Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce. 11. číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce. 11. číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter"

Transkript

1 Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce NEWSLETTER číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Léto je tu a s ním i velké množství kulturních akcí. Chceme Vás pozvat na promítání letního kina, které bude jezdit po celém regionu MAS. Dále také přinášíme informace o předložených projektech do 7. Výzvy MAS, průběhu čištění řeky Sázavy a dalších aktualit z území MAS. Příjemné čtení! Tento newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR V rámci realizace strategie,,strategický plán LEADER - Zapomenutý kraj" MAS Královská stezka o.p.s.

2 Obsah Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce VII. Výzva MAS Královská stezka o.p.s Představení obcí MAS... 4 Obec Chřenovice... 4 Městys Uhelná Příbram Kulturní a společenské akce v MAS Královská stezka... 7 Červenec... 7 Srpen... 8 Září Zrealizované projekty MAS... 8 Hasičská zbrojnice ve Skryji... 8 Společenské zázemí obce Radostín Čistá řeka Sázava Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci Návštěva zástupců francouzských MAS Newsletter vznikl v červnu Na jeho vzniku se podíleli Mgr. Gustav Charouzek, Karolína Ortová a paní Jaroslava Dvořáková předsedkyně MAS Královská stezka o.p.s.

3 1. VII. Výzva MAS Královská stezka o.p.s. Dne byla vyhlášena 7. Výzva MAS Královská stezka pro příjem žádostí do 19. kola. Konzultace pro žadatele probíhaly do Od do probíhal příjem žádostí na MAS. V této výzvě byly vypsány Fiche 2, 3 a 8. Jak se očekávalo, zájem o projekty v této výzvě byl velký a tak MAS nakonec přijala 26 žádostí o dotace. Dne proběhlo zasedání Výběrové komise MAS, která obodovala všechny projekty (většinu na základě veřejné obhajoby žadatele). Vzhledem k tomu, že finanční alokace převyšovala 6 milionů Kč mohla Výběrová komise doporučit všech 26 projektů ke spolufinancování. Toto stanovisko poté schválila Správní rada při zasedání na začátku června. Tabulka podaných žádostí o dotaci ve VII.výzvě MAS: Žadatel Název projektu Místo realizace Fiche OBEC KRÁSNÁ HORA Obnova kapličky ve Volichově a expozice o historii Krásné Hory Volichov, Krásná Hora 3 TJ Veselý Žďár Rekonstrukce fotbalových kabin Veselý Žďár 2 Obec Hněvkovice Mateřská škola Hněvkovice u Ledče nad 2 Sázavou Městys Uhelná Příbram Úprava interiéru zasedací místnosti Městyse Uhelná Příbram Uhelná Příbram 2 Obec Horní Krupá Výměna oken ve společenském domě v Horní Krupé Horní Krupá u Havlíčkova Brodu 2 Obec Okrouhlice Pódium pro kulturní aktivity Okrouhlice 2 Obec Dolní Město Obec Radostín Rekonstrukce interiéru budovy obecního úřadu v Dolním Městě Výměna oplocení společenského zázemí obce Radostín Dolní Město 2 Radostín u Havlíčkova Brodu 2 Obec Vepříkov Mikrobus pro podporu komunit Vepříkov 2 Město Světlá nad Sázavou OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU Obnova kaple v Dolní Dlužinách Dolní Dlužiny 3 Stavební úpravy obecní klubovny Leština u Světlé 2 OBEC LUČICE Výměna vybavení zasedací Lučice 2 místnosti obecního úřadu Lučice. OBEC BŘEVNICE Modernizace kulturního domu Břevnice 2 OBEC SKUHROV OBEC ČÍHOŠŤ Výměna střešní krytiny Základní školy Skuhrov Dětské hřiště v Číhošti a Tunochodech Skuhrov u Havlíčkova Brodu 2 Číhošť, Tunochody 2 3

4 OBEC KÁMEN Sbor dobrovolných hasičů Olešná Vybavení kulturního domu a obecního úřadu v obci Kámen Pořízení vybavení pro SDH Olešná Kámen u Habrů 2 Olešná u Havlíčkova Brodu 2 4 Obec Leškovice Vybavení interiéru obecních domů Leškovice 2 Římskokatolická farnost Vilémov u Golčova Jeníkova Rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava Klášter u Vilémova 3 Rodinné centrum Vilémov, o.s. Sbor dobrovolných hasičů Habry KASKÁDA Ledeč v.o.s. Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. Obec Horní Paseka Vybavení Rodinného centra Vilémov Vybavení hasičské zbrojnice v Habrech Modernizace hotelu a restaurace Kaskáda Obnova a konzervace dvorních průčelí kulturní památky Hrad Ledeč nad Sázavou IV. Kazatelna Křižní kapličky a křížek Vilémov u Golčova Jeníkova 2 Habry 2 Ledeč nad Sázavou 8 Ledeč nad Sázavou 3 Horní Paseka 3 Město Ledeč nad Sázavou Kulturní infrastruktura - pódium Ledeč nad Sázavou 2 OBEC ROZSOCHATEC Živý venkov Rozsochatec 2 3. Představení obcí MAS Obec Chřenovice Jméno zřejmě získala podle vladiky Chřena. Vznik je datován do 14. století, první připomínka je roku 1395, kdy Mikuláš řečený Kolovrat z Chřenovic, odkázal chřenovickému farnímu kostelu dvůr s příslušenstvím. Celá historie vesnice je úzce spjata s historií hradu i kostela. Chřenovice měly roku 1892 padesát sedm domů, kde žilo 477 obyvatel. V roce 1912 měly sedmdesát domů, ale počet obyvatel se snížil na 446. Pro mladé nebylo v obci dost práce a tak se stěhovali do měst (tato situace se dnes opět opakuje). 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, byla vyhlášena všeobecná mobilizace, která se nevyhla ani Chřenovicím, odkud odešlo sedmdesát čtyři vojáků. Na polích musely pracovat ženy a děti. V průběhu času byly předepisovány velké dodávky zemědělských produktů a na venkově zavládl hlad. V roce 1915 byl zaveden přídělový systém potravin. V roce 1916 byly odebrány dva zvony z kostela sv. Václava, ale museli se odevzdat i staré hmoždíře a vše, co se nechalo přetavit pro vojenské účely. Na konci války se bohužel nevrátilo zpět do obce deset vojáků. Sdružení katolické

5 mládeže dalo v roce 1923 popud k postavení pomníku nebo desky na památku padlých občanů v letech K odhalení pomníku u školy došlo 12. července října 1918 v podvečer byl uspořádán slavnostní průvod ke vzniku samostatného Československa, dechová hudba hrála národní písně, lidé zpívali a očekávali lepší budoucnost. Do této doby byl používán název Křenovice, Chrzenowicz. V roce 1919 byl počeštěn na CHŘENOVICE. Lidé ho používali již daleko dříve, ale teď byl uřední název obce. V roce 1960 vznikla Československá socialistická republika a k byl zrušen okres Ledeč nad Sázavou, který byl přenesen do Havlíčkova Brodu. Chřenovice se ocitli na kraji nejen okresu, ale i Východočeského kraje, který měl sídlo až v Hradci Králové. To přineslo velké potíže s vyřizováním správních potřeb. V roce 1961 došlo ke sloučení zemědělských družstev Chřenovic, Jedlé, Bělé a byl přijat název Jednotné zemědělské družstvo Posázaví. V roce 1966 se připojilo družstvo z Dobré Vody. Sídlem se stala obec Jedlá. Dle sovětského vzoru došlo v roce 1975 ke sloučení družstev Jedlá, Habreka Kozlov. Vzniklo nové JZD Budoucnost, které hospodařilo na 2229 hektarech půdy. Začátkem roku 1963 se sloučily obce Jedlá, Chřenovice a Dobrá Voda se sídlem v Jedlé. Tím se Chřenovice staly pohou osadou, která byla řízena soudruhy z Jedlé a to se projevilo na rozvoji i vzhledu obce. V roce 1965 se začal budovat v obci vodovod a v roce byla pokryta asfaltem prašná silnice z Jedlé do Chřenovic. V roce 1978 bylo rozhodnuto postavit na místě staré obecní pastoušky novou prodejnu. Jako většina tehdejších akcí se stavěla v akci "Z". Prodejna Jednoty byla slavnostně otevřena v listopadu V říjnu 1990 bylo na zasedání obecního úřadu Jedlá odhlasováno 98% hlasů osamostanění obce Chřenovice. V lednu 1992 se odtrhli Chřenovice od Jedlé a konečně byli opět samostatné. Chřenovický hrad Z původního pevného hradu se zachovala mimo zbytky hradebních zdí na západní straně okrouhlá věž vysoká 25 metrů, jejíž síla dosahuje 2,5 metrů. Tato věž, která byla klenbami rozdělena na dvě patra, má na východní straně segmentově sklenutou branku. Hrad Chřenovice sahá svým původem až do druhé pol. XII. století a jeho prvním známým majitelem se připomíná roku 1289 český vladyka Léva ze Chřenovic, předek rodu Kolovratů Zručských ze Chřenovic. Léva ze Chřenovic měl před tím sídlo na původní tvrzi při kostele sv. Václava. Držitelé hradu asi od roku 1358 byli bratři Milota a Bernard ze Chřenovic. V roce 1362 je majitelem Ješek z Chřenovic, který byl patronem kostela v Třebětíně. Ke konci toho století držel hrad Mikuláš Kolovrat z Chřenovic se svým synem Oldřichem se Mikuláš odstěhoval ze Chřenovic do Zruče, současně také vlastnil

6 ještě Zbraslavice. Král Václav IV. ho jmenoval popravčím v Čáslavském kraji (vydržoval si dva katy). V letech zde ve Chřenovicích pobýval Ctibor z Chřenovic, který podepsal listinu proti upálení mistra Jana Husa. Roku 1424 se připomíná jako pán hradu Milota ze Chřenovic, který se zúčastnil 1421 v Čáslavi Zemského směnu. Zde bylo zvoleno 20 mužů do sboru k obraně a vedení klidu v zemi České. Ze stavu rytířského byl povýšen do tohoto sboru i Milota ze Chřenovic. Během jeho nepřítomnosti byl hrad napaden a poškozen vojskem králova bratra Zikmunda. Po té se majitel uchýlil na Zruč. Po Milotovi se ještě pokoušel hrad osídlit pražský kupec Hanuš Otlinger a pak kutnohorský měšťan Kunrát Náz, praotec rodu Názů z Chřenovic. Roku 1448 Jindřich a Jan z Říčan připojili celé Chřenovice ke zboží ledečskému. Od té doby jsou osudy Chřenovic spojeny s osudy panství ledečského. Naše ves tedy patřila i do panství rodu Trčků z Lípy Známý Jan Burian Trčka z Lípy byl zavražděn v Chebu spolu s Albrechtem z Valdštějna (r.1634). Jeho choť byla Marie Magdalena Trčková, dle pověsti velmi hrubá a přísná žena. Hrad se jako pustý uvádí již od roku Roku 1860 prolomili lidé otvor do věže s tím, že naleznou poklad. Našli však jen pár lidských kostí. Při vykopávkách na nádvoří bylo nalezeno několik podkov, meč, několik hrotů od šípů i celé šípy, perlu velikosti lískového ořechu. V hradní zřícenině byl roku 1904 objeven poklad. Jednalo se o nádobku s pražskými groši, která tam byla uschována od sklonku vlády českého a římského krále Václava IV., před rokem 1419 Městys Uhelná Příbram Podle obecní kroniky patří Uhelná Příbram mezi velmi staré osady, prý byla založena už koncem 11. století. Obec začíná jako strážní bod střežící Liběckou zemskou stezku při okraji pohraničního hvozdu mezi Čechami a Moravou. Upomínkou na to je místní název Strážný vrch. Tudy šla stezka a na podobných kopcích podél ní v případě vpádu nepřítele strážní zapalovali signální ohně. Strážní zde bydleli i se svými rodinami a živili se uhlířstvím. Pálili v okolních lesích v milířích dřevěné uhlí a dováželi ho k hutím a do mincovny v Kutné Hoře. Z toho vznikl jak tradovaný původní název obce Příbram Uhlířská pod Hochšteinem, tak její znak lev který sekerou osekává větev. Pro rozvoj obce je významná skutečnost, že se stala střediskem uhlířů celé této oblasti, střediskem uhlířského tovaryšstva. Nejstarší archivní zápis o obci pochází z roku Postavení Uhelné Příbrami mezi místními uhlířskými organizacemi bylo významné. Byla jejich řídícím centrem, byla nad jednotlivými organizacemi lokálního charakteru. A bohatla. Proto nepřekvapuje, že už ve 13. století je zde doložen farní kostel a že dle registru desátků papežských z let náležela fara v Uhelné Příbrami k bohatším vesnickým farám děkanátu čáslavského. V té době došlo ke gotické přestavbě kostela a jeho gotická loď měla přibližně rozlohu lodi nynější. Šlo tedy v dané době o skutečně velký vesnický kostel. I to ukazuje na bohatou lokalitu. Uhelná Příbram patřila od starodávna až do 17. století jako poddanské městečko ke Žlebům. Roku 1356 údajně koupil žlebské panství, a tím i Uhelnou Příbram, král Karel IV ( ). Počáteční období husitství po roce 1419 celý tento region prožíval velmi bouřlivě, je doložena aktivní účast uhlířů v bojích na počátku husitských válek. Z další etapy už o účasti uhlířů zprávy nemáme, války přinesly prořídnutí uhlířských usedlostí a dočasný útlum uhlířství. V roce 1463 potvrdil král Jiří

7 z Poděbrad privilegia, která dali uhlířům král Václav II., Jan Lucemburský a Václav IV., a ještě je výrazně rozšířil. Jde o nejzávažnější privilegium, kterého se kdy uhlířům na Kutnohorsku dostalo. Nazývá se proto Aurea Carbonariorum Privilegia (Zlatá privilegia uhlířů). Kutná Hora s královskou mincovnou kvalitní uhlí nutně potřebovala a proto ta privilegia. Uhlíři byli například osvobozeni od placení daní, k převážení uhlí měli právo volit co nejkratší cesty, ve městech, do kterých přišli, měli prvý den právo nosit zbraň, meč nebo kord. Toho, kdo jim zůstal za uhlí dlužen, mohli na místě zatknout i bez rychtáře. Uhlíři měli monopol, uhlířské řemeslo se dědilo z otce na syna a stalo se jen málokdy, že by uhlíř vzal do učení někoho cizího. 7 Součástí stvrzování privilegií je nejstarší dosud známé svědectví o tom, že Uhelná Příbram byla hlavním střediskem uhlířského tovaryšstva. Zároveň je tu nejstarší doklad o tom, že se uhlíři scházívali k jakýmsi valným shromážděním a místem, kde se tato shromáždění konala, byla právě Uhelná Příbram. Ze sklonku vlády Jiřího z Poděbrad je známo, že na návsi pod lipou v tehdy zájezdní příbramské hospodě společně obědvali český král Jiří z Poděbrad a uherský král Matyáš Korvín. Den předtím spolu sjednali v Úhrově mír. Matyáš Korvín nocoval v Uhelné Příbrami, kdežto Jiří z Poděbrad v Úhrově. I Úhrov byla uhlířská obec a volba na tato místa padla zřejmě proto, že usedlosti zámožných uhlířů byly výstavnější a mohly poskytnout lepší ubytování královským družinám než poddanská obydlí v jiných vsích. Roku 1483 byla ves povýšena na městys. Městys Uhelná Příbram má společně se všemi částmi, což jsou Jarošov (se samotami Tři Dvory a Květinov), Petrovice, Pukšice (Rouzeň a Nový Dvůr) a Přísečno, celkem 504 obyvatel a rozlohu ha. Obec je samostatná, má svůj úřad městyse a uvolněného starostu. V obci je základní a mateřská škola s jídelnou. Ve škole je obecní knihovna s informačním centrem. Městys má zásobenou a celodenně otevřenou prodejnu se smíšeným zbožím. Velký zájem je o nově vybudované dětské hřiště, které je otevřeno celé dny a hojně využíváno domácími i víkendovými dětmi. 3. Kulturní a společenské akce v MAS Královská stezka Červenec Tour de Vepříkov, cyklistická vyjížďka Fotbalový turnaj na hřišti v Sedletíně Noční hasičská soutěž na náměstí v Habrech Hasičská soutěž Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku, obec Kámen Zábava Bagr na parketě v Sedletíně Taneční zábava na parketě v Habrech - Telegraf Zábava Rimortis a Salamandra na parketě v Sedletíně

8 Srpen Kapela Olympic, klub Vagon Golčův Jeníkov Září Vysočanka, v Habrech na parketě Zábava Baron na parketě v Sedletíně Hasičská soutěž O Pohár starosty města v Habrech Staré klády na parketě v Habrech, taneční zábava Soutěž v požárním útoku, havlíčkobrodská liga, Vepříkov Aleš Brichta a Walda gang, klub Vagon Golčův Jeníkov Letní kino na parketě v Habrech Roxor - taneční zábava na parketě v Habrech Rozloučení s prázdninami v Habrech Zábava Rockovina a Kolchoz v Sedletíně Rozloučení s prázdninami, obec Vepříkov Zábava Krleš na parketě v Sedletíně Starý klády, klub Vagon Golčův Jeníkov Turnaj v malé kopané v obci Vepříkov Kyvadlo, klub Vagon Golčův Jeníkov Harlej, Alkehol, Krucipusk - klub Vagon Golčův Jeníkov Zrealizované projekty MAS Hasičská zbrojnice ve Skryji Stávající budova hasičské zbrojnice byla vybudována v sedmdesátých letech minulého století a její technický stav je poplatný době výstavby. Proto obce Skryje v posledních letech investovala do rekonstrukce jejích vnitřních prostor a do výměny oken. V nevyhovujícím stavu, byla vnější obálka budovy (střecha, omítky, vrata). Střecha byla na mnoha místech poškozena, docházelo k zatékání do objektu, bylo nezbytně nutné neustále opravovat bodové závady. Vnější fasáda opadávala až na zdivo. Vjezdová vrata byla jednoplášťová, zkroucená a špatně se otevírala. Realizace projektu v celém plánovaném rozsahu umožnila vyřešit nevyhovující technický stav budovy, a to včetně snížení její energetické náročnosti. Zároveň došlo ke zlepšení vizuálního vzhledu jak samotné budovy, tak i širšího středu obce. Realizace projektu v dalším efektu umožnila pořádání dětských dnů, setkání důchodců, zasedání sboru dobrovolných hasičů v důstojných podmínkách.

9 Společenské zázemí obce Radostín Obec Radostín je vlastníkem objektu bývalé školy. Tento objekt byl silně zanedbán a po několik let nebyl využíván k žádné činnosti. Objekt se podařilo v posledních dvou letech zrekonstruovat a vybudovat nové a moderní sociální zařízení s bezbariérovým přístupem. Poslední etapou bylo dořešení zateplení stropu v sále společenského domu, kompletní rekonstrukce omítek v šatně včetně zateplení stropu. Dále byly pořízení stoly a židle jako nezbytné vybavení společenského zázemí obce. Osazeny byly všechny dveře, které doposud chyběli nebo byly v nevyhovujícím stavu. Obec realizací tohoto projektu získala důstojné prostory pro setkávání občanů. Společenské zázemí bude využito jako volební místnost, místnost pro volnočasové aktivity dětí, pořádání oslav a setkání občanů a další společenské události Čistá řeka Sázava 2013 V sobotu 13. dubna vyvrcholilo čištění Sázavy, když se na šesti stanovištích na 60 kilometrovém úseku Sázavy sešli dobrovolníci (skupiny, jednotlivci i rodiny s dětmi), aby pomohli zbavit řeku odpadu. Za slunečného počasí bylo možné spatřit v přírodě pracanty se žlutými tričky s logem akce Čistá řeka Sázava na Vysočině i úklidové čety, které se postaraly o okolí silnic v rámci akce Čistá Vysočina. Celkem při jarním úklidu Vysočiny přiloží ruku k dílu přes 18 tisíc osob, k čištění řeky Sázavy se připojilo 500 z nich. O víkendu nám zvedlo náladu nejen konečně dorazivší jaro, ale i obdivuhodný počet lidí, jenž se pohyboval v krajině a ve volném čase přišel zbavit své okolí odpadu, který byl ještě nedávno ukrytý pod sněhem, těšila se z průběhu akce její manažerka, Martina Hupková. Dobrovolníci obdrželi od organizátorů pracovní rukavice, pytle na odpad, svačinu a na památku tričko nebo šátek s logem akce. V letošním čtvrtém ročníku konečně ubylo množství odpadu kolem řeky, i když stále je co uklízet. Příjemně překvapil stav přírodní rezervace Stvořidla, který byl ještě loni zoufalý. Vedoucí úseků v hlášení o složení odpadu nejčastěji uváděli PET lahve, obaly, igelitové sáčky a tašky, sklo, hygienické potřeby, oblečení, stavební materiál (polystyren, kabely, pěny), hračky a nářadí pro práci v zahradě. Každým rokem čekáme, kdy přestaneme nacházet pneumatiky. Letos jsme se toho ještě nedočkali, našli jsme jich mnoho včetně jedné pneumatiky od traktoru. Letošní kuriozitou byla záchodová mísa, zhodnotila odpad Martina Hupková. Tradičně bylo nejvíce odpadu poblíž center měst a přístupových cest k řece. Částečně byly zlikvidovány i černé skládky.

10 Stvořidel, stejně jako dalších úseků, které leží mimo větší města na řece, se ujali vodáci z celého Česka. O okolí svých měst se postarali místní. Fotbalisté a ragbisté z Havlíčkova Brodu svou účastí ukázali, že se jejich život netočí jen kolem sportu. Všichni zúčastnění odvedli skvělou práci, pochválila dobrovolníky Karolína Ortová ze sdružení Královská stezka. 10 Ve všední dny od 9. dubna již tradičně čistili okolí řeky Sázavy žáci škol s pomocníky. Úsek Světlá nad Sázavou Smrčná si vzaly na starost světelské školy ZŠ Lánecká a ZŠ Komenského za podpory místních rybářů a členů Klubu českých turistů. Řeku Sázavu a její přítoky v centru Havlíčkova Brodu zbavovaly odpadu havlíčkobrodské školy SPŠ stavební akademie St. Bechyně, ZŠ a MŠ Wolkerova, ZŠ Konečná. Základní škola Štáflova přesunula svou účast kvůli počasí na pátek 19. dubna. Ročník 2013 přinesl rozšíření čištěného úseku Sázavy na Vysočině o část Borovského potoka, pravostranného přítoku Sázavy, kde akci zorganizovalo občanské sdružení TrojHáček. Akce Čistá řeka Sázava na Vysočině nebyla o pouhém sběru odpadu, ale zejména o aktivních lidech, kterým není stav krajiny kolem řeky Sázavy lhostejný. Dobrovolníci se v sobotu večer setkali na základně akce, v rekreačním středisku Sluneční zátoka v Ledči nad Sázavou, kde si u ohně, za doprovodu kytary, vyměnili zkušenosti nejen ze společného úsilí na řece. Čistá řeka Sázava na Vysočině je dobrovolnická a nezisková akce, kterou je možné uskutečnit pouze díky přispění partnerů, sponzorů a organizátorů akce. Poděkování patří partnerům: státnímu podniku Povodí Vltavy, s. p. za odvoz odpadu, rekreačnímu středisku Sluneční zátoka za poskytnutí azylu, půjčovně lodí Samba za zapůjčení lodí a občanskému sdružení Sázava 21 za materiální podporu. Velké poděkování patří také všem sponzorům. 6. Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci MAS již informovala o projektu spolupráce 5 MAS z České i Slovenské republiky, který vytvoří odpočinková místa pro cyklisty i turisty. V zimě letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele mobiliáře. Hned zjara vznikala odpočinková místa na 5 místech v regionu, která leží na nejvýznamnějších cyklotrasách. Vznikla tak nová stanoviště v Habrech, Jiříkově, Lučici, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou. V prvních čtyřech jmenovaných jsou místa zastřešená, v Ledči je otevřené stanoviště. Na všech místech je umístěna naučná mapa, sezení, kvarteto (kostky s fotografiemi z regionu), nářadí pro cyklisty pro případné opravy kola a na některých místech i směrovky.

11 Ihned po dokončení realizace těchto prvků byly naplánovány společné cyklovyjížďky, které probíhaly ve všech partnerských MAS. Vyjížďka v našem regionu se konala na státní svátek Její start byl na náměstí ve Světlé nad Sázavou, kam se na 10. hodinu sjelo na 25 cyklistů z různých míst v regionu. Pro děti byly na vyjížďce připraveny soutěže. Příjemná vyjížďka byla ukončena po 14. hodině. 11 Zpráva z tiskové konference k projektu: Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci, je snahou pěti MAS o zatraktivnění území MAS a zpřístupnění sítí cyklotras. Hlavním výstupem tohoto projektu jsou odpočinková místa pro cyklisty ale i turisty, videa z projektu a společná propagace projektu jako celku. Všechny MAS se snaží o přiblížení území turistům, ale i místním tak, aby mohli obdivovat přírodní krásy, historické objekty či kulturní život v místě. Snaha o aktivní trávení volného času se projevuje i mezi městy Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou, které se snaží vybudovat cyklostezku spojující tyto dvě města. I takovéto přístupy napomáhají propagaci regionu a oživení cestovního ruchu. Aktivní pohyb cesta ke spolupráci, má především za cíl vytvořit vhodné podklady pro aktivní cyklistiku turistiku, propagaci území, ale i vzbudit v místních hrdost k místu kde žijí. I proto byly v rámci projektu realizovány společné cyklovyjížďky ve všech MAS, na které přicházeli nejen místní, ale i přespolní z dalších měst a vesnic. Další informace o projektu a jeho vývoji můžete sledovat na webu který je společný pro všechny místní akční skupiny. 7. Návštěva zástupců francouzských MAS V květnu proběhla návštěva zástupců francouzských MAS v kraji Vysočina. Kraj Vysočina má navázané partnerství s regionem Champagne, kde působí 2 MAS Othe Armance a Cretes Préardennaises. Právě jejich zástupci z řad MAS i informačních center přijeli na 4 dny na Vysočinu, aby si prohlédli zrealizované projekty prostřednictvím MAS, zjistili, jak pracují zdejší MAS a zároveň prezentovali i jejich příklady dobré praxe. Díky partnerství s Krajem Vysočina bylo navázáno i partnerství s naší MAS, toto setkání nám dalo podněty, které vedli ke vzniku společného projektu. Naši kolegové si prohlédli město Telč, její památky a fungování místní MAS, poté pokračovali do Jihlavy, kde jim program zajistil Kraj Vysočina a organizace Vysočina tourism, dále shlédli hrad Lipnice nad Sázavou, město Ledeč nad Sázavou i selské muzeum v Pohledi. V průběhu celé návštěvy si MAS vyměňovali zkušenosti, probíhali vzájemné prezentace a také příprava projektu spolupráce. Projekt bude zaměřen na fungující cestovní ruch a jeho podporu. V rámci jeho realizace bude vytvořena softwarová aplikace pro,,chytré telefony, která bude návštěvníkovi nápomocná při

12 hledání památek, ubytování, občerstvení, muzeí, přírodních zajímavostí a také je provede po řece Sázavě od pramene po soutok. Tato aplikace bude volně ke stažení a bude přístupná i prostřednictvím webových sekcí umístěných na stránkách spolupracujících MAS (Královská stezka, Posázaví, Lípa pro venkov, Havlíčkův kraj a zahraniční MAS z Francie a Rumunska). Tímto projektem vznikne ojedinělá aplikace pro celou oblast Posázaví. 12

13 Příjemné léto přeje MAS Královská stezka o.p.s. 13

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s.

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. TENTO Newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zápis z konání Valné hromady Zakladatelé a Členové Dne: 21. 1. 2013 Místo: Sokolovna v Habrech Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Petr Bárta Ověřovatel 2: Josef Kolář Volební komise: Jiří Rainiš,

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Právní forma: Obecně prospěšná společnost Název místní akční skupiny: Sídlo místní akční skupiny: Právní forma: Ředitel MAS: Královská stezka o.p.s. Habry 66 (okres Havlíčkův Brod) Obecně prospěšná společnost Mgr. Gustav Charouzek Území: - NUTS

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s.

NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Aktuality Projekty Obce Dotace Akce Peníze NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, S TŘ E DNÍ POS ÁZAVÍ A KUTNOHOR S KO VE DNE CH 28.4. - 1.5.2012

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, S TŘ E DNÍ POS ÁZAVÍ A KUTNOHOR S KO VE DNE CH 28.4. - 1.5.2012 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, S TŘ E DNÍ POS ÁZAVÍ A KUTNOHOR S KO VE DNE CH 28.4. - 1.5.2012 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RZ U Starého

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOME UTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s.

MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA. SPL Zapomenutý kraj ZAPOME UTÝ KRAJ. Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA ZAPOME UTÝ KRAJ Strategický plán LEADER MAS Královská stezka o.p.s. OBSAH ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 4 2 ZÁKLAD Í ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS... 4 3 ZPRACOVÁ Í SPL MAS... 4 3. SBĚR DAT, ANALYTICKÉ

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZPRAVODAJ MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. 6. Vydání - 2012

ZPRAVODAJ MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. 6. Vydání - 2012 ZPRAVODAJ MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. 6. Vydání - 2012 Právě se Vám dostává do rukou další číslo zpravodaje obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o. p. s.. V

Více

Královská stezka o.p.s.

Královská stezka o.p.s. Evaluace strategického plánu LEADER Zapomenutý kraj Královská stezka o.p.s. Královská stezka o.p.s Žižkovo náměstí 66 582 81 Habry IČO: 21727501 Kontaktní údaje: Tel.: 774 489 322, 774 709 322 E-mail:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2. Z á p i s

PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2. Z á p i s PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2 Z á p i s ze školení a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí - z.s.p.o., uskutečněného v sídle sdruţení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 1. Úvod 1.1. Název MAS, právní forma: LAG Podralsko, o.s. občanské sdružení 1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 16.7.2008 1.3. Základní údaje: Malá 168,

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více