Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce. 11. číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce. 11. číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter"

Transkript

1 Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce NEWSLETTER číslo Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Léto je tu a s ním i velké množství kulturních akcí. Chceme Vás pozvat na promítání letního kina, které bude jezdit po celém regionu MAS. Dále také přinášíme informace o předložených projektech do 7. Výzvy MAS, průběhu čištění řeky Sázavy a dalších aktualit z území MAS. Příjemné čtení! Tento newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR V rámci realizace strategie,,strategický plán LEADER - Zapomenutý kraj" MAS Královská stezka o.p.s.

2 Obsah Aktuality Projekty Obce NNO Podnikatelé Dotace Akce VII. Výzva MAS Královská stezka o.p.s Představení obcí MAS... 4 Obec Chřenovice... 4 Městys Uhelná Příbram Kulturní a společenské akce v MAS Královská stezka... 7 Červenec... 7 Srpen... 8 Září Zrealizované projekty MAS... 8 Hasičská zbrojnice ve Skryji... 8 Společenské zázemí obce Radostín Čistá řeka Sázava Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci Návštěva zástupců francouzských MAS Newsletter vznikl v červnu Na jeho vzniku se podíleli Mgr. Gustav Charouzek, Karolína Ortová a paní Jaroslava Dvořáková předsedkyně MAS Královská stezka o.p.s.

3 1. VII. Výzva MAS Královská stezka o.p.s. Dne byla vyhlášena 7. Výzva MAS Královská stezka pro příjem žádostí do 19. kola. Konzultace pro žadatele probíhaly do Od do probíhal příjem žádostí na MAS. V této výzvě byly vypsány Fiche 2, 3 a 8. Jak se očekávalo, zájem o projekty v této výzvě byl velký a tak MAS nakonec přijala 26 žádostí o dotace. Dne proběhlo zasedání Výběrové komise MAS, která obodovala všechny projekty (většinu na základě veřejné obhajoby žadatele). Vzhledem k tomu, že finanční alokace převyšovala 6 milionů Kč mohla Výběrová komise doporučit všech 26 projektů ke spolufinancování. Toto stanovisko poté schválila Správní rada při zasedání na začátku června. Tabulka podaných žádostí o dotaci ve VII.výzvě MAS: Žadatel Název projektu Místo realizace Fiche OBEC KRÁSNÁ HORA Obnova kapličky ve Volichově a expozice o historii Krásné Hory Volichov, Krásná Hora 3 TJ Veselý Žďár Rekonstrukce fotbalových kabin Veselý Žďár 2 Obec Hněvkovice Mateřská škola Hněvkovice u Ledče nad 2 Sázavou Městys Uhelná Příbram Úprava interiéru zasedací místnosti Městyse Uhelná Příbram Uhelná Příbram 2 Obec Horní Krupá Výměna oken ve společenském domě v Horní Krupé Horní Krupá u Havlíčkova Brodu 2 Obec Okrouhlice Pódium pro kulturní aktivity Okrouhlice 2 Obec Dolní Město Obec Radostín Rekonstrukce interiéru budovy obecního úřadu v Dolním Městě Výměna oplocení společenského zázemí obce Radostín Dolní Město 2 Radostín u Havlíčkova Brodu 2 Obec Vepříkov Mikrobus pro podporu komunit Vepříkov 2 Město Světlá nad Sázavou OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU Obnova kaple v Dolní Dlužinách Dolní Dlužiny 3 Stavební úpravy obecní klubovny Leština u Světlé 2 OBEC LUČICE Výměna vybavení zasedací Lučice 2 místnosti obecního úřadu Lučice. OBEC BŘEVNICE Modernizace kulturního domu Břevnice 2 OBEC SKUHROV OBEC ČÍHOŠŤ Výměna střešní krytiny Základní školy Skuhrov Dětské hřiště v Číhošti a Tunochodech Skuhrov u Havlíčkova Brodu 2 Číhošť, Tunochody 2 3

4 OBEC KÁMEN Sbor dobrovolných hasičů Olešná Vybavení kulturního domu a obecního úřadu v obci Kámen Pořízení vybavení pro SDH Olešná Kámen u Habrů 2 Olešná u Havlíčkova Brodu 2 4 Obec Leškovice Vybavení interiéru obecních domů Leškovice 2 Římskokatolická farnost Vilémov u Golčova Jeníkova Rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava Klášter u Vilémova 3 Rodinné centrum Vilémov, o.s. Sbor dobrovolných hasičů Habry KASKÁDA Ledeč v.o.s. Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. Obec Horní Paseka Vybavení Rodinného centra Vilémov Vybavení hasičské zbrojnice v Habrech Modernizace hotelu a restaurace Kaskáda Obnova a konzervace dvorních průčelí kulturní památky Hrad Ledeč nad Sázavou IV. Kazatelna Křižní kapličky a křížek Vilémov u Golčova Jeníkova 2 Habry 2 Ledeč nad Sázavou 8 Ledeč nad Sázavou 3 Horní Paseka 3 Město Ledeč nad Sázavou Kulturní infrastruktura - pódium Ledeč nad Sázavou 2 OBEC ROZSOCHATEC Živý venkov Rozsochatec 2 3. Představení obcí MAS Obec Chřenovice Jméno zřejmě získala podle vladiky Chřena. Vznik je datován do 14. století, první připomínka je roku 1395, kdy Mikuláš řečený Kolovrat z Chřenovic, odkázal chřenovickému farnímu kostelu dvůr s příslušenstvím. Celá historie vesnice je úzce spjata s historií hradu i kostela. Chřenovice měly roku 1892 padesát sedm domů, kde žilo 477 obyvatel. V roce 1912 měly sedmdesát domů, ale počet obyvatel se snížil na 446. Pro mladé nebylo v obci dost práce a tak se stěhovali do měst (tato situace se dnes opět opakuje). 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, byla vyhlášena všeobecná mobilizace, která se nevyhla ani Chřenovicím, odkud odešlo sedmdesát čtyři vojáků. Na polích musely pracovat ženy a děti. V průběhu času byly předepisovány velké dodávky zemědělských produktů a na venkově zavládl hlad. V roce 1915 byl zaveden přídělový systém potravin. V roce 1916 byly odebrány dva zvony z kostela sv. Václava, ale museli se odevzdat i staré hmoždíře a vše, co se nechalo přetavit pro vojenské účely. Na konci války se bohužel nevrátilo zpět do obce deset vojáků. Sdružení katolické

5 mládeže dalo v roce 1923 popud k postavení pomníku nebo desky na památku padlých občanů v letech K odhalení pomníku u školy došlo 12. července října 1918 v podvečer byl uspořádán slavnostní průvod ke vzniku samostatného Československa, dechová hudba hrála národní písně, lidé zpívali a očekávali lepší budoucnost. Do této doby byl používán název Křenovice, Chrzenowicz. V roce 1919 byl počeštěn na CHŘENOVICE. Lidé ho používali již daleko dříve, ale teď byl uřední název obce. V roce 1960 vznikla Československá socialistická republika a k byl zrušen okres Ledeč nad Sázavou, který byl přenesen do Havlíčkova Brodu. Chřenovice se ocitli na kraji nejen okresu, ale i Východočeského kraje, který měl sídlo až v Hradci Králové. To přineslo velké potíže s vyřizováním správních potřeb. V roce 1961 došlo ke sloučení zemědělských družstev Chřenovic, Jedlé, Bělé a byl přijat název Jednotné zemědělské družstvo Posázaví. V roce 1966 se připojilo družstvo z Dobré Vody. Sídlem se stala obec Jedlá. Dle sovětského vzoru došlo v roce 1975 ke sloučení družstev Jedlá, Habreka Kozlov. Vzniklo nové JZD Budoucnost, které hospodařilo na 2229 hektarech půdy. Začátkem roku 1963 se sloučily obce Jedlá, Chřenovice a Dobrá Voda se sídlem v Jedlé. Tím se Chřenovice staly pohou osadou, která byla řízena soudruhy z Jedlé a to se projevilo na rozvoji i vzhledu obce. V roce 1965 se začal budovat v obci vodovod a v roce byla pokryta asfaltem prašná silnice z Jedlé do Chřenovic. V roce 1978 bylo rozhodnuto postavit na místě staré obecní pastoušky novou prodejnu. Jako většina tehdejších akcí se stavěla v akci "Z". Prodejna Jednoty byla slavnostně otevřena v listopadu V říjnu 1990 bylo na zasedání obecního úřadu Jedlá odhlasováno 98% hlasů osamostanění obce Chřenovice. V lednu 1992 se odtrhli Chřenovice od Jedlé a konečně byli opět samostatné. Chřenovický hrad Z původního pevného hradu se zachovala mimo zbytky hradebních zdí na západní straně okrouhlá věž vysoká 25 metrů, jejíž síla dosahuje 2,5 metrů. Tato věž, která byla klenbami rozdělena na dvě patra, má na východní straně segmentově sklenutou branku. Hrad Chřenovice sahá svým původem až do druhé pol. XII. století a jeho prvním známým majitelem se připomíná roku 1289 český vladyka Léva ze Chřenovic, předek rodu Kolovratů Zručských ze Chřenovic. Léva ze Chřenovic měl před tím sídlo na původní tvrzi při kostele sv. Václava. Držitelé hradu asi od roku 1358 byli bratři Milota a Bernard ze Chřenovic. V roce 1362 je majitelem Ješek z Chřenovic, který byl patronem kostela v Třebětíně. Ke konci toho století držel hrad Mikuláš Kolovrat z Chřenovic se svým synem Oldřichem se Mikuláš odstěhoval ze Chřenovic do Zruče, současně také vlastnil

6 ještě Zbraslavice. Král Václav IV. ho jmenoval popravčím v Čáslavském kraji (vydržoval si dva katy). V letech zde ve Chřenovicích pobýval Ctibor z Chřenovic, který podepsal listinu proti upálení mistra Jana Husa. Roku 1424 se připomíná jako pán hradu Milota ze Chřenovic, který se zúčastnil 1421 v Čáslavi Zemského směnu. Zde bylo zvoleno 20 mužů do sboru k obraně a vedení klidu v zemi České. Ze stavu rytířského byl povýšen do tohoto sboru i Milota ze Chřenovic. Během jeho nepřítomnosti byl hrad napaden a poškozen vojskem králova bratra Zikmunda. Po té se majitel uchýlil na Zruč. Po Milotovi se ještě pokoušel hrad osídlit pražský kupec Hanuš Otlinger a pak kutnohorský měšťan Kunrát Náz, praotec rodu Názů z Chřenovic. Roku 1448 Jindřich a Jan z Říčan připojili celé Chřenovice ke zboží ledečskému. Od té doby jsou osudy Chřenovic spojeny s osudy panství ledečského. Naše ves tedy patřila i do panství rodu Trčků z Lípy Známý Jan Burian Trčka z Lípy byl zavražděn v Chebu spolu s Albrechtem z Valdštějna (r.1634). Jeho choť byla Marie Magdalena Trčková, dle pověsti velmi hrubá a přísná žena. Hrad se jako pustý uvádí již od roku Roku 1860 prolomili lidé otvor do věže s tím, že naleznou poklad. Našli však jen pár lidských kostí. Při vykopávkách na nádvoří bylo nalezeno několik podkov, meč, několik hrotů od šípů i celé šípy, perlu velikosti lískového ořechu. V hradní zřícenině byl roku 1904 objeven poklad. Jednalo se o nádobku s pražskými groši, která tam byla uschována od sklonku vlády českého a římského krále Václava IV., před rokem 1419 Městys Uhelná Příbram Podle obecní kroniky patří Uhelná Příbram mezi velmi staré osady, prý byla založena už koncem 11. století. Obec začíná jako strážní bod střežící Liběckou zemskou stezku při okraji pohraničního hvozdu mezi Čechami a Moravou. Upomínkou na to je místní název Strážný vrch. Tudy šla stezka a na podobných kopcích podél ní v případě vpádu nepřítele strážní zapalovali signální ohně. Strážní zde bydleli i se svými rodinami a živili se uhlířstvím. Pálili v okolních lesích v milířích dřevěné uhlí a dováželi ho k hutím a do mincovny v Kutné Hoře. Z toho vznikl jak tradovaný původní název obce Příbram Uhlířská pod Hochšteinem, tak její znak lev který sekerou osekává větev. Pro rozvoj obce je významná skutečnost, že se stala střediskem uhlířů celé této oblasti, střediskem uhlířského tovaryšstva. Nejstarší archivní zápis o obci pochází z roku Postavení Uhelné Příbrami mezi místními uhlířskými organizacemi bylo významné. Byla jejich řídícím centrem, byla nad jednotlivými organizacemi lokálního charakteru. A bohatla. Proto nepřekvapuje, že už ve 13. století je zde doložen farní kostel a že dle registru desátků papežských z let náležela fara v Uhelné Příbrami k bohatším vesnickým farám děkanátu čáslavského. V té době došlo ke gotické přestavbě kostela a jeho gotická loď měla přibližně rozlohu lodi nynější. Šlo tedy v dané době o skutečně velký vesnický kostel. I to ukazuje na bohatou lokalitu. Uhelná Příbram patřila od starodávna až do 17. století jako poddanské městečko ke Žlebům. Roku 1356 údajně koupil žlebské panství, a tím i Uhelnou Příbram, král Karel IV ( ). Počáteční období husitství po roce 1419 celý tento region prožíval velmi bouřlivě, je doložena aktivní účast uhlířů v bojích na počátku husitských válek. Z další etapy už o účasti uhlířů zprávy nemáme, války přinesly prořídnutí uhlířských usedlostí a dočasný útlum uhlířství. V roce 1463 potvrdil král Jiří

7 z Poděbrad privilegia, která dali uhlířům král Václav II., Jan Lucemburský a Václav IV., a ještě je výrazně rozšířil. Jde o nejzávažnější privilegium, kterého se kdy uhlířům na Kutnohorsku dostalo. Nazývá se proto Aurea Carbonariorum Privilegia (Zlatá privilegia uhlířů). Kutná Hora s královskou mincovnou kvalitní uhlí nutně potřebovala a proto ta privilegia. Uhlíři byli například osvobozeni od placení daní, k převážení uhlí měli právo volit co nejkratší cesty, ve městech, do kterých přišli, měli prvý den právo nosit zbraň, meč nebo kord. Toho, kdo jim zůstal za uhlí dlužen, mohli na místě zatknout i bez rychtáře. Uhlíři měli monopol, uhlířské řemeslo se dědilo z otce na syna a stalo se jen málokdy, že by uhlíř vzal do učení někoho cizího. 7 Součástí stvrzování privilegií je nejstarší dosud známé svědectví o tom, že Uhelná Příbram byla hlavním střediskem uhlířského tovaryšstva. Zároveň je tu nejstarší doklad o tom, že se uhlíři scházívali k jakýmsi valným shromážděním a místem, kde se tato shromáždění konala, byla právě Uhelná Příbram. Ze sklonku vlády Jiřího z Poděbrad je známo, že na návsi pod lipou v tehdy zájezdní příbramské hospodě společně obědvali český král Jiří z Poděbrad a uherský král Matyáš Korvín. Den předtím spolu sjednali v Úhrově mír. Matyáš Korvín nocoval v Uhelné Příbrami, kdežto Jiří z Poděbrad v Úhrově. I Úhrov byla uhlířská obec a volba na tato místa padla zřejmě proto, že usedlosti zámožných uhlířů byly výstavnější a mohly poskytnout lepší ubytování královským družinám než poddanská obydlí v jiných vsích. Roku 1483 byla ves povýšena na městys. Městys Uhelná Příbram má společně se všemi částmi, což jsou Jarošov (se samotami Tři Dvory a Květinov), Petrovice, Pukšice (Rouzeň a Nový Dvůr) a Přísečno, celkem 504 obyvatel a rozlohu ha. Obec je samostatná, má svůj úřad městyse a uvolněného starostu. V obci je základní a mateřská škola s jídelnou. Ve škole je obecní knihovna s informačním centrem. Městys má zásobenou a celodenně otevřenou prodejnu se smíšeným zbožím. Velký zájem je o nově vybudované dětské hřiště, které je otevřeno celé dny a hojně využíváno domácími i víkendovými dětmi. 3. Kulturní a společenské akce v MAS Královská stezka Červenec Tour de Vepříkov, cyklistická vyjížďka Fotbalový turnaj na hřišti v Sedletíně Noční hasičská soutěž na náměstí v Habrech Hasičská soutěž Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku, obec Kámen Zábava Bagr na parketě v Sedletíně Taneční zábava na parketě v Habrech - Telegraf Zábava Rimortis a Salamandra na parketě v Sedletíně

8 Srpen Kapela Olympic, klub Vagon Golčův Jeníkov Září Vysočanka, v Habrech na parketě Zábava Baron na parketě v Sedletíně Hasičská soutěž O Pohár starosty města v Habrech Staré klády na parketě v Habrech, taneční zábava Soutěž v požárním útoku, havlíčkobrodská liga, Vepříkov Aleš Brichta a Walda gang, klub Vagon Golčův Jeníkov Letní kino na parketě v Habrech Roxor - taneční zábava na parketě v Habrech Rozloučení s prázdninami v Habrech Zábava Rockovina a Kolchoz v Sedletíně Rozloučení s prázdninami, obec Vepříkov Zábava Krleš na parketě v Sedletíně Starý klády, klub Vagon Golčův Jeníkov Turnaj v malé kopané v obci Vepříkov Kyvadlo, klub Vagon Golčův Jeníkov Harlej, Alkehol, Krucipusk - klub Vagon Golčův Jeníkov Zrealizované projekty MAS Hasičská zbrojnice ve Skryji Stávající budova hasičské zbrojnice byla vybudována v sedmdesátých letech minulého století a její technický stav je poplatný době výstavby. Proto obce Skryje v posledních letech investovala do rekonstrukce jejích vnitřních prostor a do výměny oken. V nevyhovujícím stavu, byla vnější obálka budovy (střecha, omítky, vrata). Střecha byla na mnoha místech poškozena, docházelo k zatékání do objektu, bylo nezbytně nutné neustále opravovat bodové závady. Vnější fasáda opadávala až na zdivo. Vjezdová vrata byla jednoplášťová, zkroucená a špatně se otevírala. Realizace projektu v celém plánovaném rozsahu umožnila vyřešit nevyhovující technický stav budovy, a to včetně snížení její energetické náročnosti. Zároveň došlo ke zlepšení vizuálního vzhledu jak samotné budovy, tak i širšího středu obce. Realizace projektu v dalším efektu umožnila pořádání dětských dnů, setkání důchodců, zasedání sboru dobrovolných hasičů v důstojných podmínkách.

9 Společenské zázemí obce Radostín Obec Radostín je vlastníkem objektu bývalé školy. Tento objekt byl silně zanedbán a po několik let nebyl využíván k žádné činnosti. Objekt se podařilo v posledních dvou letech zrekonstruovat a vybudovat nové a moderní sociální zařízení s bezbariérovým přístupem. Poslední etapou bylo dořešení zateplení stropu v sále společenského domu, kompletní rekonstrukce omítek v šatně včetně zateplení stropu. Dále byly pořízení stoly a židle jako nezbytné vybavení společenského zázemí obce. Osazeny byly všechny dveře, které doposud chyběli nebo byly v nevyhovujícím stavu. Obec realizací tohoto projektu získala důstojné prostory pro setkávání občanů. Společenské zázemí bude využito jako volební místnost, místnost pro volnočasové aktivity dětí, pořádání oslav a setkání občanů a další společenské události Čistá řeka Sázava 2013 V sobotu 13. dubna vyvrcholilo čištění Sázavy, když se na šesti stanovištích na 60 kilometrovém úseku Sázavy sešli dobrovolníci (skupiny, jednotlivci i rodiny s dětmi), aby pomohli zbavit řeku odpadu. Za slunečného počasí bylo možné spatřit v přírodě pracanty se žlutými tričky s logem akce Čistá řeka Sázava na Vysočině i úklidové čety, které se postaraly o okolí silnic v rámci akce Čistá Vysočina. Celkem při jarním úklidu Vysočiny přiloží ruku k dílu přes 18 tisíc osob, k čištění řeky Sázavy se připojilo 500 z nich. O víkendu nám zvedlo náladu nejen konečně dorazivší jaro, ale i obdivuhodný počet lidí, jenž se pohyboval v krajině a ve volném čase přišel zbavit své okolí odpadu, který byl ještě nedávno ukrytý pod sněhem, těšila se z průběhu akce její manažerka, Martina Hupková. Dobrovolníci obdrželi od organizátorů pracovní rukavice, pytle na odpad, svačinu a na památku tričko nebo šátek s logem akce. V letošním čtvrtém ročníku konečně ubylo množství odpadu kolem řeky, i když stále je co uklízet. Příjemně překvapil stav přírodní rezervace Stvořidla, který byl ještě loni zoufalý. Vedoucí úseků v hlášení o složení odpadu nejčastěji uváděli PET lahve, obaly, igelitové sáčky a tašky, sklo, hygienické potřeby, oblečení, stavební materiál (polystyren, kabely, pěny), hračky a nářadí pro práci v zahradě. Každým rokem čekáme, kdy přestaneme nacházet pneumatiky. Letos jsme se toho ještě nedočkali, našli jsme jich mnoho včetně jedné pneumatiky od traktoru. Letošní kuriozitou byla záchodová mísa, zhodnotila odpad Martina Hupková. Tradičně bylo nejvíce odpadu poblíž center měst a přístupových cest k řece. Částečně byly zlikvidovány i černé skládky.

10 Stvořidel, stejně jako dalších úseků, které leží mimo větší města na řece, se ujali vodáci z celého Česka. O okolí svých měst se postarali místní. Fotbalisté a ragbisté z Havlíčkova Brodu svou účastí ukázali, že se jejich život netočí jen kolem sportu. Všichni zúčastnění odvedli skvělou práci, pochválila dobrovolníky Karolína Ortová ze sdružení Královská stezka. 10 Ve všední dny od 9. dubna již tradičně čistili okolí řeky Sázavy žáci škol s pomocníky. Úsek Světlá nad Sázavou Smrčná si vzaly na starost světelské školy ZŠ Lánecká a ZŠ Komenského za podpory místních rybářů a členů Klubu českých turistů. Řeku Sázavu a její přítoky v centru Havlíčkova Brodu zbavovaly odpadu havlíčkobrodské školy SPŠ stavební akademie St. Bechyně, ZŠ a MŠ Wolkerova, ZŠ Konečná. Základní škola Štáflova přesunula svou účast kvůli počasí na pátek 19. dubna. Ročník 2013 přinesl rozšíření čištěného úseku Sázavy na Vysočině o část Borovského potoka, pravostranného přítoku Sázavy, kde akci zorganizovalo občanské sdružení TrojHáček. Akce Čistá řeka Sázava na Vysočině nebyla o pouhém sběru odpadu, ale zejména o aktivních lidech, kterým není stav krajiny kolem řeky Sázavy lhostejný. Dobrovolníci se v sobotu večer setkali na základně akce, v rekreačním středisku Sluneční zátoka v Ledči nad Sázavou, kde si u ohně, za doprovodu kytary, vyměnili zkušenosti nejen ze společného úsilí na řece. Čistá řeka Sázava na Vysočině je dobrovolnická a nezisková akce, kterou je možné uskutečnit pouze díky přispění partnerů, sponzorů a organizátorů akce. Poděkování patří partnerům: státnímu podniku Povodí Vltavy, s. p. za odvoz odpadu, rekreačnímu středisku Sluneční zátoka za poskytnutí azylu, půjčovně lodí Samba za zapůjčení lodí a občanskému sdružení Sázava 21 za materiální podporu. Velké poděkování patří také všem sponzorům. 6. Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci MAS již informovala o projektu spolupráce 5 MAS z České i Slovenské republiky, který vytvoří odpočinková místa pro cyklisty i turisty. V zimě letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele mobiliáře. Hned zjara vznikala odpočinková místa na 5 místech v regionu, která leží na nejvýznamnějších cyklotrasách. Vznikla tak nová stanoviště v Habrech, Jiříkově, Lučici, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou. V prvních čtyřech jmenovaných jsou místa zastřešená, v Ledči je otevřené stanoviště. Na všech místech je umístěna naučná mapa, sezení, kvarteto (kostky s fotografiemi z regionu), nářadí pro cyklisty pro případné opravy kola a na některých místech i směrovky.

11 Ihned po dokončení realizace těchto prvků byly naplánovány společné cyklovyjížďky, které probíhaly ve všech partnerských MAS. Vyjížďka v našem regionu se konala na státní svátek Její start byl na náměstí ve Světlé nad Sázavou, kam se na 10. hodinu sjelo na 25 cyklistů z různých míst v regionu. Pro děti byly na vyjížďce připraveny soutěže. Příjemná vyjížďka byla ukončena po 14. hodině. 11 Zpráva z tiskové konference k projektu: Projekt aktivní pohyb cesta ke spolupráci, je snahou pěti MAS o zatraktivnění území MAS a zpřístupnění sítí cyklotras. Hlavním výstupem tohoto projektu jsou odpočinková místa pro cyklisty ale i turisty, videa z projektu a společná propagace projektu jako celku. Všechny MAS se snaží o přiblížení území turistům, ale i místním tak, aby mohli obdivovat přírodní krásy, historické objekty či kulturní život v místě. Snaha o aktivní trávení volného času se projevuje i mezi městy Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou, které se snaží vybudovat cyklostezku spojující tyto dvě města. I takovéto přístupy napomáhají propagaci regionu a oživení cestovního ruchu. Aktivní pohyb cesta ke spolupráci, má především za cíl vytvořit vhodné podklady pro aktivní cyklistiku turistiku, propagaci území, ale i vzbudit v místních hrdost k místu kde žijí. I proto byly v rámci projektu realizovány společné cyklovyjížďky ve všech MAS, na které přicházeli nejen místní, ale i přespolní z dalších měst a vesnic. Další informace o projektu a jeho vývoji můžete sledovat na webu který je společný pro všechny místní akční skupiny. 7. Návštěva zástupců francouzských MAS V květnu proběhla návštěva zástupců francouzských MAS v kraji Vysočina. Kraj Vysočina má navázané partnerství s regionem Champagne, kde působí 2 MAS Othe Armance a Cretes Préardennaises. Právě jejich zástupci z řad MAS i informačních center přijeli na 4 dny na Vysočinu, aby si prohlédli zrealizované projekty prostřednictvím MAS, zjistili, jak pracují zdejší MAS a zároveň prezentovali i jejich příklady dobré praxe. Díky partnerství s Krajem Vysočina bylo navázáno i partnerství s naší MAS, toto setkání nám dalo podněty, které vedli ke vzniku společného projektu. Naši kolegové si prohlédli město Telč, její památky a fungování místní MAS, poté pokračovali do Jihlavy, kde jim program zajistil Kraj Vysočina a organizace Vysočina tourism, dále shlédli hrad Lipnice nad Sázavou, město Ledeč nad Sázavou i selské muzeum v Pohledi. V průběhu celé návštěvy si MAS vyměňovali zkušenosti, probíhali vzájemné prezentace a také příprava projektu spolupráce. Projekt bude zaměřen na fungující cestovní ruch a jeho podporu. V rámci jeho realizace bude vytvořena softwarová aplikace pro,,chytré telefony, která bude návštěvníkovi nápomocná při

12 hledání památek, ubytování, občerstvení, muzeí, přírodních zajímavostí a také je provede po řece Sázavě od pramene po soutok. Tato aplikace bude volně ke stažení a bude přístupná i prostřednictvím webových sekcí umístěných na stránkách spolupracujících MAS (Královská stezka, Posázaví, Lípa pro venkov, Havlíčkův kraj a zahraniční MAS z Francie a Rumunska). Tímto projektem vznikne ojedinělá aplikace pro celou oblast Posázaví. 12

13 Příjemné léto přeje MAS Královská stezka o.p.s. 13

NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s.

NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Aktuality Projekty Obce Dotace Akce Peníze NEWSLETTER číslo 7 Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Tento newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s.

2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 2 čtvrtletí 2010 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. TENTO Newsletter JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova

Více

1/2014 Místní akční skupiny Posázaví

1/2014 Místní akční skupiny Posázaví spolupráce projekty lidé dotace granty peníze Zpravodaj 1/2014 Místní akční skupiny Posázaví Hledáte poctivé potraviny? Zajděte do Farmářského dvorku U Kešnerů. Život s Františkem Ferdinandem d Este. Špulka

Více

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s. MASák Úvodní slovo: Dobrý den Vám všem, kterým se dostalo do ruky další vydání našeho zpravodaje Na jeho stránkách se můžete v kostce seznámit s činností naší obecně prospěšné společnosti a s výsledky

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ekoprůvodce po naučných stezkách MAS Český les naplňuje smlouvu o spolupráci s CHKO Český les. Společně vymyslely projekt,

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci 5 rytířské n o v i n y Turistický občasník Kraje blanických rytířů Farni Muzeum v Kondraci rozjíždí už třetí sezonu strana 5 Vostrovecké slavení připomene renesanci strana 4 Zajímavosti Ratměřic přijíždí

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč Na nové cyklostezce mezi Mariadolem a Smrčnou (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 15 Školství... str. 17 strana 1 Kultura...str. 20

Více

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch 5 květen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch Bohumil Norek, dlouholetý kastelán telčského zámku, v jednom rozhovoru

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020 Zapomenutý kraj 1 Důvod k vytvoření SCLLD Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení cílů a strategie

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Obsah Brtnice 4-5 Nové Město na Moravě 36-37 Bystřice nad Pernštejnem 6-7 Pacov 38 Černovice 8 Pelhřimov 40 Golčův Jeníkov 9 Počátky 44 Habry

Obsah Brtnice 4-5 Nové Město na Moravě 36-37 Bystřice nad Pernštejnem 6-7 Pacov 38 Černovice 8 Pelhřimov 40 Golčův Jeníkov 9 Počátky 44 Habry Historická města Obsah Brtnice 4-5 Bystřice nad Pernštejnem 6-7 Černovice 8 Golčův Jeníkov 9 Habry 10 Havlíčkův Brod 11-13 Horní Cerekev 14 Hrotovice 15 Humpolec 16-17 Chotěboř 18-19 Jaroměřice nad Rokytnou

Více

Žďár má opět svoji malou Miss čarodějnice

Žďár má opět svoji malou Miss čarodějnice ČÍSLO 5 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďár má opět svoji malou Miss čarodějnice Upalování či pálení čarodějnic patřilo a stále patří k velmi živým zvykům. Pro žďárské občany tuto již tradiční

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Zpravodaj Štepánovska

Zpravodaj Štepánovska Zpravodaj Štepánovska Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 únor 2011 Ročník 13 Cena 5,- Kč Výklenková kaplička

Více

Slovo starosty. Stoleté výročí povodně na Chotýšance. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Stoleté výročí povodně na Chotýšance. Vážení spoluobčané, květen 2006 12 Slovo starosty Vážení spoluobčané, představuji Vám novou podobu Postupického zpravodaje, kterou jsme se společně s dalšími aktivisty rozhodli připravit. Rozšíříme tak možnost toku informací

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více