VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005, Sb.

2 Úvod Základní škola Jihlava, Demlova 32 leží na okraji sídliště Březinova a Demlova. Škola je obklopena zelenými plochami a přilehlým lesem. V blízkosti školy je vodní nádrž. Nedaleko teče řeka Jihlava. Složení obyvatel přilehlých sídlišť je různorodá. V blízkosti školy vyrůstají nové bytové jednotky, které zaručují nové přírůstky obyvatel a tedy i žáků. Naše škola poskytuje vzdělání žákům prvního i druhého stupně. Školu navštěvuje i několik dětí se speciálními potřebami, které jsou vzdělávány ve speciálních třídách, nebo integrovány v běžných třídách. Škola nabízí širokou škálu volitelných a nepovinných předmětů zaměřených na různé oblasti zájmů žáků. Snažíme se ve škole děti nejen vzdělávat, ale i vychovávat a naplňovat jejich volný čas kvalitními volnočasovými aktivitami, přibližovat jim jejich nejbližší okolí a tím je učit mít rád své bydliště. ředitel školy 2

3 Obsah výroční zprávy OBSAH: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled učebních plánů Volitelné předměty Nepovinné předměty a kroužky Personální složení školy Zápis dětí do 1. třídy Příprava žáků k přijímacímu řízení Výsledky vzdělávání Výsledky žáků v soutěžích Hodnocení Hrátek Hodnocení DVPP 2011/ Prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Hlavní úkoly školy na školní rok 2012/ Školská rada Základní údaje o hospodaření

4 Základní údaje o škole Kontaktní údaje školy Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa školy: Demlova 32, Jihlava Telefon: 56/ , 56/ Web: IČO: Identifikátor právnické osoby: Vedení školy: Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný Zřizovatel Zřizovatelem je statutární město Jihlava Právní forma: obec, IČO: Další identifikační údaje Škola hospodaří formou příspěvkové organizace a je v právní subjektivitě od Škola byla zařazena do sítě škol ; následně Součástí školy je školní družina a školní klub, školní knihovna. Základní škola IZO: Školní družina a školní klub IZO: Knihovna IZO: Bankovní spojení Česká spořitelna /0800 4

5 Charakteristika školy Základní škola Jihlava, Demlova 32 je školou plně organizovanou. Škola se zaměřuje na všeobecnou tělesnou přípravu se specializací na výkonnostní volejbal, výuku informačních a komunikačních technologii a na výuku dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2011/2012 měla škola 15 tříd, které navštěvovalo 317 žáků. Ve škole fungovala 4 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu. Škola měla 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti měly možnost odebírat školní mléko. Do tohoto projektu se ve školním roce 2011/2012 zapojilo 151 dětí. Škola byla provozně zajišťována touto strukturou pracovníků: a) Pedagogické obsazení 23 učitelů (z toho 1 ředitel, 1 zástupce ředitele) 4 vychovatelky na částečný úvazek 4 asistentky pedagoga b) Správní zaměstnanci 1 sekretářka mzdová účetní 1 ekonomka - hospodářka 1 školník, údržbář 1 údržbář (bazén, budova C) 6 uklízeček 1 uklízečka na částečný pracovní úvazek Škola pracovala po celý školní rok 2011/2012 podle plánu práce, který vycházel ze stanovených úkolů, jež vyplývaly z hodnocení a závěrů školního roku 2010/

6 Rozborem práce z předmětových týmů a metodického sdružení byly úkoly rozpracovány a následně vyhodnocovány v termínech stanovených plánem. V průběhu školního roku jsme dále ve své práci vycházeli ze čtvrtletních úkolů, kde byly delegovány kompetence, zodpovědnost a provedení vlastního hodnocení s cílem stanovení závěrů a opatření. Celoroční hodnocení je analýzou a syntézou prací všech pracovníků školy, které byly realizovány v předmětových týmech a metodickém sdružení. 6

7 Spádové obvody školy Arbesova Brněnská od mostu k ul. Okružní Březinova Dlouhá stezka k ulici Okružní Dělnická Demlova Družstevní Hálkova Hauptova Helenínská Hůlová Chelčického Kmochova Lesní Na Člunku Nad Řekou Na Kalvárii Na Kopci Na Samotě Okružní Osvobození Purkyňova Stará Cesta Stavbařů Šrámkova U Břízek Části města: Helenín, Henčov, Kosov 7

8 Přehled učebních plánů ročník ŠVP ročník ŠVP Volitelné předměty Volitelné předměty 2011/ r. 2.r. 3.r. 4.r 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Výtvarný seminář Přírodopis v životě 5 8 Sportovní průprava Německý jazyk 8 Nepovinné předměty Nepovinné předměty 2011/ r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Speciální pedagogika Logopedie Flétna Plavání Výtvarné techniky Vaření 14 Dramatická výchova 5 4 Mediální výchova 2 6 Kroužky Kroužky 2011/ r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Sportovní kroužek Keramický kroužek Logopedický kroužek Dramatický kroužek 19 Hra na flétnu 15 2 Cvičení s radostí

9 Anglický jazyk 13 8 Počítačový kroužek Kroužek vaření Mensa Dopravní kroužek 15 Plavecký kroužek Vybíjená 13 2 Kytara Příprava na SŠ M 9 Příprava na SŠ Čj 6 9

10 Personální složení školy Přehled o pedagogických pracovnících Jméno a příjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyučují Hodin aprobovaných Mgr. Zdeněk Nosek 1 VŚ 1.st., Hv Tv, 0 6 Mgr. Stanislav Novotný 1 VŠ F, ZT,ICT ICT, F, 12 - Mgr. Stanislava Mauleová 1 VŠ Čj, Ov Čj 5 - Mgr. Andrea Medunová 1 VŠ M, Z M, Z, Vkz 18 1 Mgr. Daniel Špejtek 1 VŠ Tv Tv, vých.ke zdraví 22 - Mgr. Jarmila Kalinová 1 VŠ Př, Ch Př, Ch, Tv, Ov, Pč 20 2 Mgr. Alena Golská 1 VŠ M, Ov M, Ov, F, Pč 20 2 Mgr. Lenka Štorková 0,727 VŠ D, Rj, Aj Aj, Svs 16 - Mgr. Naděžda Rychecká 0,682 VŠ D, Rj, Čj Aj, Z, Ov. Čj 15 - Mgr. Dagmar Homová 1 VŠ 1.st. 1. st., 16 6 Mgr. Věra Růžičková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Alexandra Pátková 1 SŠ - 1. st., Hv 22 - Ing. Ivana Cejpková 1 VŠ Vv Vv, Aj Mgr. Jana Vencálková 1 VŠ Nj, D Nj, D, Aj, Ov 6 16 Mgr. Marcela Daňková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Dana Müllerová 1 VŠ 1. st. 1. st Hodin neaprobovaných 10

11 Jméno a příjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyučují Hodin aprob. Mgr. Eva Svobodová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jitka Punčochářová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Sylva Tomanová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jitka Libichová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jaroslava Kokešová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jana Kasáčková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Pavel Tůma 1 VŠ D, Aj D, Aj, ICT 19 3 Jarmila Hubáčková DiS. 0,7 vyšší odb. asistentka pedagoga 28 Renata Dudová 0,8 SŠ asistentka pedagoga 32 Michaela Pospíšilová 0,6 SŠ asistentka pedagoga 24 Renata Michnová 1 SŠ pouze 1. pol asistentka pedagoga 40 Pavla Vaňková 0,65 SŠ asistentka pedagoga 26 Hodin neaprobovaných 11

12 Přehled o vychovatelkách školní družiny a klubu Jméno a příjmení Kvalifikace Zařazení Úvazek Marta Prchalová SpgŠ vedoucí vychovatelka 0,93 Irena Mácová SpgŠ vychovatelka 0,67 Lenka Procházková SpgŠ vychovatelka 0,87 Renata Michnová SŠ + DPS vychovatelka 0,73 Přehled o provozních a TH zaměstnancích Jméno a příjmení Kvalifikace Pracovní zařazení Úvazek Jitka Kulhová SPŠ ekonomka 1 Marcela Krhánková SPŠT - DPS hospodářka 0,9 Stanislav Balík SŠ školník 1 Silvestr Bolek SŠ strojník šk. bazénu 1 Jana Raždíková uklizečka 0,875 Olga Kunová uklizečka 1 Hedvika Komůrková uklizečka 0,63 Simona Müllerová uklizečka 0,91 Marie Křížová uklizečka 0,75 Dagmar Šimková uklizečka 0,91 Ludmila Matoušková uklizečka 0,38 12

13 ředitel statutární orgán p. Nosek Zdeněk statutární zástupce p. Stanislav Novotný ročník 6. A - pí Vencálková 7. A - pí Golská 8. A pí Cejpková 9. A p. Kalinová ročník netřídní pí Štorková pí Rychlecká pí Medunová p. Tůma p. Špejtek ročník 1. A pí Daňková 1. B - pí Kasáčková 2. A pí Tomanová 2. B - pí Kokešová 3. A - pí Svobodová 3.B - pí Müllerová 3. C - pí Libichová 4. A - pí Punčochářová 4. B - pí Homová 5. A pí Pátková 5. B - pí Růžičková 5. B - pí Kokešová ŠD a ŠK Pí Prchalová vedoucí vychovatelka vychovatelky pí Procházková pí Mácová pí Michnová výchovný poradce metodik prevence integrovaní žáci pí Medunová A. speciální třídy ekonomický úsek pí Kulhová J.. sekretariát personální pí Krhánková M. bazén p. Bolek údržbář vedoucí pracoviště pí Kunová pí Raždíková Školník údržbář p. Balík pí Komůrková pí Müllerová pí Křížová pí Šimková pí Matoušková 13

14 Zápis dětí do 1. třídy 2011/2012 po odkladu z roku 2010/2011 řádně přijatých s odkladem školní docházky nastoupí ve školním roce 2012/ Příprava žáků k přijímacím zkouškám cvičení z matematiky - nepovinný předmět pro žáky 9. ročníku - do přijímacích zkoušek - zaměřeno na průběžné opakování látky - rozšiřující témata - úkoly pro domácí přípravu žáků cvičení z českého jazyka - nepovinný předmět pro žáky 9. ročníku - do přijímacích zkoušek - průběžné opakování látky - rozšiřující témata testy SCIO - škola zakoupila pro všechny žáky 9. ročníku testy od společnosti SCIO testy z matematiky, českého jazyka, testy obecně studijních předpokladů, testy z anglického jazyka - každý žák obdržel vyhodnocení svého testu, které mohl přiložit k přihlášce na SŠ před PŘ byl čas věnován především souhrnnému opakování učiva přijímací zkoušky na nečisto žáci, kteří si podali přihlášku na obory s přijímací zkouškou 14

15 Přehled přijatých žáků v roce 2011/2012 Gymnázium Jihlava Gymnázium 1 žákyně Obchodní akademie Jihlava Obchodní akademie 3 žákyně Manažerská akademie Jihlava Ekonomika a podnikání 1 žák Střední škola uměleckoprůmyslová Helenín Scénická a výtvarná tvorba 1 žákyně Střední škola průmyslová Jihlava Informační technologie 1 žák Elektrotechnika 1 žák Strojírenství 4 žáci SŠ technická Jihlava Strojní mechanik Obráběč kovů Střední škola stavební Jihlava Zedník Instalatér 3 žáci 1 žák 1 žák 1 žák Střední škola obchodu a služeb Jihlava Kadeřník Kosmetička Přírodovědné lyceum 1 žákyně 1 žákyně 1 žákyně Hotelová škola Světlá nad Sázavou a OA Hotelnictví 1 žák Celkem 22 žáků 9. ročníku. 15

16 Výsledky vzdělávání Přehled klasifikace konec školního roku 2011/2012 ročník počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli Celkem Přehled výchovných opatření důtka TU důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. pololetí pololetí

17 Výsledky žáků v soutěžích okresní kolo olympiáda Aj 3. místo Jan Průša skok vysoký - Laťka místo Patrik Pintér 3. místo Jan Průša okresní kolo olympiády v Z 3. místo Richard Pavlinec okresní kolo - recitace 3. místo.elena Krebsová literární soutěž Evropa ve škole 1.místo Veronika Polišenská 2.místo Vendula Křivánková, Marcela Smrčková okresní turnaj ve florbalu mladší žáci 3. místo okresní kolo ve florbalu mladší žákyně 2. místo turnaj ve florbalu O pohár ministra školství okresní kolo 1.místo turnaj ve florbalu O pohár ministra školství krajské kolo 2.místo Výtvarná soutěž vyhlášená Magistrátem města Jihlavy Vánoční tradice 1.místo Výtvarná soutěž vyhlášená Magistrátem města Jihlavy Nejkrásnější strom 2. místo zvláštní cena pro kolektiv žáků z výtvarného semináře pro žáky 5. A Dále jsme se zúčastnili dějepisné olympiády, turnajů v odbíjené a kopané, soutěží v lehké atletice. 17

18 Popis a hodnocení Hrátky 2011 Dne proběhlo již po jedenácté celodenní setkání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které pod názvem Hrátky pořádala ZŠ Jihlava, Demlova 32. Hrátek se zúčastnilo 94 dětí z devíti základních škol / praktických, speciálních/ kraje Vysočina. Téma letošních Hrátek se nazývalo Čertovské dovádění a bylo všemi přijato s nadšením. Děti měly ke svému oblečení čertovské doplňky, které jim mimochodem velice slušely. Během dne pracovaly ve výtvarných dílnách, ve kterých tvořily výrobky, které měly společné téma čertovské bramboření, kde vytvářely loutku čerta, lucerničky pro čertíka -polepování sklenic do podoby čertíků, kouzelné obrázky malování na čepice, v keramické dílně tvořily podobu čerta. Dále pracovaly v počítačové učebně, sportovaly v tělocvičně, kde probíhaly peklem a využily i plavecký bazén. Do všech činností se zapojily s elánem, využily svoji tvořivost a fantazii. I letos panoval v pracovních dílnách tvořivý duch a práce s nadšením. Po činnostech a tvoření v pracovních dílnách se děti sešly v divadle, kde proběhl kouzelnický program pana Ošmery, který do programu zapojil i některé děti. Na závěr si všichni zazpívali píseň My jsme čerti rohatí, která Hrátky zahajovala. Jako každým rokem měly děti velkou radost z dárků, které pro ně pořadatelé připravili. Kromě upomínkových předmětů byly v kouzelné tašce i dobroty, na které se každoročně těší. Celá akce se uskutečnila pod záštitou primátora města Jihlavy, Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, poděkování patří řetězci McDonald s ČR s.r.o. za drobné dárky a občerstvení. Hrátky zajišťoval tým pedagogů a dětí ZŠ Jihlava, Demlova 32 pod vedením Z. Noska a V. Růžičkové. 18

19 Hodnocení DVPP Přehled čerpání prostředků DVPP 2011/2012 č.dokl. Název akce Jméno Cena 5006 Studium pro asistenty pedagoga R. Michnová 2500,- v Kč 5091 Konverzace Aj Mgr. Pátková 400, Rozvíjení geometrické představivosti Mgr. Medunová 380, Rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. st. Mgr. Svobodová, Kasáčková 1000, Finanční gramotnost Mgr. Medunová 450, Angličtina Mgr. Kalinová, Mgr. Nosek 3000,- Celkem: 7730,- Vzdělávací akce poskytované zdarma Čtenářská gramotnost pí Homová Kompetence pro život pí Tomanová, p. Tůma Šablony všichni ped. pracovníci Školení metodiků prevence pí Medunová Školení výchovných poradců pí Medunová Seminář CPIV Brno - problematika dětí se spec. potřebami pí Růžičková Seminář CPIV inkluzivní vzdělávání p. Nosek Školení První pomoc pro učitele všichni ped. pracovníci Seminář Psychomotorika učitelé 1. stupně Seminář Mediální výchova pí Mauleová Seminář Učíme interaktivně pí Svobodová, pí Kasáčková, pí Vencálková, p. Špejtek Seminář Metodika AJ pro 1. stupeň pí Tomanová Seminář Jak zvládat hněv a agresivitu žáků všichni ped. pracovníci Seminář BOZP na sportovních kurzech p. Nosek, p. Špejtek Seminář Čtenářská gramotnost pí Mauleová Seminář Evropské trendy ve vzdělávání p. Nosek Seminář Financování regionálního školství p. Nosek Seminář Právní předpisy ve školství p. Nosek Seminář Poruchy učení všichni ped. pracovníci Seminář Agresivní žák všichni ped. pracovníci 19

20 Prezentace školy na veřejnosti regionální Hrátky 2011 akce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zdobení vánočního stromečku na Masarykově náměstí výstava výtvarných prací (Vánoce) Magistrát města Jihlavy ročníkové dny žáků 1. stupně v divadle školy dny otevřených dveří školy pro budoucí prvňáčky (divadlo, tělocvična) kulturní program vítání občánků Magistrát města Jihlavy přehlídka jazykových dovedností žáků tříd školní soutěž Demlovka má talent divadelní představení pro veřejnost Šípková Růženka Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolní činnost ve školním roce 2011/2012: Škola se zapojila do celostátního testování žáků 5. a 9. tříd v rámci projektu Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání. viz. příloha. Pilotní i ostré testování proběhlo pod dohledem ČŠI bez problémů. 20

21 Hlavní úkoly školy na školní rok 2012 / 2013 Materiální zabezpečení výuky rekonstrukce ochozu bazénu (reklamace) výměna oken zateplení budovy B1 a bazénu přepracování dendrologické a bylinkové stezky, výsadba stromků a keřů v rámci projektu Přírodní zahrada výměna podlahové krytiny v přízemí školy kompletace šatních skříněk pro žáky 2. stupně další fáze budování dětského koutku pro 1. stupeň a ŠD Další vzdělávání pedagogických pracovníků a) využití interaktivní tabule ve výuce přípravy učitelů b) pokračování jazykových kurzů c) funkční studium dokončení - p. Nosek d) dále dle nabídek NIDV, Vysočina Education, CPIV Vzdělávací a výchovné úkoly a) Hrátky 2012 b) jazykové dovednosti žáků 2. až 9. tříd c) ročníkové dny 1. až 5. tříd d) akce pro děti z mateřských škol e) propagace školy zápis do 1. tříd f) vydávání Všímálka školní časopis g) třídění odpadů sběr baterií, papíru, kůry, léčivých rostlin h) granty: Přírodní zahrada Interaktivní škola ch) blokové a projektové vyučování 21

22 i) týden zdravé školy j) třídní akce ve Vrakbaru k) srovnávací SCIO testy pro 6. a 9. ročník l) příprava testů pro 1. stupeň m) spolupráce s poradenskými pracovišti a ostatními institucemi n) nabídka sportovních kurzů LVVZ - cyklo voda lanové centrum - outdoorový kurz 6.A o) poznávací a pobytový zájezd Obecné úkoly a) podpora a upevňování čtení s porozuměním, čtenářská a matematická gramotnost b) důraz na efektivní využívání PC, interaktivních tabulí a dataprojektorů c) prevence nežádoucího chování, minimalizace výchovných problémů ve škole d) důraz na regionální společenské dění e) účast dětí na olympiádách a soutěžích f) důraz na hodnocení a sebehodnocení žáků g) dopravní výchova h) výročí příchodu Cyrila a Metoděje i) výchova ke zdraví j) etická výchova Spolupráce s rodičovskou veřejností a) informační nástěnka b) rozvíjení spolupráce na web stránkách školy (Mgr. Novotný) c) 3 x za rok schůzka SRPDŠ d) 2 x za rok pedagogické informační odpoledne e) akce pro veřejnost 22

23 Školská rada Při ZŠ Jihlava, Demlova 32 proběhla vzhledem ke konci funkčního období volba nové Školské rady. Jmenný seznam členů Školské rady zvolených při ZŠ Jihlava Demlova 32 na volební období od do Členové jmenovaní zřizovatelem: 1. Ing. Václav Kodet 2. Mgr. Roman Křivánek Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: 1. Mgr. Marcela Daňková 2. Mgr. Daniel Špejtek Členové zvolení z řad zákonných zástupců žáků: 1. Bc. Roman Sýkora 2. Renata Michnová Školská rada se schází 2x ročně. Ředitelem školy je seznámena s činností školy pro školní rok a vyjadřuje se k problematice školy (schválení výroční zprávy, schválení rozpočtu ). 23

24 Základní údaje o hospodaření za rok 2011 / Příjmy Kč Ze státního rozpočtu Z obecního rozpočtu Kreditní úroky z banky Poplatky od rodičů (kroužky, ŠD) Příjem za školní stravování 0 Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy + fond odměn, převod z rezervního fondu Příjmy celkem Výdaje a) Investiční výdaje Z prostředků od RŠ OkÚ (účelové) 0 Z prostředků zřizovatele 0 Z prostředků FRIM 0 Celkem 0 b) Neinvestiční výdaje 1. Z prostředků státního rozpočtu Druh výdaje Účetní položka Částka Kč Náklady na platy pracovníků školy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody + FKSP ONIV celkem: Z toho: výdaje za učebnice potřeby oděvy výdaje za učební pomůcky a školní výdaje za osobní ochranné pomůcky a výdaje za cestovné výdaje za DVPP poj. mzdy, DPS,ostatní Ostatní školní potřeby 1. ročník Celkem

25 2. Z prostředků od zřizovatele Druh výdaje Účetní položka Částka Kč Údržba a opravy Ostatní finanční náklady 517x Voda Mzdy hlavní činnosti Elektřina Vytápění (ústřední) Mzdy DČ 515x DHM Odpisy Nákup zboží, ostatní materiál Spoje Ostatní položky seskupení 516 (ostatní služby) 516x Celkem Materiální vybavení školy Nábytek do tříd ,- Kč Výpočetní technika za ,- Kč Skluzavka a pískoviště ,- Kč. Šatní skříňky ,- Kč Finanční prostředky na mzdy byly čerpány v souladu se mzdovými předpisy a za dodržení pokynů MŠMT ČR. Prostředky na provoz z Magistrátu města Jihlavy byly dostačující. Hospodářský výsledek za rok 2010 byl ,- Kč. 25

26 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou. V Jihlavě dne Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou. V Jihlavě dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Dolní Bojanovice září 2012 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. srpna 2013 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více