Výroční zpráva o činnosti základní školy 2005/2006. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy 2005/2006. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 25/26 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí Schváleno ped. radou

2 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeňjih, náměstí Svobody 135, Spálené Poříčí, příspěvková organizace, telefonní spojení , IZO , IČO , ředitel školy Mgr. Jiří Šeffl, Název a adresa zřizovatele: Město Spálené Poříčí, náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí 1.3. Poslední zařazení do sítě škol :č.j /3-21 Rozhodnutí ze dne s účinností od Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Hlavní budova, ředitelství Odloučené pracoviště Adresa ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, náměstí Svobody 135, Spálené Poříčí MŠ Spálené Poříčí, Zámecká 41, Spálené Poříčí MŠ Hořehledy, Hořehledy 74 Spálené Poříčí Počet tříd Počet žáků atd Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku Základní škola / Rozšířená výuka předmětů Č.j Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 2/3 3/4 2/3 3/4 2/3 3/4 MŠ ZŠ ,7 ZvŠ ZUŠ DDM Státní jazyková škola ŠD, ŠK ŠD (samostatná) ŠK (samostatná) atd. Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2 2 1,61 2

3 Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,95 * uvádějte bez cizích strávníků Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni. DČ 35 strávníků 4 zaměstnanci x,1 =,4 úvazku 1.7. Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ) 1.8. Spádový obvod školy Do školy dochází 248 žáků z 18 obcí, 12 je dojíždějících z 17 obcí. (viz příloha) 1.9. Specializované a speciální třídy Počet Počet zařazených Poznámka tříd žáků Vyrovnávací třída - Přípravná třída - Speciální třída Dle výkazu V3a-1 Specializovaná třída Dle výkazu V3a-1 S rozšířenou výukou Jaký předmět: S rozšířenou výukou Tv Dle výkazu V Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 2 Sluchově postižení Zrakově postižení - S vadami řeči - Tělesně postižení - S více vadami - S vývoj.poruchou učení a chování 8 Celkem 1 Specializovaná výuka pro žáky s SPU: (oddělená výuka v předmětech) Materiálně technické zajištění školy Základní školu tvoří celkem 2 budovy, 1 odloučené pracoviště ( samostatný pavilon MŠ), kde jsou 3 třídy. Technický stav je dobrý a dle finančních možností obce stále zlepšován. Budova školy byla postavena roku 1887 a prošla celkovou rekonstrukcí. Úpravy v tomto šk. roce a o prázdninách : malování 9.třídy, vstupu, ŠD, oprava nádrže, úprava chodeb a další drobné úpravy. 3

4 Během školního roku bylo, oproti plánovaným záměrům, pořízeno málo nového vybavení a pomůcek, protože finančních prostředků je stále málo a téměř všechny peníze padnou na nákup učebnic, několik map a nástěnných obrazů. Máme vlastní zahradu na školním pozemku, odborné pracovny a učebny jsou vybaveny didaktickou technikou a pomůckami dle finančních možností. Na škole je učebna informatiky. Rovněž tělocvična je vybavená jen tím nejzákladnějším. Je dokončeno hřiště s umělým povrchem za tělocvičnou. Škola si vypomáhá dotacemi a granty z KÚ a Města Spálené Poříčí Rada školy (datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle 17d zákona č. 564/199 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) Ve škole není zřízena Rada školy ale SRPDŠ, třídní schůzky se konají 2x ročně a rodiče mohou školu navštívit kdykoliv. Rada školy bude zřízena do konce roku 25, tak aby mohla začít fungovat od Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + Počet pedagogických pracovníků * pedagog.prac.) 2/3 3/4 2/3 3/4 4/5 44/41,57 44/41,477 25/25,67 25/24,561 25/23,918 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 23/24 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * VŠ jiné bez DPS * MŠ 6 ZŠ 1 16 ZvŠ ZUŠ DDM SJŠ ŠD, ŠK 2 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 23/24 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. pedagogické praxe 25/23,918 33,2 46,28 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 24 4

5 - v důchodovém věku 2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin - některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): 2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 66 Celkový počet účastníků Vzdělávací instituce PC, SŠ,VOŠ a aspš Plzeň, G Blovice, SOŠ Rokycany,FAKTA Žďár nad Sázavou, Autocont Praha 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet navržen skutečnost dětí tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 2 - SOU - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 6 - přijatých na víceletá gymnázia 5 5

6 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 6 1 * PŠD = povinná školní docházka Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 22/3 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden) 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání - počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 4.2. Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí - z toho 2.stupeň - z toho 3.stupeň 2.pololetí 4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem - z toho neomluvené 4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů Německý jazyk, Anglický jazyk, Domácnost, Praktika z informatiky, Seminář z ČJ, Informatika, Sborový zpěv 4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j /1-22) V občanské a rodinné výchově 4.6. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Rozloženo do osnov výuky. 5. Nadstandardní aktivity 6

7 Žáci naší školy se zúčastňují různých sportovních a výtvarných soutěží, olympiád, projektů, kulturních a sportovních akcí, besed, LVVZ a výletů. Akce, které škola pořádala nebo kterých se zúčastnila. 1. Olympiády, soutěže Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení prosinec MK Olympiáda v českém jazyce 16 prosinec Mladý historik 17 do MK - MO 7 řešitelů 5 úspěšných, postup Linhart M., Pěkná I MK - Konverzace AJ 8., 9. tř. Karásková M., Nesnídalová E MK - Konverzace AJ 7. A, B tř. Slavík M., Jirková L Místní kolo Nj tř OK M (Z 5) 2 žáci 3. místo Linhart M.,úspěšná řešit.pěkná I. únor Zeměpisná olympiáda kat. A Bez postupu do OK únor Zeměpisná olympiáda kat. B,C Bez postupu do OK MK Fyzikální olympiáda 8., 9. tř. Bez postupu do OK 2.2. Okresní kolo AJ 4 žáci Slavík M. 5. místo, Karásková 6. místo 9.2. Okresní kolo D 2 žáci do 1.3. MK MO (Z 6, 7, 8) Postup K. Kučerová, M. Slavík 2.3. Místní kolo recitace 2. st. 8 žáků 2.3. Místní kolo recitace 1. st. 12 žáků 2.3. Okresní kolo ČJ žáci 9.A 2.3. Pythagoriáda 7., 6. tř Okresní kolo recitace Blovice 4 žáci M. Lank čestné uznání Matematický klokan M. Linhart 2.místoOK kategorie Klokánek 6.4. Okresní kolo MO Blovice (Z 7) 7. tř. 1. místo - K. Kučerová, 6. místo-m. Slavík do Archimediáda - MK 3 žáci K. Kučerová úspěšná řešitelka 4.5. Pythagoriáda OK 4 žáci 7. tř. M. Slavík 1. místo, 2. úspěšní řeš. 2. Kultura 7

8 V hodnocení nesmíme zapomínat na akce kulturní. Pravidelnými návštěvami v divadle Příbram, Alfa, Kuba, Úsměv vychováváme nové diváky, dáváme příležitost i dětem naší školy sledovat pěkná a dobře nastudovaná představení. Velký význam mají koncerty žáků, kde si roli účinkujících zkusí talentovaní žáci. V letošním roce se uskutečnila velmi zdařilá akce pěveckého sboru Betlém, která měla velký ohlas u veřejnosti. Žáci výborně reprezentovali školu v městečku Aal v Norsku. Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Návštěva výstavy Hobby všichni Div. Příbram Mnoho povyku pro nic tř. 58 žáků, pěkné představení 3.9. Návštěva norských přátel z měst. Aal 35 ž. + 1 Vystoupení sboru Kulturní vystoupení N. Mitrovice jednotlivci Akce pro důchodce Divadlo Příbram Plynové lampy tř. 61 žáků, pěkné představení Filmák Páni kluci 45 Dobřany prosinec Vánoční koncert Pro 1. stupeň ZŠ Kulturní vystoupení sboru Hořehledy Večerní koncert v kostele Pro veřejnost 2.2. Vystoupení sboru 35 žáků Návštěva generále J. Prokše 7.3. Divadlo Příbram Hrátky s čertem 2. st. 94 žáků, pěkné představení Impuls v sokolovně veřejnost Vystoupení sboru, reportáže Vystoupení sboru při otevření škol.hřiště 27 žáků Zpestření akce Divadelní představení v Norsku 2 vystoupení 3. Sportovní Mezi tradiční soutěže patří sportovní akce. Jistě není důležité vždy vyhrát, ale dát možnost dětem naší školy soutěžit s žáky jiných škol, zapojit je do soutěží, kde získávají dobré morální vlastnosti. Vyvrcholením sezóny atletiky je podzimní Běh E. Zátopka, Pohár rozhlasu a Běh Terryho Foxe. Součástí Dne dětí 2. stupně je přespolní běh a utkání tříd v kopané a vybíjené. Ke zlepšení podmínek pro sport přispívá vybudování nového školního hřiště s umělým povrchem. Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Okresní kolo běh E. Zátopka 42 dětí Nezvěstice 2. místo Okresní kolo stolní tenis tř. Re + 4 žáci Florball Nezvěstice 1 žáků 3. místo 5.1. Okresní kolo Košíková jednotlivci 4. místo LVVZ 2 dětí 3.3. Hrádek Coca Cola Cup 16 dětí 2. místo OK Stolní tenis jednotlivců 4 žáci + 1 Nezvěstice 1. a 3. místo 5.5. Minifotbal Mc Donald s Cup 12 dětí Starý Plzenec Turnaj ve florballe 7., 8., 9. tř. 5 žáků Atletika skok vysoký 1 Nezvěstice Pohár rozhlasu Přeštice 24 žáků 3.6. Běh Teryho Foxe ,- Kč 8

9 1.6. Přespolní běh 19 dětí Soutěž dvojic stupeň ZŠ Své pravidelné akce a plán práce MS 1. stupně si učitelé 1. stupně pod vedením Mgr. Ladislavy Königsmarkové sestavili již na první schůzce. Celkem se vyučující sešli na 4 metodických sdruženích. Akce 1. stupně patří mezi nejzdařilejší. Pozitivem je zapojení velkého počtu žáků a velký výběr nabízených akcí v průběhu celého roku. Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení průběžně Projekt Zdravé zuby 1. stupeň Zapojeni všichni žáci 1. stupně Fotografování 1. tříd 1.A, 1.B Divadlo MŠ 1.B, 2.A Divadlo Alfa 1., 2. tř Hrátky s přírodninami 1. st. Výstava výrobků AJAX 65 dětí Malý Přemýšlivka 4. tř Kasal P., 2. -Sivčák V Malý Přemýšlivka 5. tř Kozler P, Pěkná I Divadlo MŠ Dva sněhuláci 1. tř Sněhová královna 15 dětí Divadlo Příbram Koncert dětí v zámku 1. st Místní kolo recitace 1. st. 12 žáků Divadlo v MŠ 1. st Čtenářská soutěž tř. V knihovně, velmi zdařilé březen Nejhezčí kraslice 1.st. Pěkná výstava březen Literární soutěž 1. st. Texty předány do Zpravodaje duben Vv práce Chotěšov Jednotlivci Zapomenutá řemesla 2. 5.tř. Plzeň Den Země 1. a 2. tř. Ostatní žáci besedy a ankety Malování na chodníku 1. st. Dětské kresby barevnými křídami 3.5. Div. Alfa Rikiki, Tikki, Tari tř. Pěkné představení 2.5. Div. Alfa O strašlivém dr tř. Pěkné představení T ball krajský přebor místo družstev 3.6. Den dětí 1. stupně tř. Hřiště za školou, na stanovištích 9. A 3.6. Běh Terryho Foxe tř. Žáci byli aktivní, společný běh Dopravní hřiště tř. Besip Návštěva Muzea v Blovicích 1. A, 2. A tř. Pěkné, výstava je dobře připravena Sportovní den 1. stupně tř. Hřiště za školou 9

10 5. Výtvarné soutěže Velkých úspěchů dosahují žáci školy v oblasti výtvarné výchovy. Zasíláním nejzdařilejších prací na výstavy a soutěže reprezentují školu. Prostřednictvím výtvarného vyjádření získávají žáci správný pohled na život, zvyšují svoji zručnost a dovednost Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení září Kreslení vánočních přání 95 dětí 3.9. Výtvarná výstava pro přátele z Norska všichni Velmi zdařilé výrobky listopad Výroba dárků pro důchodce 35 dětí Dárky potěšily přítomné leden Výroba dárků pro zápis do 1.tř. 45 dětí Zdařilé výrobky 2.2. Výtvarná výstava k návštěvě gen. Prokše všichni Velmi zdařilé výrobky únor Ochr. živ. prostředí Zelená školní zahrada všichni Celoškolní akce duben Výtvarná výstava Den Země 6.B Hezká výstava duben Amatérský Chotěšov 2 Zasláno na výstavu duben Požární ochrana očima dětí místní soutěž 95 dětí Nejlepší práce zaslány ČSPO Výstava výkresů a výrobků naší školy všichni Velmi zdařilé výrobky květen Požární ochrana očima dětí okresní kolo 5 dětí Zasálo do soutěže květen Svět očima dětí Právo a povinnosti dětí 3 Zasálo do soutěže květen, červen Jak se otvíralo nové hřiště 2. stupeň Použito pro výzdobu školy průběžně Úprava chodeb a schodiště školy 52 práce žáků vyzdobily školu 6. Projekty V letošním školním roce byly podány projekty, které mají přispět k vybudování školní Zelené zahrady, přispět ke zlepšení životního prostředí ve škole, zapojit co největší počet žáků do mimoškolní činnosti, naučit se vzájemnému respektu, podpořit zájem o kulturu a sport. Zvláštní pozornost jsme věnovali mezinárodní spolupráci, která vyvrcholila návštěvou 19 dětí v městečku Aal v Norsku. Seznam projektů Datum Název projektu Poznámky říjen březen Projekt : Jsme součástí přírody Příspěv. Nadace Zelený poklad 29,-Kč 1

11 průběžně Projekt : Škola snů pokračuje Příspěvek KÚ PK 55,- Kč průběžně Projekt : Hrou proti drogám Příspěvek KÚ PK 5,- Kč průběžně Projekt : Škola snů pokračuje Příspěvek Města Sp. Poříčí květen říjen Jsme součástí přírody 7. Hnutí Na vlastních nohou Stonožka Příspěv. Nadace Zelený poklad 1,-Kč Toto dobrovolné, humanitární dětské hnutí /symbolem je Stonožka/ pracuje od roku 199. Paní B. G. Jensenová navrhla dětem malovat obrázky - vánoční přání. Dětská hra se stala účinnou cestou k získávání prostředků na zakoupení lékařských přístrojů a vybavení. Postupně se do činnosti zapojili všichni žáci i učitelé naší školy. Jejich obětavá práce přináší nejen značné finanční prostředky, ale má i silný morální dopad. Pomáhat svým postiženým, nemocným a méně šťastným kamarádům. O využití peněz nás budou pravidelně informovat. Účast na projektu,,škola snů pokračuje Děti z Aal a Spáleného Poříčí pomáhají méně šťastným kamarádům byla zaměřena na výměnnou akci žáků do městečka Aal v Norsku. Navštívili zde stonožkové děti. Akce hnutí Na vlastních nohou Stonožka Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení září Výrobky pro podzimní Stonožkový týden třída, ŠD Pěkné výrobky Ledeč nad Sázavou Stonož. pracovníci Návštěva přátel Stonožky v Opařanech 32 dětí Vystoupení sboru 3.9. Navštěva norských přátel z městečka Aal 32 dětí Vystoupení sboru Stonožkový týden třída 1 386,- Kč říjen Nácvik Stonožkové hymny Aj 7., 8., 9 září,říjen Výroba vánočních přání třída Pro B.G.Jensen listopad Výroba dárků pro setkání na Pražském hradě třída Předáno B. Jensen prosinec Výroba dárků pro setkání v Praze třída Předáno B. Jensen Vánoční koncert v Praze - Na vlastních nohou 2 dětí Velmi pěkné prosinec Vánoční přání pro Stonožku 9. třídy Předány leden Aktualizace nástěnek hnutí Na vlast. nohou 6. a 7. třída V prosorách školy leden-březen Výkresy a výrobky pro jarní Stonožkový týden třída,šd Pěkné výrobky 2.2. Návštěva generála Josefa Prokše 35 ž + 1 Vystoupení sboru březen duben Nácvik pohádky v Norštině 8 dětí březen duben Nácvik pěveckého sboru pro akci v Norsku 2 dětí Jarní Stonožkový týden třída 1 341,- Kč duben Výroba dárků pro setkání v Praze třída Velmi pěkné Vystoupení pěv. sboru na Vítkově 32 Pozvání MO ČR duben Výroba srdíček pro vojáky 15 ks 7. A, B Velmi pěkné dárky Návštěva Běly Gran Jensenové beseda s žáky Grant KÚ - hosté květen Výroba dárků pro setkání v Norsku třída Velmi pěkné 11

12 od dubna Průběžně příprava pro nový Stonožkový týden třída,šd Žáci i učitelé školy průběžně Projekt Škola snů pokračuje Grant MěÚ Sp. Poříčí průběžně Projekt Škola snů pokračuje všichni KÚ Plzeň. kraje 8. Besedy, exkurze Výuku na škole doplňují tradičně i exkurze a besedy. Každoroční exkurzí je návštěva Úřadu práce Plzeň - jih, kde se žáci 8. tříd mohou poradit s odborníky o svém vzdělávání. Velmi zdařilé byly besedy o zvířatech, o USA, 2. světové války. o malířství atd.. Ne všechny děti žijí v míru. Žáci se zájmem besedovali s B. G. Jensen o dětech žijících v Kosovu, nad nimiž má naše škola patronát, ale i o zemích postižených přírodními katastrofami. Akce besed a exkurzí Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Beseda s malířem J. Čelikovským tř. naučné, pěkné Beseda s p. Černým 9., 8. tř Dopravní hřiště tř P-centrum, protidrogový program 7. a 8. A,B Velký zájem o tuto akci Tajemství našeho města 5.A,B Pí M. Rousová Tajemství našeho města 3.,4.A Pí M. Rousová Beseda o USA tř. Dana Mošnová Filmové mikulášské představení Filmové mikulášské představení Filmové mikulášské představení Mikulášská besídka Beseda s důchodci Zápis do 1. třídy zapsáno 35 dětí Beseda Chaloupek V. v zámku pro veřejnost Beseda O zvířatech tř. V. Chaloupek LVVZ Tajemství našeho města M. Rousová pro PP Beseda v tělocvičně 5.B, 8.,9.A Zdravý životní styl 8., 9. tř. Vystoupení kulturistů Slavn. otevření školního hřiště učitelé,žáci,hosté Sport. kult. vystoupení žáků Úřad práce 8. tř. Exkurse pro volbu povolání 4.5. AJAX 2. tř. Předán plyšový AJAX Návštěva Norska 19ž 4 Zdařilá akce školy Výlet Švihov tř. Školní výlet Výlet Šumava tř. Školní výlet 12

13 2.6. Výlet Šumava tř. Školní výlet 2.6. Výlet Chodsko 7 třídy Školní výlet 4.6. Den dětí 1. stupně tř., 9. A Velmi zdařilá akce 3.6. Běh Terryho Foxe všichni Zdařilá akce školy 1.6. Den dětí 2. stupně tř. Velmi zdařilá akce 1.6. Přespolní běh tř. Přebor dvojic 6. Výchovné poradenství 6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovné poradenství na naší škole má velmi dobrou úroveň. Výchovná poradkyně Mgr. L. Königsmarková zpracovala významné projekty v rámci výchovného poradenství a preventivního programu.byl zpracován projekt KÚ ( dotace 5,- Kč) 6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Preventivní program primární prevence sociálně patologických jevů rozpracovala výchovná poradkyně Mgr. L. Königsmarková na základě informací pro školní metodiky prevence. Pozornost byla věnována především : Systematickému a komplexnímu vzdělávání v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu Vyloučení nabídky návykových látek Dlouhodobému programu primární prevence Informovanosti rodičů Mimoškolní výchově Spolupráci s P centrem Spolupráce s MěÚ Spálené Poříčí Konkrétní kroky spočívaly ve zpracování a dodržování Minimálního preventivního programu školy. Zapojili jsme se do dlouhodobého projektu primární prevence pro II.stupeň ZŠ. Program se realizuje přímo na škole. Cílem je snaha pomoci dětem v provozování jiného než drogového stylu života. Vytvářením příznivého psychosociálního klimatu na škole, spoluprácí s rodiči a odborníky se snažíme zvyšovat efektivnost prevence. Zpráva o realizaci minimálního preventivního programu je zpracovávána jedenkrát ročně Spolupráce s PPP i SPC je velmi dobrá. 13

14 6.4. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Schůzky s rodiči dětí jsou 2 x ročně ( listopad a duben), samozřejmě vždy je možné dohodnout individuální termín návštěvy ve škole. Uskutečnily se schůzky výchovné komise s řešením problémových otázek. AJAX 2. a 3. ročník preventivní program Policie ČR 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce byla na naší škole inspekce ČŠI ve dnech ledna 25 (viz Inspekční zpráva č.j. : od4cy Výkon státní správy 8.5.Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 7 Dodatečný odklad povinné školní docházky 1 Zařazení dětí do ZŠ 36 atd. Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/199 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména písm.a),b),c),d),j) 8.1. Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni Věstník 11/2) z výuky: Předmět Počet žáků 8.2. Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností - z toho oprávněných - z toho částečně oprávněných - z toho neoprávněných - z toho postoupených jinému orgánu 8.3. Naplňování zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Uveďte výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 21 a) počet podaných žádostí o informace, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů, e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 14

15 Nebyly podány žádné žádosti o informace. 9. Analýza školního roku Na základě uceleného hodnocení činnosti školy stanovit závěry pro práci v dalším školním roce, vznést požadavky, návrhy a připomínky ke všem subjektům spolupracujících se školou. S přidělenými finančními prostředky státu a obce škola hospodaří maximálně úsporně. Finance přidělené na pomůcky, další vzdělávání...se snažíme využívat co nejefektivněji, protože jejich množství je značně omezené a má již několik let sestupující tendenci. Věříme, že se nám podaří navázat na dosud velmi dobrou úroveň výchovně-vzdělávací práce na naší škole. Populační vývoj má mírně sestupnou tendenci. Dopravní problémy pochopitelně dopadají jak na učitele, tak žáky. Pro další příznivý rozvoj školy je nevyhnutelné, aby byla spjata s životem města. Proto je tak důležité udržovat úzký styk a spolupráci s Městským úřadem a dalšími subjekty ( ZUŠ, MŠ, Dům dětí a mládeže v Blovicích, ČSOP, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň jih a další zájmové organizace ve městě). Výchovná práce musí navazovat na všechny dosavadní dobré zkušenosti. Nejdůležitějším partnerem školy je rodina. Rodiče mohou i v budoucnu přijít s jakýmkoliv dobrým požadavkem nebo nápadem, informace mohou být podávány i mimo třídní schůzky kdykoliv. Budeme se i nadále snažit o reprezentaci školy a o další prosazování jejího dobrého jména. Plány jsou veliké, bohužel vše se odvíjí od fin. prostředků. Využili jsme nabídky a podali 2 granty KÚ (Stonožka, Hrou proti drogám), Zelená zahrada 2x, Barevné školy 1x, Stonožka - město Spálené poříčí ( 19 žáků + 4 pedagogičtí pracovníci v Norsku Aal). Škola je připojena na Internet, učitelé i žáci mají přístup k Internetu ve sborovně a v učebně, máme svojí "webovou" stránku a i tímto způsobem se snažíme o prezentaci naší školy. Dokoupili jsme 2 nové PC. V příštím školním roce (případně dalších letech) bychom chtěli dovybudovat školní zahradu, doplnit nářadí a pomůcky v tělocvičně, upravit okolí hřiště s umělým povrchem na volejbal, nohejbal, tenis v prostoru za tělocvičnou. Budeme se snažit zpřístupnit co nejvíce dětem počítačovou techniku a přístup k Internetu, plánujeme dokoupení dalších počítačů do sítě. Škola bude dále zapojena do různých dobročinných akcí, tak aby si děti uvědomily, že důležitější je vždy pomáhat a dávat než brát. 15

16 Vývoj počtu žáků ZŠ Spálené Poříčí šk.rok 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 poč.žáků /92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/

17 Školní rok 24/25 I. st. 138 žáků a 1.b 2.a 3.a 4.a 5.a 5.b II.st. 11 žáků a 7.a 7.b 8.a 9.a 17

18 DVVP podzim 23-jaro Še Sý Kö No Pa Ti Ska Reá Re Ho La Ku Hou Tu To Šk Koz Ču Vö 18

19 Tř. schůzky přítomno počet žáků a 1.b 2.a 3.a 4.a 5.a 5.b 6.a 7.a 7.b 8.a 9.a Účast na tř. schůzkách % nepřítomno 79% přítomno Zastoupení mužů a žen Výchovně - vzdělávací proces I.stupeň 12 5 muži ženy 7 muži ženy 19

20 II. stupeň Vedení 4 4 muži ženy 1 1 muži ženy Délka praxe Počet zaměstnanců Přehled dojíždějících žáků ve šk. roce 24/25 na ZŠ Sp. Poříčí (celkem 248 žáků z 18 obcí, 12 dojíždějících z 17 obcí) 2

21 Obec počet žáků v % Spálené Poříčí (nedojíždí) ,15 Nové Mitrovice 27 1,77 Lipnice 19 9,61 Těnovice 11 3,85 Míšov 19 4,23 Hořehledy 4 2,31 Lučiště 8 3,46 Číčov 8 3,7 Borovno 8 3,7 Chynín 5 1,92 Struhaře 8 1,92 Vlkov 1,39 Mítov 3,77 Karlov 3 1,15 Nechanice 3,77 Dražkovice 1,39 Nezvěstice 1, Lipnice Borovno Karlov Vlkov Nechanice 21

22 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 24 1.Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 23 ( fyzický stav/ přepočtený stav ) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 25/24,19 19/15,925 Dosažený průměrný měsíční plat Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) a) Příjmy (kalendářní rok 23) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele dotace na provozní výdaje příjmy z pronájmu majetku zřizovatele poplatky od rodičů školné příjmy z doplňkové činnosti 1 499, , ,7 46ostatní příjmy * 2 154, ,78 z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon b) Výdaje (kalendářní rok 23) Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků Hlavní činnost ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční , , ,13 z toho: přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky , ,2 22

23 přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) ,8 18 7, ,7 ostatní náklady provozní náklady energie , ,8 opravy a údržba nemovitého majetku , ,7 nájemné odpisy majetku c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 23) Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 4,36 36,43-3,93 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé Doplnit komentář k případným rozdílům. d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j /21-25, Věstník MŠMT č. 8/21 ) Kč Vzdělávání Vedoucích pracovníků V oblasti cizích jazyků V oblasti SIPVZ K prohloubení odbornosti Odborná literatura pro učitele CELKEM Počet pedagogických pracovníků Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 24 celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 24, zhodnocení dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy způsob řešení, nápravy ). Zhodnocení bylo rozpracováno v předcházejících kapitolách. Naše škola se snaží ve spolupráci s Městským úřadem jako zřizovatelem a dalšími organizacemi dát našim žákům ty nejlepší podmínky pro vzdělání i výchovu. Stejně tak se snažíme o zlepšování pracovního prostředí pro pedagogické i provozní zaměstnance naší školy. Dokladem toho je téměř stoprocentní aprobovanost, desítky školních i mimoškolních akcí, velké množství úspěchů v soutěžích a olympiádách a především účast ve Stonožkovém hnutí. V nejbližších týdnech bude otevřeno v prostorách za tělocvičnou hřiště s umělým povrchem. Chystáme i další aktivity a účasti v grantech, navázali jsme kontakt se školou v Norsku, která se též věnuje Stonožkovému hnutí. Jediný problém je ve finančních prostředcích, které se snižují a není možné ocenit práci pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří pracují nad rámec svých povinností. Datum: Mgr. Šeffl Jiří, ředitel školy 23

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih, příspěvková organizace úplná adresa: Plzeňská 388,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (základní škola) 1. Charakteristika školy Název školy Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Adresa školy Tolstého 765, Klatovy, 339 01 Právní forma

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 204/205 Základní údaje o škole. Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Montessori Plzeň sídlo: nám. Odboje 550/8, 32300 Plzeň IČ: 025527

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Klatovy, Tolstého 765

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 1. Charakteristika školy Název školy Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Adresa školy Tolstého 765, Klatovy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a mateřská škola Velhartice. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9

Základní škola a mateřská škola Velhartice. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9 Základní škola a mateřská škola Velhartice Datum: 1. září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola a mateřská škola Velhartice 1.2 Právní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více