Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Pojistné si vůči HDP vede lépe 4 (Mgr. Ing. Ondřej Martinek) Výrazné změny nemůžeme očekávat. 5 Rozhovor s Ing. Tomášem Síkorou, MBA (Mgr. Ema Novotná) Pojišťovny jsou v dobrých rukou 6 (Mgr. Ema Novotná) Zajištění 2010: návrat kapitálu díky zázračnému zotavení 8 (Ing. Martin Gregor) LEGISLATIVA A PRÁVO Zákon o pojišťovnictví: co zajímalo pojišťovny? 9 (Redakce ve spolupráci s ČNB A MF) Pojištění záruky a novela zákona o veřejných zakázkách 11 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) K novele zákona o prevenci závažných havárií 13 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 14 (Mgr. Eva Kozojedová) EKONOMICKÉ INFORMACE Pojišťovnictví u sousedů: co přijde po krizi? 15 (Ing. Josef Keller) Krize? Jak ji vidí jinde v Evropě 16 Versicherungswirtschaft 1/2010 Režim Solventnosti II: příležitost, nebo hrozba? 18 (Mgr. Lucie Kvardová) POJISTNÉ PRODUKTY Historie asistenčních služeb k cestovnímu pojištění 20 (Ing. Zdena Pilná) Asistenční služby v rámci pojištění vozidel 21 (Václav Volek, Mgr. Daniel Skřivánek) Slouží nám již dvě desetiletí 22 S předními zástupci asistenčních služeb rekapitulujeme jejich vývoj (Mgr. Ema Novotná) Vyšla pomůcka pro oceňování majetku 25 (Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.) Rizika ohrožující prosperitu podniku lze eliminovat 26 (Ing. Vladislav Páleník, JUDr. Gayane Khachatryan, Ph.D.) ZE SVĚTA Digitální rizika: pohled na měnící se mapu rizik 28 (Lloyd s Emerging Risks Team) Vznikla evropská asociace underwriterů 30 (Jana Tomanová) Možnosti a problémy financování zdravotní péče 31 (Ing. Jiří Janata, CSc.) Novinky z EU 33 (Mgr. Ondřej Karel) Z DOMOVA Kampaň se letos věnuje rizikům životního pojištění 34 (Redakce) Během pětiletého studia neokusili práci s klientem. 36 rozhovor s JUDr. Janem Ježdíkem (PhDr. Dagmar Koutská) Z tiskových zpráv členských pojišťoven 38 INSURANCE DIGEST Insurance premiums to GDP ratio improves 40 (Ondřej Martinek) Major change is unlikely. 41 Interview with Tomáš Síkora, CEO of the Czech Insurance Association (Ema Novotná)

3 Foto: ČAP Vážení čtenáři, věřili byste, že nové číslo Pojistného obzoru, které k vám právě doputovalo, vstupuje již do své třetí moderní sezony? Z tohoto důvodu není možná od věci zrekapitulovat několik zajímavostí. Během dvou let vám totiž časopis ve své stávající podobě přinesl na celkem 348 tiskových stranách rovných 191 článků v 7 pravidelných rubrikách, a dokonce ve 3 jazycích! Na výsledné podobě jediného časopisu českého pojišťovnictví na našem trhu se za tuto dobu autorsky podílelo kromě zaměstnanců asociace 60 autorů-externistů, za což jim patří můj velký dík! Rekapitulace se vůbec stala nosným pilířem hned několika rubrik tohoto čísla. Úplně první článek na stranách 4 a 5 autora Ondřeje Martinka otevírá důležité téma zhodnocení loňských výsledků členů České asociace pojišťoven (ČAP). Přesně před rokem jsme avizovali, že dojde k výraznému zpomalení domácího hospodářství. Prognózy z čísla 1/2009 se nakonec bohužel naplnily. Ovšem i za zhoršených ekonomických podmínek nabídnul sektor domácího pojišťovnictví svou ochranitelskou ruku před hrozícími riziky. Na palčivé otázky týkající se dalšího vývoje trhu reaguje v rozhovoru na stranách 5 a 6 výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora. Před rokem jsme také položili dva zásadní dotazy významným představitelům českého pojišťovnictví. S odstupem času můžeme konstatovat, že pojišťovny vedou manažeři, kteří dokážou poskytnout správné a reálné odhady vývoje českého trhu. O této rekapitulaci více na stranách 6 a 7. Vzhledem k zásadním změnám v pojišťovnictví vám tentokrát přinášíme i názory našich zahraničních kolegů. Ve výběru se octli nejen profesionálové z oboru z Německa, Francie a Rakouska, ale i zástupci oddělení pojištění a penzí Evropské komise, nebo odboru pro dozor nad pojišťovnictvím úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin). Poslední, zato velmi výrazné a zevrubné ohlédnutí jsme věnovali tématu asistenčních služeb. Vybrané ukazatele jasně naznačují, že boj o klienta se dnes v pojišťovnách dávno neodehrává na poli poptávky po zcela nových produktech. Z důvodu vysoké konsolidace českého trhu se pojišťovnám nabízí velké nárůsty pojistného kmene v tomto směru již velmi výjimečně. Rozhodující roli proto může v očích klienta při výběru daného produktu hrát právě rozsah a kvalita poskytovaných asistenčních služeb. Kam se během téměř dvou dekád posunula jejich nabídka a jak se změnil postoj jejich uživatelů, můžete zjistit v rubrice Pojistné produkty. Za zmínku jistě stojí i téma, které jsme otevřeli opět ve spolupráci s významným britským upisovatelem rizik Lloyd s. Ten se ve svém reportu věnuje digitálním technologiím a jejich silnému vlivu na mapu rizik společností, pojišťovny nevyjímaje. Není v mých silách upozornit na všechny příspěvky aktuálního čísla, přesto věřím, že si každý z vás na stránkách Pojistného obzoru najde právě to podstatné. Příjemné čtení přeje Ema Novotná šéfredaktorka Dear readers, Would you believe that two years have passed since we launched a new-fashioned version of Pojistný obzor, the latest issue of which you have just received? Perhaps it is a good reason to look back at some interesting figures. The magazine in its current lay-out has published in the past two years 191 articles in 7 regular sections on a total of 348 pages, and all that in 3 languages! Some 60 authors freelancers plus the employees of our association have contributed to the only periodical of this kind on the Czech insurance market, and we would like to extend our big thank you to all of them! Retrospective is the key motif of several sections of this issue. The opening article by Ondřej Martinek, in English on pages 40 41, opens up an important topic: assessment of last year s financial performance of the members of the Czech Insurance Association (ČAP). Precisely a year ago we predicted a significant downturn in the Czech economy. Regrettably, our forecasts published in the 1/2009 issue have become reality. However, the domestic insurance sector has continued to provide protection from the impending risks even under the increasingly unfavourable economic conditions. In English on pages 41 42, ČAP Executive Director Tomáš Síkora answers some pressing questions about the upcoming market development. In addition, a year ago we asked Czech insurance leaders two principal questions. With hindsight, we can reaffirm that at the helm of insurance companies are managers who are capable of providing accurate and realistic estimates regarding the Czech insurance market trend. You can find more on this on pages 6-7. With regard to some fundamental changes in the insurance sector, this time we also feature opinions of our foreign colleagues, including professionals from Germany, France and Austria, and also representatives from the Insurance and Pensions Unit in the European Commission, as well as from the Insurance Supervision division of the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The last but a very thorough retrospective pertains to assistance services. Selected data clearly indicate that fight for customers by insurers no longer takes place in the segment of demand for brand new products. Due to considerable consolidation of the Czech market, insurers rarely achieve significant growth in the insurance product portfolio. In choosing the right product, customers today primarily eye the scope and quality of provided assistance services. The Insurance Products section describes the development in product range and user approach in the past two decades. And finally, we cannot omit the topic discussed again in collaboration with Lloyd s, the leading risk underwriter in the UK. Its report covers digital technologies and their strong influence on the companies risk map, including insurers. This space is not sufficient enough to point out all contributions to this latest issue, yet I believe every one of you will find something important on the pages of Pojistný obzor. I hope this issue makes interesting reading for you. Ema Novotná Editor-in-Chief Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2010 3

4 Na aktuální téma Pojistné si vůči HDP vede lépe Mgr. Ing. Ondřej Martinek předseda Pracovní skupiny statistiky česká asociace pojišťoven Aktuální výsledky členů České asociace pojišťoven (ČAP) za rok 2009 potvrzují v meziročních změnách kontinuitu úspěšného vyrovnávání se s krizí. Celkové předepsané pojistné 31 členských pojišťoven ČAP dosáhlo hodnoty 139,9 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 tato suma představuje nárůst o 2,3 %, což je vůbec nejnižší hodnota za posledních 9 let. Daná změna potvrdila prognózy vyslovené v Pojistném obzoru v čísle 1/2009 tehdy se náš odhad očekávaného růstu pohyboval mezi 1 až 2 procenty, navíc s větší důvěrou v růst v oblasti neživotního pojištění. Výrazný pohyb směrem vzhůru naopak překvapivě zaznamenal segment životního pojištění. Vyšší podíl pojistného na HDP Vzrostl-li trh o 2,3 % a HDP pokleslo reálně o zhruba 4 % při průměrné inflaci 1,0 %, podíl pojistného na HDP se navýšil. Měřeno počtem pojistných smluv, překročil pojistný trh objem 25 milionů smluv ve kmeni, což představuje meziroční nárůst 5,7 %. Na uvedených výsledcích se podstatnou měrou podílí samostatně jednorázově placené životní pojištění, které vzrostlo o vysoce nadprůměrných 16 %. Tento segment se tak trochu vydal proti proudu a jednorázově placené životní pojištění pokračuje ve své jízdě na horské dráze (celkově +9 %). Růst nad úrovní trhu si nadále udržuje běžně placené životní pojištění, nastal však pokles z 8 % na 3 %. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném vzrostl v roce 2009 o 1 % na celkových 42 %, což proti evropskému průměru kolem 60 % stále znamená růstový potenciál. I kdybychom předpis pojistného očistili o zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, vzroste podíl životního pojištění pouze na 44 %. Neživotní pojištění: dva úhly pohledu Hodnocení loňského vývoje tohoto segmentu záleží na tom, zda se řadíme spíše mezi optimisty, nebo pesimisty. Pesimista totiž bude poukazovat na nejnižší meziroční přírůstek v novém tisíciletí (+0,4 %; +0,5 % bez zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), zatímco optimista si bude naopak pochvalovat udržení růstové trajektorie v podmínkách hospodářského poklesu a povzbuzující výsledek podnikatelských pojištění (+5,0 %). Pojištění vozidel (havárie a odpovědnost z provozu vozidla) pokračují v podtrendovém vývoji, který pozorujeme již několik let, a v loňském roce si připsala už jen mírný pokles (-2,2 %, respektive -0,3 %). Stále oslabují především lídři trhu, čímž dochází ke snižování koncentrace trhu ve zmiňovaných pojistných odvětvích, které jsme zaznamenali v uplynulých dvou letech. Zhruba 1% pokles zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vcelku koreluje s předpokládaným 1% poklesem nominálního HDP. Podíváme-li se na neživotní pojištění přes vývoj pojistného kmene, rostl ve všech třech sledovaných segmentech. Ze vzájemného vývoje finančních a nefinančních ukazatelů lze usuzovat, že bude klesat průměrné celkové pojistné a pojistné za pojištění odpovědnosti z provozu Více než dvouprocentní růst předepsaného pojistného při jednoprocentním poklesu nominálního HDP znamená růst podílu pojistného na HDP o více než 3 %. vozidla. Vývoj v segmentu podnikatelských pojištění naopak nadále poukazuje na růst průměrného pojistného, i když zhruba na třetinové úrovni proti roku Z hlediska tempa růstu pojistného v dalších letech není výsledek roku 2009 nikterak povzbudivý; nicméně zůstaňme optimisty a držme se nadále predikce růstu v intervalu 4 5 %. Koncentrace trhu podle podílu pojišťoven (v %) Celkem Neživotní pojištění Životní pojištění Prvních 5 72,44 69,89 83,12 81,44 73,54 67,39 Prvních 10 91,86 90,48 95,69 95,04 91,89 91,18 Prvních 15 96,88 96,23 97,75 97,31 99,11 99,08 Zdroj: ČAP; předběžné údaje 1-12/2009 (www.cap.cz) Moderní pojistky znovu v nevýhodě Z aktuálních údajů za rok 2009 opět vyplývá, že ani uplynulý rok nebyl nakloněn moderním životním pojistkám, které dovolují klientům platit pojistné, když mají peníze, a naopak 4 Pojistný obzor 1/2010 Na aktuální téma

5 neplatit, když peníze scházejí. Jednorázové pojistné na běžně placených smlouvách pokleslo o 7,1 %, tedy ještě více než v roce 2008 (-6,4 %). Dopady finanční a ekonomické krize v minulém roce znovu lépe ustály klasické jednorázové produkty (obchodní produkce: + 12 %, pojistné: +16 %; v obou případech lepší než v roce 2008), i když s pokračujícím poklesem průměrného pojistného. Klasickým příkladem výše popsaného je tzv. bankopojištění. Tři pojišťovny úzce napojené na hlavní bankovní skupiny v součtu navýšily svůj celkový tržní podíl z 13,3 % na 15,3 %. V životním pojištění už obsluhují více než ¼ trhu (2008: 24,4 % a 2009: 28,7 %), ale v roce 2009 zaznamenaly pokles jednorázového pojistného na běžně placených smlouvách o 23,6 %. Nárůstu tržního podílu dosáhly díky běžně placenému pojistnému a klasickým jednorázovým produktům. Jak pojištění zvládá finanční a ekonomickou krizi? Analýzu vývoje v roce 2008 jsme před rokem na tomto místě končili otázkou, zda v roce 2009 dokáže pojistný trh vzrůst alespoň o 2 %, a navýšit tak svůj podíl na HDP. Dnes už víme, že to dokázal, což je potěšující. Stejně tak nás může těšit, že na základě výsledků roku 2009 se příliš nezměnily odpovědi na otázky, které jsme si položili na počátku krizového období. Pojištění si nadále drží statut nástroje zajištění proti rizikům neživotní pojištění navzdory negativnímu vývoji ekonomiky nekleslo, běžně placené a termínované životní pojištění naopak rostlo o 3, respektive 16 %. Na druhé straně se potvrdil fakt, že pojištění může být vnímáno jako zbytný statek ustupující zajištění ostatních potřeb mimořádně placené životní pojištění kleslo o 7,1 %. Jestliže se naplní současné ekonomické prognózy, bude pojistný trh v roce 2010 potřebovat pro udržení podílu na HDP růst o 3 %. Přejme si tedy, aby se dostal alespoň na 5 %. Podmínky příznivé nebudou, neboť makroekonomická prognóza MF ČR počítá pro rok 2010 s nejnižší úrovní spotřebních výdajů domácností v nejbližších nadcházejících letech. Výrazné změny nemůžeme očekávat. MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Kam míří české pojišťovnictví v roce ekonomické stagnace a dlouho očekávaných voleb do sněmovny? Ptáme se Tomáše Síkory, výkonného ředitele České asociace pojišťoven. Ukázalo se, že domácí pojišťovnictví hospodářská recese vloni ovlivnila. Můžete okomentovat, jak se promítla do meziročních výsledků asociace? Pojišťovnictví je velmi specifické odvětví na rozdíl od ostatních reaguje na aktuální ekonomickou situaci s mírným zpožděním. Výsledky členských pojišťoven proto výkyvy hospodářského cyklu neodrážejí okamžitě. Recese se sice v souhrnných statistikách za loňský rok na objemu předepsaného pojistného projevila, přesto se celkově stále pohybujeme v černých číslech. Z hlediska předepsaného pojistného jsme za rok 2009 zaznamenali očekávané zpomalení tempa růstu. To se ve srovnání s předchozími meziročními údaji, které se pohybovaly na úrovni pěti procent, nyní nachází zhruba na polovině. Překvapením pro nás byl výrazně rostoucí zájem u životního pojištění. Přesto vzhledem ke zmiňované delší reakční době pojistného trhu na ekonomický vývoj letos nemůžeme očekávat žádné výraznější změny k lepšímu, protože prognóza vývoje ekonomiky není příliš optimistická. Jak se pojišťovny musely této situaci přizpůsobit? V každém turbulentním prostředí obecně platí, že je třeba rychle vyhodnotit slabiny a bez prodlení reagovat na aktuální změny na trhu. Pojišťovny pochopily, že tíživá ekonomická situace nezasáhla jen velké podniky a nadnárodní korporace, a snažily se zaměřit na běžné spotřebitele. Portfolia pojišťoven tak obohatily produkty, které na danou ekonomickou situaci a současné možnosti a potřeby pojistníků zareagovaly přizpůsobením svých parametrů. Klienti například mohou v rámci pojistných produktů odložit, nebo na určitou dobu přerušit své platby, případně snížit jejich výši. Když to shrneme, nabízené produkty dnes daleko více odpovídají aktuálním požadavkům klientů a jsou mnohem variabilnější. Můžete uvést konkrétní příklady? Pojišťovny se začaly mnohem více věnovat individuálním potřebám klientů dnes používají důkladnější segmentaci než třeba před několika lety. Současnou vysokou flexibilitu produktů, o které jsem již hovořil, doplňuje i variabilita Ing. Tomáš Síkora, MBA možných připojištění v kombinaci s různými produktovými balíčky. V rámci jediné smlouvy může pojištění využít hned několik osob. A jakým směrem se vydali členové České asociace pojišťoven (ČAP) při tvorbě zcela nových produktů? Za obecný trend v této oblasti můžeme považovat poskytování vyšší pojistné ochrany v širokém a volitelném spektru jednotlivců i firem. V životním pojištění zaznamenáváme z důvodu ztrát Foto: archiv ČAP Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2010 5

6 Na aktuální téma na finančních trzích opětovný návrat ke konzervativnímu pojištění s jistotou garantovaného zhodnocení vkladu. Také více roste zájem o produkty, které se především orientují na krytí rizik. K jakým změnám podle vás tento rok v pojišťovnictví dojde? Jak jsem již naznačil v první otázce, nečekáme, že růstová tendence celkového předepsaného pojistného na domácím trhu bude letos vykazovat výraznější dynamiku než v roce Průměrná nezaměstnanost se proti loňsku pravděpodobně ještě zvýší, proto budeme považovat za úspěch, když v rámci životního pojištění v roce 2010 nedojde k záporné dynamice růstu. Naopak lepších výsledků letos spíše dosáhnou domácí podniky, které by mohly stabilizovat segment majetkových pojištění. Ovšem celkový obrat k citelně vyššímu růstu můžeme předpokládat až v průběhu roku Pojišťovnám se každoročně daří odhalovat stále větší procento případů pojistných podvodů, nicméně společně s úspěchy roste i rafinovanost podvodníků. Ve kterých oblastech ještě cítíte určité rezervy? V oblasti životního pojištění si spotřebitelé zatím stále dostatečně neuvědomují potřebu krytí závažných rizik, mezi něž se mimo jiné řadí trvalé následky úrazu, invalidita či ztráta zaměstnání. Jejich podceňování způsobuje především neznalost pojistných produktů a mýty nejrůznějšího druhu. Přestože se ČAP snaží v každoroční kampani Únor měsíc pojištění na různá klišé masově upozorňovat, lidé stále správně nechápou základní principy a efekty různých druhů pojištění. Především hlavní poslání životního pojištění pojistnou ochranu primárně zaměňují s očekávaným efektem spoření. Pojistné produkty s výrazným podílem spořicí části pak často neodpovídají očekávání klientů a nedostatečně pokrývají jejich skutečné potřeby. Rezervy dále spatřuji zejména v oblasti detekce pojistných podvodů, kde by měly pojišťovny více zintenzivnit spolupráci. Každoročně se jednotlivým pojišťovnám daří odhalovat stále větší procento těchto případů, nicméně společně s úspěchy roste i rafinovanost podvodníků. V případě podezření na nezákonnou činnost Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP přesouvají často svoje praktiky do jiné pojišťovny. A to je prostor pro hledání systémových křížových nástrojů detekce pojistných podvodů. Co si od roku 2010 mohou naopak slibovat klienti pojišťoven? Především stabilitu pojistného trhu, na kterou se mohou spolehnout. Více než kdy jindy se potvrzuje její důležitost a ochranná funkce odvětví. Bez kvalitního pojištění rizik jsou podniky i běžní spotřebitelé v takto ekonomicky složité době mnohem zranitelnější. Navíc z důvodu celkově vysoké koncentrace pojišťoven na domácím trhu můžeme nadále počítat s vylepšováním stávajících produktů a asistenčních služeb s nimi spojených. Boj o každého klienta se bude odehrávat na bázi individuálního přístupu, konkrétně na základě pojištění šitých na míru za velmi příznivé ceny. Pojišťovny jsou v dobrých rukou MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Přesně před rokem představitelé českého pojišťovnictví tipovali, jak se bude vyvíjet pojistný trh v roce V krátkém zhodnocení se vracíme k jejich prognózám. To, že nás čeká obtížný rok, je nezpochybnitelný fakt. nebo Pojišťovnictví nemůže očekávat, že přežije současné hluboké otřesy bez výkyvu, jakkoli je velmi solidně založeným odvětvím ekonomiky. podobně začínala převážná většina z celkem jedenácti odpovědí generálních ředitelů členů České asociace pojišťoven (ČAP). Přestože by se mohlo zdát, že volili slova snad až příliš rozvážně, reálný vývoj na domácím trhu potvrdil, že opatrnost respondentů byla na místě. Česká ekonomika totiž na globální turbulence zareagovala, avšak s určitým zpožděním: Prozatím jsme v souvislosti s hospodářským zpomalením žádné významné změny v zájmu o naše pojištění nezaznamenali. Na hodnocení je však ještě příliš brzy, tvrdil koncem února 2009 Ivan Vodička, generální ředitel České pojišťovny. Přímé dopady krize nebudou tak dramatické a projeví se s určitým zpožděním, potvrzoval předpokládaný směr generální ředitel UNIQA pojišťovny Martin Žáček. Provázanost světových trhů se přesto v průběhu loňského roku, jak ostatně dokazují výsledky ČAP, jasně projevila na zpomalení dynamiky českého pojišťovnictví. Již tehdy na tento fakt poukazovala Alexis George, generální ředitelka ING Životní pojišťovna N. V.: Tato krize je komplexní a globální, nebude jí ušetřena ani Česká republika, ani odvětví pojišťovnictví. Počítaly pojišťovny s útlumem? Trend snížení dynamiky růstu, který jasně vykrystalizoval v průběhu roku 2009, již na jeho počátku předvídala většina respondentů: Pokles růstu se v příštím roce zcela zákonitě dotkne jak oblasti neživotního, tak životního 6 Pojistný obzor 1/2010 Na aktuální téma

7 pojištění. [Jakub Strnad, tehdejší generální ředitel České podnikatelské pojišťovny, VIG]. Není jistě sporu o tom, že udržet dosavadní úspěšný růst pojistného bude letos náročnější než kdykoli předtím. [Martin Diviš, generální ředitel Kooperativa, pojišťovna, VIG] Převážná většina dotazovaných dokonce přispěchala s konkrétními předpoklady, jakých segmentů se zpomalení ekonomiky nejvíce dotkne. Blízko realitě byly odhady hned několika respondentů. Nejlépe je vystihla slova Martina Žáčka: Od října meziročně klesá počet nových prodaných vozidel, to se samozřejmě projeví zejména v havarijním pojištění. Zavedení úhradové povinnosti v povinném ručení by naopak mělo přinést určité navýšení počtu pojištěných vozidel. Na důležitosti nabude i práce s detekcí pojistných podvodů. llustrační foto: European Union, 2007 Prokazatelné vědomí rizika Ekonomický propad domácího hospodářství postihl nejen podniky, ale i české domácnosti. Horší časy donutily obyvatele ČR zamyslet se nad svými investicemi a upřednostnit zajištění sebe a svých blízkých. Jejich rozumné počínání se v tomto směru v loňských statistikách jasně projevilo: předepsané pojistné u životního pojištění, na rozdíl od majetkových pojištění, nadále rostlo. Daný vývoj správně předvídali mimo jiné tito oslovení: Finanční krize má na životní pojištění pozitivní vliv. Lidé si nyní ještě více uvědomují, že potřebují krýt finanční rizika. Už nemohou počítat s tím, že jim budoucí náklady pokryje rostoucí plat nebo hodnota nemovitostí. [Jeroen K. van Leuwen, generální ředitel ČSOB Pojišťovny] Řada klientů v současné době více uvažuje o zabezpečení sebe sama i své rodiny například pro případ ztráty zaměstnání a podobně. Využívají tak spíše produkty s garantovaným zhodnocením. [Petr Zapletal, generální ředitel Pojišťovny České spořitelny, VIG] Určitá nejistota a rozporuplné analýzy mohou některým segmentům pojištění naopak prospět. Lidé nemohou zcela spoléhat na stávající zaměstnání a firmy by neměly počítat s tím, že určité nepříznivé okolnosti budou schopny pokrýt ze svých zisků. Všem bude záležet na dobrém zabezpečení proti případné nepřízni, která může docela reálně přijít a přinést doslova fatální důsledky. [Martin Žáček, generální ředitel UNIQA pojišťovny] Podnikatelská pojištění mile překvapila V anketě mezi předními představiteli českého pojišťovnictví se s ročním odstupem potvrdila fundovanost výroků respondentů a reálný náhled na vývoj domácího trhu. Zajímavá diskrepance se projevila mezi konečnými výsledky a prognózami v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. U neživotního pojištění totiž převážná většina respondentů čekala sníženou poptávku, nikoliv výslednou stagnaci. Navíc u firem dotazovaní předpokládali, že půjde o holý boj o přežití, s čímž logicky souvisí i redukce poptávky po pojištění. Statistiky však skeptické předpoklady respondentů nakonec nenaplnily a překvapily bezmála pětiprocentním růstem. Nezávislým pohledem Vývoj předepsaného pojistného a HDP (meziroční změny v %) Ve snaze nabídnout čtenářům objektivní názorové spektrum jsme také oslovili kolegy z řad konzultantských firem a dále z akademických kruhů. Zástupci auditorů správně indikovali postupný dopad krize, pokles prodeje havarijního pojištění i např. pojištění domácnosti. Přestože tipovali opačný vývoj u životního a neživotního pojištění, v kategorii celkového předepsaného pojistného se jim společně s Jakubem Strnadem podařilo odhad zcela správně definovat na úrovni 2,5% růstu. Naopak optimističtější pohled na vývoj českého pojišťovnictví v roce 2009 nabídli členové akademické obce, kteří stejně jako několik čelních představitelů pojišťoven věřili, že tempo růstu zůstane zachováno na předloňské 4-5% úrovni. životní pojištění ČR neživotní pojištění ČR celkem ČR HDP ČR Zdroj: ČAP * *2009 členové ČAP Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2010 7

8 Na aktuální téma Zajištění 2010: návrat kapitálu díky zázračnému zotavení ING. MARTIN GREGOR AON BENFIELD Výrazně pozitivní hospodářské výsledky zajišťoven v roce 2009 anulovaly předchozí celosvětový propad ceny zajištění tak mohly klesat. Odhadované navýšení kapitálu zajišťoven (+16,6 %) vzniklo důsledkem až překvapivě velkého zlepšení jejich hospodářských výsledků v roce Tento nárůst v podstatě úplně anuloval propad z roku 2008 (-16.9 %), kdy celosvětová situace na hypotečních a bankovních trzích vyvolala mnohem větší obezřetnost při půjčování peněz. Ta se následně přelila i do ostatních oblastí včetně pojišťovnictví. Kapitálová vybavenost zajišťoven však zásadně ovlivňuje nabídku zajistné kapacity tedy objem rizik který jsou ochotny zajišťovny od svých klientů (pojišťoven) přejímat. Nabídka zajistné kapacity tak determinuje cenotvorbu zajištění zejména v hlavních centrech expozice (USA hurikány a zemětřesení). Zvýšení kumulativního kapitálu zajišťoven v roce 2009 s sebou nese i zvýšení nabízené kapacity zajištění, což logicky tlačí cenu zajištění dolů. Zjednodušeně řečeno, ceny zajištění se vrátily na úroveň před kapitálovou erozí v roce 2008, která zvýšení zajistných sazeb způsobila. Střední a východní Evropa Ceny zajištění v oblastech stojících mimo hlavní centra expozice reagují na změny kapitálu spíše zprostředkovaně, jsou tedy mnohem citlivější na skutečnou expozici lokálního portfolia a jeho škodovost. Tyto faktory pak mohou v jednotlivých případech cenu směrovat i mimo globální trend, což byl zčásti i případ katastrofického zajištění v našem regionu. Zajištění katastrofických škod ovlivnily povodně a vichřice V létě 2009 ovlivnily vybrané programy zajištění katastrofických škod hned dvě živelní Zvýšení kumulativního kapitálu zajišťoven v roce 2009 s sebou nese kromě jiného zvýšení nabízené zajistné kapacity. události. Červnové povodně zasáhly nejsilněji Českou republiku a Rakousko, v mnohem menším rozsahu pak Polsko a Slovensko. Vichřice Wolfgang se nad střední Evropou přehnala v druhé polovině července a zejména v Rakousku způsobila rozsáhlé škody. Ačkoliv obě tyto události z hlediska výše škod ani zdaleka nedosahují ničivosti povodní v roce 2002, na vývoj cen zajištění vliv mají. Části zajistných programů zasažené těmito škodami měly rostoucí cenovou tendenci, zatímco části programů škodami nezasažené cenově spíše stagnovaly, případně mírně klesly. Vzhledem k značné frekvenci škod do katastrofických zajistných programů v posledních 3 letech (2007 orkán Kyrill, 2008 bouře Emma a Paula, 2009 letní záplavy a vichřice Wolfgang) lze už jen těžko tyto události považovat za smůlu či špatný rok. Pojišťovny proto proti navyšování cen zajistných programů často volily cestu navyšování vlastních vrubů (tedy vyšší spoluúčasti pojišťovny na případné katastrofické škodě), aby se jim podařilo náklady na katastrofická zajištění udržet na úrovni srovnatelné s rokem Po požáru Průmyslového paláce relativní klid Z pohledu požárních programů v České republice rozvířil místní stojaté vody v říjnu 2008 požár pražského Průmyslového paláce. Vzhledem k načasování právě na začátek fáze obnov zajistných programů měla tato škoda vliv na ceny programů zasažených pojišťoven na rok Žádná podobná událost se však v Česku v průběhu roku 2009 neobjevila, proto ceny těchto programů pro rok 2010 zaznamenaly mírný pokles. Situace v povinném ručení a odpovědnosti V případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je situace na českém trhu poměrně stabilní. Zásadní vliv z hlediska expozice mají limity krytí. Zatímco v České republice se minimální zákonné limity v loňském roce nezvýšily, zajistitelé pro růst cen zajištění skupinových programů často argumentovali zvýšením limitů v ostatních státech regionu, např. v Polsku, Bulharsku nebo Rumunsku. Dalším faktorem, který zasahoval do cenotvorby jednotlivých programů, byly škody. Škodní průběh z roku 2009 zatím žádná velká překvapení v tomto ohledu nepřinesl, díky čemuž se mimo jiné na velké části programů podařilo vyjednat stejnou, nebo mírně lepší cenu krytí než v předcházejícím roce. Co se týče obecné odpovědnosti, ceny zajistného krytí v regionu se výrazně nehýbaly. Prostor k jejich mírnému snížení otevíral dlouhodobý bezeškodní průběh zajistných smluv v kombinaci se stagnující expozicí. Řada zajistitelů nově deklarovala zájem o zajištění tohoto typu ve střední a východní Evropě, tuzemské pojišťovny ale ve většině případů preferovaly tradiční trhy s S&P ratingem A a vyšší. 8 Pojistný obzor 1/2010 Na aktuální téma

9 Legislativa a právo Zákon o pojišťovnictví: co zajímalo pojišťovny? REDAKCE VE SPOLUPRÁCI S ČNB A MF ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Zástupci členů České asociace pojišťoven (ČAP) v kontextu listopadového semináře vznesly na ČNB, potažmo MF dotazy týkající se zákona o pojišťovnictví. Poslední loňské číslo Pojistného obzoru informovalo o vydání zákona o pojišťovnictví ve Sbírce zákonů a jeho základní charakteristice. V návaznosti na listopadový seminář České asociace pojišťoven vyvstaly z řad jejích členů dotazy, které prostřednictvím asociace posléze zodpověděly Česká národní banka (ČNB) a Ministerstvo financí (MF). Výběr toho nejzajímavějšího z dvanácti vznesených dotazů (více na přinášíme na následující dvoustraně. Zpráva odpovědného pojistného matematika za rok 2009 Kdy má být poprvé připravena zpráva odpovědného pojistného matematika ve smyslu 81 odst. 6 ZPoj 1? Má již být předložena do 30. dubna 2010 za období roku 2009, kdy nový zákon o pojišťovnictví nebyl účinný? Podle ustanovení 81 odst. 6 ZPoj odpovědný pojistný matematik vypracuje a předloží zprávu o své činnosti do 30. dubna 2010, a to s ohledem na skutečnost, že zákon v tomto případě neupravuje žádné přechodné období. Obsah zprávy odpovědného pojistného matematika by měl odrážet činnosti vykonávané v roce Pokud se činnosti vykonávané odpovědným pojistným matematikem v roce 2009 zcela neshodují s požadavky na obsah zprávy, které jsou upraveny v prováděcí vyhlášce, vyjádří se ve zprávě odpovědného pojistného matematika k těmto novým činnostem přiměřeně. Vyrovnávací rezerva Tvoří se vyrovnávací rezerva podle 64 ZPoj k odvětvím neživotního pojištění 1) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, pozn. red. B 14 a B 15, která vzniknou v účetním období, nebo ke škodám vzniklým v těchto odvětvích v daném účetním období? V souladu s 64 ZPoj, přílohou č. 2 prováděcí vyhlášky a podle čl. 15a a části D přílohy směrnice 73/239/EHS, o koordinaci právních a správních předpisů, týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, tvoří pojišťovna vyrovnávací rezervu ke ztrátám nebo nadprůměrnému škodnímu průběhu vzniklému v daném účetním období, a to pouze k odvětvím neživotního pojištění B 14 a B 15. Výklad, že vyrovnávací rezerva se tvoří pouze k těm odvětvím neživotního pojištění B 14 a B 15, která vznikla v daném účetním období, ani nedává v daném kontextu smysl. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů Jsou pojišťovny, které mají schválený způsob výpočtu rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry podle 18a zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, povinny znovu žádat o schválení této rezervy jako rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů podle nového zákona o pojišťovnictví, nebo zůstávají v platnosti dříve vydaná povolení? Podle nového zákona o pojišťovnictví se již taková povolení nevydávají. Dříve vydaná povolení byla platně vydána a samotný postup pojišťovny podle těchto schválených pravidel není přijetím nového zákona o pojišťovnictví dotčen. Pokud by se pojišťovna rozhodla postup změnit, je podle 66 Na praktické dotazy týkající se aplikace nového zákona o pojišťovnictví, které vzešly od zaměstnanců členských pojišťoven, odpovídali zástupci MF a ČNB. odst. 2 ZPoj povinna pouze informovat ČNB o změnách ve způsobu výpočtu této technické rezervy. Oznamování auditora pojišťovny pojem vybraný auditor Může pojišťovna oznamovat ČNB jako vybraného auditora toho, jenž byl doporučen výborem pro audit, avšak dosud nebyl určen (jmenován) valnou hromadou pojišťovny? Podle 82 odst. 2 ZPoj pojišťovna oznamuje ČNB výběr auditora, který má provést audit. Tím se rozumí povinnost oznámit auditora vybraného představenstvem jako statutárním orgánem na základě doporučení výboru pro audit, tj. auditora navrhovaného ke schválení valné hromadě nebo členské Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2010 9

10 Legislativa a právo Foto: ČAP schůzi jako nejvyššímu orgánu pojišťovny ( 17 odst. 1 ZoA 2 ). Úprava obsažená v 82 odst. 2 ZPoj je srovnatelná s úpravou v zákoně o bankách, proto v podrobnostech odkazujeme na stanovisko ke stejnému postupu v odpovědích na dotazy týkající se vztahu ZoA a zákona o bankách, které jsou uveřejněny na webu ČNB. Vyčlenění činnosti Pokud pojišťovna vyčlení určité činnosti a pověří jejich výkonem jinou osobu, musí o této skutečnosti informovat ČNB a v jakém rozsahu? Z ustanovení 23 odst. 1 písm. d) ZPoj vyplývá, že o činnostech významného charakteru, které jsou předmětem smlouvy o vyčlenění činnosti, pojišťovna informuje bez zbytečného odkladu ČNB. O ostatních smlouvách o vyčlenění činnosti nemusí pojišťovna ČNB zvlášť informovat, neboť ta o nich bude informována podle potřeby při výkonu dohledu. Smlouvy o vyčlenění a vyčleněné činnosti mohou být předmětem kontroly ČNB, a to zejména z obezřetnostního hlediska. Pokud má pojišťovna pochybnosti o tom, zda je určitá vyčleněná činnost významného charakteru, doporučuje ČNB, aby ji o této skutečnosti a činnosti informovala. Požadovaná míra solventnosti Vztahuje se na výpočet druhého výsledku požadované míry solventnosti u odvětví životního pojištění A 1 c) i následující odstavec?: Položme T = 7, pokud pojišťovna v podstatné míře provozuje pojištění úvěru, proti vichřici, krupobití či mrazu; jinak T = 3 u pojišťoven, které provozují pojišťovací činnost kratší dobu, než je předepsaná délka referenčního období, použije se počet celých účetních období, za která jsou potřebné údaje k dispozici. Ano, vztahuje. Druhý výsledek výpočtu požadované míry solventnosti životního pojištění (bod 2 části II přílohy č. 3 prováděcí vyhlášky) odkazuje bez výjimky na celou část I přílohy č. 3 týkající se výpočtu požadované míry solventnosti neživotního pojištění. Informace poskytované pojišťovnou zájemci a pojistníkovi V jakém rozsahu se předpokládá plnění povinnosti pojišťovny informovat klienta v případě obnosového pojištění s nárokem na odkupné o hodnotě odkupu a u investičního životního pojištění o rizikovosti investice klienta a dále jakou formou (zda by měla být obsažena ve všeobecných pojistných podmínkách, nebo zda přímo v návrhu pojistné smlouvy)? Ustanovení 58 ZPS, 3 ukládající pojišťovně sdělit výši odkupného včetně způsobu jeho výpočtu, výslovně neupravuje formu tohoto sdělení. Žádost o sdělení výše odkupného a sdělení pojišťovny je právní úkon týkající se pojištění, a proto musí mít písemnou formu, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak ( 7 odst. 1 ZPS). Shodně viz v důvodové zprávě k ZPS: Pokud se stanoví povinnost podat vysvětlení, doložit skutečný stav, dát souhlas apod., rozumí se tím, že všechny tyto právní úkony musí být učiněny v písemné formě. Přesný obsah pojmu písemně je upraven v 40 odst. 4 OZ. 4 Vzhledem k tomu, že výše odkupného je proměnlivá a stanoví se individuálně, není možné ji uvést v rámci pojistných podmínek. Zde lze uvést pouze způsob jejího výpočtu. Informace o rizicích investičního životního pojištění podle 66 odst. 5 ZPS musí být poskytnuty zájemci na trvalém nosiči dat, zejména písemně ve smyslu 40 odst. 4 OZ. Toto ustanovení zákona o pojistné smlouvě je kogentní a jiná forma není možná ani na základě dohody mezi pojistitelem a zájemcem. Tyto informace musí být podle 65 odst. 2 ZPS poskytnuty jasným a přesným způsobem v českém jazyce. Jasná informace by měla být mimo jiné souhrnná, stručná a srozumitelná pro zájemce. Přesná informace by měla být mimo jiné aktuální, úplná, nezavádějící a objektivní. Tyto informace musí být poskytnuty zájemci, to znamená ještě před uzavřením smlouvy. Zájemce by měl mít k dispozici dostatečný časový prostor pro vyhodnocení daných informací. Povinné poskytování těchto informací od 1. ledna 2010 přináší až změnový zákon. Na řadu dokumentů měl zájemce nárok již před touto novelou ( 4 odst. 4 ZPS) a pouhý odkaz na tyto dokumenty by nevedl ke zlepšení informovanosti zájemce, a tedy k naplnění účelu změnového zákona. Dokumenty, na něž by se odkazovalo, také nemusí být dostatečně přehledné. Zákon o pojistné smlouvě nevylučuje, aby tyto informace byly součástí pojistné smlouvy nebo všeobecných pojistných podmínek. Musí však být splněny požadavky vyplývající z 65 a 66 ZPS. Zdroj: 10 Pojistný obzor 1/2010 Legislativa a právo 2) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, pozn. red. 3) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, pozn. red. 4) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pozn. red.

11 Pojištění záruky a novela zákona o veřejných zakázkách Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. specialista legislativní sekce Česká asociace pojišťoven Návrh novely zákona o veřejných zakázkách nereflektuje potřeby malých a středních podnikatelů, pokud jde o pojištění záruky coby alternativy k bankovní záruce. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala v prvním čtení dne 29. září 2009 návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Návrh změn, které zásadním způsobem nemění hmotněprávní ani procesní stránku daného zákona, již posuzoval Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jednání pléna druhé čtení se uskutečnilo 25. února V následujícím příspěvku informujeme o podstatě a rezervách novelizace daného zákona. Průhlednější výběrové řízení soutěží Podle důvodové zprávy je velmi důležitou změnou transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. Na základě této směrnice bude posílena pravomoc Úřadu na ochranu hospodářské soutěže zejména v podobě možnosti vyslovit neúčinnost smlouvy, která byla uzavřena v hrubém rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Konečným cílem nové právní úpravy je především úspora veřejných prostředků. Novela se sice zaměřila zejména na zabezpečení volné a svobodné soutěže mezi dodavateli zakázek a přispívá také k provedení výběru nejvhodnější nabídky průhledným způsobem bez diskriminace uchazečů, přesto momentálně opomíjí jistou potřebu malých a středních podnikatelů. Kromě bankovní záruky či složení peněžní částky na účet zadavatele totiž neobsahuje jinou odpovídající variantu, díky níž by se jmenované subjekty mohly vypsaných veřejných výběrových řízení účastnit. Příležitost pojištění záruk Vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách zatím akceptuje při veřejném výběrovém řízení jako jistotu pouze bankovní záruku či složení peněžní částky na účet zadavatele. Při posuzování návrhu této novely, konkrétně nového 67, se nabízí otázka, proč vládní návrh nepočítá s možností pojištění záruky, kterou by mohli účastníci výběrových řízení, a to především z řad malých a středních podnikatelů, použít jako relevantní alternativu k bankovní záruce. Pojištění záruky účastníci výběrových řízení ve světě běžně využívají jako standardní nástroj. Navíc pojišťovny působící na českém trhu je dokážou bez jakýchkoliv technických i legislativních překážek nabízet. Přesto vládní návrh zákona tento nástroj do novely nezahrnul. Problematikou pojištění záruky se proto opětovně zabýval předkladatel návrhu zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj v komunikaci se zástupci asociace neshledalo žádné právní ani věcné překážky, proto byl dopracován návrh na úpravu a doplnění daného ustanovení 67. Plnění z kauce nebo jistoty Provozování pojištění záruky pojišťovnám umožňuje 47 zákona č. 37/2004 Sb., Ilustrační foto: archiv Legislativa a právo Pojistný obzor 1/

12 Legislativa a právo o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní v tomto ohledu je ustanovení, že pojištění záruky lze sjednat pro případ plnění z kauce nebo jistoty. V souladu se zákonem o pojistné smlouvě lze v zákonu o veřených zakázkách vymezit uchazeče jako pojištěného a zadavatele jako oprávněnou osobu. Plnění z kauce je možné považovat za škodu, ke které dochází v majetkové sféře pojištěného (škodové pojištění). Kromě toho je v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, toto pojištění vymezeno jako pojistné odvětví č. 15 v rámci neživotního pojištění a podléhá povolení orgánu dohledu. Pro přijetí návrhu tedy hovoří především zájem malých a středních podnikatelů, kteří tento produkt v oblasti veřejných zakázek postrádají, a také potřeba vytvořit rovné podmínky pro uplatnění podobných finančních produktů. Pozitivem je i to, že pojištění záruky upravují příslušné zákony. Jaké zkušenosti mají v zahraničí? V USA se pojištění záruky využívá v poměrně značné míře a pojišťovny tam patří mezi poskytovatele. V jednotlivých členských státech EU se situace liší někde převládají bankovní záruky, jinde produkty ostatních finančních institucí včetně pojišťoven. Podle kvalifikovaných odhadů průměrně připadá v řadě členských států zhruba % na ostatní finanční instituce. Vrátíme-li se k USA a americkému pojistnému trhu, je logické, že v kalkulaci pojišťoven, stejně jako v Evropě, musejí být zahrnuty očekávané škody. Záruka (včetně pojištění) zavazuje vyplatit např. zadavateli určitou finanční částku, pokud uchazeč nesplní svůj závazek. Mezi takové závazky patří v USA také zákonné a smluvní povinnosti. A o to právě jde u návrhu 67 zmíněné novely. Závěr V rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně byl předložen pozměňovací návrh na uplatnění pojištění záruky jako jistiny. Hlasování má proběhnout na březnové schůzi sněmovny. O výsledku budeme čtenáře informovat. 210X148 bp82, tz146:210x148 bp82, tz146 - kopie :59 Stránka 1 C. H. Beck pro praxi aktuální novinky z oblasti pojišťovnictví Oceňování majetku v pojišťovnictví Nemeček/Janata Otázky související s cenou mají v pojišťovnictví klíčový vyźnam, neboť k základním principům oboru patří poskytnutí přiměřené náhrady za škodu a také princip, že z majetkového pojištění se nesmí pojištěny subjekt obohatit. Jak tedy správně určit cenu nemovitosti, věci movité či zásoby? V první řadě je nutné si uvědomit, že v důsledku inflace je zpravidla cena určité věci v pozdější době vyšší, než byla v době jejího pořízení. Hovoříme o tzv. nové nebo též reprodukční ceně. Úměrně s cenou rostou i náklady na náhrady poskytované pojišťovnou. S úrovní určování nových cen věcí movitých i nemovitostí však nemůžeme by t v současné době spokojeni. Cílem publikace je proto zhodnotit stávající postupy a popř. navrhnout nové, které by lépe vystihovaly skutečné poměry. Pozornost je zaměřena zejména na implementaci cenovyćh indexů pro skupiny vyŕobků, které lze považovat za perspektivní, protože lépe vystihují rozlišení sortimentů než globální hodnoty. Brožované, 192 stran, cena 490 Kč, obj. číslo BP82 Pojišťovnictví právní stav ke dni Edice Texty zákonů Vám přináší úplné znění právních předpisů s názvy paragrafů a věcným rejstříkem TZ146 Pojišťovnictví obsahuje: nový zákon o pojišťovnictví způsob předkládání, forma a náležitosti výkazů pojišťovny a zajišťovny pojistná smlouva pojišťovací zprostředkovatelé pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Brožované, 240 stran, cena 149 Kč, obj. číslo TZ146 Nakladatelství C. H. Beck, Řeznická 17, Praha 1, tel.: , fax: Všechny publikace C. H. Beck i z dalších odborných nakladatelství můžete snadno a rychle objednat se slevou 5 % v eshopu C. H. Beck w w w. b e c k. c z 12 Pojistný obzor 1/2010 Legislativa a právo

13 K novele zákona o prevenci závažných havárií Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. specialista legislativní sekce Česká asociace pojišťoven Ve Sbírce zákonů byl v Částce 155 zveřejněn zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je pojišťovnám znám zejména z toho důvodu, že 12 stanovuje povinnost provozovateli sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie, a to do 100 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy. Výše limitu pojistného plnění sjednaného provozovatelem musí odpovídat rozsahu možných dopadů závažné havárie, které jsou uvedeny ve schváleném bezpečnostním programu nebo ve schválené bezpečnostní zprávě. V této souvislosti lze konstatovat, že v jisté době se v České asociaci pojišťoven (ČAP) pracovalo na přípravě poolu, jenž se však nakonec nezrealizoval. Ustanovení 12 se však novela nedotýká. Důvod novely V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace k návrhu novely se uvádí, že platný zákon upravuje a stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit dopady závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních i v jejich okolí. Lze dodat, že zákon transponuje předpis Evropských společenství v této oblasti, kterým je směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv. směrnice SEVESO II). Důvodem pro výše uvedenou novelu tentokrát není nutnost transpozice nové nebo novelizované směrnice, ale nutnost odstranit některé nedostatky, jež Evropská komise (EK) zjistila při prověřování provedené transpozice. Charakteristika vybraných změn Novela obsahuje 26 bodů a většina z nich má legislativně-technický či zpřesňující charakter. Za rozsáhlejší i významnější lze pokládat následující změny: 10 odst. 4 jedná se o doplnění textu podle znění směrnice, kde se dává možnost provedení posouzení bezpečnostní zprávy z podnětu provozovatele nebo na žádost krajského úřadu v případech odůvodněných novými skutečnostmi nebo s ohledem na technické poznatky týkající se otázek bezpečnosti, analýzy havárií nebo vývoje poznatků týkajících se hodnocení nebezpečí, 26 provozovatel má povinnost doručit příslušným orgánům konečnou písemnou zprávu o dopadech všech závažných havárií podle vyhlášky č. 255/2006 Sb. Podle požadavků směrnice a EK je nutné získat informace skutečně o všech závažných haváriích a nelze se omezit jen na ty, které mají být hlášeny Komisi. Proto bylo Důvodem novelizace zákona o prevenci závažných havárií jsou tentokrát nedostatky, které Evropská komise zjistila při prověřování provedené transpozice. například upuštěno od odkazu na přílohu č. 3 k zákonu, 28 písm. f) zpřesňuje se jedna z povinností ministerstva (tj. Ministerstva životního prostředí). To musí nejen evidovat a vyhodnocovat konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie za ČR, ale nově musí též shromažďovat výsledky kontrol, vyšetřování a ostatní informace, které jsou nezbytné pro úplnou analýzu technických, organizačních a řídicích aspektů závažné havárie, 36 odst. 2 písm. a) jde o správní delikty a dosavadní znění tohoto ustanovení, tj. a) nesjedná pojištění podle 12 písm. a) a b), neoznámí jeho změnu podle 12 písm. d), se touto novelou rozšiřuje o slova nebo není pojištěn podle 12 písm. e). V 12 písm. e) je provozovateli stanovena povinnost být pojištěn po celou dobu užívání objektu nebo zařízení jak pro běžný provoz, tak pro zkušební provoz. Ilustrační foto: archiv MŽP Legislativa a právo Pojistný obzor 1/

14 Legislativa a právo Z nových právních předpisů Mgr. Eva Kozojedová PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ PRO POJISTNÉ PRÁVO (AIDA) Foto: archiv autorky Mgr. Eva Kozojedová 1. Vyhláška č. 388/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Zákon č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Vyhláška č. 411/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení této vyhlášky se použijí pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později. Účinnost Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato rozsáhlá novela mj. nově zavádí rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek či odstraňuje nutnost dvojích podpisů na nabídce dodavatele. Účinnost , část Zákon č. 420/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela přináší takřka výlučně změny v úpravě akciové společnosti. Jedná se zejména o úpravy ustanovení vztahující se k valné hromadě, když dochází ke změně podmínek pro účast na valné hromadě (rozhodný den) či k zrušení povinného uveřejňování oznámení o konání valné hromady v denním tisku. Povoluje se elektronický či korespondenční způsob hlasování na valné hromadě či písemné zodpovídání dotazů akcionářů. Nově je dána možnost, aby člen představenstva zastoupil akcionáře při hlasování na valné hromadě. Účinnost Vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny. Tato vyhláška stanoví zejména parametry předkládaných výkazů (forma, obsah, náležitosti) a způsob a lhůty pro jejich předkládání. Účinnost Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Druhá z prováděcích vyhlášek k zákonu o pojišťovnictví zejména upravuje požadavky na řídicí a kontrolní systém tuzemských pojišťoven a zajišťoven (podrobně pak příloha č. 1 vyhlášky). Dále obsahuje formu a náležitosti zprávy pojistného matematika, která musí být předkládána již za rok 2009, a to v termínu do Ve své příloze č. 5 pak vyhláška stanoví rozsah, způsob a termíny uveřejňovaných údajů, které je tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna povinna o sobě zveřejnit. Některé z údajů má tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách. Účinnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Nařízení určuje právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem. Obecně má přednost volba práva provedená smluvními stranami, v některých případech však nařízení omezuje okruh práva, které lze zvolit nebo které výslovně rozhodné právo stanoví. Článek 7 nařízení obsahuje speciální úpravu pro oblast pojistných smluv. Účinnost Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Vyhláška č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Účinnost Vyhláška č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. Účinnost Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Účinnost Zákon č.489/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela reaguje na změny v souvislosti s přijetím několika směrnic Rady EU pro oblast DPH. Obsahuje především věcné změny a doplnění (např. úprava místa plnění, ustanovení k vracení daně, základu daně ve zvláštních případech, souhrnnému hlášení či osobám povinným přiznat a zaplatit daň). Účinnost Sdělení MF čj. 28/88 988/ , změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sdělení upřesňuje postup účtování opravných položek u stanovených dluhopisů držených do splatnosti. Účinnost Pojistný obzor 1/2010 Legislativa a právo

15 Ekonomické informace Pojišťovnictví u sousedů: co přijde po krizi? ING. JOSEF KELLER SPECIALISTA EKONOMICKÉ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Kam se bude pojišťovnictví ubírat po odeznění hospodářské a finanční krize? Získali jsme vyjádření vybraných odborníků ze zahraničí. Hospodářská a finanční krize, která vyvrcholila v minulém roce, je předmětem stálých diskusí, a to nejen o příčinách, ale i průběhu, následcích a také o možnostech jejího překonání. Specifická situace panuje v jednotlivých částech světa, regionech i konkrétních zemích. Obory hospodářství byly zasaženy různým způsobem, proto se nadále hledají cesty a opatření, jak podobným situacím do budoucna zabránit. Vzhledem k silné provázanosti s hospodářstvím celého světa se krizové události musely projevit i v oboru pojišťovnictví. Domácím úhlem pohledu jsme se zevrubně zabývali v rubrice Na aktuální téma. Na tomto místě vás seznámíme s názory, které zveřejnil počátkem roku 2010 německý časopis Versicherungswirtschaft. Poučná a inspirativní jsou jak stanoviska představitelů oboru, tak i vyjádření Karla Van Hulleho, vedoucího oddělení pojištění a penzí na ředitelství pro vnitřní trh při Evropské komisi nebo výkonného ředitele odboru pro dozor nad pojišťovnictvím při Spolkovém úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin) Thomase Steffena. Je třeba si uvědomit, že respondenti odpovídali v situaci nástupu nové Evropské komise a německé vlády. To vytváří nová očekávání, ale i možné obavy, např. z přehnané regulace. Vážně je třeba také brát varování, aby sektor pojišťovnictví nebyl automaticky spojován s bankami a posuzován stejnými měřítky. V tomto směru by mohl pozitivně působit implementační proces směrnice Solvency II. Smíšené pocity Obecně pojišťovací průmysl vzhlíží do budoucnosti se smíšenými pocity naděje a střízlivé zdrženlivosti. Jako příhodný příklad mohou sloužit názory rakouských pojišťoven, které se v VersicherungsJournal Österreich vyjádřily, že spatřují možné problémy ve vývoji nezaměstnanosti. Vzestupný trend předpisu pojistného na sebe ještě nechá čekat, neboť lze předpokládat, že dojde k poklesu až o 3 %. Rakouští pojistitelé proto chtějí bodovat individuálními Na sektor pojišťovnictví nemohou a nesmějí být automaticky přenesena pravidla platná pro banky. Rolf-Peter Hoenen, prezident Německé asociace pojišťoven řešeními, prevencí a poradenstvím. Mezi další oblasti, jež budou letos nabývat na významu, se řadí pojištění důchodové, nemoci a pracovní neschopnosti. V podnikatelských pojištěních jde zvláště o zaměstnanecké penze stejně jako o podnikové nemocenské pojištění. Nelze zapomínat ani na pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí. Vývoj není jasný ani v distribuci, kde nelze vypozorovat žádné zřetelné trendy. Klienti se rozhodují případ od případu. U životního pojištění někteří vidí východisko v návratu k prvotním základům pojištění, do popředí se tak dostávají penze a čisté zabezpečení. Možný zdroj inspirace I když se uvedené pohledy týkají jen našich německy mluvících sousedů, mohou být užitečnou inspirací při řešení problémů spojených s vývojem a překonáním následků hospodářské a finanční krize v českém pojišťovnictví i dalších oborech. Foto: ČAP Ekonomické informace Pojistný obzor 1/

16 Ekonomické informace Krize? Jak ji vidí jinde v Evropě Versicherungswirtschaft VersicherungsJournal Österreich překlad: dana bucharová Foto: archiv společností Vybíráme z odpovědí zahraničních expertů, kteří odpovídali na otázky časopisu Versicherungswirtschaft. Co si slibujete od nové spolkové vlády, resp. od nové Evropské komise? Henri de Castries, předseda správní rady skupiny Axa Nová Evropská komise bude hrát rozhodující roli při vytváření pravidel pro období po krizi. Opravňuje ji k tomu fakt, že evropské finanční instituce i veškeré evropské kontrolní systémy fungovaly lépe než ostatní. Komise tedy bude muset hrát důležitou roli při definování pravidel, jejichž cílem bude podpořit růst a současně snížit volatilitu. Z krize se musíme poučit, což ovšem nesmí vést k přehnaným omezením. Rolf-Peter Hoenen, prezident Německé asociace pojišťoven (GDV) Nová spolková vláda i nová Evropská komise čelí výzvě, aby vyvedly Německo a Evropu z nejtěžší hospodářské a finanční krize moderních dějin a aby určily směr vedoucí k novému růstu. Trvalá obnova konjunktury však není možná bez stabilizace finančních trhů. Nejvyšší prioritou ve střednědobém horizontu pak musí být konsolidace veřejných rozpočtů. Kromě toho lidé potřebují určitý finanční prostor, aby se mohli soukromě zabezpečit. K tomu ale potřebují vědět, jaké výše dosáhne jejich budoucí důchod vyplácený na základě zákonného nároku. Abychom my, pojistitelé, mohli nadále plnit svoji funkci nositele rizika a stabilizačního faktoru, jsme odkázáni na fungující národní a mezinárodní dozor. Na náš sektor nemohou a nesmějí být v rámci reformy automaticky přenesena pravidla platná pro banky. Karel Van Hulle, vedoucí oddělení pojištění a penzí v rámci DG pro vnitřní trh a služby při Evropské komisi Slibuji si samozřejmě to, že se nová Evropská komise osvědčeným způsobem zasadí o další posílení jednotného vnitřního trhu obecně, zejména pak v oblasti pojištění a podnikového důchodového zabezpečení. To znamená, že vyvine odpovídající evropské iniciativy a dokáže členské státy a Evropský parlament přesvědčit o jejich významu. Mám na mysli zejména širokou implementaci směrnice Solvency II, ale také další témata, jako jsou např. ochrana spotřebitele v případě insolvence, vytvoření účinné struktury evropského finančního dozoru, která bude hodna takového názvu, nebo zatím neprovedené, leč nutné úpravy směrnice o penzijních fondech či směrnice o zprostředkovatelích. Je finanční krize překonána? Jaké poučení z ní pro vás vyplývá? Michael Diekmann, předseda představenstva koncernu Allianz Akutní šok loňského podzimu je především díky rázným a úspěšným zásahům politiky překonán. Důsledky finanční krize a jejího zvládání nás však budou v podobě zpomaleného růstu či nízkých výnosů provázet ještě mnoho let. Krize nám názorně ukázala naléhavou potřebu mezinárodních pravidel uzpůsobených podle konkrétních obchodních modelů jednotlivých odvětví. Pro politiku, dozor i podniky, ale také pro každého z nás platí, že se musíme odpovědněji zabývat dlouhodobými a systémovými dopady jednotlivých produktů či strategií. Rolf-Peter Hoenen, prezident Německé asociace pojišťoven (GDV) Já varuji před ukvapeným optimismem, přestože v Německu již vnímáme první potěšitelné známky hospodářského zotavování. Krize ještě není za námi, prostředí ekonomiky zůstává i nadále problematické. Více než kdy dříve se musíme snažit, abychom z toho, co jsme prožili, vyvodili správné poučení. Německé pojišťovny již podruhé během jednoho desetiletí prokázaly v extrémní situaci svou stabilitu, a to zejména díky tomu, že se z poslední krize poučily a výrazně zlepšily mj. své systémy řízení rizik. Inteligentní a konzistentní regulace na národní i mezinárod- 16 Pojistný obzor 1/2010 Ekonomické informace

17 ní úrovni je z našeho pohledu zcela zásadní pro to, abychom byli dobře připraveni na budoucí krize. Stejně důležité však je, aby se nová pravidla orientovala podle konkrétních obchodních modelů. Stěží se nám podaří zabránit budoucím krizím, jestliže budeme házet banky a pojišťovny do jednoho pytle. Karel Van Hulle, vedoucí oddělení pojištění a penzí v rámci DG pro vnitřní trh při Evropské komisi Určité faktory sice signalizují, že se již odrážíme ode dna, rovněž akciové trhy se od jara 2009 opět rostoucí měrou zotavují, avšak zda bude tento vývoj trvalý, to zatím zůstává otázkou. Vývoj světové ekonomiky bude každopádně záviset na tom, zda v bankovním sektoru nastanou, či nenastanou další zvraty. Neméně významným faktorem je také vývoj cen. Pro mne je nejdůležitějším poučením z této finanční krize to, že je třeba co nejrychleji a co nejsvědomitěji implementovat a aplikovat Solvency II. Jednotné údaje a informace založené na riziku mají zejména v dobách krize zcela zásadní význam pro orgány dozoru i pro spotřebitele. Účinná ochrana spotřebitele je neproveditelná, jestliže ukazatele solventnosti jednotlivých pojistitelů nejsou transparentní a porovnatelné. Solvency II zde vytváří závazný rámec. Jak bude vypadat pojistný trh po krizi? Rolf-Peter Hoenen, prezident Německé asociace pojišťoven (GDV) Dlouhodobý obchodní model německých pojišťoven, který je zaměřený na jistotu, se v krizi osvědčil. V tomto kurzu budeme pokračovat. Trh však bude ovlivněn i vývojovými tendencemi, jejichž počátek sahá již do doby před krizí, a konkurence se na základě krize spíše urychlí, než zpomalí. Rovněž demografické změny budou pokračovat. Veřejné finance jsou ale natolik zatíženy, že by rozšíření sociálního zabezpečení bylo kontraproduktivní. Proto i v budoucnosti zůstane kapitálové zabezpečení jediným způsobem jak si zajistit svůj životní standard ve stáří. Thomas Steffen, výkonný ředitel odboru pro dozor nad pojišťovnictvím při Spolkovém úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin) Lidé z finančního dozoru by měli být při prognózování trhů stejně opatrní jako při udělování dobře míněných rad k obchodním strategiím. Počítám s tím, že se německý i evropský pojistný trh i nadále budou chovat velmi stabilně. Jestli a jak se projeví dopady krize ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, lze jen těžko odhadnout. Doufám, že pojistný průmysl se zaměří na své tradiční osvědčené a krizemi prověřené klíčové kompetence. Výrok pojišťovny nejsou banky je pravdivý pouze tehdy, když je tento princip v podnicích a skupinách podniků skutečně plošně aplikován a realizován v rámci praktické strategie. Karel Van Hulle, vedoucí oddělení pojištění a penzí v rámci DG pro vnitřní trh při Evropské komisi Měli bychom být rádi, že diskuse o novém systému solventnosti byly zahájeny již před vypuknutím krize. Tato reforma by díky svému zaměření na dobré řízení rizik měla pojišťovnictví umožnit, aby v budoucnosti lépe zvládalo výzvy plynoucí z krize. Z hlediska jednotného vnitřního trhu se značný význam přikládá také vytvoření jednotného katalogu pravidel a posílení evropské složky finančního dozoru. Lepší spolupráce mezi národními dozorovými orgány by měla podpořit přeshraniční aktivity v oboru pojišťovnictví a zaplnit mezery v dozoru. Nikolaus von Bomhard, šéf koncernu Munich-Re Pojistný trh po krizi zůstane navenek nezměněn. Pokles růstu a kapitálu v důsledku krize je pro toto odvětví pouze přechodným jevem. Kromě toho finanční krize v rámci pojišťovnictví nevyvolala nijak silný tlak na konsolidaci. Pokud se přeci jen něco změní, pak to bude poptávka. Potřeba zabezpečení rizika obecně nadále roste. Kromě toho vzniká určitý obchodní potenciál na základě přestavby systémů sociálního zabezpečení. To přirozeně platí pro takzvané Emerging Markets [slibně se rozvíjející trhy, pozn. red.] mnohem více než pro vysoce rozvinuté pojistné trhy. Může pojišťovnictví na krizi vydělat? Henri de Castries, předseda správní rady skupiny Axa Myslím, že ano. Na jedné straně proto, že pojišťovny na celém světě ukázaly, že jsou schopny se udržet i v krizi a prokázat se jako dlouhodobí důvěryhodní partneři pro své klienty. Na druhé straně krize ukázala zájem spotřebitelů o pojistné produkty, a snad i nutnost jejich rozvíjení. Naši klienti, kteří investovali do produktů s garancemi, jsou dnes v mnohem lepší pozici než ti, jejichž úspory se markantně zredukovaly v rámci poklesu trhů. Z tohoto hlediska pojistitelé změkčili dopady krize. Rolf-Peter Hoenen, prezident Německé asociace pojišťoven (GDV) V krizi se zřetelně projevilo, jaký význam mají konzervativní principy jako dlouhodobost a jistota. Jelikož většina lidí nemá dostatečné znalosti o kapitálových trzích, aby si navrhla vlastní investiční strategii na stáří, musí důvěřovat těm, kdo jí nabízejí své produkty. Důvěra lidí v naše produkty zůstala zachována, což se projevuje mj. rostoucím přílivem finančních prostředků. Naším úkolem teď je, abychom si tuto důvěru dlouhodobě zajistili. Aby se to podařilo, musí být podpora kapitálového zabezpečení na stáří i nadále spojena se zásadními kvalitami, jakými jsou např. garance minimálního plnění a doživotních dávek. Karel Van Hulle, vedoucí oddělení pojištění a penzí v rámci DG pro vnitřní trh při Evropské komisi Vydělat se mi nezdá být tím nejvhodnějším výrazem vzhledem ke skutečnosti, že mnoho společností v krizi muselo zaznamenat výrazné ztráty. Kromě toho téměř všechny pojišťovny snížily své akciové kvóty, a tudíž opět v mnoha případech došlo ke snížení jejich kapitálových výnosů. Též čisté úročení kapitálových investic pokleslo. Krize však podtrhla význam dlouhodobých a trvalých jistot v oblasti zabezpečení na stáří a pojištění rizik, čímž napomohla Ekonomické informace Pojistný obzor 1/

18 Ekonomické informace k posílení prestiže celého odvětví. Nakolik se to projeví v konkrétních číslech, ukáže čas. Je Solvency II tou správnou cestou pro Evropskou unii? Michael Diekmann, předseda představenstva koncernu Allianz I když se pojišťovnictví nenacházelo zrovna v centru krize, je velmi důležité, aby proběhla dlouho plánovaná restrukturalizace dozoru nad pojišťovnictvím. Celoevropsky harmonizovaný přístup založený na riziku je rozhodně potřeba. Solvency II je důležitý krok správným směrem. Nyní se ale musíme držet základních principů stanovených touto rámcovou směrnicí a nepožadovat pod dojmem krize přehnaně konzervativní úroveň jištění. Pojišťovny krizi nevyvolaly a mají jiný obchodní model než hospodářské subjekty z jiných segmentů trhu. Lehkomyslné přenesení zpřísněných požadavků z jiných oblastí do pojišťovnictví by nebylo správné a jeho dopady by nakonec pocítili zejména klienti. Rolf-Peter Hoenen, prezident Německé asociace pojišťoven (GDV) Model dozoru podle Solvency II tak jak byl rámcovou směrnicí vytvořen je pro nás i nadále tou správnou cestou k modernímu dozoru založenému na riziku. Proto jsme tento projekt od samého začátku podporovali. Prováděcí opatření, která byla v poslední době navržena představiteli evropského dozoru nad pojišťovnictvím, tento obraz výrazně kazí, protože principy zakotvené ve směrnici jsou v nich vykládány příliš restriktivně. Je jasné, že poznatky plynoucí z krize finančních trhů musejí ovlivnit implementaci Solvency II. Nesmí to však znamenat, že logický a solidní koncept rámcové směrnice se kvůli tomu převrátí naruby. Návrhy výboru CEIOPS v současné podobě nejsou přijatelné a musejí být ještě jednou důkladně zrevidovány. Thomas Steffen, výkonný ředitel odboru pro dozor nad pojišťovnictvím při Spolkovém úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin) Vedle dozoru prováděného s důslednou orientací podle ekonomických a rizikových principů neexistuje žádná rozumná alternativa. To platí zejména v souvislosti se stále ještě trvající krizí a trvale rostoucím zájmem o Solvency II v mezinárodní diskusi. Solvency II ale není žádný samoúčelný text vytesaný do kamene. Solvency II vytváří správné podněty k tomu, aby podniky zlepšily své systémy řízení rizik a dokázaly správně identifikovat a odhadnout svá vlastní rizika, a to i v koncernovém či celosvětovém měřítku. Tento cíl je velmi náročný a žádá si pečlivou přípravu a koordinaci. Proto nadále tvrdím, že kvalita má přednost před rychlostí. Pokud by se dnes zatím nedařilo najít odpověď na některé zásadní otázky plynoucí z krize, měli bychom si buď ponechat více času, nebo využít vnitřní flexibilitu postupu podle Lamfalussyho, abychom mohli jednotlivé prvky systému včas změnit, a tudíž rozvíjet. Karel Van Hulle, vedoucí oddělení pojištění a penzí v rámci DG pro vnitřní trh při Evropské komisi Jsem přesvědčen o tom, že díky Solvency II bylo rozhodnuto o pokrokových právních předpisech pro dozor v pojišťovnictví, které zásadním způsobem přispějí ke stanovení kapitálových požadavků metodou založenou na riziku, k lepšímu řízení rizik a vyšší transparentnosti. V neposlední řadě je to také krok směrem ke stabilizaci finančního trhu. Díky vícestupňovému postupu dle Lamfalussyho zůstává dostatečný prostor pro to, aby bylo v rámci prováděcích ustanovení přihlédnuto k měnícím se podmínkám a také k poznatkům z finanční krize. Budeme-li postupovat obezřetně, mohla by Solvency II přispět k dalšímu posílení pojišťovnictví do budoucnosti. Režim Solventnosti II: příležitost, nebo hrozba? MGR. LUCIE KVARDOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA SOLVENCY II ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Co nám nový režim Solventnosti II opravdu přinese a jaký bude mít skutečný dopad na solventnostní kapitálový požadavek (SCR) jednotlivých pojišťoven v roce 2010? V současné době se objevují různé dohady a obavy, jak na zásadní změnu v regulaci zareagují samotné pojišťovny. Prozatím můžeme pouze spekulovat, avšak náznaky vývoje jsou již patrné. Co tedy bude přínosem, či hrozbou nového režimu? Více se dočtete v následujících odstavcích. Režim Solventnost II modernizace Přechod na režim Solventnost II bude pro mnohé pojišťovny zásadním krokem, a proto by se již dnes měly intenzivně podílet na jeho přípravách. Z pohledu mnoha zahraničních odborníků bude pro pojišťovny nový režim přínosem z důvodu podporované modernizace stávajících technologií a metodik. Nová úprava pozitivně ovlivní společnosti tím, že ony samy budou nuceny implementovat nové inovativní přístupy, a to 18 Pojistný obzor 1/2010 Ekonomické informace

19 nejen ve vztahu k povinnostem vůči dohledu. Vývoj bude cílen mimo jiné i do oblasti profesních a technologických změn. Odborníci britského trhu odhadují, že zhruba 40 % veškerých nákladů vynaložených pojišťovnami na implementaci režimu Solventnost II připadne na systémové a procesní změny. Tyto změny zahrnují např. pořízení patřičného softwaru pro modelování, zajištění dostatečného prostoru ke skladování a k analýze dat a patřičné zohlednění kvality dat. Jednou za dvě stě let Hlavní myšlenkou Solventnosti II je zajistit dostatečný kapitál, aby pravděpodobnost ruinování pojišťovny v daném roce byla 0,5 %. V takovém případě lze očekávat, že k zruinování pojišťovny dojde v průměru jednou za dvě stě let. Vzhledem k současné dostupnosti a kvalitě dat je však velmi obtížné tuto hladinu přesně určit. Co tedy ve skutečnosti znamená 0,5% pravděpodobnost ruinování? Je to pravděpodobnost, že jedna ze dvou set pojišťoven ročně zbankrotuje, nebo že se firma v jednom roce během dvou set let dostane do problémů? Všeobecně si pojišťovny vykládají tento předpoklad tak, že pravděpodobnost ruinování je velice nízká. Během studie QIS4 byla hladina pravděpodobnosti aproximována srovnáním s kapitálovým požadavkem BBB od ratingové agentury. Otázkou však zůstává, zda je hladina spolehlivosti BBB-ratingu přiměřená. Jelikož standard výpočtu solventnostního kapitálového požadavku na hladině spolehlivosti 99,5 % VaR není v žádném konzultačním materiálu podrobně upraven, může se potenciální kapitálový standard stát nástrojem politického a obchodního tlaku, který bude mít za cíl navýšit marži (k pokrytí zájmů pojistníků), a tím nastavit vysoko kapitálový požadavek. Zvýšená kalibrace Na základě odsouhlasení jednotlivými členy vydal CEIOPS dne 10. listopadu 2010 závěrečnou Radu (Advice) k většině konzultačních materiálů úrovně 2 prováděcích opatření režimu Solventnosti II. Z této závěrečné Rady je patrné, že při kalibraci některých faktorů vycházel CEIOPS ze zkušeností načerpaných během finanční krize, což způsobilo jejich značný nárůst. Ačkoliv je jistě nezbytné brát v potaz důsledky finanční krize a uvážit možnost výskytu extrémních událostí, musíme podotknout, že přehnaná kalibrace není na místě. Na rozdíl od bankovního sektoru přestál sektor pojišťovnictví finanční krizi s noblesou, dopad krize zde měl pouze sekundární efekt. Pojišťovny totiž nejsou významně vystaveny riziku likvidity a v důsledku toho neočekávanému snížení peněžních prostředků v porovnání s bankovním sektorem. Zpřísnění kalibrace, které CEIOPS vysvětluje finanční krizí, nemá tudíž v případě pojistných rizik opodstatnění. CEA ve svém dokumentu 1 shrnujícím hlavní obavy z 3. vlny konzultačních materiálů kritizuje CEIOPS za neopodstatněné navýšení korelačních parametrů. Jedním konkrétním příkladem je nastavení pozitivní korelace pro všechna nezávislá rizika bez dostatečného vysvětlení (např. koncentrace tržního rizika s tržním rizikem nebo riziko stornovosti s úmrtnostním rizikem). V rámci studie QIS4 byly korelace proti tomuto přístupu vhodně nastaveny na nulu. Nárůst kapitálového požadavku jednotlivých zemí mezi technickou specifikací QIS4 a návrhy konzultačních materiálů CEIOPSu 3 (v %) Technické rezervy SCR Vlastní kapitál Odchod pojišťoven mimo EU V souvislosti se zpřísněním kalibrace se na evropském trhu objevil nový fenomén: společnosti zvažují přesídlení svých centrál mimo hranice Evropské unie. Konkrétním případem je jedna z nejstarších pojišťoven Velké Británie, Legal & General. Zdroje uvádějí, že plánované přesídlení není zapříčiněno zvýšenou daňovou povinností ve Velké Británii, která byla důvodem pro přesídlení již mnoha jiných pojišťoven v minulosti (např. Brit, Hiscox) do oblastí daňového ráje, jako jsou Nizozemsko či Bermudy. Důvodem případného přemístění sídla je obava z nárůstu solventnostního kapitálového požadavku či složité komunikace s orgánem dohledu a s ní související ztráta důvěry klientů v důsledku snížení CEIOPS zvyšuje kapitálový požadavek. CEA odhadla dopad na 273 miliard EUR (83 %). Solventnostní poměr Vážený průměr 3, Jednotlivé státy Nárůst Váha Nárůst Váha Nárůst Váha zhodnocení pro pojistníky. Například pro důchodová pojištění to může znamenat snížení výplat penzistům. Asociace britských pojistitelů (ABI) potvrzuje obavy pojišťoven ze zvýšeného kapitálového požadavku a dodává, že se v extrémním případě může požadovaný nárůst kapitálu britských pojistitelů pohybovat v rozmezí 30 až 70 miliard liber. Změna přístupu CEIOPSu ke kalibraci kapitálového požadavku se jistě projeví i na českém trhu. Jednotlivé členské země reagovaly na navýšení solventnostního kapitálového požadavku dotazem na CEA. Tabulka vlevo, kterou CEA vydala v rámci dokumentu 2 s výsledky průzkumu o dopadu změn proti QIS4, zobrazuje odhady nárůstu kapitálu v jednotlivých zemích. V závislosti na zaslaných informacích CEA odhadla kvantitativní dopady na změny mezi technickou specifikací QIS4 a návrhy konzultačních materiálů CEIOPSu jako: navýšení SCR o 273 miliard EUR (83 %), pokles vlastního kapitálu o 152 miliard eur (33 %) a pokles solventnostního poměru ze 139 % na 51 %. Změna kalibrace zásadně vede ke zvýšení solventnostního kapitálového požadavku. Jednotlivé pojišťovny proto mohou jako ochranné řešení zvažovat tvorbu nákladných interních modelů či odchod mimo regulaci EU. 1) Summary of key concerns on wave 3 CPs (CEA, prosinec 2009). 2) Results survey: Impact of Changes From QIS4 (CEA, únor 2010). 3) Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním Zdroj: CEA Ekonomické informace Pojistný obzor 1/

20 Pojistné produkty Historie asistenčních služeb k cestovnímu pojištění ING. ZDENA PILNÁ Poradce ČP v oboru cestovního pojištění Česká pojišťovna Počátkem devadesátých let spolupracovaly domácí pojišťovny na poli asistenčních služeb se zahraničními partnery. Od té doby se ale mnohé změnilo. Cestovní pojištění začala největší pojišťovna na trhu provozovat od roku Tehdy v České republice chyběly zkušenosti s tímto druhem pojištění, proto nejprve docházelo k spolupráci se zahraničními pojišťovnami. S vybranou německou pojišťovnou jsme provozovali pojištění pro území Německa a Rakouska, s francouzskou společností jsme pak nabízeli produkt, který pokrýval celý svět. Toto řešení přinášelo výhodu v podobě dlouholetých zkušeností s cestovním pojištěním, kterou zahraniční partneři měli. Naopak jazyková bariéra způsobovala problémy při kontaktu pojištěných se zahraničními asistenčními službami, které ne vždy disponovaly přítomnou, česky mluvící osobou. Tým pracovníků likvidace pojišťovny byl proto v neustálém kontaktu se zahraničními partnery i s pojištěnými, čímž zajišťoval bezproblémovou spolupráci. Naši pracovníci se podíleli na rozhodování o nároku pojištěných na poskytnutí pojistného plnění a částečně i doplňovali práci zahraničních asistenčních služeb, zejména při zajišťování převozů pojištěných do vlasti. Jako významný hráč na domácím trhu jsme již tehdy samostatně provozovali další pojistný produkt, který územně pokrýval Evropu a mimoevropské turistické destinace kolem Středozemního moře. Asistenční a likvidační služby již zajišťovala společnost sídlící v Praze. Toto cestovní pojištění bylo postupně rozšířeno na celý svět a spolupráce se zahraničními pojišťovnami byla ukončena. Výrazný posun díky technologiím Změny v průběhu 19 let provozování cestovního pojištění byly značné, a to jak na straně pojišťoven, tak jejích klientů i poskytovatelů služeb. Díky výraznému pokroku v oblasti počítačových technologií se stalo ověřování platnosti pojištění v okamžiku hlášení pojistné události rychlé a efektivní. Nové technologie umožňují snadný Asistenční služby udělaly od počátku 90. let obrovský pokrok. Nejprve musely spolupracovat se zahraničím, dnes poskytují své služby na vysoké úrovni z domova. přenos dat mezi pojistitelem a asistenční službou, včasné nastavení rezerv na výplaty pojistného plnění a snadné získání potřebných statistických ukazatelů. Co dnes navyšuje náklady? Klienti pojišťoven, dříve nedostatečně jazykově vybaveni, mají nyní větší jazykové znalosti, jsou sebevědomí, zcestovalí a náročnější na kvalitu poskytovaných služeb. Rozvoj mobilních technologií zjednodušil také možnost operativního spojení mezi klienty v nouzi a asistenčními službami nebo poskytovateli služeb a zjednodušil vzájemnou komunikaci. Na straně poskytovatelů služeb zaznamenáváme naopak nepříznivý trend neúměrného zvyšování finančních požadavků. Narůstající vybavenost zdravotnických zařízení stále sofistikovanějšími a nákladnějšími přístroji má následující negativní dopad kvůli návratu vynaložených prostředků se vyšetření pomocí těchto přístrojů provádějí i v případech, kdy nejsou zcela indikována, dále také dochází ke všeobecnému zvyšování cen poskytovaných služeb. Obzvláště v turistických letoviscích vyrůstají nové soukromé kliniky, jejichž majitelé používají často dosti sporné metody k zajištění co nejvyššího zisku. Tyto malé soukromé kliniky jsou sice luxusně vybavené, často ale nedisponují lékaři specialisty, které si najímají ze státních nemocnic za účelem provedení jednotlivých léčebných úkonů včetně operačních zákroků. Poté si za práci účtují několikanásobně více, než by požadovala státní nemocnice. Ceny za lékařské zákroky enormně rostou Zvyšování cen lze doložit příkladem provedení jednoduché operace slepého střeva, kdy za konkrétní operaci v kvalitní nemocnici v Turecku bylo v roce 1992 účtováno 400 DEM a za stejnou operaci ve stejné zemi a srovnatelném zařízení v roce 2008 již několik tisíc eur. Vzhledem k mnohaletému získávání zkušeností a novým komunikačním technologiím asistenční služby neustále zlepšují svou schopnost operativního a kvalitního zajištění potřebné péče kdekoli na světě. Jejich pracovníci jsou školeni v účinné pomoci klientovi včetně potřebné empatie. Léta praxe zprofesionalizovala přístup Díky dlouholetým zkušenostem na poli asistenčních služeb došlo v jejich rámci k výraznému posunu, a to zejména v kvalitě. Dnes dokážou asistenční služby téměř nemožné mimo jiné nalézt neznámého psa v Paříži, který pokousal klientku, nebo dopravit včas další klientku z lodi do nemocnice i za značně problematických podmínek. Z uvedeného je zřejmé, jak důležitá je při onemocnění v zahraničí okamžitá součinnost pojištěného s asistenční službou, ve které pracují školení profesionálové za podpory zkušených lékařů. 20 Pojistný obzor 1/2010 Pojistné produkty

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 Pojišťovnictv ovnictví z pohledu regulace Monika Šťástková,, Iva Justová Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 1. část Zpráva odpovědn dného pojistného matematika Monika Šťástková Obsah Úvod Regulace

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více