5 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 2 Nové 5 Prahy Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Noviny KVĚTEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Senior Akademie Radnice připravila spolu s městskou policií sérii kurzů pro dříve narozené. strana 2 Téma měsíce Jak vnímají obyvatelé Prahy 2 své životní prostředí a jak se o jeho udržování a zkvalitňování starají odpovědní lidé? strana 4 a 5 Nová sezona Novoměstská radnice vstoupila do letní sezony dvěma velkými výstavami. Lze tu vidět fotografie a stříbřené sklo. strana 8 Zkusili jste někdy přemýšlet o tom, co pro Vás životní prostředí znamená? V posledních letech se stalo poměrně kontroverzním tématem v souvislosti s energetikou, dopravou, výstavbou a dalšími oblastmi. Důležitý je ale úhel pohledu. Ten se mnohdy velice liší. Pokud se zeptám Slovo úvodem kohokoli, zda je třeba chránit životní prostředí, snad nikdo neřekne ne. Horší je to ale v situaci, kdy se máme ve jménu zlepšení našeho prostředí nějak omezit. Pak si zpravidla pokládáme otázku, proč zrovna já, když někdo jiný se neomezuje? Ale neřešme obecné téma a zůstaňme v Praze 2. Zde je životní prostředí nejvíce ovlivněno dopravou. Od jihu k severu Prahu 2 rozdělují dva směry magistrály a od východu k západu silně přetížené ulice přes oblast Karlova náměstí. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč tomu tak je? Vzdálenost mezi Barrandovským a Palackého mostem je největší mezi dvěma sousedními mosty v celé Praze. Citelně zde chybí další most mimo Prahu 2. Pak se nelze divit, že obrovské množství vozidel jede přes Pražskou památkovou rezervaci právě u nás. Můžeme vůbec mluvit o nějakém životním prostředí, když zatížení hlukem a exhalacemi přesahuje všechny normy? Alespoň zóna placeného stání a zúžení Legerovy ulice to trochu zlepšily. Ale Praha 2 má také více než 50 ha parků a v mnoha ulicích stromořadí. I tam dochází k různým názorům Téma na červen V letošním roce si připomínáme 160. výročí od vzniku samostatné katastrální obce Vinohrady: dne se spojilo několik usedlostí, umístěných na východ od bran Nového Města, a původní Hory Viničné se staly součástí hlavního města Království českého. V příštím čísle se podíváme o půldruhého století zpět, do doby, kdy dnešní Vinohrady vznikaly. Také se ale pokusíme zjistit něco o dnešním charakteru této svérázné části hlavního města. Pokud na Vinohradech bydlíte nebo k nim máte z jiných důvodů blízký vztah, napište nám... Životní prostředí na péči o ně. Někteří si stěžují na přestárlou vegetaci, jiní brání každé stéblo či větvičku, aniž by vnímali, že nežijeme v pralese, ale přírodu utváříme k našemu potěšení. Další zase do parku klidně vjíždějí autem, ačkoli nesmějí. Že v parcích téměř nelze nalézt psími exkrementy nepohnojenou část louky, kde by si člověk bez nebezpečí mohl lehnout do trávy a kochat se pěkným dnem, snad nemusím rozebírat. Nestálo by za to chovat se alespoň k parkům ohleduplněji? Uvědomme si, že to, co jednomu nevadí a pokládá to za svoji svobodu, může jinému velmi vadit. Je jen na nás, abychom se vzájemně alespoň trochu respektovali. Je poměrně rozšířen názor, proč bych se omezoval a uklízel, když platím daně. Na to musím odpovědět, že náklady vynaložené na úklid jsou peníze vyhozené oknem, protože nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu. Určitě by se za ně mohlo pořídit něco smysluplnějšího. Nebylo by lepší začít drobnostmi každý sám u sebe? Nedopalky a jiné smetí odhazovat do košů, kterých máme více, než kdykoli dříve? Uklízet po svých pejscích nejenom ve dne, ale i v době, kdy vše schová noc nebo v zimě sníh? Nestálo by za to sešlápnout plastové lahve či kartonové krabice, než posléze zbytečně odvážet vzduch, místo odpadu? Jsem přesvědčen, že pokud si tyto a podobné otázky bude pokládat stále více lidí, můžeme situaci postupně zlepšovat. Témat je více. Zkusme přemýšlet alespoň o těch, která jsou v našich novinách a na internetu popsána v rámci projektu Čistá dvojka. Závěrem mi dovolte Vám popřát, abyste se mohli v tento jarní čas radovat z kvetoucí přírody v našich parcích, ulicích i vnitroblocích, aniž by to kazilo něco, co můžeme jednoduše sami ovlivnit, a tím si odpovězme na otázku položenou v úvodu, proč zrovna já? Václav Vondrášek, zástupce starostky (ODS) VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE VINOHRADY Čím je podle Vás tato pražská čtvrť nejvíce specifická? Kolik se podařilo zachovat z původního charakteru Vinohrad a co už je nenávratně pryč? Co dnešní Vinohrady kazí? Těšíme se na Vaše příspěvky na u: nebo na adrese: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Psát můžete až do 20. května. K červnovému tématu naleznete také na našich internetových stránkách anketu, kde můžete hlasováním vyjádřit svůj názor. VLTAVSKÁ MARÍNA: Jako ve středomořském přístavu si musel připadat každý, kdo ve dnech dubna zavítal na Rašínovo nebo Hořejší nábřeží. Oba vltavské břehy se zaplnily sportovními čluny, motorovými cruisery, jachtami i jachtičkami, malými plachetnicemi i několikametrovými monstry. Ojedinělá přehlídka lodí a vodních sportů nazvaná Lodě na vodě měla na Vltavě svou premiéru. Jen k tomu moři odtud bylo trochu daleko... Podrobnosti na str. 3. Text a foto: len Veřejná připomínka obětí holocaustu V Den holocaustu a hrdinství (hebrejsky Jom ha-šoa ve ha-gvura) si každoročně připomínáme památku těch, kteří byli kvůli svému židovskému původu během druhé světové války pronásledováni, vězněni a zavražděni. Připadá na 21. duben v ten den bylo v roce 1943 zahájeno povstání ve varšavském ghettu. Jom ha-šoa 2009 V Izraeli se při této příležitosti konají vzpomínkové akce a náboženské obřady, zapalují se světla, všude znějí sirény a celý den je ve sdělovacích prostředcích a ve lách věnován holocaustu. Také Česká republika se tradičně připojuje k pietní vzpomínce na šest milionů židovských obětí holocaustu. Veřejné čtení jmen obětí již počtvrté uspořáškodal na náměstí Míru Institut Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holocaustu. Pořadatelé věří, že veřejným připomínáním obětí holocaustu odpoví na aktivity neonacistů zejména nyní, kdy v České republice žijí již poslední svědkové holocaustu a projevy rasismu stále narůstají. Myslím si, že vzpomínková akce se vydařila a splnila svůj účel, a to především díky zájmu široké veřejnosti, s jejíž pomocí jsme důstojně připomněli oběti holocaustu a současně jsme tak vyslovili NE popírání holocaustu a sílícímu neonacismu, pozname- nala ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu Marta Malá. Pietní vzpomínky se letos zúčastnila zhruba tisícovka lidí, do sa- motného předčítání jmen obětí se jich zapojilo kolem 130. Četli nepřetržitě tři hodiny (od 14 do 17 hod.). Frontu jsme nakonec museli stopnout a někteří smutně odcházeli, že nestihli včas přijít, připomněla Marta Malá. Ze známých tváří byl přítomen senátor Tomáš Töpfer, bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková, náměstkyně pražského primátora Markéta Reedová, starostka Prahy 2 Jana Černochová (na snímku), představitelé židovské a romské komunity. Přišlo mnoho těch, kteří přežili holocaust, jejich potomci a příbuzní, ale i žáci škol a široká veřejnost. Letošní pietní akce byla věnována těm, kteří poskytli fotografie a materiály ze svých soukromých sbírek do Databáze obětí, on-line zdroje informací a autentických materiálů o českých i evropských obětech holocaustu Hlavním cílem projektu Terezínské album, na kterém pracuje Institut Terezínské iniciativy, je připojit ke strohým údajům z Databáze obětí autentické dokumenty, jejichž výpověď pomáhá vytvářet plastický obraz osobních příběhů a osudů jednotlivých obětí holocaustu, a alespoň symbolicky jim vrátit tváře. Do projektu se zapojili také dárci, kteří nabídli fotografie a další materiály ze svých soukromých sbírek a rodinných alb. Více na Text a foto: len NP_kveten_09.indd :49:04

2 2 ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla v měsíci dubnu jednou, a to Projednala celkem 42 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada vzala na vědomí zprávy o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 a text vyjádření MČ ke stížnosti na údajnou veřejnou podporu při prodeji bytových domů v Praze 2, který uložila předložit ZMČ. Nesouhlasila s předloženou variantou dokumentace Dostavba a rekonstrukce nádraží Vyšehrad a vyjádřila k ní zásadní námitky. RMČ dále mj. schválila Z jednání zastupitelstva Dvanácté řádné zasedání zastupitelstva městské části se konalo Zastupitelé schválili poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb na rok 2009 (dotační řízení hl. m. Prahy) a dále poskytnutí veřejné finanční podpory na období roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 v oblasti sociálních služeb, mimoškolních aktivit dětí a mládeže, zdravotnictví, kultury, životního prostředí a v oblasti prevence kriminality a závislostí na návykových látkách. ZMČ mj. poskytlo účelové dotace v sociální oblasti Dennímu stacionáři Akord a o. s. Pohoda a rozhodlo o prodeji ideální ½ domu čp v Trojické 7 s ideální ½ pozemku parc. č a ideální ½ pozemku parc. č Dále souhlasilo s předložením projektu Revitalizace zahrady Ztracenka jako žádosti o podporu v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a schválilo poskytnutí 7,5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Prahy 2. Souhlasilo rovněž s předložením projektové žádosti Digitalizace archivu stavebního úřadu v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a schválilo poskytnutí 7,5% podílu způ- sobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ úpravu rozpočtu MČ na rok 2009 v oblasti životního prostředí, jmenovala ředitelku Knihovny na Vinohradech, projednala odvolání a volbu členů finančního výboru ZMČ a vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Viničná 1. Dále rada přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5/2009, k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: k plnění usnesení RMČ a ZMČ Praha 2 za 4. čtvrtletí roku 2008, k rekonstrukci dětského hřiště Na Výtoni. van a financování nezpůsobilých výdajů projektu. Schválilo také uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku za provozování výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely a vzalo na vědomí vyjádření městské části ke stížnosti na údajnou veřejnou podporu při prodeji bytových domů v Praze 2. Zastupitelé souhlasili s uplatněním jednostranného zvýšení nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., v souladu s bodem II. usnesení RMČ č. 38 ze dne , u bytů v domech Vinohradská 42/1790 a Vinohradská 52/283 (domy nejsou v lokalitě se zvýšenou ekologickou a dopravně-hlukovou zatížeností) a souhlasili s tím, aby u bytů v domě Vyšehradská 15/418 bylo nájemné ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. zvýšeno pouze o polovinu přírůstku měsíčního nájemného vypočteného v souladu s bodem III. usnesení RMČ č. 38 ze dne (dům je v lokalitě se zvýšenou ekologickou a dopravněhlukovou zatížeností). Na závěr jednání podala starostka Jana Černochová informace mj. k rekonstrukci Bezručových sadů, k dopisu Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v městské části Praha 2, ke zprávám o bezpečnostní situaci na území MČ a k plnění usnesení RMČ a ZMČ za 4. čtvrtletí roku Zápis ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ Praha 2 a na Příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 se koná v úterý 23. června 2009 v 15:00 ve velkém sále Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je veřejné. ple Stížnost na údajnou veřejnou podporu Na počátku tohoto roku informoval ředitel odboru veřejné podpory Úřadu na ochranu hospodářské soutěže městskou část Praha 2 o tom, že na ni byla u Evropské komise podána stížnost jako na poskytovatele údajné protiprávní veřejné podpory v souvislosti s tzv. privatizací bytového fondu, resp. s prodeji bytových domů realizovaných v letech (tedy v době, kdy již byla Česká republika členem Evropské unie). Podle Smlouvy o Evropské unii je poskytování veřejných podpor (tj. podpor z veřejných prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky) obecně zakázáno. Autor podání k Evropské komisi, který si přál zůstat v anonymitě a jehož identita tak není známa ani městské části, ve své stížnosti tvrdí, že městská část tím, že prodala bytové domy bytovým družstvům za nižší než tržní ceny, tyto právnické osoby zvýhodnila na trhu (přičemž za trh se tu pokládá i trh nájemního bydlení). Evropská komise vyzvala městskou část k poskytnutí relevantních dokumentů a informací. Text vyjádření městské části, ve kterém byly pravdivě popsány všechny relevantní skutečnosti, schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne Vedení řízení v této věci je plně v pravomoci Evropské komise, která může v této fázi procesu rozhodnout, že se o veřejnou podporu vůbec nejednalo nebo že sice šlo o veřejnou podporu, ale slučitelnou se společným trhem, anebo zahájí tzv. formální vyšetřovací řízení, ve kterém může rozhodnout i o tom, že se jednalo o protiprávní veřejnou podporu neslučitelnou se společným trhem. V případě takového negativního rozhodnutí by byla příjemcům veřejné podpory (tedy subjektům, které získaly nemovitosti za nižší než tržní ceny) uložena povinnost veřejnou podporu vrátit, resp. v tomto případě doplatit rozdíl mezi kupní cenou a cenou tržní. Řízení bylo zahájeno právě proti městské části Praha 2, protože na její postup byla podána k Evropské komisi stížnost. V tomto smyslu městská část trvá na tom, že zahájení řízení neznamená, že by se její postup v rámci tzv. privatizace nějak vymykal z běžné praxe mnoha jiných měst a obcí v České republice. Podobné privatizační vlny za ceny nižší než obvyklé byly v České republice v době, kdy probíhaly stížností napadené prodeje v Praze 2, zcela běžné. Mgr. Miroslav Florián VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Ve dnech 5. a se v České republice uskuteční volby do Evropského parlamentu. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Průběh voleb se řídí zákonem č. 62/2003 Sb. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb (v modré doručovací obálce s vyznačením čísla volebního okrsku a adresy volební místnosti); lze je obdržet také v době voleb přímo ve volební místnosti. Adresy volebních místností v Praze 2 s uvedením, které domy spadají do jednotlivých volebních okrsků, budou nejpozději od uveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 2 a na internetových stránkách www. praha2.cz. VOLIČSKÝ PRŮKAZ Volič, který se bude chtít zúčastnit hlasování v jiném volebním okrsku, než kam spadá podle místa svého trvalého pobytu, může u příslušného obecního úřadu, kde je zapsán v seznamu voličů, požádat o vydání voličského průkazu; ten mu umožní hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat nejpozději do čtvrtka do 16:00, a to buďto osobně, nebo ji úřadu v tomto termínu doručit jinak např. poštou (v tom případě je třeba, aby podpis voliče na Rada městské části Praha 2 projednávala 14. dubna upravenou variantu dostavby a rekonstrukce bývalého vyšehradského nádraží, předloženou investorem stavby, společností TIP Estate, s. r. o. Dokumentaci zpracoval Atelier Omicron K. Projednala také stanoviska komise rozvoje, která se tímto záměrem zabývala již dvakrát, a majetkové komise. V usnesení RMČ č. 176 ze dne městská část konstatuje, že uvažovaná zástavba není v souladu s platným územním plánem ani s mimořádně kulturně-historickým významem této části Pražské památkové rezervace, a vyjadřuje svůj nesouhlas i zásadní námitky k projektu. Jednou z nich je to, že nadměrný objem navrhované administrativní výstavby by mj. výrazně omezil průhled na žádosti byl úředně ověřen). Na Úřadu MČ Praha 2 přijímá žádosti o vydání voličského průkazu oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v hale v přízemí (vstup také z Jugoslávské ulice), návštěvní hodiny: pondělí a středa 8:00 17:30, úterý a čtvrtek 7:30 16:00, pátek 7:30 13:00; žádost lze podat také v informační kanceláři v Jaromírově 23. Předávání hotových voličských průkazů bude podle zákona probíhat od (dříve průkaz předat nelze); vydaný voličský průkaz může po tomto datu převzít volič na úřadu osobně, nebo k převzetí udělit plnou moc jiné osobě (podpis voliče na plné moci musí být úředně ověřen), nebo úřad voličský průkaz voliči zašle. ŽÁDOST O NÁVŠTĚVU S PŘENOS- NOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky na odbor správních agend Úřadu MČ Praha 2 tel.: nebo ve dnech voleb předat přímo okrskové volební komisi. V současné době se množí případy trestné činnosti spáchané na seniorech, kteří tvoří velkou část obyvatel městské části Praha 2. Vzhledem k závažnosti této trestné činnosti věnuje Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy skupinám starších občanů pozornost zejména z hlediska osvětové, informační a poradenské činnosti. Součástí preventivní činnosti v oblasti kriminality je vzdělávací cyklus pod názvem Senior Akademie. Ve spolupráci Městské policie hl. m. Prahy a městské části Praha 2 probíhaly přednášky a besedy tohoto cyklu pro seniory naší městské části každé pondělí od 2. února do 30. března 2009 v zasedacím sále Zastupitelstva MČ Praha 2. V rámci besed se senioři měli možnost seznámit s činností městské policie, navštívili operační středisko MP hl. m. Prahy a dopravní hřiště. Součástí byla i prohlídka Muzea Policie České republiky. V květnu ještě navštíví psí útulek městské policie. Senioři na besedách získali informace o možnostech a způsobech ochrany osobního bezpečí, zdraví a majetku. Každý dostal bezpečnostní řetízek na dveře, panoramatické kukátko do dveří, osobní alarm a další pomůcky určené k osobní ochraně a zabezpečení majetku. Zvláštní pozornost byla věnována předcházení dopravním nehodám a bezpečnému chování v silničním provozu. V této souvislosti senioři obdrželi reflexní nášivky v souladu se sloganem Být lépe viděn. V besedách projevili velký zájem o problematiku právního vědomí a domácího násilí. Cyklus se setkal s nevšedním zájmem seniorů plánovaná kapacita 30 účastníků byla překročena. Všichni se zájmem sledovali přednášky a živě se Stanovisko k rekonstrukci vyšehradského nádraží PŘESTĚHOVÁNÍ VOLIČE PO 26. dubnu 2009 Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu byli podle zákona zaneseni ti voliči občané ČR, kteří ke dni byli na území příslušné obce (městské části) přihlášeni k trvalému pobytu. Upozorňujeme proto voliče, kteří se v období od do přihlásí k trvalému pobytu do jiné obce či městské části, že zůstanou pro letošní volby do Evropského parlamentu zapsáni v seznamu voličů u původního obecního úřadu, kde byli trvale přihlášeni ke dni Pokud se tito voliči chtějí zúčastnit voleb, mohou hlasovat buď ve volebním okrsku příslušném podle místa svého předchozího trvalého pobytu, anebo mohou u původního obecního úřadu, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, do požádat o vydání voličského průkazu, který jim umožní hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Aktuální informace týkající se voleb do Evropského parlamentu jsou vyvěšeny na úřední desce Úřadu MČ Praha 2 a také na internetových stránkách Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2 Senior Akademie 2009 v Praze 2: cyklus přednášek Co nás pálí zapojovali do diskuze. Slavnostní zakončení Senior Akademie se konalo 30. března za účasti zástupce starostky Ing. arch. V. Vondráška. Absolventům kurzu bylo předáno celkem 39 osvědčení o absolvování. Na památku si odnesli drobné upomínkové předměty. Po slavnostním předání osvědčení pokračovalo poslední setkání pohoštěním a neformální besedou účastníků s organizátory akce. Text a foto: zab Vyšehrad a věže bazi- liky z ulice Na Slupi ve směru od bertova. Kromě toho by také zastí- Alnil bytový objekt č. p. 144 ve správě městské části na Vyšehradě. Praha 2 proto žádá, aby byl výrazně zmenšen objem nové administrativní výstavby, zvětšil se její odstup od fasád obytných objektů, byl řešen větší podíl veřejně přístupné zeleně a náhradní výsadba za nepovoleně vykácenou zeleň v místě stavby. Městská část dále žádá, aby investor ve svém řešení zakreslil průběh železničního koridoru Praha - Hl. nádraží x Praha Smíchov, neboť je v přímé návaznosti vzhledem k řešenému pozemku, a aby záměr koordinoval se sousední stavbou, návrhem nové železniční stanice nad Rašínovým nábřežím. Současně doporučuje a vyzývá společnost TIP Estate, s. r. o. jako vlastníka stávajícího historického objektu bývalého nádraží, které je prohlášeno kulturní nemovitou památkou, k neprodlenému zahájení prací na zajištění, ochraně a obnově objektu památky a k úpravě varianty záměru zástavby dotčeného území ve smyslu námitek MČ Praha 2. red NP_kveten_09.indd :49:08

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 5 - KVĚTEN Konkurz MČ Praha 2 oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1. Informace na a na úřední desce. Pražský mezinárodní maraton Volkswagen Maraton Praha, hlavní závod 15. ročníku PIM, se poběží v neděli Aktuální program najdete na Uzavírky ulic při maratonu Pro individuální automobilovou dopravu budou v Praze 2 v době konání závodu uzavřeny následující veřejné komunikace: Rašínovo nábřeží 9:30 11:30 (mezi Jiráskovým a Palackého mostem) Palackého náměstí, Rašínovo nábřeží 9:30 13:10 Svobodova, Na Slupi 9:30 12:00 Ostrčilovo náměstí, Sekaninova, Jaromírova 9:30 12:00 Vnislavova 9:40 12:05 Bohatý kulturní program na náplavce Pražský maraton, kulturní projekt Vltava 2009 a snaha městské části Praha 2 i sdružení Dvojka sobě o oživování veřejných prostranství přivedou 10. května na náplavku mezi Palackého náměstím a Výtoní zájemce o pestrý kulturní a rekreační program. Od 9:30 až do večerních hodin se tu vystřídá řada zajímavých kapel, zazpívá Pepa Nos, bude se hrát divadlo. Komwag představí projekt Čistá dvojka. Příchozí budou mj. pozváni na výstavu znojemských vín, která se koná 12. a 13. června v Grébovce, a Viniční altán nabídne k ochutnání víno z tamní vinice. Podrobný program na Výherní hrací přístroje Od 1. května 2009 platí další, již druhá novela vyhlášky, stanovující místa, na nichž lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP), a dobu jejich provozování. Návrh projednala městská rada a schválili zastupitelé. Předchozí vyhláška obsahovala celkem 1344 míst, na kterých lze v hlavním městě VHP provozovat. Současná novela jejich počet snižuje na Návrh novely předložil první náměstek primátora Rudolf Blažek: Považujeme regulaci provozování výherních hracích přístrojů na území Prahy za nutnost, která je v zájmu gulaci občanů i městských částí. Trváme proto na dodržování principů schválených městskou radou v květnu loňského roku, uvedl náměstek primátora a dále zdůraznil: Jsme přesvědčeni, že hlavní město České republiky nemůže být vnímáno jako místo, kde jsou hazardní hry hlavním druhem zábavy a které se musí potýkat s důsledky negativních jevů projevujících se zvýšeným výskytem kriminality a počtu osob závislých na hře. Vzhledem k jevům, které s sebou hazardní hry přináší, je záměrem vedení hlavního města i jednotlivých městských částí nezvyšovat počet míst, kde lze tyto hry provozovat. Proto Praha přistoupila k možnosti regulace počtu VHP vydáním vyhlášky, stanovující místa a čas provozování. Žádnou jinou regulaci provozování hazardních her obcím platné právní předpisy neumožňují. Přes veškeré úsilí se však snahy o re- provozování VHP nesetkávají s očekávaným výsledkem. Na místech, kde nelze tyto přístroje nadále provozovat, jsou většinou v krátkém časovém období umístěny videoloterní terminály nebo jiné podobné technické hry, povolované Ministerstvem financí ČR podle zákona o loteriích. Situace v oblasti provozování hazardních her se tak na území hlavního města nezlepšuje. Proto Praha připraví vlastní návrh změny zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o místních poplatcích. Text: red/zdroj: MHMP, foto: len Svatojánské slavnosti V pátek 15. a v sobotu 16. května Karlovo náměstí a okolní kostely ožijí tradiční jarní poutí zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému, kterou zde pořádají MČ Praha 2 a duchovní správa kostela sv. Ignáce. PROGRAM 15. května 18:00 Poutní českoněmecká mše svatá u sv. Jana na Skalce 16. května 10:00 Průvod z kostela sv. Ignáce Karlovo náměstí, pódium 10:00 Slavnostní zahájení dechy z Kolína 11:00 Jazzové kvarteto Fr. Kopa, Marta Kubišová 13:00 Kamarádi Staré řeky 14:00 VOKÁL, sbor nevidomých; Divadlo Vječné: Jarmareční vyprávění o sv. Janu Nepomuckém 15:00 Bridge Band + Mažoretky Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 16:00 Péro za kloboukem 18:15 Zdeněk Hrášek Piosenki 20:30 Roman Dragoun + His Angels 22:00 Ohně Závěr v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce: hra o Janu z Jenštejna. Karlovo náměstí, trávník Alenka interaktivní hry pro děti a mládež workshop; mezinárodní kuchyně; malé pivovary; grilované klobásy fy Klepiš; česká a moravská vína; perníky, stánky; Péro za kloboukem staropražské písně; Vít Marčík ml., Pohádky: Já jsem to, Pinocchio, Královská moudrost; Africká pohádka Lída; Jakub Folvarčný Pohádka o nešťastném staviteli (Karlův most); Kolotoče rodina Helferů; Dudácká kapela Dokolečko; kejklíři, šermíři Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce 12:00 H. Škavařilová + prof. Kalfus: zpěv, varhany 13:30 Hana Stará: poezie; Blanka Vysloužilová, soubor zobcových fléten Vivat Flauto 14:00 Milena Oda: autorské čtení německého textu 15:00 Martin Ivan Jirous: autorské čtení 15:40 violloncelový koncert: prof. J. Kulhan a M. Kulhanová 16:30 Jan Kačer: interpretace barokního kázání ctnosti Jana Nepomuckého 17:30 Básně zavržených: přeložil J. Langer, Hanka Frejková + Michal Hronek 18:30 Jiří Jelínek: housle + harmonika; Saša Rašilov čte básně Tomáše Tajchnera 19:30 Dana Vacková čte ze své knihy + hudba 22:30 Jakub Folvarčný: monodrama Jan z Jenštejna Kostel sv. Ignáce Výstava dětských prací, dětské sbory ZUŠky 12:00 Flétny (40 hudebníků): soubory zobcových fléten Vivat Flauto, Flauto Vispo, Flauto Giocoso, Flauto Giubiloso, dětské soubory: Osminky, Notičky 16:00 Šarbilach: židovská hudba (zhudebněné starozákonní Žalmy) 17:30 Poutní mše svatá Kostel sv. Ignáce, Družinská kaple 10:30 Státní opera dětem: Rusalka, Figaro 14:00 Divadlo Vječné: Zachariáš a Alžběta 18:30 Studio Láďa (Ladislav Smoljak): Hymna Už jen nasednout a vyplout do světa... Po čtyři dubnové dny ( ) hostily náplavka na Rašínově nábřeží i protilehlý smíchovský břeh první ročník výstavy lodí a vodních sportů nazvané po vzoru obdobných projektů v Janově, Cannes, Barceloně či Hamburku Lodě na vodě. Uspořádala ji Asociace výrobců a prodejců lodí a lodního příslušenství (APL), která se dlouhodobě zasazuje o rozšíření možnosti plavby i o její bezpečnost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí a lidem. K vidění tu bylo prakticky vše, co lze využít ke sportovní plavbě a trávení volného času na vodě. Kromě expozic ve stanech se lodě představily přímo na Vltavě zájemci si mohli vybrané modely dokonce otestovat. Ojedinělou výstavu zahájila přestřižením pásky starostka Jana Černochová jako představitelka městské části (na snímku s Ing. Pavlem Uhrem z Pražské servisní). Jak nám prozradil jeden z pořadatelů Jan Králík, byly zde lodě prakticky z celého světa: např. šestnáctimetrová jachta Fairline Squadron nebo plachetnice Hansa 320. Text a foto: len Důležité upozornění DERATIZACE V ROCE 2009 Také v letošním roce zajišťuje hlavní město Praha cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, jejichž je majitelem, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Dodržování správného postupu při provádění deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice hlavního města Prahy. Harmonogram deratizačních prací byl vytvořen na základě vytipovaných lokalit pro rok 2009, které byly předloženy Radě hlavního města Prahy dne Vytipované lokality s vyšším výskytem hlodavců na území Prahy 2 Jaromírova, povodí Botiče, Albertov, Sokolská vnitrobloky, Bělehradská, Kateřinská, Na Slupi, Koubkova, Legerova, Londýnská, Mánesova, Budečská, Vinohradská, Lužická, okolí náměstí I. P. Pavlova, park na Karlově náměstí, Římská, Folimanka, Zvonařka, Riegrovy sady, náměstí Míru park, Havlíčkovy sady, Čelakovského sady, Tylovo náměstí, Čechovy, Bezručovy a Lumírovy sady, Karlovské předmostí, stráň nad Bělehradskou Vinohradská, náměstí Míru, Polská, Na Smetance, Slovenská, Slezská, Budečská, zel. plochy Riegrovy sady Toto období bude využíváno na ošetření problémových míst na základě vyhodnocení první etapy. SLAVNOSTNÍ SLIB: Ve čtvrtek 30. dubna se podstatně rozrostly řady pražských bezpečnostních složek. V Muzeu Policie ČR Na Karlově složilo služební slib 90 nově přijatých policistů a policistek, kteří budou působit na území hlavního města jako součást útvaru pro ochranu ústavních činitelů. Mezi čestnými hosty byli ministr vnitra Ivan Langer, ředitel Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy plk. Martin Červíček, starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, ředitelka OŘ Policie ČR Praha II plk. Zdeňka Brotánková, ředitelka Muzea Policie ČR Marcela Machutová a další. Pražský policejní ředitel Martin Červíček uvítal nové adepty do řad policie připomínkou náročnosti profese, kterou je třeba chápat jako poslání, a výzvou k přijetí osobní odpovědnosti za svoji morální úroveň a profesionální výkon. Také ministr Langer vyzval novou krev k osobnímu nasazení: Policie nyní přichází s filozofií, kterou nejlépe vystihují slova pomáhat a chránit. Přeji si, abyste je měli hluboko v srdci, abyste ani na okamžik nezaváhali, když od vás kdokoliv bude očekávat pomoc nebo ochranu. Noví policisté si jako připomínku svého slibu odnesli pamětní listy. Text a foto: len NP_kveten_09.indd :49:09

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky. 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Návrat Neptuna Málem ztracená socha Bohuslava Schnircha bude opět zdobit Grottu. strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Vyrovnaný rozpočet Co všechno byste měli vědět o tom, jak bude letos městská část hospodařit

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Dalším z cyklu předvolebních diskusních témat je oblast majetku a

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Neptun je zpátky Do Grotty v Grébovce se po letech vrátila ztracená socha strana 2

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Město pro lidi Rušná křižovatka I. P. Pavlova se na dva týdny proměnila v městskou

Více

Strážníci v Praze 3 získali moderní služebnu

Strážníci v Praze 3 získali moderní služebnu Přehled základních škol v Praze 3 a informace k zápisu strana 12 a 13 ročník 21 číslo 12/2012 ZDARMA Náměstí Jiřího z Poděbrad ožije vánoční atmosférou strana 24 Nový monitorovací systém výrazně pomáhá

Více

informační Zpravodaj Světovar by mohl být unikátem Slovan Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Comenius po cestách přátelství XX.

informační Zpravodaj Světovar by mohl být unikátem Slovan Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Comenius po cestách přátelství XX. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. ročník číslo 21 únor duben 2012 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Velkolepé stojí za využití to žít, j Co Bezpečné nového kolem město chce

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Teče tudy Botič Jindy klidný potok předvedl, jakou sílu v sobě skrývá. Zaútočil

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015 KOUPALIŠTĚ U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY str. 4 CO ČEKÁ NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ str. 5 VÁŽNÁ HUDBA NEMÁ BÝT SHOW str. 28 2 HLASATEL

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

Sázavou. Podrobný program naleznete na internetových stránkách www.dkzdar.cz

Sázavou. Podrobný program naleznete na internetových stránkách www.dkzdar.cz ČÍSLO 3 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Vernisáž výstavy Ilusnář zahájila akci Pohádkový mlejnek V úterý 3. března 2015 připravila příspěvková organizace Kultura Žďár na Staré radnici vernisáž

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více