Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám"

Transkript

1

2

3 2

4 Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy) 2. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být u polních plodin menší než 4 m 3. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být menší než 6 m u chmele, ovocných dřevin, lesů a u školek a okrasných rostlin vyšších než 100 cm TOU = třída omezení úletu Ve sloupcích označených TOU 50 %, 70 % a 90 % jsou uvedeny ochranné vzdálenosti po zkrácení. Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm 3

5 Ovocné stromy, réva vinná Chmel Zkrácení ochranné vzdálenosti od okraje ošetřovaného pozemku Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm 4

6 Ovocné stromy, réva vinná, chmel Za správnost Ing. Lenka Klašková, sekce POR Mgr. Barbora Chrudinová, sekce POR Aktuální tabulky zkrácení ochranných vzdáleností naleznete na Př. 1.: Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu, který má v rozhodnutí o povolení přípravku i v návodu k použití předepsáno použití zařízení omezující úlet (s redukcí 50, 75 a 90 %), a to s ohledem na stanovené ochranné vzdálenosti. Přípravku byly na základě hodnocení přiděleny věty SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. SPe3 ve formě tabulky: 5

7 Při použití opatření omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit ochrannou vzdálenost při ošetření např. révy vinné na 6 metrů. Nelze redukovat vzdálenost předepsanou větou SPe 2. Př. 2.: Insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně bramboru, chmele a okrasných rostlin, který nemá ani v rozhodnutí o povolení přípravku, ani v návodu k použití předepsáno použití zařízení omezující úlet (s redukcí 50, 75 a 90 %), i když má stanoveny ochranné vzdálenosti. Tyto stanovené ochranné vzdálenosti lze zkrátit s použitím zařízení omezujících úlet dle přílohy č. 2. Přípravku byly na základě hodnocení přiděleny věty SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m při aplikaci do brambor vzhledem k povrchové vodě. SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m při aplikaci do okrasných rostlin vzhledem k povrchové vodě. SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m při aplikaci do chmele vzhledem k povrchové vodě. Při použití opatření omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit ochranné vzdálenosti následujícím způsobem (viz. Příloha č. 2): 6 TOU = třída omezení úletu

8 Kromě dodržení neošetřené ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchové vodě, a to s ohledem na vybavení postřikovače nebo rosiče typem trysek, je nutné dodržet podmínky pracovního režimu použitého profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků (postřikovače, rosiče). Chceme-li např. aplikovat přípravek pro polní plodiny a máme k dispozici postřikovač vybavený tryskami např. TeeJet Al VS, které jsou zařazeny do 90 % třídy omezení úletu musíme dodržet následující podmínky použití (viz. Příloha č. 1.1): - prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku max. 2,5 bar - prvních 20 m od okraje pozemku dodržovat výšku nad cílovou plochou 50 cm - na zbytku pozemku můžeme použít nastavení optimální pro dané zařízení (pracovní tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm) 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16 PŠENICE - jaro

18 PŠENICE - podzim 17

19 18 JEČMEN JARNÍ

20 JEČMEN OZIMÝ 19

21 MÁK MOSPILAN 20 SP 150g/ha Bejlomorka maková SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha 20

22 CUKROVKA 21

23 22 ŘEPKA

24 KUKUŘICE 23

25 SLUNEČNICE MOSPILAN 20 SP 150g/ha TOPSIN M 500 SC 1,5-1,8 l/ha Fómová hniloba, hlízenka obecná, Phomopsis spp. TOPSIN M 500 SC 1,5-1,8 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha + TM insekticidy + TM fungicidy Podpora kvetení, omezení stresu QUAD-BLOB 200 SL 2-4 l/ha Desikace BARCLAY GALLUP l/ha, BARCLAY GALLUP HI ACTIV 1,5-2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha 24

26 BRAMBORY 25

27 CHMEL NISSORUN 10 WP 0,75-1 kg/ha (0,05 %) Sviluška chmelová ORTUS 5 SC 2-2,5 l/ha Sviluška chmelová MOSPILAN 20 SP 160 g/ha (0,008 %) Mšice SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha Podpora kvetení a dozrávání hlávek 26

28 VINNÁ RÉVA 27

29 OVOCE MOSPILAN 20 SP g/ha (0,008 %) CYFLAMID 50 EW 0,33 l/ha DIFCOR 0,2 l/ha 28

30 29

31 Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, na loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, na březích nádrží, ve vodních tocích a zavlažovacích kanálech. Účinná látka obsažená v přípravku 490 g/l glyfosát (jako IPA-sůl 661,2 g/l) Balení 20 l HDPE kanystr Doba použitelnosti přípravku 24 měsíců od data výroby (v neporušených originálních obalech při dodržování podmínek skladování) Působení přípravku B. GALLUP HI-AKTIV je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během dnů. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5-6 listů, cm dlouhých. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat minimálně 7 dní po aplikaci přípravkem B. GALLUP HI-AKTIV (např. vápenec, hnojiva, org. hnojiva a jiné pesticidy). Spektrum účinnosti Jednoleté a vytrvalé plevele, pýr plazivý, výdrol obilí, nežádoucí dřeviny. Méně citlivé jsou svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá a některé dřeviny (maliník, ostružiník, jeřáb obecný, krušina olšová). Na přesličku přípravek B. GAL- LUP HI-AKTIV nepůsobí. 30

32 Návod k použití Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přímý postřik a přímý úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní! Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu. 31

33 32 Poznámky 1) Postřik provádět 1 týden před sklizní při vlhkosti zrna pod 30 %. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 2) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha. 3) V případě předsklizňové aplikace, postřik provádět 7 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Množství vody: l/ha. Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu. 4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět 2 týdny před sklizní pro dosažení požadované úrovně desikace, při vlhkosti zrna pod 30 %. Množství vody: l/ha pro řepku. U lnu může být množství vody sníženo až na 80 l/ha. 5) V případě přípravy půdy před sázením se používá dávka 3,7 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace dle intenzity zaplevelení: 2,5-3 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky, je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. 6) Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 7,5% roztok. 7) Dávka: 2,2 l/ha pro obnovu 1-2 ročních pastvin s jednoletými plevely, 2,9 l/ha pro 2-4 roční porosty s vytrvalými trávami, 3,7 l/ha pro 4-7 let staré porosty s vytrvalými širokolistými plevely, 4,4 l/ha pro obnovu trvalých porostů. Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: l/ha. Běžně se používá dávka 3 l/ha, v případě výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů použijte dávku 4,4 l/ha (nebo 3% roztok = 10 l vody + 0,3 B. GALLUP HI-AKTIV) 9) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm. 10) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 10cm, dvouděložné plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 2 dny před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: l/ha. 11) Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu.

34 Množství vody l/ha Pěstování následných plodin Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku. Příprava aplikační kapaliny Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. Další označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí SP1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Z hlediska ochrany necílových rostlin nevyžaduje přípravek klasifi kaci. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Z hlediska ochrany ptáků nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany půdních makroorganismů nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany půdních mikroorganismů nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Při použití v lesích a sadech: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě. Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamen registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 33

35 Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech. Účinná látka obsažená v přípravku 360 g/l glyphosát (jako IPA sůl 483 g/l) Balení 1 l, 5 l HDPE láhev, 10 l, 20 l HDPE kanystr, 1000 l HDPE kontejner Doba použitelnosti výrobku Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby (v originálních neporušených obalech při dodržování podmínek skladování). Působení přípravku BARCLAY GALLUP 360 je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí jednoletých a víceletých trávovitých a dvouděložných plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných dvouděložných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během dnů. Proti jednoletým a vytrvalým trávovitým plevelům včetně pýru plazivého je přípravek nejúčinnější v době odnožování (když má pýr 5-6 listů, 12-15cm dlouhých). Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 5dní po aplikaci přípravkem B. GALLUP 360. Upozornění PŘÍPRAVEK B. GALLUP 360 nemá dostatečnou účinnost na presličku rolní (Equisetum arvense). 34

36 Návod k použití Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní! 35

37 36 Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného pro výrobu sladu. Poznámky 1) Aplikovat při vlhkosti zrna pod 30 %, min 7 dní před sklizní. Množství vody: l/ha. Nižší aplikační dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely. 2) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 12 cm, dvouděložné vytrvalé plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 5 dnů před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 3) Postřik se provádí kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu min. 5dní. Množství vody: l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace. 4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět min 14 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30 %. Množství vody: l/ha. Nižší dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely. Max. 1 aplikace. 5) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max. výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha. Max. 1 aplikace. 6) Postřik provádět minimálně 7 dní před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace. 7) Množství vody: l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1-2 leté porosty s jednoletými plevely, 4 l/ha na 2-4 leté porosty, 5 l/ha na 4-7 leté porosty a vytrvalé širokolisté plevele, 6 l/ha na trvalé travní porosty zaplevelené vytrvalými plevely, zejména pampeliškou lékařskou. 8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: l/ha. Aplikační dávka: 1,5 l/ha při dávce vody l/ha na jednoleté a trávovité plevele, dávka 3 l/ha při slabém výskytu pýru, 4 l/ha při silném výskytu pýru a psárky polní, 6 l/ha na hluboko zakořeněné širokolisté plevele. 9) V případě přípravy půdy před zasetím se používá dávka 5 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace v dávce: 4 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit

38 úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako například jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 10% roztok nátěrem nebo postřikem pařezů. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. 10) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm. Pěstování následných plodin Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. Upozornění 1. Neskladovat BARCLAY GALLUP 360 v kovových nádržích ani nepoužívat postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovým vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami, ve styku s kovem může reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 2. Neponechávat nikdy zbytky postřikové tekutiny v nádrži postřikovače. Nádrž se po postřiku a umytí musí nechat dobře vyvětrat. 3. Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem nebo nepřímo úletem postřikové mlhy. 4. Nemísit BARCLAY GALLUP 360 s běžnými smáčedly nebo jinými herbicidy jako tank mix, tím se značně sníží jeho herbicidní účinnost. Antirezistentní strategie Existuje nízké riziko vzniku rezistence plevelů k přípravku BARCLAY GAL- LUP 360. Přesto se doporučuje využívat zásady antirezistentní strategie založené na správné agronomické praxi v ochraně rostlin. Toho lze docílit: 1. Dodržováním návodu na použití. 2. Využíváním dalších agrotechnických opatření vedoucích k redukci zaplevelení (střídáním plodin, kultivace půdy ) 3. Zabráněním rozmnožování a dalšímu šíření plevelů. 4. Dodržováním správné praxe při aplikaci přípravků (vhodné trysky, optimální klimatické podmínky, optimální fáze plevelů, monitoring plevelů a účinnosti). 37

39 Čištění aplikačního zařízení Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače). 2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 3. Opakujte postup podle bodu 2 ještě dvakrát. 4. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí SP1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m Přípravek nevyžaduje klasifi kaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 38

40 Selektivní postemergentní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným plevelům, zejména proti laskavcům, lebedám, merlíkům, svízeli přítule a některým travám. Účinná látka obsažená v přípravku 25 g/l desmedifam, 150 g/l ethofumesát, 75 g/l fenmedifam Doba použitelnosti výrobku 2 roky od data výroby Způsob balení 5 l kanystr COEX Působení přípravku Účinné látky phenmedipham a desmedipham účinkují pouze přes listy a kontaktně hubí vzešlé plevele. Mechanizmem účinku je inhibice asimilace (inhibice Hillovy reakce). Ethofumesate systémově působí jak prostřednictvím listů, tak i kořenů. Mechanizmem účinku je inhibice buněčného dělení. Díky této půdně působící složce hubí BETA-TEAM plevele vzcházející až několik dní po jeho aplikaci. Účinnost jednotlivých složek se vhodně doplňuje, takže BETA-TEAM má výborný kontaktní, tak i dobrý reziduální účinek. Herbicidní účinek se projevuje v závislosti na půdních a klimatických podmínkách během 4-8 dnů po postřiku. Citlivé zasažen plevele přestávají růst, postupně se na nich objevují chlorózy a nekrózy a odumírají. Dostatečná teplota a současně vysoká vzdušná vlhkost podporují účinnost phenmediphamu, desmediphamu a ethofumesatu. Dostatečná půdní vlhkost příznivě ovlivňuje účinek ethofumesatu. Na půdách, obsahujících více než 5% humusu, klesá půdní účinek přípravku. Na takových půdách účinkuje BETA-TEAM převážně kontaktně Návod k použití AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. Přípravek se aplikuje po vzejití řepy. Nepoužívejte větší celkové množství přípravku BETA-TEAM než 5 l/ha na plodinu za sezónu. Začněte s hubením plevelů, když plevele klíčí; obvykle to bývá, když vzejde řepa. Pokud vyklíčí nové plevele, je nutné další ošetření. Mezi aplikacemi je nutné dodržet interval 7-10 dní. 39

41 Dávkování 1,25 l/ha přípravku BETA-TEAM na plevele od fáze děložních listů do fáze dvou pravých listů 1,5 l/ha přípravku BETA-TEAM na plevele od fáze dvou pravých listů dále Citlivé plevele Lebeda rozkladitá, pohanka svlačcovitá, rdesno ptačí, merlík bílý, violka rolní, hluchavka nachová, lipnice roční, rozrazil perský, ptačinec žabinec. Z trav hubí BETA-TEAM při dávce 1,25 l/ha ve stadiu 1. Listu: béry, čirok halepský (ze semen), chundelku metlici, ježatku kuří nohu, lipnici roční, oves hluchý, psárku ploní. Ježatka bývá spolehlivě hubena až do 3.listu. Selektivita vůči řepě V cukrovce lze přípravek aplikovat i při vzcházení a v době, kdy nepřesáhla fázi děložních listů. V těchto případech však dávka přípravku nesmí překročit 1 l/ha. V krmné řepě se aplikuje od 2 pravých listů řepy. Při aplikaci v době, kdy má cukrovka 2 pravé listy, by neměla dávka BETA-TEAMU překročit 1,25 l/ha; v cukrovce s plně vyvinutými 4 pravými listy lze dávku použít až 1,5 l/ha v závislosti na růstové fázi plevelů. Postemergentní dělená aplikace 1. Postemergentní aplikace na plevele v děložních listech, max. základ pravých listů Optimálního herbicidního účinku se dosahuje 2 3 x opakovanou aplikací v časovém odstupu 5 14 dnů na nově vzešlé plevele. 2. Postemergentní aplikace na vzrostlé plevele 40 Upozornění Při přípravě (TM) směsi přípravku BETA-TEAM s přípravky na bázi metamitron nesmí být použito přísady adjutantu! Taková směs je pro řepu fytotoxická! 40

42 Je nutno vyloučit možnost předávkování, dvojího ošetření nebo zasažení sousední kultury. Před použitím je nutné postřikovač dobře vyčistit. Doporučené množství vody l/ha Příprava postřikové kapaliny Nádrž postřikovače se naplní do 2/3 vodou, zapne se míchadlo, přidá se přípravek v odměřeném objemu a doplní se vodou na stanovený objem. Při přípravě TM směsi BETA-TEAM + Target SC musí být nejprve do nádrže do poloviny naplněné vodou přidán BETA-TEAM a při běžícím míchadle se přidá Target SC a doplní se na stanovený objem. Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte za jasného, slunného počasí; v takovém počasí je vhodnější aplikace večer. Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostliných produktů. Aby se zabránilo škodám způsobeným rezidui účinné látky ethofumesát v půdě po aplikaci přípravku BETA-TEAM, je nutné před setím nebo sázením následné plodiny, například u ozimých obilnin nebo v případě zrušení porostu, převrátit půdu. Jako náhradní plodiny v případě zrušení porostu ošetřeného přípravkem BETA- TEAM lze zasít nebo zasadit tyto plodiny: cukrovou nebo krmnou řepu, kukuřici, jílky, hrách, špenát, celer, mrkev a cibuli. Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Přípravek nelze použít v množitelských porostech! Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. Stupně vodních zdrojů povrchových vod. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahujeúčinnou látku ethofumesát, vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok. Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 41

43 Účinná látka 500 g/l linuron Balení a objem (čistá hmotnost) 5 l HDPE kanystr Datum použitelnosti 2 roky od data výroby Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod. Působení přípravku Přípravek je vyroben na bázi aktivní látky linuron Linuron patři do chemické skupiny sulfonyl močovin Návod k použití - indikace 42

44 AT- ochranná lhůta Je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. Přípravek lze použít max. 1 x na plodinu. Citlivé plevele heřmánkovité plevele, starčeky, ptačince, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, 43

45 44 kopřiva žahavka Upřesnění podmínek aplikace Brambory Brambory se ošetřují po poslední kultivaci (slepá proorávka, vláčení), nejpozději však 3 dny před vzejitím brambor. Přípravek nepoužívejte na extrémně lehkých půdách. Praskavec ledencový Používejte pouze u hnědých a bílých bobů určených ke sklizni semen. Aplikujte na utužených výsevních záhonech krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. Boby je nutné vysévat rovnoměrně minimálně do hloubky 3 cm. Neaplikujte na velmi lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu nebo na silně zhutněné půdy či půdy popraskané v důsledku vysušení. Bob obecný Používejte po vysetí nejpozději do jednoho týdne před vzejitím. Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko. Len setý Aplikujte krátce po vysetí (asi 2 dny) nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené půdy bez hrud. Nejnižší dávka (0,5 l/ha) je určena pouze pro lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu. Následné plodiny jako jetel nebo trávy mohou být poškozeny. Při pěstování sazenic chřestu Aplikujte na utužených výsevních záhonech před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na pozemcích vystavených větrné erozi. Při produkčním pěstování chřestu Používejte po sklizni před vzejitím plodiny nejpozději do 31. srpna. Petržel, celer, kerblík, pastinák Používejte po vysetí nejpozději jeden týden před vzejitím. Celer bulvový Používejte po vysetí, před vzejitím plodiny. Na půdy s vysokým obsahem humusu používejte nejvyšší dávku. Kopr a libeček Používejte krátce po vysetí, před vzejitím plodiny

46 Mrkev Aplikujte krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. Používejte na slehlé a dostatečně vlhké půdě, tj. nikoli na kypré půdě ihned po vysetí. - na lehkých půdách: 0,45-0,95 litru na hektar. - na těžších púdách: 0,95-1,6 litru na hektar. Nepoužívejte na velmi lehkých půdách. Pro pěstování rané svazkové mrkve se použití přípravku nedoporučuje z důvodu možného poškození následných plodin. Použití při pěstování květinových cibulí a cibulových květin Sasanky (hlízy) Aplikujte po výsadbě nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na půdách s nízkým obsahem humusu. Mečíky Dávkování: 0,9 litru na hektar na lehkých půdách, 1,35 litru na hektar na středně těžkých půdách a 1,6 litru na hektar na těžkých půdách. Nepoužívejte na korále. Aplikujte krátce před vzejitím. Hyacinty Aplikujte pouze před vzejitím. Nepoužívejte na písčitých půdách s velmi nízkým obsahem humusu. Použití při pěstování květin ze semene Chrpy ( Centaurea cyanus) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) Aplikujte před vzejitím. Len vytrvalý (Linum perenne) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Rezeda vonná (Reseda odorata) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Před ošetřením ověřte citlivost odrůd na menším počtu rostlin /menší ploše. Následné plodiny V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena. Nelze vyloučit poškození následných plodin na lehkých písčitých půdách u plodin s krátkou vegetační dobou. Mezi postřikem a pěstováním citlivé následné plodiny (například salátu, čekanky nebo okurky) musí uplynout alespoň 4 měsíce. Pěstování brukvovitých rostlin (řepka, zelí, kapusta) a cibulovin (cibule, pór) by mělo následovat po orbě. V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, která byla ošetřena přípravkem DATURA, lze jako náhradní plodiny vysévat po předchozí 45

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných granulí (SG) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů.

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných granulí (SG) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN GLYFOS DAKAR Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných granulí (SG) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů. Účinná látka: glyfosate 680 g/l (glyfosát

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ENVISION

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ENVISION PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ENVISION Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoní, na

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů a trávovitých plevelů do kukuřice seté. Účinná látka: 75 g/l

Více

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID. Sencor 70 WG Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech bramboru, hrachu, rajčete, vojtěšky, chřestu

Více

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.)

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Outlook Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů v

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID STEMAT Super Selektivní herbicid ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové,

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin CORELLO* CORELLO je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro ředění vodou k postemergentnímu hubení chundelky metlice,

Více

Přípravek pouze pro profesionální použití. Fragma Delta

Přípravek pouze pro profesionální použití. Fragma Delta Přípravek na ochranu rostlin Přípravek pouze pro profesionální použití Fragma Delta Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k likvidaci jednoletých dvouděložných

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID Beta Sun Selektivní postřikový postemergentní herbicid, emulgovatelný koncentrát pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným plevelům, zejména

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR 75 WG Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu proti pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Bandur PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu hubení jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů v slunečnici roční, bramboru,

Více

Účinná látka: 500 g/l diflufenican tj. N-(2,4-dif1uorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl) fenoxy]nikotinamid

Účinná látka: 500 g/l diflufenican tj. N-(2,4-dif1uorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl) fenoxy]nikotinamid Block 1 Přípravek na ochranu rostlin Delfin Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ozimé pšenice a ozimého ječmene proti jednoletým dvouděložným

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Mix DP 160 Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního

Více

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení plevelů v luskovinách, sóji, vojtěšce a semenných porostech jetelovin.

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení plevelů v luskovinách, sóji, vojtěšce a semenných porostech jetelovin. Přípravek na ochranu rostlin Corum Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení plevelů v luskovinách, sóji, vojtěšce a semenných porostech jetelovin. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

Flirt Nový. chloridazon 325 g/l (27,5% hmot.) chinmerak 100 g/l (8,5% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin. Účinné látky:

Flirt Nový. chloridazon 325 g/l (27,5% hmot.) chinmerak 100 g/l (8,5% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin. Účinné látky: Přípravek na ochranu rostlin Flirt Nový Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN NICOGAN

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN NICOGAN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN NICOGAN Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům v kukuřici seté. Účinná látka: nikosulfuron

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Bandur PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu hubení jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů v slunečnici roční, bramboru,

Více

Přípravek na ochranu rostlin. Helosate 450 SL

Přípravek na ochranu rostlin. Helosate 450 SL Přípravek na ochranu rostlin Helosate 450 SL Helosate 450 SL je postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů (jednoděložných i dvouděložných)

Více

Přípravek na ochranu rostlin MILAGRO

Přípravek na ochranu rostlin MILAGRO Přípravek na ochranu rostlin MILAGRO Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k postemergentnímu hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Více

tritosulfuron (ISO) 714 g/kg (74,38 % hmot.) florasulam (ISO) 54 g/kg (5,57 % hmot.)

tritosulfuron (ISO) 714 g/kg (74,38 % hmot.) florasulam (ISO) 54 g/kg (5,57 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Biathlon 4D Selektivní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) pro aplikaci proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům v pšenici,

Více

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Adengo PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu a časně postemergentnímu hubení jednoletých

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. Klopyr 300 SL

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. Klopyr 300 SL SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou Klopyr 300 SL Selektivní postřikový herbicid, rozpustný koncentrát (SL), k hubení odolných dvouděložných

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Stemat Super PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové a v semenných

Více

bentazone (ISO) 480 g/l (40,3% hmot.)

bentazone (ISO) 480 g/l (40,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Basagran Super Selektivní herbicid ve formě rozpustného koncentrátu (SL) proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem jetelovin a trav, v kukuřici bez

Více

Přípravek na ochranu rostlin Herbicid

Přípravek na ochranu rostlin Herbicid MUSTANG* FORTE Přípravek na ochranu rostlin Herbicid MUSTANG FORTE je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro ředění vodou k postemergentnímu hubení širokého spektra

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Dikobraz 500 SC Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Amiral* AMIRAL je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro ředění vodou k postemergentnímu hubení chundelky metlice

Více

Účinná látka: 700 g/kg metamitron, t.j. 4-amino-4,5-dihydro-3-methyl- 6-fenyl-1,2,4-triazin-5-on

Účinná látka: 700 g/kg metamitron, t.j. 4-amino-4,5-dihydro-3-methyl- 6-fenyl-1,2,4-triazin-5-on Přípravek na ochranu rostlin Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v cukrovce, řepě krmné a řepě salátové. POZOR! R22 : Zdraví škodlivý

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským NicoMays 40 SC Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k postemergentnímu

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Betanal Expert PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Selektivní postřikový postemergentní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným

Více

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4 H Herbicid Registrační číslo: 4516-4 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů

Více

SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. BEC Methalin

SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. BEC Methalin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou BEC Methalin Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

Přípravek na ochranu rostlin MUSTANG* FORTE

Přípravek na ochranu rostlin MUSTANG* FORTE Přípravek na ochranu rostlin MUSTANG* FORTE MUSTANG FORTE je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro ředění vodou k postemergentnímu hubení širokého spektra běžně

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID BETANAL EXPERT PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID Selektivní postřikový postemergentní herbicid, emulgovatelný koncentrát pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným plevelům,

Více

Přípravek na ochranu rostlin MITRA

Přípravek na ochranu rostlin MITRA Přípravek na ochranu rostlin MITRA Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v cukrovce, řepě krmné a řepě salátové. Evidenční číslo

Více

Barclay Crop Protection. Gallup 360 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Registrační číslo: 4619-2

Barclay Crop Protection. Gallup 360 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Registrační číslo: 4619-2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2012 30. 9. 2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2012 30. 9. 2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele ACTIVUS SC

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele ACTIVUS SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele ACTIVUS SC Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro podzimní postemergentní ošetření ozimých obilnin proti jednoletým

Více

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Gardoprim Plus Gold 500 SC Přípravek na ochranu rostlin Gardoprim Plus Gold 500 SC Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici a čiroku. Účinné látky:

Více

pendimethalin (ISO) 250 g/l (23,6% hmot.) imazamox (ISO) 16,7 g/l (1,58% hmot.)

pendimethalin (ISO) 250 g/l (23,6% hmot.) imazamox (ISO) 16,7 g/l (1,58% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Escort Nový Herbicidní přípravek pro časně postemergentní aplikaci ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení ježatky kuří nohy a jednoletých dvouděložných plevelů

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Glyfos Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, vinohradech, v ovocných sadech, na nezemědělské

Více

Tolar Plus. Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici.

Tolar Plus. Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou Tolar Plus Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) určený k

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Pardner 22,5 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti dvouděložným plevelům v ozimých obilninách, jarních obilninách s podsevem

Více

LENTIPUR 500 FW PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Účinná látka: chlorotoluron 500 g/ l; 43,1% hmot. VAROVÁNÍ

LENTIPUR 500 FW PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Účinná látka: chlorotoluron 500 g/ l; 43,1% hmot. VAROVÁNÍ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 01-02-2015 LENTIPUR 500 FW Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určeného k hubení chundelky metlice, psárky polní a dvouděložných plevelů v ozimé

Více

Datura 31-01-2013. Block 1. Přípravek na ochranu rostlin

Datura 31-01-2013. Block 1. Přípravek na ochranu rostlin Block 1 Přípravek na ochranu rostlin Datura Tento přípravek je schválen pouze jako herbicid 1. při pěstování sadbových brambor, konzumních brambor, škrobových brambor, praskavce ledencového, lnu setého,

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin AXIAL PLUS Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných plevelů v ječmeni jarním a pšenici ozimé. Účinná

Více

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Kelvin 2 +Arrat Pack H Herbicid Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Charakteristika Kelvin+Arrat Pack je kombinace selektivních herbicidů určená pro postemergentní ošetření kukuřice proti

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil / Telefon: Ing. Lenka Klašková / 545 110 420

Více

Dávka aplikační kapaliny. Poznámka

Dávka aplikační kapaliny. Poznámka PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN TOLIAN 50 FLO Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici, psárce polní a jednoletým dvouděložným plevelům v obilninách. Účinná

Více

TOLUREX 50 SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

TOLUREX 50 SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN TOLUREX 50 SC Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách. Účinná látka:

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PROTUGAN 50SC

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PROTUGAN 50SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PROTUGAN 50SC Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici, psárce polní a jednoletým dvouděložným plevelům v pšenici, ječmeni a

Více

tj. (S)-2-chlor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid

tj. (S)-2-chlor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid Přípravek na ochranu rostlin Wing-P Herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k ošetření kukuřice a slunečnice proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům. Účinná

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY ÚTVAR: Oddělení rizik a účinnosti přípravků ADRESA ÚTVARU: Zemědělská 1a, 613 00 Brno VYŘIZUJE: Ing. Lenka Klašková E-MAIL: lenka.klaskova@ukzuz.cz TELEFON: 545 110 420 NAŠE ČJ.: UKZUZ 084804/2014 DATUM:

Více

registrovaná ochranná známka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.) Triflusulfuron-methyl 500 g/kg (50 % hm.)

registrovaná ochranná známka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.) Triflusulfuron-methyl 500 g/kg (50 % hm.) Přípravek na ochranu rostlin SAFARI 50 WG HERBICID Postřikový selektivní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v cukrovce, krmné řepě a salátové

Více

Glyfos. (N) Nebezpečný pro životní prostředí

Glyfos. (N) Nebezpečný pro životní prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Glyfos Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, vinohradech, v ovocných sadech, loukách

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele ROUNDUP KLASIK PRO

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele ROUNDUP KLASIK PRO PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele ROUNDUP KLASIK PRO Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID MaisTer Postřikový přípravek, selektivní postemergentní systemický herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení jednoděložných a dvouděložných

Více

Účinná látka: nikosulfuron 240 g/l, tj.2-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl] -N,N-dimetylnikotinamid

Účinná látka: nikosulfuron 240 g/l, tj.2-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl] -N,N-dimetylnikotinamid PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN LOOP Postřikový postemergentní selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v kukuřici

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Ronstar 25 EC Selektivní herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení dvouděložných a jednoděložných plevelů v cibuli, česneku a karafiátech.

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roni 75 WG

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roni 75 WG PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roni 75 WG Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním,

Více

Přípravek na ochranu rostlin VERTICO

Přípravek na ochranu rostlin VERTICO Přípravek na ochranu rostlin VERTICO Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke ječmene, ovsa, pšenice ozimé, řepky olejky ozimé, tritikale, žita a zkrácení stébla u

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

dimethenamid-p 720 g/l tj. (S)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl) acetamid

dimethenamid-p 720 g/l tj. (S)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl) acetamid Přípravek na ochranu rostlin Outlook Postřikový preemergentní herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Legato Plus

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Legato Plus PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Legato Plus Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici a jednoletým dvouděložným plevelům v ječmeni ozimém a pšenici ozimé. Účinné

Více

Tolar Gold 96 EC. Xi Dráždivý N Nebezpečný pro životní prostředí

Tolar Gold 96 EC. Xi Dráždivý N Nebezpečný pro životní prostředí SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Tolar Gold 96 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení prosovitých trav a některých

Více

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Sekator Postřikový přípravek, selektivní systemický herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení ozimých i jarních dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly,

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Azimut* Azimut je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů jako je

Více

Přípravek na ochranu rostlin PLENUM

Přípravek na ochranu rostlin PLENUM Přípravek na ochranu rostlin Postřikový insekticidní přípravek ve formě vodorozpustných dispergovatelných granulí určený k ochraně bramboru, celeru, endivie listové, chmele, jahodníku, kapusty, kořeninových

Více

Účinná látka: 750 g/kg tribenuron - methyl tj.methyl-2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)karbamoylsulfamoyl]

Účinná látka: 750 g/kg tribenuron - methyl tj.methyl-2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)karbamoylsulfamoyl] PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Nuance Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Danadim Progress

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Danadim Progress PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Danadim Progress Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení živočišných škůdců v obilninách, cukrové a krmné řepě, zeleninách, okrasných

Více

Balení a objem: 5 L HDPE kanystr

Balení a objem: 5 L HDPE kanystr 16_25031101_11 7-3210-200-006-11/16 Herbicid ve formě olejové disperze (OD) pro postemergentní aplikaci určený k hubení jednoletých trav a dvouděložných plevelů a potlačení vytrvalých trav v kukuřici Druh

Více

registrovaná ochranná známka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.) Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

registrovaná ochranná známka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.) Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek na ochranu rostlin SAFARI 50 WG HERBICID Postřikový selektivní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. registrovaná

Více

Herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě.

Herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. Přípravek na ochranu rostlin Pyramin Turbo Herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin ARTEA PLUS Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně ječmene, pšenice, tritikale a žita proti houbovým chorobám. Účinné látky: 160 g/l cyprokonazol

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin ACR- etiketa Garlon New 2.v. ze dne 10. 2. 2014 Rozhodnutí o povolení strana 1/5 vypracoval: J. Růžička Přípravek na ochranu rostlin Balení pro neprofesionální použití Garlon New* Garlon New je postřikový

Více

ochranná známka E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

ochranná známka E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) GRID Přípravek na ochranu rostlin Postřikový selektivní systémový herbicid ve formě mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě k postemergentní aplikaci proti ježatce kuří noze a dvouděložným plevelům v

Více

Přípravek na ochranu rostlin. Rovral Aquaflo

Přípravek na ochranu rostlin. Rovral Aquaflo ACR-etk Rovral Aquaflo verze č. 5.CLP menšinové trávníky ze dne 28. 7. 2014 strana 1/5 Přípravek na ochranu rostlin Balení pro neprofesionální Rovral Aquaflo Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu

Více

Zeus PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Zeus PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Zeus Postřikový herbicidní přípravek ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně pšenice ozimé, žita ozimého a tritikále ozimého proti chundelce metlici psárce polní a jednoletým

Více

75 WG Přípravek na ochranu rostlin

75 WG Přípravek na ochranu rostlin 75 WG Přípravek na ochranu rostlin Selektivní herbicid ve formě mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě s krátkým reziduálním účinkem k postemergentní aplikaci v obilninách bez podsevu proti dvouděložným

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

KAPUT. Přípravek na ochranu rostlin Varovné označení! Chemický přípravek

KAPUT. Přípravek na ochranu rostlin Varovné označení! Chemický přípravek KAPUT Přípravek na ochranu rostlin Varovné označení! Chemický přípravek Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné

Více

Ridomil Gold MZ Pepite

Ridomil Gold MZ Pepite Přípravek na ochranu rostlin Ridomil gold MZ Pepite Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně bramboru, cibule, okurky, rajčete a révy vinné proti houbovým chorobám.

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MAVRIK 2 F

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MAVRIK 2 F PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MAVRIK 2 F Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce a hořčici a mandelince bramborové na bramborách. Účinná

Více

Bezpečnostní informace, klasifikace přípravků a informace pro dopravu

Bezpečnostní informace, klasifikace přípravků a informace pro dopravu Bezpečnostní informace, klasifikace přípravků a informace pro dopravu Herbicidy a smáčedla Označení symbol ebezpečnost pro včely Hořlavost Informace pro přepravu ADR Biplay SX Express 50 SX Glean 75 WG

Více

GlyfoMax 480 SL. Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l), tj. N-(fosfonomethyl)glycin. N Nebezpečný pro životní prostředí

GlyfoMax 480 SL. Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l), tj. N-(fosfonomethyl)glycin. N Nebezpečný pro životní prostředí SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. GlyfoMax 480 SL Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení

Více

Přípravek na ochranu rostlin QUILT XCEL. Fungicidní přípravek ve formě suspo emulze určený k ochraně kukuřice proti houbovým chorobám.

Přípravek na ochranu rostlin QUILT XCEL. Fungicidní přípravek ve formě suspo emulze určený k ochraně kukuřice proti houbovým chorobám. Přípravek na ochranu rostlin QUILT XCEL Fungicidní přípravek ve formě suspo emulze určený k ochraně kukuřice proti houbovým chorobám. Účinné látky: azoxystrobin 141,4 g/l (13,5%) propikonazol 122,4 g/l

Více

Přípravek na ochranu rostlin NERO

Přípravek na ochranu rostlin NERO Přípravek na ochranu rostlin NERO Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k likvidaci lipnicovitých a dvouděložných jednoletých plevelů v řepce olejce. Držitel rozhodnutí

Více

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana obilnin Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE Wuxal V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 10 l Sportak HF + 10 l Microplant 20 let na trhu HERBICIDY Agritox 50 SL 500 g/l MCPA registrace

Více

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN TROY 480 Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení dvouděložných plevelů v bobu, lnu, fazoli, bramborách a hrachu. Evidenční číslo přípravku:

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Biathlon 4D Čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách Flexibilita

Více

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Plevele v travosemenných porostech Proč regulovat zaplevelení porostů trav na semeno:

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 4. 2015 30. 4. 2015

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 4. 2015 30. 4. 2015 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Přípravek na ochranu rostlin MARKATE 50

Přípravek na ochranu rostlin MARKATE 50 Přípravek na ochranu rostlin MARKATE 50 MARKATE 50 je insekticid na bázi syntetického pyretroidu ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení savého a žravého hmyzu v zemědělských plodinách. Účinná

Více