Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce. 11. číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce. 11. číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter"

Transkript

1 Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce NEWSLETTER číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Léto je tu a s ním i velké množství kulturních akcí. Chceme Vás pozvat na promítání letního kina, které bude jezdit po celém regionu MAS. Dále také přinášíme informace o předložených projektech do 7. Výzvy MAS, průběhu čištění řeky Sázavy a dalších aktualit z území MAS. Příjemné čtení! Tento newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR V rámci realizace strategie,,strategický plán LEADER - Zapomenutý kraj" MAS Královská stezka o.p.s.

2 Obsah Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce VII. Výzva MAS Královská stezka o.p.s Představení obcí MAS... 4 Obec Chřenovice... 4 Městys Uhelná Příbram Kulturní a společenské akce v MAS Královská stezka... 7 Červenec... 7 Srpen... 8 Září Zrealizované projekty MAS... 8 Hasičská zbrojnice ve Skryji... 8 Společenské zázemí obce Radostín Čistá řeka Sázava Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci Návštěva zástupců francouzských MAS Newsletter vznikl v červnu Na jeho vzniku se podíleli Mgr. Gustav Charouzek, Karolína Ortová a paní Jaroslava Dvořáková předsedkyně MAS Královská stezka o.p.s.

3 1. VII. Výzva MAS Královská stezka o.p.s. Dne byla vyhlášena 7. Výzva MAS Královská stezka pro příjem žádostí do 19. kola. Konzultace pro žadatele probíhaly do Od do probíhal příjem žádostí na MAS. V této výzvě byly vypsány Fiche 2, 3 a 8. Jak se očekávalo, zájem o projekty v této výzvě byl velký a tak MAS nakonec přijala 26 žádostí o dotace. Dne proběhlo zasedání Výběrové komise MAS, která obodovala všechny projekty (většinu na základě veřejné obhajoby žadatele). Vzhledem k tomu, že finanční alokace převyšovala 6 milionů Kč mohla Výběrová komise doporučit všech 26 projektů ke spolufinancování. Toto stanovisko poté schválila Správní rada při zasedání na začátku června. Tabulka podaných žádostí o dotaci ve VII.výzvě MAS: Žadatel Název projektu Místo realizace Fiche OBEC KRÁSNÁ HORA Obnova kapličky ve Volichově a expozice o historii Krásné Hory Volichov, Krásná Hora 3 TJ Veselý Žďár Rekonstrukce fotbalových kabin Veselý Žďár 2 Obec Hněvkovice Mateřská škola Hněvkovice u Ledče nad 2 Sázavou Městys Uhelná Příbram Úprava interiéru zasedací místnosti Městyse Uhelná Příbram Uhelná Příbram 2 Obec Horní Krupá Výměna oken ve společenském domě v Horní Krupé Horní Krupá u Havlíčkova Brodu 2 Obec Okrouhlice Pódium pro kulturní aktivity Okrouhlice 2 Obec Dolní Město Obec Radostín Rekonstrukce interiéru budovy obecního úřadu v Dolním Městě Výměna oplocení společenského zázemí obce Radostín Dolní Město 2 Radostín u Havlíčkova Brodu 2 Obec Vepříkov Mikrobus pro podporu komunit Vepříkov 2 Město Světlá nad Sázavou OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU Obnova kaple v Dolní Dlužinách Dolní Dlužiny 3 Stavební úpravy obecní klubovny Leština u Světlé 2 OBEC LUČICE Výměna vybavení zasedací Lučice 2 místnosti obecního úřadu Lučice. OBEC BŘEVNICE Modernizace kulturního domu Břevnice 2 OBEC SKUHROV OBEC ČÍHOŠŤ Výměna střešní krytiny Základní školy Skuhrov Dětské hřiště v Číhošti a Tunochodech Skuhrov u Havlíčkova Brodu 2 Číhošť, Tunochody 2 3

4 OBEC KÁMEN Sbor dobrovolných hasičů Olešná Vybavení kulturního domu a obecního úřadu v obci Kámen Pořízení vybavení pro SDH Olešná Kámen u Habrů 2 Olešná u Havlíčkova Brodu 2 4 Obec Leškovice Vybavení interiéru obecních domů Leškovice 2 Římskokatolická farnost Vilémov u Golčova Jeníkova Rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava Klášter u Vilémova 3 Rodinné centrum Vilémov, o.s. Sbor dobrovolných hasičů Habry KASKÁDA Ledeč v.o.s. Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. Obec Horní Paseka Vybavení Rodinného centra Vilémov Vybavení hasičské zbrojnice v Habrech Modernizace hotelu a restaurace Kaskáda Obnova a konzervace dvorních průčelí kulturní památky Hrad Ledeč nad Sázavou IV. Kazatelna Křižní kapličky a křížek Vilémov u Golčova Jeníkova 2 Habry 2 Ledeč nad Sázavou 8 Ledeč nad Sázavou 3 Horní Paseka 3 Město Ledeč nad Sázavou Kulturní infrastruktura - pódium Ledeč nad Sázavou 2 OBEC ROZSOCHATEC Živý venkov Rozsochatec 2 3. Představení obcí MAS Obec Chřenovice Jméno zřejmě získala podle vladiky Chřena. Vznik je datován do 14. století, první připomínka je roku 1395, kdy Mikuláš řečený Kolovrat z Chřenovic, odkázal chřenovickému farnímu kostelu dvůr s příslušenstvím. Celá historie vesnice je úzce spjata s historií hradu i kostela. Chřenovice měly roku 1892 padesát sedm domů, kde žilo 477 obyvatel. V roce 1912 měly sedmdesát domů, ale počet obyvatel se snížil na 446. Pro mladé nebylo v obci dost práce a tak se stěhovali do měst (tato situace se dnes opět opakuje). 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, byla vyhlášena všeobecná mobilizace, která se nevyhla ani Chřenovicím, odkud odešlo sedmdesát čtyři vojáků. Na polích musely pracovat ženy a děti. V průběhu času byly předepisovány velké dodávky zemědělských produktů a na venkově zavládl hlad. V roce 1915 byl zaveden přídělový systém potravin. V roce 1916 byly odebrány dva zvony z kostela sv. Václava, ale museli se odevzdat i staré hmoždíře a vše, co se nechalo přetavit pro vojenské účely. Na konci války se bohužel nevrátilo zpět do obce deset vojáků. Sdružení katolické

5 mládeže dalo v roce 1923 popud k postavení pomníku nebo desky na památku padlých občanů v letech K odhalení pomníku u školy došlo 12. července října 1918 v podvečer byl uspořádán slavnostní průvod ke vzniku samostatného Československa, dechová hudba hrála národní písně, lidé zpívali a očekávali lepší budoucnost. Do této doby byl používán název Křenovice, Chrzenowicz. V roce 1919 byl počeštěn na CHŘENOVICE. Lidé ho používali již daleko dříve, ale teď byl uřední název obce. V roce 1960 vznikla Československá socialistická republika a k byl zrušen okres Ledeč nad Sázavou, který byl přenesen do Havlíčkova Brodu. Chřenovice se ocitli na kraji nejen okresu, ale i Východočeského kraje, který měl sídlo až v Hradci Králové. To přineslo velké potíže s vyřizováním správních potřeb. V roce 1961 došlo ke sloučení zemědělských družstev Chřenovic, Jedlé, Bělé a byl přijat název Jednotné zemědělské družstvo Posázaví. V roce 1966 se připojilo družstvo z Dobré Vody. Sídlem se stala obec Jedlá. Dle sovětského vzoru došlo v roce 1975 ke sloučení družstev Jedlá, Habreka Kozlov. Vzniklo nové JZD Budoucnost, které hospodařilo na 2229 hektarech půdy. Začátkem roku 1963 se sloučily obce Jedlá, Chřenovice a Dobrá Voda se sídlem v Jedlé. Tím se Chřenovice staly pohou osadou, která byla řízena soudruhy z Jedlé a to se projevilo na rozvoji i vzhledu obce. V roce 1965 se začal budovat v obci vodovod a v roce byla pokryta asfaltem prašná silnice z Jedlé do Chřenovic. V roce 1978 bylo rozhodnuto postavit na místě staré obecní pastoušky novou prodejnu. Jako většina tehdejších akcí se stavěla v akci "Z". Prodejna Jednoty byla slavnostně otevřena v listopadu V říjnu 1990 bylo na zasedání obecního úřadu Jedlá odhlasováno 98% hlasů osamostanění obce Chřenovice. V lednu 1992 se odtrhli Chřenovice od Jedlé a konečně byli opět samostatné. Chřenovický hrad Z původního pevného hradu se zachovala mimo zbytky hradebních zdí na západní straně okrouhlá věž vysoká 25 metrů, jejíž síla dosahuje 2,5 metrů. Tato věž, která byla klenbami rozdělena na dvě patra, má na východní straně segmentově sklenutou branku. Hrad Chřenovice sahá svým původem až do druhé pol. XII. století a jeho prvním známým majitelem se připomíná roku 1289 český vladyka Léva ze Chřenovic, předek rodu Kolovratů Zručských ze Chřenovic. Léva ze Chřenovic měl před tím sídlo na původní tvrzi při kostele sv. Václava. Držitelé hradu asi od roku 1358 byli bratři Milota a Bernard ze Chřenovic. V roce 1362 je majitelem Ješek z Chřenovic, který byl patronem kostela v Třebětíně. Ke konci toho století držel hrad Mikuláš Kolovrat z Chřenovic se svým synem Oldřichem se Mikuláš odstěhoval ze Chřenovic do Zruče, současně také vlastnil

6 ještě Zbraslavice. Král Václav IV. ho jmenoval popravčím v Čáslavském kraji (vydržoval si dva katy). V letech zde ve Chřenovicích pobýval Ctibor z Chřenovic, který podepsal listinu proti upálení mistra Jana Husa. Roku 1424 se připomíná jako pán hradu Milota ze Chřenovic, který se zúčastnil 1421 v Čáslavi Zemského směnu. Zde bylo zvoleno 20 mužů do sboru k obraně a vedení klidu v zemi České. Ze stavu rytířského byl povýšen do tohoto sboru i Milota ze Chřenovic. Během jeho nepřítomnosti byl hrad napaden a poškozen vojskem králova bratra Zikmunda. Po té se majitel uchýlil na Zruč. Po Milotovi se ještě pokoušel hrad osídlit pražský kupec Hanuš Otlinger a pak kutnohorský měšťan Kunrát Náz, praotec rodu Názů z Chřenovic. Roku 1448 Jindřich a Jan z Říčan připojili celé Chřenovice ke zboží ledečskému. Od té doby jsou osudy Chřenovic spojeny s osudy panství ledečského. Naše ves tedy patřila i do panství rodu Trčků z Lípy Známý Jan Burian Trčka z Lípy byl zavražděn v Chebu spolu s Albrechtem z Valdštějna (r.1634). Jeho choť byla Marie Magdalena Trčková, dle pověsti velmi hrubá a přísná žena. Hrad se jako pustý uvádí již od roku Roku 1860 prolomili lidé otvor do věže s tím, že naleznou poklad. Našli však jen pár lidských kostí. Při vykopávkách na nádvoří bylo nalezeno několik podkov, meč, několik hrotů od šípů i celé šípy, perlu velikosti lískového ořechu. V hradní zřícenině byl roku 1904 objeven poklad. Jednalo se o nádobku s pražskými groši, která tam byla uschována od sklonku vlády českého a římského krále Václava IV., před rokem 1419 Městys Uhelná Příbram Podle obecní kroniky patří Uhelná Příbram mezi velmi staré osady, prý byla založena už koncem 11. století. Obec začíná jako strážní bod střežící Liběckou zemskou stezku při okraji pohraničního hvozdu mezi Čechami a Moravou. Upomínkou na to je místní název Strážný vrch. Tudy šla stezka a na podobných kopcích podél ní v případě vpádu nepřítele strážní zapalovali signální ohně. Strážní zde bydleli i se svými rodinami a živili se uhlířstvím. Pálili v okolních lesích v milířích dřevěné uhlí a dováželi ho k hutím a do mincovny v Kutné Hoře. Z toho vznikl jak tradovaný původní název obce Příbram Uhlířská pod Hochšteinem, tak její znak lev který sekerou osekává větev. Pro rozvoj obce je významná skutečnost, že se stala střediskem uhlířů celé této oblasti, střediskem uhlířského tovaryšstva. Nejstarší archivní zápis o obci pochází z roku Postavení Uhelné Příbrami mezi místními uhlířskými organizacemi bylo významné. Byla jejich řídícím centrem, byla nad jednotlivými organizacemi lokálního charakteru. A bohatla. Proto nepřekvapuje, že už ve 13. století je zde doložen farní kostel a že dle registru desátků papežských z let náležela fara v Uhelné Příbrami k bohatším vesnickým farám děkanátu čáslavského. V té době došlo ke gotické přestavbě kostela a jeho gotická loď měla přibližně rozlohu lodi nynější. Šlo tedy v dané době o skutečně velký vesnický kostel. I to ukazuje na bohatou lokalitu. Uhelná Příbram patřila od starodávna až do 17. století jako poddanské městečko ke Žlebům. Roku 1356 údajně koupil žlebské panství, a tím i Uhelnou Příbram, král Karel IV ( ). Počáteční období husitství po roce 1419 celý tento region prožíval velmi bouřlivě, je doložena aktivní účast uhlířů v bojích na počátku husitských válek. Z další etapy už o účasti uhlířů zprávy nemáme, války přinesly prořídnutí uhlířských usedlostí a dočasný útlum uhlířství. V roce 1463 potvrdil král Jiří

7 z Poděbrad privilegia, která dali uhlířům král Václav II., Jan Lucemburský a Václav IV., a ještě je výrazně rozšířil. Jde o nejzávažnější privilegium, kterého se kdy uhlířům na Kutnohorsku dostalo. Nazývá se proto Aurea Carbonariorum Privilegia (Zlatá privilegia uhlířů). Kutná Hora s královskou mincovnou kvalitní uhlí nutně potřebovala a proto ta privilegia. Uhlíři byli například osvobozeni od placení daní, k převážení uhlí měli právo volit co nejkratší cesty, ve městech, do kterých přišli, měli prvý den právo nosit zbraň, meč nebo kord. Toho, kdo jim zůstal za uhlí dlužen, mohli na místě zatknout i bez rychtáře. Uhlíři měli monopol, uhlířské řemeslo se dědilo z otce na syna a stalo se jen málokdy, že by uhlíř vzal do učení někoho cizího. 7 Součástí stvrzování privilegií je nejstarší dosud známé svědectví o tom, že Uhelná Příbram byla hlavním střediskem uhlířského tovaryšstva. Zároveň je tu nejstarší doklad o tom, že se uhlíři scházívali k jakýmsi valným shromážděním a místem, kde se tato shromáždění konala, byla právě Uhelná Příbram. Ze sklonku vlády Jiřího z Poděbrad je známo, že na návsi pod lipou v tehdy zájezdní příbramské hospodě společně obědvali český král Jiří z Poděbrad a uherský král Matyáš Korvín. Den předtím spolu sjednali v Úhrově mír. Matyáš Korvín nocoval v Uhelné Příbrami, kdežto Jiří z Poděbrad v Úhrově. I Úhrov byla uhlířská obec a volba na tato místa padla zřejmě proto, že usedlosti zámožných uhlířů byly výstavnější a mohly poskytnout lepší ubytování královským družinám než poddanská obydlí v jiných vsích. Roku 1483 byla ves povýšena na městys. Městys Uhelná Příbram má společně se všemi částmi, což jsou Jarošov (se samotami Tři Dvory a Květinov), Petrovice, Pukšice (Rouzeň a Nový Dvůr) a Přísečno, celkem 504 obyvatel a rozlohu ha. Obec je samostatná, má svůj úřad městyse a uvolněného starostu. V obci je základní a mateřská škola s jídelnou. Ve škole je obecní knihovna s informačním centrem. Městys má zásobenou a celodenně otevřenou prodejnu se smíšeným zbožím. Velký zájem je o nově vybudované dětské hřiště, které je otevřeno celé dny a hojně využíváno domácími i víkendovými dětmi. 3. Kulturní a společenské akce v MAS Královská stezka Červenec Tour de Vepříkov, cyklistická vyjížďka Fotbalový turnaj na hřišti v Sedletíně Noční hasičská soutěž na náměstí v Habrech Hasičská soutěž Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku, obec Kámen Zábava Bagr na parketě v Sedletíně Taneční zábava na parketě v Habrech - Telegraf Zábava Rimortis a Salamandra na parketě v Sedletíně

8 Srpen Kapela Olympic, klub Vagon Golčův Jeníkov Září Vysočanka, v Habrech na parketě Zábava Baron na parketě v Sedletíně Hasičská soutěž O Pohár starosty města v Habrech Staré klády na parketě v Habrech, taneční zábava Soutěž v požárním útoku, havlíčkobrodská liga, Vepříkov Aleš Brichta a Walda gang, klub Vagon Golčův Jeníkov Letní kino na parketě v Habrech Roxor - taneční zábava na parketě v Habrech Rozloučení s prázdninami v Habrech Zábava Rockovina a Kolchoz v Sedletíně Rozloučení s prázdninami, obec Vepříkov Zábava Krleš na parketě v Sedletíně Starý klády, klub Vagon Golčův Jeníkov Turnaj v malé kopané v obci Vepříkov Kyvadlo, klub Vagon Golčův Jeníkov Harlej, Alkehol, Krucipusk - klub Vagon Golčův Jeníkov Zrealizované projekty MAS Hasičská zbrojnice ve Skryji Stávající budova hasičské zbrojnice byla vybudována v sedmdesátých letech minulého století a její technický stav je poplatný době výstavby. Proto obce Skryje v posledních letech investovala do rekonstrukce jejích vnitřních prostor a do výměny oken. V nevyhovujícím stavu, byla vnější obálka budovy (střecha, omítky, vrata). Střecha byla na mnoha místech poškozena, docházelo k zatékání do objektu, bylo nezbytně nutné neustále opravovat bodové závady. Vnější fasáda opadávala až na zdivo. Vjezdová vrata byla jednoplášťová, zkroucená a špatně se otevírala. Realizace projektu v celém plánovaném rozsahu umožnila vyřešit nevyhovující technický stav budovy, a to včetně snížení její energetické náročnosti. Zároveň došlo ke zlepšení vizuálního vzhledu jak samotné budovy, tak i širšího středu obce. Realizace projektu v dalším efektu umožnila pořádání dětských dnů, setkání důchodců, zasedání sboru dobrovolných hasičů v důstojných podmínkách.

9 Společenské zázemí obce Radostín Obec Radostín je vlastníkem objektu bývalé školy. Tento objekt byl silně zanedbán a po několik let nebyl využíván k žádné činnosti. Objekt se podařilo v posledních dvou letech zrekonstruovat a vybudovat nové a moderní sociální zařízení s bezbariérovým přístupem. Poslední etapou bylo dořešení zateplení stropu v sále společenského domu, kompletní rekonstrukce omítek v šatně včetně zateplení stropu. Dále byly pořízení stoly a židle jako nezbytné vybavení společenského zázemí obce. Osazeny byly všechny dveře, které doposud chyběli nebo byly v nevyhovujícím stavu. Obec realizací tohoto projektu získala důstojné prostory pro setkávání občanů. Společenské zázemí bude využito jako volební místnost, místnost pro volnočasové aktivity dětí, pořádání oslav a setkání občanů a další společenské události Čistá řeka Sázava 2013 V sobotu 13. dubna vyvrcholilo čištění Sázavy, když se na šesti stanovištích na 60 kilometrovém úseku Sázavy sešli dobrovolníci (skupiny, jednotlivci i rodiny s dětmi), aby pomohli zbavit řeku odpadu. Za slunečného počasí bylo možné spatřit v přírodě pracanty se žlutými tričky s logem akce Čistá řeka Sázava na Vysočině i úklidové čety, které se postaraly o okolí silnic v rámci akce Čistá Vysočina. Celkem při jarním úklidu Vysočiny přiloží ruku k dílu přes 18 tisíc osob, k čištění řeky Sázavy se připojilo 500 z nich. O víkendu nám zvedlo náladu nejen konečně dorazivší jaro, ale i obdivuhodný počet lidí, jenž se pohyboval v krajině a ve volném čase přišel zbavit své okolí odpadu, který byl ještě nedávno ukrytý pod sněhem, těšila se z průběhu akce její manažerka, Martina Hupková. Dobrovolníci obdrželi od organizátorů pracovní rukavice, pytle na odpad, svačinu a na památku tričko nebo šátek s logem akce. V letošním čtvrtém ročníku konečně ubylo množství odpadu kolem řeky, i když stále je co uklízet. Příjemně překvapil stav přírodní rezervace Stvořidla, který byl ještě loni zoufalý. Vedoucí úseků v hlášení o složení odpadu nejčastěji uváděli PET lahve, obaly, igelitové sáčky a tašky, sklo, hygienické potřeby, oblečení, stavební materiál (polystyren, kabely, pěny), hračky a nářadí pro práci v zahradě. Každým rokem čekáme, kdy přestaneme nacházet pneumatiky. Letos jsme se toho ještě nedočkali, našli jsme jich mnoho včetně jedné pneumatiky od traktoru. Letošní kuriozitou byla záchodová mísa, zhodnotila odpad Martina Hupková. Tradičně bylo nejvíce odpadu poblíž center měst a přístupových cest k řece. Částečně byly zlikvidovány i černé skládky.

10 Stvořidel, stejně jako dalších úseků, které leží mimo větší města na řece, se ujali vodáci z celého Česka. O okolí svých měst se postarali místní. Fotbalisté a ragbisté z Havlíčkova Brodu svou účastí ukázali, že se jejich život netočí jen kolem sportu. Všichni zúčastnění odvedli skvělou práci, pochválila dobrovolníky Karolína Ortová ze sdružení Královská stezka. 10 Ve všední dny od 9. dubna již tradičně čistili okolí řeky Sázavy žáci škol s pomocníky. Úsek Světlá nad Sázavou Smrčná si vzaly na starost světelské školy ZŠ Lánecká a ZŠ Komenského za podpory místních rybářů a členů Klubu českých turistů. Řeku Sázavu a její přítoky v centru Havlíčkova Brodu zbavovaly odpadu havlíčkobrodské školy SPŠ stavební akademie St. Bechyně, ZŠ a MŠ Wolkerova, ZŠ Konečná. Základní škola Štáflova přesunula svou účast kvůli počasí na pátek 19. dubna. Ročník 2013 přinesl rozšíření čištěného úseku Sázavy na Vysočině o část Borovského potoka, pravostranného přítoku Sázavy, kde akci zorganizovalo občanské sdružení TrojHáček. Akce Čistá řeka Sázava na Vysočině nebyla o pouhém sběru odpadu, ale zejména o aktivních lidech, kterým není stav krajiny kolem řeky Sázavy lhostejný. Dobrovolníci se v sobotu večer setkali na základně akce, v rekreačním středisku Sluneční zátoka v Ledči nad Sázavou, kde si u ohně, za doprovodu kytary, vyměnili zkušenosti nejen ze společného úsilí na řece. Čistá řeka Sázava na Vysočině je dobrovolnická a nezisková akce, kterou je možné uskutečnit pouze díky přispění partnerů, sponzorů a organizátorů akce. Poděkování patří partnerům: státnímu podniku Povodí Vltavy, s. p. za odvoz odpadu, rekreačnímu středisku Sluneční zátoka za poskytnutí azylu, půjčovně lodí Samba za zapůjčení lodí a občanskému sdružení Sázava 21 za materiální podporu. Velké poděkování patří také všem sponzorům. 6. Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci MAS již informovala o projektu spolupráce 5 MAS z České i Slovenské republiky, který vytvoří odpočinková místa pro cyklisty i turisty. V zimě letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele mobiliáře. Hned zjara vznikala odpočinková místa na 5 místech v regionu, která leží na nejvýznamnějších cyklotrasách. Vznikla tak nová stanoviště v Habrech, Jiříkově, Lučici, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou. V prvních čtyřech jmenovaných jsou místa zastřešená, v Ledči je otevřené stanoviště. Na všech místech je umístěna naučná mapa, sezení, kvarteto (kostky s fotografiemi z regionu), nářadí pro cyklisty pro případné opravy kola a na některých místech i směrovky.

11 Ihned po dokončení realizace těchto prvků byly naplánovány společné cyklovyjížďky, které probíhaly ve všech partnerských MAS. Vyjížďka v našem regionu se konala na státní svátek Její start byl na náměstí ve Světlé nad Sázavou, kam se na 10. hodinu sjelo na 25 cyklistů z různých míst v regionu. Pro děti byly na vyjížďce připraveny soutěže. Příjemná vyjížďka byla ukončena po 14. hodině. 11 Zpráva z tiskové konference k projektu: Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci, je snahou pěti MAS o zatraktivnění území MAS a zpřístupnění sítí cyklotras. Hlavním výstupem tohoto projektu jsou odpočinková místa pro cyklisty ale i turisty, videa z projektu a společná propagace projektu jako celku. Všechny MAS se snaží o přiblížení území turistům, ale i místním tak, aby mohli obdivovat přírodní krásy, historické objekty či kulturní život v místě. Snaha o aktivní trávení volného času se projevuje i mezi městy Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou, které se snaží vybudovat cyklostezku spojující tyto dvě města. I takovéto přístupy napomáhají propagaci regionu a oživení cestovního ruchu. Aktivní pohyb cesta ke spolupráci, má především za cíl vytvořit vhodné podklady pro aktivní cyklistiku turistiku, propagaci území, ale i vzbudit v místních hrdost k místu kde žijí. I proto byly v rámci projektu realizovány společné cyklovyjížďky ve všech MAS, na které přicházeli nejen místní, ale i přespolní z dalších měst a vesnic. Další informace o projektu a jeho vývoji můžete sledovat na webu který je společný pro všechny místní akční skupiny. 7. Návštěva zástupců francouzských MAS V květnu proběhla návštěva zástupců francouzských MAS v kraji Vysočina. Kraj Vysočina má navázané partnerství s regionem Champagne, kde působí 2 MAS Othe Armance a Cretes Préardennaises. Právě jejich zástupci z řad MAS i informačních center přijeli na 4 dny na Vysočinu, aby si prohlédli zrealizované projekty prostřednictvím MAS, zjistili, jak pracují zdejší MAS a zároveň prezentovali i jejich příklady dobré praxe. Díky partnerství s Krajem Vysočina bylo navázáno i partnerství s naší MAS, toto setkání nám dalo podněty, které vedli ke vzniku společného projektu. Naši kolegové si prohlédli město Telč, její památky a fungování místní MAS, poté pokračovali do Jihlavy, kde jim program zajistil Kraj Vysočina a organizace Vysočina tourism, dále shlédli hrad Lipnice nad Sázavou, město Ledeč nad Sázavou i selské muzeum v Pohledi. V průběhu celé návštěvy si MAS vyměňovali zkušenosti, probíhali vzájemné prezentace a také příprava projektu spolupráce. Projekt bude zaměřen na fungující cestovní ruch a jeho podporu. V rámci jeho realizace bude vytvořena softwarová aplikace pro,,chytré telefony, která bude návštěvníkovi nápomocná při

12 hledání památek, ubytování, občerstvení, muzeí, přírodních zajímavostí a také je provede po řece Sázavě od pramene po soutok. Tato aplikace bude volně ke stažení a bude přístupná i prostřednictvím webových sekcí umístěných na stránkách spolupracujících MAS (Královská stezka, Posázaví, Lípa pro venkov, Havlíčkův kraj a zahraniční MAS z Francie a Rumunska). Tímto projektem vznikne ojedinělá aplikace pro celou oblast Posázaví. 12

13 Příjemné léto přeje MAS Královská stezka o.p.s. 13

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s.

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. TENTO Newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zápis z konání Valné hromady Zakladatelé a Členové Dne: 21. 1. 2013 Místo: Sokolovna v Habrech Zapisovatel: Karolína Ortová Ověřovatel 1: Petr Bárta Ověřovatel 2: Josef Kolář Volební komise: Jiří Rainiš,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Právní forma: Obecně prospěšná společnost Název místní akční skupiny: Sídlo místní akční skupiny: Právní forma: Ředitel MAS: Královská stezka o.p.s. Habry 66 (okres Havlíčkův Brod) Obecně prospěšná společnost Mgr. Gustav Charouzek Území: - NUTS

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 MAS Královská stezka o.p.s. MAS Královská stezka Obecně prospěšná společnost 66, 582 81 MAS Královská stezka o.p.s. je podpořena z Programu rozvoje venkova a EZFRV,,Evropský zemědělský

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY

P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY 8. VÝZVA 2012 MAS Třeboňsko také letos pokračuje ve vypisování výzev podle harmonogramu stanoveném ve Strategickém

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Zásobník projektů na období 2012 2014 aktualizováno v srpnu 2012

MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Zásobník projektů na období 2012 2014 aktualizováno v srpnu 2012 MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Zásobník projektů na období 2012 2014 aktualizováno v srpnu 2012 Poř. 1 Obec Račín Oprava hráze U rybníka Pijáček 2013 2014 100.000,- Kč 7 O 2 Obec Račín Rozšíření veřejného osvětlení

Více

Budoucí role MAS v ochraně kulturního dědictví

Budoucí role MAS v ochraně kulturního dědictví Budoucí role MAS v ochraně kulturního dědictví AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 30.Října 2014 Jihlava Gustav Charouzek Struktura prezentace 1. Co jsou MAS a jak fungují

Více

3 číslo 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s.

3 číslo 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. S t r á n k a 1 3 číslo 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. T E N T O N e Tento Newsletter ter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

OBRAZY - GRAFIKA, PALIČKOVANÁ KRAJKA

OBRAZY - GRAFIKA, PALIČKOVANÁ KRAJKA Výstava: Údolí řeky Doubravy datum začátku akce: 08.06.2012 datum ukončení akce: 09.09.2012 čas začátku akce: v otevírací době místo konání: městské muzeum - zámek stručný popis akce: Výstava seznamuje

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Hodnocení místních akčních skupin

Hodnocení místních akčních skupin 1/2012 Milí čtenáři, rád bych Vás seznámil s činností naší místní akční skupiny Podhůří Železných hor a myslím, že začátek roku je příležitostí k bilancování roku minulého. Dále bych Vám rád sdělil informace

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Místní akční skupina Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví Atraktivity a aktivity na území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. Švihov březen 2013 Místní akční skupina Pošumaví Místní akční skupina (MAS Pošumaví) byla založena v roce 2004 jako sdružení právnických

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19 OBSAH: Info o projektu Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská stezka o.p.s., Podhůří

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči ští ští profesionální hasiči hasiči ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči v druhé v druhé polovině polovině 70. let 70. let ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. června 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS Obsah: Úvodem Charakteristika společnosti Orgány a management MAS Přehled činností v roce 2010 Změny stanov a ve složení orgánů MAS Zpráva o hospodaření Úvodem: Rok 2010 byl pro naší MAS charakteristický

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více