Výroční zpráva o činnosti základní školy 2005/2006. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy 2005/2006. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 25/26 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí Schváleno ped. radou

2 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeňjih, náměstí Svobody 135, Spálené Poříčí, příspěvková organizace, telefonní spojení , IZO , IČO , ředitel školy Mgr. Jiří Šeffl, Název a adresa zřizovatele: Město Spálené Poříčí, náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí 1.3. Poslední zařazení do sítě škol :č.j /3-21 Rozhodnutí ze dne s účinností od Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Hlavní budova, ředitelství Odloučené pracoviště Adresa ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, náměstí Svobody 135, Spálené Poříčí MŠ Spálené Poříčí, Zámecká 41, Spálené Poříčí MŠ Hořehledy, Hořehledy 74 Spálené Poříčí Počet tříd Počet žáků atd Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku Základní škola / Rozšířená výuka předmětů Č.j Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 2/3 3/4 2/3 3/4 2/3 3/4 MŠ ZŠ ,7 ZvŠ ZUŠ DDM Státní jazyková škola ŠD, ŠK ŠD (samostatná) ŠK (samostatná) atd. Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2 2 1,61 2

3 Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,95 * uvádějte bez cizích strávníků Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni. DČ 35 strávníků 4 zaměstnanci x,1 =,4 úvazku 1.7. Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ) 1.8. Spádový obvod školy Do školy dochází 248 žáků z 18 obcí, 12 je dojíždějících z 17 obcí. (viz příloha) 1.9. Specializované a speciální třídy Počet Počet zařazených Poznámka tříd žáků Vyrovnávací třída - Přípravná třída - Speciální třída Dle výkazu V3a-1 Specializovaná třída Dle výkazu V3a-1 S rozšířenou výukou Jaký předmět: S rozšířenou výukou Tv Dle výkazu V Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 2 Sluchově postižení Zrakově postižení - S vadami řeči - Tělesně postižení - S více vadami - S vývoj.poruchou učení a chování 8 Celkem 1 Specializovaná výuka pro žáky s SPU: (oddělená výuka v předmětech) Materiálně technické zajištění školy Základní školu tvoří celkem 2 budovy, 1 odloučené pracoviště ( samostatný pavilon MŠ), kde jsou 3 třídy. Technický stav je dobrý a dle finančních možností obce stále zlepšován. Budova školy byla postavena roku 1887 a prošla celkovou rekonstrukcí. Úpravy v tomto šk. roce a o prázdninách : malování 9.třídy, vstupu, ŠD, oprava nádrže, úprava chodeb a další drobné úpravy. 3

4 Během školního roku bylo, oproti plánovaným záměrům, pořízeno málo nového vybavení a pomůcek, protože finančních prostředků je stále málo a téměř všechny peníze padnou na nákup učebnic, několik map a nástěnných obrazů. Máme vlastní zahradu na školním pozemku, odborné pracovny a učebny jsou vybaveny didaktickou technikou a pomůckami dle finančních možností. Na škole je učebna informatiky. Rovněž tělocvična je vybavená jen tím nejzákladnějším. Je dokončeno hřiště s umělým povrchem za tělocvičnou. Škola si vypomáhá dotacemi a granty z KÚ a Města Spálené Poříčí Rada školy (datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle 17d zákona č. 564/199 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) Ve škole není zřízena Rada školy ale SRPDŠ, třídní schůzky se konají 2x ročně a rodiče mohou školu navštívit kdykoliv. Rada školy bude zřízena do konce roku 25, tak aby mohla začít fungovat od Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + Počet pedagogických pracovníků * pedagog.prac.) 2/3 3/4 2/3 3/4 4/5 44/41,57 44/41,477 25/25,67 25/24,561 25/23,918 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 23/24 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * VŠ jiné bez DPS * MŠ 6 ZŠ 1 16 ZvŠ ZUŠ DDM SJŠ ŠD, ŠK 2 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 23/24 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. pedagogické praxe 25/23,918 33,2 46,28 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 24 4

5 - v důchodovém věku 2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin - některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): 2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 66 Celkový počet účastníků Vzdělávací instituce PC, SŠ,VOŠ a aspš Plzeň, G Blovice, SOŠ Rokycany,FAKTA Žďár nad Sázavou, Autocont Praha 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet navržen skutečnost dětí tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 2 - SOU - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího zapojení do vzdělávání Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 6 - přijatých na víceletá gymnázia 5 5

6 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 6 1 * PŠD = povinná školní docházka Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 22/3 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden) 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání - počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 4.2. Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí - z toho 2.stupeň - z toho 3.stupeň 2.pololetí 4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem - z toho neomluvené 4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů Německý jazyk, Anglický jazyk, Domácnost, Praktika z informatiky, Seminář z ČJ, Informatika, Sborový zpěv 4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j /1-22) V občanské a rodinné výchově 4.6. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Rozloženo do osnov výuky. 5. Nadstandardní aktivity 6

7 Žáci naší školy se zúčastňují různých sportovních a výtvarných soutěží, olympiád, projektů, kulturních a sportovních akcí, besed, LVVZ a výletů. Akce, které škola pořádala nebo kterých se zúčastnila. 1. Olympiády, soutěže Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení prosinec MK Olympiáda v českém jazyce 16 prosinec Mladý historik 17 do MK - MO 7 řešitelů 5 úspěšných, postup Linhart M., Pěkná I MK - Konverzace AJ 8., 9. tř. Karásková M., Nesnídalová E MK - Konverzace AJ 7. A, B tř. Slavík M., Jirková L Místní kolo Nj tř OK M (Z 5) 2 žáci 3. místo Linhart M.,úspěšná řešit.pěkná I. únor Zeměpisná olympiáda kat. A Bez postupu do OK únor Zeměpisná olympiáda kat. B,C Bez postupu do OK MK Fyzikální olympiáda 8., 9. tř. Bez postupu do OK 2.2. Okresní kolo AJ 4 žáci Slavík M. 5. místo, Karásková 6. místo 9.2. Okresní kolo D 2 žáci do 1.3. MK MO (Z 6, 7, 8) Postup K. Kučerová, M. Slavík 2.3. Místní kolo recitace 2. st. 8 žáků 2.3. Místní kolo recitace 1. st. 12 žáků 2.3. Okresní kolo ČJ žáci 9.A 2.3. Pythagoriáda 7., 6. tř Okresní kolo recitace Blovice 4 žáci M. Lank čestné uznání Matematický klokan M. Linhart 2.místoOK kategorie Klokánek 6.4. Okresní kolo MO Blovice (Z 7) 7. tř. 1. místo - K. Kučerová, 6. místo-m. Slavík do Archimediáda - MK 3 žáci K. Kučerová úspěšná řešitelka 4.5. Pythagoriáda OK 4 žáci 7. tř. M. Slavík 1. místo, 2. úspěšní řeš. 2. Kultura 7

8 V hodnocení nesmíme zapomínat na akce kulturní. Pravidelnými návštěvami v divadle Příbram, Alfa, Kuba, Úsměv vychováváme nové diváky, dáváme příležitost i dětem naší školy sledovat pěkná a dobře nastudovaná představení. Velký význam mají koncerty žáků, kde si roli účinkujících zkusí talentovaní žáci. V letošním roce se uskutečnila velmi zdařilá akce pěveckého sboru Betlém, která měla velký ohlas u veřejnosti. Žáci výborně reprezentovali školu v městečku Aal v Norsku. Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Návštěva výstavy Hobby všichni Div. Příbram Mnoho povyku pro nic tř. 58 žáků, pěkné představení 3.9. Návštěva norských přátel z měst. Aal 35 ž. + 1 Vystoupení sboru Kulturní vystoupení N. Mitrovice jednotlivci Akce pro důchodce Divadlo Příbram Plynové lampy tř. 61 žáků, pěkné představení Filmák Páni kluci 45 Dobřany prosinec Vánoční koncert Pro 1. stupeň ZŠ Kulturní vystoupení sboru Hořehledy Večerní koncert v kostele Pro veřejnost 2.2. Vystoupení sboru 35 žáků Návštěva generále J. Prokše 7.3. Divadlo Příbram Hrátky s čertem 2. st. 94 žáků, pěkné představení Impuls v sokolovně veřejnost Vystoupení sboru, reportáže Vystoupení sboru při otevření škol.hřiště 27 žáků Zpestření akce Divadelní představení v Norsku 2 vystoupení 3. Sportovní Mezi tradiční soutěže patří sportovní akce. Jistě není důležité vždy vyhrát, ale dát možnost dětem naší školy soutěžit s žáky jiných škol, zapojit je do soutěží, kde získávají dobré morální vlastnosti. Vyvrcholením sezóny atletiky je podzimní Běh E. Zátopka, Pohár rozhlasu a Běh Terryho Foxe. Součástí Dne dětí 2. stupně je přespolní běh a utkání tříd v kopané a vybíjené. Ke zlepšení podmínek pro sport přispívá vybudování nového školního hřiště s umělým povrchem. Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Okresní kolo běh E. Zátopka 42 dětí Nezvěstice 2. místo Okresní kolo stolní tenis tř. Re + 4 žáci Florball Nezvěstice 1 žáků 3. místo 5.1. Okresní kolo Košíková jednotlivci 4. místo LVVZ 2 dětí 3.3. Hrádek Coca Cola Cup 16 dětí 2. místo OK Stolní tenis jednotlivců 4 žáci + 1 Nezvěstice 1. a 3. místo 5.5. Minifotbal Mc Donald s Cup 12 dětí Starý Plzenec Turnaj ve florballe 7., 8., 9. tř. 5 žáků Atletika skok vysoký 1 Nezvěstice Pohár rozhlasu Přeštice 24 žáků 3.6. Běh Teryho Foxe ,- Kč 8

9 1.6. Přespolní běh 19 dětí Soutěž dvojic stupeň ZŠ Své pravidelné akce a plán práce MS 1. stupně si učitelé 1. stupně pod vedením Mgr. Ladislavy Königsmarkové sestavili již na první schůzce. Celkem se vyučující sešli na 4 metodických sdruženích. Akce 1. stupně patří mezi nejzdařilejší. Pozitivem je zapojení velkého počtu žáků a velký výběr nabízených akcí v průběhu celého roku. Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení průběžně Projekt Zdravé zuby 1. stupeň Zapojeni všichni žáci 1. stupně Fotografování 1. tříd 1.A, 1.B Divadlo MŠ 1.B, 2.A Divadlo Alfa 1., 2. tř Hrátky s přírodninami 1. st. Výstava výrobků AJAX 65 dětí Malý Přemýšlivka 4. tř Kasal P., 2. -Sivčák V Malý Přemýšlivka 5. tř Kozler P, Pěkná I Divadlo MŠ Dva sněhuláci 1. tř Sněhová královna 15 dětí Divadlo Příbram Koncert dětí v zámku 1. st Místní kolo recitace 1. st. 12 žáků Divadlo v MŠ 1. st Čtenářská soutěž tř. V knihovně, velmi zdařilé březen Nejhezčí kraslice 1.st. Pěkná výstava březen Literární soutěž 1. st. Texty předány do Zpravodaje duben Vv práce Chotěšov Jednotlivci Zapomenutá řemesla 2. 5.tř. Plzeň Den Země 1. a 2. tř. Ostatní žáci besedy a ankety Malování na chodníku 1. st. Dětské kresby barevnými křídami 3.5. Div. Alfa Rikiki, Tikki, Tari tř. Pěkné představení 2.5. Div. Alfa O strašlivém dr tř. Pěkné představení T ball krajský přebor místo družstev 3.6. Den dětí 1. stupně tř. Hřiště za školou, na stanovištích 9. A 3.6. Běh Terryho Foxe tř. Žáci byli aktivní, společný běh Dopravní hřiště tř. Besip Návštěva Muzea v Blovicích 1. A, 2. A tř. Pěkné, výstava je dobře připravena Sportovní den 1. stupně tř. Hřiště za školou 9

10 5. Výtvarné soutěže Velkých úspěchů dosahují žáci školy v oblasti výtvarné výchovy. Zasíláním nejzdařilejších prací na výstavy a soutěže reprezentují školu. Prostřednictvím výtvarného vyjádření získávají žáci správný pohled na život, zvyšují svoji zručnost a dovednost Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení září Kreslení vánočních přání 95 dětí 3.9. Výtvarná výstava pro přátele z Norska všichni Velmi zdařilé výrobky listopad Výroba dárků pro důchodce 35 dětí Dárky potěšily přítomné leden Výroba dárků pro zápis do 1.tř. 45 dětí Zdařilé výrobky 2.2. Výtvarná výstava k návštěvě gen. Prokše všichni Velmi zdařilé výrobky únor Ochr. živ. prostředí Zelená školní zahrada všichni Celoškolní akce duben Výtvarná výstava Den Země 6.B Hezká výstava duben Amatérský Chotěšov 2 Zasláno na výstavu duben Požární ochrana očima dětí místní soutěž 95 dětí Nejlepší práce zaslány ČSPO Výstava výkresů a výrobků naší školy všichni Velmi zdařilé výrobky květen Požární ochrana očima dětí okresní kolo 5 dětí Zasálo do soutěže květen Svět očima dětí Právo a povinnosti dětí 3 Zasálo do soutěže květen, červen Jak se otvíralo nové hřiště 2. stupeň Použito pro výzdobu školy průběžně Úprava chodeb a schodiště školy 52 práce žáků vyzdobily školu 6. Projekty V letošním školním roce byly podány projekty, které mají přispět k vybudování školní Zelené zahrady, přispět ke zlepšení životního prostředí ve škole, zapojit co největší počet žáků do mimoškolní činnosti, naučit se vzájemnému respektu, podpořit zájem o kulturu a sport. Zvláštní pozornost jsme věnovali mezinárodní spolupráci, která vyvrcholila návštěvou 19 dětí v městečku Aal v Norsku. Seznam projektů Datum Název projektu Poznámky říjen březen Projekt : Jsme součástí přírody Příspěv. Nadace Zelený poklad 29,-Kč 1

11 průběžně Projekt : Škola snů pokračuje Příspěvek KÚ PK 55,- Kč průběžně Projekt : Hrou proti drogám Příspěvek KÚ PK 5,- Kč průběžně Projekt : Škola snů pokračuje Příspěvek Města Sp. Poříčí květen říjen Jsme součástí přírody 7. Hnutí Na vlastních nohou Stonožka Příspěv. Nadace Zelený poklad 1,-Kč Toto dobrovolné, humanitární dětské hnutí /symbolem je Stonožka/ pracuje od roku 199. Paní B. G. Jensenová navrhla dětem malovat obrázky - vánoční přání. Dětská hra se stala účinnou cestou k získávání prostředků na zakoupení lékařských přístrojů a vybavení. Postupně se do činnosti zapojili všichni žáci i učitelé naší školy. Jejich obětavá práce přináší nejen značné finanční prostředky, ale má i silný morální dopad. Pomáhat svým postiženým, nemocným a méně šťastným kamarádům. O využití peněz nás budou pravidelně informovat. Účast na projektu,,škola snů pokračuje Děti z Aal a Spáleného Poříčí pomáhají méně šťastným kamarádům byla zaměřena na výměnnou akci žáků do městečka Aal v Norsku. Navštívili zde stonožkové děti. Akce hnutí Na vlastních nohou Stonožka Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení září Výrobky pro podzimní Stonožkový týden třída, ŠD Pěkné výrobky Ledeč nad Sázavou Stonož. pracovníci Návštěva přátel Stonožky v Opařanech 32 dětí Vystoupení sboru 3.9. Navštěva norských přátel z městečka Aal 32 dětí Vystoupení sboru Stonožkový týden třída 1 386,- Kč říjen Nácvik Stonožkové hymny Aj 7., 8., 9 září,říjen Výroba vánočních přání třída Pro B.G.Jensen listopad Výroba dárků pro setkání na Pražském hradě třída Předáno B. Jensen prosinec Výroba dárků pro setkání v Praze třída Předáno B. Jensen Vánoční koncert v Praze - Na vlastních nohou 2 dětí Velmi pěkné prosinec Vánoční přání pro Stonožku 9. třídy Předány leden Aktualizace nástěnek hnutí Na vlast. nohou 6. a 7. třída V prosorách školy leden-březen Výkresy a výrobky pro jarní Stonožkový týden třída,šd Pěkné výrobky 2.2. Návštěva generála Josefa Prokše 35 ž + 1 Vystoupení sboru březen duben Nácvik pohádky v Norštině 8 dětí březen duben Nácvik pěveckého sboru pro akci v Norsku 2 dětí Jarní Stonožkový týden třída 1 341,- Kč duben Výroba dárků pro setkání v Praze třída Velmi pěkné Vystoupení pěv. sboru na Vítkově 32 Pozvání MO ČR duben Výroba srdíček pro vojáky 15 ks 7. A, B Velmi pěkné dárky Návštěva Běly Gran Jensenové beseda s žáky Grant KÚ - hosté květen Výroba dárků pro setkání v Norsku třída Velmi pěkné 11

12 od dubna Průběžně příprava pro nový Stonožkový týden třída,šd Žáci i učitelé školy průběžně Projekt Škola snů pokračuje Grant MěÚ Sp. Poříčí průběžně Projekt Škola snů pokračuje všichni KÚ Plzeň. kraje 8. Besedy, exkurze Výuku na škole doplňují tradičně i exkurze a besedy. Každoroční exkurzí je návštěva Úřadu práce Plzeň - jih, kde se žáci 8. tříd mohou poradit s odborníky o svém vzdělávání. Velmi zdařilé byly besedy o zvířatech, o USA, 2. světové války. o malířství atd.. Ne všechny děti žijí v míru. Žáci se zájmem besedovali s B. G. Jensen o dětech žijících v Kosovu, nad nimiž má naše škola patronát, ale i o zemích postižených přírodními katastrofami. Akce besed a exkurzí Datum Název akce Účastníci Výsledek, hodnocení Beseda s malířem J. Čelikovským tř. naučné, pěkné Beseda s p. Černým 9., 8. tř Dopravní hřiště tř P-centrum, protidrogový program 7. a 8. A,B Velký zájem o tuto akci Tajemství našeho města 5.A,B Pí M. Rousová Tajemství našeho města 3.,4.A Pí M. Rousová Beseda o USA tř. Dana Mošnová Filmové mikulášské představení Filmové mikulášské představení Filmové mikulášské představení Mikulášská besídka Beseda s důchodci Zápis do 1. třídy zapsáno 35 dětí Beseda Chaloupek V. v zámku pro veřejnost Beseda O zvířatech tř. V. Chaloupek LVVZ Tajemství našeho města M. Rousová pro PP Beseda v tělocvičně 5.B, 8.,9.A Zdravý životní styl 8., 9. tř. Vystoupení kulturistů Slavn. otevření školního hřiště učitelé,žáci,hosté Sport. kult. vystoupení žáků Úřad práce 8. tř. Exkurse pro volbu povolání 4.5. AJAX 2. tř. Předán plyšový AJAX Návštěva Norska 19ž 4 Zdařilá akce školy Výlet Švihov tř. Školní výlet Výlet Šumava tř. Školní výlet 12

13 2.6. Výlet Šumava tř. Školní výlet 2.6. Výlet Chodsko 7 třídy Školní výlet 4.6. Den dětí 1. stupně tř., 9. A Velmi zdařilá akce 3.6. Běh Terryho Foxe všichni Zdařilá akce školy 1.6. Den dětí 2. stupně tř. Velmi zdařilá akce 1.6. Přespolní běh tř. Přebor dvojic 6. Výchovné poradenství 6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovné poradenství na naší škole má velmi dobrou úroveň. Výchovná poradkyně Mgr. L. Königsmarková zpracovala významné projekty v rámci výchovného poradenství a preventivního programu.byl zpracován projekt KÚ ( dotace 5,- Kč) 6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Preventivní program primární prevence sociálně patologických jevů rozpracovala výchovná poradkyně Mgr. L. Königsmarková na základě informací pro školní metodiky prevence. Pozornost byla věnována především : Systematickému a komplexnímu vzdělávání v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu Vyloučení nabídky návykových látek Dlouhodobému programu primární prevence Informovanosti rodičů Mimoškolní výchově Spolupráci s P centrem Spolupráce s MěÚ Spálené Poříčí Konkrétní kroky spočívaly ve zpracování a dodržování Minimálního preventivního programu školy. Zapojili jsme se do dlouhodobého projektu primární prevence pro II.stupeň ZŠ. Program se realizuje přímo na škole. Cílem je snaha pomoci dětem v provozování jiného než drogového stylu života. Vytvářením příznivého psychosociálního klimatu na škole, spoluprácí s rodiči a odborníky se snažíme zvyšovat efektivnost prevence. Zpráva o realizaci minimálního preventivního programu je zpracovávána jedenkrát ročně Spolupráce s PPP i SPC je velmi dobrá. 13

14 6.4. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ Schůzky s rodiči dětí jsou 2 x ročně ( listopad a duben), samozřejmě vždy je možné dohodnout individuální termín návštěvy ve škole. Uskutečnily se schůzky výchovné komise s řešením problémových otázek. AJAX 2. a 3. ročník preventivní program Policie ČR 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce byla na naší škole inspekce ČŠI ve dnech ledna 25 (viz Inspekční zpráva č.j. : od4cy Výkon státní správy 8.5.Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 7 Dodatečný odklad povinné školní docházky 1 Zařazení dětí do ZŠ 36 atd. Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/199 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména písm.a),b),c),d),j) 8.1. Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni Věstník 11/2) z výuky: Předmět Počet žáků 8.2. Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností - z toho oprávněných - z toho částečně oprávněných - z toho neoprávněných - z toho postoupených jinému orgánu 8.3. Naplňování zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Uveďte výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 21 a) počet podaných žádostí o informace, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů, e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 14

15 Nebyly podány žádné žádosti o informace. 9. Analýza školního roku Na základě uceleného hodnocení činnosti školy stanovit závěry pro práci v dalším školním roce, vznést požadavky, návrhy a připomínky ke všem subjektům spolupracujících se školou. S přidělenými finančními prostředky státu a obce škola hospodaří maximálně úsporně. Finance přidělené na pomůcky, další vzdělávání...se snažíme využívat co nejefektivněji, protože jejich množství je značně omezené a má již několik let sestupující tendenci. Věříme, že se nám podaří navázat na dosud velmi dobrou úroveň výchovně-vzdělávací práce na naší škole. Populační vývoj má mírně sestupnou tendenci. Dopravní problémy pochopitelně dopadají jak na učitele, tak žáky. Pro další příznivý rozvoj školy je nevyhnutelné, aby byla spjata s životem města. Proto je tak důležité udržovat úzký styk a spolupráci s Městským úřadem a dalšími subjekty ( ZUŠ, MŠ, Dům dětí a mládeže v Blovicích, ČSOP, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň jih a další zájmové organizace ve městě). Výchovná práce musí navazovat na všechny dosavadní dobré zkušenosti. Nejdůležitějším partnerem školy je rodina. Rodiče mohou i v budoucnu přijít s jakýmkoliv dobrým požadavkem nebo nápadem, informace mohou být podávány i mimo třídní schůzky kdykoliv. Budeme se i nadále snažit o reprezentaci školy a o další prosazování jejího dobrého jména. Plány jsou veliké, bohužel vše se odvíjí od fin. prostředků. Využili jsme nabídky a podali 2 granty KÚ (Stonožka, Hrou proti drogám), Zelená zahrada 2x, Barevné školy 1x, Stonožka - město Spálené poříčí ( 19 žáků + 4 pedagogičtí pracovníci v Norsku Aal). Škola je připojena na Internet, učitelé i žáci mají přístup k Internetu ve sborovně a v učebně, máme svojí "webovou" stránku a i tímto způsobem se snažíme o prezentaci naší školy. Dokoupili jsme 2 nové PC. V příštím školním roce (případně dalších letech) bychom chtěli dovybudovat školní zahradu, doplnit nářadí a pomůcky v tělocvičně, upravit okolí hřiště s umělým povrchem na volejbal, nohejbal, tenis v prostoru za tělocvičnou. Budeme se snažit zpřístupnit co nejvíce dětem počítačovou techniku a přístup k Internetu, plánujeme dokoupení dalších počítačů do sítě. Škola bude dále zapojena do různých dobročinných akcí, tak aby si děti uvědomily, že důležitější je vždy pomáhat a dávat než brát. 15

16 Vývoj počtu žáků ZŠ Spálené Poříčí šk.rok 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 poč.žáků /92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/

17 Školní rok 24/25 I. st. 138 žáků a 1.b 2.a 3.a 4.a 5.a 5.b II.st. 11 žáků a 7.a 7.b 8.a 9.a 17

18 DVVP podzim 23-jaro Še Sý Kö No Pa Ti Ska Reá Re Ho La Ku Hou Tu To Šk Koz Ču Vö 18

19 Tř. schůzky přítomno počet žáků a 1.b 2.a 3.a 4.a 5.a 5.b 6.a 7.a 7.b 8.a 9.a Účast na tř. schůzkách % nepřítomno 79% přítomno Zastoupení mužů a žen Výchovně - vzdělávací proces I.stupeň 12 5 muži ženy 7 muži ženy 19

20 II. stupeň Vedení 4 4 muži ženy 1 1 muži ženy Délka praxe Počet zaměstnanců Přehled dojíždějících žáků ve šk. roce 24/25 na ZŠ Sp. Poříčí (celkem 248 žáků z 18 obcí, 12 dojíždějících z 17 obcí) 2

21 Obec počet žáků v % Spálené Poříčí (nedojíždí) ,15 Nové Mitrovice 27 1,77 Lipnice 19 9,61 Těnovice 11 3,85 Míšov 19 4,23 Hořehledy 4 2,31 Lučiště 8 3,46 Číčov 8 3,7 Borovno 8 3,7 Chynín 5 1,92 Struhaře 8 1,92 Vlkov 1,39 Mítov 3,77 Karlov 3 1,15 Nechanice 3,77 Dražkovice 1,39 Nezvěstice 1, Lipnice Borovno Karlov Vlkov Nechanice 21

22 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 24 1.Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 23 ( fyzický stav/ přepočtený stav ) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 25/24,19 19/15,925 Dosažený průměrný měsíční plat Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) a) Příjmy (kalendářní rok 23) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele dotace na provozní výdaje příjmy z pronájmu majetku zřizovatele poplatky od rodičů školné příjmy z doplňkové činnosti 1 499, , ,7 46ostatní příjmy * 2 154, ,78 z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon b) Výdaje (kalendářní rok 23) Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků Hlavní činnost ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční , , ,13 z toho: přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky , ,2 22

23 přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) ,8 18 7, ,7 ostatní náklady provozní náklady energie , ,8 opravy a údržba nemovitého majetku , ,7 nájemné odpisy majetku c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 23) Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 4,36 36,43-3,93 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé Doplnit komentář k případným rozdílům. d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j /21-25, Věstník MŠMT č. 8/21 ) Kč Vzdělávání Vedoucích pracovníků V oblasti cizích jazyků V oblasti SIPVZ K prohloubení odbornosti Odborná literatura pro učitele CELKEM Počet pedagogických pracovníků Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 24 celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 24, zhodnocení dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy způsob řešení, nápravy ). Zhodnocení bylo rozpracováno v předcházejících kapitolách. Naše škola se snaží ve spolupráci s Městským úřadem jako zřizovatelem a dalšími organizacemi dát našim žákům ty nejlepší podmínky pro vzdělání i výchovu. Stejně tak se snažíme o zlepšování pracovního prostředí pro pedagogické i provozní zaměstnance naší školy. Dokladem toho je téměř stoprocentní aprobovanost, desítky školních i mimoškolních akcí, velké množství úspěchů v soutěžích a olympiádách a především účast ve Stonožkovém hnutí. V nejbližších týdnech bude otevřeno v prostorách za tělocvičnou hřiště s umělým povrchem. Chystáme i další aktivity a účasti v grantech, navázali jsme kontakt se školou v Norsku, která se též věnuje Stonožkovému hnutí. Jediný problém je ve finančních prostředcích, které se snižují a není možné ocenit práci pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří pracují nad rámec svých povinností. Datum: Mgr. Šeffl Jiří, ředitel školy 23

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2009/2010. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2009/2010. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou 23. 6. 2010 1 1. Charakteristika školy 1.1. Název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2003/2004. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2003/2004. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí Výroční zpráva o činnosti základní školy 2003/2004 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí Schváleno ped. radou 24. 6. 2004 1 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 Č.j. 294 / 2011 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy Název školy (dle zřizovací listiny ): 1.1. Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 31 Domažlice: právní forma: příspěvková

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih, příspěvková organizace úplná adresa: Plzeňská 388,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více