ze světa obráběcích strojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze světa obráběcích strojů"

Transkript

1 ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery 1 / fotoseriál rozhovor pozvánka Nové portálové centrum Ladislav Borkovec Den otevřených dveří Absolvent Baťovy školy práce kovosvit mas, a.s. strana 6-7 strana 9 strana 10

2 > krátké zprávy Odborová organizace připravuje na konec dubna turnaj v kuželkách Krátké zprávy pro zaměstnance Objednávání kancelářských potřeb formulář nově na intranetu Na podkladě nákupů v r byly vytipovány nejčastěji nakupované položky kancelářských potřeb. Proběhlo výběrové řízení, vítězem se stala firma Buroprofi, která dodávala i v předchozím období. S Buroprofi byly dojednány podmínky fungování konsignačního skladu kancelářských potřeb. Konsignační sklad = seznam položek kancel. potřeb jehož náležitosti jsou: objednací číslo Buroprofi objednací číslo Kovosvit /skladová položka/ popis zboží katalog Buroprofi str. speciální jednotková cena /bez DPH/ běžná jednotková cena Buroprofi /bez DPH/ limity Na materiál ze seznamu se nevystavuje objednávka, ale dodavatel sám zajišťuje průběžné doplňování položek na stanovené limity /počty ks/. Zajišťuje i dopravu a termíny závozu do 1. patra naší administrativní budovy. Seznam kancelářských potřeb je zveřejněný na Intranetu, kde má každá položka jasnou identifikaci. Pokud bude někdo potřebovat něco jiného mimo již nastavený seznam: 1. v případě jednorázové potřeby - objednáme samostatně v zásobování 2. v případě opakujícího se požadavku na zajištění zboží se po dohodě s dodavatelem rozšíří seznam v rámci konsignačního skladu a dále funguje standardně dle zavedeného režimu Postup objednávání: V seznamu u příslušné položky do sloupce požadováno počet kusů. Seznam následně vytiskněte, podepište a nechte schválit u vašeho vedoucího. Zboží vám bude dle schváleného seznamu vydáno ve skladu kancelářských potřeb číslo dveří 216 (administrativní budova 1. patro) Výdejní den: Každé úterý od 8 do 11h po telefonní domluvě na číslech 2501 a Erika Jirásková / vedoucí LOG Informace ze základní organizace OS KOVO Kovosvit, a.s. Březen: V průběhu měsíce března probíhalo mezi odbory a zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání o dodatku č. 4 k uzavřené kolektivní smlouvě pro roky 2010 až Přijatým dodatkem č. 4 se nově zavádí: Příspěvek osobám se zdravotním postižením, ve výši 5 000,- Kč za rok, za předpokladu, že zaměstnanec zaměstnavateli doloží předepsané doklady zdravotního postižení a dále, že pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele a zdravotní postižení trvalo celý rok. V případě kratšího období se příspěvek úměrně krátí. Osoby se zdravotním postižením jsou: Osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením). Osoby invalidní v 1. nebo 2. stupni. Osoby zdravotně znevýhodněné. Invalidita ve 3. v 1. nebo ve 2. stupni se dokládá rozhodnutím nebo potvrzením vydaným orgánem sociálního zabezpečení (ČSSZ nebo okresní správa sociálního zabezpečení). Zdravotní znevýhodnění se dokládá rozhodnutím úřadu práce, na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou správy sociálního zabezpečení. Jedním z dalších bodů dodatku č. 4 jsou dohodnuté mzdové předpisy, jejichž platnost a účinnost je stanovena na období od do V mzdovém předpisu č. 10/2011 jsou stanoveny podmínky pro mimořádné pololetní a roční prémie a mimořádnou odměnu za rok Mimořádná pololetní prémie je stanovena ve výši 3 000,- Kč a bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až červen 2011 ve výši 20 mil. CZK a více. Mimořádná roční prémie je stanovena ve výši 4 000,- Kč a bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až prosinec 2011 ve výši 30 mil. CZK a více. Mimořádná odměna ve výši 1 000,-Kč bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až prosinec 2011 ve výši 0 mil. CZK a více. Tato odměna byla dohodnuta jako kompenzace za zrušené penzijní pojištění. Celkový objem prostředků vyplácených na penzijní pojištění byl zachován a následně přepočten na počet zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro výplatu mimořádné odměny. Ve mzdovém předpisu č. 11/2011 je řešena otázka mzdových výměrů a ve mzdovém předpisu č. 12/2011 je řešena motivace k zajištění výkonu ve výrobě slévárny. Jednotlivé mzdové předpisy jsou doplněny ještě i o některé další podmínky např. délka trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, přítomnost v zaměstnání, nemocnost apod. Dodatek č. 4 a mzdové předpisy jsou zveřejněny na intranetu a dostupné na VZO OS KOVO kde se můžete s přesným zněním dodatku č. 4 a mzdových předpisů seznámit. Duben: Odborová organizace připravuje na konec dubna turnaj družstev v kuželkách. Bližší informace o turnaji a způsobu přihlášení budou zveřejněny na nástěnce VZO OS KOVO ve vestibulu jídelny. František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO Úprava zeleně v areálu Kovosvit MAS, a.s. V září 2010 začala spolupráce mezi společností KOVOSVIT MAS, a.s. a Odborným učilištěm v Soběslavi, obor zahradnické práce. Spolupráce je zaměřena na úpravu zeleně areálu společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. v rámci praktické výuky studentů. Během podzimních dní minulého roku mladé studentky a studenti odborného učiliště, pod vedením praktického vyučujícího, stihli upravit zeleň v některých částech areálu akciové společnosti především prostor před vrátnicí, částečně před administrativní budovou a před vstupem do klimatizované budovy montáže. Spolupráce pokračuje i v roce Jarní zahradnické práce již začaly a budou pokračovat pravidelně každý týden v závislosti na počasí. Aktuálně je dokončen základní úklid po zimním období před 5-etážovou budovou, před vrátnicí závodu a před budovou těžkých hal. Práce budou dále pokračovat základním úklidem ve zbývajících částech areálu a následně oživením okrasných květin a dřevin na určených místech areálu. Věříme, že se díky vzájemné spolupráci s Odborným učilištěm v Soběslavi podaří zlepšit prostředí v areálu společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Kovosvit MAS, a.s. dbá na úpravu zeleně areálu Bližší informace o Odborném učilišti můžete nalézt na Miroslav Smolák / vedoucí údržby 02 novinky

3 MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníků prověřený stroj představujeme < Nové multifunkční frézovací a soustružnické obráběcí centrum MCU 630VT-5X od předního výrobce KOVOSVIT MAS, a.s. řízené moderním cnc systémem Sinumerik 840D SL od společnosti SIEMENS AG Inovace technologií za účelem snižování nákladů, snižování ekologických dopadů a zvyšování produktivity. Tak se dají na počátku 21. století charakterizovat hlavní kroky všech významných výrobců i dodavatelů, jejichž cílem je zvyšování konkurenceschopnosti na světových trzích napříč technickými obory. Čerpání zkušeností ze stabilních, na trhu zákazníky ověřených produktů a jejich neustálá modernizace, jsou nutnými faktory při vlastních inovativních projektech. MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníků prověřený souvisle řízený pětiosý frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si svoji pozici na trhu vydobyl nikoli množstvím, ale kvalitou a individuálním přístupem. Stroj vyniká bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která skrze tuhost přináší stabilitu a dlouhodobě stálou kvalitu obráběných rovinných i obecných tvarových ploch. Pro oko technika je dostatečně vypovídající pohled na obrázek č. 1 na skelet stroje s patrnou koncepcí horní gantry a otočně sklopný stůl. Hlavními výhodami v porovnání s konkurenčními produkty jsou důležité detaily a to hlavně konstrukční. Viz obrázek č. 2 a č. 3 výše uložení vertikálního smykadla v saních. Mimo jiné i dvouosý stůl je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Těmi jsou tři torque motory s průtokovým chlazením a hydraulickou indexací v libovolné poloze. Stroj si našel své zákazníky zejména v oborech jako jsou výrobci forem a nástrojů, přesného strojírenství a v neposlední řadě i v průmyslu energetickém a automobilovém. Potenciál má pro oblasti medical. Konkrétně se podařilo dodat a úspěšně předat stroj MCU 630V-5X v provedení se silovým vřetenem s průvlakovým a průtokově chlazeným motorem. Dodávka byla kompletně na klíč včetně technologie s moderními přístupy k obrábění, tak aby zákazník společnost Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. získal výrobní nástroj s několikanásobně vyšší produktivitou oproti původnímu. Samozřejmostí je, že stroj byl osazen moderním cnc řídícím systémem Sinumerik 840D SL, který vyrábí německá mateřská společnost. Na základě velmi dobrých zkušeností se KOVOSVIT MAS, a.s. rozhodl realizovat nabízející se inovaci stroje MCU. Zkušenosti byly získány nejen se strojem MCU, ale především s multifunkčním soustružnicko frézovacím strojem MULTICUT, který je vhodný pro rotační dílce s rozměrovou charakteristikou typu válec. Pro doplnění portfolia o stroj, který bude kompletně obrábět složité součásti přírubového charakteru, bylo nutné stroj vybavit vysokými otáčkami na stole a uzamykatelným vřetenem. Tím výrobce a hlavně jeho potenciální zákazníci získali výrobní nástroj vhodný pro frézování, vyvrtávání, vystružování a především soustružení, které přináší ještě větší geometrickou kvalitu a přesnost na rotačních plochách s obráběným průměrem až 1000 mm při otáčkách až 500 ot/min. Jelikož stroj vychází z předchozích, byl i pro multiprofesní centrum zvolen cnc systém nejvyšší úrovně. S takovým, se kterým jsou již výborné zkušenosti se strojem MULTICUT. Systém Sinumerik 840 SL je pro kombinaci technologií pětiosého frézování a soustružení vhodným a i díky létům tvrdé dřiny odzkoušeným a odladěným partnerem. Předpoklady byly naplněny, první testovací špony již padají ze stroje, výsledky předznamenávají výborné vlastnosti. Zatím je to obchodní tajemství, ale o takto inovovaný stroj mají již teď zájem přední tuzemští výrobci v oblasti leteckého průmyslu a první signály naznačují, že spolupráce bude i se zahraničními partnery v oblastech energetického a těžebního průmyslu. Jednoduše řečeno, stroj je vhodný pro každého, kdo před nebo po frézování nechce přepínat součásti na soustruh nebo karusel. Přirovnání nakonec. Při velkých a náročných nákupech dá jistě každý přednost komplexní péči na jednom místě tzv. "DONE IN ONE". Zbyněk Ludačka / key account manager Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 novinky 03

4 > představujeme Švýcarský zákazník je obzvláště náročný Švýcarské hodinky Distribučním partnerem naší společnosti ve švýcarském spříseženství je po dlouhá léta firma Reiden Technik AG. Kromě prodeje a servisu strojů je Reiden také naším významným zákazníkem v oblasti odlitků a opracovaných dílců. Spolupráce s Reidenem začala již v roce 1997, takže je toto jméno pro většinu kolegů z Kovosvitu alespoň trochu známé. Tímto příspěvkem bych rád našeho partnera všem spolupracovníkům i ostatním čtenářům představil i trochu blíže. Historie firmy Reiden Technik AG se datuje od roku 1904 a od počátku bylo hlavním předmětem činnosti strojírenství nejprve výroba vodních turbín, pak produkce dřevoobráběcích strojů a následně soustruhů a frézek. Podobně jako v MASu, došlo i u Reidena během času k vývoji a vyprofilování vlastní výroby. Reiden v 80. letech nadobro opustil výrobu soustruhů a začal se naplno věnovat produkci frézovacích strojů. Již v roce 1985 začal výrobu šestiosých obráběcích center. V dnešní době se plně specializuje na víceosá centra, určená pro obrábění skříňových součástí větších rozměrů stroje řady BFR mají rozjezdy v ose X až 4000 mm. Roční produkce firmy Reiden činí strojů. Konstrukce a výroba pracovních integrovaných otočných stolů, vícenásobné plně automatické paletizace, elektrovřeten nebo jedno i dvouosých frézovacích hlav je výlučně v režii firmy Reiden, vše si dělá doma. Ve své obrobně má Reiden produkční soustruhy MAS SPU20, SPU40 a SP280Y. Pro vlastní učně ještě pak univerzální soustruh Masturn 32. Reiden je tedy výrobní podnik a v současné době zaměstnává zhruba 110 lidí. Reiden je technicky vysoce kvalifikovaný partner. Zaměstnává celkem 15 servisních pracovníků, z čehož 4 pracovníci jsou schopni oživovat a servisovat stroje MAS a to včetně softwarových záležitostí a PLC. Prodeji v terénu se věnují 3 kolegové Ruedi Willimann, Florian Isler a Patrick Glanzmann (viz. foto, pořadí zleva). Z Reidenu je dále podporují marketingovou činností, přípravou nabídek a různých dalších podkladů Daniel Lustenberger a Débora Martinez. Tito lidé se tedy věnují i MAS, jakožto doplnění vlastního frézovacího programu soustružnickými stroji MAS, kterých ve Švýcarsku prodali již přes 150 ks. Švýcarský zákazník je obzvláště náročný. Hlavním krédem firmy Reiden je kvalita a spokojený zákazník. V případě Reidena to není jen obyčejná proklamace, ale právě naopak je to skutečné motto, kterým se celá firma řídí. Výsledkem jsou funkční, kvalitní a vysoce přesné stroje, zajištěná dostupnost náhradních dílů a okamžitá profesionální reakce kvalifikovaného servisu. Jsme proto v Kovosvitu rádi, že nás ve Švýcarsku zastupuje právě takto kvalitní partner a pojďme se všichni snažit, aby stroje MAS, nejen ve Švýcarsku, ale i u všech ostatních zákazníků, i nadále šlapaly jako ony pověstné švýcarské hodinky. Petr Král / obchodní zástupce Kovosvit MAS, a.s. Náš spokojený zákazník - HLADÍK INTERREAL s.r.o. Můžete nám stručně představit vaši společnost? Naše firma se nachází 20 km jižně od Prahy v Kamenici Ládví. Zabýváme se strojním obráběním na CNC čtyřosých strojích s možností opracování kovů, neželezných kovů a plastů. Předmětem naší další činnosti je také obrábění na konvenčních strojích. Přesnost a kvalitu výroby nám zajišťuje souřadnicové měřící centrum. Do jakých segmentů průmyslu dodáváte vaše výrobky? Automobilový průmysl, hydraulika, vzduchotechnika, elektrotechnický průmysl (60% AL díly, 20% ocel, 20% nerez) Jaké máte stroje ve výrobě? 4 CNC stroje MAS (MCV 750 r.v. 2002, MCV 750 r.v. 2005, MT 54 r.v. 2006, MCV 754 r.v. 2010) + 6 konvenčních strojů Od kdy používáte stroje KOVOSVIT MAS? V roce 2002 jsme pořídili 1. stroj MCV Jaká je Vaše zkušenost se stroji KOVOSVIT MAS? Na základě zkušeností s prvním strojem jsme pořídili další. Nebál jsem se koupit další stroje z KOVOSVITU. Stroje mě přesvědčily spolehlivostí a přesností. Oceňuji průběžné inovace na strojích (zásobník nástrojů: napichovací 04 novinky s rukou, zvýšení rozjezdu v ose Z). Stroje se stále vyvíjejí a přinášejí zproduktivnění výroby. Jako na každém stroji se objeví porucha, ale díky pružnosti servisu ze strany KOVOSVITU je závada v krátké době odstraněna a můžeme dále pracovat. Proč jste si vybrali stroje KOVOSVIT MAS? 1. jde o velkou investici a chtěl jsem podpořit českého výrobce 2. poloha, vzdálenost Ládví Sezimovo Ústí je 67 km 3. průzkum trhu: porovnání s konkurencí 4. reference 5. nabízené služby Společnost KOVOSVIT MAS má pro rok 2011 jako jednu ze strategických priorit zkvalitnění služeb servisu, jak vy vnímáte tuto oblast? Jsem rád, že na servisu pracujete. Nemám problém s dosahem personálního servisu. Důležité je, a to mě v některých případech pálí, dosažitelnost náhradního dílu. Na skladě byste měli mít vždy jakýkoli ND nebo dosažitelnost dílů u vašich dodavatelů v co nejkratší době. Víte, že KOVOSVIT MAS pořádá kromě Zákaznických dnů také Dny aplikovaných technologií? Zajímají Vás podobné akce, jak hodnotíte tuto akci? Vím o těchto akcích. Jsem na ně pravidelně zván. V březnu jsem se DAT soustružení zúčastnil. Hodnotím tyto akce velice pozitivně. Zvete na akce dodavatele nářadí a ve spolupráci s nimi nám ukazujete novinky a směr vývoje obrábění. I na špičkovém stroji nelze se špatně zvoleným nářadím dosáhnout požadované produktivity. Jak vnímáte posun trendu v technologii obrábění směrem k multifunkčnímu a pětiosému obrábění? Tím, že jsem si pořídil čtyřosou mašinu, vidím zvýšení produktivity a přesnosti. Rozšiřují se nám možnosti a tím směřuji k pořízení pětiosého stroje. Můj sen je pořízení pětiosého stroje. Naše výrobky jsou v přesnostech, které musíme splnit a zároveň musíme zvyšovat produktivitu, což má za důsledek zvyšování obratu firmy. Chcete něco dodat nebo vzkázat našim čtenářům? Samozřejmě přeji hodně zdraví. KOVOSVITU držím palce, aby udržel tempo, které doposud drží ve směru vývoje a inovací a čelil tak své konkurenci. Stroje MAS mají šanci držet se ve špičce na celosvětovém trhu. Když ten trend udržíte, i vaši zákazníci budou spokojeni se stroji. Rozhovor s panem Jaroslavem Hladíkem připravil Ivan Šedivec / obchodní zástupce Kovosvit MAS, a.s.

5 po vyučených slévačích se slehla zem napříč firmou < Vývoj změn odlévaného sortimentu v Divizi Slévárna Převodová skříň 18,3 kg, 3 jádra ve formě. Kolo 9,2 kg, bezjádrový odlitek, tvořený pouze formou. Těžké ekonomické období pro Divizi Slévárna, potažmo celý Kovosvit MAS a.s., teprve doznívá a s nastupujícím oživením výroby i trhů, nás nutí k ohlédnutí až ke konci roku 2008, který odstartoval největší změny v odlévaném sortimentu. Výroby středních a těžkých odlitků se změny v sortimentní skladbě téměř nedotkly. Stále zůstává nosným programem výroba odlitků pro kovoobráběcí stroje: základny, lože, stoly, základny pro roboty do automobilek, převodové skříně a další odlitky pro různá průmyslová odvětví. Vytížení střední formovny (myšlena průměrná váha odlitku ve formě) se stále pohybuje v rozmezí od kg a liší se dle objednávané skladby odlitků. Průměrná váha na těžké formovně se ustálila na 1500 kg a mění se jen málo. Samozřejmě, že v našem zájmu je posun průměrné váhy na obou formovnách směrem k těžším vyráběným odlitkům. Samostatnou kapitolou je tento vývoj na drobné formovně, výroba odlitků od 0,5 80 kg čisté váhy, kde jsme od roku 2008 zaznamenali největší změnu ve skladbě sortimentu, kterou požaduje zákazník. Změnil se poměr ve výrobě tzv. jádrové a bezjádrové práce. Nyní trochu teorie pískové jádro tvoří dutinu v odlitku, při výrobě odlitků se jádra zakládají do slévárenské formy a tato činnost vyžaduje přesnou a zodpovědnou činnost pracovníků slévárny, tzv. skládačů. Takovýto odlitek je náročný na výrobu, manipulaci, je vždy lépe zaplacen, ale také je při výrobě těchto odlitků vyšší procento nejakosti. Odlitky bezjádrové, které tvoří pouze forma, jsou jednodušší tvarově, méně náročné a také levnější. Rok 2008, kdy byla výroba ustálená v poměru jádrová a bezjádrová práce 65% / 35%, nastartoval změny v požadavcích našich zákazníků. Zvýšily se zejména kvalitativní standardy týkající se jakosti vnitřních i vnějších povrchů odlitků, přičemž vnitřní kvalita odlévaných materiálů (šedá a tvárná litina) je samozřejmostí. Tyto změny nás donutily k používání slévárenských nátěrů na všechny typy jader používaných na drobné formovně i speciálních nástřiků bentonitových forem. Než se toto ustálilo, proběhla celá řada provozních zkoušek slévárenských nátěrů, způsobu jejich nanášení, sušení zapalováním i odparem a byla vyrobena tzv. máčecí vana, která byla umístěna na drobné jaderně. V roce 2009 se poměr výroby odlitků ještě zvýšil na 70% / 30% a nyní, v roce 2011, odléváme z 80% odlitky tvořené jádry a pouze 20% výroby tvoří tzv. bezjádrovka. Díky investici do vstřelovacího stroje firmy SandTeam nebylo nutno dále navýšit počet pracovníků jaderny a zároveň se přestala využívat i kooperace formou nákupu jader od externí firmy. Co se týká odlévaných materiálů je poměr mezi výrobou šedé a tvárné litiny stejný již několik let. Z celkového objemu vyráběných odlitků ve slévárně zaujímá výroba tvárné litiny cca 15% a stále převažuje poptávka po šedé litině. Mezi naše strategické zákazníky patří firmy GB Nord, Claas, MCR, Bondioli a Pavesi, Sokolík, RHC, Strojna Gonila, EURO GUSS a SIN-MECC, pro které vyrábí převážně drobná formovna, zatímco střední a těžká formovna plní především požadavky firem Mazak, Expert, Agie - Charmilles, Erwin Junker a Weiler. V letošním měsíci březnu jsme zaznamenali nejvyšší tržby v Divizi Slévárna od ekonomického propadu minulých let, Divize Slévárna odlila 995 tun odlitků na čisto s celkovými tržbami přes 37 mil. Kč. Výroba odlitků je nyní plněna na 101,7% proti business plánu a naším pochopitelným přáním je pohybovat se v podobných číslech a zachovat vysoký objem kvalitní výroby. Miroslav Lazar / provozní technolog formovacích směsí Podpora vzdělávání slévačů Výroba odlitků je čím dál složitější a náročnější za použití moderních technologií a surovin, ale po vyučených slévačích se slehla zem. Tento obor není pro školní veřejnost zajímavý a lukrativní, proto v ČR téměř vymizel. Jednou z mála šancí na omlazení pracovních týmů sléváren je rekvalifikace pracovníků financovaných podniky. S tím souhlasí také tajemník Svazu sléváren ČR Radovan Koplík. Učiliště sice na Moravě existují, ale zájem o tyto obory je prakticky nulový, říká. "Požádali jsme už loni ministerstva práce a průmyslu, aby finančně podpořila rekvalifikační systém. Spoléháme na rychlou podporu státu a zhruba do dvou let také od evropských fondů," vysvětlil Koplík. Ministerstva ale nakonec vrátila profesním svazům a sdružením návrh k dopracování. Podle Koplíka bude nová verze, která spoléhá na aktuální státní pomoc, předložena v nejbližších dnech. "Potřeba slévačů na všech úrovních vzdělání je opravdu velká a stát by měl řadu nesmyslných a zbytečných oborů regulovat", uvedl tajemník svazu. Dodal, že tisíce absolventů nemají žádné uplatnění a musejí se následně rekvalifikovat. V loňském roce vstoupil ředitel Divize Slévárny Kovosvitu MAS, a.s. ing. Aleš Jedlička v jednání s vedením Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře, které by mělo tuto situaci pomoci alespoň částečně vyřešit. Přínosná je také účast ing. Petra Zikmunda, absolventa táborské SPŠS, který nyní střídavě vyučuje slévárenství na ČVUT v Praze i na SPŠS v Táboře a jehož diplomová práce byla tvořena v provozu slévárny Kovosvit MAS, a.s. Za podpory evropských nadačních fondů by měl být ve školním roce 2011/2012 od října otevřen rekvalifikační učební obor slévač. Výuka bude probíhat v délce minimálně půl roku s třídenní výukou v pracovním týdnu. Jeden den by probíhala teoretická příprava na půdě SPŠS v Táboře a dva dny praktická část v areálu Divize Slévárna. Poslední pracovní schůzka mezi zástupci Slévárny a SPŠS určila konečnou formu osnovy výuky, která bude nyní schvalována pracovníky ministerstva školství. A koho by se tento rekvalifikační kurz měl týkat především? Zejména mladých pracovníků slévárny Kovosvitu MAS, a.s., kteří nejsou v oboru slévač vzděláni, zájemců z řad studentů SPŠS, kterým rozšíření znalostí pomůže při studiu vysokých škol technických směrů a konečně zájemcům o zaměstnání z Úřadu práce v Táboře. Absolventům tohoto rekvalifikačního programu bude po úspěšně složené závěrečné zkoušce vydán certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu učebního oboru slévač. Pokud se tento rekvalifikační výukový kurz úspěšně osvědčí, nebude nic bránit jeho otevření i v dalších letech a kovosvitské slévárně zvýší počet odborně zdatných mladých slévačů, bez kterých se výroba odlitků neobejde i přes veškerou automatizaci slévárenských provozů. Miroslav Lazar / provozní technolog formovacích směsí novinky 05

6 > fotoseriál nové portálové obráběcí centrum Heynumill PORTÁLOVÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM Heynumill ecoflex VD 2500 x 4000/4000 Jak už jsme vám slíbili v minulém čísle Novinek, vracíme se znovu k jedné z největších investic v Kovosvit MAS, a.s. za poslední období, k novému portálovému obráběcímu centru Heynumill. Tentokrát půjde o krátký fotoseriál z přípravné fáze investice až po současný stav stavby stroje. Předpokládaný termín předání stroje dle aktuálního harmonogramu byl stanoven na Tento termín bude posunut z důvodů špatné konstrukční přípravy vnějšího krytování ze strany dodavatele. V průběhu měsíce února 2011 proběhla návštěva dodavatele ve společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Na této návštěvě jsme se s dodavatelem dohodli, že díky výpadku německého subdodavatele zabezpečíme výrobu pochozího zakrytování prostoru mezi konstrukcí vlastního stroje a betonovým základem. krytování prostoru mezi konstrukcí stroje a základem okolo stroje. Stroj bude společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. předán na základě splnění všech tolerancí uvedených v protokolu geometrické přesnosti a zároveň na základě opakované přesnosti při obrábění 3 ks lože pro stroj MULTICUT 500. Stávající kapacitní zatížení na zbývajících dvou portálových obráběcích centrech a jejich technický stav ukazuje, že investice v podobě nového portálového centra je velmi nutná. Pevně věřím, že nový stroj převezmeme od výrobce v průběhu května 2011 a velmi rychle ho začleníme do standardního výrobního cyklu těžké mechaniky. Závěrem bych rád poděkoval pánům Práškovi z těžké mechaniky a Kroutilovi z útvaru investic za trpělivé pořizování snímků z přípravných prací a vlastní stavby stroje. Pavel Prokop / ředitel výrobní základny Při instalaci vnějšího krytování stroje zastavil útvar investic další postup německého subdodavatele z důvodů nekompaktnosti krytování, které se dodavatel pokoušel na místě řešit nestandardním způsobem. V posledním týdnu měsíce března 2011 bylo ze strany Kovosvitu MAS, a.s. schváleno nové řešení vnějšího krytování, to se aktuálně v SRN připravuje. V současné době pokračujeme v kompletaci nářadí, probíhá školení údržby, v nástrojárně je ve stavu rozpracovanosti nová univerzální upínací sestava, v technologii se studují manuály pro programování a připravuje se základní verze NC programu pro obrábění předávacího dílce, dokončujeme pochozí 06 novinky

7 nové portálové obráběcí centrum Heynumill fotoseriál < novinky 07

8 > Inovace hlavní oblastí inovace strojů je změna řídících systémů MASTURN Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením inovace řady Léty prověřená kvalita, vynikající parametry strojů MASTURN, až přes dva tisíce spokojených zákazníků, tak by se dala charakterizovat historie produktu, u kterého většina menších firem začínala. Byl to první CNC řízený stroj, který si zákazník pořídil. Nyní opět po několika letech přichází KOVOSVIT MAS, a. s. s inovací těchto strojů a tím již celkově pátou vývojovou verzí stroje. Stroje MASTURN 550i a MASTURN 820i jsou jednoduché CNC soustruhy vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu dílců, které se vyznačují vysokou přesností, výkonností a jednoduchou obsluhou. Stroje umožňují obrábění v módu konstantní řezné rychlosti, což zaručuje kvalitně opracovaný dílec. Již předchozí verze strojů a jejich řídicího systému umožňovaly grafickou simulaci obrábění, nyní jsou funkce v systému posunuté o několik úrovní výše. Obrábění je možné provádět v ručním řízení jako na běžném konvenčním soustruhu nebo v automatickém cyklu s podporou CNC systému, pracujícího na bázi pevných cyklů. Program lze tvořit konturovým programováním TEACH IN nebo DIN programováním. Řezné podmínky a geometrické údaje tvaru součásti jsou zadávány přes klávesnici do řídicího systému a v něm automaticky zpracovány. Na přání zákazníka lze dodat software pro tvorbu programů a jejich realizaci mimo stroj na PC zákazníka. Hlavní oblastí inovace strojů je změna řídících systémů. U Siemensu se přechází na systém Sinumerik 828D, u Heidenhainu na systém Manual Plus 620. V tomto článku zůstaneme detailněji u druhého jmenovaného systému. HEIDENHAIN MANUALplus 620 je přehledný a uživatelsky přátelský nástroj. Použití sběrnice HSCI v tomto systému redukuje nezbytnou kabeláž a snižuje tím výrazně poruchovost celého systému a následně i stroje. Řídící systém je integrován v ovládacím panelu, což redukuje nutnou kabeláž, snižuje náklady na servis a příznivě ovlivňuje celkovou spolehlivost stroje. V systému je použit operační systém HeROS, který výrazně zvyšuje spolehlivost řídicího systému oproti MANUALplus4110 s OS Windows. Veškerá data jsou umístěna na flash paměti, což opět znamená výrazné zvýšení spolehlivosti oproti systémům s pevným diskem. Na nové verzi systému je pro obsluhu komfortně umístěn USB port přímo na ovládacím panelu, což umožňuje jednoduše přenášet NC programy a ostatní data na USB flash disk. Systém MP 620 nyní obsahuje také vertikální lištu soft-kláves pro intuitivní ovládání funkcí stroje. Samozřejmostí je opět možnost TEACH-IN programování s grafickou podporou pro vytváření programů a jejich okamžité odlaďování pomocí simulace i reálného obrábění s mnoha novinkami. Novinky a inovace řady MASTURN 550i a 820i se týkají především nových vylepšených van na třísky, které zlepšují práce s třískovým hospodářstvím a umožňují úspornější hospodaření s chladicí kapalinou. U řady MASTURN 820i je nyní u všech variant průchod vřetene 128mm. MASTURN 820i bude mít shodně s menším kolegou 550i ovládací prvky stroje zabudovány do jedné skříně s monitorem, uchycené na posuvné konzole nezávislé na pohybu saní suportu stroje, což bude umožňovat snadnější obsluhu stroje, bezpečnost a komfort. U varianty MASTURN 820i / 4500 je nyní zvýšená bezpečnost obsluhy použitím bezpečnostních lišt krytů pracovního prostoru. Martin Volný / marketingový manažer 135 let od narození ševce, který obul polovinu světa Tomáš Baťa ( ) uplynulo 135 let od narození Tomáše Bati. I v našich Novinkách jsme nezapomněli připomenout si pár informací z historie kovosvitských ševců. Kromě vzpomínek pana Ladislava Borkovce jsme za vás prolistovali internetové stránky a na našli slova Tomáše Bati, která mají co říci i v dnešní době. Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes Již před válkou se čeští politici předháněli v tom, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati zakladatele ( ) ze Sdělení z roku 1928 platí bohužel dodnes Včasné slovo statečných mužů Dr. Kramář ve svém lednovém projevu zaujal otevřené stanovisko proti zbytečně nákladnému projektu stavby sněmovní budovy. Dr. Stránský, jinak politický odpůrce Dra. Kramáře, připojuje se k jeho názoru. Sluší se, abychom my poplatníci poděkovali oběma statečným politikům za to, že potírají velikášství ve vydávání peněz na účely neproduktivní. Děkuji tímto oběma za poplatníky, kteří rádi platí daně, avšak neradi vidí, když se těžce dobyté peníze lehce vydávají. Plocha pro novou sněmovnu měla býti dvakrát větší, než kolik zaujímá anglický parlament a třikrát větší, nežli plocha sněmovny Spojených Států Severoamerických národa to, který jest tisíckráte bohatší nežli náš a kterému náš stát dluhuje značné obnosy. Myslím, že slova těchto dvou vážených mužů stačí, aby nám byla ušetřena ostuda, mít nejhorší silnice v Evropě a největší sněmovnu na světě. Tomáš Baťa, novinky

9 Absolvent Baťovy školy práce Ladislav Borkovec rozhovor < Na den přesně po sedmdesáti letech Dne přišel do KOVOSVITu MAS, a.s. zavzpomínat na dobu minulou Absolvent Baťovy školy práce Ladislav Borkovec. Na den přesně před sedmdesáti lety prvně překročil brány KOVOSVITU a stal se učněm Baťovy školy. Při jeho návštěvě jsem měla možnost se ho zeptat na pár otázek. Kdy a za jakých podmínek jste nastoupil do Baťovy školy práce? Narodil jsem se v roce 1926 v malé vesnici Slapsko na mladovožicku. Začátkem března roku 1941 prováděli pracovníci nově budovaného závodu MAS nábor zájemců na učení ve strojírnách v Sezimově Ústí po školách táborského okresu. Tak jsem se 4. března dověděl v měšťanské škole v Mladé Vožici, že se ve čtvrtek 6. března 1941 uskuteční pohovory pro zájemce o řemeslo strojařů. Rozhodl jsem se a s otcem se vypravil do Sezimova Ústí. Netušil jsem, že to bude moje osudová životní cesta na dráze strojaře! Ze 120 chlapců, kteří se podrobili celkem náročnému testu, bylo vybráno 38 a po následující lékařské prohlídce 19 přijato. Byl jsem mezi nimi. Druhý den jsem se v Mladé Vožici odhlásil z měšťanky a v neděli 9. března nastoupil, ještě ani ne patnáctiletý, do učení. Kde jste byli ubytovaní a jak vypadal váš školní den? Ubytovali nás mladé chlapce v jedné učebně Průmyslové školy v Sezimově Ústí. Dne 10. března 1941 jsem poprvé procházel bránou závodu MAS do školní dílny zaplněné řadou obráběcích strojů, které pro mě vydávali divné zvuky a hluk. V dalším týdnu bylo přijato dalších 15 chlapců a tak doplněna celá třída. Než byl postaven internát pro ubytování učňů Mladých Mužů Baťovy školy práce bylo v tělocvičně školy ubytováno až 102 chlapců. V závodě jsme pracovali od 7-12h a pak od 14-17h. O polední pauze jsme měli oběd, hráli v létě fotbal nebo v zimě hokej na prostranství před závodem, kde jsme ze sněhu udělali mantinely a plácek polévali vodou, společně jsme zpívali a hráli na kytaru. Po práci v závodě následovalo od 18 do 21 hodin pokračování učiva měšťanské školy. Učitelé dojížděli i z Tábora. Povinností každého učně bylo vést Ročenku muže, do které jsme museli každý týden zapisovat náš příjem, to bylo třeba 159,- Kč a zároveň všechna vydání, včetně kapesného (to bylo na týden např. 5,- Kč) nebo nákup ponožek (10,-Kč), daň, spoření, oblečení... Domů za rodiči jsme se dostali tak jednou za tři měsíce. Jinak jsme během víkendů pořádali různé výlety, např. do Zruče nad Sázavou za děvčaty z obuvnické školy. Na konci školního roku byla závěrečná zkouška před učiteli ve škole v Plané nad Lužnicí. Po čtyřleté učební době, tříletém školním vyučování, vykonání učňovské zkoušky jsem se stal Absolventem Baťovy školy práce ABŠ. Kam dál vedla vaše životní cesta? V závodě jsem začal pracovat jako brusič průměrů v nástrojárně. Po skončení války v roce 1945 jsem odešel ze závodu MAS a pokračoval ve studiu na Druhé průmyslové škole strojnické v Praze, kterou jsem dokončil s vyznamenáním. Základní vojenskou službu jsem nastoupil v roce 1950 u PTP známých Černých baronů do uhelných dolů v Ostravě a potom ke stavební firmě MORAVOSTAV. Po propuštění koncem roku 1953 jsem se vrátil zpět do Kovosvitu. V roce 1954 začala moje dráha konstruktéra. Nejprve jsem prováděl úpravy soustruhu SN 20 jako konstruktér. V roce 1955 jsem byl s Janem Vokounem poslán do VUOSO Praha, kde jsme společně s TOS Čelákovice a VUOSO navrhovali řešení řady nových soustruhů SN 40 až 71. Soustruhy se vyráběly v TOS Čelákovice a TOS Trenčín. V konstrukci jsem byl v roce 1958 pověřen k návrhu nového kopírovacího poloautomatu SP 12, který se stal úspěšným strojem u mnoha zákazníků a stal se i základními soustružnickými stroji v mladoboleslavské automobilce. V roce 1960 jsem navrhl stavebnici soustružnických strojů EKONOMAT, která byla základem stavby soustružnických poloautomatů SPT 20 a SPT 32. Byly vyráběny v různých provedeních podle požadavků zákazníků v délkách obrábění hřídelů až do délky 2500mm. Tato unifikovaná řada strojů SPT získala uznání odborníků a v roce 1966 stroje získaly dvě zlaté medaile, na veletrhu v Lipsku a na Mezinárodním veletrhu v Brně a v roce 1967 státní vyznamenání prezidenta republiky. Dále následovaly číslicově řízené soustružnické stroje SPT 32 N a SPT 32N-R v Záhřebu v roce 1977 oceněný zlatou medailí, další ocenění jsem získal za stroj SPT 16 N. Ne vždy jsem byl se svými návrhy pochopen a vedení se jevily jako neekonomické a jako velká fantasie, já se ovšem nevzdával a dále jsem přemýšlel a ideově načrtl nové způsoby řešení soustružnických strojů 3. vývojového stupně. Navzdory zdravotním problémům jsem v roce 1977 na lázeňském léčení řešil kombinace stroje s dvěma proti sobě se pohybujícími vřeteny s možností přebírání obrobku a dokončování obrábění z druhé strany a to nejen soustružením, ale i vrtáním, frézováním a dalším způsobu obrábění po všech stranách obrobku na jednom stroji. Stroj byl opatřený zásobníkem pevných i rotačních nástrojů s výměnou nástrojů do nástrojové hlavy na suportu stroje. Pracoval jsem doma po večerech a později na modelu demonstroval stavebnici nejen pro řešení stroje pro PVS z tyče, ale i pro přírubové, hřídelové, ale i skříňové součásti. Návrh stroje byl prosazen do výroby funkčního vzorku a po úspěšném ověření v roce 1980 vyrobeny další stroje. Stále však nebyl vhodný číslicový řídící systém, který by pokryl všechny možnosti stroje. Určité řešení se našlo. Poprvé bylo soustružnické obráběcí centrum MCSY 80A představeno v roce 1983 na výstavě EMO v Paříži, kde nové řešení stroje zaujalo pozornost návštěvníků. Ve stejném roce získal stroj v Brně zlatou medaili a další zlatou v Lipsku v roce 1986 s diplomem vedoucímu projektantovi. Po vyrobení 45 strojů MCSY byla výroba zastavena z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídící elektroniky. Po 25 letech se Kovosvit vrátil k myšlence vzniku stroje MCSY a na podkladě nových možností a prvků sestrojil multifunkční soustružnické frézovací centru MULTICUT 500 S. Za svou konstruktérskou práci jsem získal řadu ocenění, čestná uznání, jsem autorem nebo spoluautorem 24 vynálezů a 2 průmyslových vzorů, na 15-ti osvědčeních jsem jediným autorem. Na návrh Úřadu pro vynálezy mi v roce 1986 prezident republiky udělil za koncepční vysoce produktivní konstrukční řešení soustružnického obráběcího centra MCSY 50/80 A Státní cenu s čestným titulem Laureát Státní ceny. Když se vrátíme k ABŠ, scházíte se dodnes a jak velká přátelství díky BŠ vznikla? Ze života kamarádů a vzniklých přátelství na internátě, na pracovištích a dílnách a škole vedu Pamětní knihu, ve které jsou zaznamenány vzpomínky na tu dobu a na pravidelná setkání i po 68 letech. Bohužel účast na setkáních je stále menší a menší. Dnes už nás je jen pár a setkání neorganizujeme, prostě máme určeno, že se 1. sobotu v červnu dostavíme (pokud budeme na živu) do Hotelu MAS v Sezimově Ústí a dáme si pivo. Naposledy jsme se sešli čtyři. Vím, že v Sezimově Ústí bydlí ještě jeden absolvent Baťovy školy práce pan Kalina, s tím jste v kontaktu jak často? S Václavem Kalinou jsme v Sezimově Ústí založili Klub ABŠ ještě žijících absolventů Baťovy školy práce a scházíme se každé 1. úterý v měsíci v restauraci SPEKTRUM. A na stará kolena se nás 7 přihlásilo ještě na studium výuky Univerzity třetího věku. Seznámili jsme se s prací na počítači a tak jsme neustále v kontaktu přes Skype a . Za rozhovor panu Borkovcovi děkuje Renata Vaňková Ze školních let Absolventů Baťovy školy (1941) Setkání ABŠ v roce Z leva: Jaroslav Salajka, Václav Kodad, Ladislav Borkovec, Josef Novotný novinky 09

10 > pozvánka den otevřených dveří Kovosvit MAS, a.s. Tip na výlet HARDEGG Přátelé turisti a milovníci přírody i hezkých vyhlídek. Naplánujete-li několikadenní dovolenou v blízkosti Vranovské přehrady, měl bych pro vás několik tipů na hezký jednodenní výlet. Pokud nebudete ještě dost nabaženi krásami vranovského okolí ani prohlídkami hradů a zámků Vranova, Bítova a Cornštejnu, zajeďte nebo zajděte se podívat k našim rakouským sousedům do jejich nejmenšího městečka Hardegg a také na stejnojmenný hrad. Na skále nad městečkem se tyčí mohutný hrad z století. V jeho prostorách je nainstalována expozice císaře Maxmiliána Habsburského s přehledem jeho životních etap a působení v Mexiku, až po jeho odsouzení k smrti zastřelením, dále s četnými ukázkami umění starých Inků a Aztéků. Otevírací doba je od 1. dubna do 15. listopadu , v červenci a srpnu Jste-li zdatnými turisty a vystoupáte-li po červené značce k vyhlídce na Maxplateau, otevře se vám pěkný pohled na celý Hardegg. Ještě na naší straně hranice je na modré značce vedoucí z Čížova odbočka - také na vyhlídku logicky pojmenovanou Hardeggská vyhlídka. Odtud je celý hrad, městečko pod ním a celé údolí jako na dlani. Městečkem Hardegg protéká potok Fugnitz, který se ještě před mostem přes Dyji a hraničním přechodem do Dyje vlévá. Z údolí se proto nese všudypřítomný uklidňující šum a v případě zvýšených vod či místních povodní pak docela silný hukot proudící vody. Míst, odkud je částečná nebo velmi dobrá vyhlídka, je ostatně v okolí Hardeggu více, takže milovníci půvabných zákoutí nad údolím Dyje a lovci krajinek do objektivu fotoaparátu si přijdou jistě na své. V nejbližším okolí také rozhodně stojí za zmínku zříceniny hradu Kaja nebo směrem po proudu přímo nad Dyjí zřícenina Nového Hrádku. A kudy do Hardeggu? Pokud pojedete autem, můžete se dostat až do podhradí Hardeggu, odkud je to k hradu jen několik desítek metrů. Musíte ale použít některý z následujících hraničních přechodů: Vratěnín - Obertürnau (otevřen / ; / ) nebo Hatě - Kleinhaugsdorf (otevřen celoročně 24 hodin denně) nebo Hnanice Mitterretzbach (otevřen také celoročně, ). Ti, co chtějí ušetřit za pohonné hmoty a navštívit Hardegg pěšky, na kole nebo na běžkách, mohou navíc využít přechodů mezi obcemi Podmyče Felling, Stálky Heinrichtsreith nebo úplně cíli nejbližší již zmíněný Čížov Hardegg. Tyto přechody jsou přístupné od začátku dubna do konce října od , od listopadu do konce března od do Ještě je možno přejít státní hranici mezi obcemi Šafov a Langau ( / ; / ). Krásný výlet přeje Petr Novák Pozvánka do Světa obráběcích strojů Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří KOVOSVIT MAS, a.s. V sobotu hodin Kulturní tip Festival Mighty Sounds 2011 S potěšením mohu oznámit, že i v letošním roce se bude opět konat hudební festival Mighty Sounds Tento ročník bude v historii festivalu již sedmý. Pětkrát, vždy skvěle, festival hostil areál v Olší, ale po přívalových deštích v roce 2009 a neustále rostoucím počtu návštěvníků se konání této akce přestěhovalo do areálu letiště Čápův Dvůr v Táboře. V roce 2010 padl rekord v návštěvnosti, kdy festival navštívilo více jak fanoušků hudebních žánrů ska a punk. Ke cti pořadatelů patří vždy bezproblémový a hladký průběh akce. Tento festival je svého druhu největší evropská akce! Letos se můžeme těšit například na venezuelské Desorden Publico, britské The Hotknives, newyorskou skupinu The Toasters, španělské Orbint Pas, českou špičku zastoupenou skupinami Sto Zvířat, Fast food orchestra, Prague conspiracy a mnoho dalších. Tedy, kdo máte v srdci jamajské hudební styly a nespoutaný punk, neměli byste chybět na táborském letišti, kde se minimálně na 3 dny oprostíte od každodenních starostí a budete zaplaveni přívalem hudby a zlatavého moku. Miroslav Lazar 10 novinky

11 Obchodní zastoupení Obchodní zastoupení ČR a SR // Daniel Horský Manažer prodeje ČR+SR M: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj Václav Štědronský M: Pardubický kraj, Hradec Králové, Liberecký kraj Daniel Horský M: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj Marek pechal M: Zbyněk Ludačka Key Account manager ČR+SR - frézovací stroje a technologie M: Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Ústecký kraj Ivan Šedivec M: Kraj Vysočina Michal Horáček M: Zlínský kraj Pavel Šišák M: Jihočeský kraj Zdeněk Štedronský M: Jihomoravský kraj Martin Vondráček M: Slovenská republika Miroslav križan M: Obchodní zastoupení svět // Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Benelux petr král M: T: Čína, Indie, Turecko, Irán jan chyna M: T: Skandinávie, Velká Británie, Irsko, USA, Kanada, Polsko zdeněk slabý M: T: Itálie, Španělsko, Portugalsko, Balkán Jižní Amerika Zbyněk sabiniok M: T: Bělorusko, Ukrajina, Pobaltí, Kazachstán, Uzbekistán, Ázerbajdžán ivan dubrovin M: T: Rusko a státy SNS eva rufferová M: T: Servisní centrum mas // jaroslav richter Vedoucí servisu M: T: Externí / Servis kontakt pro zákazníky: telefon: příjem požadavků: Interní / Kontakty na Záruční a Pozáruční servis: Jitka Hradílková Interní / Kontakt na poradenství Hot line David Rychlý Miloslav Holan Josef Duba Lubomír Duba VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS,.a.s. náměstí Tomáše Bati Sezimovo Ústí KONTAKT: T: E: REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková Martin Volný Miroslav Lazar Monika Sabinioková Ladislav Dostál Petr Novák František Veselý Jan Chyna Lucie Drtinová GRAFICKÁ ÚPRAVA: Redgap.cz REGISTRACE: MK ČR E novinky 11

12 Svět obráběcích strojů kovosvit mas Zdvih v ose X 754; 1013 mm 750 mm 1016 mm 1270 mm Vertikální obráběcí centra mcv 754 ; 1016 quick MCV 750 MCV 1000 MCV 1270 Upínací plocha stolu Ø 520 mm Ø 630 / 800 mm Ø 630 / 800 mm Pětiosá vertikální obráběcí centra MCV AX MCu 630 / 800V-5X MCu 630VT-5X Zdvih v ose X 2000 mm 3000 mm 1500 mm 1500 mm Portálová obráběcí centra Mcu 2000 Mcu 3000 mmc 1500 mmc 1500 dt Paleta / Hmotnost obrobku mm / 800kg mm / 1200kg Horizontální obráběcí centra hmc 500 hmc 630 Max. průměr soustružení Ø 690 mm Multifunkční soustružnicko - frézovací centra multicut 500 s / t Max. průměr soustružení Ø 180 mm Ø 280 mm Ø 430 mm Ø 530 mm soustružnická centra sp 180 sp 280 sp 430 sph 50 cnc Max. průměr materiálové tyče Ø 65 mm vysoceproduktivní soustružnická centra hiturn 65-9x Oběžný Ø nad ložem/ nad příč. suportem Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením Ø 550 mm / 350 mm Ø 550 mm / 350 mm Ø 820 mm / 530 mm Ø 820 mm / 530 mm masturn 550i cnc 800/1500 masturn 550i Live tool cnc 1500 masturn 820i cnc 2000/3000 masturn 820i cnc Max. síla válečkování / Max hmotnost obrobku Speciální technologie - válečkování 50 kn / 1000kg roller 2800 cnc

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

Slévárna kovosvit mas, a.s.

Slévárna kovosvit mas, a.s. Slévárna kovosvit mas, a.s. Výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny www.kovosvit.cz 02 Slévárna Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny slévárna 03 KOVOSVIT MAS, a.s.

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 450 Zažijte bezkonkurenční obrábění. Concept Mill 450 je kompletní průmyslový stroj pro

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření Svaz strojírenské technologie SST Obrábění a tváření Členové Svazu Výroba obráběcích strojů Soustružnické stroje (horizontální, vertikální, soustružnická centra a automaty,...): Stroje pro vrtání, vyvrtávání

Více

Štěpán Heller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 36014 Plzeň Česká republika

Štěpán Heller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 36014 Plzeň Česká republika NÁVRH PĚTIOSÉHO VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA SVOČ FST 2013 Štěpán Heller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 36014 Plzeň Česká republika ABSTRAKT V této práci je čtenář seznámen s pětiosými

Více

Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatně ní na trhu práce

Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatně ní na trhu práce Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatně ní na trhu práce Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektu zakoupila Střední škola Podorlické

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí

Více

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz MULTICUT Line Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum 500i / 630 www.kovosvit.cz Zvýšení vaší produktivity právě startuje... 02 03 MULTICUT Line 500i / 630 Produktivita Unašeč Náhonový mechanismus

Více

Stroje na obrábění kulových čepů

Stroje na obrábění kulových čepů Stroje na obrábění kulových čepů TOS KUŘIM OS, a.s. vyrábí a dodává do technologických linek na výrobu kulových čepů o průměrech 19-35 (alternativně 32-100) mm dva typy speciálních strojů. Součástí dodávky

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt [ To je ] E[M]CONOMy: Nejenom výcvik, skutečná akce! Concept turn 250 Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt Concept TURN 250 Nekompromisní kvalita do posledního šroubku, a to za nepřekonatelnou cenu. Stroj

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Učení při výrobě. Concept turn 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept TURN 450 Nový rozměr CNC výcviku vhodný pro průmyslové účely. Stroj je vybaven osou C, poháněnými nástroji

Více

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč Czech Machine Tools Producer Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč KOVOSVIT MAS World Wide Services & Technologies KOVOSVIT MAS, a.s. Česká republika náměstí Tomáše Bati

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

KASTR Upínače českého výrobce

KASTR Upínače českého výrobce KASTR Upínače českého výrobce Zatímco trh s upínači pro obráběcí stroje je soustavně nasycován prostřednictvím nejrůznějších obchodních organizací výrobky pochybné kvality, funkce a místa původu, rodinný

Více

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ E[M]CONOMy ] znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 250 To je výcvik na maximální úrovni, s hlavním pohonem o výkonu 7kW, zásobníkem nástrojů

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

KN-40V. Japonská stolová a paletová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

KN-40V. Japonská stolová a paletová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová a paletová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 KN-40V KN-40Va-500S KN-40Va-500S-2API KN-40Va-1200 KN-40Va-2000 KN-40Vb-500S KN-40Vb-500S-2API

Více

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM 2011 CNC obráběcí stroje Prodej /Servis /Technologie VASON CZ s.r.o. Autorizované obchodní a servisní zastoupení pro ČR a Slovensko Založení společnosti: 2002 Vsetín,

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

multicut Line 500i 630 Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum www.kovosvit.cz

multicut Line 500i 630 Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum www.kovosvit.cz multicut Line 500i 630 Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum www.kovosvit.cz 02 multicut 500i / 630 multicut 500i / 630 03 Zvýšení vaší produktivity právě startuje... 04 multicut 500i /

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Příloha Jihočeských týdeníků 9/2011 strana 13

Příloha Jihočeských týdeníků 9/2011 strana 13 Příloha Jihočeských týdeníků 9/2011 strana 13 Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce? 1/2015 strana 14 středa 7. ledna 2015 Technika se neustále inovuje a rozvíjí. O technické obory proto bude na

Více

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Rychleji to nejde. Nabídka pro rok 2014/2015

Rychleji to nejde. Nabídka pro rok 2014/2015 Rychleji to nejde Nabídka pro rok 2014/2015 CZ. TECH Čelákovice, a.s., Stankovského 1200/46, 250 88 Čelákovice Tel. +420 326 993 844, Fax +420 326 993 845 e-mail: cztech@cztech.cz, http://www.cztech.cz

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí.

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. . firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. KONSTRUKCE KONTROLA MODELÁRNA NÁSTROJÁRNA FIRMA Historie truhlářské firmy začíná v letech 2. světové války. Nejdříve bylo ve firmě zaměstnáno 3 až 8 pracovníku.

Více

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420 283 006 226

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Nákup vybavení do školních dílen zadávaná v otevřeném řízení

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA PØEDSTAVENÍ STROJE FCW ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy, podporované

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved DYNAMIC DYNAMIC MODULÁRNÍ KONSTRUKCE FLEXIBILITA PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ kompaktní portálové 5-ti osé CNC centrum se dvěma řízenými motory na ose X (gantry) obrábění plastů kompozitů hliníku polystyrenu dřeva

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY

ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Typ realizované

Více

Vážené dámy a pánové,

Vážené dámy a pánové, Vážené dámy a pánové, vstoupili jsme do dalšího roku, který bude znamenat již šestý rok působení ACA1213 a.s. na trhu. Je mou milou povinností konstatovat, že společnost vstupuje do roku 2011 jako významný

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214 OBSAH SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 09-94 1 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 95-146 2 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 147-194 3 FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE strany 195-214 4 VDI - NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY

Více

J e m n á m e c h a n i k a

J e m n á m e c h a n i k a automobilová technika inženýrství hydraulické součásti upínací technika optika hodinářský průmysl zkušební a měřicí nástroje J e m n á m e c h a n i k a Představení Společnost Herbrig & Co GmbH Naše společnost

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Tisková zpráva, říjen 2013 HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Více prostoru, více výkonu, více možností: se vzdáleností vřeten 1300 mm, výkonným

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

BR A XL. 2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved

BR A XL. 2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved BR A XL BR A XL PŘESNOST DYNAMIKA RYCHLOST 5osé CNC obráběcí centrum s dvojitým gantry obrábění velkých dílů z kompozitních materiálů plastů hliníku polystyrenu dřeva automobilový průmysl letecký průmysl

Více

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY KA3 V prvním týdnu července a posledním týdnu srpna 2014 probíhalo v Brně vzdělávání 4 pedagogických pracovníků v obsluze výukových panelů pneumatiky a hydrauliky od

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

Prezentace. Divize Auto

Prezentace. Divize Auto Prezentace Divize Auto Historie ČZ a.s. 1919 Založena pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 Výroba malých zbraní 1930 Výroba jízdních kol 1931 Výroba řetězů 1934 Výroba nářadí 1935 Výroba motocyklů 1954

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Rak 2010

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan

Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan Pracovní prostor lze použít pro obrábění dlouhých obrobků nebo ho můžete snadno rozdělit na dvě samostatná pracoviště. Typ RiGiTRAX

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více