ASP.NET Gallery DELTA STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, S.R.O. KE KAMENCI 151, PARDUBICE. Internetová galerie. Vařečka, Martin 4. B.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASP.NET Gallery DELTA STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, S.R.O. KE KAMENCI 151, PARDUBICE. Internetová galerie. Vařečka, Martin 4. B."

Transkript

1 DELTA STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, S.R.O. KE KAMENCI 151, PARDUBICE ASP.NET Gallery Internetová galerie Vařečka, Martin 4. B M/01 Správce informačních systémů 2012/2013

2 Já Martin Vařečka čestně prohlašuji, že jsem maturitní projekt vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury pod vedením Bc. Adama Poleta. V Hlinsku

3 Na tomto místě bych rád poděkoval Bc. Adamu Poletovi za vstřícné a podnětné vedení maturitní práce, za cenné rady a připomínky, a také za trpělivost a čas, který mi věnoval při konzultacích i mimo ně.

4 Resumé Tato práce je z oboru informačních technologií. Cílem projektu je vytvoření kompletní prezentace fotek v C#. Galerie je vytvořena ve formě webového úložiště pro fotografie s jejich následnou prezentací. Systém dále umožňuje přidávat komentáře k fotkám a přátelit se s jinými uživateli. Klíčová slova Webová galerie, úložiště fotografií, tvorba webové galerie, prezentace fotografií, zakládání galerií, propojení s přáteli, sdílení fotografií, sdílení galerií Resumé This work is in the field of information technology. The aim of the project is to create a complete presentation of images in C#. The gallery is created in the form of web storage for photos with their subsequent presentations. The system also allows you to add comments to the photos and make friends with other users. Keywords Web gallery, store photos, creating web galleries, photo slideshows, creating galleries, connecting with friends, sharing photos, sharing gallerie

5 Obsah 1. Úvod Volba projektu Řešení projektu Tvorba systému Použité nástroje Použité technologie Prameny a použitá literatura Metody práce Vytvoření designu Datové modelování Programování Vlastní řešení Dokončená práce Známé chyby systému Datový model Tabulka BDOUzivatel Tabulka BDOPritel Tabulka BDOGalerie Tabulka BDOFotografie Tabulka BDOKomentar Vazby mezi tabulkami Popis systému - Uživatelská příručka Návod k instalaci systému Závěr

6 1. Úvod 1.1 Volba projektu Tento projekt jsem si vybral z důvodu, že by se dále projekt mohl využít v praxi. Po zhlédnutí ostatních webových galerií jsem zjistil, co mají za nedostatky, a těmto věcem jsem se chtěl vyvarovat. 1.2 Řešení projektu Projekt jsem pojal jako klasickou webovou galerii, který slouží jako úložiště fotografií. Od většiny ostatních webových galerií se odlišuje možností vyhledání přátel v systému, se kterými můžete sdílet své fotografie. Galerie je navržena tak, aby byla dostupná pro registrované i neregistrované uživatele. Soukromí pro registrované uživatelé je samozřejmostí. Galerie můžete sdílet pro přátele v systému, pouze pro své vlastní potřeby nebo pro všechny ostatní uživatele, kdy bude galerie dostupná i neregistrovaným uživatelům. 2. Tvorba systému 2.1 Použité nástroje Microsoft Visual Web Developer 2010 Express nástroj, ve kterém bylo vytvořeno 90 % systému. Použil jsem ho pro programování v jazyce C#, stylování pomocí CSS, tvorbu stránek v HTML a vytvoření modelu databáze. Microsoft Management Studio nástroj, který využívám pro vkládání a manipulaci s daty v databázi. 2.2 Použité technologie ASP.NET technologie pro tvorbu webových aplikací. ASP.NET AJAX Control Toolkit open-source technologie, která poskytuje nové nebo rozšiřuje stávající prvky pro použití na stránkách. 6

7 3. Prameny a použitá literatura Při práci na projektu jsem se občas setkával s problémy, u kterých jsem nevěděl, jak je vyřešit. Zde uvádím prameny, ze kterých jsem čerpal: - Stackoverflow: C# : How to resize image proportionately with max height. Tears shatter the reflection [online]. [United States: s.n., 2001 [cit ]. Dostupné z: - Codeproject: ASP.NET AJAX Control Toolkit ModalPopupExtender Control in Action. Codeproject [online] [cit ]. Dostupné z: Control-Toolkit-ModalPopupExtender-Co - WALTHER, Stephen. Stephen Walther: ASP.NET, Metro, and HTML5. Stephen Walther [online] [cit ]. Dostupné z: - HTML5 and CSS3: Free HTML5 Templates and Free Css3 Menus. HOGAN, Brian P. HTML5 and CSS3: develop with tomorrow's standards today [online]. Dallas: Pragmatic Bookshelf, c2010 [cit ]. Dostupné z: 4. Metody práce 4.1 Vytvoření designu Pro design sem použil responsivní webovou šablonu Ansimuz, ze které jsem dále musel vytvořit MasterPage. Šablonu jsem upravil tak, aby vyhovovala a ladila s prvky stránky. 7

8 4.2 Datové modelování Databázi jsem vytvořil a upravoval v MS Visual Studiu a MS SQL Management Studiu. 4.3 Programování Veškeré další programování v ASP.NET bylo vytvářeno v MS Visual Studiu. 5. Vlastní řešení 5.1 Dokončená práce Podařilo se mi vytvořit kompletní fungující systém. Hlavní funkcí systému je: registrace uživatelů, správa profilu, vytváření galerií, naplnění galerie fotografiemi, prezentace fotografií, přidávání komentářů k fotografiím a galeriím, vyhledávání přátel v systému, propojování se s přáteli, sdílení galerií mezi registrovanými i neregistrovanými uživateli. Design systému je založen na responsivní šabloně, nýbrž se přizpůsobuje aktuálnímu rozlišení na zobrazovacím zařízení. Proto je zde i možnost využívat systém i na přenosném zařízení, kterými jsou například mobilní telefon, tablet aj 5.2 Známé chyby systému - Odhlášení uživatele po smazání galerie s fotografiemi (odstranění Session, ve které je přenášen přihlášený uživatel z důvodu mazání adresářové struktury) - Po nahrání fotek do systému je nutno provést ruční přenačtení stránky (stisknutí klávesy F5) 8

9 6. Datový model Jednoduchý datový model, který je naprosto dostačující pro systém. Rozšíření je možné (např.: přidání sloupečku Popis na BDOFotografie a BDOGalerie, vytvoření další vazby mezi BDOPritel a BDOUzivatel). V následující části jsou uvedeny hlavní významy tabulek, s popisem jednotlivých sloupečků a jejich významem v projektu. 9

10 6.1 Tabulka BDOUzivatel Tabulka uchovává záznamy o uživatelích, kteří se do systému registrovali. Popis jednotlivých sloupečků a jejich význam v systému: Název sloupečku Datový typ Význam v praxi Id int Automaticky generující se číselný index záznamu v tabulce Jmeno nvarchar(max) Jméno uživatele (např.: Martin) Prijmeni nvarchar(max) Příjmení uživatele (např.: Vařečka) nvarchar(max) uživatele DatumVytvoreni datetime Datum při vytvoření účtu Login nvarchar(max) Login uživatele Heslo nvarchar(max) Heslo uživatele (zašifrované) ProfilovaFotka nvarchar(max) Path k profilové fotografii NovyPritel bit Nabývá dvou hodnot: 1 Nová žádost o přátelství, 0 Nic nového 6.2 Tabulka BDOPritel Tabulka uchovává záznamy o přátelství mezi uživateli, nikoliv přátele. Popis jednotlivých sloupečků a jejich význam v systému: Název sloupečku Datový typ Význam v praxi Id int Automaticky generující se číselný index záznamu v tabulce Potvrzeno bit Nabývá dvou hodnot: 1 Vztah je potvrzen, 0 Čeká na schválení Pritel int ID uživatele z tabulky BDOUzivatel BDOUzivatelId int ID uživatele z tabulky BDOUzivatel ZadatelId int ID uživatele z tabulky BDOUzivatel, který žádost o přátelství podal 10

11 6.3 Tabulka BDOGalerie Tabulka uchovává záznamy o vytvořených galeriích uživatele. Popis jednotlivých sloupečků a jejich význam v systému: Název sloupečku Datový typ Význam v praxi Id int Automaticky generující se číselný index záznamu v tabulce Nazev nvarchar(max) Název galerie BDOUzivatelId int ID vlastníka galerie z tabulky BDOUzivatel FotkaGalerie nvarchar(max) Path k titulní fotografii galerie Typ nvarchar(max) Typ galerie (veřejná, soukromá, ) 6.4 Tabulka BDOFotografie Tabulka uchovává záznamy o fotografiích v galeriích uživatele. Popis jednotlivých sloupečků a jejich význam v systému: Název sloupečku Datový typ Význam v praxi Id int Automaticky generující se číselný index záznamu v tabulce Path nvarchar(max) Path k fotografii v plném rozlišení BDOUzivatelId int ID vlastníka galerie z tabulky BDOUzivatel FotkaGalerie nvarchar(max) Path k titulní fotografii galerie Typ nvarchar(max) Typ galerie (veřejná, soukromá, ) 11

12 6.5 Tabulka BDOKomentar Tabulka uchovává záznamy o komentářích k fotografiím nebo galeriím od uživatele. Popis jednotlivých sloupečků a jejich význam v systému: Název sloupečku Datový typ Význam v praxi Id int Automaticky generující se číselný index záznamu v tabulce Datum datetime Datum vytvoření komentáře Komentar nvarchar(max) Text komentáře BDOUzivatelId int ID vlastníka komentáře z tabulky BDOUzivatel BDOGalerieId int ID galerie, ke které se komentář vztahuje (může být null) BDOFotografieId int ID fotografie, ke které se komentář vztahuje (může být null) 6.6 Vazby mezi tabulkami Tabulka BDOUzivatel je propojena s tabulkou: BDOGalerie vazbou 1:N (jeden uživatel může mít 0-N galerií). BDOPritel vazbou 1:N (jeden uživatel může mít 0-N přátel). BDOKomentář vazbou 1:N (jeden uživatel může udělit 0-N komentářů). Tabulka BDOGalerie je propojena s tabulkou: BDOFotografie vazbou 1:N (jedna galerie může mít 0-N fotografií). BDOKomentar vazbou 0-1:N, tato vazba je vytvořena z důvodu jedné tabulky BDOKomentar pro komentáře ke galeriím i fotografiím. Hodnota záznamu sloupečku BDOGalerieId 12

13 v tabulce BDOKomentar může být null. Díky tomu se dají odlišit komentáře k galeriím nebo k fotografiím Tabulka BDOFotografie je propojena s tabulkou: BDOKomentar vazbou 0-1:N, důvod vytvoření této vazby je stejný jako u vazby na tabulce BDOGalerie. 7. Popis systému - Uživatelská příručka Výchozí stránka projektu (Default.aspx) je stránka, na které se uživatel může přihlásit do systému. Pokud uživatel nemá založený účet, přesune se ze stránky pro přihlášení odkazem na registraci (Registrace.aspx), kde si může kdokoliv založit účet. Data, která uživatel zadává, se musejí shodovat s validacemi. Pokud uživatel nesplní podmínky pro registraci, bude mu vypsán seznam chyb. 13

14 Po registraci je uživatel přesměrován na stránku galerií (Galerie.aspx). Zde je možnost založení nové galerie. Po vytvoření galerie jsme přesměrovány do vytvořené galerie (Fotky-v-galerii.aspx). Kde přidáme fotky do galerie. 14

15 Galerii můžeme pomocí tlačítek v pravé horní části buď editovat, nebo smazat. Každá fotografie v galerii má v levém horním rohu miniatury ovládací tlačítka (smazat fotografii, nastavit jako titulní fotku galerie). Po kliknutí na fotografii jsme přesměrovány na detail fotografie (Detailfotografie.aspx) 15

16 U každé fotografie je možnost přidat komentář, pokud je uživatel přihlášen. Mezi fotografiemi se můžete pohybovat pomocí šipek na klávesnici, nebo kliknutí do fotografie (levá strana 30% - posun zpět, pravá strana 70% - posun vpřed). Profil uživatele je možno upravovat na stránce profilu (Profil.aspx) Hledání přátel je možno na stránce přátelé (Pratele.aspx) Do pole zadáme jméno a příjmení uživatele (systém nám našeptává). Rozlišují se velká a malá písmena. Po výběru z našeptávače, nebo dopsání celého jména a příjmení stačí stisknout klávesu enter a budete přesměrováni na vybraného uživatele (Uzivatel.aspx) 16

17 Zde si můžete uživatele přidat jako přítele, nebo procházet jeho veřejné galerie. Po kliknutí na tlačítko přidat mezi přátele Vás musí uživatel potvrdit jako přítele. Učiní li tak, pak můžete již procházet veškeré galerie uživatele, kromě galerií označených jako soukromé. Nyní můžete např.: komentovat fotografie svých přátel. Ze systému se odhlásíte kliknutím na položku v menu Odhlásit. Budete přesměrováni na stránku (Logout.aspx), kde budete informováni, že jste byli úspěšně odhlášeni. Po 3s budete automaticky přesměrováni na stránku, kde se můžete přihlásit (Default.aspx) 17

18 8. Návod k instalaci systému 1. Do adresáře na serveru zkopírujeme systém (obsah složky ASP.net Gallery) 2. U složky DATA => Vlastnosti => Zabezpečení=> Nastavit úplné řízení pro běžné uživatele na serveru (z důvodu přidávání fotografií a vytváření struktury) 3. Přes MS SQL Management Studio se připojit k DB nastavit kaskádové mazání komentářů cizích klíčů. 18

19 8. Závěr Nyní je projekt hotový. Nedá se říci, že by na projektu nebylo dále co upravovat, a že je dokonalý, ale funguje bez problémů. Určitě budu projekt dále rozvíjet a pokusím se ho nasadit do ostrého provozu. Můj názor na nasazení produktu do ostrého provozu je takový, že nebude velmi úspěšný z důvodu velké konkurence ostatních systémů zajišťující stejné služby. Při tvorbě projektu jsem nevyužil žádné literatury, nýbrž mých znalostí a vědomostí, materiálů nastřádaných z vyučujících hodin a webových stránek (zdroje jsou uvedeny v kapitole Prameny a použitá literatura ) Svůj projekt hodnotím velice kladně. Díky práci na projektu jsem se zdokonalil v práci s použitými technologiemi a rozšířil jsem si znalosti získané ve škole. Možné vylepšení projektu: 1. Vytvoření komunikace mezi uživateli ve formě zpráv 2. Chat 3. Spuštění prezentace fotek 4. Stahování celých galerií 19

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra informatiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Redakční systém pro správu obsahu webové prezentace základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa,

Více

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii Ladislav Janík Vedoucí práce: ing. Martin Komárek

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí. 2011 Petr Sommer

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí. 2011 Petr Sommer PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí 2011 Petr Sommer Anotace Mezinárodní konference

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Regionální rezervační systém restaurací Jan Kulda

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Regionální rezervační systém restaurací Jan Kulda UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Regionální rezervační systém restaurací Jan Kulda Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 1 Matematika a matematická informatika Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Autor: Jiří Maňas Gymnázium JAK, Komenského 169, 688 31, Uherský

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Online rezervační systém pro laboratoř očních pohybů

Online rezervační systém pro laboratoř očních pohybů České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Online rezervační systém pro laboratoř očních pohybů Tomáš Kolařík Vedoucí práce: Ing. Dobiáš Martin, Ph.D. Studijní

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Vybraná Google API užití pro týmovou spolupráci

Vybraná Google API užití pro týmovou spolupráci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Vybraná Google API užití pro týmovou spolupráci Bakalářská práce Tomáš Kursch DiS. Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Přednosti systému... 2 1.2. Technologie... 2 1.3. Podpora... 3 1.4. Zabezpečení... 3 2. Instalace a struktura databáze... 4 2.1. Struktura databáze... 4 2.2. Průběh instalace, přeinstalování

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Bakalářská práce. Finanční management. 2009 Šimon Nohavica

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Bakalářská práce. Finanční management. 2009 Šimon Nohavica PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY Bakalářská práce Finanční management 2009 Šimon Nohavica Prohlašuji, že jsem celou práci vypracoval samostatně. V Olomouci dne 21. července

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Systém na evidenci výpočetní techniky

Systém na evidenci výpočetní techniky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Systém na evidenci výpočetní techniky František Špaček Vedoucí práce: Ing. Antonín Křáp Bakalářský studijní program: Elektrotechnika

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více