Fašank je už za námi...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fašank je už za námi..."

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r č í s l o 2 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Fašank je už za námi... Představujeme zastupitele města Uctění Dne památky obětí holokaustu Vyhodnocení sbírky Pomáhejte s námi Quo Vadis, Uherský Brode? V Brodě nebo v Brodu? Výsledky Tříkrálové sbírky Z dění v našich školách Území evropského významu jsou i v našem okolí Historický kalendář Sport Letošní fašanková obchůzka byla trochu jiná než ty předchozí. Spojili se k ní folklorní soubory Olšava, Oldšava, Rozmarýn a Jakub a program tak získal na pestrosti a zajímavosti. Masopustní průvod se tradičně vydal na svou cestu městem a nezapomněl navštívit žádnou hospodu v centru města. Na zastávkách předváděli členové souborů mečové tance a maškary dotvářely masopustní kolorit. Před radnicí přivítal průvod starosta Ladislav Kryštof. Pak se všichni odebrali do zahrady Panského domu, kde už čekali těšovští hasiči s voňavými zabíjačkovými dobrotami. -es- Vyhlášení sportovce města se uskuteční v Domě kultury ve čtvrtek 14. února od 19 hodin. Pro veřejnost bude vyhrazen balkon velkého sálu DK.

2 Představujeme zastupitele města Mgr. Hana Mahdalová Poprvé kandidovala za Nezávislé v roce Od roku 1998 reprezentuje sdružení Nezávislí za rozvoj města v ZM. V letech pracovala v RM. V současné době je předsedkyní Kontrolního výboru ZM. Vystudovala Gymnázium JAK v Uherském Brodě, dále obor matematika a výtvarná výchova pro střední školy na Přírodovědecké a Filozofické fakultě MU v Brně, má ukončené 4 ročníky dálkového studia oboru Věda o výtvarném umění na Filozofické fakultě MU v Brně a 4 semestrový vysokoškolský kurz školského managementu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracuje jako ředitelka Základní umělecké školy Uherský Brod. Ve volném čase se ráda věnuje sportu, od roku 1982 je aktivní cvičitelkou aerobiku a strečinku v ASPV. Baví ji také lyžování, jízda na kole, plavání a turistika, fotografování a výtvarná kultura (architektura a design). Má dvě dospělé děti, je rozvedená. v Kdy a proč jste se rozhodla vstoupit do komunální politiky? V roce 1994 jsem byla oslovena zástupci ze sdružení Nezávislých, v té době jsem dálkově studovala a byla jsem hodně zaneprázdněná, proto jsem svou podporu vyjádřila pouze účastí na kandidátní listině. Nezávislí mají dobrou tradici, projednávají společně aktuální problémy i s těmi, kteří byli na jejich kandidátce a do ZM se neprobojovali, tak jsem se nějak dostala do víru událostí a v následujícím volebním období opět na volební lístky. Od roku 1998 pracuji v zastupitelstvu a v letech jsem postupně získávala zkušenosti i při práci v RM. Zajímám se hlavně o problémy dotýkající se mé profese tedy školství, dále je to oblast kultury, sportu a v neposlední řadě také finanční záležitosti. Co všechno obnáší práce předsedkyně kontrolního výboru? Kontrolní výbor je pětičlenný orgán, který plní především úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dále šetří zadání, která mu ukládá ve svých usneseních ZM. Jako předsedkyně kontrolního výboru (KV) jsem byla hned od počátku i se svými kolegy postavena před řadu úkolů. Začali jsme svou činnost kontrolami plnění usnesení ZM a RM, posléze jsme dostali od ZM několik šetření ve věci CPA Delfín, kde jsme museli roztřídit a prostudovat velké množství listinných materiálů a dokumentace. Byla sestavena chronologie událostí a KV dospěl k závěrům, které jsou popsány v protokolech o kontrole č. 4 a č. 5. Z toho všeho vyplývá, že jde o práci časově náročnou a především nevděčnou kontrolovat se musí a většina lidí nemá kontrolu ráda. KV se proto snaží pracovat tak, aby závěry uvedené v protokolech byly objektivní a výstižné a také aby naznačovaly možnosti následného řešení předložených problémů. S jakými problémy se na vás jako zastupitelku lidé nejčastěji obracejí? Přiznám se, že mne oslovují lidé, které trápí celkem běžné problémy. Čistota veřejných prostor, neudržovaná zeleň, parkování ve městě a podobně. Někdy se zajímají, jak se v ZM řeší záležitosti majetkové, které se jich osobně dotýkají. Myslím si ale, že o věci veřejné se zajímá stále méně lidí, že někteří přes zastupitele řeší své soukromé aktivity. Proto mám dobrý pocit, pokud se nám v ZM podaří přispět k prosazení obecně prospěšných záležitostí, a to i přes rozdíly v názorech, které jsou často způsobeny pouze nedostatečnou komunikací napříč politickým spektrem. Hodně se mluví o stěhování Základní umělecké školy. Jak vypadá situace z vašeho pohledu ředitelky? V současné době sídlíme ve městě ve třech objektech v Panském domě, Dominikánském klášteře a částečně vyučujeme v pronajatých prostorách Domu kultury. Dále využíváme pro svou činnost učebny ZŠ v 6 okolních obcích. Průměrný počet žáků školy se v několika posledních letech pohybuje kolem čísla 870, v letošním školním roce je jich 893. Škola má celkem 39 interních pedagogů a 5 správních zaměstnanců. Tahle statistika by měla dokumentovat, že jde o velkou instituci, která potřebuje pro svou činnost odpovídající budovu. Několik let se snažíme o rozšíření prostorových možností ZUŠ v Uherském Brodě. Žádali jsme město o vybudování dalších učeben v podkroví Panského domu, tento návrh však neprošel přes památkáře jak nám bylo sděleno. Současný stav je tedy takový, že počet ani velikost stávajících učeben neodpovídá potřebám ZUŠ, budova Panského domu by uvítala celkovou rekonstrukci, elektroinstalace a vodoinstalace jsou zastaralé a často nefunkční. V budově Dominikánského kláštera končí platnost dosavadní smlouvy k Zastupitelstvo města již odhlasovalo záměr na využití komplexu budov na Mariánském náměstí 65 (bývalé stavební učiliště) pro potřebu Základní umělecké školy. Hlavním problémem jsou finance. O ty hodlá město žádat v rámci vyhlášených regionálních operačních programů. Aktuální stav akce je tedy nadějný. Bylo ukončeno stavební řízení, dále bude oslovena agentura, která pomůže po formální stránce sestavit žádost se všemi náležitostmi. Pokud bude v této věci město úspěšné, můžeme předpovídat termín zahájení činnosti v nových prostorách 1. září V ZUŠ UB jsou vyučovány 4 umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční a dramatický. Kapacita školy je 900 žáků, plně ji využíváme. Zájem rodičů a dětí je stále velký, škola má dobrou pověst, jak jsme se dozvěděli z interního dotazníkového šetření. Máme úspěchy v soutěžích, naši žáci jsou přijímáni na odborné umělecké školy a mnozí z nich se již profesionálně prosazují ve svém oboru. Z poslední doby mohu jmenovat Barboru Valečkovou, která reprezentuje vysokou uměleckou úroveň ve hře na housle a zviditelňuje tak i své město Uherský Brod. Připravila Elen Sladká M ě s t o U h e r s k ý B r o d a D ů m k u l t u r y d ě k u j í v š e m u v e d e n ý m s p o n z o r ů m P l e s u M ě s t a a D o m u k u l t u r y, k t e r ý s e u s k u t e č n i l Rumpold, PRIMA P. Bilavčík, Foto I. Láska, Ing. Hanáček, Ing. Miroslav Sekanina, 3V&H, Česká zbrojovka, a.s., hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, starosta Uherského Brodu Ing. L. Kryštof, místostarosta Ing. P. Josefík, místostarosta Mgr. A. Juriga, Lidová tvorba, Podlahářství P. Konrád, Eurotisk, Strojírny Bohdalice, a.s., Ing. A. Mikulec, SUN J. Polášková, Slovácké strojírny, a.s., Tesco, Nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, SILAMO, s.r.o., ADONIS, R.D.S., Květinářství R-pasáž, OREL Uherský Brod, Hezké bydlení, Allcom, SPŠ Uherský Brod, Ateliér Žampach, REGIO UB, s.r.o. Uherský Brod, Rose-art květinářství, Marcela Kolářová, V-Net, E. Motková, Pivovar Janáček, Apollo 3P, s.r.o., Extra NET, s.r.o., LIRO, Foto Kastner, Sklo-Josef Popelka, Milan Bouda, Ing. Vl. Řihák, Velkoobchod papírem, EMOS, Komerční banka, R-styl, Ditipo, Reality X-M. Dokoupil, Cukrárna Hampl, Zlatnictví Výmolovi, Bytový textil P. Divoká, Jana Kubínová, Knihkupectví Formát, Farmář Pořádí, Zlatnictví Hana Mitáčková, náměstek hejtmana Zl. kraje St. Mišák, Farmář-Bří Lužů, B-TEL, s.r.o., Textil Josef Masař, Kožešnictví Vacula, Q studio, Intersport, Rojal, Linea Nivnice, HOKR, s.r.o., KASVO, Ing. Pavel Tichoň, Ing. Daniel Volařík, SOU Svat. Čecha Uherský Brod, GRAFIKO, DUHA Marie Ondrášková, INPREMA, s.r.o., TEMPEX, IM- POST, TEKOO, Šestákova pekárna, ČSAD, CPA Delfín, ZZN Pomoraví, Moravský rybářský svaz, Hamé a.s., Sdružení dobrovolných hasičů Těšov, Markýzy-žaluzie Fr. Vlčnovský, Restaurace Klub, VOMA, s.r.o., SANI- ZO, AMENA, s.r.o. České Budějovice, Raciola Jehlička, a.s.

3 Den holocaustu Představitelé našeho města uctili památku obětí holocaustu položením kytice v židovské modlitebně. Při této příležitosti si také prohlédli změny, které se udály na židovském hřbitově po nástupu nového správce Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti byl stanoven nikoliv náhodou na 27. ledna. Tento den byl osvobozen nejstrašnější vyhlazovací tábor Osvětim, zřízený na polském území nacisty, jenž se stal symbolem nelidského utrpení nejen Židů, ale i dalších obětí nacionálněsocialistického teroru. Muzeum Yad Vashem v Jeruzalémě, kde jsem měla možnost prohloubit a doplnit své vědomosti z několikaletého projektu Památníku Terezín o výuce holocaustu, vzniklo po 2. světové válce jako Muzeum jmen, jak zní doslovný překlad. Dalo si za cíl uchovat památku obětí židovského původu tím, že shromažďuje jména konkrétních lidí, aby oběti vystoupily z anonymity a my jsme si tak uvědomili, že za statistickými čísly se skrývají živé lidské bytosti a jejich bolestný osud. Do dnešního dne se podařilo získat svědectví o přibližně 3,5 mil. z více než 6 mil. obětí. Další jména je možno svědecky doložit na formuláři, jenž je k dispozici u autorky článku nebo na webu muzea. Muzeum Yad Vashem se postupně rozrostlo ve světově významné pracoviště, jehož expozice zahrnuje mj. sad, jenž je památkou těch, kdo získali čestný titul Spravedlivý mezi národy za nezištnou pomoc Židům (např. Oskar Schindler). Hlubokým dojmem zapůsobí Údolí komunit, neobvyklý památník židovským obcím z celé Evropy z kamenných bloků, nebo expozice věnovaná dětským obětem holocaustu. Velmi silným zážitkem je část věnovaná vzniku nacismu a jeho strašlivým následkům. Vynikající moderní uspořádání nás provede tunelem, na jehož konci nás vítá světlo jako paprsek naděje v temnotách. Procházením jednotlivých částí získáme představu, jak malé činy zla přerostly ve státem organizovanou likvidaci prakticky kohokoliv a pomůže nám snad rozpoznat totéž za jiných okolností a v jiné době. Nesmírný význam má ta část muzea, jež slouží jako vědecké pracoviště a vzdělávací centrum nejen pro izraelské občany, ale i pro odborníky a zájemce o danou problematiku z celého světa. Právě tato část muzea se stala pracovištěm i pro nás, učitele z České republiky, kteří máme ve svých hodinách možnost vychovávat své žáky a studenty k chápání historické skutečnosti a odsouzení popíračů holocaustu. Popírání holocaustu je v dnešním světě jevem okrajovým, ale nikoliv zanedbatelným a souvislost tohoto jevu s růstem neonacismu a extremismu vůbec dokazuje, že se nejedná o problémy minulosti. Těmto lidem nejde o odbornou diskusi, jejich program směřuje proti zásadám demokracie, společnosti práva a vzájemné lidské úctě. Na holocaust nesmíme nikdy zapomenout, aby se neopakoval v žádné podobě, na nikom a nikdy. Mgr. Ludmila Fialová, ZŠ a MŠ Nivnice w

4 Předání výtěžku sbírky ho kraje zodpovědná za sociální věci, národnostní otázky a menšiny Hana Příleská, ředitelka uherskobrodského Tesca a další hosté. Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům z řad vašich pracovníků i klientů, kteří pomáhali sbírku realizovat. Museli vynaložit úsilí, nebát se oslovit lidi, a to není vždy jednoduché, jak jsem si sám vyzkoušel. Děkuji i všem zákazníkům, kteří naše partnerské neziskové organizace finančně podpořili. Jsme nesmírně potěšeni zájmem zákazníků a solidaritou, kterou při konání vánoční charitativní sbírky prokázali, řekl Vesselin Barliev. K jeho slovům se připojil i starosta Ladislav Kryštof, který vyzdvihl i skutečnost, že Tesco pomáhá potřebným v regionu dlouhodobě. V Uherském Brodě se podařilo předvánoční sbírkou Pomáhejte s námi získat rekordních Kč, což je druhý nejlepší výsledek v republice. Na prodeji charitativních předmětů se podíleli pracovníci a uživatelé našeho zařízení. Celkem nám pomáhalo dvanáct dobrovolníků z řad zaměstnanců a dvacet z řad uživatelů, informovala Marie Rivolová, vrchní sestra z Domova pro osoby se zdravotním postižením a doplnila že finanční prostředky použijí na ozdravně - rehabilitační pobyt klientů a na další vybavení zařízení. Vánoční charitativní sbírka Pomáhejte s námi, která probíhala ve 36 obchodech Tesco po celé České republice, vynesla neziskovým organizacím celkem ,50 korun. Celkem se během tří předvánočních víkendů prodalo na kusů charitativních předmětů. Ve Zlínském kraji se ve čtyřech hypermarketech Tesco během tří předvánočních víkendů podařilo díky štědrosti zákazníků získat celkem Kč. Tato částka putuje nyní na konto čtyř neziskových organizací ze Zlínského kraje. Jedním z nich je Domov pro osoby se zdravotním postižením (dříve Ústav sociální péče) v Uherském Brodě, který zabezpečuje pobyt svých svěřenců ve všech třech formách denní, týdenní a celoroční. Je zde soustředěno 77 klientů s lehkým až středním stupněm mentálního postižení ve věku od 3 do 26 let. V areálu je umístěna pomocná třída zvláštní školy. Výchovná činnost je založena na důsledně individuálním přístupu a maximálním rozvoji osobnosti svěřenců, a to v rámci jejich dispozic a možností. Jako prostředků rozvoje osobnostního růstu jsou využívány i aktivity kulturního a sportovního charakteru v rámci pořádaných abilympiád, speciálních olympiád, her a výtvarných soutěží. Úspěšní jsou zejména ve sportovních soutěžích. Elen Sladká Před několik dny byl Domovu pro osoby se zdravotním postižením dříve (Ústav sociální péče) předán šek s výtěžkem sbírky Pomáhejte s námi. Tuto vánoční charitativní sbírku uspořádala společnost Tesco Stores ČR a. s. již posedmé a jejím cílem je každoročně podpořit neziskové partnery firmy. Slavnostní akce, kterou provázel pěkný a nápaditý taneční program klientů domova, se zúčastnil také starosta města Ladislav Kryštof, generální ředitel Tesco Stores ČR Vesselin Barliev, radní Zlínské- Městská knihovna vás zve na besedy Úterý 19. února Obrázky a vyprávění ze staré Židovny přednáší Ing. Jaroslav Marek Úterý 4. března Karel I., poslední český král přednáší Mgr. Tomáš Hamrlík (ve spolupráci s Musejním spolkem Bojkovice) Besedy se konají vždy v 18 hodin v Městské knihovně Panský dům ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU * Výroba nábytku všeho druhu * * Sauny * Dřevostavby * * Pergoly, altány, krytá stání pro auta * * Olepování nábytkových dílců * Michal Vlčnovský, U Plovárny 1608, Uherský Brod Tel , x

5 Quo Vadis, Uherský Brode?...Quo Vadis, Domine?... ptal se Ježíš apoštola Pavla, když prchal z Říma ve stejně pojmenované knize Henryka Sienkiewicze. Uherský Brod sice neprchá, ale tato otázka mě napadá, když procházím městem, potkávám se s lidmi, využívám služeb atd. Města neprchají ani se jinak fyzicky nepohybují, ale pohybují se, vyvíjí se ve smyslu duchovním, kulturním, obchodním, sociálním, urbanistickém, technologickém... ani nevím kolik dalších pohybů může takto město prožívat. Vývoj bývá obvykle pozitivní, města rostou do velikosti, roste počet obyvatel, zlepšuje se nabídka služeb, kvalita života, bezpečnost obyvatel. Nebo naopak a i to se stává města stagnují, nebo ještě hůře města se mohou dostat do recese stejně jako ekonomika. Může klesat počet obyvatel, nabídka služeb se zhoršuje, obyvatelé ztrácí zájem o kulturu a ve městě může vládnout divná nálada. Protože jsem občanem tohoto města, roste ve mne zvědavost v které fázi se nachází Uherský Brod roste v pozitivním slova smyslu, nebo stagnuje, nebo je dokonce v recesi? Ne, zvědavost je špatný rádce. Nechci touto cestou svou zvědavost uspokojovat hledáním jednoduchých odpovědí, které by možná hledaly důvody v politickém klimatu nebo hospodářské oblasti nebo někde jinde. Hodnotit vývoj města v kontextu několika let, možná desítek, je totiž dost ošemetná a nezodpovědná snaha. Myslím si však, že je zodpovědné hledat otázky a odpovědi na ně, diskutovat, poslouchat a tříbit názory. Takto třeba vzniknou impulsy, které možná pomohou více nabudit chuť ke změnám, pomohou pozitivně infikovat procesy zajišťující chod města. Tedy, vracím se na začátek a ptám se: kam se vyvíjíš (Quo vadis), naše město Uherský Brode? Vyvíjíš se? Rosteš? Zlepšuješ své činnosti vůči svým občanům? Jsi bezpečné město pro své občany? Jsi pěkné město? A vůbec: jsou Tví obyvatelé spokojení s Tebou? Troufalé otázky... Ale napadají mne další: jaké jsi, Město Uherský Brode v sociální oblasti, v oblasti vzdělávání, bezpečnosti, kultury, zdravotnictví? Jsi srovnatelné nebo lepší než jiná města...? Jaká je Tvá pozice na trhu jiných měst? Jak Tě vnímají jiná města?... celý katalog otázek! Ale otázky už stačily a možná by měly přijít odpovědi. Ale to nebyl smysl tohoto článku. Chtěl bych naopak tímto článkem nastartovat sérii navazujících několika článků (cca 5), v kterých bych chtěl vést polemiku s městem, s ostatními občany, podnikateli, školstvím, kulturou... ale i sám se sebou. Hledat otázky a odpovědi na ně. Ne jednostranně a lehce kritizovat. Metoda kladení a hledání otázek je možná jednoduchá forma, ale je efektivní při zkoumání a hledání. V tomto případě zkoumání stavu našeho města. Zkoumáním směru jeho rozvoje a schopnosti přizpůsobovat se změnám okolního světa. Myslím si, že Město Uherský Brod si zaslouží tuto diskusi a polemiku. Zaslouží si, aby se vedení města a jeho obyvatelé o něj zajímali, starali se o něj, aby vzkvétalo a bylo pro ně (trochu nadneseně) oázou v rychle se měnící a stále rychleji ubíhající době. Zaslouží si to, protože toto město na okraji dějinných zlomů i geografických hranic mnohokrát vstalo doslova z popela. Ale ne samo jeho občané dali cihlu na cihlu a naplnili ho svou nadějí, vírou a statečností. Neznám pěknější pohled na město, než když sjíždím z kopce od Bánova a předestře se přede mnou panorama města na kopci Takže první následující článek k polemice bude na otázku: Jaké je centrum města Uherský Brod? Své reakce pište na adresu nebo adresu Ivan Chrástek Memento znamená varování U příležitosti ukončení prvního pololetí navštívila naši školu umělecká agentura RAJCHA se svými představiteli Mgr. Vítem Chadimou a Oto Rajmanem s protidrogovým programem pro žáky tříd RADEK JOHN: MEMENTO. Memento je román o narkomanech. Posluchači žáci se dostávají do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, z které není návratu. Nejednalo se v žádném případě o přednášku, kterou naši žáci slyšeli již mnohokrát, předávání faktů o drogové problematice je pravidelnou součástí vzdělávacího programu především v předmětu rodinná výchova resp. výchovy ke zdraví, ale o příběh podle skutečné události, který vyzněl jako memento pro ty, kteří by měli snahu drogu okusit. Z tváří žáků i pozornosti, kterou jedinému herci tohoto vystoupení věnovali, je patrno, že si uvědomují, jak závažný je tento současný problém. Tento program pro naše žáky uhradilo ze svých finančních prostředků Sdružení rodičů a přátel školy. Děkujeme. Základní škola Na Výsluní V Uherském Brodě nebo Uherském Brodu? Čas od času se o našem městě píše i v celostátním tisku. Bohužel většinou v negativním smyslu jako např. v souvislosti s velkým požárem pneumatik v červnu minulého roku. Tehdy se o této události vyrojila v tisku i v ostatních médiích řada článků a reportáží. Většina těchto textů používala slovní spojení v Uherském Brodu, které nám neznělo příliš libozvučně, a hodně lidí se ptalo, zda je vůbec správné. Podle Slovníku spisovné češtiny jsou správné možnosti v Brodě i Brodu. Slovník vysvětluje, že brod znamená mělčinu umožňující přechod či přejezd toku (přebrodění). Koncovka ě se vedle koncovky u používá u jmen místních, jmen označujících místnost, vymezené místo, prostor zvláště ve spojení s předložkou v, na. Jména s tímto významem místního určení mívají vedle koncovky ě také koncovku u, např. na balkoně i na balkonu, v autobuse i v autobusu, na Urale i na Uralu a stejně tak i v Brodě i v Brodu. Podle Pravidel českého pravopisu jsou podoby s koncovkou ě častější na Moravě, v Čechách se častěji používá koncovka u. Přesto jsme zjistili, že všechny Brody v České republice Havlíčkův, Český, Železný, Vyšší i Široký shodně dávají přednost koncovce ě. Rozdíly jsou ale v označení obyvatel těchto měst a obcí. Jediní obyvatelé Uherského Brodu si říkají Broďané, ostatní sami sebe označují jako Broďáky. Lidově si říkáme Broďáci, ale Broďané je takové vznešenější, to používáme při zvláštních příležitostech, reagoval na otázku Brodského zpravodaje místostarosta Českého Brodu. Další jazykovou zajímavost má Vyšší Brod. Zatímco všechny ostatní Brody zkracují v hovorové řeči svůj název jen na Brod, Vyšší Brod používá v lidové mluvě název Vyšák. -es- y

6 OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD TKS 2008 DĚKUJEME ZA VŠECHNY POTŘEBNÉ OBDAROVANÉ Z TŘÍKRÁLOVÉHO KOLEDOVÁNÍ 2008 Dovolujeme si Vám oznámit výsledky Tříkrálového koledování 2008 a zároveň touto cestou poděkovat za podporu ve Vaší farnosti. Posláním charitní činnosti je pomáhat všude tam, kde je člověk v nouzi. Upřímné otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí radost a uspokojení i dárcům. Proto upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na letošním tříkrálovém koledování a tím jste se podíleli na podpoře charitativního díla, které je nezbytné pro lepší mezilidské vztahy. Výsledky koledování v jednotlivých obcích Využití tříkrálového koledování za rok 2007 v Oblastní charitě Uherský Brod Oblastní charitě Uherský Brod bylo vráceno z Arcidiecézní charity Olomouc ,57,- Kč Využití TKS 2007 V letošním roce bylo rozděleno Kč na přímou pomoc rodinám s dětmi. Proti minulým letům narůstá počet rodin i jednotlivců, kteří se propadají do zadluženosti kvůli jedné půjčce následně platí úroky, penále, případně si na jejich splácení berou další půjčku a nebo přestanou platit nájem či inkaso. V odůvodněných individuálně posouzených případech jsme pomohli i v této situaci. Pomohli jsme nákupem postelí dětem i dospělým, nákupem základních potravin, hygienických potřeb a ošacení a obutí pro děti, zaplatili jsme kauce na byty mladým dospělým, kteří po dovršení 18 let odcházeli z dětských domovů, uhradili jsme náklady na stěhování, baterii do schodolezu, vypomohli dokoupením stavebního materiálu v krizové situaci Věřím, že se tříkrálová pomoc dostala do těch správných rukou, a doufám, že s Vaší pomocí tomu tak bude i v roce příštím. Zpracovala: Jana Hrdinová Michaela Slívová, asistent TKS 2008 Terezie Fojtíková, zástupce asistenta asistent TKS 2008 Oblastní charita Uherský Brod Centrum Veronica Hostětín pořádá v sobotu 23. února 2008 v rámci Dne otevřených dveří v pasivním domě svého střediska i seminář Chytrá ekologická řešení pro domácnost (začátek ve hod.), věnovaný možnostem úspory vody a energie a ukázkám technologií, jako jsou solární vařič, čerpadla, fotovoltaika, separační toalety, rekuperační výměník pro sprchy atd. Na Dni otevřených dveří se návštěvníci mohou také zúčastnit lektorované prohlídky pasivního domu, s možností odborných konzultací. Prohlídky se konají v 11 a 17 hod. Zájemci si mohou prohlédnout i ostatní ekologické projekty v Hostětíně (obecní výtopnu na biomasu, solární kolektory, moštárnu s bio-produkcí, kořenovou čistírnu odpadních vod, šetrné veřejné osvětlení). z Akce je bezplatná, je potřeba se přihlásit na adrese Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě Vás zve na výstavu DŘEVĚNÉ HRAČKY Jaroslava Kapitána z Velehradu vernisáž pátek 15. února 2008 v17 hodin, úvodní slovo Zdeněk Skalička kulturní program Komorní sbor Dvořák Uh. Brod videoprojekce ukázka užití dřevěných hraček (cca min) Vzpomínka Dne 31. ledna 2008 uplynulo 10 smutných let, co nás navždy opustil můj milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Karel Nesrsta. Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou

7 Afrika všemi smysly Vernisáž unikátní výstavy Barevná Afrika návštěvníky opět ohromila. Vždyť kde jinde by mohli vidět taneční vystoupení 140 dětí v maskách afrických domorodců, zvířat i rostlin, ponořit se do afrických rytmů a ochutnat africké jídlo? Při práci na tomto projektu strávily děti z výtvarného oboru uherskobrodské základní umělecké školy společně s učitelkami Stanislavou Haluzovou, Lenkou Jahodovou a Markétou Trčkovou pět měsíců. Afrika je okouzlila jednoduchostí, krásou, působivostí a tajuplností afrického umění, a také způsobem využití přírodních materiálů. Lenka Jahodová navíc navštívila Jihoafrickou republiku a vnesla tak do projektu osobní zážitky a dokumentární materiál. Celý program vernisáže v dětské galerii před knihovnou na Panském domě doplnily zvuky afrických bubnů v podání DRUM RELAX a tanec Anety Michalčíkové a Zuzany Kostelníkové. Jen je škoda, že kvůli stísněnému prostoru hodně návštěvníků program mohlo vidět jen omezeně. -es- Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále, elce pelce do pekelce rolničky a kotrmelce, máme všechno na míru z krepového papíru.. Těmito úvodními veršíky vítali klauni Dady a Hany návštěvníky tradičního karnevalu ve Školní družině Na Výsluní. V tělocvičně školy se sešli skřítkové, princezny, čarodějové, dokonce mumie, kostlivec a jiné karnevalové postavičky, aby si zatancovali a zasoutěžili v netradičních disciplínách. Ani přítomní hosté nezůstali sedět jen tak. Dady a Hany si pro ně připravili veselé soutěže. Museli si zaskákat na hopsacích míčích, zatancovat břišní tanec a nakreslit veselé obličeje na nafukovací balónky. Na závěr si všechny děti vytáhly obálky se štěstíčky a od paní kuchařek si odnesly sladkou odměnu v podobě muffinky. Nálada byla výborná a nikomu se nechtělo jít domů, ale všechno má svůj konec. Už se těšíme na karneval příští! D. Svobodová a H. Vanďurková, vychovatelky Prváčci ze ZŠ Pod Vinohrady se předvedli! Uběhlo pět měsíců od doby, kdy poprvé usedli noví žáčci do lavic naší školy. Že se z nich stali školáci jak se patří, se přesvědčili rodiče 24. ledna 2008, kdy se přišli na své děti do školy podívat. Děti četly, zpívaly, počítaly. Rozdávaly se také medaile pro matematické krále. Diktát dětem tentokrát neopravila učitelka, ale jejich rodiče. Mluvilo a zpívalo se také anglicky. Setkání rodičů a dětí při vyučování bylo velice příjemné. Děti ukázaly, že krásné vysvědčení, které na konci ledna dostanou, si bezpochyby zaslouží. Jolana Králíková, tř. uč. 1. A Piráti i kovbojové na bále Odpoledne plné her, soutěží, zábavy a tanečních kreací. Tak to vypadalo ve středu v naší školní družině v Újezdci. Místo dětí přišli piráti, kovbojové, bahamská tanečnice a princezny. Nechyběl veselý klaun, kuchtík, zvířátka všeho druhu a další krásné bytosti. Ano,všichni jsme se sešli na maškarním bále... A bylo to moc prima! Gabriela Kolínková ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod plánuje od přijmout do pracovního poměru vychovatelku školní družiny. Žádosti zasílejte poštou, mailem nebo osobně. {

8 Děti vítala princezna Den otevřených dveří v Základní škole Havřice se vydařil. Pozvali jsme si na návštěvu své malé kamarády z MŠ Havřice a MŠ Radlice. Někteří z nich budou od září našimi spolužáky, tak jsme je chtěli lépe poznat a trochu je pobavit. A protože děti mají rády pohádky, a ty o princeznách jsou nejoblíbenější, zahráli jsme jim pohádku O princezně na klíček, která měla velký úspěch na naší vánoční besídce. Moc jsme se snažili, aby se osudy princezny Mařenky, jejích ženichů, krále Žána, královny Evelýny, chůvy Amálky i ostatních dvořanů malým divákům líbily. A určitě se nám to povedlo, protože děti nadšeně tleskaly a paní učitelky chválily. Každý host od nás dostal malou sladkost a všichni se budeme těšit na další návštěvu a další pohádku. A možná v ní už bude hrát i některý z budoucích prvňáků. Děti z Dramaťáku ZŠ Havřice Horolezecká družina Odnepaměti lidstvo zkoumá oceány a pouště, veletoky a mořské hlubiny a pokouší se zdolat nejvyšší, nejkrásnější a nejznámější štíty světa. Proč? Protože tam jsou. Těmito prostými slovy by vám odpověděli všichni ti, kteří podlehli kouzlu hor, ale i zvědavosti a touze po dobrodružství. A právě tyto dvě hlavní ingredience horolezectví rozhodly o návštěvě naší vinohradské družiny u party nadšenců, kteří svůj volný zimní čas tráví na cvičné stěně v brodské sokolovně. Pro děti byl připraven zajímavý program, na který určitě hned tak nezapomenou. N e v š e d n í m zážitkem byla pro ně lanová dráha napříč tělocvičnou, výstup po žebříku, či samotné lezení po stěně. Všechno toto samozřejmě s bezpečnostním jištěním a za podpory svých nových zkušených kamarádů. A právě jim patří naše velké poděkování i přání, ať lezou stále výš a výš, ať zvládají stěny co možná nejrychleji a ať jsou uchráněni všech záludností a nebezpečí tohoto krásného sportu! Vychovatelky ŠD při ZŠ Pod Vinohrady Bří. Lužů 116 Nadační dům, Uherský Brod Poradna pro rodinu, Manželství a mezilidské vztahy Poskytuje: * psychologickou pomoc v závažných životních situacích * poradenství v oblasti rodiny, manželství a mezilidských vztahů * individuální, párovou a rodinou terapii * zprostředkování kontaktů na další odborníky Dále nabízí: * poradenství a terapii v oblasti závislostí a sociální patologie * poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů drog * sociálně právní poradenství v mimořádně obtížných životních situacích * dopravně psychologické vyšetření řidičů dle zákona č. 411/2005 Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. K přijetí nepotřebujete doporučení lékaře. Je zachována diskrétnost a mlčenlivost. Provozní doba: pondělí, středa 8:00 16:30 úterý, čtvrtek 8:00 18:00 pátek 8:00 14:30 přihlášky a informace na tel.: , Bří. Lužů 116 Nadační dům, Uherský Brod pořádá ozdravný-rehabilitační pobyt u Jaderského moře: (Vhodné i pro děti trpící exémy, astmatem, alergiemi) CHORVATSKO s Luisou OSTROV RAB Camp San Marino (11 pobytových dní pondělí pátek) místopis: Camp San Marino se rozkládá podél 1,5 km dlouhé písčité pláže (Rajská pláž) a zároveň v úpatí hornatého terénu ideálního na procházky i pro turistiku. Kemp je moderní s kvalitní infrastrukturou, dětskými hřišti a sportovišti. Místo je ideální pro sportovně založenou rodinu s malými dětmi. Pobřeží je písčité s velmi pozvolným vstupem do moře, voda je čistá, příjemně vyhřátá. Místo splňuje ideální podmínky pro koupání a jeho bezpečnost a poznávání okolí. Vlastní město Lopar je vzdáleno 10 minut chůze z kempu. ubytování: vybavené čtyřmístné stany se dvěma ložnicemi, kuchyní a verandou vzdálenost od moře cca 200 metrů velmi výhodné ceny za pobyt (včetně pobytové taxy) doprava z Uh. Brodu a zpět / + přívěs pro možnou přepravu kočárků, kol, potravin, atd./ Cestovní připojištění a stravu si účastníci zajišťují sami. Lékař bude členem zájezdu. Počet míst je omezen. přihlášky a informace na tel.: ,

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 7 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l i s t o p a d 2 0 0 9 č í s l o 1 1 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d 2 0 0 7 č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 7 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města MAN-UB nová zkratka, nové služby

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r 2 0 0 6 č í s l o 2 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol Návštěva Egypta stojí za to

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ POUR FELICITER 2014 foto: Petra Chaloupková Foťte naše město 2013 KULTURNÍ FOTOGALERIE Vánoční koncert dětského pěveckého

Více

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU Druhá etapa výstavby dopravního terminálu byla zahájena. foto: Elen Sladká

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Muzeum J. A. Komenského je již tradičně místem, kde Zlínský kraj oceňuje nejlepší pedagogy. Jedno z ocenění letos putovalo

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Jaro za muzeem foto: Markéta Švehlíková POZVÁNKA MĚSTO UHERSKÝ BROD, DŮM KULTURY, UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI A KARPATSKO, O.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l e d e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ

Více

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska Dům s pečovatelskou službou

Více

201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna.

201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna. Vydává město Uherský Brod duben 2012 číslo 4 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna. Eliška Balzerová se ve hře Můj báječný rozvod převtěluje

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti Fulnecký zdarma 1 2015 Zpravodaj Zastupitelstvo vyčlenilo prostředky na granty 3 Žáci z dolní školy se učili v autobuse 7 Fulnek hostil okresní turnaj v pexesu 11 Radka Krištofová: Mým největším úspěchem

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

www.valasskeklobouky.cz www.valasskeklobouky.cz VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA

www.valasskeklobouky.cz www.valasskeklobouky.cz VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA prosinec 2014 VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA V úterý 4. listopadu 2014 se konalo první jednání nově zvoleného zastupitelstva města Valašské Klobouky. Hlavním bodem zasedání byla

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, konečně po několika letech nám pravé zimní počasí signalizuje blížící se Vánoce a s tím i konec roku. Těší mě, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo realizovat záměry, se

Více