Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2010/2011 1

2 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy a) Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Zruč nad Sázavou, Na Pohoří Zruč nad Sázavou, 5. května Zruč nad Sázavou, Malostranská Kácov, Nádražní Čechtice Na Lázni Dolní Kralovice, Školní 1 7. Trhový Štěpánov, Sokolská Trhový Štěpánov, Vlašimská Zbraslavice, Komenského Načeradec 270 Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel školy: Město Zruč nad Sázavou Právní forma: obec, IČO: Adresa: Zámek Zruč nad Sázavou c) Ředitel školy: Jiří Freml (statutární orgán) Zástupce ředitele: (zástupce statutárního orgánu) Vedoucí učitelka: Radek Bělohradský Kateřina Paterová d) Škola má 4 obory, počet tříd 12 (dle výkazu S 24-01) Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2009/ / e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita školy: 600 žáků IZO

3 g) Škola má tyto studijní obory: 1) hudební 2) výtvarný 3) taneční 4) literárně dramatický V hudebním oboru jsou tyto třídy(oddělení): přípravné studium, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu, oddělení dechových nástrojů (hra na klarinet, trubku a ostatní dechové nástroje), hra na bicí nástroje, hra na kytaru, hra na akordeon, hra na housle a violoncello, pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv. h) Mimoškolní aktivity školy Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. Škola pořádá nejméně jednou za měsíc veřejné koncerty, třídní koncerty, výchovné koncerty pro mateřské školy a základní školu, vystupování na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně. Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žáci zúčastnily národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, klavír a akordeon. Žákyně kytarové třídy předvedly své umění v národní kytarové soutěži PRAGuitarra Clássica Výtvarníci se zúčastnili soutěží: Zruč-místo, kde žiju, 39 ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011, soutěž SUPŠ Jihlava, soutěž pro neorganizované fotografy, Velká soutěž o sportech časopisu ABC, soutěž Polského institutu A proč je platýz placatý, Cestou dvou bratří 2011 a oblastního kola přehlídky žáků VO ZUŠ. Tanečnice se zúčastnily přehlídky Hronovské jablíčko a festivalu amatérského současného tance Ulita Praha Podrobně jsou mimoškolní aktivity žáků a jejich učitelů vypsány a rozděleny podle oborů v části V. Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků a veřejných generálních zkoušek orchestru České filharmonie, žáků výtvarného oboru návštěvami výstav v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky i) Informace o místech poskytovaného vzdělávání ZUŠ Zruč n./s. Od změny zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které se uskutečnilo 17. července 2008 má ZUŠ Zruč n./s. deset míst poskytovaného vzdělávání v obcích: Kácov, Zbraslavice, Trhový Štěpánov, Zruč n./s., Čechtice, Dolní Kralovice, Načeradec. Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2008/ / /11 se vyučuje HO, VO, LDO, TO. V Načeradci HO, v Kácově HO, VO v Trhovém Štěpánově HO, VO, LDO v Dolních Kralovicích HO, VO, v Čechticích HO, VO a ve Zbraslavicích VO. Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích Školní rok 2010/ pololetí 2. pololetí Zruč nad Sázavou Dolní Kralovice Čechtice Kácov Trhový Štěpánov Zbraslavice Načeradec 9 9 Celkem

4 Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok I. pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Načeradec HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Celkem 459 II. pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Načeradec HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Celkem 427 4

5 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání Výchovné působení Ještě zatím se potýkáme s názorem rodičů, že výuka v naší škole je zájmovou činností, na kterou se žák nemusí připravovat a může docházet, jak se mu zlíbí. Je to možná způsobeno také tím, že žáci platí úplatu za vzdělávání, to je však pouze zlomek výdajů na výuku žáka. Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanou-li se žáky základní umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí řídit podle daného učebního plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole. Na této problematice se pracuje (třídní přehrávky, komunikace s rodiči, naslouchací schránka konzultační - školské rady atd.). Přijímací řízení do přípravných ročníků se zajišťuje ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zruč n.s. a okolních obcí (Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Čechtice, Zbraslavice, Načeradec). Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání přijímací talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. V nástrojích a oborech, které potřebujeme doplnit vzhledem k potřebám souborů a kolektivů, získáváme žáky po ukázkových koncertech a vystoupeních. Učitelé přistupují k žákům individuálně vzhledem k jejich věku. Talentovaní žáci, kteří školu reprezentují v soutěžích, mají hodinovou dotaci v její horní hranici. Žáci, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, jsou přijímáni do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na návrh učitele hlavního oboru a podle kritérií, které určuje vnitřní předpis školy. V hudebním oboru provádějí žáci postupové zkoušky na konci školního roku, na základě kterých mohou postoupit do dalšího ročníku. Prospěch žáků na škole ve školním roce 2009/2010, 2010/2011 Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Neklasifikováni vyznamenáním Školní a b a b a b a b a b rok 2009/ / / / / / / / / /11 PHV, PVV, PTV, PDV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník r./II r./II r./II r./II Celkem Neklasifikováni žáci, kteří navštěvují přípravné studium (dostávají osvědčení) Celkový počet neomluvených hodin: školní rok 2007/2008 školní rok 2008/

6 Plnění učebních osnov Výuka probíhá dle učebních plánů č.j /95 Část III. Údaje o výsledcích České školní inspekce V tomto školním roce naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili Část IV. Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikovanost učitelů Škola v malém městě s odloučenými pracovišti a bez výrazného dopravního spojení do větších měst má s tímto citelné problémy. Podporujeme a finančně se podílíme na všech formách studia, vedoucích k získávání, rozšiřování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogů. 1. září 2010 byla přijata do pracovního poměru učitelka tanečního oboru - absolventka konzervatoře DUNCAN CENTRE v Praze, dále byl přijat učitel literárně-dramatického oboru Tomáš Doležal, člen divadelní skupiny Mimochodem, který v současné době studuje Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a učitel hry na bicí - absolvent pedagogické fakulty Mgr. Antonín Donát a student Mezinárodní konzervatoře Praha. V červnu 2011 skončila pracovní smlouva na dobu určitou učitelce zpěvu Simoně Bursové a učitelce hry na kytaru Elišce Lenhartové. Odborná kvalifikace v ZUŠ Zruč nad Sázavou školní rok 2010/2011 školní rok 2009/ % 95 % 6

7 Osobní číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy Předmět Délka započtené praxe 1002 akordeon 11 let 1056 akordeon, EKN 5 roky 1006 klavír 15 let 1064 klavír, klavírní korepetice 1 rok 1003 kytara 8 let 1010 kytara 32 let 1050 kytara 4 roky 1066 kytara 1 rok 1055 housle, hudební nauka 3 roky 1048 violoncello, EKN, zobcová flétna 17 let 1053 klarinet, saxofon 5 roky 1061 dechové nástroje žesťové, zobcová flétna 1 rok 1071 bicí do 1 roku 1067 pěvecká hlasová výchova 11 let 1069 pěvecká hlasová výchova 5 let 1009 výtvarný obor 19 let 1060 výtvarný obor 2 roky 1070 taneční obor do 1 roku 1072 literárně-dramatický obor do 1 roku 1001 účetní, administrativní pracovnice 26 let 1011 uklízečka, posel 17 let Přehled o pedagogických pracovnících Osobní číslo Stupeň vzdělání Aprobace Úvazek 1002 vyšší odborné HO - akordeon 12/ vyšší odborné HO - akordeon 23/ vyšší odborné HO - klavír 18/ vyšší odborné HO - klavír 13/ vyšší odborné HO - kytara RD 1010 vyšší odborné HO - kytara 6/ vysokoškolské magisterské HO - kytara 15/ vyšší odborné HO - kytara 6/ vyšší odborné HO - housle 21/ vyšší odborné HO - violoncello 16/ vyšší odborné HO - klarinet 12/ vyšší odborné HO - trubka 23/ vysokoškolské magisterské ČJ - ZSV 5/ vyšší odborné HO - zpěv 21/ střední odborné výkonný umělec 15/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vyšší odborné TO 15/ střední všeobecné výkonný umělec 11/21 7

8 Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU), kteří nastoupili na školu Školní rok 2010/2011 Školní rok 2009/ Počet pedagogických pracovníků (červen 2011, 2010) Školní rok 2010/2011 Školní rok 2009/2010 Počet pedagogů celkem z toho: Počet pedagogů s odbornou kvalifikací Počet nekvalifikovaných pedagogů 1 1 Počet pedagogů v důchodovém věku 0 0 Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2011) Počet pedagog. pracovníků do 30 let let let let Nad60 let Celkem 19 z toho žen 9 Z toho důchodci Průměrný věk Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Datum konání Název Místo konání Osobní číslo zaměstnance září červen 2011 Klasická taneční technika pro výuku současných tanečních technik na ZUŠ, význam korepetice a spolupráce na úrovni korepetitor - taneční pedagog Praha 1070 září červen 2011 Klavírní kurzy - JAMU Brno 1006,

9 září červen 2011 Personalistika a management Čáslav září 2010 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ Praha října 2010 Od rámcového ke školnímu vzdělávacímu programu základního uměleckého vzdělávání - Cesty k úspěšné tvorbě vzdělávacího programu na ZUŠ Nesuchyně listopadu 2010 Praktický průvodce účetnictvím PO a změny v roce 2011 Praha listopadu 2010 Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ - tradice, současnost a budoucnost komorní hry smyčcových nástrojů Vílanec u Jihlavy 1048, listopadu 2010 Zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k němu Praha března 2011 Aktuální stav školské legislativy Praha března 2011 Změny v účetnictví a daních v roce března 2011 Jak na školní vzdělávací program v ZUŠ 9. dubna 2011 Metodika smyčcových nástrojů pro učitele ZUŠ a SUŠ 18. dubna 2011 Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy Praha 1001 Praha 1002,1056, 1070 Brno 1048 Praha 1002, května 2011 Jak na školní vzdělávací program Brno května 2011 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ 20. května 2011 Jak na školní vzdělávací program v ZUŠ Praha 1010 Praha 1002, května 2011 Získávání zkušeností z evropských Helsinky 1002, 1010 hudebních škol července 2011 Kurz grafického vzdělávání Jihlava 1009,

10 Část V. Mimoškolní akce ( koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže ) jednotlivých oborů a oddělení ZUŠ Zruč nad Sázavou a dalších míst poskytovaného vzdělávání (Čechtice, Trhový Štěpánov, Kácov, Dolní Kralovice, Načeradec, Zbraslavice) I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY Mimoškolní akce VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2010/2011 Září 2010 soutěž Zruč místo, kde žiju 1.místa: Markéta Vavřinová; Adéla Vrzáčková; Kateřina Dubjáková; 2.místa: Barbora Bílková; Michaela Hloušková; 3.místo:Michaela Korecká Listopad soutěž SUPŠ Jihlava 5. místo vybojovala Adéla Vrzáčková (žákyně rozšířeného studia); Mgr. Jan Kopřiva, Mgr. Lenka Říhová Prosinec soutěž pro neorganizované fotografy 1. místo v kategorii do 15let Jiří Královec; v kategorii nad 15 let Iveta Linhartová; čestná uznání: Eliška Vavřinová, Denisa Duspivová, Michaela Hloušková, Petr Novák, Markéta Bechyňová, Pavlína Zalužanská, Aneta Sahulová Březen ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011 Obesláno grafickými pracemi žáků ateliéru Mgr. Lenky Říhové a Mgr. Jana Kopřivy Březen Velká soutěž o sportech časopisu ABC 7. místo, které vybojoval Petr Dušek (Trhový Štěpánov, učitel Mgr. Jan Kopřiva) Duben soutěž Polského institutu - A proč je platýz placatý? účast žáků ateliéru Mgr. Jana Kopřivy Květen účast žáků ateliéru Mgr. Jana Kopřivy Cestou dvou bratří 2011, (Cyril a Metoděj) Květen Krajské kolo přehlídky ZUŠ (konání na ZUŠ Pečky) Reprezentace ZUŠ a úspěšné vybrání prací pro celostátní kolo 10

11 II. VÝSTAVY AKCE 25. říjen Promítání Monínec a fotosoutěž Zručského fotoklubu Vybírání soutěžních snímků a prezentace o plenéru Monínec 010 (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva). 2. listopad - Dušičky, výtvarné pásmo spojené s přespáním dětí ve škole. Projekt koncipován s tanečním oborem (Lucie Charouzová, (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva). 6. listopad - Víkendový seminář, zaměřený na knižní vazbu, akce pro rodiče žáků, zaměřeno na zpřístupnění a propagaci výuky ZUŠ. (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva). 28. listopad - Adventní jarmark, prodejní stánek VO ZUŠ (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) 18. prosinec - Účast na výstavě soutěžních fotografií v sále Centrinu, řada ocenění pro individuální fotografickou práci žáků ZUŠ prosinec - Vánoční výstavy v Čechticích, v Kácově, v Dolních Kralovicích, v Trhovém Štěpánově a ve Zruči n.s. 5. prosinec - Dětský karneval výstava Andělská a ďábelská tvář, výtvarná soutěž Namaluj čerta na zeď (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) 15. prosinec - Výstava u příležitosti vánočního koncertu (promítání prací žáků powerpoint) prosinec - Výstava Světlo v prestižním prostoru GASK v Kutné Hoře Žáci rozšířeného studia vystavují své zrcadlové objekty (Mgr. Jan Kopřiva). 29. leden Seminář mramorování knihařských papírů - akce pro rodiče žáků, zaměřeno na zpřístupnění a propagaci výuky ZUŠ. (Mgr. Lenka Říhová) 17. duben - Den Země - Domorodci akce výtvarného a tanečního oboru oboru (Lucie Charouzová, Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) 6. květen - Den Matek - výtvarná tvorba pro mladé návštěvníky ZUŠ v součinnosti s hudebním oborem (Tereza Krutilová, Mgr. Jan Kopřiva) 6. květen - Absolventská výstava ve Zručském zámku (Mgr.Lenka Říhová, Mgr.Jan Kopřiva) Květen červen - Výstavy na odloučených pracovištích (25.5. Čechtice, Trhový Štěpánov, 9.6. Dolní Kralovice, Zbraslavice) 15. června - Máme novou školu slavnostní otevření školy - výstava prací žáků v nových prostorách ZUŠ, program pro návštěvníky (Mgr. Lenka Říhová) 28. června - Den otevřených dveří - ukázka výuky i nových prostor VO 11

12 III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) Pavlína Zalužanská - úspěšně absolvovala zkoušky na SUPŠ Jihlava Helenín, obor Design interiéru a bytových doplňků Markéta Bechyňová - Střední umělecká škola grafická Jihlava, obor Propagační výtvarnictví Jan Kruntorád - SUPŠ Jihlava Helenín, obor Reklamní tvorba Adéla Vrzáčková se umístila na skvělém prvním místě na SUPŠ Jihlava Helenín, obor užitá malba Aneta Sahulová - Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, obor Design interiéru Absolventi: Barbora Lohrová 7/1, Karolína Voňková 7/1, Kamila Hartmannová 7/1, Tomáš Schůrek 7/1, /1, Zuzana Procházková 7/1, Adéla Vrzáčková 7/1, Michaela Hloušková 7/1, Eliška Vavřinová 7/1, Markéta Bechyňová 7/1, Barbora Kafková 7/1, Vojtěch Lépeš 7/1, Denisa Duspivová 7/1, Jaroslav Jíra 7/1, Aneta Sahulová 7/1, v rozšířeném studiu absolvovali: Markéta Bechyňová, Jan Kruntorád, Adéla Vrzáčková IV. EXKURZE 8. říjen 2010 Superstudio Designblok Praha (Mgr.Lenka Říhová) 25. listopad Výstava Dekadence v Umprum muzeu (Pokoj č. 13) a výstavní síň Mánes - Interaktivní expozice PLAY umělce Petra Nikla. (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) 29. květen 3. červen 2011 Výtvarné soustředění v přírodě Plenér Želiv 011 (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) 21. červen Prague Quadriennale prestižní výstava s mezinárodní účastí (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) 12

13 I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY Mimoškolní akce TANEČNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2010 / březen účast žáků na taneční přehlídce Hronovské jablíčko Hronov 16. duben - účast žáků na festivalu amatérského současného tance Ulita Praha II. VYSTOUPENÍ a AKCE 2.listopad Dušičky ZUŠ Zruč nad Sázavou listopad - Taneční soustředění žáků tanečního oboru ZUŠ Zruč nad Sázavou 28. listopad - Adventní jarmark Zručský zámek - nádvoří 5. prosinec - Dětský karneval Sportovní hala Zruč nad Sázavou 15. prosinec - Vánoční vystoupení žáků TO MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou 13

14 15. prosinec - Vánoční vystoupení žáků TO MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 15. prosinec - Vánoční koncert žáků ZUŠ Kongresový sál Centrin 22. prosinec - Vánoční hodina pro rodiče ZUŠ Zruč nad Sázavou 17. duben Vystoupení žáků tanečního oboru Den země Zručský zámek park 6. květen - Vystoupení žáků tanečního oboru Den matek areál školní jídelny 6. květen - Vystoupení žáků tanečního oboru na Vernisáži absolventské výstavy VO výstavní síň Zručského zámku 10. květen - Vystoupení žáků TO, Den matek MŠ Malostranská 31. květen - Vystoupení žáků tanečního oboru na náboru v MŠ Malostranská MŠ Malostranská červen - Soustředění absolventek tanečního oboru Želiv, spolupráce s VO 4. červen - vystoupení žáků na Festivalu medvídků Zručský zámek nádvoří 8. červen - Vystoupení žáků tanečního oboru na náboru v MŠ Na Pohoří MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 15. červen - Vystoupení žáků tanečního oboru Slavnostní otevírání nově zrekonstruované ZUŠ Na Pohoří 16. červen - Absolventské vystoupení žáků tanečního oboru sál ZUŠ 22. červen - Závěrečný koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ 14

15 III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) Šárka Říhová 6/I přijata na státní taneční konzervatoř Brno Absolventi: Jará Petra 7/I, Mlejnková Pavlína 7/I, Nulíčková Kristýna 7/I, Vrzáčková Adéla 7/I, Mimoškolní akce LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2010/2011 I. VYSTOUPENÍ a AKCE Vystoupení žáků LDO Dolní Kralovice (DramaLama) - pohádky - recitační soutěž ZŠ v Dolních Kralovicích Vystoupení žáků LDO Dolní Kralovice (DramaLama) pohádky pro ÚSP Háj, Ledeč nad Sázavou Vystoupení žáků LDO Dolní Kralovice (Pondram) se hrou Zlatý Kolovrat na přehlídce Dolnokralovické hraní Vystoupení žáků LDO Zruč n. S. (Chichi-borci) Slavnostní otevírání nové školy ve Zruči n. S. Kytarové oddělení Mimo školní akce HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2010/2011 I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY březen celostátní kytarová soutěž PRAGuitarra Clássica 2011 Lucie Tvrdíková účast II. kategorie Kristýna Nulíčková Čestné uznání II. kategorie 15

16 17. březen - okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (Zruč n. S.) Lucie Tvrdíková 1. místo III. kategorie Kristýna Nulíčková 1. místo III. kategorie Markéta Sochůrková 1. místo IV. kategorie Jakub Drahokoupil 1. místo V. kategorie Matěj Drahokoupil 1.místo VI. kategorie duben - oblastní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (Beroun) Lucie Tvrdíková 1. místo III. kategorie Kristýna Nulíčková 1. místo III. kategorie Markéta Sochůrková 1. místo IV. kategorie Jakub Drahokoupil 1. místo V. kategorie Matěj Drahokoupil 1.místo VI. kategorie květen - ústřední kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (Nové Strašecí) Lucie Tvrdíková účast III. kategorie Kristýna Nulíčková čestné uznání 1. stupně III. kategorie Jakub Drahokoupil čestné uznání 2. stupně V. kategorie Matěj Drahokoupil čestné uznání 1. stupně VI. kategorie II. KONCERTY 9. říjen koncert K. Nulíčkové Vernisáž výtvarné soutěže Zruč - místo, kde žiju výstavní síň zručského zámku, Zruč nad Sázavou (účast kytaristky ze třídy M. Fremla) 11. březen přehrávka talentů před účastí na Celostátní kytarové soutěži PRAGuitarra Clássica 2010, třída ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast kytaristů ze třídy M. Fremla) 16. březen - Třídní přehrávka žáků kytarové třídy (příprava žáků na okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru) ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast kytaristů ze třídy M. Fremla, J. Fremla) 6. květen - koncert M. Sochůrkové Absolventská výstava žáků VO Zručský zámek 16

17 13. květen - Festival ZUŠ Středočeského kraje 2001 (vítězové oblastních kol) Poděbrady (účast kytaristů ze třídy M. Fremla, J. Fremla) 3. červen - koncert K. Nulíčkové Plenér výtvarného a tanečního oboru Želiv 2011 (účast kytaristky ze třídy M. Fremla) 6. květen - koncert M. Sochůrkové Absolventská výstava žáků VO Zručský zámek 16. červen - Absolventský koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (K. Nulíčková 7/I, L. Tvrdíková 7/I, J. Dolejší 7/I) III. EXKURZE 21. června - Exkurze žáků kytarové třídy architektura staré Prahy návštěva HAMU Praha Absolventi: Kristýna Nulíčková 7/I, Lucie Tvrdíková 7/I, Jiří Dolejší 7/I, Matyáš Vesecký 7/I. 17

18 Klavírní oddělení I. SOUTĚŽE 4.březen Národní soutěž ZUŠ klavír okresní kolo Kutná Hora Marie Dušková - 2. místo - II.kategorie Adam Rowe - 1. místo bez postupu - V.kategorie II. KONCERTY 9. prosinec Třídní přehrávka klavírní třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové) 10.únor Koncert žáků klavírní třídy (příprava na okresní kolo soutěže ZUŠ) (účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové) 14.duben - Koncert žáků s absolventským vystoupením I.Procházkové (účast žáků ze třídy P. Zíkové, T. Krutilové a R. Bělohradského) 26.květen - Třídní přehrávka klavírní třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové) 31.květen - Vystoupení pro MŠ Malostranská MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou (T.Krutilová a další učitelé HO) 8.červen - Vystoupení pro MŠ Na Pohoří MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou (T.Krutilová a další učitelé HO) 16.červen - Absolventský koncert žáků hudebního a tanečního oboru sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (Fiala M. - 7/I, Procházková I - 4/II) 18

19 Absolventi: Marek Fiala 7/I, Ivana Procházková 4/II Oddělení akordeonu, elektronických klávesových nástrojů a bicích nástrojů I. SOUTĚŽE 10. února Národní soutěž ZUŠ akordeon školní kolo Zruč nad Sázavou Adéla Vilímovská - 1. místo s postupem - 0. kategorie Martin Zeman - 1. místo s postupem - 0. kategorie Filip Bělohradský - 1. místo s postupem - I. kategorie Karel Míček - 1. místo s postupem - I. kategorie Vojtěch Ryšavý - 1. místo s postupem - II. kategorie Jiří Machyán - 1. místo s postupem - II. kategorie Simona Peroutková. 1. místo bez postupu - III. kategorie Vlastislav Ryšavý - 1. místo s postupem - V. kategorie Tereza Barešová - 1. místo s postupem - VI. kategorie 16. února Národní soutěž ZUŠ akordeon okresní kolo Kutná Hora Adéla Vilímovská - 1. místo bez postupu - 0.kategorie Martin Zeman - 1. místo s postupem - 0. kategorie Filip Bělohradský - 1. místo s postupem - I. kategorie Karel Míček - 1. místo s postupem - I. kategorie Vojtěch Ryšavý - 1. místo bez postupu - II. kategorie Jiří Machyán - 2. místo bez postupu - II. kategorie Vlastislav Ryšavý - 1. místo s postupem - V. kategorie Tereza Barešová - 1. místo s postupem - VI. kategorie 22. března Národní soutěž ZUŠ akordeon oblastní kolo Pečky Martin Zeman - 1. místo bez postupu - 0.kategorie Filip Bělohradský - 3. místo bez postupu - I. kategorie Karel Míček - 2. místo bez postupu - I. kategorie Vlastislav Ryšavý - 2. místo bez postupu - V. kategorie Tereza Barešová - 1. místo bez postupu - VI. kategorie 19

20 II. KONCERTY 9. prosinec Třídní přehrávka, akordeonové třídy, třída HN ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) 15. prosinec - Vánoční koncert vystoupení žáků ze třídy bicích nástrojů Kongresový sál Centrin 11. květen Třídní přehrávka, akordeonové třídy, třída HN ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) 16. června - Absolventský koncert, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (Horáček Daniel 7/I, Ryšavý Vlastislav 7/I) Absolventi: Horáček Daniel 7/I akordeon, Ryšavý Vlastislav 7/I akordeon Kratochvíl Daniel 4/I - EKN 20

21 III. EXKURZE 18. června - Dopoledne s filharmoniky exkurze žáků bicí třídy, workschop v České filharmonii Rudolfinum Praha Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje) I. KONCERTY 27. listopad Vystoupení žáků na akci Kondracký jarmark obec Kondrac 26. květen Koncert žáků místo poskytovaného vzdělávání Načeradec 16. červn Absolventský koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (Koubská Michaela) Absolventi: Koubská Michaela 7/I zobcová flétna 21

22 Pěvecké oddělení I. KONCERTY 28. listopad Zručský advent: vystoupení pěveckého sboru a sólo Andrea Bělohradská, Tereza Vilimovská Zruč nad Sázavou 5. prosinec - Dětský karneval Zruč nad Sázavou 15.prosinec - Vánoční koncert : Vystoupení pěveckého sboru, sólo vystoupení Andrea Bělohradská a komorní trio Denisa Duspivová, Tereza Vilimovská + učitel Zruč nad Sázavou 31.březen - Vystoupení žáků ZUS v MŠ Malostranská: Kristýna Novohradská 8.červen - Vystoupení žáků ZUŠ v MŠ Na Pohoří: Kristýna Novohradská 15.červen - VIP při slavnostním otevření nové školy sólo vystoupení Andrea Bělohradská - Slavnostní koncert sólo vystoupení Tereza Vilimovská - Vystoupení pěveckého sboru - Vystoupení ansámblu malých zpěváčků ve skladbě Barvy v rámci vystoupení tanečního oboru 16.červen - Absolventský koncert Šimon Říha 4/II 22. červen - Závěrečný koncert sólo vystoupení Kristýna Novohradská, Iveta Vonšovská - vystoupení ansámblu malých zpěváčků ve skladbě Barvy v rámci vystoupení tanečního oboru 22

23 II. EXKURZE 28.březen Exkurze koncert pěveckého sboru Boni pudru Praha Absolventi: Šimon Říha 7/II Smyčcové oddělení I. KONCERTY třídní přehrávka houslové a violoncellové třídy v učebně zpěvu v ZUŠ Zruč n. S třídní přehrávka houslové a violoncellové třídy v učebně zpěvu v ZUŠ Zruč n. S. Hudební skupina ISTA, Dobrý nápad I. KONCERTY 5. prosinec Dětský karneval Městská sportovní hala, Zruč nad Sázavou 15. červen Slavnostní otevírání nově zrekonstruované ZUŠ Na Pohoří dvůr v areálu Základní školy Zruč nad Sázavou 23

24 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2010/ listopad Zručský jarmark Zručský zámek nádvoří 5.prosinec - Dětský karneval sportovní hala Zruč nad Sázavou 13. prosinec - Vánoční koncert ZŠ Trhový Štěpánov 14. prosinec - Vánoční koncert kinosál Dolní Kralovice 15. prosinec - Vánoční koncert Zruč nad Sázavou, sál Centrin 16. prosinec - Vánoční koncert sál Lilie, Čechtice 17. prosinec - Vánoční koncert ZŠ Kácov 21. prosinec - Vánoční koncert pro MŠ Dolní Kralovice MŠ Dolní Kralovice Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2010/ květen Závěrečný koncert a výstava žáků VO sál Lilie, Čechtice 31. května - Vystoupení žáků ZUŠ pro MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou 3. června - Závěrečný koncert a výstava žáků VO ZŠ Trhový Štěpánov 24

25 8. června - Vystoupení žáků ZUŠ pro MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 9. června - Závěrečný koncert a výstava žáků VO kinosál Dolní Kralovice 15. června - Slavnostní otevírání ZUŠ vystoupení žáků ZUŠ, ukončení realizace rekonstrukce ZUŠ Na Pohoří 16. června - Absolventský koncert žáků ZUŠ, hudební a taneční obor, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 22. června - Závěrečný koncert žáků ZUŠ, hudební a taneční obor, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou Část VI. Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou Konzultační (školská) rada byla založena dle usnesení RMě č. 227/2009. Rada by měla být účinným prostředníkem mezi názory rodičovské veřejnosti a vedením školy - bude plnit funkci "nárazníku" a zároveň "otvírače". V jejím zájmu po loňských zkušenostech bude zejména prevence konfliktních situací a co nejlepší informovanost rodičů. Členové rady Členové konzultační ( školské ) rady jmenováni zřizovatelem ZUŠ Zruč n/s ( Usnesení RADY MĚSTA č. 319/2009 ze dne ) Mgr. Ivana Stará Mgr. Jindřich Pustka Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni z řad pedagogického sboru ZUŠ Zruč n/s Kateřina Paterová Dis. Mgr. Lenka Říhová Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni ze zástupců nezletilých a zletilých žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou Mgr. Martina Fialová Mgr. Markéta Královcová DiS. Žáci výtvarného oboru již na podnět rady vytvořili keramickou "naslouchací" schránku na náměty, nápady, názory, konstruktivní kritiku..., která je umístěna na viditelném místě v ZUŠ a stává se zdrojem podnětů pro činnost konzultační rady. Pokud vám fungování ZUŠ není lhostejné a máte nějaký dobrý nápad 25

26 Schránka konzultační rady je tu i pro vás! Část VII. Další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření, ostatním kulturní vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a okolí. Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. S tím souvisí také podchycování talentovaných dětí od předškolního věku a poskytování odborného vzdělání v aktivní umělecké činnosti, ale také je třeba dovést žáky k lásce a porozumění hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického umění. Proto škola podporuje i finančně u svých žáků návštěvy koncertů, u žáků výtvarného oboru velmi hodnotné výstavy v Praze a to za podpory SRPDŠ, které pracuje při naší ZUŠ. Všechny obory jsou budovány vyváženě a žádný z nich není vedením školy protěžován. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou se svými místy poskytovaného vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2010/11 základní umělecké vzdělání pro 459 žáků. Škola sídlí v prostorách komplexu I. ZŠ Zruč nad Sázavou v pavilónu C, Na Pohoří 575. Od 1.dubna 2010 jsme využívali provizorní prostory nad školní jídelnou I. ZŠ Zruč nad Sázavou na adrese: 5. května 401. Stěhování proběhlo z důvodu rekonstrukce školy. Od 1. září začne výuka v nové zrekonstruované škole Na Pohoří září 2011 uvítáme naše žáky v nově zrekonstruované budově Na Pohoří

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2009/2010 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2012/2013 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2011/2012 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2008/2009 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 1 Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2014/2015 1 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-9 4. Údaje o zařazování žáků str. 10-12 5. Výsledky vzdělávání žáků str. 13-15 6. Údaje

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ 1. Obecná část Přesný název školy: Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Zapsána u Městského soudu: V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3, 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5, 6, 7, 8 4. Údaje o zařazování žáků str. 9, 10, 11 5. Výsledky vzdělávání žáků str.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více