Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok"

Transkript

1 Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Telči výroční zpráva za rok 2012

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 34 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37 7 Prezentační a vzdělávací činnost 39 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitelky Začátek roku 2012 byl pro telčské pracoviště ve znamení finiše s naším novým sídlem a stěhování do něho. Snížení rozpočtu stavby ze strany MK ČR na poslední chvíli znamenalo úspory hlavně na vnitřním vybavení Lannerova domu, s čímž v podstatě tak trochu bojujeme dodnes. I přes tento drobný nedostatek plní rekonstruovaná budova bývalého jezuitského dispenzáře roli důstojného sídla státní organizace. Paradoxem začátku roku 2012 byl také již dopředu avizovaný odchod ředitele ÚOP v Telči Ing. Libora Karáska, pod jehož taktovkou se Telč v podstatě rozjížděla. Vrátil se do svých milovaných Slavonic, ale s naším pracovištěm spolupracuje intenzivně i nadále. V současnosti v Telči působí vedle pracoviště NPÚ Univerzitní centrum Masarykovy univerzity (UC Telč) a pracoviště SF ČVUT a díky dotacím z ESF zde nedávno vzniklo i pracoviště Akademie věd ČR Centrum Excelence pod vedením prof. Drdáckého. Tato kombinace pracovišť a jejich zaměření skýtá obrovský potenciál do budoucna, a tak jejich obsahové propojení je jen dalším logickým krokem. Cílem již dlouhou dobu připravovaných aktivit je vznik centra vzdělávání zaměřeného na péči, ochranu a využívání památkového fondu ČR, které bude jedním z hlavních pilířů využití a budoucího směřování UC Telč. Vzhledem k výše uvedenému byla odborná profilace nově vzniklého pracoviště NPÚ v Telči od začátku jednoznačná vzdělávací aktivity směrem ke všem věkovým skupinám, systematická edukační činnost na všech stupních škol a pěstování vztahu ke kulturnímu dědictví jako jednomu z principů hledání vlastní identity národa. Dalším pozitivem je skutečnost, že na konci roku 2011 byl na MK ČR přijat k financování grant, který propojuje NPÚ, Pedagogickou fakultu UK a Pedagogickou fakultu MU. Cílem projektu vědy a výzkumu NAKI, který obnáší přibližně dvacet milionů korun na čtyři roky, je vypracování certifikovaných metodik na aplikaci edukačních programů NPÚ na památkových objektech (více než 100 hradů a zámků, které má ve své správě). Grant obsahuje všechny roviny, věkové kategorie i cílové skupiny, ke kterým je nutné přistupovat v podstatě individuálně. Výstupem by měly být nejen výše zmiňované metodiky k možnostem prezentace kulturního dědictví jako živé učebnice pro jednotlivé cílové skupiny, ale i vytvoření platformy pro možnosti aktivního zapojení veřejnosti v rovině záchrany kulturního a památkového fondu ČR. V závěru grantu je plánováno uskutečnění mezinárodní konference na téma edukačních aktivit na památkovém fondu právě v Telči. Dále jsou zde plánovány v pravidelných intervalech praktické workshopy pro učitele dějepisu a příbuzných humanitních předmětů směřující k tomu, aby do výuky na školách byl aktivněji a efektivněji zapojován právě památkový fond. Záměrem edukačního a animačního týmu je, aby takto investované veřejné prostředky přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace, a to konkrétně přispět k vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Tímto způsobem může činnost NPÚ jako správce mnoha památkových objektů výrazně přispět k prezentaci památkových hodnot a k rozvoji vzdělanosti, kreativity a hodnotové orientace cílových skupin ve prospěch dobrovolné a udržitelné péče o nemovité a movité kulturní dědictví, a tím i k reflexi a posílení národní a kulturní identity. V roce 2012 začala rovněž mnohem intenzivnější spolupráce s univerzitami v našem případě podílením se našeho pracoviště na náplni nově otevřeného Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči, kde se podařilo otevřít šestisemestrální studium Univerzity třetího věku zaměřené na téma: Péče o kulturní dědictví. Dalším společným projektem byla v roce 2012 Letní škola památkové péče pro studenty U3V z ČR a ze SRN, která sklidila poměrně velký pozitivní ohlas, což nás utvrdilo v přesvědčení, že tento typ akcí je třeba rozvíjet i nadále. S laickou veřejností se naše pracoviště naučilo komunikovat také prostřednictvím konání pravidelných měsíčních přednášek v rámci cyklu Rodinné stříbro památky kolem nás, který se podařilo nastartovat již v úplných začátcích existence pracoviště a který se za těch několik let stal velmi oblíbeným mezi obyvateli regionu. Sezona na námi spravovaných objektech dopadla i v těchto nelehkých časech nad očekávání dobře, neprojevil se totiž výrazný pokles návštěvnosti, ale zaznamenali jsme naopak i lehký nárůst. Mnohonásobně zvýšil svou návštěvnost areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Větší stavební práce probíhaly na hradě Lipnici a zámku v Náměšti nad Oslavou. Ke konci roku již byly všechny naše objekty připravovány na předání nově vznikající Územní památkové správě v Českých Budějovicích a loučení to nebylo lehké. Za těch pět let velmi intenzivní spolupráce dostaly mnohé zpočátku pracovní vztahy i pevný lidský a přátelský rozměr. Našim kolegům tak přejeme hodně štěstí! Úplným závěrem lze říci, že po prvních pěti letech samostatného působení v rámci Kraje Vysočina si naše pracoviště své místo na slunci snad vybojovalo, že pro ty, kteří zde byli od samého počátku, představovalo tohle všechno zkušenost nad jiné, že i přes dětské nemoci, které nutně musely přijít, a přes chyby, kterých jsme se zákonitě museli rovněž dopustit, je náš tým stabilizovaný, sehraný a plný optimismu pokračovat dál i v současných nelehkých podmínkách. V Telči se totiž řídíme heslem památky nás baví. Martina Veselá 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči Hradecká 6, Telč / IČ: , DIČ CZ tel tel. / fax: / Způsob zřízení: zřizovací listina vydaná MK ČR pod čj /2002 s účinností ode dne 1. ledna 2003 Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Vedoucí pracovníci: PhDr. Martina Veselá ředitelka NPÚ ÚOP v Telči , Ing. Libor Karásek ředitel NPÚ ÚOP v Telči (na vlastní žádost odchází z funkce ředitele k 31. březnu 2012) Ing. Bohumil Tripal náměstek pro správu památkových objektů , Ing. Miloň Slabý náměstek provozně-ekonomický , Mgr. Bc. Tomáš Vícha vedoucí odboru památkové péče , Mgr. Petr Severa vedoucí oddělení specialistů, garant agendy restaurování pro území Kraje Vysočina , Mgr. Bc. Irena Tobiášková vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, garant agendy základní evidence mobiliárních fondů , Dana Kubeková hlavní účetní , Ing. Radim Petr správce objektu SZ Jaroměřice nad Rokytnou tel , Bc. Marek Hanzlík správce objektu SH Lipnice tel , Mgr. Marek Buš správce objektu SZ Náměšť nad Oslavou tel , Bohumil Norek správce objektu SZ Telč tel , Ing. Karel Straka správce památkového areálu Zelená hora tel , 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do , , , , ,06 nad ,24 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,00 Vyučen ,00 Střední odborné ,85 Úplné střední ,51 Úplné střední odborné ,59 Vyšší odborné ,74 Vysokoškolské ,32 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 47 Odchody 49 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let 6 8 Do 20 let Nad 20 let 3 4 Celkem Celkový průměrný plat Průměrný hrubý měsíční příjem k byl Kč. 6

7 Poradní orgány ředitelky Komise MK ČR pro nakládání s památkovým fondem v Kraji Vysočina Členové: PhDr. Martina Veselá, ředitelka NPÚ ÚOP v Telči Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina PhDr. Katina Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ Vysočina předsedkyně Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč místopředseda Hana Müllerová, místostarostka města Telč Ing. arch. Marie Veselá, vedoucí stavebního odboru Biskupství brněnského Ing. Jana Fischerová, zastupitelka kraje Vysočina a starostka města Havlíčkův Brod Ing. Karel Nedvědický, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy Martin Paclík, předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Marek Hanzlík, kastelán SH Lipnice tajemník komise Památková rada NPÚ ÚOP v Telči Členové: PhDr. Martina Veselá, ředitelka NPÚ ÚOP v Telči Doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D. Ing. arch. Olga Čermáková, Krajský úřad Kraje Vysočina Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, GIRSA AT spol. s r.o. Doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno PhDr. Petra Hoftichová Doc. PhDr. Ing. arch. Matěj Miloš, PhD., NPÚ ÚOP Ostrava Ing. arch. Ivo Motl Ing. arch. Daniel Špička, architekti CORA Doc. PhDr. Josef Štulc, ÚP NPÚ Praha Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury ČR 2 Náplň a rozsah činnosti Pracoviště NPÚ ÚOP v Telči působí na území Kraje Vysočina, tj. v bývalých okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. K datu bylo na tomto území v ÚSKP ČR zapsáno nemovitých a movitých kulturních památek. Dále se na tomto území nacházejí 3 městské a 5 vesnických památkových rezervací, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a Krajinná památková zóna Náměšťsko. Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč historické jádro města, Zelená hora poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa. Územní komise NPÚ ÚOP v Telči pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku Členové (všichni z NPÚ ÚOP v Telči): PhDr. Martina Veselá (předseda) Ing. arch. Martina Gregorová Mgr. Bc. Tomáš Vícha Mgr. Petr Severa Mgr. Kristýna Bulínová Mgr. Bc. Irena Tobiášková Mgr. Petra Flokovičová 7

8 Krajská archeologická komise NPÚ ÚOP v Telči: Členové: PhDr. Martina Veselá, NPÚ ÚOP v Telči garant Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Mgr. Petr Hrubý, ARCHAIA Brno o.p.s. pracoviště Jihlava PhDr. Petr Doležel, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ ÚOP v Praze Mgr. Pavel Macků, NPÚ ÚOP v Telči tajemník Interní komise památkové péče NPÚ ÚOP v Telči Členové: PhDr. Martina Veselá, Mgr. Petr Severa, Mgr. Bc. Irena Tobiášková, Mgr. Bc. Tomáš Vícha všichni NPÚ ÚOP v Telči. Odborná spolupráce s MK ČR Účast v komisi MK ČR v programu Restaurování movitých kulturních památek. Účast v komisi Programu záchrany architektonického dědictví PhDr. Martina Veselá. Odborná spolupráce NPÚ ÚOP v Telči s Krajským úřadem Kraje Vysočina Účast zástupce KÚ Kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče, Mgr. et Mgr. Jany Zadražilové na práci Územní komise NPÚ ÚOP v Telči, pro posuzování návrhů na nová prohlášení věci za kulturní památku jako stálého přísedícího člena. Účast zástupců KÚ Kraje Vysočina, odboru kultury a cestovního ruchu, Ing. arch. Olgy Čermákové a Jaroslavy Panáčkové v komisích NPÚ ÚOP v Telči pro Havarijní fond a pro Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny. Spolupráce s odbornými organizacemi Spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli konzultace, vzdělávací činnost Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze spolupráce na monitorování krovových konstrukcí v Kraji Vysočina spolupráce při organizování odborně metodických dnů konzultace a přednášková činnost Spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v Praze konzultace a přednášková činnost spolupráce při organizování odborně metodických dnů členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči Spolupráce s ÚAPP Brno, ARCHAIA Brno o.p.s. pracoviště Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči spolupráce na akcích z programu PZAV Spolupráce s Muzeem Vysočiny Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR spolupráce na akcích z programu PZAV spolupráce při organizování odborně metodických dnů 8

9 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření zhotovených v roce 2012 Správní orgány/ pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá nad Sázavou Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Celkem Přehled odborných vyjádření v roce 2012 historická zeleň / lidová architektura / technické památky Pověřená obec Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Bystřice nad Pernštejnem 2 2 Havlíčkův Brod Humpolec 0 0 Chotěboř 5 5 Jihlava 1 1 Moravské Budějovice 1 1 Náměšť nad Oslavou 1 1 Nové Město na Moravě 1 1 Pacov 6 6 Pelhřimov 2 2 Světlá nad Sázavou 9 9 Telč Třebíč 5 5 Velké Meziříčí 2 2 Žďár nad Sázavou 1 1 Celkem

10 Odbor péče o památkový fond Odbor péče o památkový fond vznikl v reakci na systemizaci a reorganizaci Národního památkového ústavu. Odbor se člení na oddělení garantů území a oddělení specialistů, do nějž náleží i zvlášť vyčleněný referát hudebních památek zajišťující odbornou péči organologa pro celé území České republiky. V rámci stávajícího systému státní památkové péče je agenda odboru v NPÚ stěžejní. Pro ústav podstatná a nezanedbatelná je též činnost pracovníků odboru v odborných a hodnotitelských komisích a redakční radě územního odborného pracoviště. Odbor rovněž spolupracuje s ostatními organizačními složkami pracoviště, především s OEDIS. Pracovníci odboru se značnou měrou podílejí také na publikační a přednáškové činnosti pracoviště. V roce 2012, podobně jako i v minulých letech, se odbor musel potýkat s velkou fluktuací pracovníků a se složitým hledáním nových, odborně i osobnostně kvalitních kolegů. Z pozice vedoucího odboru bylo nejtěžší zajištění agend chybějících a dlouhodobě práce neschopných kolegů. Probíhal přechod na novou elektronickou spisovou službu a konaly se náročné přípravy na další reorganizaci a systemizaci celého NPÚ. S příchodem jara pak pracovníky odboru zatížilo stěhování do nového sídla našeho ÚOP. I přes všechna nemalá úskalí se však podařilo udržet kvalitu činnosti odboru. Také díky tomu je celé pracoviště z pohledu vnějšího světa vnímáno převážně pozitivně. Svůj podíl na tom má i odborná, kvalitní a trpělivá práce v terénu odvedená všemi pracovníky odboru, což postupně přispívá ke zlepšování obrazu památkové péče jako takové. Zkvalitnění se dočkala i písemná vyjádření, která nyní patří v celorepublikovém srovnání k nejlépe koncipovaným. O dobré práci odboru pak nejlépe vypovídá zlepšující se stav památkového fondu v Kraji Vysočina. Také v roce 2012 se našemu odboru podařilo udržet dobrou tradici odborných exkurzí, které rozšiřují a upevňují odborné znalosti kolegů v rámci celého pracoviště. Inspirací pro nás byly jižní Čechy, kde jsme navštívili především Český Krumlov a Třeboň. S přispěním pracovníků OPPF se konaly také vzdělávací akce na SH Lipnice nad Sázavou a setkání renomovaných právníků zabývajících se tématem právní úpravy památkové péče, ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zájmu obecně Právnická Vysočina Důležitou součástí činnosti OPPF byla též práce s veřejností, a to zejména mediální obhajoba obecných oborových principů památkové péče v případě medializovaných a společensky velmi citlivých kauz (např. obnova poničeného středověkého mostu v Ronově nad Sázavou, referendum o zrušení MPZ v Ledči nad Sázavou, stavba tělocvičny v MPZ Polná, obnova domu na nám. Zachariáše z Hradce čp. 48 v Telči a další). Oddělení garantů území Hlavní činnost oddělení v roce 2012 tradičně spočívala ve vypracovávání písemných vyjádření podle 14 a 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn, pro úřady obcí s rozšířenou působností a další subjekty k opravám a údržbě nemovitých kulturních památek a ke stavebním činnostem na památkově chráněných územích v Kraji Vysočina. Za písemnou agendou je třeba vidět řadu šetření a konzultací ve všech fázích projektové přípravy i v průběhu vlastní realizace staveb, posuzování projektových dokumentací na žádost předkladatelů, projednávání záměrů, průzkumů apod. Pracovníci poskytovali odbornou pomoc různým subjektům jak při úředních jednáních, tak přímo při práci v terénu. Složitější případy obnovy památkového fondu v Kraji Vysočina byly konzultovány na jednáních Interní komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči i s odborníky z ostatních pracovišť NPÚ (především z ÚP v Praze a ÚOP v Brně), s odbornými pracovníky muzeí, vysokých škol a dalších institucí. Byly poskytovány odborné konzultace vlastníkům objektů v zájmu památkové péče, zpracovatelům projektových dokumentací, investorům a orgánům státní správy. Pracovníci oddělení se účastnili kontrolních dnů, veřejných projednání územně plánovacích dokumentací a dalších četných jednání ke všem stupňům projektových dokumentací obnov památek a objektů v památkově chráněných územích. Vykonávali zvýšený odborný dohled mimo jiné u realizací financovaných z veřejných zdrojů v rámci programů MK ČR, a to především Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny, Programu záchrany architektonického dědictví, Havarijního programu a Programu obnovy prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zajišťovali a koordinovali hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče. Prováděna byla také průběžná dokumentace památkového fondu a dle časových možností i operativní průzkumy památek. Pracovníci oddělení podávali návrhy na prohlášení věcí za kulturní památky a podíleli se též na práci komise pro posouzení návrhů v rámci našeho pracoviště. Byly prováděny činnosti plynoucí ze zákona o státní památkové péči, statutu a organizačního řádu NPÚ a činnosti stanovené zřizovatelem, tj. Ministerstvem kultury ČR. Oddělení spolupracovalo při plnění úkolů s ostatními útvary v rámci NPÚ, s místními samosprávami i s orgány státní správy, především s úřady pověřených obcí a s krajským úřadem. Oddělení plnilo zároveň funkci informativní pro vlastníky památek v oblasti získávání finančních příspěvků na obnovu kulturních památek. Pracovníci oddělení se účastnili také odborných seminářů a konferencí, pracovali v komisích regenerací městských památkových rezervací a zón a dalších komisích, kde byly řešeny problémy památkového fondu v kraji. Dle možností sami přednášeli a publikovali. 10

11 Oddělení specialistů Činnost oddělení v roce 2012 zahrnovala odborné aktivity v oblastech památkového dohledu restaurování předmětů kulturní povahy, ochrany a obnovy lidové architektury a vesnických sídel, ochrany historické zeleně a kulturní krajiny, urbanismu historických sídel a také v oblasti péče o archeologické památky, včetně záchranných archeologických výzkumů na objektech. V současné době může oddělení plnit úkoly nejen v základním, zákonem daném rozsahu, ale věnovat se i dokumentaci a srovnávání restaurátorských zásahů a jejich popularizaci formou publikační činnosti. Lze konstatovat, že se podařilo vydávat odborná vyjádření na potřebné odborné úrovni. V některých složitějších případech, vyžadujících širší rešerše a konzultace, byl termín odeslání vyjádření po dohodě s výkonným orgánem prodloužen. Zejména v oblasti restaurování se dařilo realizovat kvalitní dohled nad akcemi obnovy a poskytovat vlastníkům či orgánům státní památkové péče účinný informační servis v rámci četných kontrolních dnů. V rámci agendy ochrany a péče o lidovou architekturu byly kromě vyjádření k plánovaným akcím obnovy, sloužícím jako podklad pro správní řízení příslušného výkonného orgánu státní památkové péče, uskutečněny četné konzultace v terénu. Činnost pracovníka v této oblasti zahrnovala také dokumentaci stavu a ve spolupráci s Odborem dokumentace, evidence a informačních systémů vypracování návrhů na zapsání objektů do ÚSKP ČR. Činnost oddělení specialistů zahrnovala též monitoring památek UNESCO. V roce 2012 byly zpracovány monitorovací zprávy pro památky Kraje Vysočina, které jsou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V roce 2012 byla pořizována rozsáhlá dokumentace, která bude podkladem pro zpracování další monitorovací zprávy. Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina v Jihlavě i s obcemi s rozšířenou působností v Kraji Vysočina je na dobré úrovni a probíhala průběžně v celém roce Zástupci kraje i pověřených obcí jsou členy komisí ustanovených NPÚ ÚOP v Telči. Naši odborní pracovníci se pravidelně účastní seminářů a pracovních dílen pořádaných jak Krajským úřadem Kraje Vysočina, tak jednotlivými obcemi s rozšířenou působností. Samozřejmě probíhá spolupráce determinovaná zákonem o státní památkové péči a obecná spolupráce při péči o zachování, obnovu a kvalitní prezentaci památkového fondu v Kraji Vysočina. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Dohled nad prováděním obnovy kulturních památek probíhal především prostřednictvím garantů území, a to v průběhu celého roku Odborný dohled nad prováděním akcí obnovy kulturních památek a památkově chráněných území byl jedním ze stěžejních úkolů oddělení garantů území. Důraz byl kladen především na akce obnovy kulturních památek spolufinancované z veřejných zdrojů. Sledováno bylo nejen odborné hledisko obnovy, ale také účelné vynakládání finančních prostředků. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program 4300 Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 340 Program restaurování 426 Program podpory záchranných archeologických výzkumů Celkem

12 Havarijní program Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. Zhoř u Pacova Pelhřimov kostel Nanebevzetí Panny Marie Trhonice Žďár nad Sázavou vodní mlýn čp Želetava Třebíč Starý hrad Krasonice Jihlava myslivna Majdalenka Podklášteří Třebíč dům čp ,195 Dolní Krupá Havlíčkův Brod kostel sv. Víta, mučedníka Jestřebí u Brtnice Jihlava areál myslivna Aleje Březina u Hořepníku Pelhřimov zámek Březina čp Želetava Třebíč hřbitovní kostel sv. Kateřiny Kadov u Sněžného Žďár nad Sázavou venkovská usedlost čp Nové Veselí Žďár nad Sázavou fara Myslibořice Třebíč zámek Nový Jimramov Žďár nad Sázavou venkovská usedlost čp Radešín Žďár nad Sázavou zámek Radešín Sněžné na Moravě Žďár nad Sázavou železárna Osová Žďár nad Sázavou galerie sýpka Blízkov Žďár nad Sázavou kaple sv. Jana Nepomuckého Čáslavice Třebíč farní kostel sv. Martina Spytice Havlíčkův Brod zemědělská usedlost čp Libice nad Doubravou Havlíčkův Brod zámek Libice nad Doubravou Panská Lhota Jihlava hrad Rokštejn, zřícenina Těchobuz Pelhřimov hospodářská budova čp Častrov Pelhřimov fara Častrov Javorek Žďár nad Sázavou venkovská usedlost čp Jiřice u Humpolce Pelhřimov kostel sv. Jakuba Většího 70 68,580 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod filiální kostel sv. Kateřiny 0 0 Telč Jihlava měšťanský dům čp Křeč Pelhřimov fara 0 0 Račice u Hrotovic Třebíč filiální kostel sv. Václava 0 0 Celkem ,775 Program záchrany architektonického dědictví Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Brtnice Zámek obnova krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů 920 Červená Řečice Zámek čp. 1 postupná obnova krovu a střechy Golčův Jeníkov Kostel sv.františka Serafínského obnova fasády kostela včetně statiky zdiva a klempířských prací 420 Jemnice Kostel sv. Víta obnova interiéru Jemnice Areál zámku restaurování 6 ks soch, štuků v loveckém salonku, obnova a restaurování posuvných vrat Krucemburk Kostel sv. Mikuláše obnova střešního pláště lodi včetně klempířských konstrukcí, doplnění krovu

13 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Ledeč nad Sázavou Thunovský letohrádek obnova interiéru restaurování prkenných a parketových podlah, obnova kamenných a cihlových podlah, restaurování dřevěného 420 schodiště Nová Říše Klášter premonstrátů odvlhčení hrobky pod kaplí sv. Anny 420 Nový Rychnov Osová Bítýška Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku (východní kaple) Zámek statické zajištění zdiva a kleneb v bočních kaplích, restaurování nástěnných maleb v severní kapli, restaurování vitrážových oken ve východní kapli statické zajištění a stavební úpravy nosných konstrukcí, restaurování oken, sanační práce Police Zámek statické zajištění a oprava terasy 720 Polná Kostel Nanebevzetí P. Marie obnova interiéru oprava a restaurování bočních oltářů a vitráží 2 Přibyslavice Kostel sv. Anny a Narození P. Marie obnova střechy a krovu, obnova fasády věží a štítu kostela Rančířov Kostel sv. Petra a Pavla odvlhčení a obnova podlahy kostela 420 Stránecká Zhoř Zámek obnova krovu a krytiny včetně klempířských prvků, obnova říms 420 Želiv Klášter premonstrátů v Želivě (Trčkův hrad a Opatství) oprava věže Trčkova hradu oprava cimbuří, obnova střechy Celkem Program regenerace městských památkových rezervací a zón Obec Památka Akce Brtnice dům čp. 75 Brtnice Brtnice bývalý paulánský klášter kostel sv. Karla Boromejského a bl. Juliány silniční most na p.p.č. 2200/1 Brtnice dům čp. 380 Brtnice dům čp. 62 Brtnice dům čp. 222 Havlíčkova Borová boží muka na p. p.č. 3120/20 Havlíčkův Brod dům čp. 188 Havlíčkův Brod fara čp. 173 Havlíčkův Brod dům čp. 160 obnova krovu a střechy (hlavní objekt a dvorní část) tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce II. etapa obnovy krovu a střechy lodi kostela tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce restaurování soch sv. Jana Sarkandera a sv. Rocha a další související práce obnova uliční fasády včetně štukových prvků fasády a říms, fasádní nátěr a další související práce výměna 4 ks špaletových oken a další související práce obnova krovu a střechy (směrem do dvora, hlavní objekt) tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce celková obnova (restaurování) a další související práce obnova fasád objektu odvhlčení objektu drenáží, oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova a zpětná montáž původního vstupního schodiště objektu a další související práce obnova uliční fasády objektu oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce Dotace v tis. Kč

14 Obec Památka Akce Havlíčkův Brod stará radnice čp. 87 Havlíčkův Brod dům čp. 54 Havlíčkův Brod dům čp. 17 Chotěboř zámek čp. 1 Chotěboř Chotěboř Jaroměřice nad Rokytnou Jemnice kostel sv. Jakuba opěrná zeď v parčíku na p.p.č. 30 nepamátkový objekt bývalý špitál čp.726 Jemnice dům čp. 95 Jemnice dům čp. 96 Jemnice Jihlava Jihlava dům čp. 25 městské opevnění bašta na p.p.č. 61 městské opevnění bašta na p.p.č. 61 klášter minoritský s kostelem Nanebevzetí Panny Marie Jihlava dům čp Jimramov dům čp. 29 Kamenice nad Lipou Moravské Budějovice věž kostela Všech svatých na p.p.č. 830 zámek čp.1 obnova kamenného zdiva stěn a stropů včetně spárování a další související práce ve sklepních prostorách objektu obnova nátěru plechové střešní krytiny a další související práce obnova interiéru přízemí objektu oprava stěn, kleneb, podlah, dlažby, oprava omítek, výmalba a další související práce; oprava soklu a omítek dvorní fasády objektu, výměna dveří a oprava truhlářských prvků balkonu včetně nátěru, oprava klempířských prvků a další související práce obnova střechy nádvoří zámku a obnova poloviny spodní části věže tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce obnova střechy lodi kostela tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a další související práce; obnova věže oprava žaluziových oken, oprava schodiště, oprava omítek ve věži a další související práce statické zajištění zdi, oprava zdiva a spárování, odvlhčení zdi a další související práce provedení obnovy dlažeb, oprava omítek, výměna dveří a další související práce I. etapa obnovy zdiva bašty na p.p.č. 61 a další související práce obnova krovu a střechy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komínů a štítových zdí a další související práce obnova krovu a střechy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komínů a štítových zdí a další související práce II. etapa obnovy bašty v roce 2012 oprava zdiva, spárování a další související práce I. etapa obnovy střechy kostela tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce, celková oprava kříže na věži kostela a další související práce výměna 7 ks špaletových oken a další související práce obnova krovu a střechy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce celková obnova fasády domu oprava omítek včetně štukových prvků, fasádní nátěr, oprava podhledů říms včetně nátěru, oprava a nátěr oken a dveří, klempířské konstrukce a jejich nátěr a další související práce obnova fasády věže oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, oprava číslic a rafiček ciferníků a další související práce obnova stropní konstrukce (včetně podhledu) v půdním prostoru tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření včetně tlakové injektáže a další související práce Dotace v tis. Kč

15 Obec Památka Akce Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě dům čp. 114 špitál s kaplí sv. Anny čp. 50 Nové Město na Moravě dům čp. 133 Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě dům čp. 114 Nové Město na Moravě Pacov Pacov Pacov Pelhřimov Počátky dům čp. 9 kašna se sochou Píseň hor na p.p.č. 550/1 kašna se sochou sv. Anny na sloupu na p.p.č. 154 základní škola čp. 124 nepamátkový objekt Počátky dům čp. 224 socha sv. Václava na p.p.č. 2567/1 areál zámku čp. 1 kostel sv. Václava socha sv. Václava na p.p.č. 2567/1 Rynárecká brána na p.p.č. 36 Polná zámek čp. 485 Polná dům čp. 3 Polná dům čp. 29 Polná dům čp. 44 Polná dům čp. 404 obnova krovu, stropu a střechy přístavku, stropu nad chodbou pokrývačské práce, klempířské a tesařské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí a další související práce; chemické ošetření krovů celého špitálu a další související práce obnova (restaurování) tří sgrafit na fasádě směrem do Vratislavova náměstí repase 2 ks dveří na hlavním průčelí domu včetně oprav omítek a fasádního nátěru, repase dveří včetně zárubní a výměna oken na dvorní fasádě, oprava dlažby a další související práce Dotace v tis. Kč obnova (restaurování) sochy Píseň hor 37 obnova (restaurování) nádoby kašny 65 obnova dvorní fasády oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr oken a další související práce oprava fasády směrem do Vratislavova náměstí oprava omítek, oprava štukových prvků fasády, fasádní nátěr, oprava římsy, oprava komínů a schodiště, oprava soklu, repase oken věžičky, nátěr klempířských konstrukcí a další související práce obnova (restaurování) a další související práce 120 obnova kostela sv. Václava obnova interiéru věže kostela statické zajištění konstrukcí, oprava kamenného zdiva včetně spárování, oprava omítek, oprava podlah a schodiště a další související práce obnova (restaurování) sochy plastické doplnění sochy po odstranění nevhodných novodobých doplňků (vícepráce II. etapa prací v roce 2012) obnova fasády a průjezdu oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce obnova (restaurování) vstupních průjezdových vrat a další související práce obnova uliční fasády výměna oken a dveří, oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a jejich nátěr a další související práce; výměna podlahy v přízemí objektu a další související práce obnova střechy na p.p.č. 182/1 tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce, oprava omítek a komínů a další související práce výměna 7 ks kastlových oken uliční fasády a další související práce obnova dvorní fasády domu oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, výměna okna, oprava mříže a podbití střechy a další související práce nátěr plechové střešní krytiny a výměna 3 ks oken dvorní fasády a další související práce obnova střechy tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce

16 Obec Památka Akce Polná pivovar čp. 130 Polná dům čp. 34 Polná Telč Telč Telč dům čp. 61 Telč dům čp. 28 Telč kostel Nanebevzetí Panny Marie, NKP Horní kašna se sochou Siléna na p.p.č. 7355/2 Mariánský sloup na p.p.č. 7355/2 areál kostela sv. Jakuba křížová cesta Telč děkanství čp. 4 Telč Telč dům čp. 17 Telč Staré Město dům čp. 48 Telč Staré Město městské opevnění na p.p.č. 1429/1 socha sv. Vendelína na p.p.č. 426 (7381) Telč Staré Město dům čp. 44 Třebíč dům čp. 108 Třebíč Třebíč dům čp. 7 klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči NKP dům čp. 163 a ohradní zeď na 10/3, 18/1, 18/2 Třebíč fara čp. 87/20 Třebíč Třešť klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči NKP brána na p.p.č. 10/2 areál fary čp. 235 kaplanka na p.p.č Velká Bíteš radnice čp. 87 dílčí oprava fasády na p.p.č. 91 a 95 oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce výměna 9 ks špaletových oken a další související práce obnova vitrážových oken jižní a severní fasády kostela (celkem 20 ks) a další související práce obnova (restaurování) kašny (utěsnení spár a související práce) III. etapa obnovy (restaurování) sochy Panny Marie včetně sloupu a další související práce obnova (restaurování) fresky dříve sejmuté, nyní v rámci restaurátorských prací nově osazené a další související práce II. etapa obnovy krovu a střechy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce, oprava štítových zdí a komínů a další související práce II. etapa obnovy krovu a střechy křížové cesty tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce obnova vrat děkanství (směrem do náměstí) a další související práce obnova hradební zdi na p.p.č. 1429/1 oprava zdiva a spárování, zajištění zdi a další související práce obnova (restaurování) nástěnné malby Panny Marie na štítu domu a další související práce výměna 6 ks špaletových oken a 2 ks dveří a další související práce Dotace v tis. Kč dokončení obnovy (restaurování) 29 výměna 5 ks špaletových oken dvorní fasády a další související práce obnova fasády domu oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce odvlhčení domu čp. 163 a navazující části východní hradební zdi na p.p.č. 10/3, 18/1 a 18/2 a další související práce výměna 8 ks špaletových oken v uličním průčelí domu a další související práce dokončení obnovy interiéru fary oprava omítek, výmalba a další související práce celková obnova brány na p.p.č. 10/2 restaurování kamenného portálu, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava prejzové krytiny a další související práce obnova stropu a dílčí oprava krovu jižní fary (tzv. kafehaus) na p.p.č tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, oprava omítek stropů, oprava podlah a další související práce obnova severní fasády 1. budovy oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken, klempířské konstrukce, oprava soklu a další související práce

17 Obec Památka Akce Velká Bíteš dům čp. 14 Velká Bíteš dům čp. 5 Velká Bíteš Velká Bíteš Velké Meziříčí kostel sv. Jana Křtitele ohradní zeď hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele na p.p.č. 3/1 nepamátkový objekt Velké Meziříčí dům čp. 79 Velké Meziříčí dům čp. 84 areál zámku Velké Meziříčí čp předzámčí obnova dvorního traktu objektu obnova krovu a střechy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce včetně nátěru, pokrývačské práce; obnova fasády oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr oken a dveří, oprava soklu a další související práce obnova uliční a dvorní fasády oprava omítek, fasádní nátěr, sanační omítka, klempířské konstrukce, oprava, výměna a nátěr truhlářských konstrukcí, nátěr zámečnických konstrukcí, oprava komínů, oprava dlažby pavlače a další související práce obnova fasády věže kostela oprava omítek, fasádní nátěr, restaurování kamenného zdiva a další související práce dokončení opravy statické zajištění zdi, spárování, oprava koruny zdi a další související práce obnova šindelové střechy předzámčí tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce obnova střechy (dvorní část) tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce obnova dvorní fasády objektu oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, celková oprava pavlačí a další související práce Dotace v tis. Kč. Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Křižánky usedlost čp. 5 Křižánky bývalý mlýn čp. 7 Křižánky usedlost čp. 23 Sněžné, Krátká zemědělská usedlost čp. 10 Mrákotín usedlost čp. 11 obnova dřevěných výplní okenních otvorů usedlosti včetně povrchových úprav, obnova klempířských prvků, obnova povrchové úpravy stropu světnice obnova kamanného zdiva objektu pily (bývalého mlýna) obnova hospodářské části usedlosti (obvodové nosné konstrukce) obnova obytné a hospodářské části usedlosti (práce pokrývačské, práce tesařské) obnova vnějších omítek hospodářské části usedlosti Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Celkem

18 Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Telč levý boční oltář sv. Josefa kostel Panny Marie Matky Boží Nový Rychnov hlavní oltář kostela kostel Nejsvětější Trojice 120 Jihlava Pieta Jihlavská kostel sv. Ignáce 56 Jemnice dřevěná socha sv. Víta kostel sv. Víta 50 Pelhřimov boční oltář Panny Marie kostel sv. Bartoloměje 100 Celkem Schválená dotace v tis. Kč Stav památkového fondu v Kraji Vysočina k Okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové zóny Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou celkem Odbor evidence a dokumentace a informačních systémů Zaměstnanci odboru vykonávali činnost plynoucí ze zákona o památkové péči a ze Statutu NPÚ a zároveň se podíleli na plnění hlavních úkolů stanovených generální ředitelkou ředitelům ÚOP a svým náměstkům v roce 2012: Průběžná aktualizace Seznamu nejohroženějších památek ČR se zaváděním jednotného systému monitoringu stavu nemovitých kulturních památek ( KP ) dle výsledků PÚ č.11/2011, dokončení metodiky. Aktualizace, doplnění a publikování souboru mapových projektů oborového GIS pro operativní uživatelské funkce a ucelené okruhy agend (zejména KP a hranice památkových území). Aktualizace přehledu SHP objektů ve správě NPÚ. Digitalizace nemovitých kulturních památek ( KP ) pokračování plnění úkolu GŘ č. 2 a 4 z roku 2011, digitalizace nemovitých KP v IISPP: vymezení prostorového rozsahu a bodová identifikace KP do podrobnosti jejich částí, včetně systematického vložení nezbytných dokumentů ke každé nemovité KP do MIS, následná součinnost při zpřesňování a opravách popisů a identifikačních údajů dokumentů již vložených, doplnění chybějících dokumentů v rozsahu nezbytném pro dokončení BI nemovitých KP v GIS NPÚ s ohledem na hlavní a profilové úkoly, jejichž výstupy zahrnují prostorovou identifikaci KP a chráněných území a jejich tematické analýzy, koordinace a vzájemné vazby jednotlivých částí IISPP včetně nově budovaných po stránce odborného obsahu a technologického řešení. Metodika pro vedení dokumentačních fondů dopracování a implementace závazné metodiky pro vedení evidence dokumentačních fondů odborných a historických knihoven v systému Tritius. Tritius-Zámecké knihovny zahájení odborné katalogizace a dokumentace historických knihovních fondů v systému Clavius, respektive Tritius-Zámecké knihovny v souladu s knihovnickými pravidly AACR(2) a Metodikou úplného katalogizačního záznamu. Tritius-Dokumentační fondy naplňování systému Tritius-Dokumentační fondy a odborné knihovny v souladu s metodikou. Zpracování nových záznamů v rozsahu a struktuře daných metodikou, průběžná revize a doplňování dat převedených do systému Tritius z jiných evidenčních podkladů do úrovně minimálního záznamu definovaného povinnými poli. Základní evidence mobiliárních fondů (MF) pokračování v základní evidenci MF v rozsahu jednoznačné identifikace (popis, fotodokumentace, lokace atd.) včetně uložení do databáze CastIs. 18

19 Shromáždění veškeré dokumentace týkající se vydání předmětů MF NPÚ v restitučních řízeních pokračování úkolu z roku Reidentifikace movitých kulturních památek (MKP) pokračování reidentifikace v návaznosti na již skončený úkol V+V 203. Dokumentace MKP v terénu, zpracování popisu a stavu památky, evidence dokumentace v programu ArtGuard. Revize a aktualizace zápisů MKP v MonumISu, revize starých evidenčních listů a jejich kompletace v kartotéce ÚSKP a místních seznamů. Pracovníci odboru v závěru roku v souvislosti s plánovanou restrukturalizací NPÚ delimitovali příslušné materiály pro nově vznikající pracoviště Územní památkové správy v Českých Budějovicích (vznik k ). Jeden pracovník byl zapojen do plnění institucionálních úkolů vědy a výzkumu. Prohlašování nemovitých a movitých kulturních památek V průběhu roku 2012 bylo za kulturní památku nově prohlášeno celkem šest nemovitých objektů, doprohlášen jeden. Jednalo se o různorodý výběr charakterizující uměleckořemeslný vývoj a historické hodnoty života na Vysočině. K neprohlášení došlo pouze u dvou návrhů, u kterých NPÚ ÚOP v Telči nedoporučilo prohlášení za kulturní památku. Zároveň byly v roce 2012 vypracovány a odeslány na Ministerstvo kultury ČR podklady návrhů na prohlášení zámku v Červené Řečici a areálu skláren v Tasicích za národní kulturní památky. K dalším návrhům, posílaným na ministerstvo kultury, patřila i aktualizace návrhu z roku 2004 na prohlášení bývalé synagogy v Polici. NPÚ ÚOP v Telči se vyjadřovalo k osmi případům týkajících se zrušení prohlášení nemovité kulturní památky. Ve dvou případech nebyla památková ochrana zrušena z důvodu autentičnosti a zachování stavby. U zbývajících objektů MK ČR zrušilo ochranu na základě vyjádření potřebných orgánů. Mezi hlavní důvody zrušení patřil většinou havarijní stav, mizivé procento původních konstrukcí, nevhodné stavební úpravy a podobně. Další vyjádření se týkala řízení o zrušení prohlášení věci za KP v obci Krátká (dům čp. 33) a v Telči (dům čp. 83) a posouzení a zpracování návrhu doprohlášení za KP v Ostrově nad Oslavou. V těchto případech dosud nebylo rozhodnuto. V průběhu roku bylo ministerstvem kultury prohlášeno také 20 kulturních památek movitých (jedna z nich zapsána jako součást nemovitosti). Prohlášené nemovité KP Objekt Obec Okres Soubor čtyř kapliček křížové cesty Zvěrkovice Třebíč Budova bývalé radnice a spořitelny čp. 2 Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč Fara čp. 50 se souborem movitého vybavení Budišov Třebíč Hráz vodní nádrže Sedlice Sedlice Pelhřimov Areál evangelického kostela Humpolec Pelhřimov Soubor věcí toleranční modlitebny Jimramov Žďár nad Sázavou Návrhy na NKP Objekt Obec Okres Renesanční opevnění zámku Červená Řečice Pelhřimov Výrobní areál sklárny Tasice Havlíčkův Brod Doprohlášené nemovité KP Objekt Obec Okres Kostel sv. Martina Dobešov Pelhřimov 19

20 Neprohlášeno za nemovitou KP Objekt Obec Okres Soubor nemovitostí při domu čp. 311 (býv. katovna) Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Dům čp. 755 Polná Jihlava Žádosti o zrušení nemovité KP Zrušené KP Objekt Obec Okres Dům čp. 18 k. ú. Ubušín, Jimramov Žďár nad Sázavou Dům čp. 40 k. ú. Ubušín, Jimramov Žďár nad Sázavou Dům čp. 76 Fryšava pod Žákovou Horou Žďár nad Sázavou Dům čp. 40 Český Herálec Žďár nad Sázavou Dům čp. 22 k. ú. Odranec, Věcov Žďár nad Sázavou Pozemek st. p. č. 39 Fryšava pod Žákovou Horou Žďár nad Sázavou Nezrušené KP Objekt Obec Okres Venkovský dům čp. 39 k. ú. Hrbov, Polná Jihlava Venkovská usedlost čp. 21 k. ú. Zhoř u Pacova, Pacov Pelhřimov Prohlášené movité KP Objekt Obec Okres Parní stroj Štěměchy Dašov Třebíč Boční oltář sv. Rodiny Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje Pelhřimov Boční oltář sv. Jana Nepomuckého Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje Pelhřimov Chórové lavice Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje Pelhřimov Monstrance Budišov kostel sv. Gotharda Třebíč Kalich Budišov kostel sv. Gotharda Třebíč Relikviář sv. Kříže Budišov kostel sv. Gotharda Třebíč Taburety (2ks) Budišov kostel sv. Gotharda Třebíč Kazatelna (je součástí nemovitosti) Jimramov toleranční modlitebna Žďár nad Sázavou Stůl Páně Jimramov toleranční modlitebna Žďár nad Sázavou Křtitelnice Jimramov toleranční modlitebna Žďár nad Sázavou Obraz sv. Jana Nepomuckého Budišov fara Třebíč Socha sv. Jana Nepomuckého Budišov fara Třebíč Kachlová kamna Budišov fara Třebíč Skupina Kalvárie Budišov fara Třebíč Obraz Černé Matky Boží Budišov fara Třebíč Kazatelna Branišov kostel sv. Václava Jihlava Obraz Kristus potkává Zachea Branišov kostel sv. Václava Jihlava Obraz Zmrtvýchvstalý Kristus potkává Marii Magdalénu Branišov kostel sv. Václava Jihlava 20

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 31 5 Věda a výzkum 33 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 19 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 6 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 20 5. Věda a výzkum 22 6. Publikační a přednášková

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Historické městské soubory 1 20 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 1 55 Křesťanské sakrální památky 2 30 Židovské památky Muzea, galerie 1 10 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 2 90 Turistická informační

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Číslo jednací: KHSV/7399/2015/JI/HOK/Fiš Jihlava 21.dubna 2015 Spisová značka: S-KHSV/7399/2015/HOK/Fiš MONITOROVACÍ KALENDÁŘ Krajská hygienická

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Budoucí role MAS v ochraně kulturního dědictví

Budoucí role MAS v ochraně kulturního dědictví Budoucí role MAS v ochraně kulturního dědictví AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 30.Října 2014 Jihlava Gustav Charouzek Struktura prezentace 1. Co jsou MAS a jak fungují

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Floret, Průhonice 25. 26. 11. 2014 IISPP Integrovaný informační systém památkové péče V roce

Více

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina =neustálé zvyšování kvality života obyvatel = této snaze patří i úsilí věnované systematickému zlepšování podmínek pro plnohodnotný život zdravotně

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Číslo jednací: KHSV/4619/2013/JI/HOK/Fiš Jihlava 19.dubna 2013 Spisová značka: S-KHSV/4619/2013/HOK/Fiš MONITOROVACÍ KALENDÁŘ Krajská hygienická

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w MONITOROVACÍ KALENDÁŘ Krajská

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015 Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci v penzionu Sedlácký dvůr v Jiřicích (2-4 L pokoje

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová 34. Den malých obcí Vyškov, 25 listopadu 2010 Obec a územní plánov nování Obsah prezentace Úvod Rok 2015 a platnost územních plánů Konzultační středisko ke stavebnímu

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury Předprojektové přípravy pro obnovu historické architektury Mgr. Martin Číhalík o Vystudoval dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o Od roku 1998 pracuje v oblasti

Více

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 5, 531 1 6 Pardubice Knihovna je umístěna v objektu bývalé sýpky v druhém patře. S asistencí knihovnice

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na stavební práce :

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na stavební práce : MĚSTO KRNOV ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 12 odst. 3 a ve vztahu k 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1 470 36 Česká Lípa

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více