Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám"

Transkript

1

2

3 2

4 Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy) 2. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být u polních plodin menší než 4 m 3. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být menší než 6 m u chmele, ovocných dřevin, lesů a u školek a okrasných rostlin vyšších než 100 cm TOU = třída omezení úletu Ve sloupcích označených TOU 50 %, 70 % a 90 % jsou uvedeny ochranné vzdálenosti po zkrácení. Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm 3

5 Ovocné stromy, réva vinná Chmel Zkrácení ochranné vzdálenosti od okraje ošetřovaného pozemku Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm 4

6 Ovocné stromy, réva vinná, chmel Za správnost Ing. Lenka Klašková, sekce POR Mgr. Barbora Chrudinová, sekce POR Aktuální tabulky zkrácení ochranných vzdáleností naleznete na Př. 1.: Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu, který má v rozhodnutí o povolení přípravku i v návodu k použití předepsáno použití zařízení omezující úlet (s redukcí 50, 75 a 90 %), a to s ohledem na stanovené ochranné vzdálenosti. Přípravku byly na základě hodnocení přiděleny věty SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. SPe3 ve formě tabulky: 5

7 Při použití opatření omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit ochrannou vzdálenost při ošetření např. révy vinné na 6 metrů. Nelze redukovat vzdálenost předepsanou větou SPe 2. Př. 2.: Insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně bramboru, chmele a okrasných rostlin, který nemá ani v rozhodnutí o povolení přípravku, ani v návodu k použití předepsáno použití zařízení omezující úlet (s redukcí 50, 75 a 90 %), i když má stanoveny ochranné vzdálenosti. Tyto stanovené ochranné vzdálenosti lze zkrátit s použitím zařízení omezujících úlet dle přílohy č. 2. Přípravku byly na základě hodnocení přiděleny věty SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m při aplikaci do brambor vzhledem k povrchové vodě. SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m při aplikaci do okrasných rostlin vzhledem k povrchové vodě. SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m při aplikaci do chmele vzhledem k povrchové vodě. Při použití opatření omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit ochranné vzdálenosti následujícím způsobem (viz. Příloha č. 2): 6 TOU = třída omezení úletu

8 Kromě dodržení neošetřené ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchové vodě, a to s ohledem na vybavení postřikovače nebo rosiče typem trysek, je nutné dodržet podmínky pracovního režimu použitého profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků (postřikovače, rosiče). Chceme-li např. aplikovat přípravek pro polní plodiny a máme k dispozici postřikovač vybavený tryskami např. TeeJet Al VS, které jsou zařazeny do 90 % třídy omezení úletu musíme dodržet následující podmínky použití (viz. Příloha č. 1.1): - prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku max. 2,5 bar - prvních 20 m od okraje pozemku dodržovat výšku nad cílovou plochou 50 cm - na zbytku pozemku můžeme použít nastavení optimální pro dané zařízení (pracovní tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm) 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16 PŠENICE - jaro

18 PŠENICE - podzim 17

19 18 JEČMEN JARNÍ

20 JEČMEN OZIMÝ 19

21 MÁK MOSPILAN 20 SP 150g/ha Bejlomorka maková SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha 20

22 CUKROVKA 21

23 22 ŘEPKA

24 KUKUŘICE 23

25 SLUNEČNICE MOSPILAN 20 SP 150g/ha TOPSIN M 500 SC 1,5-1,8 l/ha Fómová hniloba, hlízenka obecná, Phomopsis spp. TOPSIN M 500 SC 1,5-1,8 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha + TM insekticidy + TM fungicidy Podpora kvetení, omezení stresu QUAD-BLOB 200 SL 2-4 l/ha Desikace BARCLAY GALLUP l/ha, BARCLAY GALLUP HI ACTIV 1,5-2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha 24

26 BRAMBORY 25

27 CHMEL NISSORUN 10 WP 0,75-1 kg/ha (0,05 %) Sviluška chmelová ORTUS 5 SC 2-2,5 l/ha Sviluška chmelová MOSPILAN 20 SP 160 g/ha (0,008 %) Mšice SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha Podpora kvetení a dozrávání hlávek 26

28 VINNÁ RÉVA 27

29 OVOCE MOSPILAN 20 SP g/ha (0,008 %) CYFLAMID 50 EW 0,33 l/ha DIFCOR 0,2 l/ha 28

30 29

31 Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, na loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, na březích nádrží, ve vodních tocích a zavlažovacích kanálech. Účinná látka obsažená v přípravku 490 g/l glyfosát (jako IPA-sůl 661,2 g/l) Balení 20 l HDPE kanystr Doba použitelnosti přípravku 24 měsíců od data výroby (v neporušených originálních obalech při dodržování podmínek skladování) Působení přípravku B. GALLUP HI-AKTIV je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během dnů. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5-6 listů, cm dlouhých. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat minimálně 7 dní po aplikaci přípravkem B. GALLUP HI-AKTIV (např. vápenec, hnojiva, org. hnojiva a jiné pesticidy). Spektrum účinnosti Jednoleté a vytrvalé plevele, pýr plazivý, výdrol obilí, nežádoucí dřeviny. Méně citlivé jsou svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá a některé dřeviny (maliník, ostružiník, jeřáb obecný, krušina olšová). Na přesličku přípravek B. GAL- LUP HI-AKTIV nepůsobí. 30

32 Návod k použití Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přímý postřik a přímý úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní! Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu. 31

33 32 Poznámky 1) Postřik provádět 1 týden před sklizní při vlhkosti zrna pod 30 %. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 2) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha. 3) V případě předsklizňové aplikace, postřik provádět 7 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Množství vody: l/ha. Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu. 4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět 2 týdny před sklizní pro dosažení požadované úrovně desikace, při vlhkosti zrna pod 30 %. Množství vody: l/ha pro řepku. U lnu může být množství vody sníženo až na 80 l/ha. 5) V případě přípravy půdy před sázením se používá dávka 3,7 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace dle intenzity zaplevelení: 2,5-3 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky, je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. 6) Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 7,5% roztok. 7) Dávka: 2,2 l/ha pro obnovu 1-2 ročních pastvin s jednoletými plevely, 2,9 l/ha pro 2-4 roční porosty s vytrvalými trávami, 3,7 l/ha pro 4-7 let staré porosty s vytrvalými širokolistými plevely, 4,4 l/ha pro obnovu trvalých porostů. Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: l/ha. Běžně se používá dávka 3 l/ha, v případě výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů použijte dávku 4,4 l/ha (nebo 3% roztok = 10 l vody + 0,3 B. GALLUP HI-AKTIV) 9) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm. 10) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 10cm, dvouděložné plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 2 dny před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: l/ha. 11) Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu.

34 Množství vody l/ha Pěstování následných plodin Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku. Příprava aplikační kapaliny Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. Další označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí SP1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Z hlediska ochrany necílových rostlin nevyžaduje přípravek klasifi kaci. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Z hlediska ochrany ptáků nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany půdních makroorganismů nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany půdních mikroorganismů nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Při použití v lesích a sadech: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě. Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamen registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 33

35 Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech. Účinná látka obsažená v přípravku 360 g/l glyphosát (jako IPA sůl 483 g/l) Balení 1 l, 5 l HDPE láhev, 10 l, 20 l HDPE kanystr, 1000 l HDPE kontejner Doba použitelnosti výrobku Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby (v originálních neporušených obalech při dodržování podmínek skladování). Působení přípravku BARCLAY GALLUP 360 je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí jednoletých a víceletých trávovitých a dvouděložných plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných dvouděložných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během dnů. Proti jednoletým a vytrvalým trávovitým plevelům včetně pýru plazivého je přípravek nejúčinnější v době odnožování (když má pýr 5-6 listů, 12-15cm dlouhých). Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 5dní po aplikaci přípravkem B. GALLUP 360. Upozornění PŘÍPRAVEK B. GALLUP 360 nemá dostatečnou účinnost na presličku rolní (Equisetum arvense). 34

36 Návod k použití Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní! 35

37 36 Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného pro výrobu sladu. Poznámky 1) Aplikovat při vlhkosti zrna pod 30 %, min 7 dní před sklizní. Množství vody: l/ha. Nižší aplikační dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely. 2) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 12 cm, dvouděložné vytrvalé plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 5 dnů před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 3) Postřik se provádí kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu min. 5dní. Množství vody: l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace. 4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět min 14 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30 %. Množství vody: l/ha. Nižší dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely. Max. 1 aplikace. 5) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max. výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha. Max. 1 aplikace. 6) Postřik provádět minimálně 7 dní před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace. 7) Množství vody: l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1-2 leté porosty s jednoletými plevely, 4 l/ha na 2-4 leté porosty, 5 l/ha na 4-7 leté porosty a vytrvalé širokolisté plevele, 6 l/ha na trvalé travní porosty zaplevelené vytrvalými plevely, zejména pampeliškou lékařskou. 8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: l/ha. Aplikační dávka: 1,5 l/ha při dávce vody l/ha na jednoleté a trávovité plevele, dávka 3 l/ha při slabém výskytu pýru, 4 l/ha při silném výskytu pýru a psárky polní, 6 l/ha na hluboko zakořeněné širokolisté plevele. 9) V případě přípravy půdy před zasetím se používá dávka 5 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace v dávce: 4 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit

38 úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako například jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 10% roztok nátěrem nebo postřikem pařezů. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. 10) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm. Pěstování následných plodin Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. Upozornění 1. Neskladovat BARCLAY GALLUP 360 v kovových nádržích ani nepoužívat postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovým vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami, ve styku s kovem může reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 2. Neponechávat nikdy zbytky postřikové tekutiny v nádrži postřikovače. Nádrž se po postřiku a umytí musí nechat dobře vyvětrat. 3. Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem nebo nepřímo úletem postřikové mlhy. 4. Nemísit BARCLAY GALLUP 360 s běžnými smáčedly nebo jinými herbicidy jako tank mix, tím se značně sníží jeho herbicidní účinnost. Antirezistentní strategie Existuje nízké riziko vzniku rezistence plevelů k přípravku BARCLAY GAL- LUP 360. Přesto se doporučuje využívat zásady antirezistentní strategie založené na správné agronomické praxi v ochraně rostlin. Toho lze docílit: 1. Dodržováním návodu na použití. 2. Využíváním dalších agrotechnických opatření vedoucích k redukci zaplevelení (střídáním plodin, kultivace půdy ) 3. Zabráněním rozmnožování a dalšímu šíření plevelů. 4. Dodržováním správné praxe při aplikaci přípravků (vhodné trysky, optimální klimatické podmínky, optimální fáze plevelů, monitoring plevelů a účinnosti). 37

39 Čištění aplikačního zařízení Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače). 2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 3. Opakujte postup podle bodu 2 ještě dvakrát. 4. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí SP1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m Přípravek nevyžaduje klasifi kaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 38

40 Selektivní postemergentní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným plevelům, zejména proti laskavcům, lebedám, merlíkům, svízeli přítule a některým travám. Účinná látka obsažená v přípravku 25 g/l desmedifam, 150 g/l ethofumesát, 75 g/l fenmedifam Doba použitelnosti výrobku 2 roky od data výroby Způsob balení 5 l kanystr COEX Působení přípravku Účinné látky phenmedipham a desmedipham účinkují pouze přes listy a kontaktně hubí vzešlé plevele. Mechanizmem účinku je inhibice asimilace (inhibice Hillovy reakce). Ethofumesate systémově působí jak prostřednictvím listů, tak i kořenů. Mechanizmem účinku je inhibice buněčného dělení. Díky této půdně působící složce hubí BETA-TEAM plevele vzcházející až několik dní po jeho aplikaci. Účinnost jednotlivých složek se vhodně doplňuje, takže BETA-TEAM má výborný kontaktní, tak i dobrý reziduální účinek. Herbicidní účinek se projevuje v závislosti na půdních a klimatických podmínkách během 4-8 dnů po postřiku. Citlivé zasažen plevele přestávají růst, postupně se na nich objevují chlorózy a nekrózy a odumírají. Dostatečná teplota a současně vysoká vzdušná vlhkost podporují účinnost phenmediphamu, desmediphamu a ethofumesatu. Dostatečná půdní vlhkost příznivě ovlivňuje účinek ethofumesatu. Na půdách, obsahujících více než 5% humusu, klesá půdní účinek přípravku. Na takových půdách účinkuje BETA-TEAM převážně kontaktně Návod k použití AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. Přípravek se aplikuje po vzejití řepy. Nepoužívejte větší celkové množství přípravku BETA-TEAM než 5 l/ha na plodinu za sezónu. Začněte s hubením plevelů, když plevele klíčí; obvykle to bývá, když vzejde řepa. Pokud vyklíčí nové plevele, je nutné další ošetření. Mezi aplikacemi je nutné dodržet interval 7-10 dní. 39

41 Dávkování 1,25 l/ha přípravku BETA-TEAM na plevele od fáze děložních listů do fáze dvou pravých listů 1,5 l/ha přípravku BETA-TEAM na plevele od fáze dvou pravých listů dále Citlivé plevele Lebeda rozkladitá, pohanka svlačcovitá, rdesno ptačí, merlík bílý, violka rolní, hluchavka nachová, lipnice roční, rozrazil perský, ptačinec žabinec. Z trav hubí BETA-TEAM při dávce 1,25 l/ha ve stadiu 1. Listu: béry, čirok halepský (ze semen), chundelku metlici, ježatku kuří nohu, lipnici roční, oves hluchý, psárku ploní. Ježatka bývá spolehlivě hubena až do 3.listu. Selektivita vůči řepě V cukrovce lze přípravek aplikovat i při vzcházení a v době, kdy nepřesáhla fázi děložních listů. V těchto případech však dávka přípravku nesmí překročit 1 l/ha. V krmné řepě se aplikuje od 2 pravých listů řepy. Při aplikaci v době, kdy má cukrovka 2 pravé listy, by neměla dávka BETA-TEAMU překročit 1,25 l/ha; v cukrovce s plně vyvinutými 4 pravými listy lze dávku použít až 1,5 l/ha v závislosti na růstové fázi plevelů. Postemergentní dělená aplikace 1. Postemergentní aplikace na plevele v děložních listech, max. základ pravých listů Optimálního herbicidního účinku se dosahuje 2 3 x opakovanou aplikací v časovém odstupu 5 14 dnů na nově vzešlé plevele. 2. Postemergentní aplikace na vzrostlé plevele 40 Upozornění Při přípravě (TM) směsi přípravku BETA-TEAM s přípravky na bázi metamitron nesmí být použito přísady adjutantu! Taková směs je pro řepu fytotoxická! 40

42 Je nutno vyloučit možnost předávkování, dvojího ošetření nebo zasažení sousední kultury. Před použitím je nutné postřikovač dobře vyčistit. Doporučené množství vody l/ha Příprava postřikové kapaliny Nádrž postřikovače se naplní do 2/3 vodou, zapne se míchadlo, přidá se přípravek v odměřeném objemu a doplní se vodou na stanovený objem. Při přípravě TM směsi BETA-TEAM + Target SC musí být nejprve do nádrže do poloviny naplněné vodou přidán BETA-TEAM a při běžícím míchadle se přidá Target SC a doplní se na stanovený objem. Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte za jasného, slunného počasí; v takovém počasí je vhodnější aplikace večer. Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostliných produktů. Aby se zabránilo škodám způsobeným rezidui účinné látky ethofumesát v půdě po aplikaci přípravku BETA-TEAM, je nutné před setím nebo sázením následné plodiny, například u ozimých obilnin nebo v případě zrušení porostu, převrátit půdu. Jako náhradní plodiny v případě zrušení porostu ošetřeného přípravkem BETA- TEAM lze zasít nebo zasadit tyto plodiny: cukrovou nebo krmnou řepu, kukuřici, jílky, hrách, špenát, celer, mrkev a cibuli. Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Přípravek nelze použít v množitelských porostech! Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. Stupně vodních zdrojů povrchových vod. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahujeúčinnou látku ethofumesát, vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok. Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 41

43 Účinná látka 500 g/l linuron Balení a objem (čistá hmotnost) 5 l HDPE kanystr Datum použitelnosti 2 roky od data výroby Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod. Působení přípravku Přípravek je vyroben na bázi aktivní látky linuron Linuron patři do chemické skupiny sulfonyl močovin Návod k použití - indikace 42

44 AT- ochranná lhůta Je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. Přípravek lze použít max. 1 x na plodinu. Citlivé plevele heřmánkovité plevele, starčeky, ptačince, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, 43

45 44 kopřiva žahavka Upřesnění podmínek aplikace Brambory Brambory se ošetřují po poslední kultivaci (slepá proorávka, vláčení), nejpozději však 3 dny před vzejitím brambor. Přípravek nepoužívejte na extrémně lehkých půdách. Praskavec ledencový Používejte pouze u hnědých a bílých bobů určených ke sklizni semen. Aplikujte na utužených výsevních záhonech krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. Boby je nutné vysévat rovnoměrně minimálně do hloubky 3 cm. Neaplikujte na velmi lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu nebo na silně zhutněné půdy či půdy popraskané v důsledku vysušení. Bob obecný Používejte po vysetí nejpozději do jednoho týdne před vzejitím. Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko. Len setý Aplikujte krátce po vysetí (asi 2 dny) nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené půdy bez hrud. Nejnižší dávka (0,5 l/ha) je určena pouze pro lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu. Následné plodiny jako jetel nebo trávy mohou být poškozeny. Při pěstování sazenic chřestu Aplikujte na utužených výsevních záhonech před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na pozemcích vystavených větrné erozi. Při produkčním pěstování chřestu Používejte po sklizni před vzejitím plodiny nejpozději do 31. srpna. Petržel, celer, kerblík, pastinák Používejte po vysetí nejpozději jeden týden před vzejitím. Celer bulvový Používejte po vysetí, před vzejitím plodiny. Na půdy s vysokým obsahem humusu používejte nejvyšší dávku. Kopr a libeček Používejte krátce po vysetí, před vzejitím plodiny

46 Mrkev Aplikujte krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. Používejte na slehlé a dostatečně vlhké půdě, tj. nikoli na kypré půdě ihned po vysetí. - na lehkých půdách: 0,45-0,95 litru na hektar. - na těžších púdách: 0,95-1,6 litru na hektar. Nepoužívejte na velmi lehkých půdách. Pro pěstování rané svazkové mrkve se použití přípravku nedoporučuje z důvodu možného poškození následných plodin. Použití při pěstování květinových cibulí a cibulových květin Sasanky (hlízy) Aplikujte po výsadbě nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na půdách s nízkým obsahem humusu. Mečíky Dávkování: 0,9 litru na hektar na lehkých půdách, 1,35 litru na hektar na středně těžkých půdách a 1,6 litru na hektar na těžkých půdách. Nepoužívejte na korále. Aplikujte krátce před vzejitím. Hyacinty Aplikujte pouze před vzejitím. Nepoužívejte na písčitých půdách s velmi nízkým obsahem humusu. Použití při pěstování květin ze semene Chrpy ( Centaurea cyanus) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) Aplikujte před vzejitím. Len vytrvalý (Linum perenne) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Rezeda vonná (Reseda odorata) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Před ošetřením ověřte citlivost odrůd na menším počtu rostlin /menší ploše. Následné plodiny V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena. Nelze vyloučit poškození následných plodin na lehkých písčitých půdách u plodin s krátkou vegetační dobou. Mezi postřikem a pěstováním citlivé následné plodiny (například salátu, čekanky nebo okurky) musí uplynout alespoň 4 měsíce. Pěstování brukvovitých rostlin (řepka, zelí, kapusta) a cibulovin (cibule, pór) by mělo následovat po orbě. V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, která byla ošetřena přípravkem DATURA, lze jako náhradní plodiny vysévat po předchozí 45

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků...

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... Obsah Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... 7 Přehled přípravků podle plodin... 21 přípravky BASF Acrobat MZ WG 37 Adexar

Více

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele AUTOR Selektivní herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Basta 15 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Neselektivní herbicid a desikant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu

Více

alergickoukožníreakci. H410 Vysocetoxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky. Pokyny

alergickoukožníreakci. H410 Vysocetoxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky. Pokyny PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Betoxon650 WDG Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ochraně cukrovky, krmné řepy, mangoldu a řepy salátové proti jednoletých dvouděložným

Více

Desicate PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Desicate PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Desicate Přípravek na ochranu rostlin Desicate je herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých a širokolistých plevelů před

Více

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni.

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni. Přípravek na ochranu rostlin Scalar Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni. Účinná látka: fluroxypyr

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 039206/2013 ze dne

Více

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke ječmene, ovsa, pšenice ozimé, řepky olejky ozimé, tritikale, žita a zkrácení stébla u

Více

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.)

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Mythos 30 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jabloní a hrušní a proti plísni šedé na jahodníku a révě. Pouze pro profesionální

Více

Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice

Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice Pozvánka na semináře pro pěstitele máku Zveme vás na semináře pro pěstitele máku spojené s prohlídkou porostů Datum Okres Místo konání Spolupořadatel 9.5 HK Penzion u sv. Jána, Svobodné Dvory - Hradec

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol Přípravek na ochranu rostlin Caramba Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně ozimé a jarní pšenice, jarního a ozimého ječmene před chorobami listů a klasů a k ochraně

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Učební texty pro uchazeče o zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské

Více

Sharda Worldwise Exports Pvt. Ltd. POLECI Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců v řepce olejné, hořčici a obilninách 1. skupiny.

Sharda Worldwise Exports Pvt. Ltd. POLECI Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců v řepce olejné, hořčici a obilninách 1. skupiny. Sharda Worldwise Exports Pvt. Ltd. POLECI Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců v řepce olejné, hořčici a obilninách 1. skupiny. Účinná látka: deltamethrin (ISO) 2,5 % (25 g/l) tj. (S)- [(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-1R,

Více

ATOS PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

ATOS PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE ATOS ZDE OTEVŘTE PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně jádrovin proti strupovitosti. Účinná látka: difenokonazol

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

agrotip Novinky BASF 2014 České pivo Výsledky pokusů v obilninách a řepce Sladovnický ječmen

agrotip Novinky BASF 2014 České pivo Výsledky pokusů v obilninách a řepce Sladovnický ječmen agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Leden Január 2014 Novinky BASF 2014 České pivo Sladovnický ječmen Výsledky pokusů v obilninách a řepce Editorial Rok 2014 bude rokem nových

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Den Obec Místo Okres Garant Spojení 10.2. Vsisko restaurace U Facků Olomouc Ing. Sypták 777 757 987 12.2. Telnice restaurace Orlovna Brno-venkov Ing. Petrucha 777

Více

II.1. Nespecifické choroby a škůdci rostlin

II.1. Nespecifické choroby a škůdci rostlin 32 V této kapitole jsou stručně popsány nejfrekventovanější a nejdůležitější choroby a škůdci rostlin, kteří se mohou vyskytovat v zahrádkách, ale i ve velkovýrobě. Jde o skupinu chorob, resp. škůdců,

Více

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Agricultural Products Říjen Október 2006 Netradiční zdroje energie Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Obsah čísla Říjen Október 2006 5 1 Bioethylalkohol - stav a perspektivy 4 Evropské odpovědi

Více

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Přípravek na ochranu rostlin Clarinet 20 SC Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více