PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni s výhradou následných změn a úprav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni 28.4.09 s výhradou následných změn a úprav"

Transkript

1 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU Aktualizace ke dni s výhradou následných změn a úprav HLAVNÍ PROGRAM - SEKCE LÉKAŘŮ Středa 13. května 11:00 11:05 Zahájení XXXVII. Májových hepatologických dnů 11:05 12:05 1. PROGRAMOVÝ BLOK Virové hepatitidy I Předsedající: Jan Šperl, Petr Husa 1. ANTI-HCV NEGATIVITA U HIV-INFIKOVANÝCH PACIENTŮ S VIROVOU HEPATITIDOU C. Aster V, Machala L, Rozsypal H, Staňková M 2. HEPATITIDA TYPU D ZÁCHYT PRVNÍCH PŘÍPADŮ V POPULACI INJEKČNÍCH UŽIVATELŮ DROG V PRAZE. Krekulová L, Řehák V, König J 3. EPIDEMIE HEPATITIDY TYPU A MEZI INJEKČNÍMI UŽIVATELI DROG V PRAZE V ROCE Řehák V, Krekulová L 12:15 13:35 Oběd pro účastníky na pozvání firmy Schering-Plough, pořadatele symposia 13:35 14:35 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY SCHERING-PLOUGH 14:35 16:00 2. PROGRAMOVÝ BLOK Virové hepatitidy II Předsedající: Stanislav Plíšek, Petr Urbánek 4. PREVALENCIA A RIZIKÁ VZNIKU CHRONICKEJ HEPATITÍDY C/B A HIV V RESOCIALIZAČNÝCH ZARIADENIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Belovičová M, Cymbalová D, Jašková A a kolektiv 5. CYKLOSPORIN A ZABRÁNÍ FLARE-UP AUTOIMUNNÍ HEPATITIDY PŘI PROTIVIROVÉ LÉČBĚ CHRONICKÉ HEPATITIDY C (KAZUISTIKA). Šperl J, Fraňková S, Špičák J 6. ÚSPĚŠNÁ LÉČBA PORPHYRIA CUTANEA TARDA U PACIENTKY S CHRONICKOU HEPATITIDOU C PO TRANSPLANTACI LEDVINY. 1

2 Fraňková S, Šperl J, Burgelová M, Subhanová I, Špičák J 16:00 16:15 Přestávka občerstvení s kávou 16:00 17:35 3. PROGRAMOVÝ BLOK Základní výzkum I. Předsedající: Libor Vítek, Zuzana Červinková 7. MODULACE EXPRESE A AKTIVITY HEMOXYGENÁZY U HCV INFEKCE. Subhanová I, Muchová L, Leníček M, Vítek L, Vreman H. J, Lukšan O, Zima T, Urbánek P 8. AKTIVITA HEMOXYGENÁZY U ESTROGENY INDUKOVANÉ CHOLESTÁZY: PROTICHŮDNÝ VLIV ESTROGENŮ A ŽLUČOVÝCH KYSELIN. Váňová K, Leníček M, Zelenka J, Juklová M, Černý D, Farghali H, Vítek L, Muchová L 9. MODULACE HEMOXYGENASY-1 OVLIVŇUJE INTENSITU ZNAČENÍ GM1 GANGLIOSIDU V POTKANÍCH JÁTRECH. Šmíd V, Petr T, Šmídová J, Hůlková H, Muchová L, Vítek L, Šmíd F 10. POHLAVNÍ ZRALOST PODMIŇUJE A HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA VYVOLÁVAJÍ MANIFESTACI SYNDROMU CHOLELITIÁZY Z NÍZKÝCH FOSFOLIPIDŮ. Jirsa M, Bronský J, Jirásek T, Šperl J, Dvořáková L, Budišová L, Šmajstrla V, Horák J, Nevoral J, Hřebíček M 11. JSOU JÁTRA POSTIŽENÁ STEATÓZOU CITLIVĚJŠÍ K AKUTNÍMU TOXICKÉMU POŠKOZENÍ THIOACETAMIDEM? Kučera O, Křiváková P, Lotková H, Roušar T, Garnol T, Tyčová V, Červinková Z 17:45 19:45 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ROCHE Občerstvení pro účastníky na pozvání pořadatele symposia Čtvrtek 14. května 08:15 11:00 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS I. ČÁST Předsedající: Petr Hůlek, Pavel Trunečka 08:15 08:25 ZAHÁJENÍ POSTGRADUÁLNÍHO KURZU. Petr Hůlek 08:25 08:55 NEUROLOGICKÉ PROJEVY JATERNÍ CHOROB. Jitka Bušková 08:55 09:25 PORUCHY HEMOSTÁZY U JATERNÍCH ONEMOCNĚNÍ. Petr Cieslar 09:25 09:55 CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ JATER V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII. Tomáš Binder 09:55 10:25 KOŽNÍ ZMĚNY DOPROVÁZEJÍCÍ NEMOCI JATER. 2

3 Petra Cetkovská 10:25 10:55 AUTOIMUNITNÍ REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ S JATERNÍ MANIFESTACÍ. Radim Bečvář 11:00 13:10 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY MEDICOM INTERNATIONAL Komplexní řešení chronické hepatitidy B nukleotidovými antivirotiky. Předsedající: prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Program symposia Adefovir stále důležitý pro léčbu chronické hepatitidy B. Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Tenofovir versus adefovir v léčbě chronické hepatitidy B. Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. První zkušenosti s léčbou tenofovirem- kazuistiky. MUDr. Soňa Fraňková Součásti symposia je společný oběd pro účastníky na symposiu na pozvání firmy Medicom International. 13:20 14:20 PERORÁLNÍ VIROSTATIKA A JEJICH POSTAVENÍ V TERAPII CHRONICKÉ HEPATITIDY B Sympozium na počest prof. RNDr. A. Holého, DrSc, Dr.h.c. 14:20 14:35 Technická přestávka 14:35 15:35 SATELITNÍ SYMPOSIUM PRO.MED.CS Praha a.s. Předsedající: prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Program symposia Metabolismus žlučových kyselin ve zdraví a nemoci. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D, MBA, IV.interní klinika a Ústav biochemie a laboratorní diagnostiky. Funkční a metabolické důsledky resekce tenkého střeva pro Crohnovu nemoc. Diagnostické a léčebné možnosti. prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Klinické centrum ISCARE, Praha 15:35 16:15 Přestávka občerstvení s kávou pro účastníky na pozvání Bristol-Myers Squibb, pořadatele symposia 16:15 17:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM BRISTOL-MYERS SQUIBB Aktuální pohled na použití entecaviru v léčbě Chronické Hepatitidy B. Předsedající: P. Husa, P. Urbánek, J. Šperl, S. Fraňková Program symposia Entecavir a jeho postavení v rámci standardů léčby CHB. P. Husa Prevence vzniku virové rezistence při terapii chronické HBV infekce. P. Urbánek První zkušenost s entecavirem v České Republice. J. Šperl, S. Fraňková, P. Urbánek 17:15 17:20 Technická přestávka 17:20 18:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM SPONZOROVANÉ FIRMOU ASTELLAS PHARMA Tisíc transplantací jater v České republice. Program symposia 1. Úvod: Tisíc transplantací jater v České republice MUDr. Pavel Trunečka, CSc., 3

4 2. Historie transplantací jater ve světě a v České republice MUDr. Pavel Studeník, CKTCH Brno 3. Transplantace jater současnost a perspektivy MUDr. Pavel Trunečka, CSc., 4. Technika transplantace jater videoprojekce prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., Součástí programu sympozia bude představení publikace Transplantace jater autorů P. Trunečky a M. Adamce. Sympozium bude zahájeno uvítacím koktejlem v kongresovém sále. 18:20 18:30 Slavnostní vyhlášení cen ČHS 18:30 19:00 Plenární schůze ČHS 20:00 00:30 Společenský večer Pátek 15. května 08:30 09:30 Diskuse u posterů 09:30 11:00 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS II. ČÁST Předsedající: Jiří Ehrmann, Zdeněk Mareček 09:30 10:00 ANESTEZIE U PACIENTŮ S JATERNÍ CIRHÓZOU. Eva Kieslichová 10:00 10:30 KLINICKÝ VÝZNAM FUNKCE JATER PRO OSUD LÉKŮ U ČLOVĚKA. František Perlík 10:30 11:00 PSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S JATERNÍM ONEMOCNĚNÍM. Michaela Hůlková 11:00 11:15 Přestávka občerstvení s kávou 11:15 12:45 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS III. ČÁST Předsedající: Radan Brůha, Jan Lata 11:15 11:45 EXTRAHEPATÁLNÍ OBSTRUKCE PORTÁLNÍ ŽÍLY JAKO SOUČÁST SYNDROMU TROMBÓZY PORTÁLNÍ ŽÍLY. Petr Hůlek 11:45 12:15 HEPATOBILIÁRNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY. Vladimír Zbořil 4

5 12:15 12:45 DIABETES MELLITUS U NEMOCNÝCH S JATERNÍ CIRHÓZOU. Tereza Havrdová 12:45 13:45 Přestávka oběd 13:45 15:25 4. PROGRAMOVÝ BLOK Základní výzkum II Předsedající: Zuzana Červinková, Pavel Trunečka 12. REGENERACE JATER PO PARCIÁLNÍ HEPATEKTOMII V JÁTRECH POSTIŽENÝCH NEALKOHOLOVÝM ZTUKOVATĚNÍM U POTKANA. Garnol T, Kučera O, Křiváková P, Lotková H, Roušar T, Červinková Z 13. VLIV FLUVASTATINU NA OMEZENÍ ROZVOJE CHOLESTATICKÉHO POŠKOZENÍ JATER V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ DÁVCE. Lotková H, Křiváková P, Kučera O, Roušar T, Kohoutek L, Tyčová V, Červinková Z 14. OXIDAČNÍ STRES U OBSTRUKČNÍ CHOLESTÁZY. Muchová, L, Leníček M, Váňová, K, Zelenka, J, Juklová, M, Vejražka, M, Vítek, L 15. HODNOCENÍ OXIDAČNÍHO STRESU U PACIENTŮ S WILSONOVOU CHOROBOU CELKOVÁ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA JE NIŽŠÍ VE SROVNÁNÍ S KONTROLAMI. Brůha R, Vítek L, Jirásková A, Leníček M, Martásek P, Petrtýl J, Urbánek P, Švestka T, Mareček Z 16. HISTOCHEMICKÁ DETEKCE GM1 GANGLIOSIDU V JATERNÍCH ŘEZECH POTKANA POUŽITÍM CHOLERA TOXINU B PODJEDNOTKY PO RŮZNÝCH TYPECH FIXACE. Petr T, Šmíd V, Šmídová J, Hůlková H, Muchová L, Jirkovská M, Vítek L, Šmíd F 15:25 16:25 5. PROGRAMOVÝ BLOK Varia Předsedající: Petr Hůlek, Petr Urbánek 17. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY AUTOIMUNITNÍ HEPATITIDY. RIZIKOVÉ FAKTORY RELAPSU ONEMOCNĚNÍ. Hejda V 18. NEINVAZIVNÍ DETEKCE JATERNÍ FIBRÓZY. Aiglová K 19. PROBLEMATIKA BILIÁRNÍ ATRÉZIE V LETECH V ČESKÉ REPUBLICE. Kotalová R, Bláhová K, Nevoral J, Rygl M, Šnajdauf J, Keil R 16:25 ZÁVĚR XXXVII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ Vyhlášení ceny za nejlepší poster XXXVII. MHD 5

6 PARALELNÍ PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER V HEPATOLOGII Zahájení programu sesterské sekce POŠKOZENÍ JATER LÉKY DOPORUČENÍ PRO PRAXI SESTER. Šperl J AKUTNÍ JATERNÍ SELHÁNÍ A TRANSPLANTACE JATER. Holcová E, Sedláková V, Pelikánová V FN Brno-Bohunice RESEKCE JATER, INDIKACE, AUTOTRANSFUZE, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A TECHNIKA VÝKONU. Šišková D, Havlíčková T TRANSPLANTACE TENKÉHO STŘEVA. Letáková L ASCITES. Drexlerová B, Stejskalová P FN Olomouc ENCEFALOPATIE A OŠETŘOVÁNÍ PACIENTŮ S TÍMTO ONEMOCNĚNÍM. Baloghová A, Dvořáčková H Přestávka občerstvení KAZUISTIKA PACIENTA S DĚDIČNOU TYROSINÉMIÍ. Hrábková D, Ráztočná V FUNKCE LEDVIN VE VZTAHU K TRANSPLANTACI JATER. Gottfriedová H TROMBÓZA PORTÁLNÍ ŽÍLY. Koutníková E, Benešová I, Šimůnková M FN Hradec Králové 6

7 TIPS Z POHLEDU SESTRY NA VASOGRAFICKÉM PRACOVIŠTI. Šimůnková M, Benešová I, Koutníková E FN Hradec Králové OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNOU SE ZAVEDENÝM TIPS PŘI BUDDEOVĚ CHIARIHO SYNDROMU. Wasyliwová V FN Hradec Králové METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ JATER. Fraňková S POUŽITÍ KLIPOVAČŮ V PRAXI. Kubů H FN Motol Praha Oblečení pro zdravotníky Prezentace firmy ALTREVA 20:00 00:30 Společenský večer Pátek 15. května PRÁCE S PACIENTY NAKAŽENÝMI VIROVOU HEPATITIDOU C. CHOVÁNÍ, PREVENCE. Hornyšová T SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K RIZIKOVÝM PACIENTŮM. Krčová I POUŽITÍ UZAVŘENÉHO SYSTÉMU NA ODVOD TEKUTÉ STOLICE. Hasalová Z, FN Brno Bohunice, Čamková K, FN Ostrava 10:30 Závěr programu sekce. POSTEROVÁ SEKCE 1. VLIV ETANOLU NA EXPRESI MOLEKUL ÚČASTNÍCÍCH SE TRANSPORTU NETRANSFERINOVÉHO ŽELEZA U LIDSKÉ HEPATOCELULÁRNÍ LINIE HEP-G2. Balušiková K, Neubauerová J, Dostalíková Čimburová M, Kovář J Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie Oddělení buněčné a molekulární biologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 2. VLIV RESVERATROLU NA EXPRESI TRANSPORTNÍCH PROTEINŮ V JÁTRECH A LEDVINÁCH U POTKANŮ S BILIÁRNÍ CIRHÓZOU. Brčáková E., Fuksa L., Cermanová J., Kolouchová G., Hiršová P., Hroch M., Chládek J., Mokrý J, Martínková J, Mičuda S Ústav farmakologie LF UK 3. 7

8 MODULACE HEMOXYGENÁZY-1 A NITRIC OXIDE SYNTHÁZY-2 U HEPATOTOXICITNÍCH A HEPATOPROTEKTIVNÍCH POTKANÍCH MODELŮ: KOMPARATIVNÍ STUDIE S RESVERATROLEM A SILYMARINEM. Černý D 1, Hořínek A 2, Martínek J 4, Lekic N. 1, Muchová L 3, Farghali H 1 1 Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF a VFN 3 Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha 4 Ústav pro histologii a embryologii 1. LF a VFN Praha 4. PRO-HEPCIDIN U PACIENTŮ S JATERNÍM ONEMOCNĚNÍM. Dostalíková-Čimburová M1, Krátká K2, Stránský J2, Půtová I2, Cieslarová B2, Hejda V3, Horák J2 1 Oddělení buněčné a molekulární biologie a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3.LF UK, Praha 2 I. Interní klinika, FNKV, Praha 3 I. Interní klinika, Odd. gastroenterologie a hepatologie, FN Plzeň 5. TRIJODTYRONIN ZVYŠUJE PROPUSTNOST VNITŘNÍ MITOCHONDRIÁLNÍ MEMBRÁNY (MITOCHONDRIAL PERMEABILITY TRANSITION PORE) U POTKANŮ V PODMÍNKÁCH IN VITRO A IN VIVO. Endlicher R, Křiváková P, Drahota Z, Červinková Z Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze 6. VZTAH MEZI VÝSKYTEM METABOLICKÉHO SYNDROMU A ZVÝŠENÝCH HLADIN TRANSAMINÁZ U POPULACE VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ AČR. J.Fajfrová, V. Šafka, V. Pavlík, P. Hlúbik Fakulta vojenského zdravotnictví UO 7. NÁTRIURETICKÝ PEPTID TYPU B (BNP): MOŽNOSTI UŽITÍ V PREDIKCI RIZIKA ČASNÉHO ÚMRTÍ U NEMOCNÝCH PODSTUPUJÍCÍCH TIPS. T.Fejfar1, V.Šafka1, P.Hůlek1, V.Jirkovský1, M.Solař2, R.Pudil2, E.Žaloudková3, V.Wasylivová1, T.Vaňásek 1, M.Fendrichová 1 (1)II. interní klinika, (2)I. interní klinika, (3) Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Hradci Králové 8. PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY MODULUJÍ ENDOTOXINEM INDUKOVANÉ POŠKOZENÍ JATER U POTKANŮ. Kolouchová G, Hiršová P, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Hroch M, Chládek J, Mokrý J, Martínková J, Mičuda S Ústav farmakologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 9. ÚČINEK THIOACETAMIDU NA POTKANÍ JÁTRA V PODMÍNKÁCH IN VITRO A IN VIVO. 1)Křiváková P, 1)Kučera O, 1)Roušar T, 1)Lotková H, 1)Endlicher R, 2)Gunčová I, 1)Červinková Z 1)Ústav fyziologie, 2)Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze 8

9 10. NOVÉ PŘÍSTUPY K MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ANALÝZE U PACIENTŮ S DEFICITEM ORNITHIN TRANSKARBAMYLÁZY. Lukšan O.(1), Hřebíček M.(2), Jirsa M.(1), Dvořáková L.(2) (1) IKEM, Praha; (2) Ústav dědičných metabolických poruch 1.LFUK a VFN, Praha 11. INHIBICE GLUTATHIONREDUKTASY DŮLEŽITÝ MECHANISMUS ACETAMINOFENOVÉ TOXICITY. Roušar T (1,2), Kučera O (1), Pařík P (3), Žáková P (2), Křiváková P (1) & Červinková Z (1) 12. ZMĚNY EXPRESE TRANSKRIPTŮ SE VZTAHEM K FUNKCI MITOCHONDRIÍ BĚHEM JATERNÍ REGENERACE PO PARCIÁLNÍ HEPATEKTOMII. Rychtrmoc D 1,2, Libra A 2, Pospíšilová M 1, Bunček M 2, Červinková Z 1 1Ústav fyziologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze 2Generi Biotech s.r.o., Hradec Králové 13. FATÁLNÍ POŠKOZENÍ JATER AMIODARONEM KASUISTIKA. Škodová M, Fejfar T, Týčová V, Hůlek P, Jirkovský V. II. interní klinika, Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové 14. AKTIVITA PARAOXONÁZY V SÉRE PACIENTOV S CHRONICKÝMI OCHORENIAMI PEČENE. Turecký L, Kupčová V, Szántová M, Uhlíková E Ústav lek.chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK a III.interná klinika LFUK, Lekárska fakulta Bratislava, Slovensko 15. AKTIVITA PARAOXONÁZY V SÉRE A OXIDAČNÝ STRES U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS TYP II. Uhlíková E, Kupčová V, Mojto V, Turecký L Ústav lek.chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK a III.interná klinika LFUK, Lekárska fakulta Bratislava, Slovensko 9

Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou přednášku (volné sdělení) vymezen čas 15 minut a pro následnou diskusi 5 minut.

Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou přednášku (volné sdělení) vymezen čas 15 minut a pro následnou diskusi 5 minut. Registrace na kongresu Provoz registrace 13. května 08.00 20.00 hod. 14. května 07.30 19.30 hod. 15. května 07.30 16.00 hod. Program kongresu Sekce lékařů Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

PROGRAM KONGRESU (Aktualizace 7. dubna 2010 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU (Aktualizace 7. dubna 2010 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM KONGRESU (Aktualizace 7. dubna 2010 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Středa 12. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 19.30 Registrace 10.00 12.00 Instalace

Více

PROGRAM KONGRESU (Konečná verze programu - aktualizace ke dni 22. května 2014)

PROGRAM KONGRESU (Konečná verze programu - aktualizace ke dni 22. května 2014) PROGRAM KONGRESU (Konečná verze programu - aktualizace ke dni 22. května 2014) SEKCE LÉKAŘŮ Kongresový sál GH Pupp Středa 28. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy Foyer kongresového

Více

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005

Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005 Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal 4. 6. května 2005 STŘEDA 4.5. 2005 ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU 11:00-12:30 ZAHÁJENÍ XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH

Více

Odborný program kongresu

Odborný program kongresu Odborný program kongresu (aktualizace 7. května 2012 s výhradou dalších změn a úprav) Upozornění pro přednášející: Prosíme Vás, zkontrolujte si časy Vašich přednášek podle tohoto programu. SEKCE LÉKAŘŮ

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 2. května 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 2. května 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Stránka 1 z 5 ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 2. května 2013 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Středa 15. května 08.00 12.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

PROGRAM KONGRESU PRACOVNÍ SCHÉMA (Aktualizace ke dni 29. dubna 2015, s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU PRACOVNÍ SCHÉMA (Aktualizace ke dni 29. dubna 2015, s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM KONGRESU PRACOVNÍ SCHÉMA (Aktualizace ke dni 29. dubna 2015, s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Kongresový sál GH Pupp Úterý 26. května 18.00 22.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONGRESU (s výhradou následných změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONGRESU (s výhradou následných změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONGRESU (s výhradou následných změn a úprav) Středa 9. května 07.00 12.00 Instalace doprovodné výstavy 07.00 12.00 Instalace posterové sekce 10.00 19.00 Registrace 12.00

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015 ODBORNÝ PROGRAM XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY 12.00-18.00 Registrace účastníků SPOLEČNÁ SEKCE - PÁTEK 20. 11. 2015 VELKÝ SÁL 13.15-14.10 Interaktivní seminář - OBEZITA 1. David NEUMANN (str. 15) Obezita

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014 Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře VIROVÁ HEPATITIDA C SUPPLEMENTUM prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. MUDr. Jan Šperl, CSc. MUDr. Soňa

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program Program Aktualizace k 20.11.2009 (s výhradou další aktualizace a úpravy) Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. Čestné předsednictvo

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

VLIV ETANOLU NA EXPRESI MOLEKUL ÚČASTNÍCÍCH SE TRANSPORTU NETRANSFERINOVÉHO ŽELEZA U LIDSKÉ HEPATOCELULÁRNÍ LINIE HEP-G2

VLIV ETANOLU NA EXPRESI MOLEKUL ÚČASTNÍCÍCH SE TRANSPORTU NETRANSFERINOVÉHO ŽELEZA U LIDSKÉ HEPATOCELULÁRNÍ LINIE HEP-G2 Posterová sdělení SBORNÍK ABSTRAKT 1 VLIV ETANOLU NA EXPRESI MOLEKUL ÚČASTNÍCÍCH SE TRANSPORTU NETRANSFERINOVÉHO ŽELEZA U LIDSKÉ HEPATOCELULÁRNÍ LINIE HEP-G2 Balušíková K, Neubauerová J, Dostalíková-Čimburová

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM 7. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 24. SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Odborný program. Lékařská sekce

Odborný program. Lékařská sekce Odborný program Čtvrtek 3. září 2009 Lékařská sekce 13,00-13,20 Z a h á j e n í s y m p ó z i a 13,20-13,30 Úvod k odbornému programu Sedláček F. Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 1.

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Slezské nemocnice Opava Vás srdečně vítají na akci XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin ODBORNÝ PROGRAM 20. - 21. 11. 2014 BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny HLAVNÍ TÉMATA Likvorologie Imunologie Farmakovigilance nových léčivých přípravků v léčbě RS Autoimunitní onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více