DYSTONIE diferenciální diagnostika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYSTONIE diferenciální diagnostika"

Transkript

1 DYSTONIE diferenciální diagnostika Robert Jech Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2 zvýšené napětí svalů dystonie chorea rigidita spasticita gegenhalten stiff-person tetanie myotonie není: fixní kontraktura artrodéza infiltrace svalů myositis, myopatie amyloidosa

3 definice dystonie mimovolní stah jednoho nebo skupiny svalů, který vede k neúčelnému pohybu nebo postuře podle relativně neměnného vzorce chorea mimovolní, rychlé, nepravidelné pohyby, které interferují s volní činností. rigidita zvýšený odpor v celém rozsahu prováděného pohybu příznak parkinsonskému syndromu spasticita rychlostně vázané zvýšení svalového odporu příznak sy. centrálního motoneuronu

4 dystonie vzorec relativně neměnný, agonisté i antagonisté záškuby, třes, stahy, senzorický trik chorea nepravidelné záškuby nepředvídatelnost rigidita neměnný, agonisté i antagonisté vyšší EPR (fenomén ozubeného kola), Fromentův manévr spasticita závisí na rychlosti, pouze antagonisté vyšší EPR (sklapovací nůž, catch ), hyperreflexie a klonus, iritační jevy

5 další syndromy Gegenhalten volní/mimovolní svalová aktivita proti působení exogenní síly zvyšuje se zvyšováním exogenní síly psychogenní poruchy hybnosti katatonie (stupor)

6 další syndromy Stiff-person syndrom subakutně progredující svalový hypertonus převážně axiálně kokontrakce agonistů a antagonistů trvalá klidová aktivita na EMG (i ve spánku) bolest v 70-90% pozitivita anti-gad benzodiazepiny, baklofen imunosuprese, plazmaferéza (Baizabal-Carvallo, Mov Dis 2012)

7 další syndromy Tetanický syndrom bolestivé svalové spasmy zvýšená dráždivost motoneuronů, Trismus, karpopedální spasmy generalizovaný i lokální tetanus Inhibice uvolnění GABA a glycinu hypoparathyreoza hypokalcémie

8 další syndromy myotonie svalová ztuhlost s prodlouženou relaxací hypetrofie nebo atrofie zvýšená excitabilita svalového vlákna porucha dekontrakce, krupobití na EMG membránové myopatie kanálopatie Cl (Thomsen) Kanálopatie Na (paramyotonie) myotonická dystrofie (DM1, DM2) MDS 2013

9 dystonie mimovolní stah jednoho nebo skupiny svalů působící záškuby, neúčelné repetitivní pohyby nebo abnormální držení těla. 3. nejčastější EXPY syndrom může mít řadu příčin.

10 Fenotyp dystonie dystonické postury postižený segment je flektován/stočen podle podélné osy dystonické pohyby pomalé nebo rychlé, kroutivý vzorec konsistentní předvídatelné pohyby dystonický třes zrcadlové pohyby Při volním pohybu fenomén přetečení Tendence k šíření na další segmenty senzorické triky Přirozený pohyb nebo dotyk (Albanese et al. Mov Dis 2013)

11 Nová klasifikace dystonií podle kliniky věk tělesná distribuce dynamika asociace s expy další příznaky podle etiologie idiopatické hereditární získané ze známých příčin (Albanese et al. Mov Dis 2013)

12 Klasifikace podle kliniky věk rané dětství dětství adolescence dospělost pozdní dospělost dynamika stacionární progredující akční diurnální paroxysmální distribuce fokální segmentální mutifokální generalizované (Albanese et al. Mov Dis 2013)

13 Klasifikace podle distribuce fokální cervikální dystonie, blefarospasmus, grafospasmus, oromandibulární dystonie, laryngeální dystonie segmentální dva sousedící segmenty (Meige sy.) multifokální dva a více vzdálených segmentů hemidystonie generalizovaná dystonie st. dystonicus

14 Klasifikace podle etiologie idiopatické sporadické familiární (Albanese et al. Mov Dis 2013)

15 Idiopatické Sporadické izolované (nejčastější) Distribuce fokální (50%) segmentální (35%) generalizovaná (15%) začátek v dospělosti negativní rodinná anamnéza absence jiných neurologických příznaků prevalence cca 30 na

16 Idiopatické sporadické Blefarospasmus fokální dystonie s intermitentním nebo trvalým mimovolním svíráním očních víček (zpravidla oboustranným) působeným stahy m. orbicularis oculi Epidemiologie: 78% všech dystonií častěji ženy věk na začátku let horší se světlem, větrem psychickou zátěží

17 Idiopatické sporadické Cervikální dystonie mimovolní stáčení nebo držení hlavy rotace, inklinace retro či anteflexe hlavy nebo kombinace prevalence 30 na začátek lety ženy : muži (2 : 1) vznik často po úrazu po psychickém vypětí 10 % spontánní remise

18 profesionální dystonie ruky: fokální dystonie vázaná na specifickou činnost grafospasmus dystonie hudebníků pianisté, hráči na strunné nástroje, hráči na dechové nástroje dystonie u specifických činností Psaní SMS, telegrafisté, psaní na stroji/klávesnici, psaní SMS, brusiči, šičky, hráči tenisu, golfu, kulečníku, házení oštěpem, řízení auta,

19 Trupová dystonie camptocormie dystonie břišních svalů + iliopsoas myopatie zádových svalů skolióza hyperlordóza deviace do strany (Pisa sy.) v pozdních stadiích fixovaná může ústit v bizarní typ chůze

20 Idiopatické sporadické degenerativní - sporadické Parkinsonova nemoc Progresivní supranukleární obrna Multisystémová atrofie Kortikobazální degenerace

21 Klasifikace podle etiologie idiopatické sporadické familiární získané DMO poléková toxická vaskulární infekce neoplázie léze funkční (Albanese et al. Mov Dis 2013)

22 Akutní poléková rozvoj akutně po nasazení (či dávky) neuroleptika či derivátu (50% do 48 hodin; 90% do 5-ti dnů) okulogyrní krize terapie vysazení neuroleptika (?!) Rivotril (klonazepam) 1mg i.v. Akineton tbl po dobu 10 dnů, vysazovat pomalu Získané dystonie

23 Získané dystonie tardivní poléková rozvoj po několika týdnech/měsících/letech medikace stereotypie, obličej vysadit neuroleptikum anticholinergikum zhoršuje Benzodiazepiny DBS tardivní

24 Spastická dystonie Spastická dystonie (SD) zvýšené svalové napětí v klidu vede k mimovolním pohybu/postuře, vzniká bez zjevného spouštěcího faktoru vadí hodně, zlepší se pasivním protažením Spasticita zvýšení svalového tonu při rychlém protažení vadí méně není vidět (výjimkou spontánní klonus)

25 Spastická ko-kontrakce Spastická ko-kontrakce spouštěcím faktorem aktivní pohyb mimovolní kontrakce (antagonistů) při volní kontrakci (agonistů) přesměrování pokynů k jiným svalům vadí hodně (alternující pohyby)

26 Funkční dystonie někdy těžké rozpoznat bizarní pohyby a postoje fluktuující nebo intermitentní charakter další typy abnormálních pohybů rytmické pohyby, bizarní chůze, verbální produkce, úlekové reakce, asymetrické grimasování, opistotonus spontánní remise změna vzorce po odvedení pozornosti efekt placeba, sugesce, psychoterapie Pozor na geste antagoniste není důkazem psychogenní dystonie!

27 Klasifikace podle etiologie idiopatické sporadické familiární získané DMO poléková toxická vaskulární infekce neoplázie léze funkční hereditární AD (DYT, HN) AR X-vázané mitochondriální (Albanese et al. Mov Dis 2013)

28 Hereditární dystonie Wilsonova nemoc AR, velký počet mutací začátek mezi lety hromadění Cu v játrech a mozku na počátku: hepatální (35%), neurologická (40%), porucha chování (25%) dystonie (60%) účinná symptomatická léčba (penicilamin, Zinek, B6)

29 hereditární dystonie DYT1 až DYT25 10x vzácnější než sporadické obvykle AD úplná, častěji neúplná penetrance u některých známa mutace nebo lokus u některých znám defektní protein obvykle progresívní generalizovaná dystonie

30 DYT1 AD, 9q penetrance 30-40% delece GAG tripletu, torsin A 50% generalizovaných dystonií s časným začátkem začátek 4-20 let v 95% začíná na končetině, pak se generalizuje (50-90%) rozvoj fixované dystonie není kognitivní deficit

31 DYT5 = DOPA responsivní dystonie (Segawa) AR, (def. cyklohydrolázy, tyrosin hydroxylázy) snížená koncentrace dopaminu ve striatu začátek 6-16 let častěji dívky (4:1) dystonie, parkinsonský syndrom diurnální fluktuace (horší večer) spastická chůze po špičkách výborný efekt L-DOPA a agonistů dopaminu

32 anamnéza Diagnostika rodinná anamnéza -AD, medikace + intoxikace - i anamnesticky (neuroleptika!), komorbidity klasifikace podle kliniky věk distribuce dynamika jiné expy příznaky další symptomy

33 Diagnostika DYT1 (< 26 let, generalizovaná d.) L-DOPA (< 26 let) metabolismus Cu (< let) MRI mozku (strukturální léze, hemidystonie) speciální vyšetření v EXPY centru: Genetika (DYT5, DYT6, DYT11, PKAN, Wilson, HD, SCA3, mitochondriální) Akantocyty, Antifosfolipidové protilátky, metabolické, endokrinologické

34 Dystonie - souhrn syndrom klinická variabilita heterogenní etiologie účinná symptomatická léčba

Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita

Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita (R. Jech, J. Klempíř, P. Havránková, T. Serranová) Robert Jech Jiří Klempíř Petra Havránková Tereza Serranová XIII. kurz EPO - Luhačovice

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

Přednosta kliniky: prof. M UDr. Zdeněk Ambler, DrSc. prof. MUDr. František M achula, CSc. doc. M UDr. Zdeněk K odaňka, CSc.

Přednosta kliniky: prof. M UDr. Zdeněk Ambler, DrSc. prof. MUDr. František M achula, CSc. doc. M UDr. Zdeněk K odaňka, CSc. N eurologická klinika Lékařské fakulty U niverzity K arlovy v Plzni Přednosta kliniky: prof. M UDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Recenze: prof. MUDr. František M achula, CSc. doc. M UDr. Zdeněk K odaňka, CSc.

Více

Botulotoxin a jeho využití v neurologii

Botulotoxin a jeho využití v neurologii Botulotoxin a jeho využití v neurologii MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA MUDr. Blanka Mičánková Adamová, Ph.D. Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Klíčová slova: botulotoxin, terapie,

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

7. Tiky a Touretteův syndrom

7. Tiky a Touretteův syndrom 167 7. Tiky a Touretteův syndrom Evžen Růžička a Joseph Jankovic Tiky jsou náhlé, nepravidelně se opakující, ale stereotypní pohyby (pohybové tiky) nebo zvuky (zvukové tiky), rušící normální aktivitu.

Více

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku MUDr. Miriam Adamovičová 1. LF UK, KDDL Epilepsie Definice: Opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatů Prevalence: U dětí až 4% U dospělých

Více

Dyskinetické syndromy

Dyskinetické syndromy Dyskinetické syndromy dětského věku MUDr. Ondřej Fiala, prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Neurologická klinika Klíčová slova dyskinetické syndromy dûti tremor dystonie

Více

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská TOURETTEŮV SYNDROM Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská 2 Gilles de la Tourette 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Úvod... 5 3. Základní charakteristika

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

Mimokloubní revmatismus

Mimokloubní revmatismus prim. MUDr. Hana Jarošová Revmatologický ústav, Praha Mimokloubní revmatismus Souhrn: Mimokloubní revmatismus se dělí na lokální (burzitidy, tenosynovitidy, entézopatie, úžinové syndromy), regionální (mysofasciální

Více

rok 2010, číslo 1 Květen 2010 Dysport Bulletin

rok 2010, číslo 1 Květen 2010 Dysport Bulletin rok 2010, číslo 1 Květen 2010 Dysport Bulletin Slovo úvodem Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, Je mi ctí Vás přivítat na stránkách prvního letošního čísla Dysport bulletinu, ve kterém Vám přinášíme

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDADAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Symptomatické poruchy řeči u dětí s dětskou mozkovou obrnou Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Bc. Veronika Fizková Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav

Více

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Zdravotní tělesná výchova (ZTV)

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Zdravotní tělesná výchova 1 / 7 Pojem Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Zdravotní tělesná výchova je specifická forma tělesné výchovy (TV) určená pro zdravotně oslabené jedince (tab. 2), tedy jedince zařazené

Více

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice prosinec 2010 březen 2012 Podporováno Výborem Společnosti dětské neurologie ČLS JEP Podporováno

Více

Dysport Bulletin. Be you. mimořádné číslo

Dysport Bulletin. Be you. mimořádné číslo číslo 1 Únor 2013 Dysport Bulletin Be you mimořádné číslo Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,

Více

PARKINSONOVA CHOROBA

PARKINSONOVA CHOROBA 1 PARKINSONOVA CHOROBA Anotace První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech

Více

Kongenitální myopatie

Kongenitální myopatie 188 Kongenitální myopatie MUDr. Josef Kraus, CSc. 1, assoc. prof. Jiří Vajsar MD, MSc, FRCPC 2, doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 3 1 Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Division of

Více

Listopad 2014. číslo 1. Dysport Bulletin. Be you

Listopad 2014. číslo 1. Dysport Bulletin. Be you číslo 1 Listopad 2014 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více