Mitochondrie Buněčné transporty Cytoskelet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mitochondrie Buněčné transporty Cytoskelet"

Transkript

1 Přípravný kurz z biologie Mitochondrie Buněčné transporty Cytoskelet Mgr. Kateřina Caltová

2 Mitochondrie

3 Mitochondrie semiautonomní organely vlastní mtdna, vlastní proteosyntetický aparát a ribozomy endosymbiotická teorie vzniku variabilní počet v různých typech buněk zralý erytrocyt 0, jaterní buňka < 800 lidský oocyt < buňky lidské sítnice 1

4 Mitochondrie drobná zrníčka, někdy také tyčinkovité až vláknité útvary ohraničené dvěma membránami vznikají dělením existujících mitochondrií průměrná délka života - 7 dní 2 samostatné kompartmenty: vnější = intermembránový prostor velká propustnost vnitřní = lumen (obsah se označuje jako matrix) nepropustná pro ionty výběžky kristy (až 5x povrch membrány)

5 Mitochondrie

6 Funkce mitochondrií syntéza ATP v procesu buněčného dýchání buněčné elektrárny ATP palivo pro další procesy v buňce probíhá tu Krebsův cyklus, dýchací řetězec, β- oxidace mastných kyselin navíc se podílí na diferenciaci a smrti buněk, kontrole buněčného cyklu a růstu poškození funkce řada onemocnění

7 K čemu buňka potřebuje energii? chemická práce syntéza makromolekul (glukóza glykogen, aminokyseliny bílkoviny, ), obnova, růst, regenerace buněk mechanická p. pohyb buňky a jejich struktur osmotická p. přenos látek aktivním transportem elektrická p.- vznik a šíření vzruchů v nervových a svalových buňkách

8 ATP energie získaná štěpením živin není využita buňkou přímo, ale ukládá se do makroergních vazeb makroergních sloučenin štěpením vazeb se uvolňuje množství energie adenosintrifosfát ATP (obr.) adenosidifosfát ADP guanosintrifosfát GTP

9 Chemiosmotická teorie syntézy ATP substrátu odebírán vodík ve formě protonů H + a elektronů e - vysokoenergetické e - se předávají enzymům dýchacího řetězce jejich energie je využita k čerpání H + z matrix do intermediárního prostoru vzniká tak protonový gradient jako přenašeče protonů slouží koenzymy NADH, FADH 2 při návratu H + do matrix je energie využita k syntéze ATP S.L. Wolfe: Molecular and Cellular Biology, Wadsworth Publ. Comp.,1993

10 Syntéza ATP je poháněná gradientem ph obsahuje kanál, kterým po spádu ph a napětí proudí H + část enzymu ATP-syntázy se otáčí (rotor) vůči části, která je zanořena v membráně (stator) mechanická energie je převedena na chemickou vazbu ADP + P i ATP

11 ATP syntáza transmembránový přenašeč H + MEZIMEMBRÁNOVÝ PROSTOR vnitřní mitochondriální membrána

12 Mitochondrie - souhrn organely energetického metabolismu metabolizují pyruvát a mastné kyseliny, oxidují acetyl CoA (citrátový cyklus) produkují ATP procesem chemiosmotického spřažení

13 Oxidativní fosforylace vysokoenergetické elektrony (e - ) jsou odebírány substrátu a předávány na přenašeče e - (koenzymy NADH, FADH 2 ) přenašeče předávají e - dále do elektronového transportního řetězce, který syntetizuje ATP pomocí enzymu ATP-syntázy konečný příjemce elektronů je kyslík

14 vnitřní mitochondriální membrána vnější mitochondriální membrána ATP syntáza elektron transportní řetězec citrátový cyklus pyruvát mastné kyseliny pyruvát mastné kyseliny MOLEKULY POTRAVY Z CYTOPLAZMY

15 Respirační řetězec vnitřní mitochondriální membrány mezimembránový prostor cytochrom c vnitřní mitochondriální membrána matrix ubichinon komplex NADH dehydrogenázy komplex cytochromu b c 1 komplex cytochrom oxidázy

16 Respirační řetězec vnitřní mitochondriální membrány 1. NADH dehydrogenáza (komplex I): převezme elektrony z NADH a předá je ubichinonu 2. komplex cytochromů b-c 1 : převezme elektrony z ubichinonu a předá je cytochromu c 3. komplex cytochromoxidázy : převezme elektrony z cytochromu c a přenese je na kyslík za vzniku vody při přesunu elektronů každý komplex zároveň přesune protony H + z matrix do mezimembránového prostoru

17 Elektrochemický protonový gradient MEZIMEMBRÁNOVÝ PROSTOR vnitřní mitochondriální membrána pohyb protonů po spádu membránového potenciálu MATRIX MEZIMEMBRÁNOVÝ PROSTOR vnitřní mitochondriální membrána pohyb protonů po spádu ph gradientu MATRIX

18 Energetická bilance tvorby ATP ČISTÝ VÝTĚŽEK OXIDACE 1 MOLEKULY GLUKÓZY V cytosolu (glykolýza) 1 glukóza 2 pyruváty + 2 NADH + 2 ATP V mitochondrii (pyruvát dehydrogenáza a citrátový cyklus) 2 pyruváty 2 acetyl CoA + 2 NADH 2 acetyl CoA 6 NADH + 2 FADH + 2 GTP Čistý výsledek v mitochondrii 2 pyruváty 8 NADH + 2 FADH2 + 2 GTP

19 Kolik vznikne z 1 molekuly glukózy ATP? Dráha Redukované koenzymy Zisk ATP Glykolýza Substrátová fosforylace Redukce NAD + : Pyruvát AcetCoA (x2) Redukce NAD + : Krebsův cyklus (x2) Substrátová fosforylace Redukce NAD + : 2 NADH 2 NADH 6 NADH Redukce FAD: 2 FADH 2 Elektrontransportní řetězec Oxidace 10 NADH x 2,5 ATP/NADH 25 ATP 2 ATP 2 ATP Oxidace 2 FADH 2 x 1,5 ATP/FADH 2 3 ATP 32 ATP Energie zkonzumovaná na aktivní transport NADH do mitochondrií - 2,5 ATP Celkově 30 ATP

20 Transport látek přes membránu Osmóza

21 Transport látek přes membránu membránový transport - překonávání biomembrány membrána je selektivně propustná (semipermeabilní) typy transportu: pasivní transport - prostá difuze usnadněná difuze aktivní transport - přenašečový endocytóza exocytóza

22 Transport látek přes membrány HYDROFÓBNÍ MOLEKULY MALÉ NENABITÉ POLÁRNÍ MOLEKULY VELKÉ NENABITÉ POLÁRNÍ MOLEKULY IONTY velikost molekuly přítomnost náboje gradient koncentrace membránové transportní proteiny : přenašeče a kanály Umělá lipidová dvojvrstva

23 Transport vody přes membrány proteiny specializované na transport vody přes membránu vodní kanály aquaporiny propouští jen vodu, ne ionty

24 Pasívní a aktivní transport Přenášená molekula Proteinový kanál Přenašeč Lipidová dvojvrstva Gradient koncentrace Prostá difúze Přenos přes kanál Přenos přes přenašeč PASÍVNÍ TRANSPORT AKTIVNÍ TRANSPORT

25 Funkce přenašeče při pasívním transportu změny tvaru (konformace) molekuly přenašeče přenašeč přechází mezi stavy A a B transport látky po koncentračním spádu

26 Aktivní transport proti koncentračnímu spádu nutné dodat energii: spřažením hydrolýzou ATP světelnou

27 Transport glukózy ve střevě vnitřek střeva Spřažení transportu Na+ a glukózy Vysoká koncentrace glukózy Epiteliální buňka Nízká koncentrace glukózy Pasívní přenos glukózy přes přenašeč Mezibuněčná tekutina Vysoká koncentrace glukózy Aktivní transport pomocí specifických přenašečů glukóza se rychle vstřebává do krve i proti koncentračnímu gradientu ve sliznici tenkého střeva (symport, tzn. paralelní transport se sodíkovými ionty, které se vstřebávají ve směru koncentračního gradientu a tím usnadňují transport glukózy proti koncentračnímu gradientu).

28 Sodno-draselná pumpa navázání 3 iontů Na + (1) fosforylace (2) konformační změna (2) přesun Na + přes membránu ven navázání 2 iontů K + (2) defosforylace (3) návrat k původnímu tvaru uvolnění K + do buňky (4) 3 Na + ven a 2 K + dovnitř buňky Na + extracelulární ionty K + intracelulární ionty

29 Osmotické děje I osmóza = přesun vody přes semipermeabilní membránu po koncentračním spádu semipermeabilní membrána propustí vodu, nepropustí rozpuštěné částice

30 Osmotické děje II osmolarita roztoku koncentrace osmoticky aktivních částic roztoky izotonické hypotonické / hypertonické Buňka obsahuje mnoho osmoticky aktivních částic, musí tedy regulovat svoji osmolaritu.

31 Kontrola osmolarity živočišné a bakteriální buňky Aktivně pumpují ven ionty, např. Na + Ježatá normální nabobtnalá praská Červená krvinka Extracelulární prostor hypertonický izotonický hypotonický silně hypotonický

32 Kontrola osmolarity rostlinné buňky pevná buněčná stěna turgor vnitřní tlak vakuola aktivní regulace

33 Kontrola osmolarity - prvoci Kontraktilní vakuola aktivní vypuzování přebytečné vody z buňky

34 Volná difuze Přes lipidovou dvojnou vrstvu Fyzikální jev, není selektivní Rychlost je závislá na koncentraci, teplotě a velikosti molekuly

35 Usnadněná difuze = pasivní přenašečový transport (AK, cukry, fosfátové anionty) rychlost závisí na: koncentračním spádu afinitě přenašeče k substrátu, hustotě přenašečů v membráně rychlosti konformační změny přenašeče možnost regulace př. transport glukózy do buněk ovlivňuje inzulín

36 Aktivní transport vyžaduje transportní proteiny - mohou pumpovat látky i proti koncentračnímu gradientu transport je selektivní - přenašečem je obvykle enzym (tzv. membránové ATP-ázy) vyžaduje energii (přímou hydrolýzou ATP) k uvolnění substrátu nebo k regeneraci konformace přenašeče živá buňka aktivně udržuje určité gradienty

37 Vezikulární transport I transport makromolekul uzavřených ve váčcích (vezikulech) aktivní proces, regulace (ovlivněno fluiditou membrány, cytoskeletem) exocytóza - vezikul putuje z GA k plasmatické membráně a splývá s ní - obsah vezikulu se vylije do mezibuněčného prostoru (krevní bílkoviny, protilátky, hormony, neurotransmitery) pučení - forma exocytózy (některé viry takto opouštějí buňku) Exo - transport ven z buňky

38 Vezikulární transport II endocytóza - plasmatická membrána se vchlipuje do vnitřního prostoru buňky a vytvoří váček (vezikul) fagocytóza ( cellular eating (a)) - buňka pomocí panožek obklopí částici fagozom potravní vakuola (bb imunitního systému (granulocyty, makrofágy), bb v tkáňové kultuře) pinocytóza ( cellular drinking (b)) - buňka pohlcuje část extracelulární tekutiny do malých váčků (probíhá nepřetržitě u všech eukaryontních buněk) Endo transport dovnitř buňky

39 Cytoskelet

40 Cytoskelet kostra buňky vláknité (fibrilární) struktury v buňce nitrobuněčné opěrné a pohybové struktury mikrotubuly mikrofilamenta střední filamenta gia/diplomky/biologia_bunky/cytoskele t.htm

41 Funkce cytoskeletu přeměna energie chemické v energii mechanickou (aktivní pohyb - lokomoční i intracelulární) určuje tvaru buňky, kotví mnohé organely i některé enzymy informační (při uchování a přenosu genetické informace)

42 mikrotubuly Složky cytoskeletu mikrofilamenta intermediární filamenta Espero Publishing, s.r.o.

43 Funkce mikrotubulů (MT) Espero Publishing, s.r.o. mechanická kostra buňky (kortikální MT rostlin, marginální svazky trombocytů a erytrocytů, stresová vlákna bb) výběžky buněk (nervové buňky) určují polaritu buněk (hlavně bb sekrečních) transport uvnitř buňky (vezikulární, neurotransmitery) jsou základem dělicího vřeténka základem řasinek a bičíků

44 Asociované proteiny MT - molekulové motory dyneiny - lokomoce, nitrobuněčný transport (od + k -) kinesiny - nitrobuněčný transport (od - k +) pohání klouzání jednoho mikrotubulu po druhém molekulové motory se mohou vázat k organele a kráčet s ní podél mikrotubulu (např. vezikuly s neurotransmitery se tak dostávají na konec axonů

45 (Mikro)tubulární toxiny kolchicin, kolcemid - brání polymerizaci tubulinu (blokuje dělení buněčného jádra (mitózu) v metafázi polyploidní buňky) vinblastin, vinkristin - vznikají agregáty z nepolymerizovaného tubulinu (cytostatika) taxol - stabilizuje mikrotubuly, brání jejich dynamické přestavbě (cytostatikum)

46 Mikrofilamenta (MF) základní složka - aktin (globulární protein, < 15 % proteinů v eukaryotní buňce) monomer G-aktin polymeruje v F-aktin (řetízek) 2 vzájemně obtočená aktinová vlákna (tloušťka 7 nm) tvoří trojrozměrnou síť pod plazmatickou membránou buňky rozlišuje se + a konec (tady polymerace rychlejší)

47 Asociované proteiny MF fimbrin, filamin, -aktinin - stabilizují svazky mikrofilament (např. stereocilie) gelsolin - fragmentuje mikrofilamenta tropomyosin - stabilizuje aktinomyosinový komplex ve svalových buňkách myosin-molekulový motor jeho aktivace aktinem se projeví posunem myosinu vůči aktinu (10 nm) obr. 22.3; J.Darnell a kol.: Molecular Cell Biology, Scientific Americal Books, Inc., 1990

48 Funkce mikrofilament strukturní - výběžky buněk mikroklky epitelových a vazivových buněk tyčinky sítnice, stereocilie vláskových buněk součást desmosomů kinetická - pohyb bb a organel kontraktilní prstenec (cytokineza) svalový pohyb améboidní pohyb (pseudopodia, lamellipodia, stresová vlákna) cyklóza (proudění cytoplazmy a pohyb organel) účast na endocytóze a exocytóze

49 Mikrofilamenta Espero Publishing, s.r.o. A) mikroklky, B) stresová vlákna, C) améboidní pohyb a pseudopodia D) kontraktilní prstenec

50 Mikrofilamentární toxiny cytochalasin zabraňuje polymeraci aktinu blokuje cytokinezi živočišných bb buňky vícejaderné faloidin stabilizuje mikrofilamenta, brání jejich přestavbě původ: muchomůrka zelená

51 Střední filamenta I vláknité (fibrilární) proteiny (průměr 10 nm) u všech živočišných, rostlinných bb a hub stálá struktura (za fyziologických podmínek je méně dynamická) určují tvar buňky ( buněčná kostra ) určují pozici organel v buňce mechanicky zpevňují tkáň (výběžky nervových bb, mezibuněčná spojení typu desmosomů) Espero Publishing, s.r.o.

52 Střední filamenta II žádný univerzální protein, ale konkrétní pro každý typ diferencovaných bb: cytokeratiny (epitelové bb) neurofilamin (nervové bb) vimentin (ve fibroblastech = bb vazivové tkáně ) vimentin + desmin (ve svalových bb) asociované proteiny - filagrin, synemin, plectin nejsou známé žádné toxiny - střední filamenta se ruší až po částečné proteolýze Poznámka: složky cytoskeletu = kostra asociované proteiny = funkce

53 Děkuji za pozornost

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta Fyziologie živočichů Petr Kočárek OSTRAVA 2005 Recenzenti: RNDr. Jan Kantorek, CSc. - katedra biologie a ekologie PřF OU, Ostrava RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.. I utorský kolektiv: MUDr. Klára Bernášková - kap. 8, 11-14, 16, 17, 20 Ing. Norbert Kříž, CSc. - kap. 1, 2 doc. MUDr. Jarmila Myslivečkové,

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

REPRODUKCE BUNĚK BUNĚČNÝ CYKLUS MITÓZA

REPRODUKCE BUNĚK BUNĚČNÝ CYKLUS MITÓZA REPRODUKCE BUNĚK BUNĚČNÝ CYKLUS MITÓZA REPRODUKCE BUNĚK základní znak života nové bb. vznikají pouze dělením existujících bb. život každé buňky probíhá v reprodukčních cyklech: růst (zdvojení všech buněčných

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

Biologie 11, 2014/2015, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE

Biologie 11, 2014/2015, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE Biologie 11, 2014/2015, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE BUNĚČNÝ CYKLUS PROGRAMOVANÁ BUNĚČNÁ SMRT KONTINUITA ŽIVOTA: R. R. Virchow: Virchow: buňka buňka z buňky, z buňky, živočich živočich z

Více

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK PLASMATICKÁ MEMBRÁNA EUKARYOTICKÝCH BUNĚK Všechny buňky (prokaryotické a eukaryotické) jsou ohraničeny membránami zajišťujícími integritu a funkci buněk Ochrana

Více

Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat, FVHE, VFU Brno

Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat, FVHE, VFU Brno Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat, FVHE, VFU Brno Kontakt: tel: 541562633 e-mail: bartovae@vfu.cz www: http://biology.hostuju.cz/pripravny_kurz_2012-2013_pk3zatzt00/

Více

Deprese, antidepresiva a membrány. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.

Deprese, antidepresiva a membrány. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. Praha 2009 RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 4 1.1. SYNAPTICKÝ PŘENOS NERVOVÉHO SIGNÁLU... 5 1.1.1. Neurony a chemické synapse... 5 1.1.2. Složení, stavba a struktura

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE

ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE STUDIJNÍ OPORA PRO POSLUCHAČE KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA BIOLOGIE JAN IPSER ÚSTÍ NAD LABEM 2005

Více

8 Mikroskopické metody studia struktury a ultrastruktury

8 Mikroskopické metody studia struktury a ultrastruktury 8. Mikroskopické metody 1/9 8 Mikroskopické metody studia struktury a ultrastruktury buněk struktura buňky struktura cytoplazmy cytoskelet imunofluorescenční mikroskopie, fázový kontrast, interferenční

Více

Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka

Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka pro II ročník odborné biologie PřF UK (poznámky k některým, zatím ne ke všem tématům přednášky) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Praha 2004 Text je určen pro

Více

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu POZNÁMKY K IONTOVÉ TEORII DRÁŽDIVOSTI A SYNAPTICKÉHO PŘENOSU (verse prosinec 2002) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Určeno jako doplňkový text pro přednášky Neurobiologie a Molekulární základy dráždivosti

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

POZNÁMKY K METABOLISMU SACHARIDŮ

POZNÁMKY K METABOLISMU SACHARIDŮ POZNÁMKY K METABOLISMU SACHARIDŮ Prof.MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK v Praze Přehled hlavních metabolických cest KATABOLISMUS Glykolysa Glykogenolysa Pentosový cyklus Oxidace

Více

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Téma: Metabolismus eukaryotické buňky Pomůcky: pracovní list, učebnice botaniky Otázky k opakování: Co je anabolismus a co je katabolisimus? Co jsou enzymy a jak

Více

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č. Maturitní téma č. 11 FYZIOLOGIE ROSTLIN Studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků cytologických, anatomických a morfologických. VÝŽIVA ROSTLIN Mezi rostlinou a prostředím probíhá

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

4. Informační a řídicí systém

4. Informační a řídicí systém 4. Informační a řídicí systém 4.1. Genetický systém 4.1.1. Základy genetiky Základní pojmy Genetický informační systém živého organismu obsahuje stálou informaci předávanou dědičně z rodičů na potomky.

Více