ze světa obráběcích strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze světa obráběcích strojů"

Transkript

1 ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery 1 / fotoseriál rozhovor pozvánka Nové portálové centrum Ladislav Borkovec Den otevřených dveří Absolvent Baťovy školy práce kovosvit mas, a.s. strana 6-7 strana 9 strana 10

2 > krátké zprávy Odborová organizace připravuje na konec dubna turnaj v kuželkách Krátké zprávy pro zaměstnance Objednávání kancelářských potřeb formulář nově na intranetu Na podkladě nákupů v r byly vytipovány nejčastěji nakupované položky kancelářských potřeb. Proběhlo výběrové řízení, vítězem se stala firma Buroprofi, která dodávala i v předchozím období. S Buroprofi byly dojednány podmínky fungování konsignačního skladu kancelářských potřeb. Konsignační sklad = seznam položek kancel. potřeb jehož náležitosti jsou: objednací číslo Buroprofi objednací číslo Kovosvit /skladová položka/ popis zboží katalog Buroprofi str. speciální jednotková cena /bez DPH/ běžná jednotková cena Buroprofi /bez DPH/ limity Na materiál ze seznamu se nevystavuje objednávka, ale dodavatel sám zajišťuje průběžné doplňování položek na stanovené limity /počty ks/. Zajišťuje i dopravu a termíny závozu do 1. patra naší administrativní budovy. Seznam kancelářských potřeb je zveřejněný na Intranetu, kde má každá položka jasnou identifikaci. Pokud bude někdo potřebovat něco jiného mimo již nastavený seznam: 1. v případě jednorázové potřeby - objednáme samostatně v zásobování 2. v případě opakujícího se požadavku na zajištění zboží se po dohodě s dodavatelem rozšíří seznam v rámci konsignačního skladu a dále funguje standardně dle zavedeného režimu Postup objednávání: V seznamu u příslušné položky do sloupce požadováno počet kusů. Seznam následně vytiskněte, podepište a nechte schválit u vašeho vedoucího. Zboží vám bude dle schváleného seznamu vydáno ve skladu kancelářských potřeb číslo dveří 216 (administrativní budova 1. patro) Výdejní den: Každé úterý od 8 do 11h po telefonní domluvě na číslech 2501 a Erika Jirásková / vedoucí LOG Informace ze základní organizace OS KOVO Kovosvit, a.s. Březen: V průběhu měsíce března probíhalo mezi odbory a zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání o dodatku č. 4 k uzavřené kolektivní smlouvě pro roky 2010 až Přijatým dodatkem č. 4 se nově zavádí: Příspěvek osobám se zdravotním postižením, ve výši 5 000,- Kč za rok, za předpokladu, že zaměstnanec zaměstnavateli doloží předepsané doklady zdravotního postižení a dále, že pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele a zdravotní postižení trvalo celý rok. V případě kratšího období se příspěvek úměrně krátí. Osoby se zdravotním postižením jsou: Osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením). Osoby invalidní v 1. nebo 2. stupni. Osoby zdravotně znevýhodněné. Invalidita ve 3. v 1. nebo ve 2. stupni se dokládá rozhodnutím nebo potvrzením vydaným orgánem sociálního zabezpečení (ČSSZ nebo okresní správa sociálního zabezpečení). Zdravotní znevýhodnění se dokládá rozhodnutím úřadu práce, na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou správy sociálního zabezpečení. Jedním z dalších bodů dodatku č. 4 jsou dohodnuté mzdové předpisy, jejichž platnost a účinnost je stanovena na období od do V mzdovém předpisu č. 10/2011 jsou stanoveny podmínky pro mimořádné pololetní a roční prémie a mimořádnou odměnu za rok Mimořádná pololetní prémie je stanovena ve výši 3 000,- Kč a bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až červen 2011 ve výši 20 mil. CZK a více. Mimořádná roční prémie je stanovena ve výši 4 000,- Kč a bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až prosinec 2011 ve výši 30 mil. CZK a více. Mimořádná odměna ve výši 1 000,-Kč bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až prosinec 2011 ve výši 0 mil. CZK a více. Tato odměna byla dohodnuta jako kompenzace za zrušené penzijní pojištění. Celkový objem prostředků vyplácených na penzijní pojištění byl zachován a následně přepočten na počet zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro výplatu mimořádné odměny. Ve mzdovém předpisu č. 11/2011 je řešena otázka mzdových výměrů a ve mzdovém předpisu č. 12/2011 je řešena motivace k zajištění výkonu ve výrobě slévárny. Jednotlivé mzdové předpisy jsou doplněny ještě i o některé další podmínky např. délka trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, přítomnost v zaměstnání, nemocnost apod. Dodatek č. 4 a mzdové předpisy jsou zveřejněny na intranetu a dostupné na VZO OS KOVO kde se můžete s přesným zněním dodatku č. 4 a mzdových předpisů seznámit. Duben: Odborová organizace připravuje na konec dubna turnaj družstev v kuželkách. Bližší informace o turnaji a způsobu přihlášení budou zveřejněny na nástěnce VZO OS KOVO ve vestibulu jídelny. František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO Úprava zeleně v areálu Kovosvit MAS, a.s. V září 2010 začala spolupráce mezi společností KOVOSVIT MAS, a.s. a Odborným učilištěm v Soběslavi, obor zahradnické práce. Spolupráce je zaměřena na úpravu zeleně areálu společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. v rámci praktické výuky studentů. Během podzimních dní minulého roku mladé studentky a studenti odborného učiliště, pod vedením praktického vyučujícího, stihli upravit zeleň v některých částech areálu akciové společnosti především prostor před vrátnicí, částečně před administrativní budovou a před vstupem do klimatizované budovy montáže. Spolupráce pokračuje i v roce Jarní zahradnické práce již začaly a budou pokračovat pravidelně každý týden v závislosti na počasí. Aktuálně je dokončen základní úklid po zimním období před 5-etážovou budovou, před vrátnicí závodu a před budovou těžkých hal. Práce budou dále pokračovat základním úklidem ve zbývajících částech areálu a následně oživením okrasných květin a dřevin na určených místech areálu. Věříme, že se díky vzájemné spolupráci s Odborným učilištěm v Soběslavi podaří zlepšit prostředí v areálu společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Kovosvit MAS, a.s. dbá na úpravu zeleně areálu Bližší informace o Odborném učilišti můžete nalézt na Miroslav Smolák / vedoucí údržby 02 novinky

3 MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníků prověřený stroj představujeme < Nové multifunkční frézovací a soustružnické obráběcí centrum MCU 630VT-5X od předního výrobce KOVOSVIT MAS, a.s. řízené moderním cnc systémem Sinumerik 840D SL od společnosti SIEMENS AG Inovace technologií za účelem snižování nákladů, snižování ekologických dopadů a zvyšování produktivity. Tak se dají na počátku 21. století charakterizovat hlavní kroky všech významných výrobců i dodavatelů, jejichž cílem je zvyšování konkurenceschopnosti na světových trzích napříč technickými obory. Čerpání zkušeností ze stabilních, na trhu zákazníky ověřených produktů a jejich neustálá modernizace, jsou nutnými faktory při vlastních inovativních projektech. MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníků prověřený souvisle řízený pětiosý frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si svoji pozici na trhu vydobyl nikoli množstvím, ale kvalitou a individuálním přístupem. Stroj vyniká bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která skrze tuhost přináší stabilitu a dlouhodobě stálou kvalitu obráběných rovinných i obecných tvarových ploch. Pro oko technika je dostatečně vypovídající pohled na obrázek č. 1 na skelet stroje s patrnou koncepcí horní gantry a otočně sklopný stůl. Hlavními výhodami v porovnání s konkurenčními produkty jsou důležité detaily a to hlavně konstrukční. Viz obrázek č. 2 a č. 3 výše uložení vertikálního smykadla v saních. Mimo jiné i dvouosý stůl je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Těmi jsou tři torque motory s průtokovým chlazením a hydraulickou indexací v libovolné poloze. Stroj si našel své zákazníky zejména v oborech jako jsou výrobci forem a nástrojů, přesného strojírenství a v neposlední řadě i v průmyslu energetickém a automobilovém. Potenciál má pro oblasti medical. Konkrétně se podařilo dodat a úspěšně předat stroj MCU 630V-5X v provedení se silovým vřetenem s průvlakovým a průtokově chlazeným motorem. Dodávka byla kompletně na klíč včetně technologie s moderními přístupy k obrábění, tak aby zákazník společnost Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. získal výrobní nástroj s několikanásobně vyšší produktivitou oproti původnímu. Samozřejmostí je, že stroj byl osazen moderním cnc řídícím systémem Sinumerik 840D SL, který vyrábí německá mateřská společnost. Na základě velmi dobrých zkušeností se KOVOSVIT MAS, a.s. rozhodl realizovat nabízející se inovaci stroje MCU. Zkušenosti byly získány nejen se strojem MCU, ale především s multifunkčním soustružnicko frézovacím strojem MULTICUT, který je vhodný pro rotační dílce s rozměrovou charakteristikou typu válec. Pro doplnění portfolia o stroj, který bude kompletně obrábět složité součásti přírubového charakteru, bylo nutné stroj vybavit vysokými otáčkami na stole a uzamykatelným vřetenem. Tím výrobce a hlavně jeho potenciální zákazníci získali výrobní nástroj vhodný pro frézování, vyvrtávání, vystružování a především soustružení, které přináší ještě větší geometrickou kvalitu a přesnost na rotačních plochách s obráběným průměrem až 1000 mm při otáčkách až 500 ot/min. Jelikož stroj vychází z předchozích, byl i pro multiprofesní centrum zvolen cnc systém nejvyšší úrovně. S takovým, se kterým jsou již výborné zkušenosti se strojem MULTICUT. Systém Sinumerik 840 SL je pro kombinaci technologií pětiosého frézování a soustružení vhodným a i díky létům tvrdé dřiny odzkoušeným a odladěným partnerem. Předpoklady byly naplněny, první testovací špony již padají ze stroje, výsledky předznamenávají výborné vlastnosti. Zatím je to obchodní tajemství, ale o takto inovovaný stroj mají již teď zájem přední tuzemští výrobci v oblasti leteckého průmyslu a první signály naznačují, že spolupráce bude i se zahraničními partnery v oblastech energetického a těžebního průmyslu. Jednoduše řečeno, stroj je vhodný pro každého, kdo před nebo po frézování nechce přepínat součásti na soustruh nebo karusel. Přirovnání nakonec. Při velkých a náročných nákupech dá jistě každý přednost komplexní péči na jednom místě tzv. "DONE IN ONE". Zbyněk Ludačka / key account manager Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 novinky 03

4 > představujeme Švýcarský zákazník je obzvláště náročný Švýcarské hodinky Distribučním partnerem naší společnosti ve švýcarském spříseženství je po dlouhá léta firma Reiden Technik AG. Kromě prodeje a servisu strojů je Reiden také naším významným zákazníkem v oblasti odlitků a opracovaných dílců. Spolupráce s Reidenem začala již v roce 1997, takže je toto jméno pro většinu kolegů z Kovosvitu alespoň trochu známé. Tímto příspěvkem bych rád našeho partnera všem spolupracovníkům i ostatním čtenářům představil i trochu blíže. Historie firmy Reiden Technik AG se datuje od roku 1904 a od počátku bylo hlavním předmětem činnosti strojírenství nejprve výroba vodních turbín, pak produkce dřevoobráběcích strojů a následně soustruhů a frézek. Podobně jako v MASu, došlo i u Reidena během času k vývoji a vyprofilování vlastní výroby. Reiden v 80. letech nadobro opustil výrobu soustruhů a začal se naplno věnovat produkci frézovacích strojů. Již v roce 1985 začal výrobu šestiosých obráběcích center. V dnešní době se plně specializuje na víceosá centra, určená pro obrábění skříňových součástí větších rozměrů stroje řady BFR mají rozjezdy v ose X až 4000 mm. Roční produkce firmy Reiden činí strojů. Konstrukce a výroba pracovních integrovaných otočných stolů, vícenásobné plně automatické paletizace, elektrovřeten nebo jedno i dvouosých frézovacích hlav je výlučně v režii firmy Reiden, vše si dělá doma. Ve své obrobně má Reiden produkční soustruhy MAS SPU20, SPU40 a SP280Y. Pro vlastní učně ještě pak univerzální soustruh Masturn 32. Reiden je tedy výrobní podnik a v současné době zaměstnává zhruba 110 lidí. Reiden je technicky vysoce kvalifikovaný partner. Zaměstnává celkem 15 servisních pracovníků, z čehož 4 pracovníci jsou schopni oživovat a servisovat stroje MAS a to včetně softwarových záležitostí a PLC. Prodeji v terénu se věnují 3 kolegové Ruedi Willimann, Florian Isler a Patrick Glanzmann (viz. foto, pořadí zleva). Z Reidenu je dále podporují marketingovou činností, přípravou nabídek a různých dalších podkladů Daniel Lustenberger a Débora Martinez. Tito lidé se tedy věnují i MAS, jakožto doplnění vlastního frézovacího programu soustružnickými stroji MAS, kterých ve Švýcarsku prodali již přes 150 ks. Švýcarský zákazník je obzvláště náročný. Hlavním krédem firmy Reiden je kvalita a spokojený zákazník. V případě Reidena to není jen obyčejná proklamace, ale právě naopak je to skutečné motto, kterým se celá firma řídí. Výsledkem jsou funkční, kvalitní a vysoce přesné stroje, zajištěná dostupnost náhradních dílů a okamžitá profesionální reakce kvalifikovaného servisu. Jsme proto v Kovosvitu rádi, že nás ve Švýcarsku zastupuje právě takto kvalitní partner a pojďme se všichni snažit, aby stroje MAS, nejen ve Švýcarsku, ale i u všech ostatních zákazníků, i nadále šlapaly jako ony pověstné švýcarské hodinky. Petr Král / obchodní zástupce Kovosvit MAS, a.s. Náš spokojený zákazník - HLADÍK INTERREAL s.r.o. Můžete nám stručně představit vaši společnost? Naše firma se nachází 20 km jižně od Prahy v Kamenici Ládví. Zabýváme se strojním obráběním na CNC čtyřosých strojích s možností opracování kovů, neželezných kovů a plastů. Předmětem naší další činnosti je také obrábění na konvenčních strojích. Přesnost a kvalitu výroby nám zajišťuje souřadnicové měřící centrum. Do jakých segmentů průmyslu dodáváte vaše výrobky? Automobilový průmysl, hydraulika, vzduchotechnika, elektrotechnický průmysl (60% AL díly, 20% ocel, 20% nerez) Jaké máte stroje ve výrobě? 4 CNC stroje MAS (MCV 750 r.v. 2002, MCV 750 r.v. 2005, MT 54 r.v. 2006, MCV 754 r.v. 2010) + 6 konvenčních strojů Od kdy používáte stroje KOVOSVIT MAS? V roce 2002 jsme pořídili 1. stroj MCV Jaká je Vaše zkušenost se stroji KOVOSVIT MAS? Na základě zkušeností s prvním strojem jsme pořídili další. Nebál jsem se koupit další stroje z KOVOSVITU. Stroje mě přesvědčily spolehlivostí a přesností. Oceňuji průběžné inovace na strojích (zásobník nástrojů: napichovací 04 novinky s rukou, zvýšení rozjezdu v ose Z). Stroje se stále vyvíjejí a přinášejí zproduktivnění výroby. Jako na každém stroji se objeví porucha, ale díky pružnosti servisu ze strany KOVOSVITU je závada v krátké době odstraněna a můžeme dále pracovat. Proč jste si vybrali stroje KOVOSVIT MAS? 1. jde o velkou investici a chtěl jsem podpořit českého výrobce 2. poloha, vzdálenost Ládví Sezimovo Ústí je 67 km 3. průzkum trhu: porovnání s konkurencí 4. reference 5. nabízené služby Společnost KOVOSVIT MAS má pro rok 2011 jako jednu ze strategických priorit zkvalitnění služeb servisu, jak vy vnímáte tuto oblast? Jsem rád, že na servisu pracujete. Nemám problém s dosahem personálního servisu. Důležité je, a to mě v některých případech pálí, dosažitelnost náhradního dílu. Na skladě byste měli mít vždy jakýkoli ND nebo dosažitelnost dílů u vašich dodavatelů v co nejkratší době. Víte, že KOVOSVIT MAS pořádá kromě Zákaznických dnů také Dny aplikovaných technologií? Zajímají Vás podobné akce, jak hodnotíte tuto akci? Vím o těchto akcích. Jsem na ně pravidelně zván. V březnu jsem se DAT soustružení zúčastnil. Hodnotím tyto akce velice pozitivně. Zvete na akce dodavatele nářadí a ve spolupráci s nimi nám ukazujete novinky a směr vývoje obrábění. I na špičkovém stroji nelze se špatně zvoleným nářadím dosáhnout požadované produktivity. Jak vnímáte posun trendu v technologii obrábění směrem k multifunkčnímu a pětiosému obrábění? Tím, že jsem si pořídil čtyřosou mašinu, vidím zvýšení produktivity a přesnosti. Rozšiřují se nám možnosti a tím směřuji k pořízení pětiosého stroje. Můj sen je pořízení pětiosého stroje. Naše výrobky jsou v přesnostech, které musíme splnit a zároveň musíme zvyšovat produktivitu, což má za důsledek zvyšování obratu firmy. Chcete něco dodat nebo vzkázat našim čtenářům? Samozřejmě přeji hodně zdraví. KOVOSVITU držím palce, aby udržel tempo, které doposud drží ve směru vývoje a inovací a čelil tak své konkurenci. Stroje MAS mají šanci držet se ve špičce na celosvětovém trhu. Když ten trend udržíte, i vaši zákazníci budou spokojeni se stroji. Rozhovor s panem Jaroslavem Hladíkem připravil Ivan Šedivec / obchodní zástupce Kovosvit MAS, a.s.

5 po vyučených slévačích se slehla zem napříč firmou < Vývoj změn odlévaného sortimentu v Divizi Slévárna Převodová skříň 18,3 kg, 3 jádra ve formě. Kolo 9,2 kg, bezjádrový odlitek, tvořený pouze formou. Těžké ekonomické období pro Divizi Slévárna, potažmo celý Kovosvit MAS a.s., teprve doznívá a s nastupujícím oživením výroby i trhů, nás nutí k ohlédnutí až ke konci roku 2008, který odstartoval největší změny v odlévaném sortimentu. Výroby středních a těžkých odlitků se změny v sortimentní skladbě téměř nedotkly. Stále zůstává nosným programem výroba odlitků pro kovoobráběcí stroje: základny, lože, stoly, základny pro roboty do automobilek, převodové skříně a další odlitky pro různá průmyslová odvětví. Vytížení střední formovny (myšlena průměrná váha odlitku ve formě) se stále pohybuje v rozmezí od kg a liší se dle objednávané skladby odlitků. Průměrná váha na těžké formovně se ustálila na 1500 kg a mění se jen málo. Samozřejmě, že v našem zájmu je posun průměrné váhy na obou formovnách směrem k těžším vyráběným odlitkům. Samostatnou kapitolou je tento vývoj na drobné formovně, výroba odlitků od 0,5 80 kg čisté váhy, kde jsme od roku 2008 zaznamenali největší změnu ve skladbě sortimentu, kterou požaduje zákazník. Změnil se poměr ve výrobě tzv. jádrové a bezjádrové práce. Nyní trochu teorie pískové jádro tvoří dutinu v odlitku, při výrobě odlitků se jádra zakládají do slévárenské formy a tato činnost vyžaduje přesnou a zodpovědnou činnost pracovníků slévárny, tzv. skládačů. Takovýto odlitek je náročný na výrobu, manipulaci, je vždy lépe zaplacen, ale také je při výrobě těchto odlitků vyšší procento nejakosti. Odlitky bezjádrové, které tvoří pouze forma, jsou jednodušší tvarově, méně náročné a také levnější. Rok 2008, kdy byla výroba ustálená v poměru jádrová a bezjádrová práce 65% / 35%, nastartoval změny v požadavcích našich zákazníků. Zvýšily se zejména kvalitativní standardy týkající se jakosti vnitřních i vnějších povrchů odlitků, přičemž vnitřní kvalita odlévaných materiálů (šedá a tvárná litina) je samozřejmostí. Tyto změny nás donutily k používání slévárenských nátěrů na všechny typy jader používaných na drobné formovně i speciálních nástřiků bentonitových forem. Než se toto ustálilo, proběhla celá řada provozních zkoušek slévárenských nátěrů, způsobu jejich nanášení, sušení zapalováním i odparem a byla vyrobena tzv. máčecí vana, která byla umístěna na drobné jaderně. V roce 2009 se poměr výroby odlitků ještě zvýšil na 70% / 30% a nyní, v roce 2011, odléváme z 80% odlitky tvořené jádry a pouze 20% výroby tvoří tzv. bezjádrovka. Díky investici do vstřelovacího stroje firmy SandTeam nebylo nutno dále navýšit počet pracovníků jaderny a zároveň se přestala využívat i kooperace formou nákupu jader od externí firmy. Co se týká odlévaných materiálů je poměr mezi výrobou šedé a tvárné litiny stejný již několik let. Z celkového objemu vyráběných odlitků ve slévárně zaujímá výroba tvárné litiny cca 15% a stále převažuje poptávka po šedé litině. Mezi naše strategické zákazníky patří firmy GB Nord, Claas, MCR, Bondioli a Pavesi, Sokolík, RHC, Strojna Gonila, EURO GUSS a SIN-MECC, pro které vyrábí převážně drobná formovna, zatímco střední a těžká formovna plní především požadavky firem Mazak, Expert, Agie - Charmilles, Erwin Junker a Weiler. V letošním měsíci březnu jsme zaznamenali nejvyšší tržby v Divizi Slévárna od ekonomického propadu minulých let, Divize Slévárna odlila 995 tun odlitků na čisto s celkovými tržbami přes 37 mil. Kč. Výroba odlitků je nyní plněna na 101,7% proti business plánu a naším pochopitelným přáním je pohybovat se v podobných číslech a zachovat vysoký objem kvalitní výroby. Miroslav Lazar / provozní technolog formovacích směsí Podpora vzdělávání slévačů Výroba odlitků je čím dál složitější a náročnější za použití moderních technologií a surovin, ale po vyučených slévačích se slehla zem. Tento obor není pro školní veřejnost zajímavý a lukrativní, proto v ČR téměř vymizel. Jednou z mála šancí na omlazení pracovních týmů sléváren je rekvalifikace pracovníků financovaných podniky. S tím souhlasí také tajemník Svazu sléváren ČR Radovan Koplík. Učiliště sice na Moravě existují, ale zájem o tyto obory je prakticky nulový, říká. "Požádali jsme už loni ministerstva práce a průmyslu, aby finančně podpořila rekvalifikační systém. Spoléháme na rychlou podporu státu a zhruba do dvou let také od evropských fondů," vysvětlil Koplík. Ministerstva ale nakonec vrátila profesním svazům a sdružením návrh k dopracování. Podle Koplíka bude nová verze, která spoléhá na aktuální státní pomoc, předložena v nejbližších dnech. "Potřeba slévačů na všech úrovních vzdělání je opravdu velká a stát by měl řadu nesmyslných a zbytečných oborů regulovat", uvedl tajemník svazu. Dodal, že tisíce absolventů nemají žádné uplatnění a musejí se následně rekvalifikovat. V loňském roce vstoupil ředitel Divize Slévárny Kovosvitu MAS, a.s. ing. Aleš Jedlička v jednání s vedením Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře, které by mělo tuto situaci pomoci alespoň částečně vyřešit. Přínosná je také účast ing. Petra Zikmunda, absolventa táborské SPŠS, který nyní střídavě vyučuje slévárenství na ČVUT v Praze i na SPŠS v Táboře a jehož diplomová práce byla tvořena v provozu slévárny Kovosvit MAS, a.s. Za podpory evropských nadačních fondů by měl být ve školním roce 2011/2012 od října otevřen rekvalifikační učební obor slévač. Výuka bude probíhat v délce minimálně půl roku s třídenní výukou v pracovním týdnu. Jeden den by probíhala teoretická příprava na půdě SPŠS v Táboře a dva dny praktická část v areálu Divize Slévárna. Poslední pracovní schůzka mezi zástupci Slévárny a SPŠS určila konečnou formu osnovy výuky, která bude nyní schvalována pracovníky ministerstva školství. A koho by se tento rekvalifikační kurz měl týkat především? Zejména mladých pracovníků slévárny Kovosvitu MAS, a.s., kteří nejsou v oboru slévač vzděláni, zájemců z řad studentů SPŠS, kterým rozšíření znalostí pomůže při studiu vysokých škol technických směrů a konečně zájemcům o zaměstnání z Úřadu práce v Táboře. Absolventům tohoto rekvalifikačního programu bude po úspěšně složené závěrečné zkoušce vydán certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu učebního oboru slévač. Pokud se tento rekvalifikační výukový kurz úspěšně osvědčí, nebude nic bránit jeho otevření i v dalších letech a kovosvitské slévárně zvýší počet odborně zdatných mladých slévačů, bez kterých se výroba odlitků neobejde i přes veškerou automatizaci slévárenských provozů. Miroslav Lazar / provozní technolog formovacích směsí novinky 05

6 > fotoseriál nové portálové obráběcí centrum Heynumill PORTÁLOVÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM Heynumill ecoflex VD 2500 x 4000/4000 Jak už jsme vám slíbili v minulém čísle Novinek, vracíme se znovu k jedné z největších investic v Kovosvit MAS, a.s. za poslední období, k novému portálovému obráběcímu centru Heynumill. Tentokrát půjde o krátký fotoseriál z přípravné fáze investice až po současný stav stavby stroje. Předpokládaný termín předání stroje dle aktuálního harmonogramu byl stanoven na Tento termín bude posunut z důvodů špatné konstrukční přípravy vnějšího krytování ze strany dodavatele. V průběhu měsíce února 2011 proběhla návštěva dodavatele ve společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Na této návštěvě jsme se s dodavatelem dohodli, že díky výpadku německého subdodavatele zabezpečíme výrobu pochozího zakrytování prostoru mezi konstrukcí vlastního stroje a betonovým základem. krytování prostoru mezi konstrukcí stroje a základem okolo stroje. Stroj bude společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. předán na základě splnění všech tolerancí uvedených v protokolu geometrické přesnosti a zároveň na základě opakované přesnosti při obrábění 3 ks lože pro stroj MULTICUT 500. Stávající kapacitní zatížení na zbývajících dvou portálových obráběcích centrech a jejich technický stav ukazuje, že investice v podobě nového portálového centra je velmi nutná. Pevně věřím, že nový stroj převezmeme od výrobce v průběhu května 2011 a velmi rychle ho začleníme do standardního výrobního cyklu těžké mechaniky. Závěrem bych rád poděkoval pánům Práškovi z těžké mechaniky a Kroutilovi z útvaru investic za trpělivé pořizování snímků z přípravných prací a vlastní stavby stroje. Pavel Prokop / ředitel výrobní základny Při instalaci vnějšího krytování stroje zastavil útvar investic další postup německého subdodavatele z důvodů nekompaktnosti krytování, které se dodavatel pokoušel na místě řešit nestandardním způsobem. V posledním týdnu měsíce března 2011 bylo ze strany Kovosvitu MAS, a.s. schváleno nové řešení vnějšího krytování, to se aktuálně v SRN připravuje. V současné době pokračujeme v kompletaci nářadí, probíhá školení údržby, v nástrojárně je ve stavu rozpracovanosti nová univerzální upínací sestava, v technologii se studují manuály pro programování a připravuje se základní verze NC programu pro obrábění předávacího dílce, dokončujeme pochozí 06 novinky

7 nové portálové obráběcí centrum Heynumill fotoseriál < novinky 07

8 > Inovace hlavní oblastí inovace strojů je změna řídících systémů MASTURN Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením inovace řady Léty prověřená kvalita, vynikající parametry strojů MASTURN, až přes dva tisíce spokojených zákazníků, tak by se dala charakterizovat historie produktu, u kterého většina menších firem začínala. Byl to první CNC řízený stroj, který si zákazník pořídil. Nyní opět po několika letech přichází KOVOSVIT MAS, a. s. s inovací těchto strojů a tím již celkově pátou vývojovou verzí stroje. Stroje MASTURN 550i a MASTURN 820i jsou jednoduché CNC soustruhy vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu dílců, které se vyznačují vysokou přesností, výkonností a jednoduchou obsluhou. Stroje umožňují obrábění v módu konstantní řezné rychlosti, což zaručuje kvalitně opracovaný dílec. Již předchozí verze strojů a jejich řídicího systému umožňovaly grafickou simulaci obrábění, nyní jsou funkce v systému posunuté o několik úrovní výše. Obrábění je možné provádět v ručním řízení jako na běžném konvenčním soustruhu nebo v automatickém cyklu s podporou CNC systému, pracujícího na bázi pevných cyklů. Program lze tvořit konturovým programováním TEACH IN nebo DIN programováním. Řezné podmínky a geometrické údaje tvaru součásti jsou zadávány přes klávesnici do řídicího systému a v něm automaticky zpracovány. Na přání zákazníka lze dodat software pro tvorbu programů a jejich realizaci mimo stroj na PC zákazníka. Hlavní oblastí inovace strojů je změna řídících systémů. U Siemensu se přechází na systém Sinumerik 828D, u Heidenhainu na systém Manual Plus 620. V tomto článku zůstaneme detailněji u druhého jmenovaného systému. HEIDENHAIN MANUALplus 620 je přehledný a uživatelsky přátelský nástroj. Použití sběrnice HSCI v tomto systému redukuje nezbytnou kabeláž a snižuje tím výrazně poruchovost celého systému a následně i stroje. Řídící systém je integrován v ovládacím panelu, což redukuje nutnou kabeláž, snižuje náklady na servis a příznivě ovlivňuje celkovou spolehlivost stroje. V systému je použit operační systém HeROS, který výrazně zvyšuje spolehlivost řídicího systému oproti MANUALplus4110 s OS Windows. Veškerá data jsou umístěna na flash paměti, což opět znamená výrazné zvýšení spolehlivosti oproti systémům s pevným diskem. Na nové verzi systému je pro obsluhu komfortně umístěn USB port přímo na ovládacím panelu, což umožňuje jednoduše přenášet NC programy a ostatní data na USB flash disk. Systém MP 620 nyní obsahuje také vertikální lištu soft-kláves pro intuitivní ovládání funkcí stroje. Samozřejmostí je opět možnost TEACH-IN programování s grafickou podporou pro vytváření programů a jejich okamžité odlaďování pomocí simulace i reálného obrábění s mnoha novinkami. Novinky a inovace řady MASTURN 550i a 820i se týkají především nových vylepšených van na třísky, které zlepšují práce s třískovým hospodářstvím a umožňují úspornější hospodaření s chladicí kapalinou. U řady MASTURN 820i je nyní u všech variant průchod vřetene 128mm. MASTURN 820i bude mít shodně s menším kolegou 550i ovládací prvky stroje zabudovány do jedné skříně s monitorem, uchycené na posuvné konzole nezávislé na pohybu saní suportu stroje, což bude umožňovat snadnější obsluhu stroje, bezpečnost a komfort. U varianty MASTURN 820i / 4500 je nyní zvýšená bezpečnost obsluhy použitím bezpečnostních lišt krytů pracovního prostoru. Martin Volný / marketingový manažer 135 let od narození ševce, který obul polovinu světa Tomáš Baťa ( ) uplynulo 135 let od narození Tomáše Bati. I v našich Novinkách jsme nezapomněli připomenout si pár informací z historie kovosvitských ševců. Kromě vzpomínek pana Ladislava Borkovce jsme za vás prolistovali internetové stránky a na našli slova Tomáše Bati, která mají co říci i v dnešní době. Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes Již před válkou se čeští politici předháněli v tom, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati zakladatele ( ) ze Sdělení z roku 1928 platí bohužel dodnes Včasné slovo statečných mužů Dr. Kramář ve svém lednovém projevu zaujal otevřené stanovisko proti zbytečně nákladnému projektu stavby sněmovní budovy. Dr. Stránský, jinak politický odpůrce Dra. Kramáře, připojuje se k jeho názoru. Sluší se, abychom my poplatníci poděkovali oběma statečným politikům za to, že potírají velikášství ve vydávání peněz na účely neproduktivní. Děkuji tímto oběma za poplatníky, kteří rádi platí daně, avšak neradi vidí, když se těžce dobyté peníze lehce vydávají. Plocha pro novou sněmovnu měla býti dvakrát větší, než kolik zaujímá anglický parlament a třikrát větší, nežli plocha sněmovny Spojených Států Severoamerických národa to, který jest tisíckráte bohatší nežli náš a kterému náš stát dluhuje značné obnosy. Myslím, že slova těchto dvou vážených mužů stačí, aby nám byla ušetřena ostuda, mít nejhorší silnice v Evropě a největší sněmovnu na světě. Tomáš Baťa, novinky

9 Absolvent Baťovy školy práce Ladislav Borkovec rozhovor < Na den přesně po sedmdesáti letech Dne přišel do KOVOSVITu MAS, a.s. zavzpomínat na dobu minulou Absolvent Baťovy školy práce Ladislav Borkovec. Na den přesně před sedmdesáti lety prvně překročil brány KOVOSVITU a stal se učněm Baťovy školy. Při jeho návštěvě jsem měla možnost se ho zeptat na pár otázek. Kdy a za jakých podmínek jste nastoupil do Baťovy školy práce? Narodil jsem se v roce 1926 v malé vesnici Slapsko na mladovožicku. Začátkem března roku 1941 prováděli pracovníci nově budovaného závodu MAS nábor zájemců na učení ve strojírnách v Sezimově Ústí po školách táborského okresu. Tak jsem se 4. března dověděl v měšťanské škole v Mladé Vožici, že se ve čtvrtek 6. března 1941 uskuteční pohovory pro zájemce o řemeslo strojařů. Rozhodl jsem se a s otcem se vypravil do Sezimova Ústí. Netušil jsem, že to bude moje osudová životní cesta na dráze strojaře! Ze 120 chlapců, kteří se podrobili celkem náročnému testu, bylo vybráno 38 a po následující lékařské prohlídce 19 přijato. Byl jsem mezi nimi. Druhý den jsem se v Mladé Vožici odhlásil z měšťanky a v neděli 9. března nastoupil, ještě ani ne patnáctiletý, do učení. Kde jste byli ubytovaní a jak vypadal váš školní den? Ubytovali nás mladé chlapce v jedné učebně Průmyslové školy v Sezimově Ústí. Dne 10. března 1941 jsem poprvé procházel bránou závodu MAS do školní dílny zaplněné řadou obráběcích strojů, které pro mě vydávali divné zvuky a hluk. V dalším týdnu bylo přijato dalších 15 chlapců a tak doplněna celá třída. Než byl postaven internát pro ubytování učňů Mladých Mužů Baťovy školy práce bylo v tělocvičně školy ubytováno až 102 chlapců. V závodě jsme pracovali od 7-12h a pak od 14-17h. O polední pauze jsme měli oběd, hráli v létě fotbal nebo v zimě hokej na prostranství před závodem, kde jsme ze sněhu udělali mantinely a plácek polévali vodou, společně jsme zpívali a hráli na kytaru. Po práci v závodě následovalo od 18 do 21 hodin pokračování učiva měšťanské školy. Učitelé dojížděli i z Tábora. Povinností každého učně bylo vést Ročenku muže, do které jsme museli každý týden zapisovat náš příjem, to bylo třeba 159,- Kč a zároveň všechna vydání, včetně kapesného (to bylo na týden např. 5,- Kč) nebo nákup ponožek (10,-Kč), daň, spoření, oblečení... Domů za rodiči jsme se dostali tak jednou za tři měsíce. Jinak jsme během víkendů pořádali různé výlety, např. do Zruče nad Sázavou za děvčaty z obuvnické školy. Na konci školního roku byla závěrečná zkouška před učiteli ve škole v Plané nad Lužnicí. Po čtyřleté učební době, tříletém školním vyučování, vykonání učňovské zkoušky jsem se stal Absolventem Baťovy školy práce ABŠ. Kam dál vedla vaše životní cesta? V závodě jsem začal pracovat jako brusič průměrů v nástrojárně. Po skončení války v roce 1945 jsem odešel ze závodu MAS a pokračoval ve studiu na Druhé průmyslové škole strojnické v Praze, kterou jsem dokončil s vyznamenáním. Základní vojenskou službu jsem nastoupil v roce 1950 u PTP známých Černých baronů do uhelných dolů v Ostravě a potom ke stavební firmě MORAVOSTAV. Po propuštění koncem roku 1953 jsem se vrátil zpět do Kovosvitu. V roce 1954 začala moje dráha konstruktéra. Nejprve jsem prováděl úpravy soustruhu SN 20 jako konstruktér. V roce 1955 jsem byl s Janem Vokounem poslán do VUOSO Praha, kde jsme společně s TOS Čelákovice a VUOSO navrhovali řešení řady nových soustruhů SN 40 až 71. Soustruhy se vyráběly v TOS Čelákovice a TOS Trenčín. V konstrukci jsem byl v roce 1958 pověřen k návrhu nového kopírovacího poloautomatu SP 12, který se stal úspěšným strojem u mnoha zákazníků a stal se i základními soustružnickými stroji v mladoboleslavské automobilce. V roce 1960 jsem navrhl stavebnici soustružnických strojů EKONOMAT, která byla základem stavby soustružnických poloautomatů SPT 20 a SPT 32. Byly vyráběny v různých provedeních podle požadavků zákazníků v délkách obrábění hřídelů až do délky 2500mm. Tato unifikovaná řada strojů SPT získala uznání odborníků a v roce 1966 stroje získaly dvě zlaté medaile, na veletrhu v Lipsku a na Mezinárodním veletrhu v Brně a v roce 1967 státní vyznamenání prezidenta republiky. Dále následovaly číslicově řízené soustružnické stroje SPT 32 N a SPT 32N-R v Záhřebu v roce 1977 oceněný zlatou medailí, další ocenění jsem získal za stroj SPT 16 N. Ne vždy jsem byl se svými návrhy pochopen a vedení se jevily jako neekonomické a jako velká fantasie, já se ovšem nevzdával a dále jsem přemýšlel a ideově načrtl nové způsoby řešení soustružnických strojů 3. vývojového stupně. Navzdory zdravotním problémům jsem v roce 1977 na lázeňském léčení řešil kombinace stroje s dvěma proti sobě se pohybujícími vřeteny s možností přebírání obrobku a dokončování obrábění z druhé strany a to nejen soustružením, ale i vrtáním, frézováním a dalším způsobu obrábění po všech stranách obrobku na jednom stroji. Stroj byl opatřený zásobníkem pevných i rotačních nástrojů s výměnou nástrojů do nástrojové hlavy na suportu stroje. Pracoval jsem doma po večerech a později na modelu demonstroval stavebnici nejen pro řešení stroje pro PVS z tyče, ale i pro přírubové, hřídelové, ale i skříňové součásti. Návrh stroje byl prosazen do výroby funkčního vzorku a po úspěšném ověření v roce 1980 vyrobeny další stroje. Stále však nebyl vhodný číslicový řídící systém, který by pokryl všechny možnosti stroje. Určité řešení se našlo. Poprvé bylo soustružnické obráběcí centrum MCSY 80A představeno v roce 1983 na výstavě EMO v Paříži, kde nové řešení stroje zaujalo pozornost návštěvníků. Ve stejném roce získal stroj v Brně zlatou medaili a další zlatou v Lipsku v roce 1986 s diplomem vedoucímu projektantovi. Po vyrobení 45 strojů MCSY byla výroba zastavena z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídící elektroniky. Po 25 letech se Kovosvit vrátil k myšlence vzniku stroje MCSY a na podkladě nových možností a prvků sestrojil multifunkční soustružnické frézovací centru MULTICUT 500 S. Za svou konstruktérskou práci jsem získal řadu ocenění, čestná uznání, jsem autorem nebo spoluautorem 24 vynálezů a 2 průmyslových vzorů, na 15-ti osvědčeních jsem jediným autorem. Na návrh Úřadu pro vynálezy mi v roce 1986 prezident republiky udělil za koncepční vysoce produktivní konstrukční řešení soustružnického obráběcího centra MCSY 50/80 A Státní cenu s čestným titulem Laureát Státní ceny. Když se vrátíme k ABŠ, scházíte se dodnes a jak velká přátelství díky BŠ vznikla? Ze života kamarádů a vzniklých přátelství na internátě, na pracovištích a dílnách a škole vedu Pamětní knihu, ve které jsou zaznamenány vzpomínky na tu dobu a na pravidelná setkání i po 68 letech. Bohužel účast na setkáních je stále menší a menší. Dnes už nás je jen pár a setkání neorganizujeme, prostě máme určeno, že se 1. sobotu v červnu dostavíme (pokud budeme na živu) do Hotelu MAS v Sezimově Ústí a dáme si pivo. Naposledy jsme se sešli čtyři. Vím, že v Sezimově Ústí bydlí ještě jeden absolvent Baťovy školy práce pan Kalina, s tím jste v kontaktu jak často? S Václavem Kalinou jsme v Sezimově Ústí založili Klub ABŠ ještě žijících absolventů Baťovy školy práce a scházíme se každé 1. úterý v měsíci v restauraci SPEKTRUM. A na stará kolena se nás 7 přihlásilo ještě na studium výuky Univerzity třetího věku. Seznámili jsme se s prací na počítači a tak jsme neustále v kontaktu přes Skype a . Za rozhovor panu Borkovcovi děkuje Renata Vaňková Ze školních let Absolventů Baťovy školy (1941) Setkání ABŠ v roce Z leva: Jaroslav Salajka, Václav Kodad, Ladislav Borkovec, Josef Novotný novinky 09

10 > pozvánka den otevřených dveří Kovosvit MAS, a.s. Tip na výlet HARDEGG Přátelé turisti a milovníci přírody i hezkých vyhlídek. Naplánujete-li několikadenní dovolenou v blízkosti Vranovské přehrady, měl bych pro vás několik tipů na hezký jednodenní výlet. Pokud nebudete ještě dost nabaženi krásami vranovského okolí ani prohlídkami hradů a zámků Vranova, Bítova a Cornštejnu, zajeďte nebo zajděte se podívat k našim rakouským sousedům do jejich nejmenšího městečka Hardegg a také na stejnojmenný hrad. Na skále nad městečkem se tyčí mohutný hrad z století. V jeho prostorách je nainstalována expozice císaře Maxmiliána Habsburského s přehledem jeho životních etap a působení v Mexiku, až po jeho odsouzení k smrti zastřelením, dále s četnými ukázkami umění starých Inků a Aztéků. Otevírací doba je od 1. dubna do 15. listopadu , v červenci a srpnu Jste-li zdatnými turisty a vystoupáte-li po červené značce k vyhlídce na Maxplateau, otevře se vám pěkný pohled na celý Hardegg. Ještě na naší straně hranice je na modré značce vedoucí z Čížova odbočka - také na vyhlídku logicky pojmenovanou Hardeggská vyhlídka. Odtud je celý hrad, městečko pod ním a celé údolí jako na dlani. Městečkem Hardegg protéká potok Fugnitz, který se ještě před mostem přes Dyji a hraničním přechodem do Dyje vlévá. Z údolí se proto nese všudypřítomný uklidňující šum a v případě zvýšených vod či místních povodní pak docela silný hukot proudící vody. Míst, odkud je částečná nebo velmi dobrá vyhlídka, je ostatně v okolí Hardeggu více, takže milovníci půvabných zákoutí nad údolím Dyje a lovci krajinek do objektivu fotoaparátu si přijdou jistě na své. V nejbližším okolí také rozhodně stojí za zmínku zříceniny hradu Kaja nebo směrem po proudu přímo nad Dyjí zřícenina Nového Hrádku. A kudy do Hardeggu? Pokud pojedete autem, můžete se dostat až do podhradí Hardeggu, odkud je to k hradu jen několik desítek metrů. Musíte ale použít některý z následujících hraničních přechodů: Vratěnín - Obertürnau (otevřen / ; / ) nebo Hatě - Kleinhaugsdorf (otevřen celoročně 24 hodin denně) nebo Hnanice Mitterretzbach (otevřen také celoročně, ). Ti, co chtějí ušetřit za pohonné hmoty a navštívit Hardegg pěšky, na kole nebo na běžkách, mohou navíc využít přechodů mezi obcemi Podmyče Felling, Stálky Heinrichtsreith nebo úplně cíli nejbližší již zmíněný Čížov Hardegg. Tyto přechody jsou přístupné od začátku dubna do konce října od , od listopadu do konce března od do Ještě je možno přejít státní hranici mezi obcemi Šafov a Langau ( / ; / ). Krásný výlet přeje Petr Novák Pozvánka do Světa obráběcích strojů Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří KOVOSVIT MAS, a.s. V sobotu hodin Kulturní tip Festival Mighty Sounds 2011 S potěšením mohu oznámit, že i v letošním roce se bude opět konat hudební festival Mighty Sounds Tento ročník bude v historii festivalu již sedmý. Pětkrát, vždy skvěle, festival hostil areál v Olší, ale po přívalových deštích v roce 2009 a neustále rostoucím počtu návštěvníků se konání této akce přestěhovalo do areálu letiště Čápův Dvůr v Táboře. V roce 2010 padl rekord v návštěvnosti, kdy festival navštívilo více jak fanoušků hudebních žánrů ska a punk. Ke cti pořadatelů patří vždy bezproblémový a hladký průběh akce. Tento festival je svého druhu největší evropská akce! Letos se můžeme těšit například na venezuelské Desorden Publico, britské The Hotknives, newyorskou skupinu The Toasters, španělské Orbint Pas, českou špičku zastoupenou skupinami Sto Zvířat, Fast food orchestra, Prague conspiracy a mnoho dalších. Tedy, kdo máte v srdci jamajské hudební styly a nespoutaný punk, neměli byste chybět na táborském letišti, kde se minimálně na 3 dny oprostíte od každodenních starostí a budete zaplaveni přívalem hudby a zlatavého moku. Miroslav Lazar 10 novinky

11 Obchodní zastoupení Obchodní zastoupení ČR a SR // Daniel Horský Manažer prodeje ČR+SR M: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj Václav Štědronský M: Pardubický kraj, Hradec Králové, Liberecký kraj Daniel Horský M: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj Marek pechal M: Zbyněk Ludačka Key Account manager ČR+SR - frézovací stroje a technologie M: Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Ústecký kraj Ivan Šedivec M: Kraj Vysočina Michal Horáček M: Zlínský kraj Pavel Šišák M: Jihočeský kraj Zdeněk Štedronský M: Jihomoravský kraj Martin Vondráček M: Slovenská republika Miroslav križan M: Obchodní zastoupení svět // Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Benelux petr král M: T: Čína, Indie, Turecko, Irán jan chyna M: T: Skandinávie, Velká Británie, Irsko, USA, Kanada, Polsko zdeněk slabý M: T: Itálie, Španělsko, Portugalsko, Balkán Jižní Amerika Zbyněk sabiniok M: T: Bělorusko, Ukrajina, Pobaltí, Kazachstán, Uzbekistán, Ázerbajdžán ivan dubrovin M: T: Rusko a státy SNS eva rufferová M: T: Servisní centrum mas // jaroslav richter Vedoucí servisu M: T: Externí / Servis kontakt pro zákazníky: telefon: příjem požadavků: Interní / Kontakty na Záruční a Pozáruční servis: Jitka Hradílková Interní / Kontakt na poradenství Hot line David Rychlý Miloslav Holan Josef Duba Lubomír Duba VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS,.a.s. náměstí Tomáše Bati Sezimovo Ústí KONTAKT: T: E: REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková Martin Volný Miroslav Lazar Monika Sabinioková Ladislav Dostál Petr Novák František Veselý Jan Chyna Lucie Drtinová GRAFICKÁ ÚPRAVA: Redgap.cz REGISTRACE: MK ČR E novinky 11

12 Svět obráběcích strojů kovosvit mas Zdvih v ose X 754; 1013 mm 750 mm 1016 mm 1270 mm Vertikální obráběcí centra mcv 754 ; 1016 quick MCV 750 MCV 1000 MCV 1270 Upínací plocha stolu Ø 520 mm Ø 630 / 800 mm Ø 630 / 800 mm Pětiosá vertikální obráběcí centra MCV AX MCu 630 / 800V-5X MCu 630VT-5X Zdvih v ose X 2000 mm 3000 mm 1500 mm 1500 mm Portálová obráběcí centra Mcu 2000 Mcu 3000 mmc 1500 mmc 1500 dt Paleta / Hmotnost obrobku mm / 800kg mm / 1200kg Horizontální obráběcí centra hmc 500 hmc 630 Max. průměr soustružení Ø 690 mm Multifunkční soustružnicko - frézovací centra multicut 500 s / t Max. průměr soustružení Ø 180 mm Ø 280 mm Ø 430 mm Ø 530 mm soustružnická centra sp 180 sp 280 sp 430 sph 50 cnc Max. průměr materiálové tyče Ø 65 mm vysoceproduktivní soustružnická centra hiturn 65-9x Oběžný Ø nad ložem/ nad příč. suportem Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením Ø 550 mm / 350 mm Ø 550 mm / 350 mm Ø 820 mm / 530 mm Ø 820 mm / 530 mm masturn 550i cnc 800/1500 masturn 550i Live tool cnc 1500 masturn 820i cnc 2000/3000 masturn 820i cnc Max. síla válečkování / Max hmotnost obrobku Speciální technologie - válečkování 50 kn / 1000kg roller 2800 cnc

Těšíme se na vás. pavilon P / 122. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery září / 2012. www.kovosvit.

Těšíme se na vás. pavilon P / 122. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery září / 2012. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery září / 2012 www.kovosvit.cz MSV BRNO 2012 reportáž kalendář 2013 Přehled exponátů Kovák CUP Lidé ve světě obráběcích

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Novinky: multicut 630, MCU 1100

Novinky: multicut 630, MCU 1100 ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2013 www.kovosvit.cz POZVÁNKA Akce TÉMA Den otevřených dveří Ples ve prospěch charity Multifunkční stroje strana

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

50 let. Kovosvitské slévárny. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013. www.kovosvit.

50 let. Kovosvitské slévárny. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013 www.kovosvit.cz FOTOSOUTĚŽ AKCE TÉMA Malý kovosviťák v akci KOVÁK FEST 50 LET SLÉVÁRNY strana 2 strana

Více

KOVOSVIT MAS GENERÁLNÍ PARTNER TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013

KOVOSVIT MAS GENERÁLNÍ PARTNER TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013 ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013 www.kovosvit.cz OZVÁNKA TÉMA NA KÁVĚ MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ MSV BRNO S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM strana 3 strana

Více

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013 www.kovosvit.cz TÉMA AZOV POZVÁNKA NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE SPOLEČNOSTI SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY

Více

den otevřených dveří kovosvit mas

den otevřených dveří kovosvit mas ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červen / 2012 www.kovosvit.cz POZVÁNKA TÉMA HISTORIE Kovák Cup Den otevřených dveří Založení značky MAS strana 2 strana

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským 10 zpravodaj TATRA, a. s. ročník 61 zdarma prosinec 2007 V areálu Hornického muzea OKD převzal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Vlastimil Picek 177. Tatru Multilift (na snímku při slavnostním

Více

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2013 30 Kč 1 EUR Každý stroj je unikátní pro konkrétního zákazníka Inovativní koncepce výroby budoucnosti Od průmyslové k procesní automatizaci Přesnější

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2008 je podepsána

Kolektivní smlouva pro rok 2008 je podepsána NOVINY SKUPINY BŘEZEN, DUBEN 2008 Kolektivní smlouva pro rok 2008 je podepsána k rozdělení celkové částky ve výši cca 8,8 mil. Kč určené pro navýšení celkového objemu mzdových prostředků. O tom, jak budou

Více

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz Zákazníci oceňují VŠTE pozvala odborníky do profesní 2 individuální přístup rady 3 5 Dealerský den MOTOR JIKOV GREEN a.s. Přivítali jsme ve firmě naše významné dodavatele a odběratele Cílem je přímý bezprostřední

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010

NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010 NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010 Jihočeský hejtman debatoval s podnikateli Společně se zástupci Jihočeské hospodářské komory navštívil v polovině září (v úterý 14. 9.) hejtman Jihočeského

Více

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI 2 www.zvvz.cz Listopad 2007 GROUP. 2 Divize Výroba se otevírá externím odběratelům. První vlaštovkou by měla být

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

KOMPRESORY STLAČENÝ VZDUCH. str. 19 31. Světové premiéry obráběcích strojů ve Pfrontenu

KOMPRESORY STLAČENÝ VZDUCH. str. 19 31. Světové premiéry obráběcích strojů ve Pfrontenu TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ÚNOR 2013 30 Kč 1 EUR Světové premiéry obráběcích strojů ve Pfrontenu Hannoverské rendez-vous průmyslové elity První elektroletadla přicházejí na trh z Číny

Více

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce BŘEZEN, DUBEN 2010 signál. Je ale otázkou, jak se bude situace vyvíjet v následujících měsících a zda

Více

TRADE. Byznys hledá cesty ze sankčního labyrintu NEWS DOBRÁ DOHODA JE LEPŠÍ NEŽ NESMYSLNÁ VÁLKA JAK SE DAŘÍ PO ROCE, ČESKÝ STROJAŘI?

TRADE. Byznys hledá cesty ze sankčního labyrintu NEWS DOBRÁ DOHODA JE LEPŠÍ NEŽ NESMYSLNÁ VÁLKA JAK SE DAŘÍ PO ROCE, ČESKÝ STROJAŘI? TRADE 4 / 2014 Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS DOBRÁ DOHODA JE LEPŠÍ NEŽ NESMYSLNÁ VÁLKA JAK SE DAŘÍ PO ROCE, ČESKÝ STROJAŘI? Byznys hledá cesty ze sankčního labyrintu

Více

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013 3 Roboti v MOTORU JIKOV hrají i dámu 4 Odléváme válce pro Husqvarnu 6 Se sněhem si poradí výkonná sněhová fréza Premiéra na českobudějovické výstavě Vzdělání a řemeslo Nový kontrakt divize Tlaková slévárna

Více

ÚSPĚCHŮ SPOL. KOVOSVIT MAS

ÚSPĚCHŮ SPOL. KOVOSVIT MAS KOVOSVIT MAS E.news Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 3 / prosinec 2008 WWW.KOVOSVIT.CZ A member of kkcg industry ROK ÚSPĚCHŮ SPOL. KOVOSVIT MAS a.s. Do roku 2008 vstoupila společnost

Více

Vysoké školy nedokáží uspokojit poptávku po absolventech IT. Jaderná defenzíva je věcí politiky, ne odrazem reálného nebezpečí. Natankujte si baterie

Vysoké školy nedokáží uspokojit poptávku po absolventech IT. Jaderná defenzíva je věcí politiky, ne odrazem reálného nebezpečí. Natankujte si baterie WWW.TECHMAGAZIN.CZ PROSINEC 2011 28 Kč 1 EUR Personalizované vozíky jsou efektivnější než anonymní technika Jaderná defenzíva je věcí politiky, ne odrazem reálného nebezpečí Natankujte si baterie Soutěž

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více