Počet chromosomů v buňkách. Genom

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet chromosomů v buňkách. Genom"

Transkript

1 Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým počtem chromosomů. Poloviční počet chromosomů (N) v pohlavních buňkách (gametách spermii a vajíčku) se označuje jako haploidní, celistvý počet chromosomů (2N) v somatických (tělních) buňkách se označuje jako diploidní. Živočichové se liší počtem chromosomů. Pro člověka je N = 23. Protože žádnému jedinci nesmí chybět žádný chromosom, znamená 2N, že od každého chromosomu existují dvě kopie (páry se vytvořily při vzniku zárodečné buňky). Mohlo by se zdát, že chromosomy jsou neměnné, ale při vzniku pohlavních buněk (biologové znají proces vzniku zvaný meiosa) se hojně vyměňují mnohé geny mezi chromosomy daného páru navzájem (Crossing-over), takže v pohlavní buňce není jeden z původních chromosomů, ale jejich kombinace. chromosom A B A chromosom B Obrázek: Crossing-over přechod genu A na chromosom B a naopak Genom Veškerá genetická informace organismu se nazývá genom. Chceme-li zkoumat genom, měli bychom poznat pořadí nukleotidů v chromosomech (a těch jsou u člověka 3 miliardy párů). Projekt lidského genomu (HGP) byl navržen v 80. letech, oficiální začátek práce začal r Očekávaná doba trvání byla 15 let a očekávaná cena 3 miliardy dolarů. R vzniká HUGO (Human Genome Organization) veřejné konsorcium, které práci organizuje. Průběžné výsledky zveřejňuje. R založena soukromá společnost Celera Genomics, která použila odlišný postup. V únoru 2001 Celera publikuje v časopise Science sekvenování 90% genomu člověka. Ve stejném týdnu publikuje totéž HUGO v časopise Nature (takže výsledek je remíza mezi oběma společnostmi). Jeden z největších projektů v dějinách vědy byl naplněn. Dnes jsou známy genomy celé řady organismů

2 Pohlavní chromosomy V jádrech lidských buněk je z celkového množství 23 párů chromosomů jeden pár chromosomů pohlavních, neboť tento pár chromosomů rozhoduje o pohlaví jedince. Tyto chromosomy se nazývají pohlavní chromosomy neboli gonosomy. Ostatní, nepohlavní chromosomy, se nazývají autosomy. Těch je tedy 22 párů. Pohlavní chromosomy se značí X nebo Y. Vajíčko savců obsahuje vždy chromosom X. Spermie obsahuje buď chromosom X, nebo chromosom Y. Při oplození spermií s chromosomem X vzniká zárodečná buňka (zygota) s párem pohlavních chromosomů XX, při oplození spermií s chromosomem Y vzniká zárodečná buňka (zygota) s párem pohlavních chromosomů XY. Kombinace XX se projeví jako pohlaví ženské, kombinace XY jako pohlaví mužské. Je tedy jasné, že o pohlaví při oplození rozhodla nejúspěšnější spermie, která se prosadila mezi jinými. Některé znaky mohou být vázány na pohlavní chromosom tzv. pohlavně vázané geny. Nebezpečné jsou např. mutace na chromozomu X u chlapců, neboť ten není vypárován druhým chromosomem X jako u děvčat, kde může být tento gen v pořádku. Příkladem nemoci je hemofilie. Hemofilie je geneticky podmíněné onemocnění projevující se poruchou srážlivosti krve, což se navenek projevuje chorobnou krvácivostí krevními výrony do svalů či kloubů a omezenou schopností organismu zastavit krvácení. Chorobou se zabývá hematologie. Muž hemofilik a zdravá žena budou mít všechny syny zdravé a všechny dcery budou přenašečky. U dětí ženy přenašečky mohou nastat vždycky s padesátiprocentní pravděpodobností tyto případy: Může se narodit syn, který dědí od otce zdravý chromozom Y a od matky poškozený chromozom X. Je tedy hemofilik. Se stejnou pravděpodobností ovšem může syn od téže matky získat zdravý chromozom X a pak je zdravý. Tím hemofilie v této dědičné linii končí. Narodí-li se dcera, získá od zdravého otce zdravý chromozom X a od matky s padesátiprocentní pravděpodobností poškozený chromozom X, je tedy také přenašečkou. Existuje ovšem padesátiprocentní naděje, že zdědí i od matky zdravý chromozom a pak řada přenašeček a nemocných končí. Nejznámější dědičná linie vznikla díky britské královně Viktorii. Než v roce 1901 zemřela, stačila osudové geny předat svému osmému potomku, synu Leopoldovi. Ten trpěl častými krváceními a psalo se o nich i v britských odborných časopisech. Leopold zemřel na krvácení do mozku v jednatřiceti letech. Ještě osudovější bylo dědictví jejích dcer Alice a Beatrice, které rozšířily onemocnění do královských rodin Německa, Španělska a Ruska.

3 Pohled do minulosti za našimi předky GENETICKÁ GENEALOGIE se zabývá hledáním předků prostřednictvím analýzy DNA. V jádrech lidských buněk je z celkového množství 23 párů chromosomů jeden pár chromosomů pohlavních, neboť tyto chromosomy rozhodují o pohlaví jedince. Tyto chromosomy se nazývají pohlavní chromosomy neboli gonosomy. Muž má pár pohlavních chromosomů XY, žena XX. Y-chromosom nalezneme pouze u mužů, a dědí se striktně z otce na syna, podobně jako rodné příjmení. Tyto systémy přenosu dědičné generace vytvářejí nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a mohou být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie. Pokud bychom důkladně analyzovali strukturu chromosomu X a porovnávali ji s ostatními muži, tak příbuzní by se lišili méně než nepříbuzní. Takovým genetickým srovnáváním lze dokonce odhadnout, odkud nejpravděpodobněji naši předkové pochází. Kdo byl Y-chromozomální praotec Adam? Nejstarší známý či nejvíce pravděpodobný společný prapředek pro mužské linie se narodil v Africe přibližně před tisíci let někde v oblasti Čadu. V průběhu následujících tisíců let jeho potomci postupně osidlovali další oblasti Afriky a posléze i další kontinenty. Pohlavní chromosom X má muž i žena, s tím rozdílem, že žena má tyto chromosomy dva. Logicky tedy vyplývá, že hledat nějakou pramáti Evu srovnáváním X chromosomu by nám moc nepomohlo. Ale. Pokud víme, jak vypadá vajíčko a jak spermie, pak zjistíme, že vajíčko dodává budoucí zárodečné buňce i důležité organely mitochondrie. A mitochondrie má svou vlastní mitochondriální (mt)dna (Mitochondrie pochází ze samostatné aerobní prokaryontní buňky, která kdysi v prehistorii vytvořila trvalou symbiózu s eukaryotní buňkou). Když tedy půjdeme-li po linii mt-dna, můžeme se vydat i dosti daleko a najít nejstaršího nejvíce pravděpodobného společného prapředka pro mateřské mitochondriální linie. Z mitochondriální linie této ženy vychází všechny dnes známé mitochondriální/mateřské linie, které lze nalézt v lidské populaci. Mitochondriální Eva se narodila v Africe přibližně před tisíci let někde v oblasti dnešní Keni, Tanzanie, Etiopie. V průběhu následujících tisíců let její potomci postupně osidlovali další oblasti Afriky a posléze i další kontinenty. Ale to je pouze pravděpodobné. O mitochondriální Evě s jistotou víme pouze, že byla žena, která měla nejméně dvě dcery, jejichž potomci přežili do dnešních dní.

4 Co jsou geny Gen je podle klasické genetiky jednotka odpovědná za vznik určité dědičné vlastnosti. Podle dnešních vědomostí je určen úsekem molekuly DNA, který se přepisuje do RNA. Známe 3 typy RNA. Jako strukturní geny označujeme ty, které se přepisují do molekul mrna, protože právě ty určují složení proteinů. Gen se může objevovat v různých alternativních formách alelách. Chromosomy máme v párech (jen pohlavní buňky gamety obsahují jednotlivé chromosomy, aby se jejich spojením při oplození vytvořil pár), takže každý jedinec má dvě alely pro každý gen. Jsou-li obě alely stejné, jedinec je homozygot, jsou-li alely různé, jde o heterozygota. Jak se projevují alternativní alely nám napomohl poznat svými výzkumy GREGOR J. MENDEL už r na základě mnohaletého výzkumu křížení hrachu. Provádějme pokusy s ním: U hrachu je gen určující tvar semen. Označme jeho možné alely A nebo a. Alela A určuje kulatý tvar semen, alela a hranatý. Homozygot AA má kulatá semena, homozygot aa hranatá. Heterozygoti Aa resp. aa mají také kulatý hrášek. Proto alela A se nazývá dominantní a alela a recesivní. U heterozygota se vždy prosadí alela dominantní. Vyzkoušejme si hrášek křížit. Rodiče (P) splňují tyto vlastnosti: Jeden homozygotní rodič má dvě shodné alely pro kulatá semena hrachu (označíme AA). Jeho gamety (pyl i vajíčka v semeníku pestíku) proto mají alelu A. Druhý homozygotní rodič má obě shodné alely pro hranatá semena hrachu (aa). Jeho gamety (pyl i vajíčka v semeníku pestíku) proto mají alelu A. Výsledky křížení (P rodiče, F 1 = první filiální generace): P generace kulatá AA hranatá aa F 1 generace gamety A gamety a kulatá Aa Z těchto rodičů vzniká uniformní heterozygotní potomstvo F 1 první filiální (dceřinná) generace s různými alelami A a a, ale všechno s kulatými semeny. Pokračujme s křížením. Nechť jsou rodiče z generace F 1 : Jeden i druhý heterozygotní rodič má různé alely Aa. Jejich gamety (pyl i vajíčka v semeníku pestíku) proto mají z 50% alelu A a z 50% alelu a. F 1 generace kulatá Aa gamety A nebo a gamety A nebo a F 2 generace kulatá AA kulatá Aa kulatá aa hranatá aa Potomci rodičů pocházejících z F1, tvořící generaci F2 druhou filiální generaci, již nejsou jednotní. Gamety u obou rodičů obsahují se stejnou pravděpodobností alely A nebo a. Dominantní alela se v kulatých semenech projevuje u tří čtvrtin potomstva homozygotů AA a heterozygotů Aa a aa. Hranatá semena má jen jedna čtvrtina potomstva druhé generace homozygoti aa. Pro krevní skupiny existují v populaci alely A, B a 0 (Můžete si pohrát s děděním krevní skupiny podobně jako u tvaru hrášku). homozygot AA - krevní skupina A; homozygot 00 - krevní skupina nula; homozygot BB - krevní skupina B; heterozygot A0 - krevní skupina A, heterozygot B0 - krevní skupina B.

5 Vznikne-li např. křížením rodičů rostlin s bílým květem a červeným květem potomstvo první filiální generace s růžovým květem, hovoříme, že alely pro bílý a červený květ jsou projeví se stejnou měrou jako průměr.

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

Praktická cvičení z biologie Letní semestr

Praktická cvičení z biologie Letní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Letní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky GENETIKA SPINÁLNÍ SVALOVÉ ATROFIE poděkování hlavnímu autorovi: Louise Simard, Ph.D. Professor and Head Department of Biochemistry

Více

Rukověť genetiky pro chovatele potkanů

Rukověť genetiky pro chovatele potkanů Rukověť genetiky pro chovatele potkanů Příručka pro chovatele, kteří by se rádi dozvěděli, jak celá ta věc funguje Bc. Markéta Čacká Praha, 2013 Rukověť genetiky pro chovatele potkanů OBSAH Úvod... 3 Základy

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

A co člověk? 29. Ne jednoduchá linie, ale bohatý keř homininů Cesta ke člověku

A co člověk? 29. Ne jednoduchá linie, ale bohatý keř homininů Cesta ke člověku 88 A co člověk? A co člověk? Náš příběh, jenž začal zrozením života na Zemi, dospěl až ke člověku. Náš genom není principiálně odlišný od genomů našich příbuzných. Ptám se: Je v něm zakódováno naše lidství,

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Prvních dní v životě dítěte Psychomotorický vývoj kojence

Prvních dní v životě dítěte Psychomotorický vývoj kojence prof. Dr. Dr.h.c. Theodor Hellbrügge, prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., dr.h.c., doc. PhDr. Alexandra Archalousová, Ph.D., MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD. Prvních dní v životě dítěte Psychomotorický vývoj

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Genetika populací a. Gentika populací. Autogamická populace

Genetika populací a. Gentika populací. Autogamická populace Genetika populací a člověka Mgr. Aleš RUDA Gentika populací Populace = všichni jedinci téhož druhu, kteří obývají vdaném čase stejné území GENOFOND soubor alel v gametách všech členů populace GENETIKA

Více

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Genetika Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Johann Gregor Mendel * 12.7.1822 Hynčice na Moravě + 9.1.1884 Brno Augustiniánský klášter sv. Tomáše na Starém Brně 1856 zahájil své experimenty s křížením

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

Genetické testování pro zdravotní účely

Genetické testování pro zdravotní účely Genetické testování pro zdravotní účely ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ PŘICHÁZÍ V ÚVAHU GENETICKÉ TESTOVÁNÍ? PROFESIONÁLNÍ GENETICKÉ PORADENSTVÍ CO HLEDÁ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ VAŠE ROZHODNUTÍ Genetické testování pro

Více

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA Jan Šmarda Anotace: Humánní lékařství zná desítky lidských syndromů (většinou pojmenovaných podle jejich objevitelů) vyplývajících z numerických aberací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

ší šířen CYTOGENETIKA

ší šířen CYTOGENETIKA CYTOGENETIKA V této kapitole se budeme zabývat genetickým álem lokalizovaným v buněčném jádře v útvarech zvaných chromosomy. Morfologie chromosomů se dynamicky mění během buněčného děl; v interfázi jsou

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

4. Informační a řídicí systém

4. Informační a řídicí systém 4. Informační a řídicí systém 4.1. Genetický systém 4.1.1. Základy genetiky Základní pojmy Genetický informační systém živého organismu obsahuje stálou informaci předávanou dědičně z rodičů na potomky.

Více

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

GENETICKÉ PŘÍČINY PERCEPČNÍCH SLUCHOVÝCH VAD

GENETICKÉ PŘÍČINY PERCEPČNÍCH SLUCHOVÝCH VAD GENETICKÉ PŘÍČINY PERCEPČNÍCH SLUCHOVÝCH VAD Jak to, že má naše dítě genetickou ztrátu sluchu, když v celé rodině nikdy nikdo neslyšící nebyl?. Už jste byli na genetice? Taky máte connexin 26? Toto jsou

Více