číslo 5 květen liskovec.cz e -mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 5 květen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 5 květen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 a 6 Ze sportu strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové okénko Občanská poradna strana 9 11 Ze školství strana 12 Ze života naší čtvrti Informací není nikdy dost, ale nesmíme se v nich ztratit V dnešní době se na každého valí taková spousta informací, že největším problémem se stává právě to, jak se v této záplavě orientovat a rychle najít, co právě potřebuji vědět. O tom, jak nejlépe a zároveň účinně občany naší městské části informovat, vedeme na radnici často debatu. I my se snažíme, aby informace pro občany byly dostupné a přehledné. Z dotazníkového šetření obyvatel brněnských sídlišť, který provádělo město Brno v roce 2011, vyplynulo, že 74% obyvatel se cítilo dobře informováno o dění v městské části, 18% uvedlo, že je to nezajímá, a pouze 8% se cítilo informováno nedostatečně nebo vůbec. Větším překvapením pro nás ale bylo, že i v době masového užívání internetu jej za hlavní zdroj informací označila pouze 4 % občanů. Úplně nejčastěji (a to v 59 %) uvedli občané, že získávají informace z místního zpravodaje Lískáček. Ten dostávají všichni obyvatelé jednou měsíčně zdarma do schránek. Přitom je zřejmé, že právě měsíčník není a nemůže být zdrojem rychlých a čerstvých informací. I když se v Lískáčku objeví prakticky všechno důležité, co se v městské části děje, je spíše takovou kronikou akcí, které se již konaly, a zdrojem informací o jednáních rady a zastupitelstva městské části, která již proběhla. Proto i naše městská část hledala a nadále hledá cesty, jak co nejefektivněji k občanovi dostat ty informace, které jsou pro něj důležité. Využili jsme proto nabídku Jihomoravského kraje, který v rámci krizového řízení má zřízenu databázi Dospělé i děti rádi uvítáme každý čtvrtek od 17 hod. na hřišti pod Svážnou. Další informace i mapu hřiště najdete na KLUB PÉTANQUE NOVÝ LÍSKOVEC Přijďte si zahrát nebo jen vyzkoušet tento zábavný sport, který může hrát opravdu každý. čísel občanů, kteří se do ní dobrovolně přihlásí. Na toto číslo potom kromě SMS od Jihomoravského záchranného systému může městská část poslat zdarma měsíčně jednu SMS. Představovali jsme si, že by tímto způsobem bylo možné občany upozornit v předvečer blokového čistění na jejich ulici nebo aktuálně v případě výluk nebo změn MHD. Občanů se bohužel přihlásilo jenom několik, takže ani nemělo smysl tuto službu zavádět. Snažíme se tedy, aby všechny důležité informace byly, pokud je to z časových důvodů možné, ve zpravodaji městské části a také aktuálně na webu Nového Lískovce. Na webových stránkách městské části je zveřejněna také zpráva o vyřízení dotazů podle zákona 106/1999Sb. V roce 2012 bylo kladně vyřízeno 10 žádostí. Na webu rovněž mohou občané najít nejen harmonogram zasedání zastupitelstva, ale po jeho svolání také jeho program a nejméně 4 dny před zasedáním také materiály pro jednání zastupitelstva, které obsahují s výjimkou osobních údajů stejné informace, které dostávají členové ZMČ. Každý občan se tak může dopředu seznámit s agendou, kterou budou zastupitelé projednávat. Zasedání zastupitelstva KOMISE PRO KULTURU RMČ pořádá v neděli 2. června 2013 v kinosále ZŠ Svážná KINOSÁL: hod.: TŮDLE A NŮDLE PRACUJÍ Vyhlášení výtvarné soutěže Namaluj si pohádku Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže. M. S. Gorbačov je veřejné a každý občan Nového Lískovce může na jeho jednání nejen osobně přijít, ale i vystoupit a promluvit ke každému bodu jednání. Často, hlavně z řad opozičních zastupitelů, zaznívá kritika, že nepořizujeme a nezveřejňujeme videozáznam ze zasedání zastupitelstva na internetu, aby se každý občan pohodlně z domu mohl podívat, co ti jeho volení představitelé provádí. Já osobně jsem se k tomu již několikrát vyjádřila, jsem rozhodně pro. Dosud však nebylo jednoznačné, zda to obce dělat mohou s ohledem na ochranu osobnosti a osobních údajů. Nyní je připravena novela zákona o obcích, která vysloveně umožňuje zveřejnění audio nebo videozáznamu z jednání zastupitelstva obci. Bez problémů pak můžeme ihned zveřejnit zvukový záznam, který je již nyní pořizován. To nebude vyžadovat žádné investice a informační hodnota zvukového záznamu je v podmínkách Nového Lískovce podle mého názoru dostatečná. Komise informatiky se ovšem může znovu zabývat technickými a finančními podmínkami pořizování a zveřejňování obrazového záznamu a bude záležet jenom na zastupitelích, zda na pořízení této techniky a její obsluhu vyčlení peníze. Jana Drápalová KAMENNÝ VRCH: PUTOVÁNÍ S KLAUNEM ČIKO pro děti ve věku 3 10 let přijďte mezi hod. začátek cesty je u ZŠ Kamínky (aut. zast. Koniklecová) děti budou v lese plnit různé úkoly a v cíli na ně bude čekat překvapení VSTUP PO CELÝ DEN ZDARMA!!!Srdečně zveme děti a rodiče!!!

2 LÍSKÁČEK 5/ ze školství ZŠ a ŠD KAMÍNKY MEZI KONIKLECI ROBOTI NA KAMÍNKÁCH Robot je slovo českého původu, které poprvé použil Karel Čapek ve své hře R.U.R. To je věta, která nás zaujala v čítance, a proto jsme si začali vymýšlet, jak takový robot vypadá, kde žije, co dělá a v pracovních činnostech jsme vyrobili roboty podle svých představ. Seznamte se s nimi. Fotografujeme koniklece klece Náš Kamenný vrch je výjimečný a možná by si zasloužil jiný název Koniklecový nebo Modrofialový. Každé jaro tady rozkvete spousta he boučkých květů koniklece velkokvětého. I my jsme se v rámci přírodovědy a s fotoaparátem vypravili za tou krásou. Žáci 5.B ZŠ Kamínky, foto: Patrik Polák Výlet do lesa se ŠD Kamínky Jednoho dne jsme se šli podívat na koniklece. Byly bílé a fialové. Na jednom konikleci byla včelka, která ho opylovávala. Stavěli jsme skřítkům kům chaloupku. Potřebovali jsme ke stavění kamení, klacíky a suché lístečky. Paní vychovatelka nám ukázala fotky ve fotoaparátu, které nafotila. Byly moc pěkné. Ukázala nám i fotografie krásných bledulí. Hráli jsme různé hry a poznávali přírodu kolem nás. Cestou zpět jsme viděli vrbu jívu. Na vrbě také poletovaly včelky. Nakonec jsme zavřeli oči a poslouchali, jak včeličky pracují. Výlet jsme si moc užili. Terezka Vaverková, žákyně 3.A, foto: Patrik Polák Paťa a Simča: Jmenuje se Nick, je zvědavý, má smysl pro humor, rád počítá a živí se elektřinou. DEN ZEMĚ ve 3.A na Kamínkách Země je plná barev. Třída 3.A si zvolila pro projektový den žlutou barvu. Žáci si na pátek připravili referáty. O čem? O žlutém kovu zlatu, o žluté pouštní ještěrce, o žlutých potravinách jako je citron, banán, hruška, jablko, sýr, o žlutých kytičkách pampelišce, narcisce a samozřejmě o žhavé kouli Slunci, které je zdrojem tepla a světla. Slunce se rozsvítilo na plakátě na chodbě školy. Každý jeho paprsek nesl poselství v podobě vět o ochraně naší planety. K paprskům se každé dítě podepsalo pod výrok svým smajlíkem. Před vycházkou do přírody si žáci vyrobili svoji pampelišku, navzájem si vyměnili informace z encyklopedií a podařený den zakončili jarní písničkou a říkankou: Žluté je sluníčko, žlutý je svit. když máme hezký den, hned je nám líp. A nám všem bylo opravdu dobře. Třída 3.A s p. uč. J. Švantnerovou Katka: Jmenuje se Jitřík, má anténu, je to jeho druhý mozek a další smysl. Žáci 5.B ZŠ Kamínky

3 3 LÍSKÁČEK 5/2013 informace z radnice TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Věra Mračnová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do červnového 23. května 2013, do prázdninového 20. června Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Zemřel Radoslav Balaš Dne 13. dubna 2013 zemřel ve věku nedožitých 74 let významný novolískovecký občan pan Radoslav Balaš. Byl vynikajícím stepařem, tanečníkem, tanečním pedagogem, trenérem a choreografem v oblasti stepu, jazzového a revuálního tance a vydal také řadu odborných publikací. Přehled celé jeho činnosti by zabral několik hustě popsaných listů. Přes všechny úspěchy zůstal po celý život Novolískovákem tělem i duší a také svým uměním ochotně přispíval do programů novolískoveckých kulturních akcí. Čest jeho památce Linky 81 a 82 obslouží více zastávek V návaznosti na analýzu dopadů změn v organizaci MHD od Nového roku zavedl od května Dopravní podnik města Brna drobné úpravy v jízdním řádu linky 82 v oblasti Vinohrad a Líšně. Linka 81 funguje od května opět v sezonním režimu. Linka 82 nově obsluhuje zastávky Strnadova a Mikulovská. Její trasa se navíc prodloužila až do zastávky Pálavské náměstí, uvedl vedoucí dopravního odboru DPMB Jan Seitl. Spoje linek 81 a 82 jsou určené především pro hendikepované cestující, ale mohou je bez omezení využívat všechny skupiny cestujících. Linka 82 bude mezi Líšní a Vinohrady nově zastavovat například u pošty v zastávce Strnadova, doplnil Seitl. V oblasti Líšně a Vinohrad přibyl také jeden školní spoj jedoucí ráno z Pálavského náměstí ke škole a poliklinice na Horníkově. Linka 81 opět zajíždí do zastávky hrad Špilberk, což je přínos zejména pro méně pohyblivé cestující. Obsluha této zastávky funguje pouze v turistické sezoně, potrvá do konce října. Původně měly autobusy jezdit na Špilberk už od dubna, kvůli špatnému počasí byl termín o měsíc odložen. Dne 5. dubna 2013 byly nalezeny klíče (dálkové ovládání) od vozidla značky ŠKODA na ulici Petra Křivky mezi odbočkou na ulici Koniklecová a zastávkou MHD Koniklecová. Vlastník si je může vyzvednout na ÚMČ Brno-Nový Lískovec v kanceláři č. 10. Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec nabízí pronájem bytu, na kterém vázne dluh po předchozím nájemci: - Kamínky 29, velikost 1+1; - Kamínky 17, velikost 3+1. Bližší informace nejdete na Výročí osvobození Nového Lískovce Boj o osvobození Nového Lískovce započal 25. dubna 1945, kdy k jižní části Nového Lískovce postoupila vojska Rudé armády přes Ostopovice, Popůvky, Veselku a Bosonohy. V boji o Nový Lískovec a okolí padlo 31 rudoarmějců. Ti jsou uloženi společně s padlými ve Starém Lískovci (13), v Bohunicích (7) a v Kohoutovicích (1) na pohřebišti s památníkem pod Strážným vrchem na severním okraji Nového Lískovce. V den výročí osvobození se uskutečnil vzpomínkový akt, při němž zastupitelé MČ Brno-Nový Lískovec a členové komise pro kulturu RMČ položili věnce k památníku padlých a kytici k pamětní desce ředitele obecné školy Josefa Zoubka na budově školy v Zoubkově ulici 20. Josef Zoubek byl zatčen gestapem pro odbojovou činnost a umučen v káznici Waldheim 29. března Jiří Faber, foto Bc. Josef Schmied Kastraci volně žijících koček platí magistrát Připomínáme občanům města Brna, v jejichž okolí žijí a množí se kočky bez domova, na možnost provedení jejich kastrace (sterilizace), čímž se zamezí jejich rozmnožování. Jednoduchý zákrok provádí veterinář v městském útulku a kočky se pak vrací na původní místo, kde dožijí. V případě potulování koček v blízkosti vašeho domu zajděte, prosím, na úřad vaší městské části odbor životního prostředí, který zařídí vše potřebné. Doporučujeme nečekat s oznámením, protože i jen dvě kočky se stačí v krátké době rozmnožit. Podmínkou je, že kočky musí žít na veřejných prostranstvích a nesmí mít majitele. Děkujeme za váš přístup, pomůžete tím kočkám, přírodě i sobě. Za ochranu zvířat ve městě Brně Libuše Kratochvílová

4 LÍSKÁČEK 5/ informace z radnice Setkání s jubilanty Dne 25. dubna se uskutečnilo letošní druhé setkání s občany jubilujícími v prvním čtvrtletí letošního roku. K setkání přijalo pozvání třináct jubilantů, z vážných důvodů se tři nezúčastnili. Program setkání nevybočil z ustálených zvyklostí. S úvodní gratulací přišly pod vedením učitelek Zouharové a Jedličkové děti z Mateřské školy Kamarád na ul. Čtvrtě a za svoje milé vystoupení si vysloužily od jubilantů dlouhý potlesk. Následovalo přivítání jubilantů, jejich představení a osobní gratulace s předáním dárků paní starostkou a panem místostarostou. Následná beseda byla v mnohém pro představitele MČ podnětná a týkala se jak současného dění, tak historie. Nejstarší přítomnou účastnicí setkání byla paní Leopoldina Sobolová, dalšími pak paní Věra Urbanová (89 let), pan Alois Hadáček (88 let), paní Libuše Bradáčová (86 let), pan Josef Sluka (85 let), paní Matylda Dolníčková (85 let), paní Růžena Agová a Jaroslava Fialová (75 let), pan Eduard Bauchner (75 let) a paní Alena Sobotková (70 let). Na setkání nepřítomné paní Drahomíře Fortelné (92 let), Evě Košíčkové (75 let) a panu Josefu Podrazilovi (70 let) blahopřáli a předali dárky při návštěvě v jejich domovech členové komise pro kulturu paní Jana Mátlová a pan Miloš Stejskal. Za komisi pro kulturu RMČ Jiří Faber, foto Tomáš Brunclík Zahrádkářská sezona začala Po dlouhé a studené zimě jsme se konečně dočkali slunečních paprsků a mohli jsme vyrazit na naše zahrádky. Zkontrolovali jsme, co zima natropila, dali jsme se do oprav a hlavně do setí a sázení, aby bylo i letos na co koukat a čím se pochlubit. Většina z nás spojila pobyt na zahrádce i s procházkou do rozkvetlé koniklecové rezervace, kterou máme za humny a kde můžeme obdivovat, jaká že je ta příroda mocná čarodějka. Na letošní rok máme opět naplánováno množství akcí pro členy naší osady a jejich známé a přátele otvírání zahrádek (které se letos zpozdilo kvůli nepřízni počasí), dětský den, country večery u táboráku a další. Pro zpříjemnění těchto chvilek nám jistě poslouží i nově zakoupená ozvučovací technika, kterou jsme získali díky příspěvku ÚMČ Nový Lískovec. Doufáme, že se i letošní zahrádkářský rok vydaří a že až se na podzim sejdeme v klubovně u kamen, budeme si moct říct, že jsme ho strávili aktivně a že jsme snad přispěli k tomu, aby bylo okolí Kamenného vrchu oázou klidu a místem, kam se lidé rádi vracejí. Ing. Michaela Borovcová, ZO Kamenný vrch ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.: AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Bedna PC Servis počítačů a notebooků. Levně, rychle a kvalitně. Bystrc, Kachlíkova 9 / / tel.: Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC HLEDÁ PRACOVNICI PRO MODELÁŽ NEHTŮ S PRAXÍ, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED (KLIENTELA JE). PRACOVNÍ DOBA DLE DOHODY. TEL.: NEBO Ani počasí účet za zimu nezvýší Teplárny Brno drží cenu Opožděný start, ale potom nečekaně silný finiš. Tak by možná popsali průběh letošní zimy sportovní redaktoři. Zatímco podzim byl teplý, ještě počátkem dubna ležela moravská metropole pod závějemi sněhu. Toho, že kvůli extrémnímu počasí budou muset sáhnout hlouběji do peněženky, se však Brňané připojeni k centrálnímu zásobování teplem obávat nemusejí. Teplárny Brno totiž pro letošní rok na rozdíl od jiných měst nezvyšovaly proti loňsku cenu tepla. A navíc listopad s nadprůměrnými venkovními teplotami vyrovnal právě studený březen - jinými slovy: Teplárny Brno prodaly letos zhruba stejné množství tepla jako za loňskou topnou sezonu. Aby dokázaly stabilizovat cenu tepla, což považují za svůj primární cíl, přijaly Teplárny Brno za poslední období již řadu opatření a další připravují. Prvořadým úkolem zůstává neustálé snižování provozních nákladů a zvyšování efektivity výroby. K té výrazně přispěla i činnost skupiny zabývající se opatřeními pro zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla, kterou teplárny zřídily na sklonku roku Stabilizovat cenu tepla umožňuje rovněž optimalizace výroby na velkých výrobních zdrojích či změna způsobu nákupu plynu v čase. Na to, že se brněnským teplárnám na rozdíl od společností v jiných městech Čech a Moravy podařilo nezdražovat teplo, má vliv i připojení pětadvaceti nových odběratelů a úzká spolupráce se společností SAKO, která využívá pro spalování komunální odpad a stává se například v létě primárním zdrojem dodávajícím energii do soustavy centrálního zásobování teplem. Dalšími důvody, díky nimž cena tepla nekopíruje vzrůstající křivku cen zemního plynu, je skutečnost, že Teplárny Brno vyrábějí také elektrickou energii a jsou schopny ji úspěšně prodávat. Městská společnost Teplárny Brno zásobuje přibližně 92 tisíc brněnských domácností, ale také například nemocnice, školy a úřady. Kromě tepla firma prodává rovněž elektrickou energii. Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, tel.:

5 5 LÍSKÁČEK 5/2013 ze sportu Boxerské úspěchy Mistrovství ČR juniorů Mistrovství ČR juniorů pro rok 2013 se konalo ve dnech dubna v Kroměříži. Startovalo 70 borců ze čtyřiceti oddílů. Absolutně nejlepšími účastníky byli boxeři Jihomoravské oblasti, kteří získali 5 zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Zlaté medaile získali Petr Vitásek (do 49 kg), Artur Dauti (do 69 kg), student novolískovecké Policejní akademie Marek Andrýsek (do 75 kg), čímž zvýšil počet svých mistrovských titulů na čtyři a potvrdil pověst nejlepšího českého juniora, překvapivě Martin Novák (do 91 kg) a Lukáš Lehnert (nad 91 kg). Stříbrné medaile získali Jakub Vávra (do 60 kg), Bohuslav Kočka (do 69 kg), který ve finále boxoval nerozhodně, ale pomocné body ho odsunuly na druhé místo, a Josef Lánik (do 81 kg), který boxoval o tři váhové kategorie výše, než je jeho váhová kategorie skutečná. Bronzovou medaili získal Zoltán Kotcizs. Všichni uvedení medailisté jsou členy jihomoravského Sportovního centra mládeže a svoji přípravu zahajovali v BC Nový Lískovec. Některé z nich uvidíme na Galavečeru bojových umění v Novém Lískovci dne 1. června. 1. liga BC Ostrava-Poruba Jihomoravský region 8:8. Předposlední kolo moravské kvalifikační části 1. ligy se konalo dne a pořadatelem byl BC Ostrava-Poruba. V družstvu Jihomoravského regionu nastoupili borci Nového Lískovce, Kroměříže, Znojma Svitav. V sestavě chyběl nemocný Jakub Vávra, proto je remíza přijatelná. Body pro Jm region získali Rusten Shalikhanov (do 56 kg), Bohuslav Kočka (do 69 kg), Kolář (do 75 kg), všichni na body a Martin Klíč (nad 91 kg) vítězstvím RSC v 1. kole. Poslední kvalifikační kolo se koná 18. května a domácí Jihomoravský region se utká s BC Sokol Ostrava ve Znojmě. Před posledním kolem se vrátil Jm region na třetí místo v moravské skupině. Miroslav Kubánek, Jiří Faber VIII. ročník Běhu Novým Lískovcem Za krásného letního slunečného počasí uspořádali v neděli dne atleti Moravské Slavie Brno v areálu pod ulicí Plachty VIII. ročník Běhu Novým Lískovcem. Krásné počasí přilákalo na start rekordních 72 závodníků. Součástí této akce byl i hod kriketovým míčkem od kategorie přípravek až po mladší žactvo. Závod se konal za podpory MČ Nový Lískovec. Hoši přípravka ml. (2004 a ml.) 380 m 1. M. Máša 04 AC Moravská Slavia Brno 1:29,0 2. L. Válek 05 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 1:31,0 3. A. Neugebauer 05 TJ Oslavany 1:34,0 Dívky přípravka ml. (2004 a ml.) 380 m 1. L. Horáková 04 TJ Oslavany 1:31,0 2. A. Miškovičová 04 AC Moravská Slavia Brno 1:38,0 3. B. Novotná 05 TJ Oslavany 1:39,0 Hoši přípravka st. ( ) 807 m 1. K. Šípek 02 VSK Univerzita Brno 3:00,0 2. L. Punčochář 02 AC Moravská Slavia Brno 3:03,0 3. M. Chaloupka 02 VSK Univerzita Brno 3:11,0 Dívky přípravka st. ( ) 807 m 1. T. Obořilová 02 SK Speed 3:15,0 2. T. Faktorová 02 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 3:33,0 3. K. Psohlavcová 02 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 3:46,0 Mladší žáci ( ) m 1. A. Hladký 00 AC Moravská Slavia Brno 7:49,0 2. L. Kinc 01 AC Moravská Slavia Brno 8:22,0 3. R. Čížek 00 SVČ Ledeč nad Sázavou 8:24,0 Mladší žákyně ( ) 807 m 1. D. Horáková 01 TJ Oslavany 4:10,0 2. B. Šiklová 01 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 4:36,0 3. M. Kuncová 01 LRS Vyškov 4:43,0 Starší žáci ( ) m 1. D. Suchánek 99 VSK Univerzita Brno 5:48,0 2. J. Richter 98 AC Moravská Slavia Brno 5:56,0 3. F. Zeman 99 AK AHA Vyškov 6:31,0 Starší žákyně ( ) m 1. L. Marčíková 99 AC Moravská Slavia Brno 9:39,0 2. L. Kárníková 98 SVČ Ledeč nad Sázavou 12:00,0 Dorostenci ( ) m 1. R. Veleta 96 SVČ Ledeč nad Sázavou 5:40,0 2. M. Schneider 96 AC Moravská Slavia Brno 5:42,0 Ženy (1994 a st.) m (2 okruhy) 1. M. Krejčová 80 Brno 14:29,0 2. T. Procházková 90 Ořechov 14:43,0 3. J. Klanicová 87 AC Moravská Slavia Brno 15:26,0 Muži (1994 a st.) m (3 okruhy) 1. L. Plachý 85 VSK Univerzita Brno 18:25,0 2. V. Bořil 90 LOWEPRO 19:00,0 3. M. Skyba 62 FIT ONLINE 19:59,0 Součástí běhu byl i hod kriketovým míčkem pro kategorii přípravek a ml. žactva Přípravka hoši ml. (2004 a ml.) 1. M. Máša 04 AC Moravská Slavia Brno 31,20 2. A. Neugebauer 05 TJ Oslavany 28,80 3. M. Tyleček 04 Sokol Jundrov 28,10 Přípravka dívky ml. (2004 a ml.) 1. K. Urbánková 04 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 26,90 2. A. Miškovičová 04 AC Moravská Slavia Brno 22,00 3. B. Novotná 05 TJ Oslavany 15,00 Přípravka hoši st. ( ) 1. L. Punčochář 02 AC Moravská Slavia Brno 51,40 2. K. Šípek 02 VSK Univerzita Brno 37,50 3. S. Kreidl 03 Brno 37,30 Přípravka dívky st. ( ) 1. E. Bendová 02 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 25,40 2. Z. Němcová 03 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 24,90 3. T. Obořilová 02 SK Čtyři Dvory Č. Bud. 21,90 Mladší žáci ( ) 1. R. Čížek 00 SVČ Ledeč nad Sázavou 38,50 Mladší žákyně ( ) 1. B. Prochová 01 AC Moravská Slavia Brno 26,80 2. D. Horáková 01 TJ Oslavany 26,00 3. B. Šiklová 01 SK Čtyři Dvory Č. Bud. Ladislav Zouhar, hlavní rozhodčí Mgr. Petr Punčochář, ředitel závodů

6 LÍSKÁČEK 5/ ze sportu Dívky BPA Brno ovládly republikové finále Na začátku měsíce dubna přivítala Příbram nejlepší středoškolská družstva dívek a chlapců z celé České republiky. Dívky soutěžily ve šplhu na tyči a chlapci ve šplhu na laně. Mezi desítkou dívčích týmů a dvanáctkou chlapeckých týmů nechyběli žáci a žákyně Bezpečnostně právní akademie (dříve Střední odborné školy ochrany osob a majetku) z Brna-Nového Lískovce. Oba naše týmy si účast vybojovaly druhým a prvním místem v krajském kole. Cílem chlapců bylo zopakování času na úrovni výkonu z krajského kola, který znamenal vytvoření nového školního rekordu. Tento cíl byl splněn, ale v historicky nejkvalitnějším republikovém finále stačil jen na deváté místo. Zcela jinou pozici měla děvčata, která do Příbrami cestovala v roli obhájkyň loňského republikového titulu. Příslibem byly výsledky z krajského kola, v němž svými výkony zazářila žákyně prvního ročníku Andrea Pavlincová, obyvatelka Nového Lískovce. Podařilo se jí totiž vytvořit nový český elektronicky měřený rekord, kdy výšku 4,5 metru zdolala v čase 2,46 vteřiny. Roli favoritek děvčata zvládla a s bezpečným náskokem ovládla celkové pořadí. Vybojovala tak druhý titul středoškolských mistryň České republiky ve šplhu. Jako bonus přidala kompletní obsazení stupňů vítězů i v hodnocení jednotlivkyň. Věřme, že příští rok po odchodu tří ze čtyř členek mistrovského týmu se podaří kádr vhodně doplnit, aby dosáhl dalších sportovních úspěchů. Zdeněk Überhuber, BPA Brno Stupně vítězů: 1. Andrea Pavlincová, 2. Adéla Hanzlíčková, Slavnostní nástup 3. Tereza Navrátilová BPA Brno středoškolské mistryně ČR 2013 Novolískovecký korfbal v rozpuku V listopadu loňského roku vznikl nový korfbalový klub Korfbal klub Nový Lískovec Brno. Vznikl odštěpením od stávajícího KK Brno. Svoji činnost tak soustřeďuje především na děti a mládež z Nového Lískovce. Náš malý korfbalový svět právě čeká konec sezony, ve které se za KK Nový Lískovec Brno představily týmy ve dvou kategoriích mladší a starší žáci. Několik nových tváří obohatilo mladší tým, a jak už to ve sportu bývá, jiní zase odrostli a letos nastoupili jako nejmladší ve starší kategorii. Zatímco tým starších žáků ukončil svoji sezonu pěkným pátým místem v celorepublikové soutěži, tým mladších žáků se pokusil vybojovat ve finálovém dni zlatou medaili. 4. května 2013 se ve Znojmě utkaly 4 nejlepší týmy sezony naši mladší žáci se propracovali v tabulce na 1. místo, nicméně do finálových bojů nastupovali všichni se stejnou šancí na mistrovský titul. V utkání s týmy Kutné Hory a Českých Budějovic naši však nedokázali zvítězit a těsnými prohrami se bohužel museli spokojit se 4. místem. Přes počáteční velké zklamání si odnášíme pocit vítězství v podobě viditelného velkého rozvoje našich hráčů. Mnozí začínali sezonu z pozic nováčků a dokázali postupně více a více konkurovat zkušenějším soupeřům. Náš klub pořádá pravidelně 2 týdně tréninky na ZŠ Kamínky a rád přivítá i nové spoluhráče. Budeme také rádi za fanouškovskou podporu v další sezoně. Kalendář zápasů naleznete na našem webu ROZHOVOR S MLADÝMI REPREZEN- TANTY ČR V KORFBALU Ve dnech března 2013 se konal Světový pohár (obdoba MS) v korfbalu hráčů do 16 let. Z KK Nový Lískovec Brno byli do reprezentace ČR vysláni Marcel Pokorný a Dominika Drábková, kteří navštěvují 9. ročník na ZŠ Brno, Kamínky. Velice si vážíme jejich úspěchu, již samotné působení v reprezentaci je velkým oceněním jejich hráčského snažení a práce našich trenérů. Jak probíhala příprava před Světovým pohárem? Marcel: Proběhlo několik reprezentačních soustředění. V září jsme byli v Nové Včelnici na víkend. V říjnu jsme jeli na čtyřdennídenní soustředění do Holandska, kde se hodně trénovalo a hrály přátelské zápasy. V prosinci jsme ještě byli na soustředění v Nymburku. Poslední soustředění proběhlo týden před odjezdem na Světový pohár v Kostelci nad Černými lesy. Důležitá byla i příprava v našem klubu. Proti jakým týmům jste v Holandsku hráli? Dominika: V základní skupině jsme nejdříve prohráli s Německem a pak i s regionálním výběrem Holandska. V posledním utkání ve skupině jsme porazili Rusko 8:6 a postoupili do nedělního semifinále. Tam jsme prohráli s Holandskem vysoko 33:4 a v zápase o 3. místo jsme prohráli s Německem 8:4. Co vám přinesla účast v reprezentaci ČR? Dominika: Účast mi přinesla hodně nových zkušeností do hry, které jsem získala sledováním lepších týmu (Holandsko, Belgie). Důležité byly také tréninky s naším reprezentačním trenérem, který je z Holandska. Marcel: Získal jsem spoustu nových zkušeností, a to nejen korfbalových. Poznali jsme nové prostředí a nové spoluhráče. Dále mi účast přinesla další motivaci do tréninku a chuť se zlepšovat. Proč jste začali hrát korfbal? Co vás na něm nejvíce baví? Dominika: Korfbal jsem původně hrát nechtěla. Pak mě ale přemluvil pan učitel a já začala chodit na tréninky. Pak jsem začala hrát i zápasy. Byly tam kámošky a mě to začalo bavit. Je to týmová hra, kde hrají kluci s holkami a to je na tom asi to nejlepší. Marcel: Chtěl jsem dělat nějaký sport a ve škole proběhla právě ukázka korfbalu. Je to týmová hra, hodně plynulá a akční. Věříme, že náš korfbalový klub pomůže i dalším dětem a mladým lidem najít cestu k úspěchu a děkujeme městské části Nový Lískovec za každoroční finanční podporu. Jakub Pernica, Josef Pohanka (trenéři) a David Kubů (předseda KK Nový Lískovec Brno)

7 7 LÍSKÁČEK 5/2013 poradna spotřebitele Dobrý den, ráda bych vás opět přivítala v naší rubrice dtest. Snažím se pro vás vybírat témata časově i místně zajímavá, především trvalejšího charakteru. Jednotlivé aféry týkající se koňského masa, dovozu závadných potravin či podílů surovin ve výrobcích stejně sledujeme každodenně ve zprávách či v novinách. Náš měsíčník si tedy nemůže dovolit nebýt stále aktuální. Proto jsem pro tento měsíc zvolila tématiku obchodní psychologie velkých nákupních center. Jedná se vždy jen o obchod, kdy jako nakupující můžeme sledovat poctivost, kvalitu, cenu i přístup personálu. Samozřejmě netvrdím, že na psychologii obchodu je něco špatného. Jen je třeba jako zákazník brát tyto cíle prodejce na vědomí a držet se vlastní svobodné volby. Pokud platí všechna pravidla kultivovaného obchodního jednání a nabídky, je vše v pořádku. Obchodní firma se zaměřuje především, a to logicky, na prodej a výnos. Vždy by však měla být dodržována etická stránka. Chování musí posoudit zákazník, od kterého se pochopitelně odvíjí tržby prodejců. Jsem spokojen, či půjdu jinam. Nenechám se ovlivňovat. Sama nakupuji v obchodních řetězcích, což je pochopitelně z časových i finančních důvodů výhodnější. Jen věci každodenní spotřeby už třeba odlišuji. Pečivo, které potřebujeme denně, z pekárny vydrží déle stejně jako uzeniny zakoupené v prodejně s masem. Cestou z práce se zastavím tam, kde chci, kde to mám již vyzkoušené. Půjdu-li do velkého centra, je jasné, že pokud budu chtít koupit chléb, musím projít celým obchodem, než pečivo najdu. Věci běžné denní spotřeby jsou z pohledu obchodní psychologie vždy nejdále. Ty nakupujeme denně. Sladkosti u pokladen, aby děti při čekání ve frontě měly větší důvod žadonit o něco na zub, kartičky či hračky, které nás přesvědčí očima těch nejmenších, že bez nich nemohou žít. A zároveň i nutnost číst ty nejmenší písmena, na které ani zdravý zrak někdy nestačí. To v menších obchodech řešit nemusím, tam se to již stává samozřejmostí. Vše, co je potřeba prodat, je ve výši očí a výšky průměrné postavy, levnější zboží ve spodních regálech a vývěsky s názvem akce už čteme po cestě do prodejny. Rozhodně se nechci stát obětí manipulace, a proto si vybírám. Ne vše, co je levné, má co dočinění s kvalitou. Na to se i také obchodní řetězce rádi odvolávají. Zákazník chce přece levnější zboží, tak se snaží vyhovět. A taktéž to už pod tlakem tvrdí i někteří výrobci. Na štěstí už naší zákonodárci tyto neetické praktiky chtějí od nového roku řešit upravujícím zákonem. Snad už krize dorazila i k nim. Každý nechť si vybere sám, ale reference o zboží musí být pravdivé, čitelné a prodejci korektní. Jinak se určitě neobávejme ani reklamací. Tisková zpráva dtestu poví více o dalších praktikách. Na čem se nejvíce ušetří? Pokud nákup děláme podle seznamu, vybíráme podle výrobce, značky, kvality či opravdové potřeby. Takový nákup pak může vyjít i mnohem levněji než hromadné slevové nájezdy u zboží, které může být i z nějakého důvodu těsně před spotřebou, nekvalitní či málo prodejné. Mgr. Věra Mračnová Záludnosti nákupních center Velice rychle jsme si zvykli na příjemné nakupování ve velkých nákupních centrech. Všechny obchody jsou pěkně pohromadě pod jednou střechou, při ošklivém počasí jsme v teple a suchu, můžeme si v nich odpočinout při dobré kávě nebo si dát něco k jídlu a i malé děti si v nich přijdou na své. Nákupní centra mají jistě své výhody. Zároveň ale používají spoustu triků, jak nás ovlivnit, abychom utratili co nejvíce peněz. Prostor v nákupních centrech je velmi dobře promyšlen. Některé komplexy využívají nepravidelné chodby, aby nás zdezorientovaly a co nejdéle udržely uvnitř nákupního centra. Jiné vsadily na tvrdé podlahy uliček, po nichž chůze není moc pohodlná, a na koberce nebo měkké materiály uvnitř obchodů, ve kterých se tak nevědomky co nejdéle zdržujeme. Některé obchody s oblečením využívají zeštíhlujících zrcadel, abychom se sami sobě co nejvíce líbili a hlavně co nejvíce zkoušeli. Dalším velkým lákadlem jsou samozřejmě různé akce a slevy. Vstupte a zapomeňte Určitě to sami dobře znáte. Šli jste si koupit jen džínsy, ale z obchodu si odnášíte nejenom džínsy, ale také tričko, mikinu, bundičku Nic z toho, až na ty kalhoty, jste vlastně ani nepotřebovali. Aniž byste si to uvědomili, prošli jste Gruenovým transferem. Změnili jste se ze zákazníka s konkrétní představou o nákupu v impulzivního kupce. Celková atmosféra nákupních center je do detailu promyšlená tak, aby v nás impulzivního kupce probudila. Prostor, zařízení, barvy, hudba, vůně, to vše a mnoho dalšího nás při nákupu cílevědomě ovlivňuje, abychom utratili co nejvíce peněz. Podle studií existuje šest důvodů, proč do nákupních center chodíme: atraktivita samotného centra, únik od každodenních starostí, touha objevovat, příjemný pocit pohlcení a zapomenutí na čas, možnost mít přehled o novinkách a být ve společenském prostředí. Triky a obrana Jaké nejčastější triky používají nákupní centra a jak se jim můžeme účinně bránit? Ignorujte obchůdky vedle kterých musíte projít, než dojdete ke schodišti. Případně používejte výtah. Všimli jste si, že v nákupních centrech je většinou schodiště umístěno v patrech jenom na jedné straně? Projdete celým třetím patrem, abyste mohli použít schody. Sjedete po schodech z třetího patra do druhého, hledáte schodiště do prvního patra. A ono jako na potvoru je zase na úplně opačné straně. Takže musíte zase projít celým patrem. Důvod je jednoduchý. Tím, že projdete celé třetí, druhé i první patro, míjíte spoustu obchodů a je větší šance, že se v jednom z nich zastavíte a něco nakoupíte. Neprohlížejte si výkladní skříně krámečků, kvůli kterým jste nepřišli na nákupy. Pokud vstoupíme do nákupního centra, máme v plánu navštívit většinou dva až tři obchody. Největší taháky komplexu jsou daleko od sebe, aby zákazník musel projít kolem dalších menších obchůdků celým nákupním centrem. Často bývá právě supermarket nebo hypermarket až úplně na konci komplexu. Sledujte čas případně si nastavte v mobilu určitý časový úsek, na jehož uplynutí vás pak vyzvánění upozorní. V nákupním centru velmi často zapomeneme na čas. Jsme-li venku, teplota i světlo se mění s denní dobou. Nákupní centra bývají často navržena tak, že není možné vidět vnější světlo. Umělé osvětlení a teplota prostředí, které se nemění, vytváří jakousi iluzi, že se čas zastavil. Přestáváme jej vnímat a mnohem snáze s námi může někdo manipulovat. Přebijte hudbu hudbou. Pokud vám vadí hudba v obchodech nebo nechcete, aby vás ovlivňovala, noste s sebou v telefonu nebo v MP3 svoji hudbu. Hudba v nákupních centrech a obchodech má svoji důležitou roli. Studie potvrdily, že při nákupu potravin je nejlepší pouštět hudbu s volnějším tempem, zákazníci nakoupí skoro o 40 procent více zboží. Oblečení, zejména volnočasové, se dobře prodává při hlasité hudbě. Levné zboží se také lépe prodává v hlučnějším prostředí, protože strávíte mnohem méně času zjišťováním kvality výrobků. Nechoďte nakupovat hladoví. Studie týkající se prodeje pečiva a cukroví potvrdily, že objem prodejů vzrostl, pokud zákazníci ucítili vůni již z velké dálky. Mnoho pekáren a cukráren pak umístilo ventilaci přímo nad vchody do prodejen. Zuzana ŠKODOVÁ

8 LÍSKÁČEK 5/ aktuálně Odpadové okénko Jak pomáháme životnímu prostředí. Každý z nás je důležitý, každý z nás je součástí celku. Setkáváme se s ním denně, je běžnou součástí našeho života, je tu zkrátka s námi ano je to ODPAD. Vzniká při naší každodenní činnosti, ať děláme, co děláme a není ho málo. Každý Brňan vyprodukuje v průměru 260 kg odpadu za rok. Náš odpad má spoustu podob, převleků, tvarů, vůní, většinou však pachů, ale je tu. A své jméno dostává právě v okamžiku, kdy nás opouští. Je to věc, která od nás odchází bez rozloučení a někdy s opovržením. Mnozí z nás jej však neopustí bez rozmyslu, starají se a hledají mu ještě další životní dráhu. Hledají ODPADU nový osud, smysl, novou funkci, novou tvář, novou duši či energii. Nalézt správnou cestu odpadu nám pomáhají pravidla, která si každá obec stanoví sama svou vlastní obecně závaznou vyhláškou. Ta brněnská je hned letošní jedničkou Vyhláška č. 1/2013 a nastavuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Její úplné znění naleznete na internetových stránkách města Brna v dokumentech města. Zde je popsáno, co zajišťuje město pro své občany, jaké nádoby a místa slouží k ukládání odpadu od občanů, jaké odpady a kam patří a stojí tu také, že je povinností každého z nás řídit se těmito pravidly a třídit odpady. Každá obec či město může mít jinou vyhlášku a tudíž i jinak třídit odpad. V Brně to máme takto: V ulicích města mohou občané ukládat odpad do barevných kontejnerů: Žluté, drátěné a podzemní kontejnery slouží ke třídění PET lahví, nápojových kartonů (tzv. tetrapaků) a hliníkových plechovek od nápojů. Všechny odpady PET lahve, tetrapaky i hliníkové plechovky je dobré sešlapávat, důvod je prostý, do kontejneru se vejde více odpadu a nevozí se Občanská poradna vzduch. A pozor nepatří sem kelímky od jogurtů, sáčky, fólie žádné jiné plasty kromě PET lahví, to je právě v Brně odlišné. Modré kontejnery jsou určené pro sběr papíru (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Zelené kontejnery pro oddělený sběr skla čirého a barevného. Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená či pokovená skla. Bílé kontejnery slouží pro sběr čistého do igelitového pytle či tašky zabaleného textilu (oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky). Nepatří sem boty, tašky, koberce, matrace, molitan, znečištěný textil. Město Brno každý rok zvyšuje v ulicích počet barevných kontejnerů na tříděný odpad a ke konci roku jsme jich v Brně mohli napočítat přes 4 tisíce kusů a počet se stále navyšuje. Odpadová čísla říkají, že většina Brňanů už považuje třídění odpadu za normální. Do dalšího koloběhu materiálového oběhu se díky jim dostalo během roku 2012 celkem tun papíru, tun PET materiálu, 40 tun nápojových kartonů a 2,5 tuny hliníku. Třídím odpad = šetřím Zemi 1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy, 50% energie a litrů vody, které by byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva. Využitím materiálu z tříděných PET lahví šetříme ropu, která se nemusí těžit, dopravovat ani rafinovat, šetříme energie. To vše v sobě již materiál PET (polyethylentereftalátu ) má. Můžeme si tedy šetřit zdroje a energie tím, že využijeme materiál PET lahví, stačí je jen vytřídit a odložit na správné místo. Při tavení skleněných střepů z tříděného skla se spotřebuje o 40% méně energie než při výrobě skla z primárních materiálů. Energie ušetřená recyklací jedné skleněné lahve by mohla napájet počítač 25 minut, barevnou televizi 25 minut, pračku 10 minut. Neplatný občanský průkaz - sankce a dopadyd Základní povinnost občana je ukotvena v 2 V souladu s 14 odst. 1 zákona č. 328/1999 odst. 3, kde se stanoví povinnost občana staršího 15 let mít občanský průkaz. Zde lze restriktiv- Sb., o občanských průkazech, stanovuje základní povinnosti občanů v souvislosti s občanskými průkazy. Jedná se mimo jiné o povinnost: na mysli platný občanský průkaz, neboť se jedním výkladem, dojít k tomu, že zákonodárce měl požádat o vydání nového občanského průkazu ná o důležitou veřejnou listinu a je nezbytné, aby do 15 pracovních dnů odpovídal skutečnosti a byl aktuální, tedy platný. odevzdat starý občanský průkaz do 15 dnů po V případě, že občan nebude dodržovat výše stanovené povinnosti, dopouští se přestupku podle pozbytí jeho platnosti převzít nový občanský průkaz a současně odevzdat dosavadní tedy spácháme i tím, že si ani po opakované výzvě 16a zákona o občanských průkazech. Přestupek dostavit se k vydání občanského průkazu za nepřevezmeme osobně občanský průkaz. Dle typu účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu. do Kč, respektive do přestupku, lze uložit takovému občanovi pokutu Kč. Proč to všechno vlastně děláme, proč třídíme? Je to naše budoucnost, budoucnost Země, kterou máme jen jednu a ta má své avšak omezené tedy konečné zdroje materiálu a surovin. Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii. Změna v provozní době sběrných středisek odpadu: Město Brno reaguje na připomínky občanů a od 2.dubna 2013 prodlužuje provozní dobu na většině sběrných střediscích odpadu až do 18. hodiny. Přesné provozní doby naleznete na Mění se i ceník za přijímané odpady: Kód Cena Název odpadu včetně DPH Pneumatiky bez disku z osobního vozu 30 Kč/ks Pneumatiky s diskem z osobního vozu 55 Kč/ks Směsi nebo oddělené frakce 1,20 Kč/kg betonu, cihel, tašek a keramických výrobků Sběrná střediska jsou určena k ukládání komunálních odpadů vzniklých občanům na území města Brna. Výstava Třídit je COOL ve Vaňkovce byla zahájena Netradiční módní přehlídka modelů vyrobených z odpadů zahájila 11. dubna výstavu Třídit je COOL v Galerii Vaňkovka. Výstava zajímavým způsobem představuje třídění odpadů a jejich zpracování. Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Svatava Jelínková ÚKLIDOVÉ PRÁCE mytí oken čištění koberců čištění sedacích souprav úklid bytů úklid domů čištění interiérů aut Mobil: Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

9 9 LÍSKÁČEK 5/2013 ze školství NOC S ANDERSENEM I my, žáci 5.B ZŠ Kamínky, jsme se letos připojili k těm, kteří mají rádi knihy, rádi je čtou a chtějí zažít nějaké dobrodružství. Uspořádali jsme na počest dánského spisovatele H. Ch. Andersena a jeho pohádek NOC S ANDERSENEM. Tuto akci pro děti vymyslely již v roce 2000 knihovnice v Uherském Hradišti. V naší škole jsme nejen nocovali, ale hlavně si četli z přinesených knih, povídali si o oblíbených hrdinech, plnili zajímavé úkoly, hráli hry, vymýšleli vlastní pohádky, soutěžili, vyhledávali informace o životě H. Ch. Andersena, zažili stezku odvahy noční školou. Plni zážitků jsme nemohli usnout a těšili se na bohatou snídani, kterou jsme s chutí spořádali. Děti nakonec zhodnotily NOC S ANDERSENEM jako skvělou, dobrodružnou, zábavnou, strašidelnou, zajímavou, poučnou a hlavně neopakovatelnou. Žáci 5.B ZŠ Kamínky, paní učitelka A. Široká a vychovatelky ŠD Let s dance! Dívky I. stupně ZŠ Kamínky 5 opět excelovaly na Mezinárodním tanečním festivalu neprofesionálních tanečních souborů školních družin a klubů. Stalo se již téměř pravidlem, že každý rok jejich zásluhou přibude do školy nový pohár. V letošním ročníku obsadily krásné 2. místo a jejich vedoucí paní vychovatelka Ivana Sedláčková a trenérka Sabina Václavíčková na ně mohou být náležitě hrdé. Na festivalu jsou každoročně zastoupeny taneční žánry, jako např. HIP-HOP, disko, street, společenské, folklorní, country tance apod. Dívky naší školu reprezentují většinou v některém z prvních třech stylů tance. Všem tanečnicím gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů na tanečních prknech. Za pedagogický sbor ZŠ Kamínky, Bc. Irena Floriánová Návštěva u záchranářů Ve středu dne 3. dubna navštívila třída 3.B. ZŠ Kamínky nový areál Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně-Bohunicích. Děti se dozvěděly o jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému, jak záchranáři pracují v terénu a jak se starají o pacienty během převozu do zdravotnického zařízení. Největší zážitek na děti čekal v garáži prohlídka sanitního vozidla. V sanitním voze byl dětem změřen krevní tlak a elektrokardiogram. Návštěva se dětem moc líbila, děkujeme za zajímavé vyprávění a přejeme všem záchranářům hodně zachráněných životů. Za třídu 3.B paní učitelka Lenka Brabcová

10 LÍSKÁČEK 5/ ze školství Střípky ze školní družiny na Svážné Poslední chladné dny letošní zimy jsme dětem vyplnili zajímavými besedami v rámci programu Křeslo pro hosta. Policejní psycholožka PhDr. Soňa Enenkelová, Ph.D. s dětmi besedovala na téma Psycholog ve službách policie, nebezpečí sociálních sítí. Tady se mnohé děti teprve nyní dozvěděly, jak je nebezpečný chat na internetu s cizím člověkem a jak se zachovat při pocitu náznaku obtěžování při komunikaci na sociálních sítích. Poté nás navštívil předseda senátu Krajského soudu v Brně Mgr. Aleš Novotný. Vysvětlil dětem, v čem spočívá činnost soudce, jak zdlouhavá a mravenčí práce to je. Trpělivě odpovídal na jejich zvědavé dotazy a na závěr jim předvedl soudcovský talár. Dlouhou zimu konečně vystřídalo krásné, skoro letní počasí. A bylo načase, protože děti čekaly oslavy Dne Země. A přestože jsme kvůli deštivému počasí přesunuli soutěže do tělocvičny, děti si je spokojeně užívaly. Kreslily, malovaly a dováděly jako o život. Závěr měsíce dubna jako každým rokem skončil čarodějnickým veselím. Tentokrát se sluníčko neschovávalo za mraky, a tak si děti her a soutěží mohly užívat na velkém prostranství školních hřišť. Na závěr získaly diplomy miss hrůzy a velmistr černé magie a samozřejmě letecké průkazy, nutné k provozování čarodějné živnosti. Vychovatelky ŠD Mistři světa chodí na Svážnou Na začátku měsíce dubna se v tureckém Istanbulu uskutečnilo Mistrovství světa Word Shotokan Karate Union, kde jako členka reprezentačního týmu dorostenek závodila i naše žákyně z 8.A, Sabina Křížová. Společně s Anetou Metličkovou a Lucií Štroblovou se jako členka KATA TEAMU stala světovou šampiónkou WSKU. Oddíl karate z CVČ působí na naší škole téměř tak dlouho, jak dlouho je naše škola postavena. Dobrých výsledků už dosáhl několik, ale takovýto úspěch stojí za připomenutí. Když chce člověk vyniknout v něčem nad ostatními, musí se tomu věnovat více, nebo lépe. Proto Sabinu můžete vidět nejen v tělocvičně, ale třeba o letních prázdninách na našem školním hřišti, jak sportuje v době, kdy se jiní rekreují u monitorů. Jako bonus můžeme dodat, že Sabina patří studijně k vynikajícím žákům, což v Istanbulu podtrhla svoji samostatnou a plynulou angličtinou. Nezbývá než předat Sabině a celému týmu obrovskou gratulaci a popřát dalších úspěchů a plnění svých snů. V dnešní pohodlné, až shnilé době je zdárným příkladem toho, že to jde. Chce to pravidelnost, obětavost a cílevědomost, které často vycházejí i ze zdravé a přiměřené podpory rodičů. Mgr. Petr Punčochář, ředitel ZŠ Jarní laťka na ZŠ Svážné S přicházejícím jarem již tradičně přichází i první atletická soutěž ve skoku vysokém, kterou pořádáme pro žáky od 1. po 9. třídu. V tomto školním roce se akce konala v obou tělocvičnách naší školy. Zasoutěžit si přišlo 78 žáků 41 chlapců a 37 dívek. První 3 závodníci a závodnice v jednotlivých ročnících byli oceněni pěkným diplomem, medailí a sladkou odměnou. V jednotlivých ročnících zvítězili tito soutěžící (výkony jsou uvedeny v cm): 1. ročník: V. Zeman (85), A. Borková (85) 2. ročník: F. Retzl (90), T. Myšková (95) 3. ročník: L. Vymazal (100), S. Svobodová (95) 4. ročník: L. Punčochář (130) 5. ročník: J. Danis (115), M. Šmaková (100) 6. ročník: J. Kaplan (130), L. Fládrová (120) 7. ročník: M. Ščevík (145), N. Helsnerová (120) 8. ročník: M. Žanda (125), V. Bakičová (115) 9. ročník: O. Petlach (145), K. Maarová (120). Dík patří nejen vítězům za jejich skvělé výkony, ale i všem těm, kteří si přišli zasoutěžit, i těm, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé soutěže. Stanislava Zálešáková, učitelka TV

11 11 LÍSKÁČEK 5/2013 ze školství Zábavná zelenina ve školní jídelně Naše firma Školní jídelna DJ sídlící na ZŠ Brno, Svážná 9 přináší pro děti a ostatní strávníky další novinku v podobě salátového baru. Podnětem bylo poskytnout dětem ještě větší Úspěch v městském kole matematické olympiády Ve středu 17. dubna se konalo pro žáky 4. tříd městské kolo matematické miniolympiády na ZŠ Sirotkova. Ze třídy 4.A ZŠ Brno, Svážná se ho zúčastnili Vojtěch Matějíček, David Jaitner, Phillip Pukhovtsev a Michael Kulíšek. V silné konkurenci 99 žáků škol z celého Brna se umístil Vojtěch Matějíček na velmi pěkném 8. místě, ostatní Vojta Matějíček chlapci obsadili místa ve druhé dvacítce. Mgr. Zora Jaborníková, ZŠ Svážná možnost stravovat se zdravě a mít vždy dostatek ovoce a zeleniny k hlavnímu jídlu. Zjistili jsme, že dětem samoobslužný systém lépe vyhovuje a zkonzumují tak více ovoce a zeleniny než při běžném podávání salátu v miskách. Děti tak budou mít k dispozici různé druhy zeleniny a ovoce v salátové úpravě či jen tak nakrájené. Naším cílem je děti naučit pravidelně konzumovat výživově kvalitní suroviny a dát jim do života správné stravovací návyky, které mnohdy v dnešní době ovlivněné fast foody postrádají. Proto jsme také rozšířili nabídku o svačiny pro děti. Rodiče jim mohou objednat čerstvou a zdravou svačinu a děti tak nezahání hlad sladkostmi. Rádi bychom požádali strávníky a rodiče dětí o zpětnou vazbu na kvalitu jídla, vždy aktuálně a konkrétně. Naše firma velice dbá na kvalitu a čerstvost surovin a přísně dohlíží na výrobu, tudíž se nemůže stát, že by se pokrmy připravovaly z nekvalitních či z prošlých surovin. Bohužel se stává, že obdržíme urážlivé připomínky od anonymních strávníků, kteří sice tvrdí, že bylo něco špatně, ale nejsou schopni nám říci, kdy a co to vlastně bylo. Na tyto stížnosti tedy nemáme možnost reagovat a řešit je. Budeme vděční za každou konkrétní připomínku, abychom byli schopni odstranit případné nedostatky a tak dále zkvalitňovali stravu pro naše zákazníky. Máte-li zájem vidět a ochutnat naše obědy, navštivte naše stránky S pozdravem Josef Horáček, ředitel ŠJDJ Školní ples 9. března 2013 se konal již tradiční školní ples, na jehož uskutečnění se podílela Základní škola Brno, Svážná 9, Školní jídelna DJ, s. r. o., a Vysoká škola obchodní a hotelová. Slavnostního zahájení a celého plesového programu se ujali žáci naší základní školy. Po přivítání hostů panem ředitelem zatančili polonézu, na kterou se těšili celé dva měsíce pilného nácviku. Další součástí programu bylo vystoupení Kateřiny Pálkové a Adama Kukly z 9.A, kteří předvedli nádherný waltz. Podmanivý hlas Terezy Beránkové z 8.A už zdobil nejednu školní akci, jsme rádi, že také zde nechyběl. Vážení rodiče, děkujeme, že jste umožnili svým dětem našim žákům podílet se na slavnostní atmosféře této oblíbené společenské školní akce. Děkujeme také vám všem, vážení hosté, kteří jste se rozhodli strávit sobotní večer s námi. Těší nás, že jsme ve vašich řadách zaregistrovali rodiče našich žáků, přátele školy, naše milé absolventy i neznámé usměvavé tváře. Velký dík patří také kapele Hamrla Boys. Svým hudebním kouzlem zajistila pro celý večer plně obsazený taneční parket, veselou atmosféru a spokojenost mezi tančícími hosty i posluchači. Mgr. Ludmila Zetková

12 LÍSKÁČEK 5/ ze života naší čtvrti Vítání jara Již tradičně požádala komise pro kulturu turistický pochod údolím Bílého potoka. Tentokrát nás ovšem příroda pěkně vypekla. Původní termín 23. března, na který se všichni těšili, rozhodně jarním počasím neoplýval. Sám jsem ještě s kamarádem přesto vyrazil a mohu říci, že v té chvíli se mi zdál posun termínu oficiálního pochodu o čtrnáct dní velmi rozumný. Co nás ovšem čekalo dne 6. dubna? Opět zasněžený žleb a silná vrstva pomalu se rozpouštějícího sněhu. Přesto se ten den pár odvážlivců (celkem osmnáct) našlo a s chutí vyrazilo do zasněženého údolí. I když bylo dosti chladno, počasí nás neodradilo od zdolání tradičního bodu naší cesty Šmelcovny. Špekáčky opečené na ohni rozdělaném na sněhu byly snad úplně první možné a chutnali báječně. Dobrá nálada nás provázela po celou cestu a věřím, že ten den jsme jaro určitě jaksepatří přivítali. Za komisi pro kulturu Jan Privarčák Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami 30. duben má své veliké kouzlo. Nejen tím, že po něm následuje den odpočinku, ale hlavně tím, že se na většině míst naší země rozhoří ohně jako symbol pohanského pálení čarodějnic či příchodu jara. Ne jinak tomu bylo u nás v Novém Lískovci v parku pod Plachtami, kde se opět po dvou letech konalo Pálení čarodějnic. Pod taktovkou komise pro kulturu byl zajištěn program pro děti, který opravdu skvěle moderoval klaun Čiko, známý rovněž z akcí Den dětí apod. Celý podvečer hudebně podbarvovala bluegrasová kapela BENE- FIT a samozřejmě nechyběly některé z organizací pracující s dětmi a působící v Novém Lískovci, jako např. MC Sedmikráska, Ratolest, o. s., či TOM Horolezčata. Každý v kostýmu čarodějnice, a nebyly to jen děti, ale i některé odvážné maminky, od nás obdržel špekáček, který si potom mohl na ohni opéct. O přípravu vatry se postarali členové komise pro kulturu ve spolupráci s odborem životního prostředí ÚMČ, jenž zajistil dostatek kvalitního dřeva. Park pod Plachtami získal provedenými úpravami další rozměr a celá akce včetně přírodního tanečního pódia do něj byla dle mého názoru skvěle zasazena. Jediné, co trošku zaskřípalo, byla spolupráce se společností Fit4all, co se týče zajištění občerstvení. Toto bylo nakonec na poslední chvíli zajištěno díky restauracím Okruh Pub a Starobrněnský šenk. Počasí nám přálo do posledních okamžiků a odměnou nám bylo posezení u ohně do pozdních nočních hodin. Děkuji všem organizátorům za pomoc a věřím, že se z pálení čarodějnic v parku pod Plachtami stává opravdu pěkná tradice, o čemž samozřejmě svědčí i bohatá návštěvnost akce. Ing. Jan Privarčák, místostarosta Foto: Josef Ptáček Velký bazárek Letošní zima přešla do léta a jaro jsme si skoro neužili. Přesto již tradičně proběhl v březnu Velký bazárek, samoprodejní burza dětského oblečení, hraček, kočárků a dalšího vybavení pro děti i rodiče. Místem konání se opět stala školní tělocvična na ZŠ Kamínky (předchozí prostory starého Alberta nám investor zboural). Ve tři hodiny odpoledne se otevřely dveře pro první nakupující. Zájem byl velký, i když se lehce projevilo, že před pár dny proběhly další velké burzy v blízkém okolí. S uspořádáním takovéto akce je vždy spojena spousta práce a obětování volného času organizátora, paní Lenky Brabcové. Perfektně se jí povedlo promyšlené uspořádání prodejních stolků, starších školních lavic, po celém obvodu tělocvičny. Prodávající tak měli svůj prostor za sebou a celá plocha uprostřed byla volná pro nakupující a hlavně pro děti. Ty využily celou tělocvičnu ke své radosti a mohly volně pobíhat, klouzat se a užívat si na celém prostoru. Je dobře, že Velký bazárek má v Novém Lískovci svou tradici a je tu pro všechny rodiče i děti. Poděkování patří Lence Brabcové za jeho uspořádání a panu řediteli ZŠ Kamínky Mgr. Pavlu Petrovi za poskytnutí prostor a vstřícný přístup. Josef Schmied MALÍŘ POKOJŮ TEL

13 13 LÍSKÁČEK 5/2013 tipy pro volný čas Hledáte práci a už vás nebaví jen sedět doma a čekat? Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od 4. do pro osoby ohrožené sociálním vyloučením bezplatný JOB klub. Jde o motivačně- -vzdělávací kurz, který se snaží zájemce naučit základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Například jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis, životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli, nácvik pracovního pohovoru a mnohé další. Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9 do 14 hod. Za celý cyklus se probere vše potřebné tak, aby se účastníkům dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Kapacita kurzu je omezena. Proto je nutné se včas přihlásit. Informace o JOB klubu můžete získat přímo v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1, Brno), na telefonních číslech: , nebo na ové adrese Agapo, o. s., je nevládní nezisková organizace. Jejím posláním je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Brně a jeho okolí, aby mohli žít běžným životem. Jsme otevřeni lidem se zdravotním postižením (tj. lidem s mentálním, smyslovým, fyzickým nebo duševním onemocněním), lidem se sociálním znevýhodněním (tj. lidem s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, lidem s kumulací více znevýhodnění). Cílem je zvýšit samostatnost těchto osob prostřednictvím služby sociální rehabilitace. Multifunkční volnočasové centrum Zámeček, Hybešova 17, Brno POŘÁDÁ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PŘÍMO V CENTRU BRNA!!! Příměstské tábory budou probíhat vždy od pondělí do pátku, hod. 1. TURNUS TURNUS JE URČEN POUZE MAŽORETKÁM LILI!!! 3. TURNUS TURNUS TURNUS TURNUS JE URČEN POUZE MAŽORETKÁM LILI!!! Program příměstských táborů, je určen všem holkám a klukům od 3 15 let, budeme se věnovat sportovním aktivitám v tělocvičně i venku, zkušení instruktoři nás naučí, jak se protáhnou a posílit svaly a dají nám tak základy k jakýmkoli sportovním aktivitám. Pro zájemce možnost všeobecného tanečního tréninku. Zdaleka nejen mažoretky!!! Budeme si hrát, dovádět a výletovat... CENA JEDNOHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA JE Kč V ceně jsou zahrnuty obědy, odpolední svačiny, celodenní pitný režim, případné vstupy a program na celý týden. Piště na: nebo volejte , PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Jméno a příjmení dítěte: Jméno a příjmení zák. zástupce: Adresa trvalého bydliště: Telefon: Termín: Podpis: Odstřihněte Rezekvítek Exkurze do Národního přírodního parku Porážky Rezekvítek zve do NPP Porážky, který se nachází nedaleko Velké nad Veličkou, jde o jedinou lokalitu v ČR, kde roste velmi krásný a velmi vzácný všivec statný. Kromě něj pravděpodobně spatříme i orchideje a porosty mečíků střechovitých. Zkušený lektor z V.I.S. Bílé Karpaty nám poví o vývoji zdejší krajiny i něco o lidové kultuře. Na exkurzi je nutno se přihlásit, počet míst je omezen. Kontakt: , Velká Kameňáková brigáda , Kamenný vrch Přijďte během víkendu na koniklecovou zahrádku na Kamenný vrch a zúčastněte se společné pomoci přírodní rezervaci. Pravidelné kosení trav a prořezávání dřevin je pro tuto ojedinělou step otázkou její existence. Pokud by se tato lokalita přestala kosit, zarostla by stromy a keři. Pravidelně v červnu se tu koná Kameňáková brigáda, na které se setkávají všichni, kterým není osud chráněného území lhostejný. Bezmála třicátá Kameňáková brigáda bude letos probíhat od pátku do neděle , zúčastnit se může každý a to i jen její části, nebo kdykoliv v průběhu. V sobotu a v neděli dopoledne se pracuje od 9 14 hod na území rezervace, pro zbytek dne je pro zúčastněné připravený program na Lipce (společenské hry, promítání filmů, grilování). Pokud se chcete přidat a pomoci koniklecům na Kamenném vrchu pište či volejte Tereze Žižkové: I. příměstský tábor Cesta časem Příměstský tábor Rezekvítku s tématem cestování v čase pro kluky a holky ve věku 8 13 let. Program je zajištěn od 9 do 17 hod. Cena: Kč. Děti každý den v doprovodu zkušených vedoucích vyráží na poznávací výlety do přírody v Brně a blízkém okolí. Kde se učí poznávat přírodu formou her, závodů a soutěží. Nechybí příběhy ani rukodělné tvoření. Finančně podpořeno statutárním městem Brnem. Více informací získáte na mailu: nebo na tel.: , II. příměstský tábor Pohádkový les Rezekvítek zve na příměstský tábor s tématem záchrany kouzelného lesa pro kluky a holky ve věku 5 7 let. Program je zajištěn od 9 do 17 hod. Cena: Kč. Děti každý den v doprovodu zkušených vedoucích vyráží na poznávací výlety do přírody v Brně a blízkém okolí. Kde se učí poznávat přírodu formou her, závodů a soutěží. Nechybí příběhy ani rukodělné tvoření. Finančně podpořeno statutárním městem Brnem. Více informací získáte na mailu: nebo na tel.: , Areál Riviéra je v jarních měsících veřejnosti opět otevřen Od dubna mohou návštěvníci opět využít průchodu areálem Riviéra z ulice Bauerova k zadnímu východu u splavu, který navazuje na cyklistickou stezku, popřípadě strávit chvíle ve volné zóně, ve které jsou umístěny beachvolejbalové hřiště a občerstvení. Provozovatel komplexu Riviéra, společnost STAREZ SPORT, a.s., opět otevře brány areálu již před oficiálním zahájením sezony. Návštěvníci mohou využít průchodu areálem nebo také strávit čas ve volné zóně, jejíž brány budou otevřeny od 8 do 18 hodin. V případě příznivého počasí budou beachvolejbalové kurty a přilehlé občerstvení otevřeny již od poloviny dubna. Se zahájením provozu hřišť se také prodlouží doba otevření volné zóny areálu do 22 hodin. Před započetím sezony letního koupaliště bude v areálu probíhat několik kulturních nebo sportovních akcí. Jednou z těchto událostí je také Riviéra Běh 2013, kterou se v prvním ročníku rozhodl provozovatel areálu uspořádat. Více informací o plánované akci naleznete na webu a v příští tiskové zprávě. Ing. Simona Měkynová, tisková mluvčí

14 LÍSKÁČEK 5/ tipy pro volný čas Sportovní týdny 2013 Letní příměstský tábor Bač line sport, o. s., ve spolupráci se ZŠ Svážná připravila pro děti školního věku od 6 16 let sportovní týdny formou kempu s denní docházkou. Jedná se o pětidenní turnusy nabízející pro děti spoustu sportovního vyžití a soutěží. Každý den budeme sportovat od 8 do 16 hod. Upozorňujeme, že sportovní náplň zvládnou i děti se slabší fyzickou kondicí, protože program bude postaven tak, aby každé dítě našlo své uplatnění a zálibu ve sportu. Budeme se zde zabývat klasickými míčovými sporty, obohacené o hry jako je softbal, florbal, korfbal, turnaj ve stolním tenise atd. Vyzkoušíme si i různé atletické disciplíny hravou a zábavnou formou. Pro děti bude zajištěna teplá strava k obědu nebo balíček na výlet, dále 1 svačina a pitný režim po celý den. Sportovat budeme v krásném sportovním areálu při ZŠ Svážná. V případě nepřízně počasí využijeme obě tělocvičny. Během každého týdne pojedeme na 2 celodenní výlety, které budou rodičům i dětem dopředu upřesněny. Navštěvujeme hrady, westernová městečka, aquaparky, zoologické zahrady, jeskyně atd. Cena za jeden turnus činí Kč, která se bude hradit v první den nástupu proti příjmovému dokladu. I. turnus II. turnus III. turnus Dítě lze přihlásit i na všechny turnusy. Děti se dostaví na sraz každého turnusu první den zahájení v 8 hod. ke vchodu do sportovního areálu (od ulice Jihlavská). Přijdou ve sportovním oblečení a s pokrývkou hlavy. Pokud budete žádat další informace, obraťte se prosím na tel (pí Simona Punčochářová). V případě vašeho zájmu lze dítě přihlásit telefonicky nebo em na adrese (na I. turnus nejpozději do ). Bač line sport, o. s., Simona Punčochářová, Oblá 35, Brno Turnaj ve stolním tenisu Memoriál Františka Pospíšila Ve dnech pořádala Komise pro mládež a sport MČ Nový Lískovec ve spolupráci s oddílem stolního tenisu SKST Nový Lískovec tradiční turnaj ve stolním tenisu, jenž se odehrál v herně novolískoveckého klubu na Oblé 52. Turnaj se konal za finanční podpory MČ Nový Lískovec, klub SKST Nový Lískovec jej zajistil organizačně. Této akce se jako vždy zúčastnili i zájemci z řad veřejnosti. Zápasy mládeže zhlédl i čestný host turnaje, pan Zdeněk Kumpošt, který pracoval 30 let jako předseda Sportovně technické komise a komise pro mládež na Krajském svazu stolního tenisu a který celý průběh akce hodnotil velmi kladně. V pátek proběhl turnaj registrovaných mužů, v sobotu následovaly kategorie žáků a dorostu a v neděli pak hráli muži neregistrovaní a ženy. Všichni hráči hráli s velkým nasazením a nejen vítězové jednotlivých kategorií se pak radovali z obdržených cen. Pro všechny účastníky bylo po všechny 3 dny zajištěno občerstvení. Celkově se zúčastnilo 52 hráčů. Celkové výsledky turnaje: Mladší žáci: 1. Kateřina Šenková, 2. Jakub Širůček, 3. Lukáš Havránek. Starší žáci: 2. Petr Dočekal, 2. Michal Šenk, 3. Radek Tomek. Dorost: 1. Petr Dočekal, 2. Petr Ouroda, 3. Michal Šenk. Ženy: 1. Kamila Vítkovičová, 2. Jarmila Hrdinová, 3. Veronika Havránková. Muži neregistrovaní: 1. JUDr. Petr Všetečka, 2. Petr Pokorný, 3. Jiří Borek. Muži registrovaní: 1. Filip Kajanovič, 2. Jan Dvořáček, 3. Jaromír Odehnal. Smíšená čtyřhra: 1. Hrdinová Všetečka, 2. Vítkovičová Pokorný, 3. Havránková Štros. Tato akce měla velký ohlas a tak bychom vás rádi srdečně pozvali na příští turnaj, pořádaný Komisí pro mládež a sport MČ Nový Lískovec v prosinci Poděkování patří všem zúčastněným a těm, kteří se zasloužili o zdárný průběh turnaje. Za KMS MČ Nový Lískovec Jaromír Odehnal Za SKST Nový Lískovec MUDr. Pavel Ovísek, předseda klubu Zmrzlinová olympiáda V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH V sobotu 8. června 2013 proběhne 14. ročník atletických soutěží pro mládež. Účastnit se budou děti z Moravské Slávie, domácího Bač line sportu, pozvaní a příchozí závodníci. Celá akce se uskuteční za podpory MČ Brno-Nový Lískovec a statutárního města Brna. Pořadatel: Bač line sport, o. s. Místo konání: Školní sportoviště při ZŠ Svážná, Nový Lískovec vstup na sportoviště spodním vchodem (od ulice Jihlavské). Datum: 8. června 2013 Prezentace: V den závodu od 8.15 do 9 hod. přímo na stadionu. Vypsané kategorie: kategorie se dělí na chlapce a dívky. Starší žactvo: 98 99, mladší žactvo 00 01, přípravka I , přípravka II a nejmladší 06 a mladší. Ceny: Tři nejlepší v každé disciplíně obdrží medaile a diplomy. Každý startující obdrží zmrzlinu od sponzora a malé občerstvení. Občerstvení v místě závodu zajištěno. Nezapomeňte s sebou vzít rodiče a sportovní fandy. Program: hod. Prezentace hod. Zahájení zmrzlinových olympijských her hod. Průběh soutěží Slavnostní vyhlášení vítězů Časový program soutěží bude dán na místě a jednotlivé skupiny závodníků se budou, podle počtu přihlášených, přesouvat na své disciplíny dle informací z rozhlasu. Výsledky a více informací naleznete na INFORMACE PRO OBYVATELE NOVÉHO LÍSKOVCE Chcete se lépe uplatnit na tuzemském i zahraničním trhu práce? Chcete získat profesní kvalifikace v jednotlivých oborech? Hotelová škola, Bosonožská 9, Brno nabízí zájemcům možnost získání odborné způsobilosti v daném oboru a osvědčení v podobě certifikátu na příslušnou dílčí profesní kvalifikaci nebo úplnou profesní kvalifikaci (barman, sommelier, kuchař, jednoduchá a složitá obsluha, průvodce cestovního ruchu aj.). Nový zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání tak dává možnost získat výuční list bez školní docházky. Získání kvalifikace je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi získají certifikát. Informace o profesních kvalifikacích, které provádí Hotelová škola, najdete na internetových stránkách školy tel.: POZVÁNKA NA TURNAJ v samostatných nájezdech Komise mládeže a sportu MČ Nový Lískovec ve spolupráci s Brněnským hokejbalovým svazem zve tímto velké i malé příznivce hokejbalu na tradiční turnaj dvojic v samostatných nájezdech Penalty hokejbal Turnaj se uskuteční v neděli 26. května od 15 hod. na hokejbalovém hřišti u ZŠ Kamínky. Pro vítěze jsou připraveny trofeje a hodnotné ceny. Přihlášky do turnaje je možné podávat písemně i elektronicky a to nejpozději do 17. května Maximální počet účastníků je však omezen a o zařazení do turnaje rozhodne datum podání přihlášky. Propozice, pravidla a přihláška do turnaje ke stažení na

15 15 LÍSKÁČEK 5/2013 tipy pro volný čas pracoviště LYSKA, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec Den Země připomenutí významu péče o životní prostředí se konal na hřišti Delfínek. Připravili jsme několik stanovišť s ekologickou tematikou. Děti si mohly například vyzkoušet výrobu panenky Země, upéct výborné celozrnné pečivo nebo roztřídit odpadky do připravených nádob. Díky pěknému počasí se akce vydařila a každý, kdo prošel všechny disciplíny, dostal malou odměnu. Na organizaci Dne Země se podíleli zaměstnanci Lysky spolu s dobrovolníky z Maďarska, Španělska a Německa. PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ a pro ty, kteří ještě nevědí, co budou dělat o prázdninách máme připraveny Příměstské tábory Jurský park II. ( ), Pro malé a velké slečny ( ), Příměstský tábor s Kulíškem ), Kameňačka V. ( ). Letní tábory Kouzelnická výprava (Bukovina okres Blansko, ), Cesta do středověku a zase zpátky (Kunčina Ves u Lysic, ). Bližší informace a přihlášky k táborům na nebo tel.: PRO ŠKOLNÍ ROK BUDEME OTEVÍRAT TYTO KROUŽKY: Výtvarné: TEA DÍLNA (7 a více let) tvorba šperků, rukodělné techniky, bytové doplňky. TEXTILNÍ ATELIÉR (od 7 let) nejen pro dívky, které se zajímají o módu a zkouší šít objevujeme textil a používáme jej jako výtvarný materiál, barvíme, batikujeme, šijeme, vyrábíme si doplňky a šperky (budeme mít módní přehlídku!). MALOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ (4 a více). FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR (od 8 let) základy fotografování a digitální fotografie pro začátečníky i pokročilé. Keramické: KERAMICKÝ ATELIÉR pro pokročilé (7 15 let) KERAMIKA pro začátečníky (od 5 let) KERAMICKÝ ATELIÉR pro dospělé Hudební: FLÉTNA (od 4 let) výuka ve skupině KYTARA (od 6 let) výuka ve skupině KLÁVESY (od 6 let) Ostatní: CIRKUS LEGRANDO (od 5 let) základy některých cirkusových disciplín akrobacie, chůze po laně, klauni, kouzla, balancování na kouli a jiné. KULINÁŘSKÝ KROUŽEK (od 8 let) veselé vaření i pečení, stolování pro kluky i holky. CIRKUSOVÉ HRY (od 8 let) akrobacie, žonglování s ohněm i bez ohně, skoky v laně, fakírské umění, chůze po laně a jiné, zakončené představením. TEXTILNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA (od 8 let) šití, pletení, háčkování, malování na textil a jiné. MALOVANÁ ANGLIČTINA (od 5 tet) první hravé seznámení s cizím jazykem. LÍSKÁČEK (od 4 let) tradiční lidové tanečky. KULÍŠCI(od 5 let) tábornický oddíl. DIVADELNĚ FILMOVÝ KROUŽEK (od 8 let) od nápadů až k vytvoření krátkých filmových spotů. Pro nejmenší: OBLÁČEK (pro rodiče s dětmi od 1,5 roku) výtvarné tvoření a cvičení. LYSKA miniškolička s pravidelným i nepravidelným hlídáním dětí od 2 let spojené s tvořením, cvičením a vycházkami ven. Nově budou některé kroužky probíhat již v brzkých odpoledních hodinách od do 15 hod., kam mohou děti docházet místo družiny. Děti ze ZŠ Kamínky a Svážná můžeme vyzvedávat po domluvě před školou. Bližší informace a přihlášky do kroužků tel.: Přejeme vám pohodové prázdniny!!! Děkujeme za podporu MČ Nový Lískovec Za celý kolektiv pracoviště Lyska Lydie Procházková Vše o našich pravidelných a dalších aktivitách na: AKTUALITY: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2013: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO NEJMENŠÍ smělé i nesmělé předškoláčky aneb Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Pro děti 3 7 let, každý den od 7.30 do hod. v rámci náhr. prostor na ZŠ Svážná 9, Brno-Nový Lískovec* PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO MALÉ DOBRODRUHY aneb DOBRODRUŽSTVÍ S PIPI DLOUHOU PUNČOCHOU. Pro děti 4 8 let, každý den od 8 do 16 hod. v rámci náhr. prostor na ZŠ Svážná 9, Brno-Nový Lískovec* - k dispozici vybavená prostorná herna, odpočinková + stravovací místnost, prostorná tělocvična, přístup na venkovní hřiště. Cena: Kč (zahrnuje: 3 TEPLÝ OBĚD: Prima jídelna - ZŠ Svážná + stravu na plánované 2 výlety v rámci balíčků, čerstvé ovoce/zeleninu, pitný režim, program, odměny, pojištění, materiál a pomůcky). PŘIHLÁŠKY A PLATBY DO * z důvodu plánované rekonstrukce pavilonu Oblá 51 v době letních prázdnin Ostatní nové aktivity: - BĚŽECKÉ TRÉNINKY aneb Ženy v běhu - 5 čtvrtek (začínáme již ) od 8.45 do 9.45 hod. - Dále se připojujeme ke spolupráci (pod záštitou Celé Česko čte dětem ) v rámci 3. TÝDNE ČTENÍ DĚTEM akcí: - BAZÁREK DĚTSKÝCH KNIH aneb Pošli to dál! PŘINÁŠEJTE DĚTSKÉ KNIHY nejpozději do ; PŘIJĎTE LEVNĚ ZAKOUPIT BAZÁRKOVÉ DĚTSKÉ KNÍŽKY od 1. do Přihlášky a ostatní informace o všech akcích v MC Sedmikráska, Oblá 51, Brno nebo na: tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno o. s. je dotován Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT, RYBNICKÁ 46, NOVÝ LÍSKOVEC NABÍZÍ PROGRAM NA LÉTO!!! INDIÁNSKÉ LÉTO S HUDEBNÍ ŠKOLOU YAMAHA Na letní prázdniny jsme připravili pro vaše děti týden plný dobrodružství, zábavy, pohybových i rytmických her, výtvarné a tvořivé činnosti, a to vše na velmi oblíbené téma! Vhodné pro děti od 5 let (po domluvě i mladší). Termín konání: vždy od hod. Cena: Kč v ceně 4 teplý oběd, pitný režim, vstupné na akce, výlety, celodenní výlet, veškerý materiál na tvoření, dozor, lektorné. MONTESSORI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Další tábor pro vaše děti je s prvky Montessori pedagogiky. Děti budou pracovat s montessori pomůckami, učit se nové věci, hrát si, bude uplatňován respektující přístup ve výchově. Tématem tábora je CESTA KOLEM SVĚTA: nasedneme do táborového letadla a společně proletíme svět křížem krážem. Setkáme se se všemi kontinetny, na nichž se seznámíme s typickými zvyky, krásami a kulturou daného kusu země naší planety. Vhodné pro děti již od 3 let (dle domluvy mladší). Termín konání: VŽDY OD hod. Cena: Kč, v ceně zahrnuty 5 teplý oběd, pitný režim, vstupné na akce, výlety, lektorné, dozor, veškerý materiál na tvorbu. PRÁZDNINOVÁ POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA Pokud musíte o prázdninách do práce, nemáte otevřenou školku a babička zrovna nemůže pohlídat, přihlaste děti do naší prázdninové pohádkové školičky! Děti budou po celý týden provázet pohádkové bytosti z oblíbených pohádek, budou si o nich vyprávět, číst, povídat o kamarádech z knížek, tvořit na vybrané téma. I pobyt venku a výlety do přírody budou provázeny pohádkovou náladou. Vhodné již pro děti od 2 let. Vybrat si můžete hned ze tří termínů V termínech: , , a) 8 13 hod., Kč/týden, b) 8 16 hod., Kč/týden, c) jedno dopoledne 350 Kč, d) jeden den 500 Kč. V ceně zahrnut pitný režim, vstupné na akce, lektorné, dozor, veškerý materiál na tvorbu. Po dohodě lze zajistit teplé obědy. V případě zájmu si prosím rezervujte co nejdříve místo nebo seznam.cz, em vám bude zaslána přihláška a další pokyny. HLEDÁME VHODNÉ PROSTORY PRO ZŘÍZENÍ ŠKOLKY V NOVÉM LÍSKOVCI. ZA NABÍDKY DĚKUJEME!

16 LÍSKÁČEK 5/ tipy pro volný čas BAČ LINE SPORT O. S. ZA PODPORY MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA POŘÁDÁ LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR Termín: dnů Cena: Kč Rekreační středisko Meziříčko je v překrásném prostředí Českomoravské vysočiny. Nachází se nedaleko obce Měřín, mezi městy Jihlava a Velké Meziříčí. Mezi jeho hlavní přednosti patří zejména umístění rybníka v areálu střediska, velké množství hřišť, lanové centrum a také okolní jehličnaté lesy, které přímo navazují na areál. Bydlet budeme v dřevěných 4 a 5lůžkových prostorných chatkách. V případě nepříznivého počasí máme k dispozici vytápěnou jídelnu a kulturní místnost. Stravování zajištěno 5 denně i s nápoji po celý den a možností druhé večeře. Cestu tam i zpět zvládneme pohodlně objednaným autobusem. Po celou dobu tábora bude přítomen zdravotník a vaše děti povedou zkušení učitelé Tv, instruktoři a trenéři. Všichni účastníci budou po celý pobyt pojištěni. Program je připraven s ohledem na věk dětí, jejich zdatnost a zájmy, ve formě nepřetržitého programu s důrazem na jejich sportovní a rekreační vyžití. Téma tábora pro rok 2013: Hry v přírodě a dobrodružné výpravy tradiční i netradiční sporty plavání, koupání, jízda na lodích, střelba ze vzduchovek, hry v lesích, spartakiáda večerní táboráky, dětské diskotéky, táborové olympiády, volba miss, X Faktor, hodina pravdy, divadelní vystoupení karneval, noční bojová hra, americké casino turistické výlety do okolí. V případě vašeho zájmu se může společně s vašim dítětem přihlásit i jeho kamarád, spolužák nebo příbuzný. Po obdržení předběžné přihlášky vám zašleme poštou podrobné informace o provozu tábora, včetně závazné přihlášky. Na požádání vystavíme potvrzení pro zaměstnavatele možnost finančního příspěvku na vaše dítě od zaměstnavatele. Bližší informace o rekreačním středisku naleznete na Adresa: Bač line sport, o. s., v zastoupení Simonou Punčochářovou, Oblá 35, Brno, tel.: Předběžné přihlášky zasílejte na výše uvedenou adresu nebo pošlete po dětech na tréninky Bač line sportu. Přihlášku lze také zaslat em na SPORTOVNÍ KOMISE MČ NOVÝ LÍSKOVEC pořádá CYKLOVÝLET DO REKREAČNÍ OBLASTI NOVÉ MLÝNY Akce proběhne ve dnech září 2013 Ubytování zajištěno v penzionu U Šustrů v Dolních Dunajovicích. V těsné blízkosti penzionu se nachází mnoho cyklistických tras různých náročností, které jsou vhodné pro trekkingová a horská kola. Odjezd v pátek 27. září 2013 v 9 hodin od supermarketu Albert, Petra Křivky, Nový Lískovec. Případní zájemci kontaktujte tel nejpozději do 28. června Petr Jonáš PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR a Děti 3 7 let. Kde: Žabovřesky, Bohunice. Výuka tance, žíněnky inbalance, angličtina vše formou her. Obědy zajištěny. Tel.: , TANEČNÍ a PARKOUROVÝ LETNÍ KEMP Děti 7 16 let. Kde: Blansko. Výuka street dance, parkour, žíněnky inbalance. Tel.: , VESNA Příměstské tábory ve Vesně Hravě a dobrodružně prožít prázdniny mohou děti i v Brně bez balení zavazadel a dlouhého cestování. Stačí každé ráno přijet MHD na Údolní 10, kde jim budou k dispozici zahrada, tělocvična, sál, učebny. Občanské sdružení ŽVS Vesna připravilo tábory pro děti ve věku 7 10 let s programem Po stopách Vesňáčka (tj. vesňáckého strašidla) od do ; nebo Lovci pokladů aneb Pátrání podle tajemné knihy od 5. do 9. srpna Děti se mohou těšit na hry, soutěže, cvičení, výtvarné tvoření i výlet do okolí. Zajištěn je teplý oběd, pitný režim, drobné odměny. Přihlášky, informace: kancelář ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10, Mgr. Lenka Klumpnerová, tel nebo , Den otevřených dveří na Vesně Tři organizace sídlící na Údolní 10 (ŽVS Vesna, o. s., SŠSZS Vesna, o. p. s., a Vesněnka, o. p. s.) pořádají ve čtvrtek Den otevřených dveří s kulturním programem a drobným občerstvením. Od 9 hod. bude možné nahlédnout do výukových prostor, dozvědět se blíže o činnosti všech subjektů, popřípadě se zúčastnit ukázkových hodin. Od 16 hod. začne v sále kulturní program, v němž vystoupí studenti zdejší SŠ, děti školičky Vesněnka, účastníci některých kurzů a kroužků Vesny. V podvečer bude k poslechu, zpěvu i tanci hrát kapela Lodníci. Mezi 18. a 19. hodinou proběhne pro zájemce bezplatné měření glykémie, krevního tlaku, tělesného tuku. Počítá se také s tombolou, kreativními dílničkami pro všechny věkové kategorie. Více na: nebo či SAKO Brno, a. s., pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v neděli 9. června 2013 v areálu SAKO Brno, a. s., Brno-Líšeň, Jedovnická 2 Přijďte se podívat na moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu. Ukážeme vám dotřiďovací linku na tříděný odpad. Předvedeme vám vozidla na svoz odpadu. Pobavíte se o odpadu a s odpadem. Více informací na LETNÍ TÁBORY NA LIPCE Lipka přichází s pestrou nabídkou příměstských i pobytových letních táborů pro děti, stačí si jen vybrat! Naše tábory v dětech hravou formou podporují pozitivní vztah k přírodě a její ochraně. Děti si vyzkoušejí práci s přírodními materiály, aktivně stráví čas v přírodě a zažijí spoustu nových dobrodružství. Získají nejen mnoho cenných zážitků a zkušeností, ale navíc poznají nové kamarády. V Lipce se můžete vždy spolehnout na kvalifikované lektory, kteří se dětem naplno věnují. Více informací a přehled dosud neobsazených táborů najdete na OLYMPIÁDA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Školské zařízení Lipka nabízí dětem od 8 do 12 let příležitost, jak se zábavným způsobem dozvědět o zdravém životním stylu. To vše na pětidenním táboře nedaleko Vídně. Tábor Lipka pořádá v rámci nového mezinárodního projektu, díky kterému bude program i strava zdarma! Účastníky by měly být převážně děti, které již mají potíže s udržením váhy pod kontrolou. Více informací získáte na u

17 17 LÍSKÁČEK 5/2013 různé ZELENINOVÝ TATARÁK Suroviny: 2 lžíce strouhané mrkve, 2 lžíce strouhaného celeru, 4 lžíce namletých ořechů, 4 lžíce nastrouhaného sýra, 4 stroužky česneku, 1/2 menší cibule, 1 lžíce sojové omáčky, 1 lžíce worcesterské omáčky, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce oleje, ostrý kečup, mletý černý pepř, sůl. Postup: nastrouhanou zeleninu sýr a ořechy smícháme, přidáme prolisovaný česnek a nadrobno pokrájenou cibuli. Přimícháme sojovou a worcesteskou omáčku, hořčici, olej a směs dochutíme ostrým kečupem, solí a pepřem. Zeleninový tatarák natíráme na opečený chléb nebo sendviče. Podáváme s čerstvou zeleninou. TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím zápalkové, sezové nálepky a pohlednice. Studený, Lidická 23b, Brno. Tel , mobil SŠ, praxe: pokladní, vrátná, hledá zam. v Brně, ne call centrum + fin. služby. Díky za solid. nabídky od solid. firem Prodám chatu v Novém Lískovci u koniklecové rezervace. Krásné meruňky, krb, bazén. Tel Koupím byt v Novém Lískovci a blízkém okolí, tel.: , Hledám s přítelem byt DB, OV na ulici Slunečná v Brně. PLAT- BA V HOTOVOSTI. Na stěhování nespěcháme. Tel.: Prodám zdravotní polobotky Mediál Zlín černé, velikost 38. Telefon Zaměstnanec FNB koupí byt v lokalitě Nový Lískovec 1+kk 2+1, platba hotovostí. Tel.: , Mladá rodina s dětmi hledá byt ke koupi směr Brno-západ, tel.: , Koupím byt 2+kk v Bohunicích a Novém a Starém Lískovci do Kč. Tel.: , STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: J. Collins: Plavba za všechny prachy D. Francis: Rozcestí A. Christie: Cyankáli v šampaňském M. Mlynářová: Asi nejsem ženská C. Tóibín: Mistr Novinky pro děti: E. Bešťáková: Číslicové pohádky E. Dale: Pohádky pro holky A. Lobel: Sedm pohádek pro malé myši I. Peroutková: Anička a Velikonoce J. Žáček: Krysáci jsou zase spolu Žebříček pro dospělé: E. L. James: Padesát odstínů šedi Ch. Laurence: Společenský agent Jiří Mucha K. Gillerová-Brezníková: Dotkni se mě, lásko S. Monyová: Sebemilenec L. J. Smith: Stefanovy deníky Žebříček pro děti: J. Kinney: Deník malého poseroutky H. Lamková: Čtyřlístek ve filmu J. Davis: Garfield něco peče M. Kratochvíl: Kočkopes Kvído D. Kimpon: Eliška a toulavá Hvězdička MASÁŽE KOSMETIKA MANIKÚRA Jana Remešová Kamínky 24, Brno tel.: Kvalifikovaná masérka a kosmetička s patnáctiletou praxí se vzděláním akreditovaným ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství, např. Bowenova masáž, manuální = ruční lymfodrenáže, maturita v oboru kosmetička. 1. Poskytuji slevu 10 % pro stálé a nové klienty na manuální = ruční lymfodrenáže. 2. Zaváděcí cena pro kosmetické bandáže - remodelační ošetření vašeho těla.. Obě akce jsou platné do NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT ZÁKUSKŮ A DORTŮ Přijímáme objednávky na svatby, narozeniny a jiné příležitosti. NOVĚ nabízíme TOČENOU ZMRZLINU. Otevírací doba: Po Zavřeno, Út Pá hod., So Ne hod. Telefon , Těšíme se na Vaši návštěvu na OBLÉ 34 Svatava Jelínková ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUT MOKROU CESTOU. VAŠE AUTO BUDE OPĚT JAKO NOVÉ! AKCE! Původní cena 990 Kč Nyní 690 Kč Mobil:

18 LÍSKÁČEK 5/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! V únorovém příspěvku jsem Vás na tomto místě informoval o tom, že se připravuje novelizace stávajících pravidel pro přidělování bytů v naší městské části a že budu hrozně zvědav, zda nad majetkem, který patří všem občanům naší městské části, bude taktéž probíhat příslušná občanská kontrola, což znamená, bude-li komise majetková a bytová před rozhodnutím naší Rady městské části projednávat a doporučovat naší radě příslušné řešení. Do června 2011 tomu tak bylo, od té doby tento postup při přidělování obecních bytů platil pouze u bytů, na kterých vázl dluh za nájemné včetně příslušenství. Dne se uskutečnilo jednání zastupitelstva naší městské části, které schválilo nové znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno Nový Lískovec. Z důvodu omezeného rozsahu tohoto příspěvku nelze zde uvést celou dvoustránkovou důvodovou zprávu k navrženému usnesení, ale ocituji to nejpodstatnější : Proto se v návrhu pravidel o povinném projednání v KMB nehovoří.. I když v diskusi před hlasováním o novém znění pravidel zazněla celá řada různých názorů, je skutečností, že stávající koalice v našem zastupitelstvu rozhodla o tom, že podle nového znění přijatých pravidel se komise majetková a bytová před rozhodováním rady již nebude zabývat ani přidělováním bytů, na kterých vázne dluh, a že o všem bude naše Rada městské části rozhodovat sama. Pro mne bylo samozřejmostí takto navrhovaná pravidla nepodpořit. A na závěr ještě jednu zajímavost. Na mimořádném jednání našeho zastupitelstva dne byla naší koalicí odsouhlasena technická oprava přijatých pravidel ze dne týkající se účinnosti těchto pravidel. JUDr. Petr Všetečka napsali jste nám Kde to žijeme? Sobotní podvečer krásného jarního dne a z okna svého bytu pozoruji na první pohled nezletilce, jak bojují s bezvládným tělem nějaké osoby. Očividně se snaží dotyčnou osobu dostat na nohy a přesunout ji jinam, ale to se jim stále nedaří. Uspával jsem malého syna a čekal, že někdo musí přivolat pomoc nebo jim pomoc poskytnout. Po dvaceti minutách jsem se oblékl, vzal mobilní telefon a vyběhl ven. Situace nebyla pěkná. Nechci popisovat stav dotyčné osoby ani údiv rádoby záchranářů. Následovaly sanity, policejní vozidla a vše se začalo řešit. Naše mládež udělala hloupost, i když se k návykové látce dostala zcela legálně v místní prodejně, což je první zarážející věcí na celé této situaci. Tou druhou, stejně závažnou je, že se nenašel nikdo, kdo by jim pomohl nebo pomoc nabídl. Pohybovali se na tomto místě v době, kdy se zde vyskytuje snad nejvíce lidí z celého sídliště. Vzhledem k tomu, že dotyčná osoba s těžkou otravou měla jen odřené nárty (asi všichni tuší od čeho), není možné, že si jich nikdo nevšiml. Nemusí jít vždy o vlastní chybu, vždyť ošetřujeme například i řidiče, kteří prokazatelně způsobili dopravní nehodu. Chyba se stát může. A máme také cukrovkáře, epileptiky, srdcaře, těhotné ženy atd., které může nevolnost také postihnout. To pak budeme tyto občany pouze pozorovat zpoza záclon, přecházet na druhý chodník nebo je začneme rovnou překračovat? Vzalo mi to dvě hodiny mého volného času, snad i tato skutečnost způsobená přebujelou administrativou někoho mohla odradit. Co je ale papír proti lidskému zdraví či životu. Nemusí jít zrovna o váš život nebo někoho blízkého. Lidé, žijte s otevřenýma očima a srdcem. Zítra může sanita přijet pro každého z nás. Mgr. Petr Punčochář, občan AKCE KVĚTEN SRPEN: SLEVA PRO SENIORY A STUDENTY 149 KČ/30 MIN. A 199 KČ/45 MIN. MASÁŽE RELAXAČNÍ I SPECIÁLNÍ NA MÍRU. VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Jitka Kuglerová, tel.: , KOMPLETNÍ PÉČE O PLEŤ, DEPILACE, BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ, TRVALÁ NA ŘASY, CHEMICKÝ PEELING, KOSMETICKÁ TETOVÁŽ. Pracovní doba: dle objednání Vlasta Ondráková, tel.: KOMPLETNÍ PÉČE O NOHY, RUCE A PŘÍRODNÍ NEHTY, KOUPELE, MASÁŽE, PEELINGY A ZÁBALY NOHOU I RUKOU, LAKOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍMI LAKY, SHELLAC PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁNÍ. Dana Trebliková, tel.: SLENDER A ULTRA FORM REKONDIČNÍ CVIČEBNÍ STOLY NA KTERÝCH VLEŽE PROCVIČÍTE ZA 60 MIN. CELÉ TĚLO. CVIČENÍ JE VHODNÉ I PRO STARŠÍ OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ NEBO OSOBY S NADVÁHOU. CENA OD 68 KČ/HOD. DÁLE MŮŽETE VE STUDIU VYUŽÍT: ROLLETIC K ODBOURÁNÍ CELULITIDY, ROZPROUDĚNÍ LYMFATICKÉHO SYSTÉMU. CENA OD 2 KČ/MIN. INFRASAUNA SPÁLENÍ AŽ 600 KCAL/30 MIN., POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU, VHODNÉ I PRO KARDIAKY A ASTMATIKY. CENA OD 2,25 KČ/MIN. PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET HODINU CVIČENÍ Z D A R M A Provozní doba: dle objednání na dobu pondělí hod., úterý čtvrtek 8 18 hod., pátek 8 11 hod. Vladimíra Křivánková, tel.: ,

19 19 LÍSKÁČEK 5/2013 ze školství Dopoledne s ukázkami práce bezpečnostních a záchranných složek na ZŠ Svážná 9 Již v minulém pololetí letošního školního roku jsme s kolegyní zvažovaly možnost uspořádat pro žáky naší školy zábavné a zároveň naučné dopoledne. Zkusily jsme tedy kontaktovat některé z bezpečnostních a záchranných složek státu a požádat je o účast na této akci. Nakonec jsme oslovily pracovníky Odboru prevence Obvodního oddělení Brno-střed Policie ČR, Odboru prevence - Oddělení dopravní výchovy Městské policie Brno, hasiče z požární stanice Starý Lískovec, členy Univerzity obrany Brno, pracovníky Zdravotnické záchranné služby JmK a Celní úřad pro JmK zastoupený pracovníky Celního ředitelství Brno. Okamžitě nám vyšli vstříc a přislíbili účast. Byly jsme velice mile překvapeny. p A tak mohl začít den D - dopoledne plné zajímavých, poučných a krásných zážitků. Všichni se dětem věnovali s maximální trpělivostí, ochotou a empatií bezmála pět hodin. Žáci si vyslechli zajímavou přednášku pracovníků celní správy o jejich práci, mohli si prohlédnout ukázky zboží, které se nesmí ze zahraničí dovážet. Například medvědí kůži, kabelky a boty z pravých krokodýlích a hadích kůží. Velmi je zaujala ukázka práce psovoda s jeho psy cvičenými pro vyhledávání návykových látek. Na dalším stanovišti už na děti čekali policisté ČR, kteří dětem ukázali, jak se snímají otisky prstů. Bylo moc pěkné sledovat, jak si dokázali poradit s velkými skupinkami dětí a zpříjemnit jim čekání. Dokonce si s nimi i zacvičili. Sotva děti obdržely kartičku s otiskem své vlastní dlaně, už se těšily na členy hasičského sboru. Ti, přestože byli dvakrát za dopoledne odvoláni k důležitým případům, se vždy brzy vrátili a plně se dětem věnovali. Předvedli jim vybavení hasičského vozu a umožnili vyzkoušet si stříkání z opravdové hasičské hadice, což byl pro děti obrovský zážitek. Tímto ale dopoledne pro děti v žádném případě neskončilo. Na dalším stanovišti byli připraveni zdravotníci ze záchranné služby. Děti si mohly prohlédnout vybavení sanitního vozu a zhlédly také ukázku transportu zraněného. Myslíme si, že většina našich žáků něco takového viděla poprvé v životě. Poslední dvě stanoviště byla připravena na hřištích školy. Pracovníci městské policie dětem postavili bezvadnou cyklistickou překážkovou dráhu a na ní si děti vyzkoušely svou zručnost, obratnost a také odvahu. Poté na děti čekalo poslední stanoviště. Setkaly se s vojáky Armády ČR - příslušníky Univerzity obrany. Prohlédly si vybavení terénního vozu Land Rover Defender, výstroj a vybavení vojáka pro přežití v terénu a potěžkaly si různé druhy moder- ních ručních zbraní. To nejvíce zaujalo chlapce, i když ani dívky nezůstaly pozadu. Starší žáky zaujaly besedy o přežití v neznámém terénu. Všichni ze stanoviště odcházeli pomalovaní maskovacími barvami a s blaženými úsměvy. Na bohatý program se přišla podívat také paní místostarostka Nového Lískovce Ludmila Adlerová a děti z Mateřské školky Vážka na Svážné. I ony dychtivě naslouchaly výkladům a okukovaly pro ně nové prostředí dětských hrdinů. Vždyť všichni tito lidé chrání lidské životy. Spokojeně si odnesly obrázky a vystřihovánky, které dostaly, policejní otisk své vlastní dlaně a také rozhodnutí, že se stanou policistou. Celý program měl velký úspěch a za to patří obrovský dík všem, kteří nám konání této akce umožnili. Děkujeme! Dana Beranová a Soňa Moricová Prostory jsou 24 hod. hlídané a monitorované kamerami. Cena: auto 1250 Kč + DPH moto 650 Kč + DPH

20 LÍSKÁČEK 5/ různé Den Země na MŠ Kamarád Rok uběhl jako voda a už jsme opět přivítali DEN ZEMĚ, na který se těšily všechny děti z naší školy. Byla to oslava nejen celé přírody kolem nás, ale hlavně našeho města Brna. Od paní školnice jsme dostali gumové rukavice a pytle na odpadky. A tím to všechno začalo Děti ze třídy Zajíčků sbíraly odpadky a papíry okolo MŠ, které tam odhazují neukáznění lidé, a dalo jim to pořádně zabrat. Děti z ostatních tříd zase čistily les a louku v rezervaci nad Novým Lískovcem. Po záslužné práci si děti zahrály ekologickou hru Co do lesa nepatří a zábavně poučnou hru Na smeťáky, kde se seznámily s důvodem proč třídit odpad. Na oběd odcházely děti spokojené a hřálo je i u srdíčka, že aspoň trochu pomohly přírodě a svému městu. Naše město jmenuje se Brno, Brno, Brníčko. Žijeme v něm, hrajeme si, je to naše městečko. Naše město všichni znají, je tam Petrov, Špilberk hrad. Kolem spousta lesů stojí, kdo by v něm nebydlel rád! Snad až se z dětí stanou dospělí lidé, nenapadne je jen tak zahodit papírek či nepotřebnou věc na zem nebo do přírody. Musíme v to doufat a věřit. Pěkné jarní zážitky přeje kolektiv MŠ Kamarád NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: Poradenství v oblasti výživy Měření vašich tělesných parametrů První konzultace zdarma Přijedu za Vámi domů či do kanceláře Mgr. Monika Mitáčková

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1. Kdo soutěž pořádá? Jihosepar a.s. Špidrova 128, Vimperk, 385 17 IČ: 28135067 DIČ: CZ28135067 Zapsáno krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Zdravá výživa I v letošním roce proběhl projekt Týden zdraví. V rámci výuky děti absolvovaly různé aktivity

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role.

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci tak Umožnili svým učitelům vrátit se do dětství a usednout do

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více