Fašank je už za námi...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fašank je už za námi..."

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r č í s l o 2 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Fašank je už za námi... Představujeme zastupitele města Uctění Dne památky obětí holokaustu Vyhodnocení sbírky Pomáhejte s námi Quo Vadis, Uherský Brode? V Brodě nebo v Brodu? Výsledky Tříkrálové sbírky Z dění v našich školách Území evropského významu jsou i v našem okolí Historický kalendář Sport Letošní fašanková obchůzka byla trochu jiná než ty předchozí. Spojili se k ní folklorní soubory Olšava, Oldšava, Rozmarýn a Jakub a program tak získal na pestrosti a zajímavosti. Masopustní průvod se tradičně vydal na svou cestu městem a nezapomněl navštívit žádnou hospodu v centru města. Na zastávkách předváděli členové souborů mečové tance a maškary dotvářely masopustní kolorit. Před radnicí přivítal průvod starosta Ladislav Kryštof. Pak se všichni odebrali do zahrady Panského domu, kde už čekali těšovští hasiči s voňavými zabíjačkovými dobrotami. -es- Vyhlášení sportovce města se uskuteční v Domě kultury ve čtvrtek 14. února od 19 hodin. Pro veřejnost bude vyhrazen balkon velkého sálu DK.

2 Představujeme zastupitele města Mgr. Hana Mahdalová Poprvé kandidovala za Nezávislé v roce Od roku 1998 reprezentuje sdružení Nezávislí za rozvoj města v ZM. V letech pracovala v RM. V současné době je předsedkyní Kontrolního výboru ZM. Vystudovala Gymnázium JAK v Uherském Brodě, dále obor matematika a výtvarná výchova pro střední školy na Přírodovědecké a Filozofické fakultě MU v Brně, má ukončené 4 ročníky dálkového studia oboru Věda o výtvarném umění na Filozofické fakultě MU v Brně a 4 semestrový vysokoškolský kurz školského managementu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracuje jako ředitelka Základní umělecké školy Uherský Brod. Ve volném čase se ráda věnuje sportu, od roku 1982 je aktivní cvičitelkou aerobiku a strečinku v ASPV. Baví ji také lyžování, jízda na kole, plavání a turistika, fotografování a výtvarná kultura (architektura a design). Má dvě dospělé děti, je rozvedená. v Kdy a proč jste se rozhodla vstoupit do komunální politiky? V roce 1994 jsem byla oslovena zástupci ze sdružení Nezávislých, v té době jsem dálkově studovala a byla jsem hodně zaneprázdněná, proto jsem svou podporu vyjádřila pouze účastí na kandidátní listině. Nezávislí mají dobrou tradici, projednávají společně aktuální problémy i s těmi, kteří byli na jejich kandidátce a do ZM se neprobojovali, tak jsem se nějak dostala do víru událostí a v následujícím volebním období opět na volební lístky. Od roku 1998 pracuji v zastupitelstvu a v letech jsem postupně získávala zkušenosti i při práci v RM. Zajímám se hlavně o problémy dotýkající se mé profese tedy školství, dále je to oblast kultury, sportu a v neposlední řadě také finanční záležitosti. Co všechno obnáší práce předsedkyně kontrolního výboru? Kontrolní výbor je pětičlenný orgán, který plní především úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dále šetří zadání, která mu ukládá ve svých usneseních ZM. Jako předsedkyně kontrolního výboru (KV) jsem byla hned od počátku i se svými kolegy postavena před řadu úkolů. Začali jsme svou činnost kontrolami plnění usnesení ZM a RM, posléze jsme dostali od ZM několik šetření ve věci CPA Delfín, kde jsme museli roztřídit a prostudovat velké množství listinných materiálů a dokumentace. Byla sestavena chronologie událostí a KV dospěl k závěrům, které jsou popsány v protokolech o kontrole č. 4 a č. 5. Z toho všeho vyplývá, že jde o práci časově náročnou a především nevděčnou kontrolovat se musí a většina lidí nemá kontrolu ráda. KV se proto snaží pracovat tak, aby závěry uvedené v protokolech byly objektivní a výstižné a také aby naznačovaly možnosti následného řešení předložených problémů. S jakými problémy se na vás jako zastupitelku lidé nejčastěji obracejí? Přiznám se, že mne oslovují lidé, které trápí celkem běžné problémy. Čistota veřejných prostor, neudržovaná zeleň, parkování ve městě a podobně. Někdy se zajímají, jak se v ZM řeší záležitosti majetkové, které se jich osobně dotýkají. Myslím si ale, že o věci veřejné se zajímá stále méně lidí, že někteří přes zastupitele řeší své soukromé aktivity. Proto mám dobrý pocit, pokud se nám v ZM podaří přispět k prosazení obecně prospěšných záležitostí, a to i přes rozdíly v názorech, které jsou často způsobeny pouze nedostatečnou komunikací napříč politickým spektrem. Hodně se mluví o stěhování Základní umělecké školy. Jak vypadá situace z vašeho pohledu ředitelky? V současné době sídlíme ve městě ve třech objektech v Panském domě, Dominikánském klášteře a částečně vyučujeme v pronajatých prostorách Domu kultury. Dále využíváme pro svou činnost učebny ZŠ v 6 okolních obcích. Průměrný počet žáků školy se v několika posledních letech pohybuje kolem čísla 870, v letošním školním roce je jich 893. Škola má celkem 39 interních pedagogů a 5 správních zaměstnanců. Tahle statistika by měla dokumentovat, že jde o velkou instituci, která potřebuje pro svou činnost odpovídající budovu. Několik let se snažíme o rozšíření prostorových možností ZUŠ v Uherském Brodě. Žádali jsme město o vybudování dalších učeben v podkroví Panského domu, tento návrh však neprošel přes památkáře jak nám bylo sděleno. Současný stav je tedy takový, že počet ani velikost stávajících učeben neodpovídá potřebám ZUŠ, budova Panského domu by uvítala celkovou rekonstrukci, elektroinstalace a vodoinstalace jsou zastaralé a často nefunkční. V budově Dominikánského kláštera končí platnost dosavadní smlouvy k Zastupitelstvo města již odhlasovalo záměr na využití komplexu budov na Mariánském náměstí 65 (bývalé stavební učiliště) pro potřebu Základní umělecké školy. Hlavním problémem jsou finance. O ty hodlá město žádat v rámci vyhlášených regionálních operačních programů. Aktuální stav akce je tedy nadějný. Bylo ukončeno stavební řízení, dále bude oslovena agentura, která pomůže po formální stránce sestavit žádost se všemi náležitostmi. Pokud bude v této věci město úspěšné, můžeme předpovídat termín zahájení činnosti v nových prostorách 1. září V ZUŠ UB jsou vyučovány 4 umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční a dramatický. Kapacita školy je 900 žáků, plně ji využíváme. Zájem rodičů a dětí je stále velký, škola má dobrou pověst, jak jsme se dozvěděli z interního dotazníkového šetření. Máme úspěchy v soutěžích, naši žáci jsou přijímáni na odborné umělecké školy a mnozí z nich se již profesionálně prosazují ve svém oboru. Z poslední doby mohu jmenovat Barboru Valečkovou, která reprezentuje vysokou uměleckou úroveň ve hře na housle a zviditelňuje tak i své město Uherský Brod. Připravila Elen Sladká M ě s t o U h e r s k ý B r o d a D ů m k u l t u r y d ě k u j í v š e m u v e d e n ý m s p o n z o r ů m P l e s u M ě s t a a D o m u k u l t u r y, k t e r ý s e u s k u t e č n i l Rumpold, PRIMA P. Bilavčík, Foto I. Láska, Ing. Hanáček, Ing. Miroslav Sekanina, 3V&H, Česká zbrojovka, a.s., hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, starosta Uherského Brodu Ing. L. Kryštof, místostarosta Ing. P. Josefík, místostarosta Mgr. A. Juriga, Lidová tvorba, Podlahářství P. Konrád, Eurotisk, Strojírny Bohdalice, a.s., Ing. A. Mikulec, SUN J. Polášková, Slovácké strojírny, a.s., Tesco, Nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, SILAMO, s.r.o., ADONIS, R.D.S., Květinářství R-pasáž, OREL Uherský Brod, Hezké bydlení, Allcom, SPŠ Uherský Brod, Ateliér Žampach, REGIO UB, s.r.o. Uherský Brod, Rose-art květinářství, Marcela Kolářová, V-Net, E. Motková, Pivovar Janáček, Apollo 3P, s.r.o., Extra NET, s.r.o., LIRO, Foto Kastner, Sklo-Josef Popelka, Milan Bouda, Ing. Vl. Řihák, Velkoobchod papírem, EMOS, Komerční banka, R-styl, Ditipo, Reality X-M. Dokoupil, Cukrárna Hampl, Zlatnictví Výmolovi, Bytový textil P. Divoká, Jana Kubínová, Knihkupectví Formát, Farmář Pořádí, Zlatnictví Hana Mitáčková, náměstek hejtmana Zl. kraje St. Mišák, Farmář-Bří Lužů, B-TEL, s.r.o., Textil Josef Masař, Kožešnictví Vacula, Q studio, Intersport, Rojal, Linea Nivnice, HOKR, s.r.o., KASVO, Ing. Pavel Tichoň, Ing. Daniel Volařík, SOU Svat. Čecha Uherský Brod, GRAFIKO, DUHA Marie Ondrášková, INPREMA, s.r.o., TEMPEX, IM- POST, TEKOO, Šestákova pekárna, ČSAD, CPA Delfín, ZZN Pomoraví, Moravský rybářský svaz, Hamé a.s., Sdružení dobrovolných hasičů Těšov, Markýzy-žaluzie Fr. Vlčnovský, Restaurace Klub, VOMA, s.r.o., SANI- ZO, AMENA, s.r.o. České Budějovice, Raciola Jehlička, a.s.

3 Den holocaustu Představitelé našeho města uctili památku obětí holocaustu položením kytice v židovské modlitebně. Při této příležitosti si také prohlédli změny, které se udály na židovském hřbitově po nástupu nového správce Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti byl stanoven nikoliv náhodou na 27. ledna. Tento den byl osvobozen nejstrašnější vyhlazovací tábor Osvětim, zřízený na polském území nacisty, jenž se stal symbolem nelidského utrpení nejen Židů, ale i dalších obětí nacionálněsocialistického teroru. Muzeum Yad Vashem v Jeruzalémě, kde jsem měla možnost prohloubit a doplnit své vědomosti z několikaletého projektu Památníku Terezín o výuce holocaustu, vzniklo po 2. světové válce jako Muzeum jmen, jak zní doslovný překlad. Dalo si za cíl uchovat památku obětí židovského původu tím, že shromažďuje jména konkrétních lidí, aby oběti vystoupily z anonymity a my jsme si tak uvědomili, že za statistickými čísly se skrývají živé lidské bytosti a jejich bolestný osud. Do dnešního dne se podařilo získat svědectví o přibližně 3,5 mil. z více než 6 mil. obětí. Další jména je možno svědecky doložit na formuláři, jenž je k dispozici u autorky článku nebo na webu muzea. Muzeum Yad Vashem se postupně rozrostlo ve světově významné pracoviště, jehož expozice zahrnuje mj. sad, jenž je památkou těch, kdo získali čestný titul Spravedlivý mezi národy za nezištnou pomoc Židům (např. Oskar Schindler). Hlubokým dojmem zapůsobí Údolí komunit, neobvyklý památník židovským obcím z celé Evropy z kamenných bloků, nebo expozice věnovaná dětským obětem holocaustu. Velmi silným zážitkem je část věnovaná vzniku nacismu a jeho strašlivým následkům. Vynikající moderní uspořádání nás provede tunelem, na jehož konci nás vítá světlo jako paprsek naděje v temnotách. Procházením jednotlivých částí získáme představu, jak malé činy zla přerostly ve státem organizovanou likvidaci prakticky kohokoliv a pomůže nám snad rozpoznat totéž za jiných okolností a v jiné době. Nesmírný význam má ta část muzea, jež slouží jako vědecké pracoviště a vzdělávací centrum nejen pro izraelské občany, ale i pro odborníky a zájemce o danou problematiku z celého světa. Právě tato část muzea se stala pracovištěm i pro nás, učitele z České republiky, kteří máme ve svých hodinách možnost vychovávat své žáky a studenty k chápání historické skutečnosti a odsouzení popíračů holocaustu. Popírání holocaustu je v dnešním světě jevem okrajovým, ale nikoliv zanedbatelným a souvislost tohoto jevu s růstem neonacismu a extremismu vůbec dokazuje, že se nejedná o problémy minulosti. Těmto lidem nejde o odbornou diskusi, jejich program směřuje proti zásadám demokracie, společnosti práva a vzájemné lidské úctě. Na holocaust nesmíme nikdy zapomenout, aby se neopakoval v žádné podobě, na nikom a nikdy. Mgr. Ludmila Fialová, ZŠ a MŠ Nivnice w

4 Předání výtěžku sbírky ho kraje zodpovědná za sociální věci, národnostní otázky a menšiny Hana Příleská, ředitelka uherskobrodského Tesca a další hosté. Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům z řad vašich pracovníků i klientů, kteří pomáhali sbírku realizovat. Museli vynaložit úsilí, nebát se oslovit lidi, a to není vždy jednoduché, jak jsem si sám vyzkoušel. Děkuji i všem zákazníkům, kteří naše partnerské neziskové organizace finančně podpořili. Jsme nesmírně potěšeni zájmem zákazníků a solidaritou, kterou při konání vánoční charitativní sbírky prokázali, řekl Vesselin Barliev. K jeho slovům se připojil i starosta Ladislav Kryštof, který vyzdvihl i skutečnost, že Tesco pomáhá potřebným v regionu dlouhodobě. V Uherském Brodě se podařilo předvánoční sbírkou Pomáhejte s námi získat rekordních Kč, což je druhý nejlepší výsledek v republice. Na prodeji charitativních předmětů se podíleli pracovníci a uživatelé našeho zařízení. Celkem nám pomáhalo dvanáct dobrovolníků z řad zaměstnanců a dvacet z řad uživatelů, informovala Marie Rivolová, vrchní sestra z Domova pro osoby se zdravotním postižením a doplnila že finanční prostředky použijí na ozdravně - rehabilitační pobyt klientů a na další vybavení zařízení. Vánoční charitativní sbírka Pomáhejte s námi, která probíhala ve 36 obchodech Tesco po celé České republice, vynesla neziskovým organizacím celkem ,50 korun. Celkem se během tří předvánočních víkendů prodalo na kusů charitativních předmětů. Ve Zlínském kraji se ve čtyřech hypermarketech Tesco během tří předvánočních víkendů podařilo díky štědrosti zákazníků získat celkem Kč. Tato částka putuje nyní na konto čtyř neziskových organizací ze Zlínského kraje. Jedním z nich je Domov pro osoby se zdravotním postižením (dříve Ústav sociální péče) v Uherském Brodě, který zabezpečuje pobyt svých svěřenců ve všech třech formách denní, týdenní a celoroční. Je zde soustředěno 77 klientů s lehkým až středním stupněm mentálního postižení ve věku od 3 do 26 let. V areálu je umístěna pomocná třída zvláštní školy. Výchovná činnost je založena na důsledně individuálním přístupu a maximálním rozvoji osobnosti svěřenců, a to v rámci jejich dispozic a možností. Jako prostředků rozvoje osobnostního růstu jsou využívány i aktivity kulturního a sportovního charakteru v rámci pořádaných abilympiád, speciálních olympiád, her a výtvarných soutěží. Úspěšní jsou zejména ve sportovních soutěžích. Elen Sladká Před několik dny byl Domovu pro osoby se zdravotním postižením dříve (Ústav sociální péče) předán šek s výtěžkem sbírky Pomáhejte s námi. Tuto vánoční charitativní sbírku uspořádala společnost Tesco Stores ČR a. s. již posedmé a jejím cílem je každoročně podpořit neziskové partnery firmy. Slavnostní akce, kterou provázel pěkný a nápaditý taneční program klientů domova, se zúčastnil také starosta města Ladislav Kryštof, generální ředitel Tesco Stores ČR Vesselin Barliev, radní Zlínské- Městská knihovna vás zve na besedy Úterý 19. února Obrázky a vyprávění ze staré Židovny přednáší Ing. Jaroslav Marek Úterý 4. března Karel I., poslední český král přednáší Mgr. Tomáš Hamrlík (ve spolupráci s Musejním spolkem Bojkovice) Besedy se konají vždy v 18 hodin v Městské knihovně Panský dům ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU * Výroba nábytku všeho druhu * * Sauny * Dřevostavby * * Pergoly, altány, krytá stání pro auta * * Olepování nábytkových dílců * Michal Vlčnovský, U Plovárny 1608, Uherský Brod Tel , x

5 Quo Vadis, Uherský Brode?...Quo Vadis, Domine?... ptal se Ježíš apoštola Pavla, když prchal z Říma ve stejně pojmenované knize Henryka Sienkiewicze. Uherský Brod sice neprchá, ale tato otázka mě napadá, když procházím městem, potkávám se s lidmi, využívám služeb atd. Města neprchají ani se jinak fyzicky nepohybují, ale pohybují se, vyvíjí se ve smyslu duchovním, kulturním, obchodním, sociálním, urbanistickém, technologickém... ani nevím kolik dalších pohybů může takto město prožívat. Vývoj bývá obvykle pozitivní, města rostou do velikosti, roste počet obyvatel, zlepšuje se nabídka služeb, kvalita života, bezpečnost obyvatel. Nebo naopak a i to se stává města stagnují, nebo ještě hůře města se mohou dostat do recese stejně jako ekonomika. Může klesat počet obyvatel, nabídka služeb se zhoršuje, obyvatelé ztrácí zájem o kulturu a ve městě může vládnout divná nálada. Protože jsem občanem tohoto města, roste ve mne zvědavost v které fázi se nachází Uherský Brod roste v pozitivním slova smyslu, nebo stagnuje, nebo je dokonce v recesi? Ne, zvědavost je špatný rádce. Nechci touto cestou svou zvědavost uspokojovat hledáním jednoduchých odpovědí, které by možná hledaly důvody v politickém klimatu nebo hospodářské oblasti nebo někde jinde. Hodnotit vývoj města v kontextu několika let, možná desítek, je totiž dost ošemetná a nezodpovědná snaha. Myslím si však, že je zodpovědné hledat otázky a odpovědi na ně, diskutovat, poslouchat a tříbit názory. Takto třeba vzniknou impulsy, které možná pomohou více nabudit chuť ke změnám, pomohou pozitivně infikovat procesy zajišťující chod města. Tedy, vracím se na začátek a ptám se: kam se vyvíjíš (Quo vadis), naše město Uherský Brode? Vyvíjíš se? Rosteš? Zlepšuješ své činnosti vůči svým občanům? Jsi bezpečné město pro své občany? Jsi pěkné město? A vůbec: jsou Tví obyvatelé spokojení s Tebou? Troufalé otázky... Ale napadají mne další: jaké jsi, Město Uherský Brode v sociální oblasti, v oblasti vzdělávání, bezpečnosti, kultury, zdravotnictví? Jsi srovnatelné nebo lepší než jiná města...? Jaká je Tvá pozice na trhu jiných měst? Jak Tě vnímají jiná města?... celý katalog otázek! Ale otázky už stačily a možná by měly přijít odpovědi. Ale to nebyl smysl tohoto článku. Chtěl bych naopak tímto článkem nastartovat sérii navazujících několika článků (cca 5), v kterých bych chtěl vést polemiku s městem, s ostatními občany, podnikateli, školstvím, kulturou... ale i sám se sebou. Hledat otázky a odpovědi na ně. Ne jednostranně a lehce kritizovat. Metoda kladení a hledání otázek je možná jednoduchá forma, ale je efektivní při zkoumání a hledání. V tomto případě zkoumání stavu našeho města. Zkoumáním směru jeho rozvoje a schopnosti přizpůsobovat se změnám okolního světa. Myslím si, že Město Uherský Brod si zaslouží tuto diskusi a polemiku. Zaslouží si, aby se vedení města a jeho obyvatelé o něj zajímali, starali se o něj, aby vzkvétalo a bylo pro ně (trochu nadneseně) oázou v rychle se měnící a stále rychleji ubíhající době. Zaslouží si to, protože toto město na okraji dějinných zlomů i geografických hranic mnohokrát vstalo doslova z popela. Ale ne samo jeho občané dali cihlu na cihlu a naplnili ho svou nadějí, vírou a statečností. Neznám pěknější pohled na město, než když sjíždím z kopce od Bánova a předestře se přede mnou panorama města na kopci Takže první následující článek k polemice bude na otázku: Jaké je centrum města Uherský Brod? Své reakce pište na adresu nebo adresu Ivan Chrástek Memento znamená varování U příležitosti ukončení prvního pololetí navštívila naši školu umělecká agentura RAJCHA se svými představiteli Mgr. Vítem Chadimou a Oto Rajmanem s protidrogovým programem pro žáky tříd RADEK JOHN: MEMENTO. Memento je román o narkomanech. Posluchači žáci se dostávají do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, z které není návratu. Nejednalo se v žádném případě o přednášku, kterou naši žáci slyšeli již mnohokrát, předávání faktů o drogové problematice je pravidelnou součástí vzdělávacího programu především v předmětu rodinná výchova resp. výchovy ke zdraví, ale o příběh podle skutečné události, který vyzněl jako memento pro ty, kteří by měli snahu drogu okusit. Z tváří žáků i pozornosti, kterou jedinému herci tohoto vystoupení věnovali, je patrno, že si uvědomují, jak závažný je tento současný problém. Tento program pro naše žáky uhradilo ze svých finančních prostředků Sdružení rodičů a přátel školy. Děkujeme. Základní škola Na Výsluní V Uherském Brodě nebo Uherském Brodu? Čas od času se o našem městě píše i v celostátním tisku. Bohužel většinou v negativním smyslu jako např. v souvislosti s velkým požárem pneumatik v červnu minulého roku. Tehdy se o této události vyrojila v tisku i v ostatních médiích řada článků a reportáží. Většina těchto textů používala slovní spojení v Uherském Brodu, které nám neznělo příliš libozvučně, a hodně lidí se ptalo, zda je vůbec správné. Podle Slovníku spisovné češtiny jsou správné možnosti v Brodě i Brodu. Slovník vysvětluje, že brod znamená mělčinu umožňující přechod či přejezd toku (přebrodění). Koncovka ě se vedle koncovky u používá u jmen místních, jmen označujících místnost, vymezené místo, prostor zvláště ve spojení s předložkou v, na. Jména s tímto významem místního určení mívají vedle koncovky ě také koncovku u, např. na balkoně i na balkonu, v autobuse i v autobusu, na Urale i na Uralu a stejně tak i v Brodě i v Brodu. Podle Pravidel českého pravopisu jsou podoby s koncovkou ě častější na Moravě, v Čechách se častěji používá koncovka u. Přesto jsme zjistili, že všechny Brody v České republice Havlíčkův, Český, Železný, Vyšší i Široký shodně dávají přednost koncovce ě. Rozdíly jsou ale v označení obyvatel těchto měst a obcí. Jediní obyvatelé Uherského Brodu si říkají Broďané, ostatní sami sebe označují jako Broďáky. Lidově si říkáme Broďáci, ale Broďané je takové vznešenější, to používáme při zvláštních příležitostech, reagoval na otázku Brodského zpravodaje místostarosta Českého Brodu. Další jazykovou zajímavost má Vyšší Brod. Zatímco všechny ostatní Brody zkracují v hovorové řeči svůj název jen na Brod, Vyšší Brod používá v lidové mluvě název Vyšák. -es- y

6 OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD TKS 2008 DĚKUJEME ZA VŠECHNY POTŘEBNÉ OBDAROVANÉ Z TŘÍKRÁLOVÉHO KOLEDOVÁNÍ 2008 Dovolujeme si Vám oznámit výsledky Tříkrálového koledování 2008 a zároveň touto cestou poděkovat za podporu ve Vaší farnosti. Posláním charitní činnosti je pomáhat všude tam, kde je člověk v nouzi. Upřímné otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí radost a uspokojení i dárcům. Proto upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na letošním tříkrálovém koledování a tím jste se podíleli na podpoře charitativního díla, které je nezbytné pro lepší mezilidské vztahy. Výsledky koledování v jednotlivých obcích Využití tříkrálového koledování za rok 2007 v Oblastní charitě Uherský Brod Oblastní charitě Uherský Brod bylo vráceno z Arcidiecézní charity Olomouc ,57,- Kč Využití TKS 2007 V letošním roce bylo rozděleno Kč na přímou pomoc rodinám s dětmi. Proti minulým letům narůstá počet rodin i jednotlivců, kteří se propadají do zadluženosti kvůli jedné půjčce následně platí úroky, penále, případně si na jejich splácení berou další půjčku a nebo přestanou platit nájem či inkaso. V odůvodněných individuálně posouzených případech jsme pomohli i v této situaci. Pomohli jsme nákupem postelí dětem i dospělým, nákupem základních potravin, hygienických potřeb a ošacení a obutí pro děti, zaplatili jsme kauce na byty mladým dospělým, kteří po dovršení 18 let odcházeli z dětských domovů, uhradili jsme náklady na stěhování, baterii do schodolezu, vypomohli dokoupením stavebního materiálu v krizové situaci Věřím, že se tříkrálová pomoc dostala do těch správných rukou, a doufám, že s Vaší pomocí tomu tak bude i v roce příštím. Zpracovala: Jana Hrdinová Michaela Slívová, asistent TKS 2008 Terezie Fojtíková, zástupce asistenta asistent TKS 2008 Oblastní charita Uherský Brod Centrum Veronica Hostětín pořádá v sobotu 23. února 2008 v rámci Dne otevřených dveří v pasivním domě svého střediska i seminář Chytrá ekologická řešení pro domácnost (začátek ve hod.), věnovaný možnostem úspory vody a energie a ukázkám technologií, jako jsou solární vařič, čerpadla, fotovoltaika, separační toalety, rekuperační výměník pro sprchy atd. Na Dni otevřených dveří se návštěvníci mohou také zúčastnit lektorované prohlídky pasivního domu, s možností odborných konzultací. Prohlídky se konají v 11 a 17 hod. Zájemci si mohou prohlédnout i ostatní ekologické projekty v Hostětíně (obecní výtopnu na biomasu, solární kolektory, moštárnu s bio-produkcí, kořenovou čistírnu odpadních vod, šetrné veřejné osvětlení). z Akce je bezplatná, je potřeba se přihlásit na adrese Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě Vás zve na výstavu DŘEVĚNÉ HRAČKY Jaroslava Kapitána z Velehradu vernisáž pátek 15. února 2008 v17 hodin, úvodní slovo Zdeněk Skalička kulturní program Komorní sbor Dvořák Uh. Brod videoprojekce ukázka užití dřevěných hraček (cca min) Vzpomínka Dne 31. ledna 2008 uplynulo 10 smutných let, co nás navždy opustil můj milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Karel Nesrsta. Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou

7 Afrika všemi smysly Vernisáž unikátní výstavy Barevná Afrika návštěvníky opět ohromila. Vždyť kde jinde by mohli vidět taneční vystoupení 140 dětí v maskách afrických domorodců, zvířat i rostlin, ponořit se do afrických rytmů a ochutnat africké jídlo? Při práci na tomto projektu strávily děti z výtvarného oboru uherskobrodské základní umělecké školy společně s učitelkami Stanislavou Haluzovou, Lenkou Jahodovou a Markétou Trčkovou pět měsíců. Afrika je okouzlila jednoduchostí, krásou, působivostí a tajuplností afrického umění, a také způsobem využití přírodních materiálů. Lenka Jahodová navíc navštívila Jihoafrickou republiku a vnesla tak do projektu osobní zážitky a dokumentární materiál. Celý program vernisáže v dětské galerii před knihovnou na Panském domě doplnily zvuky afrických bubnů v podání DRUM RELAX a tanec Anety Michalčíkové a Zuzany Kostelníkové. Jen je škoda, že kvůli stísněnému prostoru hodně návštěvníků program mohlo vidět jen omezeně. -es- Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále, elce pelce do pekelce rolničky a kotrmelce, máme všechno na míru z krepového papíru.. Těmito úvodními veršíky vítali klauni Dady a Hany návštěvníky tradičního karnevalu ve Školní družině Na Výsluní. V tělocvičně školy se sešli skřítkové, princezny, čarodějové, dokonce mumie, kostlivec a jiné karnevalové postavičky, aby si zatancovali a zasoutěžili v netradičních disciplínách. Ani přítomní hosté nezůstali sedět jen tak. Dady a Hany si pro ně připravili veselé soutěže. Museli si zaskákat na hopsacích míčích, zatancovat břišní tanec a nakreslit veselé obličeje na nafukovací balónky. Na závěr si všechny děti vytáhly obálky se štěstíčky a od paní kuchařek si odnesly sladkou odměnu v podobě muffinky. Nálada byla výborná a nikomu se nechtělo jít domů, ale všechno má svůj konec. Už se těšíme na karneval příští! D. Svobodová a H. Vanďurková, vychovatelky Prváčci ze ZŠ Pod Vinohrady se předvedli! Uběhlo pět měsíců od doby, kdy poprvé usedli noví žáčci do lavic naší školy. Že se z nich stali školáci jak se patří, se přesvědčili rodiče 24. ledna 2008, kdy se přišli na své děti do školy podívat. Děti četly, zpívaly, počítaly. Rozdávaly se také medaile pro matematické krále. Diktát dětem tentokrát neopravila učitelka, ale jejich rodiče. Mluvilo a zpívalo se také anglicky. Setkání rodičů a dětí při vyučování bylo velice příjemné. Děti ukázaly, že krásné vysvědčení, které na konci ledna dostanou, si bezpochyby zaslouží. Jolana Králíková, tř. uč. 1. A Piráti i kovbojové na bále Odpoledne plné her, soutěží, zábavy a tanečních kreací. Tak to vypadalo ve středu v naší školní družině v Újezdci. Místo dětí přišli piráti, kovbojové, bahamská tanečnice a princezny. Nechyběl veselý klaun, kuchtík, zvířátka všeho druhu a další krásné bytosti. Ano,všichni jsme se sešli na maškarním bále... A bylo to moc prima! Gabriela Kolínková ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod plánuje od přijmout do pracovního poměru vychovatelku školní družiny. Žádosti zasílejte poštou, mailem nebo osobně. {

8 Děti vítala princezna Den otevřených dveří v Základní škole Havřice se vydařil. Pozvali jsme si na návštěvu své malé kamarády z MŠ Havřice a MŠ Radlice. Někteří z nich budou od září našimi spolužáky, tak jsme je chtěli lépe poznat a trochu je pobavit. A protože děti mají rády pohádky, a ty o princeznách jsou nejoblíbenější, zahráli jsme jim pohádku O princezně na klíček, která měla velký úspěch na naší vánoční besídce. Moc jsme se snažili, aby se osudy princezny Mařenky, jejích ženichů, krále Žána, královny Evelýny, chůvy Amálky i ostatních dvořanů malým divákům líbily. A určitě se nám to povedlo, protože děti nadšeně tleskaly a paní učitelky chválily. Každý host od nás dostal malou sladkost a všichni se budeme těšit na další návštěvu a další pohádku. A možná v ní už bude hrát i některý z budoucích prvňáků. Děti z Dramaťáku ZŠ Havřice Horolezecká družina Odnepaměti lidstvo zkoumá oceány a pouště, veletoky a mořské hlubiny a pokouší se zdolat nejvyšší, nejkrásnější a nejznámější štíty světa. Proč? Protože tam jsou. Těmito prostými slovy by vám odpověděli všichni ti, kteří podlehli kouzlu hor, ale i zvědavosti a touze po dobrodružství. A právě tyto dvě hlavní ingredience horolezectví rozhodly o návštěvě naší vinohradské družiny u party nadšenců, kteří svůj volný zimní čas tráví na cvičné stěně v brodské sokolovně. Pro děti byl připraven zajímavý program, na který určitě hned tak nezapomenou. N e v š e d n í m zážitkem byla pro ně lanová dráha napříč tělocvičnou, výstup po žebříku, či samotné lezení po stěně. Všechno toto samozřejmě s bezpečnostním jištěním a za podpory svých nových zkušených kamarádů. A právě jim patří naše velké poděkování i přání, ať lezou stále výš a výš, ať zvládají stěny co možná nejrychleji a ať jsou uchráněni všech záludností a nebezpečí tohoto krásného sportu! Vychovatelky ŠD při ZŠ Pod Vinohrady Bří. Lužů 116 Nadační dům, Uherský Brod Poradna pro rodinu, Manželství a mezilidské vztahy Poskytuje: * psychologickou pomoc v závažných životních situacích * poradenství v oblasti rodiny, manželství a mezilidských vztahů * individuální, párovou a rodinou terapii * zprostředkování kontaktů na další odborníky Dále nabízí: * poradenství a terapii v oblasti závislostí a sociální patologie * poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů drog * sociálně právní poradenství v mimořádně obtížných životních situacích * dopravně psychologické vyšetření řidičů dle zákona č. 411/2005 Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. K přijetí nepotřebujete doporučení lékaře. Je zachována diskrétnost a mlčenlivost. Provozní doba: pondělí, středa 8:00 16:30 úterý, čtvrtek 8:00 18:00 pátek 8:00 14:30 přihlášky a informace na tel.: , Bří. Lužů 116 Nadační dům, Uherský Brod pořádá ozdravný-rehabilitační pobyt u Jaderského moře: (Vhodné i pro děti trpící exémy, astmatem, alergiemi) CHORVATSKO s Luisou OSTROV RAB Camp San Marino (11 pobytových dní pondělí pátek) místopis: Camp San Marino se rozkládá podél 1,5 km dlouhé písčité pláže (Rajská pláž) a zároveň v úpatí hornatého terénu ideálního na procházky i pro turistiku. Kemp je moderní s kvalitní infrastrukturou, dětskými hřišti a sportovišti. Místo je ideální pro sportovně založenou rodinu s malými dětmi. Pobřeží je písčité s velmi pozvolným vstupem do moře, voda je čistá, příjemně vyhřátá. Místo splňuje ideální podmínky pro koupání a jeho bezpečnost a poznávání okolí. Vlastní město Lopar je vzdáleno 10 minut chůze z kempu. ubytování: vybavené čtyřmístné stany se dvěma ložnicemi, kuchyní a verandou vzdálenost od moře cca 200 metrů velmi výhodné ceny za pobyt (včetně pobytové taxy) doprava z Uh. Brodu a zpět / + přívěs pro možnou přepravu kočárků, kol, potravin, atd./ Cestovní připojištění a stravu si účastníci zajišťují sami. Lékař bude členem zájezdu. Počet míst je omezen. přihlášky a informace na tel.: ,

9 Ohlédnutí za minulým rokem v Domovince Oblastní charity Než se člověk naděje, rok uplyne jako voda a je tu opět nový rok plný očekávání. Rok plný překvapení, každý si dává různé předsevzetí Všem nám určitě zůstal v paměti ten minulý, který se přehoupl jako mávnutím proutku. Chtěla bych ještě zůstat u toho minulého období a podělit se s vámi o zážitky a aktivizace, které jsme prožili spolu s klienty Domovinky. Naše zařízení je zaměřené na péči o osoby postižené Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. Naši klienti mohou za asistence odborného personálu trávit část dne ve speciálně upravených prostorách ve společnosti ostatních klientů a provádět různé aktivity, pokud jim dovolí jejich zdravotní stav a rodinný pečovatel je ve svém zaměstnání, kde vykonává běžné činnosti jako dříve. Začátek nového roku je ve znamení fašanku a reje masek, kdy se všichni přestrojí a na chvíli se dokážou radovat s ostatními. Klienti společně s pracovníky Domovinky připravují pohoštění, např. tradiční smažení koblihů a další pochutiny. I když si za nějakou dobu již nepamatují, co všechno dělali, přesto jsou šťastní a na chvíli zapomenou na svoji nemoc. V měsíci květnu jsme se spolu s našimi klienty zúčastnili poutního zájezdu na sv. Hostýn. Poutní zájezd byl pro některé z nich i značně namáhavý, ale z jejich šťastných tváří bylo znát, že jim účast na této pouti velmi prospěla. Z dalších významnějších aktivit je aktivní účast našich klientů při organizaci akce Den dětí. V našem areálu je také azylový dům pro matky s dětmi, a tak se spolu s našimi klienty podílíme na této dětské akci. Někteří z nich dokázali soutěžit v různých disciplínách, jiným zase stačil pouze pohled na rozesmáté a hravé malé děti. Naše zařízení je jedním z kontaktních míst České alzheimerovské společnosti, a proto je i jednou z našich hlavních aktivit Český alzheimerovský týden, tzv. Pomerančový den. V tento den byla uspořádána sbírka na podporu lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Velmi nám při akci pomáhají studenti Gymnázia JAK v Uh. Brodě. Pro širokou veřejnost jsme připravili přednášky k problematice této nemoci. Pozvali specializované odborníky, kteří měli připravené na dané téma odborné přednášky. Zájemci měli možnost konzultovat problematiku této nemoci se specialisty. Z výtěžku sbírky, kterou zajišťovali studenti místního gymnázia, jsme zakoupili zdravotní nářadí, které nám pro naše klienty scházelo. Pořídili jsme tzv. šlapadla. Klient může sedět v křesle a šlapat na místě, a tak si procvičuje pohybový aparát bez velké zátěže. Na konci loňského roku jsme spolu s kolegyněmi ze zařízení v Horním Němčí připravili pro klienty Mikulášský večírek. Večírek se velmi zdařil a přišel opravdu i svatý Mikuláš. Všichni byli obdarování dárky, přichystali jsme pohoštění. Na tvářích všech klientů i personálu se objevil úsměv. Bylo to pro nás, kteří jsme tuto akci připravovali, velkým poděkováním za naši snahu. Adventní dobu nám zpestřili studenti gymnázia pod vedením prof. Z. Hauerlandové. Představili se nám s vánočním pásmem koled, malováním perníčků, do kterých se zapojili i naši klienti, a vzpomínkami dávných lidových vánočních tradic. Tečku za adventní dobou nám pomohl udělat duchovní otec kaplan Bohumil Kundl, který působivě zahrál na trumpetu krásné vánoční písně a koledy. Za koncert takové kvality by se nemusel stydět žádný profesionální hudebník. Že se nám daří vytvářet příjemné a láskyplné prostředí pro naše každodenní setkávání, cítíme z radostných příchodů našich klientů do stacionáře s výstižným názvem Domovinka. Zdena Bartková Ohlédnutí za Vánocemi v azylovém domě Doba vánoční za je za námi, Tři králové už také odešli, ale z našich vzpomínek nezmizeli. V běhu všedních dnů začátku roku 2008 vzpomínáme i my - zaměstnanci a matky s dětmi azylového domu na prožité Vánoce. Nejdříve to vypadalo dost napínavě, když jsme se před svátky dozvěděli, že nám v celém domě budou měnit okna. Čekali jsme na to více než pět let, než došlo k tomuto rozhodnutí MěÚ v Uh. Brodě, který je vlastníkem objektu. Moc jsme se na nová okna těšili, ale měnit je těsně před Vánocemi? Firma, která měla výměnu oken provést, nastoupila v pondělí a opravdu slib veškeré práce dokončit do týdne dodržela. O víkendu před Štědrým dnem jsme se všichni spolu s maminkami dali do velikého úklidu celého domu, a tak jsme mohli prožít pokojné vánoční svátky v naší společenské místnosti s ozdobeným stromečkem a i s dárky pod ním. Kromě dárečků pod stromkem pro každou matku a její děti se objevily na nových oknech i nové závěsy a děti dostaly do herny nový koberec. Perfektně těsnící okna jsme pak všichni ocenili při lednových nárazových větrech. Tímto ohlednutím chci poděkovat všem, kteří se na pohodových Vánocích v Azylovém domě pro matky v tísni Uh. Brod podíleli. Za kolektiv zaměstnanců a matek AD Renata Slavíková Nyní sleva 10 % na sedací soupravy, jídelní stoly a židle }

10 Území evropského významu jsou i v našem okolí Co to jsou území evropského významu? Státy sdružené do EU již dávno pochopily, že ochrana životního prostředí a tím i veškeré bioty je věc zásadního významu a že její důslednou ochranu je možné uskutečňovat jen tehdy, budou-li se chránit nejen vybrané ohrožené druhy, ale zejména jejich stanovitě. Vznikala a vzniká tak síť evropsky významných stanovišť (lokalit), která je známá také jako soustava NATURA Máme také nějaké evropsky významné území kolem Uh. Brodu? Ti z obyvatel Uherského Brodu, kteří jsou počítačově gramotní a zabruslili tudíž někdy na internetu na stránky Ministerstva životního prostředí ČR, si možná povšimli odkazu na území celoevropského významu (evropsky významné lokality) a přiložené mapy ČR se zákresy těchto území. Při bližším studiu mapek našli zcela jistě i dvě území celoevropského významu, z nichž jedno leží celé na katastru Uh. Brodu a druhé do katastru Uh. Brodu zasahuje. Prvým územím je Mokřad u Slováckých strojíren, který byl vybrán jako území evropského významu pro ochranu stanoviště jedné z našich nejjedovatějších žabek, kuňky žlutobřiché. Pochopitelně, že s tímto evropsky chráněným druhem a prostorem pro jeho přežívání se sveze i řada dalších druhů obojživelníků, ptactva, savců, hmyzu, dalších bezobratlých a také rostlin, jejichž životním nárokům uvedené stanoviště vyhovuje. Kuňka žlutobřichá se tak stává jakýmsi deštníkovým druhem, pod jehož ochrannou střechu se se svými požadavky na životní prostředí vejde velká skupina dalších živočichů i rostlin. Před několika lety bylo území i hnízdištěm pochopa rákosního. Druhým, podstatně rozsáhlejším územím je Újezdecký les (my bychom jej spíš asi správně česky označili za Újezdský les, ale to se asi Pražákům, kteří území pojmenovávali, jaksi nezdálo). Újezdecký les je rozsáhlé území, které zasahuje do katastrů Újezdce, Těšova, Uh. Brodu, Prakšic, Pašovic, Dobrkovic, Maršova a Polichna. Zahrnuje nejenom vlastní les, ale i např. téměř celé Újezdské vinohrady. Území poskytuje životní zázemí více druhům soustavy NATURA 2000 a také mnoha druhům, které jsou chráněny naším zákonem o ochraně přírody a krajiny. Prvořadým druhem, jehož stanoviště jsou zde chráněna v rámci soustavy NATURA 2000, je motýl bourovec trnkový. Tento druh již vyhynul ve velké části Evropy. V ČR jsou jeho posledními lokalitami severozápadní úbočí Bílých Karpat, některá místa v Hlucké pahorkatině, jedno místo u Mikulova a nově byl nalezen v NP Podyjí. Housenky motýla žijí zprvu pospolitě v sepředených hnízdech na hlozích a planých trnkách, později už jednotlivě i na jiných listnatých dřevinách. Spolu s bourovcem trnkovým obývá Újezdské vinohrady další druh soustavy NATURA 2000, a tím je zajímavý brouk páchník hnědý. Žije většinou skrytě v dutinách listnatých stromů, v případě Újezdských vinohradů v dutinách starých ovocných stromů, zejména jabloní a hrušní. Podobně jako kuňka žlutobřichá představuje i páchník hnědý jakýsi deštníkový druh pro celou řadu dutinových druhů hmyzu. Z těch dalších významných, chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, lze uvést např. našeho největšího zlatohlávka, zlatohlávka skvostného, našeho nejvzácnějšího zlatohlávka (který ani nemá české jméno) Potosia fieberi a cizopasného kovaříka (rovněž bez českého jména) Ludius ferrugineus, jehož larvy cizopasí např. právě na larvách páchníka hnědého. Kvůli zjištění skutečného počtu stromů, které jsou obsazeny dutinovými druhy nebo mají vhodné dutiny, byl proveden v r detailní průzkum území Újezdských vinohradů. Mapovatel kvůli přehledu značil všechny stromy, které prohlédl. Ty, na kterých nezjistil dutiny nebo zjistil dutiny nevhodné, označil tečkou. Stromy, kde byly zjištěny vhodné dutiny, ale nepodařilo se zjistit, zda jsou obsazeny dutinovými druhy (dutiny byly nepřístupné - úzké vstupy nebo byly příliš vysoko) označil X. Stromy, kde byly dutiny obsazené dutinovými druhy, byly označeny U. Třetím druhem soustavy NATURA 2000, který v území žije, je přástevník kostivalový, s kterým se nejspíše setkáte někdy ve vrcholném létě kolem lesních cest a na pasekách na květenstvích sadce konopáče. ut Čtvrtým druhem je i kuňka žlutobřichá, kterou často najdete ve větších kalužích na lesních cestách. Mimo již uvedené druhy hostí Újezdecký les a přilehlé Újezdské vinohrady další druhy chráněné zákonem: Z rostlin to jsou: vstavač bledý, dřín obecný, kruštík modrofialový, lilie zlatohlávek, medovník velkokvětý, okrotice bílá, hořec křížatý a vemeník zelenavý. Dříve byla z Rubanisek udávaná i velmi vzácná orchidej sklenobýl bezlistý, kterou se však doposud nepodařilo znovu objevit. Ze zástupců bezobratlých jsou to např.: kudlanka nábožná, martináč hrušňový, lišaj pupalkový, ohniváček černočárný, batolec duhový, batolec červený, bělopásek topolový, řada druhů našich čmeláků (všichni čmeláci jsou chráněni zákonem), krajník hnědý, některé druhy našich majek rodu Meloe, některé druhy mravenců rodu Formica, dále otakárek fenyklový, otakárek ovocný, roháč obecný, střevlík Ullrichův, svižník německý a někteří naši prskavci rodu Brachinus. Z obojživelníků a plazů zde žijí: velmi vzácně zmije obecná, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan štíhlý, skokan zelený, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka hladká, ropucha zelená a ropucha obecná. Z ptáků chráněných zákonem zde hnízdí nebo se objevují na tahu či na lovu tyto druhy: čáp černý, drozd cvrčala, holub doupňák, krahujec obecný, krutihlav obecný, kulíšek nejmenší, včelojed lesní, žluva hajní, bramborníček černohlavý, břehule říční, jestřáb lesní, krkavec velký, sluka lesní, strakapoud prostřední, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý a vlaštovka obecná. Ze savců chráněných zákonem zde žijí např: plch velký a veverka obecná. Jak je z výše uvedeného výčtu rostlin a živočichů znát, je Újezdecký les skutečně vysoce hodnotné území evropského významu. Každý z uvedených druhů rostlin a živočichů má určité nároky na své životní prostředí a jejich popisování by zabralo spoustu místa. Prakticky však téměř všechny uvedené druhy potřebují citlivý způsob hospodaření. V sadech (vinohradech) to znamená ponechávání starých ovocných stromů, ponechávání určitého podílu keřů, a to i trnek, hlohu, ptačího zobu, svídy krvavé,... a citlivé, nejlépe mozaikovité kosení. V lesích jde o vyloučení velkých ploch holosečí, podpoření přirozené obnovy, zákaz výsadeb cizorodých dřevin, zachování pestré druhové skladby místních dřevin včetně podrostních křovin a tzv. pionýrských či plevelných dřevin (bříza, osika,...), ponechávání výstavků a určitého podílu doupných stromů a provádění výběrového hospodaření. Ve vybraných částech by pak bylo nejlépe pokusit se o návrat k pařezinovému způsobu hospodaření. Odbor životního prostředí a zemědělství Ř á d k o v á i n z e r c e Trápí Vás alergie, bolesti, ekzémy, migrény, lupénka nebo jiné zdravotní potíže? Účinnou pomoc nabízí METODA ŘÍZENÉ A KONTROLOVANÉ DETOXIKACE, vycházející z poznatků čínské medicíny. Dále nabízíme masáže klasické, reflexní a lymfatické, rašelinové zábaly, uhličité koupele a solárium. Relaxační studio, náměstí 1. máje 1571, Uh. Brod. Tel , Koupím jakékoliv množství stropnic Hurdis. Prosím nabídněte. Tel Koupím zárubně plechové pravé 60 cm. Nabídněte i použité. Tel Prodám Opel Corsa 1,2, RV 1995, zelená barva, stav tachometru km, cena Kč. Spolehlivý a úsporný vůz. Další informace na tel Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní a Kč. Tel.:

11 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V souladu s 59, 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhlašuje ředitel Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 pro obory vzdělání: a) 79-41K/401 Gymnázium všeobecné čtyřleté denní studium s nejvyšším počtem přijatých uchazečů 60, b) K/81 Gymnázium osmileté denní studium s nejvyšším počtem přijatých uchazečů 60. Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o studium oboru K/81 (tj. žáci pátého ročníku ZŠ). V případě studijního oboru K/401 (žáci devátého ročníku ZŠ) konají přijímací zkoušky všichni uchazeči s výjimkou těch, kteří splňují kritérium přijetí bez přijímacích zkoušek. Požadavky k přijímací zkoušce budou všem uchazečům o studium zaslány spolu s pozvánkou nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky. Termín přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v osmiletém i čtyřletém gymnáziu proběhnou v pondělí 21. dubna Poznámky 1. Vyplněnou přihlášku odevzdá uchazeč do konce února 2008 řediteli základní školy, kterou navštěvuje. Ředitel ZŠ doručí potvrzenou přihlášku řediteli gymnázia do 15. března. 2. V případě neúplných ZŠ může sekretariát gymnázia vydat zájemcům o studium přihlášky ke studiu na SŠ a zákonný zástupce žáka ji (po potvrzení školou) může doručit na sekretariát gymnázia do 15. března. 3. Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na a na budově gymnázia. M g r. M i c h a l G e r g e l a, v. r., ř e d i t e l š k o l y PALETKA 2008 Školní družina Havřice se 23. ledna dopoledne zaplnila malými nadanými umělci. Konala se zde již tradiční výtvarná soutěž školních družin pro žáky třetích tříd Paletka Účast byla letos opravdu veliká, do Havřic se sjelo 51 dětí ze 17 školních družin z celého Uherskobrodska. Soutěžící přivítal ředitel naší školy a popřál jim štětec plný fantazie. A jakéže téma jsme si pro malíře vymyslely? Téma všem dětem blízké a milé: Pohádkové dobro a zlo. Pro navození té správné tvůrčí atmosféry jsme dětem promítly netradiční a veselou pohádku, kterou namalovaly děti z naší družiny. A pak už s chutí do práce! Na bílých výkresech se jako kouzlem začaly objevovat pohádkové bytosti. Dobro v podobě hodných princezen, dobrotivých skřítků a víl, pracovitých Ferdů mravenců, kamarádských krtečků a mnohých dalších děti malovaly teplými barvami, a naopak zlo záludných vodníků, hladových draků, ukrutných černokněžníků a jiných nebezpečných stvoření zdůraznily barvy studené. Naši odbornou porotu ve složení Slávka Garžíková a Radka Benešová pak čekal nelehký úkol. Ze všech prací vybrat pouze deset nejzajímavějších a z nich pak tři ty úplně nejlepší. Tvůrci všech oceněných děl byli odměněni pamětními medailemi, pěknými cenami a vítězové samozřejmě i diplomy, ale nejvíc stejně potěšil potlesk a uznání nás všech přítomných. A aby z havřické družiny neodcházel nikdo smutný, odnášel si každý účastník soutěže papírovou loutku nějaké pohádkové postavičky vyrobenou našimi šikovnými dětmi. S letošním ročníkem Paletky se loučíme a dětem přejeme hlavně radost z jejich výtvarného snažení. Paletka 2008 vítězné práce: 1. místo Magdalena Juncová, ŠD Havřice 2. místo Luboš Kulíšek, ŠD Újezdec 3. místo Nikola Trojáková, ŠD Bystřice pod Lopeníkem vychovatelky ŠD Havřice Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 Čajový dýchánek Dne se uskutečnilo na Domě dětí a mládeže setkání handicapovaných občanů. V příjemném prostředí čajovny Na domečku se diskutovalo o možné spolupráci při realizaci sportovních a kulturních aktivit. U dobrého čaje došlo k navázání spolupráce a k vytvoření dobrých nápadů jak zapojit handicapovanou mládež a občany do společenského dění. Setkání bylo velkou inspirací nejenom pro zdravotně postižené, ale i pro ostatní občany, kteří se do připravovaných aktivit hodlají zapojit. Uskutečněné setkání nebylo určitě poslední a v příjemném čajovny se setkáme i v budoucnu. Plánujeme tato setkání každou první sobotu v měsíci vždy od 15 hodin. Tak neváhejte a přijďte také! Petr Raštica, Klub přátel DDM nabízí služby pro podniky a veřejnost: 1. Návrh a realizace zahrad a předzahrádek 2. Výsadba truhlíků a mobilní zeleně 3. Odborná údržba zeleně v soukromých i veřejných objektech: ruční a chemické odplevení, chemické ošetření rostlin a trávníků, stříhání živých plotů, jarní provzdušnění trávníků 4. Pro podnikatelské subjekty: návrh a realizace zeleně v areálech firem Výhody: nízká cena, kvalitní práce pod vedením odborníků, profesionální poradenství Na pracích se podílí žáci oboru Krajinář. Informace a objednávky: tel.: , uu

12 HISTORICKÝ KALENDÁŘ L. P II. Z výročí osobností města Uherského Brodu, případně okolí, si mj. připomeneme: 270. výročí 21. března 1738 zemřel v Uh. Brodě syndikus, tj. městský písař Václav František Letocha. Pocházel z Dřevohostic u Holešova, kde se narodil r a v Uh. Brodě se objevuje r. 1692, když byl přijat do městských služeb. Ne všichni městští písaři se tenkrát těšili vážnosti: byli pánovití, nesvědomití, ba úplatní! R se V. Letocha oženil, když se mu manželkou stala Zuzana, dcera V. Manšveta. Nejdříve bydleli na Horním rynku čp. 63, ale později se stali majiteli čp. 137 na Dolním rynku. Postupem doby se písař Letocha stal jedním z nejváženějších měšťanů. Zvláště spolupracoval s primátorem (starostou) Pavlem Hájkem, mužem o město zasloužilým, které tento řídil od roku 1699 do úmrtí Po V. Letochovi máme jedinečnou kroniku Památky města Brodu Uherského, kterou pisatel dokončil r Jsou v ní obsaženy děje do r Celým spisem proniká až nepřátelský postoj brodských měšťanů proti feudální moci, která měla podíl na zdejším úpadku. Letochův spis je nejen zdrojem poučení o minulosti, ale dokládá i smýšlení občanů. (Pozn. Kniha vyšla tiskem r zásluhou historika J. Kučery a r iniciativou B. Sobotíka.) V. Fr. Letocha obdobně i primátor Pavel Hájek jsou po právu zváni hybnými silami našeho města v časech baroka, po předchozích desetiletích nesčetného utrpení, zvláště lidu jihovýchodní Moravy, od nájezdů Turků a 95. výročí 26. září 1848 se narodil v Drážďanech, kde rodina pobývala, Václav hrabě z Kounic. Byl desátým dítětem hraběte Michala Karla z Kounic a jeho manželky Elleonory, rozené Voračické z Paběnic. Po vzoru vlastenecky uvědomělé matky i Václav Kounic byl národního cítění a od mládí byl zapojen v Sokole. Vstoupil i na politické kolbiště a byl volen zemským i říšským poslancem za Mladočechy. Jeho rod držel mimo panství v Čechách, na Moravě Slavkov u Brna a Uh. Brod. V. Kounic nelpěl na aristokratickém původu, měl řadu přátel mezi literáty, umělci ad. uveďme Ant. Dvořáka, J. V. Sládka, Jožu Úprku. Sympatizoval se studentstvem, což dokázal velkolepým darem, když r předal pro jejich účely svůj palác v Brně. Nebyl zbytečně zván rudým hrabětem ; kde to šlo, zastával se dělnictva, byl solidární k potřebám chudých. Proto se dostával do rozporů ve vlastní liberální straně. Když zemřel, nejvíce se s ním vedle studentů loučili sociální demokraté. Jejich přední politik, poslanec Dr. Fr. Soukup, mu po církevních obřadech promluvil u hrobu na pražských Malvazinkách. Václav Kounic, jak se nechal česky a občansky oslovovat a podepisoval se tak později, zemřel v našem městě, které měl velmi rád 14. října O pozoruhodném vztahu V. Kounice k Uh. Brodu chceme na podzim přinést zajímavé pojednání F. Pragera, dalšího zvěčnělého jubilanta, které uveřejnil v tisku u příležitosti 20. výročí skonu rudého hraběte výročí 30. října 1853 se v Uh. Brodě narodil Hubert Herold, v l starosta našeho města. Rodinné skutečnosti: byl synem měšťana Antona Herolda a jeho manželky Marie, rozené Kohlové. Víme o dvou sourozencích bratru Františkovi, , který byl knězem a zemřel v rodišti; a sestře Anděle, , taktéž zemřela v Uh. Brodě, svobodná. Manželkou H. Herolda se stala Marie, dcera Fr. Soviče, profesí mydláře, která se narodila v Uh. Brodě r a zemřela jako vdova, soukromnice, závěrem r Poslední starosta éry monarchie byl mistrem uv kožešnického řemesla, tenkrát prosperujícího a majitelem měšťanského domu čp. 212 v Hradišťské ulici. Původně se politicky hlásil k moravským Staročechům, hlavní složce zdejších vlastenců. O jeho počátečním veřejném působení se dovídáme z dobového tisku; např. r. 1887, kdy v neděli 23. ledna proběhla výroční schůze Občanské besedy. Schůzi řídil místopředseda P. Jan Parobek, brodský kaplan, za účasti 49 členů z 84 organizovaných. Předsedou opět zvolen Dr. B. Weber a do výboru mj. Fr. Janáček, L. Schinar ale i H. Herold. Od r je kožešník Herold členem zastupitelstva města, r zvolen i radním, to už za Stranu katolicko-národní; stal se dokonce i náměstkem starosty I. Seicherta. Ve funkci zůstal i za staronového starosty Dr. Webera a po jeho úmrtí r. 1905, opakovaně po obecních volbách 1907, 1910 a 1914, byl vždy zvolen do čela města. Byl to čas i tvrdých rozporů, když většina opozice bojkotovala zmíněné volby, prý pro protinárodní koalici klerikálně-židovskou, kterou uzavřeli farář P. Fidler a obchodník Brammer. Teprve předválečné volby přinesly změnu a dílčí úspěch spojené opozice, kterou v Uh. Brodě tvořili Mladočeši, Národní dělníci (vlastně Strana národně-sociální, ve městě ustavená r. 1906) a počínající agrárníci. Starosta však srozumitelně prohlásil, že chce pracovat ve prospěch občanstva, bez rozdílu... Nejinak byl i věrný národním katolíkům, o čemž svědčí, že se s ním před zemskými volbami r počítalo jako s kandidátem v kurii měst; přednost dostal spojenecký Staročech, lékárník Josef Stancl z Uh. Hradiště (ve volbě neuspěl, když nejvíce podpořen v Uh. Brodě). Co však bude Heroldovi i některým dalším vůdcům po 10 letech vyčítáno, bude jejich promonarchistické smýšlení. Jenže uveďme, že rakušácky smýšleli i levicoví činitelé, např. B. Šmeral, P. Cingr ad. Zvláště se pamatovalo na 21. červen 1908, kdy v Uh. Brodě proběhl obrovský tábor katolického lidu, za účasti početného venkova. Asi sedmitisícové shromáždění vzdalo za účasti předních moravských politiků hold císaři Františku Josefu I., u příležitosti 60. výročí jeho nastoupení na trůn. Panovníkovi byl odeslán telegram oddanosti, který podepsal i starosta Herold. Je pochopitelné, že se s jeho jménem setkáváme na řadě akcí politických katolíků. V čase hrozné války, před Vánocemi r. 1916, vyznamenal nový císař Karel I., řadu osobností pro věrnost mocnářství. Mezi nimi byl udělen Zlatý záslužný kříž i H. Heroldovi, starostovi Uh. Brodu. Přišel ale říjen 1918, vznikla Čsl. republika a vše prohabsburské bylo zamítnuto! Starosta Herold se plně dal k dispozici Národnímu výboru, který řídil porevoluční situaci. Ten byl veden pro město i okres Dr. J. Rennerem, vůdcem někdejší pokrokové opozice. Stávající politické složky tam vyslaly své zástupce; za křesťanské strany (brzy sjednocené v ČSL) byli v Národním výboru z Uh. Brodu starosta Herold, radní C. Staňa a V. Chmela, činovníci P. O. Malý a Jan Koller; z okolí např. Fr. Kopřiva z Nivnice, obecní tajemník (po r poslanec) aj. V červnu 1919 je zvolen Dr. Renner starostou města, kandidován Národní demokracií (nástupkyní Mladočechů). Ale to už není Herold na kandidátní listině Šrámkovy Lidové strany, kde je hodně nových tváří v čele s předsedou prof. J. Hrubanem. V případě bývalého starosty sehrál svou roli i pokročilý věk. Budiž řečeno ke cti, že za jeho úřadování se pro město udělalo dosti prospěšného: byla obnovena školní budova na Mariánském náměstí r. 1909, zřízena místní elektrárna r. 1913, první na Slovácku vůbec!, započalo se s regulací Olšavy proti častým povodním, jimiž trpělo obyvatelstvo nejen brodského předměstí. H. Herold, který patří ke světlým osobnostem historie Uh. Brodu, zemřel 1. března Dosáhl i řadu vítězství, nevyhnulo se mu zklamání, což je obrácená strana mince veřejného se angažování. Jeho činnost spravedlivě zhodnotil glosátor krajinského tisku: Obětavý v práci, osobně skromný, v jednání s občany vždy laskavý... svým konáním si získal úctu i u politických protivníků a 60. výročí 29. května 1878 se v Uh. Brodě narodil Ferdinand Procházka, později ve svém povolání strojní zámečník, veřejný činitel předák křesťansko sociálního směru místního řemeslnictva. Z rodinných skutečností: dědeček Anton Procházka pocházel z Uh. Ostrohu, byl obuvníkem a do Uh. Brodu se pravděpodobně přiženil. Otec F. Procházka st , už vlastnil zámečnickou dílnu, kde se vyučil i syn. (Tato rodina nebyla příbuznou se statkářem Josefem Procházkou 1941, předs. Katolicko-politické jednoty, neboť tito přišli z Polešovic). Co víme o společenském zapojení mladšího z Procházků? Když došlo v květnu 1911 k ustavení Křesťanskosociální strany v Uh. Brodě, v řídícím výboru je i jméno F. Procházky ml. Tato organizace navázala na zdejší dvacetiletou tradici Sdružení katolických tovaryšů pod ochranou sv. Josefa, a její vznik byl za daných podmínek zákonitý. Aktivní Strana katolicko-národní předně hájila vedle zásadních idejí, zájmy bohatší části věřících majitelů domů, obchodů, či předměstských sedláků. Proto nutnost organizovat politicky i křesťanské řemeslníky a dělníky. Dále mějme na paměti, že v tehdejším Uh. Brodě nebyl ještě větší průmyslový podnik, pouze menší dílny, zaměstnání při dráze, v pivovaru a v sezónním cukrovaru. Ale zájem sdružit dělnictvo pod svůj prapor měli i začínající národní sociálové, když Sociální demokracie se snažila uplatnit až po r Ač se většina dokumentace nedochovala, lze usoudit, že brodští křesťanští sociálové se plně podíleli na sjednocené ČSL, na přelomu l A opět se jméno F. Procházky objevuje ve funkcionářském sboru, jakož i na kandidátkách do obecních voleb. Brodští lidovci pod taktovkou faráře P. Hlobila, si zřetelněji uvědomují, že v soutěži o hlasy voličů dělníků, vůbec řadových občanů, je zapotřebí stavět i na reprezentantech těchto vrstev. Na volitelných místech se pak objevují např. i dělník Josef Viktorin či řemeslník Ferdinand Procházka. Tato taktika vyšla při obecních volbách r. 1932, kdy zmínění činovníci křesťansko-sociálního křídla byli voleni za ČSL do obecního zastupitelstva. Po šesti letech při obecních volbách r lidovci mírně ztratili a tak kandidující F. Procházka zvolen nebyl; byla tu opět generační změna, nastupovala nová krev. Ale o posledních volbách před II. světovou válkou si chceme více povědět v samostatném pojednání ještě letos. Na F. Procházku jsem se dotazoval pamětníků, kdysi před lety, už také nejsou mezi námi. Všichni o něm mluvili, co o čestném člověku, který patřičně rozuměl i svému řemeslu. Zemřel 2. září 1948, v roce tolika předělů, nejen v politickém dění čsl. státu. Pohřební obřady vykonal 4. září P. Josef Šimoník, v tom čase administrátor farnosti Uh. Brod výročí narození 1898 a 55. výročí úmrtí 1953 obě životní výročí si připomeneme u jména Jan Plesl z Vlčnova, který v letech byl za Uherskobrodsko poslancem Národního shromáždění. Jeho životní osud, zatčení a tragické vyznění ve věznici na Mírově podrobněji vypovíme v pravidelném tématu Z historie v srpnovém vydání BZ. (Dokončení příště) Zpracoval St. Lukáš

13 Hudební nabídka Domu kultury 11. března 2008 zavítá do Uherského Brodu mimořádná hudební osobnost český trh. Na tomto albu zpívá vynikající duet z dílny Jagger/Richards s Marianne Faithfull a další s Lou Reedem, jehož poslední album Fernando spoluprodukoval. Na turné Lou Reed Tour Berlin v roce 2007 byl Fernando Saunders opět v pozici bass/vocal. Vedle basy ovládá Fernando Saunders skvěle kytaru a disponuje nádherným sametovým hlasem. Do Uherského Brodu přijede s kapelou sestavenou z vynikajících evropských a amerických hudebníků. Všichni milovníci dobré muzik se mají skutečně na co těšit. Fernando Saunders virtuózní hráč na basovou kytaru, zpěvák, skladatel a producent, který patří mezi světovou muzikantskou třídu. Je jedním z nejvyhledávanějším studiovým a doprovodným muzikantů pro turné světových hvězd. Nahrával a vystupoval se členy nejrůznějších uskupení včetně například: Steve Winwood, Eric Clapton, Jimmy Page, Joan Baez, John McLaughlin / The Mahavishnu Orchestra, Pat Benetar and Heart. Svoji sólovou kariéru odstartoval na Amnesty International tour na vyprodaném stadionu v Chile. Poté vydal dvě kritikou uznávaná alba Cashmere Dreams (Grudge/ BMG) and The Spin (A&M). Jeho třetí sólové album I Will Break Your Fall právě vstoupilo na Jiří Severin Hráli jsme jak andělé: Proměny lidové hudby v našem kraji Novou publikaci Jiřího Severina s názvem Hráli jsme jak andělé vydala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a ZUŠ Morava ve Zlíně. Publikace má podtitul Proměny lidové hudby v našem kraji a přináší přehled o vývoji lidových muzik a lidové písně v regionu. Nejde však o odbornou historickou publikaci, vývoj lidové hudby je ilustrován na příbězích, mnohdy humorných, ve kterých autor vypráví o osudech muzikantů a muzik gajdošských, hudeckých, štrajchových, cimbálových, dechových a dalších. Text publikace vznikl na základě sběru materiálů v jednotlivých městech a vesnicích Zlínského kraje, ze zápisů kronik i z vyprávění muzikantů. Samostatná kapitola je věnována také Uherskému Brodu, který je vzpomínán jako město s bohatou kulturní tradicí. Vyprávění doprovází řada černobílých fotografií. Další informace o publikaci, která byla vydána jako 17. svazek Edice Zlínský kraj, lze nalézt na -red- VÝZVA Divadlo Brod žádá všechny bývalé i současné uherskobrodské milovníky divadla o zapůjčení dobových materiálů k divadelní činnosti (hledáme staré plakáty, popsané fotografie, programy, výstřižky z novin apod.). Hodláme tento rok vydat rozsáhlou publikaci o divadle v Brodě, která bude dokládat tradici ochotničení již od konce 19. století. Máme zájem zejména o materiály z první republiky. Kontakt: mob.: AG Flek Další hudební lahůdka čeká na Broďany 13. března 2007, kdy se po delší pauze představí legenda českého folku skupina AG Flek. Základní sestavu Blanka Táborská, Ivo Viktorin, Karel Markytán, Josef Šobáň, doplňuje skvělá elektrická kytara Petra Hoffmana a famózní bicí Marka Šlapanského. Tato formace se již vymyká z rámce klasického folkového hudebního výrazu a posouvá své muzicírování do širšího, nezaškatulkovaného rozměru, oslovujícího daleko širší publikum. Bez nadsázky lze hovořit o současném AG Fleku jako o mimořádném hudebním úkazu na aktuální české hudební scéně. Všechny hudební návraty legend se ne vždy vydaří, AG Flek se nejen vrací v tom nejlepším světle, ale navíc přináší s sebou svěží, neotřelou muziku, která potěší každého. Poznámka: Skutečnost, že proběhnou oba koncerty dva dny po sobě, není chybou dramaturgie. Domu kultury se totiž naskytla mimořádná možnost uskutečnit vystoupení Fernanda Saunderse, avšak pouze 11. března Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně nevšední hudební událost potvrzující, že do Uherského Brodu přijíždějí světoví muzikanti, jsme tuto nabídku využili. DKUB Loutkové pohádky v UB Divadlo Brod navázalo na tradici nedělních loutkových pohádek v našem městě. Ty se zde hrají pravidelně již od roku Kromě alternativně zpracovaných příběhů O vlku a kůzlátkách či Adámek mezi broučky se divadlo snaží uvést alespoň jednu pohádku s klasickými loutkami. Jsme totiž v kraji jediný soubor, který hraje s marionetami královnami všech loutek, a to pomocí tzv. mostové scény. Ovládat loutky, jejichž provázky jsou 2 m dlouhé, se tentokrát naučili i žáci LDO při Základní umělecké škole v Uh. Brodě, a tak má divadelní soubor konečně dorost. Píšu vlastně o pohádce Oslíčku, otřes se!, jejíž čtvrtá repríza proběhla v malém sále Domu kultury a byla opět beznadějně vyprodána. Na loutkové pohádky je lepší kupovat vstupenky předem. A na závěr máme pro vás dobrou zprávu. Premiéra nové pohádky (tentokrát velmi výpravné a hrané činoherci z Divadla Brod a žáky LDO ZUŠ) se uskuteční 13. dubna Vybrali jsme pro vás známou Popelku, ale s tou filmovou se bude shodovat jen tím, že se odehrává v zimě. RŠ uw

14 PROJEKT ESF OP RLZ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod V současné době se setkáváme se situací, že trh práce není schopen výrobním organizacím nabídnout dostatečné množství profesně vzdělaných zaměstnanců. V našem regionu řeší Slovácké strojírny, a.s. tento stav realizací projektů, které mají za úkol na jedné straně zvýšit adaptabilitu podniku v tržním prostředí a posílení konkurenceschopnosti a na druhé straně umožnit zaměstnancům jejich osobní a profesní růst s prohlubující se odborností. Byla nastartována a naplněna vize trvale se učící organizace. Společnost Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod se pustila do vzdělávání svých zaměstnanců všech profesí, dodavatelem vzdělávacích aktivit se stala Střední průmyslová škola Uherský Brod. Byl soustředěn profesionální tým, který připravil projekt Vzdělávání zaměstnanců Slováckých strojíren, a. s. organizačně, profesně i personálně. Dodavatelem speciálního školení vnitropodnikového informačního systému se stala firma Centis, spol. s r. o. Oblasti vzdělávání, které byly zahrnuty do projektu: Technická oblast, Oblast PC a ICT, Ekonomická oblast, Jazykové vzdělávání, Oblast managementu a řízení. Projekt vzdělávání byl zahájen , celkem trval 24 měsíců. Jeho průběh byl vyhodnocen jako úspěšný a z evaluace vyplynula vysoká kvalita zabezpečení i úroveň vzdělávacích kurzů a spokojenost s jejich obsahem i využitím na pracovišti. Během dvou let projektu bylo realizováno celkem 78 vzdělávacích kurzů, do nichž se zapojilo 1160 osob a bylo odučeno 2173 vyučovacích hodin. Celkové náklady projektu činily Kč. Hlavní myšlenkou a základním mottem v podnikání je pro Slovácké strojírny to, že jen odborně vzdělaná a praktickými zkušenostmi nabitá pracovní síla (je jedno zda se jedná o fyzicky či duševně pracující) může v podnikání něco dokázat. Kvalita a úroveň lidského potenciálu je pro firmu to nejcennější, co má. Budovy, stroje a technologie se dají vcelku jednoduše a rychle pořídit, ale vychovat kvalitního pracovníka je velmi časově i odborně náročný a drahý proces, uvedl Vladislav Ondrůšek, finanční ředitel Slováckých strojíren, a. s. Když mluvím o odborně vzdělané síle, tak tím nemyslím jen období přípravy na povolání (tj. vyučení se, či absolvování střední případně vysoké školy), ale hlavně vzdělávání se po celou aktivní dobu pracovního života, poznamenal Vladislav Ondrůšek. Slovácké strojírny, a. s. považují další vzdělávání všech svých zaměstnanců za jeden z nutných kroků vedoucí k udržení a vylepšení stávajícího postavení na trhu, proto pokračují v trendu firemního vzdělávání i po skončení tohoto projektu. Financování probíhá z vlastních zdrojů. Ve Slováckých strojírnách, a. s. Uherský Brod byl projektem nastartován koncepčně řešený proces dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti. V budoucnosti očekáváme, že tento proces přispěje: - ke zvýšení kvality práce u jednotlivých zaměstnanců, - k zavádění moderních metod a technologií do výrobního procesu a zavádění inovací, - ke zvýšení efektivity práce, zlepšení BOZP na pracovištích a ochrany životního prostředí. Vzdělávání zaměstnanců Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod bylo realizováno za finančního přispění Evropského sociálního fondu. Centrum pro rodinu UB informuje Týden od 11. do 17. února bude letos podruhé vyhlášen Národním týdnem manželství. Tato iniciativa má upozornit na důležitost manželství a jeho podporu ve veřejném i politickém prostoru. V rámci Týdne manželství proběhnou celostátní a místní aktivity, které letos zastřešuje motto: Manželství láska v dobrém i zlém. Partnerem NTM je také Asociace center pro rodinu (ACER), jejímž členem je i olomoucké Centrum pro rodinný život se svými děkanátními pobočkami, včetně té naší v Uherském Brodě. Na Týden manželství připravujeme informace o pro-rodinných a pro-manželských aktivitách v našem děkanátě a arcidiecézi, které najdete na nástěnkách Centra ve farním kostele a na faře. Chystáme také soutěžní anketu pro manželské páry. Těšíme se na Vaši účast a rádi přivítáme podněty od Vás. Zveme maminky s dětmi do křesťanského klubu Svatojánek. Informační schůzka se koná ve středu 13. února mezi 9.30 a hod. Vezměte své děti v jakémkoli věku a počtu a přijďte! Těšíme se na Vás! Tvoření rodičů s dětmi v Klubíčku bude 19. února od 16 hodin. Přijďte si společně vyrobit něco pro radost. Informace o dalších aktivitách CPR najdete na našich nástěnkách ve farním kostele a na faře nebo na uvedené adrese, telefonu či u. Centrum pro rodinu, Masarykovo nám. 68, Uherský Brod. tel: ux Z konference o podporovaném zaměstnání Jako nevidomý jsem se zúčastnil konference o podporovaném zaměstnávání (APZ) ve Vsetíně, protože jsem uživatelem služeb Agentury podporovaného zaměstnávání zdravotně postižených. Úvodní slovo měla starostka Vsetína Květoslava Othová, poté vystoupil první náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček a paní Darmovzalová z Úřadu práce ve Zlíně, která hovořila o čerpání peněz z ESF. Představily se zde organizace ELIM Vsetín o.s., Charita Uherské Hradiště a centrum služeb postiženým. Hodnotily se výsledky projektu Jdeme do práce. Podíl APZ při vyhledávání pracovního uplatnění je procentuálně velmi vysoký. Sám mohu potvrdit ze své vlastní zkušenosti, kdy mi agentura ve Zlíně zajistila během krátké doby práci v mém oboru. Bylo by velmi na škodu, kdyby z finančních důvodů musely agentury ukončit nebo omezit svou činnost. Z dalších aktivit mohu jmenovat poradenskou službu, motivační kluby, právní konzultace a podporu na pracovišti. Neměl bych opomenout rekvalifikační kurzy pro práci s PC. Důležitou součástí je tvorba chráněného pracovního místa nebo chráněné pracovní dílny, podpora zaměstnavatelů při tvorbě pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a zlepšení spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů v této oblasti. Kontakty na agentury podporovaného zaměstnávání najdete na internetu. Václav Červenka

15 uy

16 Basketbalisté prohráli doma Spartak Uherský Brod BCS Husovice 81:85 Domácí začali s elánem, rychle vedli 6:0, ale postupně se z jejich hry vytrácela lehkost a především přesnost, jak v rozehrávce, tak ve střelbě. Vedení převzaly rutinérsky působící Husovice a až do poločasu si jej udržovaly, byť ve velmi těsné výši. Ve druhém poločase přišly 2 nápory domácích, oba jim vynesly obrat ve skóre a vedení o několik bodů, ani jeden však nedokázal odpor hostů zlomit a závěr domácí nezvládli. Dopustili se několika chyb v útoku a neubránili dravého Csefaye v dresu Husovic, které si tak zaslouženě odvážejí vítězství nad soupeřem, s nímž několik roků vyhrát nedokázali. Nejvíce bodů Brodu: J. Kratěna 19, Z. Formánek 17, V. Balija 15, R. Sobota 12. Uherskobrodská sportovní liga volejbal Volejbalový turnaj chlapců i děvčat středních škol a středních odborných učilišť města Uherského Brodu se uskutečnil ve čtvrtek l0. ledna a v pátek 11. ledna v tělocvičně Gymnázia J.Á.K. za účasti všech pěti škol. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Výsledky turnaje se započítávají do UBSL školního roku 2007/ Zápasy rozhodovali Radislav Staš a Zdeněk Zemčík. Tabulka turnaje chlapců: 1. Gymnázium 8 bodů 2. SPŠ 6 bodů 3. SOU 4 body 4. COPt 1 bod 5. SOŠ 1 bod Poznámka: o pořadí na 4. a 5. místě mezi družstvy COPt a SOŠ rozhodl rozdíl míčů ze všech zápasů. Výsledek turnaje se započítává do UBSL školního roku 2007/2008. Tabulka turnaje děvčat: 1. Gymnázium 6 bodů 2. SOŠ 5 bodů 3. SPŠ 4 body 4. SOU 3 body Poznámka: velkým dramatem v prvních dvou setech byl zápas mezi děvčaty z gymnázia a družstvem SOŠ. Rozhodující tie break byl pak už jasnou záležitostí družstva gymnázia. Radislav Staš Uherskobrodská sportovní liga sálová kopaná Datum: 15. ledna 2008 Pořadatel: Střední škola COPt Uherský Brod, Vlčnovská 688 Místo: Sportovní hala TJ Spartak UB Tabulka: 1. Gymnázium JAK UB : SŠ COPt Vlčnovská UB : SOU Svat. Čecha UB : SPŠ Nivnická UB : SOŠ Předbranská UB : 11 0 Střelci branek: 6. branek Rachůnek Tomáš SŠ COPt; 2. branky Chamula, Šenovská G JAK, Vyorávek SOU, Mikulec SŠ COPt, Nyiko SPŠ; 1. branka osm hráčů uz Spartak Uherský Brod BK Prostějov B 70:89 V prvním poločase se hrál zajímavý basket, hosté se po vyrovnaném a rychlém úvodu dostali do několikabodového vedení, které ale domácí ve 2. čtvrtině úspěšnou střelbou zlikvidovali (18. minuta 36:36). Za klíčový lze označit nástup do druhého poločasu, ze strany Brodu velmi nekoncentrovaný zejména v obraně, kdy po 4 minutách a několika inkasovaných trojkách bylo při patnáctibodovém vedení hostí o zápase v podstatě rozhodnuto. Nejvíce bodů Brodu: Z. Formánek 25, R. Sobota 12, V. Povolný 11. Basketbalový klub TJ Spartak pořádá v sobotu dne nejen pro své příznivce od 20 hodin v DK v Uh. Brodě tradiční Ples sportovců. Hostem večera je zpěvák Martin Maxa. K tanci a poslechu hraje skupina Casanova, diskotéka DJ Jitky Pospíšilové z Radia Zlín a ples oživí vystoupení zájmových tanečních skupin. Předprodej vstupenek od 8 do 18 hod. na sekretariátě TJ - 1. patro. CENTRUM SENIORŮ Čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Bohumilem. Začátek v 8.30 h. v budově Charity Úterý Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 8.30 h. v budově Charity Čtvrtek Bylinková lékárna. S bylinkami a jejich účinky nás seznámí Ludmila Pomykalová, která má dlouhodobé zkušenosti v používání přírodních produktů bylinek. Začátek v 8.30 hod. v budově Charity Úterý Vzdělávání s otcem Sáviem. Téma: Uvědomit si své možnosti. Začátek v 8.30 h. v budově Charity Čtvrtek Kritika soudnictví ve středověku Čarodějnické procesy. Přednáší středoškolský profesor z Kunovic PhDr. Bohumil Riedl. Začátek v 9 h. v budově Charity. Pan PhDr. Riedl taktéž vede centrální sklad ručně pletených obvazů určených pro malomocné. Při této příležitosti by se rád osobně seznámil s pletařkami obvazů v naši oblasti. Srdečně všechny zveme!

17 Povedl se důležitý krok Brna zastavila na začátku druhé třetiny pěkným gólem Krajčovičová. Po tomto gólu Brno změnilo taktiku. Zaváželo míček za vlastní branku a tam zůstávalo dlouhé desítky vteřin. Brodským hráčkám tato situace vyhovovala a bez většího napadání nechaly protihráčky u míčku. Brno hrálo samo proti sobě. V poslední minutě se z otočky prosadila Machalová a zlepšila tak náladu týmu před těžkým zápasem proti Těšanům. Brodská gólmanka Kristýna Manová drží v lize famózní průměr. V zápase obdrží průměrně 0,47 branky První liga juniorských florbalistek pokračovala zápasy ve sportovní hale ve Slavkově u Brna. Pro hráčky 1. AC Uherský Brod to byl zásadní turnaj. S celkem Těšan hrály Broďanky o čelo tabulky i o navýšení šancí pro postup do play off. Vzájemné zápasy v divizích se totiž započítávají do tabulky kvalifikace. Tým hattricku Brno má také šance na postup do kvalifikace a také tento zápas by byl započten. 1. AC UB SC Hattrick Brno FBŠ 3 : 0 V letošní sezóně se oba týmy střetly pouze jedinkrát. Uh. Brod tehdy zvítězil nejtěsnějším rozdílem 1:0. Brňanky atakují třetí místo tabulky a velkou motivací je možnost pokusit se vstoupit do bojů o play off. Brodský tým vstoupil do utkání výborně, zatlačil soupeřky na jejich vlastní polovinu a trpělivě bušil do úporné obrany. Po pěti minutách Brno kapitulovalo a brodská Ondrůšková si zapsala další gól do statistiky. Hattrick nepadl. Naopak, brněnské hráčky se zvedly k velkému tlaku a nebezpečně ohrožovaly brodskou bránu. Rozmach Volejbalový oddíl Domu dětí a mládeže UB pod vedením zkušených trenérek Pavly Popelkové a Ivy Šestákové se v neděli 27. ledna zhostil nelehkého úkolu pořádání VOLEJBALOVÉHO TURNAJE kategorie kadetky. Na tento již tradiční Novoroční turnaj se letos sjelo 14 družstev dívek do věku 17 let a účast byla i ze zahraničí. Sportovní výkony, fair play hra i nálada byly výborné. Mimo všech 121 hráček a bezmála 20 trenérů se o to zasloužili i rodiče a fanoušci v obecenstvu. Polední pauzu nám nádherně zpestřila děvčata ze skupiny PUZZLE STREET DANCE, taktéž z DDM. Vyhodnocená byla vítězná družstva i jednotlivé hráčky. Nejlepší nahrávačka Klára Macková Zlín, smečařka Kristina Šaturová Nové Mesto, blokařka Michaela Martináková Púchov, univerzální hráčka Dominika Šenkeříková Uh. Brod. Závěrem byla vyhlášena i Miss sympatie turnaje, kterou se stala Katka Hučková z Nového Mesta nad Váhom. Děkujeme Městu Uh. Brod za odměny pro vítěze a všem, kteří se podíleli na organizaci. Výsledková listina: 1. VSC-ZLÍN kadetky 2. NOVÉ MESTO n. /V. A 3. 1.VK PÚCHOV AC UH. BROD 5. DDM BOJKOVICE 6. DDM UHERSKÝ BROD B 7. NOVÉ MESTO n./v. B 8. TJ NIVNICE TJ VLČNOV a DDM UHERSKÝ BROD C DDM UHERSKÝ BROD A TJ SOKOL POZLOVICE VK-AUSTIN VSETÍN A VK-AUSTIN VSETÍN B 1. AC UB 1. FBC Aligators Těšany 3 : 2 V předešlých zápasech letošního ročníku zaznamenaly Broďanky jedno vítězství a jednu remízu. Pokud by Brod nyní prohrál, velmi by si zkomplikoval možnost postupu do play off. Pokud by prohrály Těšany, znamenalo by to pro ně, že postup je téměř neřešitelný. Jak se dalo předpokládat, zápas byl od začátku velmi vyrovnaný a dobré gólové šance si vytvářely obě strany. Naštěstí pro Brod se krásně ze vzduchu trefila Šmídová a první třetinu vyhrálo 1. AC. Ve druhé části se nic nezměnilo. Oboustranně pohledná hra přinesla jediný gól. Druhé góly dává Krajčovičová a tento se jí vážně povedl. Před třetí třetinou varoval trenér brodské hráčky před tím, že dvoubrankové vedení proti Těšanům nic neznamená. Těšany mají sílu stav do minuty zvrátit. A bylo to tak. Již za pár vteřin se trefují Těšany poprvé a za tři minuty podruhé. Bylo srovnáno. Gól mohl dát koholiv. Šest minut před koncem si vzal Uh. Brod oddechový čas. Útoky se stáhly jen na dva nástupy, upravila se obrana. Vždyť 1. AC chtělo zvítězit! Po půlminutové pauze nastoupil jiný brodský tým. Rvavý, sebevědomý a silný v útoku. Útočná píle se vyplatila. Čtyři minuty před koncem se opět ze vzduchu trefila Šmídová a tímto gólem urvala cenné body pro 1. AC. Hodnocení trenéra Uh. Brodu Tomáše Králíka: Po dlouhé době jsme hráli těžký zápas s těžkým soupeřem. Těšany jsou v útoku velmi nebezpečné. Vždyť v tabulce kanadského bodování divize drží první tři příčky! Moje hráčky však nebyly před zápasem nervózní, spíše soustředěné. Škoda dvou gólů, které jsme dostali po našich chybách. Na druhou stranu je nutné uznat, že soupeř si góly zasloužil. Naštěstí máme v bráně Kristýnu Manovou, která v důležitých chvílích tým podrží.. -red- Novoroční mezinárodní volejbalový turnaj kadetek GEODETICKÁ KANCELÁŘ od nás najdete na nové adrese U Elektrárny 760, Uherský Brod tel.: , (bytový dům pod Hotelem U Brány) u{

18 u

19 2. turnaj Karpatské interligy děvčat Florbalová přípravka Orla UB je nejlepší na jižní Moravě! Velkého úspěchu dosáhla přípravka Orla Uherského Brodu, když si poradila se všemi soupeři, kteří se jí postavili do cesty v turnaji ČFbU, jenž se konal v neděli 13. ledna 2008 ve Slavkově u Brna. Ve finále si pak po dobrém taktickém výkonu a velké podpoře fanoušků ze strany rodičů poradila s Bulldgos Brna 4:2. Zápasy ve skupině: FbC Orel Uherský Brod Bulldogs Brno 4:3 FbC Orel Uherský Brod Orel Blansko 10:0 Čtvrtfinále: FbC Orel Uherský Brod 1. FbC Aligators 15:0 Semifinále: FbC Orel Uherský Brod SC Hattrick Brno 8:2 Finále: FbC Orel Uherský Brod Bulldogs Brno 4:2 Branky na turnaji za Orel Uh. Brod: František Vykopal 20, Martin Dvořák 8, Vojtěch Buráň 5, Jan Machala 3, Roman Krejčiřík 2, Michael Kovařík 2, Lukáš Dvořák 1. Sestava Uherského Brodu: Brankář: Jaromír Ručka; Obránci: Jakub Jančařík, Jan Machala, Michael Kovařík, Roman Krejčiřík; Útočníci: František Vykopal (kapitán), Vojtěch Buráň, Martin Dvořák, Lukáš Dvořák, Petr Havránek, Vojtěch Schnürmacher. Trenéři: Petr Gabriel a Jaroslav Dvořák Medaile z bazénu Dne v brzkých ranních hodinách vyrazila skupinka osmi plavců na závody do Hustopečí. Z bazénu vylovila dvanáct umístění na stupních vítězů. Zdeněk Daněk obsadil ve své kategorii dvakrát první a jednou druhé místo, k tomu přidal jeden oddílový rekord a jeden vyrovnal. Radek Řezníček získal jedno třetí místo. Lukáš Jílek odsadil ve své kategorii jednou první místo a jednou třetí místo. Klára Marášková třikrát skákala do bazénu a třikrát si vyplavala třetí místo. Klára Miklášová obsadila jednou první místo a jednou třetí místo, Marina Indrová obsadila jednou druhé místo. Miroslav Vozár a Pavel Harna sice na stupně vítězů nedosáhli, ale i tak si vyplavali slušné osobní rekordy. Trenéři SpUB Začátkem ledna proběhl ve Sportovní hale WILI SPORT ve slovenské Stupavě 2. turnaj K.I.D. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev žákyň rok nar a mladší. 1. AC Uherský Brod (žákyně) a 4 slovenská družstva Stupava, Nemšová, Prašice a Mikušovce. V prvním turnaji naše děvčata obsadila 4. místo. Od září ale uplynula spousta času a děvčata mají zase sebou hodně hodin tréninku a také více zápasových zkušeností. Proto jsme doufali v lepší umístění. A stalo se nečekané. Děvčata tento turnaj vyhrála a dokonce bez porážky. 1. AC Stupava 1:1 Branky: Romana Ondrová. K prvnímu utkání jsme nastoupili proti domácí Stupavě. Děvčata začala velmi opatrně, s respektem a bylo to vidět na jejich výkonu. Tento zápas skončil remízou 1:1. V pozápasovém rozboru v šatně trenérka Lucie Chovancová děvčatům vysvětlila, že s takovým přístupem nemohou uspět a v zápase s favoritem turnaje Nemšovou musí více běhat a bojovat. 1. AC Nemšová 3:2 Branky: Lucie Kozůbková, Terka Mošťková, Kamila Pravcová. Do druhého zápasu nastoupilo na hřiště úplně jiné družstvo. I když se soupeřkám podařila dát první branka, děvčata se nevzdávala a stav brzy otočila ve svůj prospěch na 3:1. Potom už dodržovala pokyny trenérky a zápas dovedla do vítězného konce, i když soupeřky vstřelily ještě jednu branku. 1. AC Prašice 4:0 V tomto utkání se ukázala stoupající touha po vítězství. Děvčata nebojácně útočila a co bylo důležité, proměňovala i své šance. Zároveň je ale potřeba vyzvednout i hru děvčat v obraně. Soupeřky nepustily do žádné vážné situace, která by mohla ohrozit naši branku. Branky: Jessica Zlámalová, Kamila Pravcová, Martina Indrová, Romana Ondrová 1. AC Mikušovce 5:0 Tento zápas byl vlastně finálový. Vítězství nám zajišťovalo vítězství i v celém turnaji. Děvčata nic nenechala náhodě. Hned od prvního hvizdu rozhodčích se do soupeřek pustila a výsledkem byla zasloužená výhra. Branky: Martina Indrová 3, Lucie Kozůbková, Klára Ondrášková. Na závěr musím pochválit všechny hráčky za velmi dobrou reprezentaci na tomto turnaji. Určitě jsme za sebou nechali dobrý dojem. Podílely se na tom tyto hráčky: Slezáková K., Marková H., Indrová M., Kozůbková L., Mošťková T., Ondrová R., Pravcová K., Zlámalová J., Ondrášková K., Madajová K., Mandová L., Gazdíková A., Loskotová A., Farkašová M., Jančářová K. Blažena Chovancová, vedoucí družstva TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL UHERSKÝ BROD PŘIPRAVUJE: Sobota 8. března ročník závodů v lezení na obtížnost Slovácké OUPN Závod pořádá Horolezecký oddíl TJ Sokol UB v Sokolovně. Start závodu v Vstup pro diváky zdarma, občerstvení zajištěno. Akci podpořili: AIX, TRIOP, SINGING ROCK, HUDYsport Zlín, VARAN OUTDOOR Břeclav, VICHR production, MONTANA horolezecký časopis Sobota 8. března 2008 další ročník judistického Memoriálu br. Ing. Miroslava Thoře ve sportovní hale TJ Spartak Všichni jste srdečně zváni. Opět zlatý Roman Závodník oddílu kulturistiky a silového trojboje TJ Spartak Uherský Brod Roman Johaník vybojoval v sobotu v Sedlčanech na mistrovství České republiky v tlaku na lavici již podruhé titul mistra republiky v kategorii juniorů do 90 kg výkonem 190 kg. Jeho výkon podtrhuje ještě třetí místo v absolutním pořadí bez rozdílu vah. S. Sedláček předseda oddílu kulturistiky a silového trojboje TJ Spartak UB u}

20 1. AC UB v půlce sezóny Dokončení z minulého čísla AEROBIC Děvčata trénují ve čtyřech skupinách, ve kterých jsou rozdělena podle věku a výkonnosti. K nácviku sestav využívají tělocvičnu ZŠ Pod Vinohrady. Děvčata svá vystoupení předvádějí na okresních, regionálních i republikových soutěžích. Mezi nejúspěšnější členky oddílu patří Katka Dufková, která letos získala titul mistryně republiky. V této sezóně jsou děvčata přihlášena do profisoutěže, kterou organizuje Český svaz aerobiku. O nácvik skladeb se stará kvarteto B. Bujáčková, V. Chmelařová, B. Polanská a D. Jančářová. Do nácviku sestav je zapojeno 97 děvčat. VOLEJBAL Žákyně a juniorky děvčata nastupují ke svým utkáním v krajském přeboru juniorek. Těsně před polovinou soutěže jsou na čtvrtém místě z devíti účastníků. Rovněž se zapojují do žákovských soutěží na regionální úrovni. Trenérkou 20 volejbalistek je Eva Bartková. SK 1. AC Uherský Brod se s počtem 259 registrovaných členů řadí mezi nejpočetnější oddíly města. I přes tuto skutečnost bychom rádi ve svých řadách přivítali další zájemce o výše uvedená sportovní odvětví. SPINNING Máte rádi pohyb? Máte rádi hudbu? Nebaví Vás sedět doma? Tak si přijďte zacvičit do spinning centra v Uherském Brodě v budově Sokolovny. Objednávky přijímáme na tel. čísle Na co se můžete těšit a co můžete očekávat? * snížení váhy * odbourání celulitidy * * pohyb spojen s hudbou * iontové nápoje zdarma * Provozní doba Po Pá: Dopolední a víkendové hodiny dle zájmu. Program sportovní haly TJ SPARTAK (změna programu vyhrazena) SO UB A ŽABOVŘESKY basketbal 2. liga muži NE UB A JIHLAVA basketbal 2. liga muži PÁ UB B ŠLAPANICE basketbal OP II muži SO UB B ŽABOVŘESKY basketbal OP II muži Uzávěrka příštího čísla Brodského zpravodaje bude ve středu Své příspěvky můžete předávat do redakce na Domě kultury, Městského informačního centra (MIC), na podatelnu Městského úřadu Uherský Brod nebo nejlépe posílat em na adresu Brodští Orli nejdříve obrátili zápas s Hradištěm, pak načepovali Nivnici dvanáctku Hráno ve sportovní hale ve Valašských Kloboukách. Nejprve velký obrat v derby s Uherským Hradištěm, a pak vítězná kanonáda s Nivnicí. Tak vypadalo premiérové vystoupení florbalistů Orla Uherského Brodu v novém roce. FbC Orel UB Slovácký FBK Orel UH B 4 : 3 Od prvních minut bylo jasné, že se bude jednat o vyrovnané utkání. Na Broďanech byla zpočátku znát měsíční pauza od minulého mistrovského zápasu. Hradiště mělo tu výhodu, že na začátku roku dohrávalo turnaj. Proto nebylo divu, že do vedení za Uh. Brod šli právě hráči z okresního města. Aby toho nebylo málo těsně do přestávky dostali brodští Orli další ránu. Brod se dokázal přes řadu šancí prosadit až těsně za polovinou utkání, to když se po krásné kombinaci trefil Marek Machalík. Poslední třetina začala náporem Uherského Brodu, na jehož konci byly dvě branky v síti Uh. Hradiště. Nejdříve se trefil podruhé v utkání Machalík a na 3:3 vyrovnával krásnou střelou pod víko Petr Gabriel. Když už se zdálo, že utkání skončí remízou, vzal si slovo nejzkušenější borec v sestavě Broďanů Jaroslav Maslaňák, jehož rána půl minuty před koncem zápas rozhodla. Branky a asistence: 2+0 M. Machalík, 1+1 Maslaňák, 1+0 P. Gabriel, 0+1 Andrýsek FbC Orel UB FbC Orel Nivnice 12 : 5 Od samotného úvodu bylo jasné, kdo si jde pevně za vítězstvím. Již během první třetiny nasázeli Broďané po krásných kombinacích tři branky. Prostřední perioda se strhla v divokou přestřelku, na jejimž konci tahali opět za delší konec hráči Brodu. V závěrečné patnáctiminutovce však už žádné drama Brod nepřipustil, naopak přidal další branky. Hráči večera byli Martin Daňhel a Michal Andrýsek, kteří dohromady zaznamenali 9 branek! Přestože dokázali brodští Orli na turnaji získat všechny body, v pořadí na čele zlínského přeboru se nic nezměnilo. Branky a asistence za Uh. Brod: 5+1 Andrýsek, 4+3 Daňhel, 1+1 Matucha, 1+1 Jančařík, 1+0 Volařík, 0+1 Maslaňák, 0+1 M. Gabriel, 0+1 P. Gabriel, 0+1 Machalík. Sestava FbC Orel Uherský Brod: Brankář: T. Kučera, Obránci: Jančařík, M. Gabriel (kapitán), P. Gabriel, P. Hanáček, Útočníci: Maslaňák, M. Andrýsek, Machalík, Daňhel, Janík, Volařík. P t e j t e s e m ě. Z a j í m á m ě V á š n á z o r. Mgr. Antonín Juriga, místostarosta města w w w.a n t o n i n J u r i g a. c z þ aktuality þ zajímavá témata þ komentáře hostů þ blog Volejbal juniorky 1. AC Po měsíční přestávce se opět rozjela soutěž volejbalových juniorek 1. AC. V polovině ledna jela děvčata k dvojzápasu do Valašského Meziříčí. Vinou zranění a nemocí se sešlo pouze sedm hráček. První zápas měla děvčata dobře rozehraný, ale za vydatné pomoci rozhodčího, který preferoval domácí tým, nakonec podlehla 3:2. Druhý zápas začala děvčata 1. AC také dobře, ale rozhodčí v koncovkách opět podržel domácí, takže 1. AC prohrálo 3:0. Sestava: Jankulová, Chovancová, Kouřilová, Šenkeříková, Ondrůšková, Krpálková, libero Machalíková. O týden později hrály volejbalistky s Uh. Hradištěm, kde příležitost dostaly hlavně mladé hráčky. Přesto soupeřky předčily ve všech herních činnostech a zvítězily 3:0 a 3:1. Sestava: Jankulová, Kočicová, Šmídová, Kouřilová, Ondrůšková, Krpálková, Šenkeříková, Sušilová, Zámečníková. -eš- B R O D S K Ý Z P R A V O D A J v y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d j a k o m ě s í č n í k. R e g i s t r a č n í č í s l o M K Č R E *** *** *** *** *** *** *** *** Redakční rada: Mgr. Antonín Juriga předseda, Ing. Ladislav Kryštof, Ing. Pavel Josefík *** *** *** *** *** *** *** *** Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Kolik tříd otevíráme? Kolik žáků přijímáme? Pro školní rok 2015/2016

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více