MONITOR. Res Claritatis. Nezařaditelný papež TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Posláním Církve je evangelizace. Katecheze Svatého otce Františka 04

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOR. Res Claritatis. Nezařaditelný papež TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Posláním Církve je evangelizace. Katecheze Svatého otce Františka 04"

Transkript

1 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo / neprodejné Z OBSAHU Posláním Církve je evangelizace. Katecheze Svatého otce Františka 04 Jsme Kainové. První cesta papeže Františka 06 Nepovedená princezna. Svatá Jana z Valois 07 Nespokojenost patera Váchy. Poznámka k článku Dialog s aktivistou 08 TRADICE OTCŮ Z kázání biskupa Anastázia Sinajského ( po roce 700) Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn... abychom mohli proniknout do hlubin tohoto posvátného tajemství, naslouchejme svatému Božímu hlasu, jenž nás neustále z výšin hory svolává. Tam nahoru musíme spěchat, a troufám si říci, že stejně jako Ježíš. On je zde naším vůdcem a naším předchůdcem do nebe a před duchovními zraky budeme spolu s ním zářit, neboť on jakoby obnoví rysy naší duše a připodobní nás k svému obrazu; jako on sám budeme vždy více proměněni a dostaneme účast na Boží přirozenosti, vždy více budeme připraveni pro Boží království. Tam tedy pospěšme, s odvahou a radostí, a vstupme do samého středu oblaku, napodobme Mojžíše a Eliáše nebo Jakuba a Jana. Každý z nás ať je jako Petr, uchvácený Božím zjevením, proměněný tímto skvělým Proměněním, povznesený nad svět, vytržený ze země. Zanechme tělesnosti, opusťme stvoření a obraťme se ke Stvořiteli; jak to u vytržení řekl Petr: Pane, je dobře, že jsme tady. Ano, Petře, opravdu je dobře, že jsme tady s Ježíšem, a dobré je zůstat s ním navěky. Vždyť co přináší více štěstí nebo co je vyššího a vznešenějšího než být u Boha, být mu připodobněn, být ve světle? Kdokoli z nás, má-li v srdci Boha a je proměněn v jeho božskou podobu, určitě zvolá: Dobře, že jsme tady, kde je všechno proniknuto světlem, kde vládne radost, blaženost a štěstí, kde srdce naplňuje jas a pokoj. Zde vidíme Krista, našeho Pána a Boha, zde si on spolu s Otcem vyvolil příbytek, do něhož přichází se slovy: Dnes přišla do tohoto domu spása, zde jsou v Kristu poklady věčného dobra v míře vrchovaté, zde se jako v zrcadle objevují prvotiny a obrazy budoucího věku. Nezařaditelný papež Přes léto, až do září, se nekonají promluvy Svatého otce Františka ve vatikánském Domě svaté Marty; přiznám se, že jsem to přijal s jakýmsi divným ulehčením což je má ostuda. Jeden den řekl myšlenku, která mě ohromila, a cítil jsem, že ji budu muset měsíc zpracovávat. Jenže druhý den řekl další, stejně průraznou. Další den další, další, další... Prostě mu nestačím. Cítím se, jako když se dotýkám elektrického drátu nechráněného bužírkou. Je v něm až něco eschatologického. Říkal jsem si, že čerpá ze zásob a jistě s touto intenzitou přestane. Než jsem pochopil, že nečerpá z Argentiny, ale z Ducha. Je až neuvěřitelně přirozený. Říká Dobrý den a Dobrý večer místo Pochválen buď Pán Ježíš Kristus či Chvála Kristu tomu by jistě měli tleskat všichni ultraliberálové (dále jen UL), jenže jak mají tleskat někomu, kdo zas jindy mluví o ďáblu, jak kdyby nevěděl, že ďábel už neexistuje, že ho zrušil profesor Haag v 70. létech... Pokrokoví latinskoameričtí jezuité o něm rozhlašovali, že patří do devatenáctého, ne do jednadvacátého století ale ultrakonzervativcům (dále jen UK) se rovněž nelíbí a vedou pečlivě seznam jeho hříchů: nechal si požehnat od evangelíka, slavil chanuku se židy... Prostě: dělá zmatek. Usvědčuje bojovníky na obou stranách zákopové fronty mezi UL a UK z pokrytectví. A vůbec všechny, kdo přesně vědí, jak je co správně. Při setkání s bohoslovci řekne, že Dokončení na str. 2 Foto: Flickr, Catholic Church England and Vales Mazur/catholicnews.org.uk (CC BY-NC-SA 2.0)

2 Res Claritatis MONITOR STALO SE Foto: Flickr, Catholic Church England and Vales Mazur/catholicnews.org.uk (CC BY-NC-SA 2.0) Evropa se musí vrátit ke křesťanskému dědictví Když se Litva 1. července 2013 ujala předsednictví Rady Evropské unie, tamější biskupové vyzvali k návratu ke křesťanskému dědictví, na němž je Evropa založena. Připomněli mučedníky z doby komunistické nadvlády, kteří neodporovali Kristu a přikázání lásky k bližnímu ani tváří v tvář smrti. Biskupové uvedli, že skutečný společenský pokrok se měří stavem lidské morálky spíše než velikostí hrubého domácího produktu. Catholic Culture Dokončení ze str. 1 zdrojem smutku je pro mnohé z nich celibát: to proto, že celibát se musí proměnit v duchovní otcovství a mateřství, jinak je člověk smutný kdo má takové katechezi zatleskat? UL nebo UK? Muslimům letos na Zelený čtvrtek umýval nohy. Pokud něco ostře kritizuje, tak to, že duchovní osoby jezdí v drahých autech ( Auto je potřebné ale proč to nejdražší? ). A stejný zmatek zanechává i ve státě. Na první cestu mimo římskou diecézi vyrazil ne do rodné Argentiny ani na Velehrad, nýbrž na ostrov Lampedusa, aby se zastal imigrantů, které přece, jak uzná každý rozumný člověk, dál přijímat nemůžeme... Jenže Duch Svatý není rozumný člověk. PhDr. František Schildberger básník, žurnalista, pedagog, šéfredaktor křesťanského internetového magazínu Skleněný kostel Poselství papeže Františka ke Dni života na Britských ostrovech Papež František vyzývá katolíky žijící v Irsku, Skotsku, Anglii a Wallesu, aby chránili život od početí do přirozené smrti. Činí tak v poselství, které tamním biskupským konferencím zasílá v souvislosti s konáním každoročního Dne pro život. Na Britských ostrovech Den pro život již proběhl ve Skotsku o poslední květnové neděli, jeho oslava se na 28. července chystá v Anglii a Wallesu a konečně o první říjnové neděli se uskuteční také v Irsku. Téma letošních oslav zní: Pečujte o život má to cenu. Tato slova pocházejí z homilie pronesené kard. Bergogliem před osmi lety při mši svaté, kterou slavil k úctě patrona těhotných žen a porodních asistentek. Je jím španělský řeholník a pozdější kardinál svatý Rajmund Nonnatus, který byl podle tradice vyňat z těla své zemřelé matky. Ve svém tehdejším kázání současný papež uvedl: Každý z nás musí pečovat o život a opatrovat jej s něhou a vroucností... Pečovat o život od počátku do konce. Jak je to jednoduché a zároveň krásné... Pokračujte tedy a nedejte se odradit. Chraňte život má to cenu. Také ve svém nynějším poselství Svatý otec vyzdvihuje nevyčíslitelnou hodnotu lidského života a pokračuje: Také ti nejslabší a nejzranitelnější, nemocní, staří, nenarození a chudí jsou mistrovským dílem Božího stvoření. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, který je předurčený k věčnému životu a zasluhuje si nejvyšší úctu. Papež František ujišťuje o své modlitbě za Den pro život na Britských ostrovech a vyslovuje přání, aby lidský život vždy požíval náležité ochrany. RaVat Londýn by měl zastavit novou eugeniku, je nemorální a nebezpečná Velká Británie by se mohla stát první zemí, která schválí techniku vytvoření embrya na principu tří rodičů : matky, otce a dárcovské matky. Plod tak bude mít DNA tří různých lidí. Podle britských vědců pracujících na tomto projektu eliminuje třícestné oplodnění in vitro tzv. mitochondriální onemocnění, řadu genetických vad předávaných pouze z matky na dítě. Vláda kvůli tomu připravuje zákony, které mají být příští rok projednávány v parlamentu. Dr. Pascoal Carvalho, lékař v Mumbaji a člen Papežské akademie pro život, upozorňuje, že schválení takovýchto testů pravděpodobně připraví půdu pro nesprávné využití medicíny a genetickou selekci. Vytváření dětí podle projektu je alarmující, nemorální a nebezpečné. Tyto experimenty jsou návratem eugeniky, říká. A dodává: K rozvoji této techniky bude nutné vytvořit tisíce embryí, s nimiž se pak bude experimentovat. Likvidace embryí při umělém oplodnění znamená ničení lidského života, který je posvátný. Kromě toho, určité hranice již byly překročeny. Již nyní jsme svědky posouvání hranic kvůli jiným technikám souvisejícím s umělým oplodněním. Umělé oplodňování umožňuje lékařům provádět genetické testování před uhnízděním vajíčka. Je umožněn výběr pohlaví a s dalším technickým pokrokem by se mohla provádět i genetická,vylepšení. Asia News RC Monitor si můžete objednat na adrese: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, Praha 5, nebo na internetových stránkách Zde se také můžete zaregistrovat, máte-li zájem o pravidelné zasílání zpráv em. Periodikum je distribuováno zdarma a lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zaslaným darům, které pokrývají náklady na tisk a distribuci. Náklady na jedno číslo jsou přibližně 20 Kč, což za rok činí 440 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dary lze podle 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně. 2 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

3 Res Claritatis MONITOR STALO SE Sýrie belgický katolický kněz a klášter v hledáčku džihádistů Čtyřiasedmdesátiletý belgický katolický kněz P. Daniel Maes z řádu premonstrátských řeholních kanovníků se dostal do hledáčku džihádistických skupin, které jej chtějí odstranit a napadnout poničený klášter sv. Jakuba v Qara, asi 90 km severně od Damašku. Klášter, patřící řeckokatolické diecézi Homs, se nachází na hranici mezi válčícími skupinami. Povstalci jej chtějí obsadit a učinit z něj vojenskou logistickou základnu. Křesťanská komunita v Sýrii je po smrti P. Francoise Murada velmi znepokojena. Veškeré spojení s klášterem je přerušeno. Několik zástupců syrských katolíků zaslalo upozornění agentuře Fides a rodinám mnichů žijících v klášteře sv. Jakuba, kteří pocházejí z devíti zemí, mimo jiné i z evropských států. V poslední době klášter poskytuje přístřeší a pomoc uprchlým rodinám, a to bez ohledu na jejich vyznání. P. Daniel udržuje těsné kontakty se Syřany ve Francii, Belgii a Nizozemsku, kteří prostřednictvím sdružení dobrovolníků posílají humanitární pomoc vysídlencům. Kněz odsoudil etnické čistky prováděné na křesťanech v Kusajru poté, co se města zmocnili povstalci a džihádistické skupiny. Okolní křesťanské vesnice zničili a zabili všechny věřící, které chytili. Jednají podle logiky sektářské nenávisti, napsal agentuře Fides. Po celá desetiletí žili křesťané a muslimové v Sýrii v míru. Neodporuje snad mezinárodnímu právu to, že se zde mohou pohybovat zločinecké gangy a terorizovat civilní obyvatelstvo? Kdo ochrání nevinné a zajistí budoucnost této země? ptá se kněz. P. Maes popisuje současnou situaci v Sýrii takto: Mladí lidé jsou zklamáni, protože jim život určují cizí mocnosti. Umírnění muslimové mají obavy, protože saláfisté a fundamentalisté chtějí zavést totalitní náboženskou diktaturu. Občané se bojí, protože se z nich stávají nevinné oběti ozbrojených gangů. P. Maes uzavírá: Syrský režim už dávno ztratil veškerou důvěryhodnost. V současné chvíli je nejdůležitější umožnit Sýrii přežít. Sami Syřané musí reformovat zemi a přejít ke skutečné demokracii: musí se stát nezávislým národem, který zajistí rovná práva pro všechny. Fides Represe proti křesťanům v Egyptě Po svržení prezidenta Mursího dochází v Egyptě k výbuchům násilností, mezi něž patří také útok na koptskou katolickou farnost sv. Jiří v obci Delgia, jež se nachází asi 60 km od města Minya. Skupiny fanatických islamistů nejprve vyplenily a poté vypálily faru a ostatní církevní budovy. Díky Bohu nikdo nebyl usmrcen ani zraněn, řekl agentuře Fides koptský katolický biskup z Minye, Botros Fahim Awad Hanna, ale zůstáváme v pohotovosti. Útok na farnost sv. Jiří je dosud nejzávažnějším aktem násilí proti křesťanům, k němuž došlo v dramatických chvílích, kterými země prochází. Ale hrozby a výhrůžky křesťanským komunitám v Egyptě zaznívají i na jiných místech. P. Rafic Greiche, mluvčí egyptské katolické církve, v rozhovoru pro AsiaNews vysvětlil důvody, proč katolická a koptská pravoslavná církev podpořily změnu ve vedení země: To, co se děje v Egyptě, není státní převrat. Armáda se rozhodla chránit pokojnou revoluci, kterou vedou mladí Egypťané a podporují ji miliony lidí po celé zemi, řekl P. Rafic Greiche. Kritizoval západní tisk, jež tyto události přisuzuje nespecifikované opozici a rozhodnutí Nejvyšší rady ozbrojených sil (SCAF) pod vedením generála as-sisiho pozastavit platnost ústavy a odstranit prezidenta Mursího popisují jako puč. Podle P. Greicheho je armáda nepolitická. Pouze zprostředkovává jednání mezi politickými stranami. Nový prozatímní prezident Adlí Mansúr, předseda egyptského Nejvyššího ústavního soudu, je technokrat. Slíbil, že jeho dočasná vláda bude koalicí otevřenou všem stranám a složkám egyptské společnosti. Fides, Asia News Další zprávy najdete na internetových stránkách SLOVO KNĚZE Demokracie je na nic, střílejme, volají islamisté po převratu v Egyptě. Tento titulek ze zpráv idnes mne přivádí k úvaze, nakolik je islám slučitelný s demokracií. Vidíme, že snaha Západu převést autoritativní režimy zemí s muslimskou většinou na demokracie se svobodnými volbami končí fi askem a je utápěna v krvi. Po Iráku a Afghánistánu, kde permanentně dochází k teroristickým útokům, přibývá občanská válka v Sýrii a teď výbušná situace v Egyptě. Desítky, stovky, tisíce (v Sýrii sto tisíc) mrtvých s malou nadějí, že se něco v dohledné době změní k lepšímu. K tomu musíme přičíst řádově miliony uprchlíků zvláště z Iráku a Sýrie (povětšinou křesťanů), kteří donedávna žili relativně pokojný a šťastný život, a nyní živoří ve stanech na poušti či v jiných nedůstojných podmínkách v naprosté existenční nejistotě. Intervence západních mocností do států, kde převládá islám, a vyzbrojování místní opozice proti stávajícím vládcům se jeví jako osudová chyba, a to velmi draze vykoupená. Islám si činí nárok na celkové uspořádání společnosti, rodiny i osobního života podle údajné vůle Alláha a nepřipouští demokratickou soutěž jiných životních stylů či žebříčků hodnot. Muslimové, pokud vycházejí z Koránu, nikdy nepřijmou, že např. žena má stejnou lidskou důstojnost jako muž, anebo že nemuslimové nejsou lidi druhé kategorie a že muslim, který přejde k jinému náboženství, nemá být tvrdě potrestán (včetně případné popravy). Navíc ona ta naše demokracie, která se v Asii a Africe vnucuje, je nemocná. Západní většiny rozhodly ve věcech, o kterých se vůbec nemělo hlasovat. Například, že je možné na požádání zavraždit počaté dítě v lůně matky nebo že manželství je prý možné i mezi dvěma muži. To muslimové právem považují za zvrácenost. Ať autokrat či parlament, má především respektovat přirozený zákon. A právě míra shody s přirozeným zákonem, nikoli typ režimu moci určuje úroveň a étos dané společnosti. fr. Pavel Maria OP fr. Pavel M. Mayer OP, dominikánský kněz, magistr noviců 3

4 Res Claritatis MONITOR VÍRA CÍRKVE MISIE Z čítanky Víra Církve sestavené z textů Josepha Ratzingera Masolino da Panicale: Kázání svatého Petra (1427) Foto: Wikimedia Commons Vzrušující a teologií již dlouhou dobu nedostatečně reflektovaná událost, kterou zaznamenávají Skutky apoštolů a která tvoří jejich vlastní teologickou výpověď, je však toto: poselství o Ježíšově království, které zažilo již své první odmítnutí ukřižováním Ježíše a po zmrtvýchvstání bylo ještě jednou nabídnuto, Izrael definitivně odmítl. Od té doby může existovat jedině jako zvěst, která je na cestě k národům. A toto poselství putující k národům nazýváme Církev. Z onoho odmítnutí poselství, jež ho zbavilo domova a přimělo být stále na cestě, vzniklo poslání, misie (jež se ve velmi hlubokém smyslu shoduje s Církví) [ ]. Misie je tedy vyjádřením pozemského bezdomovectví Slova, a právě skrze toto bezdomovectví Slovo patří všem. [ ] Ovšem jaké zvrácenosti přinesly dějiny, jak mnoho viny! A přesto se smysl misií, díky Bohu, nikdy nevytratil. Postavy jako Las Casas, který se neohroženě zasazoval za nenásilnost hlásání, nechyběly v žádném okamžiku misií. A tak, při všech selháních a slabostech, zůstali svědomím kolonizátorů, jedinou brzdou kolonialismu, záštitou lidskosti. A také kvasem sjednocení lidstva: kontakty samotné nesjednocují, sjednocovat může pouze Duch. [ ] Ptáme-li se systematicky po důvodech pro misie, muselo by ovšem být mnoho dodáno. Například to, že jsou potřebné pro sjednocení dějinného vývoje. Že musí probíhat kvůli stálému sebeočišťování křesťanů, k němuž dochází jen v setkávání s druhými. Že musí existovat, protože druzí mají právo na poselství, jehož se nám dostalo. Z tohoto práva plyne naše povinnost vydávat svědectví, aniž bychom spásu druhých činili závislou na našem úsilí, které přesto zůstává naší povinností. Nakonec musíme dojít k tomu, že křesťanská misie nemůže v jádru chtít nic jiného než to, co bylo svatým úkolem Izraele: ve svědectví utrpení a ve službě lásky být světlem národů. Putování Boha k národům, jež se naplňuje v misii, neruší příslib putování národů ke spáse Boha, jež je velkým světlem, které nám svítí ze Starého zákona; je jeho potvrzením. Vždyť spása světa spočívá v rukou Boha, pochází ze zaslíbení, a ne ze zákona. A na nás je dát se pokorně do služby zaslíbení, aniž bychom chtěli být něco víc než neužiteční služebníci, kteří konají pouze svou povinnost (Lk 17,10). Přeložil P. Josef Koláček SJ POSLÁNÍM CÍRKVE JE EVANGELIZACE Katecheze Svatého otce Františka Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Evangelizace je posláním Církve nejenom pro některé, nýbrž je mým, tvým a naším posláním. Běda nám, kdybychom nehlásali evangelium! V Krédu hned po vyznání víry v Ducha Svatého říkáme: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev. Mezi těmito dvěma skutečnostmi víry existuje hluboké pouto: Duch Svatý, který oživuje Církev, totiž řídí její kroky. Bez přítomnosti a nepřetržitého působení Ducha Svatého by Církev nemohla žít a uskutečňovat poslání, které jí Ježíš svěřil, totiž jít a získávat za učedníky všechny národy (srov. Mt 28,18). Evangelizace je posláním Církve nejenom pro některé, nýbrž je mým, tvým a naším posláním. Apoštol Pavel volá: Běda mi, kdybych nehlásal evangelium! (1 Kor 9,16) Každý musí hlásat evangelium, především svým životem. Pavel VI. zdůrazňoval, že hlásání evangelia je skutečně milostí a vlastním povoláním Církve, a ona v něm nachází svou nejvnitřnější totožnost. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium (Evangelium nuntiandi, 14). Pravý hybatel evangelizace Kdo je pravým hybatelem evangelizace v našem životě a v Církvi? Pavel VI. napsal jasně: Duch Svatý on je to, dnes 4 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

5 Res Claritatis MONITOR KATECHEZE SVATÉHO OTCE stejně jako v prvních dobách Církve, kdo působí v každém hlasateli evangelia, který se od něho nechá ovládat a řídit; on mu vnuká slova, jež by ho sama od sebe nenapadla a současně též uschopňuje duši toho, kdo těmto slovům naslouchá, k přijetí radostné zvěsti a hlásaného Božího království (Evangelium nuntiandi, 75). K hlásání evangelia je tedy nezbytné znovu se otevírat horizontu Božího Ducha bez bázně před tím, co žádá a kam nás vede. Svěřme se mu! On nás uschopní žít a dosvědčovat naši víru a osvítí srdce toho, koho potkáme. Taková je zkušenost Letnic: apoštolům shromážděným ve večeřadle spolu s Marií se ukázaly jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali (Sk 2,3 4). Duch Svatý sestoupil na apoštoly, vyvádí je ven z místnosti, kde byli ze strachu zavřeni, vyvádí je z nich samých a proměňuje je na hlasatele a svědky velkých Božích skutků (Sk 2,11). A tato proměna způsobená Duchem Svatým se odráží na zástupu lidí, kteří tam přišli ze všech možných národů pod nebem (Sk 2,5), protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí (srov. Sk 2,5). Jednota a společenství Tady je první významný účinek působení Ducha Svatého, který vede a oživuje hlásání evangelia: jednota, společenství. V Babylonu má podle biblického podání počátek rozptylování národů a zmatení jazyků, plody pýchy a povyšování člověka, který chtěl bez Boha svými vlastními silami vybudovat město a věž, jejíž vrchol bude v nebi (Gn 11,4). Letnicemi byla tato rozdělení překonána. Už není povýšenosti vůči Bohu, ani uzavřenosti jedněch vůči druhým, nýbrž otevřenost Bohu, vycházení a hlásání jeho Slova novým jazykem lásky, kterou Duch Svatý vlévá do srdcí (srov. Řím 5,5), jazykem, který mohou všichni chápat a který lze po jeho přijetí vyjádřit v každé existenci a v každé kultuře. Jazyk Ducha, jazyk evangelia je jazykem společenství, jazykem, který zve k překonání uzavřenosti a lhostejnosti, rozdělení a protikladů. Měli bychom se všichni ptát: jak se nechám vést Duchem Svatým, aby můj život a moje svědectví víry bylo jednotou a společenstvím? Přináším slovo smíření a lásky evangelia do prostředí, ve kterém žiji? Někdy se zdá, jako by se dnes opakovalo to, co se stalo v Babylonu: rozdělení, neschopnost si porozumět, rivalita, závist a sobectví. Co činím svým životem já? Vytvářím kolem sebe jednotu? Anebo rozděluji: řečmi, kritikami, závistí? Co dělám? Mysleme na to. Šířit evangelium znamená, abychom hlásali a jako první žili smíření, odpuštění, pokoj, jednotu a lásku, kterou nám Duch Svatý dává. Vzpomeňme na Ježíšova slova: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem (Jan 13,35). Denně obnovujme důvěru v působení Ducha Svatého, důvěru, že on jedná v nás, je uvnitř nás, dává nám apoštolskou horlivost, pokoj a radost. Girolamo da Cremona: Letnice (1460) Foto: Wikimedia Commons Odvaha Druhý prvek. V den Letnic Petr, naplněn Duchem Svatým, povstává spolu s jedenácti, aby slavnostně (Sk 2,14) a bez okolků (Sk 2,29) hlásal dobrou zvěst Ježíše, který dal svůj život za naši spásu a kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. To je další účinek působení Ducha Svatého: odvaha hlásat novost Ježíšova evangelia všem bez okolků (parresia), nahlas, v každé době a kdekoli. A platí to také dnes pro Církev a každého z nás: ohněm Letnic, působením Ducha Svatého se uvolňují stále nové energie misijního poslání, nové cesty hlásání spásonosného poselství a nová odvaha šířit evangelium. Nikdy se před tímto působením ne uzavírejme! Žijme evangelium pokorně a odvážně! Dosvědčujeme novost, naději a radost, kterou do života vnáší Pán. Cítíme v sobě sladkou a útěchyplnou radost ze šíření evangelia (Evangelium nuntiandi, 80), protože hlásání evangelia, zvěstování Ježíše nám dává radost, zatímco sobectví způsobuje hořkost, sklíčenost a skleslost. Hlásání evangelia pozvedá. Nezbytnost modlitby Jenom načrtnu třetí prvek, jenž je však obzvláště významný: nová evangelizace, Církev, která evangelizuje, musí vždy začínat modlitbou, prosbou o oheň Ducha Svatého, jako apoštolové ve večeřadle. Jedině věrný a intenzivní vztah k Bohu umožňuje vycházet z vlastní uzavřenosti a odhodlaně zvěstovat evangelium. Bez modlitby se naše jednání vyprazdňuje, naše hlásání postrádá duši a není oživováno Duchem. Jak pravil Benedikt XVI., Církev dnes vnímá především vanutí Ducha Svatého, který nám pomáhá a ukazuje správnou cestu. S novým nadšením tedy pokračujme a děkujme Pánu (Promluva na závěr synody, 27. října 2012). Denně obnovujme důvěru v působení Ducha Svatého, důvěru, že on jedná v nás, je uvnitř nás, dává nám apoštolskou horlivost, pokoj a radost. Nechme se od něho vést, buďme muži a ženami modlitby, kteří odvážně dosvědčují evangelium a stávají se v našem světě nástroji jednoty a společenství s Bohem. Přeložil P. Milan Glaser SJ Radio Vaticana (Mezititulky redakce) 5

6 Res Claritatis MONITOR POHLED Z ŘÍMA JSME KAINOVÉ První cesta papeže Františka Svatý otec František slaví mši svatou na ostrově Lampedusa. Foto: Své papežské putování zahájil papež František cestou na Lampedusu. Rychlé rozhodnutí a jen pár hodin v místě určení. Podobně jako když Benedikt XVI. objížděl místa stižená zemětřesením. Tentokrát však nešlo o přírodní katastrofu. Papež František se spěšně vydal na jižní výspu Itálie a Evropy kvůli převládající lhostejnosti k tichému dramatu tisíců lidí, kteří každoročně umírají v mořských vlnách, vydáni na pospas nepoctivým zprostředkovatelům, na přeplněných plavidlech, za nepřízně počasí. Lampedusa je nevelký ostrov mezi Sicílií a Tuniskem. Z geologického hlediska už patří k Africe. Od Tuniska jej dělí jen něco přes sto kilometrů. Donedávna patřila k turistickým rájům. V posledních letech však stále častěji odrazují návštěvníky zprávy o přeplněných lodích, které zde zázrakem přistály či byly zachráněny italskou pobřežní hlídkou. Média ale také přinášejí zprávy o tragédiích, o utonulých vytažených z moře 20 tisíc za posledních pětadvacet let. Odpočívají na zvláštním hřbitově, v hrobech často beze jména. Ti, kteří přežili, se na ostrově dlouho nezdrží. Jejich metou jsou prosperující státy Evropy. Když se pobyt Kultura blahobytu nás činí necitlivými ke křiku druhých, vede ke lhostejnosti vůči druhým, ba dokonce ke globalizaci lhostejnosti. v imigrantských táborech na ostrově protahuje, bouří se a vycházejí do ulic. Poslední taková vzpoura se odehrála doslova v předvečer papežské návštěvy. Obyvatelé Lampedusy nejsou z nového statusu ostrova nadšení. Přesto se už nejednou proslavili hrdinstvím při zachraňování ztroskotaných. Papež neopomenul poděkovat jim za to. Hlavními adresáty návštěvy však nebyli oni. Nejprve se papež vydal za zemřelými. Na hřbitov bezejmenných a pak na moře. Z paluby patrolové lodi, která v posledních osmi letech převezla 30 tisíc živých i mrtvých ztroskotanců, vhodil do vody věnec žlutých a bílých chryzantém a se slovy tolik utrpení se ponořil do modlitby. Doufám, že význam gesta bude pochopen. Není čas k oslavám, nýbrž den pokání a zamyšlení, řekl papež František na lodi. Námořníci mu vyprávěli o dramatech své práce, o velké lodi, která se před dvěma lety roztříštila o skaliska hned vedle přístavu, i o posledním transportu 166 uprchlíků, kteří přistáli pár hodin před papežem. Jen letos přijal ostrov osm a půl tisíce lidí. Papežovo přání, aby cesta měla kající charakter, bylo respektováno. Doprovod byl omezen na minimum, chyběli kardinálové i italští politici. Na ambonu vyrobeném z můstků a kormidel ztroskotaných lodí, s pastorálem téže provenience, se stával novým kapitánem migrantů. Pochmurné rekvizity přebíjely jen evangelijní symboly: pět chlebů a dvě ryby, z nichž Kristus dal najíst všem potřebným. V kající liturgii zaznělo čtení z Geneze o Kainu a Ábelovi. Kde je tvůj bratr? Hlas jeho krve stoupá až ke mně říká Bůh. Ta otázka není určena jiným, obrací se ke mně, k tobě, ke každému z nás. Tito naši bratři a sestry chtěli vyjít z těžké situace, nalézt trochu rovnováhy a pokoje... a nalezli smrt... Jejich hlasy stoupají až k Bohu, říkal papež. Kdo z nás nad nimi plakal?... Globalizace lhostejnosti nás zbavila schopnosti plakat! pokračoval František v homilii plné těžkých otazníků. Hotové odpovědi na problém emigrace nejsou. Situaci uprchlíků nevyřeší ani otevření hranic západní civilizace. Slovy deklarací lze říct, že právo na politický azyl mají miliardy lidí. Stačí připomenout Čínu. Vatikánské dokumenty o migrantech proto stále častěji mluví o právu neemigrovat. Nejde samozřejmě o to, aplikovat ho v situaci, kdy se přede mnou někdo topí a potřebuje pomocnou ruku. Dlouhodobě však je nutné usilovat o to, aby se sama potřeba emigrace snížila na minimum. Krzysztof Bronk Krzysztof Bronk, redaktor a publicista 6 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

7 Res Claritatis MONITOR CÍRKEV VÍTĚZNÁ NEPOVEDENÁ PRINCEZNA Svatá Jana z Valois Nepohádková princezna, která ze svého zpackaného života vystavěla příběh s tím nejlepším možným koncem. Nevynikala krásou světskou, ale duchovní: láskou k Bohu a schopností odpouštět. Legendy o dávných světcích nám někdy mohou připomínat pohádky. Zvlášť pokud se týkají příslušníků vládnoucích rodů. Ty najdeme v každé zemi především v dobách úsvitu křesťanství. Ale i monarchie se staletou křesťanskou tradicí občas vydají z řad svých panovnických rodin světce. Vzpomeňme například na svatého krále Ludvíka nebo princeznu Anežku. Pokud se chystáme seznámit s příběhem některé ze svatých princezen, tak budeme tu pohádku trochu očekávat. Pohádku o krásné dámě, obletované dvornými rytíři, která přes všechna obdarování, přízeň a pozemské štěstí měla stále před očima věčný Cíl. Nebo mu dokonce dala absolutní přednost, když uposlechla volání k řeholnímu životu. Život princezen, ani těch svatých, ale nemusí být pohádkový. I královská dcera mohla stát na své životní cestě, která má být cestou lásky k Bohu a bližním, před úplně jinými výzvami. Příkladem dokonale nepohádkového osudu může být Jana z Valois, dcera francouzského krále Ludvíka XI. Nemilované dítě Jana se narodila v roce Byla v pořadí už pátým dítětem svých rodičů. V době jejího narození ale žila jen o tři roky starší sestra Anna. I Jana rané dětství přežila, ale radost svým rodičům příliš nedělala. Podle mnohých zpráv byla už od narození postižená. Jak rostla, byla její tělesná nedostatečnost čím dál patrnější. Princezna byla velmi malá, snědá, shrbená, kulhala, jedno rameno nosila výš. A krásu její tváře rozhodně žádný pěvec neoslavoval. Přes zjevné postižení byla Jana téměř okamžitě po narození zahrnuta do dynastických plánů svého otce. Rodu v tuto chvíli chyběl mužský dědic (to se ale později změnilo), princezna proto byla zaslíbena teprve dvouletému bratranci Ludvíkovi Orleánskému, pravděpodobnému nástupci. Podle mnohých svědectví představovala nepovedená, nemilovaná dcera pro otce opravdu jen nástroj politických cílů. Neměl ji rád a dával jí to najevo. Svatá Jana z Valois. Foto: Wikipedia Nenáviděná manželka Svatba se uskutečnila hned, jak to bylo možné, tedy v Janiných dvanácti letech. Nejen Jany, ale ani Ludvíka se na jeho názor nikdo neptal. A tak se z nemilované dcery stala nenáviděná manželka. Začalo více než desetiletí trvající soužití ambicióz ního mladíka a té černé hrbaté, jak prý také svou ženu označoval. Vedou dva víceméně samostatné a nesouměřitelné životy. Ludvík si užívá mládí, jak jen to jde, a pokud možno bez své ženy. Jana svůj čas čím dál víc věnovala Bohu a Matce Boží. Děti neměli. Přes to všechno Jana stála pevně manželovi po boku. Podporovala ho ve sporu se svým mladším bratrem a novým králem Karlem, osobně ho ošetřovala, když onemocněl. Jeho náklonnost ale nezískala. Ale přece jen se v jednu chvíli zdálo, že její život bude spojen i s pozemským uznáním a slávou. V roce 1498 se totiž smrtelně zranil král Karel a po něm na trůn nastoupil jako Ludvík XII. Janin manžel. Ona se stala královnou. Jenže... Ludvík, kterému se do svatby s Janou nikdy nechtělo, byl teď král. A král může svou moc použít i k tomu, aby se zbavil nechtěné ženy. Ihned začal usilovat o zrušení manželství. Nebylo prý naplněno. Jana to popřela. Ludvík tedy zásobil soud i veřejnost podrobnými a nelichotivými informacemi o manželčině tělesném stavu. Můžeme tušit, že svou při podpořil řadou politických a možná i finančních argumentů. Není tedy divu, že papež Alexandr VI., Rodrigo Borgia, mu dal za pravdu. Osvobození pro Boha Jana jako odstupné získala vévodství Bourges, kam přesídlila, a titul vévodkyně. Zdánlivé životní ztroskotání ji ale osvobodilo k plnému nasazení pro Toho, který nikdy nezradí, a v jehož očích se krása člověka měří dokonalejšími měřítky, než jsou ta naše. Novému začátku pomohla tím, že dokázala odpustit svému muži. A pak dala svůj život do služeb chudých a nemocných. Těch, kteří byli shrbeni pod ještě těžšími břemeny, než bylo to její. Navenek ošklivá, ale uvnitř krásná princezna odevzdala svůj život Bohu v pověsti svatosti 4. února V tento den si také Církev připomíná její památku. 7

MONITOR. Res Claritatis. Pozvání na hostinu TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Církev je matkou naší víry. Katecheze Svatého otce Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Pozvání na hostinu TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Církev je matkou naší víry. Katecheze Svatého otce Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 18 29. 9. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Církev je matkou naší víry. Katecheze Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavená

Více

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 17 16. 9. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. 04 Mučedník pravdy. Blahoslavený

Více

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 12 21. 6. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Svoboda se stává agresivní

Více

MONITOR. Res Claritatis. Jen žádný duchovní boj TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vyprosme si dar slz. Homilie papeže Františka z Popeleční středy 04

MONITOR. Res Claritatis. Jen žádný duchovní boj TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vyprosme si dar slz. Homilie papeže Františka z Popeleční středy 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 4 1. 3. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Vyprosme si dar slz. Homilie papeže Františka z Popeleční středy 04 Matka Otce vlasti. Česká a polská

Více

Májové pobožnosti 2014

Májové pobožnosti 2014 Májové pobožnosti 2014 (Generální audience papeže Františka) 1. Společná modlitba upevňuje rodinný život (1. 5. 2013) Mt 13, 53-55 dnes, prvního května, si připomínáme sv. Josefa dělníka a začínáme měsíc,

Více

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12.

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 13 5. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj, který dává Ježíš, je pro všechny. Homilie papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavený

Více

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 14 10. 7. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. 04 Primát v praxi. Budoucnost Církve

Více

Mučedníci komunismu: Biskup Ioan Bălan 07 Setrvat v Kristově pravdě o svátostném manželství 08 Arménský církevní učitel a naše země 12

Mučedníci komunismu: Biskup Ioan Bălan 07 Setrvat v Kristově pravdě o svátostném manželství 08 Arménský církevní učitel a naše země 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 9 10. 5. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Navrátit vážnost manželství a rodině. Katecheze papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Biskup

Více

Mučedníci komunismu: Blahoslavený János Scheffler 08 Šťastné manželství je prosté 10 Trojský kůň v České republice 11. Církev jako dekorace

Mučedníci komunismu: Blahoslavený János Scheffler 08 Šťastné manželství je prosté 10 Trojský kůň v České republice 11. Církev jako dekorace Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 13 29. 6. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Duch Svatý osvobozuje naše srdce. Z homilií Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavený

Více

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte.

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 14 19. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Radost žít v rodině. Homilie papeže Františka 04 Benedikt XVI.: Západní hudba je pro mne důkazem

Více

O Iráku bez křesťanů 07 Koncil a víra raněná rokem 68 10 Pohled na liturgii: Univerzální liturgie 12. Boj o lidskou duši

O Iráku bez křesťanů 07 Koncil a víra raněná rokem 68 10 Pohled na liturgii: Univerzální liturgie 12. Boj o lidskou duši Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 2 1. 2. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Rodina dnes potřebuje ochranu. Homilie papeže Františka 04 O Iráku bez křesťanů 07 Koncil a víra

Více

Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel Spinola 07 Volby 2013 Vítězství nečitelných 09 Dítě na okraji společnosti. Bankéři a dítě 10. Žízeň po živé vodě

Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel Spinola 07 Volby 2013 Vítězství nečitelných 09 Dítě na okraji společnosti. Bankéři a dítě 10. Žízeň po živé vodě Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 21 10. 11. 2013 / neprodejné Z OBSAHU O společenství svatých. Katecheze Svatého otce Františka 04 Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

Mučedníci komunismu: Biskup Áron Márton 06 Pohled na liturgii: Od osvícenství k romantismu 09 Měsíc na východní Ukrajině půl roku od Majdanu 11

Mučedníci komunismu: Biskup Áron Márton 06 Pohled na liturgii: Od osvícenství k romantismu 09 Měsíc na východní Ukrajině půl roku od Majdanu 11 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 17 14. 9. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Důvěřujme v moc Kristova kříže. Homilie Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu: Biskup Áron

Více

Zase tu máme sexuální výchovu! 06 Elisabeth Badinterová: Zhanobení mateřství 09 Bůh ve svátostech. Kněžství Nového zákona 11

Zase tu máme sexuální výchovu! 06 Elisabeth Badinterová: Zhanobení mateřství 09 Bůh ve svátostech. Kněžství Nového zákona 11 Res Claritatis MONITOR zpravodajský týdeník ročník VII., číslo 22 13. 6. 2010 / neprodejné Z OBSAHU O poslání kněze posvěcovat. Promluva Benedikta XVI. k Roku kněží 04 Zase tu máme sexuální výchovu! 06

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

Jen jedno je třeba. Marie Filomena Dolanská 07 Egyptské ženy: ohrožené, ale plné naděje 09 Dítě na okraji společnosti. Kdo se v tom má vyznat 12

Jen jedno je třeba. Marie Filomena Dolanská 07 Egyptské ženy: ohrožené, ale plné naděje 09 Dítě na okraji společnosti. Kdo se v tom má vyznat 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 7 6. 4. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Pást s láskou Pánovo stádce. Katecheze Svatého otce Františka 04 Jen jedno je třeba. Marie Filomena

Více

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný?

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný? Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 11 1. 6. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Duch Svatý rodí harmonii. Homilie Svatého otce Františka v Ammánu 04 Mučedníci komunismu. Blahoslavený

Více

MONITOR. Res Claritatis. Osvobozený pohled TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Naší revolucí je evangelizace. Homilie papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Osvobozený pohled TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Naší revolucí je evangelizace. Homilie papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 15 2. 8. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Naší revolucí je evangelizace. Homilie papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavený Josafat

Více

MONITOR. Res Claritatis. Kříž, jediná naděje TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Milosrdenství, nikoli odsouzení. Homilie papeže Františka 05

MONITOR. Res Claritatis. Kříž, jediná naděje TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Milosrdenství, nikoli odsouzení. Homilie papeže Františka 05 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 6 29. 3. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Milosrdenství, nikoli odsouzení. Homilie papeže Františka 05 Byl jsem bez domova, a ujali jste

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 8 23. duben 2009 neprodejné Z OBSAHU Zmrtvýchvstání není mýtus..., str. 4 AIDS nepříjemná pravda..., str. 8 Summit G 20, summit NATO, str. 12 Zpívejme

Více

Teror v Pákistánu 08 Pohled na liturgii: Nepřizpůsobovat se světu 10 Jak se daří dětem ve světě měnící se rodiny? Rozhovor s Laurou Lippmanovou 13

Teror v Pákistánu 08 Pohled na liturgii: Nepřizpůsobovat se světu 10 Jak se daří dětem ve světě měnící se rodiny? Rozhovor s Laurou Lippmanovou 13 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 22 23. 11. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Církev: Kristovo tělo. Katecheze papeže Františka 04 Teror v Pákistánu 08 Pohled na liturgii:

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 3 9. 2. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Putovat v Duchu Svatém. Katecheze Svatého otce Františka 04 Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci

Více

MONITOR. Res Claritatis. Národní dluh TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Základní prvky křesťanské existence. Homilie Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Národní dluh TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Základní prvky křesťanské existence. Homilie Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 4 20. 2. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Základní prvky křesťanské existence. Homilie Benedikta XVI. 04 Ryba se kazí od hlavy. Nad manifestem

Více

MONITOR. Res Claritatis. Svátek světla, nikoli tmy TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Duch Svatý vždycky řídil tuto loďku. Promluva papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Svátek světla, nikoli tmy TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Duch Svatý vždycky řídil tuto loďku. Promluva papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 21 9. 11. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Duch Svatý vždycky řídil tuto loďku. Promluva papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Mons. Augustin

Více

MONITOR. Res Claritatis. Pán dějin TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Pán dějin TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 23 7. 12. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04 Někteří biskupové se nechali zaslepit.

Více

Novoroční slovo biskupa Andrease Launa. Vídeňský kardinál Christoph Schönborn prohlásil v roce 2008 ve svém kázání v Jeruzalémě,

Novoroční slovo biskupa Andrease Launa. Vídeňský kardinál Christoph Schönborn prohlásil v roce 2008 ve svém kázání v Jeruzalémě, Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 1 9. 1. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Co jiného hledá naše srdce... Vánoční poselství Benedikta XVI. 04 Pohled z Říma: Bez zpytování

Více