3/2006 CONTENTS OBSAH CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2006 CONTENTS OBSAH CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník"

Transkript

1 CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES Quarterly / Čtvrtletník Published by CR MoD Military Information and Service Agency Vydává Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb Address / Adresa: Rooseveltova Praha 6-Dejvice Czech Republic Tel.: Tel./fax: Identification number / IČO: Number / Číslo: 3/2006 Date of publication: 27 September 2006 Den vydání: Editor-in-chief / Šéfredaktor: Jan Procházka Editor: Jarmila Xaverová Layout / Grafická úprava: Jarmila Jarešová Translation / Překlad: Defense Language Institute Vyškov Printed by / Tisk: Tiskárna Beneš, Ústí nad Labem Distributed to units of the armed forces by AVIS. V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS, Rooseveltova Praha 6-Dejvice Czech Republic tel Registration number Evidenční číslo: MK ČR E 7141 ISSN CR MoD Military Information and Service Agency MO ČR AVIS OBSAH Náš host: ministr obrany České republiky Jiří Šedivý... 2 Nestabilní Afghánistán... 5 Ukrajina usiluje o vstup do NATO... 8 Zkušenosti mohou být prospěšné Can I Help You? Bosna a Hercegovina se připravuje na volby Velvyslanci hudby Radar bez oken Bilaterální aktivita s Ruskou federací Hledáme pravdu Učíme se učit S puncem světové kvality Aktuální trendy v komunikaci Čáslavští piloti s certifikátem Mission Commander Co očekává Kosovo? Vojáci NATO obsadili pláž Flamengo Život za objektivem /2006 CONTENTS Our Guest: Minister of Defense of the Czech Republic Jiří Šedivý... 2 Unstable Afghanistan... 5 Ukraine Interested in NATO Membership... 8 Lessons-Learned Can Be Useful Can I Help You? Bosnia and Herzegovina Is Being Prepared for Election Ambassadors of Music A Windowless Radar Bilateral Activity with the Russian Federation We Are Looking for Truth We Learn to Teach A Hallmark of Top-Quality Current Trends in Communication Čáslav Pilots Received a Mission Commander Certificate What Does Kosovo Expect? Flamengo Bay Occupied by NATO Soldiers Life behind a Camera Lens Title page photo: Jan Procházka

2 Náš host / Our Guest Ministr obrany České republiky Minister of Defense of the Czech Republic Jiří Šedivý Spojenci nám důvěřují Životní krédo ministra obrany České republiky Jiřího Šedivého je prosté, ale také silně zavazující: Nebát se, nekrást a být připraven. Dříve než byl Jiří Šedivý jmenován ministrem obrany, působil šest let ve funkci ředitele Ústavu mezinárodních studií a poslední dva roky učil v Evropském centru pro bezpečnostní studia George C. Marshalla v Německu. Zde se také podílel na přípravě českých důstojníků. Většinou to byli lidé, kteří naprosto perfektně reprezentovali Českou republiku. Byli srovnatelní se svými kolegy z tradičních zemí NATO, říká český ministr obrany. 2 Pane ministře, jste absolventem katedry válečných studií na King s College a dlouhá léta se zabýváte otázkami bezpečnosti. Jak vy osobně vnímáte současnou bezpečnostní situaci ve světě? Při pohledu na bezpečnostní situaci je potřeba odlišit všeobecné vnímání globální bezpečnosti obyčejnými lidmi, zejména v západním civilizačním okruhu, kde jsme velice formováni médii a přívalem nejrůznějších zpráv, obrazy hrůz, které se dějí ve světě, od řekněme objektivního stavu světa. Paradoxní přitom je, že podíváme-li se na tvrdé expertní statistiky, na čísla, která popisují konflikty a války za posledních deset až patnáct let, pak počet konfliktů klesá, klesá počet lidí, kteří v nich byli zabiti, klesá počet uprchlíků. A na straně druhé stoupá počet úspěšných operací vedených mezinárodními organizacemi s cílem nastolit a udržet mír v místech různých konfliktů. To jsou fakta, která lze statisticky změřit. Ten trend je jednoznačný, ale vnímání bezpečnostní situace většiny lidí je silně subjektivní a může být opačné. Počet mezinárodních mírových a stabilizačních operací se od počátku devadesátých let znásobil a pro nás je nesmírně důležité, abychom se na těchto misích podíleli, aby čeští vojáci byli vysíláni do oblastí, které se vzpírají všeobecnému trendu šíření míru. Je to jak v našem úzce národním zájmu, tak v intencích širších zájmů našich spojenců a celého západu. V minulých dnech uplynulo již pět let od teroristického útoku na Spojené státy. Daří se nám bojovat s mezinárodním terorismem? Před nedávnem zazněl názor, že se o terorismu příliš hovoří, ale málo se proti němu dělá a že boj proti terorismu je neefektivní To je stále otevřená otázka jak změřit úspěšnost boje s něčím, co je velice těžko uchopitelný fenomén. Těžko uchopitelný již proto, že například dodnes neexistuje jednotná definice terorismu, na které by se shodly všechny státy OSN. Za úspěch můžeme přitom považovat, že od 11. září 2001 nedošlo v USA k žádnému teroristickému útoku, že v Evropě jich bylo pouze několik. Desítky různých teroristických akcí byly eliminovány již v přípravných fázích nebo ve chvíli, kdy se blížily k finální fázi.tento měřitelný úspěch, tedy počet zmařených útoků, počet uvězněných či zabitých příslušníků teroristických skupin, stojí na straně jedné. Na straně druhé je zde mnohem dlouhodobější výzva a tou je otázka, jak řešit ony dlouhodobé a hluboké příčiny terorismu a jeho podpory, které spočívají v politické, hospodářské a sociální situaci zejména v arabských zemích Středního východu. Ony kořeny terorismu pramení z nedemokratických až tyranských režimů, z chudoby a celkové korupce a inkompetence vlád poskytovat svým občanům přijatelné podmínky k životu a nabídnout jim nějakou budoucnost. Dokud se nevyřeší tento problém, budou se rekrutovat stále noví teroristi a vznikat nové teroristické organizace. Při jmenování do funkce jste hovořil o třech prioritách, které budete prosazovat. Jednou z nich je také účast českých vojáků v zahraničních misích. S jakým návrhem počítá resort na rok 2007? Na rok 2007 se nám podařilo zajistit potřebné prostředky pro splnění našeho záměru. V zásadě budeme pokračovat s určitými novými důrazy a korekcemi v tom, co děláme v tomto roce. Celkový počet příslušníků Armády České republiky působících v zahraničí bude mírně navýšen a přesáhne přes jeden tisíc vojáků. Budeme reagovat na výzvu k navýšení počtu vojáků v Afghánistánu? V Afghánistánu máme dostatečné a především velice kvalitní zastoupení. Je nutné zdůraznit, že kvalita je mnohem větším přínosem než kvantita. Zůstaňme ještě u misí. Česká republika podruhé v novodobé historii byla pověřena rolí vedoucí země. Poprvé v operaci KFOR a nyní od prosince v misi ISAF, kde budeme velet mezinárodnímu letišti v Kábulu. Stoupá tedy kredit českých vojáků v očích aliančních velitelů? Je to velice pozitivní důkaz toho, že Česká republika má vynikající vojenské profesionály, kteří požívají důvěry spojenců. Ze států, které vstoupily do Severoatlantické aliance v posledních dvou vlnách, jsme po Polsku jednoznačně druhým státem, který má nejkvalitnější, nejrozsáhlejší a nejspolehlivější přípěvek do operací NATO. V poslední době se často diskutuje na téma vybudování americké základny na našem území. Vy sám osobně, jak jste uvedl, jste jejím zastáncem. Co považujete za hlavní důvody k jejímu případnému umístění v jedné z vybraných lokalit? Jsem zastáncem tohoto projektu s tou podmínkou, že se případné zařízení nebo část systému, která by byla instalována na našem území, v budoucnosti začlení do spojeneckého raketového systému, tedy že to nebude pouze bilaterální záležitost. Právě mnohonárodní rámec tomuto projektu dává velice silnou legitimitu. Potřebnost takového systému vyplývá již ze samé podstaty a tou je obrana proti hrozbám, kterým budeme ve střednědobém výhledu čelit. Podíváme-li se na prodlužující se dolety raket, které vyvíjejí a vyrábějí v Severní Koreji

3 nebo Íránu, čili v zemích z případného hlavního směru ohrožení, tak je to jednoznačný argument pro budování tohoto systému. Významné také je, že budeme-li do tohoto systému zapojeni, vzniknou příležitosti pro česká výzkumná a vývojová pracoviště podílet se na řešení technických otázek spojených s tímto projektem. Již dnes máme v České republice některá pracoviště, která se svým dílem na těchto aktivitách podílejí. Pane ministře, hovoříte o vývoji a výzkumu čili o modernizačních trendech. Jak se budeme vyrovnávat s případným snížením rozpočtu, zvláště v oblasti modernizačních projektů? Případné změny neovlivní plnění úkolů v letošním roce a nebudou mít ani zásadní vliv na rozhodující aktivity v roce příštím. Přesto na příští rok připravujeme řadu opatření především v oblasti investic, kde může dojít k okamžitým úsporám. Je zřejmé, že některé projekty budou pozastaveny, případně odloženy nebo přesměrovány, a některé budou zrušeny. To jsou ovšem pouze krátkodobá řešení. My musíme připravit studii s dlouhodobějším výhledem, protože víme, že v nejbližších dvou až třech letech nám řekněme katastrofa nehrozí. Obávám se ale, že katastrofa může nastat koncem desetiletí a v letech následujících, kdy budeme za prvé stále bojovat s dopady současného snížení, které jsme převzali od minulé vlády a které ovlivní rozpočet až na rok 2009, a za druhé budeme vstupovat do rozhodujícího období pro zavedení eura, kdy základním imperativem budou maastrichtská kritéria, tedy především vyrovnaný státní rozpočet. Faktem také je, že zákonitě přijde období ekonomické recese či dokonce stagnace, to je dáno hospodářskými cykly. Současný hospodářský růst tady nebude navěky. Působit bude i čtvrtý faktor, kdy koncem desetiletí budou dobíhat určité investiční a modernizační projekty, které byly plánovány v minulých letech a které souvisejí s dosažením plných operačních schopností. Existují tedy velice silné hospodářské aspekty, na které se musíme připravit. Nesmíme se nechat zaskočit případnými dalšími škrty a rozpočtovými tlaky. Neovlivní tyto zásahy naše postavení v Alianci? V posledních třech letech byla Česká republika v NATO dávána za příklad dobře provedené reformy, za příklad spojence, který plní své závazky jak v oblasti vysílání vojáků do misí, tak v dosahování vojenských schopností. Nyní dostávám řadu zpráv, chcete-li signálů, které minimálně naznačují určité obavy týkající se toho, zda Česká republika bude i nadále schopna udržet svůj status. V listopadu se uskuteční summit NATO, kde se bude jednat o případném dalším rozšíření Aliance. Jaký je váš názor na politiku otevřených dveří a kdy a pro které státy by se dveře NATO měly opět otevřít? Nemyslím si, že z Rigy budou zaslány přímé pozvánky konkrétním zemím. Domnívám se, že tam bude potvrzena platnost politiky otevřených dveří a že zde výslovněji zazní zmínka o dobrých výhledech pro Gruzii. Lze také předpokládat, že v hlavním komuniké ze summitu nalezneme určitou pochvalu a pobídku pro snahy Chorvatska, případně dalších států, jež se o členství ucházejí. Nabídneme také účast v Akčním plánu členství dalším zemím. Pane ministře, dovolte poslední otázku. Při nástupu do funkce jste také hovořil o nutnosti aktualizovat Vojenskou strategii České republiky s výhledem na dalších dvacet až pětadvacet let. Pracují již experti na tomto zadání? The life credo of Jiří Šedivý, the Czech Republic Minister of Defense, do not fear, do not steal and be prepared is simple, but on the other hand, strongly binding. Prior to being appointed the Minister of Defense, Jiří Šedivý had been directing the Institute of International Studies for six years, and during the last two years, he was teaching at the George C. Marshall European Center for Security Studies in Germany. There he was engaged in training Czech officers. Most of them were people who perfectly represented the Czech Republic and were fully comparable with their colleagues from traditional NATO countries, says the Czech Minister of Defense. Mr. Minister, as a graduate from the King s College Department of War Studies and a longtime expert on security issues, how do you view the current security situation in the world? In order to see the security situation correctly, we have to differentiate between the general perception of the global situation that dominates the so-called western part of civilization, where ordinary people are considerably shaped by media and their influx of various news and horrific pictures from all the continents, and let us say, objective state of the world. Paradoxically, looking at the expert statistical data describing conflicts and wars that took place within the last ten to fifteen years, we can see that the number of conflicts, their victims and refugees have been dropping. On the other hand, the number of successful peacemaking and peacekeeping operations conducted by international organizations has been rising. These are statistically measurable facts. The trend is clear; however, the most of people perceive the security situation subjectively and oppositely. Since the beginning of the nineties, the number of peace support and stabilization operations has increased and we deem our Na vypracování potřebných studií se podílejí pracovníci ze sekce obranného plánování a strategie. Osobně bych rád tuto debatu otevřel za zdi Ministerstva obrany, aktivizoval takzvanou širší bezpečnostní komunitu a přizval k řešení těchto závažných otázek i nevládní odborníky. Chtěl bych, aby materiály zpracované na ministerstvu byly vystaveny určité oponentuře v rámci otevřené a veřejné debaty. Our Allies Trust Us participation in these missions very important; thus we want to deploy Czech soldiers in those areas, which resist the general trend of spreading peace around the globe. This is both in our narrow national interest and within the intentions of broader interests of our allies and the entire Western World. Recently, we have commemorated the five-year anniversary of the terrorist attack against the United States. Are we successful in fighting international terrorism? We have even encountered such opinions that lots of words have been spoken, but too little has been done, which means that the war on terror is inefficient This is still an open question. How can we measure the success of fighting a phenomenon that is hard to conceive because, for instance, no unified definition of terrorism to be agreed upon by all the UN countries has been formulated so far? The fact that the USA has not been attacked and Europe has noted only several terrorist attacks since September 11, 2001, can also be considered a success. Dozens of various terrorist actions were eliminated in their preparatory phases or when they approached the final 3

4 4 Náš host / Our Guest (execution) phase. This measurable success, i.e. number of foiled attacks together with imprisoned and killed terrorists, can be put on one side of the scale, whereas the other side of the scale is counterbalanced with a more complex and longtime challenge resting in the question of how to solve those deep and complicated causes of terrorism and its support, which are rooted in the political, economic and social situation prevailing primarily in the Arabic countries of the Middle East. The roots of terrorism lie in undemocratic, even tyrant regimes, poverty and total corruption of their governments that are incompetent to provide their citizens bearable living conditions and give them some future perspectives. Until this problem is solved, new terrorists and terrorist organizations will come into being. While being appointed the Minister of Defense, you mentioned three priorities to be carried through, including the engagement of Czech soldiers in foreign missions. What has the defense sector proposed for the year of 2007? As for the year of 2007, we have managed to negotiate the necessary resources so that our intentions can be accomplished. In principle, we are going to continue in our work which is being done this year; nevertheless, some new emphases and corrections are expected. The total number of the CR Armed Forces personnel to be deployed in foreign missions will slightly increase and go beyond one thousand soldiers. Shall we react to the challenge of raising our personnel in Afghanistan? We have sufficient and mainly high-quality representation in Afghanistan. I must emphasize that quality brings more than quantity. Let us keep talking about missions. For the second time in its modern history, the Czech Republic has been assigned a lead-nation role. The first time, it was in a KFOR operation, and in December 2006, within the framework of the ISAF Mission, we will assume the command of Kabul International Airport. Has the reputation of Czech soldiers, as seen through the eyes of allied commanders, increased? This is highly positive evidence that the Czech Republic has outstanding military professionals who are trusted by our allies. Counting the countries that joined NATO in the last two waves, we are, after Poland, undoubtedly the second State which has contributed into NATO operations with the best quality, broadest extent and highest reliability. Building a US military base in our territory has currently become a hot issue. As you have already mentioned, you are in favor of its building here. What are your main reasons for its eventual placing in a selected locality? I support this project under the condition that the equipment or a part of the system, which would be installed in our territory, will be Our Allies Trust Us integrated into an allied air defense system, which means that it will not only remain under a bilateral agreement. Putting this project into a multinational framework considerably reinforces its legitimacy. The necessity of having such a system results from the basic principle, which is defense against threats that we are going to face in a medium-term horizon. Taking into consideration the extending ranges of strategic missiles being developed in North Korea or Iran, i.e. countries located in the contingent main threat direction, we have a clear argument for building this system. In case we are incorporated into this system, another important benefit rests in rising opportunities for Czech research and development centers to be engaged in solving technical tasks associated with this project. The Czech Republic has already had some R&D centers, which participate in these activities. Mr. Minister, you are talking about research and development, in other words about trends in modernization. How are we going to cope with contingent budget cuttings, especially in the area of modernization projects? Changes that may arise will not have any effect on the missions being accomplished this year, nor will they significantly influence the crucial activities planned for the following year. Nevertheless, we are preparing a package of measures, especially in the area of investments, to reach immediate savings. Obviously, some projects will be suspended, eventually postponed or redirected, and others will even have to be cancelled. However, these are only shortterm solutions. We have to develop a study for a long-time horizon, as we know that, let us say, no disaster will endanger us in the next two or three years. However, I am afraid of facing disaster that may come in the end of the decade and afterwards, when, at first, we will have to fight the consequences of current cuttings inherited from the previous cabinet, which will afflict the budget up to 2009, and secondly, we will enter the crucial phase of the Eurozone monetary integration, when meeting the Maastricht criteria, which first of all means to achieve a balanced national budget, will be the primary condition for its accomplishment. Furthermore, we have to expect a period of economic recession or even stagnation, which are unavoidable phases of the economic cycle. Thus the economic growth will not last forever. In addition to that, we have to take into consideration the effects of the fourth factor in the end of the decade, when some investment and modernization projects, which were planned in the past and are associated with reaching full operational capabilities, will enter their final phase. Hence, there are significant economic aspects for which we have to be prepared. We must not be surprised by any further budget cuttings and pressures that may arise. Will not these interventions endanger our position in the Alliance? During the last three years, NATO has regarded the Czech Republic as an ally that has accomplished the reform of its forces at a good level and fulfills its commitments both in the field of deploying its personnel to missions and achieving military capabilities. Now, I receive plenty of reports or signals, which at least hint certain worries about the Czech Republic s capabilities to maintain its status. The main topic of the next NATO Summit taking place in November will be dedicated to possibilities of further enlargement. What is your opinion on the open door policy? When and which countries can be again allowed to enter the door to NATO? I think that no direct invitations are going to be sent to concrete countries from Riga. I guess that the open door policy will be confirmed and good outlooks for Georgia will be mentioned more explicitly. We can also assume that the Summit Statement will include a commendation and incentives for the efforts of Croatia and maybe other states that have applied for the membership. We are also going to offer participation in the Membership Action Plan to other countries. Mr. Minister, let me ask you the last question. After assuming your post, you talked about the necessity of updating the Military Strategy of the Czech Republic with the outlook for the following twenty to twenty-five years. Are your specialists already working on this assignment? The task of elaborating the required studies has been assigned to the personnel of the Defense Planning and Strategy Division. Personally, I would like to open this debate behind the walls of the Ministry of Defense, activate the so-called broader security community and also invite non-government specialists to deal with these important issues. I want the documents elaborated in the Ministry of Defense to undergo an opposition proceeding within a broader open and public debate. Prepared by Jan Procházka

5 Nestabilní Afghánistán Počátkem října uplyne již pět let od okamžiku, kdy Spojené státy americké a jejich spojenci zahájili v Afghánistánu bojové operace proti vládnoucímu Talibánu a proti členům teroristické organizace Al-Káida. V současné době na území Afghánistánu v rámci operace ISAF a Enduring Freedom operují tisíce vojáků spojeneckých sil. Příslušníci Armády České republiky zde působí již od roku 2002, kdy Česká republika vyslala v rámci humanitární pomoci afghánskému lidu polní nemocnici. Vnásledujících letech se čeští vojáci postupně zapojili do operace ISAF v rámci Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) a jsou také součástí sil KAIA (Kabul International Airport) na kábulském letišti. Současná bezpečnostní situace v Afghánistánu je podle vyjádření náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Pavla Štefky, který v polovině září české vojáky navštívil, značně komplikovaná. V Afghánistánu není klid, není zde bezpečná a stabilní situace. Přesto na severu, kde operuje Provinční rekonstrukční tým, je bezpečněji než na jihu, kde působí příslušníci speciálních sil. Zde se až zčtyřnásobil počet útoků na koaliční síly. JEDNA MISE, JEDEN TÝM Hlavním úkolem Provinčního rekonstrukčního týmu, který operuje na severu Afghánistánu v provincii Badakšán, je podpora programu centrální kábulské vlády, pomoc při zajišťování bezpečnosti v této oblasti a asistence při probíhajících reformách místní policie a ozbrojených složek. Čeští vojáci se pod velením podplukovníka Tibora Budíka podílejí také na realizaci různých humanitárních a rekonstrukčních projektů. Provinční rekonstrukční tým ve Fayzabádu má mnohonárodní charakter. Velitelem je plukovník německé armády Martin Robrecht a dále jsou v PRT začleněni kromě Čechů a Němců také vojáci z Dánska. Úkoly plníme podle stanoveného plánu i přes nestabilní bezpečnostní situaci, říká podplukovník Budík a dodává: Situace je v těchto dnech klidná, ale může se okamžitě zhoršit. Předpokládáme, že vzhledem k blížícímu se svátku ramadán dojde k určitému zklidnění. O nestabilitě a neustálé hrozbě útoků i zde na severu svědčí skutečnost, že jen za poslední čtyři měsíce byly na základnu vedeny dva raketové útoky a jednou byl terčem útoku mobilní tým, který se teroristé snažili zlikvidovat pomocí Unstable Afghanistan nástražného výbušného systému. Vážnost situace dokládá i snaha zaútočit na dánského náčelníka generálního štábu v době jeho návštěvy ve Fayzabádu. K útokům teroristé používají nastražené miny nebo improvizovaná výbušná zařízení. Stačí naplnit obyčejný kuchyňský tlakový hrnec třemi až pěti kilogramy tritolu a nákladní vůz je totálně zničen. Český kontingent se skládá ze dvou odřadů, přiblížil nám organizační členění a úkoly českých vojáků mluvčí 3. kontingentu PRT major Juraj Žáček. První odřad zajišťuje ochranu základny a v případě vyžádání i nutnou ochranu na letišti při přistávání letadel ISAF. Druhý odřad se podílí na patrolování v operačním sektoru a jeho úkolem je také zjišťovat potřebné informace. Patrolovací týmy se pohybují po komunikacích, jejichž povrch připomíná lesní cestu po dešti, navíc vysypanou ostrými kameny. Jezdit dvanáct hodin v horských soutěskách je pro řidiče i ostatní členy týmu vyčerpávající. Rotný Martin Handlíř je již na třetí misi a v Afghánistánu byl v roce 2002 s polní nemocnicí. Každá mise byla jiná, zde na severu je zatím klid, říká Martin, hned však dodává: Snažíme se případným útokům bránit, stále na nás něco chystají. Musíme se snažit riziko napadení minimalizovat, musíme si všímat, jak se místní lidé chovají, jak jsou například postavena jejich auta, kde se shlukují. Zkrátka sledovat dění kolem nás. ČEŠI BUDOU VELET LETIŠTI V KÁBULU Některé dostupné prameny uvádějí, že se v Afghánistánu nachází 46 letišť, z toho ale pouze tři mají zpevněnou vzletovou a přistávací dráhu v délce přes 3000 metrů. I tento údaj 5

6 jasně dokládá, jaký význam pro spojenecké síly i další organizace, které se podílejí na obnově demokracie v Afghánistánu, má kábulské letiště. V současné době na mezinárodním kábulském letišti působí také téměř dvacetičlenný český kontingent. Jsou v něm nejen odborníci na likvidaci nalezené munice, ale také tříčlenný meteorologický tým, který se podílí na zabezpečení letového provozu na letišti v Kábulu. Předpovědi počasí, které zde připravují, pak k rozhodovací činnosti využívají nejvyšší velitelé spojeneckých sil při plánování jednotlivých operací na celém rozlehlém území Afghánistánu. Připravujeme jak aktuální předpovědi, tak takzvané střednědobé na čtyři dny, vysvětlil nám přímo na kábulském letišti major Rostislav Marek. Poskytujeme předpovědi pro celou oblast působnosti sil ISAF. Vytváříme prezentace čtyřikrát za den, nejdůležitější je ta ranní. Na vyžádání z velení také zpracováváme předpovědi pro jednotlivé oblasti Afghánistánu. Přestože čeští meteorologové mají řadu zkušeností, počasí v Afghánistánu je pro ně mnohdy záhadou. Máme sice k dispozici různé podklady ze satelitních družic i ze speciálních internetových stránek americké armády, ale ke kvalitnější předpovědi chybí některé údaje. Je zde málo pozorovacích bodů a ještě méně sondážních měření. Musíme používat takzvanou typologii počasí, kdy na základě zpětných zkušeností synoptiků musíme rozhodnout o předpokládaném vývoji počasí. Naše úspěšnost se v oblasti bouřkové situace pohybuje v rozmezí 70 až 90 procent. Pokud jde o vítr, který je zde díky nadmořské výšce, rozloze území a horským masivům nevyzpytatelný, tam se pohybujeme v rozmezí 60 až 80 procent úspěšnosti. Podle přijatého rozhodnutí nejvyšších orgánů NATO Česká republika od 1. prosince 2006 převezme v rámci mise KAIA roli vedoucí země a po dobu čtyř měsíců budou veškeré jednotky na letišti v Kábulu spadat pod české velení. Velitelem bude podplukovník Bohuslav Dvořák. Na mezinárodním letišti Kábul budeme zodpovídat za komplexní zabezpečení provozu jak vojenské části letiště, tak budeme napomáhat části civilní. Do mé podřízenosti bude kromě téměř sedmdesáti českých vojáků spadat dalších 350 příslušníků z jedenácti aliančních zemí. Česká republika byla již podruhé pověřena rolí vedoucí země v rámci mezinárodních operací NATO. Je to další systémový krok ze strany aliančního velení, zhodnotil toto rozhodnutí generálmajor Emil Pupiš, zástupce náčelníka GŠ AČR ředitel Společného operačního centra MO. Pokud v misi KFOR příslušníci pozemních sil prokázali, že jsou schopni velet mnohonárodnímu úkolovému uskupení, tak nyní je řada na příslušnících vzdušných sil, aby také ukázali, kam se z hlediska připravenosti v rámci procesu reformy dostali. Podle vyjádření generála Pupiše jsou čeští vojáci připraveni na převzetí této role a jsou schopni plně zabezpečit řízení letového provozu na mezinárodním letišti Kábul. Unstable Afghanistan At the end of October, it will be five years when the U.S. and its allies started combat operations against the ruling Taliban regime and against members of the al Qaeda terrorist organization in Afghanistan. Currently, within the ISAF and the Enduring Freedom operations, thousands of soldiers of the Allied forces operate in the Afghanistan territory. From the year 2002, when within the humanitarian assistance to the Afghanistan people, the Czech Republic sent a Field Hospital to Afghanistan, also the ACR personnel operate here. In the following years, Czech soldiers were gradually involved in the ISAF operation within the Provincial Reconstruction Team and are also a part of the KAIA mission at the Kabul Airfield. According to GA Pavel Štefka, the ACR Chief of General Staff, who visited Czech soldiers in the first half of September, the current security situation in Afghanistan is rather complicated. Afghanistan is not calm; there is neither a secure nor stable situation. In the north of Afghanistan, where the Provincial Reconstruction Team operates, the situation is safer than in its southern parts, where the Special Forces are deployed. Here, the number of attacks against the Coalition Forces increased four times. ONE MISSION, ONE TEAM The core task of the Provincial Reconstruction Team, which operates in the north of Afghanistan in the Badakshan province, is to support the program of the Central Kabul Government, assist in providing security in this region and help in the reforms of local police and armed forces. Under the command of LTC Tibor Budík, Czech soldiers also participate in varied humanitarian and reconstruction projects. COL Martin Robrecht of Germany, is the commander of the Provincial Reconstruction Team in Fayzabad with a multi-national character and, in addition to Czechs and Germans, Danish soldiers are also involved in the PRT. In spite of an unstable security situation, we accomplish our tasks in accordance with the laid out plan, says LTC Budík and he adds: The situation is calm in these days, but it can worsen suddenly. We assume that the holy Ramadan will bring a certain calming down. The lack of stability and permanent threat of attacks here in the North also is evidenced by the fact that during the last four months the Base suffered from two rocket attacks and a mobile team was also attacked, when terrorists tried to eliminate it using a booby trap. An attempt to attack the Denmark Chief of General Staff during his visit of Fayzabad evidences how serious the situation is. For attacks terrorists use booby trapped mines or improvised explosive devices. They fill an ordinary kitchen pressure cooker with three up to five kilograms of trinitrotoluene and a truck can be completely wiped out. The Czech contingent consists of two detachments, as MAJ Juraj Žáček, spokesman of the 3rd PRT contingent explained to us the organizational chart and tasks of Czech soldiers. The first detachment ensures a protection of the Base, and at a request, it also provides a necessary protection of the airfield during landing of the ISAF aircraft. The second detachment is in charge of patrolling in the operational sector and its mission is to ensure the necessary information. Patrol teams are moving on the roads. Their surface resembles a forest road after a rain and, moreover, they are graveled with sharp stones. To drive twelve hours in mountain gorges is demanding both for the driver and members of the team. SGT Martin Handlíř is already on his third mission and he was in Afghanistan in 2002 with the Field Hospital. Every mission was different, meantime here in the north, there is peace, says Martin, however he adds: We try to prevent from potential attacks, but they prepare something for us all the time, and therefore we strive to minimize the risk of attack. We must pay attention to how locals behave, The importa incorpor forces a assets o V i s e g c o u n t Poland, Hungar Slovaki 6

7 nce of ating nd f the r a d 4 r i e s, i.e. y, a and how, for example, they park vehicles or where they flock. In short, we must closely watch the situation around. THE KABUL AIRFIELD WILL BE UNDER THE COMMAND OF CZECHS Some sources say that there are 46 airfields in Afghanistan, but only three of them have a hard surface runway over 3000 meters in length. This fact clearly says how important the Kabul Airfield is for the allied forces and other organizations participating in the renewal of democracy in Afghanistan. In the present time, a twenty-member Czech contingent takes part within the framework of the KAIA mission, which is a part of the ISAF operation. It includes not only the EOD specialists, but also a threemember meteorological team which participates in the Kabul Airfield s air traffic weather service. Weather forecasts prepared by this team are used for the decision-making process of the highest commanders of the Allied Forces for planning individual operations throughout all of Afghanistan s territory. We prepare both actual weather forecasts, and the so-called medium-term, four-day forecasts, as MAJ Rostislav Marek explained us at the Kabul Airfield. We provide weather forecasts for the ISAF s whole area of responsibility and we create presentations four times per day, while the morning forecast is the most important one. At the HQs request, we also process forecasts for single regions of Afghanistan. Even though the Czech weather forecasters have much experience, the weather in Afghanistan is sometimes ambiguous for them. Though we have various data from satellites and from special Internet pages of the U.S. Armed Forces available, for better forecast, some data are missing. Afghanistan has a small number of observation points and the meteorological probe s measurements are much less. We must use the so-called weather typology, i.e. on the basis of synoptic experience, we must decide on the assumed development of weather. In the forecast of a storm situation, our success rate is something about 70, up to 90 percent. For wind, which is unpredictable, due to Afghanistan s altitude above sea level, its vast territory and mountainous terrain, our success rate is about 60, up to 80 percent. According to the NATO highest bodies, from 1 December 2006, within the KAIA mission, the Czech Republic will be the lead nation and all units at the Kabul Airfield will be under Czech command for four months. LTC Bohuslav Dvořák explained us: At the Kabul International Airfield, we will be in charge of full support of running of both the military part of the airfield and we will also provide support to its civilian operation. In addition to nearly seventy Czech soldiers, another 350 personnel from eleven Alliance nations will be subordinate to me. Already for the second time, the Czech Republic assumed the role of lead nation within the NATO international operations. It is another systems measure of the Alliance HQs, MG Emil Pupiš, the ACR Deputy Chief of Staff, and the Director of the MoD Joint Operational Center, assessed this decision. If in the KFOR mission, the Land Force personnel proved that they are capable of commanding the multinational joint task force, so it is the turn of the Air Force personnel to show what is their preparedness in the process of reform. According to General Pupiš, Czech soldiers are ready to assume this role and they are capable of supporting the operation of the Kabul International Airport s air traffic control. Jan Procházka 7

8 Spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou a také mezi ozbrojenými silami obou států nabývá v posledních letech na intenzitě, zvláště v návaznosti na snahu Ukrajiny začlenit se do struktur Severoatlantické aliance. Právě předání potřebných zkušeností z procesu přibližování a integrace do aliančních struktur a také z procesu realizace reformy ozbrojených sil České republiky byly hlavními tématy jednání náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Pavla Štefky s představiteli Ozbrojených sil Ukrajiny při jejich setkání koncem června v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě. Ukrajina usiluje o vstup do NATO 8 Podle vyjádření ministra obrany Ukrajiny Anatolije Hrycenka, se kterým generál Štefka jednal první den oficiální návštěvy, je důležité, že existuje shoda napříč politickým spektrem v otázce orientace Ukrajiny na Evropu, na vstup do NATO a posilování euro-atlantických vazeb. Ministr Hrycenko se v této souvislosti zmínil o skutečnosti, že ze strany veřejnosti je zatím poměrně malá, přibližně třicetiprocentní podpora těchto procesů. Podle slov ukrajinského ministra obrany to vyplývá z určitých obav některých obyvatel, že po vstupu země do NATO Ukrajina ztratí část své nezávislosti, bude nucena na svém území vybudovat vojenské základny, akceptovat cizí jaderné zbraně a utlumit zbrojní průmysl, což může vést ke ztrátě pracovních příležitostí. Při vzájemné diskusi generál Štefka informoval ukrajinského ministra obrany o situaci, která byla v České republice před jejím přijetím do NATO obdobná jako nyní na Ukrajině. V průběhu objasňovacích kampaní se podpora postupně zvyšovala, těsně před vstupem České republiky do NATO činila přibližně padesát pět procent a v současné době se pohybuje kolem sedmdesáti procent, uvedl k této problematice generál Štefka. Oba představitelé se shodli, že je oboustranný zájem o další rozvoj bilaterální spolupráce. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky v Kyjevě jednal také se svým kolegou náčelníkem Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny generálplukovníkem Sergijem Kyryčenkem. Ten českou armádní delegaci seznámil se státním programem rozvoje Ozbrojených sil Ukrajiny v letech , který byl vyhlášen prezidentem Ukrajiny v roce 2005 a letos se začal realizovat. Vláda Ukrajiny schválila přesný rozpočet na realizaci tohoto programu až do roku Prioritou je v současné etapě reforma systému velení a řízení ozbrojených sil a pořízení komunikačních a informačních systémů. Velkým problémem ozbrojených sil Ukrajiny je podle vyjádření generála Kyryčenka obrovské množství nepotřebné munice, materiálu, techniky a nemovité infrastruktury. Domácí průmysl je přitom schopen likvidovat pouze až tun munice ročně. Je to velmi nízká kapacita, a proto ukrajinští představitelé hledají další řešení. Generál Kyryčenko se také zmínil o problémech v oblasti personalistiky. Podle přijatého harmonogramu má být počet osob působících v ukrajinských ozbrojených silách snížen ze současných téměř osob ( vojáků a občanských zaměstnanců) na konečných z toho profesionálních vojáků. Povinná vojenská služba má být zrušena do konce roku V současné době probíhá u tří ukrajinských brigád experiment se stoprocentním obsazením funkcí profesionálními vojáky. Získat profesionály pro službu u těchto brigád nebyl podle vyjádření náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny problém díky zvýšení platu a uzákonění povinnosti pro ozbrojené síly zabezpečit vojákům ubytování. Dalším tématem společných rozhovorů byla účast v zahraničních misích. Ukrajina v současné době snižuje počet vyslaných vojáků. Byl stažen ukrajinský kontingent z Iráku, Libanonu a Sierry Leone. V roce 2005 bylo nasazeno přibližně 2000 osob, v současnosti je to 652 osob, které působí v Iráku a Kosovu. Ozbrojené síly Ukrajiny se proto snaží pomoci například formou letecké a námořní přepravy. Rovněž vysílají odborníky lékaře, dispečery a štábní pracovníky do humanitárních operací. Armádní generál Pavel Štefka navštívil také Vojenskou akademii, která má šest fakult a je členem mezinárodního konsorcia obdobných vzdělávacích institucí zemí Severoatlantické aliance. Její součástí je také Středisko pro přípravu důstojníků do zahraničních misí, Středisko modelování a simulace a čtyři vědecká centra metodické, jazykové, vědecké a vědecko-výzkumné k humanitním otázkám. Vojenská akademie v současnosti prochází restrukturalizací spojenou se snižováním počtů studentů, pedagogů a změnou učebních programů. Česká delegace se také zúčastnila bilaterální konference o zkušenostech Armády České republiky ze vstupu do NATO a z transformace ozbrojených sil České republiky, kterou připravila Euro-atlantická rada Jagello 2000 ve spolupráci s pracovníky Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny. Představitelé Armády České republiky seznámili ukrajinské kolegy s hlavními přínosy členství v Severoatlantické alianci pro českou armádu, se zkušenostmi z přechodu od povinné vojenské služby k profesionální armádě, ze zapojení do sil NRF a ze zapojení obranného průmyslu České republiky do programů NATO. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka poslední den oficiální návštěvy Ukrajiny položil věnec ve Zborově u Memoriálu československých legionářů padlých v boji o Zborov v první světové válce.

9 Ukraine Interested in NATO Membership A co-operation between the Czech Republic-Ukraine as well as their armed forces has intensified especially in the last years, in connection with Ukraine s effort to join the North Atlantic Alliance s structures. Sharing of experience from the process of approaching and integration into the Alliance structures and from the process of implementation of the reform of the Czech Armed Forces were the main topics of discussion between General of the Army Pavel Štefka, Chief of the ACR General Staff, with the representatives of the Ukraine Armed Forces at the end of June in Kiev, capital of Ukraine. According to Anatoliy Hrytsenko, the Ukraine Minister of Defense, with whom General Štefka had the talks on the first day of this official visit, it is important that there is a concert across the political spectrum about the orientation of Ukraine towards Europe, integration into NATO and strengthening of Europe-Atlantic relations. In this respect, Minister Hrytsenko mentioned the fact that meanwhile public support for these processes is relatively small, approximately thirty percent. According to the Ukrainian Minister of Defense, it stems from a certain fear of some inhabitants that after joining NATO, Ukraine will lose a part of its independence, will be forced to build military bases on its territory, accept foreign nuclear weapons and attenuate its defense industry, which may result in the loss of job opportunities. During mutual discussion, General Štefka informed the Ukraine Defense Minister that before the Czech Republic joined NATO, there existed in the Czech Republic the same situation as is now in Ukraine. During an explanation campaign, support gradually increased, close before integration into NATO, a support that was about fifty-five percent and currently, it is about seventy percent, said General Štefka. Both representatives agreed on a mutual interest in the development of bilateral co-operation. In Kiev, AG Pavel Štefka, Chief of the ACR General Staff also had discussions with his counterpart, LTG Sergiy Kirichenko, the Ukraine Armed Forces Chief of General Staff. General Sergiy Kirichenko familiarized the Czech military delegation with the development program of the Ukrainian Armed Forces in the years , which was issued by the President of Ukraine in 2005 and it started to be implemented this year. The government agreed upon a budget to implement this program up to The current priority is a reform of the armed forces command and control system and the acquisition of communication and information systems. According to General Kirichenko, the big problem of the Ukrainian Armed Forces is an enormous amount of unnecessary ammunition, material, equipment and real estate. The disposal capabilities of domestic industry are only 60,000 to 70,000 tons of ammunition a year. It is a very limited capacity and therefore the Ukraine representatives are looking for another solution. General Kirichenko also mentioned the issue of personnel management. According to the adopted schedule, the number of Ukrainian Armed Forces personnel is to be cut down from the present, nearly 221,000 persons (165,000 military personnel and 56,000 civilian personnel), to a final 143,000 consisting of 83,000 professional soldiers. The compulsory military service will be abolished by the end of the year Currently, three Ukraine brigades experiment with a hundred percent manning of positions by professional soldiers. According to the Ukrainian Armed Forces Chief of General Staff, to enlist professionals to serve with these brigades was not a problem because of an increase in their wages and an obligation of the armed forces to secure accommodation for soldiers. Another topic of joint discussion was the participation of Ukraine in international missions. At the present time, Ukraine reduces its number of soldiers sent to missions. The Ukraine contingent was withdrawn from Iraq, Lebanon and Sierra Leone. In 2005, approximately 2,000 persons were committed; presently 652 persons are in missions in Iraq and Kosovo. Therefore, the Ukrainian Armed Forces strive to help, for example in the form of airlift and sealift capabilities. Ukraine also provides specialists such as doctors, controllers and staff personnel for humanitarian operations. AG Pavel Štefka also visited the Ukrainian Military Academy which consists of six faculties and is a member of the international consortium of similar educational institutions of the North Atlantic Alliance s countries. Its part is also the preparation of officers for the Foreign Missions Center, Modeling and Simulation Center and four centers which are methodological, language, scientific and scientific-research focused on humanitarian issues. Currently, the Military Academy undergoes its restructuring connected with downsizing of the number of students, teachers and change of teaching programs. The Czech delegation also took part in the bilateral conference on the Czech Armed Forces experience with joining NATO and transformation of the ACR, which was prepared by the Euro-Atlantic Council Jagello 2000 in co-operation with the personnel of the General Staff of the Ukrainian Armed Forces. The Czech Armed Forces representatives familiarized their Ukrainian counterparts with the main benefits for the ACR from their membership in NATO, experience with transfer from conscription service to professional armed forces, participation in NRF and involvement of the Czech Republic defense industry in NATO programs. On the last day of his official visit in Ukraine, the Chief of the ACR General Staff, AG Pavel Štefka laid the wreath in Zborov, at the Memorial of Czechoslovakian legionaries killed in action for Zborov during WWI. Jan Procházka Photos: MAJ Jaroslav Peter 9

10 Zkušenosti mohou být prospěšné Zapojení sil a prostředků armád zemí Visegrádské čtyřky tedy Polska, Ma arska, Slovenska a České republiky do mezinárodních operací nabývá v posledních letech na intenzitě. Vojáci jednotlivých zemí působí pod vlajkou Severoatlantické aliance a také Evropské unie. Každé jejich nasazení vyžaduje zvláštní přípravu, každý úkol má svá specifika a každá země postupně získává různé zkušenosti z plnění operačních úkolů v mnohonárodních jednotkách. Vzájemné informování o způsobech přípravy a zajištění jednotek v zahraničí může v konečném důsledku přinést značné úspory, a to nejen v oblasti materiální, ale také v oblasti lidských zdrojů. 10 Koncem letošního června se ve Vyškově uskutečnila dvoudenní konference zástupců ozbrojených sil zemí V-4, která se zabývala právě problematikou nasazení vojáků v mírových operacích. Podle názoru náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Pavla Štefky, který konferenci zahájil úvodním vystoupením, je přebírání zkušeností prospěšné, protože každá země plní úkoly v různých podmínkách. Generál Štefka v této souvislosti zdůraznil: Nejvíce zkušeností má Armáda České republiky ze společného působení s příslušníky Ozbrojených sil Slovenské republiky, se kterými máme společnou jednotku. S polskými a maďarskými vojáky tomu tak není. Přitom právě zkušenosti polských vojáků, kteří zodpovídají za celý sektor v Iráku, považuje generál Štefka za velice cenné. Spektrum získaných poznatků postihuje celou škálu oblastí, počínaje přípravou jednotek do misí, přes zkušenosti související například s nestandardním používáním některých druhů techniky a výzbroje, až po oblast personální, kde se řeší také problematika využití psychologů a jejich pomoci při překonávaní různých krizových situací. Vzhledem k rozsahu činností, které souvisejí se zabezpečením v zahraničních misích, jednali účastníci vyškovské konference v takzvaných panelových diskusích, kde byly jednotlivé země zastoupeny odborníky na diskutovanou problematiku. Prvním diskusním okruhem byla oblast operačního zajištění misí. Jednání potvrdilo, že rozhodovací proces o účasti v budoucích operacích je ve všech zemích V-4 založen na podobném principu a že všechny země při plánování postupují v souladu se standardy NATO. Současně z diskuse vyplynulo, že účastnické země mají velmi podobnou organizační strukturu ministerstev obrany, generálních štábů a jednotek a také stejné principy velení a řízení. Při jednání se také potvrdilo, že země Visegrádské čtyřky mají v důsledku podobného historického vývoje a vzhledem k daným ekonomickým možnostem také podobné problémy při zajištění operací, související například se strategickou přepravou, s komunikačními a informačními systémy a v některých případech také s logistickou podporou. Druhou oblastí jednání byla sféra lidských zdrojů. Diskutující se shodli na existenci obdobných způsobů zajištění personální podpory při zachování principu, že lidské zdroje jsou vždy národní záležitostí. Expertní diskusní panel projednával tři zásadní faktory přípravy lidských zdrojů stanovenou hodnost, jazykovou způsobilost a pozornost byla věnována také problematice bezpečnostní způsobilosti. Zástupci armád Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky potvrdili, že výběr a příprava personálu v požadovaných a stanovených hodnostech je společným problémem zúčastněných států. Vyškovské jednání rovněž zdůraznilo význam jazykové vybavenosti vysílaných vojáků. Účastníci se shodli, že tomuto tématu je nezbytné věnovat zvláštní pozornost, a tak se tato oblast stane prioritním bodem příštího setkání zástupců zemí Visegrádské čtyřky. Česká strana považuje za přínosné se v budoucnu zaměřit na prohloubení spolupráce s polskou stranou při společném využití školicích vzdělávacích středisek se zaměřením na anglický a arabský jazyk. Panel C byl zaměřen na problematiku přípravy reálných operací a zavádění získaných

11 zkušeností do praxe. Společně bylo deklarováno, že příprava na každou misi musí být individuální, musí reflektovat potřeby dané mise a na přípravě příslušníků mise se musejí podílet nejzkušenější učitelé a instruktoři. Právě v diskusním panelu C se účastníci shodli, že obdobné výměny zkušeností (takzvané lessons learned) by se měly konat pravidelně. Zazněl zde také názor ustanovit institut pravidelných setkání národních představitelů zastřešujících organizaci přípravy a výcviku. Dalším tematickým okruhem byla oblast logistické podpory a zdravotnického zabezpečení. Zde se zástupci zúčastněných armád jednoznačně shodli na závěru, že všechny národy budou podporovat mezinárodní (kombinovanou) logistickou a zdravotní podporu ve všech stávajících a budoucích operacích. Důležité také je logistickou podporu vždy přizpůsobit konkrétním podmínkám a požadavkům velitelů. Zkušenosti z mezinárodních prostředí na různých kontinentech současně potvrzují, že princip outsourcingu je uvnitř válečných zón a v jejich blízkém okolí prakticky nepoužitelný. Výrazným faktorem ovlivňujícím kvalitu zabezpečení je vytvoření dostatečného časového prostoru pro naplánování operací, zvláště pak pro přepravu do místa nasazení jednotek. Samostatným diskusním tématem byla ve Vyškově také oblast komunikační a informační služby. Zkušenosti potvrzují, že operační požadavky na zabezpečení spojení jsou v různých misích rozdílné a odrážejí povahu plněného úkolu. Každá operace má svá specifika a u misí není zaveden jednotný model s jednotným zabezpečením komunikačních a informačních systémů. Experti na tuto oblast se shodli na názoru, že zúčastněné státy řeší kompatibilitu jednotlivých prostředků. Výraznou pozornost je nezbytné věnovat zvyšujícím se nárokům na přípravu příslušníků spojovacích odborností, zvláště pak v přípravném období, kdy je výcvik zaměřen na konkrétní operace. Dvoudenní jednání armádních expertů zemí Visegrádské čtyřky potvrdilo, že výměna zkušeností ze všech oblastí, které souvisejí s vysláním, přípravou a výcvikem jednotek před výjezdem do zahraničních misí, a dále zkušeností z působení vojáků jednotlivých armád v zahraničí je vysoce prospěšná a přínosná. Zástupci všech armád se shodli na účelnosti setkávání se na této pracovní úrovni a dohodli se, že další konference se uskuteční ještě koncem letošního roku pod patronací slovenské strany a v roce 2007 pak jednání zorganizují kolegové z Maďarska. Lessons-Learned Can Be Useful The importance of incorporating forces and assets of the Visegrad 4 countries, i.e. Poland, Hungary, Slovakia and Czech Republic, into international operations has recently increased. Soldiers of the aforementioned countries operate under the NATO as well as EU flags. Each of their deployments necessitates special preparations, each mission has its own specific features and each country has gradually learned various lessons from operational deployments into international units. Exchange of information on methods of preparing units for foreign missions and providing them logistic support in their area of deployment can bring extensive savings both in the field of assets and human resources. The topic of deploying soldiers to peace support operations dominated the twoday conference of the V-4 armed forces representatives that took place in Vyškov in the end of June In the opinion of GA Pavel Štefka, the Chief of the ACR General Staff, who gave the opening speech, learning lessons is a beneficial process because each country operates under different conditions. In this context, General Štefka emphasized: The Czech Republic Armed Forces has gathered the richest experience in cooperation with personnel of the Slovak Armed Forces, who are our partners in the joint Czech-Slovak unit, in contrast to Polish and Hungarian soldiers. However, according to General Štefka, just the experience of Polish troopers, who are responsible for a whole sector in Iraq, is highly valuable. The spectrum of lessons learned covers a wide framework from pre-deployment preparations through, for instance, non-standard use of some weapons and equipment to personnel management, including availability of psychologists and their assistance in coping with various crisis situations. In the context of activities connected with supporting foreign missions, the attendees of the Vyškov conference debated this issue in the so-called panel discussions, where individual countries were represented by competent specialists. The first block of discussions was aimed at providing operational support to missions. The debates have confirmed that the decision-making process on future operations in all V-4 countries is based on similar principles, and that all nations develop their plans in accordance with NATO standards. At the same time, the discussions have shown that the participating countries have developed very similar organizational structures of their defense ministries, general staffs and units as well as the same command and control principles. Another common denominator is the fact that, as a result of similar historical developments, the Visegrad 4 countries cope with similar problems in supporting operations such as strategic transportation, communication and information systems and eventually logistic support. The second block of discussions was focused on human resourses. The participants agreed on maintaining similar methods of providing personnel support; however, the principle that human resources always fall under the national responsibility shall be preserved. The attendees analyzed three basic factors for developing human resources: setting rank categories, language proficiency and security clearance. Representatives of Polish, Hungarian, Slovak and Czech Armed Forces confirmed that selecting and training personnel for required and specified ranks was their common problem. The conference has also emphasized the importance of foreign language literacy for personnel deployed to multinational missions. The participants have reached a consensus that this issue necessitates special attention; hence it is going to become the main topic of the next Visegrad 4 meeting. Taking into consideration future benefits, the Czech party has proposed to deepen cooperation with Polish partners in sharing the training centers with emphasis laid on English and Arabic language. Debates in Panel C pertained to preparing real operations and implementing lessonslearned to practice. All the attendees declared that each pre-deployment preparation should be individual to reflect needs of the upcoming 11

12 Lessons-Learned Can Be Useful mission, and deployed personnel should be trained by the most experienced instructors. Furthermore, it was just Panel C, where the agreement on holding regular lessons-learned sharings was reached. Another proposal pertained to running periodical meetings of national representatives, who are responsible for running the pre-deployment preparation and training. The fourth block was aimed at the issue of logistic and medical support, where the attendees reached the conclusion that all the nations would back the international (combined) logistic and medical support in all current and future operations. The logistic support shall always be adjusted to specific conditions and requirements of commanders. The experience from international operations conducted in different continents reveals that, inside war zones and their near surroundings, the principle of outsourcing is practically inapplicable. Making a sufficient time framework for planning operations, and especially for transporting units to their area of deployment, is a significant factor having a strong influence on the quality of the entire support. Communication and information services was a separate discussion topic at the Vyškov conference. As confirmed by experience, operational requirements for providing communication are different in every operation and reflect the nature of the mission being accomplished. Every operation has its own specific characteristics, and no standard model with unified procedures for supplying with communication and information systems has been introduced yet. Experts have shared the opinion that the problem of equipment compatibility is being solved by the involved nations. High attention shall also be paid to increasing demands on training communication specialists, especially during the pre-deployment period, when training is focused on upcoming operations. The two-day meeting of military experts representing the Visegrad countries has shown that sharing lessons-learned in all areas connected with pre-deployment preparation and training, and exchanging operational experience of the V-4 soldiers from foreign missions is a highly valuable and beneficial activity. The military representatives of all the Visegrad 4 countries have concurred that such work meetings are useful and have agreed on holding the next conference under the auspices of the Slovak party at the end of this year to be followed by Hungarian partners in Jan Procházka Photos: Olga Karaffová and archives 12

13 Can I Help You? Otázka, kterou není potřeba překládat. Do dnešního dne prošlo jazykovým vzděláváním téměř jedenáct tisíc příslušníků Armády České republiky. Podle norem STANAG 6001 jich z angličtiny 5418 úspěšně složilo zkoušku na úrovni 1, 2964 na úrovni 2 a 772 na úrovni 3. Šest osob má znalosti angličtiny odpovídající stupni 4. Mimo to Ústav jazykové přípravy ve Vyškově pomohl stovkám dalších posluchačů zvládnout němčinu, francouzštinu, polštinu či ruštinu. Výhledově se plánuje i výuka arabštiny. Plukovník Ladislav Chaloupský řídí Ústav jazykové přípravy Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově od jeho vzniku, tedy od 1. září Pane řediteli, jaká je historie výuky jazyků v české armádě? Výuka jazyků v armádě má svou tradici. Už před rokem 1989 se organizovaly dvouleté dálkové kurzy jazyků. Byla to polointenzivní forma, probíhala vždy systémem dva týdny tři týdny dva týdny. Po dvou letech studia posluchači skládali zkoušku. Tehdy se rozlišovaly pouze tři úrovně. Pro ilustraci trojka byla určena tlumočníkům a překladatelům. Ovlivnil jazykovou přípravu vstup České republiky do Severoatlantické aliance? Pochopitelně. S přípravou vstupu do NATO vyvstal požadavek zintenzivnit výuku jazyka pro daleko větší počet lidí. Řekněme, že už v roce 1992 byly zahajovány, ať už na Vojenské akademii nebo ve Školicím a vzdělávacím středisku v Komorním Hrádku, intenzivní typy kurzů, které se postupně vyvíjely až do současné podoby. V roce 1995 do České republiky přijel podplukovník Bedding z jazykové školy v Beaconfieldu (Velká Británie), který de facto pomáhal zavést testování podle norem STANAG V tu dobu se začínala upravovat délka kurzů. V prvotní euforii bylo naplánováno, že posluchač zvládne jedničku za měsíc a půl, dvojku za dva a trojku za tři měsíce... To byly velmi odvážné představy. Podařilo se je naplnit? Musím říci, že postupem doby, na základě praktických zkušeností, se přecházelo k realis- tičtějším požadavkům. V současné době jsou kurzy na úroveň SLP 2 čtyř- až pětiměsíční a na SLP 3 šestiměsíční. Pochopitelně, že když chceme člověka dostat na úroveň 3, musí do kurzu vstupovat se znalostmi odpovídajícími dvojce. Obdobným způsobem postupují i nové členské státy NATO, ale myslím, že nám mohou závidět tempo, s jakým jsme ke změnám ve výuce jazyků přistoupili. Dle mého názoru jsme reagovali velmi pohotově. Pane řediteli, jaká je úroveň znalostí angličtiny mezi příslušníky AČR? Myslím, že velmi dobrá a má stoupající tendenci. Ze středních škol nám přicházejí stále lépe připravení lidé, je na co navazovat. Také máme zpětnou vazbu o tom, že naši vojáci se v zahraničních misích bez větších problémů domluví. Máte informace o tom, jaké požadavky jsou kladeny na vojáky jiných členských států NATO? Vím, že Finové, Dánové i Belgičané mají systém jazykové přípravy postavený jinak. Zkoušky podle normy STANAG 6001 skládají pouze ti, kteří vyjíždějí do struktur na určité funkce. Ale u vojáků, které vysílají do OSN nebo i do jiných mezinárodních misí v rámci NATO, požadavek znalosti jazyka podle citované normy nedávají. Mají své vlastní zkoušky, které si sami tvoří v rámci armády, anebo uznávají civilní státní jazykové zkoušky. Pořádáte i jiné kurzy než ty, které posluchače připravují ke zkouškám podle norem STANAG 6001? Ano. Nabízíme dva typy terminologických kurzů krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé kurzy trvají dva, dlouhodobé pět týdnů. Oba typy kurzů organizujeme dvakrát ročně. V první polovině tohoto roku jsme uspořádali čtrnáctidenní kurz se zaměřením na anglickou odbornou terminologii v posádce Přáslavice a jeden kurz se zaměřením na ruskou leteckou terminologii pro piloty z Přerova. Pětitýdenní kurzy mají obdobnou náplň jako terminologické kurzy NATO. Kromě nich už dva roky pořádáme měsíční kurz pro ty, kteří jsou předurčeni do struktur NATO. Tento kurz má vysokou úroveň a je určen převážně ke zlepšení poslechových a mluvených jazykových dovedností. Pane řediteli, kde je vlastně ta hranice, kdy člověk přestane otrocky překládat a začne jazyk normálně používat? Posluchač, který se připravuje podle normy STANAG 6001 na stupeň SLP 3, by si už měl začít uvědomovat, že překlad z jazyka není otrocký, ale musí se překládat kontextový význam a brát do úvahy i kulturní zvyklosti dané země. Máte pocit, že každý člověk při výuce tenhle cit získá, nebo se jedná o jakýsi druh talentu? Já osobně si myslím, že jazyk může zvládnout téměř každý, ale záleží na mnoha okolnostech. Jsou lidé, kterým ke zvládnutí stačí šest měsíců v kurzu, a na druhou stranu najdeme i takové, kteří zkoušku po kurzu neudělají. Ti by potřebovali dobu dvoj- až trojnásobně delší. Uvádí se, že jedno až tři procenta lidí se cizí jazyk nedokáží naučit. A pět až deset procent je schopno dosáhnout jen určité, řekněme základní, hranice jazyka. Ale osobně si myslím, že pokud se člověk jazyku skutečně věnuje, má snahu a možnost komunikovat, získávat poznatky a studovat kulturu země, tak je schopen cizí jazyk zvládnout. Hovoříme stále o úrovni na stupni SLP 3? Tato úroveň má v charakteristice minimální profesionální úroveň. To odpovídá zhruba jazy- 13

14 kovým znalostem rodilého mluvčího s vysokoškolským vzděláním. Je omylem domnívat se, že téhle úrovně je schopen dosáhnout každý. To už není otázkou kurzu, ale celkového vzdělání jednotlivce. Kdo této komunikační úrovně nedosahuje v češtině, těžko se jí může přiblížit v angličtině. Vaši učitelé procházejí metodickými kurzy ve Spojených státech amerických. Proč právě tam? Armáda USA má velkou výhodu, že může investovat spoustu peněz jak do výuky, tak do přípravy učitelů. A kurzy, které se pořádají na letecké základně v San Antoniu, jsou pro nás neocenitelné. Protože tento kurz i metodika, kterou vydali, jsou ve světě ojedinělé. Jsou to, podle mého poznatku, zatím jediné učebnice, podle nichž je možné vyučovat v intenzivních kurzech, kdy se vyučuje šest až osm hodin denně. Ostatní učebnice, vydávané na komerční bázi, jsou totiž převážně vhodné pro ne intenzivní typy kurzů, jako je například výuka na středních a vysokých školách nebo v civilních jazykových kurzech (několik hodin výuky týdně). Kromě toho je velmi málo knih, které by byly vhodné pro výuku dospělých. Převaha učebnic na trhu je určena středoškolákům. Naši učitelé se přímo v USA seznamují s jejich učebnicemi, mám na mysli učebnice pro vojenské intenzivní kurzy, a metodikou práce s nimi. Tato metodika je velmi intenzivní. Náš ústav je v současné době vybaven odpovídajícím způsobem počítačovou i audiovizuální technikou na úrovni, která nám dovoluje podle těchto učebnic učit. Can I Help You? A question that need not be translated. To date, over eleven thousand of the ACR personnel have attended the language courses. Under STANAG 6001 standards, 5418 persons successfully passed SLP 1, 2964 passed SLP 2 and 772 SLP 3 tests from English. Within the ACR, there are six successful SLP 4 candidates. The Defense Language Institute (DLI) in Vyškov also provided to hundreds of students to master the SLP test from the German, French, Polish and Russian languages. Also anticipated is the instruction of the Arabic language. COL Ladislav Chaloupský directs the Defense Language Institute of the Vyškov Training and Doctrine Directorate since its establishment on 1 September in Director, what is the history of language training in the Czech Armed Forces? Instruction of languages has its own tradition in the military. Before 1989, two-year nonresident courses of languages were organized. Their semi-intensive type of training followed a system two weeks three weeks two weeks pattern. Students were tested after two years of study. At this time, only three levels of language proficiency were known. For your information, a level of 3 was designed for translators and interpreters. Was the language training influenced by the joining of the Czech Republic to NATO? Certainly, yes. Preparation of our accession to NATO required an intensification of language training for a much greater number of people. Well, already in 1992 whether at the Military Academy or at the Training and Education Center in Komorní Hrádek were conducted crash-type courses, which gradually evolved into a current scheme. In 1995, LTC Bedding (UK, Beaconsfield, School of Languages) arrived to the Czech Republic, who de facto helped to implement testing according to the STANAG 6001 standard. In this time, an issue of duration of the courses was discussed. In the first euphoria, it was assumed that students would pass SLP 1 in one month and a half, SLP 2 in two months and SLP 3 in three months... These were really aleatory illusions. Did they succeed to be accomplished? I must say that as time passed and on the basis of practical experience, the requirements were more realistic. Currently, SLP 2 courses last four up to five months and SLP 3 courses six months. When we want a student to achieve the proficiency level of 3, he should have the proficiency level of 2 on joining the course. Also new NATO member countries use the same system, but I think they envy us our tempo, with which we approached the changes in language training. In my opinion, our response was very prompt. Director, what is the English proficiency level of the ACR personnel? I think that it is very good and it has a rising tendency. The language training of the high and grammar school graduates, who come to study at our Institute, is increasingly better. We also have feedback that in international missions, our soldiers communicate in a foreign language without any greater problem. Do you have a cognizance what the other NATO country requirements are for soldiers? I know that the Finland, Denmark and Belgium system of language training is different, and only those who will be sent to NATO structures for certain positions take tests under the STANAG 6001 standard. But for soldiers, who will be committed to the UN or other international missions within NATO, these countries do not require the language knowledge according to the standard cited. Instead, they use their own tests developed within their militaries or they admit the civilian state language exams. 14

15 Do you also conduct other courses than those preparing students for tests under STANAG 6001 standards? Yes. We provide two types of terminology courses: short- and long-term. Short-term courses last two weeks and the duration of the long-term courses is five weeks. We conduct the above types of courses twice a year. In the first half of the year we conducted a fortnight course focused on special English terminology in Přáslavice Garrison and one course aimed at aviation terminology in the Russian language for Přerov pilots. A curriculum of five-week courses is similar as that of NATO terminology courses. In addition, already for two years, we run a onemonth course for people assigned to NATO structures. The level of this course is high and it is especially designed to improve listening and speaking skills. Director, where is the limit when man stops slavish translating of language and begins using it normally? A student, who prepares himself or herself for SLP 3 in accordance with STANAG 6001 standard, should have to realize that translation from language should not be slavish, but translation should stem from the context and consider the cultural customs of a nation. Do you think that everybody can acquire this capability during lessons or is it rather a kind of endowment? I think that nearly everybody is able to master a foreign language, but it depends on many circumstances. Some people can master it during a six-month course, but on the other side, there are some people who fail at the final test. They would need a twice or triple longer time. They say one, up to three percent of people are not able to learn a foreign language. Five to ten percent are capable to attain only certain, let me say, a basic knowledge. But my personal opinion is that when man really gives himself/herself up to the language and strives to communicate, obtain knowledge and study culture of a nation, he or she can master a foreign language. We all the time talk about the level of SLP 3? This level is characterized as a minimum professional level, which roughly corresponds to a language proficiency of a native speaker with a university-level education. It is a misunderstanding that everybody can gain this level. Then, it is not a question of the language course, but of the total education of an individual. When somebody does not have this communication level in Czech, it is very difficult to have it in English. Your instructors attend methodological courses in the U.S. Why just in the U.S.? The advantage of the U.S. military is that it can invest plenty of money in instruction as well as in training of teachers. The courses conducted at the Air Force Base in San Antonio are invaluable for us, since this course and methodology they developed there is unique, worldwide. To my knowledge, these books are meanwhile the only teaching materials enabling teaching in accelerated courses with six up to eight hours per day. Other training materials on the commercial basis are suitable especially for non-intensive types of courses such as the grammar or university-level school instruction or civilian language courses (with several hours of instruction per day). And also, there are a very small number of books designed specifically for adult students. On the market, books for instruction of secondary school students prevail. In the U.S., our instructors familiarize with the American teaching materials (with books for military crash courses) and methodology of work with them. This methodology is very intensive. At the present time, our DLI is equipped appropriately with computer as well as audio-visual technology providing us to teach according to these books. CAPT Pavla Poláková and Jan Procházka 15

16 Bosna a Hercegovina se připravuje na volby Bosnia and Herzegovina Is Being Prepared for Elections Dne 27. listopadu 1991, tedy před patnácti lety, byla přijata rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 721 o vyslání mírových sil OSN na území bývalé Jugoslávie do mise UNPROFOR (United Nations Protection Force). V dubnu roku 1992 začal na území Chorvatska v oblasti takzvané Republiky Srbská Krajina operovat československý prapor, který zde působil společně s francouzským a keňským praporem mírových sil OSN. Čeští vojáci na území bývalé Jugoslávie, tedy i na území dnešní Bosny a Hercegoviny, působili také v dalších mezinárodních misích UNCRO, IFOR a SFOR. V současnosti jsou příslušníci Armády České republiky na území Bosny a Hercegoviny začleněni v silách Evropské unie v misi EUFOR v operaci Althea a jejich hlavním úkolem je střežení základny Eagle Base nedaleko Tuzly. 16 Společná česko-rakousko-slovensko- -estonská strážní rota plní úkoly v rámci mnohonárodního úkolového uskupení Sever, kterému velí rakouský brigádní generál Rudolf Striedinger. Právě jemu jsme při naší návštěvě základny položili několik otázek. Pane generále, v těchto dnech vrcholí přípravy pietního vzpomínkového aktu v Srebrenici, kde se na zajištění bezpečnosti podílejí i vojáci z velitelství Sever. Jaká je v současnosti bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině? V současné době je situace v prostoru odpovědnosti úkolového uskupení Sever celkem stabilní a klidná. Odpovídáme především za bezpečný průběh pochodu v Srebrenici, kde budeme monitorovat situaci. Důležité je uvědomit si, že v Bosně a Hercegovině se 1. října uskuteční volby. My již v těchto týdnech pociťujeme začátek předvolebního období, kdy probíhají politické diskuse, kolik stran se zúčastní voleb, a upřesňují se další organizační otázky. Bedlivě sledujeme celou situaci a jsme připraveni demonstrovat svou přítomnost a dát tak obyvatelstvu jasný signál, že v této zemi nedopustíme žádné potyčky ani připravované násilnosti. To je z našeho pohledu zcela zřejmé. Pozitivní je, že v průběhu uplynulého měsíce byla situace celkem klidná a neměli jsme žádné náznaky jakýchkoli rozepří mezi etniky. Podílíme se také na různých operacích, které jsou zaměřeny na zabavování ilegálně držených zbraní, účastníme se protipašeráckých operací v příhraničí, zabraňujeme různým ilegálním akcím. Snažíme se veškerou naší činností podporovat místní úřady. Naším hlavním úkolem je samozřejmě monitorování celkové situace v Bosně a Hercegovině. Těžiště této činnosti spočívá na vytvořených styčných a pozorovatelských týmech, které operují po celém území. Tyto týmy jsou našimi senzory a mají přehled o tom, jak se obyvatelstvo vypořádává s každodenními problémy, jako jsou nezaměstnanost, ekonomická situace a nepokoje, které se občas mohou vyskytnout. Jsem přesvědčen, že máme velmi dobré povědomí o současné situaci a myslím, že se vše ubírá správným směrem. Přesto je však nutné si uvědomit, že jde stále ještě o poválečný stav, ve kterém zde působíme, ve kterém zde žijí místní lidé. Jste velitelem mnohonárodního úkolového uskupení. Jakou máte zkušenost s mnohonárodní strážní rotou složenou z Čechů, Rakušanů, Estonců a Slováků? Je nezbytné si uvědomit, že strážní činnost není z hlediska operačního úkolu nejvíce viditelná; to ovšem neznamená, že práce strážní jednotky není důležitá. České, slovenské, eston- ské a rakouské vojáky potkáváte všude vidíte je venku u brány, můžete je zahlédnout tady na velitelství, u vchodu v takzvaném Bílém domě. Musím s uspokojením konstatovat, že úkoly plní velmi dobře. Odpovídají za naši bezpečnost zde na základně a my proto můžeme řádně pracovat, můžeme se soustředit na situaci v celé zemi. Vytvářejí na základně potřebný pocit bezpečí. A zvláště čeští vojáci si počínají velmi dobře. Jsem opravdu hrdý, že všechny země úzce spolupracují, aby odvedly dobrou práci. Velmi dobrá je také spolupráce s velitelem českého kontingentu podplukovníkem Vojtěchem Prýglem, který současně zastává jednu z funkcí zde na velitelství. Právě on jako náčelník sekce G1 pozorně sleduje operační sílu a má přehled o personálním obsazení celého úkolového uskupení. Jak hodnotíte profesionální úroveň českých vojáků, kteří působí v mnohonárodní jednotce složené z armád zemí, které zatím nemají plně profesionální armádu? V úrovni připravenosti vojáků z jednotlivých zemí nevidím žádné rozdíly. Všichni vojáci, které máme v úkolovém uskupení, jsou profesionály, i když doma jimi nejsou. Když jsou zde, plní všichni úkoly na vysoké úrovni, což vnímám velmi pozitivně zvláště nyní, kdy máme vyšší pohotovost. Mám skutečně dobrý pocit z toho,

17 že každý voják přesně zná své úkoly a povinnosti a chová se jako profesionál. Vůbec přitom nezáleží na tom, zda ve své zemi je či není profesionálním vojákem. Pane generále, dovolte závěrečnou otázku. Jaký je váš názor na budoucnost mise Althea? Situace je poháněna okolnostmi, jak zde říkáme. Nemáme představu o časovém rámci, kdy by měly síly EUFOR své poslání splnit. Právě přemýšlíme o tom, jak snížit počty jednotek nasazených v misi EUFOR a zvláště v úkolovém uskupení Sever. Zatím je vše v rovině vojenského plánování. Budeme připraveni, až politici o případném snížení rozhodnou. My proto již nyní přemýšlíme o variantách, jak tento případný úkol splnit. V současnosti je zcela evidentní, že pokud se situace nezhorší, mohlo by v příštím roce dojít ke změnám. Stav je takový, že nejvyšší velitelé předkládají návrhy politikům v Bruselu, v jakých fázích by mohlo proběhnout snížení počtů. Předpokládáme, že pokud nedojde již ke zmíněnému zhoršení, mohli bychom mít koncem tohoto roku politická rozhodnutí k dispozici. Poté budeme připraveni provést snížení naší vojenské přítomnosti podle příslušných nařízení. V tuto chvíli se samozřejmě jedná o obecné úvahy. Jednotlivé zúčastněné země budou muset rozhodnout, jaké různé kroky snižování učiní. My jsme předložili návrh, o kterém se rozhodne na politické úrovni, protože víme, že v porovnání s misemi v jiných zemích jako Kosovo, Afghánistán a Irák je v Bosně a Hercegovině situace celkem klidná a stabilní. Rozhodnutí, kam investovat lidský potenciál a finanční prostředky, závisí na výroku politických představitelů. My jsme kdykoli připraveni snížit počty. Ovšem je nutné si také uvědomit, že nelze odejít do čtyřiadvaceti hodin. Jsme zde vázáni různými smluvními vztahy, například na provoz základny, a existují i další závazky, které je nezbytné ukončit právní cestou. To vše potřebuje nějaký čas. Ale nutné přípravy jsme učinili. Fifteen years ago, on November 27, 1991, the UN Security Council adopted the Resolution 721 on establishing peacekeeping forces in the territory of former Yugoslavia to accomplish the UNPROFOR (United Nations Protection Force) mission. In April 1992, a Czechoslovak battalion, together with French and Kenyan UN peacekeeping battalions, started to operate in the Republic of Serbian Krajina, Croatia. Czech soldiers also took part in the following international missions UNCRO, IFOR and SFOR, taking place in the territory of former Yugoslavia, including to Bosnia and Herzegovina. Currently, the personnel of the Czech Armed Forces deployed to Bosnia and Herzegovina have been incorporated into EUFOR powers to participate in the Althea operation and fulfill their main mission which rests in guarding Eagle Base near Tuzla. The joint Czech-Austrian-Slovak-Estonian Guard Company operates as a part of the Multinational Task Force North led by Brigadier General Rudolf Striedinger. During our visit to the base, we were honored to ask him several questions. General, nowadays the preparation for holding the commemorative act in Srebrenica, the security of which will also be covered by soldiers of the Headquarters North, is culminating. How do you see the current security situation in Bosnia? Currently, the situation in the area of responsibility of the Multinational Task Force North is quite stabile and calm. We are primarily accountable for maintaining security during the march in Srebrenica, where we are going to monitor the situation. We also have to take into consideration the fact that Bosnia and Herzegovina is preparing for the election that takes place on October 1, Right now, we can feel the start of the pre-election period as the political discussions, for example, on the number of parties to be included on the list, are running, and other issues are being specified. We meticulously monitor the entire situation and are ready to show our presence and give the population a clear signal that we will accept neither any skirmishes nor upcoming violence. That is quite clear from our point of view. The positive aspect is that during the last months, the situation has been relatively calm and we have had no indications of major quarrels between the ethnic groups. We are also engaged in various operations aimed at confiscating illegally owned weapons, participate in anti-smuggling actions in the border areas and try to prevent from committing other illegal activities. All our activities shall support the local authorities. Of course, our main mission is to monitor the entire situation in Bosnia and Herzegovina. These activities shall be based on the established liaison and observation teams that operate throughout the whole territory. These teams are our sensors as they know how the population deals with their daily problems such as unemployment, economic situation and some unrest, which may arise. I do believe that we have been closely familiarized with the current situation and I think that everything is going in the right direction. However, we must realize that this is still a postwar situation, which we and the local people must cope with. You are a commander of a multinational task force. What is your experience with the multinational guard company consisting of Czechs, Austrians, Estonians and Slovaks? True, from the perspective of the operational mission, guarding is not a job of the highest visibility; however, it does not reduce the importance of the work done by the guard company. Czech, Slovak, Estonian and Austrian soldiers can be seen everywhere, for instance outside at the gate, here at the headquarters or at the entry to the so-called White House. I am glad to say that they do a good job. They are responsible for our security here at the base, so we can properly work and be concentrated on the situation in the whole country. They create the needed feeling of safety at the base, and especially Czech soldiers have done a good

18 Bosnia and Herzegovina Is Being Prepared for Elections work. I am really proud that all the nations are working closely together to achieve great results. We have also established a very good cooperation with LTC Vojtěch Prýgl, the Czech contingent commander, who simultaneously occupies an important position at our headquarters. He as the chief G1 attentively monitors our operational strength and gathers information on personnel occupancy of the whole Task Force. How do you rate the professional level of Czech soldiers who have been incorporated into the multinational unit consisting of nations, which has not yet established fully professional armed forces? As for the soldiers of individual countries, I do not see any differences in their level of readiness. All the troopers that we have in our Task Force are professionals, even though they do not have this status in their homelands. When they are here, all the personnel fulfill their duties at a high level, which I rate very positively, especially now, when our alert status has been raised. I am indeed satisfied about the fact that all the soldiers exactly know their tasks and duties and act as real professionals, regardless if they are professional soldiers in their countries or not. General, let me ask you the last question. What is your opinion on the future perspectives of the Althea mission? The situation is, as we call it, event driven. We have no idea of any time-frame when the EUFOR shall accomplish its mission. Right now, we are thinking of a way how to reduce our forces within EUFOR, especially in the Task Force North. For the time being, everything is running at the level of military planning. As soon as a political decision on eventual downsizing is made, we will be ready. Therefore, we are already deliberating options how to fulfill this possible task. Currently, we can clearly see that some changes can be made in the next year if the situation does not get worse. The situation is that commanders at the highest level are submitting their proposals to politicians in Brussels, by which steps the downsizing can be made. If nothing turns to worse, we expect that some political decision will be made at the end of this year. Then, in compliance with appropriate orders, we will be prepared to reduce our military personnel. Of course, we are now at the level of general ideas, and individual participating countries will have to make decision on their steps towards downsizing. We have submitted a proposal, which will be decided at the political level, as we know that the situation in Bosnia and Herzegovina, in contrast to the missions in other countries such as Kosovo, Afghanistan and Iraq, is quite stabile and calm. The decision where human potential and finance shall be invested depends on political declarations. We are ready to reduce our personnel anytime. However, politicians must realize that we are not able to leave by tomorrow. We are here bound by various contracts, for instance for running the base, but there are also other obligations that must be legally fulfilled. Everything takes a bit of time, but we have made our necessary preparations. Jan Procházka 18

19 VELVYSLANCI HUDBY Ambassadors of Music Festival vojenských hudeb v kanadském Quebeku je odborníky považován za krále všech hudebních festivalů. Letos konal již poosmé a Ústřední hudba Armády České republiky se ho účastnila vůbec poprvé. Když dvanáct velkých dechových hudeb s téměř šesti sty padesáti muzikanty vyhrávalo a defilovalo centrem Quebeku, lemovaly ulice tisícovky fandů tohoto žánru, kteří se těšili na velkou večerní show v obrovské hokejové aréně Colisée Pepsi. Tam se všechny hudby opakovaně po dva večery představily svými showprogramy. Ústřední hudba AČR nadchla dynamickým vystoupením, během kterého při hraní náročných skladeb českých hudebních skladatelů za pochodu neustále měnila sestavu. Za podpory úžasných světelných efektů předvedla vystoupení, které předčilo všechna očekávání. Diváci odměnili každou ze skladeb dlouhotrvajícím potleskem a na závěr vystoupení našich velvyslanců hudby povstali a s bouřlivými ovacemi vyprovázeli české muzikanty ze zaplněné arény NHL. Takové pocty se nedostalo žádnému jinému orchestru. Na žádost organizátorů se Ústřední hudba AČR navíc představila v centru města samostatným hodinovým promenádním koncertem a hrála na Citadele nad městem během půlhodinového střídání čestné stráže slavného 22. královského regimentu. Vyvrcholením historické cesty za oceán bylo účinkování Ústřední hudby AČR při nedělní bohoslužbě v katedrále Notre-Dame před zraky představitelů politické, armádní, společenské a kulturní reprezentace města. Přednes fragmentů Dvořákovy Novosvětské, Smetanovy Vltavy i Verdiho předehry k opeře Nabucco doslova ohromil všechny přítomné a hluboce dojal také mnohé naše krajany, kteří zavítali na bohoslužbu. Na závěr mše zazněla česká a kanadská státní hymna. The Quebec City International Festival of Military Bands in Canada is highly appreciated among all music festivals. The Festival was organized for the eighth time, but the Czech Army Central Band participated in this event for the first time. When twelve big brass bands with nearly six hundred and fifty musicians played and paraded throughout the City of Quebec, thousands of lovers of this music genre lined the streets and looked forward to a great nights show in the Coliseé Pepsi hockey arena, where all bands presented their program s show during two evenings. The Czech Army Central Band was thrilling because of its dynamic performance and while playing exacting pieces of Czech composers and marching the band continuously changed its composition. The Czech Army Central Band, highlighted with splendid light effects, gave a performance that surpassed all expectations. The audience gave a long-term and rapturous applause to every piece, and at the end of their performance, our Ambassadors of Music received standing ovations when leaving the crowded NHL arena. No other band has received such an honor. At the request of organizers, the Czech Army Central Band presented itself in the centre of the city with a separate one-hour promenade concert and played at the Citadel above the city during the Changing of the Guard of the famous 22nd Royal Regiment. The climax of this historical trip over the ocean was a performance of the Czech Army Central Band during the Sunday church service in the Notre- Dame Cathedral before the eyes of political, military, social and cultural representatives of the city. Execution of fragments of Dvořák s Symphony of the New World, Smetana s Vltava River and Verdi s Overture to Nabucco actually enthralled the audience and deeply moved many of our fellow countrymen who visited this church service. At the conclusion, the Czech and Canadian national anthems were played. Václav Kupilík 19

20 Když bylo před časem na základě doporučení Vrchního velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu rozhodnuto o výstavbě dvou páteřních radarů protivzdušné obrany kategorie FADR v České republice, vybrali odborníci stanoviště v Sokolnici a Nepolisích. A právě v Nepolisích u východočeského Chlumce nad Cidlinou v uplynulých týdnech italská společnost SELEX S.I., která vyhrála mezinárodní výběrové řízení na dodávku technologie, montovala do kopule a zázemí radaru potřebnou techniku. Radar v Nepolisích tak předběhl svého bratra v Sokolnici, který, ač měl být prvním, bude až druhý. Cílem projektu v Nepolisích a jihomoravské Sokolnici je podle Svatopluka Seneviče ze sekce vyzbrojování Ministerstva obrany České republiky splnění minimálních vojenských požadavků na radarové krytí vzdušného prostoru našeho státu v souladu s radarovým plánem velitelství SHAPE. To znamená, že Česká republika, která je součástí integrovaného systému protivzdušné obrany NATO, bude schopná prakticky nepřetržitě přispívat k zabezpečení obrany a ochrany vzdušného prostoru členských států Aliance. Zástupce velitele nepoliského Střediska radiolokačního průzkumu kapitán Aleš Pavel, který mne provedl vnitřními prostorami svého budoucího pracoviště, prozradil, že je u výstavby radaru od samého počátku. Uvnitř radaru, kde není jediné okno, kterým by pronikalo denní světlo, je pamatováno nejen na pracovní a technické místnosti, ale také na zázemí pro obsluhu. V kopuli z dvojitého laminátu jsme právě zastihli pracovníky italské společnosti, kteří dokončovali montáž ohromné deskové antény. Ta se tady začne brzy otáčet v pravidelných intervalech ve zkušebním provozu. Realizace stavební části byla ukončena v květnu 2005, uvedl kapitán Pavel a pokračoval: Předpokládáme, že Italové skončí s montáží technologie už tento měsíc, tedy v červenci, a v září dodavatel oživí systém tak, aby testy radaru byly zahájeny na začátku listopadu. Pojedeme ve zkušebním provozu a v roce 2007 bychom mohli být součástí protivzdušné obrany a ochrany členských států NATO. Všichni vojáci, kteří budou zodpovídat za provoz radaru, absolvovali odborná školení v Itálii. Kurzy v Římě byly určeny pro obsluhy dálkové řídící radarové konzoly a školení obsluh střediska se uskutečnilo ve Fusaru nedaleko Neapole, kde sídlí výrobní závod firmy SELEX S.I. To dává záruku, že všichni jsou na svou práci dobře připraveni. A Wind Ra Rad be oke

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Jsme spolehlivým partnerem

Jsme spolehlivým partnerem Náš host / Our Guest Štefan Füle velvyslanec České republiky při NATO Czech Republic Ambassador to NATO Jsme spolehlivým partnerem We Are a Reliable Partner Považuji za důležité, abychom Alianci vnímali

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více