Vysoká škola obchodní a hotelová. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola obchodní a hotelová. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Brno"

Transkript

1 Autoři Název příspěvku Název příspěvku v angl. jazyce Název časopisu, název sborníku Název Místo vydání Vydavatel Rozsah ISBN, ISSN Typ publikave Benešová Petra Ing., Kruisová Hana, Ing. Trend svatebního cestovního ruchu jako klíčového produktu doplňkových služeb lázeňského subjektu The trend of Wedding Tourism as a Key of Complementary Product of the Spa Subject Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie Brno Vysoká škola obchodní a hotelová Brno Článek v časopise - recenzovaný Benešová Petra Ing. Využití potenciálu andragogiky ve vybraných formách cestovního ruchu The Exploiting the Potential of Adult Education in Selected forms of Tourims Hotelnictví, turismus a vzdělávání, Perspektivy 2020 Praha Vysoká škola hotelová v Praze Benešová Petra Ing., Kruisová Hana, Ing. Zdravotně orientovaný cestovní ruch: Vybrané kapitoly Health oriented tourism: Selected Chapters Praha Idea Servis Knižní monografie - učebnice Benešová Petra Ing., Kruisová Hana, Ing. Řízení subjektů zdravotně orientovaného cestovního ruchu Management of Subjects in Health oriented Tourism Praha Idea Servis Knižní monografie - učebnice Hájková Hana Ing. Jak podporovat udržitelný cestovní ruch v chráněných přírodních oblastech - inspirace ze zahraničí How to support sustainable tourism in protected areas - inspiration from abroad Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu, prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Hradec Králové Gaudeamus 13 stran Kruisová Hana, Ing., Benešová Petra, Ing. Zdravotně orientovaný cestovní ruch. Vybrané kapitoly Praha Idea Servis Knižní monografie - učebnice Kruisová Hana, Ing., Benešová Petra, Ing. Řízení subjektů zdravotně orientovaného cestovního ruchu. Vybrané kapitoly Praha Idea Servis Knižní monografie - učebnice Kruisová Hana, Ing., Benešová Petra, Ing. Trend svatebního cestovního ruchu jako klíčového produktu doplňkových služeb lázeňského subjektu. Svatba v lázních Luhačovice, proč ne? Trend of wedding tourism as complementary key of product of the spa entity. Wedding in Spa Luhačovice, why not? Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní. Ed. Tomáš Jeřábek, Mgr., Petra Trunečková, Mgr. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Vysoká škola obchodní a hotelová 12/ , (el. verze) Příspěvek ve sborníku z tuzemské Křížek Felix, JUDr. Neufus Josef, Mgr. Moderní hotelový management Modern Hotel Management - - Praha Grada Publishing, a. s. 200 stran Knižní monografie - učebnice Tittelbachová Šárka Ing. Ph.D. Iniciace vzniku lokání organizace turismu na Plzeňsku Initiation of Local Tourism Organisation in Pilsner Region Czech Hospitality and Tourism Papers Praha Vysoká škola hotelová v Praze 16 stran (85-100) Článek v časopise - recenzovaný Communication in the Time of Information Technologies Communication in the Time of Information Technologies Innovation in Language Learning Kultur in der Zeit der Globalisierung und Migration Culture in the Time of Globalization and Migration Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu Mehrsprachigkeit und Sprachpolitik im Dreiländereck Multilingualism and Language Policy Communication Culture and Translinguistics ineurope

2 Language Education in Business Studies Language Education in Business Studies Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR Liberec Příspěvek ve sborníku z tuzemské The International Youth Exchange Miedzynarodowe /Media Mlodzieziowe/ The International Youth Exchange Miedzynarodowe /Media Mlodzieziowe/ / Industry News Praha Vysoká škola obchodní v Praze 1 strana (151) Článek v časopise - recenzovaný Interdisciplinary Conference on Art, Language and Technology /ICALT 2012), Iran / Industry News Praha Vysoká škola obchodní v Praze 2 strany ( ) Článek v časopise - recenzovaný The University of Business in Prague is ranked 6 th in Most Activities According to the Evalution of the Erasmus Programme for the Academic Year 2011/2012 The University of Business in Prague is ranked 6 th in Most Activities According to the Evalution of the Erasmus Programme for the Academic Year 2011/2012 / Industry News Praha Vysoká škola obchodní v Praze Článek v časopise - recenzovaný Straka Ivo, doc. Ing. CSc., Kiráľová Alžběta doc. Ing. Ph.D. Vliv globalizace na marketing destinace cestovního ruchu Globalization Impact on Tourism Destination Marketing Praha Ekopress 227 stran Knižní monografie Hamarneh Iveta Ing. Ph.D. Gastronomický cestovní ruch jako nedílná součást cestování obyvatel Gastronomic Tourism as an Integral part of the population s traveling 2. mezinárodní vědecká : Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu 2. mezinárodní vědecká : Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu Opava Ústav lázeňství a gastronomie turismu, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 6 stran (42-47) Příspěvek ve sborníku z tuzemské Hamarneh Iveta Ing. Ph.D. Jordan as a Tourist Destination Jordan as a Tourist Destination Praha VŠO Praha 17 stran (21-37) Článek v časopise - recenzovaný Hamarneh Iveta Ing. Ph.D. Pokyny pro vypracování závěrečných a jiných písemných prací Instructions for preparation of finaů and other written thesis Praha VŠO Praha 88 stran Skripta Hamarneh Iveta Ing. Ph.D. Výzkum a anylýza potenciálu pro rozvoj cestovníhu ruchu destinace Jordánsko Research and analysis of the potential for the development of tourism destination - Jordan Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava 9 stran (66-74) Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku Hrubcová Gabriela Ing. Tourism Management in Developing Countries Tourism Management in Developing Countries Elektronický sborník 3RD INTERNATIONA L CONFERENCE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM MANAGEMENT AND Brussels European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) 19 stran

3 ON TOURISM MANAGEMENT AND TOURISM RELATED ISSUES; TOURISM RELATED ISSUES Oliveriusová Jana doc. PhDr. CSc. a cestovního ruchu / Poznámka o některých aspektech životního stylu šlechty v renesanci 6 stran ( ) Palatková Monika doc. Ing. Ph.D. a cestovního ruchu / Místo a role rezidentů v kontextu marketingového managementu destinace turismu 16 stran ( ) Palatková Monika doc. Ing. Ph.D. How to measure the Performance of Marketing Management in a Touris Destination? How to measure the Performance of Marketing Management in a Touris Destination? 3RD International Conference on Tourism Management na d Tourism Related Issues 3RD International Conference on Tourism Management na d Tourism Related Issues EIASM - European Institute for Advanced Studies in Management 29 stran Palatková Monika doc. Ing. Ph.D. Mapa strategie a metoda BSC jako strategický nástroj marketingového managementu destinace (Česká republika) The Strategy Map and BSC Model as a Strategic Tool in Marketing Management of a Tourist Destination (the Case of the Czech Republic) Sborník recezovaných příspěvků (1. díl) Hradecké ekonomické dny 2013 Hradec Králové Gaudeamus 8 stran (37-44) Příspěvek ve sborníku z tuzemské Palatková Monika doc. Ing. Ph.D. BSC model jako nástroj měření úspěšnosti marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu The BSC Model - a Tool for Performance Measurement of the Marketing Strategy of the Tourism Development Czech Hospitality and Tourism Papers Praha Vysoká škola hotelová v Praze 19 stran (13-31) Článek v časopise - recenzovaný Šafařík Viktor Mgr. Geografie cestovního ruchu Geography of Tourism Praha Idea Servis Knižní monografie - učebnice Hrala Václa, doc. RNDr. Durčáková Jaroslava prof. Ing. CSc., Šíma Ondřej, Ing. BRICS: Kurzová politika Brazílie v kontextu vnitřní a vnější rovnováhy BRICS: Exchange Rate policy in Context of Internal and External Equilibrium Český finanční a účetní časopis Praha Oeconomica 17 stran (7-23) Článek v časopise - recenzovaný Koutková Eva Ing. CSc., Pudlák Jan, doc. Ing. CSc. Je nezbytné financovat dlouhodobá aktiva dlouhodobými zdroji a obráceně? Is it necessary to finance fixed assets by long-term financial resources - and vice versa? Financial mamagement of firms and financial institutions Ostrava, Kulhánek Antonín, doc. Dr. CSc. Ekonomická a finanční příprava studentů v oborech služeb letecké dopravy a cestovního ruchu Economic and Finance Preparation of Students in the Fields of Tourism and Aviation Media4u Magazine Praha Ing. Jan Chromý, Ph.D. 6 stran (21-26) Článek v časopise - recenzovaný Krpálek Pavel doc. Ing. CSc Štúr Milan, Ing.. Podpora finančného a ekonomického vzdelávania Support of the Economic and Finance Education Dnešné trendy inovácií; prof. Ing. Ladislav Várkoly, Ph.D. et al. - Dubnica nad Váhom DTI v Dubnici nad Váhom, tisk MIF Dubnica nad Váhom 12 stran ( ) Knižní monografie - příspěvek Soták Vladimír, doc. Ing. CSc.

4 , Štúr Milan, Ing. Krpálková Krelová Katarína, Ing. Ph.D. Finančná gramotnosť na školách Financial Literacy at Schools QUAERE 2013 vol. III: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013 Praha Magnanimitas Hradec Králové 10 stran ( ) Štúr Milan, Ing. Soták Vladimír, doc. Ing. CSc. Odborné metodické prípravy na výučbu predmetu Ekonomika pre stredné odborné školy - tematický celok Podnik a podnikanie Vocational Training Methodology to Teach a Subject the Economy for Secondary Vocational Schools - thematic celok Podnik a podnikanie Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedeckopedagogickej činnosti Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedeckopedagogickej činnosti Nitra Pedagogická fakulta Univerzity Konstatntina Filozofa v Nitre 6 stran - Chromý Jan, Ing. Ph.D. Dvorak Donna, M.A. The Importance and Potential for Development of Entrepreneurship Students at Middle and University Schools The Importance and Potential for Development of Entrepreneurship Students at Middle and University Schools International Journal of Education and Information Technologies - Cambridge WSEAS Press 10 stran (52-61) Článek v časopise - recenzovaný Dvorak Donna, M.A. Pedagogical Practice and its Significance for Future Teachers Pedagogical Practice and its Significance for Future Teachers International Journal of Education and Information Technologies - Cambridge WSEAS Press 10 stran (62-71) Článek v časopise - recenzovaný Chromý Jan, Ing. Ph.D. Sobek Miloš, Ing. Research in Area of Students Entrepreneurship at Middle and University Schools Research in Area of Students Entrepreneurship at Middle and University Schools Recent Advances in Educational Methods; F. G. Lupianez, Antoanela aaji Education 13 Cambridge WSEAS Press 6 stran (50-55) Sobek Miloš, Ing. The Concept of Pedagogical Training during Prospective Teachers Preparation The Concept of Pedagogical Training during Prospective Teachers Preparation Recent Advances in Educational Methods; F. G. Lupianez, Antoanela Naaji Education 13 Cambridge WSEAS Press 6 stran (56-61) Chromý Jan, Ing. Ph.D. Sobek Miloš, Ing. Determinate Aspects of Electronic Systems to Support Teaching Determinate Aspects of Electronic Systems to Support Teaching Recent Advances in Educational Methods; F. G. Lupianez, Antoanela Naaji Education 13 Cambridge WSEAS Press 6 stran (62-67) Elektronické podnikání: informace, komunikace, příležitosti - monografie, výstup projektu SV PdF UHK č. 2130/2013 E-Business: information, communication, opportunities - monograph as a scientific output of the Project SV PdF UHK č. 2130/ Praha Extrasystem Praha 263 stran Recenze Didaktika základů ekonomiky - skripta Didactics of the Basics Economy - textbook - Praha Oeconomica, nakladatelství VŠE Praha 179 stran Recenze Kulhánek Antonín doc. Dr. CSc. Výchova k podnikavosti ve vysokoškolském ekonomickém Education for Entrepreneurship in the Higher Economic and Media4u Magazine Praha Ing. Jan Chromý, Ph.D. 5 stran (25-29) Článek v časopise - recenzovaný

5 Krpálek Pavel, doc. Ing. CSc. a finančním vzdělávání Finance Education Kulhánek Antonín doc. Dr. CSc. Krpálek Pavel, doc. Ing. CSc. Ekonomická a finanční příprava studentů v oborech služeb letecké dopravy a cestovního ruchu Economic and Finance Preparation of Students in the Fields of Tourism and Aviation Media4u Magazine Praha Ing. Jan Chromý, Ph.D. 6 stran (21-26) Článek v časopise - recenzovaný Kulhánek Antonín doc. Dr. CSc. Pavel Krpálek, doc. Ing. CSc. Výchova k podnikavosti ve vysokoškolském ekonomickém a finančním vzdělávání Education for Entrepreneurship in the Higher Economic and Finance Education Media4u Magazine Praha Ing. Jan Chromý, Ph.D. 5 stran (25-29) Článek v časopise - recenzovaný Kulhánek Antonín doc. Dr. CSc. Pavel Krpálek, doc. Ing. CSc. Ekonomická a finanční příprava studentů v oborech služeb letecké dopravy a cestovního ruchu Economic and Finance Preparation of Students in the Fields of Tourism and Aviation Media4u Magazine Praha Ing. Jan Chromý, Ph.D. 6 stran (21-26) Článek v časopise - recenzovaný Brož Milan Ing. CSc. Alcnauer Július, PaeDr. Ph.D. Tomeš Rostislav Ing. Analýza vuživania sociálnych sieti a agregátorov zliav v turizme a hotelierstve An Analysis of the Use of Social Networks and Groupon Style Sites in Tourism and Hotel Industry - Survey Results 31. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu Brno Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a mamagementu Brno 8 stran Malec Lukáš Ing. Ph.D. Malec Miloslav, doc. RNDr. CSc The 7th International Days Statistics and Economics 2013, Application of Two-set Multivariete Statistical Methods to the Czech Republic Arrival Tourism Data Slaný - 10 stran ( ) Malec Lukáš Ing. Ph.D. On the multivarite processing of rank-deficient tourism data On the multivarite processing of rank-deficient tourism data European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 23 stran ( ) Článek v časopise - recenzovaný Tomeš Rostislav Ing. Alcnauer Július, PaeDr. Ph.D. Brož Milan, Ing. CSc. Analýza vuživania sociálnych sieti a agregátorov zliav v turizme a hotelierstve An Analysis of the Use of Social Networks and Groupon Style Sites in Tourism and Hotel Industry - Survey Results 31. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu Brno Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Brno 8 stran Air Transport Security Knowledge Centre a zvyšování povědomí o ochraně před protiprávními činy v malém letectví Air Transport Security Centre Knowledge and Raise Awareness of Protection Against Acts of Unlawful Interference in a Small Aviation Letecká FLYIN 2013 Behavior Analyst a jeho role v moderním přístupu k řešení ochrany před protiprávními činy na letištích Behavior Analyst and its Role in the Modern Approach to the Protection of Security at Airports Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve Žilinská univerzita v Žiline 3 strany (96-98) National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other and Praha Vysoká škola obchodní v Praze Článek v časopise - recenzovaný

6 Žihla Zdeněk, prof. Ing. CSc. Transportation Modes Transportation Modes Bína Ladislav, doc. Ing. CSc. Nováková Helena, Ing. Ph.D. Letecká legislativa II. Praha Vysoká škola obchodní v Praze 181 stran Skripta Holba Karel, JUDr. Žihla Zdeněk, prof. Ing. CSc. Bína Ladislav, doc. Ing. CSc. AIR TRANSPORTATION SAFETY & SECURITY AND IMPACT ON THE OTHER TRANSPORTATION MODES AIR TRANSPORTATION SAFETY & SECURITY AND IMPACT ON THE OTHER TRANSPORTATION MODES MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATI ON MOSSAT 2013 Košice 9 stran (19-28) Nováková Helena, Ing. Ph.D. Tři pohledy na řešení bezpečnosti při odbavení cestujících na letišti WORSHOP Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti Řízení letového provozu, VŠB-TU Ostrava Příspěvek ve sborníku z tuzemské Behavior Analyst a jeho role v moderním přístupu k řešení ochrany před protiprávními činy na letištích Behavior Analyst and its Role in the Modern Approach to the Protection of Security at Airports Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve Žilinská univerzita v Žiline 3 strany (96-98) Šesták Josef JUDr. Palatková Monika, doc. Ing. Ph.D. Management cestovních kanceláří a agentur Management of Travel Bureaus and Agencies Praha GRADA Knižní monografie Mráčková Eva, Ing. Kašťák, Ing. Air Transport Security Knowledge Centre a zvyšování povědomí o ochraně před protiprávními činy v malém letectví Air Transport Security Centre Knowledge and Raise Awareness of Protection Against Acts of Unlawful Interference in a Small Aviation Letecká FLYIN 2013 Ostrava Úloha informačních technologií v moderním přístupu k řešení bezpečnosti při obchodním odbavení na letištích The Role of IT in Modern Approach to the Passengers Security Checks in Airports Acta Logistica Moravica Logistika v cestovním ruchu 5 stran ( ) Článek v časopise - recenzovaný Behavior Analyst a jeho role v moderním přístupu k řešení ochrany před protiprávními činy na letištích Behavior Analyst and its Role in the Modern Approach to the Protection of Security at Airports Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve Žilinská univerzita v Žiline 3 strany (96-98) Žihla Zdeněk prof. Ing. CSc National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other and Praha Vysoká škola obchodní v Praze Článek v časopise - recenzovaný

7 . Transportation Modes Transportation Modes Bína Ladislav, doc. Ing. CSc. Nováková Helena, Ing. Ph.D. Bína Ladislav, doc. Ing. CSc. AIR TRANSPORTATION SAFETY & SECURITY AND IMPACT ON THE OTHER TRANSPORTATION MODES AIR TRANSPORTATION SAFETY & SECURITY AND IMPACT ON THE OTHER TRANSPORTATION MODES MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATI ON MOSSAT 2013 Košice Nováková Helena, Ing. Ph.D. Air Transport Security Knowledge Centre a zvyšování povědomí o ochraně před protiprávními činy v malém letectví Air Transport Security Centre Knowledge and Raise Awareness of Protection Against Acts of Unlawful Interference in a Small Aviation Letecká FLYIN 2013 Tři pohledy na řešení bezpečnosti při odbavení cestujících na letišti WORSHOP Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti Řízení letového provozu, VŠB-TU Ostrava Příspěvek ve sborníku z tuzemské Význam marketingu v konkurenčním prostředí The Importance of Marketing in a Competitive Environment Sborník, Obchod a finance 2013 Obchod a finance 2013 Praha ČZU Praha 5 stran Příspěvek ve sborníku z tuzemské Immense Changes in Society and Their Impact on Marketing Philosophy The Journal of Tourismus and VŠO Praha 9 stran Článek v časopise - recenzovaný Bendová Šárka, Bc. MSc. Kiráľová Alžběta doc. Ing. Ph.D. Salvatore Messina, prof. Santamanto Roberto Vita, prof. Esperienze e casi di turismo sostenibile/istruzione superiore internazionale del turismo International Higher Education in Tourism Milano Farnco Angeli 23 stran (90-112) Knižní monografie - učebnice 11 dalších autorů Kiráľová Alžběta doc. Ing. Ph.D. Vliv globalizace na marketing destinace cestovního ruchu Globalization Impact on Tourism Destination Marketing Praha Ekopress 227 stran Knižní monografie Straka Ivo, doc. Ing. CSc. Význam marketingu v konkurenčním prostředí The Importance of Marketing in a Competitive Environment Sborník, Obchod a finance 2013 Obchod a finance 2013 Praha ČZU Praha 5 stran Příspěvek ve sborníku z tuzemské Immense Changes in Society and Their Impact on Marketing Philosophy The Journal of Tourismus and VŠO Praha 9 stran Článek v časopise - recenzovaný

8 Bendová Šárka, Bc. MSc. Marketingová strategie - příprava firmy na budoucí vývoj Marketing Strategy - Company Readiness for Future Development CITEM České Budějovice v tisku Houška Petr Ing. Průmysl cestovního ruchu v Evropské unii Praha Univerzita Jana Amose Komenského Praha 80 stran Knižní monografie Houška Petr Ing. Průřezový pohled na vývoj českého cestovního ruchu od roku 1948 do roku 1990 a od roku 1991 do současnosti s přihlédnutím k průvodcovské činnosti The Cross-Sectoral Overview of the Czech Tourism Development from 1948 to 1990 and since 1991, with regard to Tourist Guide Activities Mladá veda /Young Science (impakt - registrace časopisu Index Copernicus a ProQuest ) Prešov Vydavaťelstvo UNIVERSUM-EU s.r., Javorinská 26, Prešov, Slovenská republika 16 stran Článek v časopise - recenzovaný Seifertová Věra, doc. Ing. CSc. Průvodcovské činnosti Touris Guide Activities Praha Grada 207 stran Knižní monografie Houška Petr, Ing. Voleman Stanislav, PhDr. Kopřiva-Myslivcová Jolana, PhDr. Durmanová Marie PhDr. CSc. a cestovního ruchu / Poznámka k volnému času v historickém kontextu 5 stran (75-79) Fazik Alexander doc. PhDr. CSc. a cestovního ruchu / Fond volného času, jeho struktura a funkce 7 stran (12-18) Frantová Veronika, PhDr. a cestovního ruchu / Zábava, nebo součást občanské angažovanosti? Čtenářství deníku Blesk jako způsob trávení volného času 8 stran (67-74) Gullová Soňa Ing. Ph.D. a cestovního ruchu / Role času a dalších kulturních odlišností v meuinárodním obchodním jednání 15 stran ( ) Manová Miroslava, Mgr. a cestovního ruchu / Několik poznámek k sociologickému pojetí cestovního ruchu 7 stran ( ) Novák Jiří PhDr. a cestovního ruchu / Problémy volného času manažerů. Úvaha nad životním stylem sledované skupiny. 8 stran ( ) Štemberk Jan doc. JUDr. PhDr. Ph.D. a cestovního ruchu 198 stran - editor

9 Štemberk Jan doc. JUDr. PhDr. Ph.D. Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. stolení Historická socilogie/ Bohuslav Šalanda - Praha Nakladetelství Karolinum 14 stran (75-88) Článek v časopise - recenzovaný Štemberk Jan doc. JUDr. PhDr. Ph.D. Jakub Iva, prof. PhDr. CSc. Dvořák Jiří, PhDr. PaedDr. Ph.D. Der Genius loci in Südböhmen als die Rückkehr de Seele in die Landschaft. Die Touristische Destination Südböhmen im Wandel The genius loci in south Bohemia as the return of the soul into the landscape. The tourist destination of south Bohemia in change Cross-Border Journal of Social and Economic Studies Bichl Institut für erweeiterte Sozial - und Wirtschaftsstudien in Europa, e.v. 14 stran (23-36)

Název časopisu/sbor níku

Název časopisu/sbor níku Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, duben 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 8 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 36 4. INTERNACIONALIZACE 39 5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 1, 2012 Volume III, Number 1, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 STRATEGIE ROZVOJE REGIONŮ A STÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ 5. A 6. ÚNORA 2008 SBORNÍK ABSTRAKTŮ HRADEC

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Knižní monografie Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 261 s. ISBN 978-80-247-2560-4. KISLINGEROVÁ,

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

Mezinárodní vědecká konference. Program

Mezinárodní vědecká konference. Program Mezinárodní vědecká konference Program 3. 2. 4. 2. 2015 Rámcový program: 3. 2. 2015 08:30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2014 1 Obsah Výkaz... 3 Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE...

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Journal of Tourism and Services

Journal of Tourism and Services Journal of Tourism and Services Title Published by Journal of Tourism and Services Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Spálená 14, 110 00 Praha1 www.vso-praha.eu Designed and printed by Tiskařské

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník V, číslo 1-2, 2014 Volume V, Number 1-2, 2014 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Bauch, Václav Bakalářská práce: Dlouhodobý hmotný majetek/ Long-Term Tangible Assets Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová Oponent bakalářské

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine 8. ročník X2/2011 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

mimořádné vydání Media4u Magazine 8. ročník X2/2011 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 8. ročník X2/2011 mimořádné vydání S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2014 Editoři sborníku: Lenka Danielová Dana Linhartová Lucie Foltová

Více

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life Jsme živá univerzita Česká zemědělská univerzita V PRAZE University Full of Life Czech University of Life Sciences PRAGUE www.czu.cz www.culs-prague.eu Plán areálu Campus map Fakulta agrobiologie, potravinových

Více

Media4u Magazine. 9. ročník 1/2012. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 9. ročník 1/2012. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 9. ročník 1/01 Media4u Magazine ISSN 114-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více