Výroční zpráva Annual Report. Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report. Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs"

Transkript

1 Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Výroční zpráva Annual Report

2 2

3 Úvodní slovo Foreword Dear readers, Milí čtenáři, rok 2011 přinesl Asociaci pro mezinárodní otázky nové výzvy a hlavně další možnosti jejího rozvoje. Úspěšně se nám dařilo navazovat na tradici stávajících projektů, uspěli jsme ale i se zavedením projektů zcela nových. Platí, že naším cílem zůstává vyprofilování se v uznávanou výzkumnou organizaci, think tank, jehož aktivity mají zahraniční přesah. Naše Výzkumné centrum nabídlo v roce 2011 veřejnosti široké spektrum komentářů, analýz a doporučení. V souvislosti s novou Koncepcí české zahraniční politiky jsme představili její alternativní návrh, který jsme prezentovali na přednášce ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Uskutečnili jsme také v českém prostředí unikátní průzkum Trendy české zahraniční politiky, jehož výsledky si můžete prohlédnout formou vizualizací na našem webu. Na konferenční přetlak v Praze jsme zareagovali zúžením výběru témat našich veřejných akcí, jejichž intenzitu jsme snížili a naopak usilujeme o jejich vysokou expertízu a obsazení exkluzivními hosty. Příkladem tohoto směřování může být konference ke kybernetické bezpečnosti, kterou jsme se v roce 2011 začali tematicky intenzivně zabývat. Podařilo se nám také poprvé během existence naší organizace proniknout do konferenčních prostor unijního hlavního města Bruselu, kde jsme uspořádali konferenci k strategickému partnerství EU-Rusko. Kromě úspěšného Pražského studentského summitu, který jako největší projekt Asociace v roce 2011 zahájil svůj už 17. ročník, se nám daří rozvíjet i další vzdělávací projekty, které mají potenciál stát se trvalou součástí portfolia, které nabízíme. Nejvýrazněji se takto profiluje ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars, který během svého druhého ročníku mimo jiné umožnil účastníkům setkání se slavným americkým vojenským stratégem Thomasem Barnettem. V oblasti transformační spolupráce jsme rozšířili pole působnosti do porevolučního Egypta, odkud naše analytičky zpočátku přinášely čerstvé informace pro česká média. Aktuální znalost dynamického prostředí nám následně umožnila i realizaci projektů podporujících egyptskou demokratizaci a rozvoj tamější občanské společnosti. Úspěšně také pokračovaly mezinárodní projekty pro učitele, žáky a školské experty na Ukrajině a v Bělorusku a také Česko-německý program pro mladé profesionály. Na následujících stránkách vám přinášíme kompletní přehled aktivit, kterým se Asociace pro mezinárodní otázky v uplynulém roce věnovala. Rádi bychom poděkovali všem, bez kterých by naše práce nebyla možná partnerům, dárcům, kolegům, dobrovolníkům i těm, kteří naši činnost sledují a propagují na svých profilech v sociálních sítích. Těším se, že budeme mít možnost setkávat se s Vámi i v roce the year 2011 brought the Association for International Affairs new challenges and primarily further prospects for its growth. We continued working on existing projects and successfully launched new ones. Our aim to become well respected research organisation, think tank, with international scope of activities, remains the same. Our Research Center offered wide range of commentaries, analysis and recommendations to the public in With respect to the new Concept of Czech Foreign Policy we presented its alternative proposal at a lecture by the Minister of Foreign Affairs Karel Schwarzenberg. We also carried out a unique survey within the Czech environment called Trends of Czech Foreign Policy; the survey results can be viewed by visualisation on our website. As a response to the conference excess in Prague we reduced the selection of topics of our public events. While reducing their intensity we strive for their high expertise and presence of special guests. One of the examples of this course was a conference on cyber security, a topic we started to intensively look into in For the first time in our existence we managed to get in the Union Capital, Brussels where we held a conference on EU-Russia strategic partnership. Apart from the successful Prague Student Summit which is the Association s biggest project that commenced its 17 th year, we have been successful in developing other educational projects that have the potential to become permanent part of our portfolio. The most significant amongst them is ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars that enabled its 2 nd year-participants an encounter with a a famous US military strategist Thomas Barnett. In the field of transformational cooperation we have expanded our scope of authority to post-revolutionary Egypt from where our analysts initially provided news for the Czech media. Subsequently the up-to-date knowledge of the dynamic environment facilitated realisation of projects supporting the Egyptian democratisation process and development of local civil society. The international projects for teachers, students and school experts in Ukraine and Belarus as well as the Czech- German Young Professionals Program also continued fruitfully. Next pages bring complete overview of all the activities the Association for International Affairs dealt with last year. We would like to thank everybody who made our work possible our partners, donors, colleagues, volunteers and those who keep track of our work and promote it on their profiles on the social networks. I look forward to meeting with you again in Alexandra McGehee, Association for International Affairs Director Alexandra McGehee, ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky 3

4 Výzkum Nezávislý výzkum v oboru mezinárodních vztahů je klíčovou oblastí činnosti AMO. Analytici jejího Výzkumného centra vstupují do odborné diskuze prostřednictvím studií, knih i článků věnovaných aktuálním tématům a také formulací konkrétních doporučení adresovaných tvůrcům české zahraniční politiky i zástupcům evropských institucí a NATO. V polovině roku 2011 začala AMO vydávat mezinárodní recenzovaný online časopis EU External Affairs Review ( ), čímž dále posílila své thinktankové aktivity. Asociace pokračuje v pořádání veřejných i expertních akcí, které vytváří prostor pro otevřenou diskuzi o mezinárodní politice v České republice a od roku 2011 také v Bruselu. VÝZKUMNÉ PROJEKTY VYPRACOVANÉ V ROCE 2011 Trendy české zahraniční politiky Jakým způsobem uvažují o mezinárodním dění a postavení České republiky v současném světě lidé, kteří ovlivňují tvorbu zahraniční politiky? Hledání odpovědi na tuto otázku bylo hlavním cílem průzkumu Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničně politických elit, který zmapoval názory více než stovky českých politiků, diplomatů, novinářů i expertů. Tři desítky otázek pokryly široké spektrum témat od role ČR ve světě přes její bilaterální a multilaterální vztahy až po vybrané aktuální problémy. Sběr dat byl zahájen v červnu 2011 a výsledky studie byly prezentovány na konci září 2011 v Praze. Více na DALŠÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY Název projektu Islámské a sekulární politické síly v transformujících se zemích severní Afriky Muslimové v ČR a jejich vazby na muslimské organizace a nadace v EU Aktivity nových spotřebitelských zemí (Číny a Indie) na světových trzích dopady na energetickou bezpečnost EU Nový strategický přístup USA k Barmě: Implikace pro Evropskou unii a Českou republiku Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení PŘEHLED PUBLIKACÍ VYDANÝCH V ROCE 2011 Název publikace Typ Autor Předpokládaná role Indie Research Paper v mezinárodním společenství v krátkoa střednědobém výhledu Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci: koncepce pro českou zahraniční politiku Ako sa varia európské zákony I: Práva pacientov v cezhraničnej starostlivosti Non Paper Daniel Novotný, Alice Rezková (Savovová) Antonín Berdych, Ivana Karásková, Jakub Eberle, Petr Binhack, Tomáš Karásek, Václav Nekvapil, Vít Dostál a kol. (ve spolupráci s EUROPEUM) Viera Knutelská Kambodža, Thajsko a chrám zkázy Research Paper Jiří Zelenda Middle East Change Observer Týdeník Zora Hesová The Changing Security in the Maghreb Research Paper Daniel Novotný, Jan Kužvart, Alice Rezková (Savovová) a kol. Bahrain: A Proxy Battle Petra Kartalová Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a konfliktu Agenda pro českou zahraniční politiku 2011 Ukraine s European Choice and Characteristics of Ukrainian Society Turecká zahraniční politika a volby 2011: politika (ne)nulových problémů? Kniha Kniha Ivana Karásková, Jakub Kulhánek a kol. (vydavatel Fakulta sociálních věd UK) Michal Thim, Tomáš Karásek, Vít Dostál (eds.) Julia Ostanina Michal Thim EU External Affairs Review Časopis Daniel Novotný (ed.) Zahraniční politika Německa na začátku 21. století Energy Security of the V4 Countries: How Do Energy Relations Change Europe Arabské jaro: půl roku egyptské revoluce Střední Evropa a USA: opuštěná nejvěrnějším spojencem? Malaysia: Between Democracy and Authoritarianism Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničně politických elit Varšavský summit a reflexe programu Východního partnerství Perspektivy rozvoje Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti EU-Taiwan Trade Enchancement: Implications for the Czech Economy Od al-džazíry k intervenci v Libyi: koncepce zahraniční politiky Kataru Visegrad Countries in the EU: Visions and Priorities Agenda : na cestě k jednotnému energetickému trhu Od rozmazleného dítěte k úspěšnému maturantovi: současný stav a budoucnost polské evropské politiky Cesta k posílení konkurenceschopnosti ČR Evropský rozpočet po roce 2013 Kniha Kniha Research Paper Research Paper Studie Research Paper Kniha Jan Prášil, Jakub Eberle, Maria Staszkiewicz, Pavel Dvořák Petr Binhack a kol. (vydavatel Kosciuszko Institute, PL) Zora Hesová Jiří Skoupý Jiří Holík Jakub Eberle, Tomáš Karásek Vlaďka Votavová, Maria Staszkiewicz, Michal Mochťak Martin Laryš Alice Rezková (Savovová), Katarína Lokšová, Vilém Semerák Jan Kužvart Viera Knutelská Petr Binhack Vít Dostál Arnošt Marks, Marek Jetmar Jak učit o změně klimatu? Kniha Václav Kopecký, Jakub Eberle Blog AMO ( ) Na blogu Asociace pro mezinárodní otázky bylo během roku 2011 zveřejněno 47 komentářů analytiků a spolupracovníků Výzkumného centra. Ti dále publikovali nebo vystupovali také v těchto médiích: Český rozhlas, Česká televize, EurActiv.cz, E15, Hospodárské noviny (SK), Lidové noviny, Mezinárodní politika, Natoaktual.cz, New Atlanticist (US) a další. 4

5 KONFERENCE, KULATÉ STOLY A PŘEDNÁŠKY (VÝBĚR) Priority české zahraniční politiky pro rok leden 2011, CERGE-EI, Praha Přednáška Na začátku roku 2011 uspořádala Asociace přednášku ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, po jejímž skončení představila alternativní návrh Koncepce české zahraniční politiky pro léta Text nazvaný Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci ( amo.cz/publikace/transformace-bezpecnost-a-prosperitav-multilateralnim-ramci-koncepce-pro-ceskou-zahranicnipolitiku html ) si kladl za cíl rozpoutat odbornou diskusi o podobě oficiální Koncepce připravované na MZV ČR a o žádoucím směřování české zahraniční politiky v následujících letech. Video ( https://vimeo.com/ ) z akce je k dispozici na profilu AMO na serveru Vimeo. K tématu se AMO vrátila ještě po zveřejnění Koncepce v srpnu 2011 komentářem Budoucnost české zahraniční politiky: Koncepce bez vize? ( cz/publikace/budoucnost-ceske-zahranicni-politiky-koncepcebez-vize.html ) Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? 3. květen 2011, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha Mezinárodní kulatý stůl Kulatý stůl konající se pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Nečase navazoval na konferenci AMO Prague Transatlantic Talks 2009 NATO at Sixty. V roce 2011 se účastníci ze Spojených států, Velké Británie, Belgie, Německa, Izraele i ČR zabývali jednou z hlavních bezpečnostních otázek současnosti, a to způsobem zajištění kvalitní obrany v době stále silnějších rozpočtových omezení. Důraz tak byl kladen na zefektivnění výdajů, sdílení zdrojů a informací o dodávkách a racionalizaci investic. Diskutovány byly také dopady reforem na obranné politiky a armády států NATO a možnosti spolupráce se státy mimo Severoatlantickou alianci. Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU květen 2011, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha Expertní seminář Cílem akce bylo nalezení odpovědi na otázku jak zefektivnit nastavení a řízení veřejných výdajů a souvisejících procesů v oblasti aplikovaného výzkumu a podpory inovací. Odborníci byli seznámeni s principy, výhodami i nevýhodami strategie řízení vědy a výzkumu v Německu jakožto v zemi, která je největším hospodářským partnerem České republiky. Výstupem semináře bylo vydání knihy Cesta k posílení konkurenceschopnosti ČR: Evropský rozpočet po roce ( cesta-k-posileni-konkurenceschopnosti-cr---evropsky-rozpocetpo-roce-2013.html ) Booming Asia and the EU after the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? 3. červen 2011, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha Mezinárodní konference Konference uzavírající první polovinu roku 2011 se zabývala vzájemnou souvislostí mezi ekonomickou silou Evropské unie a jejími schopnostmi prosazovat své geopolitické zájmy v rámci mezinárodního společenství. Příspěvky řečníků byly zaměřeny na ekonomické, bezpečnostní a politické dopady doznívající ekonomické krize ve světě, rostoucí konkurenci asijských ekonomik a vliv integračních procesů v jihovýchodní Asii na EU. Zhodnoceny byly také efektivita jednotné evropské strategie při průniku na asijské trhy a následky ekonomickodiplomatické ofenzivy asijských zemí, zejména Číny, ve východní a jihovýchodní Evropě. EU Russia: Prospects for a Strategic Partnership 22. listopad 2011, Stálé zastoupení ČR při EU, Brusel Mezinárodní konference Konference završila cyklus akcí věnujících se tématu spolupráce Evropské unie a Ruska. Tentokrát se hosté z řad policy makers, diplomatů, byznysmenů, akademiků i nevládního sektoru z Ruské federace i EU zaměřili na formulaci konkrétních kroků, které by měly vést k dosažení trvalejšího a smysluplnějšího partnerství. Pozornost byla upřena nejen na ekonomiku a politický dialog, ale i institucionální rovinu a řídící mechanismy vzájemné spolupráce. Jednalo se o historicky první konferenci, kterou AMO pořádala v Bruselu. Confronting Cyberterrorism: Tackling Political Aspects of Cybersecurity prosinec 2011, Evropský dům, Praha Mezinárodní kulatý stůl a expertní workshopy Kulatý stůl ukončující rok 2011 reagoval na celosvětově stále důležitější otázku obrany proti kybernetickému terorismu. Cílem akce bylo propojit odborníky z různých oblastí expertízy, včetně IT specialistů, právníků, politiků, bezpečnostních expertů a zástupců akademické sféry i byznysu, a vytvořit tak intersdisciplinární fórum, v jehož rámci bude možné identifikovat problémy spojené s procesem rozhodování při reakci na politicky motivovaný kybernetický útok. Po úvodním kulatém stolu následovaly expertní workshopy, při kterých účastníci prošli tréninkem zaměřeným na zlepšení jejich praktických znalostí a dovedností. 5

6 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH V ROCE 2011 Název akce Typ Datum Priority české zahraniční politiky pro rok 2011 Přednáška 17. leden The European Union and Russia at the Crossroads: Quest for a New and More Qualitative Partnership Expertní seminář 25. únor Defense Acquisition in a Time of Budgetary Austerity: Risks and Opportunities What s the Future of International Aid? Czech-Malaysian Relations at 40: Forging Stronger Ties in the Era of EU-ASEAN Regionalism Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? Inter-Korean Relations: Prospects for Peaceful Resolution? Expertní kulatý stůl Přednáška (cyklus Kapucsinski Lectures) Seminář Kulatý stůl Přednáška 28. únor 5. duben 2. květen 3. květen 16. květen Islam, Gender, and Democratization in Indonesia Seminář 24. květen Konkurenceschopnost České republiky ve světle Expertní seminář 30. květen nového finančního rámce EU Booming Asia and the EU After the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? Konference 3. červen Nová evropská politika sousedství Panelová diskuze 3. červen The Maghreb in the Wake of the Arab Spring : Konference 15. červen Strategic Implications for Europe České NGO v Egyptě: perspektivy demokratizace Seminář 15. září Trendy české zahraniční politiky Prezentace 27. září Budoucnost Krymu Panelová diskuze 12. říjen The Year of the New Presidencies: The Visegrad Countries in the EU Konference 25. říjen Média a politické změny v Egyptě Seminář 26. říjen The European Union and Russia: Konference 22. listopad Prospects for a Strategic Partnership The Security Challenges in the Foreign Policy of Armenia Přednáška 22. listopad Safe and Secure Nuclear Energy Kulatý stůl 25. listopad Confronting Cyberterrorism:Tackling Political Aspects of Cybersecurity Kulatý stůl a expertní workshopy prosinec Grand Strategy in an Uncertain World Přednáška 16. prosinec Research The crucial activity of AMO is its independent research in the field of international relations. Its Research Center s analysts enter the professional discourse through their studies, books and articles dedicated to current topics and formulations of concrete recommendations addressed to the Czech foreign policy decision makers and representatives of the European institutions and NATO. In mid-2011 AMO published internationally refereed online journal EU External Affairs Review ( ), which has further strengthened its think-tank activities. The Association carries on organisation of public and expert events creating a platform for open discussions on international politics in the Czech Republic and since 2011 also in Brussels. RESEARCH PROJECTS ELABORATED IN 2011 Trends of Czech Foreign Policy What is the perception of international affairs and the Czech Republic s position in global politics among those who directly influence the formulation and implementation of foreign policy? Striving to provide an answer to this question was the principal aim of the Trends of Czech Foreign Policy: Study of Foreign-Policy Elites that mapped the views of more than a hundred Czech politicians, diplomats, journalists and experts. The questions covered a wide range of topics, including the Czech Republic s role in the world, its bilateral and multilateral relations as well as current international issues. Data collection commenced in June 2011 and the research outcome was presented at the end of September 2011 in Prague. More on OTHER RESEARCH PROJECTS Name of the project Islamic and Secular Political Force in Transformation of Northern African Countries Muslims in the Czech Republic and their Connection to Muslim Organisations and Foundations in EU Activities of the New Consumers Countries (China and India) on the Global Market Impact on Energy Security in EU New US Strategy Approach to Myanmar (Burma): Implication for European Union and the Czech Republic Visa Policy of the Czech Republic and the European Union towards the Eastern Partnership Countries and the Ways of its Improvement 6

7 OVERVIEW OF PUBLICATIONS IN 2011 Name of the publication Type Author Anticipated Role of India in International Community in Short- and Medium-term Perspective Transformation, Security and Prosperity in Multilateral Framework: Concept for Czech Foreign Policy How European Laws Are Prepared I: Rights of Patients in Cross-border Care Research Paper Non Paper Daniel Novotný, Alice Rezková (Savovová) Antonín Berdych, Ivana Karásková, Jakub Eberle, Petr Binhack, Tomáš Karásek, Václav Nekvapil, Vít Dostál et al. (in cooperation with EUROPEUM) Viera Knutelská Cambodia, Thailand and Temple of Doom Research Paper Jiří Zelenda Middle East Change Observer Weekly Magazine Zora Hesová The Changing Security in the Maghreb Research Paper Daniel Novotný, Jan Kužvart, Alice Rezková (Savovová) et al. Bahrain: A Proxy Battle Petra Kartalová Russia-China Relations and EU: Potential of Cooperation and Conflict Book Ivana Karásková, Jakub Kulhánek et al. (published by Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague) Agenda for Czech Foreign Policy 2011 Book Michal Thim, Tomáš Karásek, Vít Dostál (eds.) Ukraine s European Choice and Characteristics of Ukrainian Society Julia Ostanina Turkish Foreign Policy and Elections 2011: Politics of (no) zero Problems? Michal Thim EU External Affairs Review Journal Daniel Novotný (ed.) Germany s Foreign Policy at the Beginning of the 21 st century Energy Security of the V4 Countries: How Do Energy Relations Change Europe Book Book Arab Spring: Half Year of Egyptian Revolution Research Paper Zora Hesová Central Europe and the USA: Abandoned by the Biggest Ally? Jiří Skoupý Malaysia: Between Democracy and Authoritarianism Trends of Czech Foreign Policy: Study of Foreign-Policy Elites Warsaw Summit and Reflection of Eastern Partnership Program Prospects for the Development of Collective Security Treaty Organisation EU-Taiwan Trade Enhancement: Implications for the Czech Economy From Al-Jazeera to Intervention in Libya: Concept of Foreign Policy in Qatar Visegrad Countries in the EU: Visions and Priorities Agenda : On the Way to United Energy Market From a Spoiled Child to a Successful Graduate: Current Situation and Future of Polish European Policy The Way to Strengthen the Competitiveness of the Czech Republic European Budget after 2013 Research Paper Research Paper Research Paper Book Jan Prášil, Jakub Eberle, Maria Staszkiewicz, Pavel Dvořák Petr Binhack et al. (published by Kosciuszko Institute, PL) Jiří Holík Jakub Eberle, Tomáš Karásek Vlaďka Votavová, Maria Staszkiewicz, Michal Mochťak Martin Laryš Alice Rezková (Savovová), Katarína Lokšová, Vilém Semerák Jan Kužvart Viera Knutelská Petr Binhack Vít Dostál Arnošt Marks, Marek Jetmar How to Teach about Climate Change? Book Václav Kopecký, Jakub Eberle CONFERENCES, ROUNDTABLES AND LECTURES (SELECTION) Priorities of Czech Foreign Policy for 2011 January 17, 2011, CERGE-EI, Prague Lecture At the beginning of 2011 the Association held a lecture by the Minister of Foreign Affairs Karel Schwarzenberg. After that the Association presented its alternative proposal to the Concept of Czech Foreign Policy for the years The text titled Transformation, Security and Prosperity in Multilateral Framework aimed to launch professional debate on the official Concept prepared by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and on the desired direction of Czech foreign policy in the coming years. Video ( https://vimeo.com/ ) from the event is available on AMO profile on the Vimeo server. AMO returned to this topic after publishing of the Concept in August 2011 with its commentary Future of Czech Foreign Policy: Concept without a Vision? Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? May 3, 2011, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Prague International roundtable The roundtable held under the auspices of the Czech Prime Minister Petr Nečas was a follow up event of the AMO conference Prague Transatlantic Talks 2009 NATO at Sixty. In 2011 participants from the USA, the UK, Belgium, Germany, Israel and the Czech Republic examined one of the major current security issues, i.e. ensuring high quality defence in the period of budgetary austerity. Increase in efficiency, sharing sources and information on supplies and rationalisation of investments were emphasised. The impact of defence policy reforms on defence policies and armies of NATO member states and possibilities of cooperation with non-member states were discussed. The Czech Republic Competitiveness on Account of the New EU Fiscal Framework May 30, 2011, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Prague Expert seminar The objective of the event was to find an answer to the question how to increase the efficiency of settings and control of public expenses and related processes in the area of applied research and innovation support. The experts were familiarised with principles, advantages and disadvantages of science and research management strategies in Germany which is the largest economic partner of the Czech Republic. The outcome of the seminar was a book The Way to Strengthen the Competitiveness of the Czech Republic: European Budget after Blog AMO ( ) Czech only During 2011the Association for International Affairs posted 47 comments of analysts and Research Center collaborators on its blog. They also publish or appear in the following media: Český rozhlas, Česká televize, EurActiv.cz, E15, Hospodárské noviny (SK), Lidové noviny, Mezinárodní politika, Natoaktual.cz, New Atlanticist (US), and others. 7

8 Booming Asia and the EU after the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? June 3, 2011, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Prague International Conference The conference closing the first half of 2011 focused on connection between the European Union s economic power and its abilities to enforce its geopolitical interests with the international community. The speeches were concentrated on economic, security and political impacts of the lingering world economic crisis, the growing competitiveness of Asian economies and the influence of integration processes in Southeast Asia on the EU. The effectiveness of strategy in entering the Asian markets and consequences of economic and diplomatic offensive of the Asian countries, primarily China, in East and Southeast Europe were evaluated. EU Russia: Prospects for a Strategic Partnership November 22, 2011, Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union, Brussels International Conference The conference completed the cycle of events dedicated to EU-Russia cooperation. This time the policy makers, diplomats, businessmen, lecturers and representatives of non-governmental sector from the Russian Federation and EU focused on exploring concrete steps leading to more stable and meaningful partnership. Not only the economic and political dialogue but also the institutional level and steering mechanism of mutual cooperation were discussed. It was the first conference that AMO held in Brussels. Confronting Cyberterrorism: Tackling Political Aspects of Cybersecurity December 6 7, 2011, European House, Prague International roundtable and expert workshops Roundtable concluding the year 2011 responded to the increasingly more important global issue of defence against the cyberterrorism. The objective of the event was to bring together guests from various fields of expertise, such as IT specialists, lawyers, politicians, security experts and representatives of academia and business thus creating an interdisciplinary forum allowing identification of issues connected to the process of decision making in reaction to politically motivated cyber-attack. After the opening roundtable series of expert workshops followed where the participants received training aimed at improving their practical knowledge and skills. OVERVIEW OF EVENTS IN 2011 Name of the event Type Date Priorities of Czech Foreign Policy for 2011 Lecture January 17 The European Union and Russia at the Crossroads: Quest for a New and More Qualitative Partnership Expert seminar February 25 Defence Acquisition in a Time of Budgetary Austerity: Risks and Opportunities What s the Future of International Aid? Czech-Malaysian Relations at 40: Forging Stronger Ties in the Era of EU-ASEAN Regionalism Prague Transatlantic Talks 2011 Transatlantic Defence in the Age of Austerity: A Unique Opportunity to Reshuffle? Inter-Korean Relations: Prospects for Peaceful Resolution? Expert roundtable February 28 Lecture (Kapucsinski Lectures cycle) April 5 Seminar May 2 Roundtable May 3 Lecture May 16 Islam, Gender, and Democratisation in Indonesia Seminar May 24 The Czech Republic Competitiveness on Account Expert seminar May 30 of the New EU Fiscal Framework Booming Asia and the EU After the Crisis: Economic Opportunity or Geopolitical Challenge? Conference June 3 New European Neighbourhood Policy Panel discussion June 3 The Maghreb in the Wake of the Arab Spring : Conference June 15 Strategic Implications for Europe Czech NGOs in Egypt: Perspectives of Democracy Seminar September 15 Trends of Czech Foreign Policy Presentation September 27 The Future of Crimea Panel discussion October 12 The Year of the New Presidencies: The Visegrad Countries in the EU Conference October 25 Media and Political Changes in Egypt Seminar October 26 The European Union and Russia: Conference November 22 Prospects for a Strategic Partnership The Security Challenges in the Foreign Policy of Armenia Lecture November 22 Safe and Secure Nuclear Energy Roundtable November 25 Confronting Cyber Terrorism: Tackling Political Aspects of Cyber Security Roundtable and expert workshops December 6 7 Grand Strategy in an Uncertain World Lecture December 16 8

9 Vzdělávání ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars září 2011 leden 2012 CERGE-EI, Praha V zimním semestru akademického roku 2011/2012 proběhl druhý ročník programu ALYAS, který je určen studentům magisterských a doktorských cyklů a mladým výzkumníkům se zájmem o Asii. Účastníci měli možnost setkat se s velvyslanci asijských zemí a předními českými i zahraničními odborníky a diskutovat s nimi v neformálním, ale odborném, prostředí aktuální bezpečnostní a politické otázky asijsko-pacifického regionu. Více na Facebooku ( Lectures-for-Young-Asia-Scholars-ALYAS/ ). SEZNAM PŘEDNÁŠEK ALYAS 2011/12 Vzdělávání je nejstarším pilířem činnosti Asociace. V roce 2011 se pokračovalo v trendu rozšiřování spektra vzdělávacích aktivit AMO, včetně expanze do regionů, ale také v systematickém zdokonalování tradičního Pražského studentského summitu. Projekty byly zaměřeny nejen na středoškolské a vysokoškolské studenty, ale i na jejich pedagogy, další cílovou skupinou se od roku 2011 stali dobrovolníci ze zahraničí. Důraz je kladen na inovativní přístup a metody neformálního vzdělávání. Prostřednictvím nového programu pro juniorní analytiky usiluje AMO o větší propojení svých vzdělávacích a výzkumných aktivit. Pražský studentský summit září 2010 březen 2011 VŠE Praha, Hotel Ambassador Zlatá Husa, Kongresové centrum Praha Pražský studentský summit (PSS) je největším vzdělávacím projektem v oblasti mezinárodních vztahů ve střední Evropě. V akademickém roce 2010/2011 se uskutečnil již jeho XVI. ročník. Základní idea PSS spočívá v simulaci tří klíčových mezinárodních organizací: Spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie více než třemi sty studentů z celé České republiky. Cílem projektu je odborně informovaný, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, odpovědně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat. Díky důrazu na alternativní vzdělávací metody představuje PSS vhodný doplněk výuky na středních a vysokých školách, protože se soustředí na aspekty rozvoje osobnosti, které bývají českým vzdělávacím systémem opomíjeny. Záštitu nad XVI. ročníkem PSS převzal ministr zahraničních věcí ČR, Karel Schwarzenberg, závěrečná konference byla potom zaštítěna primátorem hlavního města Prahy, Bohuslavem Svobodou. Hlavní vzdělávací přínos PSS spočívá v pěti workshopech. Studenti se v jejich průběhu seznamovali s jednotlivými odbornými tématy, pronikali do umění vyjednávání, hledali první společné kompromisy, učili se diskutovat, zaujímat postoje a formulovat svá stanoviska před svými vrstevníky. Nedílnou součástí workshopů byly přednášky zajímavých hostů a interaktivní činnosti rozvíjející hravou formou schopnosti studentů. Završením několikaměsíční přípravné fáze projektu byla závěrečná konference, jejíž slavnostní zahájení proběhlo v prostorách Hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze za přítomnosti hostů z řad partnerů, diplomatů, politiků a za zvýšené pozornosti médií. V následujících dnech se účastníci PSS věnovali debatám o nejvýznamnějších globálních otázkách. Hlavními tématy byly například rozvojová pomoc, dluhová krize, aktuální situace v Libyi a Afghánistánu a fiktivní krize na Korejském poloostrově. Od září 2011 probíhal XVII. ročník PSS. Více na nebo na Facebooku ( ). Přednášející Téma Instituce Klimeš, Ondřej Etnické menšiny a separatismus Univerzita Karlova v Praze v Ujgurské AO Sin-ťiang v Číně Bumbálek, Cyril Kunikata, Toshio Současná situace v Afghánistánu a Pákistánu Japonská energetická bezpečnost po Fukušimě Ministerstvo zahraničních věcí ČR Velvyslanec Japonska v ČR Ashok, Venkatesan Indická strategie v Asii Velvyslanec Indie v ČR Pearce, Ruth Australská bezpečnostní strategie Velvyslankyně Austrálie v Polsku v Asii Barnett, Thomas Růst Asie v globalizovaném světě Wikistrat, USA Holslag, Jonathan Čínská zahraniční politika Brussels Institute for Contemporary China Studies, Belgie Wye, Roderick Současné vztahy Čína-Tchajwan a analýza lednových voleb na ostrově Chatham House, Velká Británie Schult Nordholt, Leo Stav a budoucnost evropskoasijských vztahů a současný vývoj v Barmě Jak učit o klimatických změnách duben prosinec 2011 Praha Evropská služba vnější akce, Belgie Cílem projektu bylo zmapovat současný stav výuky o klimatických změnách na českých čtyřletých gymnáziích a po konzultacích s odborníky a zářijovém workshopu s experty v oblasti klimatické změny a zástupci neziskového i soukromého sektoru připravit materiály, které by měly pedagogům i studentům přispět k usnadnění a zkvalitnění výuky. Výstupem se tak stala kniha Jak učit o změně klimatu ( ), která shrnuje hlavní fakta o klimatické změně, nezaujatě představuje sporné body veřejné debaty, uvádí čtenáře do environmentálního a politického rámce problematiky a v neposlední řadě pomáhá pedagogům s přípravou výuky. 9

10 Regionální workshopy simulace jednání evropských institucí leden prosinec 2011 Kladno, Plzeň, Brno, Ostrava, Stěžery u Hradce Králové, Ústí nad Labem, Zlín V průběhu roku 2011 proběhlo 7 workshopů, které představovaly pro středoškoláky příležitost seznámit se blíže s fungováním institucí EU a jejich legislativních procesů formou zážitkového učení. Studenti v rolích europoslanců, ministrů členských států nebo zástupců Evropské komise simulovali jednání Evropského parlamentu i Rady EU a jejich vzájemné vyjednávání (tzv. trialog). Každý workshop byl zaměřen na specifické téma, které bylo ilustrováno relevantním návrhem evropské legislativy nebo komunikačním dokumentem Komise, o němž se v Bruselu právě jednalo. Program juniorních analytiků září 2011 červen 2012 Praha V průběhu akademického roku 2011/2012 byl spuštěn pilotní ročník programu juniorních analytiků, který nabízí vysokoškolským studentům příležitost získat praktické zkušenosti s výzkumnou, publikační a organizační prací ve Výzkumném centru AMO. Pozice juniorního analytika spočívá v úzké spolupráci s jedním ze členů současného týmu analytiků AMO. Program také nabízí účastníkům sérii čtyř workshopů zaměřených na metodologické školení, vystupování v médiích, specifika psaní pro think-tanky a budoucí uplatnění v oboru. Evropská dobrovolná služba květen říjen 2011 Praha V roce 2010 získala Asociace od Evropské komise akreditaci k vysílání i přijímání dobrovolníků v rámci Evropské dobrovolné služby. V roce 2011 na projektu s názvem Raising European Awareness through Participation in Education and Research Activities, jehož cílem je prohloubit evropské občanství, podpořit aktivní účast mladých lidí a přispět ke kulturní rozmanitosti ve společnosti, participovaly dobrovolnice z Polska a Rumunska. Asociace v létě 2011 již po desáté spolupořádala Visegrádskou letní školu v polském Krakově. Education Education is the oldest pillar of Association s activities. In 2011 the trend of expanding the spectrum of AMO educational activities continued, including the expansion to the Czech regions and systematic improvement of the traditional Prague Student Summit. The projects were targeted not only at secondary and university students but also at their teachers; since 2011 foreign volunteers have become another target group. Emphasis is laid on innovative approaches and alternative educational methods. Through the new program for junior analysts AMO endeavours to interlink its educational and research activities. Prague Student Summit September 2010 March 2011 University of Economics in Prague, Ambassador Hotel Zlatá Husa, Congress Centre Prague Prague Student Summit (PSS) is the largest educational project in the field of international relations in the Central Europe. In the academic year 2010/2011 it held its XVI season. The key idea of the PSS is to simulate the negotiations of the three most important international organisations: UN, NATO and the EU. More than 300 hundred students from all over the Czech Republic act as real representatives of the respective countries and as such try to solve current issues in international affairs. The objective of the project is to prepare professionally informed, self-confident, attentive and at the same time modest individual who is not only interested in the world that surrounds him, but is also able to listen to the others, think and act independently, argue clearly and factually for his case and who swiftly responds to new challenges. For its emphasis on alternative educational methods, the project represents a suitable complement to the education provided by secondary schools and universities it focuses on those aspects of personal development that are often neglected by the Czech educational system. The XVI Season of the PSS was under the auspices of the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Karel Schwarzenberg; the final conference was under the auspices of Mayor of Prague Bohuslav Svoboda. The PSS s main educational contribution lies in 5 workshops. Students got acquainted with specialised topics, they gained an insight into the art of negotiation, sought their first common compromises, learned to conribute into a discussion, adopt a stance and articulate their viewpoint in front of the peer. The integral parts of the workshops were lectures by interesting guests and interactive activities developing students skills in a playful way. The closing conference summarized the preparatory stage of the project. It took place in ceremonial premises of Ambassador Hotel with the presence of AMO s partners, diplomats and politicians and with the increased media attention. The following days were dedicated to debates on the most fundamental global issues. Amongst the main topics there were development aid, debt crisis, current situation in Libya and Afghanistan and fictive crisis at the Korean peninsula. The XVII season of the PSS started in September More on or on Facebook ( ). 10

11 ALYAS AMO Lectures for Young Asia Scholars September 2011 January 2012 CERGE-EI, Prague In the winter semester of the academic year 2011/2012 the second year of ALYAS program designated for Master students, Ph.D. candidates and young professionals with an interest in Asia affairs was held. The participants had a chance to meet ambassadors of Asian countries and discuss current security and political issues of the Asian-Pacific region with the leading Czech and foreign experts in an informal but professional environment. Follow us on Facebook ( pages/amo-lectures-for-young-asia-scholars-alyas/ ). THE LIST OF ALYAS LECTURES 2011/12 Speaker Topic Institution Klimeš, Ondřej Chinese Ethnic Minorities and Charles University in Prague Separatism in Xinjiang Bumbálek, Cyril Kunikata, Toshio Current Situation in Afghanistan and Pakistan Japanese Energy Security after Fukushima The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic The Ambassador of Japan in the Czech Republic Ashok, Venkatesan India s Strategy in Asia The Ambassador of India to the Czech Republic Pearce, Ruth Australia s Security Strategy in Asia Pacific Ambassador of Australia to Poland Barnett, Thomas Rise of Asia in a Globalized World Wikistrat, USA Holslag, Jonathan Chinese Foreign Policy Brussels Institute for Contemporary China Studies, Belgium Wye, Roderick Current Cross-strait Relations and Analysis of The Presidential Elections in Taiwan Chatham House, UK Schult Nordholt, Leo State and Prospects of EU-Asia Relations and Current Situation in Burma/Myanmar. How to Teach about Climate Change April December 2011 Prague European External Action Service, Belgium The objective of the project was to map current state of education on climate changes at Czech four-year secondary schools. After consultations and workshop with experts in the field of climate change and non-profit and private sector representatives we prepared material that should facilitate and enhance the learning process for both the teachers and the students. The outcome of the project was a book titled How to Teach about Climate Change that comprises the main facts about climate change, introduces controversial points in an unbiased way, presents the environmental and political framework of the issue and last but not least helps teachers with the educational methodology. Regional Workshops Simulation of Negotiations of EU Institutions January December 2011 Kladno, Plzeň, Brno, Ostrava, Stěžery u Hradce Králové, Ústí nad Labem, Zlín Seven workshops organized during 2011 provided secondary school students with the opportunity to better understand the workings and legislative processes of the EU institutions. Students took roles of MEPs, ministers of the member states or European Commission representatives and thus simulated talks of the European Parliament and the Council of the European Union and their mutual negotiation. Each workshop focused on a specific topic illustrated with relevant proposal of European legislation or communication documents of the Council that were just being discussed in Brussels. Program of Junior Analysts September 2011 June 2012 Prague During the academic year 2011/2012 the pilot year of the Program of Junior Analysts offering university students an opportunity to obtain practical experience with research, publishing and organisational work in AMO Research Center was launched. The junior analyst position lies in close cooperation with one of the current AMO analyst team member. The program also offers participants series of four workshops oriented on methodological training, media performance, particularities of writing for think-tanks and future employment within the field. European Voluntary Service May October 2011 Prague In 2010 the Association was granted accreditation by the European Commission for sending and hosting volunteers within the European Voluntary Service. In 2011 volunteers from Poland and Romania participated in the project called Raising European Awareness through Participation in Education and Research Activities which strives to deepen European citizenship, support participation of young people and contribute to cultural diversity in society. In summer 2011 the Association co-organized Visegrad Summer School in Krakow, Poland for the tenth time. 11

12 Mezinárodní projekty Třetím pilířem aktivit Asociace jsou mezinárodní projekty. Odrazem dlouhodobého úsilí o co nejlepší vztahy mezi občany České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy jsou programy podporující rozvoj občanské společnosti v Bělorusku a na Ukrajině, a to konkrétně důrazem na vzdělávání středoškolských učitelů a novinářů. Od roku 2011 spustila AMO také projekty transformační spolupráce v porevolučním Egyptě, kde se cílovou skupinou stali pracovníci nevládních organizací a nezávislí novináři. BĚLORUSKO Občanská alternativa pro běloruské školy leden prosinec 2011 Minsk, Nymburk, Praha Už od roku 2006 Asociace realizuje v Bělorusku projekt zaměřený na vzdělávání učitelů. V roce 2011 se aktivity zaměřovaly na povzbuzení občanské angažovanosti středoškolských učitelů a jejich žáků pomocí interaktivních metod výuky občanské výchovy a dějepisu a rozvoje kritického myšlení. Čeští experti v Bělorusku realizovali semináře v oblastních Institutech zvyšování kvalifikace, kde se snažili přístupnou formou seznámit běloruské učitele s aktuálními trendy ve výuce dějepisu v České republice. Již tradičně AMO podpořila iniciativy učitelů, kteří připravují alternativní soutěže pro své žáky. Pokračovala také příprava implementace soutěže Já, občan do Běloruska, přičemž proběhlo první pilotní kolo tohoto projektu. Ve spolupráci s Klubem evropských učitelů se uskutečnil další ročník vědomostní soutěže pro žáky Co vím o Evropě, tentokrát zaměřený na reálie zemí Visegrádské skupiny. Prvního kola se zúčastnilo 24 škol z celého Běloruska. Finále čtyř nejlepších se uskutečnilo ve Vilniusu. Asociace v Bělorusku opět podpořila Centrum pro vzdělávání učitelů, které pořádá semináře a letní školu, vede tréninky a poskytuje učitelům nejen metodické pomůcky pro výuku, ale i profesionální poradenství. Transfer of Visegrad Countries Experience in the Education System Reform leden prosinec 2011 Minsk, Vitebsk, Homel, Mohylev, Brest, Grodno Ve spolupráci s polským a slovenským partnerem pokračovala Asociace v realizaci projektu zaměřeného na předávání zkušeností s průběhem transformace školství zemí Visegrádské skupiny běloruským učitelům a také expertům v oblasti vzdělávání ze státní sféry i neziskového sektoru. Uskutečnění cílů projektu bylo v roce 2011 limitováno represemi běloruské občanské společnosti, které následovaly po prezidentských volbách z prosince V říjnu 2011 byly realizovány 4 semináře v Institutech zvyšování kvalifikace v Minsku, Vitebsku, Mohylevu a Homelu určené pro 120 učitelů z malých měst a vesnic. Semináře byly zaměřeny na přiblížení českého vzdělávacího systému a využití nových přístupů a multimédií ve výuce. Vlivem zapojení Institutů, které mají stabilní strukturu a působí kontinuálně, bylo garantováno rozšíření výstupů projektu i po skončení seminářů. UKRAJINA Občanská alternativa pro školy východní Ukrajiny leden prosinec 2011 Jalta, Sevastopol, Simferopol, Krasnoperekopsk, Praha, Nymburk, Karlovy Vary Asociace dlouhodobě realizovala projekty v oblasti východní Ukrajiny Charkovské, Luhaňské a Doněcké oblasti. Tato etapa byla završena vydáním metodologické příručky, která byla doporučena ukrajinským Ministerstvem školství, a uspořádáním celoukrajinské pedagogické konference na téma občanské vzdělávání. V roce 2011 začala AMO soustředit své projektové aktivity na oblast Autonomní republiky Krym a věnovat se zde problematice multikulturního vzdělávání. K cílům projektu patřilo seznámení krymských středoškolských pedagogů s českými zkušenostmi s využíváním interaktivních metod ve výuce a jejich povzbuzení k dalšímu vzdělávání. Na jaře 2011 byla pro krymské a východoukrajinské učitele vypsána soutěž o nejlepší scénář průběhu vyučovací hodiny tematicky se zabývající multikulturní výchovou. Aktivní ukrajinští učitelé měli dvakrát možnost navštívit Českou republiku. První cesta se uskutečnila ve spolupráci s ukrajinskou nevládní organizací Nová doba a byla zaměřena na organizaci soutěže Já, občan. Druhá cesta byla věnována problematice transformace českého školství, otázkám fungování vzdělávací soustavy a kurikulární reformě. V říjnu 2011 byly za podpory Krymského ministerstva školství realizovány v Jaltě, Sevastopolu, Krasnoperekopsku a Simferopolu čtyři semináře věnující se multikulturnímu vzdělávání. Na seminářích vystoupili přednášející z brněnské Masarykovy a olomoucké Palackého univerzity. Semináře byly doplněny i praktickými workshopy a ukázkami vyučovacích hodin, účastníci měli také možnost získat na místě řadu praktických výukových materiálů. Seminářů se zúčastnilo 140 učitelů a pracovníků Institutů zvyšování kvalifikace. 12

13 EGYPT Zkušenosti ČR z demokratické transformace červenec srpen 2011 Káhira, Mahalla Pilotní projekt Asociace v Egyptě byl určen egyptským novinářům, aktivistům, politickým činitelům a pracovníkům nevládních organizací. V jeho rámci byly uspořádány semináře o české transformační zkušenosti v oblastech politiky, občanské společnosti a médií, během nichž se čeští experti pokusili co nejlépe popsat změny, jaké se ve střední a východní Evropě na konci 80. let 20. století odehrály, a poukázat na nedostatky demokratizačního procesu, ze kterých je možné se poučit. Volební zpravodajství říjen 2011 Praha Česko-německý program pro mladé profesionály listopad 2011 červen 2012 Praha, Frankfurt nad Mohanem, Brno, Berlín Čtvrtý ročník projektu, který v roce 2008 zaštítili prezidenti Václav Havel a Roman Herzog, nesl podtitul Managing the Unpredictable: The Future of Work and Education. Účastníci se zkušenostmi z politiky, státní správy, samosprávy, byznysu, médií nebo nevládních organizací se během 4 workshopů pokoušeli najít odpovědi na otázky jako: Jak budou naše pracovní místa a vzdělávací instituce vypadat v následujících desetiletích? Jaký vliv budou mít moderní technologie na náš život? Jsou evropské vzdělávací systémy konkurenceschopné na světovém trhu práce? Jak firmy podporují potenciál mladých, který budou později potřebovat? Cílem projektu je vytvoření společné platformy pro další rozvoj česko-německých vztahů. Více na V kontextu blížících se prvních porevolučních voleb v Egyptě realizovala Asociace projekt zaměřený na školení 10 nezávislých egyptských žurnalistů ve volebním zpravodajství. Pětidenní školení se zaměřilo jak na obecnější témata, například roli médií v demokratizačním procesu nebo otázku samotné transformace médií, tak na trénování profesionálních dovedností, zejména schopnosti objektivně pokrývat volební proces nebo efektivně dotazovat kandidáty v předvolebním období. Dále se novináři zúčastnili doprovodného programu, jehož cílem bylo umožnit nahlédnutí do fungování českých médií a problémů jejich transformace i lépe pochopit potíže, se kterými se konsolidovaná demokracie potýká dvacet let po sametové revoluci, prostřednictvím kulatých stolů s českými novináři, politology a představiteli neziskového sektoru, debat se studenty a zástupci odborné veřejnosti i pracovních setkání s českými politiky. Egyptští novináři tak diskutovali například o dosavadním postupu egyptské transformace a situaci tamních médií, relevanci české transformační zkušenosti pro nově vznikající demokracie na Blízkém východě, roli žen v politice nebo problému politické korupce. Zvyšování povědomí o demokracii listopad prosinec 2011 Mahalla, Port Said, Mansúra, Kafr Zaját, Ismailíja, Damanhúr, Alexandrie, Asuán Poslední egyptský projekt AMO uskutečněný v roce 2011 byl zaměřen na školení 210 školitelů a občanských aktivistů zapojených do místních informačních a vzdělávacích kampaní. Třináct školení probíhalo ve spolupráci s Egyptian Democratic Academy formou jednodenních workshopů v osmi středně velkých městech. Cílem bylo předání transformační zkušenosti ČR a jiných států východní Evropy a aplikování lessons learned na egyptské poměry. Diskutovalo se také o obecných konceptech demokracie, pluralismu, roli opozice a mimoparlamentních stran, volebním cyklu a obecněji o problémech demokracie. Poznatky a zkušenosti z projektu jsou shrnuté v u Sdílení postkomunistického transformačního know-how: zkušenosti ze severní Afriky ( ). AMO se také snaží o propojení svých mezinárodních projektů s výzkumnými aktivitami, a to pořádáním tematických seminářů založených na zkušenostech z terénu jako v případě akce České NGO v Egyptě: perspektivy demokratizace ( ). 13

14 International Projects The third pillar of the Association s activities comprises international projects. The programs promoting development of civil societies in Belarus and Ukraine, namely by emphasising education of secondary school teachers and journalists, reflect long-term efforts to foster the best possible relations between citizens of the Czech Republic and other Central and Eastern European countries. Since 2011 AMO has launched projects of transformational cooperation in post-revolutionary Egypt with NGO workers and independent journalists being their target group. BELARUS Civic Alternative for Belarusian Schools January December 2011 Minsk, Nymburk, Prague The Association has worked on projects pursuing teachers education in Belarus since In 2011, the activities were focused on stimulation of civic engagement of secondary school teachers and their students by means of interactive methods of teaching civics and history classes and development of critical thinking. Czech experts organized several seminars in regional Institutes of Improving Qualifications in Belarus where they strived to introduce Belarusian teachers to up-to-date trends in history education in the Czech Republic. As usual, AMO supported initiatives of those teachers who had prepared alternative competitions for their students. The implementation phase of I, Citizen competition in Belarus continued to be prepared and was completed with the first provisional round of competition. In cooperation with Club of European Teachers another year of knowledge competition for pupils called What I know about Europe oriented on facts about Visegrad Group countries was organised. Twenty four schools from all Belarus took part in it. The final round with four best participants took place in Vilnius. Transfer of Visegrad Countries Experience in the Education System Reform January December 2011 Minsk, Vitebsk, Homel, Mohylev, Brest, Grodno In cooperation with Polish and Slovak partners the Association continued a project focusing on transfer of experience of the education system transformation process in the Visegrad countries for Belarusian teachers and experts in the education from the governmental and non-profit sectors. Accomplishment of the project objectives in 2011 was limited by repressions towards Belarusian civil society that followed the presidential elections in December In October 2011 four seminars were carried out in the Institutes of Improving Qualifications in Minsk, Vitebsk, Mohylev and Homel targeted at 120 teachers from small towns and villages. The seminars specialised in bringing closer Czech educational system and using new approaches and multimedia in teaching process. As a result of involving Institutions with stable structure and continuous work further development of the outcomes was guaranteed even after the end of the seminars. UKRAINE Civic Alternative for Schools in Eastern Ukraine January December 2011 Yalta, Sevastopol, Simferopol, Krasnoperekopsk, Prague, Nymburk, Karlovy Vary The Association pursued projects in the Eastern Ukraine Kharkov, Donetsk and Luhansk regions in the long term. This period was finished with the issue of a methodological handbook that was recommended by the Ukraine Ministry of Education and also by the organization of all-ukrainian pedagogical conference on civic education. In 2011, AMO commenced to focus its project activities on Autonomous Republic of Crimea and to deal there with multicultural education. The objective of the project was to familiarise local secondary schools teachers with Czech experience with using interactive methods in teaching and to stimulate them to further learning. In spring 2011a competition in the best teaching unit scenario thematically oriented at multicultural education was opened for Crimean and eastern Ukrainian teachers. Twice, active teachers had the opportunity to visit the Czech Republic. The first trip was realized in cooperation with Ukrainian nongovernmental organization Nova doba and was focused on holding a competition I, Citizen. The second trip was dedicated to transformation and running of Czech educational system and curriculum reform. In October 2011 with the support of the Republic Minister of Education in Crimea four seminars in Yalta, Sevastopol, Krasnoperekopsk and Simferopol dedicated to multicultural education took place. The seminars led by lecturers from Masaryk (Brno) and Palacký (Olomouc) universities were enhanced with practical workshops and samples of teaching units; the participants could also acquire some practical teaching materials. One hundred forty teachers and workers of the Institutes of Improving Qualification participated in seminars. EGYPT Lessons Learned from the Czech Democratic Transformation July August 2011 Cairo, Mahalla The pilot project in Egypt targeted at the Egyptian audience from among journalists, activists, political officials and NGO workers. Within the project seminars on Czech transformation experience in politics, civil society and media were held, during which invited Czech experts tried to describe the changes that took place in the Czech Republic and Eastern Europe at the end of the 1980s and point out the shortcomings of the democratisation process a lesson from which could be learnt. 14

15 Electoral Broadcasting October 2011 Prague In the perspective of the first post-revolutionary elections in Egypt approaching the Association conducted a project aimed at training of 10 independent Egyptian journalists in electoral broadcasting. Five-day training focused on more general topics, for example the role of media in democratisation process or media transformation issue as well as training professional skills, predominantly the ability to objectively cover elections process or effectively interview candidates in preelection campaign. The journalists then took part in accompanying program that enabled insight into work of Czech media and problems of their transformation. They got better understanding of difficulties consolidated democracy faces 20 years after the Velvet Revolution through roundtables with Czech journalists, political scientists and representatives of non-profit sector, discussions with students and meetings with Czech politicians. For instance Egyptian journalists discussed existing procedure of transformation and situation of local media, relevance of Czech experience of the transition period to newly emerging democracies in the Middle East, role of women in politics or issues of political corruption. Czech-German Young Professionals Program November 2011 June 2012 Prague, Frankfurt am Main, Brno, Berlin The fourth year of the project that was originally under the auspices of the Presidents Václav Havel and Roman Herzog had a subheading Managing the Unpredictable: The Future of Work and Education. The participants experienced in politics, state administration, local administration, business, media or civil sector tried to find the answers to questions as: What will our jobs and educational institutions look like in the coming decades? How will modern technology influence our life? Are European educational systems competitive on the global labour market? How do companies support young potential they will need in the future? The project objective is forming a common platform for further development of Czech-German relations. More on Raising Democratic Awareness November December 2011 Mahalla, Port Said, Mansura, Kafr Zajat, Ismalilia, Damanhur, Alexandria, Asuan The last AMO project held in 2011 was oriented at training of 210 trainers and civil activists involved in local informational and educational campaign. Thirteen trainings were carried out with cooperation of Egyptian Democratic Academy in the form of oneday workshops in 8 middle-sized towns. The goal was a transfer of experience from transition period in the Czech Republic and other Eastern European countries and applying lessons learned to Egyptian situation. There were also discussions on general democracy concepts, pluralism, and role of opposition and non-parliamentary parties, election cycle and more generally about problems of democracy. The findings and experience from the project are summarised in a Sharing of Post-communist Transformation Know-how: Experience from Northern Africa ( publications/n-306.html?lang=en ). AMO also attempts to interconnect its international project with the research activities by organising thematic seminars based on actual experience as with the event Czech NGO in Egypt: Perspectives of Democracy. 15

16 Networking Networking Asociace pro mezinárodní otázky disponuje členstvím v následujících organizacích a je aktivní v platformách uvedených níže. DEMAS Asociace pro podporu demokracie a lidských práv AMO je členskou organizací DEMAS ( ), ve které je sdruženo 12 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti. Ředitelka AMO Maria Staszkiewicz působila v roce 2011 ve funkci předsedkyně Správní rady DEMAS. PASOS Policy Association for an Open Society AMO je členskou organizací PASOS ( ), největší sítě nezávislých think-tanků ve střední a východní Evropě a střední Asii sídlící v Praze. Jejím cílem je podpora a ochrana hodnot otevřené společnosti, včetně demokracie, právního státu, lidských práv nebo ekonomického a společenského rozvoje. Asociace nestátních neziskových organizací AMO je členskou organizací Asociace NNO ( asociacenno.cz/ ) v České republice, která sdružuje téměř 900 nestátních neziskových organizací v zemi. Organizace prosazuje a obhajuje společné zájmy a potřeby neziskového sektoru. Fórum občanské společnosti Východního partnerství AMO od roku 2009 působí v rámci Fóra občanské společnosti Východního partnerství ( ), kde se podílí na činnosti první pracovní skupiny s názvem Democracy, Human Rights, Good Governance and Stability. Coalition for a European Continent Undivided by Visa Barriers AMO je od roku 2010 součástí Koalice ( ) více než 30 nevládních organizací a think-tanků ustavené ve Varšavě, která usiluje o usnadnění vízové liberalizace EU se státy Východního partnerství. Eastern Partnership Community AMO je partnerskou organizací v projektu EaP Community ( ), portálu zaměřeného na Východní partnerství, který přináší aktuální informace o politickém, společenském a ekonomickém vývoji v zemích na východní hranici EU. The Association for International Affairs is a member of following organisations and it is active in the below listed platforms. DEMAS Association for Democracy Assistance and Human Rights AMO is a member organisation of DEMAS ( en/ ), which draws together 12 Czech NGOs whose long-term goal has been support of democratisation assistance, human rights and civil society. AMO Director Maria Staszkiewicz chaired the DEMAS Board of Directors in PASOS Policy Association for an Open Society AMO is a member organisation of PASOS ( ), the largest network of independent think-tanks in Central and Eastern Europe and Central Asia based in Prague. The organisation s objective is to protect values of open society including democracy, the rule of law, human rights or economic and social development. Association of Non-governmental Non-profit Organisations AMO is a member organisation of the Association of NNO in the Czech Republic that unites almost 900 NGOs in the country. The organisation promotes and advocates common interests and needs of non-profit sector. Eastern Partnership Civil Society Forum Since 2009 AMO has been working within Eastern Partnership Civil Society Forum ( ) where it has been a member of the first working group on Democracy, Human Rights, Good Governance and Stability.. Coalition for a European Continent Undivided by Visa Barriers Since 2010 AMO has been part of Coalition ( eu/ ) of more than 30 NGOs and think tanks established in Warsaw endeavouring for simplification of EU visa liberalisation with Eastern Partnership countries. Eastern Partnership Community AMO is a partner organisation of the EaP Community ( easternpartnership.org/ ) project, a portal focused on Eastern Partnership that brings up to date information on political, social and economic development in countries on the eastern EU border. 16

17 Partneři Asociace pro mezinárodní otázky děkuje za podporu všem partnerům a dárcům, bez nichž by nebyla realizace jejích aktivit v roce 2011 možná. Dárci Americké centrum Česká národní agentura Mládež Česko-německý fond budoucnosti Friedrich-Naumann-Stiftung Hlavní město Praha Karlovarský kraj Konrad-Adenauer-Stiftung MČ Praha 3 MČ Praha 5 MČ Praha 6 Metropolitní univerzita Praha International Visegrad Fund Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Moravskoslezský kraj Nadace Open Society Fund Praha Olomoucký kraj Open Society Institute Robert-Bosch-Stiftung The Kellner Family Foundation Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v ČR United Nations Development Programme US Office of Naval Research Global Ústecký kraj Velvyslanectví Austrálie v Polsku Velvyslanectví Estonska v ČR Velvyslanectví Filipín v ČR Velvyslanectví Francie v ČR Velvyslanectví Indonésie v ČR Velvyslanectví Japonska v ČR Velvyslanectví Kanady v ČR Velvyslanectví Korejské republiky v ČR Velvyslanectví Malajsie v ČR Velvyslanectví Polska v ČR Velvyslanectví Rumunska v ČR Velvyslanectví Spojeného království v ČR Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR Velvyslanectví Thajska v ČR Velvyslanectví Vietnamu v ČR Zastoupení Evropské komise v ČR Partneři v České republice Britská obchodní komora v České republice CERGE-EI Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) Česká tisková kancelář České sdružení pro Spojené národy Česko-korejská společnost Český rozhlas EurActiv.cz Eurocentra v ČR EuropeDirect EUROPEUM Institut pro evropskou politiku Hospodářské noviny ihned.cz Informační centrum o NATO Informační centrum OSN v Praze Jagello 2000 Multikulturní centrum Praha Nadace Forum 2000 Občanské Bělorusko Respekt Stálé zastoupení ČR při EU Transitions Online Ústav mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Partneři v zahraničí A.C.T.O.R. Romania Analytical Centre on Globalisation and Regional Cooperation Asociace ředitelů škol Ukrajiny Belarusian Schuman Society Centre for Eastern studies (OSW) Centrum pro vzdělávání učitelů Minsk Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) Egyptian Democratic Academy East European Democratic Centre EU-Russia Centre Euro-Atlantic Center Klub evropských učitelů v Bělorusku Kosciuszko Institute Instituty zvyšování kvalifikace v Bělorusku a Ukrajině Nova Doba Service Civil International Poland Stefan Batory Foundation The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) University of Birmingham Villa Decius Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávání Spolupráce se soukromým sektorem Auto Zrucký Commerzbank CoProSys ČEZ E.ON Hasičská vzájemná pojišťovna Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Antik City Inspiro solutions Komerční banka Lindner Hotel Prague Castle Konfes Konica Minolta Kopr Software Newton Media Pekárny Vodička Puro káva Subway Škoda Auto Vyšehrad 2000 Group White & Case Zátiší Catering Group ZON 3M 17

18 Partners Association for International Affairs thanks for the support to all partners and donors who made its work in 2011 possible. Donors American Center in Prague City of Prague Česká národní agentura Mládež Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds Embassy of Australia in Poland Embassy of Canada in the Czech Republic Embassy of Estonia in the Czech Republic Embassy of France in the Czech Republic Embassy of Indonesia in the Czech Republic Embassy of Japan in the Czech Republic Embassy of Malaysia in the Czech Republic Embassy of Philippines in the Czech Republic Embassy of Poland in the Czech Republic Embassy of Romania in the Czech Republic Embassy of Thailand in the Czech Republic Embassy of Vietnam in the Czech Republic Embassy of the Federal Republic of Germany in the Czech Republic Embassy of the Republic of Korea in the Czech Republic Embassy of the United Kingdom in the Czech Republic European Commission Representation in the Czech Republic Friedrich-Naumann-Stiftung International Visegrad Fund Karlovy Vary Region Konrad-Adenauer-Stiftung Metropolitan District Prague 3 Metropolitan District Prague 5 Metropolitan District Prague 6 Metropolitan University Prague Ministry of Defence of the Czech Republic Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic Ministry of the Environment of the Czech Republic Moravian-Silesian Region Olomouc Region Open Society Fund Prague Open Society Institute Robert-Bosch-Stiftung The Kellner Family Foundation Taipei Economic and Culture Office in the Czech Republic United Nations Development Programme US Office of Naval Research Global Ústí Region Partners in the Czech Republic British Chamber of Commerce in the Czech Republic CERGE-EI Civic Belarus Czech Business Representation to the EU (CEBRE) Czech News Agency Czech Radio Czech United Nations Association Czech-Korean Society EurActiv.cz Eurocentres in the Czech Republic EuropeDirect EUROPEUM Institute for European Policy Forum 2000 Foundation Hospodářské noviny ihned.cz Institute of International Relations Prague Jagello 2000 Multicultural Center Prague NATO Information Centre in Prague Permanent Representation of the Czech Republic to the EU Respekt Transitions Online United Nations Information Centre in Prague University of Economics, Prague International Partners A.C.T.O.R. Romania Analytical Centre on Globalisation and Regional Cooperation Association of School Directors of Ukraine Belarusian Schuman Society Centre for Eastern studies (OSW) Centre for Teachers Education Minsk Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) Egyptian Democratic Academy East European Democratic Centre EU-Russia Centre Euro-Atlantic Center European Teachers Club in Belarus Kosciuszko Institute Institutes of Improving Qualifications in Belarus and Ukraine Nova Doba Service Civil International Poland Stefan Batory Foundation The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) University of Birmingham Villa Decius Orava Association for Democratic Education Cooperation with private sector Auto Zrucký Commerzbank CoProSys ČEZ E.ON Hasičská vzájemná pojišťovna Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Antik City Inspiro solutions Komerční banka Konfes Konica Minolta Kopr Software Lindner Hotel Prague Castle Newton Media Pekárny Vodička Puro káva Subway Škoda Auto Vyšehrad 2000 Group White & Case Zátiší Catering Group ZON 3M 18

19 Lidé Správní rada Do Antonín Berdych Václav Duda Jakub Hejsek Jakub Klepal Lenka Kovačovská Martin Shabu Daniela Zrucká Od Antonín Berdych Jan Černý Václav Duda Jakub Klepal Lenka Kovačovská Václav Nekvapil Daniela Zrucká Vedení Maria Staszkiewicz (do ) Alexandra McGehee (od ) ředitelka Tomáš Karásek ředitel Výzkumného centra Jakub Eberle (do ) Vlaďka Votavová (od ) výkonný tajemník / výkonná tajemnice Zuzana Bartková tajemnice Výzkumného centra Vedoucí vybraných projektů David Petrbok (do ) Michael Rozsypal (od ) hlavní koordinátor Pražského studentského summitu Zdenka Vágnerová koordinátorka mezinárodních projektů v Bělorusku a na Ukrajině Ivana Karásková čínská zahraniční a bezpečnostní politika, energetická bezpečnost v Asii, vztahy Čína-EU Viera Knutelská evropské instituce a rozhodovací procesy, demokratický deficit v EU Nataša Kubíková Egypt, Palestinská samospráva, islámská politická hnutí, demokratizace na Blízkém východě Jakub Kulhánek ruská zahraniční politika, vztahy Rusko-NATO a Rusko-USA, integrační procesy v Eurasii Jan Kužvart Libanon, Libye, Sýrie, blízkovýchodní arabská elektronická média Martin Laryš Rusko, Ukrajina, Bělorusko, energetická bezpečnost v postsovětském prostoru Daniel Novotný (do ) Indonésie, regionalismus v jihovýchodní Asii, bezpečnost v asijsko-pacifickém regionu Jiří Skoupý (do ) americká domácí a zahraniční politika, transatlantické vztahy Alice Rezková (Savovová) ekonomické politiky v jižní, jihovýchodní a východní Asii, obchodní vztahy EU-Čína Michal Thim Turecko, Tchaj-wan, čínská zahraniční a bezpečnostní politika Členové a spolupracovníci K měla Asociace pro mezinárodní otázky 111 členů a přibližně 100 spolupracovníků. Kontaktovat nás můžete em ve tvaru Nataša Kubíková koordinátorka mezinárodních projektů v Egyptě Ivana Karásková koordinátorka asijských projektů Analytici Petr Binhack (do ) evropská energetická bezpečnost, geopolitika transportních tras Vít Dostál Polsko, česká zahraniční politika, visegrádská spolupráce, evropská integrace Zora Hesová Egypt, Irák, Írán, sekularismus, politický islám, muslimové v Evropě Tomáš Karásek evropská bezpečnostní a obranná politika, transatlantické vztahy, česká zahraniční politika 19

20 People Supervisory Board Till June 28, 2011 Antonín Berdych Václav Duda Jakub Hejsek Jakub Klepal Lenka Kovačovská Martin Shabu Daniela Zrucká Since June 29, 2011 Antonín Berdych Jan Černý Václav Duda Jakub Klepal Lenka Kovačovská Václav Nekvapil Daniela Zrucká Management Maria Staszkiewicz (till March 31, 2012) Alexandra McGehee (since April 19, 2012) Director Tomáš Karásek Director of the Research Center Jakub Eberle (till August 3, 2011) Vlaďka Votavová (since September 9, 2011) Executive Secretary Zuzana Bartková Secretary of the Research Center Project Coordinators David Petrbok (till April 30, 2011) Michael Rozsypal (sice May 5, 2012) Main coordinator of the Prague Student Summit Ivana Karásková Chinese foreign and security policy, energy security in Asia, China-EU relations Viera Knutelská European institutions and decision making processes, democratic deficit in EU Nataša Kubíková Egypt, Palestinian autonomy, Islamic political movements, democratization in the Middle East Jakub Kulhánek Russian foreign policy, Russia-NATO and Russia-US relations, integration processes in Eurasia Jan Kužvart Lebanon, Libya, Syria, Middle East Arab electronic media Martin Laryš Russia, Ukraine, Belarus, energy security in post-soviet area Daniel Novotný (till May 23, 2012) Indonesia, regionalism in South-East Asia, security in Asia Pacific region Jiří Skoupý (till August 31, 2011) American home and foreign affairs, transatlantic relations Alice Rezková (Savovová) economic policies in South, South-East and East Asia, EU-China trade relations Michal Thim Turkey, Taiwan, Chinese foreign and security policy Members and Associates By the Association for International Affairs had 111 members and approximately 100 associates. You can contact us by in the following way: Zdenka Vágnerová Coordinator of International Projects in Belarus and Ukraine Nataša Kubíková Coordinator of International Projects in Egypt Ivana Karásková Coordinator of Asian Projects Research Fellows Petr Binhack (till October 30, 2011) EU energy security, geopolitics of transportation routes Vít Dostál Poland, Czech foreign policy, Visegrad cooperation, European integration Zora Hesová Egypt, Iraq, Iran, secularism, political Islam, Muslims in Europe Tomáš Karásek European security and defence policy, transatlantic relations, Czech foreign policy 20

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Výroční zpráva Asociace pro mezinárodní otázky - 2013

Výroční zpráva Asociace pro mezinárodní otázky - 2013 Výroční zpráva Asociace pro mezinárodní otázky - 2013 1 Přehled projektů realizovaných Asociací pro mezinárodní otázky v roce 2013 Název projektu Alternativní vzdělávání pro učitele Krymu a Ukrajiny ALYAS

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Transformační politika

Transformační politika Transformační politika V roce 2007 se mezi přístupy zahraniční politiky ČR objevuje nový koncept nazvaný transformační politika. V něm se propojují jednotlivé nástroje zahraniční politiky potenciálně schopné

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

THE PLAN OF THE PROJECT

THE PLAN OF THE PROJECT THE PLAN OF THE PROJECT Students life in the Land of the Rising Sun Students research in sociology discipline 1. Name of the project: Students life in the Land of the Rising Sun 2. Date of realization:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015 The European Association for Renewable Energy was founded in 1988. It is a registered nonprofit organization that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více