Seznam autorů Seznam překladatelů Předmluva k 1. vydání. Předmluva k českému vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam autorů Seznam překladatelů Předmluva k 1. vydání. Předmluva k českému vydání"

Transkript

1 Obsah Seznam autorů Seznam překladatelů Předmluva k 7. vydání Předmluva k 1. vydání Předmluva k českému vydání XXVII XXX XXXIII XXXIV XXXVI 1. DÍL Úvod: Neurologické vyšetření kojence a dítěte 1 John H. Menkes, Franklin G. Moser Neurologická anamnéza 3 Celkové vyšetření 4 Neurologické vyšetření dítěte 5 Hlava 5 Hlavové nervy 6 Motorický systém 12 Koordinace 13 Senzorické vyšetření 14 Reflexy 14 Kognitivní funkce 16 Neurologické vyšetření kojence 16 Postura a svalový tonus 16 Primitivní reflexy 16 Na věku nezávislé testy 23 Neurodiagnostické postupy 23 Vyšetření mozkomíšního moku 23 Elektroencefalografie 25 Polysomnografie 25 Elektromyografie 25 Měření rychlosti vedení 26 Evokované potenciály 26 Neurozobrazovací metody 28 RTG Ibi 28 Počítačová tomografie 28 Magnetická rezonance 29 Difuzně vážená MRI 33 MR traktografie (Diffusion Tensor Imaging - DTI) 33 MR angiografie 34 MR spektroskopie 34 IX

2 Kontrastní MRI 34 Ultrasonografie 34 Pozitronová emisní tomografie 35 SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) 35 Funkční magnetická rezonance 35 Mozková angiografie 36 Zobrazení páteře a myelografie 36 Pneumoencefalografie a ventrikulografie 36 1 Dědičná metabolická onemocnění nervového systému 39 John H. Menkes, William JR. Wilcox Diferenciální diagnostika pacienta se suspektní metabolickou poruchou 41 Metabolický screening 43 Zobrazovací metody 45 Screening sérových lysozomálních enzymů 45 Analýza mozkomíšního moku 45 Strukturální a biochemické změny 46 Aminoacidopatie 48 Fenylketonurie (PKU)...48 Další choroby charakterizované hyperfenylalaninemií 59 Dihydropteridinreduktázová deficience 59 6-pyruvoyl-tetrahydropterin (6-PT)syntázová deficience 59 GTP-cyklohydrolázová deficience 60 Sepiapterinreduktázová deficience 60 Carbinoldehydratázová deficience 60 Tyrozinóza a tyrozinemie 60 Nemoc javorového sirupu 60 Neketotická hyperglycinemie 66 Argininjantarová acidurie 68 Citrulinemie 71 Ornitintranskarbamoylázová (OTC) deficience 72 Karbamoylfosfátsyntetázová (CPS) deficience 74 Hyperargininemie 75 N-acetylglutamátsyntetázová deficience 75 Ostatní genetické příčiny hyperamonemie 75 Ornitinemie 75 Jiné příčiny hyperamonemie 76 Defekty v metabolismu sirných aminokyselin 77 Homocystinurie 77 Hypermetioninemie 83 Ostatní vzácné metabolické defekty 83 Onemocnění renálního transportu aminokyselin 84 Hartnupova choroba 84 Loweho syndrom (okulocerebrorenální syndrom) 86 Defekt kreatinového transportéru 87 Onemocnění v důsledku poruch metabolismu a transportu karbohydrátů 87 Galaktosemie 87 Fruktózová intolerance 91 Ostatní onemocnění metabolismu cukrů 92

3 Syndrom deficience glukózového transportéru 1 (de Vivo disease) 93 Organické acidurie 93 Propionová acidemie (ketotická hyperglycinemie) 93 Metylmalonová acidurie 94 Izovalerová acidurie 96 Glutarové acidurie 97 Poruchy oxidace mastných kyselin 101 Deficit acyl-coa dehydrogenázy mastných kyselin o středně dlouhém řetězci (medium-chain acyl-coa dehydrogenase - MCAD deficiency) 102 Ostatní poruchy oxidace mastných kyselin 102 Poruchy metabolismu biotinu 104 Lysozomální onemocnění 106 Choroby v důsledku střádání glykogenu (glykogenózy) 106 Glykogenóza typu II (Pompeho choroba) 106 Glykogenóza IIa, Danonova choroba 112 Mukopolysacharidózy 112 Hurlerové syndrom (mukopolysacharidóza I a IH) 117 Scheieův syndrom (MPS IS) 122 Hunterův syndrom (MPS II) 123 Sanfilippův syndrom (MPS IIIA, B,CaD) 124 Morquioův syndrom (MPS IVA a IVB) 125 Maroteaux-Lamyho syndrom (MPS VI) 126 Slyův syndrom (MPS VII) 126 Mukolipidózy 127 Glykoproteinózy: poruchy degradace glykoproteinu 128 Fukosidóza 128 Alfa-a beta-mannosidóza 130 Sialidóza 130 Onemocnění v důsledku střádání kyseliny sialové 131 Aspartylglykosaminurie 132 Sfingolipidózy 132 Gangliosidózy 132 G M2 gangliosidózy (Tayova-Sachsova choroba) 134 Generalizovaná G M 1 gangliosidóza 140 Gaucherova choroba 142 Fabryho choroba 146 Schindlerova choroba 148 Niemannova-Pickova choroba 148 Wolmanova choroba (onemocnění v důsledku deficitu kyselé lipázy) 152 Ceramidóza (Farberova lipogranulomatóza) 153 Cystinóza 154 Poruchy lipidového a lipoproteinového metabolismu 154 Cerebrotendinózní xantomatóza 154 Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom 156 Peroxizomální onemocnění 157 Onemocnění způsobená poruchou biogeneze peroxizomů 157 Zellwegerův syndrom 160 XI

4 Neonatální forma adrenoleukodystrofie a infantilní forma Refsumovy choroby 161 Rizomelická chondrodysplasia punctata (RCDP) 161 Choroby v důsledku deficitu jednoho peroxizomálního enzymu 162 Mevalonová acidurie 163 Karbohydrát-deficientní glykoproteinové syndromy (CDG) 164 Familiárni myoklonické epilepsie 167 Laforova choroba 167 Unverrichtova-Lundborgova choroba 169 Ceroidlipofuscinózy a další lipidózy 170 Neuronální ceroidlipofuscinózy 170 Infantilní forma neuronální ceroidlipofuscinózy (CLN1 ) 171 Pozdně infantilní neuronální ceroidlipofuscinóza (CLN2) 173 CLN5 (finská varianta pozdní infantilní neuronální ceroidlipofuscinózy) 175 Juvenilní neuronální ceroidlipofuscinóza (CLN3) 176 Diagnostika ceroidních lipofuscinóz 178 Poruchy sérových lipoproteinů 178 Abetalipoproteinemie 179 Tangierská choroba 182 Nemoci způsobené poruchou metabolismu kovů 182 Wilsonova choroba 182 Aceruloplazminemie 192 Menkesova choroba (KHD) 192 Deficit molybdenového kofaktoru 196 Nemoci způsobené poruchou metabolismu purinů a pyrimidinů 197 Leschův-Nyhanův syndrom 197 Jiná onemocnění purinového a pyrimidinového metabolismu 199 Poruchy pyrimidinového metabolismu 199 Syndrom kreatinové deficience 200 Porfyrie Mitochondriální encefalomyopatie 203 Harvey B. Sarnat, John H. Menkes Původ mitochondrií 205 Historie objevování mitochondrií a mitochondriálních onemocnění 205 Funkce mitochondrií 206 Mitochondriální genetika a dědičnost mitochondriálních onemocnění 207 Mitochondriální cytopatie - klinické syndromy 209 Mitochondriální syndromy s ragged-red fibers" 212 MELAS 212 MERRF 213 Syndrom Kearns-Sayre 216 PEO 217 Pearsonův syndrom 217 Mitochondriální syndrom bez ragged-red fibers" 217 Leighova encefalopatie 217 NARP 219 Syndrom deplece mitochondriální DNA s počátkem v časném dětství 219 LHON 220

5 Porucha mitochondriálního transportu 222 Deficit karnitin-palmitoyl transferázy 224 Lipidová myopatie s normálními koncentracemi karnitinu 225 Patologické koreláty mitochondriálních cytopatií 225 Svalová biopsie 225 Vyšetření elektronovou mikroskopií 227 Kvantitativní analýza komplexů respiračního řetězce 228 Kožní biopsie 228 Korelace klinického a patologického fenotypu s genotypem 228 Klinické vyšetření mitochondriálních encefalomyopatií 228 Detekce mtdna delecí v krvi 229 Patologicko-anatomické změny mozku 229 Léčba mitochondriálních onemocnění 231 Hlas buňky v časech počátků diagnostiky mitochondriálních onemocnění Heredodegenerativní choroby 233 John H. Menkes Heredodegenerativní choroby bazálních ganglií 236 Huntingtonova choroba 236 Jednotky podobné Huntingtonově nemoci 243 Primární dystonie (DYT1 ) 244 Tardivní dyskinézy 251 Hallervorden-Spatzova choroba (PKAN) 252 Familiární idiopatické kalcifikace bazálních ganglií (Fahrova nemoc) 253 Hereditární (familiární) tremor 255 Syndrom neklidných nohou 256 Juvenilní forma Parkinsonovy nemoci 257 Familiární bilaterální nekróza striata 258 Syndrom Gilles de la Touretteův 258 Paroxysmální dyskinézy 261 Hyperekplexie 262 Heredodegenerativní choroby mozečku, mozkového kmene a míchy 263 Friedreichova ataxie 263 Autozomálně dominantně dědičné spinocerebelární ataxie 270 Familiární epizodická (paroxysmální) ataxie 274 Ramsay Huntův syndrom 275 Familiární spastické paraplegie (FSP) 275 Morbus Fazio-Londe 279 Neurodegenerative choroby periferních a hlavových nervů 281 Charcot-Marie-Toothova choroba (CMT) 282 Charcot-Marie-Toothova choroba axonálního typu (CMT2) 290 Déjerine-Sottasův syndrom (CMT3) 290 Hereditární neuropatie s tlakovými obrnami 292 Hereditární paréza brachiálního plexu 292 Hereditární senzitivní a autonomní neuropatie (HSAN) 293 Neuropatie s obřími axony (GAN) 299 Progresivní faciální hemiatrofie 300 Progresivní hereditární senzorineurální hluchota 301 Pigmentová retinitida 301

6 Difúzní degenerativní choroby mozku 302 Leukodystrofie - jednotky, které primárně postihují bílou hmotu 302 Další hereditární demyelinizující choroby 317 Jiné choroby s postižením bílé hmoty mozku 319 Choroby postihující primárně šedou hmotu Chromozomální aberace a syndromy sousedících genů 327 John H. Menkes, Rena E. Falk Aberace autozomů 330 Downův syndrom (trizomie 21. chromozomu) 330 Ostatní aberace autozomů 340 Strukturální aberace autozomů 343 Syndrom Cri du chat 343 Wolf-Hirschhornův syndrom 346 Subtelometrické abnormality 346 Aberace pohlavních chromozomů 346 Klinefelterův syndrom 347 KaryotypX YY 348 Ostatní polyzomie pohlavních chromozomů 348 Turnérův syndrom 348 Chromozomální aberace u různých dysmorfických syndromů 350 Prader-Williho syndrom 352 Angelmanův syndrom 354 Syndrom Miller-Diekerův 354 Syndrom Rubinstein-Taybi 355 Syndrom Kabuki 356 Syndrom Cornelia de Lange 356 Williamsův syndrom 356 Velokardiofaciální syndrom, DiGeorge syndrom 357 Syndrom fragilního X 359 Úloha cytogenetiky v neurologické diagnostice Neuroembryologie, genetické programování a malformace nervového systému část: Nová embryologie 370 Harvey B. Sarnat Gastrulace 371 Indukce 372 Segmentace 374 Šablony růstu a vývoje neurální trubice 376 Konzervace genů v evoluci 377 Transkripční faktory a homeoboxy 377 Skupiny vývojových genů centrálního nervového systému 383 Kyselina retinová 385 Souhrn principů genetického programování 386 Neurulace 389 Exprese regulačních genů po fetálním období konzervace identity buněčných populací 391 Anatomické a fyziologické děje v průběhu vývoje CNS 391

7 Redundance 392 Embryologické zóny neurální trubice 392 Proliferace neuroepitelu 392 Apoptóza 394 Přechodné" neurony ve fetálním mozku 396 Význam fetálního ependymu 397 Migrace neuroblastů 398 Růst axonů 401 Růst dendritů a synaptogeneze 403 Zrání neuronů a gliových buněk 405 Myelinizace 406 Neurální lišta 409 Co je to vlastně mozek a jak se liší od ganglia část: Malformace CNS 414 John H. Menkes, Harvey B. Sarnat, Laura Flores-Sarnat Poruchy embryonální indukce (0.-4. týden gestace) 416 Dysrafismy - zadní středočárové defekty centrálního nervového systému a skeletu 417 Vývojové anomálie mozečku 450 Hypogeneze mozečku 450 Vývojové anomálie baze lební a horních krčních obratlů 452 Platybazie a bazilární imprese 452 Klippel-Feilův syndrom 453 Kleidokraniální dysplazie (dysostóza) 455 Přední středočárové anomálie 455 Holoprosencefalie 455 Septo-opticko-pituitární dysplazie 461 Nerozštěpové malformace středních partií obličeje 462 Poruchy buněčné proliferace 462 Poruchy buněčné migrace (1.-7. gestační měsíc) 462 Schizencefalie 463 Lissencefalie (agyrie-pachygyrie) 465 Polymikrogyrie 471 Subkortikální laminární heterotopie ( double cortex") 474 Bilaterální periventrikulární nodulární heterotopie 475 Ageneze corpus callosum 475 Kolpocefalie 478 Cavum septi pellucidi 478 Mikrocefalie 479 Primární mikrocefalie 479 Sekundární mikrocefalie 482 Kraniosynostóza 483 Makrocefalie 487 Megalencefalie 490 Hemimegalencefalie 491 Hydrocefalus 492 Hydranencefalie 516 Arachnoideální cysty 518 Achondroplazie 519

8 Osteopetróza 520 Möbiův syndrom 520 Vrozená senzorineurální hluchota Perinatální asfyxie a poranění 525 John H. Menkes, Harvey B. Sarnat Kraniocerebrální poranění 528 Kefalhematom a subgaleální hematom 528 Fraktury lebky 529 Traumatické intrakraniální krvácení 530 Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) 531 Zobrazení novorozeneckého mozku po hypoxicko-ischemické encefalopatii 539 Selektivní vulnerabilita 540 Poškození mozečku, mozkového kmene a pontu 556 Klinické projevy perinatálních mozkových poškození 558 Perinatální poranění míchy 610 Perinatální poranění hlavových nervů 612 Lícní nerv 612 Ostatní hlavové nervy 613 Perinatální poranění periferních nervů 613 Plexus brachialis 613 Ostatní periferní nervy Infekce nervového systému 619 Bernard L. Maria, James F. Bale Jr. Meningitidy 621 Bakteriální meningitidy 621 Běžné formy meningitidy 638 Meningitidy způsobené atypickými organismy 649 Mozkový absces 649 Vrozené infekce 661 Úvod 661 Cytomegalovirus 664 Toxoplazma gondii 666 Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) 668 Virus varicella-zoster (VZV) 669 Virus lymfocytární choriomeningitidy (LCM) 670 Zarděnky 671 Syfilis 672 Vrozená Chagasova nemoc 673 Virové infekce 673 Hematogenní šíření 674 Neuronální šíření 674 Enterovirové infekce 683 Poliomyelitida 685 Coxsackie virus 692 Echoviry 693 Novější enteroviry 694 Reoviry 694

9 Adenoviry 694 Lidský herpesvirus typ 6 a Arboviry 695 Virus horečky údolí Rift 704 Příušnice 705 Herpes simplex virus (HSV) 706 Virus chřipky 712 Virus varicella-zoster (VZV) 713 Pásový opar (herpes zoster) 713 Vzteklina 718 Virus lymfocytární choriomeningitidy (LCMV) 723 Virus Epstein-Barrové (EBV) 725 Rotavirová encefalitida 726 Cytomegalovirus (CMV) 726 Nemoc kočičího škrábnutí 727 Pomalé virové infekce 728 Virus lidské imunodeficience (HIV) 729 Myeloneuropatie způsobené lidskými T-lymfotropními viry 734 Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJD) 736 Kuru 736 Nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy nemoci 737 Subakutní sklerotizující panencefalitida (SSPE) 737 Progresivní spalničková panencefalitida 741 Lepra 742 Spirochetové infekce 745 Leptospiróza 745 Syfilis 745 Lymská nemoc 748 Klíšťová návratová horečka 752 Mykoplazmové infekce 752 Mykotické infekce CNS 753 Kandidóza 753 Kokcidioidomykóza 754 Histoplazmóza 755 Kryptokokóza 756 Rickettsiové infekce 758 Horečka Skalistých hor 758 Horečka Q 760 Protozoální a parazitární infekce v nervovém systému 760 Cysticerkóza 760 Trichinóza 761 Mozková malárie 762 Trypanosomóza (spavá nemoc) 767 Americká trypanosomóza (Chagasova choroba) 769 Echinokokóza (hydatidóza) 769 Amébové infekce v CNS 769 Infekce CNS způsobené hlísticemi 771 Angiostrongyloidóza 771 Gnatostomióza 771

10 Toxokaróza 772 Infekce CNS způsobené motolicemi 772 Schistosomóza 772 Paragonimóza 773 Další neurologické nemoci předpokládané infekční etiologie 774 Sarkoidóza 774 Encefalopatie a viscerální tuková degenerace (Reyeův syndrom) 775 Hemoragický šok a encefalopatický syndrom 777 Behçetova choroba 778 Uveo-meningo-encefalitický syndrom (Vogt-Koyanagi-Haradův syndrom) Mollaretova meningitida 780 Benigní paroxysmální vertigo 780 Epidemická encefalitida 781 Kawasakiho syndrom (mukokutánní lymfatický syndrom) 781 Chronická fokální encefalitida (Rasmussenova encefalitida) 782 Trombotická trombocytopenická purpura a hemolyticko-uremický syndrom Autoimunitní a poinfekční onemocnění 787 Agustín Legido, Silvia N. Tenembaum, Christos D. Katsetos } John H. Menkes Experimentální modely zánětlivých demyelinizačních onemocnění 789 Experimentální alergická encefalomyelitida 789 Infekce virem Theiler murine encephalomyelitis (TMEV) 793 Primární demyelinizační onemocnění centrální nervové soustavy 797 Roztroušená skleróza 799 Varianty roztroušené sklerózy 820 Akutní diseminovaná encefalomyelitida 829 Akutní hemoragická leukoencefalitida (Hurstova choroba) 838 Optická neuritida 838 Akutní transverzální myelitida 842 Akutní cerebelární ataxie 850 Syndrom opsoklonus-myoklonus (myoklonická encefalopatie) 855 Spasmus nutans 858 Imunitně podmíněné choroby s postižením šedé hmoty CNS 859 Revmatická horečka (Sydenhamova chorea) 859 Pediatrická autoimunitní neuropsychiatrická onemocnění související se streptokokovou infekcí 866 Rasmussenův syndrom 867 Další typy epilepsie 868 Imunitně podmíněná demyelinizační onemocnění periferní nervové soustavy 868 Syndrom Guillain-Barrého 868 Bellova obrna 887 Poinfekční obrna nervus abducens 891 Jiné poinfekční neuropatie hlavových nervů 892 Vaskulitidy nervové soustavy 892 Úvod 892 Obecné patogenetické mechanismy vaskulitidy CNS 894 Primární systémové vaskulitidy 895

11 Sekundární systémové vaskulitidy 904 Méně časté sekundární systémové vaskulitidy 912 Neurologické komplikace imunizace 927 Postvakcinační encefalomyelitida 927 Encefalopatie po očkování proti vzteklině 928 Komplikace po očkování proti chřipce 928 Encefalopatie po očkování proti pertusi 929 Jiné imunizace 932 Literatura k 1. dílu 935

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Neurologické komplikace po očkování

Neurologické komplikace po očkování očkování MUDr.Josef Trmal Ph.D. KHS Ústí n/l 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice očkování Neurologické komplikace (NK) po očkování nejsou časté, ale klinicky jsou nejzávažnější. Reakce po

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. NEUROLOGIE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY Recenzenti: Doc. MUDr. Jana Sűssová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2008

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Vrozené vývojové vady. David Hepnar

Vrozené vývojové vady. David Hepnar Vrozené vývojové vady David Hepnar Vrozené vývojové vady (VVV) jsou defekty orgánů, ke kterým došlo během prenatálního vývoje plodu a jsou přítomny při narození jedince. Postihují v různém rozsahu okolo

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním

Více

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí 314 Přehledové články Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Kraniocerebrální poranění u mladého muže Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

9 Poranění a poškození mozku působením fyzikálních sil 1071 John H. Menkes, Richard G. Ellenbogen

9 Poranění a poškození mozku působením fyzikálních sil 1071 John H. Menkes, Richard G. Ellenbogen 2. DÍL 9 Poranění a poškození mozku působením fyzikálních sil 1071 John H. Menkes, Richard G. Ellenbogen Kraniocerebrální poranění 1073 Difuzní axonální poranění 1075 Kontuze mozkové kůry 1078 Lacerace

Více

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry Biologické vlastnosti α herpesvirů HSV1,2: Produktivní infekce epitelálních buněk a fibroblastů kůže

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

NEUROLOGIE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY

NEUROLOGIE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. NEUROLOGIE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY Recenzenti: Doc. MUDr. Jana Sűssová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Fotobanka Allphoto images, 2008 Vydala Grada

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova sport zdravotně postižených MUDr.Michaela Malá MUDr. Zdeněk

Více

NEUROFTALMOLOGIE. MUDr. PETRA PRAKSOVÁ Neurologická klinika LF MU a FN Brno

NEUROFTALMOLOGIE. MUDr. PETRA PRAKSOVÁ Neurologická klinika LF MU a FN Brno NEUROFTALMOLOGIE MUDr. PETRA PRAKSOVÁ Neurologická klinika LF MU a FN Brno Neurooftalmologie- úvod Neuritida optiku Heredofamilární atrofie optiku Neuromyelitis optica (NMO, Devicova choroba) Poruchy okohybného

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rozdělení vrozených vad metabolismu

Rozdělení vrozených vad metabolismu Rozdělení vrozených vad metabolismu 1) Aminoacidopatie 2) Poruchy metabolismu organických kyselin 3) Poruchy metabolismu sacharidů 4) Mukopolysacharidosy 5) Glykoproteinosy 6) Lipidosy 7) Lipoproteinosy

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Magnetická rezonance plodu. Blanka Prosová, Martin Kynčl KZM FN a 2.LF UK v Motole

Magnetická rezonance plodu. Blanka Prosová, Martin Kynčl KZM FN a 2.LF UK v Motole Magnetická rezonance plodu Blanka Prosová, Martin Kynčl KZM FN a 2.LF UK v Motole Kdy indikovat fetální MRI? Jaké jsou indikace MRI? 24.týden 18.týden (20.týden) 26.týden pozdní třetí trimestr selhání

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU seminář z patologické fyziologie Osnova Morfologické vyšetřovací metody (zobrazovací diagnostika) 1 Počítačová (výpočetní) tomografie 2 Pozitronová emisní tomografie (PET) 3

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

MUTACE mutageny: typy mutací:

MUTACE mutageny: typy mutací: MUTACE charakteristika: náhodné změny v genotypu organismu oproti normálu jsou poměrně vzácné z hlediska klinické genetiky, jsou to právě mutace, které způsobují genetické choroby nebo nádorové bujení

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Očkování z pohledu neurologa

Očkování z pohledu neurologa Očkování z pohledu neurologa Veronika Tichá Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Očkování a neurologická onemocnění Povinné očkování záškrt tetanus černý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpetické viry MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpesviridae Morfologie: obalené DNA-viry ikosaedrální symetrie, 120-200 nm Stavba virionů: nukleoid, kapsida, tegument, obal Množení: transkripce

Více

Patologie nervového systému

Patologie nervového systému Patologie nervového systému Úrazy hlavy poranění měkkých pokrývek lebních fraktura lebky likvorea, krvácení z dutin poranění mozku 1) otřes mozku (commotio cerebri) dočasná ztráta koordinovaných nervových

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Rozvrh výuky : 10 hodin seminářů 10 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr

Rozvrh výuky : 10 hodin seminářů 10 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE PORODNÍ ASISTENTKA Prezenční studium Název předmětu : PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Rozvrhová zkratka : PFY/PA0 Rozvrh výuky : 0 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení

Více

Projekt vyhledávání pacientů s Pompeho nemocí v ČR metodou suché kapky krve

Projekt vyhledávání pacientů s Pompeho nemocí v ČR metodou suché kapky krve Projekt vyhledávání pacientů s Pompeho nemocí v ČR metodou suché kapky krve Stanislav Voháňka, Hana Ošlejšková Eva Slouková, Janette Fartelová Neurologická klinika FN a LF MU Brno Klinika dětské neurologie

Více

V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost?

V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost? V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost? ¹KLINIKA INFEKČNÍCH NEMOCÍ, ²RADIOLOGICKÁ KLINIKA, LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ Kasuistika - anamnéza

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Demyelinizační onemocnění Roztroušená skleróza

Demyelinizační onemocnění Roztroušená skleróza Demyelinizační onemocnění Roztroušená skleróza Lucie Suchá, Romana Lavičková Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Demyelinizace = poškození myelinu CNS

Více

Mentální retardace, pervazivní poruchy

Mentální retardace, pervazivní poruchy Mentální retardace, pervazivní poruchy Dětská a adolescentní psychiatrie F 80-89: PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE: Pervazivní vývojové poruchy: Autismus, Aspergerův syndrom Poruchy vývoje řeči a jazyka Poruchy

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ Doc. MUDr. A. Šantavá, CSc. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF a UP Olomouc Význam genetiky v diagnostice neuromuskulárních onemocnění Podílí

Více

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Veronika Žižková Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Úvod Apoptóza vs nekróza Role apoptózy v organismu Mechanismus apoptózy Metody detekce Úvod -

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Roztroušená skleróza a centrální závrať. MUDr. Silvie Glogarová

Roztroušená skleróza a centrální závrať. MUDr. Silvie Glogarová Roztroušená skleróza a centrální závrať MUDr. Silvie Glogarová DEFINICE chronické zánětlivé demyelinizační chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému EPIDEMIOLOGIE, PREVALENCE

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Dědičná mitochondriální onemocnění a poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin

Dědičná mitochondriální onemocnění a poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin Dědičná mitochondriální onemocnění a poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin prim.mudr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK, VFN Metabolická jednotka Klinika

Více

Diferenciální diagnostika parkinsonských syndromů. Jiří Klempíř

Diferenciální diagnostika parkinsonských syndromů. Jiří Klempíř Diferenciální diagnostika parkinsonských syndromů Jiří Klempíř Parkinsonský syndrom Primární Sekundární Parkinsonova nemoc Parkinsonský syndrom Sporadická? Hereditární sporadický hereditární MSA Wilsonova

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Segmentální organizace těla

Segmentální organizace těla Embryologie 6 Neurulace Neuroektoderm neurální ploténka Neurální trubice, crista neuralis (neurální lišta) Uzávěr nervové trubice: Začíná v cervikální oblasti Neuroporus anterior 25. den Neuroporus posterior

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru - anatomie v oblasti pletence

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Přehled infekcí v těhotenství a kolem porodu. Obecná charakteristika kongenitálních infekcí. Virové kongenitální infekce

Přehled infekcí v těhotenství a kolem porodu. Obecná charakteristika kongenitálních infekcí. Virové kongenitální infekce Infekce v těhotenství I (obecně a virové) Klinická mikrobiologie BSKM021p + c Téma 5A (pro PA) Ondřej Zahradníček Obsah této prezentace Přehled infekcí v těhotenství a kolem porodu Obecná charakteristika

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor Mgr. Martin Hnilo Tematická oblast Biologie 1 Nebuněční viry. Ročník 1. Datum tvorby 10.10.2012 Anotace Pracovní

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Nesarkomerické hypertrofické kardiomyopatie, Takotsubo kardiomyopatie Tomáš Paleček

Nesarkomerické hypertrofické kardiomyopatie, Takotsubo kardiomyopatie Tomáš Paleček Nesarkomerické hypertrofické kardiomyopatie, Takotsubo kardiomyopatie Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Více

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová 2014 2 Prenatální diagnostika GYNEKOLOGIE BIOCHEMIE USG 3 Základní reprodukční rizika Riziko, že manželství bude neplodné: 1:15 Riziko, že dítě

Více

KAM KRÁČÍŠ DĚTSKÁ NEUROLOGIE? Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

KAM KRÁČÍŠ DĚTSKÁ NEUROLOGIE? Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol KAM KRÁČÍŠ DĚTSKÁ NEUROLOGIE? Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 70. LÉTA SOUČASNOST 70. LÉTA SOUČASNOST EPILEPTOLOGIE SPÁNKOVÁ MEDICÍNA NEUROGENETIKA NERVOSVALOVÁ

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám Příloha č. 2b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls199309/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Priorix, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám,

Více