Výroční zpráva Annual Report. Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report. Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs"

Transkript

1 Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Výroční zpráva Annual Report

2 2

3 Úvodní slovo Foreword Dear readers, Milí čtenáři, rok 2011 přinesl Asociaci pro mezinárodní otázky nové výzvy a hlavně další možnosti jejího rozvoje. Úspěšně se nám dařilo navazovat na tradici stávajících projektů, uspěli jsme ale i se zavedením projektů zcela nových. Platí, že naším cílem zůstává vyprofilování se v uznávanou výzkumnou organizaci, think tank, jehož aktivity mají zahraniční přesah. Naše Výzkumné centrum nabídlo v roce 2011 veřejnosti široké spektrum komentářů, analýz a doporučení. V souvislosti s novou Koncepcí české zahraniční politiky jsme představili její alternativní návrh, který jsme prezentovali na přednášce ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Uskutečnili jsme také v českém prostředí unikátní průzkum Trendy české zahraniční politiky, jehož výsledky si můžete prohlédnout formou vizualizací na našem webu. Na konferenční přetlak v Praze jsme zareagovali zúžením výběru témat našich veřejných akcí, jejichž intenzitu jsme snížili a naopak usilujeme o jejich vysokou expertízu a obsazení exkluzivními hosty. Příkladem tohoto směřování může být konference ke kybernetické bezpečnosti, kterou jsme se v roce 2011 začali tematicky intenzivně zabývat. Podařilo se nám také poprvé během existence naší organizace proniknout do konferenčních prostor unijního hlavního města Bruselu, kde jsme uspořádali konferenci k strategickému partnerství EU-Rusko. Kromě úspěšného Pražského studentského summitu, který jako největší projekt Asociace v roce 2011 zahájil svůj už 17. ročník, se nám daří rozvíjet i další vzdělávací projekty, které mají potenciál stát se trvalou součástí portfolia, které nabízíme. Nejvýrazněji se takto profiluje ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars, který během svého druhého ročníku mimo jiné umožnil účastníkům setkání se slavným americkým vojenským stratégem Thomasem Barnettem. V oblasti transformační spolupráce jsme rozšířili pole působnosti do porevolučního Egypta, odkud naše analytičky zpočátku přinášely čerstvé informace pro česká média. Aktuální znalost dynamického prostředí nám následně umožnila i realizaci projektů podporujících egyptskou demokratizaci a rozvoj tamější občanské společnosti. Úspěšně také pokračovaly mezinárodní projekty pro učitele, žáky a školské experty na Ukrajině a v Bělorusku a také Česko-německý program pro mladé profesionály. Na následujících stránkách vám přinášíme kompletní přehled aktivit, kterým se Asociace pro mezinárodní otázky v uplynulém roce věnovala. Rádi bychom poděkovali všem, bez kterých by naše práce nebyla možná partnerům, dárcům, kolegům, dobrovolníkům i těm, kteří naši činnost sledují a propagují na svých profilech v sociálních sítích. Těším se, že budeme mít možnost setkávat se s Vámi i v roce the year 2011 brought the Association for International Affairs new challenges and primarily further prospects for its growth. We continued working on existing projects and successfully launched new ones. Our aim to become well respected research organisation, think tank, with international scope of activities, remains the same. Our Research Center offered wide range of commentaries, analysis and recommendations to the public in With respect to the new Concept of Czech Foreign Policy we presented its alternative proposal at a lecture by the Minister of Foreign Affairs Karel Schwarzenberg. We also carried out a unique survey within the Czech environment called Trends of Czech Foreign Policy; the survey results can be viewed by visualisation on our website. As a response to the conference excess in Prague we reduced the selection of topics of our public events. While reducing their intensity we strive for their high expertise and presence of special guests. One of the examples of this course was a conference on cyber security, a topic we started to intensively look into in For the first time in our existence we managed to get in the Union Capital, Brussels where we held a conference on EU-Russia strategic partnership. Apart from the successful Prague Student Summit which is the Association s biggest project that commenced its 17 th year, we have been successful in developing other educational projects that have the potential to become permanent part of our portfolio. The most significant amongst them is ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars that enabled its 2 nd year-participants an encounter with a a famous US military strategist Thomas Barnett. In the field of transformational cooperation we have expanded our scope of authority to post-revolutionary Egypt from where our analysts initially provided news for the Czech media. Subsequently the up-to-date knowledge of the dynamic environment facilitated realisation of projects supporting the Egyptian democratisation process and development of local civil society. The international projects for teachers, students and school experts in Ukraine and Belarus as well as the Czech- German Young Professionals Program also continued fruitfully. Next pages bring complete overview of all the activities the Association for International Affairs dealt with last year. We would like to thank everybody who made our work possible our partners, donors, colleagues, volunteers and those who keep track of our work and promote it on their profiles on the social networks. I look forward to meeting with you again in Alexandra McGehee, Association for International Affairs Director Alexandra McGehee, ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky 3

4 Výzkum Nezávislý výzkum v oboru mezinárodních vztahů je klíčovou oblastí činnosti AMO. Analytici jejího Výzkumného centra vstupují do odborné diskuze prostřednictvím studií, knih i článků věnovaných aktuálním tématům a také formulací konkrétních doporučení adresovaných tvůrcům české zahraniční politiky i zástupcům evropských institucí a NATO. V polovině roku 2011 začala AMO vydávat mezinárodní recenzovaný online časopis EU External Affairs Review ( ), čímž dále posílila své thinktankové aktivity. Asociace pokračuje v pořádání veřejných i expertních akcí, které vytváří prostor pro otevřenou diskuzi o mezinárodní politice v České republice a od roku 2011 také v Bruselu. VÝZKUMNÉ PROJEKTY VYPRACOVANÉ V ROCE 2011 Trendy české zahraniční politiky Jakým způsobem uvažují o mezinárodním dění a postavení České republiky v současném světě lidé, kteří ovlivňují tvorbu zahraniční politiky? Hledání odpovědi na tuto otázku bylo hlavním cílem průzkumu Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničně politických elit, který zmapoval názory více než stovky českých politiků, diplomatů, novinářů i expertů. Tři desítky otázek pokryly široké spektrum témat od role ČR ve světě přes její bilaterální a multilaterální vztahy až po vybrané aktuální problémy. Sběr dat byl zahájen v červnu 2011 a výsledky studie byly prezentovány na konci září 2011 v Praze. Více na DALŠÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY Název projektu Islámské a sekulární politické síly v transformujících se zemích severní Afriky Muslimové v ČR a jejich vazby na muslimské organizace a nadace v EU Aktivity nových spotřebitelských zemí (Číny a Indie) na světových trzích dopady na energetickou bezpečnost EU Nový strategický přístup USA k Barmě: Implikace pro Evropskou unii a Českou republiku Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení PŘEHLED PUBLIKACÍ VYDANÝCH V ROCE 2011 Název publikace Typ Autor Předpokládaná role Indie Research Paper v mezinárodním společenství v krátkoa střednědobém výhledu Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci: koncepce pro českou zahraniční politiku Ako sa varia európské zákony I: Práva pacientov v cezhraničnej starostlivosti Non Paper Daniel Novotný, Alice Rezková (Savovová) Antonín Berdych, Ivana Karásková, Jakub Eberle, Petr Binhack, Tomáš Karásek, Václav Nekvapil, Vít Dostál a kol. (ve spolupráci s EUROPEUM) Viera Knutelská Kambodža, Thajsko a chrám zkázy Research Paper Jiří Zelenda Middle East Change Observer Týdeník Zora Hesová The Changing Security in the Maghreb Research Paper Daniel Novotný, Jan Kužvart, Alice Rezková (Savovová) a kol. Bahrain: A Proxy Battle Petra Kartalová Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a konfliktu Agenda pro českou zahraniční politiku 2011 Ukraine s European Choice and Characteristics of Ukrainian Society Turecká zahraniční politika a volby 2011: politika (ne)nulových problémů? Kniha Kniha Ivana Karásková, Jakub Kulhánek a kol. (vydavatel Fakulta sociálních věd UK) Michal Thim, Tomáš Karásek, Vít Dostál (eds.) Julia Ostanina Michal Thim EU External Affairs Review Časopis Daniel Novotný (ed.) Zahraniční politika Německa na začátku 21. století Energy Security of the V4 Countries: How Do Energy Relations Change Europe Arabské jaro: půl roku egyptské revoluce Střední Evropa a USA: opuštěná nejvěrnějším spojencem? Malaysia: Between Democracy and Authoritarianism Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničně politických elit Varšavský summit a reflexe programu Východního partnerství Perspektivy rozvoje Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti EU-Taiwan Trade Enchancement: Implications for the Czech Economy Od al-džazíry k intervenci v Libyi: koncepce zahraniční politiky Kataru Visegrad Countries in the EU: Visions and Priorities Agenda : na cestě k jednotnému energetickému trhu Od rozmazleného dítěte k úspěšnému maturantovi: současný stav a budoucnost polské evropské politiky Cesta k posílení konkurenceschopnosti ČR Evropský rozpočet po roce 2013 Kniha Kniha Research Paper Research Paper Studie Research Paper Kniha Jan Prášil, Jakub Eberle, Maria Staszkiewicz, Pavel Dvořák Petr Binhack a kol. (vydavatel Kosciuszko Institute, PL) Zora Hesová Jiří Skoupý Jiří Holík Jakub Eberle, Tomáš Karásek Vlaďka Votavová, Maria Staszkiewicz, Michal Mochťak Martin Laryš Alice Rezková (Savovová), Katarína Lokšová, Vilém Semerák Jan Kužvart Viera Knutelská Petr Binhack Vít Dostál Arnošt Marks, Marek Jetmar Jak učit o změně klimatu? Kniha Václav Kopecký, Jakub Eberle Blog AMO ( ) Na blogu Asociace pro mezinárodní otázky bylo během roku 2011 zveřejněno 47 komentářů analytiků a spolupracovníků Výzkumného centra. Ti dále publikovali nebo vystupovali také v těchto médiích: Český rozhlas, Česká televize, EurActiv.cz, E15, Hospodárské noviny (SK), Lidové noviny, Mezinárodní politika, Natoaktual.cz, New Atlanticist (US) a další. 4

5 KONFERENCE, KULATÉ STOLY A PŘEDNÁŠKY (VÝBĚR) Priority české zahraniční politiky pro rok leden 2011, CERGE-EI, Praha Přednáška Na začátku roku 2011 uspořádala Asociace přednášku ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, po jejímž skončení představila alternativní návrh Koncepce české zahraniční politiky pro léta Text nazvaný Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci ( amo.cz/publikace/transformace-bezpecnost-a-prosperitav-multilateralnim-ramci-koncepce-pro-ceskou-zahranicnipolitiku html ) si kladl za cíl rozpoutat odbornou diskusi o podobě oficiální Koncepce připravované na MZV ČR a o žádoucím směřování české zahraniční politiky v následujících letech. Video ( https://vimeo.com/ ) z akce je k dispozici na profilu AMO na serveru Vimeo. K tématu se AMO vrátila ještě po zveřejnění Koncepce v srpnu 2011 komentářem Budoucnost české zahraniční politiky: Koncepce bez vize? ( cz/publikace/budoucnost-ceske-zahranicni-politiky-koncepcebez-vize.html ) Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? 3. květen 2011, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha Mezinárodní kulatý stůl Kulatý stůl konající se pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Nečase navazoval na konferenci AMO Prague Transatlantic Talks 2009 NATO at Sixty. V roce 2011 se účastníci ze Spojených států, Velké Británie, Belgie, Německa, Izraele i ČR zabývali jednou z hlavních bezpečnostních otázek současnosti, a to způsobem zajištění kvalitní obrany v době stále silnějších rozpočtových omezení. Důraz tak byl kladen na zefektivnění výdajů, sdílení zdrojů a informací o dodávkách a racionalizaci investic. Diskutovány byly také dopady reforem na obranné politiky a armády států NATO a možnosti spolupráce se státy mimo Severoatlantickou alianci. Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU květen 2011, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha Expertní seminář Cílem akce bylo nalezení odpovědi na otázku jak zefektivnit nastavení a řízení veřejných výdajů a souvisejících procesů v oblasti aplikovaného výzkumu a podpory inovací. Odborníci byli seznámeni s principy, výhodami i nevýhodami strategie řízení vědy a výzkumu v Německu jakožto v zemi, která je největším hospodářským partnerem České republiky. Výstupem semináře bylo vydání knihy Cesta k posílení konkurenceschopnosti ČR: Evropský rozpočet po roce ( cesta-k-posileni-konkurenceschopnosti-cr---evropsky-rozpocetpo-roce-2013.html ) Booming Asia and the EU after the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? 3. červen 2011, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha Mezinárodní konference Konference uzavírající první polovinu roku 2011 se zabývala vzájemnou souvislostí mezi ekonomickou silou Evropské unie a jejími schopnostmi prosazovat své geopolitické zájmy v rámci mezinárodního společenství. Příspěvky řečníků byly zaměřeny na ekonomické, bezpečnostní a politické dopady doznívající ekonomické krize ve světě, rostoucí konkurenci asijských ekonomik a vliv integračních procesů v jihovýchodní Asii na EU. Zhodnoceny byly také efektivita jednotné evropské strategie při průniku na asijské trhy a následky ekonomickodiplomatické ofenzivy asijských zemí, zejména Číny, ve východní a jihovýchodní Evropě. EU Russia: Prospects for a Strategic Partnership 22. listopad 2011, Stálé zastoupení ČR při EU, Brusel Mezinárodní konference Konference završila cyklus akcí věnujících se tématu spolupráce Evropské unie a Ruska. Tentokrát se hosté z řad policy makers, diplomatů, byznysmenů, akademiků i nevládního sektoru z Ruské federace i EU zaměřili na formulaci konkrétních kroků, které by měly vést k dosažení trvalejšího a smysluplnějšího partnerství. Pozornost byla upřena nejen na ekonomiku a politický dialog, ale i institucionální rovinu a řídící mechanismy vzájemné spolupráce. Jednalo se o historicky první konferenci, kterou AMO pořádala v Bruselu. Confronting Cyberterrorism: Tackling Political Aspects of Cybersecurity prosinec 2011, Evropský dům, Praha Mezinárodní kulatý stůl a expertní workshopy Kulatý stůl ukončující rok 2011 reagoval na celosvětově stále důležitější otázku obrany proti kybernetickému terorismu. Cílem akce bylo propojit odborníky z různých oblastí expertízy, včetně IT specialistů, právníků, politiků, bezpečnostních expertů a zástupců akademické sféry i byznysu, a vytvořit tak intersdisciplinární fórum, v jehož rámci bude možné identifikovat problémy spojené s procesem rozhodování při reakci na politicky motivovaný kybernetický útok. Po úvodním kulatém stolu následovaly expertní workshopy, při kterých účastníci prošli tréninkem zaměřeným na zlepšení jejich praktických znalostí a dovedností. 5

6 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH V ROCE 2011 Název akce Typ Datum Priority české zahraniční politiky pro rok 2011 Přednáška 17. leden The European Union and Russia at the Crossroads: Quest for a New and More Qualitative Partnership Expertní seminář 25. únor Defense Acquisition in a Time of Budgetary Austerity: Risks and Opportunities What s the Future of International Aid? Czech-Malaysian Relations at 40: Forging Stronger Ties in the Era of EU-ASEAN Regionalism Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? Inter-Korean Relations: Prospects for Peaceful Resolution? Expertní kulatý stůl Přednáška (cyklus Kapucsinski Lectures) Seminář Kulatý stůl Přednáška 28. únor 5. duben 2. květen 3. květen 16. květen Islam, Gender, and Democratization in Indonesia Seminář 24. květen Konkurenceschopnost České republiky ve světle Expertní seminář 30. květen nového finančního rámce EU Booming Asia and the EU After the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? Konference 3. červen Nová evropská politika sousedství Panelová diskuze 3. červen The Maghreb in the Wake of the Arab Spring : Konference 15. červen Strategic Implications for Europe České NGO v Egyptě: perspektivy demokratizace Seminář 15. září Trendy české zahraniční politiky Prezentace 27. září Budoucnost Krymu Panelová diskuze 12. říjen The Year of the New Presidencies: The Visegrad Countries in the EU Konference 25. říjen Média a politické změny v Egyptě Seminář 26. říjen The European Union and Russia: Konference 22. listopad Prospects for a Strategic Partnership The Security Challenges in the Foreign Policy of Armenia Přednáška 22. listopad Safe and Secure Nuclear Energy Kulatý stůl 25. listopad Confronting Cyberterrorism:Tackling Political Aspects of Cybersecurity Kulatý stůl a expertní workshopy prosinec Grand Strategy in an Uncertain World Přednáška 16. prosinec Research The crucial activity of AMO is its independent research in the field of international relations. Its Research Center s analysts enter the professional discourse through their studies, books and articles dedicated to current topics and formulations of concrete recommendations addressed to the Czech foreign policy decision makers and representatives of the European institutions and NATO. In mid-2011 AMO published internationally refereed online journal EU External Affairs Review ( ), which has further strengthened its think-tank activities. The Association carries on organisation of public and expert events creating a platform for open discussions on international politics in the Czech Republic and since 2011 also in Brussels. RESEARCH PROJECTS ELABORATED IN 2011 Trends of Czech Foreign Policy What is the perception of international affairs and the Czech Republic s position in global politics among those who directly influence the formulation and implementation of foreign policy? Striving to provide an answer to this question was the principal aim of the Trends of Czech Foreign Policy: Study of Foreign-Policy Elites that mapped the views of more than a hundred Czech politicians, diplomats, journalists and experts. The questions covered a wide range of topics, including the Czech Republic s role in the world, its bilateral and multilateral relations as well as current international issues. Data collection commenced in June 2011 and the research outcome was presented at the end of September 2011 in Prague. More on OTHER RESEARCH PROJECTS Name of the project Islamic and Secular Political Force in Transformation of Northern African Countries Muslims in the Czech Republic and their Connection to Muslim Organisations and Foundations in EU Activities of the New Consumers Countries (China and India) on the Global Market Impact on Energy Security in EU New US Strategy Approach to Myanmar (Burma): Implication for European Union and the Czech Republic Visa Policy of the Czech Republic and the European Union towards the Eastern Partnership Countries and the Ways of its Improvement 6

7 OVERVIEW OF PUBLICATIONS IN 2011 Name of the publication Type Author Anticipated Role of India in International Community in Short- and Medium-term Perspective Transformation, Security and Prosperity in Multilateral Framework: Concept for Czech Foreign Policy How European Laws Are Prepared I: Rights of Patients in Cross-border Care Research Paper Non Paper Daniel Novotný, Alice Rezková (Savovová) Antonín Berdych, Ivana Karásková, Jakub Eberle, Petr Binhack, Tomáš Karásek, Václav Nekvapil, Vít Dostál et al. (in cooperation with EUROPEUM) Viera Knutelská Cambodia, Thailand and Temple of Doom Research Paper Jiří Zelenda Middle East Change Observer Weekly Magazine Zora Hesová The Changing Security in the Maghreb Research Paper Daniel Novotný, Jan Kužvart, Alice Rezková (Savovová) et al. Bahrain: A Proxy Battle Petra Kartalová Russia-China Relations and EU: Potential of Cooperation and Conflict Book Ivana Karásková, Jakub Kulhánek et al. (published by Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague) Agenda for Czech Foreign Policy 2011 Book Michal Thim, Tomáš Karásek, Vít Dostál (eds.) Ukraine s European Choice and Characteristics of Ukrainian Society Julia Ostanina Turkish Foreign Policy and Elections 2011: Politics of (no) zero Problems? Michal Thim EU External Affairs Review Journal Daniel Novotný (ed.) Germany s Foreign Policy at the Beginning of the 21 st century Energy Security of the V4 Countries: How Do Energy Relations Change Europe Book Book Arab Spring: Half Year of Egyptian Revolution Research Paper Zora Hesová Central Europe and the USA: Abandoned by the Biggest Ally? Jiří Skoupý Malaysia: Between Democracy and Authoritarianism Trends of Czech Foreign Policy: Study of Foreign-Policy Elites Warsaw Summit and Reflection of Eastern Partnership Program Prospects for the Development of Collective Security Treaty Organisation EU-Taiwan Trade Enhancement: Implications for the Czech Economy From Al-Jazeera to Intervention in Libya: Concept of Foreign Policy in Qatar Visegrad Countries in the EU: Visions and Priorities Agenda : On the Way to United Energy Market From a Spoiled Child to a Successful Graduate: Current Situation and Future of Polish European Policy The Way to Strengthen the Competitiveness of the Czech Republic European Budget after 2013 Research Paper Research Paper Research Paper Book Jan Prášil, Jakub Eberle, Maria Staszkiewicz, Pavel Dvořák Petr Binhack et al. (published by Kosciuszko Institute, PL) Jiří Holík Jakub Eberle, Tomáš Karásek Vlaďka Votavová, Maria Staszkiewicz, Michal Mochťak Martin Laryš Alice Rezková (Savovová), Katarína Lokšová, Vilém Semerák Jan Kužvart Viera Knutelská Petr Binhack Vít Dostál Arnošt Marks, Marek Jetmar How to Teach about Climate Change? Book Václav Kopecký, Jakub Eberle CONFERENCES, ROUNDTABLES AND LECTURES (SELECTION) Priorities of Czech Foreign Policy for 2011 January 17, 2011, CERGE-EI, Prague Lecture At the beginning of 2011 the Association held a lecture by the Minister of Foreign Affairs Karel Schwarzenberg. After that the Association presented its alternative proposal to the Concept of Czech Foreign Policy for the years The text titled Transformation, Security and Prosperity in Multilateral Framework aimed to launch professional debate on the official Concept prepared by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and on the desired direction of Czech foreign policy in the coming years. Video ( https://vimeo.com/ ) from the event is available on AMO profile on the Vimeo server. AMO returned to this topic after publishing of the Concept in August 2011 with its commentary Future of Czech Foreign Policy: Concept without a Vision? Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? May 3, 2011, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Prague International roundtable The roundtable held under the auspices of the Czech Prime Minister Petr Nečas was a follow up event of the AMO conference Prague Transatlantic Talks 2009 NATO at Sixty. In 2011 participants from the USA, the UK, Belgium, Germany, Israel and the Czech Republic examined one of the major current security issues, i.e. ensuring high quality defence in the period of budgetary austerity. Increase in efficiency, sharing sources and information on supplies and rationalisation of investments were emphasised. The impact of defence policy reforms on defence policies and armies of NATO member states and possibilities of cooperation with non-member states were discussed. The Czech Republic Competitiveness on Account of the New EU Fiscal Framework May 30, 2011, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Prague Expert seminar The objective of the event was to find an answer to the question how to increase the efficiency of settings and control of public expenses and related processes in the area of applied research and innovation support. The experts were familiarised with principles, advantages and disadvantages of science and research management strategies in Germany which is the largest economic partner of the Czech Republic. The outcome of the seminar was a book The Way to Strengthen the Competitiveness of the Czech Republic: European Budget after Blog AMO ( ) Czech only During 2011the Association for International Affairs posted 47 comments of analysts and Research Center collaborators on its blog. They also publish or appear in the following media: Český rozhlas, Česká televize, EurActiv.cz, E15, Hospodárské noviny (SK), Lidové noviny, Mezinárodní politika, Natoaktual.cz, New Atlanticist (US), and others. 7

8 Booming Asia and the EU after the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? June 3, 2011, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Prague International Conference The conference closing the first half of 2011 focused on connection between the European Union s economic power and its abilities to enforce its geopolitical interests with the international community. The speeches were concentrated on economic, security and political impacts of the lingering world economic crisis, the growing competitiveness of Asian economies and the influence of integration processes in Southeast Asia on the EU. The effectiveness of strategy in entering the Asian markets and consequences of economic and diplomatic offensive of the Asian countries, primarily China, in East and Southeast Europe were evaluated. EU Russia: Prospects for a Strategic Partnership November 22, 2011, Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union, Brussels International Conference The conference completed the cycle of events dedicated to EU-Russia cooperation. This time the policy makers, diplomats, businessmen, lecturers and representatives of non-governmental sector from the Russian Federation and EU focused on exploring concrete steps leading to more stable and meaningful partnership. Not only the economic and political dialogue but also the institutional level and steering mechanism of mutual cooperation were discussed. It was the first conference that AMO held in Brussels. Confronting Cyberterrorism: Tackling Political Aspects of Cybersecurity December 6 7, 2011, European House, Prague International roundtable and expert workshops Roundtable concluding the year 2011 responded to the increasingly more important global issue of defence against the cyberterrorism. The objective of the event was to bring together guests from various fields of expertise, such as IT specialists, lawyers, politicians, security experts and representatives of academia and business thus creating an interdisciplinary forum allowing identification of issues connected to the process of decision making in reaction to politically motivated cyber-attack. After the opening roundtable series of expert workshops followed where the participants received training aimed at improving their practical knowledge and skills. OVERVIEW OF EVENTS IN 2011 Name of the event Type Date Priorities of Czech Foreign Policy for 2011 Lecture January 17 The European Union and Russia at the Crossroads: Quest for a New and More Qualitative Partnership Expert seminar February 25 Defence Acquisition in a Time of Budgetary Austerity: Risks and Opportunities What s the Future of International Aid? Czech-Malaysian Relations at 40: Forging Stronger Ties in the Era of EU-ASEAN Regionalism Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? Inter-Korean Relations: Prospects for Peaceful Resolution? Expert roundtable February 28 Lecture (Kapucsinski Lectures cycle) April 5 Seminar May 2 Roundtable May 3 Lecture May 16 Islam, Gender, and Democratisation in Indonesia Seminar May 24 The Czech Republic Competitiveness on Account Expert seminar May 30 of the New EU Fiscal Framework Booming Asia and the EU After the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? Conference June 3 New European Neighbourhood Policy Panel discussion June 3 The Maghreb in the Wake of the Arab Spring : Conference June 15 Strategic Implications for Europe Czech NGOs in Egypt: Perspectives of Democracy Seminar September 15 Trends of Czech Foreign Policy Presentation September 27 The Future of Crimea Panel discussion October 12 The Year of the New Presidencies: The Visegrad Countries in the EU Conference October 25 Media and Political Changes in Egypt Seminar October 26 The European Union and Russia: Conference November 22 Prospects for a Strategic Partnership The Security Challenges in the Foreign Policy of Armenia Lecture November 22 Safe and Secure Nuclear Energy Roundtable November 25 Confronting Cyber Terrorism: Tackling Political Aspects of Cyber Security Roundtable and expert workshops December 6 7 Grand Strategy in an Uncertain World Lecture December 16 8

9 Vzdělávání ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars září 2011 leden 2012 CERGE-EI, Praha V zimním semestru akademického roku 2011/2012 proběhl druhý ročník programu ALYAS, který je určen studentům magisterských a doktorských cyklů a mladým výzkumníkům se zájmem o Asii. Účastníci měli možnost setkat se s velvyslanci asijských zemí a předními českými i zahraničními odborníky a diskutovat s nimi v neformálním, ale odborném, prostředí aktuální bezpečnostní a politické otázky asijsko-pacifického regionu. Více na Facebooku ( Lectures-for-Young-Asia-Scholars-ALYAS/ ). SEZNAM PŘEDNÁŠEK ALYAS 2011/12 Vzdělávání je nejstarším pilířem činnosti Asociace. V roce 2011 se pokračovalo v trendu rozšiřování spektra vzdělávacích aktivit AMO, včetně expanze do regionů, ale také v systematickém zdokonalování tradičního Pražského studentského summitu. Projekty byly zaměřeny nejen na středoškolské a vysokoškolské studenty, ale i na jejich pedagogy, další cílovou skupinou se od roku 2011 stali dobrovolníci ze zahraničí. Důraz je kladen na inovativní přístup a metody neformálního vzdělávání. Prostřednictvím nového programu pro juniorní analytiky usiluje AMO o větší propojení svých vzdělávacích a výzkumných aktivit. Pražský studentský summit září 2010 březen 2011 VŠE Praha, Hotel Ambassador Zlatá Husa, Kongresové centrum Praha Pražský studentský summit (PSS) je největším vzdělávacím projektem v oblasti mezinárodních vztahů ve střední Evropě. V akademickém roce 2010/2011 se uskutečnil již jeho XVI. ročník. Základní idea PSS spočívá v simulaci tří klíčových mezinárodních organizací: Spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie více než třemi sty studentů z celé České republiky. Cílem projektu je odborně informovaný, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, odpovědně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat. Díky důrazu na alternativní vzdělávací metody představuje PSS vhodný doplněk výuky na středních a vysokých školách, protože se soustředí na aspekty rozvoje osobnosti, které bývají českým vzdělávacím systémem opomíjeny. Záštitu nad XVI. ročníkem PSS převzal ministr zahraničních věcí ČR, Karel Schwarzenberg, závěrečná konference byla potom zaštítěna primátorem hlavního města Prahy, Bohuslavem Svobodou. Hlavní vzdělávací přínos PSS spočívá v pěti workshopech. Studenti se v jejich průběhu seznamovali s jednotlivými odbornými tématy, pronikali do umění vyjednávání, hledali první společné kompromisy, učili se diskutovat, zaujímat postoje a formulovat svá stanoviska před svými vrstevníky. Nedílnou součástí workshopů byly přednášky zajímavých hostů a interaktivní činnosti rozvíjející hravou formou schopnosti studentů. Završením několikaměsíční přípravné fáze projektu byla závěrečná konference, jejíž slavnostní zahájení proběhlo v prostorách Hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze za přítomnosti hostů z řad partnerů, diplomatů, politiků a za zvýšené pozornosti médií. V následujících dnech se účastníci PSS věnovali debatám o nejvýznamnějších globálních otázkách. Hlavními tématy byly například rozvojová pomoc, dluhová krize, aktuální situace v Libyi a Afghánistánu a fiktivní krize na Korejském poloostrově. Od září 2011 probíhal XVII. ročník PSS. Více na nebo na Facebooku ( ). Přednášející Téma Instituce Klimeš, Ondřej Etnické menšiny a separatismus Univerzita Karlova v Praze v Ujgurské AO Sin-ťiang v Číně Bumbálek, Cyril Kunikata, Toshio Současná situace v Afghánistánu a Pákistánu Japonská energetická bezpečnost po Fukušimě Ministerstvo zahraničních věcí ČR Velvyslanec Japonska v ČR Ashok, Venkatesan Indická strategie v Asii Velvyslanec Indie v ČR Pearce, Ruth Australská bezpečnostní strategie Velvyslankyně Austrálie v Polsku v Asii Barnett, Thomas Růst Asie v globalizovaném světě Wikistrat, USA Holslag, Jonathan Čínská zahraniční politika Brussels Institute for Contemporary China Studies, Belgie Wye, Roderick Současné vztahy Čína-Tchajwan a analýza lednových voleb na ostrově Chatham House, Velká Británie Schult Nordholt, Leo Stav a budoucnost evropskoasijských vztahů a současný vývoj v Barmě Jak učit o klimatických změnách duben prosinec 2011 Praha Evropská služba vnější akce, Belgie Cílem projektu bylo zmapovat současný stav výuky o klimatických změnách na českých čtyřletých gymnáziích a po konzultacích s odborníky a zářijovém workshopu s experty v oblasti klimatické změny a zástupci neziskového i soukromého sektoru připravit materiály, které by měly pedagogům i studentům přispět k usnadnění a zkvalitnění výuky. Výstupem se tak stala kniha Jak učit o změně klimatu ( ), která shrnuje hlavní fakta o klimatické změně, nezaujatě představuje sporné body veřejné debaty, uvádí čtenáře do environmentálního a politického rámce problematiky a v neposlední řadě pomáhá pedagogům s přípravou výuky. 9

10 Regionální workshopy simulace jednání evropských institucí leden prosinec 2011 Kladno, Plzeň, Brno, Ostrava, Stěžery u Hradce Králové, Ústí nad Labem, Zlín V průběhu roku 2011 proběhlo 7 workshopů, které představovaly pro středoškoláky příležitost seznámit se blíže s fungováním institucí EU a jejich legislativních procesů formou zážitkového učení. Studenti v rolích europoslanců, ministrů členských států nebo zástupců Evropské komise simulovali jednání Evropského parlamentu i Rady EU a jejich vzájemné vyjednávání (tzv. trialog). Každý workshop byl zaměřen na specifické téma, které bylo ilustrováno relevantním návrhem evropské legislativy nebo komunikačním dokumentem Komise, o němž se v Bruselu právě jednalo. Program juniorních analytiků září 2011 červen 2012 Praha V průběhu akademického roku 2011/2012 byl spuštěn pilotní ročník programu juniorních analytiků, který nabízí vysokoškolským studentům příležitost získat praktické zkušenosti s výzkumnou, publikační a organizační prací ve Výzkumném centru AMO. Pozice juniorního analytika spočívá v úzké spolupráci s jedním ze členů současného týmu analytiků AMO. Program také nabízí účastníkům sérii čtyř workshopů zaměřených na metodologické školení, vystupování v médiích, specifika psaní pro think-tanky a budoucí uplatnění v oboru. Evropská dobrovolná služba květen říjen 2011 Praha V roce 2010 získala Asociace od Evropské komise akreditaci k vysílání i přijímání dobrovolníků v rámci Evropské dobrovolné služby. V roce 2011 na projektu s názvem Raising European Awareness through Participation in Education and Research Activities, jehož cílem je prohloubit evropské občanství, podpořit aktivní účast mladých lidí a přispět ke kulturní rozmanitosti ve společnosti, participovaly dobrovolnice z Polska a Rumunska. Asociace v létě 2011 již po desáté spolupořádala Visegrádskou letní školu v polském Krakově. Education Education is the oldest pillar of Association s activities. In 2011 the trend of expanding the spectrum of AMO educational activities continued, including the expansion to the Czech regions and systematic improvement of the traditional Prague Student Summit. The projects were targeted not only at secondary and university students but also at their teachers; since 2011 foreign volunteers have become another target group. Emphasis is laid on innovative approaches and alternative educational methods. Through the new program for junior analysts AMO endeavours to interlink its educational and research activities. Prague Student Summit September 2010 March 2011 University of Economics in Prague, Ambassador Hotel Zlatá Husa, Congress Centre Prague Prague Student Summit (PSS) is the largest educational project in the field of international relations in the Central Europe. In the academic year 2010/2011 it held its XVI season. The key idea of the PSS is to simulate the negotiations of the three most important international organisations: UN, NATO and the EU. More than 300 hundred students from all over the Czech Republic act as real representatives of the respective countries and as such try to solve current issues in international affairs. The objective of the project is to prepare professionally informed, self-confident, attentive and at the same time modest individual who is not only interested in the world that surrounds him, but is also able to listen to the others, think and act independently, argue clearly and factually for his case and who swiftly responds to new challenges. For its emphasis on alternative educational methods, the project represents a suitable complement to the education provided by secondary schools and universities it focuses on those aspects of personal development that are often neglected by the Czech educational system. The XVI Season of the PSS was under the auspices of the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Karel Schwarzenberg; the final conference was under the auspices of Mayor of Prague Bohuslav Svoboda. The PSS s main educational contribution lies in 5 workshops. Students got acquainted with specialised topics, they gained an insight into the art of negotiation, sought their first common compromises, learned to conribute into a discussion, adopt a stance and articulate their viewpoint in front of the peer. The integral parts of the workshops were lectures by interesting guests and interactive activities developing students skills in a playful way. The closing conference summarized the preparatory stage of the project. It took place in ceremonial premises of Ambassador Hotel with the presence of AMO s partners, diplomats and politicians and with the increased media attention. The following days were dedicated to debates on the most fundamental global issues. Amongst the main topics there were development aid, debt crisis, current situation in Libya and Afghanistan and fictive crisis at the Korean peninsula. The XVII season of the PSS started in September More on or on Facebook ( ). 10

11 ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars September 2011 January 2012 CERGE-EI, Prague In the winter semester of the academic year 2011/2012 the second year of ALYAS program designated for Master students, Ph.D. candidates and young professionals with an interest in Asia affairs was held. The participants had a chance to meet ambassadors of Asian countries and discuss current security and political issues of the Asian-Pacific region with the leading Czech and foreign experts in an informal but professional environment. Follow us on Facebook ( pages/amo-lectures-for-young-asia-scholars-alyas/ ). THE LIST OF ALYAS LECTURES 2011/12 Speaker Topic Institution Klimeš, Ondřej Chinese Ethnic Minorities and Charles University in Prague Separatism in Xinjiang Bumbálek, Cyril Kunikata, Toshio Current Situation in Afghanistan and Pakistan Japanese Energy Security after Fukushima The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic The Ambassador of Japan in the Czech Republic Ashok, Venkatesan India s Strategy in Asia The Ambassador of India to the Czech Republic Pearce, Ruth Australia s Security Strategy in Asia Pacific Ambassador of Australia to Poland Barnett, Thomas Rise of Asia in a Globalized World Wikistrat, USA Holslag, Jonathan Chinese Foreign Policy Brussels Institute for Contemporary China Studies, Belgium Wye, Roderick Current Cross-strait Relations and Analysis of The Presidential Elections in Taiwan Chatham House, UK Schult Nordholt, Leo State and Prospects of EU-Asia Relations and Current Situation in Burma/Myanmar. How to Teach about Climate Change April December 2011 Prague European External Action Service, Belgium The objective of the project was to map current state of education on climate changes at Czech four-year secondary schools. After consultations and workshop with experts in the field of climate change and non-profit and private sector representatives we prepared material that should facilitate and enhance the learning process for both the teachers and the students. The outcome of the project was a book titled How to Teach about Climate Change that comprises the main facts about climate change, introduces controversial points in an unbiased way, presents the environmental and political framework of the issue and last but not least helps teachers with the educational methodology. Regional Workshops Simulation of Negotiations of EU Institutions January December 2011 Kladno, Plzeň, Brno, Ostrava, Stěžery u Hradce Králové, Ústí nad Labem, Zlín Seven workshops organized during 2011 provided secondary school students with the opportunity to better understand the workings and legislative processes of the EU institutions. Students took roles of MEPs, ministers of the member states or European Commission representatives and thus simulated talks of the European Parliament and the Council of the European Union and their mutual negotiation. Each workshop focused on a specific topic illustrated with relevant proposal of European legislation or communication documents of the Council that were just being discussed in Brussels. Program of Junior Analysts September 2011 June 2012 Prague During the academic year 2011/2012 the pilot year of the Program of Junior Analysts offering university students an opportunity to obtain practical experience with research, publishing and organisational work in AMO Research Center was launched. The junior analyst position lies in close cooperation with one of the current AMO analyst team member. The program also offers participants series of four workshops oriented on methodological training, media performance, particularities of writing for think-tanks and future employment within the field. European Voluntary Service May October 2011 Prague In 2010 the Association was granted accreditation by the European Commission for sending and hosting volunteers within the European Voluntary Service. In 2011 volunteers from Poland and Romania participated in the project called Raising European Awareness through Participation in Education and Research Activities which strives to deepen European citizenship, support participation of young people and contribute to cultural diversity in society. In summer 2011 the Association co-organized Visegrad Summer School in Krakow, Poland for the tenth time. 11

12 Mezinárodní projekty Třetím pilířem aktivit Asociace jsou mezinárodní projekty. Odrazem dlouhodobého úsilí o co nejlepší vztahy mezi občany České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy jsou programy podporující rozvoj občanské společnosti v Bělorusku a na Ukrajině, a to konkrétně důrazem na vzdělávání středoškolských učitelů a novinářů. Od roku 2011 spustila AMO také projekty transformační spolupráce v porevolučním Egyptě, kde se cílovou skupinou stali pracovníci nevládních organizací a nezávislí novináři. BĚLORUSKO Občanská alternativa pro běloruské školy leden prosinec 2011 Minsk, Nymburk, Praha Už od roku 2006 Asociace realizuje v Bělorusku projekt zaměřený na vzdělávání učitelů. V roce 2011 se aktivity zaměřovaly na povzbuzení občanské angažovanosti středoškolských učitelů a jejich žáků pomocí interaktivních metod výuky občanské výchovy a dějepisu a rozvoje kritického myšlení. Čeští experti v Bělorusku realizovali semináře v oblastních Institutech zvyšování kvalifikace, kde se snažili přístupnou formou seznámit běloruské učitele s aktuálními trendy ve výuce dějepisu v České republice. Již tradičně AMO podpořila iniciativy učitelů, kteří připravují alternativní soutěže pro své žáky. Pokračovala také příprava implementace soutěže Já, občan do Běloruska, přičemž proběhlo první pilotní kolo tohoto projektu. Ve spolupráci s Klubem evropských učitelů se uskutečnil další ročník vědomostní soutěže pro žáky Co vím o Evropě, tentokrát zaměřený na reálie zemí Visegrádské skupiny. Prvního kola se zúčastnilo 24 škol z celého Běloruska. Finále čtyř nejlepších se uskutečnilo ve Vilniusu. Asociace v Bělorusku opět podpořila Centrum pro vzdělávání učitelů, které pořádá semináře a letní školu, vede tréninky a poskytuje učitelům nejen metodické pomůcky pro výuku, ale i profesionální poradenství. Transfer of Visegrad Countries Experience in the Education System Reform leden prosinec 2011 Minsk, Vitebsk, Homel, Mohylev, Brest, Grodno Ve spolupráci s polským a slovenským partnerem pokračovala Asociace v realizaci projektu zaměřeného na předávání zkušeností s průběhem transformace školství zemí Visegrádské skupiny běloruským učitelům a také expertům v oblasti vzdělávání ze státní sféry i neziskového sektoru. Uskutečnění cílů projektu bylo v roce 2011 limitováno represemi běloruské občanské společnosti, které následovaly po prezidentských volbách z prosince V říjnu 2011 byly realizovány 4 semináře v Institutech zvyšování kvalifikace v Minsku, Vitebsku, Mohylevu a Homelu určené pro 120 učitelů z malých měst a vesnic. Semináře byly zaměřeny na přiblížení českého vzdělávacího systému a využití nových přístupů a multimédií ve výuce. Vlivem zapojení Institutů, které mají stabilní strukturu a působí kontinuálně, bylo garantováno rozšíření výstupů projektu i po skončení seminářů. UKRAJINA Občanská alternativa pro školy východní Ukrajiny leden prosinec 2011 Jalta, Sevastopol, Simferopol, Krasnoperekopsk, Praha, Nymburk, Karlovy Vary Asociace dlouhodobě realizovala projekty v oblasti východní Ukrajiny Charkovské, Luhaňské a Doněcké oblasti. Tato etapa byla završena vydáním metodologické příručky, která byla doporučena ukrajinským Ministerstvem školství, a uspořádáním celoukrajinské pedagogické konference na téma občanské vzdělávání. V roce 2011 začala AMO soustředit své projektové aktivity na oblast Autonomní republiky Krym a věnovat se zde problematice multikulturního vzdělávání. K cílům projektu patřilo seznámení krymských středoškolských pedagogů s českými zkušenostmi s využíváním interaktivních metod ve výuce a jejich povzbuzení k dalšímu vzdělávání. Na jaře 2011 byla pro krymské a východoukrajinské učitele vypsána soutěž o nejlepší scénář průběhu vyučovací hodiny tematicky se zabývající multikulturní výchovou. Aktivní ukrajinští učitelé měli dvakrát možnost navštívit Českou republiku. První cesta se uskutečnila ve spolupráci s ukrajinskou nevládní organizací Nová doba a byla zaměřena na organizaci soutěže Já, občan. Druhá cesta byla věnována problematice transformace českého školství, otázkám fungování vzdělávací soustavy a kurikulární reformě. V říjnu 2011 byly za podpory Krymského ministerstva školství realizovány v Jaltě, Sevastopolu, Krasnoperekopsku a Simferopolu čtyři semináře věnující se multikulturnímu vzdělávání. Na seminářích vystoupili přednášející z brněnské Masarykovy a olomoucké Palackého univerzity. Semináře byly doplněny i praktickými workshopy a ukázkami vyučovacích hodin, účastníci měli také možnost získat na místě řadu praktických výukových materiálů. Seminářů se zúčastnilo 140 učitelů a pracovníků Institutů zvyšování kvalifikace. 12

13 EGYPT Zkušenosti ČR z demokratické transformace červenec srpen 2011 Káhira, Mahalla Pilotní projekt Asociace v Egyptě byl určen egyptským novinářům, aktivistům, politickým činitelům a pracovníkům nevládních organizací. V jeho rámci byly uspořádány semináře o české transformační zkušenosti v oblastech politiky, občanské společnosti a médií, během nichž se čeští experti pokusili co nejlépe popsat změny, jaké se ve střední a východní Evropě na konci 80. let 20. století odehrály, a poukázat na nedostatky demokratizačního procesu, ze kterých je možné se poučit. Volební zpravodajství říjen 2011 Praha Česko-německý program pro mladé profesionály listopad 2011 červen 2012 Praha, Frankfurt nad Mohanem, Brno, Berlín Čtvrtý ročník projektu, který v roce 2008 zaštítili prezidenti Václav Havel a Roman Herzog, nesl podtitul Managing the Unpredictable: The Future of Work and Education. Účastníci se zkušenostmi z politiky, státní správy, samosprávy, byznysu, médií nebo nevládních organizací se během 4 workshopů pokoušeli najít odpovědi na otázky jako: Jak budou naše pracovní místa a vzdělávací instituce vypadat v následujících desetiletích? Jaký vliv budou mít moderní technologie na náš život? Jsou evropské vzdělávací systémy konkurenceschopné na světovém trhu práce? Jak firmy podporují potenciál mladých, který budou později potřebovat? Cílem projektu je vytvoření společné platformy pro další rozvoj česko-německých vztahů. Více na V kontextu blížících se prvních porevolučních voleb v Egyptě realizovala Asociace projekt zaměřený na školení 10 nezávislých egyptských žurnalistů ve volebním zpravodajství. Pětidenní školení se zaměřilo jak na obecnější témata, například roli médií v demokratizačním procesu nebo otázku samotné transformace médií, tak na trénování profesionálních dovedností, zejména schopnosti objektivně pokrývat volební proces nebo efektivně dotazovat kandidáty v předvolebním období. Dále se novináři zúčastnili doprovodného programu, jehož cílem bylo umožnit nahlédnutí do fungování českých médií a problémů jejich transformace i lépe pochopit potíže, se kterými se konsolidovaná demokracie potýká dvacet let po sametové revoluci, prostřednictvím kulatých stolů s českými novináři, politology a představiteli neziskového sektoru, debat se studenty a zástupci odborné veřejnosti i pracovních setkání s českými politiky. Egyptští novináři tak diskutovali například o dosavadním postupu egyptské transformace a situaci tamních médií, relevanci české transformační zkušenosti pro nově vznikající demokracie na Blízkém východě, roli žen v politice nebo problému politické korupce. Zvyšování povědomí o demokracii listopad prosinec 2011 Mahalla, Port Said, Mansúra, Kafr Zaját, Ismailíja, Damanhúr, Alexandrie, Asuán Poslední egyptský projekt AMO uskutečněný v roce 2011 byl zaměřen na školení 210 školitelů a občanských aktivistů zapojených do místních informačních a vzdělávacích kampaní. Třináct školení probíhalo ve spolupráci s Egyptian Democratic Academy formou jednodenních workshopů v osmi středně velkých městech. Cílem bylo předání transformační zkušenosti ČR a jiných států východní Evropy a aplikování lessons learned na egyptské poměry. Diskutovalo se také o obecných konceptech demokracie, pluralismu, roli opozice a mimoparlamentních stran, volebním cyklu a obecněji o problémech demokracie. Poznatky a zkušenosti z projektu jsou shrnuté v u Sdílení postkomunistického transformačního know-how: zkušenosti ze severní Afriky ( ). AMO se také snaží o propojení svých mezinárodních projektů s výzkumnými aktivitami, a to pořádáním tematických seminářů založených na zkušenostech z terénu jako v případě akce České NGO v Egyptě: perspektivy demokratizace ( ). 13

14 International Projects The third pillar of the Association s activities comprises international projects. The programs promoting development of civil societies in Belarus and Ukraine, namely by emphasising education of secondary school teachers and journalists, reflect long-term efforts to foster the best possible relations between citizens of the Czech Republic and other Central and Eastern European countries. Since 2011 AMO has launched projects of transformational cooperation in post-revolutionary Egypt with NGO workers and independent journalists being their target group. BELARUS Civic Alternative for Belarusian Schools January December 2011 Minsk, Nymburk, Prague The Association has worked on projects pursuing teachers education in Belarus since In 2011, the activities were focused on stimulation of civic engagement of secondary school teachers and their students by means of interactive methods of teaching civics and history classes and development of critical thinking. Czech experts organized several seminars in regional Institutes of Improving Qualifications in Belarus where they strived to introduce Belarusian teachers to up-to-date trends in history education in the Czech Republic. As usual, AMO supported initiatives of those teachers who had prepared alternative competitions for their students. The implementation phase of I, Citizen competition in Belarus continued to be prepared and was completed with the first provisional round of competition. In cooperation with Club of European Teachers another year of knowledge competition for pupils called What I know about Europe oriented on facts about Visegrad Group countries was organised. Twenty four schools from all Belarus took part in it. The final round with four best participants took place in Vilnius. Transfer of Visegrad Countries Experience in the Education System Reform January December 2011 Minsk, Vitebsk, Homel, Mohylev, Brest, Grodno In cooperation with Polish and Slovak partners the Association continued a project focusing on transfer of experience of the education system transformation process in the Visegrad countries for Belarusian teachers and experts in the education from the governmental and non-profit sectors. Accomplishment of the project objectives in 2011 was limited by repressions towards Belarusian civil society that followed the presidential elections in December In October 2011 four seminars were carried out in the Institutes of Improving Qualifications in Minsk, Vitebsk, Mohylev and Homel targeted at 120 teachers from small towns and villages. The seminars specialised in bringing closer Czech educational system and using new approaches and multimedia in teaching process. As a result of involving Institutions with stable structure and continuous work further development of the outcomes was guaranteed even after the end of the seminars. UKRAINE Civic Alternative for Schools in Eastern Ukraine January December 2011 Yalta, Sevastopol, Simferopol, Krasnoperekopsk, Prague, Nymburk, Karlovy Vary The Association pursued projects in the Eastern Ukraine Kharkov, Donetsk and Luhansk regions in the long term. This period was finished with the issue of a methodological handbook that was recommended by the Ukraine Ministry of Education and also by the organization of all-ukrainian pedagogical conference on civic education. In 2011, AMO commenced to focus its project activities on Autonomous Republic of Crimea and to deal there with multicultural education. The objective of the project was to familiarise local secondary schools teachers with Czech experience with using interactive methods in teaching and to stimulate them to further learning. In spring 2011a competition in the best teaching unit scenario thematically oriented at multicultural education was opened for Crimean and eastern Ukrainian teachers. Twice, active teachers had the opportunity to visit the Czech Republic. The first trip was realized in cooperation with Ukrainian nongovernmental organization Nova doba and was focused on holding a competition I, Citizen. The second trip was dedicated to transformation and running of Czech educational system and curriculum reform. In October 2011 with the support of the Republic Minister of Education in Crimea four seminars in Yalta, Sevastopol, Krasnoperekopsk and Simferopol dedicated to multicultural education took place. The seminars led by lecturers from Masaryk (Brno) and Palacký (Olomouc) universities were enhanced with practical workshops and samples of teaching units; the participants could also acquire some practical teaching materials. One hundred forty teachers and workers of the Institutes of Improving Qualification participated in seminars. EGYPT Lessons Learned from the Czech Democratic Transformation July August 2011 Cairo, Mahalla The pilot project in Egypt targeted at the Egyptian audience from among journalists, activists, political officials and NGO workers. Within the project seminars on Czech transformation experience in politics, civil society and media were held, during which invited Czech experts tried to describe the changes that took place in the Czech Republic and Eastern Europe at the end of the 1980s and point out the shortcomings of the democratisation process a lesson from which could be learnt. 14

15 Electoral Broadcasting October 2011 Prague In the perspective of the first post-revolutionary elections in Egypt approaching the Association conducted a project aimed at training of 10 independent Egyptian journalists in electoral broadcasting. Five-day training focused on more general topics, for example the role of media in democratisation process or media transformation issue as well as training professional skills, predominantly the ability to objectively cover elections process or effectively interview candidates in preelection campaign. The journalists then took part in accompanying program that enabled insight into work of Czech media and problems of their transformation. They got better understanding of difficulties consolidated democracy faces 20 years after the Velvet Revolution through roundtables with Czech journalists, political scientists and representatives of non-profit sector, discussions with students and meetings with Czech politicians. For instance Egyptian journalists discussed existing procedure of transformation and situation of local media, relevance of Czech experience of the transition period to newly emerging democracies in the Middle East, role of women in politics or issues of political corruption. Czech-German Young Professionals Program November 2011 June 2012 Prague, Frankfurt am Main, Brno, Berlin The fourth year of the project that was originally under the auspices of the Presidents Václav Havel and Roman Herzog had a subheading Managing the Unpredictable: The Future of Work and Education. The participants experienced in politics, state administration, local administration, business, media or civil sector tried to find the answers to questions as: What will our jobs and educational institutions look like in the coming decades? How will modern technology influence our life? Are European educational systems competitive on the global labour market? How do companies support young potential they will need in the future? The project objective is forming a common platform for further development of Czech-German relations. More on Raising Democratic Awareness November December 2011 Mahalla, Port Said, Mansura, Kafr Zajat, Ismalilia, Damanhur, Alexandria, Asuan The last AMO project held in 2011 was oriented at training of 210 trainers and civil activists involved in local informational and educational campaign. Thirteen trainings were carried out with cooperation of Egyptian Democratic Academy in the form of oneday workshops in 8 middle-sized towns. The goal was a transfer of experience from transition period in the Czech Republic and other Eastern European countries and applying lessons learned to Egyptian situation. There were also discussions on general democracy concepts, pluralism, and role of opposition and non-parliamentary parties, election cycle and more generally about problems of democracy. The findings and experience from the project are summarised in a Sharing of Post-communist Transformation Know-how: Experience from Northern Africa ( publications/n-306.html?lang=en ). AMO also attempts to interconnect its international project with the research activities by organising thematic seminars based on actual experience as with the event Czech NGO in Egypt: Perspectives of Democracy. 15

16 Networking Networking Asociace pro mezinárodní otázky disponuje členstvím v následujících organizacích a je aktivní v platformách uvedených níže. DEMAS Asociace pro podporu demokracie a lidských práv AMO je členskou organizací DEMAS ( ), ve které je sdruženo 12 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti. Ředitelka AMO Maria Staszkiewicz působila v roce 2011 ve funkci předsedkyně Správní rady DEMAS. PASOS Policy Association for an Open Society AMO je členskou organizací PASOS ( ), největší sítě nezávislých think-tanků ve střední a východní Evropě a střední Asii sídlící v Praze. Jejím cílem je podpora a ochrana hodnot otevřené společnosti, včetně demokracie, právního státu, lidských práv nebo ekonomického a společenského rozvoje. Asociace nestátních neziskových organizací AMO je členskou organizací Asociace NNO ( asociacenno.cz/ ) v České republice, která sdružuje téměř 900 nestátních neziskových organizací v zemi. Organizace prosazuje a obhajuje společné zájmy a potřeby neziskového sektoru. Fórum občanské společnosti Východního partnerství AMO od roku 2009 působí v rámci Fóra občanské společnosti Východního partnerství ( ), kde se podílí na činnosti první pracovní skupiny s názvem Democracy, Human Rights, Good Governance and Stability. Coalition for a European Continent Undivided by Visa Barriers AMO je od roku 2010 součástí Koalice ( ) více než 30 nevládních organizací a think-tanků ustavené ve Varšavě, která usiluje o usnadnění vízové liberalizace EU se státy Východního partnerství. Eastern Partnership Community AMO je partnerskou organizací v projektu EaP Community ( ), portálu zaměřeného na Východní partnerství, který přináší aktuální informace o politickém, společenském a ekonomickém vývoji v zemích na východní hranici EU. The Association for International Affairs is a member of following organisations and it is active in the below listed platforms. DEMAS Association for Democracy Assistance and Human Rights AMO is a member organisation of DEMAS ( en/ ), which draws together 12 Czech NGOs whose long-term goal has been support of democratisation assistance, human rights and civil society. AMO Director Maria Staszkiewicz chaired the DEMAS Board of Directors in PASOS Policy Association for an Open Society AMO is a member organisation of PASOS ( ), the largest network of independent think-tanks in Central and Eastern Europe and Central Asia based in Prague. The organisation s objective is to protect values of open society including democracy, the rule of law, human rights or economic and social development. Association of Non-governmental Non-profit Organisations AMO is a member organisation of the Association of NNO in the Czech Republic that unites almost 900 NGOs in the country. The organisation promotes and advocates common interests and needs of non-profit sector. Eastern Partnership Civil Society Forum Since 2009 AMO has been working within Eastern Partnership Civil Society Forum ( ) where it has been a member of the first working group on Democracy, Human Rights, Good Governance and Stability.. Coalition for a European Continent Undivided by Visa Barriers Since 2010 AMO has been part of Coalition ( eu/ ) of more than 30 NGOs and think tanks established in Warsaw endeavouring for simplification of EU visa liberalisation with Eastern Partnership countries. Eastern Partnership Community AMO is a partner organisation of the EaP Community ( easternpartnership.org/ ) project, a portal focused on Eastern Partnership that brings up to date information on political, social and economic development in countries on the eastern EU border. 16

17 Partneři Asociace pro mezinárodní otázky děkuje za podporu všem partnerům a dárcům, bez nichž by nebyla realizace jejích aktivit v roce 2011 možná. Dárci Americké centrum Česká národní agentura Mládež Česko-německý fond budoucnosti Friedrich-Naumann-Stiftung Hlavní město Praha Karlovarský kraj Konrad-Adenauer-Stiftung MČ Praha 3 MČ Praha 5 MČ Praha 6 Metropolitní univerzita Praha International Visegrad Fund Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Moravskoslezský kraj Nadace Open Society Fund Praha Olomoucký kraj Open Society Institute Robert-Bosch-Stiftung The Kellner Family Foundation Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v ČR United Nations Development Programme US Office of Naval Research Global Ústecký kraj Velvyslanectví Austrálie v Polsku Velvyslanectví Estonska v ČR Velvyslanectví Filipín v ČR Velvyslanectví Francie v ČR Velvyslanectví Indonésie v ČR Velvyslanectví Japonska v ČR Velvyslanectví Kanady v ČR Velvyslanectví Korejské republiky v ČR Velvyslanectví Malajsie v ČR Velvyslanectví Polska v ČR Velvyslanectví Rumunska v ČR Velvyslanectví Spojeného království v ČR Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR Velvyslanectví Thajska v ČR Velvyslanectví Vietnamu v ČR Zastoupení Evropské komise v ČR Partneři v České republice Britská obchodní komora v České republice CERGE-EI Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) Česká tisková kancelář České sdružení pro Spojené národy Česko-korejská společnost Český rozhlas EurActiv.cz Eurocentra v ČR EuropeDirect EUROPEUM Institut pro evropskou politiku Hospodářské noviny ihned.cz Informační centrum o NATO Informační centrum OSN v Praze Jagello 2000 Multikulturní centrum Praha Nadace Forum 2000 Občanské Bělorusko Respekt Stálé zastoupení ČR při EU Transitions Online Ústav mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Partneři v zahraničí A.C.T.O.R. Romania Analytical Centre on Globalisation and Regional Cooperation Asociace ředitelů škol Ukrajiny Belarusian Schuman Society Centre for Eastern studies (OSW) Centrum pro vzdělávání učitelů Minsk Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) Egyptian Democratic Academy East European Democratic Centre EU-Russia Centre Euro-Atlantic Center Klub evropských učitelů v Bělorusku Kosciuszko Institute Instituty zvyšování kvalifikace v Bělorusku a Ukrajině Nova Doba Service Civil International Poland Stefan Batory Foundation The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) University of Birmingham Villa Decius Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávání Spolupráce se soukromým sektorem Auto Zrucký Commerzbank CoProSys ČEZ E.ON Hasičská vzájemná pojišťovna Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Antik City Inspiro solutions Komerční banka Lindner Hotel Prague Castle Konfes Konica Minolta Kopr Software Newton Media Pekárny Vodička Puro káva Subway Škoda Auto Vyšehrad 2000 Group White & Case Zátiší Catering Group ZON 3M 17

18 Partners Association for International Affairs thanks for the support to all partners and donors who made its work in 2011 possible. Donors American Center in Prague City of Prague Česká národní agentura Mládež Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds Embassy of Australia in Poland Embassy of Canada in the Czech Republic Embassy of Estonia in the Czech Republic Embassy of France in the Czech Republic Embassy of Indonesia in the Czech Republic Embassy of Japan in the Czech Republic Embassy of Malaysia in the Czech Republic Embassy of Philippines in the Czech Republic Embassy of Poland in the Czech Republic Embassy of Romania in the Czech Republic Embassy of Thailand in the Czech Republic Embassy of Vietnam in the Czech Republic Embassy of the Federal Republic of Germany in the Czech Republic Embassy of the Republic of Korea in the Czech Republic Embassy of the United Kingdom in the Czech Republic European Commission Representation in the Czech Republic Friedrich-Naumann-Stiftung International Visegrad Fund Karlovy Vary Region Konrad-Adenauer-Stiftung Metropolitan District Prague 3 Metropolitan District Prague 5 Metropolitan District Prague 6 Metropolitan University Prague Ministry of Defence of the Czech Republic Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic Ministry of the Environment of the Czech Republic Moravian-Silesian Region Olomouc Region Open Society Fund Prague Open Society Institute Robert-Bosch-Stiftung The Kellner Family Foundation Taipei Economic and Culture Office in the Czech Republic United Nations Development Programme US Office of Naval Research Global Ústí Region Partners in the Czech Republic British Chamber of Commerce in the Czech Republic CERGE-EI Civic Belarus Czech Business Representation to the EU (CEBRE) Czech News Agency Czech Radio Czech United Nations Association Czech-Korean Society EurActiv.cz Eurocentres in the Czech Republic EuropeDirect EUROPEUM Institute for European Policy Forum 2000 Foundation Hospodářské noviny ihned.cz Institute of International Relations Prague Jagello 2000 Multicultural Center Prague NATO Information Centre in Prague Permanent Representation of the Czech Republic to the EU Respekt Transitions Online United Nations Information Centre in Prague University of Economics, Prague International Partners A.C.T.O.R. Romania Analytical Centre on Globalisation and Regional Cooperation Association of School Directors of Ukraine Belarusian Schuman Society Centre for Eastern studies (OSW) Centre for Teachers Education Minsk Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) Egyptian Democratic Academy East European Democratic Centre EU-Russia Centre Euro-Atlantic Center European Teachers Club in Belarus Kosciuszko Institute Institutes of Improving Qualifications in Belarus and Ukraine Nova Doba Service Civil International Poland Stefan Batory Foundation The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) University of Birmingham Villa Decius Orava Association for Democratic Education Cooperation with private sector Auto Zrucký Commerzbank CoProSys ČEZ E.ON Hasičská vzájemná pojišťovna Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Antik City Inspiro solutions Komerční banka Konfes Konica Minolta Kopr Software Lindner Hotel Prague Castle Newton Media Pekárny Vodička Puro káva Subway Škoda Auto Vyšehrad 2000 Group White & Case Zátiší Catering Group ZON 3M 18

19 Lidé Správní rada Do Antonín Berdych Václav Duda Jakub Hejsek Jakub Klepal Lenka Kovačovská Martin Shabu Daniela Zrucká Od Antonín Berdych Jan Černý Václav Duda Jakub Klepal Lenka Kovačovská Václav Nekvapil Daniela Zrucká Vedení Maria Staszkiewicz (do ) Alexandra McGehee (od ) ředitelka Tomáš Karásek ředitel Výzkumného centra Jakub Eberle (do ) Vlaďka Votavová (od ) výkonný tajemník / výkonná tajemnice Zuzana Bartková tajemnice Výzkumného centra Vedoucí vybraných projektů David Petrbok (do ) Michael Rozsypal (od ) hlavní koordinátor Pražského studentského summitu Zdenka Vágnerová koordinátorka mezinárodních projektů v Bělorusku a na Ukrajině Ivana Karásková čínská zahraniční a bezpečnostní politika, energetická bezpečnost v Asii, vztahy Čína-EU Viera Knutelská evropské instituce a rozhodovací procesy, demokratický deficit v EU Nataša Kubíková Egypt, Palestinská samospráva, islámská politická hnutí, demokratizace na Blízkém východě Jakub Kulhánek ruská zahraniční politika, vztahy Rusko-NATO a Rusko-USA, integrační procesy v Eurasii Jan Kužvart Libanon, Libye, Sýrie, blízkovýchodní arabská elektronická média Martin Laryš Rusko, Ukrajina, Bělorusko, energetická bezpečnost v postsovětském prostoru Daniel Novotný (do ) Indonésie, regionalismus v jihovýchodní Asii, bezpečnost v asijsko-pacifickém regionu Jiří Skoupý (do ) americká domácí a zahraniční politika, transatlantické vztahy Alice Rezková (Savovová) ekonomické politiky v jižní, jihovýchodní a východní Asii, obchodní vztahy EU-Čína Michal Thim Turecko, Tchaj-wan, čínská zahraniční a bezpečnostní politika Členové a spolupracovníci K měla Asociace pro mezinárodní otázky 111 členů a přibližně 100 spolupracovníků. Kontaktovat nás můžete em ve tvaru Nataša Kubíková koordinátorka mezinárodních projektů v Egyptě Ivana Karásková koordinátorka asijských projektů Analytici Petr Binhack (do ) evropská energetická bezpečnost, geopolitika transportních tras Vít Dostál Polsko, česká zahraniční politika, visegrádská spolupráce, evropská integrace Zora Hesová Egypt, Irák, Írán, sekularismus, politický islám, muslimové v Evropě Tomáš Karásek evropská bezpečnostní a obranná politika, transatlantické vztahy, česká zahraniční politika 19

20 People Supervisory Board Till June 28, 2011 Antonín Berdych Václav Duda Jakub Hejsek Jakub Klepal Lenka Kovačovská Martin Shabu Daniela Zrucká Since June 29, 2011 Antonín Berdych Jan Černý Václav Duda Jakub Klepal Lenka Kovačovská Václav Nekvapil Daniela Zrucká Management Maria Staszkiewicz (till March 31, 2012) Alexandra McGehee (since April 19, 2012) Director Tomáš Karásek Director of the Research Center Jakub Eberle (till August 3, 2011) Vlaďka Votavová (since September 9, 2011) Executive Secretary Zuzana Bartková Secretary of the Research Center Project Coordinators David Petrbok (till April 30, 2011) Michael Rozsypal (sice May 5, 2012) Main coordinator of the Prague Student Summit Ivana Karásková Chinese foreign and security policy, energy security in Asia, China-EU relations Viera Knutelská European institutions and decision making processes, democratic deficit in EU Nataša Kubíková Egypt, Palestinian autonomy, Islamic political movements, democratization in the Middle East Jakub Kulhánek Russian foreign policy, Russia-NATO and Russia-US relations, integration processes in Eurasia Jan Kužvart Lebanon, Libya, Syria, Middle East Arab electronic media Martin Laryš Russia, Ukraine, Belarus, energy security in post-soviet area Daniel Novotný (till May 23, 2012) Indonesia, regionalism in South-East Asia, security in Asia Pacific region Jiří Skoupý (till August 31, 2011) American home and foreign affairs, transatlantic relations Alice Rezková (Savovová) economic policies in South, South-East and East Asia, EU-China trade relations Michal Thim Turkey, Taiwan, Chinese foreign and security policy Members and Associates By the Association for International Affairs had 111 members and approximately 100 associates. You can contact us by in the following way: Zdenka Vágnerová Coordinator of International Projects in Belarus and Ukraine Nataša Kubíková Coordinator of International Projects in Egypt Ivana Karásková Coordinator of Asian Projects Research Fellows Petr Binhack (till October 30, 2011) EU energy security, geopolitics of transportation routes Vít Dostál Poland, Czech foreign policy, Visegrad cooperation, European integration Zora Hesová Egypt, Iraq, Iran, secularism, political Islam, Muslims in Europe Tomáš Karásek European security and defence policy, transatlantic relations, Czech foreign policy 20

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 158 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Debate Europe

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS,

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS, CONFERENCE BOOK 03 CZ ENG VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zájem poznávat, zájem o okolní svět, zájem měnit věci k lepšímu. To jsou společné jmenovatele unikátního vzdělávacího projektu, který nemá ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007. Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007. Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007 Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report Lidé, scházející se pod záštitou Fora 2000, se pokoušejí překračovat hranice svých profesí, zeměpisné polohy a náboženského

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

lidé I prostředí I odpovědnost I zisk

lidé I prostředí I odpovědnost I zisk news lidé I prostředí I odpovědnost I zisk people I ENVIRONMENT I responsibility I profit 08 Předmluva Foreword Tomáš Nejedlo výkonný ředitel Executive Director Business Leaders Forum Semináře, workshopy,

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Výroční zpráva Poradna pro integraci. Counselling centre for integration

Výroční zpráva Poradna pro integraci. Counselling centre for integration Výroční zpráva Poradna pro integraci Annual Report Counselling centre for integration 2010 Obsah / Content Základní informace o organizaci 1-2 Sociální a právní poradenství 3-4 Sociálně aktivizační služba

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

AN N UA L R E PORT. m u lt i k u t u r n í. c e n t r u m P r a h a

AN N UA L R E PORT. m u lt i k u t u r n í. c e n t r u m P r a h a m k c AN N UA L R E PORT 2005 VýROČN í Z PRáVA m u lt i k u t u r n í c e n t r u m P r a h a Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, jehož posláním je ukazovat, že soužití různých kultur v

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky

Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects 12. 13. března 2009 senát parlamentu České republiky, valdštejnský palác, praha

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6 2.1 Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET 10 3.2 MáToHáček 10 3.3 Edutorium a WebEdutorium 10 3.4 Expozice ŠKODA 12 3.5

Více