Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám"

Transkript

1

2

3 2

4 Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy) 2. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být u polních plodin menší než 4 m 3. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být menší než 6 m u chmele, ovocných dřevin, lesů a u školek a okrasných rostlin vyšších než 100 cm TOU = třída omezení úletu Ve sloupcích označených TOU 50 %, 70 % a 90 % jsou uvedeny ochranné vzdálenosti po zkrácení. Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm 3

5 Ovocné stromy, réva vinná Chmel Zkrácení ochranné vzdálenosti od okraje ošetřovaného pozemku Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm 4

6 Ovocné stromy, réva vinná, chmel Za správnost Ing. Lenka Klašková, sekce POR Mgr. Barbora Chrudinová, sekce POR Aktuální tabulky zkrácení ochranných vzdáleností naleznete na Př. 1.: Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu, který má v rozhodnutí o povolení přípravku i v návodu k použití předepsáno použití zařízení omezující úlet (s redukcí 50, 75 a 90 %), a to s ohledem na stanovené ochranné vzdálenosti. Přípravku byly na základě hodnocení přiděleny věty SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. SPe3 ve formě tabulky: 5

7 Při použití opatření omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit ochrannou vzdálenost při ošetření např. révy vinné na 6 metrů. Nelze redukovat vzdálenost předepsanou větou SPe 2. Př. 2.: Insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně bramboru, chmele a okrasných rostlin, který nemá ani v rozhodnutí o povolení přípravku, ani v návodu k použití předepsáno použití zařízení omezující úlet (s redukcí 50, 75 a 90 %), i když má stanoveny ochranné vzdálenosti. Tyto stanovené ochranné vzdálenosti lze zkrátit s použitím zařízení omezujících úlet dle přílohy č. 2. Přípravku byly na základě hodnocení přiděleny věty SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m při aplikaci do brambor vzhledem k povrchové vodě. SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m při aplikaci do okrasných rostlin vzhledem k povrchové vodě. SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m při aplikaci do chmele vzhledem k povrchové vodě. Při použití opatření omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit ochranné vzdálenosti následujícím způsobem (viz. Příloha č. 2): 6 TOU = třída omezení úletu

8 Kromě dodržení neošetřené ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchové vodě, a to s ohledem na vybavení postřikovače nebo rosiče typem trysek, je nutné dodržet podmínky pracovního režimu použitého profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků (postřikovače, rosiče). Chceme-li např. aplikovat přípravek pro polní plodiny a máme k dispozici postřikovač vybavený tryskami např. TeeJet Al VS, které jsou zařazeny do 90 % třídy omezení úletu musíme dodržet následující podmínky použití (viz. Příloha č. 1.1): - prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku max. 2,5 bar - prvních 20 m od okraje pozemku dodržovat výšku nad cílovou plochou 50 cm - na zbytku pozemku můžeme použít nastavení optimální pro dané zařízení (pracovní tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm) 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16 PŠENICE - jaro

18 PŠENICE - podzim 17

19 18 JEČMEN JARNÍ

20 JEČMEN OZIMÝ 19

21 MÁK MOSPILAN 20 SP 150g/ha Bejlomorka maková SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha 20

22 CUKROVKA 21

23 22 ŘEPKA

24 KUKUŘICE 23

25 SLUNEČNICE MOSPILAN 20 SP 150g/ha TOPSIN M 500 SC 1,5-1,8 l/ha Fómová hniloba, hlízenka obecná, Phomopsis spp. TOPSIN M 500 SC 1,5-1,8 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha + TM insekticidy + TM fungicidy Podpora kvetení, omezení stresu QUAD-BLOB 200 SL 2-4 l/ha Desikace BARCLAY GALLUP l/ha, BARCLAY GALLUP HI ACTIV 1,5-2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha 24

26 BRAMBORY 25

27 CHMEL NISSORUN 10 WP 0,75-1 kg/ha (0,05 %) Sviluška chmelová ORTUS 5 SC 2-2,5 l/ha Sviluška chmelová MOSPILAN 20 SP 160 g/ha (0,008 %) Mšice SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha SVITON PLUS 0,2 l/ha Podpora kvetení a dozrávání hlávek 26

28 VINNÁ RÉVA 27

29 OVOCE MOSPILAN 20 SP g/ha (0,008 %) CYFLAMID 50 EW 0,33 l/ha DIFCOR 0,2 l/ha 28

30 29

31 Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, na loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, na březích nádrží, ve vodních tocích a zavlažovacích kanálech. Účinná látka obsažená v přípravku 490 g/l glyfosát (jako IPA-sůl 661,2 g/l) Balení 20 l HDPE kanystr Doba použitelnosti přípravku 24 měsíců od data výroby (v neporušených originálních obalech při dodržování podmínek skladování) Působení přípravku B. GALLUP HI-AKTIV je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během dnů. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5-6 listů, cm dlouhých. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat minimálně 7 dní po aplikaci přípravkem B. GALLUP HI-AKTIV (např. vápenec, hnojiva, org. hnojiva a jiné pesticidy). Spektrum účinnosti Jednoleté a vytrvalé plevele, pýr plazivý, výdrol obilí, nežádoucí dřeviny. Méně citlivé jsou svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá a některé dřeviny (maliník, ostružiník, jeřáb obecný, krušina olšová). Na přesličku přípravek B. GAL- LUP HI-AKTIV nepůsobí. 30

32 Návod k použití Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přímý postřik a přímý úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní! Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu. 31

33 32 Poznámky 1) Postřik provádět 1 týden před sklizní při vlhkosti zrna pod 30 %. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 2) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha. 3) V případě předsklizňové aplikace, postřik provádět 7 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Množství vody: l/ha. Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu. 4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět 2 týdny před sklizní pro dosažení požadované úrovně desikace, při vlhkosti zrna pod 30 %. Množství vody: l/ha pro řepku. U lnu může být množství vody sníženo až na 80 l/ha. 5) V případě přípravy půdy před sázením se používá dávka 3,7 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace dle intenzity zaplevelení: 2,5-3 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky, je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. 6) Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 7,5% roztok. 7) Dávka: 2,2 l/ha pro obnovu 1-2 ročních pastvin s jednoletými plevely, 2,9 l/ha pro 2-4 roční porosty s vytrvalými trávami, 3,7 l/ha pro 4-7 let staré porosty s vytrvalými širokolistými plevely, 4,4 l/ha pro obnovu trvalých porostů. Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: l/ha. Běžně se používá dávka 3 l/ha, v případě výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů použijte dávku 4,4 l/ha (nebo 3% roztok = 10 l vody + 0,3 B. GALLUP HI-AKTIV) 9) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm. 10) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 10cm, dvouděložné plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 2 dny před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: l/ha. 11) Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu.

34 Množství vody l/ha Pěstování následných plodin Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku. Příprava aplikační kapaliny Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. Další označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí SP1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Z hlediska ochrany necílových rostlin nevyžaduje přípravek klasifi kaci. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Z hlediska ochrany ptáků nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany půdních makroorganismů nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Z hlediska ochrany půdních mikroorganismů nevyžaduje přípravek klasifi kaci. Při použití v lesích a sadech: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě. Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamen registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 33

35 Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech. Účinná látka obsažená v přípravku 360 g/l glyphosát (jako IPA sůl 483 g/l) Balení 1 l, 5 l HDPE láhev, 10 l, 20 l HDPE kanystr, 1000 l HDPE kontejner Doba použitelnosti výrobku Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby (v originálních neporušených obalech při dodržování podmínek skladování). Působení přípravku BARCLAY GALLUP 360 je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí jednoletých a víceletých trávovitých a dvouděložných plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných dvouděložných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během dnů. Proti jednoletým a vytrvalým trávovitým plevelům včetně pýru plazivého je přípravek nejúčinnější v době odnožování (když má pýr 5-6 listů, 12-15cm dlouhých). Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 5dní po aplikaci přípravkem B. GALLUP 360. Upozornění PŘÍPRAVEK B. GALLUP 360 nemá dostatečnou účinnost na presličku rolní (Equisetum arvense). 34

36 Návod k použití Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní! 35

37 36 Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného pro výrobu sladu. Poznámky 1) Aplikovat při vlhkosti zrna pod 30 %, min 7 dní před sklizní. Množství vody: l/ha. Nižší aplikační dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely. 2) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 12 cm, dvouděložné vytrvalé plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 5 dnů před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: l/ha. Max. 1 aplikace. 3) Postřik se provádí kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu min. 5dní. Množství vody: l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace. 4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět min 14 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30 %. Množství vody: l/ha. Nižší dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely. Max. 1 aplikace. 5) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max. výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha. Max. 1 aplikace. 6) Postřik provádět minimálně 7 dní před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace. 7) Množství vody: l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1-2 leté porosty s jednoletými plevely, 4 l/ha na 2-4 leté porosty, 5 l/ha na 4-7 leté porosty a vytrvalé širokolisté plevele, 6 l/ha na trvalé travní porosty zaplevelené vytrvalými plevely, zejména pampeliškou lékařskou. 8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: l/ha. Aplikační dávka: 1,5 l/ha při dávce vody l/ha na jednoleté a trávovité plevele, dávka 3 l/ha při slabém výskytu pýru, 4 l/ha při silném výskytu pýru a psárky polní, 6 l/ha na hluboko zakořeněné širokolisté plevele. 9) V případě přípravy půdy před zasetím se používá dávka 5 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace v dávce: 4 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit

38 úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako například jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 10% roztok nátěrem nebo postřikem pařezů. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. 10) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm. Pěstování následných plodin Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. Upozornění 1. Neskladovat BARCLAY GALLUP 360 v kovových nádržích ani nepoužívat postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovým vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami, ve styku s kovem může reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 2. Neponechávat nikdy zbytky postřikové tekutiny v nádrži postřikovače. Nádrž se po postřiku a umytí musí nechat dobře vyvětrat. 3. Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem nebo nepřímo úletem postřikové mlhy. 4. Nemísit BARCLAY GALLUP 360 s běžnými smáčedly nebo jinými herbicidy jako tank mix, tím se značně sníží jeho herbicidní účinnost. Antirezistentní strategie Existuje nízké riziko vzniku rezistence plevelů k přípravku BARCLAY GAL- LUP 360. Přesto se doporučuje využívat zásady antirezistentní strategie založené na správné agronomické praxi v ochraně rostlin. Toho lze docílit: 1. Dodržováním návodu na použití. 2. Využíváním dalších agrotechnických opatření vedoucích k redukci zaplevelení (střídáním plodin, kultivace půdy ) 3. Zabráněním rozmnožování a dalšímu šíření plevelů. 4. Dodržováním správné praxe při aplikaci přípravků (vhodné trysky, optimální klimatické podmínky, optimální fáze plevelů, monitoring plevelů a účinnosti). 37

39 Čištění aplikačního zařízení Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače). 2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 3. Opakujte postup podle bodu 2 ještě dvakrát. 4. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí SP1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m Přípravek nevyžaduje klasifi kaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 38

40 Selektivní postemergentní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným plevelům, zejména proti laskavcům, lebedám, merlíkům, svízeli přítule a některým travám. Účinná látka obsažená v přípravku 25 g/l desmedifam, 150 g/l ethofumesát, 75 g/l fenmedifam Doba použitelnosti výrobku 2 roky od data výroby Způsob balení 5 l kanystr COEX Působení přípravku Účinné látky phenmedipham a desmedipham účinkují pouze přes listy a kontaktně hubí vzešlé plevele. Mechanizmem účinku je inhibice asimilace (inhibice Hillovy reakce). Ethofumesate systémově působí jak prostřednictvím listů, tak i kořenů. Mechanizmem účinku je inhibice buněčného dělení. Díky této půdně působící složce hubí BETA-TEAM plevele vzcházející až několik dní po jeho aplikaci. Účinnost jednotlivých složek se vhodně doplňuje, takže BETA-TEAM má výborný kontaktní, tak i dobrý reziduální účinek. Herbicidní účinek se projevuje v závislosti na půdních a klimatických podmínkách během 4-8 dnů po postřiku. Citlivé zasažen plevele přestávají růst, postupně se na nich objevují chlorózy a nekrózy a odumírají. Dostatečná teplota a současně vysoká vzdušná vlhkost podporují účinnost phenmediphamu, desmediphamu a ethofumesatu. Dostatečná půdní vlhkost příznivě ovlivňuje účinek ethofumesatu. Na půdách, obsahujících více než 5% humusu, klesá půdní účinek přípravku. Na takových půdách účinkuje BETA-TEAM převážně kontaktně Návod k použití AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. Přípravek se aplikuje po vzejití řepy. Nepoužívejte větší celkové množství přípravku BETA-TEAM než 5 l/ha na plodinu za sezónu. Začněte s hubením plevelů, když plevele klíčí; obvykle to bývá, když vzejde řepa. Pokud vyklíčí nové plevele, je nutné další ošetření. Mezi aplikacemi je nutné dodržet interval 7-10 dní. 39

41 Dávkování 1,25 l/ha přípravku BETA-TEAM na plevele od fáze děložních listů do fáze dvou pravých listů 1,5 l/ha přípravku BETA-TEAM na plevele od fáze dvou pravých listů dále Citlivé plevele Lebeda rozkladitá, pohanka svlačcovitá, rdesno ptačí, merlík bílý, violka rolní, hluchavka nachová, lipnice roční, rozrazil perský, ptačinec žabinec. Z trav hubí BETA-TEAM při dávce 1,25 l/ha ve stadiu 1. Listu: béry, čirok halepský (ze semen), chundelku metlici, ježatku kuří nohu, lipnici roční, oves hluchý, psárku ploní. Ježatka bývá spolehlivě hubena až do 3.listu. Selektivita vůči řepě V cukrovce lze přípravek aplikovat i při vzcházení a v době, kdy nepřesáhla fázi děložních listů. V těchto případech však dávka přípravku nesmí překročit 1 l/ha. V krmné řepě se aplikuje od 2 pravých listů řepy. Při aplikaci v době, kdy má cukrovka 2 pravé listy, by neměla dávka BETA-TEAMU překročit 1,25 l/ha; v cukrovce s plně vyvinutými 4 pravými listy lze dávku použít až 1,5 l/ha v závislosti na růstové fázi plevelů. Postemergentní dělená aplikace 1. Postemergentní aplikace na plevele v děložních listech, max. základ pravých listů Optimálního herbicidního účinku se dosahuje 2 3 x opakovanou aplikací v časovém odstupu 5 14 dnů na nově vzešlé plevele. 2. Postemergentní aplikace na vzrostlé plevele 40 Upozornění Při přípravě (TM) směsi přípravku BETA-TEAM s přípravky na bázi metamitron nesmí být použito přísady adjutantu! Taková směs je pro řepu fytotoxická! 40

42 Je nutno vyloučit možnost předávkování, dvojího ošetření nebo zasažení sousední kultury. Před použitím je nutné postřikovač dobře vyčistit. Doporučené množství vody l/ha Příprava postřikové kapaliny Nádrž postřikovače se naplní do 2/3 vodou, zapne se míchadlo, přidá se přípravek v odměřeném objemu a doplní se vodou na stanovený objem. Při přípravě TM směsi BETA-TEAM + Target SC musí být nejprve do nádrže do poloviny naplněné vodou přidán BETA-TEAM a při běžícím míchadle se přidá Target SC a doplní se na stanovený objem. Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte za jasného, slunného počasí; v takovém počasí je vhodnější aplikace večer. Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostliných produktů. Aby se zabránilo škodám způsobeným rezidui účinné látky ethofumesát v půdě po aplikaci přípravku BETA-TEAM, je nutné před setím nebo sázením následné plodiny, například u ozimých obilnin nebo v případě zrušení porostu, převrátit půdu. Jako náhradní plodiny v případě zrušení porostu ošetřeného přípravkem BETA- TEAM lze zasít nebo zasadit tyto plodiny: cukrovou nebo krmnou řepu, kukuřici, jílky, hrách, špenát, celer, mrkev a cibuli. Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Přípravek nelze použít v množitelských porostech! Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. Stupně vodních zdrojů povrchových vod. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahujeúčinnou látku ethofumesát, vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok. Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí Upozornění Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS. 41

43 Účinná látka 500 g/l linuron Balení a objem (čistá hmotnost) 5 l HDPE kanystr Datum použitelnosti 2 roky od data výroby Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod. Působení přípravku Přípravek je vyroben na bázi aktivní látky linuron Linuron patři do chemické skupiny sulfonyl močovin Návod k použití - indikace 42

44 AT- ochranná lhůta Je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. Přípravek lze použít max. 1 x na plodinu. Citlivé plevele heřmánkovité plevele, starčeky, ptačince, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, 43

45 44 kopřiva žahavka Upřesnění podmínek aplikace Brambory Brambory se ošetřují po poslední kultivaci (slepá proorávka, vláčení), nejpozději však 3 dny před vzejitím brambor. Přípravek nepoužívejte na extrémně lehkých půdách. Praskavec ledencový Používejte pouze u hnědých a bílých bobů určených ke sklizni semen. Aplikujte na utužených výsevních záhonech krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. Boby je nutné vysévat rovnoměrně minimálně do hloubky 3 cm. Neaplikujte na velmi lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu nebo na silně zhutněné půdy či půdy popraskané v důsledku vysušení. Bob obecný Používejte po vysetí nejpozději do jednoho týdne před vzejitím. Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko. Len setý Aplikujte krátce po vysetí (asi 2 dny) nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené půdy bez hrud. Nejnižší dávka (0,5 l/ha) je určena pouze pro lehké písčité půdy s nízkým obsahem humusu. Následné plodiny jako jetel nebo trávy mohou být poškozeny. Při pěstování sazenic chřestu Aplikujte na utužených výsevních záhonech před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na pozemcích vystavených větrné erozi. Při produkčním pěstování chřestu Používejte po sklizni před vzejitím plodiny nejpozději do 31. srpna. Petržel, celer, kerblík, pastinák Používejte po vysetí nejpozději jeden týden před vzejitím. Celer bulvový Používejte po vysetí, před vzejitím plodiny. Na půdy s vysokým obsahem humusu používejte nejvyšší dávku. Kopr a libeček Používejte krátce po vysetí, před vzejitím plodiny

46 Mrkev Aplikujte krátce po vysetí nejpozději 3 dny před vzejitím. Používejte na slehlé a dostatečně vlhké půdě, tj. nikoli na kypré půdě ihned po vysetí. - na lehkých půdách: 0,45-0,95 litru na hektar. - na těžších púdách: 0,95-1,6 litru na hektar. Nepoužívejte na velmi lehkých půdách. Pro pěstování rané svazkové mrkve se použití přípravku nedoporučuje z důvodu možného poškození následných plodin. Použití při pěstování květinových cibulí a cibulových květin Sasanky (hlízy) Aplikujte po výsadbě nejpozději 3 dny před vzejitím plodiny. Nepoužívejte na půdách s nízkým obsahem humusu. Mečíky Dávkování: 0,9 litru na hektar na lehkých půdách, 1,35 litru na hektar na středně těžkých půdách a 1,6 litru na hektar na těžkých půdách. Nepoužívejte na korále. Aplikujte krátce před vzejitím. Hyacinty Aplikujte pouze před vzejitím. Nepoužívejte na písčitých půdách s velmi nízkým obsahem humusu. Použití při pěstování květin ze semene Chrpy ( Centaurea cyanus) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) Aplikujte před vzejitím. Len vytrvalý (Linum perenne) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Rezeda vonná (Reseda odorata) Aplikujte krátce po výsevu před vzejitím. Před ošetřením ověřte citlivost odrůd na menším počtu rostlin /menší ploše. Následné plodiny V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena. Nelze vyloučit poškození následných plodin na lehkých písčitých půdách u plodin s krátkou vegetační dobou. Mezi postřikem a pěstováním citlivé následné plodiny (například salátu, čekanky nebo okurky) musí uplynout alespoň 4 měsíce. Pěstování brukvovitých rostlin (řepka, zelí, kapusta) a cibulovin (cibule, pór) by mělo následovat po orbě. V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, která byla ošetřena přípravkem DATURA, lze jako náhradní plodiny vysévat po předchozí 45

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

Přípravek na ochranu rostlin PROPER FLO

Přípravek na ochranu rostlin PROPER FLO Přípravek na ochranu rostlin PROPER FLO Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ozimé řepky a jiných plodin proti širokému spektru jednoděložných a dvouděložných plevelů

Více

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele AUTOR Selektivní herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC 24-02-2014 Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Dual Gold 960 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení prosovitých trav a některých jednoletých dvouděložných plevelů v bramboru, cukrovce,

Více

alergickoukožníreakci. H410 Vysocetoxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky. Pokyny

alergickoukožníreakci. H410 Vysocetoxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky. Pokyny PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Betoxon650 WDG Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ochraně cukrovky, krmné řepy, mangoldu a řepy salátové proti jednoletých dvouděložným

Více

GRID Přípravek na ochranu rostlin Postřikový selektivní systémový herbicid ve formě mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě k postemergentní aplikaci proti ježatce kuří noze a dvouděložným plevelům v

Více

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni.

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni. Přípravek na ochranu rostlin Scalar Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni. Účinná látka: fluroxypyr

Více

registrovaná ochranná známka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

registrovaná ochranná známka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.) Přípravek na ochranu rostlin ARIGO 51 WG HERBICID Postřikový selektivní herbicid ve formě směsného mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě na postemergentní hubení vytrvalých a jednoletých trav a dvojděložných

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE SHYFO

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE SHYFO PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVELE SHYFO Přípravek na ochranu rostlin SHYFO je herbicid ve formě ve vodĕ rozpustného koncentrátu (SL), určený k hubení jednoletých i víceletých plevelů

Více

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID Postřikový selektivní herbicid ve formě směsného mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě na postemergentní hubení vytrvalých a jednoletých

Více

Desicate PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Desicate PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Desicate Přípravek na ochranu rostlin Desicate je herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých a širokolistých plevelů před

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT Basta 15 Neselektivní herbicid a desikant ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení plevelů v sadech, vinicích, okrasných

Více

t.j. 2-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]- N,N-dimetylnikotinamid

t.j. 2-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]- N,N-dimetylnikotinamid Přípravek na ochranu rostlin KELVIN 4 SC HERBICID Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k ředění vodou na postemergentní hubení trávovitých a jednoletých dvojděložných plevelů

Více

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID Postřikový selektivní herbicid ve formě směsného mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě na postemergentní hubení vytrvalých a jednoletých

Více

FUSILADE FORTE 150 EC

FUSILADE FORTE 150 EC Přípravek na ochranu rostlin FUSILADE FORTE 150 EC Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru,

Více

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID PRINCIPAL PLUS 66.5 WG Přípravek na ochranu rostlin HERBICID Postřikový selektivní herbicid ve formě směsného mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě na postemergentní hubení vytrvalých a jednoletých

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke ječmene, ovsa, pšenice ozimé, řepky olejky ozimé, tritikale, žita a zkrácení stébla u

Více

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.)

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Mythos 30 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jabloní a hrušní a proti plísni šedé na jahodníku a révě. Pouze pro profesionální

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Basta 15 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Neselektivní herbicid a desikant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu

Více

ATOS PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

ATOS PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE ATOS ZDE OTEVŘTE PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně jádrovin proti strupovitosti. Účinná látka: difenokonazol

Více

Přípravek na ochranu rostlin SWITCH

Přípravek na ochranu rostlin SWITCH Přípravek na ochranu rostlin SWITCH Fungicidní přípravek ve formě vodorozpustného granulátu s kontaktním a systémovým účinkem určený k ochraně révy vinné a jahodníku. Účinné látky: 375 g/kg cyprodinil

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV. P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH. P260 NEVDECHUJTE MLHU NEBO PÁRY.

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV. P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH. P260 NEVDECHUJTE MLHU NEBO PÁRY. Přípravek na ochranu rostlin Opera Top Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspo emulse (SE) určený k ochraně ječmene proti hnědé skvrnitosti ječmene a pšenice ozimé proti braničnatce

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol Přípravek na ochranu rostlin Caramba Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně ozimé a jarní pšenice, jarního a ozimého ječmene před chorobami listů a klasů a k ochraně

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Přípravky na ochranu rostlin, biocidy a hnojiva

Přípravky na ochranu rostlin, biocidy a hnojiva Přípravky na ochranu rostlin, biocidy a hnojiva 2015 Vážení přátelé, společnost Spiess-Urania Chemicals GmbH jako součást nadnárodního obchodního koncernu Mitsui & Co., Ltd. se specializuje mimo jiné

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám. L132447 CZEC/10K Postřikový herbicidní neselektivní přípravek k desikaci polních plodin a zelenin, k hubení plevelů v polních plodinách, ovocných sadech, vinicích, lesních školkách, nádržích a vodních

Více

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Přípravek na ochranu rostlin Clarinet 20 SC Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

Sharda Worldwise Exports Pvt. Ltd. POLECI Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců v řepce olejné, hořčici a obilninách 1. skupiny.

Sharda Worldwise Exports Pvt. Ltd. POLECI Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců v řepce olejné, hořčici a obilninách 1. skupiny. Sharda Worldwise Exports Pvt. Ltd. POLECI Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců v řepce olejné, hořčici a obilninách 1. skupiny. Účinná látka: deltamethrin (ISO) 2,5 % (25 g/l) tj. (S)- [(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-1R,

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Mospilan 20 SP. Přípravek na ochranu rostlin. POZOR! Označení z hlediska zvláštních rizik: R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a požití.

Mospilan 20 SP. Přípravek na ochranu rostlin. POZOR! Označení z hlediska zvláštních rizik: R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a požití. Přípravek na ochranu rostlin Mospilan 20 SP Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mšici chmelové

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Přípravek na ochranu rostlin SEGURIS

Přípravek na ochranu rostlin SEGURIS Přípravek na ochranu rostlin Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně pšenice, ječmene, žita a tritikale proti houbovým chorobám. Účinné látky: 90 g/l epoxikonazol (8,3 %)

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Fungicid. Registrační číslo: 4738-0

Fungicid. Registrační číslo: 4738-0 F Fungicid Registrační číslo: 4738-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti chorobám višní, meruněk a jahodníku, ovocných

Více

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství zemědělství ÚVOD Plevelná rostlina je ta, která překáží cílům a požadavkům člověka Roste na pozemku bez naší vůle nebo proti ní Může se jí stát nekulturní a kulturní rostlina Pohled na plevel dle systému

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

CHAMPION. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

CHAMPION. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CHAMPION 50 WP Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA 2012 Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR Semináře pro pěstitele

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů

Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů Úlet představuje zásadní problém aplikačních technologií pro bezvadnou aplikaci pesticidů. Současné trendy minimalizace úletů směřují k technickým,

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Nebezpečné látky ( 20 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), obsažené v přípravku: tebuconazole, N,N-dimethyldekanamid

Nebezpečné látky ( 20 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), obsažené v přípravku: tebuconazole, N,N-dimethyldekanamid PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN / FUNGICID Horizon 250 EW Postřikový fungicidní přípravek typu emulze olej ve vodě k ochraně řepky olejky proti houbovým chorobám, pšenice ozimé a ječmene proti fuzariózám

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Únor Február 2012

Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Únor Február 2012 Únor Február 2012 Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům Morforegulace porostů obilnin na jaře Výsledky fungicidních pokusů Selgen Novinky ve speciálkách Reportáž z cest 6 Únor Február 2012

Více

Přípravek na ochranu rostlin. Insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro moření osiva cukrovky proti škůdcům.

Přípravek na ochranu rostlin. Insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro moření osiva cukrovky proti škůdcům. Přípravek na ochranu rostlin FORCE 20 CS Insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro moření osiva cukrovky proti škůdcům. Účinná látka: 200 g/l tefluthrin (19,1 %) tj. 2,3,5,6-tetrafluor-4-methylbenzyl

Více

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků...

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... Obsah Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... 7 Přehled přípravků podle plodin... 21 přípravky BASF Acrobat MZ WG 37 Adexar

Více

Pomocný prostředek ochrany rostlin CETM

Pomocný prostředek ochrany rostlin CETM Pomocný prostředek ochrany rostlin Pomocný prostředek ve formě rozpustného koncentrátu ke zlepšení kvality namoření osiva ječmene, kukuřice, pšenice, tritikale a žita. Druh a množství účinné složky: 251

Více

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela CÍLE OSEVNÍHO POSTUPU Udržet a zlepšit přirozenou úrodnost půdy Zabránit půdní únavě a snížení výnosu Poskytnout rostlinám co nejlepší

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

A Business Group of Bayer CropScience

A Business Group of Bayer CropScience K-Obiol EC 25 Ochrana skladovaného obilí A Business Group of Bayer CropScience Vodou ŕeditelný emulzní koncentrát, určený k ošetření skladovaného obilí, pytlů i skladů. Široké spektrum ochrany proti všem

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více