Upozornění. Galén, autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1"

Transkript

1

2 autorský kolektiv V Upozornění Předmluva XIX 1. Fétus a novorozenec Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. 3. Intenzivní péče Výživa Dědičné poruchy metabolismu endokrinologie Imunodeficience Alergická onemocnění revmatologie Nemoci trávicí soustavy Galén Na Bělidle 34, Praha Respirační systém Kardiovaskulární systém Hematologie Galén, Onkologie Nefrologie a urologie Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 k l i n i c k á P e d iat r i e Ja n l e b l Ja n Ja n da p e t r p o h u n e k Ja n s ta rý e t a l. G a l é n

4 Hlavní autoři a pořadatelé prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FNM, Praha Recenzenti prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Jitka Bolchová, DTM&PH Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB, Praha prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. Pediatrická klinika LF MU a FN, Brno Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al. KLINICKÁ PEDIATRIE První vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 Editor PhDr. Lubomír Houdek Šéfredaktorka PhDr. Soňa Dernerová Odpovědná redaktorka Marie Vondrášková Obrazová dokumentace z archivu autorů a nakladatelství Galén Obálka Bedřich Vémola Sazba Kateřina Dvořáková, Galén Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily Určeno odborné veřejnosti G Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství. Pořadatelé, autoři a nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu znalostí v době zpra cování díla. Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje řídit se údaji o dávkování a kontraindikacích uvedených výrobci v příbalovém letáku příslušného léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji po užívaných a nově uváděných na trh. V textu jsou používány ochranné obchodní známky léků a dalších produktů. Absence symbolů ochranných známek (, ap.) neznamená, že jde o nechráněné názvy a značky. Galén, 2012 První vydání v elektronické verzi ISBN (PDF) ISBN (PDF pro čtečky)

5 V autorský kolektiv Hlavní autoři a pořadatelé prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FNM, Praha Autoři doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. MUDr. Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Miloš Černý Gynekologicko-porodnická klinika s novorozeneckým oddělením s JIRP 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Filip Fencl, Ph.D. MUDr. Ivana Hadačová Oddělení klinické hematologie FNM, Praha doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. Dětské kardiocentrum FNM a 2. LF UK, Praha MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. MUDr. Radana Kotalová, CSc. MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha MUDr. Dana Němcová Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. MUDr. Luděk Pelikán Dětské oddělení Nemocnice Hořovice

6 VI MUDr. Květoslava Petrtýlová Oddělení krevní banky FNM, Praha MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D. Dětská klinika LF UK a FN, Plzeň prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. MUDr. Tamara Svobodová, CSc. prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Ústav imunologie 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. MUDr. Jan Šulc, CSc. ; Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. Klinická pediatrie MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. Pediatrická klinika IPVZ 1. LF UK a TN, Praha doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc. Pediatrická klinika 2. LF UK, Praha MUDr. Václav Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika s novorozeneckým oddělením s JIRP 2. LF UK a FNM, Praha

7 VII Obsah 1. Fétus a novorozenec P. Zoban, M. Černý 1.1. Péče o plod a novorozence (P. Zoban) Prekoncepční a prenatální péče (P. Zoban) Prekoncepční péče Prenatální diagnostika Porodnické faktory ovlivňující vývoj plodu Mateřské faktory ovlivňující vývoj plodu Základní pojmy a definice (P. Zoban) Fetální medicína (P. Zoban) Medikamentózní terapie plodu Chirurgická léčba plodu Adnátní infekce (P. Zoban) Zarděnky Cytomegalovirová infekce Toxoplazmóza Infekce virem varicela-zoster Syfilis Infekce vyvolaná herpes simplex virem Hepatitida B HIV infekce Adaptace novorozence po porodu (P. Zoban) Dýchání a krevní oběh Tělesná teplota, výživa a funkce CNS Hodnocení poporodního stavu novorozence Resuscitace novorozence (P. Zoban) Úvodní kroky při resuscitaci novorozence po porodu Další kroky při resuscitaci novorozence Nedostatečná odpověď na resuscitaci Resuscitace nedonošeného novorozence Rizikový novorozenec (M. Černý) Klasifikace rizikových skupin novorozenců Nedonošený novorozenec Přenášený novorozenec Novorozenec s nízkou porodní hmotností Hypotrofický novorozenec Nadměrně velký novorozenec Fyzikální vyšetření novorozence (P. Zoban) Cíl fyzikálního vyšetření novorozence po porodu Postup při fyzikálním vyšetření novorozence po porodu Abstinenční syndrom novorozence (P. Zoban) Novorozenec drogově závislé matky Abstinenční příznaky Stanovení diagnózy a skórování abstinenčního syndromu Terapie abstinenčních projevů novorozence Novorozenecký screening (M. Černý) Screening definice, metody Prenatální screening Postnatální screening Stabilizace novorozence po porodu (P. Zoban) Stabilizace nedonošeného nebo nemocného novorozence po porodu Šetrná péče o novorozence po porodu Stabilizace novorozence a rodiče Perinatální asfyxie (P. Zoban) Porodní asfyxie Hypoxicko-ischemická encefalopatie Porodní poranění (P. Zoban) Poranění měkkých tkání Obrny nervů Fraktury Nedonošený novorozenec (P. Zoban) Celkový vzhled Kontrola tělesné teploty Vodní rovnováha

8 VIII Výživa Osteopenie a anémie nedonošených dětí Syndrom respirační tísně Apnoe a bradykardie Otevřená tepenná dučej Infekce Cerebrální morbidita Nekrotizující enterokolitida Retinopatie z prematurity Bronchopulmonální dysplazie Vývoj nedonošených dětí po propuštění Žloutenky novorozenců (P. Zoban) Metabolismus bilirubinu Klinické hodnocení Diagnostika žloutenek novorozenců Terapie hemolytických žloutenek Poruchy dýchání donošených novorozenců (P. Zoban) Přechodná tachypnoe novorozence Aspirace mekonia Pneumonie Pneumothorax Primární plicní hypertenze novorozence Vrozená brániční hernie Další příčiny respirační tísně donošených novorozenců Perinatální infekce novorozenců (P. Zoban) Systémová infekce Meningitida novorozenců Nozokomiální infekce Některé specifické infekce Poruchy vnitřního prostředí (P. Zoban) Vývoj renálních funkcí Vodní a iontová rovnováha Metabolismus vápníku a fosfátů Metabolismus glukózy Hematologické problémy novorozenců (P. Zoban) Vývoj hematopoézy Anémie novorozenců Patologické anémie Hemolytické anémie Krvácení a poruchy hemostázy Novorozenecké trombocytopenie Polycytémie Trombózy u novorozenců Perinatální postižení CNS novorozenců (P. Zoban) Křeče Hypoxicko-ischemická encefalopatie Mozkový infarkt Intrakraniální krvácení Cystická periventrikulární leukomalacie Klinická pediatrie 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin K. Bláhová, F. Fencl 2.1. Tělesné tekutiny Sodík Hypernatrémie Hyponatrémie Draslík Hyperkalémie Hypokalémie Vápník Hyperkalcémie Hypokalcémie Hořčík Hypermagnezémie Hypomagnezémie Fosfor Hyperfosfatémie Hypofosfatémie Acidobazická rovnováha Základní principy regulace ph krve Funkce plic, ledvin a jiných orgánů při udržování ph Poruchy acidobazické rovnováhy Klinické příklady poruch acidobazické rovnováhy Respirační acidóza Respirační alkalóza Metabolická acidóza Metabolická alkalóza Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy Rehydratační terapie Vyšetření dítěte s dehydratací Obecné principy rehydratace Charakteristika a léčba jednotlivých typů dehydratace Parenterální výživa Indikace parenterální výživy Cévní přístupy k parenterální výživě Složení parenterální výživy Komplikace parenterální výživy Technické aspekty totální parenterální výživy Intenzivní péče V. Vobruba, O. Černá 3.1. Srdeční selhání (V. Vobruba) Šokové stavy (V. Vobruba) Definice Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah Patofyziologie Orgánové projevy šoku Etiologie Obecné principy léčby šoku Respirační insuficience (V. Vobruba) Fyziologie a patofyziologie dýchacího systému Zvláštnosti dýchacího systému v dětském věku Definice a dělení respirační insuficience Etiologie respiračního selhání Klinický obraz respiračního selhání Laboratorní známky respiračního selhání Vyšetřovací metody Nejčastější příčiny respirační insuficience u dětí Zánětlivé obstrukce horních cest dýchacích Zánětlivá onemocnění dolních cest dýchacích a plicního parenchymu Syndrom akutní respirační tísně Status asthmaticus Aspirace cizího tělesa Tonutí, utonutí Pneumothorax Umělá plicní ventilace Sepse v dětském věku (V. Vobruba) Diagnostické a léčebné výkony v intenzivní péči (V. Vobruba) Zajištění průchodnosti dýchacích cest Zajištění vstupu do cévního řečiště Intraoseální přístup Kanylace arterie Punkce hrudníku Punkce perikardu Punkce dutiny břišní Lumbální punkce Základní monitorování v dětské intenzivní medicíně (V. Vobruba) Monitorování respiračního systému Monitorování kardiovaskulárního systému Monitorování intrakraniálního tlaku Monitorování intraabdominálního tlaku Monitorování diurézy Obecné poznámky k monitorování dětských pacientů Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku (V. Vobruba) Definice a etiologie selhání životních funkcí ABCDT kardiopulmonální resuscitace Postupy při základní neodkladné resuscitaci Intoxikace v dětském věku (O. Černá) Definice Anamnestické údaje a klinické projevy u intoxikovaného dítěte Vyšetření Terapie Nejčastější intoxikace léky a chemickými látkami Porucha vědomí (O. Černá) Výživa J. Nevoral 4.1. Výživa zdravých kojenců Přirozená výživa novorozence a kojence kojení Výživa matky během kojení Náhradní mléčná kojenecká výživa Počáteční výživa Pokračovací mléka Příkrmy Nápoje pro kojence Přídavky Přechod na stravu pro dospělé Alternativní výživa Výživa batolete, předškolního a školního dítěte Stravovací návyky dětí školního věku Dědičné poruchy metabolismu J. Zeman 5.1. Klinické projevy metabolických onemocnění Novorozenecký screening dědičných poruch metabolismu Úloha dětského lékaře v diagnostice dědičných poruch metabolismu Poruchy metabolismu aminokyselin Hyperfenylalaninémie typu I klasická fenylketonurie Tyrosinémie Homocystinurie Cystinurie Neketotická hyperglycinémie Poruchy metabolismu nízkomolekulárních látek s klinicky akutním průběhem Hyperamonémie z poruchy cyklu močoviny Methylmalonová acidurie Propionová acidurie Galaktosémie IX

10 X Klinická pediatrie 5.6. Poruchy β-oxidace mastných kyselin Porucha β-oxidace mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem Porucha β-oxidace 3-OH-mastných kyselin s dlouhým řetězcem Poruchy metabolismu peroxisomů Zellwegerův syndrom X-vázaná adrenoleukodystrofie Poruchy metabolismu vysokomolekulárních látek s klinicky protrahovaným průběhem Mukopolysacharidózy Gaucherova nemoc Niemannova-Pickova nemoc Fabryho nemoc Mitochondriální poruchy energetického metabolismu Nejčastější mitochondriální onemocnění v dětském věku Leighův syndrom Syndrom LHON Syndrom MELAS Syndrom MERRF Kearnsův-Sayreho syndrom Pearsonův syndrom Alpersův-Huttenlocherův syndrom Porucha ATP-syntázy Dědičné metabolické poruchy purinů a pyrimidinů Leschův-Nyhanův syndrom Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie Poruchy glykosylace proteinů Dědičně podmíněné poruchy metabolismu lipoproteinů Familiární hypercholesterolémie Dědičné poruchy krvetvorby a hemokoagulačních faktorů Dědičné poruchy endogenní syntézy cholesterolu Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom X-dominantně vázaná chondrodysplasia punctata Mevalonová acidurie a periodická horečka s hyperimunoglobulinémií D Glykogenózy Glykogenóza typu I Glykogenóza typu II Glykogenóza typu III Glykogenóza typu IV Glykogenóza typu V Glykogenózy z poruchy funkce jaterního fosforylačního systému endokrinologie J. Lebl, M. Šnajderová, R. Pomahačová, Z. Šumník, S. Koloušková 6.1. Poruchy růstu Fyziologie dětského růstu Růstová retardace Hypopituitarismus Turnerův syndrom Syndrom Noonanové Praderův-Williho syndrom Nadměrný vzrůst Nadměrný vzrůst s vysokou růstovou rychlostí Nadměrný vzrůst s narušenou proporcionalitou Nadměrný vzrůst s normální proporcionalitou Familiárně vysoký vzrůst Poruchy pubertálního vývoje Fyziologická regulace puberty Pubertas praecox Pubertas tarda Poruchy vodní a iontové rovnováhy Fyziologická regulace obsahu tělesné vody Diabetes insipidus Diabetes insipidus centralis Diabetes insipidus renalis Hyponatrémie a intoxikace vodou Hypernatrémie Hypokalémie Hyperkalémie Poruchy funkce štítné žlázy Kongenitální hypothyreóza Získaná hypothyreóza Novorozenecká hyperthyreóza Thyreotoxikóza Jodový deficit Nádory štítné žlázy a syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie Uzlová struma a nádory štítné žlázy Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie Poruchy kalciumfosfátového metabolismu Regulace kalcémie Rachitida Rachitida z nedostatku vitaminu D Vitamin D-dependentní rachitida typu I Vitamin D-dependentní rachitida typu II. 191 Familiární hypofosfatemická vitamin D-rezistentní rachitida

11 Obsah Hypokalcémie Hypoparathyreóza Pseudohypoparathyreóza Hyperkalcémie Adenom příštítného tělíska Inaktivační mutace calcium sensing receptoru Osteoporóza Poruchy funkce nadledvin Fyziologie funkce nadledvin Patofyziologie poruch funkce nadledvin Kongenitální adrenální hyperplazie Deficit 21-hydroxylázy Deficit 17α-hydroxylázy Lipoidní adrenální hyperplazie Adrenální insuficience Vrozená adrenální insuficience Získaná adrenální insuficience Nadprodukce nadledvinových hormonů Nádory kůry nadledvin a Cushingova nemoc Nádory dřeně nadledvin Poruchy sexuálního vývoje Transsexualita Diabetes mellitus Diabetes mellitus 1. typu Diabetická ketoacidóza u dětí Dlouhodobá inzulinová terapie Hypoglykémie Domácí monitorování Regulovaná strava Dlouhodobé sledování diabetického dítěte Diabetes mellitus 2. typu Monogenně podmíněné typy diabetu MODY diabetes Novorozenecký diabetes Diabetické syndromy Diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou Sekundární diabetes Endogenní hypoglykémie Kongenitální hyperinzulinismus Inzulinom Deficit glukokortikoidů Deficit růstového hormonu Poruchy β-oxidace Obezita Imunodeficience A. Šedivá 7.1. Primární imunodeficience Protilátkové imunodeficience Brutonova agamaglobulinémie Běžná variabilní imunodeficience Selektivní deficit IgA Deficity podtříd imunoglobulinů a specifických protilátek Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství Syndrom hyperimunoglobulinémie IgM Syndrom hyperimunoglobulinémie IgE Poruchy buněčné imunity a kombinované poruchy imunity DiGeorgeův syndrom Těžké kombinované imunodeficience Poruchy komplementového systému Poruchy fagocytózy Kostmannův syndrom a cyklická neutropenie Chronická granulomatózní choroba Poruchy adhezivity leukocytů Imunodeficity spojené s dalšími syndromy Wiskottův-Aldrichův syndrom Chédiakův-Higashiho syndrom Ataxia telangiectasia Lymfoproliferativní syndrom vázaný na chromosom X Primární hemofagocytující lymfohistiocytóza Poruchy rezistence k infekcím Deficity receptorů a asociovaných signálních cest Vrozená vnímavost k mykobakteriálním infekcím Sekundární imunodeficience Sekundární protilátkové imunodeficience Sekundární granulocytopenie Imunodeficit po splenektomii nebo při kongenitální asplenii Další příčiny získaných imunodeficiencí Recidivující infekce horních cest dýchacích Periodické horečky a další syndromy s poruchou regulace zánětlivé odpovědi. 235 Familiární středozemní horečka HyperIgD syndrom Periodické horečky spojené s defektem receptoru pro TNF Kryopyrinopatie Pyogenní sterilní artritida, pyoderma gangrenosum a akné Crohnova nemoc Blau syndrom, EOS PFAPA Syndrom Schnitzlerové XI

12 XII Klinická pediatrie 8. Alergická onemocnění P. Pohunek 8.1. Definice a historie Epidemiologie Etiologie a patogeneze Diagnostika Klinické projevy Alergická rinokonjunktivitida Průduškové astma Alergický ekzém Potravinová alergie Léková alergie Alergie na hmyzí jed Anafylaktická reakce revmatologie J. Hoza, P. Doležalová, A. Šedivá, D. Němcová 9.1. Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku (P. Doležalová, J. Hoza) Poruchy z převážně mechanických příčin. 254 Zánětlivá onemocnění Juvenilní idiopatická artritida (J. Hoza) Systémová JIA Polyartritida (RF-negativní) Polyartritida (RF-pozitivní) Oligoartritida Artritida s entezitidou Psoriatická artritida Jiné artritidy Juvenilní spondylartropatie Juvenilní systémový lupus erythematodes (J. Hoza, P. Doležalová) Novorozenecký lupus erythematodes Systémový lupus erythematodes a infekce Juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie (P. Doležalová, J. Hoza) Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida Vaskulitidy v dětském věku (A. Šedivá) Henochova-Schönleinova purpura Kawasakiho choroba Polyarteriitis nodosa Granulomatóza s polyangiitidou Další vaskulitidy malých cév Překryvný polyangiitický syndrom Behçetova choroba Takayasuova arteriitida Juvenilní sklerodermie (D. Němcová, J. Hoza) Nemoci trávicí soustavy J. Nevoral, J. Bronský, R. Kotalová Gastrointestinální symptomy (J. Nevoral) Dysfagie Regurgitace Zvracení Průjem a patologické příměsi ve stolici Zácpa Gastrointestinální krvácení Bolesti břicha Akutní bolesti břicha Chronické bolesti břicha Anorexie Onemocnění úst a hltanu (J. Nevoral) Vředy v ústech a ústní kandidóza Následky chybné nebo nedostatečné výživy Orální projevy gastrointestinálních onemocnění Ostatní symptomy a onemocnění dutiny ústní a hltanu Onemocnění jícnu (J. Nevoral) Vrozená stenóza jícnu Atrézie jícnu a tracheoezofageální píštěle Refluxní nemoc jícnu Poruchy průchodnosti a motility jícnu Poruchy průchodnosti Dysmotilita horního jícnového svěrače Achalazie Hiátová hernie Ezofagitida bez refluxní nemoci jícnu Eozinofilní ezofagitida Infekční ezofagitida Jícnové varixy Onemocnění žaludku (J. Nevoral) Stenóza pyloru a kongenitální anomálie žaludku Hypertrofická stenóza pyloru Kongenitální žaludeční obstrukce Torze a volvulus žaludku Gastritida a peptický vřed u dětí Primární vředy Sekundární gastritida a sekundární vředy Poruchy žaludeční motility Zpomalené vyprazdňování žaludku Urychlené vyprazdňování žaludku Cyklické zvracení Traumatická poranění jícnu a cizí tělesa v jícnu a žaludku (J. Nevoral)

13 Obsah Poleptání jícnu žíravinou Malloryho-Weissův syndrom Cizí tělesa v jícnu Cizí tělesa v žaludku Vrozené vývojové vady střeva (J. Bronský) Střevní atrézie, stenózy a malrotace Střevní duplikatury, Meckelův divertikl Anorektální malformace Poruchy motility a Hirschsprungova nemoc (J. Bronský) Funkční zácpa Kojenecké koliky Dráždivý tračník batolat Chronická střevní pseudoobstrukce Vrozené aganglionární megakolon Ileus a invaginace (J. Bronský) Ileus Invaginace Nespecifické střevní záněty (J. Nevoral) Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida Behçetova choroba Alergie na potraviny (J. Nevoral) Akutní průjmové onemocnění (J. Nevoral) Chronické průjmové onemocnění (J. Nevoral) Chronické infekční průjmové onemocnění Intolerance sacharidů Intolerance bílkovin Nespecifický funkční průjem Nespecifická zánětlivá střevní onemocnění Insuficience pankreatu Průjmové onemocnění vyvolané nádory secernujícími hormony Chronická průjmová onemocnění Onemocnění spojená s malabsorpcí (J. Nevoral) Potravinami indukované enteropatie Celiakie Exsudativní enteropatie Střevní enzymopatie a transportní defekty Malabsorpce disacharidů Transportní defekty Enteropatie při imunodeficienci Vrozené intestinální slizniční defekty Syndrom krátkého střeva Akutní apendicitida (J. Nevoral) Funkční bolesti břicha (J. Nevoral) Chronické recidivující bolesti břicha Nádorová střevní onemocnění (J. Bronský) XIII Juvenilní polypy tlustého střeva Mnohočetné juvenilní polypy Cowdenův syndrom a Bannayanův- -Rileyho-Ruvalcabaův syndrom Familiární adenomatózní polypóza Peutzův-Jeghersův syndrom Hemangiomy Leiomyomy Karcinom Lymfom Hormonálně aktivní nádory Lymfonodulární hyperplazie Kýly, defekty stěny břišní a mezenteriální cysty (J. Bronský) Tříselné kýly Přímá tříselná kýla Femorální kýla Hydrokéla Brániční kýly Kongenitální diafragmatická hernie Pupeční kýla Epigastrická břišní kýla, kýla v ráně a vnitřní kýla Defekty stěny břišní Mezenteriální cysty Proktologie (J. Nevoral) Řitní trhlina Perianální absces Hemoroidy Prolaps rekta Perianální změny na kůži Bakteriální perianální dermatitida Lichen sclerosus et atrophicus Onemocnění pobřišnice (R. Kotalová) Ascites Peritonitida Primární peritonitida Sekundární peritonitida Peritoneální absces Primární vývojové anomálie peritonea Onemocnění pankreatu (R. Kotalová) Pankreatitida Akutní pankreatitida Chronická pankreatitida Syndromy a onemocnění provázené zevní insuficiencí pankreatu Cysty a pseudocysty pankreatu Kongenitální anomálie pankreatu Nádory pankreatu Onemocnění jater (R. Kotalová) Familiární hyperbilirubinémie Neonatální cholestáza Biliární atrézie Neonatální hepatitida Progresivní familiární cholestáza 1. typu Progresivní familiární cholestáza 2. typu.. 357

14 XIV Alagilleův syndrom Virové hepatitidy Virová hepatitida A Virová hepatitida B Virová hepatitida C Virová hepatitida D Virová hepatitida E Chronické hepatitidy Autoimunitní onemocnění jater Autoimunitní hepatitida Autoimunitní sklerózující cholangitida Některá metabolická onemocnění jater Wilsonova nemoc Deficit α 1 -antitrypsinu Neonatální hemochromatóza Nealkoholická steatohepatitida a steatóza jater Játra a léky Jaterní absces Jaterní cirhóza Portální hypertenze Fulminantní jaterní selhání Reyeův syndrom Transplantace jater a konečné stadium jaterního onemocnění Nádory jater Maligní nádory jater Benigní nádory jater Onemocnění žlučníku Anomálie žlučníku Akutní hydrops žlučníku Cholelitiáza Anomálie žlučových cest Fibropolycystické cholangiopatie Extrahepatální dilatace žlučových cest Respirační systém P. Pohunek, Z. Vančíková, J. Šulc, L. Pelikán, T. Svobodová, V. Vávrová Vývoj respiračního systému (P. Pohunek) Vrozené vady respiračního systému (P. Pohunek) Ageneze/aplazie plíce Hypoplazie plic Kongenitální emfyzém Cystická adenomatoidní malformace Vrozené vady dolních dýchacích cest Tracheoezofageální píštěl Kongenitální brániční hernie Plicní sekvestrace Vyšetřovací postupy Základní vyšetřovací postupy v dětské pneumologii (Z. Vančíková) Klinická pediatrie Vyšetření funkce plic (J. Šulc) Invazivní vyšetřovací postupy (P. Pohunek) Akutní onemocnění dýchacích cest (L. Pelikán, P. Pohunek) Akutní rinitida (rinofaryngitida) Akutní sinusitida Akutní subglotická laryngitida Akutní epiglotitida Bronchiolitida Akutní tracheobronchitida Pneumonie (Z. Vančíková) Chronická bronchitida v dětském věku (P. Pohunek) Chronické postižení plic při aspiraci (T. Svobodová) Plicní postižení u poruch obranyschopnosti organismu (T. Svobodová) Primární ciliární dyskineze Imunodeficity Průduškové astma v dětském věku (P. Pohunek) Difúzní onemocnění plicního parenchymu (T. Svobodová) Cystická fibróza (V. Vávrová) Tuberkulóza (P. Pohunek) Kardiovaskulární systém V. Chaloupecký Vyšetřovací metody Elektrokardiografie Rentgenové vyšetření Echokardiografie Prenatální echokardiografie Zátěžové vyšetření Magnetická rezonance a radionuklidové metody Diagnostická a intervenční srdeční katetrizace Vrozené srdeční vady Anomální polohy srdce a uložení orgánů Defekt síňového septa Defekt komorového septa Defekt atrioventrikulárního septa Kompletní defekt atrioventrikulárního septa Inkompletní defekt atrioventrikulárního septa Otevřená tepenná dučej Aortopulmonální okno Arteriální trunkus Anomálie plicních žil Totální anomální návrat plicních žil Parciální anomální návrat plicních žil Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Obsah Scimitar syndrom Cor triatriatum Pulmonální stenóza Pulmonální insuficience Fallotova tetralogie Syndrom aplazie chlopně plicnice Pulmonální atrézie s defektem komorového septa Pulmonální atrézie s intaktním komorovým septem Transpozice velkých arterií Korigovaná transpozice velkých arterií Dvojvýtoková pravá komora Dvojvtoková komora Trikuspidální atrézie Syndrom hypoplastického levého srdce Mitrální atrézie Aortální stenóza Valvární aortální stenóza Subvalvární aortální stenóza Supravalvární aortální stenóza Aortální insuficience Anomálie kořene aorty Koarktace aorty Interrupce aortálního oblouku Anomálie koronárních arterií Anomální odstup levé koronární arterie z plicnice Anomální odstup pravé koronární arterie z plicnice Anomální odstup koronárních arterií z nepříslušných Valsalvových sinů Koronární píštěle Anomálie trikuspidální chlopně a pravé komory Ebsteinova anomálie Trikuspidální stenóza a insuficience Uhlova anomálie pravé komory Anomálie mitrální chlopně Mitrální stenóza Mitrální insuficience Prolaps mitrální chlopně Barlowův syndrom Anomálie oblouku aorty a větví plicnice Cévní prstence Anomálie větví plicnice Arteriovenózní píštěle Anomálie systémového žilního návratu Poruchy srdečního rytmu a synkopa Poruchy srdečního rytmu Normální srdeční rytmus a fyziologické arytmie Dysfunkce sinusového uzlu Atrioventrikulární blokáda Raménkové blokády Předčasné síňové stahy XV Supraventrikulární tachykardie Flutter síní, intraatriální (incizionální) síňová reentry tachykardie Fibrilace síní Komorové tachyarytmie Syndrom vrozeného dlouhého QT intervalu Synkopa a náhlá smrt Zánětlivá onemocnění Infekční endokarditida Myokarditidy Onemocnění perikardu Perikarditidy Konstriktivní perikarditida Postperikardiotomický syndrom Revmatická horečka Revmatické srdeční vady Kawasakiho choroba Kardiomyopatie a jiná onemocnění srdce Kardiomyopatie Dilatační kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie Restriktivní kardiomyopatie Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory Neklasifikované kardiomyopatie Kardiovaskulární postižení u metabolických onemocnění Vrozené poruchy metabolismu Neuromuskulární poruchy Marfanův syndrom Nádory srdce Preventivní kardiologie Léčebné postupy a mezioborová problematika Srdeční selhání Plicní hypertenze Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad Idiopatická a familiární plicní arteriální hypertenze Perzistující plicní hypertenze u novorozence Plicní hypertenze u chronických onemocnění Farmakologické ovlivnění tepenné dučeje Protidestičková, antikoagulační a trombolytická terapie Nemocný s funkčně jedinou komorou Transplantace srdce Onemocnění cév a lymfatického systému. 527 Choroby tepen Choroby periferních žil Choroby lymfatických cév Nádory cév

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku.

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku. Obor: Dětské lékařství 1. Charakteristika novorozeneckého období, ošetření a výživa novorozence. Infekce močových cest, akutní a chronická pyelonefritida. Alergická kožní onemocnění, atopický ekzém. 2.

Více

diferenciální diagnostika v pediatrii

diferenciální diagnostika v pediatrii Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Otázky ke státní zkoušce z vnitřního lékařství, XI. a XII. semestr všeobecného směru, ak. r. 2013/2014

Otázky ke státní zkoušce z vnitřního lékařství, XI. a XII. semestr všeobecného směru, ak. r. 2013/2014 Otázky ke státní zkoušce z vnitřního lékařství, XI. a XII. semestr všeobecného směru, ak. r. 2013/2014 I. Kardiologie 1. Vyšetřovací metody v kardiologii 2. Zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace

Více

MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II. pro 3. ročník středních zdravotnických škol. Třetí, doplněné vydání

MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II. pro 3. ročník středních zdravotnických škol. Třetí, doplněné vydání MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II pro 3. ročník středních zdravotnických škol Třetí, doplněné vydání PRAHA 2003 OBSAH 1 Choroby dýchacího systému.................................... 13

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI PALIATIVNÍ MEDICÍNA Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI Děkujeme za podporu hlavnímu partnerovi publikace Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z dětského lékařství nezbytné k samostatné

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie Předseda: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 e-mail: jaroslav.zivny@lf1.cuni.cz Členové: Prof.

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html LITERATURA Otto Hrodek, JanVavřinec a kol. Pediatrie Galén, 2002 R. E.Behrman, et al. Nelson

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Příl. Seznam prioritních nemocí

Příl. Seznam prioritních nemocí Příl. Seznam prioritních nemocí -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Kód Název hlavní diagnózy Název členění diagnózy

Více