PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni s výhradou následných změn a úprav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni 28.4.09 s výhradou následných změn a úprav"

Transkript

1 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni s výhradou následných změn a úprav HLAVNÍ PROGRAM - SEKCE LÉKAŘŮ Středa 13. května 11:00 11:05 Zahájení XXXVII. Májových hepatologických dnů 11:05 12:05 1. PROGRAMOVÝ BLOK Virové hepatitidy I Předsedající: Jan Šperl, Petr Husa 1. ANTI-HCV NEGATIVITA U HIV-INFIKOVANÝCH PACIENTŮ S VIROVOU HEPATITIDOU C. Aster V, Machala L, Rozsypal H, Staňková M 2. HEPATITIDA TYPU D ZÁCHYT PRVNÍCH PŘÍPADŮ V POPULACI INJEKČNÍCH UŽIVATELŮ DROG V PRAZE. Krekulová L, Řehák V, König J 3. EPIDEMIE HEPATITIDY TYPU A MEZI INJEKČNÍMI UŽIVATELI DROG V PRAZE V ROCE Řehák V, Krekulová L 12:15 13:35 Oběd pro účastníky na pozvání firmy Schering-Plough, pořadatele symposia 13:35 14:35 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY SCHERING-PLOUGH 14:35 16:00 2. PROGRAMOVÝ BLOK Virové hepatitidy II Předsedající: Stanislav Plíšek, Petr Urbánek 4. PREVALENCIA A RIZIKÁ VZNIKU CHRONICKEJ HEPATITÍDY C/B A HIV V RESOCIALIZAČNÝCH ZARIADENIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Belovičová M, Cymbalová D, Jašková A a kolektiv 5. CYKLOSPORIN A ZABRÁNÍ FLARE-UP AUTOIMUNNÍ HEPATITIDY PŘI PROTIVIROVÉ LÉČBĚ CHRONICKÉ HEPATITIDY C (KAZUISTIKA). Šperl J, Fraňková S, Špičák J 6. ÚSPĚŠNÁ LÉČBA PORPHYRIA CUTANEA TARDA U PACIENTKY S CHRONICKOU HEPATITIDOU C PO TRANSPLANTACI LEDVINY. 1

2 Fraňková S, Šperl J, Burgelová M, Subhanová I, Špičák J 16:00 16:15 Přestávka občerstvení s kávou 16:00 17:35 3. PROGRAMOVÝ BLOK Základní výzkum I. Předsedající: Libor Vítek, Zuzana Červinková 7. MODULACE EXPRESE A AKTIVITY HEMOXYGENÁZY U HCV INFEKCE. Subhanová I, Muchová L, Leníček M, Vítek L, Vreman H. J, Lukšan O, Zima T, Urbánek P 8. AKTIVITA HEMOXYGENÁZY U ESTROGENY INDUKOVANÉ CHOLESTÁZY: PROTICHŮDNÝ VLIV ESTROGENŮ A ŽLUČOVÝCH KYSELIN. Váňová K, Leníček M, Zelenka J, Juklová M, Černý D, Farghali H, Vítek L, Muchová L 9. MODULACE HEMOXYGENASY-1 OVLIVŇUJE INTENSITU ZNAČENÍ GM1 GANGLIOSIDU V POTKANÍCH JÁTRECH. Šmíd V, Petr T, Šmídová J, Hůlková H, Muchová L, Vítek L, Šmíd F 10. POHLAVNÍ ZRALOST PODMIŇUJE A HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA VYVOLÁVAJÍ MANIFESTACI SYNDROMU CHOLELITIÁZY Z NÍZKÝCH FOSFOLIPIDŮ. Jirsa M, Bronský J, Jirásek T, Šperl J, Dvořáková L, Budišová L, Šmajstrla V, Horák J, Nevoral J, Hřebíček M 11. JSOU JÁTRA POSTIŽENÁ STEATÓZOU CITLIVĚJŠÍ K AKUTNÍMU TOXICKÉMU POŠKOZENÍ THIOACETAMIDEM? Kučera O, Křiváková P, Lotková H, Roušar T, Garnol T, Tyčová V, Červinková Z 17:45 19:45 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ROCHE Občerstvení pro účastníky na pozvání pořadatele symposia Čtvrtek 14. května 08:15 11:00 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS I. ČÁST Předsedající: Petr Hůlek, Pavel Trunečka 08:15 08:25 ZAHÁJENÍ POSTGRADUÁLNÍHO KURZU. Petr Hůlek 08:25 08:55 NEUROLOGICKÉ PROJEVY JATERNÍ CHOROB. Jitka Bušková 08:55 09:25 PORUCHY HEMOSTÁZY U JATERNÍCH ONEMOCNĚNÍ. Petr Cieslar 09:25 09:55 CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ JATER V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII. Tomáš Binder 09:55 10:25 KOŽNÍ ZMĚNY DOPROVÁZEJÍCÍ NEMOCI JATER. 2

3 Petra Cetkovská 10:25 10:55 AUTOIMUNITNÍ REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ S JATERNÍ MANIFESTACÍ. Radim Bečvář 11:00 13:10 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY MEDICOM INTERNATIONAL Komplexní řešení chronické hepatitidy B nukleotidovými antivirotiky. Předsedající: prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Program symposia Adefovir stále důležitý pro léčbu chronické hepatitidy B. Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Tenofovir versus adefovir v léčbě chronické hepatitidy B. Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. První zkušenosti s léčbou tenofovirem- kazuistiky. MUDr. Soňa Fraňková Součásti symposia je společný oběd pro účastníky na symposiu na pozvání firmy Medicom International. 13:20 14:20 PERORÁLNÍ VIROSTATIKA A JEJICH POSTAVENÍ V TERAPII CHRONICKÉ HEPATITIDY B Sympozium na počest prof. RNDr. A. Holého, DrSc, Dr.h.c. 14:20 14:35 Technická přestávka 14:35 15:35 SATELITNÍ SYMPOSIUM PRO.MED.CS Praha a.s. Předsedající: prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Program symposia Metabolismus žlučových kyselin ve zdraví a nemoci. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D, MBA, IV.interní klinika a Ústav biochemie a laboratorní diagnostiky. Funkční a metabolické důsledky resekce tenkého střeva pro Crohnovu nemoc. Diagnostické a léčebné možnosti. prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Klinické centrum ISCARE, Praha 15:35 16:15 Přestávka občerstvení s kávou pro účastníky na pozvání Bristol-Myers Squibb, pořadatele symposia 16:15 17:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM BRISTOL-MYERS SQUIBB Aktuální pohled na použití entecaviru v léčbě Chronické Hepatitidy B. Předsedající: P. Husa, P. Urbánek, J. Šperl, S. Fraňková Program symposia Entecavir a jeho postavení v rámci standardů léčby CHB. P. Husa Prevence vzniku virové rezistence při terapii chronické HBV infekce. P. Urbánek První zkušenost s entecavirem v České Republice. J. Šperl, S. Fraňková, P. Urbánek 17:15 17:20 Technická přestávka 17:20 18:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM SPONZOROVANÉ FIRMOU ASTELLAS PHARMA Tisíc transplantací jater v České republice. Program symposia 1. Úvod: Tisíc transplantací jater v České republice MUDr. Pavel Trunečka, CSc., 3

4 2. Historie transplantací jater ve světě a v České republice MUDr. Pavel Studeník, CKTCH Brno 3. Transplantace jater současnost a perspektivy MUDr. Pavel Trunečka, CSc., 4. Technika transplantace jater videoprojekce prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., Součástí programu sympozia bude představení publikace Transplantace jater autorů P. Trunečky a M. Adamce. Sympozium bude zahájeno uvítacím koktejlem v kongresovém sále. 18:20 18:30 Slavnostní vyhlášení cen ČHS 18:30 19:00 Plenární schůze ČHS 20:00 00:30 Společenský večer Pátek 15. května 08:30 09:30 Diskuse u posterů 09:30 11:00 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS II. ČÁST Předsedající: Jiří Ehrmann, Zdeněk Mareček 09:30 10:00 ANESTEZIE U PACIENTŮ S JATERNÍ CIRHÓZOU. Eva Kieslichová 10:00 10:30 KLINICKÝ VÝZNAM FUNKCE JATER PRO OSUD LÉKŮ U ČLOVĚKA. František Perlík 10:30 11:00 PSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S JATERNÍM ONEMOCNĚNÍM. Michaela Hůlková 11:00 11:15 Přestávka občerstvení s kávou 11:15 12:45 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS III. ČÁST Předsedající: Radan Brůha, Jan Lata 11:15 11:45 EXTRAHEPATÁLNÍ OBSTRUKCE PORTÁLNÍ ŽÍLY JAKO SOUČÁST SYNDROMU TROMBÓZY PORTÁLNÍ ŽÍLY. Petr Hůlek 11:45 12:15 HEPATOBILIÁRNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY. Vladimír Zbořil 4

5 12:15 12:45 DIABETES MELLITUS U NEMOCNÝCH S JATERNÍ CIRHÓZOU. Tereza Havrdová 12:45 13:45 Přestávka oběd 13:45 15:25 4. PROGRAMOVÝ BLOK Základní výzkum II Předsedající: Zuzana Červinková, Pavel Trunečka 12. REGENERACE JATER PO PARCIÁLNÍ HEPATEKTOMII V JÁTRECH POSTIŽENÝCH NEALKOHOLOVÝM ZTUKOVATĚNÍM U POTKANA. Garnol T, Kučera O, Křiváková P, Lotková H, Roušar T, Červinková Z 13. VLIV FLUVASTATINU NA OMEZENÍ ROZVOJE CHOLESTATICKÉHO POŠKOZENÍ JATER V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ DÁVCE. Lotková H, Křiváková P, Kučera O, Roušar T, Kohoutek L, Tyčová V, Červinková Z 14. OXIDAČNÍ STRES U OBSTRUKČNÍ CHOLESTÁZY. Muchová, L, Leníček M, Váňová, K, Zelenka, J, Juklová, M, Vejražka, M, Vítek, L 15. HODNOCENÍ OXIDAČNÍHO STRESU U PACIENTŮ S WILSONOVOU CHOROBOU CELKOVÁ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA JE NIŽŠÍ VE SROVNÁNÍ S KONTROLAMI. Brůha R, Vítek L, Jirásková A, Leníček M, Martásek P, Petrtýl J, Urbánek P, Švestka T, Mareček Z 16. HISTOCHEMICKÁ DETEKCE GM1 GANGLIOSIDU V JATERNÍCH ŘEZECH POTKANA POUŽITÍM CHOLERA TOXINU B PODJEDNOTKY PO RŮZNÝCH TYPECH FIXACE. Petr T, Šmíd V, Šmídová J, Hůlková H, Muchová L, Jirkovská M, Vítek L, Šmíd F 15:25 16:25 5. PROGRAMOVÝ BLOK Varia Předsedající: Petr Hůlek, Petr Urbánek 17. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY AUTOIMUNITNÍ HEPATITIDY. RIZIKOVÉ FAKTORY RELAPSU ONEMOCNĚNÍ. Hejda V 18. NEINVAZIVNÍ DETEKCE JATERNÍ FIBRÓZY. Aiglová K 19. PROBLEMATIKA BILIÁRNÍ ATRÉZIE V LETECH V ČESKÉ REPUBLICE. Kotalová R, Bláhová K, Nevoral J, Rygl M, Šnajdauf J, Keil R 16:25 ZÁVĚR XXXVII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ Vyhlášení ceny za nejlepší poster XXXVII. MHD 5

6 PARALELNÍ PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER V HEPATOLOGII Zahájení programu sesterské sekce POŠKOZENÍ JATER LÉKY DOPORUČENÍ PRO PRAXI SESTER. Šperl J AKUTNÍ JATERNÍ SELHÁNÍ A TRANSPLANTACE JATER. Holcová E, Sedláková V, Pelikánová V FN Brno-Bohunice RESEKCE JATER, INDIKACE, AUTOTRANSFUZE, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A TECHNIKA VÝKONU. Šišková D, Havlíčková T TRANSPLANTACE TENKÉHO STŘEVA. Letáková L ASCITES. Drexlerová B, Stejskalová P FN Olomouc ENCEFALOPATIE A OŠETŘOVÁNÍ PACIENTŮ S TÍMTO ONEMOCNĚNÍM. Baloghová A, Dvořáčková H Přestávka občerstvení KAZUISTIKA PACIENTA S DĚDIČNOU TYROSINÉMIÍ. Hrábková D, Ráztočná V FUNKCE LEDVIN VE VZTAHU K TRANSPLANTACI JATER. Gottfriedová H TROMBÓZA PORTÁLNÍ ŽÍLY. Koutníková E, Benešová I, Šimůnková M FN Hradec Králové 6

7 TIPS Z POHLEDU SESTRY NA VASOGRAFICKÉM PRACOVIŠTI. Šimůnková M, Benešová I, Koutníková E FN Hradec Králové OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNOU SE ZAVEDENÝM TIPS PŘI BUDDEOVĚ CHIARIHO SYNDROMU. Wasyliwová V FN Hradec Králové METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ JATER. Fraňková S POUŽITÍ KLIPOVAČŮ V PRAXI. Kubů H FN Motol Praha Oblečení pro zdravotníky Prezentace firmy ALTREVA 20:00 00:30 Společenský večer Pátek 15. května PRÁCE S PACIENTY NAKAŽENÝMI VIROVOU HEPATITIDOU C. CHOVÁNÍ, PREVENCE. Hornyšová T SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K RIZIKOVÝM PACIENTŮM. Krčová I POUŽITÍ UZAVŘENÉHO SYSTÉMU NA ODVOD TEKUTÉ STOLICE. Hasalová Z, FN Brno Bohunice, Čamková K, FN Ostrava 10:30 Závěr programu sekce. POSTEROVÁ SEKCE 1. VLIV ETANOLU NA EXPRESI MOLEKUL ÚČASTNÍCÍCH SE TRANSPORTU NETRANSFERINOVÉHO ŽELEZA U LIDSKÉ HEPATOCELULÁRNÍ LINIE HEP-G2. Balušiková K, Neubauerová J, Dostalíková Čimburová M, Kovář J Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie Oddělení buněčné a molekulární biologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 2. VLIV RESVERATROLU NA EXPRESI TRANSPORTNÍCH PROTEINŮ V JÁTRECH A LEDVINÁCH U POTKANŮ S BILIÁRNÍ CIRHÓZOU. Brčáková E., Fuksa L., Cermanová J., Kolouchová G., Hiršová P., Hroch M., Chládek J., Mokrý J, Martínková J, Mičuda S Ústav farmakologie LF UK 3. 7

8 MODULACE HEMOXYGENÁZY-1 A NITRIC OXIDE SYNTHÁZY-2 U HEPATOTOXICITNÍCH A HEPATOPROTEKTIVNÍCH POTKANÍCH MODELŮ: KOMPARATIVNÍ STUDIE S RESVERATROLEM A SILYMARINEM. Černý D 1, Hořínek A 2, Martínek J 4, Lekic N. 1, Muchová L 3, Farghali H 1 1 Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF a VFN 3 Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha 4 Ústav pro histologii a embryologii 1. LF a VFN Praha 4. PRO-HEPCIDIN U PACIENTŮ S JATERNÍM ONEMOCNĚNÍM. Dostalíková-Čimburová M1, Krátká K2, Stránský J2, Půtová I2, Cieslarová B2, Hejda V3, Horák J2 1 Oddělení buněčné a molekulární biologie a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3.LF UK, Praha 2 I. Interní klinika, FNKV, Praha 3 I. Interní klinika, Odd. gastroenterologie a hepatologie, FN Plzeň 5. TRIJODTYRONIN ZVYŠUJE PROPUSTNOST VNITŘNÍ MITOCHONDRIÁLNÍ MEMBRÁNY (MITOCHONDRIAL PERMEABILITY TRANSITION PORE) U POTKANŮ V PODMÍNKÁCH IN VITRO A IN VIVO. Endlicher R, Křiváková P, Drahota Z, Červinková Z Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze 6. VZTAH MEZI VÝSKYTEM METABOLICKÉHO SYNDROMU A ZVÝŠENÝCH HLADIN TRANSAMINÁZ U POPULACE VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ AČR. J.Fajfrová, V. Šafka, V. Pavlík, P. Hlúbik Fakulta vojenského zdravotnictví UO 7. NÁTRIURETICKÝ PEPTID TYPU B (BNP): MOŽNOSTI UŽITÍ V PREDIKCI RIZIKA ČASNÉHO ÚMRTÍ U NEMOCNÝCH PODSTUPUJÍCÍCH TIPS. T.Fejfar1, V.Šafka1, P.Hůlek1, V.Jirkovský1, M.Solař2, R.Pudil2, E.Žaloudková3, V.Wasylivová1, T.Vaňásek 1, M.Fendrichová 1 (1)II. interní klinika, (2)I. interní klinika, (3) Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Hradci Králové 8. PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY MODULUJÍ ENDOTOXINEM INDUKOVANÉ POŠKOZENÍ JATER U POTKANŮ. Kolouchová G, Hiršová P, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Hroch M, Chládek J, Mokrý J, Martínková J, Mičuda S Ústav farmakologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 9. ÚČINEK THIOACETAMIDU NA POTKANÍ JÁTRA V PODMÍNKÁCH IN VITRO A IN VIVO. 1)Křiváková P, 1)Kučera O, 1)Roušar T, 1)Lotková H, 1)Endlicher R, 2)Gunčová I, 1)Červinková Z 1)Ústav fyziologie, 2)Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze 8

9 10. NOVÉ PŘÍSTUPY K MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ANALÝZE U PACIENTŮ S DEFICITEM ORNITHIN TRANSKARBAMYLÁZY. Lukšan O.(1), Hřebíček M.(2), Jirsa M.(1), Dvořáková L.(2) (1) IKEM, Praha; (2) Ústav dědičných metabolických poruch 1.LFUK a VFN, Praha 11. INHIBICE GLUTATHIONREDUKTASY DŮLEŽITÝ MECHANISMUS ACETAMINOFENOVÉ TOXICITY. Roušar T (1,2), Kučera O (1), Pařík P (3), Žáková P (2), Křiváková P (1) & Červinková Z (1) 12. ZMĚNY EXPRESE TRANSKRIPTŮ SE VZTAHEM K FUNKCI MITOCHONDRIÍ BĚHEM JATERNÍ REGENERACE PO PARCIÁLNÍ HEPATEKTOMII. Rychtrmoc D 1,2, Libra A 2, Pospíšilová M 1, Bunček M 2, Červinková Z 1 1Ústav fyziologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze 2Generi Biotech s.r.o., Hradec Králové 13. FATÁLNÍ POŠKOZENÍ JATER AMIODARONEM KASUISTIKA. Škodová M, Fejfar T, Týčová V, Hůlek P, Jirkovský V. II. interní klinika, Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové 14. AKTIVITA PARAOXONÁZY V SÉRE PACIENTOV S CHRONICKÝMI OCHORENIAMI PEČENE. Turecký L, Kupčová V, Szántová M, Uhlíková E Ústav lek.chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK a III.interná klinika LFUK, Lekárska fakulta Bratislava, Slovensko 15. AKTIVITA PARAOXONÁZY V SÉRE A OXIDAČNÝ STRES U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS TYP II. Uhlíková E, Kupčová V, Mojto V, Turecký L Ústav lek.chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK a III.interná klinika LFUK, Lekárska fakulta Bratislava, Slovensko 9

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005 Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal 4. 6. května 2005 STŘEDA 4.5. 2005 ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU 11:00-12:30 ZAHÁJENÍ XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH

Více

Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33

Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33 Rejstřík článků Aktuální přehledy Bartušek D, Vavříková M, Válek V, Hustý J. Využití ultrazvuku v diagnostice onemocnění střev 4/18 24 Bátovský M. Gastroprotekcia pri dlhodobom užívaní nesteroidných antireumatík,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Program 48. diabetologických dnů 19. - 21. dubna 2012, Luhačovice

Program 48. diabetologických dnů 19. - 21. dubna 2012, Luhačovice Program 48. diabetologických dnů 19. - 21. dubna 2012, Luhačovice Městský dům kultury ELEKTRA 18. 4. 2012 STŘEDA 15.30 16.45 Schůze OSDA Aktuální problém české diabetologie - REGULACE 19. 4. 2012 ČTVRTEK

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech 204 XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech Plzeň, 8. 20. červen 204 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň www.sil204.cz Program generální partneři hlavní partneři vystavovatelé XVIII. česko-slovenský

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

PROGRAM. čtvrtek, 19. 6. 2008. 08.00 18.00 Registrace, informace. 10.00 10.05 Zahájení programu I.Rychlík (Praha)

PROGRAM. čtvrtek, 19. 6. 2008. 08.00 18.00 Registrace, informace. 10.00 10.05 Zahájení programu I.Rychlík (Praha) PROGRAM O = ústní prezentace lékařů P = posterová prezentace lékařů SO = ústní prezentace sester a techniků SP = posterová prezentace sester a techniků čtvrtek, 19. 6. 2008 08.00 18.00 Registrace, informace

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

ČESKO-SLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÍ KONGRES www.transplant2014.cz. 2. 4. října 2014, Olomouc PROGRAM. Česká T S. ransplantační polečnost ABSTRAKTA

ČESKO-SLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÍ KONGRES www.transplant2014.cz. 2. 4. října 2014, Olomouc PROGRAM. Česká T S. ransplantační polečnost ABSTRAKTA V. ČESKO-SLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÍ KONGRES www.transplant2014.cz 2. 4. října 2014, Olomouc Česká T S ransplantační polečnost PROGRAM V. ČESKO-SLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÍ KONGRES 17.00 20.00 Registrace 20.00

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 6. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 7. ledna 07.30

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Kterak malí pacienti FN slavili MDD. Hematoonkologické centrum. Ústav fyziologie. Promoce na lékařské fakultě

Z OBSAHU ČÍSLA. Kterak malí pacienti FN slavili MDD. Hematoonkologické centrum. Ústav fyziologie. Promoce na lékařské fakultě 3 2013 Z OBSAHU ČÍSLA Kterak malí pacienti FN slavili MDD Hematoonkologické centrum Ústav fyziologie Promoce na lékařské fakultě Stáž v popáleninovém centru v Pittsburghu XIV. Bedrnův den XVII. Hradecké

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY. 9. - 11. října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY. 9. - 11. října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY 9. - 11. října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, 9. - 11. října 2014, Hotel Růže,

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ INFORMACE 19. 22. 5. 2010 / Olomouc IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ v tradici kongresu pediatrů a dětských sester XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie 2 Prezident kongresu Pořadatelé

Více

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Program

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Program Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP Program XXXI. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy na téma Od vědy k praxi, od buňky k člověku Hradec

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více