Výroční zpráva o činnosti základní školy 2005/2006. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy 2005/2006. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 25/26 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí Schváleno ped. radou

2 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeňjih, náměstí Svobody 135, Spálené Poříčí, příspěvková organizace, telefonní spojení , IZO , IČO , ředitel školy Mgr. Jiří Šeffl, Název a adresa zřizovatele: Město Spálené Poříčí, náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí 1.3. Poslední zařazení do sítě škol :č.j /3-21 Rozhodnutí ze dne s účinností od Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Hlavní budova, ředitelství Odloučené pracoviště Adresa ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, náměstí Svobody 135, Spálené Poříčí MŠ Spálené Poříčí, Zámecká 41, Spálené Poříčí MŠ Hořehledy, Hořehledy 74 Spálené Poříčí Počet tříd Počet žáků atd Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku Základní škola / Rozšířená výuka předmětů Č.j Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 2/3 3/4 2/3 3/4 2/3 3/4 MŠ ZŠ ,7 ZvŠ ZUŠ DDM Státní jazyková škola ŠD, ŠK ŠD (samostatná) ŠK (samostatná) atd. Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2 2 1,61 2

3 Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,95 * uvádějte bez cizích strávníků Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni. DČ 35 strávníků 4 zaměstnanci x,1 =,4 úvazku 1.7. Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ) 1.8. Spádový obvod školy Do školy dochází 248 žáků z 18 obcí, 12 je dojíždějících z 17 obcí. (viz příloha) 1.9. Specializované a speciální třídy Počet Počet zařazených Poznámka tříd žáků Vyrovnávací třída - Přípravná třída - Speciální třída Dle výkazu V3a-1 Specializovaná třída Dle výkazu V3a-1 S rozšířenou výukou Jaký předmět: S rozšířenou výukou Tv Dle výkazu V Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 2 Sluchově postižení Zrakově postižení - S vadami řeči - Tělesně postižení - S více vadami - S vývoj.poruchou učení a chování 8 Celkem 1 Specializovaná výuka pro žáky s SPU: (oddělená výuka v předmětech) Materiálně technické zajištění školy Základní školu tvoří celkem 2 budovy, 1 odloučené pracoviště ( samostatný pavilon MŠ), kde jsou 3 třídy. Technický stav je dobrý a dle finančních možností obce stále zlepšován. Budova školy byla postavena roku 1887 a prošla celkovou rekonstrukcí. Úpravy v tomto šk. roce a o prázdninách : malování 9.třídy, vstupu, ŠD, oprava nádrže, úprava chodeb a další drobné úpravy. 3

4 Během školního roku bylo, oproti plánovaným záměrům, pořízeno málo nového vybavení a pomůcek, protože finančních prostředků je stále málo a téměř všechny peníze padnou na nákup učebnic, několik map a nástěnných obrazů. Máme vlastní zahradu na školním pozemku, odborné pracovny a učebny jsou vybaveny didaktickou technikou a pomůckami dle finančních možností. Na škole je učebna informatiky. Rovněž tělocvična je vybavená jen tím nejzákladnějším. Je dokončeno hřiště s umělým povrchem za tělocvičnou. Škola si vypomáhá dotacemi a granty z KÚ a Města Spálené Poříčí Rada školy (datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle 17d zákona č. 564/199 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) Ve škole není zřízena Rada školy ale SRPDŠ, třídní schůzky se konají 2x ročně a rodiče mohou školu navštívit kdykoliv. Rada školy bude zřízena do konce roku 25, tak aby mohla začít fungovat od Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + Počet pedagogických pracovníků * pedagog.prac.) 2/3 3/4 2/3 3/4 4/5 44/41,57 44/41,477 25/25,67 25/24,561 25/23,918 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 23/24 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * VŠ jiné bez DPS * MŠ 6 ZŠ 1 16 ZvŠ ZUŠ DDM SJŠ ŠD, ŠK 2 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 23/24 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. pedagogické praxe 25/23,918 33,2 46,28 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 24 4

5 - v důchodovém věku 2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin - některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): 2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 66 Celkový počet účastníků Vzdělávací instituce PC, SŠ,VOŠ a aspš Plzeň, G Blovice, SOŠ Rokycany,FAKTA Žďár nad Sázavou, Autocont Praha 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet navržen skutečnost dětí tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 2 - SOU - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 6 - přijatých na víceletá gymnázia 5 5

6 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 6 1 * PŠD = povinná školní docházka Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 22/3 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden) 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání - počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 4.2. Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí - z toho 2.stupeň - z toho 3.stupeň 2.pololetí 4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem - z toho neomluvené 4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů Německý jazyk, Anglický jazyk, Domácnost, Praktika z informatiky, Seminář z ČJ, Informatika, Sborový zpěv 4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j /1-22) V občanské a rodinné výchově 4.6. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Rozloženo do osnov výuky. 5. Nadstandardní aktivity 6

7 Žáci naší školy se zúčastňují různých sportovních a výtvarných soutěží, olympiád, projektů, kulturních a sportovních akcí, besed, LVVZ a výletů. Akce, které škola pořádala nebo kterých se zúčastnila. 1. Olympiády, soutěže Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení prosinec MK Olympiáda v českém jazyce 16 prosinec Mladý historik 17 do MK - MO 7 řešitelů 5 úspěšných, postup Linhart M., Pěkná I MK - Konverzace AJ 8., 9. tř. Karásková M., Nesnídalová E MK - Konverzace AJ 7. A, B tř. Slavík M., Jirková L Místní kolo Nj tř OK M (Z 5) 2 žáci 3. místo Linhart M.,úspěšná řešit.pěkná I. únor Zeměpisná olympiáda kat. A Bez postupu do OK únor Zeměpisná olympiáda kat. B,C Bez postupu do OK MK Fyzikální olympiáda 8., 9. tř. Bez postupu do OK 2.2. Okresní kolo AJ 4 žáci Slavík M. 5. místo, Karásková 6. místo 9.2. Okresní kolo D 2 žáci do 1.3. MK MO (Z 6, 7, 8) Postup K. Kučerová, M. Slavík 2.3. Místní kolo recitace 2. st. 8 žáků 2.3. Místní kolo recitace 1. st. 12 žáků 2.3. Okresní kolo ČJ žáci 9.A 2.3. Pythagoriáda 7., 6. tř Okresní kolo recitace Blovice 4 žáci M. Lank čestné uznání Matematický klokan M. Linhart 2.místoOK kategorie Klokánek 6.4. Okresní kolo MO Blovice (Z 7) 7. tř. 1. místo - K. Kučerová, 6. místo-m. Slavík do Archimediáda - MK 3 žáci K. Kučerová úspěšná řešitelka 4.5. Pythagoriáda OK 4 žáci 7. tř. M. Slavík 1. místo, 2. úspěšní řeš. 2. Kultura 7

8 V hodnocení nesmíme zapomínat na akce kulturní. Pravidelnými návštěvami v divadle Příbram, Alfa, Kuba, Úsměv vychováváme nové diváky, dáváme příležitost i dětem naší školy sledovat pěkná a dobře nastudovaná představení. Velký význam mají koncerty žáků, kde si roli účinkujících zkusí talentovaní žáci. V letošním roce se uskutečnila velmi zdařilá akce pěveckého sboru Betlém, která měla velký ohlas u veřejnosti. Žáci výborně reprezentovali školu v městečku Aal v Norsku. Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Návštěva výstavy Hobby všichni Div. Příbram Mnoho povyku pro nic tř. 58 žáků, pěkné představení 3.9. Návštěva norských přátel z měst. Aal 35 ž. + 1 Vystoupení sboru Kulturní vystoupení N. Mitrovice jednotlivci Akce pro důchodce Divadlo Příbram Plynové lampy tř. 61 žáků, pěkné představení Filmák Páni kluci 45 Dobřany prosinec Vánoční koncert Pro 1. stupeň ZŠ Kulturní vystoupení sboru Hořehledy Večerní koncert v kostele Pro veřejnost 2.2. Vystoupení sboru 35 žáků Návštěva generále J. Prokše 7.3. Divadlo Příbram Hrátky s čertem 2. st. 94 žáků, pěkné představení Impuls v sokolovně veřejnost Vystoupení sboru, reportáže Vystoupení sboru při otevření škol.hřiště 27 žáků Zpestření akce Divadelní představení v Norsku 2 vystoupení 3. Sportovní Mezi tradiční soutěže patří sportovní akce. Jistě není důležité vždy vyhrát, ale dát možnost dětem naší školy soutěžit s žáky jiných škol, zapojit je do soutěží, kde získávají dobré morální vlastnosti. Vyvrcholením sezóny atletiky je podzimní Běh E. Zátopka, Pohár rozhlasu a Běh Terryho Foxe. Součástí Dne dětí 2. stupně je přespolní běh a utkání tříd v kopané a vybíjené. Ke zlepšení podmínek pro sport přispívá vybudování nového školního hřiště s umělým povrchem. Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Okresní kolo běh E. Zátopka 42 dětí Nezvěstice 2. místo Okresní kolo stolní tenis tř. Re + 4 žáci Florball Nezvěstice 1 žáků 3. místo 5.1. Okresní kolo Košíková jednotlivci 4. místo LVVZ 2 dětí 3.3. Hrádek Coca Cola Cup 16 dětí 2. místo OK Stolní tenis jednotlivců 4 žáci + 1 Nezvěstice 1. a 3. místo 5.5. Minifotbal Mc Donald s Cup 12 dětí Starý Plzenec Turnaj ve florballe 7., 8., 9. tř. 5 žáků Atletika skok vysoký 1 Nezvěstice Pohár rozhlasu Přeštice 24 žáků 3.6. Běh Teryho Foxe ,- Kč 8

9 1.6. Přespolní běh 19 dětí Soutěž dvojic stupeň ZŠ Své pravidelné akce a plán práce MS 1. stupně si učitelé 1. stupně pod vedením Mgr. Ladislavy Königsmarkové sestavili již na první schůzce. Celkem se vyučující sešli na 4 metodických sdruženích. Akce 1. stupně patří mezi nejzdařilejší. Pozitivem je zapojení velkého počtu žáků a velký výběr nabízených akcí v průběhu celého roku. Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení průběžně Projekt Zdravé zuby 1. stupeň Zapojeni všichni žáci 1. stupně Fotografování 1. tříd 1.A, 1.B Divadlo MŠ 1.B, 2.A Divadlo Alfa 1., 2. tř Hrátky s přírodninami 1. st. Výstava výrobků AJAX 65 dětí Malý Přemýšlivka 4. tř Kasal P., 2. -Sivčák V Malý Přemýšlivka 5. tř Kozler P, Pěkná I Divadlo MŠ Dva sněhuláci 1. tř Sněhová královna 15 dětí Divadlo Příbram Koncert dětí v zámku 1. st Místní kolo recitace 1. st. 12 žáků Divadlo v MŠ 1. st Čtenářská soutěž tř. V knihovně, velmi zdařilé březen Nejhezčí kraslice 1.st. Pěkná výstava březen Literární soutěž 1. st. Texty předány do Zpravodaje duben Vv práce Chotěšov Jednotlivci Zapomenutá řemesla 2. 5.tř. Plzeň Den Země 1. a 2. tř. Ostatní žáci besedy a ankety Malování na chodníku 1. st. Dětské kresby barevnými křídami 3.5. Div. Alfa Rikiki, Tikki, Tari tř. Pěkné představení 2.5. Div. Alfa O strašlivém dr tř. Pěkné představení T ball krajský přebor místo družstev 3.6. Den dětí 1. stupně tř. Hřiště za školou, na stanovištích 9. A 3.6. Běh Terryho Foxe tř. Žáci byli aktivní, společný běh Dopravní hřiště tř. Besip Návštěva Muzea v Blovicích 1. A, 2. A tř. Pěkné, výstava je dobře připravena Sportovní den 1. stupně tř. Hřiště za školou 9

10 5. Výtvarné soutěže Velkých úspěchů dosahují žáci školy v oblasti výtvarné výchovy. Zasíláním nejzdařilejších prací na výstavy a soutěže reprezentují školu. Prostřednictvím výtvarného vyjádření získávají žáci správný pohled na život, zvyšují svoji zručnost a dovednost Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení září Kreslení vánočních přání 95 dětí 3.9. Výtvarná výstava pro přátele z Norska všichni Velmi zdařilé výrobky listopad Výroba dárků pro důchodce 35 dětí Dárky potěšily přítomné leden Výroba dárků pro zápis do 1.tř. 45 dětí Zdařilé výrobky 2.2. Výtvarná výstava k návštěvě gen. Prokše všichni Velmi zdařilé výrobky únor Ochr. živ. prostředí Zelená školní zahrada všichni Celoškolní akce duben Výtvarná výstava Den Země 6.B Hezká výstava duben Amatérský Chotěšov 2 Zasláno na výstavu duben Požární ochrana očima dětí místní soutěž 95 dětí Nejlepší práce zaslány ČSPO Výstava výkresů a výrobků naší školy všichni Velmi zdařilé výrobky květen Požární ochrana očima dětí okresní kolo 5 dětí Zasálo do soutěže květen Svět očima dětí Právo a povinnosti dětí 3 Zasálo do soutěže květen, červen Jak se otvíralo nové hřiště 2. stupeň Použito pro výzdobu školy průběžně Úprava chodeb a schodiště školy 52 práce žáků vyzdobily školu 6. Projekty V letošním školním roce byly podány projekty, které mají přispět k vybudování školní Zelené zahrady, přispět ke zlepšení životního prostředí ve škole, zapojit co největší počet žáků do mimoškolní činnosti, naučit se vzájemnému respektu, podpořit zájem o kulturu a sport. Zvláštní pozornost jsme věnovali mezinárodní spolupráci, která vyvrcholila návštěvou 19 dětí v městečku Aal v Norsku. Seznam projektů Datum Název projektu Poznámky říjen březen Projekt : Jsme součástí přírody Příspěv. Nadace Zelený poklad 29,-Kč 1

11 průběžně Projekt : Škola snů pokračuje Příspěvek KÚ PK 55,- Kč průběžně Projekt : Hrou proti drogám Příspěvek KÚ PK 5,- Kč průběžně Projekt : Škola snů pokračuje Příspěvek Města Sp. Poříčí květen říjen Jsme součástí přírody 7. Hnutí Na vlastních nohou Stonožka Příspěv. Nadace Zelený poklad 1,-Kč Toto dobrovolné, humanitární dětské hnutí /symbolem je Stonožka/ pracuje od roku 199. Paní B. G. Jensenová navrhla dětem malovat obrázky - vánoční přání. Dětská hra se stala účinnou cestou k získávání prostředků na zakoupení lékařských přístrojů a vybavení. Postupně se do činnosti zapojili všichni žáci i učitelé naší školy. Jejich obětavá práce přináší nejen značné finanční prostředky, ale má i silný morální dopad. Pomáhat svým postiženým, nemocným a méně šťastným kamarádům. O využití peněz nás budou pravidelně informovat. Účast na projektu,,škola snů pokračuje Děti z Aal a Spáleného Poříčí pomáhají méně šťastným kamarádům byla zaměřena na výměnnou akci žáků do městečka Aal v Norsku. Navštívili zde stonožkové děti. Akce hnutí Na vlastních nohou Stonožka Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení září Výrobky pro podzimní Stonožkový týden třída, ŠD Pěkné výrobky Ledeč nad Sázavou Stonož. pracovníci Návštěva přátel Stonožky v Opařanech 32 dětí Vystoupení sboru 3.9. Navštěva norských přátel z městečka Aal 32 dětí Vystoupení sboru Stonožkový týden třída 1 386,- Kč říjen Nácvik Stonožkové hymny Aj 7., 8., 9 září,říjen Výroba vánočních přání třída Pro B.G.Jensen listopad Výroba dárků pro setkání na Pražském hradě třída Předáno B. Jensen prosinec Výroba dárků pro setkání v Praze třída Předáno B. Jensen Vánoční koncert v Praze - Na vlastních nohou 2 dětí Velmi pěkné prosinec Vánoční přání pro Stonožku 9. třídy Předány leden Aktualizace nástěnek hnutí Na vlast. nohou 6. a 7. třída V prosorách školy leden-březen Výkresy a výrobky pro jarní Stonožkový týden třída,šd Pěkné výrobky 2.2. Návštěva generála Josefa Prokše 35 ž + 1 Vystoupení sboru březen duben Nácvik pohádky v Norštině 8 dětí březen duben Nácvik pěveckého sboru pro akci v Norsku 2 dětí Jarní Stonožkový týden třída 1 341,- Kč duben Výroba dárků pro setkání v Praze třída Velmi pěkné Vystoupení pěv. sboru na Vítkově 32 Pozvání MO ČR duben Výroba srdíček pro vojáky 15 ks 7. A, B Velmi pěkné dárky Návštěva Běly Gran Jensenové beseda s žáky Grant KÚ - hosté květen Výroba dárků pro setkání v Norsku třída Velmi pěkné 11

12 od dubna Průběžně příprava pro nový Stonožkový týden třída,šd Žáci i učitelé školy průběžně Projekt Škola snů pokračuje Grant MěÚ Sp. Poříčí průběžně Projekt Škola snů pokračuje všichni KÚ Plzeň. kraje 8. Besedy, exkurze Výuku na škole doplňují tradičně i exkurze a besedy. Každoroční exkurzí je návštěva Úřadu práce Plzeň - jih, kde se žáci 8. tříd mohou poradit s odborníky o svém vzdělávání. Velmi zdařilé byly besedy o zvířatech, o USA, 2. světové války. o malířství atd.. Ne všechny děti žijí v míru. Žáci se zájmem besedovali s B. G. Jensen o dětech žijících v Kosovu, nad nimiž má naše škola patronát, ale i o zemích postižených přírodními katastrofami. Akce besed a exkurzí Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Beseda s malířem J. Čelikovským tř. naučné, pěkné Beseda s p. Černým 9., 8. tř Dopravní hřiště tř P-centrum, protidrogový program 7. a 8. A,B Velký zájem o tuto akci Tajemství našeho města 5.A,B Pí M. Rousová Tajemství našeho města 3.,4.A Pí M. Rousová Beseda o USA tř. Dana Mošnová Filmové mikulášské představení Filmové mikulášské představení Filmové mikulášské představení Mikulášská besídka Beseda s důchodci Zápis do 1. třídy zapsáno 35 dětí Beseda Chaloupek V. v zámku pro veřejnost Beseda O zvířatech tř. V. Chaloupek LVVZ Tajemství našeho města M. Rousová pro PP Beseda v tělocvičně 5.B, 8.,9.A Zdravý životní styl 8., 9. tř. Vystoupení kulturistů Slavn. otevření školního hřiště učitelé,žáci,hosté Sport. kult. vystoupení žáků Úřad práce 8. tř. Exkurse pro volbu povolání 4.5. AJAX 2. tř. Předán plyšový AJAX Návštěva Norska 19ž 4 Zdařilá akce školy Výlet Švihov tř. Školní výlet Výlet Šumava tř. Školní výlet 12

13 2.6. Výlet Šumava tř. Školní výlet 2.6. Výlet Chodsko 7 třídy Školní výlet 4.6. Den dětí 1. stupně tř., 9. A Velmi zdařilá akce 3.6. Běh Terryho Foxe všichni Zdařilá akce školy 1.6. Den dětí 2. stupně tř. Velmi zdařilá akce 1.6. Přespolní běh tř. Přebor dvojic 6. Výchovné poradenství 6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovné poradenství na naší škole má velmi dobrou úroveň. Výchovná poradkyně Mgr. L. Königsmarková zpracovala významné projekty v rámci výchovného poradenství a preventivního programu.byl zpracován projekt KÚ ( dotace 5,- Kč) 6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Preventivní program primární prevence sociálně patologických jevů rozpracovala výchovná poradkyně Mgr. L. Königsmarková na základě informací pro školní metodiky prevence. Pozornost byla věnována především : Systematickému a komplexnímu vzdělávání v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu Vyloučení nabídky návykových látek Dlouhodobému programu primární prevence Informovanosti rodičů Mimoškolní výchově Spolupráci s P centrem Spolupráce s MěÚ Spálené Poříčí Konkrétní kroky spočívaly ve zpracování a dodržování Minimálního preventivního programu školy. Zapojili jsme se do dlouhodobého projektu primární prevence pro II.stupeň ZŠ. Program se realizuje přímo na škole. Cílem je snaha pomoci dětem v provozování jiného než drogového stylu života. Vytvářením příznivého psychosociálního klimatu na škole, spoluprácí s rodiči a odborníky se snažíme zvyšovat efektivnost prevence. Zpráva o realizaci minimálního preventivního programu je zpracovávána jedenkrát ročně Spolupráce s PPP i SPC je velmi dobrá. 13

14 6.4. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Schůzky s rodiči dětí jsou 2 x ročně ( listopad a duben), samozřejmě vždy je možné dohodnout individuální termín návštěvy ve škole. Uskutečnily se schůzky výchovné komise s řešením problémových otázek. AJAX 2. a 3. ročník preventivní program Policie ČR 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce byla na naší škole inspekce ČŠI ve dnech ledna 25 (viz Inspekční zpráva č.j. : od4cy Výkon státní správy 8.5.Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 7 Dodatečný odklad povinné školní docházky 1 Zařazení dětí do ZŠ 36 atd. Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/199 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména písm.a),b),c),d),j) 8.1. Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni Věstník 11/2) z výuky: Předmět Počet žáků 8.2. Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností - z toho oprávněných - z toho částečně oprávněných - z toho neoprávněných - z toho postoupených jinému orgánu 8.3. Naplňování zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Uveďte výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 21 a) počet podaných žádostí o informace, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů, e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 14

15 Nebyly podány žádné žádosti o informace. 9. Analýza školního roku Na základě uceleného hodnocení činnosti školy stanovit závěry pro práci v dalším školním roce, vznést požadavky, návrhy a připomínky ke všem subjektům spolupracujících se školou. S přidělenými finančními prostředky státu a obce škola hospodaří maximálně úsporně. Finance přidělené na pomůcky, další vzdělávání...se snažíme využívat co nejefektivněji, protože jejich množství je značně omezené a má již několik let sestupující tendenci. Věříme, že se nám podaří navázat na dosud velmi dobrou úroveň výchovně-vzdělávací práce na naší škole. Populační vývoj má mírně sestupnou tendenci. Dopravní problémy pochopitelně dopadají jak na učitele, tak žáky. Pro další příznivý rozvoj školy je nevyhnutelné, aby byla spjata s životem města. Proto je tak důležité udržovat úzký styk a spolupráci s Městským úřadem a dalšími subjekty ( ZUŠ, MŠ, Dům dětí a mládeže v Blovicích, ČSOP, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň jih a další zájmové organizace ve městě). Výchovná práce musí navazovat na všechny dosavadní dobré zkušenosti. Nejdůležitějším partnerem školy je rodina. Rodiče mohou i v budoucnu přijít s jakýmkoliv dobrým požadavkem nebo nápadem, informace mohou být podávány i mimo třídní schůzky kdykoliv. Budeme se i nadále snažit o reprezentaci školy a o další prosazování jejího dobrého jména. Plány jsou veliké, bohužel vše se odvíjí od fin. prostředků. Využili jsme nabídky a podali 2 granty KÚ (Stonožka, Hrou proti drogám), Zelená zahrada 2x, Barevné školy 1x, Stonožka - město Spálené poříčí ( 19 žáků + 4 pedagogičtí pracovníci v Norsku Aal). Škola je připojena na Internet, učitelé i žáci mají přístup k Internetu ve sborovně a v učebně, máme svojí "webovou" stránku a i tímto způsobem se snažíme o prezentaci naší školy. Dokoupili jsme 2 nové PC. V příštím školním roce (případně dalších letech) bychom chtěli dovybudovat školní zahradu, doplnit nářadí a pomůcky v tělocvičně, upravit okolí hřiště s umělým povrchem na volejbal, nohejbal, tenis v prostoru za tělocvičnou. Budeme se snažit zpřístupnit co nejvíce dětem počítačovou techniku a přístup k Internetu, plánujeme dokoupení dalších počítačů do sítě. Škola bude dále zapojena do různých dobročinných akcí, tak aby si děti uvědomily, že důležitější je vždy pomáhat a dávat než brát. 15

16 Vývoj počtu žáků ZŠ Spálené Poříčí šk.rok 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 poč.žáků /92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/

17 Školní rok 24/25 I. st. 138 žáků a 1.b 2.a 3.a 4.a 5.a 5.b II.st. 11 žáků a 7.a 7.b 8.a 9.a 17

18 DVVP podzim 23-jaro Še Sý Kö No Pa Ti Ska Reá Re Ho La Ku Hou Tu To Šk Koz Ču Vö 18

19 Tř. schůzky přítomno počet žáků a 1.b 2.a 3.a 4.a 5.a 5.b 6.a 7.a 7.b 8.a 9.a Účast na tř. schůzkách % nepřítomno 79% přítomno Zastoupení mužů a žen Výchovně - vzdělávací proces I.stupeň 12 5 muži ženy 7 muži ženy 19

20 II. stupeň Vedení 4 4 muži ženy 1 1 muži ženy Délka praxe Počet zaměstnanců Přehled dojíždějících žáků ve šk. roce 24/25 na ZŠ Sp. Poříčí (celkem 248 žáků z 18 obcí, 12 dojíždějících z 17 obcí) 2

21 Obec počet žáků v % Spálené Poříčí (nedojíždí) ,15 Nové Mitrovice 27 1,77 Lipnice 19 9,61 Těnovice 11 3,85 Míšov 19 4,23 Hořehledy 4 2,31 Lučiště 8 3,46 Číčov 8 3,7 Borovno 8 3,7 Chynín 5 1,92 Struhaře 8 1,92 Vlkov 1,39 Mítov 3,77 Karlov 3 1,15 Nechanice 3,77 Dražkovice 1,39 Nezvěstice 1, Lipnice Borovno Karlov Vlkov Nechanice 21

22 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 24 1.Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 23 ( fyzický stav/ přepočtený stav ) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 25/24,19 19/15,925 Dosažený průměrný měsíční plat Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) a) Příjmy (kalendářní rok 23) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele dotace na provozní výdaje příjmy z pronájmu majetku zřizovatele poplatky od rodičů školné příjmy z doplňkové činnosti 1 499, , ,7 46ostatní příjmy * 2 154, ,78 z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon b) Výdaje (kalendářní rok 23) Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků Hlavní činnost ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční , , ,13 z toho: přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky , ,2 22

23 přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) ,8 18 7, ,7 ostatní náklady provozní náklady energie , ,8 opravy a údržba nemovitého majetku , ,7 nájemné odpisy majetku c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 23) Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 4,36 36,43-3,93 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé Doplnit komentář k případným rozdílům. d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j /21-25, Věstník MŠMT č. 8/21 ) Kč Vzdělávání Vedoucích pracovníků V oblasti cizích jazyků V oblasti SIPVZ K prohloubení odbornosti Odborná literatura pro učitele CELKEM Počet pedagogických pracovníků Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 24 celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 24, zhodnocení dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy způsob řešení, nápravy ). Zhodnocení bylo rozpracováno v předcházejících kapitolách. Naše škola se snaží ve spolupráci s Městským úřadem jako zřizovatelem a dalšími organizacemi dát našim žákům ty nejlepší podmínky pro vzdělání i výchovu. Stejně tak se snažíme o zlepšování pracovního prostředí pro pedagogické i provozní zaměstnance naší školy. Dokladem toho je téměř stoprocentní aprobovanost, desítky školních i mimoškolních akcí, velké množství úspěchů v soutěžích a olympiádách a především účast ve Stonožkovém hnutí. V nejbližších týdnech bude otevřeno v prostorách za tělocvičnou hřiště s umělým povrchem. Chystáme i další aktivity a účasti v grantech, navázali jsme kontakt se školou v Norsku, která se též věnuje Stonožkovému hnutí. Jediný problém je ve finančních prostředcích, které se snižují a není možné ocenit práci pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří pracují nad rámec svých povinností. Datum: Mgr. Šeffl Jiří, ředitel školy 23

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ Štěnovice za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚNOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Obsah Obsah... 2 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol)... 4 1.2 Název a adresa zřizovatele:...

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) 1. Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul.194 339 01 Klatovy 1, Plánická 194 příspěvková organizace města Klatovy

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Škola podporující zdraví telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185,33901 K1atovy IV. ;.: 376312 154, fax: 376326089, e-mail:

Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185,33901 K1atovy IV. ;.: 376312 154, fax: 376326089, e-mail: Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185,33901 K1atovy IV. ;.: 376312 154, fax: 376326089, e-mail: skola@maszskt.investtel.cz ; internet: www.maszskt.investtel.cz; IČO:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 7 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 2005/2006

Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 2005/2006 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 6 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 1 Charakteristika školy 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Charakteristika školy Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více