & Co 38 Church Street Po So Ballymena 41

42 42 By d l e n í

43 ÚŘAD SEVERNÍHO IRSKA PRO ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ NORTHERN IRELAND HOUSING EXECUTIVE Úřad Severního Irska pro záležitosti bydlení (Northern Ireland Housing Executive) byl založen v roce 1971 s cílem poskytovat kvalitní, nestranné a komplexní služby v bytových záležitostech všem obcím v Severním Irsku. Je to největší poskytovatel služeb v oblasti bydlení v Severním Irsku. Skládá se z pěti oblastních poboček a třiceti sedmi okresních poboček. Po s k y t o va n é s l u ž b y Oblastní úřady - hlavní služby Bydlení a obnova, zajištění žádoucího rozvoje oblasti, řízení programů - plány na zlepšení pro NIHE, oblastní technické služby, služby v oblasti architektonických návrhů a nemovitostí, stavební inženýři, množstevní inspektoři, granty. Okresní úřad Ballymena - poskytované služby Aplikace v oblasti bydlení pro NIHE a stavební družstva Aplikace týkající se převodu Hodnocení nároků na přídavky na bydlení ve prospěh DSS Údržba a opravy nemovitostí NIHE Obtěžování sousedů Návrhy na zlepšení Rozvoj obce Jazykové překladatelské služby Možnost překladu formulářů (pokud bude dostatečná poptávka) Poradenství v záležitostech souvisejících s energií Ostatní služby Odbor NIHE pro rovnoprávný přístup se sídlem v Belfastu. Tento odbor poskytuje přístup k překladatelským službám do jiných jazyků; v případě dostatečně velké poptávky zajistí osobní překladatele a může zařídit překlad formulářů do rodného jazyka klientů Každý člověk, který požádá bytový odbor o ubytování bude mít záruku stejného přístupu jako žadatelé ze Severního Irska. Osoba, která podává žádost, musí mít číslo Národního pojištění a musí být v systému. Pokud někdo přijede do Severního Irska na základě pracovního povolení, nemá dotyčná osoba právní nárok na přístup k veřejným fondům a je tudíž vyloučena z nároků na dávky v bydlení, jakož i nároků na základě veřejné bytové politiky. 43

44 ÚŘAD SEVERNÍHO IRSKA PRO ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ NORTHERN IRELAND HOUSING EXECUTIVE Ko n ta k t n í ú d a j e Address: NIHE NIHE Ballymena District Office North East Area Office Twickenham House Twickenham House Mount Street Mount Street Ballymena BT43 6BP Ballymena BT43 6BP Telefon: NIHE Website: Otvírací hodiny: Pondělí, úterý, štvrtek, pátek Středa 9am - 4pm 9am pm (Otevřeno každý den do 5pm pro žadatele bezdomovce) 44

45 HOSTELY A DOČASNÉ UBYTOVÁNÍ JMÉNO UBYTOVACÍ ADRESA TEL. Č. POŽADAVKY - HO ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘE Lighthouse Linenhall Street (028) Na základě vlastní žádosti, svobodní Women s Aid None (028) Na základě vlastní žádosti (028) a osoby, které zde umístí NIHE Placement - pouze ženy a děti, oběti domácího násilí FREEPHAB 7 Carniny Court, Carniny Road (028) Ubytování v rámci pomoci Simon Alveston House, (028) Na základě vlastní žádosti, Community Dunclug Estate svobodní Simon Cherrington House (028) Osoby, které zde umístí NIHE, Community rodiny Simon Millhouse, (028) Na základě vlastní žádosti Community 2 4 Henry Street a osoby, které zde umístí NIHE Placement - pouze ženy a děti N.I. H. E Chichester House NIHE rodiny pouze SOUKROMÍ MAJITELÉ JMÉNO MAJITELE / AGENTA ADRESA KANCELÁŘE TEL. Č. Mr B Kerr/ Mr J Kerr/ Mr R Kerr None (028) after 6pm only McCartney & CRAWFORD 28 Thomas Street (028) Mr J Meeke 41 Larne Road (028) McKinney & Son Broadway Avenue (028) Mr A Richardson 15B Cullybackey Rd (028) Mr B Diamond None (028) Mr Steven Reynolds None (028) Mr W Blaney 36A Warden Street (028)

46 Sd r u ž e n í, s p o l k y a dobrovolné organizace 46

47 ÚŘAD PRO PORADENSTVÍ OBČANŮM CITIZENS ADVICE BUREAU Úřad pro poradenství občanům (Ballymena Citizens Advice) je společnost, která poskytuje bezplatné, důležité a nestranné poradenské služby a informace lidem, kteří spadají do oblasti spravované radnicí správního obvodu Ballymena. Poskytované služby Poradenství, informace a advokátní služby. Naše poradenské a informační služby pokrývají širokou oblast občanských práv a nároků včetně otázek týkajících se přistěhovalectví, národnost, ubytování, zaměstnanosti a dávek sociálního zabezpečení. Dostupnost našich služeb Osobně: osobní schůzka dohodou pondělí a pátek Telefon: ová adresa: Fax: Adresa: 28 Mount Street, Ballymena BT43 6BW Telefonická služba: Utorok a středa 9.30am 12.30pm Osobně: Štvrtok 9.30am 12.30pm Ko n ta k t n í ú d a j e Kontaktní osoba: Manažer, Poradenské služby občanům správního obvodu Ballymena Adresa: 28 Mount Street Ballymena BT43 6BW Tel č: Fax: ová adresa: Webová stránka: 47

48 CENTRUM PRO PORADENSTVÍ RODIČŮM PARENTS ADVICE CENTRE Centrum pro poradenství rodičům poskytuje důvěrnou podporu a pomoc rodičům a mladým lidem, kteří se potýkají s jakýmikoliv rodinnými problémy. Služby jsou bezplatné, důvěrné a dostupné i mimo úřední hodiny. Po s k y t o va n é s l u ž b y Pracovníci helplinky, kteří jsou školeni na poskytování podpory a pomoci mladým lidem a rodičům dětí jakéhokoliv věku. Popovídají si s Vámi o Vaší situaci, pomohou Vám posoudit, kde by měly být provedeny změny a poskytnou Vám podporu při práci na změnách. Povzbudí Vás k tomu, abyste se postavili čelem k složitým stránkám svého života a zprostředkují Vám kontakt s jinými odborníky, kteří Vám mohou pomoci. Dostupnost našich služeb Telefonicky přímo s dobrovolníkem pomocné linky. Telefonické sjednání schůzky. Prostřednictvím osobní návštěvy v našem středisku během úředních hodin. Prostřednictvím dopisu nebo u. Úřední hodiny: Úterý: 10am pm Štvrtek: 12.30pm 7pm Středa 10am 1.30pm & 6.30pm 9pm Pátek: 10am 1.30pm Ko n ta k t n í ú d a j e Kontaktní osoba: Manažer, Středisko poradenských služeb pro rodiče Adresa: 75 Wellington Street Ballymena BT43 6AD Tel č: Fax: Bezplatná linka pomoci: ová adresa: 48

49 SAMARITÁNI THE SAMARITANS Samaritans Jednou z předních dobrovolných a charitativních organizací, která se zabývá prevencí sebevražd a poskytováním emocionální podpory lidem, kteří jsou v krizi nebo u nich hrozí nebezpečí, že si sami vezmou život, jsou Samaritáni. Naše služby využívají lidé v různých životních situacích a všech věkových kategorií, buď pro sebe nebo pro jiné lidi, o které mají obavy. Po s k y t o va n é s l u ž b y Naslouchají osobám, které jsou v krizových situacích při zachování naprosté důvěrnosti; věnují jim čas a pozornost a povídají si s nimi o jejich pocitech a obavách. Příslušní pracovníci žádným způsobem neposuzují to, co slyší, ani neposkytují žádné poradenství. Telefonující osoby mohou zůstat v anonymitě, pokud si to přejí. Dostupnost našich služeb Prostřednictvím osobní návštěvy na níže uvedené adrese nebo telefonicky Ko n ta k t n í ú d a j e Kontaktní osoba: Manažer Adresa: 45 Mount Street Ballymena BT43 6BP Tel č: Číslo linky národní pomoci:

50 POMOC OBĚTEM VICTIM SUPPORT POMOC OBĚTEM je dobrovolná organizace poskytující pomoc lidem, kteří se stali obětí trestné činnosti. Poskytované služby Služby jsou DŮVĚRNÉ a BEZPLATNÉ. Nabízíme emocionální podporu, praktické informace, pomoc a poradenství osobám, které se staly obětí trestné činnosti. V těch případech, kdy to bude nutné, je se souhlasem klienta odkážeme na příslušné agentury. Pomáháme osobám, které požadují kompenzaci za škody, které jim byly způsobeny trestnou činností, vyplnit jejich žádost a monitorovat postup jejího vyřizování. Součástí pomoci obětem mohou být návštěvy doma, schůzky v kancelářích i schůzky na místech mimo kancelář. Klienti mohou využívat naše služby sami, prostřednictvím policie nebo prostřednictvím jiné agentury či organizace, k čemuž ovšem potřebují její souhlas. Prostřednictvím našich svědeckých služeb u soudu nabízíme pomoc a podporu svědkům u soudu Při naší práci se řídíme soustavou pracovních zásad. Dostupnost našich služeb Prostřednictvím osobní návštěvy na níže uvedené adrese nebo telefonicky Úřední hodiny: Pondělí Pátek Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Janet Lynn, koordinátor pobočky Adresa: 124 Broughshane Street, Ballymena, BT 43 6EE Tel: Fax: Linka pomoci: ová adresa: 50

51 CENTRUM PRO POMOC OSOBÁM V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH WAVE WAVE TRAUMA CENTRE WAVE je uznávaná charitativní organizace, která poskytuje služby v celém Severním Irsku lidem, kterým zemřel někdo blízký, byli zraněni nebo jsou jinak traumatizováni důsledkem problémů. WAVE funguje na inkluzívní bázi, což znamená, že jsme otevření všem, bez ohledu na náboženské vyznání, či kulturní a politické přesvědčení. Po s k y t o va n é s l u ž b y Projevit porozumění Individuální poradenství Služby mládeži Poradenství / Advokátní služby Skupinová terapie Tréninky Alternativní terapie Dostupnost našich služeb Prostřednictvím osobní návštěvy na níže uvedené adrese nebo telefonicky Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Manažer Adresa: 13 Castlecroft Main Street Ballymoney BT53 6TD Tel č: Fax: ová adresa: 51

52 POMOC ŽENÁM WOMEN S AID Společnost Women s Aid (Pomoc ženám) v obcích Antrim, Ballymena, Carrickfergus, Larne a Newtownabbey existuje již 5 let a nyní v těchto oblastech zaměstnává více než 20 pracovníků. Úzce spolupracujeme s Federací Severního Irska pro pomoc ženám (Northern Ireland Women s Aid Federation) a jsme přední agenturou v oblasti potírání domácího násilí v Severním Irsku. Poskytované služby Poskytnutí útočiště / bezprostřední pomoc Podpora formou individuálních pohovorů u nás Školící kurzy zaměřené na povědomí o domácím násilí, sebeúctu, dále různé kurzy volného času i kurzy zaměřené profesně (například počítače a řemesla). Služby mobilní pomoci, které spočívají v návštěvách obětí v jejic domovech, které by měly pomoci udržet kontrolu nad situací a pomoc s návštěvami v jiných organizacích. Specializované kurzy pro děti a mladé lidi. Dostupnost našich služeb Z vlastní iniciativy Na odborné doporučení 24-hodinová linka pomoci Telefonicky na zdrojové centrum Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Anne Magill Adresa: The Naomi Centre, 2 Cullybackey Road, Ballymena BT43 5DF Tel: Fax: Webová stránka: 52

53 CENTRUM NÁDĚJE HOPE CENTRE Hope Centre je holistické podporní centrum, které poskytuje podporu a terapie lidem kteří přetrpěli anebo se léčí z vážného zneužití a jejich rodinám. Předtím to bylo Ballymena Addicts & Family support group a bylo započato dobrovolníky. Všechny služby jsou bezplatné pro zaregistrované klienty. Sl u ž b y Podpora rodin a komunity Doplňujíci terapie Podpora pro leté a pro více než 18ti leté Plně vybavena tělocvična Poradenství Prevence proti drogám a alkoholu Dostupnost našich služeb: Osobně jsme otevřeni od 9am 4.30pm Pomocí Ethnic-minorities project Pomocí Vašeho lékaře Pomocí Komunitního týmu Na doporučení kterékoli dobrovolné organizace Kontaktní údaje Jméno: Manažer Adresa: Mill Street Ballymena Tel: Fax: Webstránka: bfasg.org.uk 53

54 KOMUNITNÍ FORUM BALLYMENA BALLYMENA COMMUNITY FORUM Komunitní forum Ballymena je prospěšné komunitní zařízení, které poskytuje domov široké škále komunitních a dobrovolných skupin: Komisař Severního Irska pro děti a mládež (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People) Národnostní forum Ballymena (Ballymena Inter-Ethnic Forum) Ballymena forum přes padesát (Ballymena Over Fifties Forum) Hlas mladých lidí a dětí v starostlivosti (Voice of Young People and Children in Care) Ballymena dobrovolné centrum (Ballymena Volunteer Centre) Ballymena banka mládeže (Ballymena YouthBank) Komunitní forum Ballymena má 86 členských skupin. Sl u ž b y Působí v odkazování na jiné vhodné služby anebo skupiny v okrese Distribuje čtvrtletní oběžník komunitním a dobrovolným skupinám, který poskytuje novinky a informace o rozvoji komunitního a dobrovolného sektoru Pronajíma pomůcky jako např. Laptop, projector, tabule a nástěnky Pronajíma prostory na střetnutí/školení Poskuje levné kopírování pro komunitní a dobrovolné skupiny Poskuje levnou administratívní podporu pro komunitní a dobrovolné skupiny Poskytuje zdarma počítač pro komunitné a dobrovolné skupiny K dispozici je knihovna obsahující užitečné zdroje jako žurnály, videa, brožury a zprávy Naše služby jsou dostupné : Telefonicky nebo em Návštěvou webové stránky Ballymena Community Forum Čtvrtletní oběžník Místních média Pomocí členství Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Liz Montgomery, administrativní pracovník Adresa: Ballymena Community Forum Glendun Drive Ballymena, BT43 6SR Tel.: Fax no: Website: 54

55 FORUM PRO ROZVOJ VZTAHŮ MEZI RŮZNÝMI ETNICKÝMI A NÁRODNOSTNÍMI SKUPINAMI BALLYMENA BALLYMENA INTER-ETHNIC FORUM Smyslem Fora je podporovat rozvoj společenství etnických a národnostních menšin v Ballymeně a přilehlých oblastech a podporovat rozvoj dobrých vztahů mezi lidmi různých ras a různých společenství bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rasu nebo jejich politické, náboženské či jiné názory. V současné době má Forum více než 350 členů který jsou Poláky, Číňany, Indy, Súdánce, Thajce, Japonce, Filipínce, Portugalce, Rumuny, Ukrajince, Slováky a mnohé další. Ostatní členové pocházejí z Ballymeny, Severního Irska, Irské republiky a Velké Británie obecně. Poskytované služby Forum pro rozvoj vztahů mezi etnickými a národnostními skupinami si klade za cíl následující úkoly: Vytvářet a udržovat spojení s jednotlivými zákonnými orgány a dalšími organizacemi s cílem dosáhnout zlepšení života etnických a národnostních menšin v této oblasti. Vyměňovat si zkušenosti a v případě nutnosti poskytovat lidem kontakty na příslušné organizace. Podporovat rozvoj povědomí o kulturní různorodosti a vychovávat lidi k tomu, aby si jí vážili. Dostupnost našich služeb Členství ve Fóru pro rozvoj vztahů mezi různými etnickými a národnostními skupinami je otevřeno všem obyvatelům Severního Irska, kteří dovršili osmnácti let, bez ohledu na jejich politické názory, národnost, náboženské vyznání nebo pohlaví. Další informace o Fóru, jeho činnosti a službách a ohledně toho, jak se stát jeho členem, naleznete v níže uvedeném políčku vyhrazenému kontaktním informacím. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Ethnic Minorities Coordinator Adresa: Glendun Drive Ballymena BT43 6SR Tel č.: (028) Fax: (028) Webová stránka: 55

56 FORUM SENIORŮ BALLYMENA BALLYMENA OVER FIFTIES FORUM Ballymena Over Fifties Forum je zastřešující organizace pro kluby a skupiny seniorů ve správním obvodě Ballymena. Zaměřuje se na podporu skupin seniorů i jednotlivců prostřednictvím poskytování informací a organizování akcí, seminářů atd. Poskytované služby Informace o místních otázkách a problémech. Místní akce pro lidi, které již dosáhli věku 50 let. Služba buzení telefonem Dobré ráno Ballymeno. Semináře o otázkách, které jsou důležité pro skupiny a kluby seniorů. Dostupnost našich služeb Telefonicky Prostřednictvím dopisu Ústně Prostřednictvím médií Prostřednictvím informací, které obdržíte ve Vaší místní skupině pro občany ve věku 50 a více let. Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Anna Boyd, předsedkyně Adresa: : c/o Durlston House Dunclug Gardens Ballymena BT43 6SF Tel č: (028)

57 SKUPINA PRO VZÁJEMNOU PODPORU RUMUNSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V BALLYMENĚ BALLYMENA ROMANIAN SELF-SUPPORT GROUP Skupina pro vzájemnou podporu rumunské národnostní menšiny v Ballymeně (Ballymena Romanian Self - Support Group) je skupina, která usiluje o vytváření a rozvoj pozitivní image rumunské komunity jako uznávané komunity v rámci všech společenství v Severním Irsku a usiluje o výměnu zkušeností s ostatními kulturami na podporu dobrých vztahů ve společnosti.vytváří příležitosti pro setkávání členů rumunské komunity a usiluje o rozvoj vzdělávání, poskytuje prostředky na rozvoj sociální úrovně, rekreace a trávení volného času, čímž zlepšuje způsob života svých členů. Poskytované služby Poskytuje forum pro rumunskou komunitu tak, aby tato byla schopna dát o sobě vědět a aby trvale fungovala jako formální skupina. Usnadňuje svým členům přístup ke službám a pomoci. Rozvíjí aktivity a praktickou pomoci lidem v těch oblastech, kde jim to přináší prospěch. Poskytuje příležitosti pro integraci s majoritní společností Severního Irska. Organizuje pro své členy výlety nebo návštěvy po Severním Irsku tak, aby se obeznámili s kulturou země. Dostupnost našich služeb Členství ve Skupině pro vzájemnou podporu rumunské národnostní menšiny je otevřeno všem obyvatelům Severního Irska, kteří dovršili osmnáct let bez ohledu na jejich politické názory, národnost, náboženské vyznání nebo pohlaví. Další informace o skupině, její činnosti a službách a ohledně toho, jak se stát jejím členem, naleznete v níže uvedeném políčku vyhraženém kontaktním informacím. Ko n ta k t n í ú d a j e Kontaktní osoba: Dan Staicu-Kosch, tajemník Adresa: c/o Ballymena Community Forum Glendun Drive Ballymena BT43 6SR Tel č: (028) Fax: (028)

58 BANKA MLADÝCH BALLYMENA BALLYMENA YOUTHBANK Ballymena YouthBank Ballymena YouthBank je projekt realizovaný mladými lidmi, který byl vytvořen v září 2001, přičemž hlavní náplní jeho činnosti je poskytování malých grantů v hodnotě 50-1,000, které jsou zaměřeny na podporu činností organizovaných mladými lidmi ve správním obvodě Ballymena v oblasti Severního Irska. YouthBank usiluje o zlepšování nebo rozšiřování kvalifikace a zlepšování života mladých lidí ve věku od 14 do 25 let, což má vliv na celou společnost a je to ve prospěch celé společnosti. Ballymena YouthBank je tvořena výborem mladých lidí ve věku od 14 do 25 let, kteří jsou odpovědní za rozdělování grantů, provádění výzkumu, provádění všech strategických a provozních rozhodnutí. Zastupují rovněž Severní Irsko ve Výboru YouthBank Velké Británie; organizují školení a podporují příležitosti k osobnímu rozvoji. Po s k y t o va n é s l u ž b y Menší granty poskytované mladým lidem ve věku od 16 do 25 let Poskytování pomoci v celé řadě školících služeb, včetně těch, které se týkají problematiky mladých lidí Identifikace potřeb mladých lidí prostřednictvím průzkumu Rozvíjení sociálních potřeb, aktivního občanského života, řízení a rozvoje schopností Příležitosti pro mladé lidi k tomu, aby se účastnili místních, regionálních a mezinárodních činností a aby se podíleli na rozvoji obce Dostupnost našich služeb Telefonicky nebo em Webová stránka Ballymena YouthBank Informační letáky a publikace Prostřednictvím místních médií Členstvím ve výboru Ballymena YouthBank Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Karina Pieterson, koordinátor banky mladých (YouthBank) Adresa: Glendun Drive Ballymena, BT43 6SR Tel č: Fax: ová adresa: Webová stránka: 58

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Zdravotnické služby ve Walesu

Zdravotnické služby ve Walesu Zdravotnické služby ve Walesu Pokud jste zrovna dorazili do Walesu nebo se pokoušíte obdržet více informací o velšských zdravotnických službách, mohou vám pomoci následující informace. Co je NHS? NHS (National

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Odmítnutí odpovědnosti:

Odmítnutí odpovědnosti: Úvod Tato kapesní příručka je určena k tomu, aby pomohla těm, kdo poprvé přijeli z jiných zemí Evropské unie do Velké Británie a plánují zde žít. Doufáme, že zde najdete užitečné informace týkající se

Více

V centrum města Wrexham se nacházejí tyto registrované lékárny:

V centrum města Wrexham se nacházejí tyto registrované lékárny: Kapitola 6 Zdravotní péče Platba za zdravotní péči Ve Velké Británii poskytuje zdravotní péči National Health Service (NHS). Zdravotní péče zahrnuje: nemocnice, lékaře, oční lékaře, zubní lékaře, lékařské

Více

Vítejte v Gloucestershire. Právě se nacházíte na internetových stránkách krajského úřadu.

Vítejte v Gloucestershire. Právě se nacházíte na internetových stránkách krajského úřadu. Vítejte v shire. Právě se nacházíte na internetových stránkách krajského úřadu. Ve vašem jazyce vám můžeme poskytnout informace o našich službách a ostatní potřebné údaje. Bohužel, není možné přeložit

Více

zdravotní a sociální péče V SEVERNÍM IRSKU

zdravotní a sociální péče V SEVERNÍM IRSKU zdravotní a sociální péče V případě nouze volejte 999 nebo 112 PODĚKOVÁNÍ Tato brožurka byla vydána jako zdroj informací pro zástupce etnických menšin, kteří se přistěhovali do Severního Irska. Je založena

Více

Leeds Homes je způsob, který lidem umožňuje získat cenově dostupné bydlení v Leedsu.

Leeds Homes je způsob, který lidem umožňuje získat cenově dostupné bydlení v Leedsu. LEEDS HOMES (BYDLENÍ V LEEDSU) Průvodce k pronájmu poskytovanému formou výběru Leedský městský úřad Co je Leeds Homes? Leeds Homes je způsob, který lidem umožňuje získat cenově dostupné bydlení v Leedsu.

Více

Irská společnost pro autismus - Financování. 2013 The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Financování. 2013 The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Financování 2013 The Irish Society for Autism. 1 Státní příspěvky určené pro děti: Příspěvek na domácí péči měsíční příspěvek vyplácený pečovateli o dítě s postižením takového

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Vítáme Vás na webové stránce požární a záchranné služby v Cambridgeshire [Fire and Rescue Service]

Vítáme Vás na webové stránce požární a záchranné služby v Cambridgeshire [Fire and Rescue Service] Buďte vítáni Vítáme Vás na webové stránce požární a záchranné služby v Cambridgeshire [Fire and Rescue Service] Staráme se o přibližně 700 000 lidí v Cambridgeshire a Peterborough. Jsme si vědomi různorodosti

Více

Soukromá Pěstounská péče

Soukromá Pěstounská péče Ofstedem hodnoceno jako vynikající 2008/2009 Soukromá Pěstounská péče Bydlí vaše dítě mimo domov? Staráte se o dítě někoho jiného? Víte o dítěti, které žije s někým, kdo není jeho blízkým příbuzným? Hrabství

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Vážení rodiče, příjem přihlášek do dětských jeslí (dále jen jesle ) pro současný školní rok (1.9. 31.8.)

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA Díky aktivitám Evropského fóra mládeže můžete pro svou organizaci získat software od Microsoftu zdarma. Nabídka platí pro členské organizace Evropského fóra mládeže (YFJ)

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozsah pojištění. a benefity

Rozsah pojištění. a benefity Rozsah pojištění a benefity www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát............... Informace z pasu, který bude použit pro

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku?

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Mit ecoplus ins neue Europa Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Informace o pracovních možnostech pro zájemce z nových zemí EU www.ecointernational.at Powered by federal government

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

Normy služeb pro bezdomovce Slibujeme, že:

Normy služeb pro bezdomovce Slibujeme, že: Záležitosti bezdomovectví Máte obavy z bezdomovectví? Můžeme Vám pomoci Normy služeb pro bezdomovce Slibujeme, že: Vám poskytneme bezplatné rady, informace a pomoc při hledání ubytování; s Vámi budeme

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království)

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Úvod Tento krátký dokument vám pomůže porozumět tomu, jaké zdroje máte k dispozici, jak je můžete využít a jak můžete získat doklad o ověření vašich

Více

Příručka pro účastníky CK projektu

Příručka pro účastníky CK projektu Příručka pro účastníky CK projektu OBSAH: Jak se hlásit na certifikovaný kurz...3 Postup pro přijetí lékaře do certifikovaného kurzu v rámci projektu...6 Co musí doložit lékař akreditovanému pracovišti

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE PŘÍLOHA 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Global Procurement Poslední aktualizace: 2 February 2012 OBSAH Téma 1 Proč potřebuje HP údaje o vaší společnosti?...

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více